Kosovelova soba

V Kosovelovi študijski sobi je na ogled stalna razstava Kosovelovih del kot tudi literarnih študij in fotografskega gradiva o pesniku.

Hkrati je tudi to prostor za strokovna predavanja, učenje in študij.