Poslovanje knjižnice

NoviceKomentarji so izklopljeni za Poslovanje knjižnice

Na osnovi Uradnega lista št. 206, ki je izšel 29. 12. 2021 – Zakon o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19 (ZDUPŠOP) – začetek veljavnosti 30. 12. 2021 – obisk knjižnice za uporabnike je možen ob izpolnjevanju naslednjih pogojev:

1. Pogoj prebolevnosti, cepljenosti in testiranja (pogoj PCT) je izpolnjen, če se oseba izkaže z veljavnim osebnim dokumentom in razpolaga z enim od spodaj navedenih dokazil:


Dokazilo o negativnem rezultatu testa PCR (pri čemer velja, da za uporabnike storitev šteje rezultat testa, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa ali testa HAG (pri čemer velja, da za uporabnike storitev šteje rezultat, ki ni starejši od 24 ur od odvzema brisa)


Digitalno COVID potrdilo EU ali tretje države, opremljeno s kodo QR (v digitalni ali papirnati obliki; koda QR na potrdilu tretje države mora vsebovati vsaj enake podatke kot digitalno COVID potrdilo EU in pristojni zdravstveni organ ga mora izdati v angleškem jeziku),


Dokazilo o cepljenju zoper bolezen covid-19,


Dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od 10 dni, razen če zdravnik presodi drugače, vendar ni starejši od 180 dni,

Dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR in dokazilo o cepljenju zoper bolezen covid19 (z dokazilom o cepljenju oseba dokazuje, da je bila v obdobju, ki ni daljše od 180 dni od pozitivnega rezultata testa PCR oziroma od začetka simptomov, cepljena z enim odmerkom cepiva),

 

2. Pogoja PCT ni treba izpolnjevati:

– osebam, ki so mlajše od 12 let.

Učenci, dijaki in študenti, ki izvajajo testiranje s testi HAG za samotestiranje za potrebe izvajanja vzgojno-izobraževalnega programa, se šteje, da za udeležbo pri obšolskih kulturno-umetniških dejavnostih izpolnjujejo pogoj PCT.


3. Osebam, ki ne izpolnjujejo pogoja PCT, se ne dovoli uporaba storitev oziroma udeležba ali prisotnost pri izvajanju dejavnosti.

 

4. Na vidnem mestu – oglasna deska, spletna stran, facebook …, so objavljena opozorila o izpolnjevanju PCT. 


5. Zaposleni preverjajo izpolnjevanje pogoja PCT uporabnikov ob vstopnih točkah v knjižnico z aplikacijo na tablici/GSM telefonu. Obiskovalci morajo predložiti tudi osebni dokument.

 

6. Uporabniki morajo ob vstopu v knjižnico:
– nositi zaščitno masko
– si razkužiti roke ob vstopu v zaprt javni prostor.

Sežana, 4. 1. 2022

© 2015 Kosovelova knjižica Sežana. Vse pravice pridržane.
Izvedba KREJZI

Prilagodi pisavo
Kontrast