Villanijeva zbirka

Kosovelova knjižnica Sežana hrani v svojih prostorih zbirko prvih izdaj del slovenskih avtorjev, ki jo je leta 2009 podaril bibliofil Stelio Villani (1919-2018).

“Zbirko… sem zbiral več kot 20 let. To je kapital ljubezni, ki jo čutim do slovenstva. Vsak izvod knjige ima svojo zgodbo,” je pojasnil Stelio Villani ob podpisu darilne pogodbe februarja 2009.

Zbirka šteje več kot sto prvih izdaj del avtorjev slovenskega realizma in moderne, ki jih je Villani zbiral več kot 20 let. Najstarejša podarjena knjiga je Kratko premišljevanje iz leta 1826, napisana v metelčici, med zanimivejšimi pa sta še izvod Prešernovega Krsta pri Savici (1836), ki ga je – kakor priča priloženi listič – najbrž pesnik sam podaril ljubljanskemu krčmarju, ter na Slovenskem edina ohranjena knjiga Deset krajcerjev cesarja Jožefa (1873) ali izvirnik Valvasorjeve Slave vojvodine Kranjske, ki je izšla leta 1698 v Nürnbergu.

Stelio Villani je bil rojen 16. februarja 1929 v Trstu slovenski materi in italijanskemu očetu, večino življenja je preživel v Milanu, pred smrt je pogosto prebival tudi v Kazljah na Krasu. Doktoriral je iz fizike na milanski univerzi, kjer je bil 17 let tudi predavatelj. V Združenih državah Amerike, Nemčiji in Rusiji je izdal tri znanstvene knjige, razprave pa je objavljal v evropskih in ameriških revijah. Tri leta je bil zaposlen v glavnem kanadskem jedrskem centru (Chalk River), osem let je bil v Bruslju general direktor raziskovalnih centrov Evropske skupnosti, ki se nahajajo v Italiji, Nemčiji, na Nizozemskem in v Belgiji. Po vrnitvi v Italijo so mu bila dodeljena vodilna mesta v raznih raziskovalnih in tehnoloških organizacijah. Več kot trideset let je se je ukvarjal z bibliofilijo in zbral več kot pet tisoč knjig od 15. stoletja dalje.

Knjige iz “Villanijeve zbirke” so razstavljene v prostorih sežanske knjižnice in so dostopne za študijske in raziskovalne namene ob dogovoru z vodstvom.

Seznam knjig si lahko ogledate s pomočjo spletnega kataloga Cobiss.