Pisma (2005-2020) med Jolko Milič in Bredo Smolnikar

Kosovelova knjižnica Sežana je v tednu knjige povabila na predstavitev knjige 𝐏𝐢𝐬𝐞𝐦 (𝟐𝟎𝟎𝟓-𝟐𝟎𝟐𝟎) 𝐦𝐞𝐝 𝐉𝐨𝐥𝐤𝐨 𝐌𝐢𝐥𝐢č 𝐢𝐧 𝐁𝐫𝐞𝐝𝐨 𝐒𝐦𝐨𝐥𝐧𝐢𝐤𝐚𝐫. Knjigo je predstavila Breda Smolnikar v pogovoru z 𝐌𝐚𝐫𝐣𝐚𝐧𝐨𝐦 𝐏𝐮𝐧𝐠𝐚𝐫𝐭𝐧𝐢𝐤𝐨𝐦.
V tej debeli knjigi so posuta pisma, misli, kritike, intervjuji in različni dopisi v časopisju, revijah drugod v povezavi s sodnim procesom proti pripovedki »Ko se tam gori olistajo breze« Brede Smolnikar. Ob tem dolgoletnem za javnost zaprtem in težkem sodnem procesu se Pisma dotikajo tudi drugih procesov iz sveta kulture, prisvajanja intelektualnega dela, slabe kvalitete prevajanja. V času petnajstih let je iz dveh krajev Slovenije, Sežane in Dépale vasi, ostro in pretresljivo prikazan svet slovenske umetnosti in slovenskega značaja, pri tem pa je bralstvu viden tudi izjemno različen značaj dveh za kvalitetno slovensko literaturo borečih se in izjemno samosvojih umetnic. Foto: Meta Bajc.