Skupaj za trajnostni razvoj: UNESCO biosferno območje

Logo Park Škocjanske jame in Unesco

Knjižnica Divača

Vas v sodelovanju s

Parkom Škocjanske jame

v petek, 19. aprila 2024, ob 18. uri vabi na

predstavitev z naslovom

SKUPAJ ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ:

Kako z odbori udejanjamo poslanstvo celostnega upravljanja UNESCO biosfernega območja

odbornikov in koordinatorjev biosfernega območja Kras in porečje Reke v širjenju.

predavanje Skupaj za trajnostni razvoj - predstavitev v Knjižnici Divača (april 2024)

Unesco biosferno območje Krasa