Predavanje Bojana Butinarja o oljčnem in bučnem olju

Knjižnica Kozina

Knjižnica Kozina 

vabi

v sredo, 20. marca 2024 ob 18.00 

na predavanje domačina, Hrpeljca, domoznanca

Bojana Butinarja: 

“Sedemdnevno potovanje od oljčnega in bučnega olja

do molekularne gastronomije

in nazaj v šestdesetih minutah brez postanka” 

Pripovedovalec bo poskušal v vihravem naskoku povedati skoraj vse, kar ve o oljčnem in bučnem olju. Začel bo pri njuni zgodovini in se sprehodil prek prehrane in mediteranske prehrane, jedenja, hranil in sestavin obeh maščob. Ošvrknil bo molekularno gastronomijo in poskusil razložiti nekaj principov prepleta Funkcionalnih živil in Okusa. Med 60-minutnim potovanjem se boste lahko krepčali s ponujeno pijačo in jedačo in v prej omenjenem prepletu doživeli Aristotelovo definicijo Sreče = hedonia (užitek) + eudaimonia (blagostanje).

Pripovedovalec se bo držal poenostavljene Einsteinove misli: »Vse mora biti narejeno preprosto, kolikor je mogoče. Vendar ne bolj preprosto.

BojanBUTINAR: Rojen 1957 v Kopru, 1975-1981 študij kemije na UL, 1981 diploma, 1981-1992 razvojni oddelek tovarne IPLAS, 1988-1989 specializacija iz fizikalne kemije, 1992-1998 zasebni raziskovalec, 2004-2023 ZRS Koper, upokojen. 2010-2012 interdisciplinarni doktorski študij Bioznanosti na UL. Pedagoško delo: 1981-1982, 1992-1994 poučevanje kemije, 2006-2016 docent na UP FVZ in nosilec dveh predmetov. Raziskovalno delo: 1981-1992 raziskovanje utrjevanja poliestrskih smol, raziskovanje sinteze nizkomolekularnih polielekrolitov, od 1992 raziskovanje v polju oljčnega olja in bučnega olja, postavitev akreditiranega laboratorija za preskušanje oljčnega olja, metrološki segment za veličino »množina snovi« (mol) v matrici oljčnega olja. Bibliografija: COBISS izpis obsega 263 enot, od tega 24 izvirnih znanstvenih člankov, 2 pregledna znanstvena članka, 3 samostojne znanstvene sestavke ali poglavje v monografski publikaciji, prispevki v 1 znanstveni in 6-strokovnih monografijah, soavtorstvo pri patentu. Pretekle zadolžitve: odgovorni analitik v akreditiranem laboratoriju, nosilec ciljnih raziskovalnih projektov, sodelovanje v projektu »Oleum« H2020 in metrološkem »MetroFOOD«. Bil je član sveta za oljkarstvo pri MKGP RS, predstavnik RS pri mednarodnem svetu za oljke (IOC), predstavnik RS pri Evropski komisiji za oljčno olje.

Skratka in zdolga:

PRISRČNO VABLJENI.