Seznam gradiva, kupljenega s sredstvi MIZKŠ v letu 2013

1. ABBATE, Carmelo. Seks in Vatikan. Mengeš: Ciceron, 2012. 357 str. ISBN 978-961-6627-23-8. ISBN 978-961-6627-36-8. ISBN 978-961-6627-37-5. ISBN 978-961-6627-38-2. http://www.ciceron.si. [COBISS.SI-ID258235904]

2. PORI, Maja, GRAD, Lucija, JEREB, Blaž, BURNIK, Stojan. ABC sankanja. Ljubljana: Fakulteta za šport, 2012. 64 str., barvne ilustr. ISBN 978-961-6843-34-8. [COBISS.SI-ID 264536064]

3. ACETI, Laura, BARBONI, Mario. Moj prvi slovar, Angleščina. [Maribor]: Hiša knjig, Založba KMŠ, 2013. 127 str., ilustr. ISBN 978-961-6744-76-8. [COBISS.SI-ID 74152193]

4. ADAM, Eva. Dajmo se dol. Del 3, Seksualni kvocient : za več veselja pri spolnosti, (Zbirka Žepna knjiga). 1. izd. Ljubljana: Prešernova družba, 2013. 172 str., ilustr. ISBN 978-961-6512-65-7. ISBN 978-961-6831-11-6. [COBISS.SI-ID 231521280]

5. ADAM, John A.. Matematični sprehodi v naravo, (Knjižnica Sigma, 94). Ljubljana: DMFA – založništvo, 2012. 265 str., [8] str. barvnih pril., ilustr. ISBN 978-961-212-253-9. [COBISS.SI-ID 264740608]

6. ADAMIČ, Bojan, AVSENAK, Meri (ur.), UMEK, Ivo (ur.). Bojan Adamič : mojster za vse čase, (Klasika). Ljubljana: RTV Slovenija, Založba kaset in plošč, p, cop. 2012. 1 CD (78 min, 12 sek), stereo, DDD. [COBISS.SI-ID 264754944]

7. ADAMS, Kenneth M.. Po tihem zapeljani : ko si starši otroke naredijo za partnerje. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2013. 152 str. ISBN 978-961-241-741-3. [COBISS.SI-ID 266959616]

8. ADLER-OLSEN, Jussi. Komora, (Zbirka Krimi). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2013. 413 str. ISBN 978-961-01-2734-5. [COBISS.SI-ID 265406976]

9. AHČAN, Uroš. Orel s Škrlatnega vrha in druge zgodbe o življenju in smrti. Celje: Društvo Mohorjeva družba: Celjska Mohorjeva družba, 2009. 70,17 str., ilustr. ISBN 978-961-218-803-0. [COBISS.SI-ID 243601664]

10. AHČAN, Uroš. Orlove sanje. Celje: Društvo Mohorjeva družba: Celjska Mohorjeva družba, 2009. 23 str., ilustr. ISBN 978-961-218-816-0. [COBISS.SI-ID 245030912]

11. AHTIK, Meta, MENCINGER, Jože. Ekonomika evropske integracije. 1. natis. Ljubljana: GV založba, 2012. 356 str., tabele, graf. prikazi. ISBN 978-961-247-228-3. [COBISS.SI-ID 264071424]

12. TIVADAR, Hotimir (ur.). Aktualna vprašanja slovanske fonetike. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2013. 188 str., ilustr. ISBN 978-961-237-560-7. [COBISS.SI-ID 265175040]

13. ALEKSEJEV, Jure. Proti filozofiji, (Frontier, 61). Maribor: Subkulturni azil, 2012. 69 str. ISBN 978-961-6620-29-1. [COBISS.SI-ID 72437761]

14. ALEŠ, Anton. Zdomec. Kiel: samozal.; Šmarješke Toplice: distribucija Stella, 2013-. 218 str. ISBN 978-961-246-431-8. ISBN 978-961-246-430-1. [COBISS.SI-ID 267579392]

15. ALIBEGIĆ, Sabina. Moja prva šivarica : priročnik : 9 šivalnih projektov s priloženimi kroji, (Zbirka Ariadnina nit). Ljubljana: Amalietti & Amalietti, 2013. 152 str., ilustr. ISBN 978-961-6654-97-5. [COBISS.SI-ID265698816]

16. ALLENDE, Isabel. Hiša duhov, (Zbirka Veliki večni romani). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2013. 397 str. ISBN 978-961-01-2279-1. [COBISS.SI-ID 266202368]

17. ALMOND, David. Ime mi je Mina, (Zbirka !Najnaj). 1. izd. Dob pri Domžalah: Miš, 2013. 260 str. ISBN 978-961-272-110-7. [COBISS.SI-ID 265167360]

18. VALENTINČIČ, Joško, ORBANIĆ, Henri, KRAMAR, Davorin, JUNKAR, Mihael. Alternativne tehnologije : [učbenik za tretji letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa I. stopnje]. Ljubljana: Fakulteta za strojništvo, 2012. 220 str., ilustr. ISBN 978-961-6536-63-9. [COBISS.SI-ID 264698624]

19. ALTMEYER, Maria-Regina, ALTMEYER, Michael. Podarjeno z ljubeznijo. 1. natis. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2012. 30 str., [1] zganj. pola, ilustr. ISBN 978-961-251-365-8. [COBISS.SI-ID 264029696]

20. HRIBERNIK, Marija (ur.). Anatomski atlas, (Zbirka Beležke). 1. natis. Ljubljana: Hart, 2013. 96 str., ilustr. ISBN 978-961-6882-05-7. [COBISS.SI-ID 264112896]

21. ANDERSEN, Hans Christian. Palčica, (Zbirka Velike slikanice). 3. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2013. 28 str., ilustr. ISBN 978-86-11-17307-8. [COBISS.SI-ID 265221632]

22. ANDOLJŠEK, Janez. Le tülku vam povejm. 1. natis. Kranj: Narava, 2013. 206 str., ilustr. ISBN 978-961-6893-20-6. [COBISS.SI-ID 265398016]

23. Annales. Series historia naturalis. Koper: Zgodovinsko društvo za južno Primorsko: Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije = Capodistria: Societá storica del Litorale: Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia = Koper: Science and Research Centre of the Republic of Slovenia, 1994-. ISSN 1408-533X. http://www.zrs-kp.si/SL/Zaloznistvo/annales/annali_naturali.htm. [COBISS.SI-ID 71951360]

24. DIMITROV, Ljudmil (ur.), OMERZEL, Borut (ur.), ŠPRAGER, Eva (ur.), SUBIOTTO, Namita (ur.). Antologija bolgarske književnosti. 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, Oddelek za slavistiko, 2008-2009. 2 zv. ISBN 978-961-237-238-5. ISBN 978-961-237-243-9. ISBN 978-961-237-197-2. ISBN 978-961-237-198-9. [COBISS.SI-ID 239334400]

25. PEROŠA, Mateja (ur.), GORJANC, Vojko (ur.), MEIRA, Américo (ur.). Antologija portugalske poezije XX. stoletja : (nadaljevanje nedokončane antologije). Maribor: Pivec, 2012. 391 str. ISBN 978-961-6897-14-3. [COBISS.SI-ID 71996417]

26. REPIČ, Jaka (ur.), HUDALES, Jože (ur.). Antropološki vidiki načinov življenja v mestih, (Zupaničeva knjižnica, št. 36). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012. 334 str., ilustr. ISBN 978-961-237-563-8. [COBISS.SI-ID 265582848]

27. ARISTOPHANES, SUNČIČ, Maja. Politične komedije. 3, Demagoška komedija, (Dialog z antiko, 18). Ljubljana: Institutum Studiorum Humanitatis, Fakulteta za podiplomski humanistični študij, 2012. 370 str. ISBN 978-961-6192-55-2. [COBISS.SI-ID 264662016]

28. ARISTOTELES. Druga analitika, (Zbirka Historia scientiae). 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2012. 262 str. ISBN 978-961-254-410-2. [COBISS.SI-ID 264702976]

29. ARMBRUST, Bernd. Kruh. 1. natis. Olševek: Narava, 2013. 168 str., ilustr. ISBN 978-961-6893-12-1. [COBISS.SI-ID 263290624]

30. AUSLÄNDER, Rose. Diham zdaj, (Poetikonove lire, knj. 35). Ljubljana: Književno društvo Hiša poezije, 2012. 137 str., [1] f. pril. z avtorj. sl. ISBN 978-961-6758-36-9. [COBISS.SI-ID 264750080]

31. AVGUŠTINČIČ, Albert. Vonj pečenih jabolk. Bevke: Smar-team, 2013. 372 str. ISBN 978-961-6916-13-4. [COBISS.SI-ID 265492736]

32. AVSENAK, Vanja. Matura total : a complete course for the English matura = učbenik za pripravo na maturo iz angleškega jezika. Ljubljana: Jutro, 2013. 248 str. ISBN 978-961-6746-67-0. [COBISS.SI-ID 265910272]

33. Bacek Jon, Šampion. Ljubljana: RTV Slovenija, Založba kaset in plošč, 2012. 1 video DVD (ca 50 min), barve, zvok (stereo). http://www.imdb.com/title/tt0983983/. [COBISS.SI-ID 1101447774]

34. Bad lieutenant = Pokvarjeni poročnik. Vojnik: Fivia, 2004, p 1992. 1 video DVD (regija 2)(ca 98 min), barve, zvok (Dolby digital). [COBISS.SI-ID 13602871]

35. BAILEY, Alice. Ezoterična astrologija. Kranj: Duhovno društvo Share Slovenija, 2012. 631 str. ISBN 978-961-92724-4-2. [COBISS.SI-ID 264375808]

36. BAJD, Barbara, POTOČNIK, Nataša. Mali radovednež na obisku pri treh rastlinah, (Zbirka Domače branje Knjiga pred noskom). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2013. 31 str., ilustr. ISBN 978-961-01-2118-3. [COBISS.SI-ID 265407744]

37. BALABÁN, Jan. Vprašaj očeta, (Knjižna zbirka Horizont). Ljubljana: KUD Sodobnost International, 2013. 179 str. ISBN 978-961-6564-56-4. [COBISS.SI-ID 265537792]

38. Bali. 4, Presenetljiva pustolovščina!. Ljubljana: RTV Slovenija, Založba kaset in plošč, 2012, p 2006. 1 video DVD (ca 112 min), barve, zvok (stereo 2.0). [COBISS.SI-ID 1099762014]

39. Bali. 5, Moj novi prijatelj Matej!. Ljubljana: RTV Slovenija, Založba kaset in plošč, 2012. 1 video DVD (ca 112 min), barve, zvok (Stereo 2.0). [COBISS.SI-ID 1101146206]

40. Bali. 6, Prima zabava je!. Ljubljana: RTV Slovenija, Založba kaset in plošč, 2012. 1 video DVD (ca 112 min), barve, zvok (Stereo 2.0). [COBISS.SI-ID 1101231454]

41. BAN, Tatjana. Otrok ustvarja voščilnice. Domžale: Tamaj, 2013. 45 str., ilustr. ISBN 978-961-93445-3-8. [COBISS.SI-ID 265202432]

42. BANKS, Rosie. Čarobna gora, (Zbirka Čarobno kraljestvo, 5). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2013. 103 str., ilustr. ISBN 978-961-01-2741-3. [COBISS.SI-ID 264792576]

43. BANKS, Rosie. Dolina samorogov, (Zbirka Čarobno kraljestvo, 2). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2013. 100 str., ilustr. ISBN 978-961-01-2727-7. [COBISS.SI-ID 264791808]

44. BANKS, Rosie. Greben morskih deklic, (Zbirka Čarobno kraljestvo, 4). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2013. 104 str., ilustr. ISBN 978-961-01-2736-9. [COBISS.SI-ID 264791040]

45. BANKS, Rosie. Otok oblakov, (Zbirka Čarobno kraljestvo, 3). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2013. 105 str., ilustr. ISBN 978-961-01-2735-2. [COBISS.SI-ID 264790784]

46. BANKS, Rosie. Začarana palača, (Zbirka Čarobno kraljestvo, 1). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2013. 108 str., ilustr. ISBN 978-961-01-2726-0. [COBISS.SI-ID 264791552]

47. BANKS, Rosie. Zlata obala, (Zbirka Čarobno kraljestvo, 6). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2013. 104 str., ilustr. ISBN 978-961-01-2746-8. [COBISS.SI-ID 264792320]

48. BASTIAN, Liesa. Živali iz mase Fimo. 1. natis. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2012. 30 str., ilustr. ISBN 978-961-251-363-4. [COBISS.SI-ID 263819776]

49. BAVEC, Miloš. Zgodbe iz podzemlja : geologija za vse otroke, (Zbirka Čuvaji planeta). Ljubljana: Študentska založba: Geološki zavod Slovenije, 2013. 58 str., ilustr. ISBN 978-961-242-568-5. [COBISS.SI-ID 265447680]

50. BAXTER, Nicola. Mala vila in čarobna želja. 1. izd. Tržič: Učila International, 2011. 1 kartonka, ilustr. ISBN 978-961-00-1460-7. [COBISS.SI-ID 259062016]

51. Beat the world = [Svet plesa]. Škofljica: Blitz film & video distribution, 2011. 1 video DVD (ca 88 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0). http://www.imdb.com/title/tt1568139/. [COBISS.SI-ID 1100025950]

52. BEAUMONT, Émilie. Frizerka Sara, (Zbirka Ko bom velika). 1. natis. Ljubljana: Oka, otroška knjiga, 2012. 1 kartonka, ilustr. ISBN 978-961-6785-66-2. [COBISS.SI-ID 260195328]

53. BEAUMONT, Émilie. Taksist Lan, (Zbirka Mali nadobudnež, 16). 1. natis. Ljubljana: Oka, otroška knjiga, 2013. [13] str., ilustr. ISBN 978-961-6785-69-3. [COBISS.SI-ID 4019355]

54. BEAUMONT, Émilie. Varuška Maša, (Zbirka Ko bom velika). 1. izd. Ljubljana: Oka, otroška knjiga, 2009. 1 kartonka ([14] str.), ilustr. ISBN 978-961-6552-88-2. [COBISS.SI-ID 242473472]

55. BEAUMONT, Émilie. Vila Lucija, (Zbirka Ko bom velika). 1. natis. Ljubljana: Oka, otroška knjiga, 2012. 1 kartonka, ilustr. ISBN 978-961-6785-67-9. [COBISS.SI-ID 260195584]

56. BEDRAČ, Dani. Kladivo, konj in voda : Vidov ples, (Črna zbirka, knj. 18). 1. natis. Ljubljana: KUD Lema, 2013. 48 str. ISBN 978-961-6879-23-1. [COBISS.SI-ID 264997376]

57. BEHREND, Genevieve. Uresniči svoje želje : dopusti, naj tvoja podzavest dela zate, (Zbirka Kreativno mišljenje). 1. izd. Ljubljana: Atelje Doria, 2013. 120 str., ilustr. ISBN 978-961-6881-07-4. [COBISS.SI-ID265529600]

58. BENEDICTUS. Jezus iz Nazareta : Jezusovo otroštvo. 1. izd. Ljubljana: Družina, 2012. 173 str. ISBN 978-961-222-932-0. [COBISS.SI-ID 264376576]

59. BERCKMANS, Jean-Marie Henri. Berckmansove najboljše, (Zbirka Aleph, 157). Ljubljana: Center za slovensko književnost, 2013. 195 str. ISBN 978-961-6789-30-1. [COBISS.SI-ID 264933888]

60. BERNIK, France. Kronika mojega življenja. V Ljubljani: Slovenska matica, 2012. 2 zv. (611; 539 str.), ilustr. ISBN 978-961-213-229-3. ISBN 978-961-213-230-9. [COBISS.SI-ID 264560128]

61. BERTRAM, Rüdiger. Knjigoljub išče zaklad, (Knjigoljub). Maribor: Hiša knjig, Založba KMŠ, 2013. 37 str., ilustr. ISBN 978-961-6744-70-6. [COBISS.SI-ID 72974849]

62. BILBAN, Tina. Na poti k času, (Knjižnica Annales Majora). Koper: Zgodovinsko društvo za južno Primorsko: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales, 2012. 152 str., ilustr. ISBN 978-961-6732-39-0. [COBISS.SI-ID 262714368]

63. BINCHY, Maeve. Dublin people : Short stories, (Oxford bookworms library, Human & Interest, Stage 6). Oxford [etc.]: Oxford University Press, cop. 2008. 120 str., ilustr. ISBN 978-0-19-479259-2. [COBISS.SI-ID512506989]

64. BITENC, Vinko. Zlati čeveljčki, (Dedkova slikanica). Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2009. 47 str., ilustr. ISBN 978-961-218-680-7. [COBISS.SI-ID 244157696]

65. BIZJAK, Bojan. Lipe : roman. Ljubljana: Ved, 2013. 304 str. ISBN 978-961-6928-00-7. [COBISS.SI-ID265530880]

66. BIZJAK, Milan. Elektrotehnika. Ljubljana: Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za materiale in metalurgijo, 2008. 181 str., ilustr. ISBN 978-961-6047-56-2. [COBISS.SI-ID 238275584]

67. BIZJAN, Igor. Brezčasje. 1. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2012. 319 str. ISBN 978-961-231-883-3. [COBISS.SI-ID 260078080]

68. BIZOT, Thierry. Anonimni katolik. 1. izd. Ljubljana: Emanuel, 2013. 189 str. ISBN 978-961-93317-7-4. [COBISS.SI-ID 265244160]

69. BLABEY, Aaron. Metka Veter in Peter Šilček, (Gugalnica). Ljubljana: KUD Sodobnost International, 2013. [28] str., ilustr. ISBN 978-961-6564-57-1. [COBISS.SI-ID 265724160]

70. BLAKE, Quentin. Kakaduji. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2013. [30] str., ilustr. ISBN 978-961-278-058-6. [COBISS.SI-ID 8826654]

71. BLANCHUT, Fabienne. Mila je preveč radovedna, (Prava princeska, 18). 1. natis. Ljubljana: Oka, otroška knjiga, 2013. [24] str., ilustr. ISBN 978-961-6785-71-6. [COBISS.SI-ID 263036928]

72. BLANCHUT, Fabienne. Mila je raztresena, (Zbirka Prava princeska). 1. natis. Ljubljana: Oka, otroška knjiga, 2012. [24] str., ilustr. ISBN 978-961-6785-64-8. [COBISS.SI-ID 260194304]

73. BLANCHUT, Fabienne. Mila noče pomagati, (Prava princeska, 17). 1. natis. Ljubljana: Oka, otroška knjiga, 2013. [24] str., ilustr. ISBN 978-961-6785-70-9. [COBISS.SI-ID 263037184]

74. BLANCHUT, Fabienne. Mila trmoglavi, (Zbirka Prava princeska). 1. natis. Ljubljana: Oka, otroška knjiga, 2012. [24] str., ilustr. ISBN 978-961-6785-65-5. [COBISS.SI-ID 260194816]

75. Blitz. Vojnik: Fivia, 2012. 1 video DVD (ca 93 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1).http://www.imdb.com/title/tt1297919/. [COBISS.SI-ID 1101420382]

76. BODENSTEIN, Katharina. Naravna kozmetika iz mojega vrta, (Zbirka Za zdravo življenje). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2013. 119 str., ilustr. ISBN 978-961-01-2691-1. [COBISS.SI-ID 264195584]

77. BODO, Murray. Pot svetega Frančiška : izziv Frančiškove duhovnosti za vsakogar, (Frančišek med nami, 12). Ljubljana: Brat Frančišek, 2012. 191 str. ISBN 978-961-6873-13-0. [COBISS.SI-ID 264477952]

78. BOEHME, Julia. Toko, mamut in sabljezobi tiger, (Knjigoljub). Maribor: Hiša knjig, Založba KMŠ, 2013. 39 str., ilustr. ISBN 978-961-6744-72-0. [COBISS.SI-ID 72975873]

79. BOGATAJ, Janez. Okusiti Slovenijo. Dopolnjena izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2012. 467 str., fotogr. ISBN 978-961-271-255-6. [COBISS.SI-ID 260811008]

80. BOGATAJ, Matej. Zaupne besede, (Nova znamenja, 42). [Maribor]: Študentska založba Litera, 2012. 229 str. ISBN 978-961-6780-79-7. [COBISS.SI-ID 72695809]

81. BON, Emma. Milfa, (Zbirka Popisano). 1. izd. Dob pri Domžalah: Miš, 2012. 229 str. ISBN 978-961-272-081-0. [COBISS.SI-ID 261021696]

82. BOROTA, Bogdana. Osnove teorije glasbe in oblikoslovja za učitelje in vzgojitelje, (Knjižnica Annales Ludus). Dopolnjena izd. Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales, 2012. 167 str., ilustr., note. ISBN 978-961-6862-26-4. [COBISS.SI-ID 263222272]

83. BOUMANS, Lieve. Imam 3 leta, Štejem na prste, (Zbirka Zvedavčki). Ljubljana: Grahovac, 2013. 1 kartonka ([14] str)., ilustr. ISBN 978-961-6910-18-7. [COBISS.SI-ID 265062144]

84. BREJC, Janko, RAHTEN, Andrej, RAHTEN, Andrej (ur.). Avstrijski in jugoslovanski državni problem : tri razprave Janka Brejca iz prelomnega obdobja narodne zgodovine, (Thesaurus memoriae, Fontes, 10). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2012. 148 str., ilustr. ISBN 978-961-254-399-0. [COBISS.SI-ID 264270336]

85. BRENK, Kristina. Prišel je velikanski lev, (Zbirka Sanjska knjigica). 1. natis. Ljubljana: Sanje, 2012. 31 str., ilustr. ISBN 978-961-274-156-3. [COBISS.SI-ID 263821824]

86. BREZOVŠEK, Marjan, KUKOVIČ, Simona. Organizacija lokalne oblasti v Sloveniji. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2012. 224 str., ilustr., tabele. ISBN 978-961-235-610-1. [COBISS.SI-ID 263820288]

87. BREZOVŠEK, Marjan, HAČEK, Miro. Politični sistem Republike Slovenije. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2012. 364 str., ilustr., tabele. ISBN 978-961-235-618-7. [COBISS.SI-ID 264545792]

88. BRIGHT, Phoebe. Srečne zvezde. [1], Želja najboljšega prijatelja. Hoče: Skrivnost, 2013. 90 str., ilustr. ISBN 978-961-6793-89-6. ISBN 978-961-6793-90-2. [COBISS.SI-ID 265599488]

89. BRITO, Casimiro de. Na mojstrovi poti : potovanje z Lao Zijem, (Zbirka Aleph, 158). Ljubljana: Center za slovensko književnost, 2013. 90 str. ISBN 978-961-6789-31-8. [COBISS.SI-ID 264934144]

90. BRODEK, Ayako. Oblikovanje s papirjem : origami, kolaž, kaširanje, papirmaše in druge tehnike. 1. natis. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2013. 160 str., ilustr. ISBN 978-961-251-349-8. [COBISS.SI-ID263831040]

91. BROWN, Devin. Hobit, neizrečeno krščansko sporočilo. 1. izd. Ljubljana: Družina, 2013. 197 str. ISBN 978-961-222-945-0. [COBISS.SI-ID 265575936]

92. BUCAY, Jorge, SALINAS, Silvia. Ljubiti z odprtimi očmi. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012. 300 str. ISBN 978-961-01-2255-5. [COBISS.SI-ID 261094144]

93. BUCAY, Jorge. Zgodbe za razmislek. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2013. 121 str. ISBN 978-961-01-2689-8. [COBISS.SI-ID 264687872]

94. BUCAY, Jorge. Ti povem zgodbo? : zgodbe, ki so me naučile živeti. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. 280 str. ISBN 978-961-01-1757-5. [COBISS.SI-ID 259147264]

95. BUFON, Milan. “Združeni v različnosti” : oris evropskega družbenega prostora, (Knjižnica Annales Majora). Koper: Zgodovinsko društvo za južno Primorsko: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales, 2012. 398 str., zvd., ilustr., graf. prikazi. ISBN 978-961-6732-34-5. [COBISS.SI-ID 264375040]

96. BUKOVEC, Nataša, CERC KOROŠEC, Romana, TRATAR-PIRC, Elizabeta. Praktikum iz splošne in anorganske kemije. 2. dopolnjena izd. Ljubljana: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2010. 114 str., ilustr. ISBN 978-961-6756-18-1. [COBISS.SI-ID 252396544]

97. BURLINGHAM, Abigail. Paco se zaljubi. 1. izd. Hoče: Skrivnost, 2013. [29] str., ilustr. ISBN 978-961-6793-86-5. [COBISS.SI-ID 264927232]

98. CABOT, Meg. Nenasitna. Maribor: Videotop, 2010. 425 str. ISBN 978-961-92847-7-3. [COBISS.SI-ID253564928]

99. CAMUS, Albert. Beležnice I : maj 1935 – februar 1942, (Knjižna zbirka Babilon). Maribor: Litera, 2012. 160 str. ISBN 978-961-6780-77-3. [COBISS.SI-ID 72375553]

100. CANKAR, Ivan. Kralj na Betajnovi : drama v treh dejanjih. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2007. 130 str. ISBN 978-961-01-0148-2. [COBISS.SI-ID 232296192]

101. CATLING, Christopher, BRIERLEY, Antony, FISHER, Kerry, JEPSON, Tim, PYRAH, Carol. Firence in Toskana, (Svetovni popotnik). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2013. 336 str., ilustr. ISBN 978-961-01-2612-6. [COBISS.SI-ID 263950336]

102. CEPEC, Jaka, KOVAČ, Mitja. Poslovno pravo : osnove s praktičnimi primeri. 1. natis. Ljubljana: GV založba, 2012. 311 str., graf. prikazi. ISBN 978-961-247-232-0. [COBISS.SI-ID 264279808]

103. CERAR, Miro, NOVAK, Aleš, PAVČNIK, Marijan. Uvod v pravoznanstvo : (učbenik in gradivo za predavanja, seminar, vaje). 2., pregledana, spremenjena in dopolnjena izd. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije, 2012. 277 str. ISBN 978-961-204-500-5. [COBISS.SI-ID 263200768]

104. CERGOL, Ines. (S)lepota. Ljubljana: Društvo 2000, 2012. 79 str. ISBN 978-961-6533-45-4. [COBISS.SI-ID263395840]

105. CERGOL, Jadranka. Med mero in misterijem : antični svet v delih Alojza Rebule. Trst: Mladika, 2012. 197 str. ISBN 978-88-7342-171-9. [COBISS.SI-ID 5686764]

106. PREMRL, Božidar (ur.). Cerkev sv. Jurija in Tabor med Brkini in Krasom, (Zbirka Annales majora). Koper: Zgodovinsko društvo za južno Primorsko: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales, 2012. 183 str., ilustr. ISBN 978-961-6732-35-2. [COBISS.SI-ID 262700032]

107. CESTNIK, Helena. Kristalinske čipke : pripovedujem, da živim. 1. izd. V Celovcu: Mohorjeva družba, 2012. 126 str. ISBN 978-3-7086-0665-1. [COBISS.SI-ID 261093888]

108. CHASE, Loretta Lynda. Kraljica škandalov. 1. izd. Tržič: Učila International, 2013. 322 str. ISBN 978-961-00-1768-4. [COBISS.SI-ID 265545216]

109. CHILD, Lauren. Za šolo sem absolutno še premajhna. Jezero: Morfem, 2012. [32] str., ilustr. ISBN 978-961-6840-72-9. [COBISS.SI-ID 262631680]

110. CHRISTIE, Agatha. Truplo v knjižnici, (Zbirka Krimi). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2013. 242 str. ISBN 978-961-01-2800-7. [COBISS.SI-ID 265963008]

111. CHUA, Amy. Bojna pesem mame tigrice. 1. izd. Hlebce: Zala, 2012. 248 str. ISBN 978-961-6859-11-0. [COBISS.SI-ID 261467392]

112. Classics for romance. [s. l.]: Movieplay, cop. 1993. 1 CD (72 min, 47 sek), stereo. ISBN MPV5527. [COBISS.SI-ID 6091933]

113. COBEN, Harlan. Skrajšana žoga, (Zbirka Krimi). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012. 404 str. ISBN 978-961-01-2604-1. [COBISS.SI-ID 264143104]

114. COLE, Kresley. Morje ljubezni, (Zbirka Oddih), (Brata Sutherland, knj. 1). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012. 350 str. ISBN 978-961-01-2660-7. [COBISS.SI-ID 264052992]

115. COLE, Kresley. Valovi strasti, (Zbirka Oddih), (Brata Sutherland, knj. 2). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2013. 349 str. ISBN 978-961-01-2750-5. [COBISS.SI-ID 265608448]

116. COLLINS, Wilkie. The moonstone, (Dominoes, Level three). Oxford [etc.]: Oxford University Press, 2011. 83 str., ilustr. ISBN 978-0-19-424821-1. ISBN 978-0-19-424779-5. [COBISS.SI-ID 1723851]

117. COMBÜCHEN, Sigrid. Krpe časa : damski roman, (Zbirka Evropske pisave). 1. izd. Dob pri Domžalah: Miš, 2013. 571 str. ISBN 978-961-272-111-4. [COBISS.SI-ID 265371648]

118. CONSTABLE, Kate. Poletje škržatov. Jezero: Morfem, 2012. 170 str. ISBN 978-961-6840-53-8. [COBISS.SI-ID 261655296]

119. CONTENT, Élisabeth, LUCEREAU, Bénédicte, MATHIEU, Valérie. Poroka — in potem? : graditi, vzdrževati in negovati odnos. 1. izd. Ljubljana: Družina, 2013. 195 str. ISBN 978-961-222-942-9. [COBISS.SI-ID 265358848]

120. CORTESE, Dario. Od davnine do divjine : popotniški vodnik : 40 drugačnih izletov po Sloveniji. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2013. 183 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-01-2867-0. [COBISS.SI-ID 266096640]

121. CRAIG, David, ELLIOTT, Matthew. Ukradena Evropa. Mengeš: Ciceron, 2012. 332 str. ISBN 978-961-6627-31-3. ISBN 978-961-6627-32-0. ISBN 978-961-6627-33-7. ISBN 978-961-6627-34-4. http://www.ciceron.si. [COBISS.SI-ID 263167488]

122. CRANSTON, Michele. Sveže + lahko : preprosta hrana za sproščeno obedovanje. 1. natis. Kranj: Narava, 2013. 253 str., ilustr. ISBN 978-961-6893-11-4. [COBISS.SI-ID 263104768]

123. CREME, Phyllis, LEA, Mary Rosalind. Kako pisati na univerzi. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2013. 231 str., ilustr. ISBN 978-961-241-698-0. [COBISS.SI-ID 265280256]

124. CRUSIE, Jennifer. Brez tebe ne gre. Izola: Meander, 2013. 174 str. ISBN 978-961-6887-38-0. [COBISS.SI-ID 266557952]

125. CRUSIE, Jennifer. V drugo gre rado. Izola: Meander, 2013. 371 str. ISBN 978-961-6887-34-2. [COBISS.SI-ID 265577984]

126. CUNDRIČ, Valentin. Jasmin v spominu mojem. Jesenice: samozal. V. Cundrič; Žirovnica: Medium, 2013. 87 str. ISBN 978-961-6895-01-9. [COBISS.SI-ID 265136640]

127. CURTO, Rosa Maria. Naučimo se risati, Poklici. 1. natis. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2013. 95 str., ilustr. ISBN 978-961-251-346-7. [COBISS.SI-ID 263118848]

128. ČAMPA, Jože. Na mrtvi straži : roman z Bloške planote. Ljubljana: Math, 2012-. Zv. <1->. ISBN 978-961-6100-98-4. ISBN 978-961-6100-99-1. ISBN 978-961-6919-00-5. ISBN 978-961-6919-01-2. ISBN 978-961-6919-02-9. [COBISS.SI-ID 264232192]

129. ČESEN, Vesna. Hrošček Vid zmore. 1. natis. Ljubljana: eBesede, 2013. [30] str., ilustr. ISBN 978-961-6693-92-9. [COBISS.SI-ID 266388480]

130. ČOK, Zlatan. Pomorski agent : vezni člen v verigi pomorskih prevozov in prekomorske trgovine : priročnik za zaključevanje prevozov. 1. izd. Koper: samozal., 2012. XII, 143 str., ilustr. ISBN 978-961-276-573-6. [COBISS.SI-ID 264053760]

131. ČATER, Dušan, KUMERDEJ, Mojca, SKUBIC, Andrej E., TRATNIK, Suzana, VOJNOVIĆ, Goran. Dan zmage, (Knjižna zbirka Žepna Beletrina). Ljubljana: Študentska založba, 2012. 124 str. ISBN 978-961-242-468-8. [COBISS.SI-ID 260076288]

132. Dark shadows = Temne sence. Ljubljana: Con film, 2012. 1 video DVD (ca 108 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). http://www.imdb.com/title/tt1077368/. [COBISS.SI-ID 1100838494]

133. DAVIES, Helen, SKOVBYE, Kim. A Fair Meadow : music for Celtic Harps. [Denmark]: Fonix Musik, 2010, p 2009. 1 CD (47 min, 43 sek), [stereo]. [COBISS.SI-ID 6971934]

134. DE LAAT, Gita Mateja. Nenavadna dogodivščina trola Borka. Luče: Papageno, 2012. 40 str., ilustr. ISBN 978-961-93406-0-8. [COBISS.SI-ID 264184064]

135. DEAVER, Jeffery. Žareča žica. 1. izd. Tržič: Učila International, 2013. 511 str. ISBN 978-961-00-1812-4. [COBISS.SI-ID 266240768]

136. DEBELAK, Maja. Ljubezen : kako ustvariti pravega partnerja. Kresnice: Divinum cor, 2013. 157 str. ISBN 978-961-93306-7-8. [COBISS.SI-ID 265241344]

137. DEMMERLE, Eva. Habsburžani. 1. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2012. 263 str., ilustr. ISBN 978-961-231-922-9. [COBISS.SI-ID 264595456]

138. DESMARQUET, Michel. Thiaooubska prerokba. Šmarješke Toplice: Stella, 2013. 248 str., ilustr. ISBN 978-961-246-425-7. ISBN 978-961-246-424-0. [COBISS.SI-ID 266985728]

139. DESTOVNIK, Karel, GLAVAN, Mihael. Enaindvajset pesmi za enaindvajset let življenja, (Jubilejna zbirka). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012. 189 str., ilustr. ISBN 978-961-01-2286-9. [COBISS.SI-ID 263784704]

140. DEVERAUX, Jude. Srčne želje. 1. izd. Tržič: Učila International, 2013. 352 str. ISBN 978-961-00-1799-8. [COBISS.SI-ID 266121472]

141. The devil’s double : based on the life story of Latif Yahia = Hudičev dvojnik : posneto po življenski zgodbi Latifa Yahia. Škofljica: Blitz Film & Video Distribution, 2012. 1 video DVD (ca 104 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0). http://www.imdb.com/title/tt1270262/. [COBISS.SI-ID 1101109086]

142. DEWEY, John. Šola in družba. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2012. 140 str., ilustr. ISBN 978-961-253-060-0. [COBISS.SI-ID 261780736]

143. DIDEROT, Denis. To ni zgodba in druge zgodbe, (Knjižnica Kondor, zv. 341). Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012. 274 str., avtorj. sl. ISBN 978-961-01-2522-8. [COBISS.SI-ID 264313600]

144. DIMC, Maja, DOBOVŠEK, Bojan. Kriminaliteta v informacijski družbi. Ljubljana: Fakulteta za varnostne vede, 2012. 218 str., ilustr. ISBN 978-961-6821-29-2. [COBISS.SI-ID 264015872]

145. DITZLER, Jinny S.. Vaše najboljše leto doslej, (Zbirka Psihologija uspeha). Ljubljana: Amalietti & Amalietti, 2002. 200 str. ISBN 961-6235-67-2. [COBISS.SI-ID 119070976]

146. DOBOS, Gustav, THORBRIETZ, Petra. Aktivirajte moči samozdravljenja : moj koncept terapije pri kroničnih boleznih. Ljubljana: Arkadija, 2013. 280 str., ilustr. ISBN 978-961-6451-36-9. [COBISS.SI-ID 266151424]

147. DODD, Christina. Pravila privlačnosti, (Guvernante, knj. 3). Ig: Anu Elara, 2013. 370 str., ilustr. ISBN 978-961-6892-43-8. ISBN 978-961-6892-44-5. [COBISS.SI-ID 266182400]

148. KRIŽ, Ivica. Dolenjska in njeni ljudje : [vodnik po stalni etnološki razstavi Dolenjskega muzeja Novo mesto] = The Dolenjska region and its people : [guide to the permanent etnological exibition at the Dolenjska Museum Novo mesto]. Novo mesto: Dolenjski muzej, 2012. 71 str., ilustr. ISBN 978-961-6306-40-9. [COBISS.SI-ID264027392]

149. DOLMARK, Jože. Tkanje pogledov, (Zbirka Kinotečni zvezki, Nova serija, št. 10). Ljubljana: Slovenska kinoteka, 2012. 175 str. ISBN 978-961-6417-78-5. [COBISS.SI-ID 264882688]

150. DOMINIC, Marc. Čarovniški triki. 1. izd. Tržič: Učila International, 2013. 64 str., ilustr. ISBN 978-961-00-1719-6. [COBISS.SI-ID 264242688]

151. DONALDSON, Julia. Zgodbe iz želodjega gozda : tri zgodbe – skrivalnice, (Zbirka Velike slikanice). 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012. [48] str., ilustr. ISBN 978-961-01-2235-7. [COBISS.SI-ID 259748864]

152. The double = Dvojna igra. Škofljica: Blitz Film & Video Distribution, 2012, p 2011. 1 video DVD (ca 95 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0). [COBISS.SI-ID 262281984]

153. DREV, Miriam. Sredi kuhinje bi rasla češnja. 1. izd. Piran: Društvo Knjižni krog, 2012. 109 str. ISBN 978-961-92886-3-4. [COBISS.SI-ID 263237376]

154. IVANIČ, Maja (ur.), GABROVEC, Nena (ur.). Arhitekturainventura : 2010-2012 : pregledna razstava članov Društva arhitektov Ljubljana. Ljubljana: DAL – Društvo arhitektov, 2013. 144 str., ilustr. ISBN 978-961-90787-5-4. [COBISS.SI-ID 265242112]

155. DULAR, Betina. Geschäftsdeutsch praktisch 1 : nemščina kot drugi tuji jezik za 1. in 2. letnik srednjega strokovnega izobraževanja. 1. izd. Ljubljana: Tangram, 2012. 160 str., ilustr. 1 CD, stereo. ISBN 978-961-6239-71-4. [COBISS.SI-ID 261472768]

156. DULAR, Betina. Geschäftsdeutsch praktisch 2 : nemščina kot drugi tuji jezik za 3. in 4. letnik srednjega strokovnega izobraževanja. 1. izd. Ljubljana: Tangram, 2012. 156 str., ilustr. 1 CD, stereo. ISBN 978-961-6239-72-1. [COBISS.SI-ID 261473280]

157. DULAR, Janez. Severovzhodna Slovenija v pozni bronasti dobi = Nordostslowenien in der späten Bronzezeit, (Opera Instituti Archaeologici Sloveniae, 27). Ljubljana: Inštitut za arheologijo ZRC SAZU: Založba ZRC, 2013. 218, 98 str. pril., ilustr. ISBN 978-961-254-416-4. [COBISS.SI-ID 265003776]

158. DUMAS, Alexandre. The count of Monte Cristo, (Dominoes, Level three). Oxford [etc.]: Oxford University Press, 2012. 83 str., ilustr. ISBN 978-0-19-424819-8. ISBN 978-0-19-424777-1. [COBISS.SI-ID 1100771934]

159. DUMÉNIL, Gérard, LÉVY, Dominique. Marksistična ekonomija kapitalizma, (Zbirka Teorija, 2012, 22). Ljubljana: Sophia, 2012. 145 str., graf. prikazi. ISBN 978-961-6768-49-8. [COBISS.SI-ID 264419584]

160. DUNN, Sarah. Velika ljubezen. Radovljica: Didakta, 2008. 200 str., ilustr. ISBN 978-961-261-031-9. [COBISS.SI-ID 239401216]

161. PRUNK, Janko (ur.), DEŽELAN, Tomaž (ur.). Dvajset let slovenske države, (Zbirka Dialogi, letn. 13). 1. izd. Maribor: Aristej; Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Center za politološke raziskave, 2012. 331 str. ISBN 978-961-220-083-1. [COBISS.SI-ID 72598017]

162. DYER, Wayne W.. Vse, kar želite svojemu otroku. 1. izd. Kranj: Ganeš, 2012. 398 str. ISBN 978-961-200-064-6. [COBISS.SI-ID 263760384]

163. EEKHOUD, Georges. Escal-Vigor, (Zbirka Lambda, 102). Ljubljana: Škuc, 2012. 228 str. ISBN 978-961-6751-63-6. [COBISS.SI-ID 264800256]

164. BASTIAN, Peter. Elektrotehniški priročnik. 1. natis. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, cop. 2013. 645 str., ilustr. ISBN 978-961-251-330-6. [COBISS.SI-ID 265755648]

165. GRDINA, Igor (ur.). Eliminacionizem in emancipacija : zbornik razprav. Ljubljana: Založba ZRC, 2013. 132 str. ISBN 978-961-254-422-5. [COBISS.SI-ID 265360896]

166. ENRIGHT, Anne. Pozabljeni valček, (Knjižna zbirka Babilon). Maribor: Študentska založba Litera, 2012. 222 str. ISBN 978-961-6780-80-3. [COBISS.SI-ID 72835329]

167. EPHRAEM SYRUS. Izbrane himne, (Knjižna zbirka Poezije, 20). Ljubljana: KUD Logos, 2012. 245 str. ISBN 978-961-6519-69-4. [COBISS.SI-ID 264905216]

168. BRUNEC, Irena. Erato, muza ljubezenske in erotične poezije : sledi panonskih muz. Trzin: Umetniško društvo Bronos, 2012. 87 str., ilustr. ISBN 978-961-269-880-5. [COBISS.SI-ID 264695808]

169. FERENC, Mitja. Prekopi žrtev iz prikritih grobišč : (1991-2011), (Historia, 23). 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012. 166 str., ilustr. ISBN 978-961-237-567-6. [COBISS.SI-ID265856512]

170. FERRAN, Nico. Popoln vodnik po ribištvu v morju in sladkih vodah. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2013. 255 str., ilustr. ISBN 978-961-01-2866-3. [COBISS.SI-ID 266919680]

171. FILIPČIČ, Emil. Skrivnost užitka, (Knjižna zbirka Beletrina). Ljubljana: Študentska založba, 2013. 177 str. ISBN 978-961-242-656-9. [COBISS.SI-ID 267362304]

172. FISKE, Lars. Matjemanija, (Zbirka Ambasada strip, 13), (Posebna izdaja revije Stripburger). Ljubljana: Forum, 2012. 94 str., ilustr. ISBN 978-961-6553-56-8. [COBISS.SI-ID 264183040]

173. FLAKER, Vito. Direktno socialno delo. Ljubljana: Založba/*cf., 2012. 372 str. ISBN 978-961-257-047-7. [COBISS.SI-ID 264932608]

174. Fleke = Madeži. Škofljica: Blitz Film & Video Distribution, 2012. 1 video DVD (ca 94 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0). http://www.imdb.com/title/tt1904899/?ref_=fn_al_nm_1a. [COBISS.SI-ID1101468254]

175. FLISAR, Evald. Dekle, ki bi raje bilo drugje : roman. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2012. 311 str. ISBN 978-961-231-919-9. [COBISS.SI-ID 262791168]

176. FLORJANČIČ, Peter, MARINČEK, Edo. Skok v smetano : izumitelj Peter Florjančič pripoveduje o svojem življenju, (Spomini, izpovedi). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2007. 562 str., [16] str. pril. ISBN 978-86-11-17838-7. [COBISS.SI-ID 231106560]

177. FOLEY, Gaelen. Ledeni lord. Izola: Meander, 2013. 325 str. ISBN 978-961-6887-48-9. [COBISS.SI-ID266571776]

178. FOLEY, Gaelen. Ognjeni lord. Izola: Meander, 2013. 343 str. ISBN 978-961-6887-35-9. [COBISS.SI-ID266122752]

179. FOLEY, Gaelen. Vojvoda. Izola: Meander, 2013. 360 str. ISBN 978-961-6887-30-4. [COBISS.SI-ID265577728]

180. FOLLETT, Ken. Propad velikanov : prva knjiga trilogije Stoletje. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012. 892 str. ISBN 978-961-01-2259-3. [COBISS.SI-ID 263768832]

181. FRANČIČ, Franjo. Istrske pravljice : (priredbe po starih zapisih in pripovedovanjih), (Zbirka Desetnica). V Ljubljani: Karantanija, 2000. 46 str. ISBN 961-226-374-4. [COBISS.SI-ID 108594432]

182. FRANK, Semen Ljudvigovič. Nedoumljivo : ontološki uvod v filozofijo religije, (Knjižna zbirka KUD Logos, 38). Ljubljana: KUD Logos, 2012. 441 str. ISBN 978-961-6519-65-6. [COBISS.SI-ID 263858944]

183. FRAWLEY, David, LAD, Vasant. Joga zelišč : ajurvedski vodnik po zeliščarstvu. Ljubljana: Orbis, 2013. 291 str., ilustr. ISBN 978-961-6372-79-4. [COBISS.SI-ID 265083648]

184. FRECH-EMMELMANN, Reinhild, HEYDEN, Bertold, WISTINGHAUSEN, Brigitte von. Pridelujmo svoja semena 2 : načela biodinamičnega semenarstva : zbir predavanj. Vrzdenec: Ajda, 2013. 63 str., ilustr. ISBN 978-961-92468-7-0. [COBISS.SI-ID 265312512]

185. FRELIH, Tone. Truplo ob progi, (Zbirka Umori, knj. 2). Ljubljana: Studio print, 2011. 221 str. ISBN 978-961-92868-2-1. ISBN 978-961-92868-3-8. [COBISS.SI-ID 256242944]

186. FRELIH, Tone. Usodna laž, (Zbirka Umori). Ljubljana: Studio print, 2010. 188 str. ISBN 978-961-92868-0-7. [COBISS.SI-ID 251184640]

187. FREUD, Sigmund. Psihopatologija vsakdanjega življenja : o pozabljanju, spodrsljajih v besedi in ravnanju, zmotah in praznoverju, (Zbirka Žepnice). Ljubljana: Mladinska knjiga, 2013. 231 str. ISBN 978-961-01-2710-9. [COBISS.SI-ID 264815104]

188. FRITH, Simon, LEE, Marshall, KRŽAN, Marko (ur.). Glasba in avtorska pravica : zbornik. Ljubljana: Studia humanitatis, 2012. 320 str. ISBN 978-961-6798-35-8. [COBISS.SI-ID 265043456]

189. FUHRMAN, Joel. Superimunost : temeljni vodnik po prehrani za močno imunost in trdno zdravje, (Zbirka Za zdravo življenje). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2013. 279 str., ilustr. ISBN 978-961-01-2737-6. [COBISS.SI-ID 265430784]

190. FUHRMAN, John. Zavrnite me – to imam rad! : 21 skrivnosti, s katerimi zavrnitev spremenimo v usmeritev, (Zbirka Psihologija uspeha). Ljubljana: Amalietti & Amalietti, 2001. 160 str. ISBN 961-6235-45-1. [COBISS.SI-ID111184128]

191. FURLAN, Borut. Piran : kjer se srečata morje in mesto. Ljubljana: Littera picta, 2013. 203 str., ilustr. ISBN 978-961-6030-89-2. [COBISS.SI-ID 265109248]

192. GABALDON, Diana. Kačji pastir v jantarju. Ig: Anu Elara, 2012-2013. 2 zv. ISBN 978-961-6892-22-3. ISBN 978-961-6892-24-7. ISBN 978-961-6892-38-4. ISBN 978-961-6892-39-1. [COBISS.SI-ID 262688256]

193. GABELLINI, Remigio. Tolminski punt 1713 = La rivolta dei Tolminotti 1713 : [razstava stripa v galeriji Tolminskega muzeja]. 1. izd. Tolmin: Tolminski muzej, 2012. 30 str., ilustr. ISBN 978-961-6635-22-6. [COBISS.SI-ID 262994944]

194. GALLAGHER, Mary-Ann. Malta in Gozo, (Zbirka turističnih vodnikov Naj 10). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012. 128 str., ilustr. ISBN 978-961-01-2560-0. [COBISS.SI-ID 263228160]

195. GARCIA, Emma. Ne guglaj strtega srca. 1. izd. Tržič: Učila International, 2013. 364 str. ISBN 978-961-00-1807-0. [COBISS.SI-ID 266154240]

196. GARMASCH-HATAM, Polina. Cvetno razkošje iz papirja. 1. natis. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2012. 30 str., 24 str. pril., ilustr. ISBN 978-961-251-364-1. [COBISS.SI-ID 263926272]

197. GARWOOD, Julie. Tri neveste : Rožnata vrtnica : Bela vrtnica : Rdeča vrtnica, (Zbirka Oddih). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2013. 448 str. ISBN 978-961-01-2847-2. [COBISS.SI-ID 266634496]

198. GARWOOD, Julie. Vrtnica v divjini, (Zbirka Oddih). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2013. 719 str. ISBN 978-961-01-2845-8. [COBISS.SI-ID 265353728]

199. GAŠPERIČ, Primož, OROŽEN ADAMIČ, Milan, ŠUMRADA, Janez. Zemljevid Ilirskih provinc iz leta 1812 = Carte des Provinces illyriennes de 1812. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2012. 114 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-254-390-7. [COBISS.SI-ID 263348224]

200. GAUGHAN, Richard. Naključni geniji : [največja svetovna naključna odkritja]. 1. natis. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2012. 256 str., ilustr. ISBN 978-961-251-342-9. [COBISS.SI-ID 263155968]

201. Gea. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1990-. ISSN 0353-782X. http://www.gea-on.net/. [COBISS.SI-ID16802306]

202. GEROSA, Guido. Napoleon : revolucionar, ki je osvojil imperij, (Zbirka Zgodovinske osebnosti). Ljubljana: Kmečki glas, 2012-2013. 2 zv. ISBN 978-961-203-418-4. ISBN 978-961-203-409-2. [COBISS.SI-ID 262040064]

203. GIRARD, Joe, CASEMORE, Robert. Kako uspešno doseči vrh. Ljubljana: Tuma, 2000. 240 str. ISBN 961-6245-53-8. ISBN 961-6245-57-0. [COBISS.SI-ID 109356544]

204. Girl in progress = Ni lahko biti jaz. Škofljica: Blitz Film & Video Distribution, 2012. 1 video DVD (ca 89 min), barve, zvok (Dolby Digital 2.0). http://www.imdb.com/title/tt1817676/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID1101741662]

205. GLAMUZINA, Drago. Trije, (Knjižna zbirka Žepna Beletrina). Ljubljana: Študentska založba, 2013. 265 str. ISBN 978-961-242-591-3. [COBISS.SI-ID 265730816]

206. GLATTAUER, Daniel. Za vedno tvoj. 1. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2013. 225, [2] str., avtorj. fotogr. ISBN 978-961-231-923-6. [COBISS.SI-ID 264727296]

207. GLOBAČNIK, Bojana. Zgodnja obravnava. 1. izd. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2012. 99 str., ilustr., tabele. ISBN 978-961-03-0067-0. [COBISS.SI-ID 264720896]

208. GLUVIĆ, Goran. Kočevje ekspres. 1. izd. Ljubljana: Genija, 2010. 149 str. ISBN 978-961-6576-50-5. [COBISS.SI-ID 251013888]

209. GODEC SCHMIDT, Jelka. Potovalnik, (Knjižnica Sinjega galeba, 337). Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012. 254 str., ilustr. ISBN 978-961-01-2244-9. [COBISS.SI-ID 264476672]

210. GOGOL´, Nikolaj Vasil´evič. Plašč : novela, (Bela zbirka, knj. 3). 1. natis. Ljubljana: KUD Lema, 2013. 100 str. ISBN 978-961-6879-24-8. [COBISS.SI-ID 264998144]

211. GOLJAT, Andrej. Slastno pecivo. 2. dopolnjena izd. Ljubljana: Kmečki glas, 2013. 167 str., ilustr. ISBN 978-961-203-410-8. [COBISS.SI-ID 265173248]

212. GOLOB, Berta, ZUPAN, Danica (ur.). Besede srca : sreča je iz besed : [izbor najlepših misli iz zakladnice knjig Berte Golob]. 1. izd. Ljubljana: Karantanija, 2013. [50] str., ilustr. ISBN 978-961-275-082-4. [COBISS.SI-ID 264973056]

213. GOSCINNY, René, UDERZO, Albert. Asterix v Hispaniji. 1. izd. Ljubljana: Graffit, 2012. 48 str., ilustr. ISBN 978-961-6765-30-5. ISBN 978-961-6765-31-2. [COBISS.SI-ID 263884800]

214. GOSCINNY, René, UDERZO, Albert. Poglavarjev ščit. 1. izd. Ljubljana: Graffit, 2012. 48 str., ilustr. ISBN 978-961-6765-28-2. ISBN 978-961-6765-29-9. [COBISS.SI-ID 263884544]

215. GOSTINČAR, Karmen. Eko darila : naravna mila in izdelki za lepoto ter dobro počutje. Ljubljana: Kmečki glas, 2013. 179 str., ilustr. ISBN 978-961-203-411-5. [COBISS.SI-ID 264240896]

216. BEZEK, Peter. Goto 1982 : razvoj računalniške kulture na Slovenskem. Ljubljana: Muzej novejše zgodovine Slovenije, 2012. 90 str., ilustr. ISBN 978-961-6665-23-0. [COBISS.SI-ID 263687680]

217. GOWEN, Fiona. Kako rišemo. 1. izd. Tržič: Učila International, 2012. 96 str., ilustr. ISBN 978-961-00-1449-2. [COBISS.SI-ID 258606592]

218. GRAD, Franc. Parlamentarno pravo. 1. natis. Ljubljana: GV založba, 2013. 282 str. ISBN 978-961-247-235-1. [COBISS.SI-ID 264870144]

219. GRAFENAUER, Niko. Kekec in Pehta. 1. izd. Ljubljana: Grafenauer založba, 2012. 60 str., ilustr. ISBN 978-961-6864-11-4. [COBISS.SI-ID 264091904]

220. GRAFENAUER, Niko. Kekec in Prisank. 1. izd. Ljubljana: Grafenauer založba, 2012. 38 str., ilustr. ISBN 978-961-6864-12-1. [COBISS.SI-ID 264092160]

221. GRAHAM, Lynne. Neizkušena ljubimka. Dolič: GDČ založba, 2013. 183 str. ISBN 978-961-93070-4-5. ISBN 978-961-93070-5-2. [COBISS.SI-ID 265171968]

222. GRBIĆ, Gordan. Lovački zrakoplovi : (1935-1945), (Biblioteka O. & O., knj. 3; 6; 9). Zagreb: Omnes, 2011-2013. 3 zv., ilustr. ISBN 978-953-56571-2-5. ISBN 978-953-56571-3-2. ISBN 978-953-56571-5-6. ISBN 978-953-56571-9-4. [COBISS.SI-ID 12323996]

223. GRBIĆ, Gordan. Nosači zrakoplova : (1900-1945), (Biblioteka O. & O., knj. 7). Zagreb: Omnes, 2013. 134 str., ilustr. ISBN 978-953-56571-7-0. [COBISS.SI-ID 1102341726]

224. GRBIĆ, Gordan. Oklopni automobili : (1900-1945), (Biblioteka O. & O., knj. 8). Zagreb: Omnes, 2013. 150 str., ilustr. ISBN 978-953-56571-8-7. [COBISS.SI-ID 1102340702]

225. GREGO, Marko, MLINAR, Miha. Komu so zvonili : katalog arheološko-etnološke razstave. Tolmin: Tolminski muzej, 2012. 48 str., ilustr. ISBN 978-961-6635-23-3. [COBISS.SI-ID 264703232]

226. GREGORIČ GORENC, Barbara. Trenutki / občutki, (Knjižna zbirka Majnice). 1. izd. Ljubljana: Mladika, 2012. 42 str., ilustr. ISBN 978-961-205-186-0. [COBISS.SI-ID 264774912]

227. GREGORY, Philippa. Kraljica rek, (Zbirka Oddih). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2013. 463 str., zvd. ISBN 978-961-01-2688-1. [COBISS.SI-ID 265044736]

228. GRIMM, Jacob, GRIMM, Wilhelm. Železni Janez, (Zbirka Velike slikanice). 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2013. [31] str., ilustr. ISBN 978-961-01-2704-8. [COBISS.SI-ID 265653760]

229. GROM, Bogdan. Grom : Magazzino delle idee, [Trieste = Trst, 16 dicembre 2012 – 3 febbraio 2013 = 16. december 2012 – 3. februar 2013]. Trieste: Provincia, 2012. 65 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 5945068]

230. GROM, Bogdan. Pikapolonica, (Zbirka Sanjska knjigica). 1. natis. Ljubljana: Sanje, 2012. [30] str., ilustr. ISBN 978-961-274-138-9. [COBISS.SI-ID 263972352]

231. GRÜN, Anselm, DUFNER, Meinrad. Duhovnost od spodaj, (Duhovna rast, 2). 2. ponatis. Maribor: Slomškova družba, Slomškova založba, 2012. 119 str., ilustr. ISBN 978-961-6522-41-0. [COBISS.SI-ID70548737]

232. GUŠTIN, Mitja. Na obroncima Rumije : osvrt na život uz Skadarsko jezero i na vernikularnu arhitekturu = Në shpatijet e Rumisë : qasje mbi jetën pranë Liqenit të Shkodrës dhe arkitekturën vernikulare = On the slopes of the Rumija mountain : an overview of the life by Lake Skadar and vernacular architecture. Ljubljana: Littera picta, 2012. 106 str., ilustr. ISBN 978-961-6030-87-8. [COBISS.SI-ID 263420416]

233. HABERL-ZEMLJIČ, Andrea. Pustiti jezik v vasi : ohranjanje in opuščanje slovenskega jezika v Radgonskem kotu. Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja; Tišina: Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija, 2012. 216 str., ilustr. ISBN 978-961-6159-42-5. [COBISS.SI-ID 264926208]

234. HALÍK, Tomáš, ŽALEC, Bojan (ur.). Blizu oddaljenim : gorečnost in potrpežljivost v srečevanju vere z nevero, (Znanstvena knjižnica, 31). Ljubljana: Teološka fakulteta, 2012. 192 str. ISBN 978-961-6844-16-1. [COBISS.SI-ID 263857408]

235. HAMILTON, David R.. Nalezljiva moč mišljenja : kako z mislimi vplivate na svet, (Zbirka Nezavedno). Brežice: Primus, 2012. 204 str. ISBN 978-961-6804-56-1. [COBISS.SI-ID 260529920]

236. HAMILTON, Dianna. Zamolčani dedič. Dolič: GDČ založba, 2013. 142 str. ISBN 978-961-93070-2-1. ISBN 978-961-93070-3-8. [COBISS.SI-ID 265171712]

237. HANUŠ, Barbara. Kje živijo živali?. [1. izd.]. [Ljubljana: Mladinska knjiga, 2013]. [17] str., ilustr. ISBN 978-961-01-2598-3. [COBISS.SI-ID 266018816]

238. HANUŠ, Barbara. Različna sva, rada se imava. [1. izd.]. [Ljubljana: Mladinska knjiga, 2013]. [17] str., ilustr. ISBN 978-961-01-2599-0. [COBISS.SI-ID 266018304]

239. HARRISON, John. Vrt v malem : gojenje zelenjave, sadežev in zelišč pri roki. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2013. 184 str., ilustr. ISBN 978-961-01-2687-4. [COBISS.SI-ID 265163008]

240. HART-DAVIS, Adam. Knjiga o času : skrivnosti časa, kako deluje in kako ga merimo. 1. natis. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2013. 255 str., ilustr. ISBN 978-961-251-341-2. [COBISS.SI-ID 262924544]

241. HAUSCHILD, Vesna. Inventura, (Zbirka Ekslibris). Ljubljana: Ekslibris, 2011. 191 str. ISBN 978-961-6838-35-1. [COBISS.SI-ID 259577344]

242. HAVUKAINEN, Aino, TOIVONEN, Sami. Tine in Bine v vesolju. Ljubljana: KUD Sodobnost International, 2013. 52 str., ilustr. ISBN 978-961-6564-59-5. [COBISS.SI-ID 266251520]

243. HAY, Louise L.. Moč je v tebi, (Zbirka Louise). 1. izd. Brežice: Primus, 2009. XIV, 261 str. ISBN 978-961-6804-04-2. [COBISS.SI-ID 248735744]

244. HAY, Louise L.. Pisma Louise : poiščite odgovore v sebi, (Zbirka Ogledalo). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012. 271 str. ISBN 978-961-01-2344-6. [COBISS.SI-ID 262559744]

245. HAY, Louise L.. Telo je tvoje : miselni vzroki telesnih bolezni in metafizično zdravljenje, (Zbirka Louise). 1. izd. Brežice: Primus, 2009. 108 str. ISBN 978-961-6804-06-6. [COBISS.SI-ID 248826624]

246. HAYNES, Elizabeth. V najtemnejšem kotu, (Zbirka Krimi). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2013. 479 str. ISBN 978-961-01-2670-6. [COBISS.SI-ID 264685824]

247. HEYM, Georg. Tat : knjiga novel, (Zbirka Ginko, knj. 4). Ljubljana: Književno društvo Hiša poezije, 2012. 135 str. ISBN 978-961-6758-34-5. [COBISS.SI-ID 264701184]

248. OREL, Barbara (ur.), ŠORLI, Maja (ur.), TROHA, Gašper (ur.). Hibridni prostori umetnosti, (Zbirka Transformacije, knj. št. 33). Ljubljana: Maska, zavod za založništvo, kulturo in producentsko dejavnost, 2012. 246 str., ilustr. ISBN 978-961-6572-32-3. [COBISS.SI-ID 265755136]

249. HIGGINS, Gillian, MARTIN, Stephanie. Anatomija konja – temelj uspešnosti : koristen vodič za trening, jahanje in oskrbo konja. 1. natis. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2012. 151 str., ilustr. ISBN 978-961-251-360-3. [COBISS.SI-ID 263389696]

250. HILL, Cherry. Ali vaš konj zna —?. 1. natis. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2012. 179 str., ilustr. ISBN 978-961-251-347-4. [COBISS.SI-ID 263977984]

251. HILL, Melissa. Nekaj iz Tiffanyja. 1. izd. Tržič: Učila International, 2013. 413 str. ISBN 978-961-00-1813-1. [COBISS.SI-ID 266242048]

252. HILL, Melissa. Zapestnica spominov. 1. izd. Tržič: Učila International, 2013. 381 str. ISBN 978-961-00-1772-1. [COBISS.SI-ID 265665280]

253. HILL, Reginald. Deadheads, (Oxford bookworms library, Stage 6, Crime & mystery). Oxford: Oxford University Press, cop. 2008. 120 str., ilustr. ISBN 978-0-19-479257-8. [COBISS.SI-ID 13230642]

254. HINOJO, Juanan. Ukradene sanje : jugoslovanska košarka. Slovenske Konjice: Nobis Gorjup & Šauperl, 2012. 192 str., ilustr. ISBN 978-961-6591-11-9. [COBISS.SI-ID 262288128]

255. Hjem til jul = Domov za praznike. Ljubljana: Cinemania group, 2012. 1 video DVD (ca 90 min), barve, zvok. http://www.imdb.com/title/tt1722515/, http://www.imdb.com/title/tt0397530/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 1101438302]

256. HOČEVAR, Kristina. Na zobeh aluminij, na ustnicah kreda, (Zbirka Lambda, 101). Ljubljana: Škuc, 2012. 96 str. ISBN 978-961-6751-62-9. [COBISS.SI-ID 263788544]

257. HOLING, Dwight. Neverjetna potovanja : živali so pustolovski popotniki. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2013. 126 str., ilustr. ISBN 978-961-01-2607-2. [COBISS.SI-ID 263447040]

258. HOLZER, Sepp. Uporni kmet, (Zbirka Alternativno kmetovanje). Ljubljana: Amalietti & Amalietti, 2009. 208 str., ilustr. ISBN 978-961-6654-31-9. [COBISS.SI-ID 243439360]

259. HONORA, Márcia. Darilo staršev. Jezero: Morfem, 2013. 32 str., ilustr. ISBN 978-961-6840-68-2. [COBISS.SI-ID 264742912]

260. HONORA, Márcia. Doma je najlepše. Jezero: Morfem, 2013. 32 str., ilustr. ISBN 978-961-6840-70-5. [COBISS.SI-ID 264743424]

261. HONORA, Márcia. Lekcija nežnosti. Jezero: Morfem, 2013. 32 str., ilustr. ISBN 978-961-6840-69-9. [COBISS.SI-ID 264743168]

262. HOPPE, Ansgar. Alpske cvetlice. 1. natis. Kranj: Narava, 2013. 191 str., ilustr. ISBN 978-961-6893-19-0. [COBISS.SI-ID 265045760]

263. HOPPE, Felicitas. Frizerji na pikniku. 1. izd. Maribor: Hiša knjig, Založba KMŠ, 2012. 93 str. ISBN 978-961-6744-53-9. [COBISS.SI-ID 71094785]

264. HORATIUS FLACCUS, Quintus, SUNČIČ, Maja (ur.). Umetnost pesništva : od antike h klasicizmu, (Dialog z antiko, 17). Ljubljana: Institutum Studiorum Humanitatis, Fakulteta za podiplomski humanistični študij, 2012. 131 str. ISBN 978-961-6192-54-5. [COBISS.SI-ID 264434944]

265. HORVAT, Nada. Zgodbice o mucah, (Zbirka Čudaške prigode). Ljubljana: Sodobnost International, 2013. 125 str., ilustr. ISBN 978-961-6564-58-8. [COBISS.SI-ID 266035456]

266. Hotel Transylvania = Hotel Transilvanija. Škofljica: Blitz Film & Video Distribution, 2013. 1 video DVD (ca 88 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0). http://www.imdb.com/title/tt0837562/?ref_=sr_1. [COBISS.SI-ID1102056030]

267. HOVNIK PLEŠEJ, Ajda. Snežni duhci. Ravne na Koroškem: Klub koroških študentov, 2012. [28] str., ilustr. ISBN 978-961-269-847-8. [COBISS.SI-ID 264260352]

268. HRASTELJ, Stanka. Igranje. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012. 184 str. ISBN 978-961-01-2380-4. [COBISS.SI-ID 260351488]

269. HUMAR, Andreja. Metod Humar : v kamen vklesane zgodbe. Ljubljana: Sidarta, 2013. 224 str., ilustr. ISBN 978-961-6027-68-7. [COBISS.SI-ID 265559040]

270. HUNTER, Erin. Ogenj in led : druga knjiga iz sage Bojevniki, (Bojevniki, 2). 1. izd. Maribor: Mettis bukvarna, 2009. 332 str. ISBN 978-961-92599-9-3. [COBISS.SI-ID 247694592]

271. HUNTLEY, Timothy. Paul Watson – Bekenntnisse eines Öko-Terroristen = Izpovedi eko-terorista. [Črni Vrh nad Idrijo]: Demiurg, 2012. 1 video DVD (ca 86 min), barve, zvok (Dolby Digital 2.0).http://www.imdb.com/title/tt1720073/. [COBISS.SI-ID 1100869214]

272. HUSEINOVIĆ, Kašmir. Adventure in the library. 1st ed. Zagreb: Kašmir promet, 2011. 49 str., ilustr. ISBN 978-953-301-022-9. [COBISS.SI-ID 7210641]

273. HUSEINOVIĆ, Kašmir. The field mouse and the city mouse. 1st ed. Zagreb: Kašmir promet, 2012. [25] str., ilustr. ISBN 978-953-301-036-6. [COBISS.SI-ID 11599009]

274. HUSEINOVIĆ, Kašmir. Obuti maček — a ne tisti, ki ga poznate. 1. izd. Ljubljana: Karantanija, 2013. [23] str., ilustr. ISBN 978-961-275-081-7. [COBISS.SI-ID 264901632]

275. HYVERNAUD, Georges. Živinski vagon, (Knjižna zbirka Babilon). Maribor: Litera, 2012. 122 str. ISBN 978-961-6780-78-0. [COBISS.SI-ID 72631041]

276. NATERER, Andrej (ur.), FIŠTRAVEC, Andrej (ur.). Identiteta, etničnost, nacionalnost, (Frontier, 059), (Subkulture, Tematska izd., št. 11). Maribor: Subkulturni azil, 2012. 178 str., ilustr. ISBN 978-961-6620-26-0. [COBISS.SI-ID 264334848]

277. IGLIČAR, Aleksander, HOČEVAR, Marko, ZAMAN GROFF, Maja. Uvod v računovodstvo, (Učbeniki Ekonomske fakultete). 1. natis. Ljubljana: Ekonomska fakulteta, 2012. VI, 444 str., ilustr. ISBN 978-961-240-253-2. [COBISS.SI-ID 264756736]

278. Igra spomina = Bildersuchspiel. Germany: Heros, 2000. 1 komplet (40 kosov), les, barve. [COBISS.SI-ID13897019]

279. FURLAN-ŠTANTE, Nadja (ur.), ŠKOF, Lenart (ur.). Iluzija ločenosti : ekološka etika medsebojne soodvisnosti, (Knjižnica Annales Majora). Koper: Zgodovinsko društvo za južno Primorsko: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales, 2012. 237 str., ilustr. ISBN 978-961-6732-41-3. [COBISS.SI-ID 263605760]

280. IVANČIČ, Miloš. Peruti tržaškega aborigina : ob 70-letnici napada Nemčije, Italije in drugih na Jugoslavijo oziroma Slovenijo in 70-letnici ustanovitve Osvobodilne fronte. Koper = Capodistria: Združenje protifašistov, borcev za vrednote NOB in veteranov: = Associazione antifascisti, combattenti per i valori della LLN e veterani, 2011. 139 str., č-b fotogr. ISBN 978-961-6681-17-9. [COBISS.SI-ID 255429632]

281. IVANČIČ, Miloš. Radio kot Radio Koper. Koper: samozal., 2012. 196 str., ilustr. ISBN 978-961-276-570-5. [COBISS.SI-ID 263934976]

282. IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana, BARABAŠ, Karmen, HUMSKI, Boštjan. Prisrčno dobrodošli : gostoljubnost in prisrčnost v turizmu in storitvenih dejavnostih, (Zbirka Plus – minus). 1. izd. Maribor: Pro-Andy, 2012. 103 str., ilustr. ISBN 978-961-93373-1-8. [COBISS.SI-ID 264095232]

283. RAFAELIČ, Andreja (ur.), FLAKER, Vito (ur.). Iz-hod iz totalnih ustanov med ljudi, (Časopis za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo, letn. 39, št. 250). Ljubljana: Študentska založba, 2012. 306 str., fotogr. [COBISS.SI-ID 16386610]

284. IZOARD, Jacques. Spati sedem let : izbrane pesmi, (Zbirka Aleph, 156). Ljubljana: Center za slovensko književnost, 2012. 97 str. ISBN 978-961-6789-29-5. [COBISS.SI-ID 264743680]

285. J. Edgar. Ljubljana: Con film, 2012, p 2011. 1 video DVD (ca 131 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1).http://www.imdb.com/title/tt1616195/. [COBISS.SI-ID 1100289886]

286. JACKSON, Vina. Barve ljubezni, (Trilogija Osemdeset dni, del 3). 1. izd. Tržič: Učila International, 2013. 299 str. ISBN 978-961-00-1800-1. [COBISS.SI-ID 266148096]

287. JAMES, Cara Lynn. Ljubezen za groš : iz zbirke Dame s Summerhilla, (Zbirka Dame s Summerhilla). Izola: Meander, 2013. 308 str. ISBN 978-961-6887-36-6. [COBISS.SI-ID 266122496]

288. JAMES, Samantha. Grehi vikonta Sutherlanda. Ig: Anu Elara, 2013. 292 str. ISBN 978-961-6892-40-7. ISBN 978-961-6892-41-4. [COBISS.SI-ID 265128192]

289. JANŠA, Janez. Premiki : nastajanje in obramba slovenske države 1988-1992. 3., dopolnjena izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2013. 411 str., [108] str. pril. ISBN 978-961-01-2927-1. [COBISS.SI-ID 267271680]

290. Japonske pravljice : (zgodbe in pripovedke Japonske). Šmarješke Toplice: Stella, 2013. 118 str., ilustr. ISBN 978-961-246-432-5. [COBISS.SI-ID 267502336]

291. JAROSCH, Linda, LARSON, Andrea. Vidim se v tebi : odnos med materjo in hčerko – ključ do osebne moči. Ljubljana: Družina, 2013. 160 str. ISBN 978-961-222-953-5. [COBISS.SI-ID 266127616]

292. Jeff, who lives at home = [Doma z Jeffom]. Škofljica: Blitz Film & Video Distribution, 2012. 1 video DVD (ca 80 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). http://www.imdb.com/title/tt1588334/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 1101474654]

293. JEJČIČ, Danilo. Danilo Jejčič. Ljubljana: Mednarodni grafični likovni center, 2012. 229 str., ilustr. ISBN 978-961-6229-45-6. [COBISS.SI-ID 264113152]

294. JELENKO, Aljaž. Fiktivnost dialoga ali Zakaj se nikoli ne moremo zares razumeti, (Frontier, 057). Maribor: Subkulturni azil, zavod za umetniško produkcijo in založništvo, 2012. 220 str., ilustr. ISBN 978-961-6620-24-6. [COBISS.SI-ID 263867392]

295. JEREB, Antonija. Pravljica o nagajivih in igrivih prstih. 1. izd. Ljubljana: samozal. A. Jereb, 2013. [25] str., ilustr. ISBN 978-961-276-609-2. [COBISS.SI-ID 264629248]

296. LAINŠČEK, Feri, REZMAN, Peter, DIM, Dušan, BABAČIĆ, Esad, HUDALES, Jože, VRBIČ, Vlado (ur.). Jezero na robu mesta. Velenje: Knjižnica, 2012. 150 str., ilustr. ISBN 978-961-92287-7-7. [COBISS.SI-ID 264236544]

297. JOACHIM, David. Jedi, ki znižujejo visok krvni tlak : 225 receptov za zdrave, okusne in preprosto pripravljene jedi. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2013. 288 str., ilustr. ISBN 978-961-01-2601-0. [COBISS.SI-ID 263545088]

298. Jogurt. Jezero: Morfem, 2013. 88 str., ilustr. ISBN 978-961-6840-79-8. [COBISS.SI-ID 265605376]

299. JOHNSON, Jinny. Živalski atlas. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2013. 128 str., ilustr. ISBN 978-961-01-2623-2. [COBISS.SI-ID 263655424]

300. JOHNSON, Jinny, KAY, Ann, PARKER, Steve. 500 zanimivosti, ki jih lahko izveš o živalih. 1. natis. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2006. 224 str., ilustr. ISBN 86-365-0617-4. [COBISS.SI-ID 225090816]

301. JONASSON, Jonas. Stoletnik, ki je zlezel skozi okno in izginil, (Zbirka Roman). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2013. 481, [5] str., fotogr. avtorja. ISBN 978-961-01-2708-6. [COBISS.SI-ID 265650688]

302. JOYCE, Brenda. Saga o Braggovih. Knj. 1, Nedolžni ogenj, (Zbirka Oddih). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2013. 426 str. ISBN 978-961-01-2870-0. [COBISS.SI-ID 266927616]

303. JOYCE, James. Dublinčani, (Knjižnica Kondor, zv. 343). Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012. 306 str., avtorj. sl. ISBN 978-961-01-2270-8. [COBISS.SI-ID 264698368]

304. Jože Ciuha : slikar svojega časa = a painter of his time. Ljubljana: RTV Slovenija, Založba kaset in plošč, 2012. 1 video DVD (ca 52 min), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 1101778782]

305. JUHANT, Marko. Pogovori. 1. izd. Praše: Čmrlj, 2012. 119 str. ISBN 978-961-93268-1-7. [COBISS.SI-ID261238016]

306. JUREK, Scott, POZNIČ, Jerca. Jej in teci. Mengeš: Ciceron, 2012. 232 str. ISBN 978-961-6627-35-1. [COBISS.SI-ID 264117504]

307. JUST, Franci. Panonski književni portreti 2 : Ferdo Godina : narečni literarni opus 1930-1936, (Knjižna zbirka Podobe Panonije). Murska Sobota: Franc-Franc, 2012. 190 str., ilustr. ISBN 978-961-255-056-1. [COBISS.SI-ID 72683777]

308. Justinijanove Institucije, (Zbirka Pravna obzorja, 43). Ljubljana: GV založba, 2012. 516 str. ISBN 978-961-247-234-4. [COBISS.SI-ID 264747008]

309. JUUL, Jesper. Reci ne brez slabe vesti. 1. izd. Radovljica: Didakta, 2013. 78 str. ISBN 978-961-261-287-0. [COBISS.SI-ID 267214848]

310. JUVANEC, Borut. Arhitektura Slovenije. 5, Vernakularna arhitektura, kraški svet = Architecture of Slovenia. [5], Vernacular architecture, the karst. 1. izd. Ljubljana: i2: Fakulteta za arhitekturo, 2013. 248 str., barvne fotogr. ISBN 978-961-6348-75-1. [COBISS.SI-ID 264083200]

311. Kaj skrivajo pirati. 1. izd. Tržič: Učila International, 2013. [36] str., ilustr. ISBN 978-961-00-1723-3. [COBISS.SI-ID 264467712]

312. Kaj skrivajo vile. 1. izd. Tržič: Učila International, 2013. [38] str., ilustr. ISBN 978-961-00-1725-7. [COBISS.SI-ID 264469760]

313. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Vroči novi svet. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2012. 211 str., ilustr. ISBN 978-961-231-904-5. [COBISS.SI-ID 264931584]

314. Kako misliti partizansko umetnost? : [Mala galerija, Moderna galerija, Ljubljana, 22. 12. 2009-17. 1. 2010]. Ljubljana: Moderna galerija, 2009. 6 str. ISBN 978-961-206-083-1. [COBISS.SI-ID 248981248]

315. ČAČINOVIČ VOGRINČIČ, Gabi, ŠOŠTARIČ, Nina (ur.). Kam plovemo? : premisleki o izhodu iz krize, (Zbirka Aktivni državljani). 1. izd. Ljubljana: Sanje, 2013. 181 str. ISBN 978-961-274-183-9. ISBN 978-961-274-184-6. [COBISS.SI-ID 266110464]

316. KARDOŠ, Štefan. Zajčja sled : [dolske povesti in bajke], (Knjižna zbirka Med Rabo in Muro, 15). Murska Sobota: Franc-Franc; [Monošter]: Zveza Slovencev na Madžarskem, 2012. 175 str. ISBN 978-961-255-054-7. [COBISS.SI-ID 72320769]

317. KARLIN, Vesna. Prevara. 1. izd. Rakek: T&D, 2013. 224 str. ISBN 978-961-93120-1-8. [COBISS.SI-ID265082880]

318. KASTELIC, Branko Brane. Goli v ljubezni : (33 zgodb in basni za odrasle) : erotična trilogija “Pravica noči, prva knjiga”. 1. izd. Maribor: WS, 2012. 334 str., ilustr. ISBN 978-961-93336-2-4. [COBISS.SI-ID 72318209]

319. Kekec. Ljubljana: Mladika, 1991-. ISSN 1318-1408. [COBISS.SI-ID 27601920]

320. KENDA HUSSU, Damjana. Hudojede jagode, opičje norčije in šakalje barabije. Ljubljana: Forma 7, 2013. [28] str., ilustr. ISBN 978-961-6181-81-5. [COBISS.SI-ID 265151744]

321. KETTE, Dragotin, JURIŠEVIČ, Ester (ur.), ŠKABAR, Bojana (ur.), VOLK, Romeo (ur.), ZIDARIČ, Branko (ur.). Deček in cvet : deset otroških pesmi. Ilirska Bistrica: Osnovna šola Dragotina Ketteja, 2013. 26 str., ilustr. ISBN 978-961-269-928-4. [COBISS.SI-ID 265356032]

322. KIERKEGAARD, Soren. Z vidika mojega pisateljstva, (Filozofska zbirka Aut, 58). Ljubljana: KUD Apokalipsa, 2012. 224 str. ISBN 978-961-6894-07-4. [COBISS.SI-ID 264704256]

323. KIPP, Angelika. Okenski tatuji : iz dekorativne folije za steklo. 1. natis. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2012. 30 str., [4] zganj. pole, ilustr. ISBN 978-961-251-366-5. [COBISS.SI-ID 264116992]

324. KIPPLEY, Sheila. Dojenje – dar tvojemu dojenčku. 1. izd. Ljubljana: Družina, 2012. 107 str. ISBN 978-961-222-934-4. [COBISS.SI-ID 264621568]

325. ŠKRJANC, Radovan (ur.). Klavirske skladbe 18. stoletja iz Novega mesta. Ljubljana: Muzikološki inštitut, Znanstvenoraziskovalni center SAZU: distributer Založba ZRC, 2012. 1 partitura (79 str.). [COBISS.SI-ID265122560]

326. KLEMENC, Alenka. Kako je biti jaz? : knjiga o fantu z Aspergerjevim sindromom. 2. izd. Ljubljana: DZC Janeza Levca, 2012. 95 str., ilustr. ISBN 978-961-93096-2-9. [COBISS.SI-ID 263200256]

327. KLEMENČIČ, Eva. Globalizacija edukacije. 1. izd. Ljubljana: i2, 2012. 166 str. ISBN 978-961-6348-76-8. [COBISS.SI-ID 264804352]

328. KLIBANSKY, Raymond, PANOFSKY, Erwin, SAXL, Fritz. Saturn in melanholija : študije o zgodovini filozofije narave, medicine, religije in umetnosti, (Knjižna zbirka Koda). Ljubljana: Študentska založba, 2013. 525 str. ISBN 978-961-242-654-5. [COBISS.SI-ID 267361792]

329. KLÍMA, Ivan. Čakanje na temo, čakanje na svetlobo. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2013. 277 str. ISBN 978-961-278-059-3. [COBISS.SI-ID 265363968]

330. MASTEN, Robert (ur.), SMRDU, Maja (ur.). Klinična psihologija. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2013. 361 str. ISBN 978-961-237-568-3. [COBISS.SI-ID 265859328]

331. KNEIPP, Sebastian. Kneippova domača lekarna : zdravilne rastline, čaji, izvlečki, olja in praški iz božjega vrta. 1. izd. Ljubljana: Atelje Doria, 2013. 82 str., ilustr. ISBN 978-961-6881-06-7. [COBISS.SI-ID 264679424]

332. KNEŽEVIĆ HOČEVAR, Duška. Etnografija medgeneracijskih odnosov : dom in delo na kmetijah skozi življenjske pripovedi. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2013. 245 str., graf. prikazi. ISBN 978-961-254-419-5. [COBISS.SI-ID 265065216]

333. KNIFIC, Bojan. Tržiška dekleta daleč slové : prežitki oblačenja in z oblačenjem povezanih dejavnosti Tržičanov in okoličanov iz obdobij pred sredino 20. stoletja. Tržič: Ljudska univerza: Zveza kulturnih organizacij; Ljubljana: Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, 2012. 500 str., ilustr. ISBN 978-961-93158-1-1. [COBISS.SI-ID 262423808]

334. KNIGHT, Lorna. Šivanje : 250 nasvetov in tehnik za vse, ki radi šivajo. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2013. 160 str., ilustr. ISBN 978-961-251-359-7. [COBISS.SI-ID 263664384]

335. KNOWELDEN, Martin. Živali so mojstri preživetja. 1. natis. Ljubljana: Hart, Harting, 2012. 64 str., ilustr. ISBN 978-961-6882-03-3. [COBISS.SI-ID 263320064]

336. KOCH, Richard. Živeti po načelu 80/20 : manj dela, manj skrbi, več uspeha, več uživanja. 1. natis. Ljubljana: Cangura.com, 2013. 198 str. ISBN 978-961-6769-42-6. [COBISS.SI-ID 265735936]

337. KOCMUT, Aleksandra. Jedci rži. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2012. 95 str. ISBN 978-961-241-608-9. [COBISS.SI-ID 259683328]

338. KOCMUT, Aleksandra. Strašna pošast Galja Nanja. 1. izd. Prevalje: samozal., 2013. [28] str., ilustr. ISBN 978-961-276-350-3. [COBISS.SI-ID 260327936]

339. KODRIČ, Neli. Na drugi strani, (Knjižnica Sinjega galeba, 316). 1. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2006. 181 str. ISBN 86-11-16781-3. [COBISS.SI-ID 227443968]

340. KOGOVŠEK ŠALAMON, Neža. Izbris in (ne)ustavna demokracija, (Zbirka Scientia iustitia, 21). 1. natis. Ljubljana: GV založba, 2012. 335 str. ISBN 978-961-247-227-6. [COBISS.SI-ID 264305920]

341. KOKALJ, Tatjana. O požrešni luži. Domžale: Tamaj, 2013. [26] str., ilustr. ISBN 978-961-93445-2-1. [COBISS.SI-ID 265202176]

342. KOKALJ, Tatjana. Pravljice za 10 prstkov. Domžale: Tamaj, 2013. [32] str., ilustr. ISBN 978-961-93445-0-7. [COBISS.SI-ID 265201664]

343. KOKOT, Andrej. Misli o O. 1. izd. Radovljica: Prava beseda, 2013. 119 str., ilustr. ISBN 978-961-269-923-9. [COBISS.SI-ID 265304832]

344. KOLAR, Aleš. Mirko in Vitko : teden dni v življenju Mirka Severja in Vitka Vidica. Ljubljana: samozal. A. Kolar, 2013. 80 str., ilustr. ISBN 978-961-276-681-8. [COBISS.SI-ID 73457921]

345. Koledar – Goriška mohorjeva družba. Gorica: Goriška Mohorjeva družba, 1924-. ISSN 1124-6561. [COBISS.SI-ID 30829569]

346. KOMEL, Mirt. Diskurz in nasilje, (Zbirka Analecta), (Problemi, letn. 50, 7/8). 1. natis. Ljubljana: Društvo za teoretsko psihoanalizo, 2012. 201 str. ISBN 978-961-6376-55-6. [COBISS.SI-ID 264184320]

347. KOMPREJ, Milojka. Dolina sem, (Zbirka Branje, Poezija). 1. natis. Maribor: Pivec: ZUK Rezman, 2012. 68 str. ISBN 978-961-6897-15-0. [COBISS.SI-ID 72473089]

348. KONC LORENZUTTI, Nataša. Jezik molka in druge zgodbe. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2009. 80 str. ISBN 978-961-218-814-6. [COBISS.SI-ID 245165824]

349. KONEČNIK KOTNIK, Eva. Geografski kurikulum v gimnazijah. 1. izd. Ljubljana: i2, 2011. 307 str., tabele. ISBN 978-961-6348-70-6. [COBISS.SI-ID 257548800]

350. KORANTER, Sonja. Omamni vonj denarja : roman. Ljubljana: Ved, 2012. 208 str. ISBN 978-961-6814-76-8. [COBISS.SI-ID 261737728]

351. KORANTER, Sonja. Zardoz in računalnik. 1. natis. Ljubljana: Alba 2000, 2013. 63 str., ilustr. ISBN 978-961-6668-67-5. [COBISS.SI-ID 265240064]

352. KORITNIK, Ana. Svenove sanje o hišici na drevesu sredi gozda : otroška domišljija ne pozna meja in nevarnosti. 1. natis. Ljubljana: Alba 2000, 2013. 32 str. ISBN 978-961-6668-69-9. [COBISS.SI-ID 265598208]

353. KOROŠAK, Vinko. Pojoče strune kraške burje : Ilirske province, (Zbirka Odprta knjiga). 1. izd. Maribor: Pro-Andy, 2013. 160 str. ISBN 978-961-93373-2-5. [COBISS.SI-ID 265898496]

354. KOS, Gaja. Junaki z ladje Argo. 1. izd. Dob pri Domžalah: Miš, 2013. [32] str., ilustr. ISBN 978-961-272-117-6. [COBISS.SI-ID 266586624]

355. KOS, Helena. Skrivnost Sandre K. : roman ob obletnici slovenske pomladi. Celje: Mohorjeva družba, 2001. 139 str., ilustr. ISBN 961-218-370-8. [COBISS.SI-ID 114207744]

356. KOSOVEL, Srečko, ZAJC, Neža (ur.). Zbrane pesmi, (Knjižna zbirka Beletrina). Ljubljana: Študentska založba, 2013. 1173 str. ISBN 978-961-242-870-9. [COBISS.SI-ID 268201984]

357. KOŠIR, Marko, BOGIĆ, Mladen. Železniška proga Šentilj-Zidani Most, (Zbirka Svetovid). 1. izd. Maribor: Pro-Andy, 2013. 280 str., ilustr. ISBN 978-961-93373-3-2. [COBISS.SI-ID 265899520]

358. KOŠMRLJ, Mojca. Spoznavanje držav skozi igro. Jezero: Morfem, 2012. 54 str., ilustr. ISBN 978-961-6840-36-1. [COBISS.SI-ID 260029184]

359. KOTNIK, Vlado. Operno občinstvo v Ljubljani : vzpon in padec neke urbane socializacije v letih 1660-2010, (Knjižnica Annales Majora). Koper: Zgodovinsko društvo za južno Primorsko: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales, 2012. 397 str., ilustr., graf. prikazi. ISBN 978-961-6732-37-6. [COBISS.SI-ID 264016384]

360. KOVAČEVIČ BELTRAM, Marjan. Kraljeva cesta in druge zgodbe, (Knjižna zbirka Stopinje). 1. izd. Ljubljana: Mladika, 2012. 33 str., ilustr. ISBN 978-961-205-185-3. [COBISS.SI-ID 264728320]

361. KOVAČIČ, Mojca. Pa se sliš — : pritrkavanje v slovenskem in evropskem prostoru, (Zbirka Folkloristika, 5). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2012. 154 str., ilustr., note. ISBN 978-961-254-404-1. [COBISS.SI-ID264350720]

362. KOZINC, Nuša. Sem. Hraše: samozal.; Žirovnica: Medium, 2013. 69 str., ilustr. ISBN 978-961-6895-02-6. [COBISS.SI-ID 265274880]

363. KOZINC, Željko. Srečni konci, (Zbirka Bralec). 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2013. 324 str. ISBN 978-961-241-744-4. [COBISS.SI-ID 267135744]

364. KOZODERC, Danilo. Trajnovativnost : novi izzivi družbene odgovornosti podjetij, (Zbirka Družbena odgovornost). Ljubljana: Salve, 2009. 47 str., ilustr. ISBN 978-961-211-482-4. [COBISS.SI-ID 244100352]

365. KOŽELJ HORVAT, Sabina. Handboek voor communicatie = Priročnik za sporazumevanje : DUT-SLO. Šmarješke Toplice: Stella, 2013. 144 str. ISBN 978-961-246-267-3. [COBISS.SI-ID 266284544]

366. KOŽELJ HORVAT, Sabina. Priročnik za sporazumevanje = Handboek voor communicatie : SLO-DUT. Šmarješke Toplice: Stella, 2013. 143 str. ISBN 978-961-246-268-0. [COBISS.SI-ID 266284288]

367. KOŽINOV, Vadim Valerianovič. Ruski človek v iskanju resnice : zgodovina Rusije in ruske besede, (Zbirka Ruska misel). 1. natis. Ljubljana: UMco, 2012. 604 str. ISBN 978-961-6803-46-5. ISBN 978-961-6803-47-2. [COBISS.SI-ID 262351872]

368. BELEC, Borut, HORVAT, Uroš, OROŽEN ADAMIČ, Milan (ur.), PERKO, Drago (ur.), KLADNIK, Drago (ur.). Krajevni leksikon Slovenije. Ljubljana: DZS, 1995. 638 str., barvne ilustr. ISBN 86-341-1141-5. [COBISS.SI-ID36607233]

369. KRAJNC, Matej. Divji zahod : vestern, (Bela zbirka, knj. 2). Ljubljana: KUD Lema, 2013. 48 str. ISBN 978-961-6879-20-0. [COBISS.SI-ID 264070656]

370. KRAJNC, Matej. Najprej Beatli, ženske in otroci, (Posebna zbirka, knj. 10). 1. natis. Ljubljana: Kulturno-umetniško društvo Lema, 2013. 52 str., ilustr. ISBN 978-961-6879-22-4. [COBISS.SI-ID 264996352]

371. KRALJ, Davorin. Odličnost ravnanja z okoljem : [znanstvena monografija]. 1. izd. Maribor: Pivec, 2013. 284 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 978-961-6817-77-6. [COBISS.SI-ID 70244865]

372. KRALJIČ, Helena. Imam Downov sindrom, (Zbirka Ljubezni je za vse dovolj). Jezero: Morfem, 2013. [32] str., ilustr. ISBN 978-961-6840-86-6. [COBISS.SI-ID 265111296]

373. KRALJIČ, Helena. Kako raste laž. Jezero: Morfem, 2013. [32] str., ilustr. ISBN 978-961-6840-71-2. [COBISS.SI-ID 265067008]

374. KRALJIČ, Helena. O petelinčku, ki se je učil kikirikati. Jezero: Morfem, 2012. [19] str., ilustr. ISBN 978-961-6840-66-8. [COBISS.SI-ID 263368448]

375. KRALJIČ, Helena. Veliki strašni volk. Jezero: Morfem, 2012. [13] str., ilustr. ISBN 978-961-6840-63-7. [COBISS.SI-ID 263307776]

376. Kras. [Tiskana izd.]. Komen: Mediacarso, 1994-. ISSN 1318-3257. http://www.revijakras.si/. [COBISS.SI-ID40049152]

377. Kristusov telefon – hotline za prošnjo in zahvalo & Svoboda! Svoboden v Kristusu : po oddajah na TV-oddajniku Novi Jeruzalem po vsem svetu Neskončni in vi – Bog, aktualen za mlade in vse, ki so ostali mladi. 1. izd. v slovenščini. Ljubljana: Univerzalno življenje, 2012. 63 str. ISBN 978-961-6344-39-5. [COBISS.SI-ID264678912]

378. KRMELJ, Vesna. Rožnik, (Umetnine v žepu, 6). Ljubljana: Založba ZRC, 2012. 90 str., ilustr. ISBN 978-961-254-418-8. [COBISS.SI-ID 265057280]

379. KROPEJ, Monika. Supernatural beings from Slovenian myth and folktales, (Zbirka Studia mythologica Slavica, Supplementa, suppl. 6). Ljubljana: Založba ZRC: = ZRC Publishing: Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU: = Institute of Slovenian Ethnology at ZRC SAZU, 2012. 284 str., ilustr. ISBN 978-961-254-428-7. [COBISS.SI-ID 265590528]

380. KRŽE, Blaž. Srnjad : [biologija, gojitev, ekologija], (Zlatorogova knjižnica, 27). Ljubljana: Lovska zveza Slovenije, 2000. 271 str., ilustr., preglednice. ISBN 961-90541-3-X. [COBISS.SI-ID 108841984]

381. KUBUITSILE, Lauri. Šifra zaljubljen do ušes. Izola: Grlica, 2013. 103 str. ISBN 978-961-244-166-1. [COBISS.SI-ID 266195712]

382. Kuharska knjiga za punce. 1. izd. Tržič: Učila International, 2012. 96 str., ilustr. ISBN 978-961-00-1452-2. [COBISS.SI-ID 258696448]

383. KUNAVER, Dušica, RAZBORNIK, Mojca. Pirh – pisanica – remenka, (Zbirka Naše korenine). Ljubljana: Društvo Naše korenine, 2011. 30 str., ilustr. ISBN 978-961-93067-0-3. [COBISS.SI-ID 255691264]

384. KUNEJ, Rebeka. Štajeriš : podoba in kontekst slovenskega ljudskega plesa, (Zbirka Folkloristika, 6). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2012. 238 str., ilustr. ISBN 978-961-254-407-2. [COBISS.SI-ID 264367872]

385. KUNTNER, Tone. Podorane sanje. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2013. 86 str. ISBN 978-961-278-068-5. [COBISS.SI-ID 266756864]

386. KUSTEC LIPICER, Simona, SLABE ERKER, Renata, BARTOLJ, Tjaša. Javnopolitični ukrepi in modeli športne politike v Sloveniji, (Knjižna zbirka Javne politike, 4). Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2012. 230 str., ilustr., tabele. ISBN 978-961-235-608-8. [COBISS.SI-ID 263710464]

387. KUŠAR, Meta. Ljubljana. 1. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2004. [104] str., ilustr. ISBN 961-231-435-7. [COBISS.SI-ID 215026176]

388. KUŠAR, Nani. Iz roda v rod : povest. Ljubljana: samozal., 2012. 176 str., ilustr. ISBN 978-961-92913-3-7. [COBISS.SI-ID 259908096]

389. KYLE, David T.. Štiri moči voditeljstva : navzočnost, namen, modrost, sočutje, (Zbirka Psihologija uspeha). Ljubljana: Amalietti & Amalietti, 2000. 236 str. ISBN 961-6235-18-4. [COBISS.SI-ID 106172928]

390. LAD, Usha, LAD, Vasant. Ajurvedska kuhinja za samozdravljenje. Ljubljana: Orbis, 2013. 293 str., ilustr. ISBN 978-961-6372-78-7. [COBISS.SI-ID 264777472]

391. LAH, Andrijan. Slovenska dramatika z antično tematiko : poljudna obravnava. Ljubljana: Slovenski gledališki muzej, 2012. 132 str., ilustr. ISBN 978-961-6860-06-2. [COBISS.SI-ID 263854080]

392. LAH, Meta. Bralno razumevanje pri pouku tujega jezika : vloga tipa in avtentičnosti besedila, (Zbirka Razprave FF). 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012. 214 str., ilustr. ISBN 978-961-237-540-9. [COBISS.SI-ID 263850496]

393. LAHOVNIK, Matej. Združitve in prevzemi podjetij, (Učbeniki Ekonomske fakultete). 1. natis. Ljubljana: Ekonomska fakulteta, 2013. X, 163 str., ilustr. ISBN 978-961-240-254-9. [COBISS.SI-ID 264901888]

394. LAINŠČEK, Feri. Jadrnica : roman, (Nova slovenska knjiga). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. 145 str. ISBN 978-961-01-1600-4. [COBISS.SI-ID 258974976]

395. LAPAJNE PREDIN, Barbara. In smo šli. Ljubljana: Artbiro, 2012. 89 str., ilustr. ISBN 978-961-93349-1-1. [COBISS.SI-ID 263828992]

396. LAUGHTON, Rebecca. Zeleno kmetovanje : priročnik za uspešno ekološko kmetijo ali vrt. 1. izd. Ljubljana: Ara, 2013. 494 str., ilustr. ISBN 978-961-6861-19-9. [COBISS.SI-ID 265195264]

397. LAUŠEVIĆ, Žarko. Leto mine, dan nikoli : dnevnik nekega kaznjenca, (Poteze). 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2013. 325 str. ISBN 978-961-241-701-7. [COBISS.SI-ID 265330176]

398. Lawless : based on a true story = Brez zakona : po resnični zgodbi. Škofljica: Blitz Film & Video Distribution, 2013. 1 video DVD (ca 116 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0).http://www.imdb.com/title/tt1212450/?ref_=sr_1. [COBISS.SI-ID 1101907038]

399. LAZZARATO, Francesca. Krakajoči papagaj : [ljudske pravljice iz Brazilije], (Zbirka Nit). 1. izd. Ljubljana: Založniški atelje Blodnjak, 2012. 64 str., ilustr. ISBN 978-961-6866-06-4. [COBISS.SI-ID 262999808]

400. LE GUIN, Ursula K.. Tehanu : [četrta knjiga Sage o Zemljemorju], (Zbirka Srednji svet). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. 244 str. ISBN 978-961-01-1569-4. [COBISS.SI-ID 255783168]

401. Lea & Darija = Lea in Darija. Škofljica: Blitz Film & Video Distribution, 2012. 1 video DVD (ca 101 min), barve, zvok (Dolby Digital 2.0, 5.1). [COBISS.SI-ID 263197184]

402. LEATHER, Sue. Desert, mountain, sea, (Oxford bookworms library, Stage 4, True stories). Oxford: Oxford University Press, cop. 2008. 88 str., ilustr. ISBN 978-0-19-479169-4. [COBISS.SI-ID 13234994]

403. LEFTAH, Mohamed. Zadnji spopad kapetana Nimata, (Zbirka Lambda, 103). Ljubljana: Škuc, 2012. 160 str. ISBN 978-961-6751-65-0. [COBISS.SI-ID 265015296]

404. LEGAT, Franc. Orodna jekla v praksi. Žirovnica: samozal. F. Legat: Medium, 2013. 52 str., ilustr. ISBN 978-961-92318-9-0. [COBISS.SI-ID 266102784]

405. LENARČIČ, Simon. Naša najbolj priljubljena, pogosta, stanovitna, značilna, znamenita imena. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2012. 90, [37] str. ISBN 978-961-241-685-0. [COBISS.SI-ID 263577856]

406. LENARDIČ, Denis. Fotonapetostni sistemi : priročnik : gradniki, načrtovanje, namestitev in vzdrževanje. 2., razširjena in dopolnjena izd. Ljubljana: Agencija Poti, 2012. XVIII, 674 str., ilustr. ISBN 978-961-90747-8-7. [COBISS.SI-ID 264387584]

407. LENK, Fabian. Mojstrski tat : srednjeveška kriminalka, (Knjigoljub). Maribor: Hiša knjig, Založba KMŠ, 2013. 59 str., ilustr. ISBN 978-961-6744-74-4. [COBISS.SI-ID 72993793]

408. Léon Morin pretre = Oče Leon Morin. Vojnik: Fivia, 2012. 1 video DVD (ca 100 min), č-b, zvok (Dolby Digital 2.0). http://www.imdb.com/title/tt0055082/?ref_=sr_1. [COBISS.SI-ID 1102039902]

409. LEPŠA, Ankica. Mali detektiv in skrivnost črnega jastreba. Ljubljana: Ved, 2013. 128 str. ISBN 978-961-6928-02-1. [COBISS.SI-ID 265619200]

410. LEVENE, Lesley. Mislim, torej sem : vse, kar morate vedeti o filozofiji. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2013. 184 str. ISBN 978-961-01-2707-9. [COBISS.SI-ID 264719104]

411. LIESSMANN, Konrad Paul. Univerzum stvari : o estetiki vsakdanjega, (Anima, 03). 1. izd. Celovec: Mohorjeva, 2012. 192 str. ISBN 978-3-7086-0669-9. [COBISS.SI-ID 263881984]

412. LINDOP, Christine. Green planet, (Dominoes, Level two). Oxford [etc.]: Oxford University Press, 2011. 67 str., ilustr. ISBN 978-0-19-424891-4. ISBN 978-0-19-424843-3. [COBISS.SI-ID 1100772190]

413. LIPTON, Bruce H.. Biologija prepričanj : znanstveni dokaz o nadvladi uma nad materijo, (Zbirka Neskončnost). 1. natis. Kranj: Zavod V.I.D., 2013. 181 str., ilustr. ISBN 978-961-90342-6-2. [COBISS.SI-ID264858112]

414. A little bit of heaven = Košček nebes. Škofljica: Blitz Film & Video Distribution, 2012, p 2011. 1 video DVD (ca 103 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). [COBISS.SI-ID 262292992]

415. LIVELY, Penelope. The whispering knights, (Bookworms, 4). simplified ed. Oxford: University Press, 2008. 88 str., ilustr. ISBN 978-0-19-479194-6. [COBISS.SI-ID 1024522351]

416. LIVIJEN, Jože. Vragovedke : ciganske pravljice, (Knjižna zbirka Redkosti). Murska Sobota: Franc-Franc, 2012. 57 str., ilustr. ISBN 978-961-255-053-0. [COBISS.SI-ID 71428097]

417. Looper = Časovna zanka. Škofljica: Blitz Film & Video Distribution, 2013. 1 video DVD (ca 119 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). http://www.imdb.com/title/tt1276104/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID1101909854]

418. LORDE, Audre. Zami : novo črkovanje mojega imena : biomitografija, (Zbirka Vizibilija, 31). Ljubljana: Škuc, 2012. 388 str. ISBN 978-961-6751-64-3. [COBISS.SI-ID 264848640]

419. Loti in skrivnost mesečevega kamna. Vojnik: Fivia, 2012. 1 video DVD (ca 75 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). http://www.imdb.com/title/tt2080337/. [COBISS.SI-ID 1101041246]

420. LOU PROFA. Rokenrol : izbrane pesmi, (Črna zbirka, knj. 19). Ljubljana: KUD Lema, 2013. 48 str., ilustr. ISBN 978-961-6879-26-2. [COBISS.SI-ID 265217536]

421. LOVRIC, Michelle. Neutonjeno dete. Jezero: Morfem, 2012. 388 str. ISBN 978-961-6840-75-0. [COBISS.SI-ID 262793728]

422. LOVŠIN, Darja. Mala kosila, prigrizki in sladice : nova kuharica za diabetike, (Zbirka Diabetes). 1. izd. Ljubljana: Zavod Diabetes, 2013. 199 str., ilustr. ISBN 978-961-92538-3-0. [COBISS.SI-ID 265657600]

423. LOWELL, Elizabeth. The secret sisters. New York: HarperPaperbacks, 1993. 469 str. ISBN 0-06-104236-6. [COBISS.SI-ID 12760978]

424. LUDLUM, Robert. Protokol Sigma. 1. izd. Ig: Anu Elara, 2013. 696 str. ISBN 978-961-6892-18-6. ISBN 978-961-6892-19-3. [COBISS.SI-ID 265127168]

425. MAGAJNA, Bogomir, VODNIK, France (ur.). Življenje in sanje. Koper: Lipa, 1965. 348 str. [COBISS.SI-ID3935233]

426. MAI, Manfred. Mama ima danes prost dan, (Knjigoljub). Maribor: Hiša knjig, Založba KMŠ, 2012. 59 str., ilustr. ISBN 978-961-6744-64-5. [COBISS.SI-ID 72816129]

427. MAI, Manfred. Samo za en dan, (Knjigoljub). Maribor: Hiša knjig, Založba KMŠ, 2012. 59 str., ilustr. ISBN 978-961-6744-65-2. [COBISS.SI-ID 72821249]

428. MAJ, Selenna. Senca preteklosti. 1. izd. Ljubljana: samozal. S. Maj, 2012. 347 str. ISBN 978-961-93357-0-3. [COBISS.SI-ID 263055616]

429. MAJES, Jože. Zdravnik zdravi, narava ozdravi = Medicus curat natura sanat. Dolenjske Toplice: samozal., 2011. 240 str., barvne fotogr. ISBN 978-961-276-178-3. [COBISS.SI-ID 257889792]

430. MAJHEN, Zvezdana. Pozdrav od Katje in Bilija. Jezero: Morfem, 2012. [28] str., ilustr. ISBN 978-961-6840-49-1. [COBISS.SI-ID 260537856]

431. MAKAROVIČ, Svetlana. Sovica Oka, (Zbirka Svetlanovčki). 5. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2013. [23] str., ilustr. ISBN 978-86-11-14622-5. [COBISS.SI-ID 265134848]

432. KLADNIK, Drago (ur.), OROŽEN ADAMIČ, Milan (ur.). Mali atlas Slovenije. Ljubljana: DZS, 1995. 32 str., ilustr. ISBN 86-341-1148-2. [COBISS.SI-ID 49833472]

433. JURAK, Gregor, KOLAR, Edvard, KOVAČ, Marjeta, BEDNARIK, Jakob. Management športnih objektov : od zamisli do uporabe. Ljubljana: Fakulteta za šport, 2012. 295 str., barvne ilustr. ISBN 978-961-6843-36-2. [COBISS.SI-ID 264893952]

434. MANČEK, Marjan. Comics. Udine: Vivacomix; Ljubljana: Stripburger/Forum, 2006. 47 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 7050680]

435. MARADONA, Diego. El Diego, (Knjižna zbirka Posebne izdaje). Ljubljana: Študentska založba, 2006. 367 str. ISBN 961-242-059-9. [COBISS.SI-ID 226632704]

436. MARC, Leon. Dežela priložnosti : kaj je narobe s Slovenijo in kako jo pozdraviti?. 1. izd. Ljubljana: Družina, 2013. 80 str. ISBN 978-961-222-940-5. [COBISS.SI-ID 265210112]

437. MARKUŠ, Jasna. Velika zmaga Janija Trepetla, (Zbirka Jurka Burka in mlade brihte, 8). 1. natis. Maribor: Pivec, 2013. 86 str., ilustr. ISBN 978-961-6897-18-1. [COBISS.SI-ID 72737025]

438. MARTIN, J. P.. Stric vse uredi, (Zbirka Novi mladinski klasiki). Ljubljana: KUD Sodobnost International, 2013. 222 str. ISBN 978-961-6564-55-7. [COBISS.SI-ID 265537280]

439. MARUŠIČ, Almira, MIHOLIČ, Petruša (ur.). Spiralice v otroških glavah. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2009. 103 str., ilustr. ISBN 978-961-218-822-1. [COBISS.SI-ID 245788672]

440. MARUŠIČ, Branko. Sosed o sosedu : prispevki k zgodovini slovensko-italijanskega sožitja, (Knjižna zbirka esejev Smeri). Trst: ZTT: = EST, 2012. 277 str. ISBN 978-88-7174-152-9. [COBISS.SI-ID 5642988]

441. MASLACH, Christina, LEITER, Michael P.. Resnica o izgorevanju na delovnem mestu : [kako organizacije povzročajo osebni stres in kako ga preprečiti]. Ljubljana: Educy, 2002. IX, 172 str., graf. prikazi. ISBN 961-6010-71-9. [COBISS.SI-ID 116090624]

442. MATOS, Silva. Utrinki življenja. 1. natis. Celovec: Mohorjeva, 2012. 300 str., ilustr. ISBN 978-3-7086-0718-4. [COBISS.SI-ID 263856128]

443. MATTHEWS, Jack. Čas in denar.com, (Zbirka Psihologija uspeha). Ljubljana: Amalietti & Amalietti, 2002. 95 str. ISBN 961-6235-62-1. [COBISS.SI-ID 117612800]

444. MAXWELL, John C.. Postanite trener sanjskega moštva voditeljev, (Zbirka Retorika uspeha). Ljubljana: Amalietti & Amalietti, 2000. 207 str. ISBN 961-6235-37-0. [COBISS.SI-ID 107333632]

445. MAYER, Joachim. Kuhinjska zelišča, (Zbirka Takojšnja pomoč). 1. natis. Kranj: Narava, 2013. 128 str., ilustr. ISBN 978-961-6893-16-9. [COBISS.SI-ID 264129024]

446. MCBAIN, Ed. King’s ransom, (Oxford bookworms library, Crime & Mystery, Stage 5). Oxford [etc.]: Oxford University Press, cop. 2008. 104 str., ilustr. ISBN 978-0-19-479230-1. ISBN 978-0-19-479208-0. [COBISS.SI-ID512506733]

447. MCGREEVY, Paul, GINIS, Elizabeth. Psi : izvor in značilnosti več kot 160 pasem z vsega sveta. 1. natis. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2013. 240 str., ilustr. ISBN 978-961-251-350-4. [COBISS.SI-ID263178496]

448. ŽELJEZNOV SENIČAR, Maruška (ur.). Samostojnost predšolskega otroka : zbornik. Ljubljana: MiB, 2013. 219 str., ilustr. ISBN 978-961-92823-6-6. [COBISS.SI-ID 264773888]

449. Istanbul – Isfahan : Dušan Pirih Hup iz zbirke Mednarodnega grafičnega likovnega centra = Dušan Pirih Hup from the collection of The International Centre of Graphic Arts. Ljubljana: Mednarodni grafični likovni center, 2012. 27 str., fotogr. ISBN 978-961-6229-43-2. [COBISS.SI-ID 263240448]

450. MELAVC, Dane, NOVAK, Aleš. Controlling : naloge, napotki, rešitve. Kranj: Moderna organizacija, 2002. 511 str., ilustr., tabele. ISBN 961-232-132-9. [COBISS.SI-ID 116350464]

451. MELLING, David. Oliver hoče objem. Ljubljana: Alica, 2012. [32] str., ilustr. ISBN 978-961-6898-03-4. [COBISS.SI-ID 262492160]

452. MENASSE, Robert. Izgon iz pekla, (Zbirka Moderni klasiki, 69). Ljubljana: Cankarjeva založba, 2012. 375 str. ISBN 978-961-231-903-8. [COBISS.SI-ID 264640512]

453. MEŠKO, Kristofer. Pisanje skrivnega prostora, (Zbirka Uvod v egiptologijo). 1. izd. Ljubljana: Amalietti & Amalietti, 2013. 177 str., ilustr. ISBN 978-961-6654-98-2. [COBISS.SI-ID 265744896]

454. MEZEK HUNT, Karen. Božič v dvorcu Rumpolini. 1. natis. Ljubljana: eBesede, 2012. [28, 28] str., ilustr. ISBN 978-961-6693-99-8. [COBISS.SI-ID 264518144]

455. Mientras duermes = Medtem ko si spala. Vojnik: Fivia, 2012. 1 video DVD (ca 102 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). http://www.imdb.com/title/tt1437358/. [COBISS.SI-ID 1101307998]

456. MIKLAVČIČ, Milena. Ženske. Grosuplje: Ekslibris, 2011. 429 str. ISBN 978-961-6838-27-6. [COBISS.SI-ID256239104]

457. MILČINSKI, Fran. Gospod in hruška, (Zbirka Sanjska knjigica). 1. natis. Ljubljana: Sanje, 2012. [31] str., ilustr. ISBN 978-961-274-159-4. [COBISS.SI-ID 263823104]

458. MILČINSKI, Fran. Kako so si Butalci omislili pamet, (Zbirka Sanjska knjigica). 2. natis. Ljubljana: Sanje, 2012. [31] str., ilustr. ISBN 978-961-274-160-0. [COBISS.SI-ID 263823616]

459. MILČINSKI, Fran. Laž in njen ženin, (Zbirka Sanjska knjigica). Ljubljana: Sanje, 2008. [32] str., ilustr. ISBN 978-961-6767-17-0. ISBN 978-961-6767-26-2. [COBISS.SI-ID 242825984]

460. MILČINSKI, Fran. V Butalah sejejo sol, (Zbirka Sanjska knjigica). 1. natis. Ljubljana: Sanje, 2013. [24] str., ilustr. ISBN 978-961-274-173-0. ISBN 978-961-274-174-7. [COBISS.SI-ID 265035776]

461. MILČINSKI, Frane, OBLAK MILČINSKI, Tatjana (ur.). Kapljica in morje : izbrane pesmi, (Zbirka Sanje). 1. natis. Ljubljana: Sanje, 2012. 68 str. ISBN 978-961-274-170-9. [COBISS.SI-ID 264052480]

462. MILČINSKI, Frane. Zgodba o zamorčku Bambuleju in vrtoglavi žirafi, (Zbirka Sanjska knjigica). 1. natis. Ljubljana: Sanje, 2012. [26] str., ilustr. ISBN 978-961-274-161-7. [COBISS.SI-ID 263823360]

463. MILENKOVIĆ, Nadežda. Kako najhitreje uničiti svojega otroka : odštekan priročnik za pametne starše, (Zbirka Brez dlake na jeziku), (Hepkov knjižni klub). 1. izd. Kranj: Družina Krumpak, 2003. 79 str., ilustr. ISBN 961-91203-0-2. [COBISS.SI-ID 126968320]

464. MILES, Tony, FORD, Martin, GATHERCOLE, Peter. Priročnik za uspešen ribolov : vodič za sladkovodni in morski ribolov. 1. natis. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2013. 256 str., ilustr. ISBN 978-961-251-358-0. [COBISS.SI-ID 263923456]

465. MILEVOJ, Boris. Veliki ugankarski slovar. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2010. 2 zv. ISBN 978-961-01-0716-3. [COBISS.SI-ID 249803264]

466. MILIVOJEVIĆ, Zoran. Igre, ki jih igrajo narkomani : transakcijska analiza problematičnega jemanja drog. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2013. 469 str. ISBN 978-961-241-665-2. [COBISS.SI-ID 262134528]

467. MILLÁS, Juan José. Ženski v Pragi, (Zbirka Helia, 4). Ljubljana: Društvo 2000; Koper: KUD AAC Zrakogled, 2012. 231 str. ISBN 978-961-6533-47-8. [COBISS.SI-ID 264137216]

468. MINATTI, Ivan. Nekoga moraš imeti rad. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2013. 101 str., ilustr. ISBN 978-961-01-2765-9. [COBISS.SI-ID 265913088]

469. PILETIČ, Sebastijan, ZALETEL, Zala, KOLAR, Edvard. Miroslav Cerar in njegov čas. Ljubljana: Gimnastična zveza Slovenije, 2009. 191 str., ilustr. ISBN 978-961-6733-01-4. [COBISS.SI-ID 247751424]

470. MITCHELHILL, Barbara. Damjan Drot – mega detektiv, Ugrabitelj psov. 1. natis. Hoče: Skrivnost, 2013. 58 str., ilustr. ISBN 978-961-6793-87-2. ISBN 978-961-6793-88-9. [COBISS.SI-ID 265036544]

471. HRASTELJ, Stanka, KLEČ, Milan, SOSIČ, Marko, ŠAROTAR, Dušan. Miti naši vsakdanji, (Knjižna zbirka Žepna Beletrina). Ljubljana: Študentska založba, 2013. 83 str. ISBN 978-961-242-571-5. [COBISS.SI-ID 265446144]

472. KOBAN, Dejan (ur.). Mlade rime. Celje; Ljubljana: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2011. 233 str. ISBN 978-961-218-955-6. [COBISS.SI-ID 256589568]

473. Mladina. Ljubljana: Mladina, 1943-. ISSN 0350-9346. http://www.mladina.si. [COBISS.SI-ID 16178432]

474. MLAKAR, Amanda. Tri miške. Ljubljana: Lepa beseda, 2013. [32] str., ilustr. ISBN 978-961-6766-29-6. [COBISS.SI-ID 261407232]

475. MLAKAR, Ida. O miški, ki je brala pravljice — in češnje. 1. izd. Radovljica: Didakta, 2012. [23] str., ilustr. ISBN 978-961-261-258-0. [COBISS.SI-ID 263220224]

476. Mohorjev koledar. Celje: Mohorjeva družba, 1972-. ISSN 1318-5462. [COBISS.SI-ID 14980352]

477. EXLEY, Dalton (ur.). Moj vrt : — moj košček raja, (Zbirka V dar in spomin). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012. [154] str., ilustr. ISBN 978-961-01-2596-9. [COBISS.SI-ID 263448320]

478. MONTIGNAC, Michel. Montignacova metoda v teoriji in praksi : s posebnimi nasveti za ženske : [najnovejša Montignacova knjiga z razlago, recepti in tedenskimi jedilniki]. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2013. 255 str., fotogr. ISBN 978-961-01-2677-5. [COBISS.SI-ID 263900928]

479. Moonrise kingdom = Kraljestvo vzhajajoče lune. Ljubljana: Cinemania group, 2012. 1 video DVD (89 min, 53 sek), barve, zvok (Dolby Digital). http://www.imdb.com/title/tt1748122/?ref_=sr_1. [COBISS.SI-ID16437298]

480. MOORE, Laura. Spomni se me : prva knjiga trilogije z Rosenwooda. Ig: Anu Elara, 2012. 468 str. ISBN 978-961-6837-99-6. ISBN 978-961-6892-00-1. [COBISS.SI-ID 261031424]

481. MOORE, Laura. Spravljaj me v težave. Ig: Anu Elara, 2012. 450 str. ISBN 978-961-6892-34-6. ISBN 978-961-6892-35-3. [COBISS.SI-ID 263973632]

482. MOORE, Pamela. Sladko življenje, (Na robu). Izola: Grlica, 2013. 231 str. ISBN 978-961-244-164-7. [COBISS.SI-ID 265133568]

483. MORENO, Mike. 17-dnevna dieta : prehranski načrt za hitre rezultate, (Zbirka Za zdravo življenje). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2013. 259 str., ilustr., tabele. ISBN 978-961-01-1650-9. [COBISS.SI-ID 263937536]

484. MORPURGO, Michael. Grivasti vojak. 1. natis. Ljubljana: Hart, Harting, 2012. 151 str. ISBN 978-961-6882-04-0. [COBISS.SI-ID 263675136]

485. MOTSCHIUNIG, Ulrike. Kje je sreča?. 1. izd. Celovec: Mohorjeva, 2013. [28] str., ilustr. ISBN 978-3-7086-0731-3. [COBISS.SI-ID 265170432]

486. MUCK, Desa. Blazno resno slavni, (Zbirka Blazno resno o —). 2., prenovljeni natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2013. 183 str., ilustr. ISBN 978-961-01-2237-1. [COBISS.SI-ID 263984896]

487. MUCK, Desa. Hči Lune, (Zbirka Knjigožer). Ljubljana: Mladinska knjiga, 2001. 102 str. ISBN 86-11-14395-7. [COBISS.SI-ID 109765120]

488. MURAKAMI, Haruki. 1Q84, (Zbirka Roman). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012-2013. 2 zv. ISBN 978-961-01-2273-9. ISBN 978-961-01-2595-2. [COBISS.SI-ID 263842304]

489. MUŠIČ, Janez. Veliki album slovenskih pisateljev. Ljubljana: Mladika, 2004. 288 str., ilustr. ISBN 961-205-116-X. [COBISS.SI-ID 215855360]

490. MUŠIČ, Zoran, SOBAN, Tamara (ur.). Zoran Mušič in public and private collections in Slovenia : Moderna galerija, Museum of Modern Art, Ljubljana, [24 November 2009-28 February 2010]. Ljubljana: Moderna galerija: = Museum of Modern Art, 2010. 242 str., ilustr., fotogr. ISBN 978-961-206-081-7. [COBISS.SI-ID 249912832]

491. DARIŠ, Metka (ur.). Nebo za slovenske filmske zvezde : katalog stalne razstave Muzeja slovenskih filmskih igralcev v Divači. Ljubljana: Slovenska kinoteka, 2011. [55] str., ilustr. ISBN 978-961-6417-64-8. [COBISS.SI-ID256734976]

492. My own love song = Moja ljubezenska pesem. Škofljica: Blitz film & video distribution, 2011, p 2010. 1 video DVD (ca 99 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0). [COBISS.SI-ID 1100035422]

493. ŠERC, Slavo (ur.). Na robu bele tišine : antologija sodobne švicarske kratke proze, (Knjižnica Kondor, zv. 342). Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012. 249 str. ISBN 978-961-01-2269-2. [COBISS.SI-ID 264275968]

494. NADJ ABONJI, Melinda. Golobi vzletijo. 1. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2012. 283 str. ISBN 978-961-231-901-4. [COBISS.SI-ID 264405248]

495. NANCY, Jean-Luc. Singularna pluralna bit. Lepota, (Filozofska zbirka Aut, 57). Ljubljana: KUD Apokalipsa, 2012. 194 str. ISBN 978-961-6894-06-7. [COBISS.SI-ID 264422400]

496. Naš dom. Slovenska izd. Maribor: Večer, 1967-. ISSN 0547-3039. [COBISS.SI-ID 1860356]

497. NEČEMAR, Martina. Na obali med oblaki. Bevke: Smar-team, 2013. 135 str., ilustr. ISBN 978-961-6916-16-5. [COBISS.SI-ID 265843456]

498. JAKŠIĆ, Miodrag. Neizsanjano : antologija srbske novejše poezije. Koper: Društvo prijateljev zmernega napredka, 2013. 55 str. ISBN 978-961-90815-7-0. [COBISS.SI-ID 265206784]

499. NESBO, Jo. Prdoprašek doktorja Proktorja. 1. izd. Radovljica: Didakta, 2012. 207 str., ilustr. ISBN 978-961-261-273-3. [COBISS.SI-ID 265156608]

500. NESS, Patrick. Sedem minut čez polnoč : napisano po zamisli Siobhan Dowd. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2013. 214 str., ilustr. ISBN 978-961-01-2684-3. [COBISS.SI-ID 264793600]

501. NEUDERT, Cornelia. Pošasti, (Knjigoljub). Maribor: Hiša knjig, Založba KMŠ, 2013. 39 str., ilustr. ISBN 978-961-6744-71-3. [COBISS.SI-ID 72975361]

502. OMERZEL-MIRIT, Mira. Brezmejne pojoče vezi telesa in duha mehiških Majev, (Knjižna serija Kozmična telepatija ali modrost onkraj misli in slišnega zvoka preteklosti za prihodnost, knj. 2). Ig: Sventovid, 2012. 2 zv. ISBN 978-961-93417-0-4. ISBN 978-961-93417-1-1. [COBISS.SI-ID 264250880]

503. ONDRACEK, Claudia. Čarovniška šola, (Knjigoljub). Maribor: Hiša knjig, Založba KMŠ, 2012. 43 str., ilustr. ISBN 978-961-6744-63-8. [COBISS.SI-ID 72813569]

504. Open season = Sezona lova. Škofljica: Blitz, 2007, posneto 2006. 1 video DVD (regija 2)(ca 82 min), barve, zvok (Dolby digital). [COBISS.SI-ID 11842874]

505. OREŠNIK, Andrej, LAVRENČIČ, Andrej. Krave molznice : prehrana, zdravstveno varstvo in reprodukcija. Ljubljana: Kmečki glas, 2013. 179 str., ilustr. ISBN 978-961-203-408-5. [COBISS.SI-ID 265617664]

506. OSREDKAR, Mari Jože, HARCET, Marjana. Pojem odrešenja in nauki o odrešenju v svetovnih religijah, (Znanstvena knjižnica, 35). Ljubljana: Brat Frančišek: Teološka fakulteta, 2012. 96 str. ISBN 978-961-6873-14-7. [COBISS.SI-ID 264801280]

507. OSTERC, Gregor, RUSJAN, Denis. Drevesničarstvo in trsničarstvo : gojenje lesnatih sadik in trtnih cepljenk. Ljubljana: Kmečki glas, 2013. 112 str., ilustr. ISBN 978-961-203-403-0. [COBISS.SI-ID 267187456]

508. OSTI, Josip. Izgon v raj : izbrane pesmi, (Knjižnica Kondor, zv. 340). Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012. 421 str., fotogr. avtorja. ISBN 978-961-01-2272-2. [COBISS.SI-ID 264059648]

509. MAJERHOLD, Katarina (ur.), TURK NISKAČ, Barbara (ur.), MOČNIK, Teja (ur.). Otrok in otroštvo : preteklost, sedanjost in prihodnost, (Časopis za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo, letn. 39, št. 249). Ljubljana: Študentska založba, 2011. 190 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 9498697]

510. OVČARIČEK, Marijana. Hodi ob meni. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2009. 176 str. ISBN 978-961-218-820-7. [COBISS.SI-ID 245495552]

511. OVEN, Carmen L.. Sprehajalka Gospodovega psa : roman, (Zbirka Prvenci). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012. 175 str. ISBN 978-961-01-2191-6. [COBISS.SI-ID 260123136]

512. OŽBOT, Martina. Prevodne zgodbe : poskusi z zgodovino in teorijo prevajanja s posebnim ozirom na slovensko-italijanske odnose, (Studia translatoria, 4). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2012. 213 str., ilustr. ISBN 978-961-254-417-1. [COBISS.SI-ID 265118720]

513. PAASILINNA, Arto. Zajčje leto. 2. izd. V Ljubljani: Cankarjeva založba, 2003. 162 str. ISBN 961-231-345-8. [COBISS.SI-ID 123216896]

514. PAHOR, Boris, REBULA, Alojz. Edvard Kocbek : pričevalec našega časa. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2013. 153 str. ISBN 978-961-231-957-1. [COBISS.SI-ID 268080640]

515. PALIOTTI, Oreste, CALLEBAUT, Bennie, LUBICH, Gino. Moja sestra Chiara : intervju z Ginom Lubichom. Ljubljana: Novi svet, 2013. 95 str. ISBN 978-961-6878-12-8. [COBISS.SI-ID 264925696]

516. PAOLINI, Christopher. Dediščina. Knj. 2, Najstarejši. Ljubljana: Grlica, 2008. 629 str., ilustr. ISBN 978-961-244-116-6. ISBN 978-961-244-117-3. [COBISS.SI-ID 240903168]

517. PAPLER, Drago. Osnove uporabe solarnih toplotnih in fotonapetostnih sistemov. Ljubljana: Energetika marketing, 2012. 547 str., ilustr. ISBN 978-961-90741-4-5. [COBISS.SI-ID 260892928]

518. PAREI, Inka. Hladilna postaja, (Zbirka Evropske pisave). 1. izd. Dob: Miš, 2013. 179 str. ISBN 978-961-272-109-1. [COBISS.SI-ID 265014272]

519. PARKER, Steve. Moj dnevnik, Pajek. 1. natis. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2013. 32 str., ilustr. ISBN 978-961-251-362-7. [COBISS.SI-ID 263772672]

520. PARKER, Steve. Moj dnevnik, Tiranozaver. 1. natis. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2013. 32 str., ilustr. ISBN 978-961-251-361-0. [COBISS.SI-ID 263772416]

521. PARSONS, Paul. 3 minute za Einsteina : kratki povzetki njegovega življenja, teorij in vpliva na sodobno znanost in življenje. 1. natis. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2013. 160 str., ilustr. ISBN 978-961-251-318-4. [COBISS.SI-ID 263458816]

522. Pat & Mat = — A je to! : [najbolj neumna, nerodna in zabavna], Delavnica, (Animirana serija). [Šenčur]: Media film, [2010], p 2003. 1 video DVD (56 min, 48 sek), barve, zvok (Dolby Digital). [COBISS.SI-ID14484530]

523. Pat & Mat = — A je to! : [najbolj neumna, nerodna in zabavna], Garaža, (Animirana serija). Šenčur: Media film, 2010, p 2003. 1 video DVD (ca 66 min), barve, zvok (Dolby Digital). [COBISS.SI-ID 1096400222]

524. Pat & Mat = — A je to! : [najbolj neumna, nerodna in zabavna], Mojstra, (Animirana serija). [Šenčur]: Media film, [2010], p 2002, 2003. 1 video DVD (53 min, 24 sek), barve, zvok (Dolby Digital). [COBISS.SI-ID14484274]

525. PAVČEK, Tone. Juri Muri gre po srečo : [četrti del stare zgodbe]. 1. izd. Dob: Miš, 2012. [64] str., ilustr. ISBN 978-961-272-107-7. [COBISS.SI-ID 264653056]

526. PAVER, Michelle. Božanstva in bojevniki. 1. izd. Dob pri Domžalah: Miš, 2012. 317 str. ISBN 978-961-272-097-1. [COBISS.SI-ID 263859456]

527. PAVIS, Patrice. Sodobna režija : viri, težnje, perspektive, (Knjižnica Mestnega gledališča ljubljanskega, zv. 157). Ljubljana: Mestno gledališče ljubljansko, 2012. 563 str., ilustr. ISBN 978-961-6369-31-2. [COBISS.SI-ID264275712]

528. PAVLIHA, Marko. Pavlihizmi in slična čivkanja brez twiterja. 1. izd. Ljubljana: Ved, 2013. 224 str. ISBN 978-961-6814-96-6. [COBISS.SI-ID 264748288]

529. PAVŠIČ, Gregor. Usodna strast : prva slovenska knjiga o reliju : šport čustev, človeške psihe in tehnološkega razvoja!. Cerkno: G. Pavšič, 2012. 307 str., ilustr. ISBN 978-961-93387-0-4. [COBISS.SI-ID263849984]

530. PEČEK, Jelka. Rišem veliko srce. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2011. 125 str. ISBN 978-961-218-963-1. [COBISS.SI-ID 256723456]

531. PEDROLO, Manuel de. Tipkopis o drugem nastanku, (Zbirka Zvezdogled). Ljubljana: Sodobnost International, 2013. 255 str. ISBN 978-961-6564-54-0. [COBISS.SI-ID 265269760]

532. PELJHAN, Matej. Fotografije = Photographies. Celje: Zavod za fotografsko terapijo, 2012. [77] str., ilustr. ISBN 978-961-269-855-3. [COBISS.SI-ID 264386304]

533. PERDIH, Anton. Vojni in povojni utrinki. Ljubljana: Jutro, 2013. 80 str. ISBN 978-961-6746-72-4. [COBISS.SI-ID 267042816]

534. PERKINS, John. Izpovedi ekonomskega morilca, (Zbirka Sanje, Zbirka Dokumenta). 1. natis. Ljubljana: Sanje, 2012. 270 str. ISBN 978-961-274-035-1. ISBN 978-961-274-164-8. [COBISS.SI-ID 262719232]

535. PERKO, Andrej. Pijan od življenja : premagati alkohol in spet zaživeti, (Zbirka Ogledalo). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2013. 167 str. ISBN 978-961-01-2686-7. [COBISS.SI-ID 264762112]

536. PERŠOLJA, Patricija. Moj nono. 1. natis. Maribor: Pivec, 2013. [36] str., ilustr. ISBN 978-961-6897-20-4. [COBISS.SI-ID 74345729]

537. PERŠOLJA, Patricija. Najina poroka ali Jaz in Iris se poročiva. 1. natis. Maribor: Založba Pivec, 2013. [36] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 74409473]

538. PESSINA, Adriano. Bioetika : kritična vest tehnološke civilizacije. 1. izd. Ljubljana: Družina, 2013. XXVI, 193 str. ISBN 978-961-222-944-3. [COBISS.SI-ID 265545984]

539. PETERSEN, Jan Skovgaard. Touched by nature. Denmark: Fonix Musik, 2010. 1 CD (44 min, 20 sek), [stereo]. [COBISS.SI-ID 14525234]

540. Le petit Nicolas = Mali Nikec. Škofljica: Blitz Film & Video Distribution, 2012, p 2009. 1 video DVD (ca 88 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0). [COBISS.SI-ID 262286848]

541. PETRLIK-HUSEINOVIĆ, Andrea. Love. 1st ed. Zagreb: Kašmir promet, 2012. [25] str., ilustr. ISBN 978-953-301-041-0. [COBISS.SI-ID 7210897]

542. PETROVIČ, Nara. Ekološka naselja in trajnostna kultura bivanja : priročen esejistično-dnevniški koktajl z recepti za rešitev sveta. Grosuplje: Žarek, 2012. 251 str., ilustr. ISBN 978-961-92643-7-9. [COBISS.SI-ID263548416]

543. PHILIPS, David A.. V 21 dneh usvojite numerologijo, (Zbirka Primula). Brežice: Primus, 2012. 186 str. ISBN 978-961-6804-79-0. [COBISS.SI-ID 264301568]

544. PHILLIPS, Susan Elizabeth. Ljubo doma, (Zbirka Oddih). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2013. 487 str. ISBN 978-961-01-2856-4. [COBISS.SI-ID 266347776]

545. Pirhi in drugi velikonočni izdelki, (Vzemi me s seboj). [1. izd.]. [Ljubljana: Mladinska knjiga, 2013]. [32] str., [2] f. z nalepkami, ilustr. ISBN 978-961-01-2569-3. [COBISS.SI-ID 264986624]

546. PIROTTA, Saviour. Velikanska knjiga o velikanih. Murska Sobota: Pomurska založba, 2012. 23 str., ilustr. ISBN 978-961-249-141-3. [COBISS.SI-ID 260799744]

547. Pisana druščina, Igramo se. Škofljica: Blitz Film & Video Distribution, 2012. 1 video DVD (ca 49 min), barve, zvok (Dolby Digital 2.0). [COBISS.SI-ID 264429824]

548. Pisana druščina, Nenavaden svet. Škofljica: Blitz Film & Video Distribution, 2012. 1 video DVD (ca 42 min), barve, zvok (Dolby Digital 2.0). [COBISS.SI-ID 264168448]

549. Pisana druščina, V naravi. Škofljica: Blitz Film & Video Distribution, 2012. 1 video DVD (ca 49 min), barve, zvok (Dolby Digital 2.0). [COBISS.SI-ID 264431616]

550. Pisana druščina, Vesel dan. Škofljica: Blitz Film & Video Distribution, 2012. 1 video DVD (ca 42 min), barve, zvok (Dolby Digital 2.0). [COBISS.SI-ID 264430080]

551. Pisana druščina, Vozimo se. Škofljica: Blitz Film & Video Distribution, 2012. 1 video DVD (ca 42 min), barve, zvok (Dolby Digital 2.0). [COBISS.SI-ID 264432640]

552. Pisana druščina, Zabava. Škofljica: Blitz Film & Video Distribution, 2012. 1 video DVD (ca 49 min), barve, zvok (Dolby Digital 2.0). [COBISS.SI-ID 264425472]

553. Pisana druščina, Živali. Škofljica: Blitz Film & Video Distribution, 2012. 1 video DVD (ca 42 min), barve, zvok (Dolby Digital 2.0). [COBISS.SI-ID 264430848]

554. PISCHEL, Gina. Zgodovina umetnosti : slikarstvo, kiparstvo, arhitektura, uporabna umetnost. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1969. 3 zv. (326; 327; 328 str.), ilustr. [COBISS.SI-ID 23033345]

555. PIŠT’ANEK, Peter. Rivers of Babylon, (Zbirka Roman). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012. 380 str. ISBN 978-961-01-2278-4. [COBISS.SI-ID 263020544]

556. PITAMIC, Maja. Otroške igre : zabavne dejavnosti po metodi montessori : [od 1. do 3. leta in več], (Zbirka Za starše in vzgojitelje). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2013. 159 str., ilustr. ISBN 978-961-01-2634-8. [COBISS.SI-ID 264069120]

557. PITAMIC, Maja. Pokaži mi, kako se to naredi : spoznavanje dejavnosti po metodi montessori : [od 2. do 5. leta], (Zbirka Za starše in vzgojitelje). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2013. 165, [11] str., ilustr. ISBN 978-961-01-2624-9. [COBISS.SI-ID 264068352]

558. PITINO, Rick, REYNOLDS, Bill. Izberite uspeh! : deset korakov k uspehu v poslu in življenju, (Zbirka Retorika uspeha). Ljubljana: Amalietti & Amalietti, 2000. 218 str. ISBN 961-6235-44-3. [COBISS.SI-ID110036480]

559. PIVEC, Gregor. Filip Terč, : začetnik moderna apiterapije. 1. natis. Maribor: Pivec, 2013. 109 str., ilustr. ISBN 978-961-6897-24-2. [COBISS.SI-ID 73417473]

560. POČIVAVŠEK, Marija. En gros & en detail : trgovina v Sloveniji do druge svetovne vojne : trendi, strukture, prakse, (Zgodovini.ce, 13). Celje: Zgodovinsko društvo, 2012. 416 str., ilustr. ISBN 978-961-6845-03-8. [COBISS.SI-ID 263525888]

561. PODBREGAR, Iztok, KOREN, Božidar, DVORŠEK, Nastja, ŽIROVNIK, Janez, MIKLAVČIČ, Marjan, OSTERMAN, Andrej, ŽUPANIČ, Franc Željko, IVANUŠA, Teodora, SOTLAR, Andrej, PODBREGAR, Iztok (ur.). Obveščevalno-varnostna dejavnost : procesi, metode, nadzor : znanstvena monografija. Ljubljana: Fakulteta za varnostne vede, 2012. 500 str., ilustr. ISBN 978-961-6821-31-5. [COBISS.SI-ID 264624128]

562. PODGORNIK REŠ, Ruth. Cvetoče razkošje : za okrasitev hiše, balkona, terase, okenske police. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2008. 148 str., barvne fotogr. ISBN 978-961-01-0414-8. [COBISS.SI-ID237007616]

563. PODGORNIK, Ana, UDOVIČ, Boštjan. Kulturna diplomacija slovanskih držav v Evropski uniji, (Knjižna zbirka Acta diplomatica). Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2012. 238 str., ilustr., tabele. ISBN 978-961-235-613-2. ISBN 978-961-235-614-9. http://www.fdv.uni-lj.si/zalozba/edostop.asp. [COBISS.SI-ID 263958528]

564. PODGORŠEK, Mojiceja. Krtek Škrtek najde nov dom. 1. izd. Domžale: Epistola, 2013. [26] str., ilustr. ISBN 978-961-93236-6-3. [COBISS.SI-ID 264630016]

565. PODGORŠEK, Mojiceja. Osel in petelin. 1. izd. Domžale: Epistola, 2013. [25] str., ilustr. ISBN 978-961-93236-8-7. [COBISS.SI-ID 265953536]

566. PODGORŠEK, Mojiceja. Petelin Pepin. 1. izd. Domžale: Epistola, 2012. [25] str., ilustr. ISBN 978-961-93236-3-2. [COBISS.SI-ID 260620544]

567. PODGORŠEK, Mojiceja. Tri pujske. 1. izd. Domžale: Epistola, 2013. [25] str., ilustr. ISBN 978-961-93236-7-0. [COBISS.SI-ID 265841920]

568. PODGORŠEK, Mojiceja. Zlato jabolko. Domžale: Epistola, 2012. [25] str., ilustr. ISBN 978-961-93236-2-5. [COBISS.SI-ID 260569344]

569. PODRŽAJ, Primož. Linearna teorija krmiljenja sistemov. 1. izd. Ljubljana: Fakulteta za strojništvo, 2011. 208 str., ilustr. ISBN 978-961-6536-49-3. [COBISS.SI-ID 256329472]

570. POGAČNIK, Marko, ŠPANJOL, Igor (ur.). Marko Pogačnik : umetnost življenja – življenje umetnosti = the art of life – the life of art. Ljubljana: Moderna galerija, 2012. 287 str., ilustr., fotogr. ISBN 978-961-206-101-2. [COBISS.SI-ID 263578880]

571. Polhograjsko hribovje. Ljubljana: Planinska zveza Slovenije, 2012. 1 zvd, barve. ISBN 978-961-6870-11-5. [COBISS.SI-ID 263541760]

572. STUDEN, Andrej (ur.). Pomisli na jutri : o zgodovini (samo)odgovornosti, (Zbirka Vpogledi, 6). Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2012. 280 str. ISBN 978-961-6386-40-1. [COBISS.SI-ID 264729344]

573. POPOVIĆ, Katjuša. Prodano življenje : biografija žrtve trgovine z ljudmi v Republiki Sloveniji. 1. izd. Ljubljana: Društvo Ključ – center za boj proti trgovini z ljudmi, 2012. 72 str. ISBN 978-961-93337-0-9. [COBISS.SI-ID 262333440]

574. ANKO, Boštjan (ur.), PERKO, Franc (ur.). Za naš gozd : gozdarska anketa 1941. : zbornik referatov prvega posveta o stanju gozdarstva na Slovenskem, Ljubljana, 27. februarja – 1. marca 1941. Ljubljana: Zveza gozdarskih društev Slovenije, Gozdarska založba, 2012. 520 str., ilustr. ISBN 978-961-6142-26-7. [COBISS.SI-ID263032832]

575. POTOČNIK, Dragan. Šahrah, (Zbirka Branje, Poezija). 1. natis. Maribor: Pivec, 2012. 81 str. ISBN 978-961-6897-07-5. [COBISS.SI-ID 71795713]

576. POZNANSKI, Ursula. Erebos. 1. izd. Tržič: Učila International, 2013. 415 str. ISBN 978-961-00-1767-7. [COBISS.SI-ID 265392896]

577. PRAPROTNIK-ZUPANČIČ, Lilijana. Mačji zakaji, (Zbirka Žlabudron). 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2013. [29] str., ilustr. ISBN 978-961-01-2236-4. [COBISS.SI-ID 265316864]

578. PREDIN, Zoran. Druga žena v haremu : (potopisi, dnevniki in zabeležke). Ljubljana: Artbiro, 2012. 181 str. ISBN 978-961-93349-0-4. [COBISS.SI-ID 262814464]

579. Predlog zakona o konoplji. 1. izd. Komen: Združenje umetnikov Paviljon, 2013. 129 str. ISBN 978-961-269-962-8. [COBISS.SI-ID 266064384]

580. PREGL KOBE, Tatjana. Šaljivke. Jezero: Morfem, 2012. [25] str., ilustr. ISBN 978-961-6840-64-4. [COBISS.SI-ID 263375360]

581. PREGL, Sanja. Si, čeprav te ni, (Zbirka Ljubezni je za vse dovolj, 4). Jezero: Morfem, 2012. [25] str., ilustr. ISBN 978-961-6840-67-5. [COBISS.SI-ID 263588608]

582. PREGL, Sanja. Vse za prijatelja, (Zbirka Medvedek dobre volje). Brezovica pri Ljubljani: Polirni center, 2012. 59 str., ilustr. ISBN 978-961-269-862-1. [COBISS.SI-ID 264507136]

583. PREGL, Slavko. Velika skrivnostna skrivnost. 1. izd. Dob: Miš, 2013. 66 str., ilustr. ISBN 978-961-272-113-8. [COBISS.SI-ID 265633024]

584. PRELOVŠEK, Mitja. The dynamics of the present-day speleogenetic processes in the stream caves of Slovenia, (Carsologica, 15). Ljubljana: Založba ZRC: = ZRC Publishing, 2012. 152 str., ilustr. ISBN 978-961-254-405-8. [COBISS.SI-ID 264383232]

585. Premium rush = [Brez zavor]. Škofljica: Blitz Film & Video Distribution, 2012. 1 video DVD (ca 88 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). http://www.imdb.com/title/tt1547234/. [COBISS.SI-ID 1101768798]

586. PREMRL, Božidar. Cerkev sv. Valentina v Črnem Kalu : ob stoletnici njene dograditve. Predloka: Župnija, 2012. 152 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 262630912]

587. PREŠEREN, France. Zdravljica, (Zbirka Velike slikanice). 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2013. [23] str., ilustr. ISBN 978-961-01-2234-0. [COBISS.SI-ID 265005056]

588. PRICE, Gillian. Benetke : [nasveti za ogled naj 10 znamenitosti], (Naj 10). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012. 160 str., ilustr. ISBN 978-961-01-2559-4. [COBISS.SI-ID 263278848]

589. Primorska srečanja. Nova Gorica; Koper; Idrija: Društvo sociologov in politologov severnoprimorskih občin, 1977-. ISSN 0350-5723. [COBISS.SI-ID 5091586]

590. PRIMOŽIČ, Aljana. Heksnšusi —. Ljubljana: Slon, 2002. [141] str., ilustr. ISBN 961-6155-16-4. [COBISS.SI-ID 121103360]

591. JERIN, Anja, PUKL, Adela, ŽIDOV, Nena, HAFNER, Marjutka, SPANŽEL, Špela, KOVAČEC NAGLIČ, Ksenija, VALENTINČIČ FURLAN, Nadja, DULAR, Andrej. Priročnik o nesnovni kulturni dediščini, (Zbirka Priročniki SEM). Ljubljana: Slovenski etnografski muzej, 2012. 70 str., ilustr. ISBN 978-961-6388-32-0. [COBISS.SI-ID264491520]

592. PRODAN, Silvan. Kako majhen je svet. Ljubljana: Jutro, 2012. 79 str., fotogr. ISBN 978-961-6746-63-2. [COBISS.SI-ID 263844864]

593. ŽMITEK, Andrej (ur.). Psihoterapevtski ukrepi za vsakdanjo rabo 2 : [zbornik], Begunje, 19. in 20. november 2010. Begunje: Psihiatrična bolnišnica, 2010. 146 str., graf. prikazi. ISBN 978-961-6510-04-2. [COBISS.SI-ID 253161728]

594. ŽMITEK, Andrej (ur.). Psihoterapevtski ukrepi za vsakdanjo rabo 3 : [zbornik], Begunje, 18. in 19. november 2011. Begunje: Psihiatrična bolnišnica, 2011. 160 str., graf. prikazi. ISBN 978-961-6510-05-9. [COBISS.SI-ID 258490112]

595. ŽMITEK, Andrej (ur.). Psihoterapevtski ukrepi za vsakdanjo rabo 4 : [zbornik], Begunje, 30. november in 1. december 2012. Begunje: Psihiatrična bolnišnica, 2012. 159 str. ISBN 978-961-6510-06-6. [COBISS.SI-ID264198656]

596. ŽMITEK, Andrej (ur.). Psihoterapevtski ukrepi za vsakdanjo rabo : [zbornik], Begunje, 27. in 28. november 2009. Begunje: Psihiatrična bolnišnica, 2009. 133 str., ilustr. ISBN 978-961-6510-03-5. [COBISS.SI-ID248400384]

597. PUHAR, Alenka. Mira Mihelič : družinska slika z gospo : življenje in delo Mire Mihelič (1912-1985), (Album). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012. 265 str., ilustr. ISBN 978-961-01-2283-8. [COBISS.SI-ID 262101248]

598. RABE, Cordula. Španska Jakobova pot : od Pirenejev do Santiaga de Compostela in naprej do Finisterre in Muxíe : vse etape – z različicami in višinskimi profili. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2013. 226 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-01-2330-9. [COBISS.SI-ID 265087744]

599. RAKOVEC-FELSER, Zlatka. Na valovih sreče in pogube : kraljica Barbara Celjska : roman, (Zbirka Branje, Proza). 1. natis. Maribor: Pivec, 2012. 335 str., ilustr. ISBN 978-961-6897-08-2. [COBISS.SI-ID 71731457]

600. RANKE-HEINEMANN, Uta. Evnuhi za nebeško kraljestvo : katoliška cerkev in spolnost do Jezusa do Benedikta XVI. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2012. 501 str. ISBN 978-961-241-688-1. [COBISS.SI-ID 263786752]

601. RATEJ, Mateja. Človek v času. Ljubljana: Študentska založba, 2013. 148 str. ISBN 978-961-242-685-9. [COBISS.SI-ID 267515904]

602. RATSCH, Tanja. Velike posodovke, (Zbirka Takojšnja pomoč). 1. natis. Kranj: Narava, 2013. 128 str., ilustr. ISBN 978-961-6893-17-6. [COBISS.SI-ID 264129280]

603. RATZINGER, Georg, HESEMANN, Michael. Moj brat, papež. 1. izd. Ljubljana: Družina, 2012. 264 str., [8] str. pril., ilustr. ISBN 978-961-222-926-9. [COBISS.SI-ID 263499264]

604. REBA, Matea. Maruškin svet, Zlata ribica. Domžale: Studio Hieroglif, 2013. 28 str., ilustr. ISBN 978-961-93125-5-1. [COBISS.SI-ID 265366016]

605. Red tails : inspired by true events = [Rdeči repi] : navdihnjeno z resničnimi dogodki. Škofljica: Blitz Film & Video Distribution, 2013. 1 video DVD (ca 120 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0).http://www.imdb.com/title/tt0485985/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 1101772894]

606. REGOVEC, Matjaž. Psihoanalitična alkimija : uvod v simboliko in psihodinamiko transformacije. Ljubljana: Hermes IPAL, založba Instituta za psihološko astrologijo in psihoanalizo, 2012. 307 str., ilustr. ISBN 978-961-93111-3-4. [COBISS.SI-ID 262437632]

607. REICHENBERG, Mitja. Poslušajmo filme : filmska glasba skozi žanre in druge svetove. 1. natis. Ljubljana: UMco, 2013. 167 str., ilustr. ISBN 978-961-6803-66-3. [COBISS.SI-ID 266225920]

608. REID, Camilla, BUSBY, Ailie. To je Sara : knjiga o tem, kako je biti majhen. Jezero: Morfem, cop. 2013. [18] str., ilustr. ISBN 978-961-6840-74-3. [COBISS.SI-ID 263008768]

609. REZMAN, Peter. Zahod jame, (Literarna zbirka Goga). Novo mesto: Goga, 2012. 281 str. ISBN 978-961-277-033-4. [COBISS.SI-ID 264512768]

610. RIHA, Rado. Kant in drugi kopernikanski obrat v filozofiji, (Philosophica, Series Moderna). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2012. 422 str. ISBN 978-961-254-408-9. [COBISS.SI-ID 264539904]

611. ROACH, Joseph. Igralčeva strast : študije iz znanosti igre, (Knjižnica Mestnega gledališča ljubljanskega, zv. 158). Ljubljana: Mestno gledališče ljubljansko, 2012. 382 str., ilustr. ISBN 978-961-6369-32-9. [COBISS.SI-ID264824832]

612. ROBERTS, Nora. Druga sreča, (Trilogija Gostišče Boonsboro, 1). Izola: Meander, 2013. 295 str. ISBN 978-961-6887-33-5. [COBISS.SI-ID 265577472]

613. ROBERTS, Nora. Zadnji fant, (Trilogija Gostišče Boonsboro, 2). Izola: Meander, 2013. 294 str. ISBN 978-961-6887-37-3. [COBISS.SI-ID 266121984]

614. RODE, Franc. Rimski nagovori. 1. izd. Ljubljana: Družina, 2012. 213 str. ISBN 978-961-222-930-6. [COBISS.SI-ID 264217856]

615. ROGEL, Anika, ROGEL, Marjan. Slovenska družina za domačo in popotno mizo. Jezero: Morfem, 2013. 219 str., ilustr. ISBN 978-961-6840-77-4. [COBISS.SI-ID 265284864]

616. ROJC, Tatjana. Tako sem živel : stoletje Borisa Pahorja, (Album). 1. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2013. 279 str., ilustr. ISBN 978-961-231-913-7. [COBISS.SI-ID 268060672]

617. ROSANDA, Denis. Barve svetlobe, (Zbirka Svitanja). 1. izd. Piran: Društvo Knjižni krog, 2010. 68 str. ISBN 978-961-92886-0-3. [COBISS.SI-ID 251409152]

618. ROSE, Peter. Magnetno zdravljenje : kako izkoristiti moč naravnega magnetizma. 1. izd. Ljubljana: Ara, 2012. 112 str., ilustr. ISBN 978-961-6861-17-5. [COBISS.SI-ID 264018688]

619. ROŠ, Milenko, ZUPANČIČ, Ana Aleksandra. Priprava predstavitve s pomočjo PowerPoint orodja. Ljubljana: Šola retorike Ane Aleksandre Zupančič in Zdravka Zupančiča, 2012. ISBN 978-961-6697-12-5. [COBISS.SI-ID264312320]

620. ROWLING, J. K.. Nadomestne volitve, (Zbirka Roman). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012. 499 str. ISBN 978-961-01-2626-3. [COBISS.SI-ID 264124416]

621. ROZMAN, Andrej. Bober Bor, (Zbirka Velike slikanice). 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2013. [42] str., ilustr. ISBN 978-961-01-2219-7. [COBISS.SI-ID 264887552]

622. ROZMAN, Ksenija. Cerkev sv. Janeza v Bohinju, (Kulturni in naravni spomeniki Slovenije, 215). Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2012. 92 str., ilustr. ISBN 978-961-6902-09-0. [COBISS.SI-ID264493312]

623. Ruby Sparks. Ljubljana: Con film, 2013. 1 video DVD (ca 100 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1).http://www.imdb.com/title/tt1839492/?ref_=sr_1. [COBISS.SI-ID 1102035550]

624. RUDOLF, Matevž. Ko beseda podobo najde : slovenska literatura in film v teoriji in praksi : (1984-2012). 1. natis. Ljubljana: UMco: Slovenska kinoteka, 2013. 536 str., ilustr. ISBN 978-961-6803-64-9. [COBISS.SI-ID265723648]

625. RUGELJ, Samo. Delaj, teci, živi : zgodba o ljubiteljskem tekaču, ki se po dvajsetih letih sedenja odloči (spet) preteči maraton, (Zbirka Preobrazba). 2., dopolnjena izd. Ljubljana: UMco, 2013. 246 str. ISBN 978-961-6803-62-5. [COBISS.SI-ID 265287936]

626. The rum diary = Zapiti dnevnik. Vojnik: Fivia, 2012, p 2011. 1 video DVD (ca 120 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). http://www.imdb.com/title/tt0376136/. [COBISS.SI-ID 1099988062]

627. RUMINA, Miranda. Kodeks. Izola: Kerubin, 2004. 290 str., ilustr. ISBN 961-6437-09-7. [COBISS.SI-ID215425280]

628. RUS, Gašper, VALETIČ, Žiga. Gugalnica. Ljubljana: Ozara Slovenija, Nacionalno združenje za kakovost življenja; Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2013. 98 str., ilustr. ISBN 978-961-278-061-6. [COBISS.SI-ID 265351168]

629. RUSSELL, Rachel Renée. Zguba : dnevnik : zgodbe ne preveč nadarjene zvezdnice. Ljubljana: Grlica, 2013. 311 str., ilustr. ISBN 978-961-244-176-0. [COBISS.SI-ID 266185984]

630. RUTAR, Boris, LEŠNIK, Avgust (ur.). Militarizem – druga stran globalizacije, (Zbirka Dela, 2012, 2). 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012. 223 str. ISBN 978-961-237-549-2. [COBISS.SI-ID264065536]

631. PODPEČNIK, Jože (ur.), PÖRŠ, Simona (ur.). Sabljanje : veščina, tradicija, šport : zbornik ob 100-letnici osvojitve srebrne olimpijske medalje Rudolfa Cvetka. Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, 2012. 112 str., ilustr. ISBN 978-961-6169-79-0. [COBISS.SI-ID 264355072]

632. SADDLEWICK, A. B.. Velik strah, (Strašna Magda). Hoče: Skrivnost, 2013. 119 str., ilustr. ISBN 978-961-6793-91-9. ISBN 978-961-6793-92-6. [COBISS.SI-ID 265827584]

633. SAINT-EXUPÉRY, Antoine de. Kdor hoče videti, mora gledati s srcem : najlepše misli Antoina de Saint-Exupéryja. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012. [56] str., ilustr. ISBN 978-961-01-2594-5. [COBISS.SI-ID262932224]

634. SAM, Anej. Poklic človek. Ljubljana: Plamenica, 2013. 135 str., [8] str. pril., ilustr. ISBN 978-961-92373-1-1. [COBISS.SI-ID 264769536]

635. NADRAH, Anton, VIDMAR, Luka, FICKO, Majda Ana, KUKMAN, Jože, MOHAR, Ivan (ur.). Samostan Stična : domovanje patra Simona Ašiča. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2013. 199 str., Ilustr. ISBN 978-961-278-047-0. [COBISS.SI-ID 264435712]

636. SÁNCHEZ RUGELES, Eduardo. Ljubljana, (Knjižna zbirka Žepna Beletrina). Ljubljana: Študentska založba, 2013. 381 str. ISBN 978-961-242-570-8. [COBISS.SI-ID 265445376]

637. SANTAYANA, George. Pogovori v limbu, (Filozofska zbirka Aut, 59). Ljubljana: KUD Apokalipsa, 2013. 193 str. ISBN 978-961-6894-09-8. [COBISS.SI-ID 265261056]

638. SCHARANG, Michael. Komedija staranja : roman. 1. izd. Celovec: Mohorjeva, 2012. 211 str. ISBN 978-3-7086-0668-2. [COBISS.SI-ID 263876864]

639. Sedemdeset svetovnih čudes arhitekture. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2006. 304 str., ilustr. ISBN 86-11-17345-7. [COBISS.SI-ID 222568960]

640. SEDGWICK, Marcus. Norci in naključja, (Zbirka Krokarščine, knj. 3). 1. izd. Dob pri Domžalah: Miš, 2012. 249 str., ilustr. ISBN 978-961-272-094-0. [COBISS.SI-ID 263336448]

641. Seeking a friend for the end of the world = Iskanje prijatelja za konec sveta. Škofljica: Blitz Film & Video Distribution, 2012. 1 video DVD (ca 97 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0).http://www.imdb.com/title/tt1307068/. [COBISS.SI-ID 264376320]

642. SEGARRA, Georgina. Ko bom velik, bom — : s preprostimi izdelki in igrami spoznaj pisani svet poklicev. 1. natis. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2013. 95 str., ilustr. ISBN 978-961-251-345-0. [COBISS.SI-ID263119616]

643. SEMLIČ RAJH, Zdenka, OMAN, Žiga, MLINARIČ, Lučka. Maribor : mesto, hiše, ljudje : stavbna zgodovina starega mestnega jedra med sredino 18. stoletja in letom 1941. Maribor: Pokrajinski arhiv, 2012. 292 str., ilustr. ISBN 978-961-6507-50-9. [COBISS.SI-ID 71972609]

644. SENN, Stephen. Kockanje s smrtjo : slučajnost, tveganje in zdravje, (Knjižnica Sigma, 93). Ljubljana: DMFA – založništvo, 2012. 290 str., ilustr. ISBN 978-961-212-252-2. [COBISS.SI-ID 264740096]

645. BELL, Marvin, GEHER, István László, GOLUBOVICH, Ksenia, INGUANEZ, Simone, MERRILL, Christopher, ŠALAMUN, Tomaž, YOUNG, Dean. 7 poets 4 days 1 book. San Antonio: Trinity University Press, cop. 2009. XVII, 95 str. ISBN 978-1-59534-036-8. [COBISS.SI-ID 7392883]

646. SHEHADEH, Raja. Palestinski sprehodi : zapiski o pokrajini, ki izginja, (Zbirka Kaif). Ljubljana: Založba /*cf., 2012. 197 str., ilustr. ISBN 978-961-257-045-3. [COBISS.SI-ID 264007424]

647. REMŠKAR, Janja (ur.). Shranjeno bogastvo domačega vrta. Ljubljana: Vita založba, 2013. 302 str., ilustr. ISBN 978-961-93378-1-3. [COBISS.SI-ID 266103040]

648. SIMON, Francesca. Pomagam Herkulu. Jezero: Morfem, 2012. 126 str., ilustr. ISBN 978-961-6840-54-5. [COBISS.SI-ID 261791232]

649. SIMONITI, Barbara. Močvirniki : zgodbe iz Zelene Dobrave. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012. 294 str., ilustr. ISBN 978-961-01-2226-5. [COBISS.SI-ID 263887360]

650. SIMONOVIĆ, Ifigenija. V primežu srca : kolumne, 2008-2012. 1. izd. Maribor: Založba Pivec, 2013. 290 str., ilustr. ISBN 978-961-6897-23-5. [COBISS.SI-ID 73289729]

651. SIMOVIĆ, Ljubomir. Planet Donava in druge pesmi, (Poetikonove lire, knj. 36). Ljubljana: Književno društvo Hiša poezije, 2012. 141 str. ISBN 978-961-6758-37-6. [COBISS.SI-ID 264751104]

652. SIN, Kyong-suk. Prosim, pazi na mamo, (Zbirka Bralec). 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2013. 197 str. ISBN 978-961-241-745-1. [COBISS.SI-ID 267229440]

653. SITAR, Matej. America, my way. [Ljubljana: The Angry Bat, Fotoimpulz, 2012]. 3 zv. ([20; 20; 20 f.]), fotogr. ISBN 978-961-93414-0-7. [COBISS.SI-ID 264307200]

654. SKVARČA, Lojze. V svetlobi zarje, (Zlatorogova knjižnica, 31). Ljubljana: Lovska zveza Slovenije, 2005. 153 str., fotogr. ISBN 961-91731-0-4. [COBISS.SI-ID 223660032]

655. Skyfall, (007). Ljubljana: Con film, 2013. 1 video DVD (ca 137 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1).http://www.imdb.com/title/tt1074638/?ref_=sr_1. [COBISS.SI-ID 1102037598]

656. Slastne jedi z zelenjavo : 500 izbranih receptov. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2013. 378 str., ilustr. ISBN 978-86-11-17154-8. [COBISS.SI-ID 265332224]

657. SLEKOVEC, Metka. Splošna in anorganska kemija. 2. ponatis. Maribor: Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, 2010. 261 str., ilustr. ISBN 978-961-90223-7-5. [COBISS.SI-ID 65331201]

658. SLEKOVEC, Metka. Vaje iz kemije in agrokemije. 1. ponatis. Maribor: Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, 2009. 115 str., ilustr. ISBN 978-961-6317-14-6. [COBISS.SI-ID 63632897]

659. BIZJAK KONČAR, Aleksandra, SNOJ, Marko, GLOŽANČEV, Alenka, KERN, Boris, KOSTANJEVEC, Polona, KRVINA, Domen, LEDINEK, Nina, MICHELIZZA, Mija, PERDIH, Andrej, PETRIC, Špela, ŠIRCELJ-ŽNIDARŠIČ, Ivanka, ŽELE, Andreja, MIRTIČ, Tanja, GLIHA KOMAC, Nataša, KLEMENČIČ, Simona. Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, (Zbirka Slovarji). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2012. 407 str. ISBN 978-961-254-413-3. [COBISS.SI-ID 264823040]

660. GALIČIČ, Betka (ur.). Slovenija : športnoplezalni vodnik = guida d’arrampicata = Kletterführer = climbing guide. Ljubljana: Sidarta, 2007. 468 str., ilustr. ISBN 978-961-6027-48-9. [COBISS.SI-ID 233422848]

661. Costituzione della Repubblica di Slovenia. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije, 2009. 95 str. ISBN 978-961-204-440-4. http://imss.dz-rs.si/imis/dfb837fa79c8d819cc9c.pdf. [COBISS.SI-ID 247633152]

662. Zakon o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1), (Zbirka predpisov). 1. natis. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije, 2013. 205 str. ISBN 978-961-204-505-0. [COBISS.SI-ID 265358592]

663. Zakon o lokalni samoupravi (ZLS) : (neuradno prečiščeno besedilo). Zakon o financiranju občin (ZFO-1), (Zbirka predpisov). 1. natis. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije, 2013. 95 str. ISBN 978-961-204-502-9. [COBISS.SI-ID 265008128]

664. TRATNIK, Matjaž, VRENČUR, Renato. Zakon o zemljiški knjigi (ZZK-1) : (neuradno prečiščeno besedilo). Pravilnik o zemljiški knjigi. Pravilnik o elektronski izmenjavi podatkov med zemljiško knjigo in katastri, (Zbirka predpisov). Dotis 1. ponatisa. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije, 2012. 279 str. ISBN 978-961-204-484-8. [COBISS.SI-ID 261294848]

665. KOKALJ KOČEVAR, Monika, TOMINŠEK PEROVŠEK, Mateja (ur.), JEZERNIK, Božidar (ur.), HUDALES, Jože (ur.). Slovenke v dobi moderne. Ljubljana: Muzej novejše zgodovine Slovenije, 2012. 143 str., ilustr. ISBN 978-961-6665-17-9. [COBISS.SI-ID 260527872]

666. MARKOVIČ, Andreja, STRITAR, Mojca, JERMAN, Tanja, PISEK, Staša, LUTAR, Mateja (ur.). Slovenska beseda v živo 1a, Učbenik za začetni tečaj slovenščine kot drugega/tujega jezika. 1. natis. V Ljubljani: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012. 123 str., ilustr. 1 CD. ISBN 978-961-237-525-6. [COBISS.SI-ID 263318272]

667. MOLIČNIK, Simona (ur.). Slovenska zemlja v pesmi in besedi 3, Strast godca = Slovenia in song and prose 3, A musician’s passion. Ljubljana: RTV Slovenija, Založba kaset in plošč: Prvi program Radia Slovenija, p, cop. 2012. 1 CD (65 min, 31 sek), stereo. ISBN 978-961-92981-3-8. [COBISS.SI-ID 264396032]

668. KLADNIK, Drago, CIGLIČ, Rok, HRVATIN, Mauro, PERKO, Drago, REPOLUSK, Peter, VOLK, Manca, KREK, Simon, KLADNIK, Drago (ur.), PERKO, Drago (ur.). Slovenski eksonimi, (Geografija Slovenije, 24). Ljubljana: Založba ZRC, 2013. 244 str., zvd., graf. prikazi. ISBN 978-961-254-412-6. [COBISS.SI-ID 264766976]

669. VINTAR, Špela (ur.). Slovenski prevodi skozi korpusno prizmo, (Zbirka Prevodoslovje in uporabno jezikoslovje). 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2013. 211 str., ilustr., tabele, graf. prikazi. ISBN 978-961-237-565-2. [COBISS.SI-ID 265692928]

670. KRAVOS, Bogomila. SAG – Trst : (Slovensko amatersko gledališče od sezone 1971/72 do sezone 1976/77). Ljubljana: Slovenski gledališki muzej, 2012. 134 str., ilustr. ISBN 978-961-6860-07-9. [COBISS.SI-ID265013760]

671. HALITI, Bajram, JURIČ, Petra, NIKOLOVSKI, Gjoko, ĐONLIĆ, Hazemina. Slovensko-romski slovar = Slovenikano-rromano alavari : [na osnovi srbsko-romskega slovarja avtorja Bajrama Halitija]. Maribor: Frekvenca, socialno-kulturno združenje nemirnih in aktivnih, 2012. 312 str., ilustr. ISBN 978-961-269-826-3. [COBISS.SI-ID263864832]

672. SMOLAR, Adi. Domišljava žaba. Radeče: Literarni val, 2013. [16] str., ilustr. ISBN 978-961-93292-3-8. [COBISS.SI-ID 266035200]

673. SMOLAR, Adi. Radovedna putka. Radeče: Literarni val, 2013. 16 str., ilustr. ISBN 978-961-93292-2-1. [COBISS.SI-ID 265971456]

674. SOHN-RETHEL, Alfred. Ekonomija in razredna struktura nemškega fašizma : zapiski in analize, (Zbirka Refleksija, 2012, 6). Ljubljana: Sophia, 2012. 222 str. ISBN 978-961-6768-50-4. [COBISS.SI-ID 264847616]

675. SORČ, Ciril. Velikonočna skrivnost : razodetje Božjega srca. Ljubljana: Župnijski zavod Dravlje, 2005. 127 str. ISBN 961-6123-72-6. [COBISS.SI-ID 218092288]

676. LAMBERGER KHATIB, Maja (ur.). Sožitje med kulturami : poti do medkulturnega dialoga II. Maribor: Filozofska fakulteta, Center za medkulturno sodelovanje z državami Azije, Afrike in Latinske Amerike: Pivec, 2012. 185 str., ilustr. ISBN 978-961-6897-16-7. [COBISS.SI-ID 72966401]

677. Sranje : ampak če se sekiraš, ne bo nič bolje. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2013. [184] str., ilustr. ISBN 978-961-01-2609-6. [COBISS.SI-ID 264363776]

678. KOMAC, Miran, BEŠTER, Romana, MEDVED, Felicita, MEDVEŠEK, Mojca, PIRC, Janez, ROTER, Petra, VREČER, Natalija. Srbi v Beli krajini : Vrlinić, Radojčić i Kordić su bili prvi naseljenici 1593. Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja, 2012. 109 str., ilustr. ISBN 978-961-6159-40-1. [COBISS.SI-ID 264643840]

679. STANONIK, Marija. Folkloristični portreti iz treh stoletij : od baroka do moderne. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2012. 424 str., portreti. ISBN 978-961-254-406-5. [COBISS.SI-ID 264367616]

680. STANONIK, Marija (ur.). Stare slovenske molitve. 1. izd. Ljubljana: Družina, 2013. 294 str., ilustr. ISBN 978-961-222-938-2. [COBISS.SI-ID 265177600]

681. STEINER, Rudolf. Dinamično biološka prehrana : duhovna znanot v prehrani. Šmarješke Toplice: Stella, 2011. 181 str. ISBN 978-961-246-246-8. ISBN 978-961-246-247-5. [COBISS.SI-ID 255923200]

682. STIBAL, Vianna. Theta zdravljenje : odkrijte eno od najmogočnejših tehnik energijskega zdravljenja na svetu!. 2. ponatis. Ljubljana: Filargo, 2013. 309 str., ilustr. ISBN 978-961-93237-3-1. [COBISS.SI-ID265642496]

683. STIRLING, Joss. Kradljiva Phoenix. 1. izd. Hlebce: Zala, 2013. 332 str. ISBN 978-961-6859-24-0. ISBN 978-961-6859-25-7. [COBISS.SI-ID 265578752]

684. STONE, Tom. Kako?. Ljubljana: Chiara, 2013. 272 str. ISBN 978-961-93134-5-9. [COBISS.SI-ID266926080]

685. STOPAR, Ivan. Najlepši slovenski gradovi. 1. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2008. 267 str., ilustr. ISBN 978-961-231-648-8. [COBISS.SI-ID 237034240]

686. STRAŠEK, Milenko. Mejaši mojih gmajn : [pesniška zbirka]. Celje: samozal., 2009. 255 str., ilustr. ISBN 978-961-245-797-6. [COBISS.SI-ID 247572992]

687. STRITAR, Andrej. 111 izletov po slovenskih gorah, (Vodniki). 9. dopolnjena izd. Ljubljana: Sidarta, 2013. 280 str., ilustr. ISBN 978-961-6027-69-4. [COBISS.SI-ID 266398976]

688. STRITAR, Josip. Prijatelja = Due amici. Novo mesto: Goga, 2012. [24] str., ilustr. ISBN 978-961-277-032-7. [COBISS.SI-ID 264178432]

689. STRITAR, Josip. Prijatelja = Prijateljni. Novo mesto: Goga, 2012. [24] str., ilustr. ISBN 978-961-277-031-0. [COBISS.SI-ID 264178176]

690. STRITAR, Mojca. Od glave do pet : Andi od Ognjene zemlje do Venezuele. Ljubljana: Kibuba, 2012. 168 str., fotogr. ISBN 978-961-91797-4-1. [COBISS.SI-ID 262292736]

691. ŽELJEZNOV SENIČAR, Maruška (ur.). Ustvarjalno preživljanje prostega časa v OPB : zbornik. Ljubljana: MiB, 2013. 150 str., ilustr. ISBN 978-961-92823-7-3. [COBISS.SI-ID 266065152]

692. STUTZ, Phil, MICHELS, Barry. Orodja : spremenite probleme v pogum, samozavest in ustvarjalnost, (Zbirka Nezavedno). Brežice: Primus, 2012. 243 str. ISBN 978-961-6804-60-8. [COBISS.SI-ID 261228800]

693. SUHODOLČAN, Primož. Peter Nos je še vedno vsemu kos, (Zbirka Peter Nos). 2. dopolnjena izd. Ljubljana: Karantanija, 2013. [16] str., barvne ilustr. ISBN 978-961-275-084-8. [COBISS.SI-ID 265596416]

694. Surf’s up = [Divji valovi]. Škofljica: BLITZ film & video distribution, p 2007. 1 video DVD-9 (82 min), barve, zvok (Dolby digital 5.1, DS). [COBISS.SI-ID 14848825]

695. SVETINA, Peter. Mrožek, mrožek, (Zbirka Velike slikanice). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2013. [33] str., ilustr. ISBN 978-961-01-2694-2. [COBISS.SI-ID 265272064]

696. ČALE, Morana, JUVAN, Marko (ur.). Svetovne književnosti in obrobja, (Studia litteraria). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2012. 416 str., ilustr. ISBN 978-961-254-398-3. [COBISS.SI-ID 263955712]

697. ŠABEC, Robert. Rdeča pošast : [kratka proza], (Zbirka Aurora, 8). Ljubljana: KUD Apokalipsa, 2012. 167 str., ilustr. ISBN 978-961-6644-93-8. [COBISS.SI-ID 260014592]

698. ŠALAMUN, Tomaž. Ballata per Metka Krašovec, (Poesia come pane). Baronissi (SA): Multimedia, 2011. 146 str. ISBN 88-86203-58-6. [COBISS.SI-ID 7316376]

699. ŠALAMUN, Tomaž. The blue tower. Boston: Houghton Mifflin Harcourt, 2011. 86 str. ISBN 978-0-547-36476-6. ISBN 0-547-36476-8. [COBISS.SI-ID 259129344]

700. ŠALAMUN, Tomaž. El manzano, (Colección Lira). Ciudad de La Habana (Cuba): Editorial Arte y Literatura, cop. 2010. 112 str. ISBN 978-959-03-0528-3. [COBISS.SI-ID 1098184286]

701. ŠALAMUN, Tomaž. On the tracks of wild game, (Eastern European Poets Series, no. 29). 1st American ed. Brooklyn: Ugly Duckling Presse; Berkeley: Distributed to the trade by Small Press Distribution, 2012. 106 str. ISBN 978-1-933254-95-1. [COBISS.SI-ID 261982976]

702. ŠALAMUN, Tomaž. Poker, (Eastern European poets series, 20). 2nd ed. Brooklyn: Ugly Duckling Press: distributed by SPD, Small Press Distribution: distributed by Consortium (through Zephyr Press), 2008. V, 75 str. ISBN 978-0-939010-96-7. ISBN 978-1-933254-31-9. [COBISS.SI-ID 243166208]

703. ŠALAMUN, Tomaž. Riječ je temelj svijeta : izbor, 1987-2011. Cetinje: OKF, 2012. 178 str. ISBN 978-86-85747-52-6. [COBISS.SI-ID 20960272]

704. ŠALAMUN, Tomaž. Rudert! Rudert! : Gedichte. Deutsche Erstausg. Wien: Edition Korrespondenzen, cop. 2012. 160 str. ISBN 978-3-902113-95-5. [COBISS.SI-ID 1101503838]

705. ŠALAMUN, Tomaž. There’s the hand and there’s the arid chair. Denver (Colorado): Counterpath Press, 2009. VIII, 112 str. ISBN 978-1-933996-12-7. [COBISS.SI-ID 244791808]

706. ŠALAMUN, Tomaž. To read: to love, (The words & the world box-set collection). [Hong Kong]: The Chinese University Press, cop. 2011. 65 str. ISBN 978-962-996-519-8. [COBISS.SI-ID 15510066]

707. ŠALAMUN, Tomaž. Živa rana, živi sok. <Maribor>: Obzorja, 1988. 66 str. ISBN 86-377-0346-1. [COBISS.SI-ID 3877120]

708. ŠAROTAR, Dušan. Ne morje ne zemlja, (Literarna zbirka Goga). Novo mesto: Goga, 2012. 276 str. ISBN 978-961-277-035-8. [COBISS.SI-ID 264793088]

709. LONČAR, Sanja, TOPOLOVEC, Sabina, KOČEVAR FETAH, Marija, BAĆAC, Nadja. Ščepec védenja : zamolčane zdravilne moči začimb, (Skupaj za zdravje človeka in narave). Ljubljana: Jasno in glasno, 2013. 399 str., ilustr. ISBN 978-961-93452-0-7. ISBN 978-961-93452-1-4. [COBISS.SI-ID 265574400]

710. ŠEGA CRNIČ, Saša. Božičkov zaljubljeni palček. Jezero: Morfem, 2012. [21] str., ilustr. ISBN 978-961-6840-62-0. [COBISS.SI-ID 263140352]

711. ŠIFRER, Boštjan. Dr. Jaz : ključ za spremembo nosiš v sebi. 1. izd. Ljubljana: samozal., 2012. 131 str., ilustr. ISBN 978-961-276-603-0. [COBISS.SI-ID 264543488]

712. ŠIMLEŠA, Bruno. Šola življenja : kako ustvarjati pristno srečo. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012. 210 str. ISBN 978-961-01-2603-4. [COBISS.SI-ID 264439296]

713. ŠIROK, Kaja. Kalejdoskop goriške preteklosti : zgodbe o spominu in pozabi, (Zbirka Kulturni spomin, knj. 2). Ljubljana: Založba ZRC, 2012. 203 str., [16] str. pril., ilustr. ISBN 978-961-254-403-4. [COBISS.SI-ID264309760]

714. ŠKOF, Lenart. Etika diha in atmosfera politike : od etike k politiki ali poskus o intersubjektivnosti, (Slovenska filozofska misel, 14). Ljubljana: Slovenska matica, 2012. 400 str., ilustr. ISBN 978-961-213-231-6. [COBISS.SI-ID 265246208]

715. ŠMAJS, Vinko. Sonce mojega življenja : izbor črtic. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2006. 171 str., ilustr. ISBN 961-218-615-4. [COBISS.SI-ID 225888256]

716. ŠORN, Živa. Mamamorfoza ali Sarina popolna preobrazba. 1. izd. Radovljica: Didakta, 2012. 216 str. ISBN 978-961-261-264-1. ISBN 978-961-261-266-5. [COBISS.SI-ID 263762432]

717. ŠTAMPE ŽMAVC, Bina. Tri pravljice, (Zbirka Domače branje Knjiga pred nosom). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012. 131 str., ilustr. ISBN 978-961-01-2116-9. [COBISS.SI-ID 264772864]

718. ŠTEFAN, Anja. Kotiček na koncu sveta, (Zbirka Velike slikanice). 3. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2013. 47 str., ilustr. ISBN 978-86-11-17011-4. [COBISS.SI-ID 265399040]

719. PEČEK, Andreja (ur.). 404 zabavne zamisli za risanje : [preprosta navodila korak za korakom]. [1. izd.]. [Ljubljana]: Mladinska knjiga, [2013]. 192 str., ilustr. ISBN 978-961-01-2586-0. [COBISS.SI-ID 266509056]

720. ŠTOK-VOJSKA, Nelda. Antonci v Pridvoru, Istrjani na Obali : zgodbe in igrice. Marezige: samozal., 2000. 159 str., ilustr. ISBN 961-236-084-7. [COBISS.SI-ID 110552320]

721. ŠTOK-VOJSKA, Nelda. Hrastova omara in Smrekov stol : čarodejka voda in druge pravljice. 1. natis. Ljubljana: Alba 2000, 2013. 30 str., ilustr. ISBN 978-961-6668-66-8. [COBISS.SI-ID 265146368]

722. ŠTOLFA, Franc. Italija in Italijani – naša usoda. Celje: Grafika Gracer, 2010. 210 str., ilustr. ISBN 978-961-6487-37-5. [COBISS.SI-ID 250618624]

723. ŠTRANCAR, Matjaž, MAROLT, Andrej, STARC, Janez Jožef, BUTALA, Matej. iPriročnik iPhone : uporaba in triki za iPhone. Ljubljana: Štrancar.com, 2013. X, 193 str., ilustr. ISBN 978-961-6877-08-4. ISBN 978-961-6877-09-1. [COBISS.SI-ID 265216768]

724. ŠTUHEC, Miran. Književne teme. Prvi natis. Maribor: Pivec, 2013. 198 str. ISBN 978-961-6897-17-4. [COBISS.SI-ID 72737281]

725. ŠTURM, Milica. Igranje na zaklenjene strune. 1. izd. V Ljubljani: Karantanija, 2012. 72 str. ISBN 978-961-275-079-4. [COBISS.SI-ID 263117824]

726. ŠUGMAN, Rajko. “Kristo, Kristo, Kristo —!” : življenje, športna ustvarjalnost in delo dipl. inž. gradbeništva Borisa Kristančiča. Ljubljana: Neo koncept, 2013. 203 str., ilustr. ISBN 978-961-269-996-3. [COBISS.SI-ID266446592]

727. ŠUPE, Anita. Resnice in laži o hrani : z izvorno prehrano do boljšega zdravja in primerne telesne teže. 1. izd. Ljubljana: Ara, 2013. 246 str. ISBN 978-961-6861-20-5. [COBISS.SI-ID 265895680]

728. TAVČAR, Ivan. Vrtoglavost duše, (Drevo besede). Ljubljana: Društvo 2000, 2012. 116 str. ISBN 978-961-6533-46-1. [COBISS.SI-ID 263974656]

729. TAYLOR, Barbara. Afriški safari : postavljanka. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2013. 1 postavljanka, barvne ilustr. ISBN 978-961-01-2561-7. [COBISS.SI-ID 262603264]

730. TAYLOR, Barbara. Dinozavri : postavljanka. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2013. 1 postavljanka, ilustr. ISBN 978-961-01-2554-9. [COBISS.SI-ID 262603008]

731. TAYLOR, Laini. Hči dima in kosti : prva knjiga trilogije Hči dima in kosti. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2013. 413 str. ISBN 978-961-01-2668-3. [COBISS.SI-ID 263872000]

732. TECCO HVALA, Sneža. Magdalenska gora : družbena struktura in grobni rituali železnodobne skupnosti = Magdalenska gora : social structure and burial rites of the Iron Age community, (Opera Instituti Archaeologici Sloveniae, 26). Ljubljana: Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, Založba ZRC, 2012. 434 str., ilustr. ISBN 978-961-254-400-3. [COBISS.SI-ID 264138496]

733. TERESA, KOLODIEJCHUK, Brian (ur.). Kjer je ljubezen, tam je Bog : pot do tesnejše združitve z Bogom in do večje ljubezni do drugih. 1. izd. Ljubljana: Novi svet: Družina, 2013. 363 str. ISBN 978-961-222-970-2. ISBN 978-961-6878-21-0. [COBISS.SI-ID 267539456]

734. TESSARO, Bruno. Gobe v košari : žepni vodnik za prepoznavanje in nabiranje gob. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2013. 380 str., fotogr. ISBN 978-961-01-2666-9. [COBISS.SI-ID 264280064]

735. TEULÉ, Jean. Trgovinica za samomore, (Zbirka Ginko, knj. 9). Ljubljana: Književno društvo Hiša poezije, 2012. 156 str. ISBN 978-961-6758-29-1. [COBISS.SI-ID 264047104]

736. COLQUHOUN, Alisa, LOGAR, Tine (ur.). 1001 način za hitro okrevanje. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2013. 352 str., ilustr. ISBN 978-961-01-2579-2. [COBISS.SI-ID 262741248]

737. BUCKINGHAM, Alan. 1001 izboljšava vrta. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2013. 287 str., ilustr. ISBN 978-961-01-2551-8. [COBISS.SI-ID 264082176]

738. KUNAVER, Jurij (ur.), JURANČIČ ŠRIBAR, Luna (ur.), GOSTINČAR, Mirjam (ur.), RAZPOTNIK, Špela (ur.). Tlakovanke : [reciklirka pesmi, aforizmov in šal kraljev & kraljic ulice]. V Ljubljani: Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice, 2012. 111 str., ilustr. ISBN 978-961-92747-3-6. [COBISS.SI-ID264607232]

739. TOBIAS, Franc. Dometi : misli in uvidi. Maribor: samozal., 2012. 153 str. ISBN 978-961-276-624-5. [COBISS.SI-ID 72536833]

740. TODOROVIĆ, Miroslav. Hohštapler. Šmarješke Toplice: Stella, 2013. 323 str., ilustr. ISBN 978-961-246-427-1. ISBN 978-961-246-426-4. [COBISS.SI-ID 267200000]

741. Tom and Jerry, Winter tails = [Tom in Jerry, Zimske zgodbe]. Ljubljana: Con film, 2012. 1 video DVD (ca 72 min), barve, zvok (Dolby Digital). [COBISS.SI-ID 1100845150]

742. TOMAŽ, Alenka. Na sipinah preteklosti : o poselitvi v okolici Turnišča v 5. in 4. tisočletju pr. n. št., (Zbirka Annales Mediterranei). Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Inštitut za dediščino Sredozemlja, Univerzitetna založba Annales, 2012. 89 str., ilustr., graf. prikazi. ISBN 978-961-6862-12-7. [COBISS.SI-ID 264489728]

743. TOMAŽIČ, Iztok, VIDIC, Tatjana. Z igro v čarobni svet narave : priročnik za naravoslovje v prvem triletju. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2013. 122 str., ilustr. ISBN 978-961-01-2133-6. [COBISS.SI-ID 265910784]

744. TOMAŽIN, Lilijana. Utrip misli. Krško: samozal. Anajilil – L. Tomažin, 2013. 109 str. ISBN 978-961-246-433-2. [COBISS.SI-ID 267280384]

745. TOPOLOVEC, Rajko. Ormoški Petriček. Ptuj: [samozal.] R. Topolovec, 2012. 184 str., ilustr. ISBN 978-961-276-553-8. [COBISS.SI-ID 71409409]

746. TORRES, Laura. Okrasi si oblačila : [kup izvirnih zamisli za ustvarjanje]. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2013. 32 str., ilustr. ISBN 978-961-01-2571-6. ISBN 978-961-01-2572-3. [COBISS.SI-ID 263193088]

747. TORRES, Laura. Okraski za zabavo : [kup izvirnih zamisli za ustvarjanje]. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2013. 32 str., ilustr. ISBN 978-961-01-2573-0. ISBN 978-961-01-2574-7. [COBISS.SI-ID 263198464]

748. ROŠKER, Jana S. (ur.), VAMPELJ SUHADOLNIK, Nataša (ur.). Tradicija v objemu modernosti : stoletje kitajskega preporoda, (Zbirka Razprave FF). 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012. 240 str., ilustr. ISBN 978-961-237-550-8. [COBISS.SI-ID 264097024]

749. TRATNIK, Alenka, LESKOVAR, Mitja. Business vocabulary in action : workbook for students of business English. 1. natis. Kranj: Narava, cop. 2013. 97 str. ISBN 978-961-6893-18-3. [COBISS.SI-ID 264587264]

750. ZUPANČIČ, Boštjan M. (ur.). Tretja od suhih krav : razprave o razlogih za razsulo. Domžale: samozal. A. Komat, 2012. 319 str. ISBN 978-961-93395-0-3. [COBISS.SI-ID 264025856]

751. TRINKO, Ivan, KOŠUTA, Miroslav (ur.). Zamejski viharnik. Trst: ZTT: = EST, 2006. 303 str., ilustr. ISBN 88-7174-080-7. [COBISS.SI-ID 2363116]

752. EXLEY, Helen (ur.). 365 misli o prijateljstvu : prijazna misel za vsak dan, (Zbirka 365 —). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2013. [368] str., ilustr. ISBN 978-961-01-2682-9. [COBISS.SI-ID 267834112]

753. EXLEY, Helen (ur.). 365 modrosti : modra misel za vsak dan, (Zbirka 365 —). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2013. [368] str., ilustr. ISBN 978-961-01-2685-0. [COBISS.SI-ID 267831040]

754. TROJANOW, Ilija. Tajanje, (Knjižna zbirka Žepna Beletrina). Ljubljana: Študentska založba, 2013. 164 str. ISBN 978-961-242-569-2. [COBISS.SI-ID 265441536]

755. Trouble with the curve = Znova v igri. Ljubljana: Con film, 2013. 1 video DVD (ca 106 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). http://www.imdb.com/title/tt2083383/?ref_=sr_1. [COBISS.SI-ID 1102026846]

756. TURNŠEK, Katarina. Otroške igre od 0 do 3 let. 1. izd. Ljubljana: MotoSI, 2013. 158 str., ilustr. ISBN 978-961-92572-1-0. [COBISS.SI-ID 264765184]

757. TURNŠEK, Metod. Med koroškimi brati : medvojni roman, (Knjižna zbirka Epika, povesti in romani, knj. 4). 1. izd. Ljubljana: Družina, 2013. 528 str., ilustr. ISBN 978-961-222-939-9. [COBISS.SI-ID 265176064]

758. 2 days in New York = Dva dni v New Yorku. Ljubljana: Cinemania group, 2012. 1 video DVD (ca 96 min), barve, zvok (Dolby Digital). http://www.imdb.com/title/tt1602472/. [COBISS.SI-ID 1101433438]

759. The 2013 World book year book : a review of the events of 2012 : the annual supplement to the World book encyclopedia. 1st printing. Chicago: World Book, 2013. 495 str., ilustr. ISBN 978-0-7166-0507-2. [COBISS.SI-ID 16643378]

760. TYLER, Anne. The Accidental Tourist, (Oxford bookworms library, Stage 5, Human Interest). Oxford: Oxford University Press, cop. 2008. 104 str., ilustr. ISBN 978-0-19-479215-8. [COBISS.SI-ID 8919860]

761. Ubuntu 12.04 : kako začeti z Ubuntujem 12.04. Šmarješke Toplice: Stella, 2013. 134 str., ilustr. ISBN 978-961-246-428-8. ISBN 978-961-246-429-5. [COBISS.SI-ID 267435776]

762. UEBE, Ingrid. Vampir v razredu, (Knjigoljub). Maribor: Hiša knjig, Založba KMŠ, 2013. 92 str., ilustr. ISBN 978-961-6744-73-7. [COBISS.SI-ID 72993025]

763. ERJAVEC, Jure (ur.), POPOVIČ, Aleš (ur.), TRKMAN, Peter (ur.). Uporaba poslovno-informacijskih rešitev, (Vaje Ekonomske fakultete). 1. natis. Ljubljana: Ekonomska fakulteta, 2013. 172 str., ilustr. ISBN 978-961-240-255-6. [COBISS.SI-ID 265254400]

764. IVANOVIĆ, Nataša, RESMAN, Blaž, KERMAVNAR, Simona, KOŠAK, Tina, LAZARINI, Franci, MARTELANC, Tanja, MOHAR, Katarina, MUŠINOVIĆ, Mina, OTER GORENČIČ, Mija, POTOČNIK, Tina, SERAŽIN, Helena, SERAŽIN, Helena (ur.), RESMAN, Blaž (ur.). Upravna enota Ajdovščina : občini Ajdovščina in Vipava, (Umetnostna topografija Slovenije). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2012. 2 zv. (739 str.), ilustr. ISBN 978-961-254-415-7. [COBISS.SI-ID 264992768]

765. Uradni list Republike Slovenije. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije, 1991-. ISSN 1318-0576.http://www.uradni-list.si, http://zakonodaja.gov.si. [COBISS.SI-ID 29487361]

766. GUŠTIN, Mitja (ur.). Urbana arheologija Kopra, (Annales Mediterranei, Archaeologia urbana, 1). Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales, 2011. 136 str., ilustr. ISBN 978-961-6862-10-3. [COBISS.SI-ID 259535872]

767. KUNSTLER, Miha, KOČEVAR, Boris, BOLE, Dragomil, MLADENOVIĆ, Mirko, MOŽE, Vinko. Varna vožnja : priročnik za voznike. 2. spremenjena izd. Ljubljana: Avto-moto zveza Slovenije, 2013. 269 str., ilustr. ISBN 978-961-6408-16-5. [COBISS.SI-ID 264533760]

768. VATSYAYANA. Kama sutra : [aforizmi o ljubezni]. Šmarješke Toplice: Stella, 2013. 228 str., ilustr. ISBN 978-961-246-405-9. ISBN 978-961-246-404-2. [COBISS.SI-ID 266534656]

769. Veleizdaja Slovenije : razorožitev Teritorialne obrambe RS maja 1990 : zbornik dokumentov in pričevanj o materi vseh afer z orožjem (pa tudi o njihovem očetu). Ljubljana: Nova obzorja, 2011. 364 str., ilustr. ISBN 978-961-92986-2-6. [COBISS.SI-ID 255955712]

770. VELIKONJA, Elvica. Rastejo pri nas : rastline Trnovskega gozda. Predmeja: samozal., 2012. 252 str., ilustr. ISBN 978-961-276-530-9. [COBISS.SI-ID 263330304]

771. VENE, Boris, GRUBIŠA, Nikola. Iz dnevnika novodobnega milijonarja — ali Bogastvo je v nas, (Zbirka Divine touch publishing). 1. ponatis. Ljubljana: Inisa, 2005. 366 str., ilustr. ISBN 961-91420-0-4. [COBISS.SI-ID222010368]

772. VERNE, Jules, SCHEFFLER, Ursel (ur.). Potovanje okoli sveta v 80 dneh, (Knjigoljub). Maribor: Hiša knjig, Založba KMŠ, 2013. 59 str., ilustr. ISBN 978-961-6744-75-1. [COBISS.SI-ID 72994561]

773. VESEL, Marija P.. Lov na slepe trunke. Ljubljana: Ekslibris, 2012. 255 str. ISBN 978-961-6838-43-6. [COBISS.SI-ID 264741632]

774. JABLANOVEC, Bojan (ur.). No one should have seen this : the theatre of Via Negativa, 2002-2011. Ljubljana: Maska, Institute for Publishing, Production and Education, 2012. 270 str., ilustr. ISBN 978-961-6572-30-9. [COBISS.SI-ID 264379648]

775. VICARY, Tim. Chemical secret, (Oxford bookworms library, Stage 3, Thriller & adventure). Oxford: Oxford University Press, cop. 2008. 72 str., ilustr. ISBN 978-0-19-479112-0. [COBISS.SI-ID 13227826]

776. VICARY, Tim. Skyjack!, (Oxford bookworms library, Thriller & adventure, Stage 3). Oxford [etc.]: Oxford University Press, cop. 2008. 72 str., ilustr. ISBN 978-0-19-479130-4. ISBN 978-0-19-479102-1. [COBISS.SI-ID1100769118]

777. BERNARD, Emerik, BREJC, Tomaž, CIUHA, Jože, CLAIR, Jean, GRAFENAUER, Niko, JEMEC, Andrej, JEVNIKAR, Ivo, KOMELJ, Milček, MAROEVIĆ, Tonko, MEDVED, Andrej, MISLEJ, Irene, MUHOVIČ, Jožef, OPPELT, Miro, PASQUALI, Marilena, PAHOR, Boris, PODRECCA, Boris, PUHAR, Alenka, TRONTELJ, Jože, TRŠAR, Marijan, ZGONIK, Nadja, ZIDIĆ, Igor, ZUPAN, Gojko. Videnja Zorana Mušiča. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2012. 301 str., ilustr. ISBN 978-961-268-018-3. [COBISS.SI-ID 263378432]

778. VIDMAR, Janja. Kebarie, (Zbirka Prva zorenja). 1. izd. Dob pri Domžalah: Miš, 2010. 145 str., ilustr. ISBN 978-961-272-028-5. [COBISS.SI-ID 252938752]

779. VIDMAR, Janja. Rebeka : kriminalni roman. Ljubljana: Ved, 2013. 208 str. ISBN 978-961-6814-97-3. [COBISS.SI-ID 264849408]

780. VIDMAR, Janja-Lucija. Brezno strasti : (kriminalno-erotični roman). Ljubljana: Ved, 2013. 192 str. ISBN 978-961-6814-99-7. [COBISS.SI-ID 265352960]

781. VIDMAR, Ksenija H.. Kozmopolitski patriotizem : historično-sociološki in etični vidiki neke paradigme, (Zbirka Razprave FF). 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012. 203 str. ISBN 978-961-237-556-0. [COBISS.SI-ID 264507392]

782. VIDMAR, Maja. Kako se zaljubiš, (Knjižna zbirka Beletrina). Ljubljana: Študentska založba, 2012. 137 str. ISBN 978-961-242-474-9. [COBISS.SI-ID 260576512]

783. VINCENT, Gabrielle. Ernest in Tinka sta izgubila Simona, (Zbirka Sanjska knjigica). 1. natis. Ljubljana: Sanje, 2013. [36] str., ilustr. ISBN 978-961-274-181-5. [COBISS.SI-ID 265450752]

784. VIRTUE, Doreen. V 21 dneh izboljšajte sporazumevanje z angeli, (Zbirka Primula). Brežice: Primus, 2012. 156 str. ISBN 978-961-6804-80-6. [COBISS.SI-ID 264432128]

785. LAZAR, Tomaž (ur.), NABERGOJ, Tomaž (ur.), JERIN, Barbara (ur.). Vitez, dama in zmaj : dediščina srednjeveških bojevnikov na Slovenskem. Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, 2011-. Zv. <1->, ilustr. ISBN 978-961-6169-80-6. [COBISS.SI-ID 264441600]

786. BOBOVNIK, Jožef, ROTOVNIK, Bojan (ur.), BURNIK, Stojan (ur.), GOLNAR, Tone (ur.), PEHANI, Peter (ur.), KADIŠ, Franc (ur.), KRPAČ, Franc (ur.), PERŠOLJA, Borut (ur.). Vodniški učbenik. 2., dopolnjena izd. Ljubljana: Planinska zveza Slovenije, 2012. 469 str., ilustr. ISBN 978-961-6870-06-1. [COBISS.SI-ID 262301184]

787. VOGEL, Colin. Nega konja. 2. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, cop. 2012. 216 str., ilustr. ISBN 978-961-01-2577-8. [COBISS.SI-ID 262463232]

788. VOLK, Vojko. Od naroda do države in nazaj : pet esejev o razpadu Jugoslavije, pravici do samoodločbe, Sloveniji in njeni samostojnosti, človekovih pravicah, Kosovu. Ljubljana: samozal., 2012. 282 str. ISBN 978-961-276-583-5. [COBISS.SI-ID 261294592]

789. VREČKO, Janez. Srečko Kosovel, slovenska zgodovinska avantgarda in zenitizem, (Znamenja, 89). Maribor: Obzorja, 1986. 261 str. ISBN 86-377-0124-8. [COBISS.SI-ID 4337408]

790. VRHOVEC, Iztok. Skrivnostna hiša : mladinski roman. Ljubljana: Ved, 2013. 224 str. ISBN 978-961-6814-98-0. [COBISS.SI-ID 265326080]

791. VRHOVEC, Iztok. Tajno društvo Č. A. S. T. in skrivnostni zaklad. Ljubljana: Ved, 2013. 141 str. ISBN 978-961-6932-00-4. [COBISS.SI-ID 265976576]

792. RATIANI, Irma (ur.). Vrhovi levjih barv : antologija gruzinske kratke proze, (Literarna zbirka Goga). Novo mesto: Goga, 2013. 233 str. ISBN 978-961-277-037-2. [COBISS.SI-ID 265214208]

793. DEŽMAN, Jože (ur.), FILIPIČ, Hanzi (ur.). Vroče sledi hladne vojne : meja med Slovenijo in avstrijsko Koroško v letih 1945 do 1991. 1. izd. Celovec: Mohorjeva, 2013. 136 str., ilustr. ISBN 978-3-7086-0737-5. [COBISS.SI-ID 265174272]

794. VUKOVIČ, Dejan, HRIBAR, Rok, DEBELJAK, Katarina. Aktivna mamica : komplet priročnikov poporodne vadbe in prehrane. 1. izd. Mengeš: Rocknhill, 2011. 4 zv., fotogr. ISBN 978-961-93176-0-0.http://www.AktivnaMamica.si. [COBISS.SI-ID 258233088]

795. WALSCH, Neale Donald. Ko se vse spremeni, spremeni vse : v obdobju nemira, pot do miru. Ljubljana: Gnostica, 2011. 244 str. ISBN 978-961-229-112-9. [COBISS.SI-ID 254554624]

796. WARBURTON, Nigel. Vprašanje umetnosti, (Zbirka Teorija, 2012, 21). Ljubljana: Sophia, 2012. 158 str., fotogr. ISBN 978-961-6768-48-1. [COBISS.SI-ID 263988736]

797. The watch = Straža. Ljubljana: Con film, 2012. 1 video DVD (ca 98 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1).http://www.imdb.com/title/tt1298649/. [COBISS.SI-ID 1101541470]

798. WATTERSON, Bill. Varovančevo maščevanje : zbirka stripov Billa Wattersona o Calvinu in Hobbesu. 1. izd. Radovljica: Didakta, 2012. 127 str., ilustr. ISBN 978-961-261-261-0. [COBISS.SI-ID 264026368]

799. WEAD, Doug. Tuj strokovnjak s poslovnim kovčkom in še dvajset priljubljenih načel najuspešnejših graditeljev mrež na svetu. Ljubljana: Amalietti & Amalietti, 2000. 96 str. ISBN 961-6235-22-2. [COBISS.SI-ID106707968]

800. WEISS, Jernej. Češki glasbeniki v 19. in na začetku 20. stoletja na Slovenskem. Maribor: Litera: Pedagoška fakulteta, 2012. 616 str., fotogr. ISBN 978-961-6647-32-8. [COBISS.SI-ID 72703745]

801. WELSH, Irvine. Pogreto zelje : zgodbe kemične degeneracije, (Knjižna zbirka Žepna Beletrina). Ljubljana: Študentska založba, 2013. 329 str. ISBN 978-961-242-572-2. [COBISS.SI-ID 265446912]

802. WESTERMAN, Frank. Žival, nadžival, (Knjižna zbirka Koda). Ljubljana: Študentska založba, 2013. 250 str. ISBN 978-961-242-655-2. [COBISS.SI-ID 267362048]

803. What to expect when you’re expecting = Kaj pričakovati, ko pričakuješ. Vojnik: Fivia, 2013. 1 video DVD (ca 100 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). http://www.imdb.com/title/tt1586265/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 1102028382]

804. Whip it = Divje mrhe. Vojnik: Fivia, 2012. 1 video DVD (ca 111 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1).http://www.imdb.com/title/tt1172233/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 1101419870]

805. WHITMARSH, Tim. Starogrška literatura. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2013. 304 str., ilustr. ISBN 978-961-241-740-6. [COBISS.SI-ID 266793728]

806. WHITTINGHAM, Jo. Vrt : pridelujte in uživajte. 1. natis. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2013. 256 str., ilustr. ISBN 978-961-251-368-9. [COBISS.SI-ID 265166336]

807. WILKINS, Kay. Skrivnostne globine, (Ripleyjeva baza za iskanja, 4), (Ripleyev verjeti ali ne!). Hoče: Skrivnost, 2013. 123 str., ilustr. ISBN 978-961-6793-84-1. ISBN 978-961-6793-85-8. [COBISS.SI-ID264628992]

808. WILLIS, Jeanne, ROSS, Tony. Princ razvajeni. Jezero: Morfem, 2013. [23] str., ilustr. ISBN 978-961-6840-61-3. [COBISS.SI-ID 262243072]

809. WISTINGHAUSEN, Brigitte von, THUN, Maria, SCHMIDT, Georg Wilhelm. Pridelujmo svoja semena 1 : načela biodinamičnega semenarstva : zbir predavanj. Vrzdenec: Ajda, 2013. 68 str., ilustr. ISBN 978-961-92468-6-3. [COBISS.SI-ID 265310464]

810. WOLTZ, Anna, JANSSEN, Vicky. Dekle z Marsa, (Zbirka Zorenja+). 1. izd. Dob: Miš, 2012. 170 str. ISBN 978-961-272-108-4. [COBISS.SI-ID 264654848]

811. BORGES, Bruno. Workburger : custom made product with a flawless defect, (Stripburger, Special edition of Stripburger, no. 59-60). 1st printing. Ljubljana: Forum, 2012. 244 str., ilustr. ISBN 978-961-6553-57-5. [COBISS.SI-ID 264868096]

812. WYNDHAM, John. Meteor and other stories, (Oxford bookworms library, Fantasy & horror, Stage 6). Oxford [etc.]: Oxford University Press, cop. 2008. 120 str., ilustr. ISBN 978-0-19-479264-6. [COBISS.SI-ID1100769630]

813. XENOPHON ATHENIENSIS. Spomini na Sokrata, (Knjižna zbirka KUD Logos, 39). Ljubljana: KUD Logos, 2012. 324 str. ISBN 978-961-6519-67-0. [COBISS.SI-ID 264668160]

814. Zakleta bajta. Ljubljana: RTV Slovenija, Založba kaset in plošč, 2012. 1 video DVD (ca 90 min), barve, zvok (Dolby Digital). [COBISS.SI-ID 1101729886]

815. ZALETEL, Aleš, PRAH, Gorazd. Kako uspešno iskati zaposlitev : vaš nujen pripomoček za učinkovito iskanje dela, (Zbirka Kariera). Ljubljana: Moje delo, 2012. 287 str., ilustr. ISBN 978-961-91775-3-2. [COBISS.SI-ID263552256]

816. Zathura : A space adventure. Škofljica: Blitz film & video distribution, 2006, p 2005. 1 video DVD (regija 2)(ca 97 min), barve, zvok (Dolby digital). [COBISS.SI-ID 11768890]

817. PORI, Primož, PORI, Maja, JAKOVLJEVIĆ, Miroljub, ŠĆEPANOVIĆ, Darija. Zdrava vadba ABC. Ljubljana: Športna unija Slovenije, 2012. 149 str., ilustr. ISBN 978-961-91483-5-8. [COBISS.SI-ID 264078080]

818. ZIGLAR, Zig. Ziglar o prodaji. Ljubljana: Lisac & Lisac, 2000. 335 str. ISBN 961-6312-09-X. [COBISS.SI-ID106990592]

819. ZORKO, Daniela. Ljubljana : English, Italiano, Deutsch. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2002. [34] str., fotogr., zvd. [COBISS.SI-ID 119386368]

820. ZORN, Miran. Pod sencami neba. Šempeter: samozal., 2013. 196 str., ilustr. ISBN 978-961-276-636-8. [COBISS.SI-ID 265113088]

821. ZUBIZARRETA, Patxi. Čudovito potovanje Xia Tianzija. Ljubljana: eBesede, 2013. 93 str., ilustr. ISBN 978-961-6922-05-0. ISBN 978-961-6922-06-7. [COBISS.SI-ID 266568704]

822. ZUPAN, Dim. Pantera Karnioli, (Knjižna zbirka Majnice). 1. izd. Ljubljana: Mladika, 2012. 114 str., ilustr. ISBN 978-961-205-183-9. [COBISS.SI-ID 264267008]

823. ZUPANČIČ, Zdravko. Znamenja pod kožo : zavodske zgodbice : dnevnik učitelja slepih in slabovidnih otrok, (Zbirka Pravljično gledališče). Brezovica: Šola retorike Z & Z, 2012. 74 str. ISBN 978-961-6697-08-8. [COBISS.SI-ID 262975232]

824. ZUPANEC BAJŽELJ, Andreja. Maske danes, obrazi jutri : karnevalska kultura na Slovenskem v XX. stoletju. Ljubljana: Muzej novejše zgodovine Slovenije, 2013. 52 str., č-b fotogr. ISBN 978-961-6665-26-1. [COBISS.SI-ID 265305088]

825. JEVNIKAR, Ivo (ur.). Zvestoba vrednotam : podoba Dušana Černeta in po njem poimenovanih pobud, (Krožek za družbena vprašanja Virgil Šček, 47). Trst: Krožek za družbena vprašanja Virgil Šček: Mladika, 2012. 219 str., ilustr. ISBN 978-88-7342-118-4. [COBISS.SI-ID 3055852]

826. ŽAKELJ, Špela. Iztok in zvezdica. 1. natis. Ljubljana: Alba 2000, 2013. 58 str., ilustr. ISBN 978-961-6668-68-2. [COBISS.SI-ID 265585152]

827. ŽIGON, Tanja, UDOVIČ, Boštjan. Uvod v mednarodne organizacije. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2013. 101 str. ISBN 978-961-237-569-0. [COBISS.SI-ID 265919488]

828. TETIČKOVIČ, Erih (ur.), FILIPIČ, Sonja (ur.). Živali čutijo —. 1. natis. Maribor: Pivec, 2013. 123 str., ilustr. ISBN 978-961-6897-40-2. [COBISS.SI-ID 74649601]

829. ŽUGMAN ŠIRNIK, Manja. Potepanja po Bosni in Hercegovini. Jezero: Morfem, 2012. 134 str., ilustr. ISBN 978-961-6840-73-6. [COBISS.SI-ID 262643456]

© 2015 Kosovelova knjižica Sežana. Vse pravice pridržane.
Izvedba KREJZI

Prilagodi pisavo
Kontrast