Postajališča potujoče knjižnice

Postajališča potujoče knjižnice (bibliobus) Osrednje knjžnice Srečka Vilharja Koper v občini Hrpelje Kozina:

Postajališče  Čas obiska JAN FEB MAR APR MAJ JUN SEPT OKT NOV DEC
Rodik 9.00 – 9.30 27 3 31 28 26 23 29 27 24 22
Dolnje Vreme 10.00 – 10.30 27 3 31 28 26 23 29 27 24 22
Vremski Britof 10.40 – 11.30 27 3 31 28 26 23 29 27 24 22
Skupnost Srečanje 11.35 – 12.00 27 3 31 28 26 23 29 27 24 22
Barka 12.20 – 12.40 27 3 31 28 26 23 29 27 24 22
Škofije 12.50 – 13.10 27 3 31 28 26 23 29 27 24 22
Famlje 13.15 – 13.35 27 3 31 28 26 23 29 27 24 22
Goriče 13.40 – 14.00 27 3 31 28 26 23 29 27 24 22

Postajališča bibliobusa Osrednje knjžnice Srečka Vilharja Koper v občini Divača:

Postajališče  Čas obiska JAN FEB MAR APR MAJ JUN SEPT OKT NOV DEC
Materija 13 .00 – 13.20 13 17 17 14 12 9 15 13 10 8
Velike Loče 13.35 – 14.10 13 17 17 14 12 9 15 13 10 8
Gradišče 14.20 – 14.50 13 17 17 14 12 9 15 13 10 8
Markovščina 15.00 – 15.25 13 17 17 14 12 9 15 13 10 8
Slivje 15.35 – 16.05 13 17 17 14 12 9 15 13 10 8
Artviže 16.20 – 16.50 13 17 17 14 12 9 15 13 10 8
Hotična 17.10 – 17.30 13 17 17 14 12 9 15 13 10 8
Brezovica 17.40 – 18.00 13 17 17 14 12 9 15 13 10 8
Rožice 18.10 – 18.30 13 17 17 14 12 9 15 13 10 8