Članstvo

Iz Pravilnika o splošnih pogojih poslovanja Kosovelove knjižnice Sežana:

Član knjižnice je fizična ali pravna oseba, ki se včlani v knjižnico. Ob vpisu predloži osebni dokument s sliko in izpolni vpisnico.

Z vpisom članov do 18. leta se morajo strinjati njihovi starši oziroma skrbniki.

Otroci in mladina do 18. leta ter brezposelni so oproščeni plačila članarine, odrasli pa plačujejo članarino po ceniku. Za vsak zamujeni dan je član dolžan poravnati znesek zamudnine za vsako enoto in posebej znesek opomina.

Samo člani si lahko izposodijo gradivo na dom.

Vsak član ima svojo člansko izkaznico in jo sme uporabljati le on. Izposoja je mogoča le z izkaznico. Izgubljeno izkaznico mora nadomestiti z novo in poravnati stroške zanjo.

Član si z isto izkaznico lahko izposoja knjižnično gradivo v vseh enotah Kosovelove knjižnice, z medknjižnično izposojo in plačilom stroškov pa tudi iz drugih slovenskih knjižnic, ki so v sistemu Cobiss.

Član je dolžan ravnati z izposojenim gradivom odgovorno in skrbno.

Možne so rezervacije gradiva. O prispetju gradiva so člani obveščeni po elektronski pošti ali telefonu in plačajo storitev po veljavnem ceniku.

Član ima pravico do izpisa o izposojenem gradivu in rokih vrnitve.

Rok izposoje knjižnega gradiva je 30 dni, za določeno gradivo 14 dni in za neknjižno gradivo (zgoščenke, filmi idr.), domoznansko gradivo in serijske publikacije (časopisje) pa 7 dni.

Člane, ki ne spoštujejo Pravilnika lahko Svet zavoda ali direktor izključi iz članstva in prepove uporabo knjižnice.

Vpišete se lahko tudi sami prek spleta na naslednji povezavi:

Logo Cobiss