S knjižnim nahrbtnikom na potep …

Knjižnica Komen

od leta 2004

gosti srečanja

potopisnega krožka

S knjižnim nahrbtnikom na potep …

Mentorica krožka: Marija Umek

Potopisni krožek S knjižnim nahrbtnikom na potep ... (Komen)Potopisni krožek S knjižnim nahrbtnikom na potep ...