Anja Rože: Življenje na Krasu v času Zavezniške vojaške uprave in prvih letih po priključitvi k Jugoslaviji (1945-1954)

Kosovelova knjižnica Sežana

vabi

na predstavitev zanimivega magistrskega dela

Anje Rože

“Življenje na Krasu v času Zavezniške vojaške uprave in prvih letih po

priključitvi k Jugoslaviji (1945-1954)”,

v katerem avtorica osvetli življenje prebivalcev Sežanskega okraja takoj po

koncu druge svetovne vojne, ko je ta prešel pod administracijo Zavezniške

vojaške uprave, in prva leta po njegovi priključitvi k Federativni ljudski

republiki Jugoslaviji septembra 1947.