Predstavitev knjige Davida Cigoja “Razvoj zavesti”

KNJIŽNICA KOMEN

petek, 3. marec ob 18.00

predstavitev knjige s predavanjem

gost: avtor knjige David Cigoj

Naslovnica knjige Razvoj zavesti - David Cigoj 

”Razvoj zavesti ne vodi v resnost, svetniškost, absolutno etičnost, puritanstvo, askezo in podobno. Prej velja nasprotno. Omogoča opolnomočenje za vedno bolj učinkovito ter uspešno delovanje, vedno bolj radostno življenje, odgovoren in ljubeč odnos do celotne realnosti.”

                    (poudarek iz knjige)