Predstavitev magistrske naloge Nine Štrekelj

Predstavitev magistrske naloge Nine Štrekelj (Komen, junij 2023)

Knjižnica Komen

vas vabi na predstavitev magistrske naloge

Nine Štrekelj

ZDRUŽBE MAKROINVERTEBRATOV IN MAKROFITOV

V IZBRANIH KALIH NA KRASU

Če vas zanima, kaj več o kalu

v vaši vasi,

vabljeni na predstavitev

v petek, 9. 6. 2023, ob 18.00 uri.

Nina Štrekelj iz Gorjanskega je za zaključek magistrskega študija Ekologije in biodiverzitete na Biotehniški fakulteti v Ljubljani raziskovala kale na Krasu.

Kali so značilna vodna telesa na krasu, ki jih je ustvaril človek za svoje potrebe. V preteklosti so predvsem služili napajanju živine, vodo v njih pa so ljudje uporabljali tudi za gospodinjska opravila. Po upadu živinoreje so kali izgubili svoj prvoten namen, so pa postali prebivališče mnogim vodnim živalim in rastlinam. Brez rednega vzdrževanja se kali žal zaraščajo, sušijo in izginjajo. Danes so le ti postali del kulturne dediščine in večajo biotsko pestrost krajine. Namen njene magistrske naloge je bil raziskati pestrost življenja v kalih in ugotoviti, kateri dejavniki vplivajo na združbe živali in rastlin.

V raziskovanje, ki je potekalo poleti 2021, so bili med drugimi vključeni kali iz vasi Škrbina, Klanec pri Komnu, Gorjansko, Brje pri Komnu, Komen, in Kobjeglava.

Pridružite se nam!