Bralni krožek Kozina: knjiga meseca V Sibilinem vetru

Logo Bralni krožek z Jano Barba (2024)

Knjižnica Kozina

vabi

petek, 23. februarja 2024 ob 16.30

na novo srečanje

bralnega krožka z Jano Barba.

Knjiga meseca februarja:

Alojz Rebula 

V Sibilinem vetru.

Naslovnica V Sibilinem vetru (Kozina, februar 2024)

V 2024 se spominjamo 100. obletnice rojstva tržaškega pisatelja

Alojza Rebule (+2018). Roman v Sibilinem vetru je njegov temeljni

zgodovinski roman, dogajanje je postavljeno v antični svet Petovie (Ptuj),

Roma in Timave. Gre za življenjsko zgodbo starca Nemeziana,

ki je bil v času rimske vojne kot kristjan preganjan.

Vabljeni tudi novi člani bralnega krožka.

Če želite več informacij, se obrnite na:

janabarba@gmail.com

ali na telefonsko številko 040 754 237.