Natečaj za oblikovanje enotnih vabil/obvestil/plakatov

NoviceKomentarji so izklopljeni za Natečaj za oblikovanje enotnih vabil/obvestil/plakatov

Kosovelova knjižnica Sežana

razpisuje

natečaj za oblikovanje enotnih vabil/obvestil/plakatov

za prireditve v Kosovelovi knjižnici Sežana in njenih enotah v Divači, Komnu in na Kozini.

Omenjeni izdelek bo služil informiranju uporabnikov knjižnice v fizični obliki, objavi v medijih kot tudi v tiskanih medijih.

Oblikovalci naj pri oblikovanju slikovnega in/ali besednega znaka izhajajo iz vloge in poslanstva, ki ga ima Kosovelova knjižnica Sežana, kot tudi iz okolja, v katerem knjižnica deluje. Znak naj bi simboliziral knjižnično dejavnost, njeno poslanstvo in vpetost v okolje.

Komisija, ki bo izbrana naknadno, bo ocenjevala po naslednjih kriterijih:

– vizualni vtis

– razpoznavnost in jasnost oblike

– izvirnost in sporočilnost likovnega motiva,

– likovni jezik – razumevanje razmerij med elementi in kompozicijo

– vsebinska povezanost likovnega dela z razpisano tematiko,

– domiselnost, edinstvenost likovnega dela

1. nagrada: 200 eur (neto)

2. nagrada: knjižna nagrada

3. nagrada: knjižna nagrada

Natečaj je namenjen posameznim ustvarjalcem, starejšim od 18 let.

Vsak udeleženec natečaja lahko odda le po eno rešitev.

Vsak avtor s sodelovanjem zagotavlja, da je oddano delo njegovo avtorsko delo.

Oblikovalske rešitve morajo biti opremljene z imenom in priimkom avtorja, poštnim in elektronskim naslovom, telefonsko številko in s tehničnimi podatki idejnega izhodišča.

Poslana dela, ki ne bodo izbrana, bodo vrnjena avtorjem glede na način njihovega pošiljanja.

Z nagrajenimi deli (ali pa s prvonagrajeno rešitvijo) bo razpolagala Kosovelova knjižnica Sežana.

Obvestilo o rezultatih natečaja prejmete najkasneje do 5. januarja 2020.

Idejno rešitev s kontaktnimi podatki je potrebno poslati do petka, 17. decembra 2020, na naslov: Kosovelova knjižnica Sežana, Ulica Mirka Pirca 1, 6210 Sežana ali na elektronski naslov: kosovelova.knjiznica@kosovelova.si s pripisom Natečaj za oblikovanje vabil.

Nagrada predstavlja plačilo avtorskega honorarja za izvedeno avtorsko delo in prenos vseh materialnih avtorskih pravic. Nagrajeni avtorji bo pozvan k podpisu pogodbe za izključni prenos vseh materialnih avtorskih pravic na izdelku v roku 15 dni od izbire najboljše idejne rešitve.

Organizator bo neto znesek prejete nagrade izbranemu avtorju izplačal v rok30 dni od podpisa pogodbe.

Dodatne informacije:

Magdalena Svetina Terčon, direktorica:

Telefonska številka: 031 359 831

© 2015 Kosovelova knjižica Sežana. Vse pravice pridržane.
Izvedba KREJZI