Cenik Kosovelove knjižnice Sežana za leto 2020

CENIK STORITEV V KOSOVELOVI KNJIŽNICI SEŽANA ZA LETO 2020 ČLANARINA

dijaki po 18. letu,

študentje,

upokojenci

nezaposelni brez dokazila

7 EUR

zaposleni

14 EUR

družinska izkaznica

21 EUR

pravne osebe

25 EUR

častni člani in člani bibliotekarskih društev

brezplačno

mladina do 18. leta starosti

brezplačno

brezposelni z dokazilom

brezplačno

članska izkaznica – nova, izgubljena

2,50 EUR

 

ZAMUDNINA

za knjigo ali serijsko publikacijo/ na dan

0,15 EUR

za video kaseto, DVD ali zgoščenko (CD), e- bralnik/ na dan

1,05 EUR

 

OPOMINI

1.  opomin

0,40 EUR

2.  opomin

0,40 EUR

3.  opomin

0,40 EUR

4.  opomin

0,80 EUR

 

ODŠKODNINA

Stroški obdelave novega izvoda

3,00 EUR

Zamenjava poškodovane zaščitne škatle za AV gradivo

1,00 EUR

 

MEDKNJIŽNIČNA IZPOSOJA

medknjiž. izposoja študijskega gradiva iz obalno-kraških knjižnic

brezplačno

medknjižnična izposoja iz drugih knjižnic (poštnina)

12,00 EUR

telefonsko obvestilo o prispelem gradivu

0,40 EUR

 

FOTOKOPIRANJE

A4 –/črno-belo/ vsaka stran

0,10 EUR

A4 –/barvno/vsaka stran

0,20 EUR

A3 – vsaka stran

0,15 EUR

vsaka natisnjena stran iz
računalnika (A4) č/b

0,10 EUR

vsaka natisnjena stran iz

računalnika (A4) barvno besedilo

0,20 EUR

skeniranje do 3 strani v istem dnevu s pomočjo strok. delavca

brezplačno

stroški računalniške opreme ob uporabi do 30 minut

brezplačno

stroški računalniške opreme ob uporabi nad 30 minut

0,20 EUR

 

BIBLIOGRAFSKI ZAPIS

kreiranje bibliografskega zapisa

7,00 EUR

popravek obstoječega bibliografskega zapisa

5,00 EUR

izdelava bibliografije (enota)

15,00 EUR

 

OBISK KOSOVELOVE DOMAČIJE V TOMAJU – vstopnina

otroci, dijaki, študenti, upokojenci

1,5 EUR

odrasli

3 EUR

 

IZPOSOJA E-BRALNIKOV

izposoja e-bralnikov (14 dni) ob fizičnem obisku, otrokom v

brezplačno

 

spremstvu staršev

odškodnina v primeru poškodbe e-bralnika

znesek stroškov popravila

Cenik, ki ga je svet JZ Kosovelova knjižnica Sežana potrdil na svoji seji 19. decembra 2019, začne veljati 3. Januarja 2020.

© 2015 Kosovelova knjižica Sežana. Vse pravice pridržane.
Izvedba KREJZI

Prilagodi pisavo
Kontrast