ODPADE – Predavanje Katarine Adamič: Problematika motnje prehranjevanja

Predavanje "Problematika motnje hranjenja z izgubo nadzora" - Katarina Adamič

Knjižnica Komen

obvešča,

da predavanje

Katarine Adamič

z naslovom

Problematika motnje prehranjevanja – hranjenje z izgubo nadzora 

ki je bilo napovedano za

petek, 21. aprila 2023

ODPADE

zaradi

nepredvidene zadržanosti predavateljice.

Predavanje Katarine Adamič v Knjižnici Komen (april 2023)

V sodobnem svetu je beležiti najrazličnejše prehranjevalne vzorce. Hranjenje z izgubo nadzora (angl. binge -eating) je najpogostejša oblika motenega prehranjevanja, povezana s težavami v duševnem in fizičnem zdravju, nižjo kakovostjo življenja ter nižjim zadovoljstvom z življenjem. Gre torej za resen problem javnega zdravja.

Leta 2021 je Katarina Adamič v okviru magistrskega dela izvedla raziskavo na velikem populacijskem vzorcu odraslih v Sloveniji, med drugim tudi med Divačani, v kateri je iskala pojasnila za nagnjenost človeka k hranjenju, ki presega energijske potrebe, v odsotnosti fiziološke lakote, kot je hranjenje z izgubo nadzora.

Prijazno vabljeni.