Žensko delo v Konfekciji Komen: “Tu se ne bo nikoli več šivalo”

Žensko delo v Konfekciji Komen

“Tu se ne bo nikoli več šivalo!” 

Vabimo Vas na

3. srečanje o zbiranju spominov na

delo in življenje v Konfekciji Komen.

Med nas smo povabili raziskovalko – antropologinjo dr. Nino Vodopivec, ki

se je ukvarjala z izkušnjami dela v tekstilnih tovarnah po Sloveniji v

obdobju socializma, tranzicije v kapitalizem in času propada tovarn v

obdobju postsocialistične Slovenije.

V njeni zadnji knjigi

Tu se ne bo nikoli  več šivalo. Doživljanja izgube dela in propada tovarne

(2021) se je osredotočala na osebne pripovedi ljudi, ki so vzpon in propad

tekstilne tovarne Mura doživljali na lastni koži. Zanimalo jo je, kaj je ljudi v

teh doživljajih in razočaranjih združevalo, kaj so bila njihova pričakovanja,

hrepenenja in potrebe? Kakšen je bil pomen tovarniškega dela v njihovem

življenju? Kako razlagati pripovedi o izgubi dela in propadu tovarne.

Z gostjo bomo razmišljali in se pogovarjali tudi o raznolikih izkušnjah dela

v Konfekciji Komen. Kot pravi avtorica knjige – delo ni le ekonomski proces,

temveč je pomembno tudi za razvoj osebnosti in družbe, vanj vlagamo

svojo energijo in svoja telesa, tudi zelo dobesedno. Zato je toliko bolj

pomembno, da nanj ne gledamo le skozi številke, ampak prepoznavamo

tudi njegov človeški obraz.

Dobimo se v petek, 21. oktobra 2022, ob 18.30 uri v

Knjižnici Komen.

Zelo bomo veseli Vašega obiska in Vaših pripovedi, zato prisrčno

vabljena!

Marija Umek, Jasna Fakin Bajec ln Petra Testen Koren