Cenik

ČLANARINA

dijaki po 18. letu, študenti, upokojenci, nezaposleni brez dokazila 8 EUR
zaposleni 15 EUR
družinska izkaznica 21 EUR
pravne osebe 25 EUR
častni člani in člani bibliotekarskih društev brezplačno
mladina do 18. leta starosti brezplačno
brezposelni z dokazilom brezplačno
članska izkaznica – nova, izgubljena 3 EUR

 

ZAMUDNINA

za knjigo ali serijsko publikacijo/ na dan 0,20 EUR
za video kaseto, DVD ali zgoščenko (CD), e-bralnik/ na dan 1,05 EUR

 

OPOMINI

1. opomin 0,40 EUR
2. opomin 0,40 EUR
3. opomin 0,40 EUR
4. opomin 0,80 EUR

 

ODŠKODNINA

Stroški obdelave novega izvoda 3,00 EUR
Zamenjava poškodovane zaščitne škatle za AV gradivo 1,00 EUR

 

MEDKNJIŽNIČNA IZPOSOJA

medknjižnična izposoja študijskega gradiva iz obalno-kraških knjižnic brezplačno
medknjižnična izposoja iz drugih knjižnic (poštnina) 12,00 EUR
telefonsko obvestilo o prispelem gradivu 0,40 EUR

 

 

NEPREVZETO GRADIVO

neprevzeto gradivo iz matične knjižnice 0,40 EUR
neprevzeto gradivo iz knjižnic obalno-kraške regije 4,00 EUR

 

IZPOSOJA E-BRALNIKOV

izposoja e-bralnikov (14 dni) ob fizičnem obisku, otrokom v spremstvu staršev brezplačno
odškodnina v primeru poškodbe e-bralnika stroški popravila

 

FOTOKOPIRANJE

A4 –/črno-belo/ vsaka stran 0,10 EUR
A4 –/barvno/vsaka stran 0,20 EUR
A3 – /čnro-belo/ vsaka stran 0,15 EUR
A3 – /barvno/ vsaka stran 0,30 EUR
vsaka natisnjena stran iz računalnika (A4) č/b 0,10 EUR
vsaka natisnjena stran iz računalnika (A4) barvno besedilo 0,20 EUR
skeniranje do 3 strani v istem dnevu s pomočjo strok. delavca brezplačno
stroški računalniške opreme ob uporabi do 30 minut brezplačno
stroški računalniške opreme ob uporabi nad 30 minut 0,20 EUR

 

BIBLIOGRAFSKI ZAPIS

kreiranje bibliografskega zapisa 7,00 EUR
popravek obstoječega bibliografskega zapisa 5,00 EUR

 

 Cenik, ki ga je sprejel svet JZ Kosovelova knjižnica Sežana, začne veljati  1. 1. 2023

 

OBISK KOSOVELOVE DOMAČIJE V TOMAJU – vstopnina

odrasli  4,00 EUR
otroci, dijaki, študenti, upokojenci  3,00 EUR
šolske skupine  2,00 EUR
družisnka vstopnica (2 odrasla, do 3 otroci) 12,00 EUR