Od rastline do semena – predavanje ob odprtju knjižnice semen

Napovednik predavanja Od rastline do semena Miše Pušenjak

Predavanje ob odprtju 

knjižnice semen

komenski knjižnici

v torek, 21. marca 2023

ob 18.00

Logo Knjižnice semen

Knjižnica semen je eden od načinov ohranjanja biotske pestrosti kulturnih rastlin, ki temelji na brezplačni izmenjavi semen. S svojim delovanjem krepi lokalno skupnost, omogoča izmenjavo dobrih praks, predvsem pa prek pridelave rastlin iz izposojenih semen spodbuja tako varovanje kot ohranjanje avtohtonih in tradicionalnih sort kulturnih rastlin. Knjižnice semen so se začele pojavljati že kmalu po letu 2000, in sicer najprej v ZDA. Veliko jih je prostor našlo prav v splošnih knjižnicah. Glavno vodilo in načelo vseh knjižnic semen je promocija biotske raznovrstnosti, lokalne pridelave hrane, samooskrbe in, kar se največkrat poudarja, vrnitev semen v roke ljudi.

Splošne knjižnice ponujamo vedno več inovativnih dejavnosti in s tem pomembno vplivamo na lokalno skupnost, v kateri obstajamo – tudi glede vsebin, ki niso neposredno povezane z našim delovanjem, kot npr. prehranjevanje, revščina, zdravje, trajnostni razvoj in dobro počutje. Z umeščenostjo knjižnic semen v splošno knjižnico želimo knjižničarji izpostaviti svojo izobraževalno funkcijo, vzpodbuditi posameznika k aktivnemu delovanju v svoji skupnosti in k ohranitvi svoje kulturne in naravne dediščine (in semena to so!), pa tudi k ustvarjanju vezi med člani skupnosti. To se sklada z našo tradicionalno vlogo in s proaktivnim pristopom, ki ga sodobne knjižnice poudarjamo.