Pesniški večer o Ivanu Burniku Legiši

Kosovelova knjižnica Sežana je v četrtek, 6. aprila, povabila na pesniški večer, na katerem je bil predstavljen slovenski pesnik Ivan Burnik Legiša, ki že desetletja živi v Avstraliji. Pesnika in njegov opus je predstavil slovenski pesnik Marjan Pungartnik.

Ivan Burnik Legiša (rojen 17. junij 1934, Štivan) je hodil v italijansko okupatorsko osnovno šolo, ki so jo 1943 skupaj z vasjo požgali. Po vojni je nadaljeval na slovenski šoli. Končal je nižjo gimnazijo v Trstu, potem pa je obiskoval učiteljišče, a ga ni končal in je delal na avtobusih. Leta 1954 po priključitvi Trsta k Italiji je njegov brat odšel v Avstralijo in za njim je leta 1956 prišel tudi on. V Seymourju se je izučil za strojevodjo, vendar se je na povabilo brata zaposlil v železarni v Port Kemblo, delal tam tri leta in potem odšel v Snežne gore. Leta 1961 se je poročil z Roziko iz Markovcev pri Ptuju, po letu dni pa sta se odselila v Južno Avstralijo na delo z opali. Devet let je delal tam, potem pa se je preselil z ženo in dvema sinovoma v Adelaido. Od 1974 do upokojitve leta 2000 je delal v tovarni stekla. Pisati je začel že v gimnaziji, a k temu ga je spodbudil v Snežnih gorah misijonar dr. Ivan Mikula, ki ga je povabil k objavi za mesečnik Misli, ki jih je urejal pater Bernard Ambrožič. Po objavi pesniške zbirke Jesensko listje je objavil še šest zvezkov poezije.