Domoznanstvo

 

V knjižnici načrtno zbiramo, hranimo, obdelujemo in posredujemo domoznansko gradivo za območje Krasa, torej občin Sežana, Divača, Komen in Hrpelje-Kozina.
Zbiramo knjige, revije, krajevna glasila, avdio in videokasete s tega področja ter članke iz časopisov in revij, prospekte, koledarje, vabila za naše prireditve. Hranimo in zbiramo tudi diplomske naloge in seminarske naloge naših študentov in dijakov ter projektna dela učencev osnovnih šol.
Gradivo je dostopno vsem bralcem, predvsem pa ga priporočamo študentom in dijakom za pomoč pri pripravi referatov in seminarskih nalog. Ker je domoznansko gradivo dragoceno, ga v glavnem posojamo samo za en teden, nekatero pa le fotokopiramo.