Problematika motnje prehranjevanja – predavanje Katarine Adamič

Predavanje "Problematika motnje hranjenja z izgubo nadzora" - Katarina Adamič

Knjižnica Divača

Vas

v petek, 3. marca 2023, ob 18. uri

vabi na predavanje domačinke, Divačanke,

Katarine Adamič

z naslovom

Problematika motnje prehranjevanja – hranjenje z izgubo nadzora (angl. binge-eating): povezanost z anksioznostjo in čustvenim hranjenjem v odrasli populaciji Slovenije.

Predavanje Katarine Adamič v Knjižnici Divača (februar 2023)

V sodobnem svetu je beležiti najrazličnejše prehranjevalne vzorce. Hranjenje z izgubo nadzora (angl. binge-eating) je najpogostejša oblika motenega prehranjevanja, povezana s težavami v duševnem in fizičnem zdravju, nižjo kakovostjo življenja ter nižjim zadovoljstvom z življenjem.

Gre torej za resen problem javnega zdravja.

Leta 2021 je Katarina Adamič v okviru magistrskega dela izvedla raziskavo na velikem populacijskem vzorcu odraslih v Sloveniji, med drugim tudi med Divačani, v kateri je iskala pojasnila za nagnjenost človeka k hranjenju, ki presega energijske potrebe, v odsotnosti fiziološke lakote, kot je hranjenje z izgubo nadzora.

Prijazno vabljeni.