Mladina in odrasli

– Predstavitve knjig in pogovori z avtorji

– Domoznanski večeri

– Fotografske razstave

– Domoznanske razstave

– Bralni krožek Sončna ura

– Bralni krožek Berem, poslušam in se pogovarjam

– Srečanja s knjižnimi blogerji

– Rastem s knjigo za srednješolce

– Bralni izziv (Iz)berimo mi po svoje

– Magajnova bralna značka

– Bralni projekt Svobodne duše

– Klekljarske delavnice