Predstavitev knjige “Krasni Kras in moja vas Ponikve”

Kosovelova knjižnica Sežana je povabila na predstavitev knjige KRASNI KRAS IN MOJA VAS – PONIKVE. Knjiga je nastala 42 let po smrti njenega avtorja Andreja Zlobca. Pripravili so jo hči Dušica Kunaver, sin Željko Zlobec in vnukinja Darinka Bogdanović. Andrej Zlobec je svoje življenje – od revnega kraškega fanta do oficirja Generalštaba starojugoslovanske vojske – opisal v zbirki štirih knjig V VIHARJU PETIH VOJN. Izvlečke iz njih in njegova še neobjavljena besedila bomo brali v knjigi KRASNI KRAS IN MOJA VAS – PONIKVE, katere osrednja nit je avtorjevo globoko hrepenenje po domovini. Zadnjo knjigo Andreja Zlobca, ki je njegov največji poklon Krasu, sta v do zadnjega kotička polni sežanski knjižnici predstavili Dušica Kunaver in Darinka Bogdanović.