Predstavitev projekta PROSTOFER v Komnu

Projekt Prostofer (12. april 2024, Komen)

Knjižnica Komen

vas

v sodelovanju z 

Občino Komen

v petek, 12. aprila 2024, ob 18. uri

vabi na predstavitev projekta 

Projekt Prostofer (12. april 2024, Komen)

Podarimo pomoči potrebnim SVOJ ČAS in jim omogočimo:

večjo mobilnost,

večjo socialno vključenost,

medsebojno povezovanje,

boljšo kvaliteto življenja v tretjem življenjskem obdobju,

čim dlje lahko ostanejo doma (čim kasnejši odhod v dom za ostarele).

 

PROSTOFER (prostovoljni šofer) je trajnostni vseslovenski prostovoljski projekt

zavoda Zlata mreža za mobilnost starejših, ki povezuje starejše osebe, ki

potrebujejo prevoz in ne zmorejo uporabljati javnih in plačljivih prevozov. Številni

starejši občani imajo velike težave s prevozi tudi v naši občini.

Projekt je namenjen vsem tistim starejšim, ki ne vozijo sami, nimajo sorodnikov in

imajo nižje mesečne dohodke, pa tudi slabše povezave z javnimi prevoznimi sredstvi.

Omogoča lažjo dostopnost do zdravniške oskrbe, brezplačne prevoze do javnih ustanov,

trgovinskih centrov ipd.

Na predstavitvi, kjer bodo sodelovali tudi zadovoljni uporabniki, bo prikazan

promocijski film, z našo prostoferko Vesna maria Maher.

Vabljeni med zadovoljne ljudi, uporabnike in prostoferje.