Predstavitev knjige Spregledana Slovenščina

Kosovelova knjižnica Sežana je v četrtek, 16. marca, ob 18. uri povabila na predstavitev knjige SPREGLEDANA SLOVENŠČINA.

Avtor Metod Žunec v knjigi Spregledana slovenščina razkriva nov pogled na zgradbo slovenskih besed, s katerim spregovorijo o tem, kako so naši predniki dojemali jezik, čas, prostor, namen in smisel bivanja, kako so dojemali vesolje in usodo … Pred nami oživi bogat svet opažanj, spoznanj in modrosti, ki so jih naši predniki skrbno in domiselno vtkali v tvorbo besed in ohranili spomin na to, kdo smo (bili). Slovenščina v svojih glasovih, zlogih in besednih jedrih skriva, kar nikoli nismo vedeli, da smo pozabili, a je ostalo zapisano v pomenski zgradbi naših besed! Slovenščina trdi, da ne moremo NA-PREJ, če se ne opiramo NA to, kar bilo PREJ!

Metod Žunec je sociolog in grafolog, ki se je skoraj dvajset det ukvarjal z glasbo. Deloval je na opernih in koncertnih odrih. S triom Eroika je izdal nekaj zgoščenk. Zadnje desetletje se kot samostojni raziskovalec posveča proučevanju univerzalnega jezika. Raziskuje odnose med osnovnimi prvinami univerzalnih pojavov glasbe, matematike, jezika, prostora in Zavesti. Knjiga »Spregledana slovenščina« je plod njegovega večletnega raziskovanja slovenščine v odnosu do univerzalnega jezika. Pred njo je izdal dve pesniški zbirki: »Celote: evolucija zavesti skozi Celote« in »Celote II: Ljubezni dveh logik skozi logiki dveh Ljubezni« ter dve pravljici: »Gams samotar: Celota v pravljici« in »Figovo spoznanje ali muc Figo, kdo si?«