Seznam gradiva kupljenega s sredstvi Ministrstva za kulturo v letu 2021

1

    100 pisem mojemu igralcu / uredila Tamara Matevc. – Ptuj : Novi Zato., 2021 ([Maribor] : Evrografis). – 176 str. ; 17 x 22 cm

500 izv.

ISBN 978-961-94597-3-7 : 21,00 EUR

821.163.6-6:792.071.2.028(497.4)

COBISS.SI-ID 50194435

2

ABERCROMBIE, Joe
    Odloči naj vojna : zadnja knjiga trilogije Prvi zakon / Joe Abercrombie ; [prevedel Sergej Hvala]. – 1. izd. – Ljubljana : Mladinska knjiga, 2021 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). – 686 str. ; 21 cm. – (Zbirka Srednji svet)

Prevod dela: Last argument of kings. – 700 izv.

ISBN 978-961-01-5831-8 : 39,99 EUR

821.111-312.9

COBISS.SI-ID 39229187

3

AJLEC, Kornelija
    Razkosana Slovenija : okupacijske meje med drugo svetovno vojno / Kornelija Ajlec in Božo Repe ; [prevod povzetka v angleški jezik Urška Žitnik ; kartografi Rok Ciglič, Manca Volk Bahun, Matija Zorn]. – 1. izd. – Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2021 (Ljubljana : Birografika Bori). – 169 str. : ilustr., zvd. ; 24 cm. – (Historia, ISSN 1408-3957 ; 35)

200 izv. – Bibliografija: str. 149-157 in v opombah na dnu str. – Summary: Slovenia dismembered. – Kazalo

ISBN 978-961-06-0445-7 : 14,90 EUR

94(497.4)”1941/1945″
341.222(497.4)”1941/1945″

COBISS.SI-ID 58375427

4

    ALI ima prihodnost ponovitev? : interier 1990-2015 / izbor del Primož Jeza ; uredila Barbara Predan ; [besedila Lucija Močnik Ramovš, Primož Jeza, avtorji izbranih projektov ; fotografije Blaž Budja … [et al.] ; izris tlorisov Sara Brecl … et al.]. – Ljubljana : Akademija za likovno umetnost in oblikovanje : Društvo Pekinpah, 2020 ([Ljubljana] : Matformat). – 143 str. : ilustr. ; 20 x 28 cm

200 izv.

ISBN 978-961-7009-10-1 (Akademija za likovno umetnost in oblikovanje) : 29,90 EUR

747:728.1″1990/2015″(082)

COBISS.SI-ID 43880195

5

AMALIETTI, Marijan, 1923-1988
    Blaževa vrnitev : pripoved o hrepenenju za razumne deklice in skoraj enako pametne dečke, pospremljena z bogatim slikovnim gradivom / [besedilo in ilustracije] Marjan Amalietti. – 1. izd. – Rob : Amalietti & Amalietti, 2021 (tiskano v Evropi). – 117 str. : ilustr. ; 31 cm. – (Zbirka Vrhunci Marjana Amaliettija)

Tiskano po naročilu. – Ilustr. na spojnih listih. – O avtorju / urednik: str. 116-117

ISBN 978-961-6934-27-5 : 35 EUR

821.163.6-93-32

COBISS.SI-ID 273485824

6

AMALIETTI, Peter
    Aforizmi, maksime, modrosti in druge moje globoke misli / Peter Amalietti. – 1. izd. – Rob : Amalietti & Amalietti, 2020 (tiskano v Evropi). – 142 str. ; 21 cm. – (Zbirka Misel misli misleca)

Tiskano po naročilu. – O avtorju na zavihkih ov. – Povečani tisk

ISBN 978-961-7036-51-0 : 17,00 EUR

821.163.6-84

COBISS.SI-ID 15127043

7

AMBROŽ, Milan
    Paradigma sodobne organizacije / Milan Ambrož. – Novo mesto : Fakulteta za organizacijske študije, 2021 ([Brežice] : Primus digitalni tisk). – 165 str. : ilustr. ; 23 cm

O avtorju na zadnjem zavihku ov. – 150 izv. – Recenzenta Mirko Markič, Annmarie Gorenc Zoran. – Bibliografija: str. 156-165. – Kazalo

ISBN 978-961-6974-71-4 : 35,00 EUR

005.7
001.891

COBISS.SI-ID 78206979

8

ANDROJNA, Irena
    Modri otok / Irena Androjna ; [ilustracije Eva Mlinar]. – 1. izd. – Ljubljana : Mladinska knjiga, 2021 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). – 387 str. : ilustr. ; 21 cm. – (Knjižnica Sinjega galeba ; 350)

1.200 izv. – Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-01-5773-1 : 29,99 EUR

821.163.6-93-312.9

COBISS.SI-ID 45493251

9

APIH, Jure
    Nebesa / Jure Apih. – Ljubljana : Festfest, 2021 (Radovljica : Tiskarna). – 84 str. ; 24 cm

O avtorju na sprednjem zavihku ov.

ISBN 978-961-93978-6-2 : 14,00 EUR

821.163.6-312.4

COBISS.SI-ID 66113795

10

ARKO, Andrej
    Naš Astor / Andrej Arko ; [ilustrirala] Jelka Reichman. – Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2020 ([Maribor] : Dravski tisk). – [25] str. : ilustr. ; 27 cm

1.500 izv.

ISBN 978-961-278-505-5 : 19,50 EUR

821.163.6-93-32
087.5

COBISS.SI-ID 27646467

11

ARNUŠ Pupis, Tina
    Zebra v ogledalu / Tina Arnuš Pupis ; ilustrirala Marta Bartolj. – 1. izd., 1. natis. – Dob : Miš, 2021 (natisnjeno v Sloveniji). – [38] str. : ilustr. ; 28 cm

700 izv. – Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-272-503-7 : 29,95 EUR

821.163.6-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 74361091

12

ASHBERY, John, 1927-2017
    Diagram porečja / John Ashbery ; prevedel Jernej Županič. – Ljubljana : Književno društvo Hiša poezije, 2020 ([Ljubljana] : Itagraf). – 185 str., [1] f. pril. z avtorj. sl. ; 24 cm. – (Knjižna zbirka Poetikonove lire ; knj. 82)

Prevod dela: Flow chart. – 500 izv. – O avtorju: str. [189]

ISBN 978-961-7016-88-8 : 23,00 EUR

821.111(73)-1

COBISS.SI-ID 41648643

13

AUER, Ana
    Tehnike mediacije skozi prakso / Ana Auer. – 1. natis. – Maribor : Kulturni center Maribor, zavod za umetniško produkcijo in založništvo, 2020. – IX, 64 str. ; 23 cm. – (Zbirka Znanstvena monografija, ISSN 2630-1962 ; 010)

Tiskano po naročilu. – Bibliografija: str. 49-50 in v opombah na dnu str. – Povzetek ; Summary

ISBN 978-961-6781-37-4 : 29,00 EUR

347.9

COBISS.SI-ID 38841347

14

AVGUŠTIN, Vito
    Čudež leta 1984 / Vito Avguštin. – Ljubljana : PANB, 2021 ([Ljubljana] : Boob). – 250 str. : ilustr. ; 24 cm. – (Zbirka Panika)

Spremni besedi Janeza Rusa in Klemna Turka: str. 5-8. – O avtorju na zadnji str. ov. – 350 izv. – Bibliografija: str. 223

ISBN 978-961-92077-2-7 : 49,90 EUR

798.2(497.4Lipica)(091)
796.032.2(739.462.5)”1984″

COBISS.SI-ID 61504259

15

AVSENIK Nabergoj, Irena
    Literarne oblike v Svetem pismu in odmevi v poznejši judovsko-krščanski kulturi / Irena Avsenik Nabergoj ; [priprava kazal Matjaž Rebolj]. – 1. izd. – Ljubljana : Mladinska knjiga, 2021 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). – 658 str. ; 25 cm

500 izv. – O avtorici na prednjem zavihku ščitnega ov. – Bibliografija: 587-623 in v opombah na dnu str. – Kazali

ISBN 978-961-01-6308-4 : 44,99 EUR

82.09:27-23
27-23:82.0

COBISS.SI-ID 67766787

16

BABAČIĆ, Esad
    Včasih / Esad Babačić. – 1. izd., 1. natis. – Ljubljana : LUD Literatura, 2021 (Begunje : Cicero). – 92 str. ; 23 cm. – (Zbirka Prišleki)

Nasl. str. raztegnjena čez dve str. – 300 izv.

ISBN 978-961-7017-81-6 : 19 EUR

821.163.6-1

COBISS.SI-ID 54687747

17

BABIČ, Saša, 1979-
    Uganke na Slovenskem / Saša Babič ; [uredili Monika Kropej Telban, Ingrid Slavec Gradišnik ; prevod [povzetka] Jeremi Slak ; ilustracije Izar T. Lunaček]. – Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2021 (Begunje : Cicero). – 167 str. : ilustr., graf. prikazi ; 21 cm. – (Efka : dela etnologije, folkloristike in kulturne antropologije, ISSN 2784-403X)

300 izv. – Bibliografija: str. 148-155. – Kazalo. – Povzetek v angl.: Folklore riddles in Slovenia

ISBN 978-961-05-0530-3 : 19 EUR

398.6(497.4)

COBISS.SI-ID 54816515

18

BABOŠ Logar, Bea
    Panonska melanholija : Cvetkovi : abecedarij nostalgije / Bea Baboš Logar ; [fotografije zasebni arhiv avtorice]. – 1. natis. – Ljubljana : Buča, 2021 ([Škofja Loka] : Nonparel). – 283 str. : fotogr. ; 24 cm

300 izv. – O avtorici na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-7114-05-8 : 25 EUR

821.163.6-94

COBISS.SI-ID 44681987

19

BAČIČ, Martina
    Gumbki : zgodbice za najmlajše / Tinka Bačič ; ilustrirali Suzi Bricelj … [et al.]. – Ljubljana : Mladinska knjiga, 2021 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). – 54 str. : ilustr. ; 25 cm. – (Zbirka Deteljica)

1.200 izv. – Ilustr. na spojnih listih. – “Zgodbice so prvič izšle v revijah Cicido …” –> kolofon

ISBN 978-961-01-5792-2 : 24,99 EUR

821.163.6-93-32
087.5

COBISS.SI-ID 33888515

20

BADALIČ, Tanja
    V mojem svetu / pesmi in ilustracije Tanja Badalič ; pesmi uglasbil Miran Rustja ; [spremne besede Tanja Badalič, Miran Rustja, Milena Prinčič]. – Trst : Mladika, 2021 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). – 39 str. : ilustr., note ; 30 cm + 1 CD

V mojem svetu / Tanja Badalič, Miran Rustja: str. 3. – K novi zbirki V mojem svetu / Milena Prinčič: str. 37

ISBN 978-88-7342-304-1

821.163.6-93-1
784.67

COBISS.SI-ID 64046339

21

BADALIČ, Tanja
    Zajčev prostor / [besedilo, ilustracije] Tanja Badalič ; [spremna beseda Mateja Mahnič]. – Pekel : Zavod Volosov hram, 2021. – 38 str. : ilustr. ; 21 cm

Tiskano po naročilu. – Spremna beseda / Mateja Mahnič: str. 38. – Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-7086-52-2 : 18,60 EUR

821.163-93-34

COBISS.SI-ID 55856899

22

BAHOVEC, Marina
    Okamenele čipke / Marina Bahovec ; [spremna beseda Veronika Lihtenvalner]. – 1. natis. – Maribor : Kulturni center, 2021. – 119 str. : sl. avtorice ; 19 cm. – (Frontier. Proza, ISSN 2630-1970 ; 171)

Tiskano po naročilu. – Spremna beseda / Veronika Lihtenvalner: str. 116-117. – O avtorici: str. 118-119

ISBN 978-961-7118-06-3 : 17,00 EUR

821.163.6-32

COBISS.SI-ID 50734339

23

BAJD, Barbara
    Človečnjaki : kdo smo, od kod prihajamo? / Barbara Bajd ; [ilustracije Uroš Čokl ; fotografije Tomo Jeseničnik, Barbara Bajd, arhiv Shutterstock]. – 1. natis. – Ljubljana : Hart, 2021. – 64 str. : ilustr. ; 27 cm

Ilustr. na spojnih listih. – 1.000 izv. – Bibliografija: str. 61

ISBN 978-961-6882-93-4 : 23,90 EUR

599.88/.89(02.053.2)
572.1/.4(02.053.2)

COBISS.SI-ID 70270979

24

BAJD, Barbara
    Kranjska sivka : čebelica, od kod in kam? / Barbara Bajd ; [fotografije Janko Božič … et al.]. – 2. natis. – Ljubljana : Hart, 2021. – 46 str. : ilustr. ; 27 cm

Bibliografija: str. 46

ISBN 978-961-6882-73-6 (trda vezava) : 24,00 EUR

638.12
638.1(497.4)

COBISS.SI-ID 43445507

25

BAJD, Barbara
    Moji prvi pajkovci : preprost določevalni ključ / Barbara Bajd ; [fotografije arhiv Shutterstock]. – 1. natis. – Ljubljana : Hart, 2021 ([Ljubljana] : Primitus). – 57 str. : ilustr. ; 21 cm

1.000 izv. – Bibliografija: str. 56-57

ISBN 978-961-6882-94-1 : 19,90 EUR

595.4.081.12(02.053.2)
595.4(497.4)(02.053.2)

COBISS.SI-ID 73127171

26

BALANTIČ, Ana
    Ranjena kotlina / Ana Balantič ; [spremna beseda Ivica Kavčič ; lastniki fotografij Ana Balantič … [et al.] ; ostali zgodovinski viri Slavko Moravec]. – Popravljena izd. – Idrija : samozal., 2020 (Geo & Graf. : Logatec). – 155 str. : ilustr. ; 31 cm

100 izv. – Knjigi na pot / Ivica Kavčič: str. 17

ISBN 978-961-290-816-4

94(497.4Idrija)”1941/1945″

COBISS.SI-ID 304172032

27

BANDELJ, Nina, 1979-
    Kuža z napako / Nina Bandelj ; ilustrirala Tamara Šenk. – 1. izd. – Domžale : Kontenta, 2021 ([Brežice] : Založba Primus). – 28 str. : ilustr. ; 23 x 25 cm

500 izv. – Odgovorno lastništvo: str. 26-28. – Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-07-0579-6

821.163.6-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 64793347

28

BARACHINI, Jože
    Živel v času Tita : pod rdečo zvezdo / [tekst, ilustracije, fotografije] Jože Barachini ; [spremna beseda likovni kritiki]. – Celje : Grafika Gracer ; Radeče : samozal., 2021 (Celje : Grafika Gracer). – 168 str. : ilustr. ; 24 cm

150 izv.

ISBN 978-961-7131-00-0 (Grafika Gracer) : 25,00 EUR

821.163.6-312.6

COBISS.SI-ID 57680131

29

BARBARIČ, Nada
    Esej na maturi 2022 / Nada Barbarič Naskov, Drago Meglič, Jurij Novak. – 1. natis. – Ljubljana : Mladinska knjiga, 2021 (Nova Gorica : Grafika Soča). – 192 str. : ilustr. ; 24 cm

4.500 izv. – Bibliografija pri nekaterih poglavjih

ISBN 978-961-01-5991-9 : 15,90 EUR

82.0-4:37.091.27
821.09:37.091.27:373.5

COBISS.SI-ID 60510979

30

BARTOL, Vladimir, 1903-1967
    Zbrano delo / Vladimir Bartol ; [uredil in komentar napisal Tomo Virk]. – Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2012-<2020>. – Zv. <1-4> : avtorj. sl. ; 21 cm. – (Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev, ISSN 2232-321X ; knj. 252; 261; 266; 281)

Dosedanja vsebina:
Knj. 1: Al Araf / [uredil in komentar napisal Tomo Virk]. – 2012 (Ljubljana : Collegium Graphicum). – 778 str. – 320 izv. – Komentar ; Opombe / Tomo Virk: str. 399-770. – Bibliografija: str. 773-778.
Knj. 2: Krajša proza do leta 1935 / [uredil in komentar napisal Tomo Virk]. – 2014 (Begunje : Cicero). – 633 str. – 300 izv. – Komentar ; Opombe / Tomo Virk: str. 457-630. – Bibliografija: str. 633
Knj. 3: Krajša proza 1935-1945 / [uredil in komentar napisal Tomo Virk]. – 1. izd., 1. natis. – 2016 (Begunje : Cicero). – 445 str. – 300 izv. – Komentar ; Opombe / Tomo Virk: str. 363-444. – Bibliografija: str. 445
Knj. 4: Krajša proza po letu 1945 / [uredil in komentar napisal Miran Košuta]. – 1. izd., 1. natis. – 2020 ([Ljubljana] : Collegium Graphicum). – 512 str. – 300 izv. – Bibliografija: str. 509-510

ISBN 978-961-254-414-0 (zv. 1) : 41,00 EUR
ISBN 978-961-254-748-6 (zv. 2) : 39,00 EUR
ISBN 978-961-254-878-0 (zv. 3) : 35,00 EUR
ISBN 978-961-05-0470-2 (zv. 4) : 35,00 EUR

821.163.6Bartol V.1
821.163.6.09Bartol V.

COBISS.SI-ID 264865024

31

BARTOLJ, Marta
    Tam se srečava / Marta Bartolj. – 1. izd., 1. natis. – Dob : Miš, 2021 ([Škofja Loka] : Nonparel). – [23] str. : ilustr. ; 22 cm

Ilustr. na spojnih listih. – 1.000 izv.

ISBN 978-961-272-445-0 : 25,95 EUR

087.5

COBISS.SI-ID 47392771

32

BAVCON, Jože
    Botanični vrt Univerze v Ljubljani, 210 let varuh biodiverzitete = The Univeristy Botanic Gardens Ljubljana, the guardians of biodiveristy for 210 years / Jože Bavcon, Nada Praprotnik, Blanka Ravnjak ; [foto Jože Bavcon … [et al.] ; prevod GRENS-TIM]. – Ljubljana : Botanični vrt Univerze v Ljubljani, Biotehniška fakulteta = University Botanic Gardens Ljubljana, Biotehnical Faculty, 2021 ([Škofja Loka] : Nonparel). – 206 str. : ilustr. ; 25 cm

Vzpor. slov. besedilo in prevod v angl. – 500 izv. – Bibliografija: str. 182-198. – Kazalo

ISBN 978-961-6822-76-3 : 25,00 EUR

58:069.029(497.451.1)(091)
574.1:582

COBISS.SI-ID 68003331

33

BAŽON, Ksenija
    Bravina ljubezen reši Piccolino / Ksenija Bažon ; ilustrirala Tea Bažon. – 1. izd. – Koper : samozal. K. Bažon, 2021 ([Celje] : Grafika Gracer). – 43 str. : ilustr. ; 31 cm. – (Knjižna zbirka Gugalnica za dva ; knj. 1)

200 izv.

ISBN 978-961-95270-0-9 : 21,00 EUR

821.163.6-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 49492227

34

BEDRAČ, David
    Igravčki / David Bedrač ; ilustrirala Maša Kozjek. – 1. natis. – Ljubljana : Mladinska knjiga, 2021 ([Maribor] : Florjančič). – [15] str. : ilustr. ; 21 cm. – (Knjižnica Čebelica ; 468)

1.000 izv.

ISBN 978-961-01-6271-1 : 14,99 EUR

821.163.6-93-1
087.5

COBISS.SI-ID 66265859

35

BEGAN, Vlado
    Katoliška cerkev: raj za pedofile in pekel za njihove žrtve? : ali je tudi papež Frančišek prikrival spolne zlorabe otrok? / Vladko Began. – 1. izd., 1. natis. – Šmarje pri Jelšah : samozal. V. Began, 2021. – 506 str. ; 20 cm

400 izv.

ISBN 978-961-95319-0-7 : 27,00 EUR

272:343.541

COBISS.SI-ID 54533891

36

BENČEVIČ, Dora
    Dekle, ki se ni balo medvedov / [narisala] Dora Benčevič ; [scenarij] Izar Lunaček ; [pripoved] Špela Frlic. – Ljubljana : Zavod Stripolis, 2021 ([Begunje] : Cicero). – [73] str. : ilustr. ; 30 cm

Ov. nasl. – Ilustr. na spojnih listih. – “Prirejeno po albanski ljudski pravljici” —> kolofon

ISBN 978-961-95097-7-7

084.11(02.053.2)

COBISS.SI-ID 77219587

37

BERDAJS, Tomo
    Vamper / Tomo Berdajs ; [ilustracije Martin Ramoveš ; spremna beseda Boštjan Narat ; Vamperjevi prijatelji z verzi o Vamperju Uroš Prezelj … et al.]. – 1. izd. – Brezovica pri Ljubljani : Grafični atelje Zenit, 2021 ([Brežice] : Digitalni tisk Primus). – 167 str. : ilustr. ; 17 cm

Tiskano po naročilu. – Kdo je Vamper? / Boštjan Narat: str. 165-167. – O avtorju na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-94910-3-4 : 17,90 EUR

821.163.6-1

COBISS.SI-ID 56489731

38

BERGANT, Fortunat
    Fortunat Bergant (1721-1769) : [Narodna galerija, Prešernova 24, Ljubljana 11. marec – 30. maj 2021] / [avtorji besedil Tina Košak … [et al.] ; urednica Katra Meke ; predgovor Barbara Jaki ; urednica literature in dokumentacije Nataša Ciber ; fotografija Janko Dermastja … et al.]. – Ljubljana : Narodna galerija, 2021. – 293 str. : ilustr. ; 27 cm

300 izv. – Bibliografija: str. 263-290

ISBN 978-961-6743-85-3

75.034.7(497.4):929Bergant F.

COBISS.SI-ID 52720131

39

BERNE, Eric, 1910-1970
    Katero igro igraš? : temeljna knjiga o psiholoških igrah v medčloveških odnosih / Eric Berne ; [prevedel, spremna beseda Martin Bertok ; ilustracije Vanja Dizdarević]. – 3. izd. – Slovenj Gradec : Društvo Odstiranja, 2020 ([Brežice] : Primus digitalni tisk). – 195 str. : ilustr. ; 22 cm

Prevod dela: Games people play. – Predgovor k slovenski izdaji / Martin Bertok: str. 3-5. – O avtorju: str. 195. – 400 izv. – Bibliografija na koncu nekaterih poglavij. – Kazala

ISBN 978-961-95117-0-1 : 35,00 EUR

159.922.2

COBISS.SI-ID 30170627

40

BEVC, Cvetka
    In vendar sem / Cvetka Bevc ; [fotografije Eva Petrič ; spremna beseda Irena Novak Popov]. – Maribor : Založba Pivec, 2020 ([Maribor] : Dravski tisk). – 111 str. : fotogr. ; 21 cm

300 izv. – Nekaj časa mi je še ostalo / Irena Novak Popov: str. 102-108. – O avtorici na sprednjem zavihku ov.

ISBN 978-961-7103-31-1 : 19,95 EUR

821.163.6-1

COBISS.SI-ID 41427203

41

BEVC, Cvetka
    Izpovedi črnega mačka : kratke zgodbe / Cvetka Bevc ; [spremna beseda Robert Titan Felix]. – Pekel : Zavod Volosov hram, 2020. – 212 str. : avtoričina slika ; 19 cm. – (Knjižna zbirka Amonit)

Tiskano po naročilu. – Plesalec na brvi med grehom in smehom / Robert Titan Felix: str. 207-212. – O avtorici: str. [215-216]

ISBN 978-961-7086-45-4 : 22,60 EUR

821.163.6-32

COBISS.SI-ID 43991811

42

BEVC, Cvetka
    Stekleni plameni / Cvetka Bevc ; [spremni besedi Gašper Troha, Mateja Bedenk Košir]. – 1. izd. – Maribor : Pivec, 2020 ([Maribor] : Dravski tisk). – 171 str. ; 22 cm. – (Zbirka Mladinsko branje)

500 izv. – Cvetka Bevc : Stekleni plameni / Gašper Troha: str. 162-165. – Kristalni cvet in kamen / Mateja Bedenk Košir: str. 166-170. – O avtorici: str. 171

ISBN 978-961-7103-23-6 : 24,90 EUR

821.163.6-93-311.2

COBISS.SI-ID 35899907

43

BEVK, France
    Peter Klepec / France Bevk. – 1. natis. – Vrtojba : Hopalai, PE Kobi, 2020. – 15 str. : ilustr. ; 24 cm. – (Kobi čitanka)

ISBN 978-961-95186-0-1

821.163.6-93-34

COBISS.SI-ID 37197827

44

    BIBLOS [Elektronski vir] : spletna eKnjižnica in eKnjigarna. – Spletni servis. – Ljubljana : Študentska založba, 2013-    

Način dostopa (URL): http://www.biblos.si/. – Se sproti spreminja in dopolnjuje. – Nasl. v oznaki HTML: Biblos. – Dodatek k nasl. z nasl. zaslona. – Nasl. na nasl. zaslonu: Biblos lib. – Opis vira z dne 29. 11. 2013

004.5

COBISS.SI-ID 9620766

45

BILBAN, Tina
    Kaj misliš, kdo? / Tina Bilban ; [ilustracije Ivan Mitrevski]. – 1. izd., 1. natis. – Dob pri Domžalah : Miš, 2021. – 28 str. ; 28 cm

ISBN 978-961-272-450-4

087.5

COBISS.SI-ID 50739715

46

BILODJERIČ, Jan R.
    Animus. V svetu senc / Jan R. Bilodjerič ; ilustrirala Ana Vičič ; [spremna beseda Tone Partljič]. – Radenci : Aljatera, 2021 ([Maribor] : Dravski tisk). – 262 str. : ilustr. ; 21 cm

Mladinska knjiga prihodnosti? / Tone Partljič : str. 257-262. – 1.000 izv. – Zvd. na sprednjih spojnih listih

ISBN 978-961-95333-0-7 : 29,90 EUR

821.163.6-312.9

COBISS.SI-ID 55808515

47

BITENC, Nastja
    Esej na maturi 2021 : razmerja med generacijami / [avtorji Nastja Bitenc, Janja Perko, Mihael Šorli]. – 1. izd. – Ljubljana : Intelego, 2021. – 155 str. ; 21 cm

Avtorji navedeni v kolofonu. – 500 izv. – Bibliografija: str. 86, 154-155

ISBN 978-961-6558-53-2 : 13,99 EUR

82.0-4:37.091.27
821.163.6.09:37.091.27:373.5
821.113.5.09:37.091.27:373.5

COBISS.SI-ID 50943491

48

BITENC, Nastja
    Esej na maturi 2022 : v svetu blišča in bede / [avtorji Nastja Bitenc, Janja Perko, Mihael Šorli]. – 1. izd. – Ljubljana : Intelego, 2021. – 194 str. : tabele ; 21 cm

Avtorji navedeni v kolofonu. – 500 izv. – Bibliografija: str. 97, 193-194

ISBN 978-961-6558-59-4 : 13,65 EUR

82.0-4:37.091.27
821.163.6.09:37.091.27:373.5
821.111(73).09:37.091.27:373.5

COBISS.SI-ID 75272451

49

    BIVALIŠČA Branislave Sušnik : dokumenti, besedila, podobe, pričevanja = Moradas de Branislava Sušnik : documentos, textos, imágenes, testimonios / uredila Francisco Tomsich in Barbara Pregelj = coordinación y edición a cargo de Francisco Tomsich y Barbara Pregelj ; [avtorice in avtorji besedil Barbara Pregelj … [et al.] ; fotografije Narodna in univerzitetna knjižnica Ljubljana … [et al.] ; v slovenščino in španščino prevedla Barbara Pregelj ; originalne risbe Francisco Tomsich]. – 1. natis, 1a impresión. – Medvode : Malinc, 2020

ISBN 978-961-6886-89-5

39(893):929Sušnik B.

COBISS.SI-ID 34069763

50

BIZANT, Milan
    Srečevanja s Kristusom v Božji besedi / Milan Bizant. – Ljubljana : Založba Dravlje, 2021. – 147 str. ; 20 cm

250 izv.

ISBN 978-961-6748-60-5

27-584

COBISS.SI-ID 56738051

51

BIZJAK, Bojan, 1959-
    Jagode / Bojan Bizjak. – Ajdovščina : samozal. ; Šmarješke Toplice : distribucija Stella, 2021 (Šmarješke Toplice : Stella). – 239 str. ; 22 cm

Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-07-0750-9 : 32,90 EUR

821.163.6-31

COBISS.SI-ID 75992835

52

BIZJAK, Helena, 1942-
    Dedek in Mihec : iz Trsta v Maribor – pobeg primorske družine pred zmajem fašizma / Helena Alenka Bizjak ; [ilustracije kolažev Pija Frelih]. – Ljubljana : samozal. ; Šmarješke Toplice : distribucija Stella, 2021 (Šmarješke Toplice : Stella). – 123 str. : ilustr. ; 26 cm

Tisk po naročilu. – Broš. izd. meri 25 cm. – Predgovor / Miklavž Komelj: str. 8-9. – Mnenje p. Franca Kejžarja o knjigi: str. 10

ISBN 978-961-246-675-6 (Stella, trda vezava) : 33,90 EUR
ISBN 978-961-246-780-7 (Stella, broš.) : 28,90 EUR

821.163.6-93-94
929Bizjak F.(02.053.2)

COBISS.SI-ID 66866947

53

    BLAGINJA v skupnosti : razvojni vidiki in inovacije / urednici Maša Filipovič Hrast in Valentina Hlebec. – Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 2020 ([Begunje] : Cicero). – 169 str. : ilustr. ; 23 cm. – (Knjižna zbirka Ost / Fakulteta za družbene vede ; 25)

https://zebra.fdv.uni-lj.si (Dostop za FDV z uporabniškim imenom in geslom) – Digitalna knjižnica študijskih gradiv FDV. – Tiskano po naročilu. – Bibliografija pri nekaterih prispevkih. – Kazali

ISBN 978-961-235-936-2 : 15,00 EUR

316.334.52(497.4)(082)

COBISS.SI-ID 39581443

54

BLATNIK, Andrej, 22.5.1963-
    Trg osvoboditve / Andrej Blatnik ; [spremna beseda Mitja Velikonja]. – 1. natis. – Novo mesto : Goga, 2021 ([Ljubljana] : Januš). – 286 str. ; 21 cm. – (Literarna zbirka Goga)

500 izv. – Prihajajo! / Mitja Velikonja: str. 277-286

ISBN 978-961-277-293-2 : 24,90 EUR

821.163.6-311.2

COBISS.SI-ID 64252931

55

BLAŽIČ, Milena
    Pravljična in literarna Ljubljana / Milena Mileva Blažić, Mateja Kregar Gliha, Kasilda Bedenk ; [fotografije Ljubljane Dunja Wedam]. – Jezero : Morfemplus, 2022 (tiskano v Sloveniji). – 105 str. : ilustr. ; 22 cm

500 izv. – Zvd. na spojnih listih. – Bibliografija: str. 93-94

ISBN 978-961-7067-78-1

821.163.6.09-93

COBISS.SI-ID 57306371

56

BOBIČ, Živo
    Po lovskem svetu : slast samote in zven tišine / [avtor besedila in slik] Živo Bobič. – Ig : [samozal.] Ž. Bobič, 2021 ([Ljubljana] : Present). – 324 str. : fotogr. ; 21 cm

500 izv. – Knjigi na pot / Boris Leskovic: str. 3

ISBN 978-961-07-0553-6 : 25 EUR

821.163.6-94
639.1(092)

COBISS.SI-ID 63188483

57

BOGATAJ, Janez, 1947-
    Franc Saleški Finžgar : vera v resnico, lepoto in pravico : življenje in delo Franca Saleškega Finžgarja : 1871-1962 / [Janez Bogataj, Mihael Glavan ; slikovno gradivo osebni arhiv Janeza Bogataja … et al.]. – 1. izd. – Ljubljana : Mladinska knjiga, 2021 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). – 228 str. : ilustr. ; 27 cm. – (Album / Mladinska knjiga)

Avtorja navedena v kolofonu. – Ilustr. na spojnih listih. – 1.500 izv. – Finžgarjeva dela po abecedi in zvrsteh / Jože Šifrer: str. 221-228

ISBN 978-961-01-6055-7 : 39,99 EUR

929Finžgar F. S.
821.163.6.09Finžgar F. S.

COBISS.SI-ID 43535619

58

BOGATAJ, Janez, 1947-
    Gastronomija Alpske Slovenije : pod vrhovi gora in v slikovitih dolinah / Janez Bogataj ; [fotografije Tomo Jeseničnik … [et al.] ; ilustracije Janez Bogataj]. – 1. natis. – Ljubljana : Hart, 2021 (natisnjeno v Sloveniji). – 207 str. : ilustr. ; 28 cm. – (Zbirka Gastronomija Slovenije)

Ilustr. na spojnih listih. – 600 izv. – Bibliografija: str. 206. – Summary

ISBN 978-961-6882-81-1 : 39,00 EUR
ISBN 978-961-6882-79-8 (zbirka)

641.5(497.4-17)
641.56(497.4-17)(083.12)

COBISS.SI-ID 58582019

59

BOGATAJ, Janez, 1947-
    Gastronomija Osrednje Slovenije in Ljubljane : stičišče okusnih različnosti / Janez Bogataj ; [fotografije Tomo Jeseničnik … [et al.] ; ilustracije Janez Bogataj]. – 1. natis. – Ljubljana : Hart, 2021 (natisnjeno v Sloveniji). – 223 str. : ilustr. ; 28 cm. – (Zbirka Gastronomija Slovenije)

Ilustr. na spojnih listih. – 600 izv. – Bibliografija: str. 222. – Summary

ISBN 978-961-6882-78-1 : 39,00 EUR
ISBN 978-961-6882-79-8 (zbirka)

641.5(497.451)
641.56(497.451)(083.12)

COBISS.SI-ID 58555139

60

BOGATAJ, Janez, 1947-
    Gastronomija Panonske Slovenije : pogače, slatine in vinske gorice / Janez Bogataj ; [fotografije Tomo Jeseničnik … [et al.] ; ilustracije Janez Bogataj]. – 1. natis. – Ljubljana : Hart, 2021 (natisnjeno v Sloveniji). – 131 str. : ilustr. ; 28 cm. – (Zbirka Gastronomija Slovenije)

Ilustr. na spojnih listih. – 600 izv. – Bibliografija: str. 139. – Summary

ISBN 978-961-6882-82-8 : 39,00 EUR
ISBN 978-961-6882-79-8 (zbirka)

641.5(497.41/.43)
641.56(497.41/.43)(083.12)

COBISS.SI-ID 58682115

61

BOGATAJ, Janez, 1947-
    Gastronomija Sredozemske Slovenije : kjer ribe plavajo dvakrat / Janez Bogataj ; [fotografije Tomo Jeseničnik … [et al.] ; ilustracije Janez Bogataj]. – 1. natis. – Ljubljana : Hart, 2021 (natisnjeno v Sloveniji). – 129 str. : ilustr. ; 28 cm. – (Zbirka Gastronomija Slovenije)

Ilustr. na spojnih listih. – 600 izv. – Bibliografija: str. 128. – Summary

ISBN 978-961-6882-80-4 : 39,00 EUR
ISBN 978-961-6882-79-8 (zbirka)

641.5(497.47)
641.56(497.47)(083.12)

COBISS.SI-ID 58577155

62

BOHINC, Rado, 1949-
    Univerza in država : pravna analiza družbenega položaja univerze / Rado Bohinc. – Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2020 ([Ljubljana] : Demat). – 348 str. : ilustr. ; 24 cm. – (Knjižna zbirka Pravo in gospodarstvo / urednik zbirke Rado Bohinc)

Tiskano po naročilu. – Univerza in država v postmodernem času : od avtonomije k partnerstvu / Ivan Svetlik: str. 17-35. – Slovenske univerze med akademsko tradicijo in novimi izzivi / Lucija Čok: str. 36-50. – Bibliografija: str. 331-345

ISBN 978-961-235-964-5 : 25,00 EUR

378.4.014.553

COBISS.SI-ID 55943939

63

BOHINC, Rok, 1987-
    Smrdljivc : mladinska kriminalka / Rok Bohinc. – 1. izd. – Križe : R. Bohinc, 2021 ([Kranj] : Oman). – 263 str. ; 22 cm

1.500 izv.

ISBN 978-961-07-0599-4 : 23,90 EUR

821.163.6-93-312.4

COBISS.SI-ID 66117635

64

BORIN, Andreja
    Drevo in ptica / Andreja Borin ; ilustriral Peter Škerl. – 1. natis. – Ljubljana : Mladinska knjiga, 2021 ([Maribor] : Florjančič tisk). – [33] str. : ilustr. ; 27 cm. – (Zbirka Velike slikanice)

1.200 izv.

ISBN 978-961-01-6299-5 : 19,99 EUR

821.163.6-93-1
087.5

COBISS.SI-ID 66151171

65

    BORIS Pahor : scrittore senza frontiere : studi, interviste e testimonianze / a cura di Walter Chiereghin e Fulvio Senardi. – Trieste : La Libreria del Ponte rosso : Mladika, 2021 ([Žalec] : Sinegraf). – 350 str. : portreti ; 21 cm

Pahor : triestino e sloveno, un grande scrittore europeo / Walter Chiereghin, Fulvio Senardi: str. 11-26. – Note bipografiche dei contributori: str. 311-323. – Cronologia di Boris Pahor: str. 325-339. – Bibliografija v opombah na dnu str. pri nekaterih prispevkih. – Kazalo

ISBN 978-88-7342-306-5 : 22,00 EUR

821.163.6(450.36).09Pahor B.(082)
172:929Pahor B.(082)

COBISS.SI-ID 71801859

66

BRENČIČ, Mihael
    Dinamika podzemne vode / Mihael Brenčič. – 1. natis. – Ljubljana : Oddelek za geologijo, Naravoslovnotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2021 ([Ljubljana] : Birografika Bori). – 397 str. : ilustr. ; 24 cm

250 izv. – O avtorju na zadnji str. ov. – Bibliografija: str. 391-393. – Povzetek ; Summary. – Kazalo

ISBN 978-961-94145-8-3 : 20,00 EUR

556.34(075.8)

COBISS.SI-ID 62590723

67

BRUMEN, Matija
    Galeb / Matija Brumen ; avtor spremnega besedila, with a foreword by Marcel Štefančič Jr. ; [prevod, translated by Erica Johnson Debeljak]. – Maribor : The Angry Bat, 2021 (Velenje : Eurograf). – 1 zgibanka ([32] str.) : fotogr., načrti ; 22 cm

Ov. nasl. – Slov. besedilo in prevod v angl. – 350 oštevilčenih izv.

ISBN 978-961-93414-9-0 : 25,00 EUR

77.04(497.4):929Brumen M.

COBISS.SI-ID 42828291

68

BRVAR, Katja
    Ujetnica pragozda : resnična zgodba svetovne popotnice in iskalke resnice / Katja Brvar. – 1. natis. – Ljubljana : samozal., 2021 (Kranj : Tiskarna Oman). – 246 str. ; 23 cm

450 izv.

ISBN 978-961-07-0739-4 : 24,90 EUR

821.163.6-94

COBISS.SI-ID 74979587

69

BUFON, Milan
    Ethnos in topos : družbene spremembe in narodnostna podoba slovenskih krajev na Tržaškem od leta 1910 do leta 2015 / [[besedilo], avtor kart] Milan Bufon ; [karte izdelal Vasilij Guštin ; fotografije fond Odseka za zgodovino Narodne in študijske knjižnice v Trstu]. – Ljubljana : Slovenska matica ; Koper : Znanstveno-raziskovalno središče, Annales ZRS, 2020 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). – 296 str. : ilustr. ; 25 cm. – (Zbirka Razsežnosti slovenstva, ISSN 2738-4446)

Ilustr. na spojnih listih. – 400 izv. – O avtorju: str. 295-296. – Bibliografija: str. 267-269. – Izšlo ob finančni podpori Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS)

ISBN 978-961-7058-48-2 (Znanstveno-raziskovalno središče, Annales ZRS) : 26,00 EUR

911.3:314(450.361)

COBISS.SI-ID 33174531

70

BURKE, Peter, 1937-
    Kulturna hibridnost / Peter Burke ; [prevod Polona Glavan ; spremna beseda Bojan Baskar]. – Ljubljana : Studia humanitatis, 2020 ([Ljubljana] : Studio print). – 150 str. ; 20 cm. – (Studia humanitatis)

Prevod dela: Cultural hibridity. – 400 izv. – Peter Burke med hibridi / Bojan Baskar: str. 111-150. – Opombe z bibliografijo na dnu str. – Kazalo

ISBN 978-961-6798-94-5 : 18 EUR

316.7

COBISS.SI-ID 27226627

71

CANKAR, Ivan, 1876-1918
    Hlapci / Ivan Cankar ; spremna besedila napisala [in izbor slik] Marija Sajko. – 1. izd., 3. natis. – Ljubljana : DZS, 2020 ([Škofja Loka] : Nonparel). – 144 str. : ilustr. ; 20 cm. – (Zbirka Klasje. Letn. 6)

700 izv. – Kronološki pregled Cankarjevega življenja in dela: str. 6-7. – Ivan Cankar in njegov čas: str. 8-12. – Uvodne opombe: str. 13-64. – Sodbe o Hlapcih: str. 125-141. – Bibliografija: str. 65-68

ISBN 978-86-341-1843-8 : 15,50 EUR

821.163.6-2
821.163.6.09Cankar I.

COBISS.SI-ID 37730051

72

CANKAR, Ivan, 1876-1918
    Skodelica kave = A cup of coffee / Ivan Cankar ; [ilustracije] Peter Škerl ; [spremna beseda Dragica Haramija, Janja Batič ; prevod v angleški jezik Tadeja Spruk]. – 1. izd., 1. natis. – Dob pri Domžalah : Miš, 2018 (natisnjeno v Sloveniji). – [43] str. : ilustr. ; 32 cm

Vzpor. slov. besedilo in prevod v angl. – 1.000 izv. – Zgodba v zgodbi / Dragica Haramija in Janja Batič: str. 36-42

ISBN 978-961-272-253-1 : 25,95 EUR

821.163.6-93-32
821.163.6.09Cankar I.
087.5

COBISS.SI-ID 290176768

73

CAPUDER, Andrej, 1942-2018
    Pisma iz svinjaka / Andrej Capuder ; [fotografiji arhiv Demokracije, Primož Lavre]. – Ljubljana : Nova obzorja, 2021. – 198 str. : avtorj. sl. ; 22 cm

300 izv. – Plemenita človeškost / Igor Senčar: str. 9-12. – Slovenci najbolj papeški med vsemi / [intervjuvanec Andrej Capuder] ; tekst Jožica Grgič: str. 188-198

ISBN 978-961-6942-61-4 : 15,00 EUR

821.163.6-92

COBISS.SI-ID 36056323

74

CAREL, Havi
    Bolezen : krik mesa / Havi Carel ; [prevod Alenka Ropret]. – Ljubljana : Krtina, 2020 ([Škofja Loka] : Nonparel). – 207 str. ; 20 cm. – (Zbirka Krt, ISSN 1408-1105 ; 193)

Prevod dela: Illness

ISBN 978-961-260-133-1 : 22 EUR

1:616

COBISS.SI-ID 41986307

75

CASERMAN, Tomaž
    Srečen, čeprav ne ugajaš drugim / Tomaž Caserman. – 1. izd. – Kamnik : samozal. T. Caserman, 2021 (natisnjeno v EU). – 205 str. : tabele ; 21 cm

ISBN 978-961-95095-1-7 : 19,90 EUR

159.922

COBISS.SI-ID 65821699

76

CELAR, Branko
    Slovenija in njene meje v treh zgodovinskih obdobjih : 1914-1920, 1941-1975, 1991-2021 / Branko Celar ; [tematski zemljevidi Mateja Rihtaršič]. – Ljubljana : Zveza policijskih veteranskih društev Sever, 2021. – 514 str. : ilustr., zvd. ; 25 cm

700 izv. – Zvd. na spojnih listih. – O avtorju: str. 512-513. – Bibliografija: str. 494-502 in v opombah na dnu str. – Kazalo

ISBN 978-961-95367-1-1 : 38,00 EUR

94(497.4)”1914/2021″
341.222(497.4)(091)

COBISS.SI-ID 64440579

77

CERAR, Božo
    Slovenski diplomatski pojmovnik / Božo Cerar ; [predgovor Ernest Petrič]. – Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, Založba FDV : Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije, 2020 ([Begunje] : Cicero). – 337 str. ; 24 cm. – (Zbirka Mednarodno pravo / Fakulteta za družbene vede)

Predgovor / Ernest Petrič: str. 9-13. – 300 izv. – Bibliografija: str. 331-332

ISBN 978-961-235-953-9 (Fakulteta za družbene vede) : 30,00 EUR

327(038)

COBISS.SI-ID 51802371

78

CERAR, Irena, 1970-
    Potepuški okruški : kako sem hodila po robu / Irena Cerar ; [spremna beseda Irena Štaudohar ; fotografije Sašo Kočevar in Janez Skok ; zasnova zemljevida Andrej Bandelj]. – 1. izd. – Ljubljana : Buča, 2021 ([Škofja Loka] : Nonparel). – 179 str. : fotogr., zvd. ; 18 cm

700 izv.

ISBN 978-961-7114-13-3 : 19,90 EUR

821.163.6-992
821.163.6-94
796.51(497.4-192.2)

COBISS.SI-ID 56753155

79

CERAR, Irena, 1970-
    Pravljične poti brez meja : družinski izleti / Irena Cerar ; [ilustratorke in ilustratorji Marta Bartolj … [et al.] ; spremna beseda Andrej Bandelj ; uredila Ines Božič Skok ; zemljevidi Lojze Miklavčič]. – Ljubljana : Sidarta, 2021 (tiskano v Sloveniji). – 288 str. : ilustr., zvd. ; 25 cm. – (Vodniki / Sidarta)

Dobrodošli v pravljično sosedstvo / Andrej Bandelj: str. 11-13. – Zvd. na spojnih listih. – 1.200 izv. – Bibliografija: str. 282-286

ISBN 978-961-6027-95-3 : 31,90 EUR

796.51/.52(497.4)(036)

COBISS.SI-ID 58140419

80

CERJAK, Radovan
    Svoboda in upanje / Radovan Cerjak. – Ljubljana : Nova obzorja, 2021. – 129 str. ; 22 cm

300 izv. – Predgovor / Metod Berlec: str. 7-11

ISBN 978-961-6942-74-4 : 12,00 EUR

821.163.6-311.6

COBISS.SI-ID 67769091

81

CIGLER, Mirko
    Sedem let na prepihu : 2014-2021 / Mirko Cigler ; [spremna beseda Miran Lesjak ; ilustracije Matej Stupica]. – Krško : Zavod Neviodunum, 2021 (natisnjeno v Sloveniji). – 492 str. : ilustr. ; 24 cm

300 izv. – Kaj se blešči v temi? / Miran Lesjak: str. 9-10. – O avtorju na str. 483 in na sprednjem zavihku ov. – Kazalo

ISBN 978-961-6784-29-0 : 29 EUR

327(497.4)(046)

COBISS.SI-ID 69105667

82

    The COMMON in community : seventy years of cooperative centres as social infrastructure = Skupno v skupnosti : sedemdeset let zadružnih domov kot družbene infrastrukture / [texts Blaž Babnik Romaniuk … [et al.] ; editors Martin Malešič, Asta Vrečko ; infographics Anja Delbello, Aljaž Vesel ; photos Jana Jocif ; translations into English Andreja Šalamon Verbič ]. – Ljubljana : The Museum of Architecture and Design = Muzej za arhitekturo in oblikovanje, 2021 ([Ljubljana] : ABO grafika). – 246 str. : ilustr. ; 26 cm

700 izv. – O avtorjih in urednikih: str. [248-251]. – Besedilo v slov. in angl. – Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-6669-74-0 : 32 EUR

725.835(083.824)

COBISS.SI-ID 63080707

83

COSSUTTA, Rada
    Tromeja skozi čas / Rada Cossutta ; [fonološki zapis Jožica Škofic]. – Koper : Založba Annales, ZRS Koper, 2018 ([Dob] : Grafika 3000). – 53 str. : ilustr. ; 24 cm

250 izv. – O avtorici na sprednjem zavihku ov. – Izšlo skupaj z video DVD-jema z naslovom Rateče, nekoč in danes ter Log pod Mangartom, nekoč in danes. – Povzetek ; Summary

ISBN 978-961-7058-11-6 : 15,00 EUR

811.163.6’282

COBISS.SI-ID 300492800

84

CRNOVIĆ, Deja
    Politika kot medijski performans / Deja Crnović. – 1. izd., 1. natis. – Ljubljana : Založba ZRC, 2021 (Begunje : Cicero). – 304 str. : ilustr. ; 19 cm

400 izv. – Bibliografija: str. 282-302

ISBN 978-961-05-0516-7 : 24,00 EUR

305:32

COBISS.SI-ID 49884931

85

CUNDRIČ, Ivo Janez
    Sijaj železa v zgodovini : zgodba o železu, Slovenih in Slovencih / [avtor vseh besedil, slikovno gradivo, besedilo povzetka] Ivo Janez Cundrič ; [prevod v angleščino Julijana Cundrič, Urška Repinc]. – Bohinjska Bistrica : [samozal.] I. J. Cundrič ; Žirovnica : Medium, 2020 (Žirovnica : Medium). – 189 str. : ilustr., zvd. ; 31 cm

Ov. nasl. – Ilustr. na spojnih listih. – 500 izv. – Bibliografija: str. 159-161. – Povzetek ; Summary

ISBN 978-961-6895-24-8 (Medium)

669.1(497.4)(091)

COBISS.SI-ID 304364032

86

CUNDRIČ, Magdalena
    Blodnjak : detektivski roman / Magdalena Cundrič. – 1. natis. – Maribor : Kulturni center Maribor, zavod za umetniško produkcijo in založništvo, 2020. – 192 str. ; 19 cm. – (Sprejeto ; 025)

Tiskano po naročilu. – O avtorici: str. 191

ISBN 978-961-6781-93-0 : 15,00 EUR

821.163.6-312.4

COBISS.SI-ID 36280579

87

CUNDRIČ, Valentin
    Čezmejnost meje : magična proza / Valentin Cundrič ; [spremna beseda Magdalena Cundrič]. – 1. natis. – Maribor : Kulturni center, 2021. – 139 str. ; 21 cm. – (Frontier, ISSN 2630-1970. Proza ; 173)

Tisk po naročilu. – Spremna beseda / Magdalena Cundrič: str. 136-137. – O avtorju: str. 138-139

ISBN 978-961-7118-21-6 : 19,00 EUR

821.163.6-32
821.163.6.09Cundrič V.

COBISS.SI-ID 49710851

88

CUNDRIČ, Valentin
    Mavrični obroč : antologija pesništva Valentina Cundriča / zbrala in uredila Magdalena Cundrič ; [spremna beseda Tonja Jelen]. – 1. natis. – Maribor : Kulturni center, 2021. – 163 str. ; 21 cm. – (Frontier. Poezija, ISSN 2630-1970 ; 179)

Tiskano po naročilu. – Cundričizem od blizu / Magdalena Cundrič: str. 13-19. – Naravni ustroj človeka in živali v poeziji Valentina Cundriča / Tonja Jelen: str. 150-157. – Nomenklatura izdanih del Valentina Cundriča: str. 158-163

ISBN 978-961-7118-56-8 : 19,00 EUR

821.163.6-1(081)

COBISS.SI-ID 54646019

89

CUNDRIČ, Valentin
    Temna stran zemlje / Valentin Cundrič. – 1. izd. – Rob : Amalietti & Amalietti, 2020 (Ljubljana : Primitus). – 146 str. ; 21 cm. – (Zbirka Slovenski roman / Amalietti & Amalietti) (Zbirka Romani / Amalietti & Amalietti)

Povečani tisk. – Tiskano po naročilu. – Spremna beseda Magdalene Cundrič na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-7036-46-6 : 19,00 EUR

821.163.6-313.1

COBISS.SI-ID 303213824

90

CVAR, Maša
    Pekarna pri rebrači Tini / Maša Cvar ; ilustracije Bojana Dimitrovski. – 1. izd. – Maribor : Aristej, 2020 ([Maribor] : Dravski tisk). – 42 str. : ilustr. ; 21 cm. – (Zbirka Iva ; letn. 6)

Ilustr. na notr. str. ov. – 500 izv.

ISBN 978-961-220-129-6 : 18,50 EUR

821.163.6-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 36658947

91

CVELBAR, Tija O.
    Amodeora / Tija O. Cvelbar ; ilustratorka Jana Korečič. – Šmarješke Toplice : samozal. T. O. Cvelbar, 2021. – 74 str. : ilustr. ; 22 cm

ISBN 978-961-07-0587-1

821.163.6-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 65272067

92

CVET, Mateja, 1988-
    Berem z Vidom 1 : z vajami vidnega zaznavanja čez igrive izzive do tekočega branja / Mateja Cvet ; [predgovor Marija Kavkler ; slikovno gradivo Shutterstock]. – Celje : Društvo Mohorjeva družba : Celjska Mohorjeva družba, 2021 ([Maribor] : Dravski tisk). – 91 str. : ilustr. ; 21 x 31 cm + papirnati raznobarvni liki in kuverta

1.500 izv. – Priročniku na pot / Marija Kavkler: str. 7-10

ISBN 978-961-278-549-9 : 18,50 EUR

376:028(035)

COBISS.SI-ID 71292419

93

CVETKO, Igor
    Otroške ljudske o živalih : pesmarica – slikanica / Igor Cvetko ; [avtorji kamišibajev Igor Cvetko … et al.]. – 1. izd. – Maribor : Aristej ; Kozarišče : Društvo Zapik, 2021 (Maribor : Florjančič). – 100 str. : ilustr., note ; 28 cm

Spremno besedilo v slov. in angl. – Likovne partiture otroških ljudskih pesmi o živalih na način kamišibaja = Fine (fine art) scores of children’s folk songs about animals in the manner of kamishibai / Jelena Sitar ; translated by David Burbage: str. 90-94. – Pojasnilo o zapisu / Jože Faganel: str. 95. – Avtorji kamišibajev: str. 96-98. – 400 izv. – Bibliografija: str. 100

ISBN 978-961-220-133-3 : 25,00 EUR

784.4(497.4)(02.053.2)
398.831(497.4)(02.053.2)
087.5

COBISS.SI-ID 57751043

94

ČAKŠ, Aleš
    Rumeni lakasti čeveljci / Aleš Čakš. – 1. izd. – Ljubljana : Periodista, 2021 (Sveta Nedelja : Radin). – 136 str. : avtorj. sl. ; 21 cm

300 izv. – O avtorju: str. [141]

ISBN 978-961-07-0688-5 : 19,90 EUR

821.163.6-993

COBISS.SI-ID 72533763

95

ČAUŠEVIĆ, Jasmin
    Pol srca : roman / Jasmin Čaušević ; [fotografije Jasmin Čaušević]. – 1. izd. – Velenje : Zabastra, 2021. – 336 str. : ilustr. ; 20 cm

300 izv.

ISBN 978-961-94175-4-6 : 19,90 EUR

821.163.6-312.4

COBISS.SI-ID 58863619

96

ČERNELČ, Primož
    Pika Pikica išče svoje mesto / Primož Černelč ; [ilustrirala] Maruška Jamnik. – Zg. Kungota : Rotis, 2021 (Ljubljana : Demat). – 27 str. : ilustr. ; 27 cm

500 izv. – O avtorju: str. 26. – Spremni besedi / Stanka Damjan, Sabina Košmrl Kaučič: str. 26-27. – Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-6127-50-9 : 19,90 EUR

821.163.6-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 56593923

97

ČETRTIČ, Pavel
    Seniki med Kobaridom in Tolminom / Pavel Četrtič, Elvis Jerkič ; [fotografije Pavel Četrtič, Elvis Jerkič, Slovenski etnografski muzej ; risbe Elvis Jerkič]. – Tolmin : Tolminski muzej, 2021 (Žirovnica : Medium). – 79 str. : ilustr. ; 21 cm

200 izv. – Sledi minulega / Karla Kofol: str. 4-5. – Bibliografija: str. 78

ISBN 978-961-6635-50-9

728.94:633.2(497.473)

COBISS.SI-ID 73278723

98

ČMAK, Marija
    Junaki neba X : zavezniški piloti in Slovenci med II. svetovno vojno / Marija Čmak. – Celje : Grafika Gracer, 2021 (Celje : Grafika Gracer). – 270 str. : ilustr. ; 24 cm

300 izv. – O avtorici: str. 5-6. – Kazalo

ISBN 978-961-6992-40-4

94(497.4)”1944/1945″

COBISS.SI-ID 62674435

99

ČOH Kladnik, Mateja
    “Narod sodi” : Sodišče slovenske narodne časti / Mateja Čoh Kladnik. – Ljubljana : Študijski center za narodno spravo, 2020 ([Ljubljana] : Birografika Bori). – 282 str. : fotogr., faks. ; 24 cm

300 izv. – Bibliografija: str. 250-264 in v opombah na dnu str. – Kazalo. – Summary: “The people adjudicate”: the Court of Slovenian National Honour. – Financer: ARRS, Programi, P6-0380, SI, Zgodovinsko-pravni vidiki kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin na slovenskem ozemlju v 20. stoletju do sprejetja ustave 1990

ISBN 978-961-94353-9-7 : 20,00 EUR

94(497.4)”1945″
343.19(497.4)”1945″

COBISS.SI-ID 42427395

100

ČOP, Ines
    Ježek Pepko peče palačinke / avtorja Ines in Lojze Čop ; ilustratorka Barbara Lekše ; [fotografiranje ilustracij Lovro Rozina, s. p.]. – 1. izd., 1. natis. – Zagorje ob Savi : Ocean, 2021 (tiskano v Sloveniji). – [34] str. : ilustr. ; 27 cm

2.000 izv. – Ilustr. na spojnih str.

ISBN 978-961-7123-02-9

821.163.6-93-32
087.5

COBISS.SI-ID 78880515

101

ČRČINOVIČ-Krofič, Vlasta
    Celica / Vlasta Črčinovič Krofič. – 1. natis. – Maribor : Kulturni center, 2021. – 83 str. : ilustr. ; 21 cm. – (Frontier. Proza, ISSN 2630-1970 ; 188)

Tisk po naročilu. – O avtorici: str. 82-83

ISBN 978-961-7118-63-6 : 15,00 EUR

821.163.6-32

COBISS.SI-ID 74101507

102

ČRNIČ, Aleš
    Religija in šola : poučevanje o religiji in njena simbolna prisotnost v javni šoli / Aleš Črnič in Anja Pogačnik. – Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2021 ([Ljubljana] : Demat). – 183 str. : ilustr. ; 24 cm. – (Knjižna zbirka Kult)

150 izv. – Bibliografija: str. 159-168. – Kazalo

ISBN 978-961-235-990-4 : 20 EUR

37.018.591:2
37.091.3:2
29″19/20″

COBISS.SI-ID 78281219

103

ČRNIČ, Ivan
    Vztrajni ogenj / Ivan Črnič. – Šmarješke Toplice : Stella, 2021 (Šmarješke Toplice : Stella). – 523 str. ; 21 cm

Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-246-655-8 : 32 EUR

821.163.6-1

COBISS.SI-ID 59925763

104

ČUK, Marij
    Fiamme nere / Marij Čuk ; traduzione di Martina Clerici. – Trieste : Mladika, 2021. – 158 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Črni obroč. – O avtorju na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-88-7342-301-0

821.163.6-311.6

COBISS.SI-ID 50951939

105

ČURIN Janžekovič, Alenka
    Sam bog naj jo bere : rojstvo – življenje – smrt / Alenka Čurin Janžekovič ; zapisala Petra Škarja ; [predgovor Nataša Gregur]. – 1. izd. – Trbovlje : 5KA, 2021 (Dob : Grafika 3000). – 285 str. ; 21 cm

Priloga: Odprto pismo slovenskemu zdravniškemu društvu, zdravniški zbornici Slovenije in ustavnemu sodišču RS: str. 281-285. – 700 izv.

ISBN 978-961-95327-7-5 : 23,00 EUR

821.163.6-94

COBISS.SI-ID 79032323

106

ČUŠIN, Gregor
    Evangelij po Čušinu / Gregor Čušin ; [spremna beseda Gabriel Kavčič ; ilustracije Luka Modic ; fotografije Tamino Petelinšek, Jože Žnidaršič, Blaž Franko]. – Idrija : Bogataj, 2021. – 91 str. : ilustr. ; 22 cm

Oh, ta Čušin … / Gabriel Kavčič: str. 87-89. – O avtorju na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-6035-76-7 : 15 EUR

821.163.6-32
27-29

COBISS.SI-ID 72401667

107

    DAVČNO pravo med teorijo in prakso : s komentarjem 70.-90. člena ZDavP-2 / urednica Polonca Kovač ; avtorji Polonca Kovač … [et al.] : [stvarno kazalo Petra Lamovec-Hren]. – 1. natis. – Ljubljana : Uradni list Republike Slovenije, 2021 ([Ljubljana] : Collegium Graphicum). – 543 str. : ilustr. ; 24 cm

250 izv. – Bibliografija z opombami na dnu str. in str. 499-515. – Kazalo

ISBN 978-961-204-682-8 : 98 EUR

347.73
336.22:34

COBISS.SI-ID 67740675

108

DE Cecco, Matej
    Šnofijeva druščina. 4, Žlobudrava žirija, coprniški capin in razkurjeni robotrol / [narisal] Matej de Cecco ; [napisal] Boštjan Gorenc. – 1. izd. – Ljubljana : Mladinska knjiga, 2021 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). – 75 str. : ilustr. ; 27 cm. – (Zbirka Šnofijeva druščina)

1.500 izv. – Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-01-6117-2 : 21,99 EUR

084.11

COBISS.SI-ID 53641475

109

DEBELJAK, Tjaš
    Povezanost igranja video iger z duševnim zdravjem / Tjaš Debeljak. – 1. natis. – Maribor : Kulturni center, 2021. – XI, 95 str. : ilustr. ; 24 cm. – (Zbirka Znanstvena monografija, ISSN 2630-1962 ; 012)

O avtorju: str. 95. – Tiskano po naročilu. – Bibliografija: str. 73-78. – Povzetek ; Summary

ISBN 978-961-7118-05-6 : 29,00 EUR

159.913:794-028.23
794-028.23:159.913
159.97:616.89:004.5

COBISS.SI-ID 48758787

110

DEBENJAK, Riko
    Živo verjamem v svetlobo in materijo = Relentless faith in light and matter / [Riko Debenjak ; avtorji besedil Gregor Dražil … [et al.] ; uredila Nevenka Šivavec ; prevod esejev v angleščino Erica Johnson Debeljak … [et al.] ; fotografije arhiv Rika Debenjaka … et al.]. – Ljubljana : Mednarodni grafični likovni center (MGLC), 2020 ([Ljubljana] : Matformat). – 219 str. : ilustr. ; 33 cm

Avtor naveden na prelim. str. – Vzpor. slov. besedilo in prevod v angl. – Katalog razstave: Mednarodni grafični likovni center, Ljubljana, 9. 8. 2018-11. 11. 2018. – 300 izv. – O avtorju: str. 214-215. – Bibliografija z opombami na koncu prispevkov

ISBN 978-961-6229-84-5 : 35,00 EUR

76(497.4):929Debenjak R.

COBISS.SI-ID 44492803

111

    DEDIŠČINA prve svetovne vojne : reprezentacije in reinterpretacije / uredila Jurij Fikfak in Božidar Jezernik ; [prevod povzetka Jeremi Slak]. – Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2021 ([Ljubljana] : Birografika Bori). – 355 str. : ilustr. ; 23 cm. – (Zupaničeva knjižnica, ISSN 1855-671X ; št. 49)

Dostopno tudi na: https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/view/251/357/5880-1. – 300 izv. – Bibliografija pri vseh prispevkih. – Povzetek ; Summary. – Kazalo

ISBN 978-961-06-0415-0 : 24,90 EUR
doi: 10.4312/9789610604143

94(497.4)”1914/1918″

COBISS.SI-ID 44933379

112

    DEDIŠČINA razdeljenosti – Vzhod in Zahod po 1989 / Luka Lisjak Gabrijelčič in Ferenc Laczó (ur.) ; [posamezni prispevki Dorothee Bohle in Béla Greskovits … [et al.] ; prevajalci Bojan Albahari … et al.]. – 1. izd., 1. natis. – Ljubljana : ZRC SAZU, Založba ZRC, 2021. – 230 str. ; 20 cm

Prevod in priredba dela: Legacy of division – East and West after 1989

ISBN 978-961-05-0537-2

308(4)”1989/…”(082)

COBISS.SI-ID 57842691

113

DEKLEVA, Milan
    Eseji in zgodbe / Milan Dekleva. – Ljubljana : KUD Apokalipsa, 2021 ([s. l.] : P. Repar). – 127 str. ; 17 cm. – (Posebne izdaje / KUD Apokalipsa ; no. 69)

500 izv. – O avtorju na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-7054-38-5 : 19,00 EUR

821.163.6-4
821.163.6-32

COBISS.SI-ID 71920387

114

DEKLEVA, Milan
    In vsi so očarani z mesečino (okrog pesmi) / Milan Dekleva ; [likovna dela Jožef Muhovič]. – Ljubljana : Književno društvo Hiša poezije, 2020 ([Ljubljana] : Januš). – 160 str. : ilustr. ; 26 cm

300 izv. – O avtorjih: str. [166]

ISBN 978-961-7016-86-4

821.163.6-1
75(497.4):929Muhovič J.

COBISS.SI-ID 40153091

115

DEKLEVA, Milan
    Pet za kvartet / Milan Dekleva. – 1. izd. – Ljubljana : Cankarjeva založba, 2021 (Nova Gorica : Grafika Soča). – 191 str. ; 21 cm

500 izv.

ISBN 978-961-282-477-8 : 24,99 EUR

821.163.6-31

COBISS.SI-ID 50636291

116

DEKLEVA, Milan
    Zora in čriček : (lirična opera za dva glasova) / Milan Dekleva ; [likovna dela] Jožef Muhovič. – Ljubljana : Književno društvo Hiša poezije, 2020 ([Ljubljana] : Januš). – 67 str. : ilustr. ; 26 cm

300 izv.

ISBN 978-961-7016-87-1

821.163.6-293
75(497.4)Muhovič J.

COBISS.SI-ID 40154627

117

DELAVEC Touhami, Mira
    Fran Lakmayer : velikan slovenskega čebelarstva / Mira Delavec Touhami ; [prevod povzetka v angleščino Mojca Ogrin ; slikovno gradivo osebni arhiv Mire Delavec Touhami … et al.]. – 1. natis. – Mače pri Preddvoru : KD Josipine Turnograjske, 2020 ([Škofja Loka] : Nonparel). – 119 str. : ilustr. ; 24 cm

Ilustr. na notr. str. ov. – 300 izv. – Spremna besedila / Pavel Okoliš … [et al.]: str. 8-13. – O avtorici: str. 119. – Bibliografija: str. 115-116. – Kazalo. – Povzetek ; Abstract. – Vsebuje tudi: Čebelarji v Ljubočah / Fran Lakmayer

ISBN 978-961-94715-2-4 : 18 EUR

929Lakmayer F.
94(497.4Preddvor)”19″

COBISS.SI-ID 14208003

118

DELAVEC Touhami, Mira
    Po poteh rodbine Urbančič : od Preddvora, Gradca, Dunaja do Hollywooda / Mira Delavec Touhami, Jurij Kurillo, Gregor Šitum ; [prevod povzetka v angleščino Mojca Ogrin, prevod povzetka v nemščino Natalija Hormuth ; slikovno gradivo Rokopisna zbirka NUK v Ljubljani … [et al.] ; izris rodovnika Jaka Modic]. – 1. natis. – Mače pri Preddvoru : KD Josipine Turnograjske, 2021 ([Kranj] : Požgaj). – 127 str. : ilustr. ; 24 cm + rodovnik

300 izv. – O avtorjih: str. 126-127. – Bibliografija na koncu poglavij. – Povzetek ; Synopsis ; Zusammenfassung

ISBN 978-961-94715-4-8 : 18,00 EUR

929.52Urbančič

COBISS.SI-ID 68698627

119

DEMŠAR, Avgust
    Miloš : kriminalka / Avgust Demšar. – 1. izd. – Maribor : Pivec, 2021 ([Maribor] : Dravski tisk). – 407 str. ; 21 cm. – (Zbirka Branje. Proza)

500 izv. – O avtorju na sprednjem zavihku ov. – Povečani tisk

ISBN 978-961-7103-53-3 : 24,90 EUR

821.163.6-312.4

COBISS.SI-ID 63891715

120

DEMŠAR, Avgust
    Olje na balkonu : prvi primer inšpektorja Vrenka / Avgust Demšar. – 1. izd. – Maribor : Založba Pivec, 2020 ([Brežice] : Primus). – 179 str. : ilustr. ; 22 cm. – (Zbirka Branje. Proza)

1.000 izv. – O avtorju na sprednjem zavihku ov. – Povečani tisk

ISBN 978-961-7103-25-0 : 19,90 EUR

821.163.6-312.4

COBISS.SI-ID 38237699

121

DEMŠAR, Avgust
    Tanek led : tretji primer inšpektorja Vrenka / Avgust Demšar. – 1. izd. – Maribor : Založba Pivec, 2020 ([Brežice] : Primus). – 235 str. ; 22 cm. – (Zbirka Branje. Proza)

1.000 izv. – O avtorju na sprednjem zavihku ov. – Povečani tisk

ISBN 978-961-7103-27-4 : 19,90 EUR

821.163.6-312.4

COBISS.SI-ID 38449411

122

DEPAULIS, Marie-Laure
    Lockdown pri nas doma / Marie-Laure Depaulis ; ilustrirala Dunja Jogan ; prevedla Alina Carli. – Trst : ZTT = EST, 2021 (Ljubljana : Itagraf). – 59 str. : ilustr. ; 25 cm

O avtorici: str. [60]

ISBN 978-88-7174-290-8

821.133.1-93-32

COBISS.SI-ID 63882243

123

    DEROČI vrelec Antona Krempla / uredil Marko Jesenšek. – Maribor : Univerzitetna založba = University Press, 2021 (Begunje : Cicero). – 206 str. : ilustr., portreti ; 23 cm. – (Mednarodna knjižna zbirka Zora = International book series Zora ; 141)

V kolofonu tudi nasl. v angl.: Anton Krempl’s gushing well. – 200 izv. – Bibliografija, izvleček v slov. in nem. ter Zusammenfassung pri vseh prispevkih, skupni povzetek in abstract: Anton Krempl’s gushing well na koncu zbornika

ISBN 978-961-286-502-3 : 18,00 EUR
doi: 10.18690/978-961-286-502-3

811.163.6(082):929Krempl A.
821.163.6.09:929Krempl A.(082)

COBISS.SI-ID 71171587

124

DEVJAK, Stanka
    Petrov petelinček / besedilo Stanka Devjak ; ilustracije Nina Šulin. – Ljubljana : Salve, 2020. – 26 str. : ilustr. ; 19 x 29 cm. – (Zbirka Mladinska knjižnica ; 72)

200 izv.

ISBN 978-961-289-079-7

821.163.6-93-32

COBISS.SI-ID 24469507

125

DI Battista, Alenka
    Ravnikarjevi bloki v Novi Gorici / Alenka Di Battista ; [urednici žepnice Marjeta Ciglenečki, Helena Seražin ; tehnični urednik Gorazd Bence]. – 1. izd., 1. natis. – Ljubljana : Založba ZRC, 2021 (Ljubljana : Collegium Graphicum). – 77 str. : ilustr., načrti ; 21 cm. – (Umetnine v žepu, ISSN 2232-3775 ; 20)

Potiskana zadnja notr. str. ov. – 400 izv. – Bibliografija: str. [80-83]. – Financer: ARRS, Program, SI, P6-0061, Slovenska umetnostna identiteta v evropskem okviru. – Financer: ARRS, Projekti, L6-8262, SI, Mapiranje urbanih prostorov slovenskih mest v zgodovinskem okviru. Modernistična Nova Gorica in njeni konteksti

ISBN 978-961-05-0538-9 : 12,00 EUR

72(497.4):929Ravnikar V.
711.4(497.4Nova Gorica)”19″

COBISS.SI-ID 58080771

126

DIMNIK, Božo
    V znamenju ribe / Božo Dimnik ; zapisal in uredil Tadej Golob ; [fotografije osebni arhiv Boža Dimnika]. – 1. izd. – Ljubljana : Medias International, 2021. – 412 str. : fotogr. ; 24 cm

3.000 izv.

ISBN 978-961-07-0665-6

821.163.6-312.6
929Dimnik B.

COBISS.SI-ID 71626499

127

    DIPLOMACIJA 21. stoletja : izhodišča, izzivi, pogledi / Boštjan Udovič, Jana Arbeiter (urednika). – Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2021 ([Ljubljana] : Demat). – 433 str. : graf. prikazi, tabele ; 22 cm. – (Knjižna zbirka Acta diplomatica)

Tiskano po naročilu. – Bibliografija pri vseh prispevkih in v opombah na dnu str.

ISBN 978-961-235-985-0 (trda vezava) : 35,00 EUR

327:341.7

COBISS.SI-ID 69399811

128

DIRNBEK, Jernej
    Tramp / Jernej Dirnbek. – Maribor : Litera, 2021 ([Ljubljana] : Demat). – 187 str. ; 22 cm. – (Knjižna zbirka Litera)

500 izv.

ISBN 978-961-7056-70-9 : 24,00 EUR

821.163.6-3

COBISS.SI-ID 62403587

129

    La DOCTORA : Branislava Sušnik (1920-1996) : življenje in delo slovenske znanstvenice v Paragvaju : refleksije razstave v nastajanju : spremna publikacija / [avtorice besedil Tanja Roženbergar … [et al.] ; urednica Tina Palaić ; prevod Jasmina Markič in Ajda Krajnc, David Limon ; fotografije arhiv Etnografskega muzeja Andrés Barbero, arhiv Slovenskega etnografskega muzeja, zasebni arhiv Irene Mislej]. – Ljubljana : Slovenski etnografski muzej, 2020 (Žirovnica : Medium). – 55 str. : ilustr. ; 28 cm

Fotogr. na notr. str. ov. – 500 izv. – Bibliografija pri posameznih prispevkih. – Summary

ISBN 978-961-6388-78-8 : 12,00 EUR

39(893):929Sušnik B.(083.824)

COBISS.SI-ID 36545027

130

DODLEK, Tone
    Plavi devet / Tone Dodlek ; [uredil in spremno besedo napisal Marjan Pungartnik]. – Maribor : Kulturno društvo Mariborska literarna družba, 2020 (Lesno Brdo : Bisart). – 93 str. : ilustr. ; 22 cm. – (Zbirka Svetlin ; 65)

Nasl. v kolofonu: Plavi 9. – Tiskano po naročilu. – Tisto, česar (več) ni / Marjan Pungartnik: str. 93. – O avtorju na zavihkih ov.

ISBN 978-961-6850-92-6 : 10 EUR

821.163.6-1

COBISS.SI-ID 38745859

131

DOLENC, Božidar, 1950-2008
    Avtografija, zagonetnost, uporništvo : fotografija Božidarja Dolenca = Autography, uncanniness, rebellion : the photography of Božidar Dolenc : Muzej sodobne umetnosti Metelkova, Museum of Contemporary Art Metelkova, [Ljubljana], 17. 12. 2020-14. 3. 2021 / [besedila Lara Štrumej, Marina Gržinić, Rok Vevar ; urednica kataloga Lara Štrumej ; življenjepis, bibliografija Bojana Rogina ; seznam del na razstavi Lara Štrumej, Rok Vevar ; prevodi Tamara Soban ; skeniranje in obdelava fotografij Matija Pavlovec]. – Ljubljana : Moderna galerija, 2020 (Ribnica : Luart). – 110 str. : ilustr. ; 27 cm

Vzpor. slov. besedilo in prevod v angl. – Biografija: str. 84-86. – Seznam razstavljenih del: str. 95-109. – 800 izv. – Izbrana bibliografija: str. 90-93

ISBN 978-961-206-143-2 : 22,00 EUR

77.04(497.4):929Dolenc B.

COBISS.SI-ID 34384131

132

    DOLENČEV zbornik 2021 : ob 200-letnici ustanovitve pivovarne Adria in 60-letnici rojstva senožeškega zgodovinarja Ervina Dolenca / [avtorji prispevkov Žarko Lazarević … et al.] ; [urednica] Nikita Meden. – Divača : Občina, 2021 (Divača : Mljač). – 175 str. : ilustr. ; 24 cm

1000 izv. – O avtorjih: str. 173-175. – Bibliografija pri vseh prispevkih

ISBN 978-961-95480-0-4

929Dolenc E.(082)
663.4(497.4Senožeče)(091)
94(497.4Senožeče)(082)

COBISS.SI-ID 73704707

133

DORIA, Julia
    Pripoved o beli zimi / napisala in ilustrirala Julia Doria. – 1. izd. – Ljubljana : Atelje Doria, 2021 (natisnjeno v Sloveniji). – [21] str. : ilustr. ; 31 cm

Ilustr. na spojnih listih. – Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-7093-07-0 : 25,00 EUR

821.163.6-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 76797699

134

DORIA, Julia
    Znanilci pomladi / napisala in ilustrirala Julia Doria. – 1. izd. – Ljubljana : Atelje Doria, 2021 (natisnjeno v Sloveniji). – [19] str. : ilustr. ; 31 cm

Ilustr. na spojnih listih. – Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-7093-02-5 : 25,00 EUR

821.163.6-93-32
087.5

COBISS.SI-ID 304292608

135

DORIA, Živa Viviana
    Gospa Pomlad / napisala in ilustrirala Živa Viviana Doria. – 1. izd. – Ljubljana : Atelje Doria, 2021 (natisnjeno v Sloveniji). – [20] str. : ilustr. ; 31 cm

ISBN 978-961-7093-06-3

821.163.6-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 55275011

136

    DOSTOJEVSKI in jaz : ob dvestoti obletnici rojstva F. M. Dostojevskega / uredil Matevž Kos. – Ljubljana : Literarno-umetniško društvo Literatura, 2021 (Begunje : Cicero). – 328 str. ; 21 cm. – (Zbirka Novi pristopi ; 79)

400 izv. – Predgovor / Matevž Kos: str. 7-10. – Bibliografija pri posameznih prispevkih in v opombah na dnu str.

ISBN 978-961-7017-75-5 : 29,00 EUR

821.161.1.09Dostoevskij F. M.(082)

COBISS.SI-ID 46628355

137

DOZZINI, Giovanni
    Spredaj je hodil Baboucar / Giovanni Dozzini ; iz italijanščine prevedel Vasja Bratina. – 1. izd. – Ljubljana : V.B.Z., 2020 (Begunje : Cicero). – 135 str. : portreta ; 22 cm. – (Zbirka Besede brez meja ; knj. 3)

Prevod dela: E Baboucar guidava la fila. – 500 izv. – O avtorju: str. 133-134. – Nagrada Evropske unije za književnost, 2019

ISBN 978-961-7083-06-4 : 24,90 EUR

821.131.1-311.2

COBISS.SI-ID 30848003

138

DRAŽIL, Gregor
    “Menedžer da sem? Sem.” : Zoran Kržišnik in začetki prodiranja slovenske moderne umetnosti na zahodno likovno prizorišče = “Am I a manager? Yes, I am.” : Zoran Kržišnik and how Slovene modern art first penetrated the western art world / [avtor besedila in izbor slikovnega gradiva] Gregor Dražil ; [prevod v angleščino Rawley Grau]. – Ljubljana : Mednarodni grafični likovni center, 2020 ([Ljubljana] : Matformat). – 58 str. : ilustr. ; 24 cm

Dostopno tudi na: https://issuu.com/mglc/docs/tisk. – Vzpor. slov. besedilo in prevod v angl. – Potiskani notr. str. ov. – 300 izv. – Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-6229-83-8 : 10,00 EUR

069.63:7(497.4)
7(497.4):929Kržišnik Z.

COBISS.SI-ID 41724931

139

DRENOVEC, Franček
    V skritem kraju kapitalizma : brskanje po marksizmu / Franček Drenovec. – Ljubljana : Založba /*cf., 2020 ([Maribor] : Darima). – 128 str. ; 20 cm + 1 razglednica. – (Oranžna zbirka)

400 izv. – Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-257-130-6 : 15,00 EUR

316.323.6
330.342.14

COBISS.SI-ID 31854339

140

DREV, Miriam
    Od dneva so in od noči : roman v pismih / Miriam Drev ; [spremna beseda Leonora Flis]. – 1. izd. – Maribor : Pivec, 2021 ([Maribor] : Dravski tisk). – 263 str. : ilustr. ; 22 cm. – (Branje. Proza)

500 izv. – Epistolarna popkovina dnevov in noči / Eleonora Flis: str. 256-263

ISBN 978-961-7103-66-3 : 26,90 EUR

821.163.6-311.2
821.163.6-312.7
821.163.6.09Drev M.

COBISS.SI-ID 74797827

141

DRNOVŠEK, Igor
    Najlepše stvari so blizu : 42 brezmejnih doživetij za konec tedna okoli Slovenije / Igor Drnovšek ; [zemljevidi in grafike Jana Jocif, zemljevidi držav Shutterstoc ; fotografije Igor Drnovšek … et al.]. – 1. izd. – Ljubljana : Mladinska knjiga, 2021 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). – 291 str. : ilustr., zvd. ; 25 cm

O avtorju: str. [292]. – 3.200 izv. – Potiskani notr. str. ov. – Kazalo

ISBN 978-961-01-6119-6 : 29,99 EUR

796.51(497.4)(036)

COBISS.SI-ID 54604547

142

DUJO Jurjevčič, Mirjam
    Revolucionarno nasilje na južnem Notranjskem, 1941-1945 / Mirjam Dujo Jurjevčič. – Ljubljana : Študijski center za narodno spravo, 2020 ([Ljubljana] : Present). – 315 str. : ilustr., zvd. ; 24 cm. – (Zbirka Revolucionarno nasilje ; 6)

300 izv. – Bibliografija: str. 289-300 in v opombah na dnu str. – Povzetek ; Summary: Revolutionary violence in the Southern Notranjska region, 1941-1945. – Kazalo. – Financer: ARRS, Programi, P6-0380, SI, Zgodovinsko-pravni vidiki kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin na slovenskem ozemlju v 20. stoletju do sprejetja ustave 1990

ISBN 978-961-94353-7-3 : 20,00 EUR

94(497.471)”1941/1945″
323.28(497.471)”1941/1945″

COBISS.SI-ID 36955139

143

ĐUKIĆ, David
    Plačevanje prodajnega osebja : [metodologija za postavitev plačnega modela, ki bo motiviral] / David Đukić. – 1. natis. – Ljubljana : Inštitut za profesionalno prodajo, 2020 ([Ljubljana] : Ulčakar). – 247 str. : graf. prikazi, tabele ; 23 cm

Dodatek k nasl. na ov. – 200 izv.

ISBN 978-961-07-0134-7 : 39,00 EUR

331.2

COBISS.SI-ID 28888579

144

DULAR, Mirjam
    SND : spoznavanje narave in družbe : druga zbirka fotoverzov / Mirjam Dular ; [izbor pesmi in spremna beseda Helena Zemljič in Ana Žunič ; fotografije, razen tistih, pri katerih je naveden avtor, je posnela Mirjam Dular]. – Kranj : Layerjeva založba, 2021 ([Brežice] : Založba Primus). – 143 str. : fotogr. ; 22 cm

Spoznavanje (človeške) narave / Helena Zemljič & Ana Žunič: str. 4-5. – 100 izv. – O avtorici na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-94731-6-0 : 12 EUR

821.163.6-1

COBISS.SI-ID 72989955

145

DVORŽAK, Bojana
    Matematika na splošni maturi : vprašanja in odgovori za ustni izpit iz matematike na splošni maturi za osnovno raven : 2021 / Bojana Dvoržak. – 1. izd. – Ljubljana : Intelego, 2021. – 119 str. : ilustr. ; 30 cm

1.000 izv.

ISBN 978-961-6558-56-3 : 13,99 EUR

37.091.27:51:373.5
51(075.3)(079.1)

COBISS.SI-ID 58697219

146

DYER, Wayne W.
    Radost je pot : kako spremeniti način razmišljanja in uporabiti to, kar že imate, da zaživite svoje sanje / Wayne W. Dyer ; [prevedla Anaja Sever]. – Brežice : Primus, 2021 ([Brežice] : Primus digitalni tisk). – 201 str. : ilustr. ; 22 cm. – (Zbirka NeZavedno)

Prevod dela: Happiness is the way. – Predgovor / Reid Tracy: str. 7-9. – O avtorju: str. 201. – Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-7129-36-6 : 24,00 EUR

159.922

COBISS.SI-ID 76842499

147

    EDU.ARH : prakse arhitekturnega izobraževanja = edu.arh : practices in architectural education / [glavni urednik Boštjan Vuga ; avtorji prispevkov Ansambel … [et al.] ; prevod Darja Horvatič, Andreja Šalamon Verbič ; fotografija Klemen Ilovar]. – Ljubljana : Muzej za arhitekturo in oblikovanje (MAO) : Fakulteta za arhitekturo, 2021 ([Ljubljana] : Collegium Graphicum). – 221 str. : ilustr. ; 30 cm

750 izv. – Slov. besedilo in prevod v angl. – Potiskane notr. str. ov.

ISBN 978-961-6669-71-9 (Muzej za arhitekturo in oblikovanje)

378.091.3:72(083.82)
72:378(083.82)

COBISS.SI-ID 54522883

148

    EGIPTOVSKO puščavništvo / uredili Jan Ciglenečki, Franci Zore, Nena Bobovnik ; [fotografije Jan Ciglenečki]. – 1. izd. – Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2021 (Ljubljana : Birografika Bori). – 235 str. : ilustr. ; 24 cm

Dostopno tudi na: https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/book/267. – 200 izv. – Bibliografija pri vseh prispevkih. – Povzetek ; Summary. – Kazalo

ISBN 978-961-06-0443-3 : 19,90 EUR
doi: 10.4312/9789610604426

27-35(32)”02/03″(082)

COBISS.SI-ID 58267139

149

EICHENSEER, Erika, 1934-
    Rajski vrt = Paradise garden / staro legendo po svoje povedala, free retelling of an old legend by Erika Eichenseer ; ilustriral, illustrated by Peter Škerl ; [prevod v slovenski jezik Gaja Kos]. – 1. izd., 1. natis. – Dob : Miš, 2021 (natisnjeno v Sloveniji). – [32] cm : ilustr. ; 32 str.

Vzpor. slov. in angl. besedilo. – Podatki nasl. str. razporejeni čez dve str. – 1.200 izv. – O avtorici in ilustratorju: str. [30-31]. – Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-272-386-6 : 28,95 EUR

821.111-93-34=163.6=111
087.5

COBISS.SI-ID 303744512

150

    EN krompir, tri države : okupacijske meje na Dolenjskem 1941-1945 / uredil Bojan Balkovec ; [prevod povzetkov v angleški jezik Urška Žitnik, Sašo Braz ; kartografi Rok Ciglič, Manca Volk Bahun, Matija Zorn]. – 1. izd. – Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2021 (Ljubljana : Birografika Bori). – 259 str. : ilustr., zvd. ; 24 cm. – (Zbirka Historia : znanstvena zbirka Oddelka za zgodovino Filozofske fakultete v Ljubljani, ISSN 1408-3957 ; 37)

Dostopno tudi na: https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/book/269. – 200 izv. – Bibliografija in povzetek v angl. pri večini prispevkov in v opombah na dnu str. – Kazalo

ISBN 978-961-06-0457-0 : 19,90 EUR
doi: 10.4312/9789610604563

94(497.434)”1941/1945″(082)

COBISS.SI-ID 61186819

151

ENYEART, John Paul
    Smrt fašizmu : boj Louisa Adamiča za demokracijo / John P. Enyeart ; prevedla Mojca Dobnikar ; [spremna beseda Božo Repe ; fotografije in pisma Mestna knjižnica Grosuplje, osebni arhiv Marjetke Kidrič, Rokopisni oddelek Knjižnice Univerze v Princetonu]. – Ljubljana : Sophia, 2020 (Ljubljana : Collegium Graphicum). – XIV, 268 str. : ilustr. ; 25 cm. – (Zbirka Naprej!, ISSN 2385-880X)

Prevod dela: Death to fascism. – Louis Adamič, človek z idejami za današnje čase / Božo Repe: str. 251-263. – O avtorju na prelim. str. – 400 izv. – Bibliografija v opombah na dnu str. – Kazalo

ISBN 978-961-7003-50-5 : 32,00 EUR

929Adamič L.
314.151.3-054.7(73=163.6)

COBISS.SI-ID 36495875

152

FERLEŽ, Jerneja
    Kako je bilo, ko še ni bilo štedilnikov / Jerneja Ferlež ; [ilustracije Toni Buršić]. – 1. izd. – Maribor : Aristej, 2020 (Maribor : Dravski tisk). – 58 str. : ilustr. ; 28 cm. – (Kako je bilo, ko še ni bilo — ; knj. 1)

Potiskani spojni listi. – 500 izv.

ISBN 978-961-220-131-9 : 24,00 EUR

39:641.53(091)(02.053.2)
316.728:64(091)(02.053.2)

COBISS.SI-ID 53339907

153

FERRARI, Renato
    Murva Fabianijevih : stoletje miru na Krasu / Renato Ferrari ; prevedla Evelina Umek ; [spremna beseda Anja Muck-Župan]. – 4. izd. – Trst : Mladika, 2020 ([Žalec] : Sinegraf). – 258 str., [4] str. pril. ; 21 cm

Prevod dela: Il gelso dei Fabiani. – Spremna beseda / Anja Muck-Župan: str. 5-8. – O avtorju na prednjem zavihku knjige

ISBN 978-88-7342-264-8 : 18 EUR

821.131.1-312.6
929.52 Fabiani

COBISS.SI-ID 10310124

154

FERRERO, Bruno
    Pravo prijateljstvo : mala antologija kratkih zgodb za dušo, ki jih je zapisal Bruno Ferrero / [izbral Marko Suhoveršnik ; prevod Mirjam Sterle … et al.]. – Ljubljana : Salve, 2021 (tiskano v Sloveniji). – 125 str. : ilustr. ; 22 cm

500 izv. – Smo le preprosti iskalci / Marko Košnik: str. 5-6. – Kazalo

ISBN 978-961-289-115-2 : 9,90 EUR

821.131.1-32
27-584

COBISS.SI-ID 72592899

155

FICKO, Albina
    Ob nas živijo : kratke zgodbe za otroke / Albina Ficko ; [ilustracije Katja Titan]. – Pekel : Volosov hram, 2021. – 80 str. : ilustr. ; 21 cm

Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-7086-61-4

821.163.6-93-34

COBISS.SI-ID 63607043

156

FICKO, Albina
    Od tu in tam : kratke zgodbe / Albina Ficko. – Pekel : Volosov hram, 2021. – 79 str. ; 21 cm

Tiskano po naročilu. – O avtorici: str. 79

ISBN 978-961-7086-57-7 : 14 EUR

821.163.6-32

COBISS.SI-ID 62069763

157

FICKO, Albina
    Uresničene sanje : pripoved / Albina Ficko ; [spremna beseda Robert Titan Felix ; likovna oprema avtoričin arhiv]. – Pekel : Zavod Volosov hram, 2021. – 90 str. : č-b fotogr. ; 19 cm

Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-7086-50-8 : 14,90 EUR

821.163.6-32

COBISS.SI-ID 53324547

158

FILIP, Ota, 1930-2018
    Dedek in top / Ota Filip ; prevedla [in spremna beseda] Nives Vidrih. – 1. izd. – Ljubljana : Družina, 2020 (tiskano v Sloveniji). – 301 str. : ilustr. ; 23 cm

Prevod dela: Děda a dělo. – 500 izv. – Vojskovanje kot blaznost in častihlepje / Nives Vidrih: str. 297-301. – O avtorju na zadnji str. ov.

ISBN 978-961-04-0738-6 : 22,90 EUR

821.162.3-313.1

COBISS.SI-ID 35854851

159

FILIPČIČ, Emil
    Nepočesane misli / Emil Filipčič. – Ljubljana : Beletrina, 2021. – 263 str. ; 22 cm. – (Knjižna zbirka Beletrina)

800 izv.

ISBN 978-961-284-737-1 : 27,00 EUR

821.163.6-311.2

COBISS.SI-ID 55439363

160

FITZGERALD, F. Scott, 1896-1940
    Veliki Gatsby / Francis Scott Fitzgerald ; [prevedel Tomaž Metelko]. – 1. izd. – Ljubljana : Mladinska knjiga, 2021. – 167 str. ; 20 cm

Prevod dela: The great Gatsby. – Na ov. tudi: Maturitetno branje 2022. – 5.500 izv. – O avtorju na sprednjem zavihku ov.

ISBN 978-961-01-6134-9 : 16,99 EUR

821.111(73)-311.2

COBISS.SI-ID 57316355

161

FLISAR, Evald
    Čarovnikov vajenec / Evald Flisar. – 12. izd. – Ljubljana : Sodobnost International, 2021 (Ljubljana : Belin grafika). – 355 str. ; 22 cm. – (Izbrana dela. Proza / Evald Flisar)

500 izv.

ISBN 978-961-7132-16-8 : 16,95 EUR

821.163.6-311.2

COBISS.SI-ID 73074947

162

    FRANCE Štiglic : filmska zapuščina : zbornik razprav in katalog razstave = film legacy : a collection of papers and an exhibition catalogue / uredila Špela Čižman, Andrej Šprah ; [besedila Špela Čižman … [et al.] ; filmografski podatki Lilijana Nedič ; prevod Maja Lovrenov, Igor Maver (filmografski podatki) ; fotografije arhiv Slovenske kinoteke, arhiv RTV Slovenija]. – Ljubljana : Slovenska kinoteka, 2021 ([Ljubljana] : Collegium Graphicum). – 141 str. : ilustr. ; 29 cm

Slov. besedilo in deloma prevod v angl. – 500 izv. – Publikacija je izšla ob razstavi: France Štiglic: filmska zapuščina v Slovenski kinoteki, 25. 3. – 5. 12. 2021. – Bibliografija in opombe z bibliografijo pri večini prispevkov. – Filmografija: str. 123-139. – Kazalo

ISBN 978-961-7013-13-9 : 25,00 EUR

791.633-051(497.4):929Štiglic F.

COBISS.SI-ID 44109827

163

FRANCZAK, Radka
    Srčni utrip / Radka Franczak ; prevedla Jana Unuk. – Maribor : Litera, 2020 ([Ljubljana] : Demat). – 272 str. : ilustr. ; 22 cm. – (Knjižna zbirka Litera)

Prevod dela: Serce. – 500 izv.

ISBN 978-961-7056-85-3 : 24,00 EUR

821.162.1-311.2

COBISS.SI-ID 49154819

164

FRELIH, Jasmin
    Piksli / Jasmin B. Frelih. – Ljubljana : Beletrina, 2021. – 367 str. ; 22 cm. – (Knjižna zbirka Beletrina ; 519)

Ilustr. na spojnih listih. – 800 izv. – O avtorju na zadnjem zavihku ščitnega ov.

ISBN 978-961-284-734-0 : 29,00 EUR

821.163.6-311.2

COBISS.SI-ID 62620675

165

FUČÍKOVÁ, Eliška
    Mojstrovine Pinakoteke Praškega gradu : Tizian, Tintoretto, Veronese, Rubens in drugi : [Narodna galerija, Prešernova 24, Ljubljana, 1. oktober 2020-3. januar 2021] / [avtorica besedil Eliška Fučíková ; predgovori Miloš Zeman … [et al.] ; prevod iz češkega jezika Tatjana Jamnik ; urednica literature Nataša Ciber ; fotografija Jan Gloc … et al.]. – Ljubljana : Narodna galerija, 2020 (Radovljica : Tiskarna knjigoveznica). – 143 str. : ilustr. ; 27 cm

Avtorica navedena v kolofonu. – Drugi dodatek k nasl. v kolofonu. – Nekatere str. zganjene. – 300 izv. – Bibliografija: str. 135-143

ISBN 978-961-6743-81-5 : 25,00 EUR

73/76:728.81(437.311)(083.824)

COBISS.SI-ID 25831683

166

FUJS, Metka
    [Sto]
    100 dejstev o Prekmurju / avtorica Metka Fujs ; [avtorja posameznih gesel Jelka Pšajd, Samo Sankovič] ; ilustracije Tamara Rimele. – Murska Sobota : Pomurski muzej, 2019 ([Maribor] : Design Studio). – [117] str. : ilustr. ; 19 cm

1.000 izv.

ISBN 978-961-6579-46-9

908(497.411)

COBISS.SI-ID 97613569

167

FURLAN, Alenka, 1949-
    Prebujanje. Del 1, Predniki, srednji vek, čas Habsburžanov / Furlan Alenka. – 1. natis. – Celje : Mavrica, 2021. – 327 str. : zvd. ; 25 cm

Podatek o natisu v CIP-u. – 100 izv. – Bibliografija: str. 324-326

ISBN 978-961-6282-82-6 (zv. 1) : 26,90 EUR

94(497.411/413)
929.52(091)
323.12

COBISS.SI-ID 44576259

168

FURLAN, Tjaša, 1990-
    Zakaj mladi objavljajo selfije? / Tjaša Furlan. – 1. natis. – Maribor : Kulturni center, zavod za umetniško produkcijo in založništvo, 2021. – 93 str. : tabele, graf. prikazi ; 23 cm. – (Zbirka Znanstvena monografija, ISSN 2630-1962 ; 021)

O avtorici: str. 93. – Tiskano po naročilu. – Bibliografija: str. 69-73. – Povzetek ; Abstract

ISBN 978-961-7118-76-6 : 29,00 EUR

316.7-053.6:316.472.4-027.44

COBISS.SI-ID 70006787

169

FURMAN, Maja
    Srce soseske / Maja Furman ; ilustrirala Andreja Gregorič. – 1. izd., 1. natis. – Murska Sobota : Ajda, IBO Gomboc, 2020 (tiskano v EU). – [25] str. : ilustr. ; 27 cm. – (Zbirka Iz zibelke)

Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-7006-14-8 : 21,85 EUR

821.163.6-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 33772291

170

GABROVEC, Branko
    Celovito upravljanje nasilja nad zaposlenimi v zdravstvenem in socialnovarstvenem sistemu / avtor Branko Gabrovec ; [grafične priloge Tadeja Horvat in avtor]. – 1. izd. – Maribor : Univerza v Mariboru, Univerzitetna založba, 2021 (Begunje : Cicero). – II, 94 str. : ilustr. ; 25 cm

Dostopno tudi na: https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/567. – Nasl. v kolofonu tudi v angl.: Comprehensive management of violence against employees in the health and social care system. – 200 izv. – Bibliografija: str. 69-74. – Povzetek ; Abstract

ISBN 978-961-286-465-1 : 12,00 EUR
doi: 10.18690/978-961-286-465-1

614.2:364.632-5

COBISS.SI-ID 64160515

171

GAL Štromar, Maja
    [Sedem kilogramov do sreče dve]
    7 kg do sreče 2 / Maja Gal Štromar. – Ljubljana : Buča : Amanart, 2021. – 272 str. : sl. avtorice ; 20 cm

500 izv. – O avtorici: str. 271-272. – “(Nič več) hudomušna izpoved slovenske (nič več) igralke Mare Vodopivec” –> ov.

ISBN 978-961-7114-14-0 : 24,90 EUR

821.163.6-311.2

COBISS.SI-ID 60383235

172

GALIČ, Stanislav
    Model intuitivnega odločanja vodij javnih komunalnih podjetjih [i. e. podjetij] / Stanislav Galič, Annmarie Gorenc Zoran. – Novo mesto : Fakulteta za organizacijske študije, 2022 ([Brežice] : Primus). – 223 str. : ilustr. ; 23 cm

O avtorjih na zadnjem zavihku ov. – 150 izv. – Bibliografija: str. 200-211. – Kazalo

ISBN 978-961-6974-69-1 : 30,00 EUR

005:338.465
005.5-057.17

COBISS.SI-ID 73855491

173

GALINA, Gala
    Moj naslov je že oddan / Gala Galina. – Ljubljana : Ekslibris, 2020 ([Ljubljana] : Demat). – 114 str. ; 21 cm

150 izv.

ISBN 978-961-7094-15-2

821.163.6-1

COBISS.SI-ID 42786307

174

GAMBERGER Lončarič, Petra
    Most med tu in tam / Petra Gamberger Lončarič ; [ilustracije Nejka Sel, Inj Roi, Beti Lonček]. – Ljubljana : Verdes, 2020. – [53] str. : barvne ilustr. ; 20 cm. – (Zbirka Ognjena čarovnica Ava)

Ilustr. in besedilo na spojnih listih. – 200 izv.

ISBN 978-961-93980-2-9 : 24,88 EUR

821.163.6-93-32
159.923.2(02.053.2)
087.5

COBISS.SI-ID 35382275

175

GARVAS, Gorazd
    Feuer frei / Gorazd Garvas. – 1. izd. – Ljubljana : Cankarjeva založba, 2021 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). – 197 str. ; 21 cm

500 izv. – “Gorazd Garvas je psevdonim” –> ov.

ISBN 978-961-282-488-4 : 24,99 EUR

821.163.6-31

COBISS.SI-ID 64461315

176

GAŠPARIČ, Tjaša
    Polnočna zvezda / Tjaša Gašparič. – 1. izd. – Ruše : [samozal.] T. Gašparič ; Celje : Grafika Gracer, 2021 (natisnjeno v Sloveniji). – 400 str. ; 20 cm

ISBN 978-961-07-0594-9 (T. Gašparič, broš.)
ISBN 978-961-07-0601-4 (T. Gašparič, trda vezava) : 32,90 EUR

821.163.6-312.9

COBISS.SI-ID 65526275

177

GAŠPERLIN, Izidor
    Striptiz v dvoje : skrivnosti dobrega partnerskega odnosa / Izidor Gašperlin. – Kranj : GI svetovanje, 2021. – 254 str. ; 21 cm

Tiskano po naročilu. – O avtorju na zadnjem zavihku ov. – Bibliografija: str. 253-254

ISBN 978-961-94098-2-4 : 24,95 EUR

159.922.1

COBISS.SI-ID 26620419

178

GATEJ Ostrouška, Albina
    Sonce, soncek, soncece : zgodbe iz logopedske prakse / Albina Gatej Ostrouška ; [ilustracije Studio Refleks, Peter Florjančič]. – 1. izd. – Koper : Libris, 2021

ISBN 978-961-6618-69-4

376-056.264

COBISS.SI-ID 54688003

179

GAZVODA, Nejc, 1985-
    Fant iz papirja / Nejc Gazvoda ; ilustrirala Hana Jesih. – 1. izd., 1. natis. – Novo mesto : Hibird Books, 2021 ([s. l.] : R-print). – [37] str. : ilustr. ; 27 cm

800 izv.

ISBN 978-961-07-0592-5 : 21,90 EUR

821.163.6-93-32
087.5

COBISS.SI-ID 65436931

180

    GLAS umetnikov : umetniki, akademiki, Prešernovi nagrajenci : poezija, proza, eseji, slike, kipi, arhitekturni prikazi, odlomki notnih partitur in skladbe umetnikov V. razreda SAZU, Prešernovih nagrajencev in nagrajencev Prešernovega sklada / [Milan Dekleva … [et al.] ; besedila Marko Arnež … [et al.] ; izbor umetniških del Milček Komelj, Jožef Muhovič ; slike in kipi Emerik Bernard … [et al.] ; prikazi arhitektur Stanko Kristl, Marko Marijan Mušič ; odlomki notnih partitur Janez Matičič … [et al.] ; fotografije Janez Kališnik … [et al.] ; prevod povzetka v angleščino Špela Truden]. – Ljubljana : Slovenska akademija znanosti in umetnosti ; Kranj : Galerija Prešernovih nagrajencev : Gorenjski muzej, 2021 (Radovljica : Tiskarna in knjigoveznica). – 232 str. : ilustr., note ; 25 cm

500 izv. – Povzetek v angl.
– – Glas umetnikov [Zvočni posnetek] : umetniki, akademiki, Prešernovi nagrajenci / Lojze Lebič … [et al.]. – [Ljubljana] : RTV Slovenija, 2021. – 1 CD (67 min, 9 sek) ; 12 cm. – Vsebuje QR kodo s šifro za dostop in prenos glasbe na svojo napravo

ISBN 978-961-7071-26-9 (Gorenjski muzej) : 29,00 EUR

7(497.4)
821.163.6-82
78.071.1(497.4)
001.32-051(497.4)

COBISS.SI-ID 65724931

181

    GLASBA in etnične manjšine : (trans)kulturna dinamika v Sloveniji po letu 1991 = Music and ethnic minorities : (trans)cultural dynamics in Slovenia after the year 1991 / uredil, edited by Svanibor Pettan. – 1. izd. = 1st ed. – Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2021 ([Ljubljana] : Birografika Bori). – 282 str. : ilustr. ; 24 cm. – (Glasba na Slovenskem po 1918, ISSN 2712-6196)

Prispevki v slov. ali angl. – 200 izv. – Bibliografija in povzetek v slov. ali angl. pri vseh prispevkih. – Kazalo

ISBN 978-961-06-0463-1 : 24,90 EUR
doi: 10.4312/9789610604624

781.7:323.15(082)(0.034.2)
323.15(=163.6):78(082)(0.034.2)

COBISS.SI-ID 62978819

182

GLISIK, Ilana Zoya
    Ne glej stran : življenje z avtizmom / Ilana Zoya Glisik. – 1. izd. – Spodnji Duplek : IGM Legacy, 2021 ([Maribor] : Florjančič). – 226 str. : ilustr. ; 22 cm

1.000 izv.

ISBN 978-961-95448-0-8 : 24,00 EUR

616.896(092)

COBISS.SI-ID 69812739

183

GLISIK, Mojca
    Ne glej stran : napadi pošast pod posteljo! / Mojca Glisik. – 1. izd. – Spodnji Duplek : IGM Legacy, 2021 ([Maribor] : Florjančič). – 180 str. : ilustr. ; 22 cm

3.000 izv.

ISBN 978-961-95448-1-5 : 24,00 EUR

616.896(092)

COBISS.SI-ID 69815555

184

GLOBOČNIK, Damir
    Narodnonapredna obstrukcija v kranjskem deželnem zboru : karikature v satiričnem listu Osa (1905/1906) in deželnozborska volilna reforma / zbral in sestavil Damir Globočnik. – Ljubljana : Revija SRP (svoboda, resnica, pogum), zavod za založništvo na področju kulture in umetnosti, 2021 ([Žabnica] : Pro grafika). – 167 str. : ilustr. ; 30 cm

300 izv. – Bibliografija: str. [168]

ISBN 978-961-6109-67-3 : 25,00 EUR

94(497.4)”1902/1909″
741.5:32(497.4)”1905/1906″

COBISS.SI-ID 64903939

185

GLUVIĆ, Goran
    Požri se, Robi / Goran Gluvić. – 1. izd. – Ljubljana : Mladinska knjiga, 2021 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). – 165 str. ; 21 cm. – (Nova slovenska knjiga)

500 izv. – O avtorju: str. [170]

ISBN 978-961-01-6267-4 : 24,99 EUR

821.163.6-311.2

COBISS.SI-ID 69385475

186

GODINA-Golija, Maja
    Govorica predmetov / Maja Godina Golija, Vanja Huzjan, Špela Ledinek Lozej ; [uredila Ingrid Slavec Gradišnik ; prevod [povzetka] Jeremi Slak]. – Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2021 (Begunje : Cicero). – 171 str. : ilustr. ; 21 cm. – (Efka : dela etnologije, folkloristike in kulturne antropologije, ISSN 2784-403X)

300 izv. – Bibliografija: str. 121-144. – Kazalo. – Povzetek v angl.: The language of objects

ISBN 978-961-05-0527-3 : 19 EUR

930.85:39(=163.6)

COBISS.SI-ID 54814211

187

GODINA, Vesna V.
    Zablode feminizma : razmisleki o feministični ideologiji / Vesna V. Godina. – Ljubljana : Beletrina, 2021. – 287 str. ; 24 cm

1.500 izv. – O avtorici na zadnjem zavihku ščitnega ov. – Bibliografija: str. 254-266. – Kazalo

ISBN 978-961-284-767-8 : 27,00 EUR

141.72:305-055.2

COBISS.SI-ID 81493251

188

GOLC, Lidija
    Novakoronavirusnice = Newcoronaviruslings / Lidija Golc ; [spremna beseda Jure Koritnik ; angleški prevod Ifigenija Simonović, angleški prevod spremne besede Alenka Perger]. – 1. natis. – Ljubljana : Buča, 2020 ([Škofja Loka] : Nonparel). – 88 str. ; 20 cm

Vzpor. slov. besedilo in prevod v angl. – 250 izv. – Čas razskrivnostenja = A time to reveal secrets / Jure Koritnik: str. 81-83, 85-87. – O avtorici = About the author: str. 84, 88

ISBN 978-961-6704-97-7 : 14,70 EUR

821.163.6-1

COBISS.SI-ID 26646019

189

GOLČER, Ema
    Gelika / Ema Golčer. – 1. izd. – Trbovlje : 5KA, Katapult, 2021 ([Ljubljana] : Knjigoveznica Belin). – 400 str. : ilustr. ; 21 cm

500 izv.

ISBN 978-961-95327-4-4 : 23 EUR

821.163.6-94

COBISS.SI-ID 72575491

190

GOLEC, Boris
    Slovenska posebnost – dvorec Podšentjur v Podkumu : od nenavadnega nastanka do desetih rodov rodbine Čop / Boris Golec ; [prevod povzetka Tina Bahovec ; zemljevidi Mateja Rihtaršič]. – 1. izd., 1. natis. – Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2020 ([Ljubljana] : Birografika Bori). – 297 str. : ilustr., zvd. ; 28 cm. – (Thesaurus memoriae. Dissertationes, ISSN 1854-2948 ; 14)

300 izv. – O avtorju: str. [298]. – Bibliografija: str. 281-290. – Zussamenfassung: Eine slowenische Besonderheit – Hof Podšentjur in Podkum. – Financer: ARRS, Programi, P6-0052, SI, Temeljne raziskave slovenske kulturne preteklosti

ISBN 978-961-05-0473-3 : 29,00 EUR

728.8(497.4Podkum)(091)
929.52Čop
94(497.4Podkum)

COBISS.SI-ID 29303299

191

    GOLI otok po sedemdesetih letih / uredila Manca Erzetič ; [slikovno gradivo Manca Erzetič (osebni arhiv)]. – Ljubljana : Inštitut Nove revije, 2021 ([Ljubljana] : Primitus). – 190 str. : ilustr. ; 25 cm. – (Humanistična zbirka INR)

Bibliografija pri posameznih prispevkih. – Povzetki ; Summaries

ISBN 978-961-7014-25-9 : 25 EUR

32(497.1)”1949/1956″(082)
343.819.7(497.5Goli otok)(082)
323.281(497.1)”1949/1956″(082)

COBISS.SI-ID 50028035

192

GOLJA, Marko
    Prepozno, pozneje / Marko Golja. – 1. izd., 1. natis. – Ljubljana : LUD Literatura, 2020 (Begunje : Cicero). – 272 str. ; 23 cm. – (Zbirka Prišleki)

500 izv. – Nasl. str. razpotegnjena na dve str.

ISBN 978-961-7017-70-0 : 25 EUR

821.163.6-32

COBISS.SI-ID 36625155

193

GOLJEVŠČEK, Alenka
    Pod Prešernovo glavo : zbirka dramskih besedil / Alenka Goljevšček. – 2. izd., 1. natis. – Dob : Miš, 2021 (natisnjeno v Sloveniji). – 205 str. ; 24 cm

600 izv. – Namesto spremnih besed: str. 199-205. – Vsebuje tudi: Lepa Vida 1986 ali Otrok, družina, družba : (grenko vesela agitka) ; Srečna draga vas domača : (komedija)

ISBN 978-961-272-500-6 : 24,95 EUR

821.163.6-2

COBISS.SI-ID 73036547

194

GOLOB, Tadej
    Nespodobni odvetnik : biografija dr. Petra Čeferina / Tadej Golob. – 1. izd. – Radovljica : Didakta, 2018 (natisnjeno v EU). – 246 str. : ilustr. ; 24 cm

Dostopno tudi na: https://www.dobreknjige.si/Knjiga.aspx?knjiga=5843 – predstavitve knjig. – 1.500 izv.

ISBN 978-961-261-492-8 : 35 EUR

929Čeferin P.
347.965:929Čeferin P.

COBISS.SI-ID 294971648

195

GOLOB, Tadej
    Virus / Tadej Golob. – 1. natis. – Novo mesto : Goga, 2020 ([Ljubljana] : Formatisk). – 496 str. ; 21 cm. – (Literarna zbirka Goga)

Dostopno tudi na: https://www.dobreknjige.si/Knjiga.aspx?knjiga=8253. – 500 izv. trda vezava, 4.500 izv. mehka vezava

ISBN 978-961-277-274-1 (trda vezava) : 37,90 EUR
ISBN 978-961-277-275-8 (broš.)

821.163.6-312.4

COBISS.SI-ID 39519491

196

GOMBAČ, Žiga
    Dnevnik pustolovca medveda Lovra. [Del 1], Amerika / Žiga X Gombač ; ilustriral Marjan Manček. – Ljubljana : Kartografija, 2021. – 68 str. : ilustr. ; 25 cm

700 izv. – Oznaka podrejenega dela navedena na hrbtu ov. – Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-93293-5-1 : 24,90 EUR

821.163.6-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 71576835

197

GOMBAČ, Žiga
    Zaklad pokljuških škratov / napisal Žiga X. Gombač ; ilustriral Gorazd Vahen. – Bevke : Škrateljc, 2020. – [22] str. : ilustr. ; 27 cm. – (Zbirka Škratolovščine)

ISBN 978-961-95178-1-9

821.163.6-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 37616387

198

GOMBOC, Mateja, 1964-
    Balada o drevesu / Mateja Gomboc. – 1. izd., 1. natis. – Dob pri Domžalah : Miš, 2021 (natisnjeno v Sloveniji). – 235 str. ; 24 cm. – (Zbirka Z(o)renja+)

700 izv. – Razmislek / Janja Istinič: str. 231-235

ISBN 978-961-272-460-3 : 27,95 EUR

821.163.6-93-311.2

COBISS.SI-ID 57716739

199

GORENC, Boštjan, 1977-
    Botrovo darilo / Boštjan Gorenc – Pižama ; [lustrirala] Ana Razpotnik Donati. – 1. natis. – Ljubljana : Mladinska knjiga, 2021 ([Maribor] : Ma-tisk). – [26] str. : ilustr. ; 27 cm. – (Zbirka Velike slikanice)

2.500 izv.

ISBN 978-961-01-6318-3

821.163.6-93-32
087.5

COBISS.SI-ID 72856067

200

GORJUP, Goran
    Škrat Mohorko in jezen zmaj / napisal Goran Gorjup ; ilustrirala Simona Žagar. – 1. natis. – Šempeter pri Gorici : samozal. G. Gorjup, 2020 (Nova Gorica : Copigraf Faganelj). – [29] str. : ilustr. ; 22 cm

100 izv.

ISBN 978-961-07-0202-3 : 19,00 EUR

821.163.6-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 34259715

201

GORJUP, Goran
    Škratova buča / Goran Gorjup ; [ilustracije] Simona Žagar. – 1. natis. – Šempeter pri Gorici : samozal. G. Gorjup, 2020 (Nova Gorica : Copigraf Faganelj). – [24] str. : ilustr. ; 22 cm

50 izv.

ISBN 978-961-290-934-5 : 19 EUR

821.163.6-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 17058307

202

GORNJAK, Manica, 1936-
    Utrinki mojega življenja / Manica Gornjak. – Pekel : Volosov hram, 2021. – 98 str. : ilustr. ; 19 cm

Tiskano po naročilu. – O avtorici na zadnji str. ov.

ISBN 978-961-7086-72-0 : 18,60 EUR. – ISBN 978-961-7086-73-7! (18,60 EUR)

821.163.6-32

COBISS.SI-ID 79873027

203

    GORSKE bukve 1582 : Gornih bukvi od krajlove svetlosti ofen inu potrjen general inu privilegium. Iz nov v slavenski jezik iztulmačan skuzi Andreja Recla, farmostra na Raki : znanstvenokritična izdaja / uredila, [kritični prepis] Alenka Jelovšek ; [jezikovna posodobitev Kozma Ahačič, Alenka Jelovšek ; razprave Matija Ogrin … [et al.] ; prevod povzetkov Slavo Šerc ; fotografije rokopisa Marko Zaplatil]. – 1. izd, 1. natis. – Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2021 (tiskano v EU). – 319 str. : Ilustr., tabele, faks. ; 24 cm. – (Dela starejšega slovenskega slovstva, ISSN 2463-8773 ; knj. 2) (Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev, ISSN 2232-321X ; knj. 284)

700 izv. – Bibliografija: str. 279-296 in v opombah na dnu str. – Povzetki ; Zusammenfassungen

ISBN 978-961-05-0540-2 : 24 EUR

821.163.6.09
091=163.6
340.15(497.4)”1582″

COBISS.SI-ID 51739651

204

GOSTEČNIK, Christian
    Nevroznanost in relacijska družinska terapija / Christian Gostečnik ; [genogrami Tanja Repič Slavič in Janko Slavič]. – Ljubljana : Brat Frančišek : Frančiškanski družinski inštitut : Teološka fakulteta, 2021 (Škofja Loka : Nonparel). – 431 str. : ilustr. ; 21 cm. – (Monografije FDI ; 25) (Znanstvena knjižnica / Teološka fakulteta ; 76)

Na ov. tudi: Regulativna relacijska paradigma, psiho-organski prenos, integrativni model. – 1.000 izv. – Bibliografija: str. 421-428. – Povzetek ; Abstract

ISBN 978-961-6873-61-1 (Brat Frančišek) : 20,00 EUR
ISBN 978-961-6844-90-1 (Teološka fakulteta)

159.964.2:616.8

COBISS.SI-ID 43844867

205

GRAD, Martin Anton
    Spletni žanri v prevodu / Martin Anton Grad. – 1. izd. – Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2020 ([Ljubljana] : Birografika Bori). – 222 str. : ilustr. ; 24 cm. – (Zbirka Prevodoslovje in uporabno jezikoslovje, ISSN 2335-335X)

Dostopno tudi na: https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/download/248/352/5782-1?inline=1. – 200 izv. – O avtorju na sprednjem zavihku ov. – Bibliografija: str. 197-210. – Kazalo. – Povzetek ; Summary

ISBN 978-961-06-0410-5 : 20,00 EUR

808.1:004.738.5:81’25

COBISS.SI-ID 43283971

206

GRADIŠNIK, Branko, 1951-
    Beseda je konj : galopera v treh dejanjih z uverturo, tremi intermezzi in finalom / Branko Gradišnik. – Ljubljana : Cankarjeva založba, 2021 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). – 419 str. : ilustr. ; 21 cm

400 izv. – O avtorju na zadnji str. ov.

ISBN 978-961-282-490-7 : 34,99 EUR

821.163.6-4

COBISS.SI-ID 72035843

207

GRAFENAUER, Niko
    Pedenjped gre v pedenjsvet / Niko Grafenauer ; ilustriral Marjan Manček. – 1. natis. – Ljubljana : Grafenauer, 2020 (natisnjeno v Sloveniji). – 79 str. : ilustr. ; 27 cm

ISBN 978-961-6864-53-4 : 29,90 EUR

821.163.6-93-1
087.5

COBISS.SI-ID 37990403

208

GRAFENAUER, Niko
    Plasti odzidanih daljav : spomini / Niko Grafenauer ; zapisala in sestavila Tina Kozin. – Ljubljana : Beletrina, 2021. – 249 str. : ilustr. ; 24 cm

800 izv.

ISBN 978-961-284-757-9 : 27,00 EUR

929Grafenauer N.
821.163.6-94

COBISS.SI-ID 81496835

209

GRČA, Tatjana
    Skodelica življenja : kako se soočiti z anksiozno motnjo / [[besedilo], avtorica slik] Tatjana Grča. – Notranje Gorice : Gradnje Grča storitve, 2020 ([Bled] : Belin grafika). – 280 str. : ilustr. ; 25 cm

Ilustr. na spojnih listih. – 700 izv. – Mnenja o knjigi / Dušan Badovinac … [et al.]: str. 274-276. – Bibliografija: str. 278

ISBN 978-961-290-740-2 : 29,40 EUR

821.163.6-94

COBISS.SI-ID 303381760

210

GREGORIČ, Milan, 1934-
    Slovenija v iskanju svojega pravega obraza : knjiga esejev / Milan Gregorič. – Ljubljana : Nova obzorja, 2021. – 230 str. ; 22 cm

500 izv. – O avtorju: str. 229-230

ISBN 978-961-6942-66-9 : 17,00 EUR

323(497.4)(081)
308(497.472/.473)(081)

COBISS.SI-ID 53836547

211

GRILC, Uroš
    Ajdovski zid / napisal Uroš Grilc ; narisal Jaka Vukotič. – Bevke : Škrateljc, 2021. – [25] str. : ilustr. ; 27 cm. – (Zbirka Škratolovščine)

2.000 izv.

ISBN 978-961-95178-3-3 : 12,95 EUR

821.163.6-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 49719299

212

GRILC, Uroš, 1968-
    Čarovniška šola Krškočara / Uroš Grilc ; ilustriral Jure Engelsberger. – Bevke : Škrateljc, 2021 ([Bevke] : Bograf). – [47] str. : ilustr. ; 28 cm. – (Zbirka Škratolovščine)

2.000 izv. – Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-95435-3-5 : 15 EUR

821.163.6-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 74546179

213

GRILC, Uroš, 1968-
    Rogec in zlato srce / napisal Uroš Grilc ; ilustriral Gregor Goršič. – Bevke : Škrateljc, 2021 (Bevke : Bograf). – [22] str. : ilustr. ; 27 cm. – (Zbirka Škratolovščine)

1.000 izv. – Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-95178-6-4 : 12,95 EUR

821.163.6-93-32
087.5

COBISS.SI-ID 67744259

214

GROBELNIK, Ivan, 1920-
    Harmonika, škarje in Stari pisker / Ivan Grobelnik – Ivo ; [fotografije Muzej novejše zgodovine Celje, arhiv Ivana Grobelnika]. – 2. dopolnjena izd. – Celje : Muzej novejše zgodovine, 2021 (Celje : Četisk). – 152 str. : ilustr. ; 22 cm

150 izv. – Popotnica ponatisu ; Predgovor / Tone Kregar: str. 4-7

ISBN 978-961-6339-53-7 : 15 EUR

929Grobelnik I.
343.81(497.4Celje)”1944″
94(497.4Celje)”1944″
821.163.6-94

COBISS.SI-ID 47505923

215

GROS, Nataša
    Analizna kemija – matematične in statistične obravnave, naloge in vprašanja : enoviti magistrski študijski program Farmacija (EM FAR) in Univerzitetni študijski program Laboratorijska biomedicina (S1 LBM) : [univerzitetni učbenik] / Nataša Gros. – 1. izd., 1. natis. – Ljubljana : Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2021 ([Ljubljana] : Abografika). – 101 str. : ilustr. ; 30 cm

Drugi dodatek k nasl. naveden v kolofonu. – 700 izv. – Bibliografija: str. 100

ISBN 978-961-7078-17-6 : 11,00 EUR

543(075.8)(076.1)

COBISS.SI-ID 55477507

216

GROŠELJ, Meta
    Verjemi v svoj glas : zgodbe o iskanju lastne vrednosti, samozaupanju, opolnomočenju in prebujanju svoje notranje avtoritete skozi retoriko / Meta Grošelj. – Trbovlje : 5KA, Katapult, 2021 ([Dob] : Grafika 3000). – 188 str. ; 24 cm

O avtorici na zadnjem zavihku ov. – 500 izv. – Bibliografija: str. 183-185

ISBN 978-961-95327-1-3 : 20,00 EUR

159.923.2

COBISS.SI-ID 57813763

217

GRUBAR, Anita
    Zmešnjava na športnih igrah / napisala Anita Grubar ; ilustrirala Zina Džamastagić. – Brežice : Primus, 2021 ([Brežice] : Primus digitalni tisk). – [44] str. : ilustr. ; 31 cm. – (Zbirka Prima za mlade)

Tisk po naroćilu. – Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-7129-05-2

821.163.6-93-32
087.5

COBISS.SI-ID 60968963

218

GRUM, Slavko
    Dogodek v mestu Gogi / Slavko Grum ; spremna besedila napisal [in izbor slik] Lado Kralj. – 3. izd., 2. natis. – Ljubljana : DZS, 2020 ([Škofja Loka] : Nonparel). – 92 str. : ilustr. ; 20 cm. – (Zbirka Klasje. Letn. 3)

700 izv. – Kronološki pregled Grumovega življenja in dela: str. 6-8. – Slavko Grum in njegov čas: str. 9-13. – Uvodne opombe: str. 14-24. – Sodbe o Dogodku v mestu Gogi: str. 88-91. – Bibliografija: str. 25-26

ISBN 978-86-341-1184-2 : 14,50 EUR

821.163.6-2
821.163.6.09Grum S.

COBISS.SI-ID 37729283

219

GRUNBERG, Arnon Yasha Yves, 1971-
    Dobri možje / Arnon Grunberg ; prevod [in spremna beseda] Mateja Seliškar Kenda. – Ljubljana : Cankarjeva založba, 2020 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). – 416 str. ; 25 cm. – (Moderni klasiki ; 118)

Prevod dela: Goede mannen. – 500 izv. – Odprte rane / Mateja Seliškar Kenda: str. 405-416

ISBN 978-961-282-471-6 : 37,99 EUR

821.112.5-311.2
821.112.5.09Grunberg A.

COBISS.SI-ID 46555651

220

GRUŠOVNIK, Tomaž
    Hotena nevednost / Tomaž Grušovnik. – Ljubljana : Slovenska matica, 2020 ([Ljubljana] : Rotosi). – 279 str. ; 20 cm. – (Slovenska filozofska misel ; 19)

O avtorju na sprednjem zavihku ov. – 400 izv. – Bibliografija: str. 251-261 in v opombah na dnu str. – Kazalo

ISBN 978-961-213-332-0 : 24,00 EUR

165.4

COBISS.SI-ID 34070019

221

GUARESCHI, Giovanni
    Don Camillo in Peppone / Giovannino Guareschi. – Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2013-<2020>. – Zv. <1-8> ; 22 cm

Prevod dela: Tutto don Camillo

Dosedanja vsebina:
1: [Prvih 50 zgodb] / [prevedel in spremno besedo napisal Vasja Bratina]. – 2013 (Maribor : Dravski tisk). – 342 str. – Nasl. naveden na ov. in v kolofonu. – 3.500 izv. – Giovannino Guareschi – upornik z razlogom / Vasja Bratina: str. 337-341
2: [Naslednjih 51 zgodb] / [prevedel in spremno besedo napisal Vasja Bratina]. – 2014 (Maribor : Dravski tisk). – 369 str. – Nasl. naveden na ov. – 3.200 izv.
3: [Novih 40 zgodb] / [prevedel Dean Rajčić]. – 2015 (Maribor : Dravski tisk). – 371 str. – Nasl. naveden na ov. – 1.000 izv.
4: [Novih 30 zgodb] / [prevedel Dean Rajčić]. – 2016 (Maribor : Dravski tisk). – 363 str. – Nasl. naveden na ov. – 700 izv.
5: [Novih 35 zgodb] / [prevedel Dean Rajčić]. – 2017 ([Maribor] : Dravski tisk). – 356 str. – Nasl. naveden na ov. – 700 izv.
6: [Novih 45 zgodb] / [prevedel Dean Rajčić]. – 2018 ([Maribor] : Dravski tisk). – 505 str. – Nasl. naveden na ov. – 700 izv.
7: [Novih 45 zgodb] / prevedel Dean Rajčić. – 2019 ([Maribor] : Dravski tisk). – 504 str. – Nasl. naveden na ov. – 600 izv.
8: [Novih 50 zgodb] / prevedel Dean Rajčić. – 2020 ([Maribor] : Dravski tisk). – 506 str. – (Slovenske večernice ; 170). – Nasl. naveden na ov. – 2.000 izv. – “Redna zbirka Celjske Mohorjeve družbe za leto 2021” –> kolofon

ISBN 978-961-278-088-3 (zv. 1) : 20,00 EUR
ISBN 978-961-278-151-4 (zv. 2) : 20,00 EUR
ISBN 978-961-278-229-0 (zv. 3) : 20,00 EUR
ISBN 978-961-278-281-8 (zv. 4) : 20,00 EUR
ISBN 978-961-278-308-2 (zv. 5) : 20,00 EUR
ISBN 978-961-278-362-4 (zv. 6) : 28,50 EUR
ISBN 978-961-278-446-1 (zv. 7) : 28,50 EUR
ISBN 978-961-278-507-9 (zv. 8) : 28,50 EUR
ISBN 978-961-278-173-6 (redna zbirka, zv. 2) : 65,00 EUR

821.131.1-32
821.131.1-7
821.131.1.09Guareschi G.

COBISS.SI-ID 268826624

222

GUČEK, Svetozar
    Uporni krti / Svetozar Guček – Zare ; [ilustracije in fotografije Svetozar Guček … et al.]. – Ljubljana : Nova obzorja, 2021. – 173 str. : ilustr. ; 22 cm

300 izv.

ISBN 978-961-6942-78-2 : 14,00 EUR

821.163.6-94

COBISS.SI-ID 71479299

223

GUEVARA, Ernesto, 1928-1967
    O socializmu in internacionalizmu / Ernesto Che Guevara ; [predgovor María del Carmen Ariet García ; uvod Aijaz Ahmad ; prevod Tina Malič]. – 1. izd. – Ljubljana : Založba /*cf., 2020 ([Maribor] : Darima). – 79 str. ; 19 cm. – (Zbirka Extra / Založba /*cf.)

Socializem, novi človek in tretji svet / María del Carmen Ariet García: str. 5-12. – Uvod / Aijaz Ahmad: str. 13-26. – 500 izv.

ISBN 978-961-257-131-3 : 10,00 EUR

329.14(729.1)(081)

COBISS.SI-ID 33884931

224

GUTMAN, Olga
    Labirint : roman / Olga Gutman. – Pekel : Volosov hram, 2021. – 235 str. ; 20 cm

Tisk po naročilu

ISBN 978-961-7086-67-6 : 22,60 EUR

821.163.6-31

COBISS.SI-ID 72652803

225

HAFNER, Fabjan, 1966-2016
    Iz jezika, ki ga ni : zbrane slovenske pesmi / Fabjan Hafner ; [uvod Peter Handke ; uvod je prevedla Zdenka Hafner-Čelan]. – 1. izd. – Ljubljana : Cankarjeva založba, 2020 ([Škofja Loka] : Nonparel). – 351 str. ; 23 cm

400 izv. – Ednina in dvojina / Peter Handke ; prevedla Zdenka Hafner-Čelan: str. 5-11. – O avtorju: str. 350-351. – Kazalo

ISBN 978-961-282-465-5 : 32,99 EUR

821.163.6(436.5)-1

COBISS.SI-ID 46273027

226

HANUŠ, Barbara
    Obliž za moč in pogum / Barbara Hanuš ; ilustrirala Ana Zavadlav. – 1. natis. – Ljubljana : Mladinska knjiga, 2021 ([Maribor] : Florjančič). – [15] str. : ilustr. ; 21 cm. – (Knjižnica Čebelica ; 466)

1.000 izv.

ISBN 978-961-01-6269-8 : 14,99 EUR

821.163.6-93-32
087.5

COBISS.SI-ID 66264067

227

HARTMAN Krajnc, Jana
    Moj Trst / Jana Hartman Krajnc. – 1. natis. – Maribor : Kulturni center, 2021. – 147 str. : sl. avtorice ; 21 cm. – (Frontier. Proza, ISSN 2630-1970 ; 175)

Tiskano po naročilu. – Bibliografija avtorice: str. 144

ISBN 978-961-7118-30-8 : 17,00 EUR

821.163.6-31

COBISS.SI-ID 52467715

228

HARTMAN Krajnc, Jana
    Pozabljena / Jana Hartman Krajnc ; [fotografije osebni arhiv avtorice]. – 1. natis. – Maribor : Kulturni center, 2021. – 183 str. : fotogr., sl. avtorice ; 21 cm. – (Frontier. Proza, ISSN 2630-1970 ; 172)

Tiskano po naročilu. – O avtorici: str. 182-183

ISBN 978-961-7118-20-9 : 19,00 EUR

821.163.6-311.2

COBISS.SI-ID 48758019

229

HARTMAN, Ervin, 1943-
    Hartmanove prigode / Ervin Hartman ; [predgovor Dušan Hedl ; fotografije osebni arhiv avtorja]. – 1. natis. – Maribor : Kulturni center, 2021. – 325 str. : ilustr. ; 24 cm. – (Frontier. Proza, ISSN 2630-1970 ; 176)

Predgovor / Dušan Hedl: str. 5-325. – O avtorju: str. 316-317. – Izšlo ob 90. obletnici obstoja Pihalnega orkestra Pošta Maribor. – 500 izv.

ISBN 978-961-7118-23-0 : 24,99 EUR

929Hartman E.
821.163.6-94

COBISS.SI-ID 51307523

230

HERCEG, Vladimir
    Erazem predjamski / [ilustracije] Vladimir Herceg ; [besedila] Ciril Gale ; [fotografija Ciril Gale]. – 1. natis. – Ljubljana : KD Klub devete umetnosti, 2021 (Brežice : Primus). – 32 str. : ilustr. ; 29 cm. – (Zbirka Trias)

150 izv.

ISBN 978-961-6072-15-1 : 12,00 EUR

929Erazem Predjamski
084.11

COBISS.SI-ID 61251587

231

HERGULA, Andreja
    Zapisnikarica : kriminalni roman / Andreja Hergula. – Brežice : Primus, 2021. – (Zbirka Avtorji)

ISBN 978-961-7129-02-1

821.163.6-312.4

COBISS.SI-ID 55480323

232

HIENG, Andrej
    Čudežni Feliks / Andrej Hieng. – 1. izd. – Ljubljana : Mladinska knjiga, 2021 (Nova Gorica : Grafika Soča). – 502 str. ; 20 cm

Na ov. tudi: Maturitetno branje 2022. – 5.500 izv. – O avtorju na sprednjem zavihku ov. – Kresnik, 1994

ISBN 978-961-01-6133-2 : 23,99 EUR

821.163.6-311.2

COBISS.SI-ID 57314307

233

HIENG, Primož
    Hodim, hodiš, hodimo : 100 pohodniških in tematskih poti / Primož Hieng. – 1. natis. – Brezovica pri Ljubljani : Harlekin No. 1, 2021 (Ljubljana : Belin grafika). – 211 str. : ilustr. ; 22 cm

500 izv.

ISBN 978-961-6008-55-6

913(497.4)(036)
796.51(497.4)(036)

COBISS.SI-ID 57184515

234

HIENG, Primož
    Napačen strel : [roman] / Primož Hieng. – 1. natis. – Brezovica pri Ljubljani : Harlekin No. 1, 2021 (Drohobych : Tiskarna Kolo). – 199 str. : ilustr. ; 22 cm

300 izv.

ISBN 978-961-6008-56-3

821.163.6-311.2

COBISS.SI-ID 73444099

235

    HINKO Smrekar: Črnovojnik in protostripi na Slovenskem / uredila Žiga Valetič in Damir Globočnik. – 1. izd., 1. natis. – Ljubljana : Buča : Grafični atelje Zenit, 2021. – 72 str. : ilustr. ; 28 cm

ISBN 978-961-7114-16-4 (Buča)

75(497.4):929Smrekar H.
821.163.6-7
087.5(497.4)(091)

COBISS.SI-ID 68708355

236

HORVAT, Jože, 1942-
    Panoramski let / Jože Horvat. – Ljubljana : KUD Sodobnost International, 2020 (natisnjeno v Sloveniji). – 211 str. ; 23 cm

500 izv.

ISBN 978-961-7047-84-4 : 24,90 EUR

821.163.6-311.2

COBISS.SI-ID 36352259

237

HREN, Rok
    Tako majhna, neznatna in nepomembna / Rok Hren ; ilustrirala Andreja Gregorič. – 1. izd. – Ljubljana : Založba dežela Kranjska, 2021 (natisnjeno v Sloveniji). – [31] str. : ilustr. ; 29 cm

600 izv. – Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-95012-2-1 : 20,99 EUR

821.163.6-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 72088067

238

HRIBAR, Tine, 1941-
    Rusko vprašanje : Rusija, Slovenija, Evropa : 1821-2021 / Tine Hribar. – Ljubljana : Literarno-umetniško društvo Literatura, 2021 (Begunje : Cicero). – 252 str. ; 21 cm. – (Zbirka Novi pristopi ; 81)

400 izv. – O avtorju na zadnji str. ov. – Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-7017-85-4 : 25,00 EUR

130.2(470)”1821/2021″

COBISS.SI-ID 63449091

239

HROBAT Virloget, Katja
    V tišini spomina : “eksodus” in Istra / Katja Hrobat Virloget ; [prevod povzetka v italijanščino Lucia Gaja Scuteri, prevod povzetka v angleščino Nives Mahne Čehovin ; fotografije Centro di ricerche storiche Rovinj, Rovigno … et al.]. – Koper : Založba Univerze na Primorskem ; Trst : Založništvo tržaškega tiska, 2021 (Ljubljana : Itagraf). – 315 str. : ilustr. ; 24 cm

Besedilo v slov., povzetka v angl. in it. – 500 izv. – Recenzentki Mateja Habinc in Mila Orlić. – Bibliografija: str. 291-310. – Kazalo

ISBN 978-88-7174-293-9
ISBN 978-88-7174-291-5 (na ov.)

39:314.15(497.472+497.571)
314.15(497.472+497.571)”19″

COBISS.SI-ID 66258691

240

HROVAT, Uroš, 1971-
    Plastični otok / Uroš Hrovat ; [ilustriral Uroš Hrovat]. – 1. izd. – Ljubljana : samozal. U. Hrovat, 2021 (Ljubljana : ABO grafika). – 70 str. : ilustr. ; 22 cm. – (Zbirka Grad Prepih ; št. 10)

O avtorju: str. 70. – 600 izv.

ISBN 978-961-95473-2-8

821.163.6-93-32

COBISS.SI-ID 76750083

241

HUDOLIN, Jurij
    Pisma s potovanja : (eseji, potopisi, portreti) / Jurij Hudolin. – Ljubljana : KUD Apokalipsa, 2021 ([Škofja Loka] : Nonparel). – 359 str. : ilustr. ; 23 cm. – (Posebne izdaje / KUD Apokalipsa ; 68)

Povečani tisk. – 400 izv. – O avtorju na zadnji str. ov. – Bibliografija: str. 357-359

ISBN 978-961-7054-36-1 : 35 EUR

821.163.6-4

COBISS.SI-ID 66150659

242

HUDOVERNIK, Janez
    Uspešni pod pritiskom : preverjene tehnike za odpravljanje stresa in povečanje odpornosti / Janez Hudovernik. – Spodnje Laze : Pro acta, 2021 ([Žirovnica] : Antus). – 330 str. : ilustr. ; 24 cm

Predgovor / Roman Peterman: str. 17-18. – O avtorju: str. 329-330 in na zadnjem zavihku ov. – 500 izv.

ISBN 978-961-95371-0-7 : 24,99 EUR

159.944.4(035)

COBISS.SI-ID 61711107

243

HUMAR, Gorazd
    Nekoč je v Piranu stal dvižni most : zgodba o dvižnem mostu je tudi zgodba o Piranu / Gorazd Humar ; digitalni modeli Danijel Rebolj ; [prevodi Daniela Milotti Bertoni (it.), Henrik Ciglič (ang.)]. – Šempeter pri Gorici : Mostovi, 2021 (Nova Gorica : Grafika Soča). – 96 str. : ilustr. ; 23 cm

O avtorjih: str. 96. – Fotogr. na spojnih listih. – Bibliografija: str. 93. – Povzetek ; Riassunto ; Summary. – Vsebuje tudi: Digitalna rekonstrukcija piranskega dvižnega mostu / Danijel Rebolj

ISBN 978-961-94328-9-1 : 17,00 EUR

725.95(497.4Piran)”1578/1894″
624.82(497.4Piran)”1578/1894″

COBISS.SI-ID 69008899

244

IBRIŠIMOVIĆ, Sanel
    Na kavi z Magusom / Sanel Ibrišimović. – 1. izd. – Maribor : Ibis, 2021. – 156 str. : ilustr. ; 21 cm

Tisk na zahtevo

ISBN 978-961-93946-8-7 : 19,99 EUR

133

COBISS.SI-ID 66060547

245

    IDEOLOGIJA na sodiščih / [avtorji Matej Avbelj … et al.] ; uredila Matej Avbelj, Janez Šušteršič ; [stvarno kazalo Polona Batagelj, Valerija Stopar]. – 1. izd. – Nova Gorica : Nova univerza, 2021 (Ljubljana : Januš). – 309 str. : tabele, graf. prikazi ; 24 cm

250 izv. – Bibliografija pri vseh prispevkih in opombe z bibliografijo na dnu str. – Kazalo

ISBN 978-961-94502-7-7 : 25,00 EUR

347.99:316.75(082)
342.565.2(497.4)(082)

COBISS.SI-ID 53723139

246

IGLIČAR, Albin
    Zakonodajna politika / Albin Igličar. – 1. natis. – Ljubljana : Lexpera, GV založba, 2021 (Ljubljana : Itagraf). – 517 str. : ilustr. ; 21 cm. – (Zbirka Pravna obzorja ; 56)

300 izv. – Bibliografija: str. 495-507. – Kazali. – Summary: Legislative policy

ISBN 978-961-247-477-5 : 88,00 EUR

340.134

COBISS.SI-ID 76188163

247

IRŠIČ, Marko
    Obvladovanje stresa / Marko Iršič. – 1. izd. – Ljubljana : Zavod Rakmo, 2021 ([Celje] : Grafika Gracer). – 142 str. : ilustr. ; 21 cm

Tiskano po naročilu. – O avtorju: str. 7. – Bibliografija: str. 138-139

ISBN 978-961-7057-10-2 : 29,90 EUR

159.944.4(035)

COBISS.SI-ID 57818627

248

ISTENIČ, Saša
    Tajvan : biser v neizprosni geopolitični realnosti / Saša Istenič Kotar. – 1. izd., 1. natis. – Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2021 (Ljubljana : Birografika Bori). – 124 str. : ilustr., zvd. ; 24 cm

300 izv. – Bibliografija: str. 109-116

ISBN 978-961-06-0422-8 : 12,90 EUR

327(529)(075.8)
308(529)(075.8)

COBISS.SI-ID 48652035

249

IVANJKO, Šime
    Zakaj ste nas kaznovali? : prisilni izbrisi pravnih oseb / Šime Ivanjko. – 1. natis. – Maribor : Kulturni center, 2021. – VI, 241 str. : ilustr. ; 23 cm. – (Zbirka Frontier ; 189)

Tisk po naročilu. – Bibliografija: str. 231-236

ISBN 978-961-7118-90-2 : 25,00 EUR

347.471.045(497.4)
347.72.04(497.4)

COBISS.SI-ID 76218627

250

IVANOVIĆ, Bojana
    Ti sam rin naprej / Bojana Ivanović. – 1. natis. – Ljubljana : Živim kot si želim, 2021 ([Dob] : Grafika 3000). – 220 str. ; 21 cm

5.000 izv. – O avtorici na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-07-0534-5 : 22,90 EUR

159.922

COBISS.SI-ID 62225411

251

IVANUŠA, Andrej
    Čudovita potovanja zajca Rona : štiri napete pustolovske zgodbe / Andrej Ivanuša ; [ilustriral Damijan Sovec]. – 2. dopolnjena izd., 1. natis. – Maribor : Pro-Andy, 2021 (Maribor : Demago). – 293 str. : ilustr. ; 22 cm

Ilustr. na spojnih listih. – 200 izv. – O avtorju: str. [295]

ISBN 978-961-95191-5-8

821.163.6-93-34

COBISS.SI-ID 66522371

252

IVANUŠA, Andrej
    Lešnikarji : štiri napete zgodbe / Andrej Ivanuša ; [ilustracije] Damijan Sovec. – 1. izd., 1. natis. – Maribor : Pro-Andy, 2021 ([Maribor] : Demago). – 51 str. : ilustr. ; 27 cm. – (Zbirka Zlatoklasje)

200 izv. – O avtorju: str. 50. – Vsebina: Kako je biti lešnikar ; Kako sa brata Vini in Tini nabirala borovnice ; Kako so postavili vegasto hišo ; Kako je vsa vas Lesničje (skoraj) odšla po gobe ; Zgodovinska ribja pojedina

ISBN 978-961-95191-4-1

821.163.6-93-34

COBISS.SI-ID 57285123

253

    IZ zgodovine Trsta / uredil Miha Preinfalk ; [prevodi povzetkov Manca Gašperšič – angleščina, Janja Zavrtanik – italijanščina in posamezni avtorji, ki so navedeni pri posameznem povzetku]. – Ljubljana : Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2019 ([Ljubljana] : Fotolito Dolenc). – Str. [337]-710 : ilustr., zvd. ; 29 cm. – (Kronika, ISSN 0023-4923 ; letn. 67, št. 3)

Uvodno besedilo v slov. in prevod v angl. – 500 izv. – Bibliografija ter izvleček, abstract in summary, riassunto ali Zussamenfassung pri posameznih prispevkih

ISBN 978-961-6777-25-4

94(450.361)(082)

COBISS.SI-ID 302150144

254

    IZZIVI in prakse poučevanja psihologije v srednjih šolah / urednici Melita Puklek Levpušček in Katja Depolli Steiner. – 1. izd. – Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2021 ([Ljubljana] : Birografika Bori). – 239 str. : tabele, graf. prikazi ; 24 cm

300 izv. – Bibliografija pri vseh prispevkih. – Povzetki v slov. pri posameznih prispevkih, povzetki v angl. na koncu knjige. – Kazalo

ISBN 978-961-06-0468-6 : 22,90 EUR

159.9:37.091.33(082)
CC-APA: 3530

COBISS.SI-ID 63671043

255

JÄGER, Nina Ana
    Ne kričim. Ne molčim. Jaz se pogovarjam : praksa in teorija mediacije v šoli / Nina Ana Jäger ; [spremna beseda Albin Igličar]. – Ljubljana : Pravna pisarna in mediacija, 2020 ([Kranj] : Trajanus). – 125 str. : ilustr. ; 22 cm

1.000 izv. – Knjigi na pot / Albin Igličar: str. 1-3. – O avtorici na zadnji str. ov. – Bibliografija: str. 112-125 in v opombah na dnu str.

ISBN 978-961-94936-0-1 : 25,00 EUR

347.965.42:373.3/.5

COBISS.SI-ID 303779840

256

JAGER, Vasja
    Cajhn / Vasja Jager. – Maribor : Litera, 2020 ([Ljubljana] : Demat). – 359 str. ; 22 cm. – (Knjižna zbirka Litera)

500 izv.

ISBN 978-961-7056-86-0 : 24,00 EUR

821.163.6-311.2

COBISS.SI-ID 49156867

257

JAMNIK Pocajt, Tatjana
    Duh gore Denali = The spirit of mount Denali / napisala, written in Slovene Tatjana Jamnik Pocajt ; ilustrirala, illustrated by Kristina Krhin ; prevod, translated by Erika Johnson Debeljak. – 1. izd., 1. natis. – Maribor : Pro-Andy, 2020 (Maribor : Demago). – [35] str. : ilustr. ; 32 cm

Vzpor. slov. besedilo in prevod v angl. – 500 izv. – O avtorici: str. 34-35

ISBN 978-961-95191-2-7

821.163.6-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 43047939

258

JAMŠEK, Franc
    Vesele zgodbe iz Bosne / Franc Jamšek. – Ljubljana : Ekslibris, 2021 ([Ljubljana] : Demat). – 189 str. ; 21 cm

200 izv.

ISBN 978-961-7094-17-6 : 19,00 EUR

821.163.6-311.2

COBISS.SI-ID 56798723

259

JANČAR, Drago
    To noč sem jo videl / Drago Jančar. – 1. dotis. – Ljubljana : Beletrina, 2021. – 235 str. ; 22 cm. – (Knjižna zbirka Beletrina)

Ilustr. na spojnih listih. – 1.000 izv. – O avtorju na zadnjem zavihku ščitnega ov. – Kresnik, 2011

ISBN 978-961-284-741-8 : 19,00 EUR

821.163.6-311.2

COBISS.SI-ID 78439427

260

    JANEZ Bleiweis, Novice in modernizacija slovenske družbe / uredili Marija Stanonik in Ingrid Slavec Gradišnik ; [prevod povzetka v angleščino in nemščino Martin Cregeen in Andrea Leskovec]. – Ljubljana : Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2021 ([Ljubljana] : Artelj). – 380 str. : ilustr., graf. prikazi ; 25 cm

O avtorjih: str. 380. – 300 izv. – Bibliografija pri prispevkih in v opombah na dnu str. – Povzetek v angl. in nem.

ISBN 978-961-268-078-7 : 15 EUR

929Bleiweis J.(082)
94(497.4)”18″:929Bleiweis J.(082)
050(497.4)”18″:929Bleiweis J.(082)

COBISS.SI-ID 67371267

261

JANEŽIČ, Tomaž, 1977-
    Izgubljena čast Alison Klein / Tomaž Janežič. – Maribor : samozal. T. Janežič, 2021 ([Maribor] : Demago). – 214 str. ; 21 cm

Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-92358-5-0 : 17,00 EUR

821.163.6-312.4

COBISS.SI-ID 52580099

262

JANŠA, Janez, 1958-
    Vstali in obstali : (analiza prelomnih osamosvojitvenih dogodkov in vojne za Slovenijo 1991) : 30 let samostojne Slovenije / Janez Janša ; [fotografija Joco Žndaršič … et al.]. – Ljubljana : Nova obzorja, 2021. – 83 str. : fotogr. ; 22 cm

1.000 izv. – Predgovor / Jože Biščak: str. 6-7. – O avtorju na zadnji str. ov.

ISBN 978-961-6942-69-0 : 12,00 EUR

94(497.4)”1990/1991″

COBISS.SI-ID 64248323

263

JARC, Matjaž, 1954-
    Ljubezen čez vse : pravljica za odrasle / Matjaž Jarc. – Ljubljana : Hymnos, 2021 ([Kranj] : Žnidarič). – 163 str. ; 21 cm

60 izv.

ISBN 978-961-92684-5-2

821.163.6-31

COBISS.SI-ID 67632131

264

JARC, Matjaž, 1954-
    Venova pot : roman v verzih / Matjaž Jarc. – Ljubljana : Hymnos, 2021 ([Kranj] : Žnidarič). – 102 str. ; 21 cm

60 izv.

ISBN 978-961-92684-6-9

821.163.6-13

COBISS.SI-ID 76660995

265

JARC, Miran, 1900-1942
    Zbrano delo / Miran Jarc ; [uredil in opombe napisal Drago Bajt]. – Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2012-<2021>. – Zv. <1-5> : avtorj. sl. ; 21 cm. – (Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev, ISSN 2232-321X ; knj. 251; 257; 265; 283; 285)

Dosedanja vsebina:
Knj. 1: Človek in noč ; Novembrske pesmi ; Lirika ; Pesmi v revijalnem tisku ; Pesmi v prozi ; Otroške pesmi. – 2012 (Ljubljana : Present). – 452 str. : avtorj. sl. – 300 izv. – Opombe: str. 327-377. – Bibliografija: str. 439-443
Knj. 2: Dolomiti ; Zlato polje ; Mladostne pesmi ; Pesmi Zinki ; Druge neobjavljene pesmi ; Nedokončane pesmi ; Priložnostni verzi. – 2013 (Begunje : Cicero). – 506 str. : portret. – 300 izv. – Jarčeva neobjavljena poezija: str. 431-455. – Opombe z bibliografijo: str. 459-495
Knj. 3 : Stara zgodba ; Drugi breg ; Izgon iz raja ; Ognjeni zmaj ; Klic iz grobnice ; Vergerij ; Vaška Antigona ; Gabrenja ; Odgrinjanje plaščev ; Mesečnik na vulkanu ; Izgon iz raja ; Vergerij ; Nočna igra ; Prolog ; Prolog ; Gašperčkovo božičevanje ; Razbojnik Moroz ; Gašperčkova pustolovščina ; Sanjska igrica. – 1. izd., 1. natis. – 2015 (Begunje : Cicero). – 435 str. – 300 izv. – Komentar: str. 371-429. – Bibliografija: 431-435
Knj. 4 : Meditativna kratka proza ; Fabulativna proza ; Vojna proza ; Proza za otroke. – 1. izd., 1. natis. – 2020 (Begunje : Cicero). – 745 str. – 300 izv. – Komentar: str. 697-730. – Bibliografija: str. 733-738
Knj. 5: Novo mesto ; Črna roža. – 1. izd., 1. natis. – 2021 (Begunje : Cicero). – 441 str. – 300 izv. – Miran Jarc, romanopisec: str. 371-427. – Bibliografija: str. 431-435

ISBN 978-961-254-384-6 (zv. 1) : 37 EUR
ISBN 978-961-254-489-8 (zv. 2) : 37 EUR
ISBN 978-961-254-809-4 (zv. 3) : 37 EUR
ISBN 978-961-05-0492-4 (zv. 4) : 39 EUR
ISBN 978-961-05-0564-8 (zv. 5) : 37 EUR

821.163.6Jarc M.1
821.163.6.09Jarc M.

COBISS.SI-ID 262977280

266

JARKOVIČ, Slavica
    V sobi srca / Slavica Jarkovič ; [spremno besedo napisal Silvester Mavsar ; likovna oprema Nataša Pibernik]. – Krško : Zavod Neviodunum, 2020 (natisnjeno v Evropski uniji). – 75 str. : ilustr. ; 21 cm

200 izv. – Zajtrk smehljajev v sobi srca / Silvester Mavsar: str. 75-[76]

ISBN 978-961-6784-27-6 : 10 EUR

821.163.6-1

COBISS.SI-ID 38607619

267

JEGLIČ, Marija
    Zveričja rolada z zvezdami / [napisala in ilustrirala] Marija Jeglič ; [spremno besedo napisal Miha Lampreht]. – 1. natis. – Ljubljana : M. Jeglič, 2021 (Trzin : Ozimek). – 191 str. : ilustr. ; 21 cm

1.000 izv. – O avtorici: str. 5

ISBN 978-961-07-0348-8 : 25 EUR

821.163.6-93-32

COBISS.SI-ID 45188099

268

JELENKO, Aleš
    Paralelna vesolja / Aleš Jelenko ; [spremna beseda Muanis Sinanović]. – Maribor : Kulturno društvo Mariborska literarna družba, 2021 (Lesno Brdo : Bisart). – 100 str. ; 20 cm. – (Zbirka Svetlin ; 68)

Tiskano po naročilu. – Zaslutit krajino onkraj / Muanis Sinanović: str. 99-100. – O avtorju na zavihkih ov.

ISBN 978-961-6329-56-9 : 10 EUR

821.163.6-1

COBISS.SI-ID 60439811

269

JELINČIČ Boeta, Klemen
    Jeziki in ljudstva Evrope / Klemen Jelinčič Boeta ; [zemljevidi Mateja Rihtaršič]. – V Ljubljani : Slovenska matica, 2021 ([Kranj] : Žnidarič). – 335 str. : ilustr. ; 25 cm

Zvd. na spojnih listih. – 400 izv. – Bibliografija: str. 334-335

ISBN 978-961-213-358-0 : 33,00 EUR

39(4)

COBISS.SI-ID 76658947

270

JELINČIČ, Dušan
    Šepet nevidnega morja, dvanajst tablet svinca : kratki roman o uporu, peklu in vstajenju / Dušan Jelinčič. – Trst : Mladika, 2020 ([Žalec] : Sinegraf). – 107 str., [1] str. pril. s portretom ; 22 cm

O avtorju na sprednjem zavihku ščitnega ov.

ISBN 978-88-7342-297-6 : 17,00 EUR

821.163.6-312.6
929Jelinčič Zo.

COBISS.SI-ID 39964163

271

JELUŠIČ, Aleksandra
    Kiki in gospa Štrudlmajer : mini roman za pogumne deklice in radovedne fante / Aleksandra Jelušič Pika ; [ilustracije Irena Režek]. – Ljubljana : Chiara, 2021. – 106 str. : ilustr. ; 22 cm

700 izv.

ISBN 978-961-7060-54-6

821.163.6-93-32

COBISS.SI-ID 64874243

272

JEREBIC, Štefan, 1941-2012
    Posmrtno življenje / Štefan Jerebic. – 1. natis. – Maribor : Kulturni center, 2020-<2021>. – Zv. <1-2> ; 21 cm. – (Frontier, ISSN 2630-1970 ; 164; 177. Proza)

Tiskano po naročilu

Dosedanja vsebina:
Del 1. – 2020. – 290 str. – O avtorju: str. 290
Del 2. – 2021. – 326 str.

ISBN 978-961-6781-60-2 (zv. 1) : 19,00 EUR
ISBN 978-961-7118-31-5 (zv. 2) : 19,00 EUR

821.163.6-311.2

COBISS.SI-ID 29379843

273

JERIČ, Slavko, 1980-
    Čista desetka : desetletje izjemnih športnih junakov, dosežkov in zgodb 2011-2020 / Slavko Jerič. – 1. izd. – Ljubljana : Mladinska knjiga, 2021 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). – 224 str. : ilustr., portreti ; 27 cm

Ilustr. na spojnih listih. – 2.000 izv. – O avtorju na zadnji str. ov. – Kazalo

ISBN 978-961-01-5900-1 : 32,99 EUR

796(497.4)”2011/2020″”
796(100)”2011/2020″”

COBISS.SI-ID 67531267

274

JESENOVEC, Ana, 1960-
    Književnost na maturi 2022 : [maturitetno gradivo kot pripomoček zahtevanih znanj po katalogu] / Ana Jesenovec, Jaka Lenardič. – Mengeš : Ico, 2021 ([Jastrebarsko] : Og grafika). – 303 str. : ilustr. ; 28 cm. – (Zbirka Priročniki / Ico ; št. 87)

Dodatek k nasl. naveden na ov. – Bibliografija: str. 296-298

ISBN 978-961-7069-95-2 : 17,10 EUR

821.09:37.091.27:373.5
37.091.27:821.09:373.5

COBISS.SI-ID 59707395

275

JESENOVEC, Ana, 1960-
    Poklicna matura. Književnost : (izdaja 2022) : [maturitetno gradivo kot pripomoček zahtevanih znanj po katalogu] / Ana Jesenovec, Jaka Lenardič. – Mengeš : Ico, 2021 ([Jastrebarsko] : Og grafika). – 160 str. ; 28 cm. – (Zbirka Priročniki / Ico ; št. 89)

Drugi dodatek k nasl. naveden na ov. – Bibliografija: str. 155-156

ISBN 978-961-7069-97-6 : 15,10 EUR

821.09:37.091.27:377
37.091.27:821.09:377

COBISS.SI-ID 59707907

276

JESENOVEC, Ana, 1960-
    Slovenščina – jezik na maturi : [(izdaja 2022) : maturitetno gradivo kot pripomoček zahtevanih znanj po katalogu] / Ana Jesenovec, Jaka Lenardič. – Mengeš : Ico, 2021 ([Jastrebarsko] : Og grafika). – 212 str. : ilustr. ; 30 cm. – (Zbirka Priročniki / Ico ; št. 90)

Prvi dodatek k nasl. naveden v kolofonu. – Drugi dodatek k nasl. naveden na ov. – Na ov. tudi: Prenovljena izdaja 2022. – Bibliografija: str. 206-207

ISBN 978-961-7069-98-3 : 17,10 EUR

811.163.6:37.091.27:373.5
37.091.27:811.163.6:373.5

COBISS.SI-ID 59708931

277

JESIH, Milan
    Namreč / Milan Jesih. – Ljubljana : Beletrina, 2021. – 253 str. ; 22 cm. – (Knjižna zbirka Beletrina)

Ilustr. na spojnih listih. – 600 izv.

ISBN 978-961-284-728-9 : 24 EUR

821.163.6-1

COBISS.SI-ID 76236547

278

    JEZIKOVNA samozavest – obstoj in razvoj materinščine je odvisen od nas samih : SAZU, 14. junij 2019 / [uredila Marko Snoj in Milan Dekleva]. – Ljubljana : Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2021 ([Ljubljana] : Artelj). – 113 str. : ilustr. ; 20 cm. – (Zbirka Znanje kot vrednota : izobraževanje za 21. stoletje ; 5)

300 izv. – Bibliografija pri nekaterih prispevkih in v opombah na dnu str.

ISBN 978-961-268-074-9 : 8,00 EUR

811.163.6’242(082)
811.163.6’271(082)

COBISS.SI-ID 55363075

279

JOHNSON Debeljak, Erica
    Devica, kraljica vdova, prasica / Erica Johnson Debeljak ; [prevedel Andrej E. Skubic]. – 1. izd. – Ljubljana : Mladinska knjiga, 2021 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). – 273 str. ; 21 cm. – (Kultura)

Prevod rokopisa z nasl. “Virgin wife widow whore”. – Povečani tisk. – 1.200 izv. – O avtorici na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-01-6025-0 : 29,99 EUR

821.111(73)-94
929Johnson Debeljak E.

COBISS.SI-ID 34170115

280

JOŠAR, Jerneja
    Ekološko vrtnarjenje za vsakogar / Jerneja Jošar ; [fotografije Jerneja Jošar … [et al.] ; risbe in sheme Tilen Jošar]. – 2., prenovljena in posodobljena izd. – Ljubljana : Mladinska knjiga, 2021 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). – 279 str. : ilustr. ; 27 cm

Ilustr. na spojnih listih. – 1.700 izv. – Bibliografija: str. 266. – Kazalo

ISBN 978-961-01-6132-5 : 29,99 EUR

635:631.147(035)
631.147:635(035)

COBISS.SI-ID 61721091

281

JOVANOVIĆ, Klarisa M.
    Telovadec Nikolaj prežene tolovaja / Klarisa Jovanović ; [ilustriral] Štefan Turk. – 1. natis. – Medvode : Malinc, 2020 (tiskano v Sloveniji). – [39] str. : ilustr. ; 24 cm

Ilustr. na spojnih listih. – 500 izv.

ISBN 978-961-6886-78-9 (20 EUR)

821.163.6-93-32
087.5

COBISS.SI-ID 305138176

282

JUHANT, Marko
    Navihani vodič : zbirka idej za prosti čas otrok in staršev : [137 aktivnosti za prosti čas] / Marko Juhant ; [ilustrirala Urška Tišler]. – 1. izd., 1. natis. – Mavčiče : Orton, 2021 ([Ljubljana] : Primitus). – 170 str. : ilustr. ; 21 cm

Drugi dodatek k nasl. na ov. – 300 izv., tiskano po naročilu

ISBN 978-961-07-0673-1 : 20,00 EUR

793.5/.7(02.053.2)
796.11(02.053.2)

COBISS.SI-ID 71864067

283

JURČIČ, Josip, 1844-1881
    Človeško srce je kakor nebo : misli Josipa Jurčiča iz njegovih leposlovnih in drugih spisov / izbrala Marjeta Zorec. – 1. izd. – Ljubljana : Cankarjeva založba, 2021 ([Maribor] : Florjančič tisk). – 113 str. ; 18 cm

1.500 izv.

ISBN 978-961-282-479-2 : 14,99 EUR

821.163.6-84

COBISS.SI-ID 57308419

284

JURČIČ, Josip, 1844-1881
    Deseti brat / Josip Jurčič ; spremna besedila napisal [in izbor slik] Boris Paternu. – 1. izd., 2. natis. – Ljubljana : DZS, 2021 (Radovljica : Tiskarna knjigoveznica). – 256 str. : ilustr. ; 20 cm. – (Zbirka Klasje ; letn. 8)

600 izv. – Kronološki pregled Jurčičevega življenja in dela: str. 6-8. – Vzporednice k Jurčiču in njegovemu delu: str. 9-12. – Uvodna beseda: str. 13-36. – Mnenja o Jurčiču in njegovem romanu: str. 249-254. – Bibliografija (izbor): str. 37

ISBN 978-86-341-2185-8 : 20,50 EUR

821.163.6-311.2
821.163.6.09Jurčič J.

COBISS.SI-ID 57646339

285

JURGEC, Brane
    Galaktična pravljica : reševanje planeta Gaja / Brane Jurgec ; [soavtorji Miranda Pavšič … et al.]. – 1. izd. – Nova Gorica : Društvo Ošun, 2021 (Celje : Grafika Gracer). – 88 str. : ilustr. ; 21 cm

Bibliografija: str. 87

ISBN 978-961-95207-1-0 : 20,00 EUR

821.163.6-82

COBISS.SI-ID 45494275

286

JURKOVŠEK, Bogdan
    Fosili Slovenije : pogled v preteklost za razmislek o prihodnosti = Fossils of Slovenia : looking into the past to reflect on the future / Bogdan Jurkovšek, Tea Kolar-Jurkovšek ; [ilustracije Barbara Jurkovšek ; fotografije Bogdan Jurkovšek ; prevod avtorja]. – Ljubljana : Geološki zavod Slovenije, 2021 ([Ljubljana] : Birografika Bori). – 264 str. : ilustr. ; 30 cm

Vzpor. slov. besedilo in prevod v angl. – 1.000 izv. – Recenzenti Ivan Gušić, Boštjan Rožič, Špela Goričan, Luka Gale. – Bibliografija: str. 243-263

ISBN 978-961-6498-70-8 : 33,00 EUR

56:57(497.4)
57.071/.072(497.4)

COBISS.SI-ID 62156547

287

JUS, Ksenija
    Drevesa življenja : pesmi / Ksenija Jus ; [spremna beseda Cvetka Bevc]. – Pekel : Zavod Volosov hram, 2020. – 67 str. ; 19 cm. – (Knjižna zbirka Amonit)

Tiskano po naročilu. – Besede, ki z vetrom krojijo nebo / Cvetka Bevc: str. 63-67. – O avtorici: str. [69]

ISBN 978-961-7086-46-1 : 15 EUR

821.163.6-1

COBISS.SI-ID 44145923

288

JUSTINEK, Terezija
    Ana Marija / Terezija Justinek. – Juršinci : LYNX, 2021. – 370 str. ; 21 cm

ISBN 978-961-7134-20-9

821.163.6-312.4

COBISS.SI-ID 78423299

289

JUSTINEK, Terezija
    Viktor / Terezija Justinek. – Juršinci : LYNX, 2021 (tiskano v Sloveniji). – 326 str. ; 21 cm

Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-7049-66-4 : 24,00 EUR

821.163.6-311.2

COBISS.SI-ID 15528707

290

    KAJ je to? / [napisali Vojan T. Arhar … et al.] ; ilustrirala Ana Zavadlav. – 1. ponatis. – Ljubljana : Mladinska knjiga, 2020 ([Maribor] : Florjančič tisk). – [23] str. : ilustr. ; 27 cm. – (Zbirka Velike slikanice)

2.500 izv.

ISBN 978-961-01-4430-4 : 17,99 EUR

821.163.6-93-193.1
087.5

COBISS.SI-ID 304186880

291

KALDMAA, Kätlin, 1970-
    Ljubezen je. / Kätlin Kaldmaa ; prevedla Bojana Vajt ; [spremno besedilo Barbara Korun]. – Koper : KUD AAC Zrakogled : Hyperion, 2020 ([Sežana] : Graphtech). – 83 str. : ilustr. ; 22 cm

Ilustr. na spojnih listih. – 500 izv. – O čem govorimo, kadar govorimo o ljubezni? / Barbara Korun: str. 79-81. – O avtorici: str. 83

ISBN 978-961-94183-8-3 (KUD AAC Zrakogled) : 20,00 EUR

821.511.113-1
821.511.113.09Kaldmaa K.

COBISS.SI-ID 30299907

292

    KALEJDOSKOP zrcaljenja identitet v dokumentarcih z območja “jugosfere” / uredila Maja Krajnc ; [prevodi Maja Lovrenov, Petra Meterc]. – Ljubljana : Slovenska kinoteka, 2020 ([Kranj] : Oman). – 95 str. ; 21 cm. – (Zbirka Jesenska filmska šola ; 20)

Vsebuje izvirne slov. prispevke in prevode iz pol., srb. in hrv. – 300 izv. – Opombe in bibliografija pri posameznih prispevkih. – Kazala. – Povzetki v slov. na koncu zbornika

ISBN 978-961-7013-12-2

791.229.2(082)
791(497.1)(082)

COBISS.SI-ID 43315715

293

KANDARE, Jana
    Barvne zgodbe : [pesniška zbirka] / Jana Kandare ; [likovna podoba zbirke Teodor Tavželj]. – 1. natis. – Maribor : Obzorja, 2021 ([Maribor] : Evrografis). – 67 str. : ilustr. ; 24 cm

Dodatek k nasl. v kolofonu. – 300 izv. – O avtorici: str. 7. – Spremna beseda / Manca Košir: str. 9. – Povečani tisk

ISBN 978-961-230-598-7 : 20,00 EUR

821.163.6-1

COBISS.SI-ID 69346051

294

KANONI, Črt
    Tam dola, za zidom / Črt Kanoni ; [fotografije arhiv družine Kanoni]. – 1. izd. – Ljubljana : Mladinska knjiga, 2021 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). – 237 str. : fotogr. ; 21 cm. – (Spomini, izpovedi)

Ilustr. na spojnih listih. – 400 izv. – O avtorju na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-01-5890-5 : 27,99 EUR

821.163.6-94

COBISS.SI-ID 53384451

295

KARDOŠ, Štefan
    Plastenje s(r)amot / Štefan Kardoš, Jožica Atelšek. – Maribor : Litera, 2021 ([Ljubljana] : Demat). – 171 str. ; 22 cm. – (Knjižna zbirka Litera)

500 izv.

ISBN 978-961-7056-84-6 : 24,90 EUR

821.163.6-31

COBISS.SI-ID 46563843

296

KARLOVŠEK, Igor
    Ognjeno pleme. [4], Velika bitka / Igor Karlovšek ; [ilustracije Marina Gabor]. – 1. izd., 1. natis. – Dob pri Domžalah : Miš, 2021 (natisnjeno v Sloveniji). – 284 str. : ilustr. ; 21 cm. – (Zbirka Ognjeno pleme)

700 izv. – Čas in prostor Ognjenega plemena / Miha Pohar: str. 281-284. – Zvd. na spojnih listih

ISBN 978-961-272-451-1

821.163.6-93-311.6

COBISS.SI-ID 51121411

297

KARLOVŠEK, Igor
    Samo domov me pelji / Igor Karlovšek. – 1. izd., 1. natis. – Dob : Miš, 2021 (natisnjeno v Sloveniji). – 424 str. ; 24 cm. – (Zbirka Srebrne niti)

Povečani tisk. – 500 izv.

ISBN 978-961-272-458-0 : 35,95 EUR

821.163.6-311.2

COBISS.SI-ID 56832771

298

KARPOWICZ, Ignacy
    Ljubezen / Ignacy Karpowicz ; iz poljščine prevedla Jana Unuk. – Ljubljana : Škuc, 2020 ([Šmarje – Sap] : Mišmaš). – 239 str. ; 21 cm. – (Zbirka Lambda ; 146)

Prevod dela: Miłość. – 500 izv. – O avtorju na zadnji str. ov.

ISBN 978-961-6983-43-3 (19,00 EUR)

821.162.1-311.2

COBISS.SI-ID 27745283

299

KASTELIC, Janko, 1953-
    Sežana – Karl von Schaffer v odsevu cesarskega blišča / Janko Kastelic. – 1. izd. – Sežana : Kulturno umetniško izobraževalno društvo Galerija Kastelic, 2019. – 167 str. : ilustr. ; 26 cm

Ilustr. na spojnih listih. – 50 izv. – O avtorju: str. [168]

ISBN 978-961-290-530-9 : 30 EUR

929Schaffer K.

COBISS.SI-ID 302165760

300

KAŠTRUN, Dora
    Žabci / [besedilo in risba] Dora Kaštrun. – Ljubljana : Zavod VigeVageKnjige, 2021 ([Škofja Loka] : Nonparel). – 119 str. : ilustr. ; 16 x 23 cm

600 izv.

ISBN 978-961-7077-07-0 : 20,00 EUR

084.11(02.053.2)

COBISS.SI-ID 53272067

301

KAVAFIS, Konstantinos Petrou
    Lepoto zrl sem : zbrane pesmi 1 / Konstandinos Kavafis ; prevod, opombe in spremno besedilo Lara Unuk. – Ljubljana : Književno društvo Hiša poezije, 2020 ([Ljubljana] : Itagraf). – 194 str. : avtorj. sl. ; 24 cm. – (Knjižna zbirka Poetikonove lire ; knj. 85)

500 izv. – Konstandinos Kavafis in njegovo delo / Lara Unuk: str. 193-194

ISBN 978-961-7016-89-5 : 23,00 EUR

821.146-1

COBISS.SI-ID 44205571

302

KAVČIČ, Petra, 1978-
    Zašepetana skrivnost : muzejska pravljica / napisali Petra Kavčič in Teja Gerbec ; ilustrirala Karin Berce ; [fotografije Katarina Brešan in Teja Gerbec]. – Nova Gorica : Goriški muzej Kromberk, 2020 ([Nova Gorica] : A-media). – 23 str. : ilustr. ; 31 cm

300 izv. – Muzejski pravljici na pot : spremna beseda: str. 22

ISBN 978-961-6201-82-7 : 5,00 EUR

821.163.6-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 28763395

303

KECMAN, Srećko
    Pustolovec / Srećko Kecman. – Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2021 ([Maribor] : Dravski tisk). – 265 str. ; 22 cm

500 izv.

ISBN 978-961-278-540-6 : 23,50 EUR

821.163.6-311.6

COBISS.SI-ID 67793667

304

KEČEK, Katarina
    Umetnost zavijanja z očmi / Katarina Keček. – 1. natis. – Ljubljana : Založba KK, 2021. – 449 str. : ilustr. ; 21 cm

Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-95366-0-5 : 28,50 EUR

821.163.6-311.2

COBISS.SI-ID 61224707

305

KEPIC, Mojca
    Moj Camino : — vse je pot — : — ko greš iskat notranji mir — / Mojca Kepic ; [ilustrirala Pia Letnar]. – Zgornje Bitnje : samozal., 2020 ([Kranj] : Jagraf). – 367 str. : ilustr. ; 21 cm

O avtorici na zavihkih ov.

ISBN 978-961-290-961-1 : 25 EUR

821.163.6-992
821.163.6-94
27-57(460Santiago de Compostela)(092)

COBISS.SI-ID 19206915

306

KEREC, Darja
    Hlev je bil pod Nemci, hiša pod Madžari : okupacijske meje v Prekmurju 1941-1945 / Darja Kerec ; [prevod povzetka v angleški jezik Urška Žitnik ; kartografi Rok Ciglič, Manca Volk Bahun, Matija Zorn]. – 1. izd. – Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2021 (Ljubljana : Birografika Bori). – 101 str. : ilustr., zvd. ; 24 cm. – (Historia, ISSN 1408-3957 ; 38)

200 izv. – Bibliografija: str. 85-90. – Povzetek v angl., madž. in slov. – Kazalo

ISBN 978-961-06-0451-8 : 11,90 EUR

94(497.411)”1941/1945″

COBISS.SI-ID 60502275

307

KERMAUNER, Aksinja
    Moda in neroda : lahko branje / Aksinja Kermauner in uporabniki CUDV Črna na Koroškem ; risal je Gašper Rus. – Ljubljana : Društvo za prilagojeno obliko komunikacij Labra ; Slovenj Gradec : Zavod RISA, 2021. – 69, [20] str. : ilustr. ; 24 cm. – (Zbirka Julija in Peter. Roman ; 2)

Povečani tisk. – 500 izv.

ISBN 978-961-95231-0-0 : 18 EUR

821.163.6-311.2

COBISS.SI-ID 42617091

308

KERMAUNER, Aksinja
    V vrtincu črk : o deklici s skotopičnim sindromom ali sindromom Helen Irlen / Aksinja Kermauner ; ilustrirala Maja Lubi. – Jezero : Morfemplus, 2022. – [26] str. : ilustr. ; 33 cm. – (Ljubezni je za vse dovolj ; 13)

1.000 izv. – Spremne besede / Helen Irlen … [et al.]: str. [1]. – Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-7067-87-3

821.163.6-93-32
087.5

COBISS.SI-ID 64603651

309

KESAR, Alenka
    Da bi sladko zaspala / [Alenka Kesar]. – Ljubljana : Adrema, 2021 ([Ljubljana] : Jež). – 200 str. ; 21 cm

Avtorica navedena v kolofonu in na ov.

ISBN 978-961-95024-6-4

821.163.6-94

COBISS.SI-ID 78333699

310

    KJER so čebele doma : vodnik ob razstavi : Slovenski etnografski muzej, junij 2018-avgust 2019 = Where bees are at home : exhibition catalogue : [Slovene Ethnographic Museum], June 2018 – August 2019 / [avtorji besedil Barbara Sosič … [et al.] ; uredili Barbara Sosič, Bojana Rogelj Škafar ; fotografije dokumentacija SEM in drugi ; prevod Franc Smrke, David Limon]. – Ljubljana : Slovenski etnografski muzej = Slovene Ethnographic Museum, 2020 (Žirovnica : Medium). – 131 str. : ilustr. ; 28 cm

500 izv. – Besedilo v slov. in prevod v angl. – Bibliografija: str. 131

ISBN 978-961-6388-77-1 : 15,00 EUR

638.1:39(497.4)(083.824)

COBISS.SI-ID 34132739

311

KLABJAN, Borut
    Ogenj, ki je zajel Evropo : Narodni dom v Trstu 1920-2020 / Borut Klabjan in Gorazd Bajc. – 1. izd. – Ljubljana : Cankarjeva založba, 2021 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). – 456 str. : ilustr. ; 25 cm

1.300 izv. – O avtorjih na zadnji str. ov. – Bibliografija: str. 401-441 in v opombah na dnu str. – Kazalo

ISBN 978-961-282-484-6 : 39,99 EUR

94(450.361=163.6)”19″
323.15(450.361=163.6)(091)
727(450.361=163.6)(091)

COBISS.SI-ID 64534019

312

KLADNIK, Tomaž
    Zadišalo je po Slovenski vojski : Slovenci v vojskah 20. stoletja in nastanek oboroženih sil demokratične in samostojne Slovenije / Tomaž Kladnik ; [fotografije fototeka Vojaškega muzeja Slovenske vojske … et al.]. – Ljubljana : Nova obzorja, 2021. – 295 str. : ilustr. ; 22 cm

300 izv. – O avtorju na zadnjem zavihku ov. – Bibliografija: str. 291-294

ISBN 978-961-6942-81-2 : 22 EUR

355:323(497.4)”1914/1991″

COBISS.SI-ID 79366147

313

KLAKOČAR Zupančič, Urška
    Gretin greh : roman / Urška Klakočar Zupančič. – Brežice : Primus, 2021 ([Brežice] : Primus digitalni tisk). – 511 str. ; 22 cm. – (Zbirka Avtorji)

Tiskano po naročilu. – O avtorici na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-7129-04-5 : 27,00 EUR

821.163.6-311.6

COBISS.SI-ID 58059267

314

KLANČIŠAR, Anita
    Zmajček, ki je premagal strah : terapevtsko-energijska pravljica / Anita Klančišar Akaša ; [ilustracije Anita Klančišar Akaša, Jaša Klančišar Lamovšek]. – Zagorje : [samozal.] A. Klančišar Akaša, 2021. – [32] str. : ilustr. ; 31 cm

1.000 izv.

ISBN 978-961-07-0687-8 : 25 EUR

821.163.6-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 72529923

315

KLANČNIK, Polona
    D(r)oživete sladkarije by PolaBekeraj : edinstvena knjiga o drožeh v sladicah / Polonca Klančnik – Pola ; [fotografije Primož Lavre … et al.]. – 1. natis. – Črnomelj : Polavon, 2020 (Ljubljana : Formatisk). – 281 str. : ilustr. ; 31 cm

Fotogr. na spojnih listih. – 2.000 izv.

ISBN 978-961-07-0165-1 : 29,90 EUR

641.85

COBISS.SI-ID 31279619

316

KLANČNIK, Zala
    Um srca / Zala Klančnik. – Hoče : samozal., 2021 ([Brežice] : Digitalni tisk Primus). – 49 str. ; 20 cm

Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-07-0397-6

821.163.6-32
821.163.6-1

COBISS.SI-ID 51537667

317

KLAVORA, Vasja
    Zlomljena krila čezsoške družine / Vasja Klavora ; [spremna beseda Valter Mlekuž]. – Solkan : Felia, 2021 ([Nova Gorica] : Copigraf Faganelj). – 49 str. : ilustr. ; 23 cm

300 izv. – Spremna beseda Valterja Mlekuža na sprednjem zavihku ov. – Bibliografija: str. 48

ISBN 978-961-07-0581-9 : 12,90 EUR

929.52Klavora

COBISS.SI-ID 64759811

318

KLEIN, Daniel M.
    Potovanja z Epikurjem : o radostih starosti – razmišljanja z grškega otoka / Daniel Klein ; [prevod Maja Lupša ; spremna beseda Otto in Tomaž Gerdina]. – 1. natis. – Ljubljana : OPRO, zavod za aplikativne študije, 2021 (Ljubljana : Demat). – 141 str. ; 21 cm. – (Zbirka Opuščeni program)

Prevod dela: Travels with Epicurus. – Kdaj, če ne zdaj? : spremna beseda / Otto in Tomaž Gerdina: str. 135-141. – O avtorju na zadnjem zavihku ov. – 400 izv. – Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-94813-7-0 : 24,00 EUR

159.922.6

COBISS.SI-ID 60570371

319

    KLEKLJARSKI drobižki 4 : [vzorci za idrijske čipke] = Bits of lace 4 : [Idrija lace patterns] / [avtorice Maja Svetlik … [et al.] ; urednici Maja Svetlik, Metka Fortuna ; fotografije Jošt Rovtar ; besedilo Maja Svetlik, Metka Fortuna ; prevod Metka Fortuna, Jasmina Velikanje]. – 1. natis = 1st ed. – Idrija : Gimnazija Jurija Vege, Čipkarska šola, 2021 (Žiri : Etiketa). – 32 str. : ilustr. ; 30 cm

Dodatek k nasl. naveden na ov. – Vzpor. slov. besedilo in prevod v angl. – Potiskani notr. str. ov. – Spiralna vezava. – 1.000 izv.

ISBN 978-961-95345-0-2 : 25,00 EUR

746.21(497.4Idrija)

COBISS.SI-ID 57938179

320

KLEMENČIČ, Matjaž, 1955-
    Politična participacija slovenskih etničnih skupnosti v ZDA : študija primerov Clevelanda, Ohio, in Elyja, Minnesota / Matjaž Klemenčič, Milan Mrđenović, Tadej Šeruga. – Maribor : Univerzitetna založba Univerze, 2020 (Begunje : Cicero). – 486 str. : ilustr. ; 23 cm. – (Mednarodna knjižna zbirka Zora = International book series Zora ; 140)

Nasl. in dodatek k nasl. v angl. v kolofonu: Political participation of Slovene ethnic communities in the USA : case study of Cleveland, Ohio and Ely, Minnesota. – Na nasl. str. navedeni kraji, vezani na uredništvo zbirke. – 300 izv. – O avtorjih na zavihkih ov. – Bibliografija: str. 377-435. – Povzetek v slov. in angl., razširjeni povzetek v angl. – Kazalo

ISBN 978-961-286-411-8 : 25,00 EUR
doi: 10.18690/978-961-286-411-8

314.151.3-054.72(73)(091)
321.7(73):314.151.3-054.72(73)
94(737.6=163.6)
94(737.1)=163.6)

COBISS.SI-ID 41867523

321

KLEVIŠAR, Metka
    Utrinki vzporednih svetov : iz prelistane knjige obrazov / Metka Klevišar. – Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2021 ([Maribor] : Dravski tisk). – 178 str. : ilustr. ; 17 cm

500 izv. – O avtorici na zadnjem zavihku ščitnega ovitka

ISBN 978-961-278-525-3 : 18,90 EUR

821.163.6-8

COBISS.SI-ID 52627459

322

KLOPČIČ, Jasmina
    Otip narave : pletarski priročnik / Jasmina Klopčič, Janja Smrkolj ; [fotografije Jasmina Klopčič, Janja Smrkolj, Sitka Tepeh]. – Ljubljana : Kmečki glas, 2021 (tiskano v Sloveniji). – 232 str. : ilustr. ; 22 cm

1.000 izv. – Bibliografija: str. 232

ISBN 978-961-203-522-8 : 27,90 EUR

746.7(035)

COBISS.SI-ID 81838595

323

KLOPČIČ, Sonja
    Potovanje z valovi zavesti / Sonja Klopčič. – 1. natis. – Zagorje ob Savi : S. Klopčič, 2021 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). – 185 str. : ilustr. ; 22 cm

555 izv.

ISBN 978-961-94891-2-3 : 25 EUR

159.923.2

COBISS.SI-ID 64448259

324

    KNJIGA, znanje, razum : od protestantizma do razsvetljenstva (1500-1800) : [katalog] = Book, knowledge, reason : from protestantism to enlightenment (1500-1800) : [catalogue] / [avtorji besedil Marko Štuhec … [et al.] ; urednica Mojca Ferle ; predgovora Zoran Janković, Blaž Peršin ; prevod v angleščino Borut Praper ; fotografije Andrej Peunik … [et al.] ; ilustracije Jakob Klemenčič]. – Ljubljana : Mestni muzej, Muzej in galerije mesta Ljubljane, 2020 (Kranj : Žnidarič). – 242 str. : ilustr., fotogr. ; 21 cm

Drugi dodatek k nasl. naveden v kolofonu. – Besedilo v slov. in angl. – 300 izv. – Bibliografija pri posameznih prispevkih

ISBN 978-961-6509-63-3 : 24,00 EUR

930.85(497.4Ljubljana)

COBISS.SI-ID 304454656

325

KNJIGA, znanje, razum (posvet) (2020 ; Ljubljana)
    Knjiga, znanje, razum : od protestantizma do razsvetljenstva : (1500-1800) : prispevki z znanstvenega posveta ob razstavi, 7. in 8. oktober 2020 / uredili Mojca Ferle in Irena Žmuc ; [prevodi povzetkov v angleški jezik Borut Praper ; fotografije z razstave Andrej Peunik]. – Ljubljana : Muzej in galerije mesta Ljubljane, Mestni muzej, 2021 (Ljubljana : R-tisk). – 349 str. : ilustr. ; 25 cm

300 izv. – Bibliografija pri vseh prispevkih in v opombah na dnu str. – Povzetki v slov. pri posameznih prispevkih, v angl. pri vseh prispevkih

ISBN 978-961-6509-66-4 : 35,00 EUR

930.85(497.4)”1500/1800″(083.824)

COBISS.SI-ID 49107715

326

KOBAL Grum, Darja
    Vem, hočem, čutim : kognitivno-motivacijski vidiki čustev / Darja Kobal Grum. – 1. izd. – Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2021 ([Ljubljana] : Birografika Bori). – 232 str. : tabele, graf. prikazi ; 24 cm. – (Razprave FF, ISSN 2335-3333)

Dostopno tudi na: https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/book/299. – 200 izv. – O avtorici na zadnjem zavihku ov. – Bibliografija: str. 185-221. – Povzetek ; Summary. – Kazalo

ISBN 978-961-06-0477-8
doi: 10.4312/9789610604785

159.942
CC-APA: 2360

COBISS.SI-ID 66306563

327

KOCBEK, Edvard
    Zbrano delo / Edvard Kocbek. – V Ljubljani : Državna založba Slovenije, 1991-<2021>. – Zv. <1-16> : avtorj. sl. ; 21 cm. – (Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev, ISSN 2232-321X ; knj. 217; 221; 249; 253; 258; 260; 263; 264; 269; 274; 277; 279; 282; 284)

Od zv. 5 dalje založba DZS, od zv. 8 dalje založba Litera, vključno z zv. 3 in 4, od zv. 11 dalje Založba ZRC, ZRC SAZU. – Opombe na koncu vsake knjige

Dosedanja vsebina:
Knj. 1: Zemlja ; Nezbrane pesmi 1929-1940 ; Mladostne pesmi ; Dodatek. – 1991 (v Ljubljani : Delo). – 410 str. – 1.500 izv.
Knj. 2: Groza ; Pentagram ; Nezbrane pesmi 1946-1963 ; Neobjavljene pesmi 1940-1963 ; Dodatek. – 1993 (v Ljubljani : Delo). – 817 str. – 1.000 izv.
Knj. 3: Poročilo ; Nezbrane pesmi 1957-1969 ; Neobjavljene pesmi. – Maribor : Litera, 2006 ([Maribor] : Dravska tiskarna). – 351 str.
Knj. 4: Žerjavica ; Nevesta v črnem ; Nezbrane pesmi 1970-1973 ; Neobjavljene pesmi ; Dodatek. – Maribor : Litera, 2008 ([Maribor] : Dravska tiskarna). – 733 str.
Knj. 5: Strah in pogum ; Nezbrana in neobjavljena pripovedna proza ; Mladostna proza ; Mladostni drami ; Fragmenti ; Osnutki. – 1994 (v Ljubljani : Delo). – 855 str. – 1.000 izv.
Knj. 6: Tovarišija ; Predgovor k drugi izdaji ; Dnevnik 1941 ; Dnevnik 1942 ; Dodatek. – 1996 (Ljubljana : Delo). – 944 str.
Knj. 7, del 1: Listina ; Prve objave. – 2000 (Ljubljana : Delo). – 805 str.
Knj. 7, del 2: Dodatek. – 2000 (Ljubljana : Delo). – 848 str. – Vsebina na nasl. str.: Znamenja ; Večer pod Hmeljnikom ; Osnutki
Knj. 8: Krogi navznoter ; Nezbrana potopisna proza ; Dodatek. – Maribor : Litera, 2004 ([Maribor] : Dravska tiskarna). – 538 str.
Knj. 9: Svoboda in nujnost ; Eros in seksus / [uredil in opombe napisal Mihael Glavan]. – 1. izd., 1. natis. – 2015 (Begunje : Cicero). – 476 str. – Spremna beseda / France Vodnik: str. 459-474. – 300 izv.
Knj. 10, del 1: Programsko-politični spisi : 1941-1951 / [uredil in opombe napisal Mihael Glavan]. – 1. izd., 1. natis. – 2016 (Begunje : Cicero). – 434 str. – 300 izv.
Knj. 10, del 2: Programsko-politični spisi : 1941-1951 / [uredil in komentar napisal Mihael Glavan]. – 1. izd., 1. natis. – 2017 ([Ljubljana] : Collegium Graphicum). – 455 str. – 300 izv. – Memento k deseti knjigi Kocbekovega zbranega dela / Matija Ogrin: str. 443-451. – Bibliografija: str. 439-440
Knj. 11, del 1: Zgodnji in mladostni esejistični spisi / [uredil in komentar napisal Mihael Glavan]. – 1. izd., 1. natis. – 2019 (Begunje : Cicero). – 481 str. – 300 izv. – Bibliografija: str. 477-478
Knj. 11, del 2: Esejistika 1938-1957 : [od mladostne zrelosti do povojnega političnega pogreza] / [uredil in komentar napisal Mihael Glavan]. – 1. izd., 1. natis. – 2019 (Begunje : Cicero). – 689 str. – Dodatek k nasl. naveden na ov. – 300 izv. – Bibliografija: str. 683-684
Knj. 11, del 3: Esejistika 1958-1960 / [uredil in komentar napisal Mihael Glavan]. – 1. izd., 1. natis. – 2020 (Begunje : Cicero). – 705 str. – 300 izv. – Bibliografija: str. 699-700
Knj. 12: Dnevnik 1932 / [uredila in opombe napisala Andrej Inkret in Mihael Glavan]. – 2012 (Ljubljana : Littera picta). – 509 str. – 300 izv.
Knj. 13: Dnevnik 1933 / [uredila in opombe napisala Andrej Inkret in Mihael Glavan]. – 2013 (Hrastnik : Sinet). – 439 str.
Knj. 14: Dnevnik 1934 / [uredila in opombe napisala Andrej Inkret in Mihael Glavan]. – 2014 (Begunje : Cicero). – 289 str. – 300 izv.
Knj. 15: Dnevnik 1935 / [uredila in opombe napisala Andrej Inkret in Mihael Glavan]. – 2014 (Begunje : Cicero). – 219 str. – 300 izv.
Knj. 16: Dnevnik 1936 ; Dnevnik 1937 ; Dnevnik 1940 ; Dnevnik 1944 ; Dnevnik 1945 / [uredila in opombe napisala Andrej Inkret in Mihael Glavan]. – 1. izd., 1. natis. – 2015 (Begunje : Cicero). – 555 str. – 300 izv. – Kazalo / sestavila Darja Markoja
Knj. 11, del 4: Kocbekova zrela esejistika 1961-1980 / [uredil in komentar napisal Mihael Glavan]. – 1. izd., 1. natis. – 2021 (Begunje : Cicero). – 841 str. – 300 izv. – Kocbekova zrela esejistika 1961-1980: str. 815-831. – Bibliografija: str. 833-834

ISBN 86-341-0637-3 (zv. 1)
ISBN 86-341-1069-9 (zv. 2)
ISBN 961-6422-98-7 (zv. 3)
ISBN 978-961-6604-46-8 (zv. 4)
ISBN 86-341-1069-9 (zv. 5)
ISBN 86-341-1726-X (zv. 6)
ISBN 86-341-2355-3 (zv. 7, del 1)
ISBN 86-341-2356-1 (zv. 7, del 2)
ISBN 961-6422-50-2 (zv. 8)
ISBN 978-961-254-855-1 (zv. 9) : 37 EUR
ISBN 978-961-254-938-1 (zv. 10, del 1) : 37 EUR
ISBN 978-961-05-0029-2 (zv. 10, del 2) : 37 EUR
ISBN 978-961-05-0142-8 (zv. 11, del 1) : 37 EUR
ISBN 978-961-05-0242-5 (zv. 11, del 2) : 39 EUR
ISBN 978-961-05-0490-0 (zv. 11, del 3) : 39 EUR
ISBN 978-961-05-0553-2 (zv. 11, del 4) : 39 EUR
ISBN 978-961-254-368-6 (zv. 12) : 39 EUR
ISBN 978-961-254-474-4 (zv. 13) : 37 EUR
ISBN 978-961-254-687-8 (zv. 14) : 39 EUR
ISBN 978-961-254-717-2 (zv. 15) : 32 EUR
ISBN 978-961-254-822-3 (zv. 16) : 37 EUR

821.163.6.09Kocbek E.
821.163.6Kocbek E.

COBISS.SI-ID 23726080

328

KOCIJAN, Juš
    Osnove avtomatskega vodenja / Juš Kocijan, Stanko Strmčnik. – 1. ponatis. – V Novi Gorici : Založba Univerze, 2021 ([Ljubljana] : Birografika Bori). – VIII, 467 str. : ilustr. ; 25 cm

100 izv. – Bibliografija: str. 433-438. – Kazalo

ISBN 978-961-6311-94-6 : 27,00 EUR

62-52(078.5)
681.5(075.8)

COBISS.SI-ID 50588163

329

KOCIPER, Marko
    Butalci v stripu / strip Marko Kociper in Fran Milčinski zgodba ; [Slovarček butalskih besed je pripravila Ana Bogataj ; besedila na zavihkih Bojan Albahari]. – Ljubljana : Forum, 2020 (Žirovnica : Medium). – 81 str. : ilustr. ; 27 cm. – (Posebna izdaja revije Stripburger) (Zbirka Republika Strip ; 29)

O avtorju na sprednjem zavihku ov. – 400 izv.

ISBN 978-961-7087-09-3 : 12,00 EUR

821.163.6-93-32
084.11

COBISS.SI-ID 38473475

330

KOCJANČIČ, Klemen
    Red mrtvaške glave pod Alpami : enote in ustanove Waffen-SS na Slovenskem med drugo svetovno vojno / Klemen Kocjančič ; [prevod povzetka Studio S.U.R.]. – Ljubljana : Inštitut za novejšo zgodovino, 2021. – 411 str. : ilustr. ; 22 cm. – (Zbirka Razpoznavanja = Recognitiones, ISSN 2350-5664 ; 44)

Recenzenta Jurij Hadalin, Blaž Torkar. – Bibliografija: str. 349-391. – Kazalo. – Povzetek ; Summary

ISBN 978-961-7104-07-3 : 25 EUR

94(497.4)”1941/1945″
355.486(430)”1939/1945″

COBISS.SI-ID 72263683

331

KOCMUR, Marijan
    Odprti grobovi. Zv. 4, Posmrtni zagovor vetrinjskih junakov / Franc Ižanec ; [avtor Knjigi na pot Boštjan Kocmur]. – Ljubljana : Nova obzorja, 2020. – 397 str. : ilustr., zvd. ; 23 cm

Knjigi na pot / Boštjan Kocmur: str. 3. – Prvič izšlo v Buenos Airesu, 1971. – 500 izv. – Zvd. na zadnji notr. str. ov.

ISBN 978-961-6942-60-7 : 17,00 EUR

94(497.4)”1945″

COBISS.SI-ID 36052483

332

KODRIČ Filipić, Neli
    Fronta / Neli K. Filipić. – 1. izd. – Ljubljana : Cankarjeva založba, 2021 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). – 289 str. ; 21 cm. – (Zbirka Najst)

500 izv. – O avtorici na zadnji str. ov.

ISBN 978-961-282-489-1 : 29,99 EUR

821.163.6-93-311.3

COBISS.SI-ID 70073091

333

KOJC, Boštjan
    Človek v pravu / Boštjan Kojc. – [S. l. : s.n., 2021?]. – VI, 265 str. : ilustr. ; 20 cm

Ov. nasl.

00

COBISS.SI-ID 61928451

334

KOKALJ, Tatjana, 1956-
    Lija na Luni / Tatjana Kokalj ; ilustrirala Gaja Kokalj. – 1. izd. – Dob : Brin, 2021 (Škofja Loka : Nonparel). – 277 str. : ilustr. ; 23 cm

350 izv. – Ilustr. na spojnih listih. – Vse drugačne je treba odstraniti, to je pravilo! / Marta Keržan: str. 271-274. – S svinčnikom v roki: str. 275

ISBN 978-961-9532-13-3 : 34,90 EUR

821.163.6-93-311.2

COBISS.SI-ID 64755715

335

KOKALJ, Tatjana, 1956-
    Miška in deževen dan / Tatjana Kokalj ; ilustrirala Urška Popit. – 1. izd. – Dob : Brin, 2021 ([Bled] : Belin grafika). – [27] str. : ilustr. ; 29 cm

350 izv. – Ilustr. na notr. str. ov.

ISBN 978-961-95321-1-9 : 23,50 EUR

821.163.6-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 54686211

336

KOKALJ, Tatjana, 1956-
    Petdeset korakov / Tatjana Kokalj ; ilustrirala Anja Kokalj. – 1. izd. – Dob : Brin, 2021 (Škofja Loka : Nonparel). – 73 str. : ilustr. ; 23 cm

350 izv. – Ilustr. na spojnih listih. – Nočem telovaditi! / Anja Kokalj: str. 71-72

ISBN 978-961-9532-12-6 : 28,90 EUR

821.163.6-93-32

COBISS.SI-ID 64756227

337

KOKALJ, Tatjana, 1956-
    Ulična svetilka / Tatjana Kokalj ; ilustrirala Anja Kokalj. – 1. izd., 1. natis. – Dob : Brin, 2021 (tiskano v Sloveniji). – [23] str. : ilustr. ; 29 cm. – (Zbirka Gaja – zeleni svet)

Velike tiskane črke. – Ilustr. na notr. str. ov. – 350 izv. – Svetlobno onesnaževanje / Žiga Kokalj: str. [22-23]

ISBN 978-961-95321-0-2 : 23,50 EUR

821.163.6-93-32
087.5

COBISS.SI-ID 54685443

338

KOLAR, Boris, 1960-
    Potopimo Islandijo! / Boris Kolar. – 1. natis. – Novo mesto : Goga, 2021. – 224 str. ; 21 cm. – (Literarna zbirka Goga)

500 izv. – O avtorju: str. [226]

ISBN 978-961-277-299-4 : 24,90 EUR

821.163.6-3

COBISS.SI-ID 75117571

339

KOLAR, Niko R.
    Vsakdanje komunikacije / Niko R. Kolar ; [spremna besedila Danica Čerče … [et al.] ; dokumentacija Niko R. Kolar ; fotografije Tomo Jeseničnik … et al.]. – 1. izd., 1. natis. – Miklavž na Dravskem polju : Roman, 2020 (Maribor : Evrografis). – 365 str. : fotogr. ; 31 cm

Ilustr. na spojnih listih. – 1.000 izv. – Uvod / Danica Čerče: str. 5-6. – Izjave in zapisi o Nikolaju Rudolfu Kolarju / Ferdinand Blaznik … [et al.]: str. 344-364

ISBN 978-961-94977-1-5 : 49,99 EUR

929Kolar N. R.

COBISS.SI-ID 26384131

340

KOLMAN, Maria Ana
    Altajske zgodbe / Maria Ana Kolman, Viktorija Arkadjevna Tadirova ; [fotografije Maria Ana Kolman]. – Preddvor : Sebur, 2021 (Kranj : GTO Košir). – 131 str. : ilustr. ; 24 cm

500 izv. – Bibliografija: str. 131

ISBN 978-961-07-0450-8 : 30 EUR

821(571.15)-32
256(571.15)
908(571.15)

COBISS.SI-ID 55933955

341

KOLOINI, Diana
    Slabo poznate naših src tančine : ženske v Molièrovih komedijah / Diana Koloini. – Ljubljana : Literarno-umetniško društvo Literatura, 2021 (Begunje : Cicero). – 269 str. ; 21 cm. – (Zbirka Novi pristopi ; 82)

400 izv. – Bibliografija: str. 254-262 in opombe z bibliografijo na dnu str. – Summary. – Kazalo

ISBN 978-961-7017-89-2 : 25 EUR

821.133.1.09-2Molière

COBISS.SI-ID 74960387

342

KOLŠEK, Peter
    Neslišna navodila : izbrane in nove pesmi / Peter Kolšek ; izbor pesmi [in spremna beseda] Jure Jakob. – 1. izd. – Ljubljana : Mladinska knjiga, 2021 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). – 196 str. ; 21 cm. – (Jubilejna zbirka / Mladinska knjiga)

400 izv. – O avtorju na zadnji str. ov. – Poželenje, bolečina, prigode, minevanje / Jure Jakob: str. 179-196

ISBN 978-961-01-6113-4 : 24,99 EUR

821.163.6-1
821.163.6.09Kolšek P.

COBISS.SI-ID 55190275

343

KOMAR, Milan, 1921-2006
    Trije totalitarizmi : fašizem, nacizem, komunizem : transpolitična perspektiva / Milan Komar ; [prevedla Jasmina Rihar] ; [izdajatelj] Philosophia perennis. – Ljubljana : Družina, 2021 (tiskano v Sloveniji). – 254 str. ; 21 cm. – (Zbirka Ordo et mysterium ; 3)

300 izv. – K izviru čiste misli : uvodna beseda / Peter Černic: str. 5-9

ISBN 978-961-04-0836-9 : 38,00 EUR

321.64:321.01

COBISS.SI-ID 71028739

344

KOMAT, Anton
    Resnica vas bo osvobodila / Anton Komat in Karel Gržan ; [ilustraciji Marija Mojca Vilar]. – Ljubljana : Buča, 2021 ([Ljubljana] : Itagraf). – 254 str. : ilustr. ; 22 cm

Vsebina: Plandemija – strahovlada tiranije / Anton Komat. Dramilo / Karel Gržan

ISBN 978-961-7114-15-7

316
616.98-036.21:578.834:316

COBISS.SI-ID 66633475

345

KOMEL, Dean, 1960-
    Horizonti kontemporalnosti : [znanstvena monografija] / Dean Komel ; [urednika Dean Komel, Tomaž Zalaznik]. – Ljubljana : Inštitut Nove revije, 2021 ([Ljubljana] : Primitus). – 216 str. : ilustr. ; 22 cm. – (Humanistična zbirka INR)

Dodatek k nasl. v kolofonu in CIP-u. – 300 izv. – Recenzenta Žarko Paić, Marjan Šimenc. – Bibliografija: str. 189-212 in opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-7014-28-0 : 20,00 EUR

165.242.2:130.2

COBISS.SI-ID 56809475

346

KOMEL, Mirt
    Detektiv Dante / Mirt Komel. – 1. natis. – Novo mesto : Goga, 2021 ([Ljubljana] : Belin grafika). – 334 str. ; 21 cm. – (Literarna zbirka Goga)

500 izv.

ISBN 978-961-277-291-8 : 27,90 EUR

821.163.6-3

COBISS.SI-ID 60294403

347

KOMEL, Mirt
    Moderna filozofija : univerzitetni učbenik / Mirt Komel. – Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2021 ([Ljubljana] : Primitus). – 200 str. ; 23 cm

Recenzenta Olga Markić, Peter Stanković, andragoško-pedagoška recenzija Alojzija Židan

ISBN 978-961-235-958-4 : 19,00 EUR
doi: 10.51936/978-961-235-963-8

1″19/20″(075.8)

COBISS.SI-ID 53870851

348

KOMELJ, Miklavž
    Goreča knjiga / Miklavž Komelj. – Maribor : Litera, 2021 ([s. l.] : Demat). – 213 str. ; 22 cm. – (Knjižna zbirka Litera)

500 izv.

ISBN 978-961-7056-98-3

821.163.6-1

COBISS.SI-ID 62403075

349

KOMELJ, Miklavž
    Skrij me, sneg / Miklavž Komelj. – Ljubljana : Slovenska matica, 2021 ([Ljubljana] : Studio Print). – 230 str. ; 21 cm. – (Knezova knjižnica, ISSN 2738-6570 ; zv. 25)

500 izv. – O avtorju na zadnjem zavihku ščitnega ov. – Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-213-340-5 : 25,00 EUR

821.163.6-311.2

COBISS.SI-ID 53984003

350

KOMELJ, Milček
    Enigma Lojze Gostiša : spomini na srečanja / Milček Komelj ; [fotografije Lojze Gostiša … et al.]. – Ljubljana : Slovenska matica, 2021 ([Ljubljana] : Studio Print). – 349 str. : ilustr. ; 22 cm. – (Spomini in srečanja, ISSN 2712-5904 ; 10)

400 izv.

ISBN 978-961-213-349-8 : 25,00 EUR

929Gostiša L.
7.072(497.4)

COBISS.SI-ID 57785603

351

KOMIDAR, Luka
    Opisna statistika v R-ju / Luka Komidar. – 1. izd. – Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2021 ([Ljubljana] : Birografika Bori). – 141 str. : graf. prikazi ; 30 cm

400 izv.

ISBN 978-961-06-0484-6 : 15,90 EUR

311.1(075.8)
004.42:311.1(075.8)

COBISS.SI-ID 67122947

352

KONC Lorenzutti, Nataša
    Beseda, ki je nimam / Nataša Konc Lorenzutti. – 1. izd., 1. natis. – Dob : Miš, 2021 (natisnjeno v Sloveniji). – 262 str. ; 24 cm. – (Zbirka Bisernice)

Fotogr. na spojnih listih. – 600 izv. – Povečani tisk. – Bibliografija: str. 261-262

ISBN 978-961-272-462-7 : 29,95 EUR

821.163.6-311.2

COBISS.SI-ID 61078531

353

KONC Lorenzutti, Nataša
    Gremo mi v tri krasne / Nataša Konc Lorenzutti ; [spremno besedilo Petra Belina in Rok Gumzej]. – 2. izd., 1. natis. – Dob : Miš, 2021 (natisnjeno v Sloveniji). – 287 str. ; 21 cm. – (Zbirka Z(o)renja)

4.000 izv. – Na tabor onkraj zaslona / Petra Belina in Rok Gumzej: str. 273-278

ISBN 978-961-272-482-5 : 22,95 EUR

821.163.6-93-311.2

COBISS.SI-ID 69235971

354

KONC Lorenzutti, Nataša
    Kakšno drevo zraste iz mačka / Nataša Konc Lorenzutti ; ilustrirala Ana Zavadlav. – 2. izd., 1. natis. – Dob : Miš, 2021. – 71 str. : ilustr. ; 22 cm. – (Zbirka Miškolinke)

4.500 izv. – Ilustr. na spojnih listih. – Didaktično gradivo / Anita Dernovšek: str. 65-71

ISBN 978-961-272-483-2 : 21,95 EUR

821.163.6-93-32

COBISS.SI-ID 69238019

355

KONC Lorenzutti, Nataša
    Tronci / Nataša Konc Lorenzutti ; ilustrirala Ana Zavadlav. – 1. izd. – Ljubljana : Mladinska knjiga, 2021 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). – 108 str. : ilustr. ; 21 cm. – (Zbirka Deteljica)

Ilustr. na spojnih listih. – 1.300 izv.

ISBN 978-961-01-6140-0 : 24,99 EUR

821.163.6-93-32

COBISS.SI-ID 65309699

356

KONDA, Jakob
    Skrivnost Srži. 1 : domišljijski roman / Jakob Konda. – Brežice : Primus, 2021. – 256 str. ; 22 cm. – (Zbirka Avtorji)

Tisk na zahtevo. – Predstavitev avtorja na zavihku ov. zadaj

ISBN 978-961-7129-21-2

821.163.6-93-312.9

COBISS.SI-ID 68991235

357

KONDA, Jakob
    Skrivnost Srži. 2, Padec magije : domišljijski roman / Jakob Konda. – Brežice : Primus, 2021 ([Brežice] : Primus). – 374 str. ; 22 cm. – (Zbirka Avtorji)

Tiskano po naročilu. – O avtorju na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-7129-22-9 : 24,00 EUR

821.163.6-93-312.9

COBISS.SI-ID 68996355

358

KOPAČ Farkaš, Marjana
    Otroci imajo srce za poljube : pesmice in pesmi = Children have hearts that are meant to be kissed : a collection of poems / Marjana Kopač Farkaš ; ilustracije, illustrations Sara Sporn ; prevod, translation Josh Rocchio. – Trbovlje : 5KA, Katapult, 2021. – 68 str. : ilustr. ; 22 cm

ISBN 978-961-95327-2-0

821.163.6-1

COBISS.SI-ID 58267395

359

KORDEŽ, Klemen
    Hladna veriga / [Klemen Kordež]. – 1. izd., 1. natis. – Ljubljana : LUD Literatura, 2020 (Begunje : Cicero). – 401 str. ; 23 cm. – (Zbirka Prišleki ; 107)

Avtor naveden na str. 4. – 500 izv.

ISBN 978-961-7017-74-8 : 25,00 EUR

821.163.6-311.2

COBISS.SI-ID 46231811

360

KORELC, Manca
    The Slovenia lakes : top 101 lakes / Manca Korelc ; [prevod Andraž Šumrada, Marja Kovanda ; zemljevidi Geodetski inštitut Slovenije, Gordan Čuka]. – 1. izd = 1st ed. – Ljubljana : IQbator, 2020 (Ljubljana : ABO grafika). – 307 str. : ilustr., zvd. ; 25 cm

Vzpor. slov. besedilo in angl. prevod. – 1.000 izv. – O avtorici: str. 295. – Bibliografija: str. 302-303

ISBN 978-961-94877-1-6 : 39,99 EUR

502.51:913(497.4)(285)(036)

COBISS.SI-ID 304443648

361

KOREN, Evald, 1930-2013
    Od Antigone do Zolaja : zbrani spisi / Evald Koren ; [uredila Seta Knop ; spremna beseda Tone Smolej ; prevod povzetka Tina Vrščaj]. – 1. izd., 1. natis. – Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2021 (Ljubljana : Birografika Bori). – 428 str. : ilustr. ; 25 cm. – (Acta comparativistica Slovenica, ISSN 2335-3376 ; 6)

Dostopno tudi na: https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/book/289. – Beseda urednice: str. 9-10. – Evald Koren, komparativist in perfekcionist / Tone Smolej: str. 11-22. – Slikovna priloga: str. 401-410. – 300 izv. – Bibliografija pri posameznih avtorjevih prispevkih in v opombah na dnu str. – Bibliografija Evalda Korena, 1965-2010: str. 411-416. – Povzetek ; Summary. – Kazalo

ISBN 978-961-06-0471-6 : 29,90 EUR

82.091(081)
821.163.6.09(081)

COBISS.SI-ID 65267459

362

KOREZ Korenčan, Darja
    Korak za korakom : covid in bitka za življenje / Darja Korez Korenčan ; [fotografije Darja Korez Korenčan, Mateja J. Potočnik]. – Ljubljana : Forma 7, 2021 (Ljubljana : Collegium graphicum). – 120 str. : ilustr. ; 20 cm

O avtorici: str. 118-119 in na zavihkih ov.

ISBN 978-961-7000-45-0 : 22,90 EUR

821.163.6-94

COBISS.SI-ID 82557443

363

KOROŠEC Zavšek, Sabina
    Mihec in živali / Sabina Korošec Zavšek ; [ilustracije Katarina Pavšer]. – Celje : Radovedni Mihec, 2020 (Kraków : Grafkarton). – 1 kartonka ([20] str.) : ilustr. ; 19 cm

2.000 izv. – Besedilo podprto z vsebinami dostopnimi preko QR kod

ISBN 978-961-95160-0-3 : 29,90 EUR

821.163.6-93-32
087.5

COBISS.SI-ID 35098627

364

KORŠIČ, Igor
    V Evropo! : tranzicijske meditacije, 1991-2000 / Igor Koršič ; [spremna beseda Matej Bogataj]. – Pekel : Volosov hram, 2021. – 237 str. ; 19 cm. – (Knjižna zbirka Amonit)

Tisk po naročilu. – Med domom in svetom, med prej in potem / Matej Bogataj: str. 231-237

ISBN 978-961-7086-59-1 : 22,60 EUR

821.163.6-3

COBISS.SI-ID 62078979

365

KORUN, Barbara
    Idioritmija / Barbara Korun. – Koper : KUD AAC Zrakogled : Hyperion, 2021 ([Sežana] : Graphtech). – 89 str. ; 21 cm

350 izv. – Povečani tisk

ISBN 978-961-94183-9-0 (KUD AAC Zrakogled) : 17,00 EUR

821.163.6-1

COBISS.SI-ID 54542339

366

KORŽE, Branko
    Pravo družb in poslovno pravo / Branko Korže. – 4., spremenjena in dopolnjena izd., 1. natis. – Ljubljana : Uradni list Republike Slovenije, 2021 ([Kranj] : Žnidarič). – 318 str. : ilustr. ; 24 cm

Predgovor / Marko Pavliha: str. 15-16. – 300 izv. – Bibliografija: str.307-314 in v opombah na dnu str.

ISBN 978-961-204-687-3 : 56,00 EUR

347.72(497.4)(075.8)

COBISS.SI-ID 76474883

367

KOS, Gaja
    Jure, slaba volja in kakav / Gaja Kos ; ilustriral Izar Lunaček. – 1. izd., 1. natis. – Murska Sobota : Ajda, IBO Gomboc, 2020 [i. e.] 2021 (tiskano v EU). – [28] str. : barvne ilustr. ; 21 x 22 cm. – (Zbirka Žvirce)

Ilustr. na spojnih listih. – Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-7006-16-2 : 21,65 EUR

821.163.6-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 50288387

368

KOS, Janko, 1931-
    Kultura in politika / Janko Kos. – Ljubljana : Nova obzorja, 2021. – 326 str. ; 22 cm

500 izv. – Ob avtorjevi devetdesetletnici / Metod Berlec: str. 3. – O avtorju na zadnji str. ov. – Kazalo

ISBN 978-961-6942-65-2 : 25,00 EUR

821.163.6-92
008(497.4)(081)
323(497.4)(081)

COBISS.SI-ID 49730819

369

KOSI, Janja, slikarka
    Scherbaumova opica / [besedilo Janja Kosi in Aleksandra Berberih-Slana ; ilustracije Janja Kosi]. – Maribor : Muzej narodne osvoboditve, 2021 ([Maribor] : Dravski tisk). – [24] str. : ilustr. ; 26 cm

Avtorici navedeni v kolofonu. – Ilustr. na notr. str. ov.

ISBN 978-961-94951-1-7 : 16,00 EUR

821.163.6-93-3

COBISS.SI-ID 55290115

370

KOSOVEL, Srečko
    Človek: to je nova beseda. / Srečko Kosovel ; [izbrala in uredila, spremna misel Mateja Kralj]. – Sežana : Društvo Konstruktivist, 2020. – [45] str. : ilustr. ; 17 cm

ISBN 978-961-94868-1-8

821.163.6-1
821.163.6-84

COBISS.SI-ID 37622019

371

KOSOVEL, Srečko
    Vsem naj bom neznan : izbor / Srečko Kosovel ; izbral, uredil in spremna besedila napisal Miklavž Komelj. – 1. natis. – Novo mesto : Goga, 2020 ([Ljubljana] : Formatisk). – 273 str. : ilustr. ; 21 cm. – (Literarna zbirka Goga)

Na nasl. str. in v kolofonu tudi: V dodatku dva prvič objavljena zapisa. – 600 izv. – Kosovelova nenapisana knjiga / Miklavž Komelj: str. 7-32

ISBN 978-961-277-272-7 : 24,90 EUR

821.163.6-82
821.163.6.09Kosovel S.

COBISS.SI-ID 36014851

372

KOŠIR, Marko, 1946-
    Ljubljena parna lokomotiva / Marko Košir, Mladen Bogić. – 1. izd. – Maribor : Pro-Andy, 2021 (Ljubljana : SŽ-Železniška tiskarna). – 435 str. : ilustr. ; 23 cm. – (Zbirka Svetovid)

Na nasl. str.: Evropska unija je leto 2021 imenovala za Evropsko leto železnic. – 500 izv. – Bibliografija: str. 427 – 433

ISBN 978-961-95191-3-4

629.422(091)
629.422.1(497.4)”1846/1945″

COBISS.SI-ID 56965379

373

KOŠUTA, Miroslav
    Božaj veter : pesmi za mlade / Miroslav Košuta ; ilustrirala Ana Maraž. – 1. natis. – Ljubljana : Mladinska knjiga, 2021 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). – 60 str. : ilustr. ; 25 cm. – (Zbirka Sončnica)

1.000 izv.

ISBN 978-961-01-6099-1 : 22,98 EUR

821.163.6-93-1

COBISS.SI-ID 51450883

374

KOŠUTA, Miroslav
    Lestev in sirček / Miroslav Košuta ; ilustrirala Maša Kozjek. – 1. ponatis. – Ljubljana : Mladinska knjiga, 2020 ([Miklavž na Dravskem polju] : Florjančič tisk). – [26] str. : ilustr. ; 27 cm. – (Zbirka Velike slikanice)

2.500 izv.

ISBN 978-86-11-15763-4 : 17,99 EUR

821.163.6(450.36)-93-1
087.5

COBISS.SI-ID 304170240

375

KOVAČ, Nika, 1993-
    Moja odločitev : pričevanja, pravice in predsodki o splavu / Nika Kovač. – 1. izd. – Maribor : Aristej, 2020 (Maribor : Dravski tisk). – 139 str. ; 21 cm

O avtorici na sprednjem zavihku ov. – 400 izv. – Bibliografija: str. 133-139 in v opombah na dnu str.

ISBN 978-961-220-130-2 : 19,50 EUR

613.89:316.346.2-055.2(497.4)
316.346

COBISS.SI-ID 34881795

376

KOVAČIČ, Anja, 1987-, novinarka
    Ujeta v svobodi : potopisni roman / Anja Kovačič ; [zemljevid Petra Kozomara ; fotografije Anja Kovačič ; spremna beseda Veronika Podgoršek, Primož Cirman]. – 1. izd., 1. natis. – Dob : Miš, 2021 (natisnjeno v Sloveniji). – 448 str., [8] str. pril. : ilustr., zvd ; 20 cm

Tiskano po naročilu. – Misli z vseh vetrov / Veronika Podgoršek: str. 445-447. – Ujetnica svobode se je osvobodila doma / Primož Cirman: str. 447-448

ISBN 978-961-272-507-5 : 29,95 EUR

821.163.6-311.8

COBISS.SI-ID 78636291

377

KOVAČIČ, Lojze, 1928-2004
    Pet fragmentov / Lojze Kovačič. – Ljubljana : Beletrina, 2021. – 821 str. ; 22 cm. – (Knjižna zbirka Beletrina)

800 izv.

ISBN 978-961-284-742-5 : 800 izv.

821.163.6-312.6

COBISS.SI-ID 70832387

378

KOVIČ, Kajetan, 1931-2014
    Moj prijatelj Piki Jakob. Medvedja mamica / Kajetan Kovič ; ilustrirala Jelka Reichman. – 1. natis. – Ljubljana : Mladinska knjiga, 2021 ([Maribor] : Ma-tisk). – [16] str. : ilustr. ; 25 cm. – (Zbirka Velike slikanice)

3.000 izv.

ISBN 978-961-01-6274-2 : 17,99 EUR

821.163.6-93-32
087.5

COBISS.SI-ID 67614979

379

KOZINA, Vladimir, 1919-2014
    Komunizem, kot ga jaz poznam / Vladimir Kozina ; iz angleščine prevedel Alojzij Geržinič. – Ljubljana : Nova obzorja, 2021. – 75 str. : ilustr. ; 21 cm

Ponatis izvirnika iz 1972. – Izv. stv. nasl.: Communism as I know it. – 500 izv. – Uvodne pripombe / Filip Žakelj: str. 7-8. – O avtorju na zadnji str. ov.

ISBN 978-961-6942-70-6 : 10,00 EUR

329.15(497.4)
94(497.4)”1941/…”
929Kozina V.

COBISS.SI-ID 64660227

380

KOZINC, Darinka
    Dežela Virož(ivž)ava : (ali tam, kjer so virusi doma) / Darinka Kozinc ; [ilustracije Katja Titan]. – Pekel : Zavod Volosov hram, 2021. – 19 str. : ilustr. ; 21 cm

Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-7086-48-5

821.163-93-32

COBISS.SI-ID 53306627

381

KOZINC, Darinka
    Dobiva se v Maxiju : nežne zgodbe za romantične in tankočutne bralce / Darinka Kozinc ; [spremna beseda Darica Majer Leban]. – Ljubljana : Jutro, 2021 (natisnjeno v Sloveniji). – 175 str. : ilustr. ; 22 cm

“V tej knjigi je zbrana večina mojih v Anteni objavljenih zgodb …” –> Beseda avtorice. – Spremna beseda / Darica Majer Leban: str. 174. – O avtorici na sprednjem zavihku ov.

ISBN 978-961-7024-12-8

821.163.6-32

COBISS.SI-ID 38616579

382

KOZINC, Darinka
    Srce vé : pesmi / Darinka Kozinc ; [spremna beseda Barbara Korun ; vinjete Darinka Kozinc]. – Ljubljana : Jutro, 2021. – 79 str. : ilustr. ; 21 cm

Tiskano po naročilu. – Iskanje svetlobe / Barbara Korun: str. 78-79

ISBN 978-961-7024-14-2

821.163.6-1

COBISS.SI-ID 59469059

383

KOZJEK, Franc
    Od slike do zbirke II / Franc Kozjek ; [fotografija Boštjan Sporn]. – Žirovnica : samozal. : Medium, 2021. – 203 str. : ilustr. ; 24 cm

300 izv. – O avtorju / Irena Tršinar: str. 201-202. – Bibliografija: str. 198-200. – Kazalo

ISBN 978-961-07-0530-7 (samozal.) : 24,99 EUR

74/76(497.4)

COBISS.SI-ID 61783811

384

KOŽELJ Horvat, Sabina
    Deseta dežela / Sabina Koželj Horvat ; [ilustracije Damijan Stepančič]. – Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2021 ([Maribor] : Dravski tisk). – 362 str. : ilustr. ; 22 cm

600 izv. – Dobrodošli pred portalom Krjavljeve koče / Saška Ocvirk: str. 7-8. – Kratek vodnik po Jurčičevem Opusu: str. 355-360. – Fotogr. na spojnih listih

ISBN 978-961-278-526-0 : 28,00 EUR

821.163.6-93-312.9

COBISS.SI-ID 53818627

385

KRAGELJ, Deni
    Življenje v gozdu : zbirka terapevtskih pravljic / Deni Kragelj ; ilustrirala Kaja Lukač. – 3. natis. – Ljubljana : samozal. D. Kragelj, 2020 ([Žirovnica] : Antus). – 24 str. : barvne ilustr. ; 27 cm + 1 CD + pobarvanka ([10] f.)

Velike tiskane črke. – 500 izv.

ISBN 978-961-288-924-1 : 18,00 EUR

821.163.6-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 22638083

386

KRAGELJ, Deni
    Življenje v morju : zbirka terapevtskih pravljic / Deni Kragelj ; ilustrirala Kaja Lukač. – 2. natis. – Ljubljana : samozal. D. Kragelj, 2020 ([Jesenice] : Antus). – 24 str. : ilustr. ; 27 cm

Velike tiskane črke. – 800 izv.
– – Življenje v morju [Zvočni posnetek] : terapevtske pravljice vol. 01 / Deni Kragelj. – 1 CD ; 12 cm. – Glas Dijana Žiberna

ISBN 978-961-290-444-9 : 18,00 EUR

821.163.6-93-32
087.5

COBISS.SI-ID 22637827

387

KRAJNC, Matej, 14.11.1975-
    Zgodovina harmonike : eksperimentalni absurdni roman / Matej Krajnc ; [spremna beseda Peter Ališević]. – 1. natis. – Maribor : Kulturni center, 2021. – 150 str. : ilustr. ; 21 cm. – (Zbirka Frontier. Proza, ISSN 2630-1970 ; 180)

Tiskano po naročilu. – Spremna beseda / Peter Ališević: str. 147-149

ISBN 978-961-7118-65-0 : 17,00 EUR

821.163.6-31

COBISS.SI-ID 57083395

388

KRAJNC, Slavko, 1960-
    Gostoljubnost liturgičnih sodelavcev na Kristusovi gostiji / Slavko Krajnc ; [prevod angleškega povzetka Doris Munda]. – Ljubljana : Teološka fakulteta, 2021 (Ljubljana : Demat). – 168 str. ; 23 cm. – (Znanstvena knjižnica / Teološka fakulteta ; 77)

200 izv. – Bibliografija: str. 157-160 in v opombah na dnu str. – Abstract

ISBN 978-961-6844-93-2 : 15,00 EUR

272-528-051

COBISS.SI-ID 48634883

389

KRAJNČAN, Mitja
    Krizne intervence v vzgojnih zavodih (strokovnih centrih) : izhodišča za pripravo smernic za ravnanje v kriznih situacijah v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok ter mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi motnjami v Sloveniji / Mitja Krajnčan, Katja Vrhunc Pfeifer. – Koper : Založba Univerze na Primorskem, 2021. – 234 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm. – (Knjižnica Ludus, ISSN 2536-1937 ; 28)

200 izv. – Bibliografija: str. 217-228. – Kazali

ISBN 978-961-293-067-7 : 20,00 EUR

376.018.3

COBISS.SI-ID 63446531

390

KRALJ, Mojca, 1974-, socialna delavka
    Puhek pri veterinarju / Mojca Kralj. – Ljubljana : Ekslibris, 2020 ([Ljubljana] : Demat). – 38 str. : ilustr. ; 20 x 26 cm

75 izv.

ISBN 978-961-7094-03-9 : 15,00 EUR

821.163.6-93-32
087.5

COBISS.SI-ID 29424131

391

KRALJIČ, Helena
    Kkkmalu bom praznoval rojstni dan : zgodba o dečku, ki jeclja / Helena Kraljič ; ilustrirala Maja Lubi. – Jezero : Morfemplus, 2019. – [23] str. : ilustr. ; 33 cm. – (Zbirka Ljubezni je za vse dovolj ; 12)

1.000 izv. – Ilustr. na spojnih listih. – Spremna beseda / Vlasta Podbrežnik: na hrbtu preliminarne str.

ISBN 978-961-7067-13-2 : 21,90 EUR

821.163.6-93-32
087.5

COBISS.SI-ID 300216064

392

KRALJIČ, Helena
    Predilnica nitk / Helena Kraljič ; ilustrirala Tina Dobrajc. – Jezero : Morfemplus, 2020. – [26] str. : ilustr. ; 31 cm

Ilustr. na notr. str. ov. – 1.000 izv. – [Spremna beseda] / Igor Saksida: str. 1

ISBN 978-961-7067-37-8 : 19,90 EUR

821.163.6-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 304452096

393

KRALJIĆ, Suzana
    Pravni izzivi skrbništva / Suzana Kraljić, Alenka Križnik. – 1. izd. – Maribor : Založba WD, 2021. – 677 str. : tabele, graf. prikazi ; 25 cm

250 izv. – Bibliografija: str. 631-663 in v opombah na dnu str. – Kazalo

ISBN 978-961-94599-3-5 : 147,00 EUR

347.64

COBISS.SI-ID 44116227

394

KRAMAR, Kaja
    Komu je medved spekel pecivo? / Kaja Kramar ; [ilustracije Tara Bernard]. – Brezovica : samozal. K. Kramar, 2020 ([Ljubljana] : Belin grafika). – [30] str. : ilustr. ; 31 cm

700 izv. – Velike tiskane črke

ISBN 978-961-07-0201-6 : 16,99 EUR

821.163.6-93-1
087.5

COBISS.SI-ID 34106627

395

KRAŠEVEC, Borut, 1973-
    Agni : roman / Borut Kraševec. – 2. natis. – Ljubljana : LUD Šerpa, 2021 (Ljubljana : Cicero). – 174 str. ; 21 cm. – (Zbirka Klasična šerpa ; 69)

300 izv.

ISBN 978-961-6699-86-0 (mehka vezava) : 18 EUR

821.163.6-311.2

COBISS.SI-ID 63758851

396

KRAŠOVEC, Primož
    Tujost kapitala / Primož Krašovec ; [spremna beseda Vincent Le ; spremno besedo prevedel Marko Bauer, prevod povzetka Maja Lovrenov]. – Ljubljana : Sophia, 2021 (Ljubljana : Collegium Graphicum). – XIV, 268 str. : ilustr. ; 21 cm. – (Zbirka Izhodi ; knj. 2)

400 izv. – Metakapitalizem / Vincent Le: str. 229-253. – Bibliografija: str. 257-263. – Kazalo. – Summary

ISBN 978-961-7003-60-4 : 20 EUR

316.323.6
316.7

COBISS.SI-ID 78324995

397

KRAVOS, Marko, 1943-
    Hiša selivka : tri hudomušne = [La casa migrante : tre storielle da leccarsi le orecchie] / Marko Kravos ; ilustrirala, [illustrazioni di] Erika Cunja ; [prevod v italijanščino, traduzione dallo [italiano] Darja Betocchi]. – 1. izd., 1. natis. – Dob : Miš, 2021 (natisnjeno v Sloveniji). – 78 str. : ilustr. ; 26 cm

600 izv. – Vzpor. nasl. str. v it. na str. 53. – Besedilu v slov. sledi prevod v it. – Vsebina: Zajec zvitorepec ; Rozamunda, Hudik in paž Nace ; Hiša selivka

ISBN 978-961-272-393-4 : 27,95 EUR

821.163.6-93-34

COBISS.SI-ID 304446720

398

KRAVOS, Marko, 1943-
    Poslanica v dvanajstih zlogih / Marko Kravos ; risbe Klavdij Palčič. – 1. izd., 1. natis. – Ljubljana : Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS, 2020 (Begunje : Cicero). – 29 str. : ilustr. ; 21 cm. – (Zbirka Br(bot)anja)

Dostopno tudi na: https://www.bralnaznacka.si/assets/Uploads/datoteke/POSLANICA-v-dvanajstih-zlogih.pdf. – 1.000 izv.

ISBN 978-961-93458-9-4 : 12 EUR

821.163.6-1

COBISS.SI-ID 20507907

399

KREČIČ Scholten, Tadeja
    Nikoli ni prepozno / Tadeja Krečič Scholten. – 1. izd. – Ljubljana : Mladinska knjiga, 2021 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). – 190 str. ; 21 cm. – (Zbirka Prvenci / Mladinska knjiga)

500 izv. – Pripovedovalka / Helena Koder: str. 187-190. – O avtorici na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-01-6268-1 : 24,99 EUR

821.163.6-32(081)

COBISS.SI-ID 72401155

400

KREČIČ, Jela
    Zmote neprevaranih : od modernizma do Hollywooda / Jela Krečič. – 1. natis. – Ljubljana : Društvo za teoretsko psihoanalizo, 2020 ([Ljubljana] : Ulčakar grafika). – 245 str. ; 20 cm. – (Zbirka Analecta)

400 izv. – Bibliografija: str. 235-242 in opombe z bibliografijo na dnu str. – Filmografija: str. 243-245

ISBN 978-961-6376-91-4 : 25,00 EUR

791.32:130.2

COBISS.SI-ID 35512067

401

KREMENŠEK Križman, Manka
    Tujci / Manka Kremenšek Križman. – Ljubljana : Cankarjeva založba, 2021 (Nova Gorica : Grafika Soča). – 184 str. ; 21 cm

500 izv.

ISBN 978-961-282-481-5 : 24,99 EUR

821.163.6-32(081)

COBISS.SI-ID 65941763

402

KREMPL, Urša
    Srečen dan in druge zgodbe v sličicah / Urša Krempl ; ilustrirala Urška Stropnik Šonc. – Domžale : Studio Hieroglif, 2021 ([Ljubljana] : Schwarz print). – [23] str. : ilustr. ; 25 cm

600 izv. – Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-7107-02-9 : 14,90 EUR

821.163.6-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 52630019

403

KREUTZ, Samo
    Čumnata senčnega boga / Samo Kreutz ; [krokiji in spremna beseda Jelena Lasan]. – Ljubljana : Ekslibris, 2020 ([Ljubljana] : Demat). – 365 str. : ilustr. ; 20 cm

Povečani tisk. – 180 izv. – List iz uredničine beležnice / Jelena Lasan: str. 5-6. – Beseda ali dve o avtorju: str. 363-365

ISBN 978-961-7094-09-1 : 18,00 EUR

821.163.6-311.2

COBISS.SI-ID 40366595

404

KREVS, Nejc
    Besedna artilerija / Nejc Krevs ; [spremni zapis Jurij Hudolin]. – Ljubljana : KUD Apokalipsa, 2021. – 114 str. ; 16 cm. – (Posebne izdaje / KUD Apokalipsa ; no. 67)

600 izv. – O avtorju: str. 99-100. – Spremna beseda Jurija Hudolina na sprednjem zavihku ov.

ISBN 978-961-7054-35-4 : 19,00 EUR

821.163.6-84

COBISS.SI-ID 50859011

405

KRINGS, Antoon
    Čriček Apolon / [besedilo in ilustracije] Antoon Krings ; [prevedla Lenka Gložančev]. – Radovljica : Didakta, 2021 (natisnjeno v EU). – [26] str. : ilustr. ; 20 cm. – (Zbirka Drobižki ; 24)

Prevod dela: Apollon le grillon. – 2.000 izv. – Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-261-605-2 : 12,99 EUR

821.133.1-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 60958723

406

KRIVEC Pristov, Ana
    Samozavestna v starševstvo : moj milni mehurček med epidemijo / Ana Krivec Pristov. – Brežice : Primus, 2021 ([Brežice] : Primus). – 165 str. ; 22 cm. – (Zbirka Avtorji)

Tiskano po naročilu. – O avtorici na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-7129-15-1 : 23,00 EUR

618.2

COBISS.SI-ID 68283395

407

KRIVEC, Aljaž
    Sedmo nadstropje / Aljaž Krivec ; [spremna beseda Anja Radaljac]. – Maribor : Založba Litera, 2020 ([s. l.] : Tisk Demat). – 296 str. ; 22 cm. – (Knjižna zbirka Litera)

500 izv.

ISBN 978-961-7056-83-9

821.163.6-3

COBISS.SI-ID 45684739

408

KRIVEC, Zara
    Gremo mi na svoje : stopite na pot lastnega poslovnega uspeha / Zara Krivec ; [avtorica slik Mojca Krivec]. – 1. izd. – Lendava : Start up Support, 2021. – 237 str. : ilustr. ; 22 cm

ISBN 978-961-07-0346-4 (broš.)
ISBN 978-961-07-0458-4 (trda vezava)

005.336.1
159.923.2

COBISS.SI-ID 44483587

409

    KRIZA, varnost, vojska : preplet teoretičnih in empiričnih spoznanj / uredil Marjan Malešič. – Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2021 ([Ljubljana] : Demat). – 288 str. : ilustr. ; 23 cm. – (Knjižna zbirka Varnostne študije)

Tiskano po naročilu. – Bibliografija pri vseh prispevkih. – Kazalo

ISBN 978-961-235-988-1 : 21 EUR

355/359(082)

COBISS.SI-ID 76615939

410

KRIŽNAR, Franc
    Kajuh v glasbi / Franc Križnar ; [fotografije d.lib … [et al.] ; prevod Heather Pirjevec]. – 1. izd. – Maribor : Litera, 2021 (Ravne na Koroškem : SIJ ZIP Center). – 198 str. : ilustr., note ; 30 cm. – (Zbirka Kajuh 100 ; 1)

500 izv. – “Izdano ob stoletnici rojstva Karla Destovnika – Kajuha” –> str. 1. – Bibliografija: str. 178-190 in opombe z bibliografijo na dnu str. – Kajuhove uglasbene pesmi na Youtubu: str. 174-177. – Povzetek ; Synopsis

ISBN 978-961-7056-91-4

821.163.6Kajuh K. D.:78(497.4)

COBISS.SI-ID 54502659

411

KRIŽNAR, Matija
    Paleontologija na Slovenskem : sprehod skozi čudoviti svet okamnin / Matija Križnar. – Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2021 (Ljubljana : Schwarz print). – 80 str. : ilustr. ; 23 cm. – (Posebna izdaja revije Življenje in tehnika)

6.000 izv. (broš.) in 300 izv. (trda vezava). – O avtorju na zadnji str. ov. – Bibliografija: str. 74-76. – Kazalo

ISBN 978-961-251-463-1

56(497.4)

COBISS.SI-ID 66955779

412

KROOSS, A. B.
    Igra zaupanja / A. B. Krooss. – 1. natis. – Kranj : Argentarius, 2021 ([Celje] : Grafika Gracer). – 270 str. ; 21 cm

350 izv.

ISBN 978-961-07-0447-8 : 17 EUR

821.163.6-311.2

COBISS.SI-ID 55706371

413

KROPEJ Telban, Monika
    Pripovedno izročilo : razvoj in raziskovanje / Monika Kropej Telban ; [uredili Saša Babič in Barbara Ivančič Kutin ; prevod Jeremi Slak]. – Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2021 ([Ljubljana] : Collegium Graphicum). – 190 str. ; 22 cm. – (Efka : dela etnologije, folkloristike in kulturne antropologije, ISSN 2784-403X)

300 izv. – Bibliografija: str. 147-173. – Kazalo. – Povzetek v angl.: Narrative folklore : evolution and research

ISBN 978-961-05-0554-9 : 19 EUR

398.2(497.4)

COBISS.SI-ID 64505091

414

KŠELA, Tomaž
    Milan Cunder, cena svobodomiselnosti : tri življenja zdravnika in humanista prof. dr. Milana Cundra / Tomaž Kšela, Juš Kšela ; [spremna beseda Zvonka Zupanič Slavec, Marjan Žnidarič]. – Maribor : Kulturno društvo Mariborska literarna družba ; Ljubljana : Inštitut za zgodovino medicine Medicinske fakultete, 2021 (Lesno Brdo : Bisart). – 234 str. : ilustr. ; 21 cm. – (Zbirka Iz preteklosti ; 10)

Anatomu prof. dr. Milanu Cundru ob rehabilitaciji po golootoški kalvariji / Zvonka Zupanič Slavec: str. 9-14. – Kamenček v zapletenem mozaiku polpretekle zgodovine / Marjan Žnidarič: str. 15-16. – Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-6329-09-5 (Kulturno društvo Mariborska literarna družba) : 20 EUR

61(497.4):929Cunder M.
929Cunder M.

COBISS.SI-ID 56436739

415

KŠELA, Tomaž
    Začetek konca : poslednji intervju Jožeta Florjančiča / Tomaž Kšela. – Maribor : Kulturno društvo Mariborska literarna družba, 2021 (Lesno Brdo : Bisart). – 199 str. : ilustr. ; 21 cm. – (Zbirka Iz preteklosti ; 8)

Leto izida v CIP-u 2020. – Tisk na zahtevo. – Spremna beseda zgodovinarja Zdenka Čepiča: str. 8-20

ISBN 978-961-6850-83-4 : 15,00 EUR

929Florjančič J.(047.53)
338.124.4(497.1)”198″
94(497.1)”198″

COBISS.SI-ID 14740739

416

KUKOVIČ, Roman
    Tartinijev ključ : mladinski roman / Roman Kukovič ; [ilustracije Pia Miletić]. – 2., popravljena, posodobljena in razširjena izd. – V Ljubljani : “Maks Viktor”, 2020 (tiskano v EU). – 207 str. : ilustr. ; 22 cm

Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-95177-1-0 : 25,00 EUR

821.163.6-93-311.3

COBISS.SI-ID 36653827

417

KUKOVIČ, Simona
    Lokalno vodenje : med politiko in upravo / Simona Kukovič, Miro Haček. – Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2020 ([Ljubljana] : Demat). – 125 str. : ilustr. ; 22 cm. – (Knjižna zbirka Politični procesi in institucije)

Tiskano po naročilu. – O avtorjih: str. 122-123. – Bibliografija: str. 115-121

ISBN 978-961-235-949-2 : 20,00 EUR

352:005

COBISS.SI-ID 49079555

418

    KULTURNA participacija mladih v Sloveniji in Evropi / urednik in avtor Andrej Kirbiš ; soavtorji Sara Tement … [et al.]. – 1. natis. – Maribor : Kulturni center, 2021. – XXXV, 400 str. : graf. prikazi, tebele ; 23 cm. – (Zbirka Znanstvena monografija / Kulturni center, ISSN 2630-1962 ; 016)

Tiskano po naročilu. – Bibliografija pri posameznih prispevkih in v opombah na dnu str. – Financer: ARRS, Projekti, V5-1726, SI, Kulturna participacija mladih v Sloveniji in Evropi: analiza stanja, trendov, dejavnikov, posledic in predlogi rešitev. – Financer: ARRS, Programi, P6-0138, SI, Preteklost severovzhodne Slovenije med slovenskimi zgodovinskimi deželami in v interakciji z evropskim sosedstvom. – Financer: ARRS, Programi, P6-0372, SI, Slovenska identiteta in kulturna zavest v jezikovno in etnično stičnih prostorih v preteklosti in sedanjosti

ISBN 978-961-7118-03-2 : 29,00 EUR

316.346.32-053.6:008(497.4)

COBISS.SI-ID 51629059

419

KUNAVER, Dušica
    Po poteh ljudskih pripovedi : izleti ob bregovih Save : [družinski izletniški vodnik] / Dušica Kunaver, Irena Mušič Habjan ; ilustracije Jernej Myint ; [zemljevidi Andrej Stritar ; avtorji fotografij Dan Briški … et al.]. – Ljubljana : Planinska zveza Slovenije, 2021 (Ljubljana : Fotolito Dolenc). – 208 str. : ilustr., zvd. ; 25 cm

800 izv. – Drugi dodatek k nasl. v kolofonu. – Pravljice in gore vabijo / France Malešič: str. 7. – Bibliografija: str. 206

ISBN 978-961-6870-70-2 : 34,90 EUR

796.51/.52(497.452)(036)
398.2(497.452)

COBISS.SI-ID 71533571

420

KUNAVER, Dušica
    Učim se lepega vedenja / Dušica Kunaver ; [ilustrator Marjan Matoh]. – Ljubljana : Turistično in kulturno društvo Naše gore list, 2020. – 70 str. : ilustr. ; 26 cm

500 izv.

ISBN 978-961-6979-35-1

395(02.053.2)

COBISS.SI-ID 23639043

421

    KUOLN, glažuna in še kaj : folklorne pripovedi iz Zasavja / [zbrala] Maruša Stoklasa Drečnik ; [uredile Maruša Stoklasa Drečnik, Marija Stanonik, Vera Smole ; spremna beseda Marija Stanonik, Maruša Stoklasa Drečnik, Vera Smole ; prevod povzetka v angleščino Jana Šuligoj, prevod povzetka v nemščino Alenka Arh Šmuc ; kartografska shema Manca Volk Bahun ; uvodni zemljevid Katarina Bola Zupančič ; ilustracije Dragica Hauptman]. – 1. izd., 1. natis. – Ljubljana : Založba ZRC, 2021 (Begunje : Cicero). – 192 str. : ilustr. ; 21 cm. – (Zbirka Glasovi / Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU, ISSN 1408-0524 ; knj. 56)

500 izv. – Zvd. na sprednjem, kartografska shema na zadnjem spojnem listu. – Bibliografija pri dveh prispevkih. – Abstract ; Zusammenfassung

ISBN 978-961-05-0512-9 : 25,00 EUR

398.2(497.432)

COBISS.SI-ID 65708547

422

KUSTER, Bernarda
    Naj ti dokažem, da nisi pravi zame / Bernarda Kuster. – Juršinci : LYNX, 2021 (tiskano v EU). – 383 str. ; 21 cm

Broš. izd. meri 21 cm. – Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-7049-97-8 (trda vezava) : 34 EUR
ISBN 978-961-7049-98-5 (broš.)

821.163.6-311.2

COBISS.SI-ID 59962371

423

KUSTERLE, Jernej, 1987-
    Pekinški vrtovi : trojezična izdaja = The gardens of Beijing : a trilingual edition = Běijing de yuánzi : sanyu bǎnběn / Jernej Kusterle ; [angleški prevod Tanja Dominko, angleški prevod pesmi “Mogočni novi svet” Jernej Kusterle, kitajski prevod Li Jianfang ; ilustracije Zina Džamastagić]. – 1. natis = 1st print. – Jesenice : Kulturno-umetniški klub Artista, 2021 ([Ljubljana] : Camera). – 115 str. : ilustr. ; 20 cm. – (Prevodi ; 1)

Pesmi v slov., angl. in kit., spremno besedilo v slov. in angl. – Lat. in kit. pisava. – Ilustr. na spojnih listih. – 300 izv.

ISBN 978-961-94327-2-3 : 15,00 EUR

821.163.6-1

COBISS.SI-ID 46379011

424

KUŠAN, Ivan
    Ljubezen ali smrt / [napisal in ilustriral] Ivan Kušan ; prevedel Milan Dekleva. – Jezero : Morfemplus, 2021. – 144 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Ljubav ili smrt. – 1.000 izv. – O avtorju: str. [148] in na zadnji str. ov.

ISBN 978-961-7067-65-1 : 19,90 EUR

821.163.42-93-311.2

COBISS.SI-ID 46942979

425

KUŠAR, Meta
    Zmaj / Meta Kušar ; [spremna beseda Dean Komel]. – Maribor : Litera, 2021 ([s. l.] : Demat). – 63 str. ; 22 cm. – (Knjižna zbirka Litera)

500 izv.

ISBN 978-961-7056-99-0

821.163.6-1

COBISS.SI-ID 62354435

426

    KVIŠKU kakor skala vodi naša pot : ob stoletnici nastanka turistovskega kluba Skala / uredili Peter Mikša … [et al.]. – Ljubljana : Združenje za promocijo kulturne dediščine, raziskav in novih tehnologij – Retrospektive, 2021 (Rogaška Slatina : Podoba). – 180 str. : ilustr., fotogr., zvd. ; 22 cm. – (Zbirka Perspektive : zbirka znanstvenih monografskih izdaj Združenja Retrospektive ; 1)

120 izv. – Bibliografija ter izvleček v slov. in angl. pri vseh prispevkih

ISBN 978-961-95343-0-4 : 22,00 EUR

061.2:796.52(497.4Ljubljana)(091)(082)

COBISS.SI-ID 57707779

427

LAH, Ivan, 1941-
    O Rastoči knjigi : razvoj pismenosti na Slovenskem / spisal, uredil Ivan Lah. – Ljubljana : samozal. I. Lah, 2021 (Ljubljana : Itagraf). – 54 str. : ilustr. ; 30 cm

O avtorju: str. [55]. – Bibliografija: str. 51-52 in v opombah na dnu str.

ISBN 978-961-07-0418-8

37.014.22(497.4)(091)

COBISS.SI-ID 53979651

428

LAH, Klemen
    Goldfisch : prvi del trilogije Barbarsko dejanje : [psihološki triler] / Klemen Lah. – Brežice : Primus, 2021 ([Brežice] : Primus digitalni tisk). – 436 str. ; 22 cm. – (Zbirka Avtorji)

Tiskano po naročilu. – O avtorju na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-7129-09-0 : 29 EUR

821.163.6-312.4

COBISS.SI-ID 63912963

429

LAINŠČEK, Feri
    Kurji pastir / Feri Lainšček. – Ljubljana : Beletrina, 2020-    . – Zv. <1-> ; 22 cm. – (Knjižna zbirka Beletrina ; 506)

Dosedanja vsebina: Knj. 1. – 2020. – 297 str. – 800 izv.

ISBN 978-961-284-636-7 (zv. 1) : 27,00 EUR

821.163.6-312.6

COBISS.SI-ID 29294851

430

LAJEVEC, Maja
    Urejena sodna praksa k Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) / Maja Lajevec, Mateja Levstek, Nina Plavšak. – 1. natis. – Ljubljana : Tax-Fin-Lex : ABC nepremičnine, 2017 (Ljubljana : Grafis Trade). – 1262 str. ; 24 cm. – (E-paket)

300 izv.

ISBN 978-961-94281-1-5 (Tax-Fin-Lex) : 131,40 EUR

658.14/.17

COBISS.SI-ID 291641600

431

LANE, Frederic Chapin, 1900-1984
    Benetke, pomorska republika / Frederic C. Lane ; prevedel Matej Venier ; [spremna beseda Dušan Mlacović ; zemljevidi Mateja Rihtaršič]. – Ljubljana : Slovenska matica, 2020 ([Kranj] : Žnidarič). – 459 str., [16] str. pril. : ilustr., zvd. ; 25 cm. – (Zgodovina držav in narodov ; 8)

Prevod dela: Venice. – Frederic C. Lane, Benečani in slovenska zgodovina / Dušan Mlacović: str. 448-459. – 800 izv. – Bibliografija: str. 413-444 in v opombah na dnu str.

ISBN 978-961-213-335-1 : 39,00 EUR

94(450.34)”04/17″

COBISS.SI-ID 36514307

432

LAPAJNE, Valentin
    Geologija med strahom in pogumom : afriški in južnoameriški dnevniki / Valentin Lapajne. – Ljubljana : Geološki zavod Slovenije, 2021 ([Sevnica] : ZMAS). – 364 str. : ilustr., zvd. ; 26 cm

400 izv. – O avtorju na zadnji str. ov. – Bibliografija: str. 364

ISBN 978-961-6498-71-5 : 15 EUR

821.1.63.6-94
55:929Lapajne V.

COBISS.SI-ID 67288067

433

LAPUH Maležič, Jedrt
    Napol morilke / Jedrt L. Maležič ; [spremna beseda Marijan Rupert]. – 1. natis. – Novo mesto : Goga, 2021 ([Ljubljana] : Belin grafika). – 233 str. ; 21 cm. – (Literarna zbirka Goga)

500 izv. – Beg brez cilja, beg brez konca? / Marijan Rupert: str. 223-233

ISBN 978-961-277-281-9 : 24,90 EUR

821.163.6-3

COBISS.SI-ID 60296707

434

LAPUSCH, Florijan, 1894-1985
    Bližina preteklosti, korenine prihodnosti : avtobiografija koroškega Slovenca / Florijan Lapusch ; uredila Vera Wutti-Incko ; s komentarji in opombami opremil Štefan Pinter ; spremni besedili napisala Avguštin Malle in Daniel Wutti ; [fotografije Mici Stingler … [et al.] ; dokumenti Rezi Inzko, Stanko Inzko]. – Ljubljana : JSKD, Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, 2020 (Škofiče : A. Boštjančič). – 406 str. : ilustr. ; 24 cm

Uvod / Vera Wutti-Incko: str. 11-17. – Delo Florijana Lapuscha v slovenskem zadružništvu / Avguštin Malle: str. 367-390. – Avtobiografija Florijana Lapuscha – večjezičnost in odprtost kot vira / Daniel Wutti: str. 391-406. – 500 izv. – O avtorju na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-7010-63-3 : 21,90 EUR

929Lapusch F.
323.15(436.5=163.6)”19″

COBISS.SI-ID 27997699

435

LAZAR, Tomaž, 1982-
    Oklepi iz Narodnega muzeja Slovenije : zaščitna oprema od visokega srednjega do zgodnjega novega veka / Tomaž Lazar. – Ljubljana : Narodni muzej Slovenije, 2021 ([Ljubljana] : Januš). – 381 str., [2] str. ilustr. pril. : ilustr. ; 31 cm. – (Viri. Gradivo za materialno kulturo Slovencev / Narodni muzej Slovenije ; 16)

Ilustr. na spojnih listih. – 300 izv. – Bibliografija: str. 373-381

ISBN 978-961-6981-49-1 : 48 EUR

069(497.4Ljubljana):623.445.1
623.445.1(091)

COBISS.SI-ID 62986243

436

LEGRADIĆ, Vid
    Travid : za devetimi zvezdami : domišljijska avantura : roman / Vid Legradić. – Komenda : Knjige TraVid, 2021 ([Brežice] : Primus digitalni tisk). – 439 str. ; 22 cm

Tiskano po naročilu. – O avtorju na sprednjem zavihku ov.

ISBN 978-961-07-0451-5 : 23,00 EUR

821.163.6-311.9

COBISS.SI-ID 55936515

437

LEKŠE, Barbara, 1979-
    Strah me je / [besedilo, ilustracije] Barbara Lekše. – 1. izd., 1. natis. – Zagorje ob Savi : Ocean, 2021 (tiskano v Sloveniji). – [26] str. : ilustr. ; 22 cm

1.500 izv.

ISBN 978-961-7123-01-2 : 19,00 EUR

821.163.6-93-1
087.5

COBISS.SI-ID 70490115

438

    LEONARDO da Vinci, njegova doba in potovanje v Vipavsko dolino / [urednika Igor Grdina, Željko Oset]. – V Novi Gorici : Založba Univerze, 2021. – 112 str. : ilustr. ; 21 cm

Bibliografija: 95-99. – Kazalo

ISBN 978-961-7025-16-3 : 20 EUR

7(450):929Leonardo da Vinci

COBISS.SI-ID 41681411

439

LESKOVEC, Anita
    Lisičke / Anita Leskovec ; ilustrirala Ana Košir. – 1. natis. – Ljubljana : Mladinska knjiga, 2021 ([Maribor] : Florjančič). – 23 str. : ilustr. ; 21 cm. – (Knjižnica Čebelica ; 467)

1.000 izv.

ISBN 978-961-01-6270-4 : 14,99 EUR

821.163.6-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 66265091

440

LEVSTIK, Fran
    Martin Krpan / Fran Levstik ; priredili in naloge pripravili Boštjan Božič … [et al.] ; ilustrirala Mateja Korbar Šimić. – 1. natis. – Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2021 ([Ljubljana] : Birografika Bori). – 39 str. : ilustr. ; 21 cm. – (Zbirka Slovenščina po korakih, ISSN 2784-5400)

Sorodni elektronski vir: https://centerslo.si/knjige (zvočni posnetek). – 500 izv. – Priredba zgodbe z nalogami za utrjevanje. – Bibliografija: str. 39

ISBN 978-961-06-0473-0 : 7 EUR

811.163.6’243

COBISS.SI-ID 65735683

441

LIKAR, Mirana
    Pripovedovalec / Mirana Likar ; [spremna beseda Matej Bogataj]. – 2. natis. – Novo mesto : Goga, 2020 [i. e.] 2021. – 284 str. ; 20 cm. – (Literarna zbirka Goga)

V kolofonu navedeno leto izida 2020, v CIP-u 2021. – Tisk na zahtevo. – Zaklad, pokopan z molkom / Matej Bogataj: str. 275-284

ISBN 978-961-277-294-9 (broš.) : 19,90 EUR

821.163.6-3

COBISS.SI-ID 64924675

442

LINHART, Anton Tomaž
    Ta veseli dan ali Matiček se ženi / Anton Tomaž Linhart ; spremna besedila napisal [in izbor slik] Samo Koler. – 1. izd., 2. natis. – Ljubljana : DZS, 2020 ([Škofja Loka] : Nonparel). – 147 str. : ilustr. ; 20 cm. – (Zbirka Klasje. Letn. 7)

800 izv. – Kronološki pregled Linhartovega življenja in dela: str. 6-7. – Anton Tomaž Linhart in njegov čas: str. 8-11. – Uvodna razlaga: str. 12-38. – Mnenja o Linhartu in njegovi komediji: str. 139-144. – Bibliografija: str. 39-42

ISBN 978-86-341-1906-0 : 15,50 EUR

821.163.6-2
821.163.6.09Linhart A.T.

COBISS.SI-ID 37730307

443

LIPUŠ, Cvetka
    Odhajanje za začetnike / Cvetka Lipuš. – Ljubljana : Beletrina, 2021. – 87 str. ; 22 cm. – (Knjižna zbirka Beletrina)

Ilustr. na spojnih listih. – 600 izv. – O avtorici na zadnjem zavihku ščitnega ov.

ISBN 978-961-284-738-8 : 24,00 EUR

821.163.6(436.5)-1

COBISS.SI-ID 44101891

444

LIPUŠ, Florjan
    Zgode in nezgode / Florjan Lipuš. – Maribor : Litera, 2021 ([Ljubljana] : Demat). – (Knjižna zbirka Litera)

500 izv.

ISBN 978-961-7135-04-6 : 19,90 EUR

821.163.6(436.5)-32

COBISS.SI-ID 71594499

445

LONČAR, Sanja, 1965-
    Naravne rešitve za težave z virusi : rastlinska pomoč za pljuča, grlo in dihalne poti / Sanja Lončar ; [fotografije Sanja Lončar … et al.]. – Ljubljana : Jasno in glasno, 2021 (Ljubljana : ABO Grafika). – 191 str. : ilustr. ; 26 cm. – (Ščepec rešitve)

ISBN 978-961-94664-4-5

616.9:615.32(035)

COBISS.SI-ID 58870275

446

LOVŠIN, Darja
    Vrana Josipa / Darja Lovšin ; ilustrirala Vivian Mineker. – Ljubljana : KUD Strela, 2020 ([Ljubljana] : Abo grafika). – [27] str. : ilustr. ; 28 cm

700 izv.

ISBN 978-961-07-0154-5 : 23,50 EUR

821.163.6-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 30257667

447

LOZAR, Robert
    Videz tipnega : tekstura, faktura, šrafura, raster / Robert Lozar, Janez Zalaznik ; [slikovno gradivo, ilustracije in fotografije Janez Zalaznik, Robert Lozar, www.commons.wikimedia.org]. – Ljubljana : Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, 2021 (Begunje : Cicero). – 70 str. : ilustr. ; 20 x 21 cm. – (Likovni odsevi ; 35)

O avtorjih: str. 70. – 350 izv. – Bibliografija: str. 68

ISBN 978-961-7010-93-0 : 15 EUR

73/76(035)

COBISS.SI-ID 56555267

448

LUKAN, Blaž
    Fantek in punčka / Blaž Lukan ; ilustrirala Ana Zavadlav. – 1. izd. – Ljubljana : Mladinska knjiga, 2021 ([Škofja Loka] : Nonparel). – 60 str. : ilustr. ; 20 cm. – (Zbirka Deteljica)

1.000 izv. – Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-01-5418-1 : 19,99 EUR

821.163.6-93-1
087.5

COBISS.SI-ID 46404099

449

LUNAČEK, Matjaž
    Rimbaud, za vedno / Matjaž Lunaček ; pesmi iz francoščine prevedel Brane Mozetič. – Ljubljana : Škuc, 2020 ([Šmarje – Sap] : Mišmaš). – 241 str., [16] str. pril. ; 21 cm. – (Zbirka Lambda ; 145)

400 izv. – Bibliografija: str. 193-194

ISBN 978-961-6983-41-9 : 20,00 EUR

821.133.1.09Rimbaud A.
821.133.1-1

COBISS.SI-ID 23835395

450

    A LUZ do sol calada : antologija sodobne portugalske književnosti / izbrala in uredila Aljaž Koprivnikar in Ricardo Marques ; prevedle Barbara Juršič … [et al.] ; [predgovor Aljaž Koprivnikar ; spremna beseda Ricardo Marques]. – Ljubljana : Društvo slovenskih pisateljev, 2021 ([Ljubljana] : Ulčakar grafika). – 233 str. ; 21 cm. – (Antologije Vilenice)

400 izv. – O meu país é o que o mar não quer – Moja dežela je to, česar morje ni želelo / Aljaž Koprivnikar: str. 5-18. – Sodobnost(i) portugalske književnosti : (1974-2020) / Ricardo Marques: str. 197-211. – Podatki o avtorjih in avtoricah: str. 213-223

ISBN 978-961-6995-76-4 : 20,00 EUR

821.134.3-82
821.134.3.09

COBISS.SI-ID 73442051

451

MACUH, Bojan
    Čustvena inteligenca : kako lažje nad tegobe sodobnega načina življenja / Bojan Macuh ; [predgovor Brigita Vončina]. – 1. natis. – Maribor : Kulturni center, 2021. – XIII, 237 str. : ilustr. ; 23 cm. – (Knjižna zbirka Frontier. Teorija, ISSN 2630-1970 ; 174)

Tiskano po naročilu. – O avtorju na sprednjem zavihku ov. – Predgovor / Brigita Vončina: str. XI-XII. – Recenzenta Jana Krivec, Marija Turnšek Mikačić. – Bibliografija: str. 211-222

ISBN 978-961-7118-22-3 : 29,00 EUR

159.942

COBISS.SI-ID 51646467

452

MACUH, Bojan
    Vrni se / Bojan Macuh. – 1. natis. – Maribor : Kulturni center, 2021. – 138 str. ; 21 cm. – (Frontier. Proza, ISSN 2630-1970 ; 170)

Tiskano po naročilu. – O avtorju na zavihkih ov.

ISBN 978-961-7118-14-8 : 19,00 EUR

821.163.6-311.2

COBISS.SI-ID 49160451

453

MAHFUZ, Najib, 1911-2006
    Pot med palačama : prvi del Kairske trilogije / Naguib Mahfouz ; [prevod in spremni pojmovnik Barbara Skubic]. – 2., pregledana in dopolnjena izd. – Ljubljana : Založba /*cf., 2020 ([Maribor] : Darima). – 534 str. : zvd. ; 20 cm. – (Zbirka Kaif)

Prevod dela: Bayn al-qasrayn. – 500 izv. – Prevajalkin pojmovnik / Barbara Skubic: str. 513-534. – O avtorju na sprednjem zavihku ov.

ISBN 978-961-257-129-0 : 28,00 EUR

821.411.21’06(620)-311.2

COBISS.SI-ID 31793155

454

MAJHEN, Zvezdana
    Ha-iq / Zvezdana Majhen ; [spremna beseda Milan Dekleva]. – 1. izd. – Maribor : Založba Pivec, 2020. – 99 str. ; 21 cm

Tisk po naročilu. – Psihogrami zanosa / Milan Dekleva: str. 95-96. – O avtorici na sprednjem zavihku ov.

ISBN 978-961-7103-48-9 : 19,95 EUR

821.163.6-1

COBISS.SI-ID 44954371

455

MAJHEN, Zvezdana
    Ni ga čez šport : uganke o športnih disciplinah / Zvezdana Majhen ; ilustrirala Urška Stropnik Šonc. – Maribor : Pivec, 2021 ([Maribor] : Dravski tisk). – 29 str. : ilustr. ; 31 cm

700 izv. – Ilustr. na spojnih listih. – Velike tiskane črke

ISBN 978-961-7103-45-8 : 22,90 EUR

821.163.6-93-193.1
087.5

COBISS.SI-ID 55840003

456

MAJHEN, Zvezdana
    Sončna kraljevina : [pesmi] / Zvezdana Majhen ; ilustracije Nataša Vertelj. – 1. natis. – Maribor : Obzorja, 2020 (Maribor : Evrografis). – 45 str. : ilustr. ; 28 cm

Dodatek k nasl. naveden v kolofonu. – Ilustr. na spojnih listih. – 500 izv.

ISBN 978-961-230-564-2 : 19,90 EUR

821.163.6-93-1

COBISS.SI-ID 25877251

457

MAJHEN, Zvezdana
    Uganke o poklicih / Zvezdana Majhen ; ilustrirala Polona Kosec. – Domžale : Studio Hieroglif, 2021 ([Ljubljana] : Schwarz print). – 39 str. : ilustr. ; 25 cm

600 izv.

ISBN 978-961-7107-04-3

821.163.6-93-193.1
087.5

COBISS.SI-ID 63801347

458

MAJHEN, Zvezdana
    Zvezdančice : zbirka najlepše otroške poezije Zvezdane Majhen / [Zvezdana Majhen] ; izbral, uredil in spremno besedo napisal Igor Saksida ; ilustrirale Polona Kosec, Erika Omerzel Vujić in Urška Stropnik Šonc. – 1. izd. – Maribor : Pivec, 2020 ([Maribor] : Dravski tisk). – 132 str. : ilustr. ; 25 cm

700 izv. – Avtorica navedena na ov. in v kolofonu. – Ilustr. na spojnih listih. – Naša skupna pot k zvezdančicam / Igor Saksida: str. 111-115. – O avtorici: str. 117. – Bibliografija avtorice: str. 117-121

ISBN 978-961-7103-18-2 : 26,90 EUR

821.163.6-93-1
821.163.6-93-193.1
087.5

COBISS.SI-ID 31191299

459

MAJOR, Marjan S.
    Dolomitske sanje / Marjan S. Major. – Ljubljana : A. M. Strmljan, 2021 ([Ljubljana] : Povše BM). – 307 str. ; 22 cm

400 izv. – O avtorju: str. [308-309]. – “… prvi del trilogije …” –> ov.

ISBN 978-961-07-0574-1 (trda vezava) : 19,00 EUR
ISBN 978-961-07-0575-8 (broš.)

821.163.6-31

COBISS.SI-ID 64448515

460

MAJSKI salon (razstava) (2021 ; Koper)
    Majski salon 2021 : Risba in kip = Salone di maggio 2021 : Disegno e scultura = May Salon 2021 : Drawing and sculpture / [teksti Aleksander Bassin … [et al.] ; uredniki Olga Butinar Čeh, Petra Kosi, Aleš Sedmak ; biografije avtorjev Olga Butinar Čeh, Petra Kosi ; prevod v angleški jezik Jasna Levanič ; prevod v italijanski jezik Ivan Marković, Goran Čuk ; fotografije arhiv avtorjev]. – Ljubljana : Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov = The Slovenian Association of Fine Arts Societies, 2021. – 328 str. : ilustr. ; 30 cm

ISBN 978-961-94417-9-4

73/76(497.4):929(083.824)
730(497.4):929

COBISS.SI-ID 66632707

461

MAKAROVIČ, Svetlana
    Baladne pravljice / Svetlana Makarovič ; ilustrirala Peter Škerl in Tina Dobrajc ; [spremno besedilo Boris A. Novak]. – 1. natis. – Ljubljana : Cankarjeva založba, 2021 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). – 117 str. : ilustr. ; 26 cm

2.000 izv. – Baladna resnica pravljic, pravljično hrepenenje balad / Boris A. Novak: str. 111-117. – Za mladino in odrasle

ISBN 978-961-282-494-5 : 32,99 EUR

821.163.6-93-34
821.163.6.09Makarovič S.

COBISS.SI-ID 76516867

462

MAKAROVIČ, Svetlana
    Coprnica Zofka / Svetlana Makarovič ; ilustriral Gorazd Vahen. – 3. ponatis. – Ljubljana : Mladinska knjiga, 2020 ([Miklavž na Dravskem polju] : Florjančič tisk). – [16] str. : ilustr. ; 27 cm. – (Zbirka Svetlanovčki)

Ilustr. na spojnih listih. – 2.500 izv.

ISBN 978-86-11-14463-4 : 17,99 EUR

821.163.6-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 304157184

463

MAKAROVIČ, Svetlana
    Polh si sposodi hruško / Svetlana Makarovič ; ilustriral Gorazd Vahen. – 1. natis. – Ljubljana : Sanje, 2021 (tiskano v Sloveniji). – [16] str. : ilustr. ; 21 cm. – (Zbirka Sanjska knjigica)

1.200 izv.

ISBN 978-961-6653-58-9 : 13,95 EUR

821.163.6-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 46719235

464

MAKAROVIČ, Svetlana
    Žlahtnožleht / Svetlana Makarovič, Matej Šurc, Kotik. – Ljubljana : Center za slovensko književnost, 2021 ([Škofja Loka] : Nonparel). – 177 str. : ilustr. ; 25 cm. – (Aleph ; 199)

Kotik je avtoričin maček. – 800 izv.

ISBN 978-961-6789-74-5 : 25 EUR

821.163.6-9

COBISS.SI-ID 61082115

465

MARC, Leon
    Katedrale, male in velike / Leon Marc ; [spremna beseda Marko Rijavec]. – Trst : Mladika, 2021 ([Žalec] : Sinegraf). – 221 str. ; 21 cm

O avtorju na zadnjem zavihku ov. – Vprašanja gradijo katedrale / Marko Rijavec: str. 217-[222]

ISBN 978-88-7342-314-0 : 20 EUR

821.163.6-311.2

COBISS.SI-ID 78778115

466

MARCINKEVIČIUS, Marius
    Abir / Marius Marcinkevičius ; ilustrirala Lina Dûdaite ; prevedel Klemen Pisk. – 1. izd. – Maribor : Pivec, 2020 ([Maribor] : Dravski tisk). – [37] str. : ilustr. ; 30 cm

Prevod dela: Sivužas. – Ilustr. na spojnih listih. – 1.000 izv. – O avtorju: str. 37. – Na nasl. str.: Utrip evropske literature

ISBN 978-961-7103-17-5 : 19,95 EUR

821.172-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 26065923

467

MARGUČ, Karmen
    Integracija strategij digitalnega trženja v organizacijo / avtorica Karmen Marguč. – Ljubljana : Fakulteta za pravo in poslovne vede, Katoliški inštitut, 2020 ([Celje] : Grafika Gracer). – [XXVIII], 223 str. : ilustr. ; 23 cm

180 izv. – O avtorici na zadnji str. ov. – Potiskani notr. str. ov. – Bibliografija: str. 214-223. – Povzetek v slov. in angl.

ISBN 978-961-93028-5-9 : 32 EUR

339.138:004.9
005.5

COBISS.SI-ID 303155712

468

MARIĆ Šarić, Senka
    Kintsugi telesa / Senka Marić ; prevedla Aleksandra Rekar. – 1. natis. – Ljubljana : Sanje, 2021 (tiskano v Sloveniji). – 143 str. ; 21 cm. – (Zbirka Sanje. Roman)

Prevod dela: Kintsugi tijela. – Broš. izd. meri 20 cm. – Dobitnica literarne nagrade Meše Selimovića, 2019

ISBN 978-961-274-123-5 (trda vezava) : 24,95 EUR
ISBN 978-961-274-214-0 (broš.) : 14,95 EUR

821.163.4(497.6)-31

COBISS.SI-ID 46949123

469

MARIJAN, Jassmina
    Cvetje in ženske / Jassmina Marijan, Matjaž Mastnak ; [predgovor Barbara Jaki ; ilustracije Maja-Dolores Šubic ; risbe slik Katja Kastelic ; urednica literature Nataša Ciber ; fotografija Janko Dermastja, Bojan Salaj]. – Ljubljana : Narodna galerija, 2021 (Ljubljana : Tiskarna Formatisk). – 107 str. : ilustr. ; 27 cm

1.000 izv. – Bibliografija: str. 103. – Kazalo

ISBN 978-961-6743-84-6

7.043:582.5/.9

COBISS.SI-ID 51539971

470

MARKEŽIČ, Tjaša
    Feminativi v slovenskem jeziku / Tjaša Markežič, Irena Stramljič Breznik. – Maribor : Univerzitetna založba = University Press, 2021 (Begunje : Cicero). – 232 str. : tabele ; 23 cm. – (Mednarodna knjižna zbirka Zora = International book series Zora ; 143)

300 izv. – Prevedeni nasl. v kolofonu: Feminatives in the Slovene language. – Bibliografija: str. 199-211. – Povzetek ; Abstract

ISBN 978-961-286-528-3 : 19,00 EUR
doi: 10.18690/978-961-286-528-3

811.163.6’373

COBISS.SI-ID 79780355

471

MARKOVA, Dani
    Temina v plamenih ognja – ali z roba pameti naprej / Dani Markova. – Ljubljana : samozal. ; Šmarješke Toplice : distribucija Stella, 2021 (Šmarješke Toplice : Stella). – 144 str. ; 21 cm

Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-246-674-9 (Stella) : 29,00 EUR

821.163.6-1

COBISS.SI-ID 65100803

472

MARKOVA, Dani
    Zmaga usode / Dani Markova. – Ljubljana : samozal. ; Šmarješke Toplice : distribucija Stella, 2021-     (Šmarješke Toplice : Stella). – Zv. <1-> ; 22 cm

Tiskano po naročilu

Dosedanja vsebina:
Knj. 1. – 2021. – 188 str.

ISBN 978-961-07-0803-2 (zv. 1)

821.163.6-311.2

COBISS.SI-ID 79790595

473

MARKOVIČ, Nataša, 29.11.1978, novinarka
    #Naključniki : (izbrane pesmi) / Nataša Markovič ; [spremne besede Barbara Pance, Eugenija Carl ; ilustracije Katka Mück]. – 1. izd. – Ljubljana : samozal., 2020 ([Ljubljana] : Grafotrade). – 79 str. : ilustr., portreti ; 21 cm

Ov. nasl. – 500 izv. – Spremni besedi Barbare Pance in Eugenije Carl: str. 78-79

ISBN 978-961-07-0226-9 : 22,00 EUR

821.163.6-1

COBISS.SI-ID 35645187

474

MARUŠIČ, Branko, 1938-
    Izza spominov : o dogodkih in ljudeh / Branko Marušič ; [spremna beseda Oto Luthar]. – 1. izd., 1. natis. – Ljubljana : Založba ZRC, 2021 (Begunje : Cicero). – 191 str. : ilustr. ; 21 cm

Spomini kot zgodovina vsakdanjega življenja / Oto Luthar: str. 179-184. – 300 izv. – Kazalo

ISBN 978-961-05-0563-1 : 19 EUR

821.163.6-94
929Marušič B.

COBISS.SI-ID 69866499

475

MASTNAK, Matjaž, 1963-
    Vrtnice : gojenje in sorte / Matjaž Mastnak ; [fotografije Matjaž Mastnak … et al.]. – Ljubljana : Kmečki glas, 2021 (natisnjeno v Sloveniji). – 174 str. : ilustr. ; 26 cm

1.000 izv.

ISBN 978-961-203-514-3 (28 EUR)

635.9:582.639.11(035)

COBISS.SI-ID 57808899

476

MATHIEU, Nicolas
    Njihovi otroci za njimi / Nicolas Mathieu ; prevedla, [spremna beseda] Saša Jerele. – Maribor : Litera, 2020 ([Ljubljana] : Demat). – 487 str. ; 22 cm. – (Knjižna zbirka Litera)

Prevod dela: Leurs enfants après eux. – 500 izv. – Strašna sladkost pripadnosti / Saša Jerele: 473-487. – Prix Goncourt, 2018

ISBN 978-961-7056-75-4 : 24,00 EUR

821.133.1-311.2

COBISS.SI-ID 35603715

477

MATIĆ, Dragan, 1964-
    Slovenci, za zmiraj gre! : 100. obletnica koroškega plebiscita / [urednica Zdenka Semlič Rajh ; pisci besedil [in] pisci besedil kataloških enot Dragan Matić, Zdenka Semlič Rajh, Marko Štepec ; prevodi Zdenka Semlič Rajh]. – Maribor : Pokrajinski arhiv ; [Ljubljana] : Arhiv Republike Slovenije, 2020 (Maribor : Dravski tisk). – 218 str. : ilustr. ; 30 cm

Avtorji navedeni v kolofonu. – 400 izv. – Razstavi na pot / Bojan Cvelfar, Ivan Fras: str. 5. – Bibliografija: str. 217-218. – Summary ; Zusammenfassung

ISBN 978-961-6507-91-2 (Pokrajinski arhiv Maribor) : 20,00 EUR

94(497.413)”1918/1920″(083.824)
94(436.5)”1918/1920″(083.824)
341.223.4(436.5)”1920″(083.824)

COBISS.SI-ID 29678851

478

MATIČ, Lucija
    Iglek. V šoli / Lucija Matič ; [fotografije Pixabay, Pexels, Uroš Fink ; ilustracije Sara Čuden]. – Zapotok : samozal., 2020. – [32] str. : ilustr., fotogr. ; 22 cm. – (Zbirka Iglek ; del 2)

1.000 izv. – Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-95225-0-9 : 12,00 EUR

821.163.6-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 41997059

479

MATIŠ, Alfred, 1934-2011
    Potočnjekovi / Alfred Matiš. – Kupšinci : Zavod Droplja, 2021-    . – Zv. <1-2> ; 21 cm

Tiskano po naročilu. – Povečani tisk

Dosedanja vsebina:
Knj. 1. – 2021. – 225 str.
Knj. 2. – 2021. – 237 str.

ISBN 978-961-93874-6-7 (zv. 1) : 24,00 EUR
ISBN 978-961-93874-8-1 (zv. 2) : 24,00 EUR

821.163.6-31

COBISS.SI-ID 55456259

480

MATIŠ, Alfred, 1934-2011
    Potočnjekovi. Padec hiše / Alfred Matiš. – Kupšinci : Zavod Droplja, 2021. – 2 zv. (221; 217 str.) ; 21 cm

Tiskano po naročilu. – Nadaljevanja romana Potočnjekovi (v dveh knjigah). – Predstavitev avtorja in knjige na zadnji str. ov.

ISBN 978-961-95441-0-5 (zv. 1) : 24,00 EUR
ISBN 978-961-95441-2-9 (zv. 2) : 24,00 EUR

821.163.6-31

COBISS.SI-ID 68647427

481

MATJAŽ, Maksimilijan
    Iz Besede : biblični slovarček / Maksimilijan Matjaž ; [spremna beseda Jurij Bizjak, Samo Skralovnik]. – 1. izd. – Ljubljana : Družina, 2021 (tiskano v Sloveniji). – 215 str. : ilustr. ; 18 cm

1.500 izv. – O avtorju na zadnji str. ov. – Od besede do zgodbe / Jurij Bizjak: str. 7-10. – Bralcu! / Samo Skralovnik: str. 11-13. – Bibliografija: str. 209-214

ISBN 978-961-04-0819-2 : 9,90 EUR

27-23(031)
27-584

COBISS.SI-ID 62501891

482

MATTHEWS Zwitter, Lidija
    Pisma iz Londona : 1939-1946 / Lidija Matthews Zwitter ; [zbrala, pripravila in spremno študijo napisala Anja Dular ; slikovno gradivo Anja Dular, Dusha Bateson in NUK]. – V Ljubljani : Slovenska matica, 2021 ([Ljubljana] : Rotosi). – 453 str. : ilustr. ; 31 cm

400 izv. – Lidija Zwitter in njena Pisma iz Londona / Anja Dular: str. 9-28

ISBN 978-961-213-359-7 : 39,00 EUR

821.163.6-6
929Matthews Zwitter L.(044)

COBISS.SI-ID 73944067

483

MAURER, Neža
    V pesmih je moje življenje : pesmi in biografija / Neža Maurer ; [izbor pesmi in biografija] Liljana Jarh ; [fotografija Bojan Puhek]. – 1. izd. – Maribor : Pivec, 2020 ([Maribor] : Dravski tisk). – 232 str. : portret ; 21 cm

500 izv.

ISBN 978-961-7103-28-1 : 29,90 EUR

821.163.6-1

COBISS.SI-ID 39981315

484

MAV Hrovat, Nina
    O kraljeviču, ki ni maral brati / Nina Mav Hrovat ; ilustrirala Suzi Bricelj. – 1. natis. – Ljubljana : Mladinska knjiga, 2021 ([Maribor] : Ma.-tisk). – [26] str. : ilustr. ; 25 cm. – (Zbirka Velike slikanice)

1.300 izv. – Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-01-5491-4 : 17,99 EUR

821.163.6-93-32
087.5

COBISS.SI-ID 75998979

485

MAV Hrovat, Nina
    Ozimnica / Nina Mav Hrovat ; [ilustracije] Marta Bartolj. – 1. izd., 1. natis. – Hlebce : Zala, 2020 (natisnjeno v Sloveniji). – [25] str. : ilustr. ; 28 cm. – (Zbirka Mušnica)

Ilustr. na spojnih listih. – 500 izv.

ISBN 978-961-6994-77-4 : 22,00 EUR

821.163.6-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 46774019

486

MAVEC, Roman, sadjar in čebelar
    Moj sadovnjak / Roman Mavec ; [fotografije Roman Mavec, Marjetka Hrovatin]. – Ljubljana : Kmečki glas, 2021 (tiskano v Sloveniji). – 163 str. : ilustr. ; 24 cm

1.200 izv.

ISBN 978-961-203-512-9 : 22 EUR

634.1/.7(035)

COBISS.SI-ID 63609603

487

MAVER, Aleš, 1978-
    Za prgišče politike : mala šola političnih pojmov / Aleš Maver. – Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2021 ([Maribor] : Dravski tisk). – 118 str. : ilustr. ; 22 cm

Potiskani spojni listi. – 700 izv.

ISBN 978-961-278-523-9 : 19,50 EUR

32(035)

COBISS.SI-ID 49209091

488

MAZI, Darka
    Luka izgubi očka / Darka Mazi ; ilustrirala Marta Bartolj. – Jezero : Morfemplus, 2021. – [32] str. : ilustr. ; 33 cm

Ilustr. na spojnih listih. – 1.000 izv. – Pravljici na pot, z ljubeznijo! / Radmila Pavlovič Blatnik: str. 1

ISBN 978-961-7067-50-7 : 21,90 EUR

821.163.6-93-32

COBISS.SI-ID 30451715

489

MAZZINI, Miha
    Kraj, kjer se izpolnijo vse vaše želje / Miha Mazzini. – 1. natis. – Novo mesto : Goga, 2021. – 337 str. ; 21 cm. – (Literarna zbirka Goga)

500 izv.

ISBN 978-961-277-300-7 : 24,90 EUR

821.163.6-311.2

COBISS.SI-ID 80874243

490

    MED majem ’68 in novembrom ’89 : transformacije sveta, literature in teorije / uredil Marko Juvan ; [prevodi Varja Balžalorsky Antić … et al.]. – 1. izd., 1. natis. – Ljubljana : Založba ZRC, 2021 ([Žirovnica] : Medium). – 532 str. : ilustr. ; 21 cm. – (Studia litteraria / Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU, ISSN 1855-895X ; 28)

O avtoricah in avtorjih: str. 509-516. – 300 izv. – Bibliografija pri vseh prispevkih. – Summary: From May 1968 to November 1989 : transformations of the world, literature and theory. – Kazalo / sestavila Nataša Šušteršič

ISBN 978-961-05-0557-0 : 26,00 EUR

821.163.6.09″1968/1989″(082)
930.85(497.4)”1968/1989″(082)
141.8(497.4)(082)
7.01(497.4)”1968/1989″(082)

COBISS.SI-ID 66457091

491

MEDEN, Aleš
    Ata, kupi mi ferrari / Aleš Meden. – 1. izd. – Ljubljana : samozal., 2020 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). – 254 str. ; 22 cm

400 izv.

ISBN 978-961-07-0139-2 : 25,00 EUR

821.163.6-32

COBISS.SI-ID 29109763

492

MEDNARODNA filozofska delavnica in šesta konferenca Kierkegaard (2018)
    Državljan kot svetovljan v luči fenomena apokalypsis : mednarodna filozofska delavnica in šesta konferenca Kierkegaard 2018 : [Črnomelj, Ljubljana, 29. 5.- 2. 6. 2018]. Eksistencializem in možnost nove politike v svetu : 7. mednarodni filozofski simpozij Miklavža Ocepka 2019 : in memoriam dr. Cvetka H. Tóth : [Črnomelj, Slovenija, od 13. do 15. maja 2019, Ljubljana, Slovenija, 16. in 17. maj 2019] / uredil Primož Repar ; [prevedli Primož Repar, Martina Soldo, Uroš Milić]. – Ljubljana : KUD Apokalipsa : Srednjeevropski raziskovalni inštitut Soeren Kierkegaard, 2020. – 500 str. : fotogr. ; 21 cm. – (Zbirka Revija v reviji ; 16) (Posebna izdaja revije Apokalipsa in Srednjeevropskega raziskovalnega inštituta Soeren Kierkegaard Ljubljana)

Bibliografija pri vseh prispevkih. – Povzetki ; Abstracts

ISBN 978-961-7054-33-0 (KUD Apokalipsa)

1Kierkegaard S.(082)

COBISS.SI-ID 43462915

493

MEDVED, Andrej, 1947-
    Das erste Wort : krapinski pra=človek : razprava / Andrej Medved. – Koper : Hyperion, 2020 (Izola : V. Lesjak). – 60 str. : ilustr. ; 19 cm. – (Edicija Hyperion)

50 izv. – Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-6938-28-0 : 7,00 EUR

81’22

COBISS.SI-ID 42861059

494

MEDVED, Andrej, 1947-
    Guba v očesu : au but de la nuit : pesmi / Andrej Medved ; [zapis na ovitku Jelka Kerner [!] Štrajn]. – Koper : Hyperion : KUD AAC Zrakogled, 2021 (Izola : V. Lesjak). – 173 str. ; 19 cm

200 izv. – Spremna beseda Jelke Kernev Štrajn na zavihkih ov. – Povečani tisk

ISBN 978-961-6938-30-3 (Hyperion) : 20,00 EUR

821.163.6-1
821.163.6.09Medved A.

COBISS.SI-ID 66066435

495

MEDVED, Andrej, 1947-
    Lac*art : mreža za subjekt – grillage : Artaud – Mômo * Lacan – Grumeau : eseji & razprave / Andrej Medved ; [prevod iz francoščine Matej Leskovar … et al.]. – Koper : Hyperion : KUD AAC Zrakogled, 2021 ([Izola] : V. Lesjak). – 239 str. : ilustr. ; 19 cm. – (Edicija Hyperion)

Slov. besedilo, vsebuje tudi prevode iz franc. – 400 izv. – Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-6938-29-7 (Hyperion) : 28,00 EUR

821.163.6-4

COBISS.SI-ID 57163779

496

MEDVED, Andrej, 1947-
    Rana sled = Die frühe Spur : pesmi / Andrej Medved. – Koper : Hyperion : KUD AAC Zrakogled, 2020 (Izola : V. Lesjak). – 117 str. ; 19 cm

200 izv. – Spremna beseda Miklavža Komelja na zavihkih ov.

ISBN 978-961-6938-27-3 (Hyperion) : 18,00 EUR

821.163.6-1

COBISS.SI-ID 40019459

497

MEGLA, Maja
    Smem biti to, kar sem / Maja Megla. – Višnja Gora : Reset. Restart, 2021 (Begunje : Cicero). – 312 str. : ilustr. ; 24 cm

1.000 izv. – Bibliografija: str. 305-307 in opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-94807-1-7 (trda vezava) : 29,00 EUR. – ISBN 978-961-94806-1-8!

159.922

COBISS.SI-ID 54820867

498

MELVILLE, Herman, 1819-1891
    Tri novele / Herman Melville ; prevedli Polona Glavan, Janko Trupej in Alenka Moder Saje ; [spremno besedo napisala Darja Marinšek]. – 1. izd. – Ljubljana : Mladinska knjiga, 2020 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). – 310 str. : avtorj. sl. ; 19 cm. – (Knjižnica Kondor : izbrana dela iz domače in svetovne književnosti ; zv. 368)

Melville, fatalistični upornik / Darja Marinšek: str. 285-310. – 500 izv. – Vsebina: Bartleby, pisar = Bartleby, the scrivener ; Benito Cereno = Benito Cereno ; Billy Budd, mornar = Billy Budd, sailor

ISBN 978-961-01-5811-0 : 29,99 EUR

821.111(73)-32

COBISS.SI-ID 44950787

499

MENIH, Kristina
    Nove dogodivščine v Pravljičariji / Kristina Menih ; ilustracije Jernej Myint. – Ljubljana : Planinska zveza Slovenije, 2021 (Ljubljana : Schwarz print). – 153 str. : ilustr. ; 25 cm

600 izv. – O avtorici: str. [154]

ISBN 978-961-6870-58-0 : 19,90 EUR

821.163.6-93-32

COBISS.SI-ID 41305091

500

MERC, Dušan, 1952-
    Črna maska : fragmenti iz življenja Marija Kogoja : roman / Dušan Merc. – Ljubljana : Slovenska matica, 2020 ([Ljubljana] : Rotosi). – 305 str. ; 21 cm

400 izv.

ISBN 978-961-213-336-8 : 29,00 EUR

821.163.6-312.6

COBISS.SI-ID 39011843

501

MERMOLJA, Ace
    Lukov greh / Ace Mermolja ; [spremna beseda David Bandelj]. – Trst : Založništvo tržaškega tiska ; [Ljubljana] : Buča, 2021 ([Žalec] : Sinegraf). – 121 str. ; 21 cm

Kdo je Luka? / David Bandelj: str. 115-119. – O avtorju: str. 121

ISBN 978-88-7174-288-5 : 17,00 EUR

821.163.6-1

COBISS.SI-ID 47919875

502

MEŽAN, Toni
    Čarodej Toni : [avtobiografija kmečkega fanta, čarobnega umetnika in lokalnega politika] / [Toni Mežan]. – Bled : samozal. T. Mežan, 2021. – 240 str. : ilustr. ; 24 cm

Avtor naveden na ov. in v kolofonu. – Ov. nasl. – Dodatek k nasl. naveden na ov. – 600 izv.

ISBN 978-961-07-0391-4

929Mežan T.

COBISS.SI-ID 50979587

503

    MI smo : zbornik študentskih kratkih zgodb, prispelih na Natečaj Študentske organizacije Univerze v Mariboru za najboljšo študentsko kratko zgodbo / [Dominik Škrinjar … et al.]. – Maribor : Založba Litera : ŠOUM, cop. 2021. – 82 str. ; 26 cm

Avtorji so navedeni pri posameznem prispevku

821.163.6-32

COBISS.SI-ID 59976963

504

MIHURKO Poniž, Katja
    Od lastnega glasu do lastne sobe : literarne ustvarjalke od začetkov do modernizma / Katja Mihurko Poniž. – Ljubljana : Beletrina, 2021. – 477 str. : ilustr. ; 24 cm

600 izv. – Recenziji Irene Samide in Toneta Smoleja: str. 473-477. – Bibliografija: str. 447-463. – Kazalo

ISBN 978-961-284-758-6 : 34,00 EUR

821.09:305-055.2(091)

COBISS.SI-ID 82292483

505

MIKHAILOV, Nikolai, 1967-2010
    Zgodovina slovanske mitologije v XX. stoletju / Nikolaj Mihajlov ; uredila Monika Kropej Telban in Nejc Petrič ; [prevod iz ruščine Lijana Dejak, prevod iz latinščine Nada Grošelj, prevod povzetka Nives Sulič Dular]. – Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2021 (Begunje : Cicero). – 220 str. ; 25 cm. – (Zbirka Studia mythologica Slavica. Supplementa, ISSN 1581-9744 ; suppl. 16)

400 izv. – Prevod dela: Istorija slavjanskoj mifologii v XX veke. – O avtorju s sl. na zadnji str. ov. – Nasl. na hrbtu: Zgodovina slovanske mitologije. – Knjigi na pot / Monika Kropej Telban in Nejc Petrič. – Gradivo Nikolaja Mihajlova za raziskave slovanske mitologije : spremna beseda / Andrej Pleterski: str. 11-14. – Bibliografija: str. 183-192. – Bibliografija Nikolaja A. Mihajlova / bibliografijo so sestavili Pietro Umberto Dini … [et al.]: str. 197-210. – Kazalo. – Summary: The history of Slavic mythology in 20th century

ISBN 978-961-05-0546-4 : 24 EUR

257.7

COBISS.SI-ID 61865731

506

MIKIĆ, Jasna
    Spol in jezik / Jasna Mikić. – 1. izd. – Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2021 ([Ljubljana] : Demat). – 175 str. : tabele ; 23 cm. – (Knjižna zbirka Ost ; 26)

Podatek o izd. naveden v CIP-u. – O avtorici: str. 174. – Tiskano po naročilu. – Na ov. napačen ISBN. – Bibliografija: str. 149-171 in v opombah na dnu str. – Kazalo

ISBN 978-961-235-956-0 : 15,00 EUR. – ISBN 978-961-235-936-2!

305:81’27

COBISS.SI-ID 53469443

507

MIKOLIČ, Vesna, 1965-
    Izrazi moči slovenskega jezika / Vesna Mikolič. – Koper : Znanstveno-raziskovalno središče, Annales ZRS ; Ljubljana : Slovenska matica, 2020 ([Dob] : Grafika 3000). – 379 str. : ilustr. ; 24 cm. – (Zbirka Razsežnosti slovenstva, ISSN 2738-4446)

300 izv. – O avtorici na sprednjem zavihku ov. – Bibliografija: str. 339-358 in v opombah na dnu str. – Povzetek ; Sintesi: Mezzi espressivi dell’ intensità nella lingua slovena ; Summary: Intensity modification in the Slovenian language. – Kazali. – Izšlo ob finančni podpori Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS)

ISBN 978-961-7058-46-8 (Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Annales ZRS, broš.) : 24,00 EUR

811.163.6’271

COBISS.SI-ID 17199619

508

MIKŠA, Franc
    Čarovnica Martilda : pravljični roman za odrasle in mladino / Franc Mikša. – 1. natis. – Maribor : Obzorja, 2020 (Maribor : Dravski tisk). – 169 str. : portreti ; 24 cm

400 izv. – O avtorju: str. 168-169. – Povzetek v angl.

ISBN 978-961-230-453-9 : 22,00 EUR

821.163.6-312.9

COBISS.SI-ID 20221187

509

MILADINOVIĆ Zalaznik, Mira
    Izgubljeni spomin Vipave : generalmajor Johann von Maasburg in njegovi : [znanstvena monografija] / Mira Miladinović Zalaznik ; [spremna študija Drago Sedmak ; prevod verzov Igor Grdina, prevod proze Mira Miladinović Zalaznik ; transkripcija rokopisa iz pisane gotice Mira Miladinović Zalaznik]. – Ljubljana : Inštitut Nove revije, Zavod za humanistiko, 2021 ([Ljubljana] : Primitus). – 671 str. : ilustr. ; 26 cm. – (Humanistična zbirka INR)

Dodatek k nasl. naveden v kolofonu. – Besedilo večinoma v slov., Maasburgova kronika v nem. in slov. prevodu. – 300 izv. – Vipava in Vipavci v drugem desetletju prejšnjega stoletja / Drago Sedmak: str. 7-112. – Bibliografija: str. 293-303. – Financer: ARRS, Programi, P6-0341, SI, Humanistika in smisel humanosti v vidikih zgodovinskosti in sodobnosti. – Financer: ARRS, Projekti, J7-8283, SI, Kontemporalnost razumevanjskega konteksta ter izražanje osebne in družbene svobode. – Financer: ARRS, Projekti, J6-9354, SI, Kultura spominjanja gradnikov slovenskega naroda in države. – Delo je nastalo v okviru dejavnosti Infrastrukturnega programa Centra za promocijo humanistike (I00036)

ISBN 978-961-7014-29-7 : 36 EUR

929Maasburg J. von
929.52Maasburg
94(497.4Vipava)”1914/1918″

COBISS.SI-ID 56939011

510

MILOHNIĆ, Aldo
    Gledališče upora / Aldo Milohnić ; [izdala] Akademija za gledališče, radio, film in televizijo. – 1. izd. – Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze, 2021 ([Ljubljana] : Birografika Bori). – 163 str. : ilustr. ; 24 cm

300 izv. – O avtorju na zadnjem zavihku ov. – Bibliografija: str. 137-145. – Kazalo. – Povzetek ; Summary

ISBN 978-961-06-0429-7 (broš.) : 19,90 EUR

792(497.4)(091)

COBISS.SI-ID 51570947

511

MIŁOSZ, Czesław, 1911-2004
    Pesnitev o zamrznjenem času ; Tri zime ; Rešitev : zbrane pesmi 1 / Czesław Miłosz ; prevod, opombe in spremno besedilo Jana Unuk. – Ljubljana : Književno društvo Hiša poezije, 2020 ([Ljubljana] : Itagraf). – 226 str. : avtorj. sl. ; 24 cm. – (Knjižna zbirka Poetikonove lire ; knj. 84)

500 izv. – O pesniku in zbirkah v tem zvezku / Jana Unuk: str. 221-[227]

ISBN 978-961-7016-90-1 : 23,00 EUR

821.162.1-1

COBISS.SI-ID 44206595

512

MILOVANOVIĆ, Natalija, 1995-
    Samoumevno / Natalija Milovanović. – Ljubljana : Center za slovensko književnost, 2021 ([Šmarje – Sap] : Mišmaš). – 89 str. ; 21 cm. – (Aleph ; 200)

200 izv. – Povečani tisk

ISBN 978-961-6789-75-2 : 19 EUR

821.163.6-1
821.163.6.09Milovanović N.

COBISS.SI-ID 61085955

513

    MISLI svetlobe in senc : razprave o filozofskem delu Marka Uršiča / uredili Maja Malec, Olga Markič. – 1. izd. – Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2021 (Ljubljana : Birografika Bori). – 282 str. : ilustr. ; 24 cm

Dostopno tudi na: https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/view/262/373/6099-1. – O avtorju na zadnji str. ov. – 200 izv. – Marko Uršič je avtor ov. fotogr. – Bibliografija ter povzetek v slov. in angl. pri vseh prispevkih. – Izbrana bibliografija red. prof. dr. Marka Uršiča za obdobje 1972-2020 / Marjetka Ščelkov: str. 247-276. – Kazalo

ISBN 978-961-06-0430-3 : 19,90 EUR
doi: 10.4312/9789610604310

1Uršič M.(082)

COBISS.SI-ID 53610499

514

    MISLITI narod v dolgih šestdesetih : slovenski intelektualci o slovenskem narodu ter njegovi preteklosti in prihodnosti : [znanstvena monografija] / uredil in spremno študijo napisal Tomaž Ivešić. – Ljubljana : Inštitut Nove revije, Zavod za humanistiko, 2020 ([Ljubljana] : Primitus). – 404 str. : ilustr. ; 25 cm. – (Humanistična zbirka INR)

Drugi dodatek k nasl. naveden v kolofonu. – Misliti šestdeseta leta: intelektualci in slovenski narod / Tomaž Ivešić: str. 9-39. – Kazalo

ISBN 978-961-7014-26-6 : 33 EUR

323.1:94(497.4)”1960/1970″

COBISS.SI-ID 56434691

515

MITREVSKI, Ivan
    Bolhograd : zgodba o prav posebnem mestu / [[besedilo], ilustracije] Ivan Mitrevski. – 1. izd., 1. natis. – Dob : Miš, 2021 (natisnjeno v Sloveniji). – 68 str. : ilustr. ; 22 cm. – (Zbirka Miškolinke)

800 izv. – Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-272-463-4 : 25,95 EUR

821.163.6-93-32
087.5

COBISS.SI-ID 61078787

516

    MLADA čopka : ljudske in avtorske štajerske pravljice / [avtorji Maja Furman … [et al.] ; ilustratorji Mojca Cerjak … [et al.] ; uredila Urška Gomboc]. – 1. izd., 1. natis. – Murska Sobota : Ajda, IBO Gomboc, 2021 (tiskano v EU). – [87] str. : ilustr. ; 27 cm. – (Zbirka Na Slovenskem ; 2)

Avtorji navedeni v kolofonu. – Tiskano po naročilu. – Vsebina Kako raste leto : jesen, zima ; Snežnosek ; Kako raste leto : pomlad, poletje / Bina Štampe Žmavc. Super babi ; Skrivnostni prijatelj in zajec ; O pastirčku Tončku / Maja Furman. Skrivnost sveta / Simona Kopinšek. Hiša glasbe / Zvezdana Majhen. Deklica in general / Tone Partljič. O hrastu in njegovem sinku. Pastorka in bela žena. Maček v črnilu.

ISBN 978-961-7006-17-9 : 29,93 EUR

821.163.6-93-34
398.2(497.4)(02.053.2)

COBISS.SI-ID 65848067

517

MLAKAR Debenec, Ema
    Lili – to sem jaz! / Ema Mlakar Debenec ; [ilustracije Jana Fak]. – Ljubljana : Chiara, 2021 ([Ljubljana] : Itagraf). – 88 str. : ilustr. ; 22 cm. – (Zbirka Velike dogodivščine male Lili)

700 izv. – Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-7060-51-5 : 21,00 EUR

821.163.6-93-32

COBISS.SI-ID 57822723

518

MOČNIK Vogelnik, Teja
    Kamni z Marsa / Teja Močnik. – 1. izd., 1. natis. – Ljubljana : LUD Literatura, 2021 (Begunje : Cicero). – 106 str. ; 23 cm. – (Zbirka Prišleki)

Nasl. str. raztegnjena čez dve str. – 500 izv.

ISBN 978-961-7017-83-0 : 19 EUR

821.163.6-32(081)

COBISS.SI-ID 62259459

519

MOČNIK, Rozika
    Kamen v produ / Rozika Močnik ; [spremno besedo napisal Marjan Pungartnik]. – Maribor : Kulturno društvo Mariborska literarna družba, 2020 (Lesno Brdo : Bisart). – 79 str. ; 22 cm. – (Zbirka Mariborska literarna družba ; 73)

Tiskano po naročilu. – Povečani tisk. – Pastirička, ki poje v megleni dan / Marjan Pungartnik: str. 77-79. – O avtorici na zavihkih ov.

ISBN 978-961-6850-82-7 : 10 EUR

821.163.6-1

COBISS.SI-ID 98606849

520

MÖDERNDORFER, Vinko, 1958-
    Sončnica / Vinko Möderndorfer ; [spremna beseda Lea Šugman Bohinc]. – 1. izd. – Ljubljana : Mladinska knjiga, 2021 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). – 315 str. : ilustr. ; 21 cm. – (Zbirka Odisej)

1.500 izv. – Stvari niso takšne, kot so videti / Lea Šugman Bohinc: str. 305-315

ISBN 978-961-01-6070-0

821.163.6-93-311.2

COBISS.SI-ID 48631555

521

MODIANO, Patrick, 1945-
    Avgustovske nedelje / Patrick Modiano ; prevedla Mojca Schlamberger Brezar. – 1. natis. – Ljubljana : eBesede, 2020 ([Ljubljana] : Demat). – 162 str. ; 20 cm. – (Zbirka Besede)

Prevod dela: Dimanches d’août. – Tiskano po naročilu. – Patrick Modiano in Avgustovske nedelje / Mojca Schlamberger Brezar: str. 157-162

ISBN 978-961-7022-41-4 (trda vezava)
ISBN 978-961-7022-42-1 (broš.) : 18,90 EUR

821.133.1-311.2
821.133.1.09Modiano P.

COBISS.SI-ID 33736963

522

MODIANO, Patrick, 1945-
    Speči spomini / Patrick Modiano ; prevod Aleš Berger ; [spremna beseda Janez Pipan]. – Ljubljana : Cankarjeva založba, 2020 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). – 129 str. ; 25 cm. – (Moderni klasiki ; 117)

Prevod dela: Souvenirs dormants. – 500 izv. – Roman iz prečrtanih stavkov / Janez Pipan: str. 73-129

ISBN 978-961-282-467-9 : 22,98 EUR

821.133.1-311.2
821.133.1.09Modiano P.

COBISS.SI-ID 38989059

523

MONRUE, Maja
    Avdicija / Maja Monrue ; ilustrirala Mateja Pivk. – 1. izd. – Ljubljana : Cela pametna založba, Zavod KURZ, 2021 ([Ljubljana] : Print Point). – [25] str. : ilustr. ; 31 cm. – (Leto pravljic : majska)

200 izv.

ISBN 978-961-95076-8-1 : 24,90 EUR

821.163.6-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 58267651

524

MONRUE, Maja
    Cvetlična svatba / Maja Monrue ; ilustrirala Mateja Pivk. – 1. izd. – Ljubljana : Cela pametna založba, Zavod KURZ, 2021 ([[Ljubljana] : Print-Point). – [25] str. : ilustr. ; 31 cm. – (Zbirka Leto pravljic : aprilska)

200 izv.

ISBN 978-961-95076-7-4 : 24,90 EUR

821.163.6-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 53174531

525

MONRUE, Maja
    Izgubljeno jajce / Maja Monrue ; ilustrirala Mateja Pivk. – 1. izd. – Ljubljana : Cela pametna založba, Zavod KURZ, 2021 ([Ljubljana] : Print Point). – [29] str. : ilustr. ; 31 cm. – (Leto pravljic : marčevska)

200 izv.

ISBN 978-961-95076-6-7 : 24,90 EUR

821.163.6-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 49893891

526

MONRUE, Maja
    Medenjaki za pande / Maja Monrue ; ilustrirala Mateja Pivk. – 1. izd. – Ljubljana : Cela pametna založba, Zavod KURZ, 2020 ([Ljubljana] : Print Point). – [32] str. : ilustr. ; 31 cm. – (Zbirka Leto pravljic : decembrska)

200 izv.

ISBN 978-961-95076-3-6 : 24,90 EUR

821.163.6-93-34

COBISS.SI-ID 36672003

527

MONRUE, Maja
    Novoletni mraz / Maja Monrue ; ilustrirala Mateja Pivk. – 1. izd. – Ljubljana : Cela pametna založba, Zavod KURZ, 2020 ([Ljubljana] : Print Point). – [24] str. : ilustr. ; 31 cm. – (Zbirka Leto pravljic : januarska)

200 izv.

ISBN 978-961-95076-4-3 : 24,90 EUR

821.163.6-93-34

COBISS.SI-ID 39712259

528

MONRUE, Maja
    Podganje spoznanje / Maja Monrue ; ilustrirala Mateja Pivk. – 1. izd. – Ljubljana : Cela pametna založba, Zavod KURZ, 2020 ([Ljubljana] : Print Point). – [28] str. : ilustr. ; 31 cm. – (Zbirka Leto pravljic : novembrska)

200 izv.

ISBN 978-961-95076-2-9 : 24,90 EUR

821.163.6-93-34

COBISS.SI-ID 32323075

529

MONRUE, Maja
    Ribji pakt / Maja Monrue ; ilustrirala Mateja Pivk. – 1. izd. – Ljubljana : Cela pametna založba, Zavod KURZ, 2021 ([Ljubljana] : Print Point). – [32] str. : ilustr. ; 31 cm. – (Leto pravljic : junijska)

200 izv.

ISBN 978-961-95076-9-8

821.163.6-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 62685955

530

MOZETIČ, Brane
    Rožnate zgodbe iz neheteronormativne zgodovine : (za mladino) / Brane Mozetič ; ilustracije Ana Lucija Šarić. – Ljubljana : Škuc, 2020 ([Škofja Loka] : Nonparel). – 115 str. : ilustr. ; 25 cm. – (Zbirka Lambda ; 149)

Ilustr. na spojnih listih. – 500 izv.

ISBN 978-961-6983-52-5 : 20 EUR

316.723-055.34(091)(02.053.2)

COBISS.SI-ID 53832707

531

MRVIČ, Toni
    Ženske mojega življenja : kako s partnerico, hčerjo, mamo in taščo / Toni Mrvič in Marko Juhant. – 1. izd., 1. natis. – Mavčiče : Čmrlj, komuniciranje in ustvarjalnost, 2021. – 90 str. ; 21 cm

ISBN 978-961-95365-0-6 : 20 EUR

159.922.1(035)

COBISS.SI-ID 61205507

532

MUCK, Desa
    Kokoš velikanka ali Kako je Slovenija dobila svojo podobo / Desa Muck ; ilustrirala Ana Iza Sajko. – 3., prenovljena izd. – Mokronog : Muck Blažina, 2020. – [23] str. : ilustr. ; 27 cm

Nasl. na ov.: Kokoš velikanka. – Ilustr. na notr. str. ov. – Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-95122-1-0 : 15,00 EUR

821.163.6-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 34114819

533

MUCK, Desa
    Oli iz dežele vulkanov / Desa Muck ; ilustriral Uroš Hrovat. – 1. izd. – Grad : Zavod za upravljanje kulturne dediščine, 2021. – [37] str. : ilustr. ; 31 cm

2.000 izv. – Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-95296-0-7 : 20,00 EUR

821.163.6-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 52942339

534

MUCK, Peter
    Deklica in bukev / Peter Muck ; ilustrirala Zala Sajko. – 1. izd. – Mokronog : Muck Blažina, 2020. – [31] str. : ilustr. ; 27 cm

Ilustr. na spojnih listih. – Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-95122-4-1 : 18,00 EUR

821.163.6-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 37739523

535

MUGERLI, Anja, 1984-
    Čebelja družina / Anja Mugerli. – 1 izd. – Ljubljana : Cankarjeva založba, 2020 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). – 142 str. ; 21 cm

500 izv. – Vsebina: Jabolkosnedka ; Pust ; Čevlji ; Čebelja družina ; Pirta ; Rdeči petelin ; Jezero

ISBN 978-961-282-466-2 : 24,99 EUR

821.163.6-32

COBISS.SI-ID 30873603

536

MULEC, Breda
    Aleksander in vurberški zmaj v deželi nenavadnih bitij / Breda Mulec ; ilustriral Vanja Flis. – 1. izd. – Radovljica : Didakta, 2020 (natisnjeno v EU). – [61] str. : ilustr. ; 31 cm

800 izv. – O avtorici in ilustratorju: str. 61

ISBN 978-961-261-565-9 : 19,99 EUR

821.163.6-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 36948995

537

MULEJ, Matjaž
    Odgovornost do družbe v vzgoji in izobraževanju : soavtorska monografija. Knj. 1, Osnove / uredniki in avtorji Matjaž Mulej, Nastja Mulej, Anita Hrast ; nadaljnji avtorji Andrej Kirn … [et al.]. – 1. natis. – Maribor : Kulturni center, 2020. – XIII, 150 str. : ilustr. ; 23 cm. – (Zbirka Znanstvena monografija / Kulturni center, ISSN 2630-1962 ; 014)

300 izv. – Bibliografija na koncu poglavij. – Povzetek v slov. in angl. pri vsakem poglavju

ISBN 978-961-6781-94-7 : 29,00 EUR

316:37

COBISS.SI-ID 39403011

538

MULEJ, Matjaž
    Odgovornost do družbe v vzgoji in izobraževanju : soavtorska monografija. Knj. 2, Praktični primeri / uredniki in avtorji Matjaž Mulej, Nastja Mulej, Anita Hrast ; nadaljnji avtorji Petra Kunc … [et al.]. – 1. natis. – Maribor : Kulturni center, 2020. – XII, 154 str. : ilustr. ; 23 cm. – (Zbirka Znanstvena monografija / Kulturni center, ISSN 2630-1962 ; 015)

300 izv. – BIbliografija na koncu poglavij. – Povzetek v slov. in angl. pri vsakem poglavju

ISBN 978-961-6781-99-2 : 29,00 EUR

316:37

COBISS.SI-ID 39436547

539

MURNANE, Gerald
    Pustinje / Gerald Murnane ; prevedla, [spremna beseda] Anja Radaljac. – Maribor : Litera, 2020 ([Ljubljana] : Demat). – 110 str. ; 22 cm. – (Knjižna zbirka Litera)

Prevod dela: The plains. – 500 izv. – Odkrivanje nevidnega skozi detajlno / Anja Radaljac: str. 105-110

ISBN 978-961-7056-76-1 : 23,00 EUR

821.111(94)-31

COBISS.SI-ID 36736515

540

MUROVEC, Karmen
    Petra : mladinski roman / Karmen Murovec. – 1. natis. – Maribor : Kulturni center Maribor, zavod za umetniško produkcijo in založništvo, 2021. – 79 str. ; 19 cm. – (Sprejeto ; 026)

Tiskano po naročilu. – O avtorici: str. [80]

ISBN 978-961-7118-18-6 : 15,00 EUR

821.163.6-93-31

COBISS.SI-ID 48118275

541

MUSEK Lešnik, Kristijan
    Pozitivna psihologija za vrtce, šole in starše / Kristijan Musek Lešnik ; [ilustracije Matej de Cecco]. – 1. izd. – Ljubljana : Mladinska knjiga, 2021 (Nova Gorica : Grafika Soča). – 210 str. : ilustr. ; 24 cm. – (Zbirka Svetilnik)

1.600 izv. – O avtorju na zavihku platnice. – Bibliografija: str. 206-210

ISBN 978-961-01-6080-9 : 24,99 EUR

159.942

COBISS.SI-ID 61357571

542

MUSTER, Miki
    Chicago ; Gladiator / Miki Muster ; [dodatne ilustracije Igor Ribič]. – 1. natis. – Ljubljana : Buch, 2021 ([Ljubljana] : Belin). – 128 str. : ilustr. ; 31 cm. – (Zvitorepec v barvah ; knj. 5)

500 izv. – Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-7085-10-5 : 36,00 EUR

084.11(02.053.2)

COBISS.SI-ID 77927683

543

MUSTER, Miki
    Lučka na severu / [avtor risbe] Miki Muster ; [avtor teksta] Mimi Malenšek. – 1. natis. – Ljubljana : Buch, 2021

ISBN 978-961-7085-09-9

084.11(02.053.2)

COBISS.SI-ID 65738499

544

MUSTER, Miki
    Lupinica / [avtor risbe] Miki Muster ; [avtor teksta] Vera Albreht. – 1. natis. – Ljubljana : Buch, 2021

ISBN 978-961-7085-08-2

084.11

COBISS.SI-ID 65143043

545

    NA balkon visoke hiše : antologija najkrajše slovenske pripovedi / izbrala, uredila in spremno besedo napisala Alojzija Zupan Sosič. – 1. izd. – Ljubljana : Mladinska knjiga, 2020 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). – 315 str. ; 19 cm. – (Knjižnica Kondor : izbrana dela iz domače in svetovne književnosti ; zv. 367)

500 izv. – Hiša čaka na obiskovalca / Alojzija Zupan Sosič: str. 285-309. – Viri izbranih pripovedi: str. 310-315

ISBN 978-961-01-5809-7 : 29,99 EUR

821.163.6-32

COBISS.SI-ID 40639491

546

    NA drugi strani : slovenska fotoreportaža. 2, Identiteta = On the other side : Slovenian photoreportage. No. 2, Identity / [pisci besedil Meta Krese … [et al.] ; uredila Julija Hoda, Ilija Tomanić Trivundža ; prevodi v angleščino Lukas Debeljak … et al.]. – Ljubljana : Muzej in galerije mesta Ljubljane = Museum and Galleries of Ljubljana, 2021 ([Ljubljana] : R-tisk). – 136 str. : ilustr. ; 24 cm

Slov. besedilo in prevod v angl. – 300 izv. – Bibliografija na koncu posameznih poglavij in z opombami na dnu str.

ISBN 978-961-95193-2-5 (zv. 2) : 15,00 EUR
ISBN 978-961-95193-7-0 (komplet) : 50,00 EUR

77.044(497.4)

COBISS.SI-ID 50952707

547

    NA drugi strani : slovenska fotoreportaža. 3, Moč = On the other side : Slovenian photoreportage. No. 3, Power / [pisci besedil Jan Babnik … [et al.] ; uredila Jan Babnik, Julija Hoda ; prevodi v angleščino Lukas Debeljak … et al.]. – Ljubljana : Muzej in galerije mesta Ljubljane = Museum and Galleries of Ljubljana, 2021 ([Ljubljana] : R-tisk). – 139 str. : ilustr. ; 24 cm

Slov. besedilo in prevod v angl. – 300 izv. – Bibliografija na koncu posameznih poglavij in z opombami na dnu str.

ISBN 978-961-95193-4-9 (zv. 3) : 15,00 EUR
ISBN 978-961-95193-7-0 (komplet) : 50,00 EUR

77.044(497.4)

COBISS.SI-ID 55471363

548

    NA drugi strani : slovenska fotoreportaža. 1, Uvod = On the other side : Slovenian photoreportage. No. 1, Introduction / [pisci besedil Jan Babnik … [et al.] ; uredili Julija Hoda, Marija Skočir ; prevodi v angleščino Lukas Debeljak … et al.]. – Ljubljana : Muzej in galerije mesta Ljubljane = Museum and Galleries of Ljubljana, 2021 ([Ljubljana] : R-tisk). – 231 str. : ilustr. ; 24 cm

Slov. besedilo in prevod v angl. – 300 izv. – Bibliografija na koncu posameznih poglavij in z opombami na dnu str.

ISBN 978-961-95193-3-2 (zv. 1) : 15,00 EUR
ISBN 978-961-95193-7-0 (komplet) : 50,00 EUR

77.044:070(497.4)

COBISS.SI-ID 52113155

549

    NA drugi strani : slovenska fotoreportaža. 4, Vsakdanje = On the other side : Slovenian photoreportage. No. 4, The everyday / [pisci besedil Julija Hoda … [et al.] ; uredili Julija Hoda, Marija Skočir ; prevodi v angleščino Lukas Debeljak … et al.]. – Ljubljana : Muzej in galerije mesta Ljubljane = Museum and Galleries of Ljubljana, 2021 ([Ljubljana] : R-tisk). – 135 str. : ilustr. ; 24 cm

Slov. besedilo in prevod v angl. – 300 izv. – Bibliografija na koncu posameznih poglavij in z opombami na dnu str.

ISBN 978-961-95193-6-3 (zv. 4) : 15,00 EUR
ISBN 978-961-95193-7-0 (komplet) : 50,00 EUR

77.044(497.4)

COBISS.SI-ID 60501763

550

NAGLIČ, Janja
    Varuhi časa. 2, Viteški turnir : mladinski domišljijski roman / Janja Naglič. – Brežice : Primus, 2021 ([Brežice] : Primus). – 166 str. ; 22 cm. – (Zbirka Avtorji)

Tiskano po naročilu. – O avtorici na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-7129-06-9 : 22,00 EUR

821.163.6-93-312.9

COBISS.SI-ID 61218563

551

NAJI, Franjo
    Ringlšpil / Franjo H. Naji ; [spremna beseda Esad Babačić]. – Maribor : Litera, 2021 ([Ljubljana] : Demat). – 222 str. ; 22 cm. – (Knjižna zbirka Litera)

500 izv. – Mestna sprava? / Esad Babačić: str. 217-222

ISBN 978-961-7135-06-0 : 24,90 EUR

821.163.6-31

COBISS.SI-ID 73110787

552

    NAJLEPŠI slovenski pregovori in reki / [zbrala Marjeta Zorec]. – 1. izd. – Ljubljana : Mladinska knjiga, 2021 ([Škofja Loka] : Nonparel). – 151 str. : ilustr. ; 23 cm. – (Zbirka Zlata Slovenija)

2.600 izv. – Povečani tisk

ISBN 978-961-01-6126-4 : 24,99 EUR

821.163.6-84

COBISS.SI-ID 60060419

553

NAMESTNIK Brbre, Jelka
    Lekarna / Jelka Namestnik Brbre ; ilustrirala Vanja Nedimović. – 1. ponatis. – Laporje : Jelka, 2021 ([Pesnica pri Mariboru] : Garb). – [24] str. : ilustr. ; 31 cm

Recenzija / Marko Juhant: str. 24. – 2.000 izv. – Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-07-0333-4 : 12,90 EUR

821.163.6-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 64446467

554

NARODNI muzej Slovenije
    Dragocenosti Narodnega muzeja Slovenije = Treasures of the National Museum of Slovenia / [glavni urednik Matej Hreščak ; prevod v angleščino Darja Horvatič … [et al.] ; fotografije Tomaž Lauko … et al.]. – 2., prenovljena in razširjena izd. = 2nd, revised and expanded ed. – Ljubljana : Narodni muzej Slovenije, 2021 ([Ljubljana] : Present). – 235 str. : ilustr. ; 31 cm

Vzpor. slov. besedilo in prevod v angl. – 1.000 izv. – Bibliografija: str. 228-235

ISBN 978-961-6981-52-1 : 39,00 EUR

069.51(497.4Ljubljana)

COBISS.SI-ID 68817411

555

    NASILJE : od razumevanja vzrokov k iskanju rešitev / [urednica] Sara Jerebic ; [avtorji besedil Christian Gostečnik … et al.]. – Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba ; Ljubljana : Teološka fakulteta, 2021 ([Maribor] : Dravski tisk). – 259 str. : ilustr. ; 21 cm

500 izv. – Bibliografija in povzetki pri vseh prispevkih

ISBN 978-961-278-550-5 (Celjska Mohorjeva družba) : 27,00 EUR
ISBN 978-961-6844-95-6 (Teološka fakulteta)

343.615

COBISS.SI-ID 71770115

556

NEUBAUER, Henrik
    Svetovna zgodovina plesa / Henrik Neubauer. – Ljubljana : Slovenska matica, 2020 ([Kranj] : Žnidarič). – 124 str. : ilustr. ; 28 cm

Uvodna misel / Ignacija J. Fridl: str. 5-6. – Spremna beseda Sonje Kerin Krek na sprednjem zavihku ov. – 500 izv. – Bibliografija: str. 113-114. – Povzetek ; Summary

ISBN 978-961-213-298-9 : 20,00 EUR

793.3(091)

COBISS.SI-ID 29867011

557

    NEZBRANI komadi : 222 pesmi za bolj ali manj odrasle / izbral [in spremna besedila napisal] Andrej Ilc ; [uredila Alenka Veler in Andrej Ilc]. – 1. izd. – Ljubljana : Mladinska knjiga, 2020 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). – 401 str. ; 19 cm. – (Zbirka Sončnica)

Potiskani spojni listi. – 1.500 izv. – Nekaj tretjega / Andrej Ilc: str. 5-12

ISBN 978-961-01-5775-5 : 27,99 EUR

821-194

COBISS.SI-ID 30768131

558

    NIKO Kralj, pionir industrijskega oblikovanja : “Čudna je človekova narava, da si želi vedno nekaj drugega, kar ima.” / uredili Barbara Predan in Špela Šubic. – Ljubljana : Slovenska matica : Muzej za arhitekturo in oblikovanje, 2021 ([Ljubljana] : Studio Print). – 192 str. : ilustr. ; 25 cm. – (Odstiranja, ISSN 2784-4625 ; 1)

400 izv. – Bibliografija pri vseh prispevkih in v opombah na dnu str. – Kazalo

ISBN 978-961-213-351-1 : 19,00 EUR

7.05:62(497.4):929Kralj N.(082)

COBISS.SI-ID 63226627

559

NOTHOMB, Amélie
    Žeja / Amélie Nothomb ; prevedla Vesna Velkovrh Bukilica ; [spremna beseda Drago Karl Ocvirk]. – 1. izd. – Ljubljana : Družina, 2020 (tiskano v Sloveniji). – 142 str. ; 21 cm

Prevod dela: Soif. – 500 izv. – Kaj pravijo ljudje, kdo sem? / Drago Karl Ocvirk: str. 125-142. – Povečani tisk

ISBN 978-961-04-0727-0 : 17,90 EUR

821.133.1(493)-311.2

COBISS.SI-ID 34665987

560

NOVAK, Bogdan, 1944-
    Sredi življenja smo s smrtjo obdani / Bogdan Novak. – 1. izd. – Radovljica : Didakta, 2021 (natisnjeno v EU). – 437 str. ; 21 cm

600 izv.

ISBN 978-961-261-600-7 : 34,99 EUR

821.163.6-311.2

COBISS.SI-ID 60481027

561

NOVAK, Marjan, 1964-
    [Ekonomsko propagandni program]
    EPP : oglaševanje v Sloveniji : 1990-2020 / Marjan Novak. – Ljubljana : Medijski partner, 2021-     (Ljubljana : Collegium graphicum). – Zv. <1-> : ilustr. ; 24 cm

O avtorju na zadnjem zavihku ov. – 600 izv. – Dosedanja vsebina: Del 1. – 2021. – 247 str. – 600 izv. ; Del 2. – 2021

ISBN 978-961-94415-2-7 (zv. 1)
ISBN 978-961-94415-3-4 (zv. 2)

659.1(497.4)”1990/2020″

COBISS.SI-ID 44819971

562

NOVAK, Špela, 29.5.1987-
    Življenje z volkom : življenjska zgodba o iskanju notranje moči : [avtobiografija] / Špela Novak. – Ljubljana : samozal., 2021 ([Dob] : Grafika 3000). – 423 str. ; 21 cm

Drugi dodatek k nasl. naveden v kolofonu. – 500 izv. – O avtorici na zadnjem zavihku ov. – Spremna beseda Nade Mulej na sprednjem zavihku ov.

ISBN 978-961-07-0368-6 : 26,00 EUR

929Novak Š.
821.163.6-94

COBISS.SI-ID 48077315

563

NOVAK, Vesna, 1982-
    Ujeti v viharju / Vesna Novak. – Maribor : samozal. ; Šmarješke Toplice : distribucija Stella, 2021 (Šmarješke Toplice : Stella). – 223 str. : ilustr. ; 22 cm. – (Zbirka Bumbarji)

Broš. izd. meri 21 cm. – Tiskano po naročilu. – O avtorici: str. [229]. – Vsebuje tudi: Mala šola taborništva

ISBN 978-961-246-619-0 (Stella, trda vezava). – ISBN 978-961-246-620-6! : 22,90 EUR
ISBN 978-961-246-620-6 (Stella, broš.)

821.163.6-93-311.3
796.54(02.053.6)

COBISS.SI-ID 51697667

564

    O poslanstvu humanistike in družboslovja : ob stoletnici Filozofske Fakultete Univerze v Ljubljani / Katja Mahnič, Barbara Pihler Ciglič (ur.) ; [prevod povzetka Mateja Petan]. – 1. izd. – Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2021 (Ljubljana : Birografika Bori). – 505 str. : ilustr. ; 25 cm. – (Zbirka Historia facultatis, ISSN 2712-6242)

300 izv. – Bibliografija in povzetek v slov. pri posameznih prispevkih. – Summary. – Kazalo

ISBN 978-961-06-0455-6 : 29,90 EUR
doi: 10.4312/9789610604549

378.6:1(497.4Ljubljana)(091)(082)
1(497.4)(082)
7/9(497.4)(082)
3(497.4)(082)

COBISS.SI-ID 61035267

565

OBADIČ, Natalija
    O, ti naš Lovro — : zgodba o otroku z motnjo pozornosti? / Natalija Obadič ; [spremna beseda Ivan Jurkovič]. – 1. izd. – Ljubljana : Novi svet, 2020. – 129 str. ; 19 cm

ISBN 978-961-6878-82-1

821.163.6-94
616.89-008.47(092)

COBISS.SI-ID 40036099

566

    OBJEKT v arhitekturi / Deleuze … [et al.] ; uredila [in spremno študijo napisala] Petra Čeferin ; prevod Monika Jerič, Rado Riha. – 1. izd., 1. natis. – Ljubljana : ZRC SAZU, Založba ZRC, 2021 (Ljubljana : Cicero). – 158 str. : ilustr. ; 20 cm. – (Teoretska praksa arhitekture : TPA, ISSN 2350-6105)

400 izv. – Prevodi del: Qu’est-ce que l’acte de création? ; In spite of the void : The Volvo case ; Of mirrors and ashes and beginning again ; Architecture’s appearance and the practices of imagination. – Opombe z bibliografijo na dnu str. – Kazalo

ISBN 978-961-05-0545-7 : 19 EUR

72.01(082)

COBISS.SI-ID 62152963

567

OBLAK, Leon, 1966-
    Jezus Kristus / Leon Oblak ; [grafike gravure Juliusa Schnorra von Carolsfelda]. – Celje : Društvo Mohorjeva družba : Celjska Mohorjeva družba, 2021 ([Maribor] : Dravski tisk). – 210 str. : ilustr. ; 25 cm

800 izv.

ISBN 978-961-278-546-8 : 24,90 EUR

821.163.6-141
27-31
27-29

COBISS.SI-ID 70684163

568

    OČARLJIVI poskusi z rastlinami / urednice Maruša Pompe Novak, Špela Baebler in Marina Dermastia ; [avtorji poglavij Jana Ambrožič-Dolinšek … [et al.] ; ilustracije Matej de Cecco]. – 1. izd. – Ljubljana : Slovensko društvo za biologijo rastlin : Nacionalni inštitut za biologijo, 2021 ([Jastrebarsko] : Og grafika). – 61 str. : ilustr. ; 24 cm

500 izv. – Kazalo

ISBN 978-961-94802-9-8 (Nacionalni inštitut za biologijo)

58.085(02.053.2)

COBISS.SI-ID 59572739

569

    ODPRTA scena : zmanjševanje škode med brezdomnimi uporabniki drog v Ljubljani / Vera Grebenc in Amra Šabić (ur.). – Ljubljana : Fakulteta za socialno delo, 2020 (Škofja Loka : Nonparel). – 228 str. : ilustr. ; 23 cm

O avtorjih: str. 5-7. – 200 izv. – Bibliografija pri vseh prispevkih. – Kazalo

ISBN 978-961-6569-74-3 : 25,00 EUR

364-78(497.4Ljubljana)

COBISS.SI-ID 37115651

570

    ODPRTA znanost v Sloveniji in svetu / [urednika tematske številke Janez Štebe, Ana Inkret, Danijela Tamše]. – Ljubljana : Inštitut Časopis za kritiko znanosti, 2021 ([Ljubljana] : Demat). – 323 str. : ilustr. ; 24 cm. – (Časopis za kritiko znanosti, ISSN 0351-4285 ; letn. 49, št. 282)

300 izv. – Bibliografija ter povzetki v angl. in slov. pri večini prispevkov

001.891

COBISS.SI-ID 64658179

571

OGOREVC, Marjan
    Magija : most med znanostjo in religijo / Marjan Ogorevc. – Globoko : Enost – center, 2020 ([Brežice] : Digitalni tisk Primus). – 437 str. : ilustr. ; 24 cm

2.000 izv. – O avtorju na zadnjem zavihku ov. – Spremna beseda / Marko Pavliha: str. 9-12. – Bibliografija: str. 433-437 in opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-94697-1-2 : 32,00 EUR

133.4
133.4(091)

COBISS.SI-ID 34703619

572

OGOREVC, Marjan
    Popolna združitev : zlitje v tantričnem odnosu / Marjan Ogorevc. – Globoko : Enost – center, 2021 ([Brežice] : Digitalni tisk Primus). – 265 str. : ilustr. ; 24 cm

Tiskano po naročilu. – O avtorju na zadnjem zavihku ov. – Ilustr. na notr. str. ov. – Bibliografija: str. 264-265

ISBN 978-961-94697-2-9 : 24,00 EUR

613.88:243.2

COBISS.SI-ID 82464771

573

OGRIZEK, Maša
    Koko mesto / Maša Ogrizek in Miha Ha ; [ilustriral Miha Hančič]. – 1. izd., 1. natis. – Dob : Miš, 2021 (natisnjeno v EU). – 1 kartonka ([16] str.) : ilustr. ; 25 cm

ISBN 978-961-272-382-8 : 21,95 EUR

087.5
711.4(02.053.2)

COBISS.SI-ID 303014400

574

OGRIZEK, Maša
    Lisičja luna / Maša Ogrizek ; ilustrirala Tina Dobrajc ; [spremna beseda Barbara Kreš]. – Dob : Miš, 2021 (natisnjeno v Sloveniji). – 79 str. : ilustr. ; 26 cm

700 izv. – Biti in pripadati / Barbara Kreš: str. 77-79. – Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-272-470-2 : 27,95 EUR

821.163.6-93-31

COBISS.SI-ID 62993667

575

OLETIČ, Svetlana
    Življenje : avtobiografski roman / Svetlana Oletič. – Brežice : Primus, 2021 ([Brežice] : Primus digitalni tisk). – 245 str. ; 22 cm. – (Zbirka Avtorji)

Tiskano po naročilu. – O avtorici na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-7129-23-6 : 25,00 EUR

821.163.6-312.6

COBISS.SI-ID 69860611

576

OMAHEN Šikonja, Nejka
    Polžja dirka / Nejka Omahen Šikonja ; ilustrirala Maja Lubi. – Jezero : Morfemplus, 2020. – [26] str. : ilustr. ; 29 cm

1.000 izv. – Ilustr. na notr. str. ov.

ISBN 978-961-7067-32-3 : 19,90 EUR

821.163.6-93-1
087.5

COBISS.SI-ID 303817728

577

OMERZA, Igor
    Velikani slovenske osamosvojitve in UDBA. Del 1, Ciril Žebot – Peter / Igor Omerza. – 1. izd. – Ljubljana : Klub Native Speakerjev Slovenije : Zavod Aruma, 2021 ([Ljubljana] : Januš). – 269 str. : ilustr. ; 20 cm

Tisk po naročilu. – Kazalo

ISBN 978-961-95096-1-6 (Klub Native Speakerjev Slovenije) : 33,99 EUR
ISBN 978-961-07-0598-7 (Zavod Aruma)

351.746(497.4)”1942/1989″:929Žebot C.
323.282(497.4):929Žebot C.

COBISS.SI-ID 66073603

578

OMERZEL, Mira
    Tkanje življenjske energije, duha in telesa : prezrta sporočila življenja in smrti, zvočno-energijskega napajanja, kriznih situacij, bolezni in bolečine / Mira Omerzel-Mirit. – Ig : Sventovid, 2021. – 388 str. : ilustr. ; 24 cm. – (Knjižna serija Sozvočja življenja, duhovnosti in znanosti : ob 50-letnici raziskovanja in predstavljanja slovenske ter svetovne duhovne in glasbene dediščine ; knj. 1)

O avtorici: str. 386-388 in na zavihkih ov. – Tiskano po naročilu. – Bibliografija: str. 347-348 in opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-7084-07-8 : 27,00 EUR

130.33
133

COBISS.SI-ID 52400387

579

O’NEILL, Poppy
    Bodi močen : pogumnejši si, kot si misliš / Poppy O’Neill ; [prevedla Anaja Siver]. – Brežice : Primus, 2021. – 141 str. : ilustr. ; 21 cm. – (Zbirka Prima za mlade)

Prevod dela: Be strong

ISBN 978-961-7129-11-3

159.923.3(02.053.2)

COBISS.SI-ID 64399875

580

ORBINI, Mauro
    Kraljestvo starih Slovenov II / Mavro Orbini ; [prevod in priredba Peter Amalietti]. – 1. izd. – Rob : Amalietti & Amalietti, 2021 (tiskano v Evropi). – 249 str. : ilustr. ; 23 cm. – (Zbirka Prepovedane knjige)

Prevod dela: Il regno degli Slavi. – O avtorju na zadnjem zavihku ov. – Tiskano po naročilu. – Bibliografija z opombami na dnu str.

ISBN 978-961-7036-64-0 : 25 EUR

94(497)”…/14″

COBISS.SI-ID 51066883

581

ORIGENES, ok. 185-ok. 254
    Homiliji k Visoki pesmi / Origen ; prevod in spremna beseda Neža Gačnik. – Ljubljana : KUD Logos, 2021 (Begunje : Cicero). – 144 str. ; 20 cm. – (Knjižna zbirka KUD Logos ; 78) (Zbrana dela / Origen ; 3)

400 izv. – Visoka pesem v Origenovi eksegezi / [Neža Gačnik]: str. 111-140. – Bibliografija: str. 142-143 in v opombah na dnu str.

ISBN 978-961-7096-81-1 : 15,00 EUR

27-277.2-243.67
27-9″02″:929Origen

COBISS.SI-ID 70990595

582

    OSAMOSVOJITEV : prispevki za enciklopedijo slovenske osamosvojitve, državnosti in ustavnosti / [avtorji Matej Avbelj … [et al.] ; glavni urednik, predgovor Dimitrij Rupel ; abecedni seznam gesel z avtorji, seznam kratic Elena Franetič ; slikovno gradivo Muzej novejše zgodovine Slovenije, Park vojaške zgodovine Pivka, osebni arhiv dr. Dimitrija Rupla]. – 1. izd. – Nova Gorica : Nova univerza, 2021 ([Ljubljana] : Litteralis). – XVIII, 371 str. : ilustr. ; 30 cm

3.500 izv. – Bibliografija pri večini gesel. – Kazalo

ISBN 978-961-94502-8-4 : 35 EUR

94(497.4)”1987/1992″(031)

COBISS.SI-ID 64550659

583

    OSEBNOSTI slovenskega novinarstva / uredila Mateja Ratej. – 1. izd., 1. natis. – Ljubljana : ZRC SAZU, Založba ZRC, 2021 ([Ljubljana] : Collegium Graphicum). – 249 str. : portreti ; 25 cm. – (Življenja in dela, ISSN 2385-9792 ; 25. Biografske študije ; 18)

300 izv. – Potiskan sprednji spojni list. – Bibliografija in povzetek pri vseh prispevkih. – Financer: ARRS, Programi, P6-0088, SI, Etnološke in folkloristične raziskave kulturnih prostorov in praks

ISBN 978-961-05-0517-4 : 24,00 EUR

929(497.4)(082)
070.42(497.4)(082)

COBISS.SI-ID 51675395

584

OSREDKAR, Rezka
    Uvod v sugestijo / Rezka Osredkar. – 1. natis. – Ljubljana : samozal., 2021. – 320 str. ; 24 cm

200 izv. – Bibliografija: str. 318-320

ISBN 978-961-07-0512-3

159.962.7

COBISS.SI-ID 60910851

585

OSTERC, Vanja
    Pajek : kratke zgodbe / Vanja Osterc. – Brežice : Primus, 2021 ([Brežice] : Primus digitalni tisk). – 193 str. ; 22 cm. – (Zbirka Avtorji)

Tiskano po naročilu. – O avtorju na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-7090-94-9 : 24,00 EUR

821.163.6-32

COBISS.SI-ID 51448579

586

OSTI, Josip
    Poper po pudingu : (66 zgodb in zgodbic, če pa jih, draga bralka ali bralec, bereš stoje na rokah, se ti zazdi, da jih je 99) / Josip Osti ; [spremna beseda Boris A. Novak]. – 1. izd. – Maribor : Pivec, 2021 ([Maribor] : Dravski tisk). – 152 str. ; 22 cm. – (Zbirka Branje. Proza)

300 izv. – Popopran pisateljski puding / Boris A. Novak: str. 145-148. – Povečani tisk

ISBN 978-961-7103-50-2 : 24,90 EUR

821.163.6-32
821.163.6.09Osti J.

COBISS.SI-ID 59521539

587

OSTI, Josip, 1945-2021
    Panova piščal / Josip Osti. – 1. izd., 1. natis. – Ljubljana : LUD Literatura, 2021 (Begunje : Cicero). – 90 str. ; 23 cm. – (Zbirka Prišleki)

Nasl. str. raztegnjena čez dve str. – 300 izv.

ISBN 978-961-7017-86-1 : 19 EUR

821.163.6-1

COBISS.SI-ID 64904195

588

OVEN, Edvard
    Napetost med videzom in resnico / Edvard Oven. – Ljubljana : samozal. E. Oven, 2021. – 406 str. : ilustr. ; 24 cm

1.200 izv.

ISBN 978-961-07-0495-9 : 29,90 EUR

34.096:929Oven E.
323(497.4)”1991/…”
929Oven E.

COBISS.SI-ID 59689219

589

OVIDIUS Naso, Publius
    Metamorfoze / Publij Ovidij Nazon ; prevedla [in spremno besedilo napisala] Barbara Šega Čeh. – Ljubljana : Modrijan, 2013-<2020>. – Zv. <1-2> ; 19 cm

Prevod dela: P. Ovidii Nasonis Metamorphoseon libri XV. – Vzporedno lat. besedilo in slov. prevod. – Od zv. 2 dalje Slovenska matica

Dosedanja vsebina:
[1]: I.-III. – 1. izd. – 2013 (natisnjeno v Sloveniji). – 295 str. – 800 izv. – Izbrana bibliografija: str. 295
[2]: IV.-VI. – 2020 ([Ljubljana] : Rotosi). – 310 str. : ilustr. – 300 izv. – Izbrana bibliografija: str. 309-310

ISBN 978-961-241-711-6 (zv. 1) : 23,50 EUR
ISBN 978-961-213-337-5 (Slovenska matica, zv.2)

821.124’02-13

COBISS.SI-ID 265574656

590

PADEŽNIK, Stane
    Brez slepomišenja : vedre in trpke prigode slepih in zaslepljenih / Stane Padežnik ; [avtorica ilustracij Maja Habjanič]. – Ljubljana : samozal. S. Padežnik, 2020 ([Ljubljana] : Salve). – 338 str. : ilustr. ; 21 cm

O avtorju na sprednjem zavihku ov.

ISBN 978-961-90799-1-1 : 25,00 EUR

821.163.6-36

COBISS.SI-ID 31358723

591

PAHOR, Boris, 1913-
    Grmada v pristanu / Boris Pahor ; [spremna beseda Lavo Čermelj]. – Dopolnjena izd. – Trst : Mladika, 2021 ([Žalec] : Sinegraf). – 301 str. : avtorj. sl. ; 21 cm

[Uredniška pojasnila k dopolnjeni izd. / Nadia Roncelli]: str. 5-6. – Uvod / Lavo Čermelj: str. 7-17. – O življenju Borisa Pahorja: str. 293-300. – Besedili Prekrščene knjige in Kolački potujejo v temi sta odlomka iz romana Parnik trobi nji, besedili Na arabski obali in Popotnik pride v Afrike puščavo sta odlomka iz romana Nomadi brez oaze. – Vsebina: Grmada v pristanu ; Metulj na obešalniku ; Brodolom ; Rože za gobavca ; Orient-ekspres ; Nesluteno vprašanje ; Žrelo kamnitega leva ; Prekrščene knjige ; Kolački potujejo v temi ; Na arabski obali ; Popotnik pride v Afrike puščavo ; Postanek na Ponte Vecchio

ISBN 978-88-7342-305-8 : 16,00 EUR

821.163.6-32

COBISS.SI-ID 68067843

592

PAHOR, Milan
    S knjigo v vojni : partizanska šola na Tržaškem 1943-1945 / Milan Pahor ; [uredili Martina Kafol, Gabriela Caharija ; besedila pričevanj zapisala in uredila Jasna Rauber ; fotografije OZE NŠK … et al.]. – Trst : Založništvo tržaškega tiska : Narodna in študijska knjižnica, 2021 (Ljubljana : Itagraf). – 330 str. : ilustr. ; 20 cm. – (Spominske poti Slovencev v Trstu)

Bibliografija: str. 327-330

ISBN 978-88-7174-294-6 : 17,00 EUR

37(450.361)”1943/1945″

COBISS.SI-ID 74791427

593

PAK Storjak, Alja
    Verjamem v drugačne sanje : zgodba o resnični deklici, ki vabi k odkrivanju osebne moči / Alja Pak Storjak ; ilustracije Irena Režek. – 1. natis. – Ljubljana : Chiara, 2021 ([Jesenice] : Tisk Antus). – [38] str. : ilustr. ; 23 cm

700 izv. – O avtoricah: str. [39]

ISBN 978-961-7060-42-3

821.163.6-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 42014723

594

    PANDEMIJA covid-19 v Aziji : tradicionalni humanizmi, moderna odtujenost in retorike sodobnih ideologij : slavnostni zbornik ob 25. obletnici ustanovitve Oddelka za azijske študije na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani / Jana S. Rošker (ur.). – 1. izd. – Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2021 (Ljubljana : Birografika Bori). – 227 str. : ilustr. ; 24 cm. – (Zbirka Studia Humanitatis Asiatica, ISSN 2463-8900)

Dostopno tudi na: https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/book/268. – 150 izv. – Bibliografija pri posameznih prispevkih. – Povzetek v slov. in angl. na koncu knjige. – Kazalo

ISBN 978-961-06-0447-1 : 19,90 EUR
doi: 10.4312/9789610604464

316:616.98:578.834(5)(082)

COBISS.SI-ID 58763011

595

PAOLUCCI, Sandro
    Alla ricerca dell’uniformità terminologica nella traduzione in italiano delle denominazioni degli organi costituzionali sloveni / Sandro Paolucci. – 1a ed. – Lubiana : Edizioni Scientifiche, Facoltà di Lettere e Filosofia = Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2021 ([Ljubljana] : Birografika Bori). – 231 str. : ilustr., tabele, graf. prikazi ; 24 cm. – (Collana di traduttologia e linguistica applicata = Zbirka Prevodoslovje in uporabno jezikoslovje, ISSN 2335-335X)

150 izv. – Bibliografija: str. 215-227. – Riassunto ; Povzetek ; Summary. – Kazalo

ISBN 978-961-06-0426-6 : 20,00 EUR

811.163.6’276.6:34=131.1

COBISS.SI-ID 49832707

596

PARKER, Pat, 1944-1989
    Pesmi / Pat Parker ; prevod Nataša Velikonja ; predgovor Nina Dragičević. – Ljubljana : Škuc, 2020 ([Ljubljana] : S. Peklaj). – XXII, 200 str. ; 20 cm. – (Zbirka Vizibilija ; 47)

Prevod dela: The complete works of Pat Parker. – 400 izv. – “SESTRA! tvoja stopala so manjša, a še vedno na mojem vratu.” / Nina Dragičević: str. IX-XXII

ISBN 978-961-6983-42-6 : 20,00 EUR

821.111(73)-1
821.111(73).09Parker P.

COBISS.SI-ID 24037635

597

PARTLJIČ, Tone
    Ljudje z Otoka : novele / Tone Partljič ; [spremna beseda Matej Bogataj]. – Ljubljana : Beletrina, 2021. – 493 str. ; 22 cm. – (Knjižna zbirka Beletrina)

Ilustr. na spojnih listih. – 1.500 izv. – Na Otoku zvoni / Matej Bogataj: str. 479-493. – O avtorju na zadnjem zavihku ščitnega ovitka

ISBN 978-961-284-730-2 : 29,00 EUR

821.163.6-32

COBISS.SI-ID 62622979

598

PARTLJIČ, Tone
    Zdaj sem te prišla / Tone Partljič ; ilustriral Anton Buzeti. – 1. izd., 1. natis. – Murska Sobota : Ajda, IBO Gomboc, 2021 (tiskano v EU). – 43 str. : ilustr. ; 27 cm. – (Zbirka Iz zibelke)

Tiskano po naročilu. – Avtorjeva beseda: str. [44-45]. – Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-7006-13-1 : 24,99 EUR

821.163.6-93-32

COBISS.SI-ID 55694083

599

PAUŠIČ, Olga
    Vohljači : roman / Olga Paušič. – Pekel : Volosov hram, 2021. – 274 str. ; 20 cm. – (Knjižna zbirka Udrihač)

Na preži v goricah / Robert Titan Felix: str. 271-274

ISBN 978-961-7086-60-7 : 27 EUR

821.163.6-3

COBISS.SI-ID 62106883

600

PAVČEK, Saša
    Miška ima roza očala / Saša Pavček ; ilustracije Kristina Krhin ; [spremna beseda Ana Krajnc]. – 1. izd., 1. natis. – Dob : Miš, 2021 (natisnjeno v Sloveniji). – [27] str. : ilustr. ; 28 cm

700 izv. – Pisava in oblika prilagojena za dislektike. – Ne spreminjajmo otrok, spremenimo način poučevanja! / Ana Krajnc: str. 26-27. – Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-272-459-7 : 25,95 EUR

821.163.6-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 57715459

601

PAVČEK, Tone, 1928-2011
    Vrtiljak / Tone Pavček ; ilustriral Igor Šinkovec ; [spremna beseda Saša Pavček]. – 1. izd., 1. natis. – Dob : Miš, 2021 (natisnjeno v Sloveniji). – 57 str. : ilustr. ; 28 cm

1.000 izv. – Ilustr. na spojnih listih. – Iver za hčer / Sašak Povek: str. 52-57

ISBN 978-961-272-478-8 : 27,95 EUR

821.163.6-93-1
087.5

COBISS.SI-ID 67941635

602

PAVČEK, Tone, 1928-2011
    Živa sporočila / Tone Pavček ; ilustriral Andrej Brumen Čop ; [spremna beseda Igor Saksida, Miroslav Košuta]. – 1. izd., 1. natis. – Dob : Miš, 2021 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). – 158 str. : ilustr. ; 25 cm

1.000 izv. – Dobra luč na poti do zadnje teme / Miroslav Košuta: str. 149-150. – Krilati sogovornik / Igor Saksida: str. 151-154. – Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-272-506-8 : 35,95 EUR

821.163.6-1

COBISS.SI-ID 78230275

603

PAVČNIK, Marijan
    Razumevanje prava : nova oporna mesta iz zadnjih let / Marijan Pavčnik. – 1. natis. – Ljubljana : Lexpera, GV založba, 2021 (Ljubljana : Itagraf). – 262 str. ; 21 cm. – (Zbirka Pravna obzorja ; 55)

300 izv. – Kazalo. – Bibliografija pri posameznih poglavjih. – Povzetek ; Zusammenfassung

ISBN 978-961-247-464-5 : 38,00 EUR

340.1

COBISS.SI-ID 59215619

604

PAVLIČ, Natalija
    Kava s smetano / Natalija Pavlič. – 1. izd. – Kamnik : samozal. N. Pavlič, 2021 ([Dob] : Grafika 3000). – 290 str. ; 24 cm

Tiskano po naročilu. – O avtorici na sprednjem zavihku ov.

ISBN 978-961-07-0379-2 : 21,00 EUR

821.163.6-311.2

COBISS.SI-ID 49824259

605

PAVLIHA, Boris
    Zgodovina na maturi 2022 : [maturitetno gradivo kot pripomoček zahtevanih znanj po katalogu] / Boris Pavliha. – Mengeš : Ico, 2021 ([Jastrebarsko] : Og grafika). – 201 str. : ilustr. ; 30 cm. – (Zbirka Priročniki / Ico ; št. 88)

Dodatek k nasl. naveden na ov. – Bibliografija: str. [202-203]

ISBN 978-961-7069-96-9 : 17,10 EUR

94:37.091.27:373.5
37.091.27:94:373.5

COBISS.SI-ID 59707651

606

PAVLIHA, Marko
    Onkraj materialističnega prepričanja : duhovna dramila / Marko Pavliha. – 1. natis. – Ljubljana : Lexpera, GV založba, 2021 (Ljubljana : Itagraf). – 176 str. ; 23 cm

300 izv. – Pot v srčiko lastne biti / Karel Gržan: str. 7-11. – Pustolovščina duha in znanja / Vinko Möderndorfer: str. 12-13. – Bibliografija: str. 171-176

ISBN 978-961-247-457-7 : 25,00 EUR

821.163.6-4

COBISS.SI-ID 50152707

607

PAVLIN, Lidia, 1963-
    Ela frčafela. Ela si je bratca zaželela = Ella bella. When Ella wished for a little brother / Lidia Pavlin ; [ilustracije Niko Barun]. – Ljubljana : Nicha, 2021 (tiskano v Sloveniji). – [30] str. : ilustr. ; 25 cm

500 izv. – Vzpor. slov. besedilo in prevod v angl. – Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-95433-0-6

821.163.6-93-32
087.5

COBISS.SI-ID 67944963

608

PEČARIČ, Elena
    Svoboda dihanja / Elena Pečarič ; spremna beseda Mladen Dolar ; besedilo o avtorici Darja Zaviršek. – Koper : KUD AAC Zrakogled, 2021 ([Ljubljana] : Januš). – 140 str. ; 24 cm

400 izv. – Ne morem dihati / Mladen Dolar: str. 135-138. – Od dihanja do govorjenja / Darja Zaviršek: str. 139-140. – Bibliografija z opombami na dnu str.

ISBN 978-961-95373-0-5 : 17,00 EUR

821.163.6-94
929Pečarič E.

COBISS.SI-ID 62013955

609

PEČJAK, Sonja
    Medvrstniško nasilje v šoli / Sonja Pečjak, Tina Pirc in Katja Košir. – 2. izd., 1. natis. – Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2021 (Ljubljana : Birografika Bori). – 315 str. : tabele, graf. prikazi ; 24 cm

400 izv. – O avtoricah na zadnjem zavihku ov. – Bibliografija: str. 251-282

ISBN 978-961-06-0423-5 : 24,90 EUR

37.015.3:364.632(075.8)

COBISS.SI-ID 49009155

610

PELIKAN, Jaroslav Jan, 1923-2006
    Marija skozi stoletja : njeno mesto v kulturni zgodovini / Jaroslav Pelikan ; prevod Vesna Velkovrh Bukilica. – Ljubljana : Družina, 2021 (tiskano v Sloveniji). – 324 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: Mary through the centuries. – 800 izv. – O avtorju: str. 307. – Bibliografija: str. 309-312 in v opombah na dnu str. – Kazali

ISBN 978-961-04-0813-0 : 34,90 EUR

27-312.47:930.85
27-662(091)

COBISS.SI-ID 56905731

611

PEPELNIK, Ana
    Treš : [(pesniška zbirka)] / Ana Pepelnik. – Ljubljana : LUD Šerpa, 2021 ([Begunje] : Cicero). – 77 str. ; 19 cm. – (Zbirka Klasična šerpa ; 67)

Dodatek k nasl. naveden v kolofonu. – 250 izv.

ISBN 978-961-6699-84-6 : 16 EUR

821.163.6-1

COBISS.SI-ID 54891267

612

PERGER, Nina
    Razpiranje horizontov možnega : o nebinarnih spolnih in seksualnih identitetah v Sloveniji / Nina Perger. – Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2020 ([Begunje] : Cicero). – 301 str. ; 24 cm. – (Knjižna zbirka Psihologija vsakdanjega življenja)

Tiskano po naročilu. – Bibliografija: str. 280-297. – Kazalo

ISBN 978-961-235-948-5 : 25 EUR

316.723-055.3

COBISS.SI-ID 48742915

613

PERKO, Drago, 1961-
    Sporna imena naselij v Sloveniji / Drago Perko, Matjaž Geršič ; [kartograf Matjaž Geršič ; fotografi Aljaž Hrvatin, shutterstock.com, Matija Zorn ; prevod izvlečka Deks]. – 1. izd., 1. natis. – Ljubljana : Založba ZRC, 2021 (Begunje : Cicero). – 106 str. : ilustr., zvd., tabele ; 22 cm. – (Georitem, ISSN 1855-1963 ; 32)

O avtorjih: str. 7-8. – Bibliografija: str. 102-105. – Izvleček ; Abstract: Disputed names of settlements in Slovenia

ISBN 978-961-05-0535-8

913:81’373.21(497.4)
81’373.21(497.4)

COBISS.SI-ID 57835267

614

PERKO, Franc, 1942-
    Naš gozd : skrbno gospodarjenje in nega / Franc Perko ; [fotografije Franc Perko … [et al.] ; risbe Boštjan Košir, Aleksandra Langenfus, Robi Dolenc]. – Ljubljana : Kmečki glas, 2021 (tiskano v Sloveniji). – 233 str. : ilustr. ; 24 cm

1.000 izv.

ISBN 978-961-203-520-4 : 28,00 EUR

630*6
630*24

COBISS.SI-ID 71329027

615

PERKO, Janja, 1958-
    Slovenščina na ustni maturi 2022 : priročnik / Janja Perko, Marjana Hodak. – 1. natis. – Ljubljana : Mladinska knjiga, 2021 (Nova Gorica : Grafika Soča). – 284 str. : ilustr. ; 30 cm

1.700 izv. – Bibliografija: str. 283-284. – Kazala

ISBN 978-961-01-5992-6 : 19,95 EUR

37.091.27:821.09:373.5(035)
37.091.27:811.163.6:373.5(035)
821.09:373.5(035)

COBISS.SI-ID 59951107

616

PERPAR, Mateja
    Miha : #razvajensmrkavc : #roman / Mateja Perpar. – Brežice : Primus, 2021 ([Brežice] : Primus digitalni tisk). – 192 str. ; 22 cm. – (Zbirka Avtorji)

Tiskano po naročilu. – O avtorici na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-7129-28-1 : 24,00 EUR

821.163.6-93-311.2

COBISS.SI-ID 73396227

617

PERPAR, Mateja
    Nad obzorji / Mateja Perpar. – Idrija : Bogataj, 2021. – 167 str. ; 22 cm

O avtorici na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-6035-74-3 : 15 EUR

821.163.6-93-311.2

COBISS.SI-ID 69944579

618

PERŠAK, Tone
    Avtoštop : potovanje na začetek poti / Tone Peršak ; [spremna beseda Tonja Jelen]. – Maribor : Litera, 2021 ([Ljubljana] : Demat). – 252 str. ; 22 cm. – (Knjižna zbirka Litera)

500 izv. – Vsi svetovi so lahko uzrti počasi in mirno / Tonja Jelen: str. 241-252

ISBN 978-961-7135-07-7 : 24,00 EUR

821.163.6-3

COBISS.SI-ID 74350083

619

    PESMI in igre Daneta Zajca : (refleksije, razprave, spomini) / uredila Neža Zajc. – 1. izd., 1. natis. – Ljubljana : Založba ZRC, 2021. – 212 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija pri posameznih prispevkih. – Kazalo

ISBN 978-961-05-0534-1

821.163.6.09Zajc D.(082)

COBISS.SI-ID 57837571

620

PETEK Levokov, Milan
    Pred katastrofo / Milan Petek Levokov ; ilustracije Nika Lopert. – 1. natis. – Ljubljana : eBesede, 2021 ([Ljubljana] : Itagraf). – 211 str. : ilustr. ; 22 cm. – (Zbirka Besede)

Broš. izd. meri 21 cm. – 400 izv.

ISBN 978-961-7022-45-2 (trda vezava) : 22,90 EUR
ISBN 978-961-7022-52-0 (broš.) : 12,90 EUR

821.163.6-93-312.9

COBISS.SI-ID 37605891

621

PETEK, Miro
    Trio adijo. Adijo, pamet! / Miro Petek. – Ljubljana : Nova obzorja, 2021. – 251 str. ; 23 cm

O avtorju: str. 251. – 300 izv. – O avtorju: str. 251

ISBN 978-961-6942-79-9 : 15,00 EUR

323(497.4)

COBISS.SI-ID 75566339

622

PETEK, Nina, 1986-
    Bhagavadgita : onstran vezi, tostran svobode : [znanstvena monografija] / Nina Petek. – Maribor : Pivec, 2021 ([Maribor] : Dravski tisk). – 383 str. : ilustr. ; 25 cm

Drugi dodatek k nasl. v kolofonu. – O avtorici na sprednjem zavihku ov. – 300 izv. – Bibliografija: str. 369-375 in v opombah na dnu str. – Kazalo. – Povzetek ; Summary

ISBN 978-961-7103-51-9 : 29,90 EUR

233-265.34:17

COBISS.SI-ID 57943043

623

PETERNEL, Marija Mojca
    Knjige za gorohodce : prvi planinski vodniki na Slovenskem / Marija Mojca Peternel. – 1. izd. – Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2020 ([Ljubljana] : Birografika Bori). – 121 str. : ilustr. ; 24 cm

200 izv. – Predgovor / Peter Mikša: str. 5-6. – O avtorici na zadnjem zavihku ov. – Bibliografija: str. 107-117. – Povzetek ; Zusammenfassung. – Kazalo

ISBN 978-961-06-0394-8 : 14,90 EUR

796.52(036)(497.4)”1870/1914″

COBISS.SI-ID 37503235

624

PETERNELJ Štravs, Marjan
    Ruševec : roman / Marjan Peternelj Štravs. – Brežice : Primus, 2021 ([Brežice] : Primus digitalni tisk). – 363 str. ; 22 cm. – (Zbirka Avtorji)

Tiskano po naročilu. – O avtorju na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-7090-95-6 : 27,00 EUR

821.163.6-311.2

COBISS.SI-ID 51527683

625

PETKOVSKA, Ana, 1989-
    Vsak si zasluži drugo priložnost : bosta opica in žabica uspeli postati prijateljici? / [Ana Petkovska in Sandra Kidrič ; ilustracija Andreja Karba]. – Limbuš : samozal. S. Kidrič ; Maribor : samozal. A. Petkovska, 2019. – 39 str. : ilustr. ; 18 cm. – (Kraljestvo pravljic)

Avtorici navedeni na ov. in v kolofonu. – Ilustr. na spojnih listih. – 800 izv.

ISBN 978-961-290-213-1 : 14,99 EUR

821.163.6-93-32

COBISS.SI-ID 299790848

626

PETREŠIN, Eugen
    Hitreje od svetlobe : hladna fuzija / Eugen Petrešin. – Ljubljana : Aena, 2020. – 142 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 128-141

ISBN 978-961-95183-0-4

530
544.272
539.175.3

COBISS.SI-ID 36944643

627

PETROVEC, Dragan
    Stopinje upora : časopisni eseji 2015-2021 / Dragan Petrovec. – Brežice : Primus, 2021 ([Brežice] : Primus). – 279 str. ; 22 cm. – (Zbirka Avtorji)

Tiskano po naročilu. – O avtorju na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-7129-39-7 : 22,00 EUR

821.163.6-92

COBISS.SI-ID 78422275

628

PEVEC, Zoran, 1955-
    Na objektivističnem stolu / Zoran Pevec ; [spremna beseda Veronika Šoster]. – 1. izd. – Maribor : Pivec, 2021. – 123 str. ; 21 cm. – (Zbirka Branje. Poezija)

Tiskano po naročilu. – Stol, na katerem sedi spremna beseda / Veronika Šoster: str. 118-122. – O avtorju na sprednjem zavihku ov.

ISBN 978-961-7103-49-6 : 19,95 EUR

821.163.6-1

COBISS.SI-ID 58160899

629

PEZDIR, Rado
    Vzporedni mehanizem globoke države / Rado Pezdir. – 1. izd. – Ljubljana : Podjetniška analitika, 2021 ([Ljubljana] : Januš). – 624 str. : ilustr. ; 23 cm

500 izv. – Bibliografija: str. 474-497 in opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-07-0741-7 : 40,00 EUR

336.71(497.4):343.359

COBISS.SI-ID 75004419

630

PIANO, Brane
    O časopisu, pivu in vesolju nasploh / Brane Piano ; [spremna beseda Dan Podjed]. – 1. natis. – Ljubljana : eBesede, 2021 ([Ljubljana] : Demat). – 283 str. ; 23 cm. – (Zbirka Besede)

Tiskano po naročilu. – O avtorju na zadnjem zavihku ov. – Pogled na svet v ukrivljenem zrcalu / Dan Podjed: str. 277-283

ISBN 978-961-7022-54-4 : 24,90 EUR

821.163.6-313.1

COBISS.SI-ID 65190147

631

PIBERNIK, France
    Mož neuklonljivih ramen : pogovori s Francetom Pibernikom (junij-oktober 1998) / [intervjuvanec] Anton Drobnič ; [spremne besede Barbara Brezigar, Peter Sušnik]. – 1. izd. – Ljubljana : Družina, 2021 (tiskano v Sloveniji). – 316 str. : ilustr. ; 24 cm

500 izv. – Spremna beseda / Barbara Brezigar: str. 5-6. – Knjigi na pot / Peter Sušnik: str. 7-10

ISBN 978-961-04-0820-8 : 29,90 EUR

929Drobnič A.(047.53)

COBISS.SI-ID 63596291

632

PINTER, Tihomir
    Umetniki v ateljejih : 1980-1984 : [donacija Narodni galeriji : Galerija Narodni dom, 26. maj – 12. september 2021] / Tihomir Pinter ; [predgovor Barbara Jaki ; besedilo Aleksander Bassin, Andrej Smrekar]. – Ljubljana : Narodna galerija, 2021 (Radovljica : Tiskarna Radovljica). – 94 str. : ilustr. ; 22 cm

Dodatka k nasl. na str. 1 in v kolofonu. – 300 izv. – “Ob koncu leta 2017 je avtor Narodni galeriji poklonil sto dvanajst portretov slovenskih likovnih umetnikov, nastalih med leti 1980 in 1988.” –> str. 5. – Bibliografija z opombami na dnu str.

ISBN 978-961-6743-80-8 : 12,00 EUR

77.04(497.4):929Pinter T.

COBISS.SI-ID 304498176

633

PINTERIČ, Aleksandra
    Mami, nekdo v moji glavi pravi — : kako v vzgoji vzgajati sebe in pomagati otroku, da razvije samozavest, vero vase in močan notranji steber : 5 življenjskih resnic vzgoje z jazbeci, ki jih imamo vsi, tudi ti in jaz / napisala Aleksandra Pinterič ; [ilustracije Tanja Savić – Julia & Julijana design]. – 1. izd. – Kamnik : Pozitivna moč, 2021. – 159 str. : ilustr. ; 21 cm

ISBN 978-961-95204-6-8

159.923.2

COBISS.SI-ID 65726979

634

PIRJEVEC, Dušan
    Ahac : knjiga o Dušanu Pirjevcu / [uredil Andrej Koritnik]. – Ljubljana : Beletrina : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2021. – 443 str. : ilustr. ; 22 cm. – (Knjižna zbirka Beletrina ; 532)

600 izv. – Ilustr. na spojnih listih. – Poleg 4 spremnih besedil vsebuje dopisovanje z Marjeto Vasič, dnevnik iz zapora in druge dnevniške zapise. – Ahac / Andrej Inkret: str. 233-283. – Moji spomini / Alenka Pirjevec: str. 284-321. – Profesorjev dosje / Peter Vodopivec: str. 322-353. – Govorilne ure pri profesorju Pirjevcu / Boris A. Novak: str. 354-442

ISBN 978-961-284-740-1 (Beletrina) : 27,00 EUR

929Pirjevec D.(082)
821.163.6.09 Pirjevec D.(082)
821.163.6-94
82.0

COBISS.SI-ID 81497347

635

PIRKOVIČ, Igor
    Skupaj : zbirka pesmi o domovini : ob tridesetletnici neodvisne in samostojne Slovenije / Igor Pirkovič ; [fotografije Matej Pirkovič]. – Ljubljana : samozal. I. Pirkovič, 2020 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). – 84 str. : fotogr. ; 21 cm

Drugi dodatek k nasl. v kolofonu: Posvečeno Sloveniji, ob njeni tridesetletnici. – 500 izv. – Povečani tisk

ISBN 978-961-07-0150-7 : 22,90 EUR

821.163.6-1

COBISS.SI-ID 29863427

636

PIRNAT, Miha, st.
    Miha Pirnat : slikar in restavrator : [Narodna galerija, Galerija Narodni dom, Cankarjeva 20, Ljubljana, 24. marec 2021 – 16. maj 2021] / [uredil Miha Pirnat ml. ; predgovor Jernej Hudolin ; avtorji besedil Jernej Hudolin … [et al.] ; fotografski posnetki Janko Dermastja … et al.]. – Ljubljana : Narodna galerija : Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2021 ([Ljubljana] : Collegium Graphicum). – 61 str. : ilustr. ; 21 cm

Drugi dodatek k nasl. v kolofonu. – 300 izv.

ISBN 978-961-6743-86-0 (Narodna galerija)

75.025(497.4):929Pirnat M.

COBISS.SI-ID 53857027

637

PISK, Klemen
    Mamutova oporoka / Klemen Pisk. – Maribor : Litera, 2021 ([Ljubljana] : Demat). – 322 str. ; 22 cm. – (Knjižna zbirka Litera)

500 izv.

ISBN 978-961-7135-05-3 : 26,00 EUR

821.163.6-31

COBISS.SI-ID 71935747

638

PIŠKUR, Barbara, 1972-
    Virere! / Barbara Piškur. – 1. natis. – Ljubljana : Star Elysium, 2021 ([Begunje] : Cicero). – 42 str. ; 21 cm

Ov. nasl.

ISBN 978-961-93198-9-5 : 18 EUR

821.163.6-1

COBISS.SI-ID 49723139

639

    PLANINSTVO od A do Ž : zbirka nalog s tekmovanj Mladina in gore / [zbral in uredil Uroš Kuzman]. – Ljubljana : Planinska zveza Slovenije, 2021 (Ljubljana : Schwarz). – 132 str. : ilustr. ; 30 cm

600 izv. – Spiralna vezava

ISBN 978-961-6870-67-2 : 13,90 EUR

796.52-053.2(497.4)

COBISS.SI-ID 60394755

640

PLOHL, Igor, 1979-
    BreZzobi tiger / Igor Plohl ; ilustrirala Nataša Vertelj. – 1. izd. – Maribor : Pivec, 2021 ([Maribor] : Dravski tisk). – [37] str. : ilustr. ; 31 cm

1.000 izv. – Ilustr. na spojnih listih. – Dragi bralci! / Alojz Kovšca: str. 36-37

ISBN 978-961-7103-58-8 : 19,95 EUR

821.163.6-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 65540355

641

    PO svoji poti : 25 izletov po zgodovini žensk = A path of their own : 25 excursions into women’s history / [besedila Ana Cergol Paradiž … [et al.] ; uredila Tea Hvala ; predgovor Svetlana Slapšak ; spremna beseda Tea Hvala ; prevod Špela Bibič … et al.]. – 1. ponatis = 1st reprint. – Ljubljana : Društvo za promocijo žensk v kulturi – Mesto žensk = Association for the Promotion of Women in Culture – City of Women, 2021. – 141 str. : ilustr. ; 22 cm

Vzpor. slov. besedilo in angl. prevod. – Bibliografija: str. 123-129. – Kazalo

ISBN 978-961-93888-9-1

929-055.2(497.4)(091)
305-055.2(497.4)(091)
930.85(497.4)
913(497.4)(036)

COBISS.SI-ID 72804611

642

    PODEŽELJE in razvoj gastronomije v Sloveniji : teritorialne kolektivne blagovne znamke po modelu ʹIzvorno slovenskoʹ v letu 2020 / urednica Tanja Lešnik Štuhec. – 1. izd. – Maribor : Univerza v Mariboru, Univerzitetna založba, 2021 (Kranj : Jagraf). – X, 512 str. : ilustr. ; 25 cm

Dostopno tudi na: https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/539. – Nasl. v kolofonu: Rural area and gastronomy development in Slovenia. – 300 izv. – Bibliografija: str. 377-379 in na koncu večine prispevkov. – Povzetek ; Abstract

ISBN 978-961-286-430-9 : 32,00 EUR
doi: 10.18690/978-961-286-431-6

338.48:640(497.4)

COBISS.SI-ID 54305027

643

PODGORŠEK, Borut
    Stražar z neba / Borut Podgoršek, France Bolhar, Pavlin Zule ; [spremno besedilo Bogdana Marinac]. – Škofja Loka : Sierra5, 2020 (Domžale : Pika). – 252 str. : ilustr. ; 25 cm. – (Zgodbe slovenskih letalcev ; knj. 2)

1.000 izv. – Predgovor / Bogdana Marinac: str. 9-10. – Bibliografija: str. 247-248. – Kazalo

ISBN 978-961-95146-0-3 : 25 EUR

929Bolhar F.
929Zule P.
623.74(497.1)(091)
359.38(497.1)(091)

COBISS.SI-ID 33320195

644

PODGORŠEK, Mojiceja
    Dobrodošel v gozdu / Mojiceja Bonte ; ilustrirala Tina Perko. – 1. izd. – Domžale : Epistola, 2021 (natisnjeno v Sloveniji). – [26] str. : ilustr. ; 29 cm

700 izv. – Ilustr. in besedilo na spojnih listih

ISBN 978-961-7082-56-2

821.163.6-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 54492675

645

PODGORŠEK, Mojiceja
    Kako se kotali sreča? / Mojiceja Bonte ; ilustrirala Nataša Vertelj. – 1. izd. – Domžale : Epistola, 2021 (natisnjeno v Sloveniji). – [26] str. : ilustr. ; 29 cm

800 izv. – Ilustr. in besedilo na zadnji notr. str. ov.

ISBN 978-961-7082-47-0 : 21,70 EUR

821.163.6-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 43692035

646

PODGORŠEK, Mojiceja
    O graščaku, ki je za knjigo prodal svoj grad / Mojiceja Bonte ; ilustrirala Daša Simčič. – 1. izd. – Domžale : Epistola, 2021 (natisnjeno v Sloveniji). – [26] str. : barvne ilustr. ; 29 cm

Ilustr. in tisk na spojnih listih. – 800 izv. – O Janezu Vajkardu Valvasorju na str. 26

ISBN 978-961-7082-48-7 : 21,70 EUR

929Valvasor J.V.(02.053.2)
821.163.6-93-32
087.5

COBISS.SI-ID 43693059

647

PODGORŠEK, Mojiceja
    O petelinu, ki je hotel leteti / Mojiceja Bonte ; ilustrirala Tina Perko. – 1. izd. – Domžale : Epistola, 2021 (natisnjeno v Sloveniji). – [25] str. : ilustr. ; 29 cm

700 izv. – Ilustr. in besedilo na spojnih listih

ISBN 978-961-7082-36-4 : 21,70 EUR

821.163.6-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 31014915

648

PODKRIŽNIK, Mimi
    Jutranjice : črtice za dobro jutro / Mimi Podkrižnik. – 1. natis. – Ljubljana : Vida, 2020. – 208 str. ; 19 cm

800 izv.

ISBN 978-961-94783-9-4 : 22,90 EUR

821.163.6-32

COBISS.SI-ID 304401920

649

    PODPIS prijateljstvu : ljudske in avtorske pravljice iz Primorske in Notranjske / [avtorji Špela Habič … [et al.] ; ilustratorji Andreja Gregorič … [et al.] ; uredila Urška Gomboc]. – 1. izd., 1. natis. – Murska Sobota : Ajda, IBO Gomboc, 2021 (tiskano v EU). – 91 str. : ilustr. ; 27 cm. – (Zbirka Na Slovenskem ; 3)

Tiskano po naročilu. – Potiskana zadnja notr. str. ov. – Vsebina Čarobni mlinček. Pastirček. Prepovedana ljubezen. Mamica, rad te imam ; Snežno beli hribčki ; Leseno srce mlade jelke / Špela Habič. Skrivnostna bela golobica / Kristina Menih. Pikina skrivnost / Katjuša Trampuš. Poleti letim / Nataša Konc Lorenzutti. Edi in Pepi / Neda Rusjan Bric. Na poti domov / Stanko Bensa.

ISBN 978-961-7006-18-6 : 29,93 EUR

821.163.6-93-34
398.2(497.4)(02.053.2)

COBISS.SI-ID 65876227

650

PODSTENŠEK, Tomo
    Zgodbe za lažji konec sveta / Tomo Podstenšek. – 1. izd., 1. natis. – Dob : Miš, 2021 (natisnjeno v Sloveniji). – 255 str. ; 21 cm. – (Zbirka Kratke)

O avtorju: str. 255. – 500 izv. – Povečani tisk

ISBN 978-961-272-466-5 : 29,95 EUR

821.163.6-32

COBISS.SI-ID 62033155

651

    POEZIJA je zakon! / [Boris A. Novak … [et al.] ; uredil Matej Krajnc]. – Ljubljana : Društvo slovenskih pisateljev, 2021. – 61 str. ; 15 cm

Avtorji navedeni na ov. – 1.500 izv.

ISBN 978-961-6995-74-0 : 4 EUR

821.163.6-1

COBISS.SI-ID 59293699

652

POGAČNIK, Marko, 1944-
    Modrost Zemlje in Kristusova navzočnost / Marko Pogačnik ; [risbe Marko Pogačnik]. – Dopolnjena izd. – Koper : Znanstveno-raziskovalno središče, Annales ZRS ; Ljubljana : Društvo za sožitje človeka, narave in prostora – Vitaaa, 2020 ([Ljubljana] : Grafika 3000). – 247 str. : ilustr. ; 21 cm

500 izv. – Kristusova navzočnost v svetu in sodobna okoljska teološka misel / Lenart Škof: str. 7-15. – O avtorju: str. 245-247 in na sprednjem zavihku ov. – Bibliografija: str. 243

ISBN 978-961-7058-49-9 (Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Annales ZRS) : 15,00 EUR

27-31:133.2
130.33

COBISS.SI-ID 33060099

653

POGLAJEN, Tina, 1986-
    Poklon Borisu Cavazzi / [besedila Tina Poglajen, Nenad Polimac, Jurij Bobič ; prevod Maja Lovrenov ; urednica Špela Čižman ; fotografije Slovenska kinoteka … et al.]. – Ljubljana : Slovenska kinoteka, 2021 (Ljubljana : Matformat). – [56] str. : ilustr. ; 23 cm

Avtorji navedeni v kolofonu. – Na vrhu nasl. str.: Muzej slovenskih filmskih igralcev. – 500 izv. – Opombe z bibliografijo na dnu str. – Filmografija: str. 37-40

ISBN 978-961-7013-14-6 (6,50 EUR)

791(497.4):929Cavazza B.

COBISS.SI-ID 67350019

654

POGORELEC, Breda
    Veznik v slovenščini : jezikoslovni spisi III / Breda Pogorelec ; uredili Alexander Rath, Kozma Ahačič in Mojca Smolej. – Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2021 (Begunje : Cicero). – 525 str. : ilustr. ; 22 cm. – (Zbirka Lingua Slovenica. Fontes, ISSN 2232-3406 ; 3)

400 izv. – Breda Pogorelec – gimnazijka in študentka / Mojca Smolej: str. 7-16. – O poteku in načelih izdaje tipkopisa doktorske disertacije / Kozma Ahačič: str. 17-22. – Bibliografija: str. 472-474 in v opombah na dnu str.

ISBN 978-961-05-0528-0 : 27 EUR

811.163.6’367.634 (091)

COBISS.SI-ID 53662211

655

POGOREVC, Petra
    Rac : biografski roman o življenju Radka Poliča / Petra Pogorevc. – Ljubljana : Beletrina, 2020. – 497 str. : ilustr. ; 23 cm

2.000 izv. – O avtorici na zadnjem zavihku ov. – Povečani tisk

ISBN 978-961-284-635-0 : 29,00 EUR

791.635-055.1(497.4):929Polič R.
821.163.6-94

COBISS.SI-ID 23813123

656

    POJMOVANJA živalskih smrti : antropocentrizem in (ne)možne subjektivitete / uredila Branislava Vičar. – Koper : Znanstveno-raziskovalno središče, Annales ZRS, 2020 (Dob : Grafika 3000). – 331 str. : ilustr. ; 24 cm

Prispevki v slov., hrv. ali angl. – 300 izv. – Bibliografija pri vseh prispevkih. – Povzetek ; Summary. – Kazali

ISBN 978-961-7058-36-9 : 20,00 EUR

59:616-036.8
17:001
34:39
179.3:591.139

COBISS.SI-ID 304553216

657

POLAJNAR, Dani
    Iza in Samorog : v 7 letih do milijardne prodaje : pot poslanstva Sama in Ize Sie Login / Dani Polajnar. – 1. izd. – Pissouri : Login5 Aphrodite, 2021. – 289 str. ; 24 cm

Spremna beseda / Iza Sia in Samo Login: str. 282-284. – O avtorju: str. 289. – Kazalo

ISBN 978-9925-7731-7-6 (trda vezava)

005.336.1

COBISS.SI-ID 65384195

658

POLAK, Slavko, 1968-
    Živi svet kraškega podzemlja / Slavko Polak ; [fotografije Slavko Polak in Rollin Verlinde]. – 1. izd., 1. natis. – Podsmreka : Pipinova knjiga, 2021 ([Ljubljana] : Present). – [38] str. : ilustr. ; 25 cm

1.000 izv. – Ilustr. na notr. str. ov.

ISBN 978-961-95314-2-6 : 19,50 EUR

591.9(24)

COBISS.SI-ID 57733379

659

POLIČAR, Justin Luka
    Zobje : vampirski misterij / Justin Luka Poličar. – Brežice : Primus, 2021 ([Brežice] : Primus digitalni tisk). – 211 str. ; 22 cm. – (Zbirka Avtorji)

Tiskano po naročilu. – O avtorju na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-7129-42-7 : 24,00 EUR

821.163.6-31

COBISS.SI-ID 79512579

660

POLLACK, Martin
    Ženska brez groba : poročilo o moji teti / Martin Pollack ; prevedla Jerneja Jezernik ; [fotografije osebni arhiv avtorja in Muzej Laško]. – Celje ; Ljubljana : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2020 ([Maribor] : Dravski tisk). – 167 str. : ilustr. ; 22 cm

Prevod dela: Die Frau ohne Grab. – Rodovnik družine Bast na zadnjih spojnih listih. – 600 izv.

ISBN 978-961-278-504-8 : 22 EUR

929Bast P.
94(497.4Laško)”19″
94(100)”1939/1945″

COBISS.SI-ID 29700355

661

POLLICK, Matej
    Spalnik na koncu sveta / Matej Pollick. – Ljubljana : Ekslibris, 2020 ([Ljubljana] : Demat). – 89 str. ; 21 cm

75 izv. – O avtorju na sprednjem zavihku ov.

ISBN 978-961-7094-07-7 : 19,00 EUR

821.163.6-311.2

COBISS.SI-ID 36438531

662

PORTER, Max
    Bridkost je stvar s peresi / Max Porter ; [prevedli Anja Golob in Katja Šaponjić]. – 1. izd. – Ljubljana : Cankarjeva založba, 2020 (Nova Gorica : Grafika Soča). – 114 str. : ilustr. ; 21 cm

Dostopno tudi na: https://www.dobreknjige.si/Knjiga.aspx?knjiga=8617 – predstavitve knjig. – Prevod dela: Grief is the thing with feathers. – 500 izv. – Dylan Thomas Prize, 2016

ISBN 978-961-282-469-3 : 22,98 EUR

821.111-3

COBISS.SI-ID 38772739

663

    POTEPKA! : potep po dramskih besedilih za otroška in mladinska gledališča / [uredil Matjaž Šmalc ; ilustriral Matjaž Dekleva]. – Ljubljana : Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, 2018 (Begunje : Cicero). – 191 str. : ilustr. ; 23 cm

700 izv. – Vsebina na nasl. str.: Pihijevo potovanje / Stane Peček. Zajček z očali / Darja Arh Centrih. L.A.Ž.N. / Saša Hudnik. Kaj si počel na valeti, očka? / Janez Remškar. Prideš, prosim, nazaj / Katarina Černe

ISBN 978-961-7010-38-1 : 15,00 EUR

821.163.6-93-2

COBISS.SI-ID 298282496

664

POTOČNIK Topler, Jasna
    Literarni turizem in priložnosti za njegov razvoj v Sloveniji : Louis Adamič – pisatelj z zgodbo, ki povezuje Slovenijo, Balkan in Združene države Amerike / avtorica Jasna Potočnik Topler ; [izdajatelj Univerza v Mariboru, Fakulteta za turizem]. – 1. izd. – Maribor : Univerzitetna založba Univerze, 2020 (Begunje : Cicero). – 132 str. : ilustr. ; 25 cm

Dostopno tudi na: https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/519. – V kolofonu tudi nasl. v angl.: Literary tourism and opportunities for its development in Slovenia. – 500 izv. – Bibliografija: str. 117-124. – Kazalo. – Povzetek ; Abstract

ISBN 978-961-286-408-8 (trda vezava) : 20,00 EUR
doi: 10.18690/978-961-286-407-1

338.48-6:929Adamič L.
821.163.6(73).09Adamič L.:338.48-6

COBISS.SI-ID 37905155

665

POTOČNIK, Dragan
    Modrost naših prednikov : gora poje mi / Dragan Potočnik ; [fotografije Dragan Potočnik]. – 1. izd. – Maribor : Založba Pivec, 2020. – 103 str. : fotogr. ; 18 cm

Tiskano po naročilu. – O avtorju na sprednjem zavihku ov.

ISBN 978-961-7103-37-3 : 19,95 EUR

821.163.6-312.2

COBISS.SI-ID 44553219

666

POTOČNIK, Dragan
    Predstave in podobe o islamu in Orientu. Knj. 2, Umetnost in znanost islamskega sveta / Dragan Potočnik ; [fotografije Dragan Potočnik, Slavko Gazvoda]. – 1. izd. – Maribor : Pivec, 2021 ([Maribor] : Dravski tisk). – 371 str. : ilustr. ; 24 cm

Tisk po naročilu. – Bibliografija: str. 347-357. – Kazalo

ISBN 978-961-7103-65-6 : 29,90 EUR

28-9:001
7.033.3

COBISS.SI-ID 76381955

667

PRAPROTNIK-Zupančič, Lilijana
    Živalski koledar = Shi’er Shengxiao / [besedilo, ilustracije] Lila Prap ; [prevod v kitajščino Su Ping]. – 1. izd., 1. natis. – Dob pri Domžalah : Miš, 2020 (natisnjeno v Sloveniji). – [32] str. : ilustr. ; 22 x 31 cm

1.000 izv. – Vzpor. besedilo v kit. in slov. – Ilustr. na notr. str. ov.

ISBN 978-961-272-436-8 : 24,95 EUR

821.163.6-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 35288579

668

    PRAVICA do groba : Republika Slovenija in vojni grobovi : 5. poročilo Komisije Vlade RS za reševanje vprašanj prikritih grobišč / urednik Jože Dežman. – 1. izd. – Ljubljana : Družina, 2021 (tiskano v Sloveniji). – 310 str. : ilustr., fotogr. ; 28 cm

500 izv. – Izvleček in bibliografija pri vseh prispevkih

ISBN 978-961-04-0818-5 : 45,00 EUR

94(497.4)”1941/1946″(082)
323.28(497.4)”1941/1946″(082)
726.84:94(497.4)”1941/1946″(082)

COBISS.SI-ID 61742851

669

    PRAVIČNOST, sram, nasilje in feminino : filozofski in večdisciplinarni vpogledi / zbrali in uredili Nadja Furlan Štante, Maja Bjelica in Lenart Škof ; [prevod poglavij S. Thorgeirsdottir, M. Joy, S. M. Hawke in L. Škofa Petra Berlot Kužner, prevod poglavja T. Ditrich Jerneja Umer Kljun]. – Koper : Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Annales ZRS, 2021 ([Dob] : Grafika 3000). – 262 str. ; 24 cm

300 izv. – Bibliografija pri posameznih prispevkih. – Povzetki vseh prispevkov v angl. in slov. na koncu zbornika. – Financer: ARRS, Raziskovalni projekti, J6-8265, SI, Oživljanje kozmične pravičnosti: poetika feminilnega

ISBN 978-961-7058-53-6 : 18,00 EUR

141.72(082)
159.942:141.72
177.9
343.615:39+572
221:141.8
2-846(540)-162.6

COBISS.SI-ID 53986819

670

PREGELJ, Sebastijan
    Vrnitev / Sebastijan Pregelj ; ilustriral Jure Engelsberger. – 1. izd., 1. natis. – Dob : Miš, 2020 (natisnjeno v Sloveniji). – 97 str. : ilustr., zvd. ; 22 cm. – (Zbirka Zgodbe s konca kamene dobe ; 6)

850 izv. – Bibliografija: str. 97

ISBN 978-961-272-424-5 : 25,95 EUR

821.163.6-93-32

COBISS.SI-ID 24564227

671

PREGL Kobe, Tatjana
    Hiša na vrhu neba / Tatjana Pregl Kobe ; ilustrirala Urška Stropnik Šonc. – 1. natis. – Ljubljana : Buča, 2021. – 26 str. : ilustr. ; 28 cm

Ilustr. na spojnih listih. – 500 izv.

ISBN 978-961-7114-17-1

821.163.6-93-1
087.5

COBISS.SI-ID 71928579

672

PREGL Kobe, Tatjana
    Mišja abeceda / Tatjana Pregl Kobe ; ilustrirala Marta Bartolj. – 1. izd., 1. natis. – Dob : Miš, 2021 ([Škofja Loka] : Nonparel). – [29] str. : ilustr. ; 25 cm

Ilustr. na spojnih listih. – 900 izv. – Velike tiskane črke

ISBN 978-961-272-444-3 : 23,95 EUR

821.163.6-93-1
087.5

COBISS.SI-ID 46063875

673

PREGL, Arjan
    Dolga zgodba / Arjan Pregl. – 1. izd., 1. natis. – Ljubljana : LUD Literatura, 2021 (Begunje : Cicero). – 107 str. ; 23 cm. – (Zbirka Prišleki)

Nasl. str. raztegnjena čez dve str. – 500 izv.

ISBN 978-961-7017-80-9 : 19 EUR

821.163.6-32

COBISS.SI-ID 54687491

674

PREGL, Arjan
    Na platnu : Muzej in galerije mesta Ljubljane, Mestna galerija Ljubljana = On canvas : Museum and Galleries of Ljubljana, City Art Gallery Ljubljana / Arjan Pregl ; [besedili Maja Antončič, Martina Vovk ; urednica, intervju z umetnikom Alenka Gregorič ; angleški prevod Urban Belina, Arven Šakti Kralj Szomi ; fotografije Andrej Peunik, Tomaž Črnej, Dejan Habicht]. – Ljubljana : Muzej in galerije mesta Ljubljane, Mestna galerija : Institut “Jožef Stefan” ; Ptuj : Zavod za turizem, Galerija mesta, 2021 (Ljubljana : Formatisk). – 161 str. : ilustr. ; 24 cm

Slov. besedilo in prevod v angl. – 300 izv. – O avtorju: str. 154. – Bibliografija: str.160-161

ISBN 978-961-6969-42-0 (Muzej in galerije mesta Ljubljane, Mestna galerija)

75(497.4):929Pregl A.

COBISS.SI-ID 52863235

675

PREGL, Slavko
    Nekoč bo vse drugače : basni, ki se trudijo z moralo / Slavko Pregl ; ilustriral Bojan Jurc. – 1. izd. – Radovljica : Didakta ; Ljubljana : Društvo Knjižna zadruga, 2021 (natisnjeno v EU). – 77 str. : ilustr. ; 22 cm

600 izv.

ISBN 978-961-261-596-3 (Didakta)

821.163.6-342

COBISS.SI-ID 53439491

676

PREGL, Slavko
    O fantu, ki je lepo pozdravljal / Slavko Pregl ; ilustriral Marjan Manček. – 1. natis. – Ljubljana : Mladinska knjiga, 2020 ([Maribor] : Ma-tisk). – [19] str. : ilustr. ; 27 cm. – (Zbirka Velike slikanice)

1.200 izv. – Velike tiskane črke

ISBN 978-961-01-5806-6 : 19,99 EUR

821.163.6-93-32
087.5

COBISS.SI-ID 20658691

677

PREMEC, Davorka, 1963-
    Vera in Srečkomedbolhami / Davorka Premec ; ilustrirala Vanda Čižmek ; prevedla Đurđa Strsoglavec. – Ljubljana : KUD Sodobnost International, 2021 (tiskano v Sloveniji). – 24 str. : ilustr. ; 25 cm. – (Gugalnica : zbirka najboljših slikanic)

Prevod dela: Vera i Srećkomeđubuhama. – 600 izv. – O avtorici in ilustratorki: str. [27]. – Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-7132-04-5 : 19,90 EUR

821.163.42-93-32
087.5

COBISS.SI-ID 60894467

678

    PREMEŠČANJE mej v kriminologiji in kriminalitetni politiki / Renata Salecl (ur.). – V Ljubljani : Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti, 2020 ([Ljubljana] : Demat). – 535 str. ; 24 cm

200 izv. – Recenzenta Darja Zaviršek, Gorazd Meško. – Bibliografija pri vseh prispevkih. – Povzetki ; Abstracts

ISBN 978-961-6503-34-1 : 15,00 EUR. – ISBN 978-961-6967-36-5!

343.9(082)

COBISS.SI-ID 305074688

679

PREŠEREN, France, 1800-1849
    Poesie / France Prešeren ; traduzione, note e redazione critica di Miran Košuta ; [postfazioni Boris Paternu, Elvio Guagnini]. – Trieste : Založništvo tržaškega tiska = Editoriale stampa triestina, 2020 ([s. l.] : Sinegraf). – 485 str. ; 21 cm

Prevod dela: Poezije doktorja Franceta Prešerna. – Vzpor. slov. besedilo in prevod v it. – France Prešeren / Boris Paternu ; traduzione dallo sloveno di Miran Košuta: str. 458-465. – Un Prešeren per gli italiani / Elvio Guagnini: str. 466-472. – Bibliografija: str.446-454. – Kazalo

ISBN 978-88-7174-273-1. – ISBN 978-88-7174-267-0! : 29,00 EUR

821.163.6-1
821.163.6.09Prešeren F.

COBISS.SI-ID 28626691

680

PREŠEREN, France, 1800-1849
    Povodni mož = The water man / France Prešeren ; [ilustracije] Peter Škerl ; [spremna beseda Gaja Kos ; prevod v angleški jezik Henry R. Cooper in Tom Priestly, prevod spremne besede v angleški jezik Petra Zaranšek]. – 1. izd., 1. natis. – Dob pri Domžalah : Miš, 2021 (natisnjeno v Sloveniji). – [35] str. : ilustr. ; 32 cm

Slov. besedilo in prevod v angl. – 1.000 izv. – Urškin poslednji ples = Urška’s last dance / Gaja Kos: str. 32-35

ISBN 978-961-272-447-4 : 25,95 EUR

821.163.6-93-1

COBISS.SI-ID 47398915

681

    PREŠERNOVI nagrajenci za fotografijo : Joco Žnidaršič, Stojan Kerbler, Milan Pajk, Tone Stojko, Zmago Jeraj, Boris Gaberščik / [avtorji besedil Marko Arnež … [et al.] ; uredniški odbor Marko Arnež … [et al.] ; prevod v angleški jezik Katarina Ropret]. – Kranj : Galerija Prešernovih nagrajencev : Gorenjski muzej, 2021 (Radovljica : Tiskarna knjigoveznica). – 191 str. : ilustr. ; 30 cm

400 izv. – Opombe z bibliografijo na koncu posamezne predstavitve. – Povzetek v angl.

ISBN 978-961-7071-19-1 (Gorenjski muzej) : 28,00 EUR

06.05Prešeren:77.04(497.4):929(083.824)

COBISS.SI-ID 46842883

682

    PREZENTACIJA stenskih poslikav : pogledi, koncepti, pristopi / [avtorji Janez Balažic … [et al.] ; Knjigi na pot, urednica Mateja Neža Sitar ; terminološki slovar Ajda Mladenovič … [et al.] ; ureditev virov in literature Mateja Neža Sitar, Daniela Milotti Bertoni ; izdelava kazal Leja Borovnjak, Mateja Neža Sitar ; prevod iz angleščine v slovenščino Tanja Dolinar]. – Ljubljana : Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2020 (Ljubljana : Collegium Graphicum). – 255 str. : ilustr. ; 30 cm. – (RES. : publikacije ZVKDS Restavratorskega centra. Dela. = Papers ; 7)

Monografska objava prispevkov, nastalih leta 2018 iz referatov z dveh simpozijev: Retuša in problematika prezentiranja stenskih poslikav, Škofja Loka, 27. 10. 2016 in Estetska prezentacija stenskih slik – problemi in rešitve, Narodna galerija, Ljubljana, 3. 10. 2017. – 300 izv. – Bibliografija: str. 219-234 in v opombah na dnu str. – Povzetek pri posameznih prispevkih. – Kazali

ISBN 978-961-6990-73-8

75.052:7.025.4 (082)

COBISS.SI-ID 26058755

683

    PRIDNI medo. Nogometaš / [tekst Nosy Crow] ; [ilustracije] Benji Davies ; prevedel in prepesnil Milan Dekleva. – Jezero : Morfemplus, 2020. – 1 kartonka ([10] str.) : ilustr. ; 18 cm

Prevod dela: Bizzy bear. Football player. – Ov. nasl. – 1.000 izv. – Kartonka z drsniki

ISBN 978-961-7067-20-0 : 16,90 EUR

821.111-93-1
087.5

COBISS.SI-ID 302780160

684

PRINČIČ, Varja
    Let mrtve ptice : duhovne zgodbe o poti v srce, posvečene tvojemu pogumu za notranjo rast / Varja Prinčič. – Brežice : Primus, 2021 ([Brežice] : Primus digitalni tisk). – 182 str. ; 22 cm. – (Zbirka Avtorji)

Tiskano po naročilu. – O avtorici na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-7129-37-3 : 24,00 EUR

821.163.6-94

COBISS.SI-ID 77145091

685

PRINČIČ, Vili
    Sternthal : zadnja postaja : 1918-1922 : trnova pot povratka goriških beguncev / Vili Prinčič ; [predgovor Nataša Nemec]. – Trst : ZTT = EST, 2020 ([Gorica] : Grafica Goriziana). – 230 str. : ilustr. ; 24 cm. – (Iz domačega panja)

Zadnja postaja / Nataša Nemec: str. 5-8. – O avtorju na zadnjem zavihku ov. – Bibliografija: str. 230

ISBN 978-88-7174-265-6 : 18,00 EUR

94(497.4-15+450.36)”1918/1922″
314.151.3-054.73(=163.6)”1918/1922″

COBISS.SI-ID 39399939

686

    PRISELJENCI v Sloveniji skozi raziskovalno prizmo študentov Pedagoške fakultete / uredili Irena Lesar in Mojca Peček. – 1. izd., 1. natis. – Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2021 (Ljubljana : Para). – 276 str. : ilustr. ; 22 cm

200 izv. – O avtoricah in avtorju: str. 271-273. – Bibliografija pri vseh prispevkih. – Povzetek. – Kazali

ISBN 978-961-253-276-5 : 25,00 EUR

314.151.3-054.72(497.4)(082)
376-054.62(497.4)(082)

COBISS.SI-ID 64421635

687

    PROSTOVOLJSTVO v Sloveniji : psihološki pogledi in raziskave / uredili Eva Boštjančič in Katarina Babnik ; [avtorice in avtorji Maša Androjna … et al.]. – 1. izd. – Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2021 ([Ljubljana] : Birografika Bori). – 473 str. : tabele, graf. prikazi ; 24 cm

Dostopno tudi na: https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/book/310. – 300 izv. – Bibliografija ter povzetek v slov. in angl. pri vseh prispevkih. – Kazalo

ISBN 978-961-06-0510-2 : 29,90 EUR

159.9:005.966.2(082)
CC-APA: 3600

COBISS.SI-ID 70763011

688

    PRVE posoške tovarne : industrializacija Gornjega Posočja 1947-2020 / [besedilo Karla Kofol … [et al.] ; uredila Karla Kofol ; fotografije Marko Grego, Stojan Kenda ; karte Grega Žorž]. – Tolmin : Tolminski muzej, 2020 (Žirovnica : Medium). – 199 str. : ilustr. ; 30 cm

400 izv. – Bibliografija na koncu posameznega poglavja

ISBN 978-961-6635-47-9 : 18,00 EUR

338.45(497.473)”1947/2020″

COBISS.SI-ID 36555523

689

PŠAJD, Jelka
    Čez ta prag me bodo nesli, ko zatisnil bom oči : smrtne šege in pogrebne prakse Pomurja in Porabja / Jelka Pšajd ; [fotografije predmetov Tomislav Vrečič … et al.]. – Murska Sobota : Pomurski muzej, 2017 ([Maribor] : Evrografis). – 300 str. : ilustr. ; 21 cm

Ilustr. na notr. str. ov. – 300 izv. – Bibliografija: str. 290-300

ISBN 978-961-6579-38-4

393.9(497.4Pomurje+497.4Porabje)

COBISS.SI-ID 93253633

690

PUNGARTNIK, Marjan
    Oglej, čas, pozabljenje = Aquileia, tempo, oblio / Marjan Pungartnik ; prevod Jolka Milič ; [spremna beseda Božidar Stanišić]. – Maribor : Kulturno društvo Mariborska literarna družba, 2021 (Lesno Brdo : Bisart). – 54 str. ; 20 cm. – (Zbirka Oglej ; 27)

Vzpor. slov. besedilo in prevod v it., spremna beseda v hrv. – Tiskano po naročilu. – Pogovor / Božidar Stanišić: str. 53-[55]

ISBN 978-961-6850-36-0 : 10,00 EUR

821.163.6-1

COBISS.SI-ID 51694339

691

PUNGERTNIK, Sonja, 1972-
    Misliš resno? : ljubezen v odtenku drugačnosti : roman / Sonja Pungertnik. – 1. izd. – Celovec : Mohorjeva, 2021 (Celovec : Mohorjeva družba). – 176 str. : sl. avtor. ; 24 cm

500 izv. – Knjig na pot / Metka Pavšič, Mihaela Kavčič: str. 169-170. – O avtorici: str. 173-174

ISBN 978-3-7086-1165-5

821.163.6-93-311.2

COBISS.SI-ID 53013507

692

PUST, Borut, 1971-
    Ob reki / Borut Pust ; [spremna beseda Petra Testen Koren, Tadej Koren]. – Maribor : Litera, 2021 ([Ljubljana] : Demat). – 170 str. ; 22 cm. – (Knjižna zbirka Litera)

500 izv. – Večni krogotok življenja – ob reki, ki ni nikoli ista / Petra Testen Koren, Tadej Koren: str. 165-170

ISBN 978-961-7135-01-5 : 22,00 EUR

821.163.6-3

COBISS.SI-ID 62403331

693

PUŠENJAK, Miša
    Semenarstvo : kako pridelati kakovostno seme / [[besedilo in] fotografije] Miša Pušenjak ; [risbe Nastja Miheljak]. – Ljubljana : Kmečki glas, 2021 (natisnjeno v Sloveniji). – 232 str. : ilustr, ; 24 cm

1.000 izv.

ISBN 978-961-203-513-6 : 23,00 EUR

631.53.01(035)

COBISS.SI-ID 61297155

694

QIU, Miaojin, 1969-1995
    Poslovilna pisma z Montmartra / Qiu Miaojin ; iz kitajščine prevedla Katja Kraigher. – Ljubljana : Škuc, 2020 ([Šmarje – Sap] : Mišmaš). – 176 str. ; 21 cm. – (Zbirka Lambda ; 147)

Prevod dela: Mengmate yishu. – 500 izv. – O avtorici na zadnji str. ov.

ISBN 978-961-6983-44-0 : 19,00 EUR

821.581-311.2

COBISS.SI-ID 30038531

695

QUALIZZA, Marino
    Benečija naš dom / Marino Qualizza ; [uvodni besedili je prevedla Jelka Daneu Cvelbar]. – Čedad : Most, 2020 (Pasian di Prato : Litho Stampa). – 319 str. : ilustr. ; 24 cm

Besedilo v slov., beneškoslovenskem narečju in it. – Bogata in trpeča duša Benečije v uvodnikih msgr. Marina Qualizze = L’anima ricca e sofferente della Benecia negli editoriali di mons. Marino Qualizza / Giorgio Banchig: str. 5-10, 11-17. – Marino Qualizza: koncilski teolog, vpet v kulturo = Marino Qualizza: teologo conciliare e inculturato / Federico Grosso: str. 18-21, 22-25. – O avtorju na ov. – Povzetek v slov. pri prispevkih v it. in obratno

ISBN 978-88-96269-16-9

821.163.6-94
323.15(450.365=163.6)
070.432:929Qualizza M.=163.6=131.1

COBISS.SI-ID 39668227

696

RADINGER, Elli H.
    Darilo divjine : svoboda, sproščenost, pogum, hvaležnost – narava vsakomur daje tisto, kar potrebuje / Elli H. Radinger ; [prevedla Petra Piber ; fotografije Shutterstock]. – 1. izd. – Ljubljana : Mladinska knjiga, 2021 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). – 272 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Das Geschenk der Wildnis. – 3.500 izv. – Opombe z bibliografijo: str. 270-272

ISBN 978-961-01-6314-5 : 24,99 EUR

502.2

COBISS.SI-ID 71556611

697

RAJOVIĆ, Ranko
    IQ otroka – skrb staršev / Ranko Rajović ; [prevod in priredba Sonja Cekova Stojanoska ; ilustracije Jaka Vukotič]. – Ljubljana : Mladinska knjiga, 2021 (Nova Gorica : Grafika Soča). – 91 str. : ilustr. ; 24 cm. – (Zbirka Svetilnik)

Prevod dela: IQ deteta – briga roditelja. – 3.000 izv. – O avtorju: str. 90 in na sprednjem zavihku ov. – Bibliografija: str. 91

ISBN 978-961-01-6081-6 : 19,99 EUR

159.92-053.2
159.953.5

COBISS.SI-ID 69277955

698

RAKOVEC-Felser, Zlatka
    Mati kraljev : Elizabeta, vnukinja Barbare Celjske / Zlatka Rakovec-Felser. – Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2021 ([Maribor] : Dravski tisk). – 292 str. : ilustr. ; 22 cm

600 izv. – Zgodovinski obrazi Elizabetinega sveta: str. 275-289

ISBN 978-961-278-545-1 : 29,00 EUR

821.163.6-311.6

COBISS.SI-ID 69771011

699

RAMDEDOVIĆ, Melisa
    Motiv Antikrista v slovenskem leposlovju / Melisa Ramdedović ; [spremna beseda Alojzija Zupan Sosič]. – 1. natis. – Maribor : Kulturni center, 2021. – 73 str. : tabele ; 23 cm. – (Zbirka Znanstvena monografija, ISSN 2630-1962 ; 018)

Tiskano po naročilu. – O avtorici: str. 73. – Bibliografija: str. 63-65. – Izvleček ; Abstract

ISBN 978-961-7118-58-2 : 29,00 EUR

821.163.6.09″18/19″:27-175.27

COBISS.SI-ID 59874563

700

RAMOVEŠ, Janez
    Skupinska slika : (folklora) / Janez Ramoveš. – 1. izd. – Ljubljana : Cankarjeva založba, 2021 (Nova Gorica : Grafika Soča). – 121 str. ; 21 cm

300 izv.

ISBN 978-961-282-480-8 : 24,99 EUR

821.163.6-1

COBISS.SI-ID 57310979

701

RATEJ, Mateja, 1974-
    Silhuete : mozaik medvojnih mentalitet / Mateja Ratej. – 1. izd. – Maribor : Pivec, 2021 ([Brežice] : Primus). – 212 str. : ilustr. ; 24 cm

Tisk po naročilu. – O avtorici na sprednjem zavihku ov. – Financer: ARRS, Programi, P6-0088, SI, Etnološke in folkloristične raziskave kulturnih prostorov in praks

ISBN 978-961-7103-63-2 : 26,90 EUR

94(497.4Maribor)”19″:929

COBISS.SI-ID 72601603

702

RATEJ, Mateja, 1974-
    Svastika na pokopališkem zidu : poročilo o hitlerizmu v širši okolici Maribora v tridesetih letih 20. stoletja / Mateja Ratej ; [predgovor Tone Partljič]. – Ljubljana : Beletrina, 2021. – 203 str. : ilustr. ; 24 cm

600 izv. – Leposlovje in zgodovina / Tone Partljič: str. 7-9. – Bibliografija: str. 192-197

ISBN 978-961-284-760-9 : 24,00 EUR

94(497.4Maribor)”1930/1941″

COBISS.SI-ID 43228675

703

RAVNJAK, Vili
    Smaragdna pot ali Potovanje k notranjemu Učitelju : priročnik za osebnostno in duhovno rast / Vili Ravnjak ; [risbe Samo Lapajne]. – 2. (dopolnjena in razširjena) izd. – Maribor : Pivec, 2021 ([Maribor] : Dravski tisk). – 271 str., [8] str. barvnih pril. : ilustr. ; 24 cm

500 izv. – O avtorju na sprednjem zavihku ov. – Bibliografija pri nekaterih poglavjih

ISBN 978-961-7103-47-2 : 29,90 EUR

615.851(035)

COBISS.SI-ID 56831491

704

    RAZGLEDI po staroindijski književnosti : prevodi in interpretacije / [prevodi iz sanskrta in prakrtov, interpretacije in komentarji] Vlasta Pacheiner Klander, Luka Repanšek, Tamara Ditrich, Nina Petek, Lenart Škof. – 1. izd., 1. natis. – Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2021 (Ljubljana : Birografika Bori). – 476 str. : ilustr. ; 24 cm. – (Studia Indogermanica Labacensia. 2, Series Indologica : instrumenta)

150 izv. – Bibliografija: str. 471-476

ISBN 978-961-06-0520-1 : 29,90 EUR

821.211’01-3(035)
821.211’01-3(075.8)

COBISS.SI-ID 74496515

705

    RAZISKOVANJE izzivov organizacijskih teorij / Marija Ovsenik … [et al.]. – Novo mesto : Fakulteta za organizacijske študije, 2021. – 209 str. : ilustr. ; 23 cm. – (Zbirka Zrna odličnosti ; 2020)

150 izv. – Recenzentki Annmarie Gorenc Zoran, Lea-Marija Colarič-Jakše. – Bibliografija in povzetek v slov. in angl. pri vseh prispevkih. – Kazalo

ISBN 978-961-6974-68-4 : 30,00 EUR

005.7
001.891

COBISS.SI-ID 55478019

706

    RAZNOLIKOST v raziskovanju etničnosti : izbrani pogledi II / uredili Mojca Medvešek in Sonja Novak Lukanović ; [prevod povzetkov Nina Barlič]. – Ljubljana : Inštitut za narodnostna vprašanja, 2020 ([Ljubljana] : Demat). – 427 str. : graf. prikazi, tabele, zvd. ; 24 cm + 2 lista s popravki

300 izv. – Bibliografija ter povzetek v slov. in angl. pri vseh prispevkih

ISBN 978-961-6159-73-9 : 20,00 EUR

316.347(082)
323.15(=163.6)(082)
323.15(497.4)(082)

COBISS.SI-ID 39629827

707

    RAZPRAVE o sodobni slovenski literaturi / [uredila Varja Balžalorsky Antić ; prevod angleškega povzetka Lukas Debeljak in avtorji_ice]. – 1. izd., 1. natis. – Ljubljana : Založba ZRC, 2021 (Begunje : Cicero). – 235 str. ; 21 cm. – (Studia litteraria / Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU, ISSN 1855-895X ; 27)

O avtoricah in avtorjih: str. 217-219. – 300 izv. – Bibliografija pri vseh prispevkih in v opombah na dnu str. – Summary: Discussions on contemporary Slovenian literature. – Kazalo

ISBN 978-961-05-0542-6 : 21 EUR

821.163.6.09″19/20″(082)

COBISS.SI-ID 60479235

708

    RAZVOJNA psihologija / strokovni urednici Ljubica Marjanovič Umek, Maja Zupančič ; [fotografije Tihomir Pinter … [et al.] ; ilustratorka Kristina Krhin ; izdal Oddelek za psihologijo]. – 2., dopolnjena in razširjena izd. – Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2020 ([Ljubljana] : Birografika Bori). – 3 zv. : ilustr. ; 29 cm

Vsebina:
Zv. 1. – 2020. – 335 str. – 1.500 izv. – Bibliografija na koncu poglavij. – Kazalo. – Povzetek ; Abstract
Zv. 2. – 2020. – Str. 339-637. – 1.500 izv. – Bibliografija na koncu poglavij. – Kazalo. – Povzetek ; Abstract
Zv. 3. – 2020. – Str. 641-1139. – 1.500 izv. – Bibliografija na koncu poglavij. – Kazalo. – Povzetek : Abstract

ISBN 978-961-06-0285-9 (zv.1) : 24,90 EUR
ISBN 978-961-06-0296-5 (zv. 2) : 24,90 EUR
ISBN 978-961-06-0379-5 (zv. 3) : 29,90 EUR

159.922.7(082)
CC-APA: 2800

COBISS.SI-ID 303239680

709

REBULA, Manca
    Jakob najde pesem = [Jakob] findet ein Lied / [slovensko besedilo, ilustracije] Manca Rebula ; [priredba besedila v nemškem jeziku Heidemarie Miklin]. – V Celovcu : Mohorjeva družba = Klagenfurt : Hermagoras Verein, 2020 (v Celovcu : Mohorjeva družba = Klagenfurt : Hermagoras Verein). – 34 str. : ilustr. ; 27 cm

Vzpor. slov. besedilo in prevod v nem. – 600 izv.

ISBN 978-3-7086-1122-8 : 22,00 EUR

821.163.6-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 25287939

710

    REKE : zbornik poezije / [selekcija pesmi Petra Kolmančič, Dejan Koban ; urednici Ana Žunič, Neža Mlakar ; uvodna beseda Ana Žunič ; ilustracije Camille Meyer … et al.]. – Kranj : Layerjeva založba, 2021 ([Brežice] : Primus). – 92 str. : ilustr. ; 22 cm

Zvd. na sprednji notr. str. ov. – 200 izv. – [Spremna beseda] / Ana Žunič: str. 8-9

ISBN 978-961-94731-4-6 : 8,00 EUR

821.163.6-194

COBISS.SI-ID 63190275

711

REMS Arzenšek, Neja
    Ocean življenja / [[besedilo], fotografije] Neja Rems Arzenšek. – Celje : samozal. : Grafika Gracer, 2021 ([Celje] : Grafika Gracer). – 94 str. : fotogr. ; 20 cm

200 izv.

ISBN 978-961-6992-99-2 (Grafika Gracer) : 15,55 EUR

821.163.6-1

COBISS.SI-ID 57192707

712

REMŠKAR, Slavica
    Nande v šoli / Slavica Remškar ; ilustriral Jaka Vukotič. – 1. izd. – Ljubljana : Mladinska knjiga, 2021 (natisnjeno na Kitajskem). – 1 kartonka (23 str.) : ilustr. ; 26 cm

2.000 izv.

ISBN 978-961-01-5999-5 : 9,90 EUR

087.5

COBISS.SI-ID 27957507

713

RENČELJ, Stanislav
    Mlekarice, potovke in prevozniki na poti v Trst / Stanislav Renčelj ; [fotografije Jože Požrl … et al.]. – Koper : Libris, 2021

ISBN 978-961-6618-70-0

39(497.472)
39(450.361=163.6)

COBISS.SI-ID 59677699

714

REPAR, Primož
    Dar osebe: o družabnosti : via Nova pravda : (post-s-kripto haibun) / Primož Repar ; [spremna beseda Cvetka H. Tóth]. – Ljubljana : KUD Apokalipsa, 2020 ([Škofja Loka] : Nonparel). – 487 str. : ilustr. ; 23 cm. – (Posebne izdaje / KUD Apokalipsa ; 64)

Potiskani notr. str. ov. – 300 izv. – O avtorju: str. 475-477 in na zadnji str. ov. – Spremna beseda Dejana Aubrehta na zavihkih ov. – Dar osebe / Cvetka Hedžet Toth: str. 455-464. – In memoriam – dr. Cvetka Hedžet Toth (1948-2020) / Primož Repar: str. 467-470. – “Pričujoče delo Primoža Reparja je nadaljevanje knjige Dar osebe: Kocbek, Gosar, Krek” –> sprednji zavihek ov. – Bibliografija: str. 444-449 in opombe z bibliografijo na dnu str. – Izbrana bibliografija Primoža Reparja: str. 478-479

ISBN 978-961-7054-30-9 : 39,00 EUR

130.2(497.4)

COBISS.SI-ID 43113731

715

REZONIČNIK, Lidija
    Mojstrovine poljske književnosti in filma : Faraon, Svatba, Mati Ivana Angelska / Lidija Rezoničnik in Seweryn Kuśmierczyk. – 1. izd., 1. natis. – Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2021 ([Ljubljana] : Birografika Bori). – 215 str. : ilustr. ; 24 cm. – (Serija Mojstrovine poljske književnosti in filma ; knj. 1)

Dostopno tudi na: https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/view/261/372/6066-1. – 200 izv. – O avtorjih na zadnji str. ov. – Bibliografija na koncu vsakega poglavja. – Kazalo. – Streszczenie in Abstract na koncu vsakega poglavja

ISBN 978-961-06-0436-5 (tisk)

821.162.1.09
791(438)

COBISS.SI-ID 55499523

716

RIJAVEC, Marko
    Camino, pot, ki se začne na koncu : [šmarnice za odrasle] / Marko Rijavec ; [izdala] SŠK-SKU. – Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2021 ([Maribor] : Dravski tisk). – 82 str. ; 21 cm

1.400 izv. – Dodatek k nasl. v kolofonu. – O avtorju na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-278-530-7 : 8,50 EUR

27-5-312.47
27-584-57(460Santiago de Compostela)
27-29

COBISS.SI-ID 56934915

717

RIJAVEC, Petja
    Meter in pol pomladi / Petja Rijavec. – 1. izd., 1. natis. – Dob pri Domžalah : Miš, 2021 (natisnjeno v Sloveniji). – 308 str. ; 24 cm. – (Zbirka Popisano)

Povečani tisk. – 500 izv.

ISBN 978-961-272-465-8 : 31,95 EUR

821.163.6-311.2

COBISS.SI-ID 62032643

718

ROBNIK, Marko, 1975-
    Portal za avanture : roman o ljubezni, seksu, erotiki in prevarah / Marko Robnik. – Brežice : Primus, 2021. – 394 str. ; 22 cm. – (Zbirka Avtorji)

ISBN 978-961-7129-12-0

821.163.6-311.2

COBISS.SI-ID 65988867

719

ROGELŠEK, Jožica
    Sanjam, da bi sanjala sanje / [avtor, ilustracije] Jožica Rogelšek ; [spremno besedilo Ivana Vatovec, avtor spremnega besedila za slike Boris Gorupič]. – Dobova : KD Franc Bogovič, Literarna sekcija Beseda, 2021 (Brežice : Mrgb). – 80 str. : ilustr. ; 21 cm

200 izv. – O avtorici na prednjem zavihku ov. – Slike z literarno govorico / Boris Gorupič: str. [82]. – Spremna beseda Ivane Vatovec Ko sanje sušijo solze na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-94252-7-5

821.163.6-1

COBISS.SI-ID 72518403

720

    ROJEVANJE slovenskega diplomatskega jezika : Janez Nepomuk Primic in njegovi Listi / Janez Šumrada (ur.). – 1. izd. – Celovec ; Ljubljana ; Dunaj : Mohorjeva, 2021 (Vetrinj pri Celovcu : Mohorjeva tiskarna). – 413 str., [16] str. pril. ; 24 cm. – (Zbirka Studia diplomatica Slovenica. Fontes, ISSN 1855-9174 ; 4)

300 izv. – Predgovor / Ludvik Karničar: str. 7-12. – Bibliografija: str. 377-389. – Kazalo. – Vsebuje tudi: Listi, pisani med rimskim in francoskim dvorom. – Tekstnokritična izd.

ISBN 978-3-7086-1162-4 : 36,00 EUR

811.163.6:929Primic J. N.

COBISS.SI-ID 65991171

721

ROMIH, Milan
    Skozi trave oblakov / Milan Romih ; [portreta Darko Berljak]. – Slovenska Bistrica : Climber Milan Romih, 2019 ([Ljubljana] : Formatisk). – 291 str. : portreta ; 20 cm

500 izv. – Vzponi Slavka Svetičiča – Slavca (1958-1995): str. 277-281. – Vzponi Damjana Vidmarja – Damča (1961-1992): str. 283-284. – Skozi trave oblakov : spremna beseda / Tonč Žunter: str. 285-287. – O avtorju / Maruša Romih: str. 288

ISBN 978-961-290-539-2 : 25,00 EUR

821.163.6-311.3
796.52(497.4)(092)

COBISS.SI-ID 302228224

722

ROŠKER, Jana S.
    Kriza kot nevarnost in upanje : etika pandemij, razcvet avtokracij in sanje o avtonomiji v transkulturni perspektivi / Jana S. Rošker. – 1. izd. – Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2021 (Ljubljana : Birografika Bori). – 201 str. ; 24 cm. – (Studia humanitatis Asiatica, ISSN 2463-8900)

Besedilo v slov., ponekod prevod v/iz kit. – 200 izv. – Bibliografija: str. 173-189 in opombe z bibliografijo na dnu str. – Povzetek ; Summary. – Kazali

ISBN 978-961-06-0433-4 : 19,90 EUR

130.2:616-036.21
172:616-036.21

COBISS.SI-ID 53892611

723

ROT Vrhovec, Alenka
    Juhej, že berem! : bralna knjižica 2 / Alenka Rot Vrhovec ; ilustracije Jaka Vukotič. – 1. izd. – Ljubljana : Mladinska knjiga, 2021 (Nova Gorica : Grafika Soča). – 115 str. : ilustr. ; 20 cm

2.500 izv. – Bibliografija: str. 115

ISBN 978-961-01-5977-3

028(075.2)(076)

COBISS.SI-ID 70993667

724

ROZINA, Roman, 1960-
    Sto let slepote / Roman Rozina. – 1. izd. – Ljubljana : Mladinska knjiga, 2021. – 539 str. : z avtorj. fotograf. ; 21 cm. – (Nova slovenska knjiga)

Ilustr. na spojnih str.

ISBN 978-961-01-6307-7

821.163.6-311.2

COBISS.SI-ID 74362371

725

ROZMAN, Andrej, 1955-
    Predpravljice in popovedke / Andrej Rozman Roza ; ilustriral Zvonko Čoh. – 1. ponatis, dotis. – Ljubljana : Mladinska knjiga, 2021. – 107 str. : Ilustr. ; 25 cm. – (Zbirka Deteljica)

ISBN 978-961-01-3705-4

821.163.6-93-32

COBISS.SI-ID 75600387

726

ROZMAN, Andrej, 1955-
    Rozimnica : zgodbe, pesmi in uganke / Andrej Rozman Roza ; [ilustrirali Zvonko Čoh … [et al.] ; spremno besedilo napisal Matej Bogataj ; bibliografijo sestavila Katja Jevc]. – 1. natis. – Ljubljana : Mladinska knjiga, 2021 (Slovaška : Neografia). – 383 str. : ilustr. ; 27 cm. – (Zbirka Sončnica)

Šaljivec v hiši iz besed / Matej Bogataj: str. 364-367. – O Andreju Rozmanu Rozi: str. 368. – 4.000 izv. – Ilustr. na spojnih listih. – Bibliografija / sestavila Katja Jevc: str. 376-383

ISBN 978-961-01-6123-3

821.163.6-93-82
821.163.6.09Rozman A.
087.5

COBISS.SI-ID 61172483

727

ROZMAN, Franc, 1949-
    Merim frekvenco svetlobe / Franc Rozman. – Tržič : samozal. F. Rozman, 2021. – 128 str. : ilustr. ; 19 cm

ISBN 978-961-07-0498-0

535.2

COBISS.SI-ID 59837187

728

RUDOLF, Mojca, 1966-
    Prelomno poletje / Mojca Rudolf. – 1. natis. – Ljubljana : samozal., 2021 (natisnjeno v Sloveniji). – 158 str. ; 22 cm

Podatek o izd. naveden v CIP-u. – 300 izv.

ISBN 978-961-07-0415-7 : 20,00 EUR

821.163.6-93-311.2

COBISS.SI-ID 54102019

729

RUDOLF, Mojca, 1966-
    Šepet zgodb : razvajajte se z branjem v manjših odmerkih / Mojca Rudolf. – 1. natis. – Ljubljana : samozal., 2021 (natisnjeno v Sloveniji). – 238 str. ; 23 cm

250 izv.

ISBN 978-961-95489-0-5 : 25,00 EUR

821.163.6-32

COBISS.SI-ID 74386947

730

RUGELJ, Samo
    Na prepihu : zgodba o spremembi, krizi in novem začetku / Samo Rugelj ; [avtorji fotografij Mojca Slodej Kušlan, Bogdan Mešiček in Samo Rugelj]. – Maribor : Litera, 2021 ([Ljubljana] : Demat). – 273 str. : ilustr. ; 22 cm. – (Knjižna zbirka Litera)

500 izv. – Potiskani spojni listi. – O avtorju na zadnjih spojnih listih

ISBN 978-961-7056-96-9 : 26,00 EUR

821.163.6-3

COBISS.SI-ID 61195267

731

RUPARČIČ, Jože
    Pravilo poslovne presoje (Business Judgement Rule), poslovna etika in sprejemanje poslovnih odločitev / Jože Ruparčič ; [predgovor Rado Bohinc]. – 1. izd. – Nova Gorica : Nova univerza, 2020 (Ljubljana : Januš). – 350 str. ; 25 cm

Predgovor / Rado Bohinc: str. 9-11. – O avtorju na sprednjem zavihku ov. – 150 izv. – Bibliografija: str. 313-337. – Kazalo

ISBN 978-961-94502-6-0 : 24,01 EUR

005.53:005.334
347.426.6

COBISS.SI-ID 44090627

732

RUPEL, Dimitrij
    Bazar : roman / Dimitrij Rupel ; [spremna beseda Gabriela Babnik Ouattara]. – Maribor : Litera, 2021 ([Ljubljana] : Demat). – 302 str. : zvd. ; 22 cm. – (Knjižna zbirka Litera)

500 izv. – Fiktivno besedilo, ki ga je mogoče brati kot resnično / Gabriela Babnik Ouattara: str. 281-302

ISBN 978-961-7056-97-6 : 24,90 EUR

821.163.6-31

COBISS.SI-ID 61683203

733

RUPEL, Dimitrij
    Nepozabnosti : bolj ali manj diplomatske opazke ob 30. obletnici / Dimitrij Rupel ; [fotografije arhiv Demokracije … et al.]. – Ljubljana : Nova obzorja, 2021. – 644 str. : ilustr. ; 22 cm

300 izv. – Kazalo

ISBN 978-961-6942-64-5 : 35 EUR

821.163.6-92
327(497.4)

COBISS.SI-ID 48530435

734

RUPNIK, Majda
    Knjižničar na begu : roman / Majda Rupnik. – Brežice : Primus, 2021. – 211 str. ; 22 cm. – (Zbirka Avtorji)

ISBN 978-961-7129-33-5 : 24 cm

821.163.6-31

COBISS.SI-ID 76149763

735

RUSTJA, Miran
    Hrup tišine : pesmi / Miran Rustja ; [izbor pesmi, spremna beseda Tereza Rebek]. – Ljubljana : Jutro, 2021. – 91 str. ; 21 cm

Tiskano po naročilu. – Duhovna plovba v tišino hrupa / Tereza Rebek: str. 87-89

ISBN 978-961-7024-15-9

821.163.6-1

COBISS.SI-ID 62529027

736

RUSTJA, Miran
    Vidko / Miran Rustja ; ilustrirala Sara Rustja Turniški ; [spremna beseda Tereza Rebek]. – Pekel : Zavod Volosov hram, 2021. – 73 str. : ilustr. ; 21 cm

Tiskano po naročilu. – Vidkovanjski prepih / Tereza Rebek: str. 69-73

ISBN 978-961-7086-55-3 : 15,00 EUR

821.163.6-93-32

COBISS.SI-ID 59906051

737

RUTAR, Borut
    Božji mlini / Borut Rutar ; [spremna beseda Nadia Roncelli]. – Trst : Mladika, 2021

ISBN 978-88-7342-300-3

821.163.6-1

COBISS.SI-ID 48539139

738

SAINT-John Perse, 1887-1975
    Hvalnice / Saint-John Perse ; prevod Nadja Dobnik ; [spremna beseda in preglednica življenja in dela Živa Čebulj]. – Ljubljana : Književno društvo Hiša poezije, 2018 ([Ljubljana] : Itagraf). – 58 str. : avtorj. sl. ; 24 cm. – (Poetikonove lire ; knj. 75)

300 izv. – Pesnik, ki ustvarja svet in sebe / Živa Čebulj: str. 53-58. – Preglednica življenja Saint-Johna Persa in njegovega časa: str. [60-65]

ISBN 978-961-7016-64-2 : 23 EUR

821.133.1-1

COBISS.SI-ID 298051072

739

SAJOVIC, Bogdan
    Neupogljivi : pogovori z ljudmi, ki jim medijski mainstream odreka lastna mnenja / Bogdan Sajovic, Andrej Sekulović ; [avtor predgovora Jože Biščak ; fotografije arhiv Demokracije, Alamy, osebni arhiv intervjuvancev]. – Ljubljana : Nova obzorja, 2020. – 147 str. : portreti ; 22 cm

Predgovor / Jože Biščak: str. 6-7. – O avtorjih: str. 146-147. – 500 izv.

ISBN 978-961-6942-62-1 : 13,00 EUR

308(4)(047.53)
329(4)/047.53)
316.722(4)(047.53)

COBISS.SI-ID 39349763

740

SAMBOLIČ, Klementina
    Na koncu tunela je luč ali Upanje umre zadnje : članki in dnevnik iz karantene v obdobju pandemije bolezni covid-19 / Klementina Sambolič. – Žalec : samozal. Sam, 2021. – 159 str. ; 21 cm

ISBN 978-961-07-0696-0

821.163.6-94″2020″
316.728:616-036.21(497.4)”2020″(092)

COBISS.SI-ID 73035267

741

SANSAL, Boualem
    2084 : konec sveta : roman / Boualem Sansal ; [prevod Mateja Petan]. – Ljubljana : Družina, 2020 (tiskano v Sloveniji). – 254 str. ; 21 cm

Prevod dela: 2084. – 500 izv. – Grand Prix du roman de l’Académie française, 2015

ISBN 978-961-04-0782-9 : 22,90 EUR

821.133.1(65)-311.2

COBISS.SI-ID 41790211

742

SATRAPI, Marjane, 1969-
    Vezenine / Marjane Satrapi ; [prevedla Jedrt Lapuh Maležič]. – 1. natis. – Ljubljana : Buča, 2021 ([Škofja Loka] : Nonparel). – [136] str. : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: Broderies. – 500 izv.

ISBN 978-961-7114-18-8 : 17,90 EUR

084.11

COBISS.SI-ID 73563139

743

SEČKAR, Gabrijela
    Telinček Tinček / Gabrijela Sečkar ; ilustrirala Maja Pučko. – 1. natis. – Maribor : Kulturni center, 2020. – 31 str. : ilustr. ; 29 cm. – (Zbirka Drugačni ; 008)

650 izv.

ISBN 978-961-6781-47-3

821.163.6-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 25382915

744

SEDMAK, Bojan, 1958-
    Violina v vodnjaku / Bojan Sedmak ; [spremna beseda Borut Gombač]. – Maribor : Litera, 2021 ([Ljubljana] : Demat). – 111 str. ; 22 cm. – (Knjižna zbirka Litera)

500 izv. – Fleši za razpiranje sfer / Borut Gombač: str. 107-111

ISBN 978-961-7056-92-1 : 19,90 EUR

821.163.6-1

COBISS.SI-ID 56592643

745

SEMENIČ, Simona
    Milnovecientosochentayuno = Tisočdevetstoenainosemdeset / Simona Semenič ; [prevedli Marjeta Drobnič … et al.]. – Ljubljana : Javni sklad RS za kulturne dejavnosti – revija Mentor, 2020 ([Ljubljana] : Collegium graphicum). – 350 str. ; 19 cm. – (Zbirka Mentorjeva prevajalnica)

Jezikovni pregled Santiago Martín. – Ov. nasl. – Slov. besedilo in špan. prevod. – 300 izv. – O avtorici na zavihkih ov.

ISBN 978-961-7010-73-2 : 16,00 EUR

821.163.6-2

COBISS.SI-ID 39428611

746

SEMENIČ, Simona
    Tri igre za punce / Simona Semenič ; [spremna beseda Nina Dragičević]. – Ljubljana : Beletrina, 2021. – 285 str. ; 22 cm. – (Knjižna zbirka Beletrina)

Ilustr. na spojnih listih. – 600 izv. – Kar je očesu in ušesu sila neprijetno: nekaj točk, za katere menim, da so ključni elementi misli Simone Semenič / Nina Dragičević: str. 257-285. – O avtorici na zadnjem zavihku ščitnega ov. – Vsebina na nasl. str.: Ti si čudež ; Ni to to ; Lepe Vide lepo gorijo

ISBN 978-961-284-739-5 : 24 EUR

821.163.6-2

COBISS.SI-ID 76239619

747

SEVER, Matic
    Trajnice za slovenski vrt / Matic Sever. – 1. izd. – Ljubljana : Družina, 2021 (tiskano v Sloveniji). – 215 str. : ilustr. ; 24 cm

600 izv. – Kazalo

ISBN 978-961-04-0810-9 : 34,90 EUR

635.92″550*3″(035)

COBISS.SI-ID 55185411

748

    SILVAN Furlan : človek za film / uredili Nil Baskar, Ivan Nedoh, Ana Šturm ; [besedila Nil Baskar … [et al.] ; bibliografija in filmografija Viktor Bertoncelj ; fotografije osebni arhiv družine Furlan, arhiv Slovenske kinoteke]. – Ljubljana : Slovenska kinoteka, 2021 ([Begunje] : Cicero). – 433 str. : ilustr. ; 21 cm. – (Zbirka Slovenski film. Nova serija ; št. 10)

300 izv. – Bibliografija pri nekaterih prispevkih. – Izbrana bibliografija: str. 421-423. – Filmografija: str. 425. – Kazalo

ISBN 978-961-7013-15-3 : 25,00 EUR

791.632-051(497.4):929Furlan S.

COBISS.SI-ID 73459971

749

    SIMON Rutar in Beneška Slovenija / uredili Danila Zuljan Kumar in Petra Kolenc. – Ljubljana : Slovenska matica, 2021 ([Ljubljana] : Rotosi). – 171 str. : ilustr. ; 25 cm. – (Odstiranja, ISSN 2784-4625 ; 2)

Bibliografija na koncu posameznega poglavja. – Kazalo

ISBN 978-961-213-353-5 : 18,00 EUR

929Rutar S.(082)
908(450.365=163.6)(082)
930.1(497.4):929Rutar S.(082)
323.15(=163.6)

COBISS.SI-ID 68516867

750

SIMONIŠEK, Robert
    Pejsaži : sanjati na soncu / Robert Simonišek. – 1. izd. – Ljubljana : Družina, 2021 (tiskano v Sloveniji). – 226 str. ; 22 cm

Povečani tisk. – 400 izv. – O avtorju na zadnji str. ov. – Svetlobnica, 2020

ISBN 978-961-04-0815-4 : 24,90 EUR

821.163.6-4

COBISS.SI-ID 59845123

751

SIMONITI, Barbara
    Las na koži / Barbara Simoniti ; ilustrirala Klara Jager. – 1. izd. – Maribor : Pivec, 2020. – [31] str. : ilustr. ; 30 cm

700 izv. – Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-7103-24-3 : 19,95 EUR

821.163.6-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 34815491

752

SINANOVIĆ, Muanis
    Beat v svetu : [(proza, esej)] / Muanis Sinanović. – Ljubljana : LUD Šerpa, 2021 ([Begunje] : Cicero). – 134 str. ; 19 cm. – (Zbirka Klasična šerpa ; 68)

Dodatek k nasl. v kolofonu. – 300 izv. – O avtorju na zadnji str. ov.

ISBN 978-961-6699-85-3 : 16,00 EUR

821.163.6-4

COBISS.SI-ID 54891779

753

SINANOVIĆ, Muanis
    Krhke karavane / Muanis Sinanović. – 2. izd., 1. natis. – Ljubljana : LUD Literatura, 2021 (Begunje : Cicero). – 113 str. ; 22 cm. – (Zbirka Prišleki)

Nasl. str. raztegnjena čez dve str. – 200 izv. – Povečani tisk

ISBN 978-961-7017-88-5 : 19,00 EUR

821.163.6-1

COBISS.SI-ID 66994947

754

SIVEC, Ivan, pisatelj
    Cvetoča Slovenija : sedem steza do neba / [[besedilo], fotografije] Ivan Sivec. – Mengeš : ICO, 2021 ([Jastrebarsko] : Og grafika). – 200 str. : ilustr. ; 21 cm

500 izv. – O avtorju: str. 182-183

ISBN 978-961-7143-02-7 : 25,10 EUR

821.163.6-32

COBISS.SI-ID 77090563

755

SIVEC, Ivan, pisatelj
    Ljubezen ob Kolpi : povest o kostelskem ljudskem junaku Mikuli / Ivan Sivec ; [spremna beseda Stanislav Južnič, Ivan Črnkovič in Mirko Turk ; fotografije Ivan Sivec in arhivsko gradivo]. – Mengeš : Ico, 2021 ([Jastrebarsko] : Og grafika). – 304 str. : ilustr. ; 25 cm. – (Zbirka Slovenska zgodovina ; št. 20. Slovenske grajske zgodbe ; št. 6)

800 izv. – Koupa iše teče — / Stanislav Južnič: str. 255-258. – O ljubezni ob Kolpi / Ivan Črnkovič: str. 259-260. – Prijateljeve misli / Mirko Turk: str. 261-262. – O avtorju: str. 268. – Ljubezen ob Kolpi – v fotografijah: str. 273-304. – Bibliografija: str. 252-254. – Sivčeva bibliografija: str. 269-272

ISBN 978-961-7069-94-5 : 33,10 EUR

821.163.6-311.6

COBISS.SI-ID 58350083

756

SIVEC, Ivan, pisatelj
    Ljubil sem slovenski narod : črtice o zavednem primorskem duhovniku Virgilu Ščeku / Ivan Sivec ; [spremna beseda Vili Kovačič ; fotografije Ivan Sivec, pisateljev arhiv in muzejski arhivi]. – Ljubljana : Družina, 2021 (tiskano v Sloveniji). – 223 str. : ilustr. ; 23 cm. – (Zbirka Slovenski narodni buditelji ; 1)

1.000 izv. – Zakaj sem se lotil tega projekta? / Vili Kovačič: str. 181-183. – O avtorju: str. 188-192. – Fotografsko gradivo: str. 193-[224]. – Povečani tisk. – Bibliografija: str. 177-180

ISBN 978-961-04-0806-2 : 29,90 EUR

821.163.6-312.6
929Šček V.
27-722.53(450.36=163.6):929Šček V.

COBISS.SI-ID 53875971

757

SIVEC, Ivan, pisatelj
    Pika pri Piki : po očarljivem Astridinem svetu in po vznemirljivem Pikinem planetu / Ivan Sivec ; [fotografije Ivan Sivec in arhivsko gradivo]. – Mengeš : ICO, 2021 ([Jastrebarsko] : Og grafika). – 63 str. : ilustr. ; 22 cm

700 izv. – Ilustr. na spojnih listih. – O pisatelju: str. 62

ISBN 978-961-7143-04-1 : 18,00 EUR

821.163.6-93-32
929Lindgren A.(02.053.2)

COBISS.SI-ID 79967747

758

SIVEC, Ivan, pisatelj
    Prvi pomladni cvet : realistična romantika pisatelja Josipa Jurčiča / Ivan Sivec ; [spremna beseda Janko Kos ; fotografije Ivan Sivec in arhivsko gradivo]. – Mengeš : ICO, 2021 ([s. l.] : Og grafika). – 304 str. : ilustr. ; 25 cm. – (Zbirka Slovenska zgodovina ; št. 21. Biografski romani)

800 izv. – O delih Josipa Jurčiča / Janko Kos: str. 258-261. – Jurčič nas povezuje / Dušan Strnad: str. 262-264. – O pisatelju: str. 265. – Slikovno gradivo: str. 273-304. – Bibliografija: str. 255-257. – Sivčeva bibliografija: str. 266-269

ISBN 978-961-7143-00-3 : 33,10 EUR

821.163.6-312.6

COBISS.SI-ID 69684227

759

SIVEC, Ivan, pisatelj
    Sedem zlomljenih vrtnic : zgodbe grenke usode s toplimi žarki svetlobe / Ivan Sivec ; [spremna beseda Dane Kastelic ; fotografije Ivan Sivec in osebni arhivi]. – Mengeš : ICO, 2021 ([Ljubljana] : Formatisk). – 208 str. : fotogr. ; 21 cm. – (Zbirka Dotik srca ; knj. 4)

1.200 izv. – Predsednikova spremna beseda / Dane Kastelic: str. 170-173. – O avtorju: str. 175-176

ISBN 978-961-7069-35-8 : 25,10 EUR

821.163.6-94

COBISS.SI-ID 25983747

760

SIVEC, Ivan, pisatelj
    Visoški gospod : vse ljubezni pisatelja Ivana Tavčarja / Ivan Sivec ; [spremna beseda Miha Naglič ; fotografije Ivan Sivec … et al.]. – Mengeš : ICO, 2021 ([Ljubljana] : Formatisk). – 304 str. : ilustr. ; 25 cm. – (Zbirka Slovenska zgodovina ; št. 19. Slovenske grajske zgodbe ; št. 5)

1.700 izv. – Ljubezen mu ni bila v pogubo / Miha Naglič: str. 258-261. – Moja visoška kronika / Milan Čadež: str. 262-265. – O avtorju: str. 268. – Visoški gospod – v fotografijah: str. 273-303. – Bibliografija: str. 256-257. – Sivčeva bibliografija: str. 269-272

ISBN 978-961-7069-31-0 : 33,10 EUR

821.163.6-312.6

COBISS.SI-ID 24900867

761

SKOK, Zlatka
    Smisel življenja / Zlatka Skok. – 1. izd. – Trbovlje : 5KA, Katapult, 2021. – 256 str. ; 21 cm

Nasl. v kolofonu: Skrivnost življenja. – Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-94896-9-7 : 19,50 EUR

821.163.6-311.2

COBISS.SI-ID 55170563

762

SKRBINŠEK, Stajka
    Nova jaz : ko je rak samo še morska žival / Stajka Skrbinšek. – Ljubljana : Center Holistea, Grinblu, 2020 (Ljubljana : R-tisk). – 288 str. ; 21 cm

ISBN 978-961-07-0246-7 : 22,90 EUR

616-006:821.163.6-94

COBISS.SI-ID 37671427

763

SKUBIC, Andrej E.
    Amor in strašne stvari / Andrej E. Skubic ; ilustrirala Tanja Komadina. – 1. natis. – Ljubljana : Mladinska knjiga, 2021 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). – 71 str. : ilustr. ; 21 cm. – (Zbirka Trio Golaznikus ; 7)

1.500 izv. – Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-01-6094-6 : 17,99 EUR

821.163.6-93-32

COBISS.SI-ID 50413059

764

SKUBIC, Andrej E.
    Krasni dnevi / Andrej E. Skubic. – Ljubljana : Beletrina, 2021. – 437 str. ; 22 cm. – (Knjižna zbirka Beletrina)

1.000 izv.

ISBN 978-961-284-729-6 : 29,00 EUR

821.163.6-311.2

COBISS.SI-ID 55436291

765

SLAPŠAK, Svetlana
    Šola za delikatne ljubimce / Svetlana Slapšak ; [prevedla Seta Knop]. – 1. natis. – Novo mesto : Goga, 2020 ([Ljubljana] : Formatisk). – 481 str. ; 21 cm. – (Literarna zbirka Goga)

Prevod dela: Škola za delikatne ljubavnike. – 600 izv. – O avtorici na zadnji str. ov.

ISBN 978-961-277-277-2 : 29,90 EUR

821.163.41-311.6

COBISS.SI-ID 43452931

766

    SLOVAR slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja. A-D / glavni uredniki Kozma Ahačič … [et al.] ; [avtorji Kozma Ahačič … et al.]. – 1. izd., 1. natis. – Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2021 (Begunje : Cicero). – 753 str. ; 25 cm. – (Zbirka Slovarji / Založba ZRC, ZRC SAZU)

300 izv. – Bibliografija: str. 43-46

ISBN 978-961-05-0562-4 : 42 EUR

811.163.6’271.1″15″(038)
811.163.6’374″15″(038)

COBISS.SI-ID 69831171

767

SLOVENIJA. Ustava (1991)
    Ustava Republike Slovenije / uvodno pojasnilo Igor Kaučič ; [stvarno kazalo Bruna Žuber]. – 10., spremenjena in dopolnjena izd., 1. natis. – Ljubljana : Lexpera, GV založba, 2021 (Ljubljana : Itagraf). – 192 str. ; 21 cm

300 izv. – Kazalo

ISBN 978-961-247-478-2 : 40,01 EUR

342.4(497.4)”1991″

COBISS.SI-ID 79368195

768

SLOVENIJA. Zakoni itd.
    Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) : (neuradno prečiščeno besedilo) / uvodna pojasnila k noveli ZGD-1K Peter Podgorelec. – 1. natis. – Ljubljana : Uradni list Republike Slovenije, 2021 ([Ljubljana] : Collegium Graphicum). – 538 str. ; 20 cm. – (Zbirka predpisov / Uradni list Republike Slovenije)

250 izv.

ISBN 978-961-204-678-1

347.72(497.4)(094.5)

COBISS.SI-ID 59595267

769

SLOVENIJA. Zakoni itd.
    Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) : z novelo ZGD-1K / uvodna pojasnila Marijan Kocbek, Saša Prelič ; [stvarno kazalo Jerneja Prostor]. – 1. natis. – Ljubljana : Lexpera, GV Založba, 2021 (Ljubljana : Itagraf). – 790 str. ; 21 cm

300 izv. – Bibliografija z opombami na dnu str. – Kazalo

ISBN 978-961-247-462-1 : 146,00 EUR

347.72(497.4)(094.5)

COBISS.SI-ID 54898435

770

SLOVENIJA. Zakoni itd.
    Zakon o kazenskem postopku (ZKP) : (neuradno prečiščeno besedilo) / uvodna pojasnila k noveli ZKP-O in stvarno kazalo Petra Plesec, Primož Gorkič. – 1. natis. – Ljubljana : Uradni list Republike Slovenije, 2021 ([Kranj] : Žnidarič). – 490 str. ; 20 cm. – (Zbirka predpisov / Uradni list Republike Slovenije)

400 izv. – Kazalo

ISBN 978-961-204-677-4 : 68,00 EUR

343.1(497.4)(094.5)

COBISS.SI-ID 61163523

771

SLOVENSKA sprava (simpozij) (2020 ; Ljubljana)
    Slovenska sprava : zbornik s prispevki simpozija ob tridesetletnici spravne slovesnosti v Rogu in ob stoletnici rojstva nadškofa dr. Alojzija Šuštarja 24. junija 2020 na SAZU / [glavni in odgovorni urednik Tadej Bajd ; zbiranje gradiva in urejanje Špela Truden, Veronika Simoniti ; fotografije Bor Slana/STA, Ivan Rampre, Wikipedia]. – Ljubljana : Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2021 ([Trzin] : Setzer). – 230 str. : ilustr. ; 25 cm

400 izv. – Bibliografija ali opombe z bibliografijo na dnu str. pri posameznih prispevkih

ISBN 978-961-268-076-3 : 17,50 EUR

94(497.4)”1941/1945″(082)
323(497.4)(082)

COBISS.SI-ID 63202307

772

SLOVENSKI pravorečni posvet (1 ; 2020 ; online)
    [Prvi slovenski pravorečni posvet]
    1. slovenski pravorečni posvet / [uredila Tanja Mirtič in Marko Snoj ; prevod izvlečkov Marc L. Greenberg]. – Ljubljana : Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2021 ([Ljubljana] : Artelj). – 266 str. : ilustr., graf. prikazi, zvd. ; 24 cm. – (Razprave / Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Razred za filološke in literarne vede = Dissertationes / Academia scientiarum et artium Slovenica, Classis II: Philologia et litterae ; 25)

Dostopno tudi na: https://www.sazu.si/uploads/files/publikacije21/Rared2RAZPRAVE.pdf. – 300 izv. – Potiskane notr. str. ov. – Bibliografija pri vseh prispevkih. – Izvleček ; Abstract ; Povzetek

ISBN 978-961-268-077-0 : 15,00 EUR

811.163.6’34(082)

COBISS.SI-ID 65795587

773

    SLOVENŠČINA na poklicni maturi : zbirka maturitetnih nalog z rešitvami 2015-2020 / [avtorji Tanja Bigec … [et al.] ; urednici Mateja Jagodič in Joži Trkov]. – 1. ponatis. – Ljubljana : Državni izpitni center, 2021 ([s. l.] : Tiskarna Oman). – 248 str. : ilustr. ; 30 cm. – (Zbirke nalog za poklicno maturo)

2.000 izv.

ISBN 978-961-6899-62-8 : 11 EUR

811.163.6(075.3)(076)
37.091.27:811.163.6:377.3

COBISS.SI-ID 76946179

774

SMERDU, Frančišek
    Frančišek Smerdu (1908-1964) : donacija Narodni galeriji : [Narodna galerija, Galerija Narodni dom, Cankarjeva 20, Ljubljana, 3. december 2020-14. februar 2021] / [avtorica besedila Mateja Breščak ; predgovor Barbara Jaki, Mojca Smerdu ; fotografski posnetki Janko Dermastja]. – Ljubljana : Narodna galerija, 2020 (Radovljica : Tiskarna knjigoveznica). – 37 str. : ilustr. ; 21 x 22 cm

Drugi dodatek k nasl. v kolofonu. – Predgovor / Barbara Jaki: str. 4-5. – 300 izv. – Bibliografija z opombami na dnu str.

ISBN 978-961-6743-83-9 : 9,00 EUR

730(497.4):929Smerdu F.

COBISS.SI-ID 40683011

775

SMILJANIĆ, Ivan
    Lovorovi gozdovi in krompir : Prešernov kult v socializmu / Ivan Smiljanić ; [prevod povzetka Studio S.U.R.]. – Ljubljana : Inštitut za novejšo zgodovino, 2021 ([Žirovnica] : Medium). – 267 str. : ilustr. ; 22 cm. – (Zbirka Razpoznavanja = Recognitiones, ISSN 2350-5664 ; 43)

300 izv. – O avtorju: str. 267. – Bibliografija: str. 244-255. – Kazalo. – Povzetek ; Summary

ISBN 978-961-7104-04-2 : 25,00 EUR

930.85(497.4)”1945/1991″
929Prešeren F.

COBISS.SI-ID 60687875

776

SMOLEJ, Tone
    Slovenska književnost in visoka šola : Gradec, Dunaj, Praga, Krakov, Ljubljana (1839-1943) / Tone Smolej. – 1. izd., 1. natis. – Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2020 ([Ljubljana] : Birografika Bori). – 232 str. : ilustr. ; 25 cm

300 izv. – Ohranjene doktorske disertacije: str. 140-141. – Seznam vpisanih študijskih obveznosti: str. 143-222. – Bibliografija: str. 131-139 in v opombah na dnu str. – Povzetek ; Summary: Slovenian literature and higher education: Graz, Vienna, Prague, Kraków, Ljubljana (1839-1943). – Kazalo

ISBN 978-961-06-0365-8 : 24,90 EUR

821.163.6.09:929

COBISS.SI-ID 25411075

777

SMOTLAK, Maja
    O črnem ptičku in beli ptičici / Maja Smotlak ; ilustrirala Nana Homovec. – 1. natis. – Celovec : Fran, 2021 ([Škofja Loka] : Nonparel). – [28] str. : ilustr. ; 30 cm + 1 list – pobarvanka + 1 razglednica

1.000 izv. – O avtorici: str. 28

ISBN 978-3-902832-18-4 : 17,00 EUR

821.163.6-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 50077187

778

SMREKAR, Hinko
    Hinko Smrekar (1883-1942) : [Ljubljana, Narodna galerija, 8. julij 2021 – 13. februar 2022] / [avtorja besedil Alenka Simončič, Igor Grdina ; predgovor Barbara Jaki ; dokumentacija Tina Buh, Mateja Krapež, Alenka Simončič ; fotografija Janko Dermastja, Jassmina Marijan]. – Ljubljana : Narodna galerija, 2021 (Radovljica : Tiskarna knjigoveznica). – 2 zv. (432; 317 str.) : ilustr. ; 28 cm

500 izv. – Izšlo v škatli 28 x 23 x 8 cm. – Citirana literatura: zv. 1, str. 144-151; izbrana literatura: zv. 2, str. 292-317

Vsebina:
[Zv. 1]: Življenje in delo
[Zv. 2]: Katalog dokumentiranih in evidentiranih del

ISBN 978-961-6743-87-7 : 55,00 EUR

75(497.4):929Smrekar H.

COBISS.SI-ID 66353411

779

    SOCIOLINGVISTIČNO iskrenje / urednici in urednik Maja Bitenc, Marko Stabej in Andrejka Žejn. – 1. izd., 1. natis. – Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2021 ([Ljubljana] : Birografika Bori). – 307 str. : ilustr. ; 24 cm

200 izv. – O avtoricah in avtorju: str. 297-301. – Bibliografija pri vseh prispevkih. – Povzetek v slov. in angl. pri vseh prispevkih. – Kazalo. – Financer: ARRS, Programi, P6-0215, SI, Slovenski jezik – bazične, kontrastivne in aplikativne raziskave. – Financer: ARRS, Projekti, Z6-9371, SI, Sociolingvistična variatnost govorjene slovenščine na primeru mobilnih govorcev: Viri, metode in analiza

ISBN 978-961-06-0417-4 : 24,90 EUR

811.163.6’271(082)
81’27(082)

COBISS.SI-ID 46466819

780

SOČAN, Gregor
    Psihometrična analiza s programom R : [univerzitetni učbenik] / Gregor Sočan. – 1. izd., 1. natis. – Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2021 (Ljubljana : Birografika Bori). – 529 str. : tabele, graf. prikazi ; 24 cm

Dodatek k nasl. v kolofonu. – 400 izv. – O avtorju na zadnji str. ov. – Recenzenta Valentin Bucik, Gaj Vidmar. – Bibliografija: str. 449-461

ISBN 978-961-06-0427-3 : 29,90 EUR

159.9.072(075.8)
159.938.3(075.8)

COBISS.SI-ID 51415299

781

SOKOLOV, Cvetka
    Bilo je nekoč na deželi / Cvetka Sokolov ; ilustrirala Anka Kočevar. – 1. izd. – Ljubljana : Mladinska knjiga, 2021 (natisnjeno na Kitajskem). – 1 kartonka (22 str.) : ilustr. ; 26 cm

“Slikopisi Bilo je nekoč na deželi so bili prvič objavljeni v reviji za otroke Ciciban” –> na ov. – 2.000 izv.

ISBN 978-961-01-5998-8 : 9,90 EUR

39(02.053.2)
316.728-053.2(02.053.2)

COBISS.SI-ID 27957763

782

SOKOLOV, Cvetka
    Raje umrem! / Cvetka Sokolov. – 1. izd., 1. natis. – Dob : Miš, 2021 ([Škofja Loka] : Nonparel). – 118 str. ; 21 cm. – (Zbirka Zorenja)

750 izv. – Bibliografija: str. 117-118

ISBN 978-961-272-454-2

821.163.6-93-311.2

COBISS.SI-ID 53015043

783

SOKOLOV, Cvetka
    Sam, sama / Cvetka Sokolov ; ilustrirala Polona Lovšin. – 1. natis. – Ljubljana : Mladinska knjiga, 2020. – 39 str. : ilustr. ; 21 cm. – (Zbirka Deteljica)

ISBN 978-961-01-5794-6

821.163.6-93-32
087.5

COBISS.SI-ID 43717891

784

SOKOLOV, Cvetka
    Zojini zakladi / Cvetka Sokolov ; [ilustracije] Marta Bartolj. – 1. izd., 1. natis. – Hlebce : Zala, 2021 (natisnjeno v Sloveniji). – [25] str. : ilustr. ; 28 cm. – (Zbirka Mušnica)

500 izv. – Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-6994-84-2 : 23,00 EUR

821.163.6-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 69241603

785

SPASENOVIĆ, Vera
    Izobraževalna politika : globalni in lokalni procesi / Vera Spasenović ; [prevajalka Nada Colnar]. – 1. izd. – Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2021 ([Ljubljana] : Birografika Bori). – 127 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: Obrazovna politika. – O avtorici na zadnjem zavihku ov. – 200 izv. – Bibliografija: str. 105-117. – Kazalo. – Summary

ISBN 978-961-06-0439-6 : 14,90 EUR

37.014

COBISS.SI-ID 57020931

786

SPETIČ-Magajna, Ivko
    Mozaik / Ivko Spetič Magajna ; [ilustracije Anita Logar]. – Ilirska Bistrica : samozal., 2020 (Divača : Mljač). – 54 str. : ilustr. ; 20 cm

100 izv. – Povečani tisk

ISBN 978-961-07-0161-3 : 10 EUR

821.163.6-1

COBISS.SI-ID 31076867

787

SPETIČ-Magajna, Ivko
    Otani san / Ivko Spetič Magajna ; [ilustracije Kana in Tisa Hrvatin]. – Ilirska Bistrica : samozal., 2021 (Divača : Mljač). – 62 str. : ilustr. ; 15 cm

Povečani tisk. – 100 izv.

ISBN 978-961-07-0338-9 : 10 EUR

821.163.6-1

COBISS.SI-ID 43697155

788

SPLICHAL, Slavko
    Javnost, mediji, oblast / Slavko Splichal ; [stvarno in imensko kazalo Špela Zajšek]. – Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 2020 (Ljubljana : Cicero). – 531 str. : tabele, graf. prikazi ; 24 cm. – (Znanstvena knjižnica. Refleksije ; 9)

Predgovor / Zdravko Mlinar: str. 11-14. – Spremna beseda avtorja / Slavko Splichal: str. 15-17. – 300 izv. – Bibliografija pri nekaterih poglavjih in opombe z bibliografijo na dnu str. – Kazalo

ISBN 978-961-235-940-9 : 20,00 EUR

316.653(046)
316.774(046)

COBISS.SI-ID 42159875

789

    SRCA v igri : izbor leposlovnih del mladih slovenskih avtoric_jev LGBTQ+ / izbral in uredil, [spremna beseda] Tom Veber ; [spremno besedilo Tonja Jelen]. – 1. izd. – Maribor : MKC, 2021 ([Brežice] : Založba Primus). – 199 str. : portreti ; 23 cm. – (Ko te napiše knjiga)

100 izv. – Spremna beseda / Tom Veber: str. 5-15. – Zemljevidi odmikov in zbliževanj / Tonja Jelen: str. 197-199

ISBN 978-961-6154-45-1 : 19,90 EUR

821.163.6-82

COBISS.SI-ID 54322691

790

SREZOVIĆ, Ratko
    Saškove pustolovščine ; Pot na Jupiter / [ilustracije v knjig]i F. S. Ratko (Franjo Srezović) ; [besedila] C. G. Galec (Ciril Gale). – 1. natis. – Ljubljana : KD Klub devete umetnosti, 2021 (Brežice : Primus). – 32 str. : ilustr. ; 29 cm. – (Zbirka Trias)

Ov. nasl. – Srez – “neznani” mojster stripa / J. Mravljak: str. 30-32. – 150 izv.

ISBN 978-961-6072-14-4

084.11(497.4)

COBISS.SI-ID 59665155

791

STANIČ, Alenka
    Ženska proste reje : zgodba o ženskah in o moških, naravi in družbi, življenjskih izbirah in o svobodi / Alenka Stanič. – Ljubljana : Solas, 2021 (Zagorje ob Savi : Toriprint). – 245 str. ; 21 cm

500 izv.

ISBN 978-961-07-0448-5

821.163.6-311.2

COBISS.SI-ID 55791107

792

STANONIK, Tončka
    Časarnica pri gospe Ažbeti / Tončka Stanonik ; ilustrirala Dunja Kofler. – Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2020 ([Maribor] : Dravski tisk). – 23 str. : ilustr. ; 28 cm

2.100 izv.

ISBN 978-961-278-486-7 : 19,50 EUR

821.163.6-93-32
087.5

COBISS.SI-ID 304090624

793

    STARI vzorci, nove čipke. Del 1, Vzorci DOZ Ljubljana : [katalog razstave : občasna razstava : 22. 9.-9. 11. 2020] / [avtorji besedil Mojca Ferle … [et al.] ; urednica Mojca Ferle ; prevod v angleščino Borut Praper ; fotografije Andrej Peunik … et al.] = Old patterns, new laces. Pt. 1, Patterns of the DOZ Ljubljana : [exhibition catalogue : temporary exhibition : 22 September – 9 November 2020] / [texts by Mojca Ferle … [et al.] ; editor Mojca Ferle ; English translation Borut Praper ; photographs Andrej Peunik … et al.]. – Ljubljana : Mestni muzej, Muzej in galerije mesta Ljubljane = Museum and Galleries of Ljubljana, City Museum of Ljubljana, 2020 ([Ljubljana] : R-tisk). – 103 str. : ilustr. ; 23 x 24 cm

Dodatki k nasl. navedeni v kolofonu. – Vzpor. slov. besedilo in prevod v angl. – Ilustr. na notr. str. ov. – 300 izv. – Bibliografija: str. 22-23

ISBN 978-961-6509-65-7 : 23,90 EUR

746.21(497.4)(083.824)

COBISS.SI-ID 26674179

794

    STAROSELCI v Alpah : izbrani prispevki : zbornik konferenc Slovenci – kdo smo in od kdaj smo tu? / [uredila Jože Rant st. in Duša Krnel Umek ; angleški prevodi Jože Rant st.]. – Ljubljana : Nova obzorja, 2021. – 283 str. : ilustr. ; 24 cm

500 izv. – Bibliografija ter povzetek v slov. in angl. pri večini prispevkov

ISBN 978-961-6942-72-0 : 25,00 EUR

94(497.4)(082)

COBISS.SI-ID 66985219

795

STEINER, Rudolf, 1861-1925
    Iz akaša kronike / Rudolf Steiner ; [prevod Jani Urbanc]. – Ljubljana : samozal. J. Urbanc ; Žirovnica : Medium, 2021. – 192 str. ; 21 cm. – (Zbirka Antropozofska biblioteka)

Prevod dela: Aus der Akasha Cronik, 1904/1905. – Tisk po naročilu

ISBN 978-961-95294-1-6 (samozal. J. Urbanc)

141.333

COBISS.SI-ID 61204227

796

STEPANČIČ, Damijan
    Pod svobodnim soncem : strip / ilustriral Damijan Stepančič ; [po romanu Frana Saleškega Finžgarja] priredil Goran Vojnović ; [spremna beseda Janez Bogataj, Goran Vojnović]. – Bevke : Škrateljc, 2021. – 139 str. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 978-961-95435-4-2

084.11

COBISS.SI-ID 75399939

797

STOJKO, Tone
    Naša jeza je brezmejna : demonstracije 1968-2020 / Tone Stojko ; [pisci besedil Nataša Strlič … et al.]. – Ljubljana : Muzej novejše zgodovine Slovenije : Mladinska knjiga, 2021 ([Martin-Priekopa] : Neografia). – 359 str. : ilustr. ; 29 cm

Fotogr. na spojnih listih. – 1.500 izv. – O avtorju: str. 358-359

ISBN 978-961-01-6110-3 (Mladinska knjiga) : 59,99 EUR

77.044(497.4):929Stojko T.
77.044:323.233(100)”19/20″

COBISS.SI-ID 52303619

798

STOKELJ, Martina
    Feliks Štokelj : zgodba o mojem očetu : od leta 1888 do leta 1959 / Martina Štokelj ; prevedla Sara Trampuž. – Trst : Mladika, 2021 ([Žalec] : Sinegaf). – 160 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Feliks, ein Slowene in Triest. – O avtorici na sprednjem zavihku ov.

ISBN 978-88-7342-307-2 : 16,00 EUR

929Štokelj F.

COBISS.SI-ID 74349315

799

STOŠIČ, Jasna
    Jaz vem : joj, kako boli! / Jasna Stošić ; ilustracije Dana Terzić ; [spremno besedilo Manca Košir]. – 1. izd. – Ljubljana : Chiara, 2021 ([Ljubljana] : Itagraf). – 31 str. : ilustr. ; 22 cm

500 izv. – Samo biti in lju-biti / Manca Košir: str. 26-29. – O avtorici: str. 30-31. – Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-7060-58-4 : 18 EUR

821.163.6-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 74583555

800

STRITAR, Rok, 1981-
    Gozdna filozofija jazbeca Božidarja. Dan in noč / zgodba Rok Stritar ; ilustracije Žiga Hriberšek. – Ljubljana : Kibuba, 2020 ([Ljubljana] : Skušek). – [47] str. : ilustr. ; 22 cm

1.000 izv.

ISBN 978-961-91797-5-8 : 17,90 EUR

821.163.6-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 30475523

801

STRLIČ, Nataša
    Osamosvojitev / Nataša Strlič in [ilustracije] Damijan Stepančič. – 1. izd., 1. natis. – Dob : Miš, 2020 (natisnjeno v Sloveniji). – 56 str. : ilustr. ; 32 cm

1.200 izv. – Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-272-414-6 : 26,95 EUR

94(497.4)”1980/1991″(084.11)
087.5

COBISS.SI-ID 21524483

802

SUHODOLČAN, Leopold
    Krojaček Hlaček / Leopold Suhodolčan ; naslikala Marlenka Stupica. – 2. ponatis. – Ljubljana : Mladinska knjiga, 2020 ([Miklavž na Dravskem polju] : Florjančič tisk). – 32 str. : ilustr. ; 27 cm. – (Zbirka Ciciban – zakladi otroštva)

“Slikanica je prvič izšla v zbirki Velike slikanice leta 1970” –> v kolofonu. – 2.500 izv.

ISBN 978-86-11-16986-6 : 17,99 EUR

821.163.6-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 304215296

803

SUHODOLČAN, Primož
    Primož in Bajk : neverjetna dirka : Primož Roglič, resnična pravljica / Primož Suhodolčan ; ilustriral Matej de Cecco. – 1. izd., 1. natis. – Ljubljana : DZS, 2021 ([Maribor] : Evrografis). – [32] str. : ilustr. ; 29 cm

Ilustr. na spojnih listih. – 2.500 izv.

ISBN 978-961-02-1055-9 : 21,70 EUR

821.163.6-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 65906179

804

SUKIČ, Nataša, 1962-
    Amplituda : remiksi in drugo / Nataša Sukič. – Ljubljana : Škuc, 2020 ([Ljubljana] : S. Peklaj). – 210 str. ; 20 cm. – (Zbirka Vizibilija ; 48)

ISBN 978-961-6983-50-1 : 20 EUR

821.163.6-31

COBISS.SI-ID 46328067

805

SVETEK, Irena
    Rdeča kapica / Irena Svetek. – Ljubljana : Beletrina, 2021. – 397 str. ; 22 cm. – (Knjižna zbirka Beletrina)

Ilustr. na spojnih listih. – 800 izv. – O avtorici na zadnjem zavihku ščitnega ovitka

ISBN 978-961-284-735-7 : 27,00 EUR

821.163.6-312.4

COBISS.SI-ID 62620419

806

SVETINA, Peter, 1970-
    Kako je gospoda Feliksa doletela sreča v nesreči / Peter Svetina ; ilustrirala Ana Razpotnik Donati. – 1. izd., 1. natis. – Dob : Miš, 2021 ([Ljubljana] : Januš). – [29] str. : ilustr. ; 25 cm

1.000 izv. – Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-272-476-4 : 26,95 EUR

821.163.6-93-32
087.5

COBISS.SI-ID 65386243

807

SVETINA, Peter, 1970-
    Modri Portugalec : romanček / [napisal] Peter Svetina & [ilustriral] Damijan Stepančič. – Ljubljana : KUD Sodobnost International, 2021 (tiskano v Sloveniji). – 122 str. : ilustr. ; 22 cm. – (Zbirka Zvezdogled)

ISBN 978-961-7132-03-8 : 24,90 EUR

821.163.6-93-31

COBISS.SI-ID 60256515

808

SVETINA, Peter, 1970-
    Raznašalka kruha / Peter Svetina ; [ilustriral] Jokin Michelena. – 1. natis. – Medvode : Malinc, 2021 (tiskano v Sloveniji). – [34] str. : ilustr. ; 23 cm

Ilustr. naspojnih listih. – 500 izv.

ISBN 978-961-7122-13-8 : 20,00EUR

821.163.6-93-32
087.5

COBISS.SI-ID 61505027

809

ŠALAMON, Brane
    Igrajmo se : več kot dvesto otroških in družabnih iger za vsak dan / Brane Šalamon ; [ilustracije Brane Šalamon]. – Brežice : Primus, 2021 ([Brežice] : Primus digitalni tisk). – 143 str. : ilustr. ; 22 cm. – (Zbirka Avtorji)

Tiskano po naročilu. – O avtorju na zadnjem zavihku ov. – Bibliografija: str. 143

ISBN 978-961-7129-13-7 : 24,00 EUR

793.5/.7(035)
796.11(035)

COBISS.SI-ID 66475011

810

ŠALEHAR, Miha
    Pustolovec zmote : patetični priročnik za razumevanje priletnega alfa samca / Miha Šalehar ; [ilustrirala Neja Engelsberger]. – 1. izd. – Ljubljana : Mladinska knjiga, 2021 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). – 220 str. : ilustr. ; 21 cm

Na nasl. str. tudi: Pa zdej?. – 4.000 izv. – Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-01-6332-9 : 24,99 EUR

821.163.6-9

COBISS.SI-ID 76078083

811

ŠARAC, Darko
    Prostorski in urbanistični razvoj mesta Ljubljane skozi čas : vpliv vojsk na razvoj mesta : [znanstvena monografija] / Darko Šarac ; [foto Domen Jančič]. – 1. natis. – Maribor : Obzorja, 2021 (Maribor : Eurografis). – 168 str. : ilustr. ; 28 cm

Drugi dodatek k nasl. v kolofonu. – O avtorju: str. 167-168. – 300 izv. – Bibliografija: str 161-164

ISBN 978-961-230-591-8 : 39,00 EUR

711.4(497.4)

COBISS.SI-ID 52865795

812

ŠČUKA, Maja
    Brinko and a Karst adventure / Maja Ščuka ; illustrated by Tanja Kodre ; [translated by Irena Duša]. – 1st ed. – Kobjeglava : Pršutarna Ščuka, 2021 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). – 29 str. : ilustr. ; 29 cm

Izv. stv. nasl.: Brinko in ena kraška dogodivščina. – Ilustr. na spojnih listih. – 500 izv.

ISBN 978-961-07-0520-8 : 17,99 EUR

821.163.6-93-32
908(497.472)(02.053.2)

COBISS.SI-ID 61336579

813

ŠČUKA, Maja
    Brinko in ena kraška dogodivščina / Maja Ščuka ; ilustrirala Tanja Kodre. – 1. izd. – Kobjeglava : Pršutarna Ščuka, 2021 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). – 29 str. : ilustr. ; 29 cm

1.000 izv. – Ilustr. na notr. str. ov.

ISBN 978-961-07-0519-2 : 17,99 EUR

821.163.6-93-32
908(497.472)(02.053.2)

COBISS.SI-ID 61335555

814

ŠEDIVY, Marija
    Pepel, cvetovi / Marija Šedivy ; [spremno besedo napisal Marjan Pungartnik]. – Maribor : Kulturno društvo Mariborska literarna družba, 2021 (Lesno Brdo : Bisart). – 60 str. ; 21 cm. – (Zbirka Svetlin ; 66)

Tisk na zahtevo. – Nežen, rahločuten sij / Marjan Pungartnik: str. 59-60. – O avtorici na zavihkih ščitnega ov.

ISBN 978-961-6850-91-9 : 10 EUR. – ISBN 978-961-6850-82-7!

821.163.6-1
821.163.6.09Šedivy M.

COBISS.SI-ID 49215491

815

ŠEGA Crnič, Saša
    Spet na otoku / Saša Šega Crnič. – Juršinci : LYNX, 2021 (tiskano v Sloveniji). – 207 str. ; 22 cm

Tiskano po naročilu. – O avtorici na zadnji str. ov. – Povečani tisk

ISBN 978-961-7049-89-3 (trda vezava) : 28,00 EUR
ISBN 978-961-7049-90-9 (broš.)

821.163.6-31

COBISS.SI-ID 50112003

816

ŠEGA, Ivan, 1939-
    Kofetarica : roman / Ivan Šega. – Brežice : Primus, 2021 ([Brežice] : Primus digitalni tisk). – 259 str. ; 22 cm. – (Zbirka Avtorji)

Tisk na zahtevo. – O avtorju na zadnji str. ov.

ISBN 978-961-7129-08-3 : 24 EUR

821.163.6-311.2

COBISS.SI-ID 62133507

817

ŠESTDESET let študija in raziskovanja mednarodnih odnosov na FDV
    60 let študija in raziskovanja mednarodnih odnosov na FDV / uredil Bojko Bučar. – Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2021. – 209 str. : tabele ; 25 cm. – (Zbirka Mednarodni odnosi. Monografije / Fakulteta za družbene vede)

Tiskano po naročilu. – Bibliografija pri vseh prispevkih

ISBN 978-961-235-987-4 : 19 EUR

378.6:3(497.4Ljubljana)(091)(082)
327:378(082)

COBISS.SI-ID 76560899

818

ŠETINC, Zlatko
    Tretja plat Doreta Tomažiča : [(izbor kolumn, objavljenih v Nedeljskem dnevniku)] / Zlatko Šetinc ; karikature Jože Trobec. – Ljubljana : samozal., 2021 (Brežice : Primus). – 142 str. : ilustr. ; 21 cm

150 izv. – O avtorju na zadnji str. ov. – Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-07-0486-7 : 19,90 EUR

821.163.6-92

COBISS.SI-ID 59209219

819

ŠILEC, Karmina
    Baba – Katalog / Karmina Šilec. – 1. natis. – Ljubljana : Sanje, 2021. – 225 str. ; 24 cm. – (Zbirka Otroci Slave)

ISBN 978-961-274-643-8

821.163.6-3

COBISS.SI-ID 66320899

820

ŠILEC, Karmina
    Baba in dert : endemične pesmi = endemic songs / Karmina Šilec ; [prevodi v slovenščino Nežka Struc]. – Maribor : Carmina Slovenica, 2021. – 105 str. ; 24 cm + 2 CD-ja

150 izv.

ISBN 978-961-95109-2-6 : 25,00 EUR

784:729.95
784:729.95Carmina Slovenica

COBISS.SI-ID 53480451

821

ŠILEC, Karmina
    Baba in Kolosalna balkanska fikcija / Karmina Šilec. – 1. natis. – Ljubljana : Sanje, 2021. – 198 str. ; 24 cm. – (Zbirka Otroci Slave)

ISBN 978-961-274-644-5

821.163.6-3

COBISS.SI-ID 66319363

822

ŠIMENC, Marija, 1968-
    Čuječnost pod lučmi vsakdanjika / Mojca Marija Šimenc ; [predgovor Brigita Chuuya]. – Ljubljana : Salve, 2021 (tiskano v Sloveniji). – 332 str. : ilustr. ; 21 cm

150 izv. – Predgovor / Brigita Chuuya: str. 5-8. – O avtorici na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-289-095-7 : 28,00 EUR

159.922.2

COBISS.SI-ID 52133123

823

ŠINIGOJ, Aleksander
    Dobrojutrnica, zajtrk za dušo 3 / Aleksander Šinigoj. – 1. izd. – Šempeter pri Gorici : Zema, 2021 ([Ljubljana] : Izi print). – 213 str. ; 22 cm

Hrbtni nasl.: Zajtrk za dušo 3. – O avtorju: str. [216-217]. – Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-93436-7-8 : 24,97 EUR

159.923.2(035)

COBISS.SI-ID 66457859

824

ŠINIGOJ, Aleksander
    Preboj zdaj : 8 korakov do cilja, ki si ga želite / Aleksander Šinigoj. – 1. izd. – Šempeter pri Gorici : Zema, 2021 ([Ljubljana] : Izi print). – 205 str. : ilustr. ; 22 cm

O avtorju: str. 204. – Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-93436-6-1 : 33,00 EUR

159.923.2(035)

COBISS.SI-ID 37088003

825

ŠIROK, Mojca
    Evidenca : [trilogija] Rim-Ljubljana-Bruselj / Mojca Širok. – 1. izd. – Ljubljana : Mladinska knjiga, 2021 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). – 363 str. ; 21 cm

5.000 izv. – Ilustr. na spojnih listih. – 2. del trilogije Rim-Ljubljana-Bruselj; lahko se bere samostojno

ISBN 978-961-01-6137-0 : 27,99 EUR

821.163.6-312.4

COBISS.SI-ID 57828867

826

ŠKARJA, Petra
    Akrobati : o Dewesoftu, Katapultu in podjetništvo skozi oči dr. Jureta Kneza / Petra Škarja ; [[fotografije] Mitja Ličar, Jernej Kokol, osebni arhiv]. – 1. izd. – Trbovlje : 5KA, Katapult, 2021. – [215] str. : ilustr. ; 21 cm

1.500 izv.

ISBN 978-961-94896-8-0 : 19,90 EUR

658:004.42(497.4Trbovlje)

COBISS.SI-ID 54688259

827

ŠKOBALJ, Eva
    Odpuščanje : ptica, ki ljubi tiha srca / Eva Škobalj. – 1. izd. – Maribor : Satka : Ekološko-kulturno društvo Za boljši svet, 2021 (Maribor : Evrografis). – 220 str. ; 21 cm

O avtorici: str. 216. – 700 izv. – Opombe z bibliografijo: str. 218-219

ISBN 978-961-92876-9-9 (Ekološko-kulturno društvo Za boljši svet) : 26,00 EUR

2-185.36:159.922

COBISS.SI-ID 54880515

828

ŠKOBALJ, Goran
    Kako je košarka premagala virus : pravljica za otroke in odrasle / zgodba Goran Škobalj ; ilustracije Jure Oberlajt. – Maribor : Ekološko-kulturno društvo Za boljši svet : Satka, 2020 ([Maribor] : Demago). – 31 str. : ilustr. ; 31 cm

Ov. nasl. – Na ov. in hrbtu tudi: Vrednota: volja. – 1.500 izv.

ISBN 978-961-92876-7-5 (Ekološko-kulturno društvo Za boljši svet) : 19,98 EUR

821.163.6-93-32
087.5

COBISS.SI-ID 39708419

829

ŠKODIČ, Dušan
    Meja na razvodnici : ob stoletnici podpisa rapalske pogodbe : 1920-2020 : planinsko-zgodovinski vodnik / Dušan Škodič ; [avtorji fotografij Damjan Benkovič … [et al.] ; zemljevidi Grega Žorž]. – Ljubljana : Planinska zveza Slovenije, 2021 (Ljubljana : Fotolito Dolenc). – 255 str. : ilustr. ; 22 cm

O avtorju na zadnjem zavihku ov. – 700 izv. – Bibliografija: str. 254-255

ISBN 978-961-6870-68-9 : 22,90 EUR

796.52(234.323.6)(036)
94(234.323.6)”1920/2020″

COBISS.SI-ID 65434627

830

ŠKOF, Jožef, 1929-
    Hrana je zdravilo in zdravilo hrana (Hipokrat) / Jožef Škof. – Ljubljana : samozal., 2021 ([Ljubljana] : Birografika Bori). – 124 str. ; 20 cm

200 izv. – Bibliografija: str. 117. – Bibliografija avtorja: str. 115-116

ISBN 978-961-07-0482-9 : 30 EUR

613.2
615.874.2

COBISS.SI-ID 58768131

831

ŠKRABAN, Juš
    Medkulturna mediacija in zdravstvo v Sloveniji / Juš Škraban in Uršula Lipovec Čebron ; [prevod povzetka Mateja Petan]. – Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2021 ([Ljubljana] : Birografika Bori). – 154 str. : graf. prikazi, tabele ; 23 cm. – (Zbirka Zupaničeva knjižnica ; št. 50)

Dostopno tudi na: https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/view/265/379/6131-1. – 300 izv. – Bibliografija: str. 132-141. – Povzetek ; Summary. – Kazalo

ISBN 978-961-06-0444-0 : 14,90 EUR
doi: 10.4312/9789610604402

614.2:316.72(497.4)
316.772:614.2(497.4)

COBISS.SI-ID 58287107

832

ŠKRLEP, Dušan
    Slovar nazaj odvitih besed : sala pis / Dušan Škrlep. – Poljane nad Škofjo Loko : Kulturno društvo dr. Ivan Tavčar Poljane, 2021 (Škofja Loka : Ges Derlink). – 111 str. : ilustr. ; 21 cm

70 izv. – Bibliografija: str. 198-111

ISBN 978-961-95253-0-2

811.163.6-112(038)

COBISS.SI-ID 45706499

833

ŠOLC, Martina, 1978-
    Moj dan v vrtcu : priročnik za zgodnje učenje slovenščine / Martina Šolc, Majda Kaučič Baša ; [spremna beseda Veronika Lokar]. – Trst : Fondazione-Sklad Libero Zora Polojaz : Mladika, 2021 ([Žalec] : Sinegraf). – 172 str. : ilustr. ; 26 cm

Sklad in skrb za slovenski jezik / Veronika Lokar: str. 5-7. – Bibliografija: str. 169-172

ISBN 978-88-7342-298-3 : 16,00 EUR

811.163.6’24(035)

COBISS.SI-ID 45952515

834

ŠOPOV, Ivan
    Skopje – izgubljeni čevlji mesta / Ivan Šopov ; prevedel Aleš Mustar. – Ljubljana : Društvo slovenskih pisateljev, 2021 ([Ljubljana] : Ulčakar grafika). – 69 str. ; 21 cm. – (Zbirka vileniških nagrajencev SEP)

300 izv. – O avtorju na sprednjem zavihku ov.

ISBN 978-961-6995-73-3 : 10,00 EUR

821.163.3-32

COBISS.SI-ID 52625923

835

ŠORLI, Mojca, 1970-
    Semantična prozodija : leksikalni in besedilno-diskurzivni vidiki / Mojca Šorli. – 1. izd., 1. natis. – Ljubljana : Založba ZRC, 2020 ([Ljubljana] : Collegium Graphicum). – 205 str. : graf. prikazi ; 21 cm. – (Zbirka Lingua Slovenica, ISSN 1855-9425 ; 16)

O avtorici na sprednjem zavihku ov. – 300 izv. – Bibliografija: str. 175-195 in v opombah na dnu str. – Kazalo

ISBN 978-961-05-0482-5 : 19,00 EUR

811’322:801.6
811’221

COBISS.SI-ID 33918211

836

ŠOUKAL, Vito
    Novi svetovni red : (2019-2020) / Vito Šoukal. – Ljubljana : samozal., 2021 ([Ljubljana] : Fotolito Dolenc). – 170 str. ; 21 cm

150 izv.

ISBN 978-961-95263-0-9 : 15,00 EUR

821.163.6-94″2019/2020″
929Šoukal V.

COBISS.SI-ID 47809283

837

ŠPRAJCAR, Igor
    Postanite pilot svojega podjetja : naučite se učinkovito voditi podjetje in svoj tim / Igor Šprajcar, Janez Hudovernik ; [predgovor Branko Roglić]. – Spodnje Laze : Pro acta, 2021 ([Škofja Loka] : Nonparel). – 280 str. : ilustr. ; 24 cm

1.000 izv. – Potiskani spojni listi. – O avtorjih: str. 279-280 in na zadnjih spojnih listih. – Predgovor / Branko Roglić: str. 9-12. – Bibliografija: str. 271-273

ISBN 978-961-07-0457-7 : 24,99 EUR

005

COBISS.SI-ID 56675587

838

ŠPROHAR, Luj
    Nemir v prazni sobi / Luj Šprohar. – 1. natis. – Ljubljana : samozal., 2019 (Ljubljana : Itagraf). – 172 str. ; 21 cm

500 izv.

ISBN 978-961-290-119-6 : 24,00 EUR

821.163.6-94

COBISS.SI-ID 299149056

839

ŠPROHAR, Luj
    Pes je užaljen / Luj Šprohar. – 1. natis. – Ljubljana : samozal., 2021 (Ljubljana : Itagraf). – 436 str. ; 21 cm

500 izv.

ISBN 978-961-95501-0-6 : 28,00 EUR

821.163.6-94

COBISS.SI-ID 75846403

840

ŠPROHAR, Luj
    Zastrupljena kri / Luj Šprohar. – 1. natis. – Ljubljana : samozal., 2020 (Ljubljana : Itagraf). – 316 str. ; 25 cm

500 izv. – Povečani tisk

ISBN 978-961-290-946-8 : 25,00 EUR

821.163.6-94

COBISS.SI-ID 18077699

841

ŠRIMPF Vendramin, Katarina
    Zgodbe in prostor : ustno izročilo in kolektivni spomin v zgornjem Obsotelju / Katarina Šrimpf Vendramin ; [uredila Saša Babič ; prevod Deks]. – Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2021 ([Ljubljana] : Present). – 160 str. : ilustr., zvd. ; 25 cm. – (Ethnologica – Dissertationes / Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU, ISSN 2232-3090 ; 8)

O avtorici s sl. na zadnji str. ov. – 300 izv. – Bibliografija: str. 135-156 in v opombah na dnu str. – Povzetek v angl.: Stories and space : oral tradition and collective memory in the area of upper Obsotelje

ISBN 978-961-05-0532-7 : 20 EUR

398(497.4Obsotelje)

COBISS.SI-ID 54900995

842

ŠTAMPE Žmavc, Bina
    Drobne pesmi / Bina Štampe Žmavc ; ilustracije Andreja Peklar ; [spremno besedo napisala Katja Klopčič Lavrenčič]. – Ljubljana : KUD Sodobnost International, 2021 (natisnjeno v Sloveniji). – 77 str. : ilustr. ; 22 cm. – (Zbirka Zvezdogled)

500 izv. – Povabilo v tišino / Katja Klopčič Lavrenčič: str. 3-5. – O avtorici: str. 76. – Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-7132-02-1 : 19,90 EUR

821.163.6-93-1

COBISS.SI-ID 59331331

843

ŠTAMPE Žmavc, Bina
    Pesem v oblačku / Bina Štampe Žmavc ; ilustracije Darka Erdelji. – 1. natis. – Maribor : Pivec, 2020 ([Maribor] : Dravski tisk). – 68 str. : ilustr. ; 25 cm

1.000 izv. – Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-7103-00-7 : 22,90 EUR

821.163.6-93-1

COBISS.SI-ID 34793475

844

ŠTAMPE Žmavc, Bina
    Princesa kamnitih besed / Bina Štampe Žmavc ; ilustrirala Anka Kočevar. – 1. izd., 1. natis. – Dob : Miš, 2021 ([Škofja Loka] : Nonparel). – [36] str. : ilustr. ; 28 cm

700 izv. – Ilustr. na notr. str. ov.

ISBN 978-961-272-489-4 : 29,95 EUR

821.163.6-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 69428739

845

ŠTAUDOHAR, Irena
    Kaj hoče ženska? / Irena Štaudohar. – 1. natis. – Ljubljana : UMco, 2021 (Ljubljana : Primitus). – 316 str. : ilustr. ; 21 cm. – (Zbirka Odkrito)

600 izv.

ISBN 978-961-7050-95-0 : 24 EUR

821.163.6-4
141.72

COBISS.SI-ID 58969091

846

ŠTEFAN, Anja
    Čmrlj in piščalka / Anja Štefan ; ilustrirala Alenka Sottler. – 2. natis. – Ljubljana : Mladinska knjiga, 2020. – [17] str. : ilustr. ; 25 cm. – (Zbirka Velike slikanice)

1.800 izv.

ISBN 978-961-01-5932-2 : 17,99 EUR

821.163.6-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 304034048

847

ŠTEFAN, Anja
    Zajčkova hišica / Anja Štefan ; ilustrirala Hana Stupica. – 1. natis. – Ljubljana : Mladinska knjiga, 2020 ([Maribor] : Ma-tisk). – [31] str. : ilustr. ; 27 cm. – (Zbirka Velike slikanice)

2.000 izv.

ISBN 978-961-01-4551-6 : 19,99 EUR

821.163.6-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 41280003

848

ŠTEFANČIČ, Marcel, jr.
    Slovenski sen : eseji o nas / Marcel Štefančič, jr. – 1. natis. – Ljubljana : UMco, 2021 (natisnjeno v Sloveniji). – 471 str. ; 21 cm. – (Zbirka Angažirano)

300 izv. – O avtorju na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-7050-97-4 : 26,90 EUR

821.163.6-4
130.2:141.7(081)

COBISS.SI-ID 61228291

849

ŠTEFANČIČ, Marcel, jr.
    Zadnji film 2.0 : vzpon in propad novega Hollywooda : razširjena, dopolnjena, revidirana in obogatena izdaja / Marcel Štefančič, jr. – 1. izd. – Ljubljana : UMco, 2021 ([Ljubljana] : Primitus). – 1081 str. ; 21 cm. – (Zgodovina ameriškega filma)

300 izv. – O avtorju na zadnjem zavihku ov. – Filmografija: str. 951-1058. – Bibliografija: str. 1068-1073. – Avtorjeva bibliografija: str. [1082-1084]

ISBN 978-961-7050-99-8 : 36,90 EUR

791(73)”1967/1980″

COBISS.SI-ID 62230275

850

ŠTEFANEC, Iztok, 1985-
    Kolizija človekovih pravic : vidiki ustavnosodne presoje / Iztok Štefanec. – 1. natis. – Ljubljana : Lexpera, GV založba, 2021 (Ljubljana : Itagraf). – 346 str. ; 23 cm. – (Zbirka Scientia iustitia ; 35)

Prispevek k koherentnosti ustavnega razmišljanja / Saša Zagorc: str. 5-10. – O avtorju na zadnjem zavihku ov. – 300 izv. – Bibliografija: str. 297-315 in v opombah na dnu str. – Kazali. – Summary: Collision of human rights: perspectives of constitutional review

ISBN 978-961-247-461-4 : 52,00 EUR

342.7:342

COBISS.SI-ID 53887491

851

ŠTEGER, Aleš
    Berlin / Aleš Šteger ; [fotografije Aleš Šteger]. – Posodobljena, 2. izd. – Ljubljana : UMco, 2021 ([Ljubljana] : Primitus). – 165 str. : fotogr. ; 21 cm. – (Zbirka S terena)

300 izv. – O avtorju na zadnjem zavihku ov. – Povečani tisk. – Rožančeva nagrada, 2007

ISBN 978-961-7136-01-2 : 18,90 EUR

821.163.6-32

COBISS.SI-ID 65793283

852

ŠTEGER, Aleš
    Včasih je januar sredi poletja / Aleš Šteger. – Posodobljena, 2. izd. – Ljubljana : UMco, 2021 ([Ljubljana] : Primitus). – 221 str. ; 21 cm. – (Zbirka S terena)

300 izv. – Spremna beseda Daneta Zajca na prelim. str. – O avtorju na zadnjem zavihku ov. – Povečani tisk

ISBN 978-961-7136-02-9 : 22,00 EUR

821.163.6-311.8

COBISS.SI-ID 66358019

853

ŠTEH, Dragica
    Gingo v deželi besed / Dragica Šteh, Petra Kavšek Vrhovec, Meta Dolinar ; ilustriral Matjaž Dekleva. – 1. izd. – Ivančna Gorica : samozal. P. Kavšek Vrhovec ; Polhov Gradec : [samozal.] M. Dolinar, 2021 (Ivančna Gorica : Alfagraf). – 61 str. : ilustr. ; 29 cm

1.000 izv. – Predgovor / Petra Kavšek Vrhovec, Meta Dolinar: str. 2. – Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-94584-4-0 (samozal. P. Kavšek Vrhovec)

808.5:37.016(035)(02.053.2)
087.5

COBISS.SI-ID 47092995

854

ŠTEMPIHAR, Marko
    Eseji iz kritične pedagogike : o solidarnosti in skrbi za obče dobro v neoliberalnem svetu / Marko Štempihar. – Ljubljana : Sophia, 2020 (Ljubljana : Collegium graphicum). – XXXIII, 501 str. : ilustr. ; 21 cm. – (Zbirka Naprej!, ISSN 2385-880X)

O avtorju: str. II. – 400 izv. – Bibliografija: str. 489-501 in v opombah na dnu str.

ISBN 978-961-7003-53-6 : 23 EUR

37.014
329.12(081)
165.021

COBISS.SI-ID 44886787

855

ŠTUNF Šelhaus, Martina
    Take lepe živalske / [avtorica Martina Štunf Šelhaus ; ilustracije Lucija Zucchiati, Hana Černivec]. – 1. natis. – Ljubljana : M. Šelhaus, 2021 ([Ljubljana] : Camera). – 44 str. : ilustr. ; 24 cm

120 izv. – Avtorica navedena na ov. in v kolofonu. – Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-95399-0-3 : 25 EUR

821.163.6-93-32
087.5

COBISS.SI-ID 65209859

856

ŠTURM, Milica
    Nakovalo časa / Milica Sturm. – Ljubljana : Inštitut Nove revije, 2021 (Ljubljana : Primitus). – 59 str. ; 20 cm

Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-7014-27-3 : 14,90 EUR

821.163.6-1

COBISS.SI-ID 56768515

857

ŠUŠTERŠIČ, Iztok, 1944-
    Pekel v Vosterju / Iztok Šušteršič ; [spremni tekst Aleksander Buh]. – 1. natis. – Ljubljana : Buch, 2021. – 46 str. : ilustr. ; 31 cm

300 izv. – Iztok Šušteršič / Aleksander Buh: str. 47

ISBN 978-961-7085-06-8

084.11

COBISS.SI-ID 60698627

858

ŠVAJNCER, Marija, 1949-
    Virus in filozofija : eseji / Marija Švajncer. – 1. natis. – Maribor : Kulturni center, 2021. – VII, 224 str. ; 23 cm. – (Knjižna zbirka Frontier. Teorija, ISSN 2630-1970 ; 181)

Tiskano po naročilu. – O avtorici: str. 223-224

ISBN 978-961-7118-71-1 : 29,00 EUR

1:616-036.21″2020″

COBISS.SI-ID 59875331

859

ŠVIGELJ-Mérat, Brina
    Ne želi si lahke poti / Brina Svit. – Novo mesto : Goga, 2021 ([Ljubljana] : Formatisk). – 113 str. ; 21 cm. – (Literarna zbirka Goga)

500 izv.

ISBN 978-961-277-289-5 : 24,90 EUR

821.163.6-31

COBISS.SI-ID 59078403

860

ŠVIGELJ-Mérat, Brina
    Nove definicije ljubezni / Brina Svit. – 1. izd. – Ljubljana : Mladinska knjiga, 2020 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). – 217 str. : sl. avtorice ; 21 cm. – (Nova slovenska knjiga)

1.200 izv. – O avtorici: str. [220]

ISBN 978-961-01-5888-2 : 27,99 EUR

821.163.6-31

COBISS.SI-ID 19954435

861

    TAPETKA! : petič pet dramskih besedil za otroška in mladinska gledališča na tapeti / [uredil Jan Pirnat ; ilustriral Matjaž Dekleva]. – Ljubljana : Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, 2020 (Begunje : Cicero). – 163 str. : ilustr. ; 23 cm

700 izv. – Vsebina na nasl. str.: Forešt – Tujec / Nataša Bodlaj. Kdo zna krtovsko pisavo brati? / Stane Peček. Škrat-mat / Tajda Lipicer. Svoboda / Tomaž Koncilija. Kamenčki / Aljaž Primožič

ISBN 978-961-7010-86-2 : 15,00 EUR

821.163.6-93-2

COBISS.SI-ID 43432195

862

TAVČAR Skaberne, Sonja
    Sonja Tavčar Skaberne ; radost mojih bolečin : kiparski opus od 1956 do 2018 / [besedila Josip Korošec, Anamarija Stibilj Šajn, Saba Skaberne ; fotografija Janez Marolt … [et al.] ; prevod besedil v angleščino Melita Silič]. – Ljubljana : samozal. S. Skaberne, 2020. – 175 str. : ilustr. ; 30 cm

ISBN 978-961-07-0172-9

730(497.4):929Tavčar Skaberne S.

COBISS.SI-ID 31679235

863

    TEMELJI slovenstva / Peter Štih … [et al.] ; [uredila Aljoša Harlamov in Nina Žitko Pucer ; imensko kazalo sestavila Mojca Šuster]. – 2. izd. – Ljubljana : Cankarjeva založba, 2021 ([Škofja Loka] : Nonparel). – 353 str. : ilustr., zvd. ; 32 cm

3.500 izv. – Bibliografija: str. 325-337. – Kazalo

ISBN 978-961-282-472-3 : 149,90 EUR

94(497.4)

COBISS.SI-ID 45827587

864

TERČON, Nadja
    Sava & Jolanda : prvi slovenski in jugoslovanski pomorščakinji : ženske in morje ter vstop Slovenk v moški svet pomorskega poklica / Nadja Terčon ; [prevodi Daniela Milotti Bertoni (it.), Henrik Ciglič (ang.), Snježana Karinja (hr.) ; izrisi zemljevidov Vasja Vidmar]. – Piran : Pomorski muzej = Pirano : Museo del mare “Sergej Mašera”, 2020 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). – 241 str. : ilustr., zvd. ; 31 cm

350 izv. – Prispevek k preseganju predsodkov / Franco Juri: str. 9. – Bibliografija: str. 206-209. – Riassunto ; Summary ; Sažetak. – Kazalo

ISBN 978-961-94328-7-7

929Kaluža S.
929Gruden J.
656.61-055.2(497.4)(091)

COBISS.SI-ID 37992963

865

    TERMINOLOŠKI slovar betonskih konstrukcij / avtorji Ana Brunčič … [et al.] ; [urejanje literature in virov Alenka Porenta]. – 1. izd., 1. natis. – Ljubljana : Založba ZRC, 2021 (Begunje : Cicero). – 124 str. ; 25 cm. – (Zbirka Slovarji / Založba ZRC, ZRC SAZU, ISSN 2232-3759)

300 izv. – Ilustr. na spojnih listih. – Bibliografija: str. 123-124

ISBN 978-961-05-0571-6 : 28,00 EUR

624.012.4(038)

COBISS.SI-ID 78630659

866

TETIČKOVIČ, Erih
    Najboljši človekov in pasji prijatelj / Erih Tetičkovič, Mojca Recek ; [ilustracije Dušan Sterle]. – Maribor : Jasa, 2021 ([Ljubljana] : Schwarz print). – 85 str. : ilustr. ; 26 cm. – (Zbirka Onežimo svet)

ISBN 978-961-95297-0-6

821.163.6-94
929Tetičkovič E.

COBISS.SI-ID 52980483

867

TINEV, Marijan
    Bele sence I / Tinev Marijan. – Ljubljana : Ekslibris, 2020 ([Ljubljana] : Demat). – 269 str. ; 21 cm

75 izv. – Povečani tisk

ISBN 978-961-7094-08-4 : 15,00 EUR

821.163.6-1

COBISS.SI-ID 36445955

868

TINEV, Marijan
    Bele sence II / Tinev Marijan. – Ljubljana : Ekslibris, 2020 ([Ljubljana] : Demat). – 281 str. ; 21 cm

75 izv. – Povečani tisk

ISBN 978-961-7094-13-8 : 15,00 EUR

821.163.6-1

COBISS.SI-ID 41379075

869

TINEV, Marijan
    Bele sence III / Tinev Marijan. – Ljubljana : Ekslibris, 2020 ([Ljubljana] : Demat). – 253 str. ; 21 cm

75 izv. – Povečani tisk

ISBN 978-961-7094-12-1 : 15,00 EUR

821.163.6-1

COBISS.SI-ID 41210627

870

TITAN, Robert, 1972-
    Vsakdanjosti / Robert Titan Felix. – Kupšinci : Zavod Droplja, 2021. – 75 str. : ilustr. ; 21 cm

Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-93874-7-4 : 16,80 EUR

821.163.6-1

COBISS.SI-ID 55843075

871

TKAČEV, Alja, 1934-1991
    Igralka s svinčnikom : izbrani dnevniki (1962-1991) / Alja Tkačev ; izbor in prepisi Mihael Glavan … [et al.] ; [spremna beseda Primož Jesenko ; slikovno gradivo Ikonoteka SLOGI – Gledališki muzej … et al.]. – 1. izd. – Ljubljana : Mladinska knjiga : Slovenski gledališki inštitut, 2021 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). – 494 str. : ilustr. ; 25 cm. – (Jubilejna zbirka / Mladinska knjiga)

600 izv. – Gledališko in literarno delo Alje Tkačev: str. 467-477. – Živa jezikovna magma / Primož Jesenko: str. 479-493

ISBN 978-961-01-4099-3 : 34,99 EUR

821.163.6-94″1962/1991″
929Tkačev A.

COBISS.SI-ID 57839875

872

TODOROVIĆ, Suzana
    Narečje, življenje in hišna imena v treh istrskih krajih : Bertoki, Pomjan in Šared / Suzana Todorović ; [kartograf Miha Koderman]. – 1. izd. – Koper : Libris, 2021 ([Ljubljana] : Belin grafika). – 244 str. : ilustr. ; 24 cm

250 izv. – Predgovor / Martina Ožbot Currie: str. 9-10. – O avtorici na sprednjem zavihku ov. – Bibliografija: str. 235-239. – Kazalo. – Summary: Dialect, life and traditional house names in three Istrian villages: Bertoki, Pomjan and Šared

ISBN 978-961-6618-71-7 : 20,00 EUR

811.163.6’282(497.4Bertoki)
81’373.23
811.163.6’282(497.4Pomjan)
811.163.6’282(497.4Šared)

COBISS.SI-ID 63581699

873

TOMASETIG, Moreno
    Moj dnevnik = Il mio diario : 1938-1945 / Anton Cuffolo, [strip in scenarij, disegni e sceneggiatura] Moreno Tomasetig. – 1. izd. = 1a ed. – Čedad = Cividale del Friuli : Most : Združenje don Eugenio Blanchini = Associazione [don Eugenio Blanchini], 2020 (Udine : Publicad). – 92 str. : ilustr. ; 30 cm

Strip v slov. narečju Nadiških dolin, na dnu vsake str. povzetek v it. – Uvodne besiede = Introduzione / Giorgio Banchig: str. 3-4

ISBN 978-88-96269-17-6

94(450.365=163.6)”1938/1946″(084.11)
084.11:94(450.365=163.6)”1938/1946″
929Cuffolo A.”1938/1946″(084.11)

COBISS.SI-ID 49598979

874

TOMAZIN, Sonia Valentina
    Adijo, bolečine v hrbtu : kako na harmoničen način sobivati s hrbtenico in izboljšati svoje počutje / Sonia Valentina Tomazin ; [prevedla Mateja Pestotnik]. – 1. natis. – Ljubljana : Vida, 2021 (natisnjeno v Sloveniji). – 273 str. : ilustr. ; 23 cm

Prevod dela: Adiós a tu dolor de columna. – O avtorici na zadnjem zavihku ov. – 800 izv. – Bibliografija: str. 271-[273]

ISBN 978-961-95257-9-1 : 24,90 EUR

616.711-009.7

COBISS.SI-ID 69243395

875

TOMAŽIČ, Luka Martin
    Argumentiranje poslovnih odločitev / Luka Martin Tomažič. – 1. izd. – Maribor : Založba WD, 2021. – 255 str. ; 22 cm

200 izv. – O avtorju: str. 7. – Recenzentki Marija Ovsenik, Monika Letonja. – Bibliografija: str. 221-249 in opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-94599-4-2 : 77,70 EUR

005.8:005.574
005.745:005.55

COBISS.SI-ID 63617795

876

TOMŠIČ, Marjan, 1939-
    Zrno od frmntona / Marjan Tomšič. – Popravljena in dopolnjena izd., [ponatis]. – Ljubljana : Beletrina, 2021. – 377 str. ; 22 cm. – (Knjižna zbirka Beletrina)

Podatek o ponatisu v Predgovoru avtorja. – Ilustr. na spojnih listih. – 800 izv. – O avtorju na zadnjem zavihku ščitnega ov.

ISBN 978-961-284-743-2 : 27,00 EUR

821.163.6-311.2

COBISS.SI-ID 43238659

877

TRAMPUŽ, Ljerka
    Miška, slonček in Ljubljansko barje v muzeju. Močvirje in barje / Ljerka Trampuž ; [ilustracije Marjan Manček ; fotografije Matjaž Bedjanič … [et al.] ; risba Špela Pungaršek]. – Ljubljana : Prirodoslovni muzej Slovenije, 2021. – 42 str. : ilustr. ; 30 cm

ISBN 978-961-6367-59-2 (trda vez.)

821.163.6-93-32
502.2(497.451)(02.053.2)

COBISS.SI-ID 62160643

878

TRATNIK, Suzana, 1963-
    Ava / Suzana Tratnik ; [spremna beseda Majda Mramor]. – 1. izd. – Ljubljana : Mladinska knjiga, 2021. – 183 str. ; 21 cm. – (Zbirka Odisej)

1.000 izv. – Sočutje – pot do povezanosti / Majda Mramor: str. 177-183

ISBN 978-961-01-6279-7

821.163.6-93-311.2

COBISS.SI-ID 75731203

879

TREICHEL, Hans-Ulrich
    Izgubljenec / Hans-Ulrich Treichel ; prevedla Ana Jasmina Oseban ; [spremna beseda Kristina Jurkovič]. – Ljubljana : Družina, 2020 (tiskano v Sloveniji). – 117 str. ; 21 cm

Prevod dela: Der Verlorene. – 500 izv. – Poetika izgube in praznine v romanu Izgubljenec / Kristina Jurkovič: str. 103-117

ISBN 978-961-04-0737-9 : 16,90 EUR

821.112.2-311.2

COBISS.SI-ID 35835651

880

TREVEN, Roman, 1989-
    Barbara, kje si? / Roman Treven ; [ilustrirala] Alina Asberga Nabergoj ; [spremna beseda Simona Kermavnar]. – Hotedršica : Kulturno turistično društvo, 2020 (tiskano v Sloveniji). – [27] str. : ilustr. ; 31 cm

500 izv. – Ilustr. in besedilo na spojnih listih

ISBN 978-961-95073-0-8 : 20,00 EUR

821.163.6-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 25072387

881

TREVEN, Roman, 1989-
    Na gregorjevo se ptički ženijo / Roman Treven ; [ilustrirala] Alina Asberga Nabergoj ; [spremna beseda Mirjam Perez Zelenc]. – Hotedršica : Mimetik design, 2021 (tiskano v Sloveniji). – [27] str. : ilustr. ; 31 cm

500 izv. – Ilustr. in besedilo na spojnih listih. – Spremna beseda / Mirjam Perez Zelenc: str. [[27-28]

ISBN 978-961-07-0384-6

821.163.6-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 50612227

882

TRIDESET let slovenske države
    30 let slovenske države / zbrala in uredila Darko Darovec & Dimitrij Rupel. – 1. izd. – Koper : Zgodovinsko društvo za južno Primorsko ; Marezige : Inštitut IRRIS za raziskave, razvoj in strategije družbe kulture in okolja ; Koper : Annales, 2021 ([Veliko Mlačevo] : Padre). – 330 str. : ilustr. ; 31 cm

Dostopno tudi na: https://issuu.com/zaloznistvo_padre/docs/knjiga_30_let_slovenske_dr_ave_final_lowress. – 300 izv. – O avtorjih: str. 329-330. – Bibliografija: str. 309-328

ISBN 978-961-6732-47-5 (Zgodovinsko društvo za južno Primorsko) : 40,00 EUR

308(497.4)”1991/2021″
94(497.4)”1991/2021″(082)

COBISS.SI-ID 66735875

883

    TRIDESETLETNA vojna in Slovenci : evropski konflikt in slovenski prostor v prvi polovici 17. stoletja / [posamezni prispevki Gašper Cerkovnik … [et al.] ; uredil Vanja Kočevar ; prevodi povzetkov Manca Gašperšič]. – 1. izd., 1. natis. – Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2020 ([Ljubljana] : Collegium Graphicum). – 520 str. : ilustr. ; 25 cm

250 izv. – Bibliografija in povzetek v angl. pri vseh prispevkih

ISBN 978-961-05-0497-9 : 34 EUR

94(497.4)”1618/1648″(082)

COBISS.SI-ID 39845379

884

    TRIJE gradovi, tisoč zgodb : zbornik prispevkov o gradu Kozlov rob, dvoru na Doru in Coroninijevi graščini v Tolminu / [avtorji prispevkov Andrej Ferletic … [et al.] ; uredil Miha Mlinar ; avtorji fotografij Matija Lukić … [et al.] ; prevod povzetkov Poliglot]. – Tolmin : Tolminski muzej, 2021. – 98 str. : ilustr. ; 31 cm

300 izv. – Bibliografija in povzetek v slov. in angl. pri posameznih prispevkih

ISBN 978-961-6635-49-3

930.85(497.4Tolmin)(082)

COBISS.SI-ID 68652291

885

TROBEC, Jože, 1948-
    Čenčin zapik 1 / [tekst, risba Jože Trobec]. – 1. natis. – Ljubljana : Buch, 2021 ([Ljubljana] : Belin grafika). – 192 str. : ilustr. ; 15 x 28 cm

500 izv. – Avtor naveden na ov. in v kolofonu

ISBN 978-961-7085-07-5 : 29,00 EUR

084.11(02.053.2)

COBISS.SI-ID 64885763

886

TROBEC, Jože, 1948-
    Strip o Prešernu / [besedilo] Magda Zore in [ilustriral] Jože Trobec. – 1. natis. – Kranj : Gorenjski muzej, 2021 ([Kranj] : Košir). – 60 str. : ilustr. ; 31 cm

Potiskani spojni listi. – 1.000 izv.

ISBN 978-961-7071-18-4 : 14,70 EUR

929Prešeren F.(084.11)(02.052.6)
084.11:929Prešeren F.

COBISS.SI-ID 46290435

887

TROHA, Tomaž
    Vsaka knjiga je nek’i, sam tale je kr’neki : ali pač??? : aforizmi in podobni pisani nesmisli / Žamot Ahort. – Križe : samozal. T. Troha, 2021 (Trzin : Ozimek). – 83 str. ; 17 cm

Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-07-0505-5 : 13 EUR

821.163.6-84

COBISS.SI-ID 60378115

888

TRSTENJAK, Verica
    Temeljne pravice v Evropski uniji : listina EU o temeljnih pravicah z uvodnimi pojasnili, komentarjem in sodno prakso Sodišča EU / Verica Trstenjak ; spremna beseda Koen Lenaerts ; [kazalo sodne prakse, seznam predpisov in stvarno kazalo Petra Weingerl]. – 1. natis. – Ljubljana : Lexpera, GV založba, 2021 (Škofja Loka : Nonparel). – 316 str. ; 25 cm

Spremna beseda = Preface: Koen Lenaerts: str. 5-12. – Besedilo v slov., spremna beseda v slov. in angl. – 300 izv. – Bibliografija: str. 313-316 in v opombah na dnu str. – Kazalo

ISBN 978-961-247-459-1 : 116,00 EUR

342.7:061.1EU

COBISS.SI-ID 50979331

889

TUMA, Tanja
    Brodník : zgodovinski roman iz življenja založnika slovenske moderne Lavoslava Schwentnerja / Tanja Tuma ; [spremna beseda in slikovno gradivo Rok Glavan]. – 1. izd. – Ljubljana : Mladinska knjiga, 2021 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). – 479 str. : ilustr. ; 21 cm. – (Spomini, izpovedi)

700 izv. – Življenjepis Lavoslava Schwentnerja po letnicah: str. 417-420. – Slovensko založništvo sto let pozneje / Tanja Tuma: str. 437-449. – Zgodba, ki bi jo Schwentner objavil / Rok Glavan: str. 451-479. – O avtorici na zadnjem zavihku ov. – Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-01-6098-4 : 32,99 EUR

821.163.6-94
929Schwentner L.

COBISS.SI-ID 54246147

890

TURK Niskač, Barbara
    O igri in delu : antropologija zgodnjega otroštva / Barbara Turk Niskač ; [prevod Deks]. – Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2021 ([Ljubljana] : Collegium graphicum). – 192 str. : ilustr. ; 25 cm. – (Ethnologica – Dissertationes / Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU, ISSN 2232-3090 ; 7)

300 izv. – Bibliografija: str. 165-188. – Povzetek v angl.: Playing at work, working at play: toward an anthropology of childhood

ISBN 978-961-05-0515-0 : 20,00 EUR
doi: 10.3986/9789610505181

39:159.922.73

COBISS.SI-ID 50582275

891

TURK, Boštjan J.
    Najemna pogodba : s pregledom zakonodaje / Boštjan J. Turk, Barbara Hribar. – Ljubljana : Inštitut za civilno in gospodarsko pravo – zavod, 2021. – 151 str. : sl. avtorjev, obrazci ; 21 cm. – (Zbirka Pravo za državljana)

700 izv. – O avtorjema [!]: str. 149-151. – Iz vsebine: Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih : (neuradno prečiščeno besedilo št. 4)

ISBN 978-961-7074-14-7 : 75 EUR

347.453(497.4)

COBISS.SI-ID 86295811

892

TURK, Boštjan J.
    Oporoka, nujni dediči, nujni deleži in odgovornost dediča za zapustnikove dolgove / Boštjan J. Turk, Barbara Hribar. – Ljubljana : Inštitut za civilno in gospodarsko pravo – zavod, 2021. – 147 str. : sl. avtorjev ; 21 cm. – (Zbirka Pravo za državljana)

700 izv. – O avtorjema [!]: str. 145-147

ISBN 978-961-7074-12-3 : 75 EUR

347.65/.68

COBISS.SI-ID 86293251

893

TURK, Boštjan J.
    Poslovno pravo : s pregledom zakonodaje / Boštjan J. Turk, Barbara Hribar. – Ljubljana : Inštitut za civilno in gospodarsko pravo – zavod, 2021. – 143 str. : sl. avtorjev ; 21 cm. – (Zbirka Pravo za državljana)

700 izv. – O avtorjema [!]: str. 141-143

ISBN 978-961-7074-13-0 : 75 EUR

347.7

COBISS.SI-ID 86294531

894

TURK, Zdravko, 1959-
    Kmetijska zemljišča in gozdovi Slovenije kot posest in ekonomski objekt skozi čas / Zdravko Turk. – Straža : samozal., 2021 ([Ljubljana] : Demat). – 254 str. : ilustr. ; 23 cm

O avtorju na zadnji str. ov. – 100 izv. – Bibliografija: str. 250-254

ISBN 978-961-95468-0-2 : 22,00 EUR

338.43(497.4)(091)

COBISS.SI-ID 72213251

895

TURNER, Karel
    Jalova leta : pesmi / Karel Turner. – Pekel : Zavod Volosov hram, 2021. – 167 str. ; 29 cm

Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-7086-49-2 : 20 EUR

821.163.6-1

COBISS.SI-ID 53309187

896

    UČIM se od otroka : iz nepodpisanih spisov osnovnošolcev / [zbrala in uredila] Dušica Kunaver ; [ilustracije Aja Bertoncelj Čadež]. – Ljubljana : Turistično in kulturno društvo Naše gore list, 2021. – 136 str. : ilustr. ; 26 cm. – (Zbirka Učitelji – učenci – starši)

300 izv.

ISBN 978-961-6979-37-5 : 18 EUR

159.922
316.36:37.018.1

COBISS.SI-ID 75297795

897

    V imenu ideologije : obrazi totalitarizmov na Slovenskem / [uredil Renato Podbersič]. – Ljubljana : Študijski center za narodno spravo, 2020 ([Škofja Loka] : Nonparel). – 239 str. : ilustr. ; 24 cm

300 izv. – Bibliografija: str. 217-232. – Izvleček in summary pri vseh prispevkih. – Kazalo

ISBN 978-961-7120-00-4 : 20,00 EUR

94(497.4)”19″(082)
321.64(497.4)”19″:323.28(082)
323.28(497.4):321.64″19″(082)

COBISS.SI-ID 43704323

898

    V sanjah preleti človek stoletje : mednarodni zbornik ob stoletnici smrti Ivana Cankarja / Matic Kocijančič (ur.). – 1. izd., 1. natis. – Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2021 (Ljubljana : Birografika Bori). – 184 str. : ilustr. ; 25 cm. – (Acta comparativistica Slovenica, ISSN 2335-3376 ; št. 5)

Dostopno tudi na: https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/book/300. – 150 izv. – Bibliografija ter povzetek v slov. in angl. pri vsakem prispevku. – Kazalo. – Financer: ARRS, Programi, P6-0239, SI, Literarnoprimerjalne in literarnoteoretske raziskave

ISBN 978-961-06-0464-8 : 19,90 EUR
doi: 10.4312/9789610604617

821.163.6.09Cankar I.(082)

COBISS.SI-ID 62991619

899

    V slogi k uspehu! : arhivsko gradivo društev iz fondov Zgodovinskega arhiva Ljubljana / [avtorji besedil Marjana Kos … [et al.] ; urednica Dunja Mušič ; prevodi [povzetkov] Zdenka Semlič Rajh (angleščina), Dunja Mušič (nemščina)]. – Ljubljana : Zgodovinski arhiv, 2021 (Maribor : Dravski tisk). – 167 str. : ilustr. ; 29 cm

300 izv. – Predgovor / Zdenka Semlič Rajh: str. 4-5. – Bibliografija: str. 157-161. – Povzetek ; Summary ; Zusammenfassung

ISBN 978-961-6247-51-1 : 20,00 EUR

061.2(497.4)(093)
930.253(497.4Ljubljana):061.2(497.4)

COBISS.SI-ID 64434179

900

VALENTINČIČ, Dejan
    Medetnična integracija v lokalnem okolju : primer Nove Gorice in Gorice : znanstvena monografija / Dejan Valentinčič ; [spremni besedi Nikolai Genov in Duncan Howard]. – [Gorica] : Zadruga Goriška Mohorjeva, 2021 (Gorica : Grafica Goriziana). – 413 str. : ilustr. ; 24 cm

300 izv. – Dragocen prispevek k etničnim študijam / Nikolai Genov: str. 9-10. – Sodobne migracije in lokalna integracija / Duncan Howard: str. 13-17. – O avtorju na zadnjem zavihku ov. – Bibliografija: str. 365-385. – Kazalo

ISBN 978-88-96632-97-0 : 25,00 EUR

314.15(497.473+450.367)
327.57(497.473+450.367)

COBISS.SI-ID 52686083

901

VALENTINI, Katarina K.
    Anoreksija bi jo skoraj požrla / Katarina K. Valentini. – Ljubljana : samozal. K. K. Valentini, 2021 (Ljubljana : Demat). – 195 str. ; 22 cm

300 izv.

ISBN 978-961-95027-3-0 : 22,50 EUR

821.163.6.-311.2

COBISS.SI-ID 62524675

902

VALIČ, Sonča
    Sončine skrivnosti za dobro počutje / Sonča Valič ; [ilustracija Mia Sivec]. – Ljubljana : Chiara, 2021. – 103 str. : ilustr. ; 21 cm

ISBN 978-961-7060-43-0

646.7
665.58

COBISS.SI-ID 46367491

903

VALJAVEC, Janko
    Akvarij / Janko Valjavec. – 1. izd. – Rob : Amalietti & Amalietti, 2020 (tiskano v EU). – 175 str. ; 21 cm. – (Zbirka Kriminalni romani / Amalietti & Amalietti)

Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-7036-44-2 : 19,00 EUR

821.163.6-312.4

COBISS.SI-ID 303053824

904

VALJAVEC, Janko
    Dolgčas / Janko Valjavec. – 1. izd. – Rob : Amalietti & Amalietti, 2021 (tiskano v Evropi). – 142 str. ; 21 cm. – (Zbirka Kriminalni romani / Amalietti & Amalietti)

Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-7036-58-9 : 17,00 EUR

821.163.6-312.4

COBISS.SI-ID 23628803

905

VALJAVEC, Janko
    Grobar / Janko Valjavec. – 1. izd. – Rob : Amalietti & Amalietti, 2021 (tiskano v Evropi). – 163 str. ; 21 cm. – (Zbirka Kriminalni romani / Amalietti & Amalietti)

Tiskano na zahtevo

ISBN 978-961-7036-68-8 : 17 EUR

821.163.6-312.4

COBISS.SI-ID 65486595

906

VALJAVEC, Janko
    Umazane roke / Janko Valjavec. – Juršinci : LYNX, 2021 (tiskano v EU). – 270 str. ; 21 cm

Tiskano po naročilu. – O avtorju: str. 269-270

ISBN 978-961-7134-12-4 (trda vezava) : 31 EUR
ISBN 978-961-7134-13-1 (broš.)

821.163.6-312.4

COBISS.SI-ID 74749443

907

VANDOT, Josip, 1884-1944
    Kekec / Josip Vandot ; [spremna beseda Barbara Zorman]. – 1. izd. – Maribor : Pivec, 2019 ([Maribor] : Dravski tisk). – 421 str. ; 22 cm + 1 CD. – (Zbirka Svetilnik)

500 izv. – Ilustr. na spojnih listih. – Srčnim se sreča najslajše smeje / Barbara Zorman: str. 401-412. – O avtorju: str. 419-421. – Knjigi priložen CD: Katalena: Kekec, 2018. – Bibliografija: str. 415-417. – Vsebina na nasl. str.: Kekec na hudi poti ; Kekec na volčji sledi ; Kekec nad samotnim breznom

ISBN 978-961-7103-02-1 : 29,90 EUR

821.163.6-93-32

COBISS.SI-ID 98378497

908

VANDOT, Josip, 1884-1944
    Zimska povestica / Josip Vandot. – 1. natis. – Vrtojba : Hopalai, PE Kobi, 2020. – 28 str. : ilustr. ; 24 cm. – (Kobi čitanka)

ISBN 978-961-95186-1-8

821.163.6-93-34

COBISS.SI-ID 37199107

909

VARANELLI, Luigi
    Pogodbeno pravo. 5, Pogodbeno razmerje in pogodbena odgovornost / [avtor, stvarno kazalo] Luigi Varanelli. – 1. natis. – Ljubljana : Lexpera, GV založba, 2021 (Ljubljana : Itagraf). – 273 str. : ilustr. ; 25 cm

O avtorju: str. 271. – 300 izv. – Bibliografija: str. 255-262. – Kazalo

ISBN 978-961-247-460-7 : 88,01 EUR

347.4

COBISS.SI-ID 53631235

910

VASILEVSKI, Risto, 1943-
    Srce kroga / Risto Vasilevski ; prevedel, [spremna beseda] Ivan Dobnik. – Ljubljana : Književno društvo Hiša poezije, 2020 ([Ljubljana] : Itagraf). – 137 str., [1] str. pril. z avtorj. sl. ; 24 cm. – (Knjižna zbirka Poetikonove lire ; knj. 80)

Prevod dela: Srce kruga. – 300 izv. – O zbirki Srce kroga / Ivan Dobnik: str. [139]. – O avtorju: str. [141]

ISBN 978-961-7016-92-5 : 23,00 EUR

821.163.3-1

COBISS.SI-ID 44346371

911

VASLE, Vinko
    Arhivar : roman / Vinko Vasle. – Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2020 ([Maribor] : Dravski tisk). – 223 str. ; 21 cm

“Redna zbirka Celjske Mohorjeve družbe za leto 2021” –> kolofon. – 2.000 izv. – O avtorju na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-278-509-3 : 23,00 EUR

821.163.6-312.4

COBISS.SI-ID 31048707

912

VATOVEC, Ivana
    Odbleski Dobličice / Ivana Vatovec. – Brežice : samozal. ; Šmarješke Toplice : distribucija Stella, 2021 (Šmarješke Toplice : Stella). – 299 str. : sl. avtorice ; 21 cm

Tiskano po naročilu. – Spremna beseda / Rudi Mlinar: str. 294-297. – O avtorici: str. 298-299. – Povečani tisk

ISBN 978-961-07-0422-5 (trda vezava)
ISBN 978-961-07-0423-2 (broš.). – ISBN 978-961-07-0422-5!

821.163.6-94

COBISS.SI-ID 53949187

913

VEBER, Glorjana
    Razkošje / Glorjana Veber. – Ljubljana : Center za slovensko književnost, 2020 ([Šmarje – Sap] : Mišmaš). – 85 str. ; 21 cm. – (Aleph ; 195)

300 izv. – Spremna beseda Tanje Petrič na zavihkih ov.

ISBN 978-961-6789-69-1 : 20,00 EUR

821.163.6-1

COBISS.SI-ID 39260675

914

VEBLÉ, Aleksandra
    Biserna kopel : roman / Aleksandra Veble. – Grosuplje : samozal. A. Veble, 2021 ([Brežice] : Primus). – 114 str. ; 22 cm

Tiskano po naročilu. – O avtorici na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-95075-5-1 : 25,30 EUR

821.163.6-311.2

COBISS.SI-ID 53359875

915

VEBLÉ, Aleksandra
    Voz karavan : roman / Aleksandra Veble. – Grosuplje : samozal. A. Veble, 2021 ([Brežice] : Primus). – 142 str. ; 22 cm

Tiskano po naročilu. – O avtorici na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-95075-6-8 : 25,30 EUR

821.163.6-311.2

COBISS.SI-ID 63189507

916

VEGRI, Saša
    Jure kvak kvak / Saša Vegri ; ilustriral Kostja Gatnik ; [avtorica didaktičnega instrumentarija Dragica Haramija]. – 1. ponatis. – Ljubljana : Mladinska knjiga, 2021 ([Maribor] : Florjančič). – [23] str. : ilustr. ; 27 cm. – (Zbirka Domače branje Knjiga pred nosom)

2.000 izv. – Didaktični instumentarij / Dragica Haramija: str. 17-23

ISBN 978-961-01-1343-0 : 18,99 EUR

821.163.6-93-34
37.015.31:028(02.053.2)
087.5

COBISS.SI-ID 70333443

917

VEHAR, Maja, 1992-
    Obmejni trikotnik : okupacijske meje med Idrijo, Žirmi in Polhograjskimi Dolomiti, 1941-1945 / Maja Vehar in Peter Mikša ; [prevod povzetka v angleški jezik Urška Žitnik ; kartografi Rok Ciglič, Manca Volk Bahun, Matija Zorn]. – 1. izd. – Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2021 (Ljubljana : Birografika Bori). – 112 str. : ilustr., zvd. ; 24 cm. – (Historia, ISSN 1408-3957 ; 36)

200 izv. – Bibliografija: str. 97-104. – Summary: Occupation borders between Idrija, Žiri and Polhograjski Dolomiti, 1941-1945. – Kazalo

ISBN 978-961-06-0450-1 : 11,90 EUR

94(497.4)”1941/1945″

COBISS.SI-ID 60502019

918

VELASCO, Stefanie de
    Tigrovo mleko / Stefanie de Velasco ; prevedla Tina Štrancar. – 1. izd. – Ljubljana : Cankarjeva založba, 2020 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). – 271 str. ; 21 cm. – (Zbirka Najst)

Prevod dela: Tigermilch. – 500 izv. – O avtorici na zadnji str. ov.

ISBN 978-961-282-473-0 : 29,99 EUR

821.112.2-93-311.2

COBISS.SI-ID 45884931

919

VELIKA Slovenca izpod Storžiča: Matija Valjavec in Matija Naglič (simpozij) (2021 ; online)
    Velika Slovenca izpod Storžiča: Matija Valjavec in Matija Naglič : zbornik razprav ob mednarodnem simpoziju, ob 190-letnici rojstva Matije Valjavca (1831-1897) in 222-letnici rojstva Matije Nagliča (1799-1854) / uredila Mira Delavec Touhami in Franc Križnar ; [prevodi v angleščino Mojca Ogrin, prevodi iz hrvaščine Franc Križnar in Mira Delavec Touhami ; slikovno gradivo rokopisna zbirka NUK v Ljubljani … et al.]. – 1. natis. – Mače pri Preddvoru : KD Josipine Turnograjske, 2021 ([Škofja Loka] : Nonparel). – 303 str. : ilustr. ; 28 cm

300 izv. – Bibliografija pri večini prispevkov. – Izvleček v slov. in angl. ter povzetek v angl. ali hrv. in angl. pri posameznih prispevkih

ISBN 978-961-94715-3-1 : 25,00 EUR

929Valjavec M.(082)
929Naglič M.(082)
821.163.6.09(082)
398(497.4)(082)

COBISS.SI-ID 62004227

920

VELIKIĆ, Dragan
    Naslov : beograjski roman / Dragan Velikić ; prevedla Đurđa Strsoglavec. – Ljubljana : Cankarjeva založba, 2020. – 268 str. ; 21 cm. – (Zbirka Vilenica)

Prevod dela: Adresa. – 500 izv. – O avtorju: str. 267-268 in na zadnji str. ov.

ISBN 978-961-282-470-9 : 29,99 EUR

821.163.41-31

COBISS.SI-ID 44043011

921

VELIKONJA, Cvetka
    Zeleni šal / Cveta Velikonja ; [slike v knjigi osebni arhiv]. – Preserje : samozal., 2021 (Brežice : Primus). – 275 str. : ilustr. ; 21 cm

Povečani tisk. – 300 izv. – Bibliografija: str. 275

ISBN 978-961-07-0755-4 : 17,00 EUR

821.163.6-94

COBISS.SI-ID 76228611

922

VERGER, Janez
    Življenje po križanju / Janez Verger. – 1. izd. – Rob : Amalietti & Amalietti, 2021 (Ljubljana : Primitus). – 308 str. ; 24 cm

Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-7036-65-7 : 29 EUR

821.163.6-94

COBISS.SI-ID 51594499

923

VESEL, Irena, 1966-
    Plečnikove tržnice : bogastvo skritih detajlov = Plečnik’s market : the treasure of hidden details / besedilo, text by Irena Vesel ; [fotografije dokumentacija MGML, Plečnikova zbirka … [et al.] ; prevod v angleščino Matic Šavli]. – Ljubljana : Muzej in galerije mesta Ljubljane = Museum and Galleries of Ljubljana : Plečnikova hiša = Plečnik House, 2020 ([Ljubljana] : R-tisk). – 19 str. : ilustr. ; 25 cm

Slov. besedilo in prevod v angl. – 500 izv.

ISBN 978-961-95193-0-1 (Muzej in galerije mesta Ljubljane) : 8,00 EUR

72(497.4):929Plečnik J.
725.26(497.4Ljubljana)

COBISS.SI-ID 38226435

924

VIČIČ, Patricija
    Gola / Patricija Vičič ; [energijske slike Patricija Vičič]. – Ljubljana : Chiara : ISC Šolska svetovalnica, 2021 ([Ljubljana] : Abo grafika). – 67 str. : ilustr. ; 21 cm

200 izv.

ISBN 978-961-7060-47-8 (Chiara) : 20,00 EUR

821.163.6-1

COBISS.SI-ID 52151811

925

VIDMAR Čeru, David
    Kajuh v drugih jezikih / David Vidmar Čeru. – Maribor : Litera, 2021 (Ravne na Koroškem : SIJ ZIP Center). – 215 str. : ilustr. ; 30 cm. – (Zbirka Kajuh 100 ; 2)

500 izv.

ISBN 978-961-7056-69-3

821.163.6Kajuh K.

COBISS.SI-ID 62341635

926

VIDMAR, Janja, 1962-
    Niti koraka več / Janja Vidmar ; [fotografije osebni arhiv avtorice]. – 1. natis. – Ljubljana : UMco, 2021 ([Ljubljana] : Primitus). – 331 str. : ilustr. ; 21 cm

700 izv. – O avtorici na zavihku platnice

ISBN 978-961-7050-89-9 : 24,90 EUR

821.163.6-31

COBISS.SI-ID 48902659

927

VIDMAR, Janja, 1962-
    Pa ne že spet ti, Zala! / Janja Vidmar ; ilustriral Matej De Cecco. – 1. izd., 1. natis. – Dob pri Domžalah : Miš, 2021 (natisnjeno v Sloveniji). – 61 str. : ilustr. ; 21 cm. – (Zbirka Zala Zgaga ; del 3)

700 izv.

ISBN 978-961-272-502-0 : 25,95 EUR

821.163.6-93-32

COBISS.SI-ID 73316355

928

VIDMAR, Karmen, 1964-
    Aleks in mravljica Berti / napisala Karmen Vidmar ; ilustrirala Simona Žagar. – 1. natis. – Nova Gorica : samozal. K. Vidmar, 2020 (Nova Gorica : Copigraf Faganelj). – [27] str. : ilustr. ; 22 cm

100 izv.

ISBN 978-961-95139-0-3 : 19,00 EUR

821.163.6-93-32
087.5

COBISS.SI-ID 32676867

929

VIDMAR, Karmen, 1964-
    Živali pribežnice / Karmen Vidmar ; ilustrirala Simona Žagar. – 1. natis. – Nova Gorica : samozal., 2020 (Nova Gorica : Copigraf Faganelj). – [22] str. : ilustr. ; 22 cm

50 izv.

ISBN 978-961-290-891-1 : 16,00 EUR

821.163.6-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 13256707

930

VILENICA (festival) (36 ; 2021 ; Vilenica)
    Strah in pogum = Fear and courage : 36. mednarodni literarni festival Vilenica = 36th Vilenica International Literary Festival / [uredil, življenjepisi v slovenščini Aleš Učakar ; English of CV’s Petra Meterc, Jason Blake]. – Ljubljana : Društvo slovenskih pisateljev = Slovene Writers’ Association, 2021 ([Ljubljana] : Ulčakar Grafika). – 282 str. : portreti ; 24 cm

Prispevki v jeziku avtorja ter prevod v slov. in/ali angl., življenjepisi avtorjev v slov. in angl. – 150 izv.

ISBN 978-961-6995-75-7 : 20,00 EUR

821(4)-82
821.0
7.079:82(497.4Vilenica)”2021″(082)

COBISS.SI-ID 73434627

931

VIRK, Jani
    Jaka in Vane, zgodba iz osemdesetih / Jani Virk. – Ljubljana : Beletrina, 2021. – 305 str. ; 22 cm. – (Knjižna zbirka Beletrina)

Nasl. na ov.: Jaka in Vane. – Ilustr. na spojnih listih. – 1.000 izv. – O avtorju na zadnjem zavihku ščitnega ov.

ISBN 978-961-284-731-9 : 27,00 EUR

821.163.6-311.2

COBISS.SI-ID 43200003

932

VIRK, Tomo
    Literatura in etika / Tomo Virk. – Ljubljana : Literarno-umetniško društvo Literatura, 2021 (Begunje : Cicero). – 226 str. ; 21 cm. – (Zbirka Novi pristopi ; 80)

400 izv. – Citirana dela: str. 221-224. – Summary

ISBN 978-961-7017-79-3 : 25 EUR

82.0:17
821.0

COBISS.SI-ID 53885443

933

VIRK, Tomo
    Pod Prešernovo glavo : slovenska literatura in družbene spremembe : nacionalna država, demokratizacija in tranzicijska navzkrižja / Tomo Virk. – 1. izd., 1. natis. – Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2021 (Ljubljana : Birografika Bori). – 222 str. ; 25 cm. – (Acta comparativistica Slovenica, ISSN 2335-3376 ; 4)

Dostopno tudi na: https://e-knjige.ff.uni-lj.si. – 300 izv. – Bibliografija: str. 199-209. – Summary. – Kazalo. – Financer: ARRS, Programi, P6-0239, SI, Literarnoprimerjalne in literarnoteoretske raziskave. – Financer: ARRS, Projekti, J6-8259, SI, Slovenska literatura in družbene spremembe

ISBN 978-961-06-0405-1 : 19,90 EUR
doi: 10.4312/9789610604075

821.163.6.09:316.42(497.4)

COBISS.SI-ID 41378307

934

VIŠNOVEC, Boris
    Začudenje / Boris Višnovec. – Ljubljana : Buča, 2021 ([Ljubljana] : Demat). – 135 str. : avtorj. sl. ; 23 cm

100 izv. – O avtorju: str. 133-134

ISBN 978-961-7114-10-2 : 17,00 EUR

821.163.6-32

COBISS.SI-ID 49629699

935

VNUK, Ciril, 1942-
    Slovar severovzhodnega ormoškega govora s kratkim opisom / Ciril Vnuk. – Popravljena izd. – Miklavž pri Ormožu : Kulturno-turistično društvo, 2021 (Šmarješke Toplice : Stella). – 194 str. ; 22 cm

Tiskano po naročilu. – Slovarju na pot / Bernard Rajh: str. 3-4. – Bibliografija: str. 191

ISBN 978-961-07-0442-3 : 39 EUR

811.163.6’282(497.417)(038)

COBISS.SI-ID 55457283

936

VODAINE, Jean
    Jean Vodaine : vod an, bad adn, bodi eden, bodi nekdo : [ob stoti obletnici rojstva pesnika, tipografa in tiskarja Vladimirja Kavčiča – Jeana Vodaina] / [besedilo Damjana Fortunat Černilogar, Nataša Kovšca ; prevod v francoski jezik Poliglot ; fotografije arhiv Tolminskega muzeja]. – Tolmin : Tolminski muzej, 2021 (Žirovnica : Medium). – 67 str. : ilustr. ; 28 cm

Dodatek k nasl. v kolofonu. – Vzpor. slov. besedilo in prevod v franc. – 300 izv.

ISBN 978-961-6635-48-6 : 9,00 EUR

75(497.4):929Vodaine J.
929Vodaine J.

COBISS.SI-ID 66160131

937

VODOPIVEC, Nina, 1974-
    Tu se ne bo nikoli več šivalo : doživljanja izgube dela in propada tovarne / Nina Vodopivec ; [prevod povzetka Studio S.U.R. in Linda Kosmyryk]. – Ljubljana : Inštitut za novejšo zgodovino, 2021 ([Žirovnica] : Medium). – 307 str. : ilustr. ; 22 cm. – (Zbirka Razpoznavanja = Recognitiones, ISSN 2350-5664 ; 45)

300 izv. – O avtorici: str. 307. – Bibliografija: str. 272-297. – Summary. – Kazalo

ISBN 978-961-7104-05-9 : 25 EUR

316.343-058.14:677(497.4)
323.3:338.45-051(497.4)
39:316(497.4)

COBISS.SI-ID 66457603

938

VOGELNIK, Eka
    Od lutke do lutke : priročnik o izvoru, pedagoški rabi in ustvarjanju lutk / Eka Vogelnik ; [ilustracije, akvareli Eka Vogelnik ; fotografije iz osebnega arhiva, razen na str. 124 Ksenija Mikor ter na str. 57 (iz lutkovne predstave Skrivnost Striborovega gozda) Iztok Čebašek]. – Ljubljana : Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, 2020 ([Izlake] : Grafex). – 312 str. : ilustr. ; 20 x 21 cm. – (Zbirka Priročniki / Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti)

200 izv. – “Priročnik prinaša praktične nasvete, kako lahko vsak tudi brez lutkovne delavnice izdela različne lutke.” –> zadnja str. ov. – Bibliografija: str. 310-311

ISBN 978-961-7010-66-4

792.97(035)
792.077-053.5/.6(035)

COBISS.SI-ID 30408963

939

VOJNOVIĆ, Goran
    Đorđić se vrača / Goran Vojnović. – Ljubljana : Beletrina, 2021. – 327 str. ; 22 cm. – (Knjižna zbirka Beletrina)

3.000 izv.

ISBN 978-961-284-727-2 : 27,00 EUR

821.163.6-311.2

COBISS.SI-ID 55433731

940

VOLKER, Renato
    Biblija greha : Stara zaveza : sarajevski dnevnik / Renato Volker Rene. – 1. izd. – Ljubljana : Ara, 2021 ([Brežice] : Primus). – 480 str. ; 20 cm

Tiskano po naročilu. – Prvi del trilogije Rene, zapisovalec prepovedanih misli, sledijo mu Zagrebški in Beograjski spomini –> ov.

ISBN 978-961-7115-08-6 : 24,90 EUR

821.163.6-312.6

COBISS.SI-ID 62680067

941

VRATUŠA, Anton
    Trojno poslanstvo profesorja Urbana / Anton Vratuša, Sandi Volk. – Ljubljana : Beletrina, 2021. – 323 str. : ilustr. ; 24 cm

800 izv. – Anton Vratuša / Jože Pirjevec: str. 5-16. – O avtorjih na zadnjem zavihku ščitnega ov. – Bibliografija: str. 318-319. – Kazalo

ISBN 978-961-284-763-0 : 29,00 EUR

94(450)”1943/1945″
929Vratuša A.

COBISS.SI-ID 82295299

942

VRBNJAK, Jelka
    Polejnka : pripoved / Jelka Vrbnjak ; [fotografije avtoričin zasebni arhiv]. – Pekel : Volosov hram, 2021. – 67 str. : ilustr. ; 20 cm

Tisk po naročilu

ISBN 978-961-7086-58-4

821.163.6-94

COBISS.SI-ID 62074883

943

    VREDNOTE v prehodu XIII. : Slovenija v mednarodnih in medčasovnih primerjavah : ISSP, ESS, SJM 2017-2020 / Niko Toš, ured. ; [stvarno kazalo Špela Zajšek]. – Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, IDV, CJMMK, 2020 (Begunje : Cicero). – 839 str. : ilustr., tabele ; 23 cm. – (Knjižna zbirka Dokumenti SJM ; 27)

150 izv. – Opombe z bibliografijo na dnu str. – Kazalo

ISBN 978-961-235-946-1 : 30,00 EUR

316.653(497.4)”2017/2020″
316.752(497.4)”2017/2020″

COBISS.SI-ID 47089923

944

VUGA Beršnak, Janja
    Kulturne značilnosti slovenske družbe in njen odnos do varnosti : vojska na stičišču zahtev države, pričakovanj družbe in lastne pohlepnosti / Janja Vuga Beršnak. – 1. izd. – Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2021 ([Ljubljana] : Cicero). – 180 str. : ilustr. ; 23 cm. – (Knjižna zbirka Varnostne študije)

Tiskano po naročilu. – Bibliografija: str. 152-169. – Kazalo

ISBN 978-961-235-967-6 : 21 EUR

355.02(497.4)
316.354:355.1(497.4)

COBISS.SI-ID 59387907

945

VUKOSAVLJEVIĆ, Sašo
    Brata / Sašo Vukosavljević. – Drenov Grič : samozal., 2017. – 344 str. ; 21 cm

200 izv. – Povečani tisk

ISBN 978-961-288-148-1 : 20,00 EUR

821.163.6-311.2

COBISS.SI-ID 292954112

946

VUKOSAVLJEVIĆ, Sašo
    Brata II / Sašo Vukosavljević. – Drenov Grič : samozal., 2021. – 211 str. : ilustr. ; 21 cm

200 izv. – Modreci in heroji – misija opravljena / Nataša Polanec: str. 209-211

ISBN 978-961-07-0435-5 : 20 EUR

821.163.6-311.2

COBISS.SI-ID 54591235

947

VUKOTIČ, Jaka, ilustrator
    Reformatorji v stripu ali kako smo Slovenci dobili prvo res dooooolgo knjigo (in eno krajšo, ki je opisala, kako pišemo) / riše Jaka Vukotič ; piše Boštjan Gorenc, s pomočjo Kozma Ahačiča ; [spremna beseda Kozma Ahačič]. – Bevke : Škrateljc, 2020 ([Bevke] : Bograf). – 76 str. : ilustr. ; 24 cm

Ilustr. na spojnih listih. – 4.000 izv. – Reformatorji, jezik in mi / Kozma Ahačič: str. 53-68. – Kdo je kdo v stripu? / Kozma Ahačič: str. 72-76

ISBN 978-961-94539-9-5 : 15,75 EUR

930.85(497.4)(084.11)

COBISS.SI-ID 29872131

948

WEBER, Nana
    Ko delavca ni na delu : dopust, regres in druge odsotnosti z dela / Nana Weber. – 1. natis. – Ljubljana : Lexpera, GV založba, 2021 (Ljubljana : Itagraf). – 304 str. : tabele ; 21 cm. – (Zbirka Vprašanja in odgovori s področja delovnega prava ; 2)

300 izv. – Bibliografija: str. 299-302

ISBN 978-961-247-470-6 : 87,00 EUR

331.322:349.22(497.4)
331.224.64:349.2(497.4)

COBISS.SI-ID 66466819

949

WEIL, Simone
    O ukinitvi političnih strank / Simone Weil ; [iz francoščine prevedel in spremno besedo zapisal Primož Vitez]. – 1. natis. – Ljubljana : Sanje, 2021. – 60 str. ; 21 cm. – (Zbirka TIGR)

1.000 izv. – O dveh vrstah ovir na poti k pozornosti / Primož Vitez: str. 49-60. – Vsebuje tudi: O molitvi Oče naš

ISBN 978-961-274-634-6 (broš.)
ISBN 978-961-274-635-3 (trda vezava) : 15 EUR

329:308

COBISS.SI-ID 58138883

950

WOLF, Maryanne
    Bralec, vrni se domov : beroči možgani v digitalnem svetu / Maryanne Wolf ; prevedel Aleš Učakar. – 1. izd. – Ljubljana : Cankarjeva založba, 2020 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). – 237 str. : ilustr. ; 23 cm. – (Zbirka Bralna znamenja)

Prevod dela: Reader, come home. – Ilustr. na notranji str. ov. – 400 izv. – O avtorici na zadnji str. ov. – Opombe z bibliografijo: str. 191-223. – Kazalo

ISBN 978-961-282-464-8 : 27,99 EUR

028:159.955
612.82:004.738.5

COBISS.SI-ID 32781827

951

    Z lepilom na podplatih : trideset let slovenske države / [urednik Ivan Janez Štuhec]. – Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba ; Ljubljana : Zbor za republiko, Inštitut za analize in dialog, 2020 ([Maribor] : Dravski tisk). – 407 str. : fotogr., sl. avtorjev ; 25 cm

1.000 izv. – Bibliografija pri posameznih prispevkih

ISBN 978-961-278-510-9 (Celjska Mohorjeva družba) : 30,00 EUR

94(497.4)”1990/…”(082)
316.42(497.4)(082)

COBISS.SI-ID 33268739

952

ZABUKOVEC, Urša
    Levo oko, desno oko : kolumne / Urša Zabukovec. – Ljubljana : KUD Logos, 2021 (Begunje : Cicero). – 159 str. ; 20 cm. – (Knjižna zbirka Collectanea ; 11)

300 izv.

ISBN 978-961-7096-77-4 : 17 EUR

821.163.6-92

COBISS.SI-ID 49716483

953

ZADEL, Maja, 1985-
    Transkulturnost v objemu nacionalizma / Maja Zadel. – Koper : Znanstveno-raziskovalno središče, Annales ZRS, 2020 ([Dob] : Grafika 3000). – 288 str. : ilustr. ; 24 cm

300 izv. – O avtorici na sprednjem zavihku ov. – Bibliografija: str. 263-277 in v opombah na dnu str. – Kazalo

ISBN 978-961-7058-40-6 : 18,00 EUR

316.73:323.1

COBISS.SI-ID 304654848

954

ZAJC, Lenart
    Roberts : roman v kratkih zgodbah / Lenart Zajc ; [spremna beseda Simona Rebolj]. – Maribor : Litera, 2021 ([Ljubljana] : Demat). – 137 str. ; 22 cm. – (Knjižna zbirka Litera)

500 izv. – Razburkano morje izgubljenih duš in piratov / Simona Rebolj: str. 127-137

ISBN 978-961-7056-95-2 : 22,00 EUR

821.163.6-3

COBISS.SI-ID 60478723

955

ZAJC, Neža
    Brez slovesa / Neža Zajc ; [spremna beseda Denis Poniž]. – Ljubljana : Slovenska matica, 2021 (Ljubljana : Studio Print). – 158 str. : ilustr. ; 21cm. – (Mozaiki, ISSN 2670-5389 ; 3)

300 izv. – Slovo, zapisano brez besed / Denis Poniž: str. 133-153

ISBN 978-961-213-339-9 : 19,00 EUR

821.163.6-1
821.163.6.09Zajc N.

COBISS.SI-ID 50162179

956

    ZAVAROVALNO pravo / Marko Pavliha … [et al.] ; [stvarno kazalo Milan Gobec]. – 3., spremenjena in dopolnjena izd., 1. natis. – Ljubljana : Lexpera, GV založba, 2021 (Ljubljana : Itagraf). – 456 str. : ilustr. ; 25 cm

300 izv. – Bibliografija: str. 425-444. – Kazalo. – Povzetek ; Summary

ISBN 978-961-247-465-2 : 88,00 EUR

347.764

COBISS.SI-ID 62693123

957

ZAVIRŠEK, Darja
    Družinski pojmovnik za mlade / Darja Zaviršek ; [ilustracije Izar Lunaček]. – 1. izd. – Maribor : Aristej, 2020 (Maribor : Dravski tisk). – 144 str. : ilustr. ; 25 cm. – (Zbirka Pojmovniki ; knj. 12)

500 izv. – Priporočeno branje: str. 137. – Kazalo

ISBN 978-961-220-132-6 : 23,00 EUR

316.356.2(02.053.2)
392.3(02.053.2)

COBISS.SI-ID 55495683

958

    ZBORNIK fanzinov Literarna krpanka : (2013-2020) : [(zbornik poezije)] / [urednica Tonja Jelen]. – 1. natis. – Maribor : Kulturni center Maribor, zavod za produkcijo in založništvo, 2020. – 203 str. : ilustr. ; 21 cm. – (Frontier. Poezija, ISSN 2630-1970 ; 166)

Drugi dodatek k nasl. naveden v kolofonu. – Tiskano po naročilu. – Spremne besede in mnenja urednikov in urednic Literarne krpanke (2013-2020) / Dušan Hedl … [et al.]: str. 11-30

ISBN 978-961-6781-75-6 : 19,00 EUR

821.163.6-82

COBISS.SI-ID 30818563

959

ZGAGA, Matevž
    Meje avtonomije strank v kreditni pogodbi / Matevž Zgaga. – 1. natis. – Ljubljana : Lexpera, GV založba, 2021 (Ljubljana : Itagraf). – 452 str. ; 24 cm

Bibliografija: str. 413-437. – Kazalo

ISBN 978-961-247-471-3 : 88,00 EUR

336.77:347.45/.47

COBISS.SI-ID 72236547

960

    ZLATA ribica : slovenska ljudska pravljica / ilustriral Marjan Manček ; priredila Anja Štefan. – 1. ponatis. – Ljubljana : Mladinska knjiga, 2020 ([Maribor] : Florjančič tisk). – [16] str. : ilustr. ; 27 cm. – (Zbirka Ciciban – zakladi otroštva)

ISBN 978-86-11-16985-9 : 17,99 EUR

398.2(497.4)(02.053.2)
087.5

COBISS.SI-ID 304207872

961

    ZNANOST o javni upravi / urednika Janez Stare, Mirko Pečarič. – 1. natis. – Ljubljana : Fakulteta za upravo, 2021 (Ljubljana : Demat). – 731 str. : ilustr. ; 24 cm. – (Zbirka znanstvenih monografij Upravna misel)

300 izv. – Bibliografija in povzetek v slov. pri vseh prispevkih in v opombah na dnu str.

ISBN 978-961-262-124-7 : 32,00 EUR

35

COBISS.SI-ID 58783747

962

ZOREC, Marjeta
    Slovenske šege in navade skozi leto / [napisala Marjeta Zorec]. – 1. izd. – Ljubljana : Mladinska knjiga, 2021 ([Škofja Loka] : Nonparel). – 211 str. : ilustr. ; 23 cm. – (Zbirka Zlata Slovenija)

3.000 izv. – Avtorica navedena v kolofonu. – Ilustr. na spojnih listih. – Bibliografija: str. 209-211

ISBN 978-961-01-6100-4 : 24,99 EUR

39(497.4)

COBISS.SI-ID 49695235

963

ZORMAN, Jože, 1941-
    Vihre mladih : v iskanju lastne poti : mladinski kriminalni roman / Jože Zorman. – Brežice : Primus, 2021 ([Brežice] : Primus). – 444 str. ; 22 cm. – (Zbirka Avtorji)

Tiskano po naročilu. – O avtorju na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-290-089-2 : 32,00 EUR

821.163.6-93-312.4

COBISS.SI-ID 96204033

964

ZUPANC, Nataša
    Oblečena v kente / Nataša Zupanc ; [fotografije osebni arhiv Nataše Zupanc in arhiv Ota Kaca]. – Slovenj Gradec : samozal. N. Zupanc, 2019 (Ravne na Koroškem : Sij ZIP center). – 187 str. : ilustr., fotogr. ; 23 cm

Fotogr. na sprednji notr. str. ov. in zvd. na zadnji notr. str. ov. – 1.000 izv.

ISBN 978-961-290-428-9 : 23,00 EUR

821.163.6-31

COBISS.SI-ID 97179649

965

ZUPANČIČ, Jernej, 1963-
    Geografija Rusije in njenih vplivnih območij / Jernej Zupančič ; [kartografija Oddelek za geografijo]. – 1. izd., 1. natis. – Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2021 (Ljubljana : Birografika Bori). – 383 str. : ilustr., zvd. ; 24 cm

200 izv. – O avtorju na zadnji str. ov. – Bibliografija: str. 365-383

ISBN 978-961-06-0499-0 : 29,90 EUR

913(470)(075.8)

COBISS.SI-ID 68107267

966

    ZVERINA nam vse požre : folklorne in spominske pripovedi prebivalcev z Blok, Loške doline, Knežje njive, okrog Turjaka, Hočevja, Dobrega Polja, Žlebiča in še kje / [zbral] Ilja Popit ; [uredili Ilja Popit, Marija Stanonik, Vera Smole ; jezikovna priredba narečnih besedil Vera Smole ; uvodni zemljevid in ilustracije Urška Popit ; kartografska shema Manca Volk Bahun ; prevod povzetka v angleščino Gašper Popit, prevod povzetka v nemščino Ilja Popit]. – 1. izd., 1. natis. – Ljubljana : Založba ZRC, 2021 (Begunje : Cicero). – 394 str., [4] f. pril. : ilustr. ; 21 cm. – (Zbirka Glasovi / Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU ; knj. 57)

350 izv. – Ilustr. na spojnih listih. – Beseda h knjigi / Marija Stanonik: str. 7-9. – Prej je bilo vse drugače / [Ilja Popit]: str. 11-22. – O narečnih govorih in zapisu / Vera Smole: str. 23-30. – Summary ; Zussamenfassung

ISBN 978-961-05-0565-5 : 25 EUR

398.2(497.4)

COBISS.SI-ID 72956675

967

ŽAGAR, Cilka
    Levo krilo – desno krilo, ista ptica : to je zgodba o ljudeh, ki so pustili sledi v moji duši, ter o krajih, kamor sem sledila svojemu možu, ker sem verjela, da on pozna pot / Cilka Žagar ; [uredil Lenart Rihar ; izdali Mladika in Rafaelova družba iz Ljubljane]. – Trst : Mladika, 2021 (Nova Gorica : Grafika Soča). – 302 str. : ilustr., avtoričina sl. ; 21 cm. – (Zbirka Zapisi iz zdomstva ; zv. 6)

O avtorici in njeni knjigi / Lenart Rihar: str. 297-300 in na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-88-7342-303-4 : 21,00 EUR

821.163.6-94
929Žagar C.

COBISS.SI-ID 58785283

968

ŽAGAR, Janja, 1961-
    Bosi. Obuti. Sezuti. : [vodnik po razstavi Slovenskega etnografskega muzeja] / Janja Žagar ; [dodatna besedila Tanja Devetak … [et al.] ; fotografije Blaž Verbič, Janja Žagar, Shutterstock ; prevod Nives Sulič Dular]. – Ljubljana : Slovenski etnografski muzej, 2020 ([Ljubljana] : Januš). – 143 str. : ilustr. ; 28 cm

Dodatek k nasl. v kolofonu in na ov. – 500 izv. – O avtorici: str. 142. – Bibliografija: str. 134-136. – Summary

ISBN 978-961-6388-79-5 : 15,00 EUR

39:685.341(091)(083.824)

COBISS.SI-ID 41269763

969

ŽALEC, Bojan
    Kierkegaard o ljubezni in preizkušnjah : krščanska antropologija tesnobe, nasilja in trpljenja / Bojan Žalec. – Ljubljana : KUD Apokalipsa : Srednjeevropski raziskovalni inštitut Soeren Kierkegaard, 2020. – 263 str. : ilustr. ; 20 cm. – (Posebne izdaje / KUD Apokalipsa ; 66)

200 izv. – Recenzenta Slavko Krajnc, Matjaž Potrč. – Bibliografija: str. 228-248. – Kazalo

ISBN 978-961-7054-31-6 (KUD Apokalipsa) : 25 EUR

27:572
1Kierkegaard S.

COBISS.SI-ID 43115011

970

ŽERDIN, Ali
    [Dva tisoč dvajset]
    MMXX : leto nevarne bližine : kaj je šlo v Sloveniji narobe med epidemijo covida-19 / Ali Žerdin. – 1. natis. – Ljubljana : UMco, 2021. – 304 str. ; 21 cm. – (Zbirka Angažirano)

ISBN 978-961-7050-93-6

308(497.4)”2020″
616.9-036.22(497.4)”2020″

COBISS.SI-ID 53586947

971

ŽERDIN, Antonija
    Najlepši košček sveta [Glasbeni tisk] / [avtorica pesmi in glasbe] Antonija Žerdin ; ilustriral Peter Orban ; [notacija Sandra Hanžič ; notacija in harmonije Tatjana Rozmarič-Poštrak]. – Velika Polana : samozal., 2020 (Lendava : Arma). – 31 str. : ilustr. ; 30 cm

300 izv.

ISMN 979-0-709057-68-9 : 14,50 EUR

784.67(497.4)

COBISS.SI-ID 43408387

972

ŽIBERNA, Marjan
    Dedič / Marjan Žiberna ; [spremna beseda Klemen Lah]. – Maribor : Litera, 2021 ([Ljubljana] : Demat). – 275 str. ; 22 cm. – (Knjižna zbirka Litera)

500 izv. – O dedičih / Klemen Lah: str. 257-275

ISBN 978-961-7135-00-8 : 24,00 EUR

821.163.6-3

COBISS.SI-ID 62473219

973

ŽIBERT, Alfons
    Hrepenenje po sebi / Alfons Žibert ; [spremna besedila Klaudija Redenšek, Damijan Ganc, Marjeta Teraž ; ilustracije Hana Androjna … et al.]. – Ljubljana : Salve ; Boštanj : Župnija, 2020. – 183 str. : ilustr. ; 20 cm

700 izv. – O povezanosti / Klaudija Redenšek: str. 7-8. – Odpreti vrata milosti / Damijan Ganc: str. 9-10. – Paleta življenjskih usod / Marjeta Teraž: str. 174. – O avtorju na prednjem zavihku ov.

ISBN 978-961-289-072-8 (Salve) : 12,00 EUR

27-4(045)
070.432

COBISS.SI-ID 14579971

974

ŽIBRIK, Neva
    Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN-1) : z uvodnimi pojasnili in komentarjem / avtorici Neva Žibrik, Tina Humar. – 1. natis. – Ljubljana : Uradni list Republike Slovenije, 2021 ([Ljubljana] : Collegium Graphicum). – 266 str. : ilustr. ; 24 cm

200 izv.

ISBN 978-961-204-680-4 : 128 EUR

332.2

COBISS.SI-ID 60456451

975

ŽITKO, Duška
    Slovenske ladje = Le navi slovene = Slovenian ships : 6 ladij = 6 navi = 6 ships : Splošna plovba / [avtorica kataloga] Duška Žitko ; [fotografije Pomorski muzej, Museo del mare, Maritime Museum “Sergej Mašera” Piran, Pirano … [et al.] ; prevod v italijanski jezik Mirjana Kramarič-Francé, Franco Juri, prevod v angleški jezik Henrik Ciglič, Mirjana Kramarič-Francé]. – Piran = Pirano : Pomorski muzej = Museo del mare = Maritime Museum “Sergej Mašera”, 2020 ([Maribor] : Eurografis). – 187 str. : ilustr. ; 21 x 30 cm

Besedilo v slov. in prevodi v it. ter angl. – 400 izv. – Bibliografija: str. 182-185

ISBN 978-961-94328-8-4 : 17,00 EUR

629.5(497.4)(083.824)
656.6(497.4)(083.824)

COBISS.SI-ID 41581059

976

ŽMITEK, Maša
    Po sledeh velikanov : sesalci kenozoika / [besedilo, ilustracije] Maša P. Žmitek ; [spremna beseda Matija Križnar]. – 1. izd., 1. natis. – Dob : Miš, 2021 (natisnjeno v Sloveniji). – [48] str. : ilustr. ; 22 x 29 cm + prosojna folija s črtami

700 izv. – Sprehod s fosilnimi sesalci / Matija Križnar: str. [4-5]. – Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-272-491-7 : 27,95 EUR

56:599″628″(02.053.2)
087.5

COBISS.SI-ID 69430787

977

ŽONTAR, Eva, 1991-2018
    Svobodno srce : motivacijska zgodba Eve Žontar, ki je navdihovala s svojo strastjo do življenja / [uredil Damjan Likar]. – 1. izd. – Škofja Loka : Planet, 2021 ([Kranj] : Oman). – 200 str. : ilustr. ; 23 cm

300 izv. – O avtorici na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-95291-0-2 : 25,00 EUr

821.163.6-992

COBISS.SI-ID 52607235

978

ŽUNEC, Branko, ml.
    (R)Evolucija vodenja / Branko Žunec. – 1. ponatis. – Maribor : Družba za odličnost, 2021 ([Maribor] : Demago). – 404 str. : ilustr. ; 21 cm

1.500 izv. – “Za voditelje prihodnosti, ki želijo ustvariti izjemne dosežke z motiviranimi, zavzetimi in pogumnimi zaposlenimi” –> ov. – Bibliografija: str. 402-403

ISBN 978-961-07-0455-3 : 47,25 EUR

005

COBISS.SI-ID 62115075

979

ŽUPANIČ, Jernej
    Orodje za razgradnjo imperija / Jernej Županič. – 1. izd., 1. natis. – Ljubljana : LUD Literatura, 2021. – 97 str. ; 23 cm. – (Zbirka Prišleki)

ISBN 978-961-7017-84-7

821.163.6-1

COBISS.SI-ID 62260995
Vir: lokalna baza podatkov COBISS.SI/SIKSEZ, 17. 1. 2022

© 2015 Kosovelova knjižica Sežana. Vse pravice pridržane.
Izvedba KREJZI