Predstavitev knjige Vladimirja Vatovca ZAPISKI S PODSTREŠJA

Zapiski s podstrešja (Divača, februar 2024)

K n j i ž n i c a  D i v a č a

Vas v petek, 23. februarja 2024,

 ob 18. uri

vabi na predstavitev knjige

 Vladimirja Vatovca iz Famelj

 z naslovom

ZAPISKI S PODSTREŠJA.

Z avtorjem se bo o nastanku knjige pogovarjala predsednica društva TKŠD Urbanščica

Mirjam Frankovič Franetič.

Na harmoniko nam bo zaigral

 Grega Vatovec.

Knjiga Zapiski s podstrešja nam ponuja zapiske Vladimirjevega očeta Janka Vatovca, nekdanjega pripadnika vaških celic protifašističnega gibanja v Vremski dolini v letih pod italijansko okupacijo. Vladimirjeva želja kot ljubitelja zgodovine je bila, da te večkrat prebrane besede po očetovi smrti strne v lično knjižno obliko in jih reši pozabe.

Prijazno vabljeni.