Seznam gradiva, kupljenega s sredstvi MIZKŠ v letu 2012

1. JESENŠEK, Vida (ur.), LIPAVIC OŠTIR, Alja (ur.), FABČIČ, Melanija (ur.). A svet je kroženje in povezava zagonetna — : zbornik ob 80-letnici zaslužnega profesorja dr. Mirka Križmana = Festschrift für Prof. em. Dr. Mirko Križman zum 80. Geburtstag, (Mednarodna knjižna zbirka Zora, 84). V Mariboru: Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta, 2012. 419 str., ilustr. ISBN 978-961-6656-80-1. [COBISS.SI-ID 68786433]

2. A. C. BHAKTIVEDANTA SWAMI PRABHUPADA. Bhakti : skrivnost večne ljubezni. Korsnäs Gard: The Bhaktivedanta Book Trust, 2012. 71 str., ilustr. ISBN 978-91-7149-652-2. [COBISS.SI-ID 259316736]

3. ZYCH, Barbara (ur.). Abeceda. [1. izd.]. [Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012]. [23] str., barvne ilustr. ISBN 978-961-01-2071-1. [COBISS.SI-ID 261118976]

4. ABEDI, Isabel. Supersestra Lola. 1. izd. Tržič: Učila International, 2012. 309 str. ISBN 978-961-00-1506-2. [COBISS.SI-ID 260258304]

5. ABERŠEK, Boris. Didaktika tehniškega izobraževanja med teorijo in prakso. 1. izd. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2012. 323 str., ilustr. ISBN 978-961-03-0002-1. [COBISS.SI-ID 258472704]

6. ABHEDANANDA. Samospoznanje. Mengeš: Bird Publisher, 2012. 100 str. ISBN 978-961-279-339-5. ISBN 978-961-279-340-1. ISBN 978-961-279-341-8. ISBN 978-961-279-342-5. http://www.bird-publisher.com/. [COBISS.SI-ID 259542016]

7. ABIB, Jonas. Kako se postiti. 1. izd. Kranj: Ignis, 2009. 61 str. ISBN 978-961-91727-2-8. [COBISS.SI-ID244333312]

8. Acta Histriae. Koper; Milje: Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko, 1993-. ISSN 1318-0185. [COBISS.SI-ID34491648]

9. Adobe Photoshop 7.0, (Učilnica v knjigi). Ljubljana: Pasadena, 2002. 581 str., ilustr. ISBN 961-6361-28-7. [COBISS.SI-ID 24218885]

10. The adventures of Tintin : the secret of the unicorn = [Tintin in njegove dogodivščine]. Škofljica: Blitz film & video distribution, 2012, p 2011. 1 video DVD (ca 107 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1).http://www.imdb.com/title/tt0983193/. [COBISS.SI-ID 1099498334]

11. African cats = Afriške mačke. Ljubljana: Con film, 2011. 1 video DVD (ca 83 min), barve, zvok (Dolby digital 5.1). http://www.imdb.com/title/tt1223236/. [COBISS.SI-ID 1098607710]

12. Agora. Ljubljana: Cinemania group, 2011, p 2009. 1 video DVD (ca 127 min), barve, zvok (Dolby digital).http://www.imdb.com/title/tt1186830/. [COBISS.SI-ID 1098986334]

13. ALEXANDER, Tasha. Usodni valček. 1. izd. Tržič: Učila International, 2012. 320 str. ISBN 978-961-00-1554-3. [COBISS.SI-ID 261217536]

14. Alfa in Omega. Škofljica: Blitz Film & Video Distribution, 2010. 1 video DVD (ca 85 min), barve, zvok (Dolby digital 5.1, 2.0). [COBISS.SI-ID 1098120030]

15. CERVETTO, Simona, GIUFFREDI, Gaia, PISTIDDA, Michela, SCUDERI, Marco, DI CARLO, Lucio. Ali veš? : vprašanja in odgovori. 1. izd. Radovljica: Didakta, 2011. 187 str., ilustr. ISBN 978-961-261-204-7. [COBISS.SI-ID 253290496]

16. All good things = Skrivnosti in laži popolnega zločina. Škofljica: Blitz film & video distribution, 2011, p 2010. 1 video DVD (ca 97 min), barve, zvok (Dolby Digital 2.0, 5.1). [COBISS.SI-ID 1099531614]

17. ALVAREZ, David, BATIC, Leo, SIMPSON, Howard. Racman Tepko, Junaške zgodbe. Ljubljana: Alica, 2012. 55 str., ilustr. ISBN 978-961-6834-83-4. ISBN 978-961-6834-86-5. [COBISS.SI-ID 261075968]

18. Alvin and the Chipmunks = Alvin in veverički. Zagreb; Ljubljana: Con film, 2008, p 2007. 1 video DVD (87 min), barve, zvok (Dolby digital). [COBISS.SI-ID 2266036]

19. Alvin and the Chipmunks. 3, Chipwrecked = Alvin in veverički. 3, Veveričji brodolom. Ljubljana: Con film, 2012, p 2011. 1 video DVD (ca 83 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1).http://www.imdb.com/title/tt1615918/. [COBISS.SI-ID 1099642206]

20. AMALIETTI, Peter. Eden za vse ali Mihajlovo maščevanje. Ljubljana: Amalietti & Amalietti, 2012. 2 zv. ISBN 978-961-6654-81-4. [COBISS.SI-ID 260780544]

21. AMIN, Samir. Svet, ki ga želimo, (Zbirka Teorija, 2011, 16). Ljubljana: Sophia, 2011. XI, 243 str. ISBN 978-961-6768-41-2. [COBISS.SI-ID 260371200]

22. Les amours imaginaires = Namišljene ljubezni. [Črni Vrh nad Idrijo]: Demiurg, 2012, p 2010. 1 video DVD (ca 97 min), barve, zvok (Dolby digital 5.1). http://www.imdb.com/title/tt1600524/. [COBISS.SI-ID1099238750]

23. ANDOLJŠEK, Zoja. Izgubljeni kuža. 1. natis. Olševek: Narava, 2012. [14] str., ilustr. ISBN 978-961-6893-03-9. [COBISS.SI-ID 261617408]

24. ANDRZEJEWSKI, Jerzy. Poziv, (Moderni klasiki, 67). Ljubljana: Cankarjeva založba, 2012. 134 str. ISBN 978-961-231-881-9. [COBISS.SI-ID 261043456]

25. ANGERER, Tatjana. Okusni letni časi : 4 x 15 jedilnikov za zdravje. 1. izd. Ljubljana: Ara, 2012. 147 str., ilustr. ISBN 978-961-6861-08-3. [COBISS.SI-ID 260260864]

26. Annales. Series historia et sociologia. Koper: Zgodovinsko društvo za južno Primorsko: Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije = Capodistria: Societá storica del Litorale: Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia = Koper: Science and Research Centre of the Republic of Slovenia, 1994-. ISSN 1408-5348. [COBISS.SI-ID 71952128]

27. Annales. Series historia naturalis. Koper: Zgodovinsko društvo za južno Primorsko: Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije = Capodistria: Societá storica del Litorale: Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia = Koper: Science and Research Centre of the Republic of Slovenia, 1994-. ISSN 1408-533X. http://www.zrs-kp.si/SL/Zaloznistvo/annales/annali_naturali.htm. [COBISS.SI-ID 71951360]

28. ARDITO, Fabrizio, GIOVANNETTI, Patrizia, RIZZO, Raffaella. Sardinija, (Svetovni popotnik). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012. 224 str., ilustr. ISBN 978-961-01-1847-3. [COBISS.SI-ID 258104576]

29. ARHAR HOLDT, Špela. Luščenje besednih zvez iz besedilnega korpusa z uporabo dvodelnih in tridelnih oblikoskladenjskih vzorcev, (Zbirka Trojinski konj). 1. izd. Ljubljana: Trojina, zavod za uporabno slovenistiko, 2011. 188 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 978-961-92983-1-2. [COBISS.SI-ID 257328384]

30. Arhitekturni detektiv : raziskuj, opazuj, začuti, prisluhni!. 1. izd. Radovljica: Didakta, 2012. [30] str., ilustr. ISBN 978-961-261-236-8. [COBISS.SI-ID 260113152]

31. ARKO, Andraž, BOGATAJ, Jan Dominik. Sem mislil, da sem sam : hagiografska drama o mučencu Lojzetu Grozdetu. Ljubljana: Brat Frančišek, 2012. 96 str., ilustr. ISBN 978-961-6873-02-4. [COBISS.SI-ID 260013568]

32. ARMSTRONG, Jeffrey. Duhovni nauki Avatarja : starodavne modrosti za sodobni svet. 1. natis. Ljubljana: Cangura.com, 2012. 211 str., ilustr. ISBN 978-961-6769-28-0. [COBISS.SI-ID 259691264]

33. L’arnacour = Lomilec src = Heartbreaker. Škofljica: Blitz Film & Video Distribution, 2011, p 2010. 1 video DVD (ca 101 min), barve, zvok (Dolby digital 5.1). [COBISS.SI-ID 14936626]

34. ARNEŽ, Janez A.. Drobci minljivosti, (Zbirka Čas in ljudje, knj. 27). 1. izd. Ljubljana: Družina, 2012. 415 str. ISBN 978-961-222-876-7. [COBISS.SI-ID 259696896]

35. MUROVEC, Barbara (ur.), KOŠAK, Tina (ur.). Art history in Slovenia, (Opera Instituti Artis Historiae). Ljubljana: Založba ZRC, 2011. 270 str., Ilustr. ISBN 978-961-254-336-5. [COBISS.SI-ID 259092224]

36. Arthur and the revenge of Maltazard = Artur in Maltazarjevo maščevanje = Arthur et la vengeance de Maltazard. Škofljica: Blitz Film & Video Distribution, 2010, p 2009. 1 video DVD (ca 90 min), barve, zvok (Dolby digital 5.1, 2.0). [COBISS.SI-ID 14715698]

37. Arthur. 3, The war of two worlds = [Artur. 3, Vojna dveh svetov = Arthur. 3, La guerre des deux mondes]. Škofljica: Blitz film & video distribution, 2011, p 2010. 1 video DVD (ca 97 min), barve, zvok (Dolby Digital 2.0, 5.1). http://www.imdb.com/title/tt0940656/. [COBISS.SI-ID 1099304286]

38. Ata Smrk se ženi, (Smrkci, 13). Ljubljana: Grahovac, 2012. 24 str., ilustr. ISBN 978-961-6880-53-4. [COBISS.SI-ID 261056512]

39. AUSTEN, Jane. Prepričevanje, (Zbirka Srebrne niti). 1. izd. Dob pri Domžalah: Miš, 2012. 350 str. ISBN 978-961-272-069-8. [COBISS.SI-ID 259618048]

40. Australia = Avstralija. Ljubljana: Con film, 2009. 1 video DVD (159 min), barve, zvok (Dolby Digital). [COBISS.SI-ID 9247796]

41. Avatar. Ljubljana: Con film, 2010, p 2009. 1 video DVD (ca 162 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). [COBISS.SI-ID 1096433758]

42. AŽMAN, Tatjana. Sodobni razrednik : priročnik za usposabljanje učiteljev za vodenje oddelčnih skupnosti. 1. izd. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2012. 204 str., preglednice. ISBN 978-961-03-0019-9. [COBISS.SI-ID 261086464]

43. Baby Mozart : [a soothing classical music experience for babies], (The Baby Einstein). [S. l.]: The Baby Einstein Company: EMI Records, cop. 2003, p 1998. 1 CD (29 min, 1 sek). [COBISS.SI-ID 15692808]

44. Baby Mozart 2 : [more musical classics to soothe your little one], (The Baby Einstein). [S. l.]: Buena Vista Records: EMI Records, cop. 2007. 1 CD (38 min, 38 sek). [COBISS.SI-ID 4464108]

45. Bad teacher = [Huda učiteljica]. Special ed. Škofljica: Blitz film & video distribution, 2011. 1 video DVD (ca 94 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). http://www.imdb.com/title/tt1284575/. [COBISS.SI-ID 1099297630]

46. BADIOU, Alain, ŠUMIČ-RIHA, Jelica (ur.). Deleuze, hrumenje Biti. Drugi manifest za filozofijo, (Philosophica, Series Moderna). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2012. 245 str. ISBN 978-961-254-363-1. [COBISS.SI-ID261189120]

47. BAHOVEC, Marina. Zgodba leta : (roman), (Zbirka Aurora, 9). Ljubljana: KUD Apokalipsa, 2012. 345 str. ISBN 978-961-6644-92-1. [COBISS.SI-ID 260014336]

48. BAJAC, Vladislav. Hamam Balkanija, (Zbirka Sanje, Roman). 1. natis. Ljubljana: Sanje, 2012. 365 str. ISBN 978-961-274-029-0. [COBISS.SI-ID 259767808]

49. BAJD, Barbara. Moji prvi listavci : preprost določevalni ključ. 1. natis. Celovec: Mohorjeva, 2012. 27 str., ilustr. ISBN 978-3-7086-0670-5. [COBISS.SI-ID 260694016]

50. Balada triste de trompeta = Žalostna balada za trobento. Ljubljana: Con film, 2012, p 2010. 1 video DVD (ca 102 min), barve, zvok (Dolby Digital 2.0, 5.1). http://www.imdb.com/title/tt1572491/. [COBISS.SI-ID1099467358]

51. BALAŽIC, Janez. Pomurje : umetnostnozgodovinski oris, (Knjižna zbirka Podobe Panonije). Murska Sobota: Franc-Franc, 2011. 125 str., ilustr. ISBN 978-961-255-041-7. [COBISS.SI-ID 68318465]

52. Bali. 2, Hočem biti velik!. Ljubljana: RTV Slovenija, Založba kaset in plošč, 2012, p 2005. 1 video DVD (ca 100 min), barve, zvok (stereo 2.0). [COBISS.SI-ID 15616050]

53. Bali. 3, Vrt mojega dedka. Ljubljana: RTV Slovenija, Založba kaset in plošč, 2012, p 2006. 1 video DVD (ca 112 min), barve, zvok (stereo 2.0). [COBISS.SI-ID 1099064670]

54. BALLANTYNE, Andrew. Arhitektura : zelo kratek uvod, (Knjižna zbirka Kratka, 17). V Ljubljani: Krtina, 2012. 126 str., ilustr. ISBN 978-961-260-054-9. [COBISS.SI-ID 260849664]

55. BALOGH, Mary. Kričeč klobuček. Izola: Meander, 2012. 218 str. ISBN 978-961-6790-99-4. [COBISS.SI-ID260858624]

56. BAN, Tatjana, FRANKO, Matej. Ustvarjalna zbirka živali. Domžale: Tamaj, 2010. 119 str., ilustr. ISBN 978-961-92555-5-1. [COBISS.SI-ID 252904704]

57. BANDELJ, Andrej, PAHOR, Samo, RUPEL, Aldo, KLADNIK, Drago (ur.). Tržaško in Goriško, (Vodniki Ljubljanskega geografskega društva, Evropa, 8). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2010. 136 str., ilustr. ISBN 978-961-254-184-2. [COBISS.SI-ID 250355456]

58. Bandslam = Rokerke. Škofljica: Blitz film & video distribution, 2010, p 2009. 1 video DVD (ca 107 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). [COBISS.SI-ID 1097297246]

59. BARBER, Barrington. Osnove risanja : od začetnika do umetnika. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2005. 208 str., ilustr. ISBN 86-11-17134-9. [COBISS.SI-ID 221006080]

60. BARNES, Julian. Smisel konca, (Zbirka Roman). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012. 187 str. ISBN 978-961-01-2276-0. [COBISS.SI-ID 260816640]

61. BARON-REID, Colette. Zemljevid : odkrijte čarobnost in pomen svojega življenja, (Zbirka Nezavedno). Brežice: Primus, 2012. 253 str. ISBN 978-961-6804-55-4. [COBISS.SI-ID 260371968]

62. GLOGOVČAN, Blaž, MODIC, Maša (ur.). Basni, postavljene na glavo. Bevke: Smar-team, 2012. 60 str., ilustr. ISBN 978-961-6875-44-8. [COBISS.SI-ID 260764416]

63. BATIČ, Romana. Ko srce ob srcu joče : povest. 1. izd. Ljubljana: Družina, 2012. 135 str. ISBN 978-961-222-893-4. [COBISS.SI-ID 261047296]

64. BATIČ, Romana. Na krilih ljubezni. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2011. 156 str. ISBN 978-961-218-943-3. [COBISS.SI-ID 255100160]

65. BATISTA, Zvone. Galeb se vrača. Maribor: samozal., 2012. 266 str., ilustr. ISBN 978-961-685-006-3. [COBISS.SI-ID 67901185]

66. BATTUT, Éric. Velika skrivnost, (Zbirka Velike slikanice). 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012. [25] str., ilustr. ISBN 978-961-01-2091-9. [COBISS.SI-ID 259617792]

67. BAUMAN, Harold E., ČUK, Marko (ur.). Žalovanje : moč in upanje ob izgubi ljubljenega človeka, (Življenjske smernice, 1). Prenovljena izd. Koper: Ognjišče, 2012. 55 str., fotogr. ISBN 978-961-263-078-2. [COBISS.SI-ID260065792]

68. BAVEC, Cene, MANZIN, Massimo. Strukturni vidiki organiziranosti, (Znanstvene monografije Fakultete za management). Koper: Fakulteta za management, 2012. 138 str., ilustr. ISBN 978-961-266-124-3. [COBISS.SI-ID260870656]

69. BAXTER, Nicola. Mala vila in čarobna želja. 1. izd. Tržič: Učila International, 2011. 1 kartonka, ilustr. ISBN 978-961-00-1460-7. [COBISS.SI-ID 259062016]

70. BEAUMONT, Émilie. Izak je prvak, (Zbirka Mali nadobudnež). 1. izd. Ljubljana: Oka, otroška knjiga, 2012. [13] str., ilustr. ISBN 978-961-6785-62-4. [COBISS.SI-ID 258503424]

71. BEAUMONT, Émilie. Leon vozi kamion, (Zbirka Mali nadobudnež). 1. izd. Ljubljana: Oka, otroška knjiga, 2012. [13] str., ilustr. ISBN 978-961-6785-63-1. [COBISS.SI-ID 258503680]

72. BELČIČ, Franc. Premisli, ugani, pomaga naj oči, pomaga naj mami : 33 ugank. Jezero: Morfem, 2012. 13 str., ilustr. ISBN 978-961-6840-32-3. [COBISS.SI-ID 259769344]

73. BELL, Juliet Clare. Brez panike, Anika!. Hoče: Skrivnost, 2012. 28 str., ilustr. ISBN 978-961-6793-69-8. [COBISS.SI-ID 261230080]

74. BENCE, Lajos. Vzklit iz kamna, (Knjižna zbirka Mostovi na meji). Murska Sobota: Franc-Franc, 2011. 133 str. ISBN 978-961-255-039-4. [COBISS.SI-ID 68317953]

75. BENEDIK, Marko. Ambasador Cerkve na Slovenskem : življenje in delo patra Antona Prešerna. Ljubljana: Župnijski zavod Dravlje, 2008. 124 str., ilustr. ISBN 978-961-6123-98-3. [COBISS.SI-ID 238688768]

76. BENNI, Stefano. Heliant. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2012. 448 str. ISBN 978-961-231-876-5. [COBISS.SI-ID 260529664]

77. BENVENISTE, Émile. Dajati – jemati. Koper: Hyperion, 2011. 105 str. ISBN 978-961-6382-77-9. [COBISS.SI-ID 261099264]

78. BENYOVSKY ŠOŠTARIĆ, Kornelija. Zeleni kvadrat : zdravje iz organskega vrta. 1. izd. [Ljubljana]: eBesede.si, 2012. 323 str., ilustr. ISBN 978-961-669-386-8. [COBISS.SI-ID 7079545]

79. BERGLES, Ciril. Med angeli in vampirji, (Zbirka Lambda, 98). Ljubljana: Škuc, 2012. 108 str. ISBN 978-961-6751-56-8. [COBISS.SI-ID 260976640]

80. BERLOT, Uršula. Duchamp in mimesis, (Acta, 6). Ljubljana: Raziskovalni inštitut Akademije za likovno umetnost in oblikovanje, 2011. 349 str., ilustr. ISBN 978-961-92733-7-1. [COBISS.SI-ID 259552768]

81. BERNIK, Igor, PRISLAN, Kaja. Kibernetska kriminaliteta, informacijsko bojevanje in kibernetski terorizem, (Serija Informacijska varnost, 1). Ljubljana: Fakulteta za varnostne vede, 2012. VI, 170 str. ISBN 978-961-6821-20-9. [COBISS.SI-ID 260418816]

82. BESEDNJAK, Mirella. Roža med trni : (moje življenje po koncu druge svetovne vojne). Nova Gorica: Oko: Branko; Ljubljana: Jutro, 2001. 99 str., ilustr. ISBN 961-90307-1-0. [COBISS.SI-ID 110686720]

83. BEVC, Cvetka. Kokoška Slavica. Petelin Vladimir, (Zbirka Biberbav). 1. izd. Ljubljana: KUD Sodobnost International, 2012. [28],[28] str., ilustr. ISBN 978-961-6564-47-2. [COBISS.SI-ID 261752064]

84. BEVC, Cvetka. Potovci, (Knjižna zbirka Križpotja, Proza). Murska Sobota: Franc-Franc, 2011. 159 str. ISBN 978-961-255-038-7. [COBISS.SI-ID 68317697]

85. BEVC, Ferdinand, DESTOVNIK, Irena (ur.). Življenje brez korenin : zgodba Josefa Vejnika in njegovih potomcev = Vom Stammbaum entfernt : die Geschichte von Josef Vejnik und seinen Nachfahren = Otorvannye ot rodnyh : istorija Iozefa Vejnika i ego potomkov. [Celovec]: Drava, cop. 2010. 182 str., ilustr. ISBN 978-3-85435-639-4. [COBISS.SI-ID 1991892]

86. BEZIN, Erika, DOLHAR, Poljanka. Com’e bella Trieste : guida alle diverse anime della citta. Trieste: Založništvo tržaškega tiska: = Editoriale Stampa Triestina, 2011. 192 str., str. A-H, [8] str. pril., ilustr., zvd. ISBN 978-88-7174-138-3. [COBISS.SI-ID 7739934]

87. BIANCO, Furio, PANJEK, Aleksander (ur.). Krvavi pust 1511 : kmečki upori in plemiške fajde v Furlaniji med 15. in 16. stoletjem. Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales: Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, 2011. 202 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-6862-19-6. [COBISS.SI-ID 260974592]

88. BERŽAN, Dorina (ur.), PAHOR, Špela (ur.). Bilke v burji : poezija izolskih pesnic = Fuscelli nella bora : poesie delle poetesse isolane. Izola: Mestna knjižnica: = Biblioteca civica, 2011. 143 str., ilustr. ISBN 978-961-92378-2-3. [COBISS.SI-ID 254517760]

89. BIVŠEK, Gašper. Provinca. Mrak, (Knjižna zbirka Beletrina). Ljubljana: Študentska založba, 2012. 79 str. ISBN 978-961-242-475-6. [COBISS.SI-ID 260581120]

90. BIZJAK, Pavlina. Brst. Bevke: Smar-team, 2012. 64 str., ilustr. ISBN 978-961-6875-55-4. [COBISS.SI-ID261839872]

91. BIZJAK, Pavlina. Čudežno drevo. Bevke: Smar-team, 2012. 28 str., ilustr. ISBN 978-961-6875-42-4. [COBISS.SI-ID 260567296]

92. BIZJAK, Pavlina. Nagajaček. Bevke: Smar-team, 2012. 28 str., ilustr. ISBN 978-961-6875-43-1. [COBISS.SI-ID 260567552]

93. BIZJAN, Branka, KOCIPER, Alenka. Rokodelci in umetniki. Ljubljana: Agencija Baribal, 2012. 187 str., ilustr. ISBN 978-961-6816-08-3. [COBISS.SI-ID 260335104]

94. BIZJAN, Igor. Brezčasje. 1. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2012. 319 str. ISBN 978-961-231-883-3. [COBISS.SI-ID 260078080]

95. The black dahlia. Ljubljana: Karantanija cinemas, 2007, posneto 2006. 1 video DVD (regija 2)(ca 116 min), barve, zvok (Dolby digital). [COBISS.SI-ID 11825722]

96. Blade : trinity. Ljubljana: JA-MI, 2005, p 2004. 1 video DVD, barve, zvok (Dolby digital). [COBISS.SI-ID14115644]

97. BLANCHOT, Maurice. Literarni prostor, (Zbirka Labirinti, 39). Ljubljana: Literarno-umetniško društvo Literatura, 2012. 287 str. ISBN 978-961-6717-72-4. [COBISS.SI-ID 261022976]

98. BLATTY, William Peter. Izganjalec hudiča. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2012. 375 str. ISBN 978-961-241-655-3. [COBISS.SI-ID 261030400]

99. BAŠA, Dejana, PRINČIČ, Vili (ur.). Blišč in beda aleksandrink : projekt Aleksandrinke, Gorica, 2008-2010 = Splendori e miserie delle alessandrine : progetto Le alessandrine, Gorizia, [2008-2010] = Splendôrs e miseriis des alessandrinis : progjet Lis alessandrinis, Gurize, [2008-2010]. Ponatis. Gorica: Zveza slovenskih kulturnih društev: Pokrajina = Gorizia: Unione dei circoli culturali sloveni: Provincia = Gurize: Union dai circui culturâi slovens: Provincie, 2011. 99 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 4437740]

100. Bloodworth. Škofljica: Blitz Film & Video Distribution, 2011, p 2010. 1 video DVD (ca 91 min), barve, zvok (Dolby digital 5.1). [COBISS.SI-ID 1097987678]

101. The blue elephant = Slonček Tonček. Ljubljana: Cinemania group, 2012, p 2008. 1 video DVD (ca 77 min), barve, zvok (Dolby digital). http://www.imdb.com/title/tt1288581/. [COBISS.SI-ID 1099142750]

102. BLUME, Judy. Poletni sestri, (Zbirka Žepnice). Ljubljana: Mladinska knjiga, 2005. 467 str. ISBN 86-11-17270-1. [COBISS.SI-ID 220818176]

103. BLYTON, Enid. Mestna parada, (Zbirka Prihaja Nodi). 1. natis. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2008. [30] str., ilustr. ISBN 978-961-251-077-0. [COBISS.SI-ID 238374400]

104. BOBIN, Christian. Najnižji. Ljubljana: Družina, 2001. 121 str. ISBN 961-222-348-3. [COBISS.SI-ID111513600]

105. BOHINC, Rado. Pravo in politike Evropske unije : povzetki pogodb in sodne prakse, (Knjižna zbirka Maklen). Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2012. 257 str., ilustr. ISBN 978-961-235-574-6. ISBN 978-961-235-575-3. http://www.fdv.uni-lj.si/zalozba/edostop.asp. [COBISS.SI-ID 259749632]

106. BOLANO, Roberto. Divji detektivi, (Zbirka Beletrina). Ljubljana: Študentska založba, 2012. 807 str. ISBN 978-961-242-435-0. [COBISS.SI-ID 259710208]

107. BOLČINA, Toni, ŽUNEC, Katja. Stara domača kuhinja 2, (Naša najboljša, št. 23). Ljubljana: Begen, 2010. 63 str., ilustr. ISBN 978-961-6812-23-8. [COBISS.SI-ID 252588800]

108. BON, Emma. Milfa, (Zbirka Popisano). 1. izd. Dob pri Domžalah: Miš, 2012. 229 str. ISBN 978-961-272-081-0. [COBISS.SI-ID 261021696]

109. BONIN, Zdenka. Bratovščine v severozahodni Istri v obdobju Beneške republike. Koper: Pokrajinski arhiv, 2011. 420 str., ilustr. ISBN 978-961-92704-7-9. [COBISS.SI-ID 259494400]

110. The book of Eli = Knjiga odrešitve. Škofljica: Blitz Film & Video Distribution, 2010. 1 video DVD (ca 113 min), barve, zvok (Dolby digital 2.0, 5.1). [COBISS.SI-ID 1096633182]

111. BOR, Amir. Rošada : roman, (Knjižna zbirka Piramida). Maribor: Litera, 2012. 155 str., ilustr. ISBN 978-961-6780-56-8. ISBN 978-961-6780-57-5. [COBISS.SI-ID 68838913]

112. BORDONI, Frank. Mamma mia : italijanske jedi, kot jih pripravi nona. 1. natis. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2012. 192 str., ilustr. ISBN 978-961-251-275-0. [COBISS.SI-ID 256757504]

113. BORDWELL, David. Pripoved v igranem filmu. 1. natis. Ljubljana: UMco: Slovenska kinoteka, 2012. 447 str., ilustr. ISBN 978-961-6803-37-3. ISBN 978-961-6803-38-0. [COBISS.SI-ID 260821760]

114. BOROVNIK, Silvija. Književne študije : o vlogi ženske v slovenski književnosti, o sodobni prozi in o slovenski književnosti v Avstriji, (Mednarodna knjižna zbirka Zora, 85). V Mariboru: Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta, 2012. 262 str. ISBN 978-961-6656-81-8. [COBISS.SI-ID68860929]

115. BOROZAN, Zorana. Otroška kuharica, (Male mojstrovine, št. 24). Ljubljana: Begen, 2012. 128 str., ilustr. ISBN 978-961-6812-32-0. [COBISS.SI-ID 6236339]

116. BOSCAROL, Ivo. NASA blog. Ajdovščina: Pipistrel, 2011. 167 str., fotogr. ISBN 978-961-269-592-7. [COBISS.SI-ID 259245568]

117. BOUSFIELD, Jonathan, STEWART, James Alexander. Slovenia, (Eyewitness travel). London [etc.]: Dorling Kindersley, 2012. 256 str., ilustr., zvd. ISBN 978-1-40535-894-1. [COBISS.SI-ID 1099033182]

118. The boys are back = Fantje so nazaj. Škofljica: Blitz Film & Video Distribution, 2010, p 2009. 1 video DVD (ca 100 min), barve, zvok (Dolby digital 5.1). [COBISS.SI-ID 1098143326]

119. BRATINA, Lojze. Dnevnik v tej dolini : molitev za veliko ljubezen. Ljubljana: Župnijski zavod Dravlje, 2012. 208 str., ilustr. ISBN 978-961-6748-19-3. [COBISS.SI-ID 260458240]

120. Zapojte z nami gospodu. [Ljubljana]: Družina: Slovenska kapucinska provinca, p 2001. 1 CD (70 min, 57 sek), stereo, ADD. [COBISS.SI-ID 218669056]

121. Bratovščina Sinjega galeba : televizijska nadaljevanka po istoimenski povesti Toneta Seliškarja. Ljubljana: RTV Slovenija, Založba kaset in plošč, 2000. 2 videokaseti (VHS, PAL)(ca 100 min), barve, zvok. [COBISS.SI-ID6725169]

122. BRAUN, Christina, DIEHL, Ute, DIEMER, Monika. Knjiga za male raziskovalce. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. 155 str., ilustr. ISBN 978-961-01-2104-6. [COBISS.SI-ID 260725504]

123. Breaking dawn. part 1 = Jutranja zarja. del 1. [Škofljica]: Blitz Film & Video Distribution, [2012], p 2011. 1 video DVD (112 min, 15 sek), barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0). [COBISS.SI-ID 15717426]

124. PEČENKO, Nikolaj. Brez skrbi, kar naprej!. 1. natis. Ljubljana: Pasadena, 2012. 293 str., ilustr. ISBN 978-961-6661-31-7. [COBISS.SI-ID 261448704]

125. BREZNIK, Maja. Posebni skepticizem v umetnosti, (Zbirka Teorija, 2011, 10). Ljubljana: Sophia, 2011. XXXVI, 243 str., ilustr. ISBN 978-961-6768-34-4. [COBISS.SI-ID 259622656]

126. BRINAR, Josip, HARAMIJA, Dragica (ur.), FLISAR, Nino (ur.). Vodni mož Gestrin, (Zbirka slikanic Mariborske vedute). 1. natis. Maribor: Pivec, 2012. 19 str., ilustr. ISBN 978-961-6817-89-9. [COBISS.SI-ID 69387265]

127. JACOBS SPARKS, Karen (ur.). Britannica book of the year : 2012, (Britannica book of the year). Chicago [etc.]: Encyclopaedia Britannica, cop. 2012. 880 str., ilustr. ISBN 978-1-61535-579-2. [COBISS.SI-ID 1182689]

128. VOLK, Danijela, ŠTOLFA, Milena, RENČELJ, Stanislav, ZADNIK, Darja, SOTLAR, Miran, FURLAN BREC, Mirjam. Brkinska sadna cesta. Ilirska Bistrica: LAS Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom; Sežana: LAS Krasa in Brkinov, 2011. [64] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 259842304]

129. BRODERICK, Marian. Čarovniška vajenka, (Zbirka Čudaške prigode). Ljubljana: Sodobnost International, 2011. 101 str., ilustr. ISBN 978-961-6564-38-0. [COBISS.SI-ID 259612416]

130. BRODNJAK, Dragica Ana. Morje in galebi. Knj. 2, Novi časi, nove zveze. Ljubljana: Ved, 2012. 128 str. ISBN 978-961-6814-68-3. [COBISS.SI-ID 260834048]

131. BROJAN, Matjaž. Modrovine : splašene ptice pameti —. Domžale: samozal. M. Brojan, 2011. 108 str., ilustr. ISBN 978-961-90097-2-7. [COBISS.SI-ID 255834880]

132. BROWNE, Harry. Kako prodati kar koli? : zemljevid do uspeha za prodajalca — ki ni agresiven, mu jezik ne teče kot namazan in ni ekstravertiran človek. Ljubljana: Lisac & Lisac, 2011. 194 str. ISBN 978-961-6655-52-1. [COBISS.SI-ID 258638848]

133. BRVAR, Bogomil. Zbirka vaj iz osnov statistike : primeri z rešitvami brez postopkov ali s postopki reševanja, nekaterih s programom SPSS, ([Učbeniki], 45). Ljubljana: Fakulteta za varnostne vede, 2010. 293 str., ilustr., tabele. ISBN 978-961-6230-94-0. [COBISS.SI-ID 247461376]

134. BUBER, Martin. Vse resnično življenje je srečanje, (100 strani, 15). Ljubljana: Novi svet, 2012. 100 str., ilustr. ISBN 978-961-6878-05-0. [COBISS.SI-ID 261406464]

135. BUCAY, Jorge, SALINAS, Silvia. Ljubiti z odprtimi očmi. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012. 300 str. ISBN 978-961-01-2255-5. [COBISS.SI-ID 261094144]

136. BUCAY, Jorge. Ti povem zgodbo? : zgodbe, ki so me naučile živeti. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. 280 str. ISBN 978-961-01-1757-5. [COBISS.SI-ID 259147264]

137. BUČAR, France. Temelji naše državnosti, (Zbirka Premiki). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012. 230 str. ISBN 978-961-01-2321-7. [COBISS.SI-ID 260173824]

138. Burlesque = [Burleska]. Škofljica: Blitz film & video distribution, 2011, p 2010. 1 video DVD (ca 114 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). [COBISS.SI-ID 1097950302]

139. BURNIE, David. Drevo : od drobnega semena do mogočnega gozda, (Zbirka Brezmejnost znanja). 1. izd. Tržič: Učila International, 2011. 64 str., ilustr. ISBN 978-961-00-1384-6. [COBISS.SI-ID 257432576]

140. BURPO, Todd, VINCENT, Lynn. Nebesa so resnična : osupljiva resnična zgodba o fantku ter njegovem potovanju v nebesa in nazaj. Ljubljana: CFA, 2012. 184 str. ISBN 978-961-93154-4-6. ISBN 978-961-93154-5-3. [COBISS.SI-ID 261168128]

141. BUSHNELL, Candace. Peta avenija 1. Tržič: Učila International, 2009. 460 str. ISBN 978-961-00-0787-6. [COBISS.SI-ID 245958400]

142. BUSI, Aldo, APOLLONIO, Marco. Seminar o mladosti : s seminarjem o starosti, (Moderni klasiki, 65). Ljubljana: Cankarjeva založba, 2011. 406 str. ISBN 978-961-231-837-6. [COBISS.SI-ID 259301376]

143. BUŠIĆ, Franko. Morana : pesmi, (Črna zbirka, knj. 14). Ljubljana: KUD Lema, 2012. 52 str. ISBN 978-961-6879-13-2. [COBISS.SI-ID 260953088]

144. BUTALA, Slavka. Kljub vsemu : osebna zgodba o poti skozi vojne in povojne viharje, (Zbirka Čas in ljudje, knj. 26). 1. izd. Ljubljana: Družina, 2011. 378 str. ISBN 978-961-222-847-7. [COBISS.SI-ID 256513024]

145. BUTCHER, Jim. Dresdenovi zapisi. Knj. 1, Začetek nevihte. 1. izd. Maribor: Videotop, 2011. 267 str. ISBN 978-961-6863-12-4. ISBN 978-961-6863-13-1. [COBISS.SI-ID 259695360]

146. BUTINAR, Danica. Slovenija v citrah. Kranj: Panika Records, [2008?]. 1 CD (55 min, 28 sek), stereo. [COBISS.SI-ID 13722930]

147. BUTLER, M. Christina. Neke zvezdne noči. 1. izd. Tržič: Učila International, 2012. [38] str., ilustr. ISBN 978-961-00-1503-1. [COBISS.SI-ID 260123904]

148. BYRNE, Richard. Zares zelo, zelo, zelo velik dinozaver. 1. natis. Preddvor: Narava, 2012. [27] str., ilustr. ISBN 978-961-6582-91-9. [COBISS.SI-ID 257304576]

149. CADDY, Eileen, PLATTS, David Earl. Naučite se ljubiti. 1. natis. Ljubljana: Cangura.com, 2012. 179 str. ISBN 978-961-6769-27-3. [COBISS.SI-ID 259102976]

150. Captain America : the first avenger = Prvi maščevalec : stotnik Amerika. Škofljica: Blitz Film & Video Distribution, 2011. 1 video DVD (ca 119 min), barve, zvok (Dolby digital 5.1).http://www.imdb.com/title/tt0458339/. [COBISS.SI-ID 1099308126]

151. CAPUDER, Andrej. Pasijon ubogih. [spremna beseda na zavihkih Anton Stres]. Ljubljana: Novi svet, 2012. 85 str., ilustr. ISBN 978-961-6878-03-6. [COBISS.SI-ID 260593664]

152. CARLUCCIO, Antonio, CONTALDO, Gennaro. Dva požrešna Italijana. 1. natis. Preddvor: Narava, 2012. 208 str., ilustr. ISBN 978-961-6582-94-0. [COBISS.SI-ID 257811456]

153. CARNEGIE, Dale. Kako vzpostaviti dobre odnose, pridobiti zaupanje ljudi in vplivati nanje. 1. izd. Tržič: Učila International, 2012. 206 str. ISBN 978-961-00-1555-0. [COBISS.SI-ID 261240064]

154. CARRERE, Emmanuel. Drugi in jaz, (Zbirka Bralec). 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2012. 252 str. ISBN 978-961-241-607-2. [COBISS.SI-ID 259675392]

155. CĂRTĂRESCU, Mircea. Zakaj ljubimo ženske, (Knjižna zbirka Beletrina). Ljubljana: Študentska založba, 2012. 143 str. ISBN 978-961-242-477-0. [COBISS.SI-ID 261082112]

156. CARTER, Chris. Nočni zalezovalec. 1. izd. Tržič: Učila International, 2012. 445 str., ilustr. ISBN 978-961-00-1480-5. [COBISS.SI-ID 259534592]

157. CASALIS, Anna. Ugani, kdo živi na kmetiji. 1. natis. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2012. 1 kartonka, ilustr. ISBN 978-961-251-312-2. [COBISS.SI-ID 259440896]

158. CASALIS, Anna. Ugani, kdo živi v gozdu. 1. natis. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2012. 1 kartonka, ilustr. ISBN 978-961-251-313-9. [COBISS.SI-ID 259440128]

159. Case 39 = Primer št. 39 = Slučaj br. 39. Škofljica: Blitz Film & Video Distribution, 2010, p 2009. 1 video DVD (ca 105 min), barve, zvok (Dolby digital 5.1). [COBISS.SI-ID 1096237406]

160. CAST, P. C., CAST, Kristin. Ožgana, (Zbirka Hiša noči, knj. 7). 1. izd. Tržič: Učila International, 2011. 348 str. ISBN 978-961-00-1455-3. [COBISS.SI-ID 258650368]

161. Celda 211 = Celica 211. Ljubljana: Karantanija cinemas, 2011, p 2009. 1 video DVD (ca 108 min), barve, zvok (Dolby Digital 2.0). http://www.imdb.com/title/tt1242422/. [COBISS.SI-ID 1098838622]

162. Cemetery junction = Razpotje = Životna prekretnica. Škofljica: Blitz Film & Video Distribution, 2010. 1 video DVD (ca 98 min), barve, zvok (Dolby digital 5.1). [COBISS.SI-ID 1097299550]

163. Centurion. Škofljica: Blitz Film & Video Distribution, 2010. 1 video DVD (ca 94 min), barve, zvok (Dolby digital 5.1). [COBISS.SI-ID 1098126686]

164. CERAR, Miro, FRANCA, Valentina. Kako študirati pravo. 2., spremenjena in dopolnjena izd. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije, 2012. 186 str. ISBN 978-961-204-495-4. [COBISS.SI-ID 261084416]

165. CERULLO, Morris. Zaznamovani za Božji zapovedani blagoslov : sem Božji otrok. Ljubljana: Ignis, 2004. 113 str. ISBN 961-6499-22-X. [COBISS.SI-ID 214485504]

166. CESTNIK, Helena. Kristalinske čipke : pripovedujem, da živim. 1. izd. V Celovcu: Mohorjeva družba, 2012. 126 str. ISBN 978-3-7086-0665-1. [COBISS.SI-ID 261093888]

167. CEVC, Emilijan, KOMELJ, Milček (ur.). Pesnitev in resnica : Cevčevo berilo. Ljubljana: Slovenska matica, 2011. 473 str. ISBN 978-961-213-215-6. [COBISS.SI-ID 259049472]

168. CHAPMAN, Gary D., THOMAS, Jennifer. Pet jezikov odpuščanja : kako se opravičiti in ozdraviti odnose. 1. izd. Ljubljana: Družina, 2012. 271 str. ISBN 978-961-222-873-6. [COBISS.SI-ID 259591424]

169. CHAPMAN, Gillian. Ustvarjajmo s Svetim pismom : domiselne ideje za ustvarjalno doživljanje svetopisemskih zgodb, (Zbirka Mavrična knjižnica). 1. izd. Ljubljana: Družina, 2012. 107 str., ilustr. ISBN 978-961-222-877-4. [COBISS.SI-ID 259696384]

170. CHAPMAN, Jane. Resnično dobri prijatelji : ob rečnem bregu. 1. izd. Tržič: Učila International, 2011. 28 str., ilustr. ISBN 978-961-00-1381-5. [COBISS.SI-ID 257247232]

171. CHARTIER, Roger. Red knjig : bralci, avtorji in knjižnice v Evropi med 14. in 18. stoletjem, (Zbirka Teorija, 2011, 13). Ljubljana: Sophia, 2011. XIV, 158 str., ilustr. ISBN 978-961-6768-38-2. [COBISS.SI-ID 261116672]

172. CHASE, Loretta Lynda. Škandalozna pota. 1. izd. Tržič: Učila International, 2012. 329 str. ISBN 978-961-00-1585-7. [COBISS.SI-ID 261777408]

173. Chatroom = Klepetalnica. Ljubljana: Karantanija cinemas, 2011, p 2010. 1 video DVD (ca 97 min), barve, zvok (Dolby Digital 2.0). http://www.imdb.com/title/tt1319704/. [COBISS.SI-ID 1098522462]

174. CHILD, Lee. Rdeča hiša. 1. izd. Izola: Meander, 2012. 435 str. ISBN 978-961-6790-91-8. [COBISS.SI-ID260418048]

175. CHITTA. Beauty all around. Arhus: Fonix Musik, 1998. 1 CD (50 min, 19 sek), stereo. [COBISS.SI-ID12933947]

176. CHRISTIE, Agatha. Zločinska zabava, (Zbirka Krimi). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012. 267 str. ISBN 978-961-01-2294-4. [COBISS.SI-ID 260695040]

177. The chronicles of Narnia, The lion, the witch and the wardrobe = Zgodbe iz Narnije, Lev, čarovnica in omara. Zagreb; Ljubljana: Continental film: Con film, 2005. 1 video DVD (regija 2)(ca 140 min), barve, zvok (Dolby digital). [COBISS.SI-ID 11730234]

178. CHUA, Amy. Bojna pesem mame tigrice. 1. izd. Hlebce: Zala, 2012. 248 str. ISBN 978-961-6859-11-0. [COBISS.SI-ID 261467392]

179. CIARDI, Fabio. Ogenj je tvoja beseda : kako živeti evangelij. 1. izd. Ljubljana: Novi svet, 2011. 119 str. ISBN 978-961-6338-99-8. [COBISS.SI-ID 259001344]

180. Ciciban. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1945-. ISSN 0350-8870. [COBISS.SI-ID 10091266]

181. Ciciban, zapoj : pesmice za otroški zbor in klavir. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012-. 1 mapa, note. [COBISS.SI-ID 259509248]

182. Cicido. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1998-. ISSN 1408-6786. [COBISS.SI-ID 12824722]

183. CIGLENEČKI, Slavko, MODRIJAN, Zvezdana, MILAVEC, Tina, MODRIJAN, Zvezdana (ur.). Poznoantična utrjena naselbina Tonovcov grad pri Kobaridu : naselbinski ostanki in interpretacija = Late antique fortified settlement Tonovcov grad near Kobarid : settlement remains and interpretation, (Opera Instituti Archaeologici Sloveniae, 23). Ljubljana: Inštitut za arheologijo ZRC SAZU: Založba ZRC, 2011. 304 str., ilustr. ISBN 978-961-254-331-0. [COBISS.SI-ID 258819584]

184. Cinderella = Pepelka. Special ed. Ljubljana: Con Film, 2005, p 1950. 1 video DVD (75 min)), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). [COBISS.SI-ID 13558585]

185. CINQUIN, Emmanuelle, DUQUESNE, Jacques, CAYROL, Annabelle. 100 let imam in rada bi vam povedala —. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2012. 141 str. ISBN 978-961-218-995-2. [COBISS.SI-ID 259464448]

186. CLARK, Mary Higgins. V mesečini si lepa, (Zbirka Žepnice). Ljubljana: Mladinska knjiga, 2005. 387 str. ISBN 86-11-17195-0. [COBISS.SI-ID 219000320]

187. CLARKE, Susanna. Jonathan Strange & gospod Norrell. Del 1, Gospod Norrell, (Zbirka Sanje, Roman). 1. natis. Ljubljana: Sanje, 2011. 317 str. ISBN 978-961-274-032-0. [COBISS.SI-ID 259766784]

188. CLARKE, Susanna. Jonathan Strange & gospod Norrell. Del 2, Jonathan Strange, (Zbirka Sanje, Roman). 1. natis. Ljubljana: Sanje, 2011. 406 str. ISBN 978-961-274-079-5. [COBISS.SI-ID 259767040]

189. CLARKE, Susanna. Jonathan Strange & gospod Norrell. Del 3, Ivan Uskglass, (Zbirka Sanje, Roman). 1. natis. Ljubljana: Sanje, 2011. 414 str. ISBN 978-961-274-111-2. [COBISS.SI-ID 259767296]

190. Cloudy with a chance of meatballs = Oblačno z mesnimi kroglicami. Škofljica: Blitz Film & Video Distribution, 2010, p 2009. 1 video DVD (ca 86 min), barve, zvok (Dolby digital 5.1). [COBISS.SI-ID1096638302]

191. COBEN, Harlan. Samo en pogled, (Zbirka Krimi). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012. 501 str. ISBN 978-961-01-2296-8. [COBISS.SI-ID 260184832]

192. COELHO, Paulo. Magov dnevnik. 1. izd. Tržič: Učila International, 2012. 222 str. ISBN 978-961-00-1608-3. [COBISS.SI-ID 262072064]

193. COGAN, Priscilla. Stara pajkovka. Nova Gorica: Eno, cop. 2005. 317 str. ISBN 961-6359-16-9. [COBISS.SI-ID 216710144]

194. COHEN-JANCA, Irene, QUARELLO, Maurizio A.C.. Tudi drevesa jokajo. Ljubljana: Novi svet, 2012. [28] str., ilustr. ISBN 978-961-6878-02-9. [COBISS.SI-ID 260225536]

195. Cold mountain = Hladni vrh. Ljubljana: Con film, 2004, p 2003. 1 video DVD (regija 2)(ca 148 min), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 6385592]

196. COLE, Kresley. Če si drzneš : prvi del trilogije bratov Maccarrick. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012. 343 str. ISBN 978-961-01-2155-8. [COBISS.SI-ID 260524288]

197. COLGAN, Jenny. Diamanti so dekletovi najboljši prijatelji. 1. izd. Tržič: Učila International, 2012. 287 str. ISBN 978-961-00-1514-7. [COBISS.SI-ID 260520192]

198. COLGAN, Jenny. Dobimo se v slaščičarni. 1. izd. Tržič: Učila International, 2012. 420 str. ISBN 978-961-00-1593-2. [COBISS.SI-ID 261945344]

199. COLLINS, Suzanne. Upor, (Serija Igre lakote, knj. 2). 1. izd. Ljubljana: Koleda, 2012. 416 str., 21 cm. ISBN 978-961-6737-41-8. ISBN 978-961-6737-43-2. [COBISS.SI-ID 258947840]

200. The company men = Ameriške sanje. Ljubljana: Karantanija cinemas, 2011, p 2010. 1 video DVD (ca 100 min), barve, zvok (Dolby Digital 2.0). http://www.imdb.com/title/tt1172991/. [COBISS.SI-ID 1098527326]

201. CONSTABLE, Kate. Poletje škržatov. Jezero: Morfem, 2012. 170 str. ISBN 978-961-6840-53-8. [COBISS.SI-ID 261655296]

202. Contagion = Kužna nevarnost. Ljubljana: Con film, 2012, p 2011. 1 video DVD (ca 102 min), barve, zvok (Dolby digital 5.1). [COBISS.SI-ID 7847710]

203. CORDEROY, Tracey. To je moje!. 1. izd. Tržič: Učila International, 2012. [32] str., ilustr. ISBN 978-961-00-1502-4. [COBISS.SI-ID 260123648]

204. COSSUTTA, Rada, CERGOL, Jadranka (ur.), SMOTLAK, Maja (ur.), ŠUMENJAK, Klara (ur.), ROŽAC-DAROVEC, Vida (ur.). Slovenizmi v italijanskem tržaškem narečju, (Knjižnica Annales Majora). Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales: Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, 2011. 197 str. ISBN 978-961-6732-29-1. [COBISS.SI-ID 258744064]

205. COSTELLO, Jane. Ljubezen na dolge proge. 1. izd. Tržič: Učila International, 2011. 454 str. ISBN 978-961-00-1456-0. [COBISS.SI-ID 258666496]

206. The countess = Krvava grofica. Vojnik: Fivia, 2011, p 2009. 1 video DVD (ca 98 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). [COBISS.SI-ID 1097871454]

207. Country strong. Škofljica: Blitz Film & Video Distribution, 2011, p 2010. 1 video DVD-9 (ca 112 min), barve, zvok (Dolby digital 5.1). [COBISS.SI-ID 1098215774]

208. Coursier = Kurir. Škofljica: Blitz film & video distribution, 2011, p 2010. 1 video DVD (ca 95 min), barve, zvok (Dolby Digital 2.0, 5.1). http://www.imdb.com/title/tt1429429/. [COBISS.SI-ID 1099483742]

209. COUSIN, Pierre Jean, HARTVIG, Kirsten. Hrana za zdravje : novi popolni vodnik : več kot 600 jedi in receptov za premagovanje bolezni in krepitev imunskega sistema. Ljubljana: Arkadija, 2012. 304 str., ilustr. ISBN 978-961-6451-35-2. [COBISS.SI-ID 259871232]

210. Cowboys & aliens = Kavboji in vesoljci. Škofljica: Blitz Film & Video Distribution, 2011. 1 video DVD (ca 119 min), barve, zvok (Dolby digital 5.1). http://www.imdb.com/title/tt0409847/. [COBISS.SI-ID 1099306078]

211. COX, Greg. CSI: Na kraju zločina, Kaj vse se je zgodilo za kulisami : po uspešni televizijski seriji, (Zbirka Krimi). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012. 293 str. ISBN 978-961-01-2299-9. [COBISS.SI-ID 260411648]

212. CRAIG, David, ELLIOTT, Matthew. Ukradena Evropa. Mengeš: Ciceron, 2012. 332 str. ISBN 978-961-6627-31-3. ISBN 978-961-6627-32-0. ISBN 978-961-6627-33-7. ISBN 978-961-6627-34-4. http://www.ciceron.si. [COBISS.SI-ID 263167488]

213. Crazy, stupid, love. = Ta nora ljubezen. Ljubljana: Con film, 2012, p 2011. 1 video DVD (113 min, 15 sek), barve, zvok (Dolby digital 5.1, 2.0). [COBISS.SI-ID 15577650]

214. CRUSIE, Jennifer. Velike skušnjave malega mesta. Izola: Meander, 2012. 404 str. ISBN 978-961-6887-01-4. ISBN 978-961-6887-02-1. [COBISS.SI-ID 261431296]

215. CUNDRIČ, Magdalena. Dežela oblakov. Ljubljana: Ved, 2012. 231 str. ISBN 978-961-6814-75-1. [COBISS.SI-ID 261571840]

216. CVENKEL, France. Iz moje lovske torbe : izbrani spisi, (Zlatorogova knjižnica, 21). Ljubljana: Lovska zveza Slovenije, 1993. 243 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 33733120]

217. Čarovna krogla, (Smrkci, 15). Ljubljana: Grahovac, 2012. [25] str., ilustr. ISBN 978-961-6880-55-8. [COBISS.SI-ID 261057024]

218. ČEH, Boris. Kemijsko računanje in osnove kemijskega ravnotežja. (Ponatis). Ljubljana: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Katedra za anorgansko kemijo, 2006. V, 198 str., ilustr. ISBN 961-6286-51-X. [COBISS.SI-ID 227625472]

219. ČERNE, Doris. Sikomora : (impresionistično-lirična proza). Koper: Capris, 2009. 55 str. ISBN 978-961-91413-7-3. [COBISS.SI-ID 244246272]

220. ČERNE, Lojze. Preprečevanje in ocenjevanje škod od divjadi na kmetijskih rastlinah, (Strokovna knjižnica Lovske zveze Slovenije, 8). 3. izpopolnjena izd. Ljubljana: Lovska zveza Slovenije, 2004. 174 str., ilustr. ISBN 961-90541-8-0. [COBISS.SI-ID 214515200]

221. ČERNE, Lojze. Ureditev lovišč in gospodarjenje z malo divjadjo, (Zlatorogova knjižnica, 26). Ljubljana: Lovska zveza Slovenije, 2000. 225 str., večinoma barvne ilustr. ISBN 961-90541-2-1. [COBISS.SI-ID105737472]

222. ČERNIAUSKAITE, Laura Sintija. Dihanje v marmor, (Knjižna zbirka Horizont). Ljubljana: Sodobnost International, 2012. 177 str. ISBN 978-961-6564-42-7. [COBISS.SI-ID 261024512]

223. ČERVEK, Sandi. Sandi Červek : slike in risbe 1985-2011 = paintings and drawings 1985-2011 : Muzej in galerije mesta Ljubljane, Mestna galerija Ljubljana, 19. 1.-25. 3. 2012. Ljubljana: Muzej in galerije mesta Ljubljane, Mestna galerija, 2012. 167 str., ilustr. ISBN 978-961-6587-78-5. [COBISS.SI-ID 260481536]

224. WINSTON, Robert (ur.). Človek, (Velika ilustrirana enciklopedija). 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2007. 512 str., ilustr. ISBN 978-86-11-17871-4. ISBN 86-11-17871-8. [COBISS.SI-ID 231342080]

225. Črni bratje. Ljubljana: RTV Slovenija, Založba kaset in plošč, 2011, p 2010. 1 video DVD (ca 100 min), č-b in barve, zvok (stereo). [COBISS.SI-ID 2030720]

226. ČUČNIK, Primož. Mikado : (1-5-5-15-15), (Knjižna zbirka Beletrina). Ljubljana: Študentska založba, 2012. 123 str. ISBN 978-961-242-472-5. [COBISS.SI-ID 260575488]

227. DABNER, David, CALVERT, Sheena, CASEY, Anoki. Grafično oblikovanje : priročnik za grafične oblikovalce tiskanih, digitalnih in večpredstavnih medijev. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2011. 192 str., ilustr. ISBN 978-961-251-231-6. [COBISS.SI-ID 257597952]

228. D’ALESSANDRO, Jacquie. Polnočne skušnjave. Ig: Anu Elara, 2012. 413 str. ISBN 978-961-6837-91-0. ISBN 978-961-6837-92-7. [COBISS.SI-ID 260271360]

229. ČATER, Dušan, KUMERDEJ, Mojca, SKUBIC, Andrej E., TRATNIK, Suzana, VOJNOVIĆ, Goran. Dan zmage, (Knjižna zbirka Žepna Beletrina). Ljubljana: Študentska založba, 2012. 124 str. ISBN 978-961-242-468-8. [COBISS.SI-ID 260076288]

230. DANON, Cadik I.. Obsekano drevo Danonovih : spomin na Jasenovac. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2012. 278 str., ilustr. ISBN 978-961-278-008-1. [COBISS.SI-ID 261173248]

231. The darkest hour = [Najmračnejša noč]. Ljubljana: Con film, 2012, p 2011. 1 video DVD (ca 86 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). http://www.imdb.com/title/tt1093357/. [COBISS.SI-ID 1099721054]

232. Sotočja = Confluences, (Glasbena zbirka Goga). Novo mesto: Založba Goga, p 2008. 1 CD (55 min, 7 sek), stereo. [COBISS.SI-ID 13490482]

233. DE CECCO, Matej, GORENC, Boštjan. Pilko in Čopka v Narobniji, (Zbirka Minimundus), (Posebna izdaja revije Stripburger). Ljubljana: Forum, 2012. 28 str., ilustr. ISBN 978-961-6553-52-0. [COBISS.SI-ID 260955392]

234. Dear John = Samo tebe si želim. Škofljica: Blitz Film & Video Distribution, 2010. 1 video DVD (ca 104 min), barve, zvok (Dolby digital 5.1, 2.0). [COBISS.SI-ID 1097373022]

235. DEARY, Terry. Piratski gospod, (Zbirka Piratske zgodbe). 1. izd. Hlebce: Zala, 2012. 62 str., ilustr. ISBN 978-961-6859-10-3. [COBISS.SI-ID 260974336]

236. DEARY, Terry. Roka vikinškega bojevnika, (Zbirka Vikinške zgodbe). 1. izd. Hlebce: Zala, 2012. 63 str., ilustr. ISBN 978-961-6859-09-7. [COBISS.SI-ID 260974080]

237. Death defying acts = Izziv ssmrti. Ljubljana: Karantanija cinemas, 2009, p 2007. 1 video DVD (93 min), barve, zvok (Dolby digital 2.0). [COBISS.SI-ID 15535929]

238. DEAVER, Jeffery. Proste roke, (Zbirka Krimi). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012. 487 str. ISBN 978-961-01-1733-9. [COBISS.SI-ID 260033792]

239. DEAVER, Jeffery. Zbiralec kosti. 1. izd. Tržič: Učila International, 2012. 507 str. ISBN 978-961-00-1476-8. [COBISS.SI-ID 259032832]

240. DEBELAK, Maja. Iz uma v srce. Kresnice: Divinum cor, 2012. 166 str. ISBN 978-961-93306-2-3. [COBISS.SI-ID 261650688]

241. DEBELAK, Maja. Knjiga odgovorov. Grosuplje: Eseni, 2012. 100 str., ilustr. ISBN 978-961-93145-3-1. [COBISS.SI-ID 260886528]

242. DEBELJAK, Aleš. Knjiga, križ, polmesec. Ljubljana: Zavod za kulturne dejavnosti Kultipraktik, 2012. 206 str. ISBN 978-961-93068-2-6. [COBISS.SI-ID 261438976]

243. DEFOE, Daniel. Pristni Anglež : satira, (Zbirka Varia). Ljubljana: Založba /*cf., 2011. 108 str. ISBN 978-961-257-040-8. [COBISS.SI-ID 259586048]

244. DEGRANDIS, Robert. Izmoli si svojo pot k sreči. Ljubljana: Ignis, cop. 2006. 91 str. ISBN 961-6499-00-9. [COBISS.SI-ID 124882688]

245. DEGRANDIS, Robert, KOSHENINA, Eugene Peter. Resnična Jezusova navzočnost v sveti evharistiji. 1. izd. Ljubljana: Ignis, 2009. 58 str. ISBN 978-961-6499-38-5. [COBISS.SI-ID 247091712]

246. DEKLEVA, Milan. Etimologija pozabe : abecednik poetičnih besed, (Zbirka Novi pristopi, 53). Ljubljana: Literarno-umetniško društvo Literatura, 2012. 140 str. ISBN 978-961-6717-67-0. [COBISS.SI-ID 260030464]

247. DELETIĆ, Čedomir. Tranzicijski utrinki : zbirka aforizmov o tranziciji : (misli, humor in satira). Trzin: Ami, 2011. 151 str. ISBN 978-961-90094-8-2. [COBISS.SI-ID 257595904]

248. DENNIS-BRYAN, Kim. Konji : živali, ki so spremenile svet, (Zbirka Brezmejnost znanja). 1. izd. Tržič: Učila International, 2011. 64 str., ilustr. ISBN 978-961-00-1385-3. [COBISS.SI-ID 257429248]

249. DEPOY, Phillip. Zarota kralja Jakoba. Ig: Anu Elara, 2012. 389 str. ISBN 978-961-6837-83-5. ISBN 978-961-6837-85-9. [COBISS.SI-ID 259972608]

250. DERGANC, Marko. Profesor Čurilaj in papiga Kiki. 5, V gusarjevih krempljih, (Zbirka Pustolovca). 1. natis. Ljubljana: Karantanija, 2012. 87 str., ilustr. ISBN 978-961-275-072-5. [COBISS.SI-ID 260225280]

251. DERVILLE, Guillaume. Jožefmarija Escrivá, (V šoli velikih molilcev, 12). 1. izd. Ljubljana: Novi svet, 2011. 111 str. ISBN 978-961-6878-01-2. [COBISS.SI-ID 259312384]

252. DETELA, Lev. Nočni koncert s Trdoglavom in Marjeto. Ljubljana: VED, 2012. 128 str. ISBN 978-961-6814-67-6. [COBISS.SI-ID 260775680]

253. DEU, Živa. Arhitektura domov znanih Slovencev : znanstveniki in znanstvenice = Architecture of the homes of noted Slovenians : scientists. Ljubljana: Kmečki glas, 2011. 279 str., ilustr. ISBN 978-961-203-383-5. [COBISS.SI-ID 258695680]

254. DEVERAUX, Jude. Nazaj v novo življenje. 1. izd. Tržič: Učila International, 2012. 346 str. ISBN 978-961-00-1610-6. [COBISS.SI-ID 262116608]

255. DEVERAUX, Jude. Otok spoznanja. 1. izd. Tržič: Učila International, 2011. 252 str. ISBN 978-961-00-1389-1. [COBISS.SI-ID 257344512]

256. DEVERAUX, Jude. V zlato odeti dnevi. 1. izd. Tržič: Učila International, 2012. 363 str. ISBN 978-961-00-1513-0. [COBISS.SI-ID 260278784]

257. DOLŠAK, Ela, GOLOBIČ, Nuška. 99. Radeče: Literarni val, 2012. 40, 40 str., ilustr. ISBN 978-961-269-639-9. [COBISS.SI-ID 260633856]

258. DEVON, Gary. Izgubljeni, (Zbirka Za lahko noč). V Ljubljani: Prešernova družba, 2001. 390 str. ISBN 961-6186-38-8. [COBISS.SI-ID 111771904]

259. Dežela zmajev. Ljubljana: Media film, 2010, p 2002. 1 video DVD (ca 150 min), barve, zvok (Dolby Digital). [COBISS.SI-ID 1097936734]

260. Did you hear about the Morgans? = Kje sta Morganova? = Da li ste čuli za Morganove?. Škofljica: Blitz Film & Video Distribution, 2010, p 2009. 1 video DVD (ca 99 min), barve, zvok (Dolby digital 5.1). [COBISS.SI-ID1096626526]

261. DVORŠEK, Anton (ur.), FRANGEŽ, Danijela (ur.). Digitalni dokazi : kazensko pravni, kriminalistični in informacijsko-varnostni vidiki. Ljubljana: Fakulteta za varnostne vede; Maribor: Pravna fakulteta, 2012. 142 str., ilustr. ISBN 978-961-6821-25-4. [COBISS.SI-ID 261221376]

262. DIMKOVSKA, Lidija. pH nevtralna za življenje in smrt, (Zbirka Poezija). 1. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2012. 127 str. ISBN 978-961-231-879-6. [COBISS.SI-ID 259743744]

263. DJURIĆ, Rajko, HORVAT, Jožek. Zgodovina romske književnosti. Murska Sobota: Zveza Romov Slovenije: = Romani Union, 2010. 128 str. ISBN 978-961-91777-8-5. [COBISS.SI-ID 251671296]

264. WEST, E. G., WILLIAMS, Walter Edward, SIRICO, Robert A., ROCHE, George Charles, LEUBE, Kurt R., EBELING, Richard M., ROWLEY, Charles Kershaw, BAKER, Larry D., HUDGINS, Edward Lee, GRANT, James, SPARKS, John A.. Doba ekonomistov : zagovorniki svobode: od Adama Smitha do Miltona Friedmana, (Zbirka Izzivi svobode). Ljubljana: Nova revija, 2012. 328 str. ISBN 978-961-6580-97-7. [COBISS.SI-ID 260798720]

265. DOBNIK, Ivan. Zapreš svoje oči, (Ljubezen s te in one strani, knj. 3). Ljubljana: Družba Piano, 2003. 62 str. ISBN 961-90970-4-1. [COBISS.SI-ID 126312448]

266. DOBNIK, Ivan. Druga obala, (Knjižna zbirka Poetikonove lire, knj. 30). Ljubljana: Književno društvo Hiša poezije, 2011. 90 str., avtorj. sl. ISBN 978-961-6758-23-9. [COBISS.SI-ID 259212288]

267. DODD, Christina. Pravila predaje, (Guvernante). Ig: Anu Elara, 2012. 370 str. ISBN 978-961-6892-03-2. ISBN 978-961-6892-04-9. [COBISS.SI-ID 261495040]

268. TAKÁCS, Judit (ur.), KUHAR, Roman (ur.). Doing families : gay and lesbian family practices, (Book series Politike symposion). 1st ed. Ljubljana: Peace Institute, Institute for Contemporary Social and Political Studies, 2011. 161 str., tebele, graf. prikazi. ISBN 978-961-6455-71-8. [COBISS.SI-ID 259600384]

269. DOLHAR, Rafko. Odbrani listi : spomini politika, planinca in zdravnika. Celovec: Mohorjeva, cop. 2003. 147 str., ilustr. ISBN 3-85013-979-4. [COBISS.SI-ID 51555073]

270. Dolphin tale : inspired by a true story = Delfinova zgodba : po resnični zgodbi. Ljubljana: Con film, 2012, p 2011. 1 video DVD (ca 108 min), barve, zvok (Dolby digital 5.1). http://www.imdb.com/title/tt1564349/. [COBISS.SI-ID 1099012958]

271. DONALDSON, Julia. Zgodbe iz želodjega gozda : tri zgodbe – skrivalnice, (Zbirka Velike slikanice). 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012. [48] str., ilustr. ISBN 978-961-01-2235-7. [COBISS.SI-ID 259748864]

272. DORIA, Julia. Psička Pia in borovnice, (Zbirka Ptičice). 1. izd. Ljubljana: Atelje Doria, 2012. 20 str., ilustr. ISBN 978-961-92916-9-6. [COBISS.SI-ID 257153280]

273. DORIA, Julia. Puppy Pia and the blueberries, (Ptičice). 1st ed. Ljubljana: Atelje Doria, 2012. 20 str., ilustr. ISBN 978-961-6881-03-6. [COBISS.SI-ID 261049856]

274. DOUCET, Julie. Moj newyorški dnevnik, (Zbirka Ambasada Strip, 11), (Posebna izdaja revije Stripburger). Ljubljana: Forum, 2012. 52 str., ilustr. ISBN 978-961-6553-51-3. [COBISS.SI-ID 260848640]

275. DRAPPIER, Franz. Madžarka v Pendjabu, (Serija Lester Cockney, 3). Celje: Risar, 2012. 48 str., ilustr. ISBN 978-961-93223-1-4. [COBISS.SI-ID 260882432]

276. DREV, Miriam. V pozlačenem mestu. 1. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2012. 276 str. ISBN 978-961-231-911-3. [COBISS.SI-ID 260908544]

277. DUBOSARSKY, Ursula. Izdaja, (Zbirka Srečanja). 1. izd. Dob pri Domžalah: Miš, 2012. 184 str. ISBN 978-961-272-073-5. [COBISS.SI-ID 259929344]

278. DUCATTEAU, Florence. Obiščimo muzej, (Zvedavček). Murska Sobota: Pomurska založba, 2011. [28] str., ilustr. ISBN 978-961-249-132-1. [COBISS.SI-ID 256392192]

279. Duga = Mavrica. Škofljica: Blitz Film & Video Distribution, 2010. 1 video DVD (ca 72 min), barve, zvok (Dolby digital 5.1,2.0). [COBISS.SI-ID 1097820766]

280. DUHOVNIK, Jože, DEMŠAR, Ivan. Modeliranje prostora I : zbirka vaj, Delovni učbenik za NX. Ljubljana: Fakulteta za strojništvo, 2012. 175 str., ilustr. ISBN 978-961-6536-55-4. [COBISS.SI-ID 257568512]

281. DUNPHY, Heather. Mačke : naučite se razumeti svojega ljubljenčka. 1. izd. Tržič: Učila International, 2011. 191 str., ilustr. ISBN 978-961-00-1394-5. [COBISS.SI-ID 257736960]

282. DUNPHY, Heather. Psi : naučite se razumeti svojega ljubljenčka. 1. izd. Tržič: Učila International, 2011. 191 str., ilustr. ISBN 978-961-00-1395-2. [COBISS.SI-ID 257736704]

283. 2 sunčana dana = Dva sončna dneva. Škofljica: Blitz Film & Video Distribution, 2011, p 2010. 1 video DVD (ca 76 min), barve, zvok (Dolby digital 2.0, 5.1). [COBISS.SI-ID 15449138]

284. DYER, Alan. Zvezda : od rojstva do črne luknje, (Zbirka Brezmejnost znanja). 1. izd. Tržič: Učila International, 2011. 64 str., ilustr. ISBN 978-961-00-1387-7. [COBISS.SI-ID 257450752]

285. EATON, Kait. Mali dirkalni avtomobil. 1. izd. Tržič: Učila International, 2011. 1 kartonka, ilustr. ISBN 978-961-00-1438-6. [COBISS.SI-ID 258607360]

286. EATON, Kait. Mali traktor. 1. izd. Tržič: Učila International, 2011. 1 kartonka, ilustr. ISBN 978-961-00-1430-0. [COBISS.SI-ID 258607872]

287. EATON, Kait. Mali vlak. 1. izd. Tržič: Učila International, 2011. 1 kartonka, ilustr. ISBN 978-961-00-1437-9. [COBISS.SI-ID 258607104]

288. EBEJER, Francis. Skok malteških delfinov, (Zbirka Helia, 3). Ljubljana: Društvo 2000; Koper: KUD AAC Zrakogled, 2011. 267 str. ISBN 978-961-6533-40-9. [COBISS.SI-ID 260699136]

289. MEŠKO, Gorazd (ur.), SOTLAR, Andrej (ur.), EMAN, Katja (ur.). Ekološka kriminaliteta in varovanje okolja – multidisciplinarne perspektive. Ljubljana: Fakulteta za varnostne vede, 2012. 482 str., ilustr. ISBN 978-961-6821-23-0. [COBISS.SI-ID 261122816]

290. Enciklopedija za vedoželjne, Svetovna geografija. 1. izd. Ljubljana: Prešernova družba, 2005. 488 str., ilustr. ISBN 961-6512-08-0. [COBISS.SI-ID 128691968]

291. ASSMANN, Aleida, LOGAR, Ernst (ur.). Das Ende der Erinnerung – Kärntner PartisanInnen = Konec spomina – koroški partizani in partizanke = The end of remembering – Carinthian partisans. Klagenfurt = Celovec: Drava, 2011. 109 str., ilustr. ISBN 978-3-85435-649-3. [COBISS.SI-ID 2004436]

292. ENDE, Michael. Momo ali Čudna zgodba o tatovih, ki so kradli čas, in o otroku, ki ga je ljudem vrnil : pravljični roman : z avtorjevimi ilustracijami, (Knjižnica Sinjega galeba, 332). 3. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012. 259 str., ilustr. ISBN 978-961-01-2250-0. [COBISS.SI-ID 260610048]

293. Energijske vaje : ključ do vitalnosti : tai-či, či-gong. Ljubljana: CDK, Zavod za izobraževanje, vzgojo, razvoj in kulturo, 2005. 1 video DVD, barve, zvok. ISBN 961-90072-6-3. [COBISS.SI-ID 223029248]

294. ENZENSBERGER, Hans Magnus. Izbrana dela. 1. izd. Maribor: Hiša knjig, Založba KMŠ, 2012. 125 str. ISBN 978-961-6744-48-5. [COBISS.SI-ID 69152513]

295. EPŠTEJN, Mihail Naumovič. Znak_vrzeli : o prihodnosti humanističnih ved, (Zbirka Labirinti, 38). Ljubljana: Literarno-umetniško društvo Literatura, 2012. 623 str., ilustr. ISBN 978-961-6717-68-7. [COBISS.SI-ID260359168]

296. European playground, (Putumayo kids). New York: Putumayo World Music, 2009. 1 CD (34 min, 43 sek), stereo. [COBISS.SI-ID 16228667]

297. The experiment = Eksperiment. Škofljica: Blitz film & video distribution, 2011, p 2010. 1 video DVD (ca 93 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). http://www.imdb.com/title/tt0997152/. [COBISS.SI-ID 1099536222]

298. FABIANI, Leo. Barvarji in krvosledništvo, (Zlatorogova knjižnica, 35). Ljubljana: Lovska zveza Slovenije, 2009. 330 str., ilustr. ISBN 978-961-91731-5-2. [COBISS.SI-ID 248681216]

299. FABRE, Jan. Dramski teksti. Ljubljana: Študentska založba: Zavod Exodos, 2012. 343 str. ISBN 978-961-242-478-7. [COBISS.SI-ID 261363968]

300. FABRE, Jan. Nočni zapisi 1978-1984. 1. izd. Maribor: Hiša knjig, Založba KMŠ, 2012. 298 str. ISBN 978-961-6744-50-8. [COBISS.SI-ID 69643265]

301. Fair game = Poštena igra. Škofljica: Blitz Film & Video Distribution, 2011, p 2010. 1 video DVD (ca 104 min), barve, zvok (Dolby digital 2.0, 5.1). [COBISS.SI-ID 15443250]

302. FAKIN BAJEC, Jasna, FIKFAK, Jurij (ur.). Procesi ustvarjanja kulturne dediščine : Kraševci med tradicijo in izzivi sodobne družbe, (Ethnologica – Dissertationes, 2). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2011. 327 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-254-343-3. [COBISS.SI-ID 259249408]

303. Fame = Fame : sanje o slavi. Vojnik: Fivia, 2011, p 2009. 1 video DVD (ca 107 min), barve, zvok (Dolby digital 5.1). [COBISS.SI-ID 260112384]

304. OBREZA, Aleš, HUMAR, Marjeta, BOŽIČ, Borut. Farmacevtski terminološki slovar, (Zbirka Slovarji). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2011. 371 str. ISBN 978-961-254-330-3. [COBISS.SI-ID 259485184]

305. FEATHERSTONE, Sally, BAYLEY, Ros. Nabriti fantje : kako sposobni so fantje in kako jim lahko pomagamo do uspeha. 1. izd. Hlebce: Zala, 2012. 150 str. ISBN 978-961-6859-08-0. [COBISS.SI-ID 260038144]

306. FERENC, Tone, FERENC, Mitja (ur.). Odporništvo, (Izbrana dela, 4), (Historia, 21). 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2011. 451 str. ISBN 978-961-237-479-2. [COBISS.SI-ID 259577088]

307. FERFILA, Bogomil. Primerjalne politike v sodobnem svetu, Aplikativno-empirični del : države v razvoju, (Knjižna zbirka Politični procesi in institucije). Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2010. XVI, 1240 str., tabele. ISBN 978-961-235-410-7. [COBISS.SI-ID 253356800]

308. FERFILA, Bogomil. Svet na dlani v 80 dneh, (Svet na dlani, knj. 12). Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2012. X, 437 str., 292 str. pril., tabele. ISBN 978-961-235-580-7. [COBISS.SI-ID 260600832]

309. FERLINC, Blaž. Ko pridejo težki dnevi : nasveti za mlade. Šmarješke Toplice: Stella, 2012. 89 str., ilustr. ISBN 978-961-246-266-6. [COBISS.SI-ID 261347072]

310. FERLUGA, Irena. Spomin na spomenico : razmišljanja za mamo, (Frontier, 056). Maribor: Subkulturni azil, 2012. 83 str., ilustr. ISBN 978-961-6620-22-2. [COBISS.SI-ID 260146176]

311. FERNÁNDEZ CARVAJAL, Francisco. Pogovori z Bogom : razmišljanja za post, veliki teden in veliko noč. 1. izd. Ljubljana: Družina, 2012. 796 str. ISBN 978-961-222-886-6. [COBISS.SI-ID 260300288]

312. FILIPČIČ, Emil. Mojstrovka, (Knjižna zbirka Beletrina). Ljubljana: Študentska založba, 2012. 157 str. ISBN 978-961-242-473-2. [COBISS.SI-ID 260576256]

313. FONDA, Elsa, FABRIS, Massimiliano (ur.). Filmsko ustvarjanje Aljoše Žerjala : od 8-milimetrske do digitalne kamere. Trst: ZTT: = EST, 2012. 313 str., ilustr. ISBN 978-88-7174-143-7. [COBISS.SI-ID 4691180]

314. FINKELSTEIN, Ellen. Biblija AutoCAD-a 2002. Ljubljana: Pasadena, 2002. XXXIV, 1262 str., ilustr. ISBN 961-6361-22-8. [COBISS.SI-ID 24216837]

315. FLEISCHHAUER, Wolfram. Usodni tango : tri minute z resničnostjo. 1. izd. Maribor: Videotop, 2011. 420 str. ISBN 978-961-6863-10-0. ISBN 978-961-6863-11-7. [COBISS.SI-ID 259695104]

316. FLISAR, Evald. Antigona zdaj : tragedija, (Izbrana dela, Drame). Ljubljana: Vodnikova založba (DSKG): Sodobnost International, 2012. 114 str., ilustr. ISBN 978-961-6067-81-2. [COBISS.SI-ID 260074496]

317. FLISAR, Evald. Dekle, ki bi raje bilo drugje : roman. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2012. 311 str. ISBN 978-961-231-919-9. [COBISS.SI-ID 262791168]

318. PIRJEVEC, Jože, DUKOVSKI, Darko, TROHA, Nevenka, BAJC, Gorazd, FRANZINETTI, Guido, LOGAR, Tine (ur.). Fojbe. 1. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2012. 384 str., [32] str. pril. ISBN 978-961-231-872-7. [COBISS.SI-ID 259725312]

319. FOLLETT, Ken. Propad velikanov : prva knjiga trilogije Stoletje. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012. 892 str. ISBN 978-961-01-2259-3. [COBISS.SI-ID 263768832]

320. FONE, Helena. EFT – tehnika doseganja čustvene svobode za telebane. 1. natis. Ljubljana: Pasadena, 2012. 308 str., ilustr. ISBN 978-961-6661-36-2. [COBISS.SI-ID 261491456]

321. Footloose. Škofljica: Blitz Film & Video Distribution, 2012, p 2011. 1 video DVD (ca 109 min), barve, zvok (Dolby digital 5.1). [COBISS.SI-ID 260878336]

322. Four lions = Štirje levi. Vojnik: Fivia, 2011, p 2010. 1 video DVD (ca 97 min), barve, zvok (Dolby digital 5.1). http://www.imdb.com/title/tt1341167/. [COBISS.SI-ID 1098560094]

323. FRANČIČ, Franjo. Domovina, bleda mati, (Zbirka Sanje, Roman). Ljubljana: Sanje, 2012. 141 str. ISBN 978-961-274-060-3. ISBN 978-961-274-061-0. [COBISS.SI-ID 259212032]

324. FRANČIČ, Franjo. Ljubiti Abadona : roman, (Knjižna zbirka Piramida). Maribor: Litera, 2012. 87 str. ISBN 978-961-6780-58-2. ISBN 978-961-6780-59-9. [COBISS.SI-ID 68838657]

325. FRANJIĆ, Zdenko. Ponosna žival : izbrane pesmi, (Črna zbirka, knj. 15). Ljubljana: KUD Lema, 2012. 52 str. ISBN 978-961-6879-14-9. [COBISS.SI-ID 260953600]

326. BAHOVEC, Tina (ur.). Frauen.Männer : Universitäten, univerze, universita Klagenfurt Koper Ljubljana Maribor Trieste Udine, (Alpen-Adria-Schriftenreihe der Universität Klagenfurt/Celovec). Klagenfurt = Celovec: Drava, cop. 2007. 438 str., ilustr. ISBN 978-3-85435-471-0. [COBISS.SI-ID 25973853]

327. FRELIH, Tone. Truplo ob progi, (Zbirka Umori, knj. 2). Ljubljana: Studio print, 2011. 221 str. ISBN 978-961-92868-2-1. ISBN 978-961-92868-3-8. [COBISS.SI-ID 256242944]

328. FRELIH, Tone. Usodna laž, (Zbirka Umori). Ljubljana: Studio print, 2010. 188 str. ISBN 978-961-92868-0-7. [COBISS.SI-ID 251184640]

329. FRELIH, Tone. Zamolčana resnica, (Zbirka Umori, knj. 3). Ljubljana: Studio print, 2012. 238 str. ISBN 978-961-92868-4-5. ISBN 978-961-92868-5-2. [COBISS.SI-ID 261017600]

330. FRENCH, Vivian. Princesa Amalija in srebrni tjulenj, (Zbirka Klub tiara v Smaragdnem gradu, 25). 1. izd. Tržič: Učila International, 2012. 74 str., ilustr. ISBN 978-961-00-1478-2. [COBISS.SI-ID 259332864]

331. FRENCH, Vivian. Princesa Leja in zlati morski konjiček, (Zbirka Klub tiara v Smaragdnem gradu, 26). 1. izd. Tržič: Učila International, 2012. 70 str., ilustr. ISBN 978-961-00-1479-9. [COBISS.SI-ID 259333120]

332. FRENCH, Vivian. Princesa Maja in čarobna morska deklica, (Zbirka Klub tiara v Smaragdnem gradu). 1. izd. Tržič: Učila International, 2012. 65 str., ilustr. ISBN 978-961-00-1574-1. [COBISS.SI-ID 261657856]

333. FRENCH, Vivian. Princesa Neža in čarobna kitovka, (Zbirka Klub tiara v Smaragdnem gradu). 1. izd. Tržič: Učila International, 2012. 73 str., ilustr. ISBN 978-961-00-1573-4. [COBISS.SI-ID 261657344]

334. Friends with benefits = Prijatelja samo za seks. Škofljica: Blitz Film & Video Distribution, 2011. 1 video DVD (ca 105 min), barve, zvok (Dolby digital 5.1). http://www.imdb.com/title/tt1632708/. [COBISS.SI-ID1099292254]

335. FRISO, Anna, FRISO, Alberto. V dvoje : pet skrivnosti za srečo v zakonu. Ljubljana: Novi svet, 2012. 95 str. ISBN 978-961-6878-04-3. [COBISS.SI-ID 260776960]

336. FRITZ, Ervin. Žitja. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2012. 114 str., ilustr. ISBN 978-961-241-619-5. [COBISS.SI-ID 260640768]

337. Frk, čez drn – frk, čez trn : prolke, pravce, štorce in prfjetce iz Brkinov in Čičarije, (Zbirka Glasovi, knj. 30). Ljubljana: Kmečki glas, 2005. 255 str., [4] f. barvnih pril. ISBN 961-203-294-7. [COBISS.SI-ID 222503424]

338. FRUMEN, Tatjana. Reiki : energija ljubezni. Maribor: T. Frumen, 2012. 156 str., fotogr. ISBN 978-961-276-330-5. [COBISS.SI-ID 68547073]

339. FURLAN, Aleksander. An popodán. Trst: Mladika, 2007. 42 str., ilustr. ISBN 978-88-7342-103-0. [COBISS.SI-ID 2727148]

340. FURLAN, Alja. Iz prevleke za blazino, (Pišemo, rišemo, beremo slovensko). 1. natis. Ljubljana: Alba 2000, 2012. 80 str., ilustr. ISBN 978-961-6668-51-4. [COBISS.SI-ID 260951552]

341. FURLAN, Alja. Šimpatki za Emo, (Pišemo, rišemo, beremo slovensko). 1. natis. Ljubljana: Alba 2000, 2012. [43] str., ilustr. ISBN 978-961-6668-54-5. [COBISS.SI-ID 261295104]

342. FURLAN, Lojze. Mami za praznik : ilustrirana pesmarica za različne priložnosti. Koper: Ognjišče, 2012. 40 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 260573184]

343. FURNHAM, Adrian. Psihologija : ideje, ki so spremenile svet, (Serija 50 največjih idej). 1. izd. Maribor: Videotop, 2012. 205 str., ilustr. ISBN 978-961-6863-16-2. [COBISS.SI-ID 261289216]

344. GABALDON, Diana. Kačji pastir v jantarju. Ig: Anu Elara, 2012-2013. 2 zv. ISBN 978-961-6892-22-3. ISBN 978-961-6892-24-7. ISBN 978-961-6892-38-4. ISBN 978-961-6892-39-1. [COBISS.SI-ID 262688256]

345. GABELLINI, Remigio. Tolminski punt 1713 = La rivolta dei Tolminotti 1713 : [razstava stripa v galeriji Tolminskega muzeja]. 1. izd. Tolmin: Tolminski muzej, 2012. 30 str., ilustr. ISBN 978-961-6635-22-6. [COBISS.SI-ID 262994944]

346. GABRIEL, Adriana. Dragon heart, (Penguin readers, Level 2). 2nd impression. Edinburhg Gate, Harlow; Essex: Pearson Education Limited, 2000. 42 str., ilustr. ISBN 0-582-36401-9. [COBISS.SI-ID 6040504]

347. GABRIEL, Jon. Gabrielova metoda hujšanja. Škofljica: Arista-B, 2012. 248 str., ilustr. ISBN 978-961-93274-0-1. [COBISS.SI-ID 260719104]

348. GABRIEL, Jon. Gabrielova metoda hujšanja : večerna vizualizacija. Škofljica: Arista-B, 2012. 1 CD. ISBN 978-961-93274-1-8. [COBISS.SI-ID 261191680]

349. GABRIELLE, Barbara. Zvezdnate : pesmi za otroke. Kranj: Panika Records, p 2011. 1 CD (29 min, 46 sek), stereo. [COBISS.SI-ID 2299572]

350. GAIMAN, Neil. Zvezdni prah, (Zbirka Srednji svet). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012. 225 str. ISBN 978-961-01-2094-0. [COBISS.SI-ID 260298752]

351. GALEANO, Eduardo H.. Narobe : [šola narobe sveta], (Zbirka Dokumenta). 1. natis. Ljubljana: Sanje, 2011. 300 str. ISBN 978-961-274-043-6. [COBISS.SI-ID 259354368]

352. GALEAZZI, Giacomo, PINOTTI, Ferruccio. Skrivni Wojtyła : ozadje bliskovite beatifikacije Janeza Pavla II.. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2012. 304 str. ISBN 978-961-241-615-7. [COBISS.SI-ID 260226048]

353. GALGANI, Gemma. Sama z Jezusom, (100 strani, 16). Ljubljana: Novi svet, 2012. 100 str. ISBN 978-961-6878-07-4. [COBISS.SI-ID 261691392]

354. GANTAR, Kajetan. Zasilni pristanek. V Ljubljani: Slovenska matica, 2011. 264 str., ilustr. ISBN 978-961-213-213-2. [COBISS.SI-ID 257984768]

355. GARWOOD, Julie. Gradovi, (Zbirka Oddih). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012. 432 str. ISBN 978-961-01-2089-6. [COBISS.SI-ID 259202816]

356. GASKELL, Whitney. Iskrena ljubezen in druge laži. Ig: Anu Elara, 2009. 383 str. ISBN 978-961-6778-15-2. ISBN 978-961-6778-16-9. [COBISS.SI-ID 245465344]

357. GASS, Robert. Awakening. Boulder, Co.: Spring Hill Music, cop. 2003. 1 CD, stereo. ISBN 1-891319-76-0. [COBISS.SI-ID 14889787]

358. GAULDIE, Robin, PEREGRINE, Anthony. Provansa in Azurna obala : [nasveti za ogled naj 10 znamenitosti], (Zbirka turističnih vodnikov Naj 10). 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. 160 str., ilustr. ISBN 978-961-01-1548-9. [COBISS.SI-ID 257400576]

359. GAUß, Karl-Markus. V gozdu metropol, (Prevodi iz svetovne književnosti, 15). V Ljubljani: Slovenska matica, 2012. 244 str. ISBN 978-961-213-221-7. [COBISS.SI-ID 261079552]

360. Gea. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1990-. ISSN 0353-782X. http://www.gea-on.net/. [COBISS.SI-ID16802306]

361. GEHM, Franziska. Vampirski sestri, Najboljša prijateljica. Jezero: Morfem, 2011. 160 str. ISBN 978-961-6840-30-9. [COBISS.SI-ID 259769856]

362. GEIGER, Arno. Stari kralj v izgnanstvu : [življenje z Alzheimerjevo boleznijo], (Zbirka Upanje). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012. 176 str. ISBN 978-961-01-2349-1. [COBISS.SI-ID 260794624]

363. GENECHTEN, Guido van. Mame s svojimi mladički. Murska Sobota: Pomurska založba, 2011. 1 kartonka ([21] str.), ilustr. ISBN 978-961-249-138-3. [COBISS.SI-ID 257429504]

364. GENECHTEN, Guido van. Očki s svojimi mladički. Murska Sobota: Pomurska založba, 2011. 1 kartonka ([21] str.), ilustr. ISBN 978-961-249-139-0. [COBISS.SI-ID 257429760]

365. GEROSA, Guido. Napoleon : revolucionar, ki je osvojil imperij, (Zbirka Zgodovinske osebnosti). Ljubljana: Kmečki glas, 2012-2013. 2 zv. ISBN 978-961-203-418-4. ISBN 978-961-203-409-2. [COBISS.SI-ID 262040064]

366. GERRITSEN, Tess. Vajenec, (Zbirka Krimi). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012. 373 str. ISBN 978-961-01-2179-4. [COBISS.SI-ID 260264448]

367. GERSON, Charlotte, BISHOP, Beata. Gersonova terapija : pozdravite si raka in druge kronične bolezni z naravno metodo dr. Gersona. 1. izd. Ptuj: Založba Murat, 2011. 412 str., ilustr. ISBN 978-961-93215-0-8. [COBISS.SI-ID 258928896]

368. GHETTI, Noemi. Diabolični vladar : (življenjska zgodba Niccoloja Machiavellija), (Zbirka Zgodovinski roman za otroke, 4). 1. natis. Izola: Ark, 2012. 114 str., ilustr. ISBN 978-961-6891-00-4. [COBISS.SI-ID 260956160]

369. GHOSH, Amitav. Obrisi senc, (Knjižna zbirka Žepna Beletrina). Ljubljana: Študentska založba, 2012. 249 str. ISBN 978-961-242-467-1. [COBISS.SI-ID 260076032]

370. GIBSON, Rachel. Kar ljubiš, to poljubiš. 1. izd. Izola: Meander, 2012. 240 cm. ISBN 978-961-6790-89-5. ISBN 978-961-6790-90-1. [COBISS.SI-ID 259726080]

371. GIER, Kerstin. Klub vražjih mamic, (Zbirka Oddih). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012. 383 str. ISBN 978-961-01-2256-2. [COBISS.SI-ID 261137664]

372. GIER, Kerstin. Za vsako rešitev se najde težava, (Zbirka Oddih). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2009. 338 str. ISBN 978-961-01-0857-3. [COBISS.SI-ID 244481280]

373. GLOGOVEC, Viktorija Zmaga. Mici in Maksi. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2012. 28 str., ilustr. ISBN 978-961-278-014-2. [COBISS.SI-ID 261373696]

374. Gnomeo & Juliet = Gnomeo in Julija. Škofljica: Blitz Film & Video Distribution, 2011. 1 video DVD (ca 85 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0). http://www.imdb.com/title/tt0377981/. [COBISS.SI-ID 1099498590]

375. GODEC SCHMIDT, Jelka. Škrat Zguba in kameleon, Po Sloveniji, (Cicibanova zbirka). Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012. 30 str., ilustr. ISBN 978-961-01-1160-3. [COBISS.SI-ID 259969024]

376. GOETHE, Johann Wolfgang von, STEINER, Rudolf. Pravljica o zeleni kači in lepi Lilijani. Ljubljana: Garbo Unique, 2011. 80 str., ilustr. ISBN 978-961-92654-1-3. [COBISS.SI-ID 255278080]

377. GOLJAT, Andrej. Krašenje tort in piškotov. Ljubljana: Kmečki glas, 2012. 143 str., ilustr. ISBN 978-961-203-377-4. [COBISS.SI-ID 261462528]

378. GOLOB, Urban, NOVAK, Franci. Poti za vse dni : družinski pohodniški vodnik. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012. 286 str., ilustr. ISBN 978-961-01-2156-5. [COBISS.SI-ID 260360960]

379. GONČAROV, Aleksej. Naravno zdravljenje, Visok krvni pritisk. Ljubljana: Begen, 2012. 88 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 15700021]

380. GOODKIND, Terry. Zakon št. 9. Ig: Anu Elara, 2012. 475 str. ISBN 978-961-6837-71-2. ISBN 978-961-6837-72-9. [COBISS.SI-ID 259165696]

381. GORDON, Agáta. Kozja šminka, (Zbirka Lambda, 97). Ljubljana: Škuc, 2012. 148 str. ISBN 978-961-6751-54-4. [COBISS.SI-ID 259929856]

382. GOREČAN, Katja J.. Trpljenje mlade Hane, (Aleph, 151). Ljubljana: Center za slovensko književnost, 2011. 80 str. ISBN 978-961-6789-24-0. [COBISS.SI-ID 260572416]

383. GOSTEČNIK, Christian. Govorica telesa v psihoanalizi, (Monografije FDI, 14), (Znanstvena knjižnica Teološke fakultete). Ljubljana: Brat Frančišek: Teološka fakulteta: Frančiškanski družinski inštitut, 2012. 424 str. ISBN 978-961-6873-03-1. [COBISS.SI-ID 260586240]

384. GOŠTE, Igor. Prebujanje : roman. Ljubljana: Ved, 2012. 224 str. ISBN 978-961-6814-71-3. [COBISS.SI-ID261039872]

385. BEZEK, Peter. Goto 1982 : razvoj računalniške kulture na Slovenskem. Ljubljana: Muzej novejše zgodovine Slovenije, 2012. 90 str., ilustr. ISBN 978-961-6665-23-0. [COBISS.SI-ID 263687680]

386. GOUDGE, Elizabeth. Dežela zelenega delfina. Tržič: Avrora, 2011. 2 zv. (486; 352 str.). ISBN 978-961-6788-58-8. ISBN 978-961-6788-60-1. ISBN 978-961-6788-59-5. ISBN 978-961-6788-61-8. [COBISS.SI-ID253317632]

387. GOWEN, Fiona. Kako rišemo. 1. izd. Tržič: Učila International, 2012. 96 str., ilustr. ISBN 978-961-00-1449-2. [COBISS.SI-ID 258606592]

388. KOSELJ, Nina, ŠTRAVS, Luka, RISTANOVIĆ, Sonja, JEREB, Sabina, GALONJA, Saša, IVANIČ, Luka, LOVŠIN, Peter. Gradbeno in uporabno dovoljenje. 1. natis. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije, 2012. 535 str., obrazci. ISBN 978-961-204-493-0. [COBISS.SI-ID 260290560]

389. GRADIŠNIK, Branko. Roka, voda, kamen : roman v treh letih, Drugo leto: 1991, (Zbirka Nova slovenska knjiga). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2007. 427 str. ISBN 978-86-11-17876-9. [COBISS.SI-ID 231955456]

390. GRADIŠNIK, Branko. Roka, voda, kamen : roman v treh letih, Tretje leto: 1992 in naprej, (Zbirka Nova slovenska knjiga). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2007. 243 str. ISBN 978-86-11-17877-6. [COBISS.SI-ID232107520]

391. GRAFENAUER, Niko. Kekec in Pehta. 1. izd. Ljubljana: Grafenauer založba, 2012. 60 str., ilustr. ISBN 978-961-6864-11-4. [COBISS.SI-ID 264091904]

392. GRAFENAUER, Niko. Kekec in Prisank. 1. izd. Ljubljana: Grafenauer založba, 2012. 38 str., ilustr. ISBN 978-961-6864-12-1. [COBISS.SI-ID 264092160]

393. GRANDIN, Temple, JOHNSON, Catherine. Živali nas človečijo : kako živalim zagotoviti vredno življenje. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2012. 279 str. ISBN 978-961-241-613-3. [COBISS.SI-ID 260177408]

394. GRAY, John. Moški so z Marsa, ženske so z Venere : klasični priročnik za razumevanje nasprotnega spola : [moški so drugačni, ženske tudi]. Ljubljana: Gnostica; Brežice: distributor Primus, 2012. XXXII, 317 str. ISBN 978-961-229-117-4. [COBISS.SI-ID 260180992]

395. KARNIČAR, Ludvik (ur.), RAJŠP, Vincenc (ur.). Graz und Slowenen = Gradec in Slovenci : Sammelband zum gleichnamigen Symposium vom 20.-21. V. 2010 an der Karl-Franzens-Universität Graz, (Srednjeevropska znanstvena knjižnica, Bd. 5). Na Dunaju = in Wien: Slovenski znanstveni inštitut: = Slowenisches Wissenschaftsinstitut; Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU; Graz: Institut für Slawistik, Karl-Franzens-Universität, 2011. 290 str., ilustr. ISBN 978-961-254-322-8. [COBISS.SI-ID 257945344]

396. GRBIĆ, Gordan. Bojni brodovi : (1920-2000), (Biblioteka O. & O., knj. 4). Zagreb: Omnes, 2012. 127 str., ilustr. ISBN 978-953-56571-6-3. [COBISS.SI-ID 7964190]

397. GRBIĆ, Gordan. Lovački zrakoplovi : (1935-1945), (Biblioteka O. & O., knj. 3; 6; 9). Zagreb: Omnes, 2011-2013. 3 zv., ilustr. ISBN 978-953-56571-2-5. ISBN 978-953-56571-3-2. ISBN 978-953-56571-5-6. ISBN 978-953-56571-9-4. [COBISS.SI-ID 12323996]

398. GRBIĆ, Gordan. Tenkovi (1914-1935). i Laki tenkovi (1935-1945), (Biblioteka O. & O., knj. 5). Zagreb: Omnes, 2012. 194 str., ilustr. ISBN 978-953-56571-4-9. [COBISS.SI-ID 7964446]

399. GRBIĆ, Olivera. Najlepše zgodbe iz gozda. Ljubljana: Grahovac, 2012. [148] str., ilustr. ISBN 978-961-6880-46-6. [COBISS.SI-ID 260889856]

400. The greatest = Usodna noč. Škofljica: Blitz Film & Video Distribution, 2011, p 2009. 1 video DVD (ca 97 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0). http://www.imdb.com/title/tt1226232/. [COBISS.SI-ID 1099488862]

401. GREGORC, Helena. Joga : za aktivno lepoto telesa. [S. l.]: [s. n.], 2012. 1 video DVD (ca 50 min), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 7850782]

402. GREGORIČ, Milan. Vstani Slovenija : iz zatohlosti tranzicije v nove čase. Trst: Mladika, 2012. 317 str. ISBN 978-88-7342-175-7. [COBISS.SI-ID 4799212]

403. Gremo Kran puzdravt : pripovedi iz Kranja z okolico in iz vasi Sorškega polja, (Zbirka Glasovi, knj. 40). Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2012. 179 str., ilustr. ISBN 978-961-278-002-9. [COBISS.SI-ID 260145408]

404. GRGINIČ, Marija, MAJARON, Edi. Miška, kje je tvoja hiška? : mala knjiga za predšolske otroke : [male poti 5-6]. 1. natis. Mengeš: Izolit, 2011. 96 str., ilustr. ISBN 978-961-6625-48-7. [COBISS.SI-ID 258582784]

405. GRGINIČ, Marija, MAJARON, Edi. Travnik kliče : mala knjiga za predšolske otroke : [male poti 3-4]. 1. natis. Mengeš: Izolit, 2011. 79 str., ilustr. ISBN 978-961-6625-47-0. [COBISS.SI-ID 255768064]

406. GRIČNIK, Anton. Med Zlatolasko in Zelencem : tradicionalna otroška pripoved s pohorskimi pravljičnimi in doživljajskimi motivi za šolarje, veroukarje in ministrante ter njihove starše. Celje: Grafika Gracer, 2012. 256 str., ilustr. ISBN 978-961-6487-49-8. [COBISS.SI-ID 259522560]

407. GRIČNIK, Anton. Trije mejniki življenja : narodopisni priročnik dogajanja ob rojstvu, poroki in smrti v krajih južnega Pohorja, Štajerske, Koroške —. Celje; Ljubljana: Grafika Gracer, 2011. 224 str., črnob. fotogr. ISBN 978-961-6487-48-1. [COBISS.SI-ID 259234816]

408. GRILC, Mirjam. Zeliščna kuharija. Ljubljana: Kmečki glas, 2012. 176 str., ilustr. ISBN 978-961-203-382-8. [COBISS.SI-ID 259698432]

409. GRISHAM, John. Kralj poravnav, (Zbirka Oddih). Ljubljana: Mladinska knjiga, 2004. 340 str. ISBN 86-11-16824-0. [COBISS.SI-ID 128660480]

410. GRISHAM, John. Priznanje, (Zbirka Krimi). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012. 509 str. ISBN 978-961-01-1934-0. [COBISS.SI-ID 258765056]

411. GROYS, Boris. Sumljivost : fenomenologija medijev. 1. izd. Maribor: Hiša knjig, Založba KMŠ, 2012. 189 str., ilustr. ISBN 978-961-6744-47-8. [COBISS.SI-ID 68801281]

412. GRUDINA, Walter. Piši, riši : pobarvanka za male raziskovalce. Celje: Mohorjeva družba, 2002. [17] str., ilustr. ISBN 961-218-404-6. [COBISS.SI-ID 120538112]

413. GRÜN, Anselm. Izkusimo velikonočno veselje : duhovna vzpodbuda skozi postni in velikonočni čas, (Duhovna rast, 17). Maribor: Slomškova družba, Slomškova založba, 2012. 165 str., fotogr. ISBN 978-961-265-083-4. [COBISS.SI-ID 68839937]

414. GRÜN, Anselm. Mistika : odkrivanje notranjega prostora, (Duhovna rast, 18). Maribor: Slomškova družba, Slomškova založba, 2012. ISBN 978-961-265-088-9. [COBISS.SI-ID 69353729]

415. GRÜN, Anselm, FERRI, Gallieno. Velikonočna zgodba. Celje: Društvo Mohorjeva družba: Celjska Mohorjeva družba, 2012. [24] str., ilustr. ISBN 978-961-218-999-0. [COBISS.SI-ID 259687168]

416. GUMILEV, Lev Nikolaevič. Od Stare Rusije do Ruskega imperija : eseji etnične zgodovine, (Zbirka Ruska misel). 1. natis. Ljubljana: UMco, 2012. 396 str., ilustr. ISBN 978-961-6803-35-9. ISBN 978-961-6803-36-6. [COBISS.SI-ID 260821504]

417. Gwai wik = Re-cycle = Reciklaža. Vojnik: Fivia, 2012, p 2006. 1 video DVD (ca 108 min), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 7847966]

418. Hachiko : a dog’s story = Hachiko : zgodba o zvestem psu. Škofljica: Blitz Film & Video Distribution, 2010, p 2009. 1 video DVD (ca 89 min), barve zvok (Dolby digital 5.1). [COBISS.SI-ID 14936370]

419. HADALIN, Aleš. Stoji tam gora Limbarska : slovenske ljudske pesmi 2. [Ljubljana]: Celinka, [2012]. 1 CD (46 min, 30 sek), stereo. [COBISS.SI-ID 1099780190]

420. HADALIN, Jurij, GABRIČ, Aleš (ur.). Boj za Albanijo : propad jugoslovanske širitve na Balkan, (Zbirka Razpoznavanja, 12). Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2011. 444 str., ilustr. ISBN 978-961-6386-29-6. [COBISS.SI-ID 257877248]

421. HAFEZ. Zapleši z Menoj : 108 divje sladkih pesmi sufijskega mojstra. Ljubljana: CDK, Zavod za izobraževanje, vzgojo, razvoj in kulturo, 2003. 117 str. ISBN 961-90072-2-0. [COBISS.SI-ID 124143360]

422. HAJDINJAK, Angela, MEGLIČ, Roža. Sodobna zdravstvena nega. 2. dopolnjena izd. V Ljubljani: Zdravstvena fakulteta, 2012. 364 str., graf. prikazi. ISBN 978-961-6808-41-5. [COBISS.SI-ID 259534080]

423. HALÍK, Tomáš, ŽALEC, Bojan (ur.). Blizu oddaljenim : gorečnost in potrpežljivost v srečevanju vere z nevero, (Znanstvena knjižnica, 31). Ljubljana: Teološka fakulteta, 2012. 192 str. ISBN 978-961-6844-16-1. [COBISS.SI-ID 263857408]

424. HALL, Patricia. Padec v smrt, (Zbirka Za lahko noč). V Ljubljani: Prešernova družba, 2001. 294 str. ISBN 961-6186-37-X. [COBISS.SI-ID 111771648]

425. HAMANN, Johann Georg. Aesthetica in nuce : rapsodija v kabalistični prozi, (Zbirka Sidro, 37). Ljubljana: Družina, 2012. 107 str. ISBN 978-961-222-902-3. [COBISS.SI-ID 261382912]

426. The hangover part II = Prekrokana noč 2. Ljubljana: Con film, 2011. 1 video DVD (ca 97 min), barve, zvok (Dolby digital 5.1). [COBISS.SI-ID 15488562]

427. HANSEN, Erik Fosnes. Psalm na koncu poti. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2012. 416 str. ISBN 978-961-241-625-6. [COBISS.SI-ID 260815104]

428. Happy feet two = Vesele nogice 2. Ljubljana: Con film, 2012, p 2011. 1 video DVD (ca 95 min), barve, zvok (Dolby digital 5.1). http://www.imdb.com/title/tt1402488/. [COBISS.SI-ID 1099317854]

429. Happy feet = Vesele nogice. Ljubljana: Con film, 2007, posneto 2006. 1 video DVD (regija 2)(ca 109 min), barve, zvok (Dolby digital). [COBISS.SI-ID 11835962]

430. HARDY, Edward. Kje je Frida?. Jezero: Morfem, 2012. [32] str., ilustr. ISBN 978-961-6840-23-1. [COBISS.SI-ID 256943104]

431. HARNONCOURT, Nikolaus. Toni so vzvišene besede : pogovori o romantični glasbi, (Poteze). 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2012. 360 str. ISBN 978-961-241-618-8. [COBISS.SI-ID 260627968]

432. HARRIS, Robert. Arhangelsk, (Zbirka Za lahko noč). V Ljubljani: Prešernova družba, 2001. 389 str. ISBN 961-6186-40-X. [COBISS.SI-ID 111774976]

433. Harry Potter and the Philosopher stone = Harry Potter in Kamen modrosti. Ljubljana: Con film, 2006, cop. 2001. 2 video DVD-ja (ca 147 min), barve, zvok (Dolby digital 5.1). [COBISS.SI-ID 12608054]

434. HARVEY, David. Kozmopolitstvo in geografija svobode, (Zbirka Teorija, 2011, 14). Ljubljana: Sophia, 2011. 402 str. ISBN 978-961-6768-39-9. [COBISS.SI-ID 259643392]

435. HASLINGER, Josef. Operni ples. 1. izd. Tržič: Učila International, 2012. 454 str. ISBN 978-961-00-1528-4. [COBISS.SI-ID 260818432]

436. HAUSCHILD, Vesna. Inventura, (Zbirka Ekslibris). Ljubljana: Ekslibris, 2011. 191 str. ISBN 978-961-6838-35-1. [COBISS.SI-ID 259577344]

437. HAWKING, Lucy, HAWKING, S. W.. Jure in prapok, (Zbirka Pisanice). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012. 287 str., [32] str. pril., ilustr. ISBN 978-961-01-1267-9. [COBISS.SI-ID 258766080]

438. HAWKING, S. W., MLODINOW, Leonard. Veliki načrt : novi odgovori na zadnja vprašanja o življenju, (Knjižnica Sigma, 92). Ljubljana: DMFA – založništvo, 2011. 155 str., ilustr. ISBN 978-961-212-247-8. [COBISS.SI-ID 259294464]

439. HAY, Louise L., RICHARDSON, Cheryl. Ustvarite si izjemno življenje, (Zbirka Louise). Brežice: Primus, 2012. XVIII, 169 str. ISBN 978-961-6804-57-8. [COBISS.SI-ID 260530176]

440. HAY, Louise L.. Življenje je tvoje : odslovi vse svoje bolezni ter v svoje življenje privabi ljubezen, srečo in bogastvo, (Zbirka Dobra volja). Ljubljana: Iskanja, 1994. 205 str. ISBN 961-6058-03-7. [COBISS.SI-ID41543168]

441. HEDERIH, Darko, ŠKVORC, Marjan. Male Male sive celice : (zbirka kvizov za otroke od devet do dvanajst let). Maribor: samozal., 2012. 118 str., ilustr. ISBN 978-961-276-387-9. [COBISS.SI-ID 69159425]

442. HEGEWALD-KAWICH, Horst. 300 vprašanj o vzgoji psov : zakladnica znanja od A do Ž : praktični nasveti strokovnjakov. 1. natis. Olševek: Narava, 2012. 256 str., ilustr. ISBN 978-961-6582-98-8. [COBISS.SI-ID260083968]

443. Heidi. Ljubljana: Con film, 2006, p 2005. 1 video DVD (regija 2)(99 min), barve, zvok (Stereo 2.0). [COBISS.SI-ID 14363449]

444. HEINICHEN, Veit. Spokoj močnejšega : roman. 1. izd. Izola: Meander, 2010. 264 str. ISBN 978-961-6790-66-6. [COBISS.SI-ID 251293440]

445. HELEN, Zatteja. Enačba za ljubezen : ljubezenski vodnik zanj/zanjo. 1. natis. Brežice: Primus; Žalec: ZaTeJa, 2012. 223 str. ISBN 978-961-93142-4-1. [COBISS.SI-ID 259441152]

446. The help = Služkinje. Ljubljana: Con film, 2012, p 2011. 1 BD (ca 146 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). http://www.imdb.com/title/tt1454029/. [COBISS.SI-ID 1099635294]

447. HERTIŠ, Doris. Umirajoča vrtnica, (Projekt Z domišljijo na potep, 2011/2012). Bevke: Smar-team, 2012. 64 str. ISBN 978-961-6875-48-6. [COBISS.SI-ID 260987648]

448. HEWAT, Katie. Svet : atlas z nalepkami. 1. izd. Tržič: Učila International, 2011. [29] str., ilustr. ISBN 978-961-00-1349-5. [COBISS.SI-ID 258211072]

449. HEWAT, Katie. Živali : atlas z nalepkami. 1. izd. Tržič: Učila International, 2011. [29] str., ilustr. ISBN 978-961-00-1351-8. [COBISS.SI-ID 258211328]

450. HILL, Napoleon. Premagajte hudiča : skrivnost do svobode in uspeha. Lovrenc na Dravskem polju: Martom, 2012. XIV, 202 str., portreti. ISBN 978-961-93249-0-5. [COBISS.SI-ID 259784192]

451. Hitro in preprosto : zabavno, enostavno. 1. izd. Ljubljana: DZS, 2011. 96 str., fotogr. ISBN 978-961-02-0269-1. [COBISS.SI-ID 257501440]

452. HJERT, Johan. Laguna : [dolphin dreaming]. Arhus: Fonix Musik, 2001. 1 CD (52 min, 6 sek), [stereo]. [COBISS.SI-ID 4119582]

453. HOENA, Blake A.. Vesoljski lovec na glave, (Zbirka DC superjunaki, Superman). 1. izd. Ljubljana: Alica, 2012. 52 str., ilustr. ISBN 978-961-6834-72-8. [COBISS.SI-ID 260072704]

454. HOFER, Marcel. Razloži mi smrt — : kako spremljati otroka v družini in pri verouku, (Pedagoška zbirka, 8). 1. natis. Ljubljana: Salve, 2012. 159 str. ISBN 978-961-211-619-4. [COBISS.SI-ID 260509952]

455. HOFMANN, Corinne. Afrika, moja strast. 1. izd. Tržič: Učila International, 2011. 230 str. ISBN 978-961-00-1429-4. [COBISS.SI-ID 258311936]

456. HOLUB, Miroslav. Kratko premišljevanje o človeku, (Zbirka Nova lirika, 19). 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012. 139 str. ISBN 978-961-01-2163-3. [COBISS.SI-ID 259183872]

457. PIRC, Jožica. Hommage profesorici Mariji Saje. 1. izd. Radovljica: Didakta, 2012. 144 str., ilustr. ISBN 978-961-261-238-2. [COBISS.SI-ID 259624448]

458. HOPPE, Geoffrey, HOPPE, Linda. Živite svojo božanskost. Trzin: Nova, 2012. 324 str. ISBN 978-961-269-660-3. [COBISS.SI-ID 261144832]

459. Horrible bosses = Kako se znebiti šefa?. Ljubljana: Con film, 2011. 1 video DVD (ca 94 min), barve, zvok (Dolby digital 5.1). http://www.imdb.com/title/tt1499658/. [COBISS.SI-ID 1098601054]

460. HORVAT, Boštjan. Vodnik po domači in svetovni krizi : (blog od novembra 2010 do marca 2012). Vrhnika: Dostop, 2012. 125 str., ilustr. ISBN 978-961-269-650-4. [COBISS.SI-ID 261007872]

461. HORVAT, Jasna, KOS, Mateja. Zbirka slik Narodnega muzeja Slovenije = The collection of paintings of the National Museum of Slovenia, (Viri, Gradivo za materialno kulturo Slovencev, Topics in Slovenian material culture, 10). Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, 2011. 284 str., ilust. (barv.). ISBN 978-961-6169-75-2. [COBISS.SI-ID 259318016]

462. HORVAT, Jožek, DJURIĆ, Rajko. Pravopis romskega jezika. Murska Sobota: Zveza Romov Slovenije, 2011. 104 str. ISBN 978-961-93062-4-6. [COBISS.SI-ID 258033408]

463. HORVAT, Jožek. Romska skupnost v Sloveniji : zgodovina in kultura Romov. Murska Sobota: Zveza Romov Slovenije: Romani Union, 2011. 187 str., ilustr. ISBN 978-961-93062-3-9. ISBN 978-961-91749-8-2. [COBISS.SI-ID 257466368]

464. HORVAT, Jožek, DJURIĆ, Rajko. Romski abecednik. Murska Sobota: Zveza Romov Slovenije, 2012. 71 str. ISBN 978-961-93062-5-3. [COBISS.SI-ID 261567488]

465. Hot tub time machine = Časovni stroj v vroči kopeli. Škofljica: Blitz Film & Video Distribution, 2010. 1 video DVD (ca 95 min), barve, zvok (Dolby digital 5.1, 2.0). [COBISS.SI-ID 1097949278]

466. HOTAKAINEN, Kari. Kar nam je usojeno, (Knjižna zbirka Horizont). Ljubljana: Sodobnost International, 2012. 280 str. ISBN 978-961-6564-44-1. [COBISS.SI-ID 261187584]

467. HOUCK, Colleen. Tigrovo prekletstvo, (Tigrova saga, knj. 1). 1. izd. Tržič: Učila International, 2012. 464 str. ISBN 978-961-00-1561-1. [COBISS.SI-ID 261478912]

468. How to lose friends & alienate people = Kako izgubiti prijatelje in se odtujiti od ljudi. Škofljica: Blitz film & video distribution, 2009, p 2008. 1 video DVD (ca 106 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). [COBISS.SI-ID1096256606]

469. HOWARD, Linda. Mackenziejev užitek. Izola: Meander, 2012. 229 str. ISBN 978-961-6887-03-8. ISBN 978-961-6887-04-5. [COBISS.SI-ID 261553152]

470. HOWLIN’ WOLF. Polnočni blues : izbrane pesmi, (Črna zbirka, knj. 11). Ljubljana: KUD Lema, 2012. 52 str. ISBN 978-961-6879-06-4. [COBISS.SI-ID 259761664]

471. HRABAL, Bohumil. Poroke v hiši : dekliški roman, (Moderni klasiki, 66). Ljubljana: Cankarjeva založba, 2012. 181 str. ISBN 978-961-231-877-2. [COBISS.SI-ID 260696320]

472. HRADIL, Jože. Slike brez obrazov : roman, (Zbirka Branje, Proza). 1. natis. Maribor: Pivec, 2012. 326 str. ISBN 978-961-6817-88-2. [COBISS.SI-ID 68738305]

473. HRASTELJ, Stanka. Igranje. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012. 184 str. ISBN 978-961-01-2380-4. [COBISS.SI-ID 260351488]

474. HREN, Gaja. Frankensteini nove dobe. Ljubljana: samozal., 2011. 160 str. ISBN 978-961-276-203-2. [COBISS.SI-ID 257005824]

475. HREN, Gaja. Modri kristal. Grosuplje: Ekslibris, 2011. 197 str. ISBN 978-961-6838-17-7. [COBISS.SI-ID255137024]

476. HROVATIN, Marjetka. Okrasni vrt od januarja do decembra. Ljubljana: Kmečki glas, 2012. 177 str., ilustr. ISBN 978-961-203-380-4. [COBISS.SI-ID 261055744]

477. HUBMAN, Branka. Dvom. Litija: samozal., 2011. 230 str. ISBN 978-961-93242-0-2. ISBN 978-961-93242-1-9. [COBISS.SI-ID 259613184]

478. HUDALES, Oskar, HARAMIJA, Dragica (ur.), FLISAR, Nino (ur.). Tri kače, (Zbirka slikanic Mariborske vedute). 1. natis. Maribor: Pivec, 2012. 19 str., ilustr. ISBN 978-961-6817-90-5. [COBISS.SI-ID 69396481]

479. HUDALES, Zora. Čoln na plitvini. Celje: samozal., 2011. 77 str., ilustr. ISBN 978-961-276-200-1. [COBISS.SI-ID 256953088]

480. HUDOLIN, Jurij. Na Kolodvorski ulici nič novega : (iz roda v rod še naprej), (Nova slovenska knjiga). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012. 123 str. ISBN 978-961-01-2149-7. [COBISS.SI-ID 259170048]

481. HUTCHINSON, Mark. Plazilci, (Zbirka Pustolovec). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012. 64 str., ilustr. ISBN 978-961-01-1947-0. [COBISS.SI-ID 258425600]

482. HUZJAN, Zdenko. Tišinasto, (Zbirka Apokalipsa, 55). Ljubljana: KUD Apokalipsa, 2012. 62 str. ISBN 978-961-6644-97-6. [COBISS.SI-ID 260280576]

483. I don’t know how she does it = Le kako ji to uspe?!. Ljubljana: Cinemania group, 2012, p 2011. 1 video DVD (ca 89 min), barve, zvok (Dolby Digital). http://www.imdb.com/title/tt1742650/. [COBISS.SI-ID1099546462]

484. IGERABIDE, Juan Kruz. Jona in prestrašeni hladilnik = Jonás y el frigorífico miedoso. Dvojezična izd. Medvode: Založba Malinc, 2012. 32 str., ilustr. ISBN 978-961-6886-00-0. [COBISS.SI-ID 260080640]

485. Impijev otok. Vojnik: Fivia, 2011, p 2006. 1 video DVD (ca 87 min), barve, zvok (Dolby digital 2.0). [COBISS.SI-ID 10556065]

486. ENTNER, Brigitte (ur.), MALLE, Avguštin (ur.), SIMA, Valentin (ur.). Widerstand gegen Faschismus und Nationalsozialismus im Alpen-Adria-Raum : internationale Tagung = Odpor proti fašizmu in nacizmu v alpsko-jadranskem prostoru : mednarodni posvet : Klagenfurt/Celovec 24.-25. 2. 2011. Klagenfurt; Wien = Celovec; Dunaj: Drava, cop. 2011. 325 str. ISBN 978-3-85435-650-9. [COBISS.SI-ID 1987028]

487. ISAACSON, Walter. Steve Jobs : biografija največjega računalniškega vizionarja. 1. izd. Tržič: Učila International, 2012. 592 str., [16] str. č-b fotogr., ilustr. ISBN 978-961-00-1501-7. [COBISS.SI-ID 259894528]

488. Izgubljeni v močvirju senc, (Smrkci, 14). Ljubljana: Grahovac, 2012. [25] str., ilustr. ISBN 978-961-6880-54-1. [COBISS.SI-ID 261056768]

489. JUHANT, Janez (ur.), STRAHOVNIK, Vojko (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Izvor odpuščanja in sprave: človek ali Bog? : spravni procesi in Slovenci, (Zbirka Znanstvena knjižnica, 26). Ljubljana: Teološka fakulteta: Družina, 2011. 222 str., ilustr. ISBN 978-961-6844-06-2. [COBISS.SI-ID 257716480]

490. JACCOTTET, Philippe. V zimski svetlobi, (Knjižna zbirka Poetikonove lire, knj. 24). Ljubljana: Književno društvo Hiša poezije, 2011. 86 str., avtorj. sl. ISBN 978-961-6758-16-1. [COBISS.SI-ID 258567168]

491. JACKSON, Michael. Michael Jackson’s This is it : odkrijte človeka, kot ga niste poznali. Škofljica: Blitz film, 2009. 1 video DVD (ca 107 min), barve, zvok (Dolby digital 5.1). [COBISS.SI-ID 9575988]

492. JAHIĆ, Ervin. Kristali Afganistana, (Knjižna zbirka Poetikonove lire, knj. 26). Ljubljana: Književno društvo Hiša poezije, 2011. 118 str., avtorj. sl. ISBN 978-961-6758-24-6. [COBISS.SI-ID 259529216]

493. JAKOMIN, Dušan. Islam in mi : od sprejemanja do dialoga. Trst: Opera culturale di Servola – Doma Jakoba Ukmarja, 2003. 95 str. [COBISS.SI-ID 1959148]

494. JAKOVLJEVIĆ, Miroljub, HLEBŠ, Sonja. Manualno testiranje mišic. 3. ponatis. Ljubljana: Zdravstvena fakulteta, 2011. IV, 188 str., ilustr. ISBN 978-961-6063-28-9. [COBISS.SI-ID 258694912]

495. JALAL AL-DIN RUMI. Pot domov : sufijski modrostni izreki. Ljubljana: Garbo Unique, 2011. 156 str. ISBN 978-961-92654-5-1. [COBISS.SI-ID 259198464]

496. JAMESON, Fredric. Filmska kartiranja, (Zbirka Imago). 1. izd. Ljubljana: Slovenska kinoteka, 2011. 235 str. ISBN 978-961-6417-69-3. [COBISS.SI-ID 259593472]

497. JAMESON, Fredric. Kulturni obrat : izbrani spisi o postmoderni, 1983-1998, (Studia humanitatis). Ljubljana: Studia humanitatis, 2012. 251 str. ISBN 978-961-6798-28-0. [COBISS.SI-ID 260964352]

498. JAMMES, Laurence, CLEMENS, Marc. Pisana druščina, Igra z uro. 1. natis. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2012. 1 kartonka, ilustr. ISBN 978-961-251-303-0. [COBISS.SI-ID 259214592]

499. JAMNIK, Anton. Med vagabundom in romarjem : pogledi na slovensko samostojnost, liberalizem, vero in etiko. 1. izd. Ljubljana: Družina, 2012. 479 str. ISBN 978-961-222-913-9. [COBISS.SI-ID 262330624]

500. JANČAR, Drago. Človek, ki je pogledal v tolmun, (Zbirka Nova slovenska knjiga). Ljubljana: Mladinska knjiga, 2004. 143 str. ISBN 86-11-17001-6. [COBISS.SI-ID 215659520]

501. JANKOVIČ POTOČNIK, Aleksander. Žica okrog Ljubljane, (Zbirka Utrdbe na Slovenskem). Logatec: Ad Pirum, zavod za intelektualne dejavnosti, 2012. 120 str., ilustr. ISBN 978-961-93091-2-4. [COBISS.SI-ID261602048]

502. JÄNNES, Hannu, ROBERTS, Owen, GREGORI, Janez (ur.). Oglašanje naših ptic. Nova, razširjena izd. Olševek: Narava, 2012. 64 str., ilustr. 1 CD (ca 68 min), stereo. ISBN 978-961-6582-96-4. [COBISS.SI-ID257930496]

503. JARC, Janko. Samo še pet minut : pehar kratkih zgodb. Koper: Ognjišče, 2012. 319 str., fotogr. ISBN 978-961-263-080-5. [COBISS.SI-ID 260335616]

504. JASPERS, Karl. Vprašanje krivde, (Zbirka Uvid, 2). 1. izd. Vnanje Gorice: Kulturno-umetniško društvo Police Dubove, 2012. 121 str. ISBN 978-961-92946-8-0. [COBISS.SI-ID 260812800]

505. Jaz sem Vipo – pridi, poleti z menoj!. 1. natis. Kranj: Media film, 2011. 28 str., ilustr. ISBN 978-961-6712-17-0. [COBISS.SI-ID 256473856]

506. Jedi iz pečice : zabavno, enostavno. 1. izd. Ljubljana: DZS, 2011. 96 str., fotogr. ISBN 978-961-02-0267-7. [COBISS.SI-ID 257224448]

507. Jedi z žara : zabavno, enostavno. 1. izd. Ljubljana: DZS, 2011. 96 str., fotogr. ISBN 978-961-02-0266-0. [COBISS.SI-ID 257223936]

508. JELERČIČ, Franc Rado. Naši fantje v vojskah. Nova Gorica: samozal., 2011. 159 str. ISBN 978-961-276-177-6. [COBISS.SI-ID 256360704]

509. JELINČIČ, Dušan. Ljubezen v času samote. Koper: Lipa, 2000. 249 str. ISBN 961-215-036-2. [COBISS.SI-ID 106735104]

510. JENSEN, Elsebeth, JENSEN, Helle. Dialog s starši. 1. natis. Ljubljana: Inštitut za sodobno družino Manami, 2011. 191 str., ilustr. ISBN 978-961-92870-2-6. [COBISS.SI-ID 258929152]

511. JENSTERLE-DOLEŽAL, Alenka. Pesmi v snegu : [pesniška zbirka], (Zbirka Apokalipsa, 53). Ljubljana: KUD Apokalipsa, 2012. 85 str. ISBN 978-961-6644-95-2. [COBISS.SI-ID 260016640]

512. JEREB, Antonija. Otroške pesmice. Grosuplje: Ekslibris, 2011. 37 str. ISBN 978-961-6838-24-5. [COBISS.SI-ID 255769856]

513. JEREB, Antonija. Uganke za male junake. Ljubljana: Ekslibris, 2011. 44 str. ISBN 978-961-6838-33-7. [COBISS.SI-ID 258882816]

514. JEREB, Berta. Mali vitezi : otroci, ki so preboleli raka. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2012. 151 str. ISBN 978-961-218-986-0. [COBISS.SI-ID 258556416]

515. JERNEJČIČ, Andreja. Skrivnosti javnega nastopanja : priročnik za vsakogar. 1. natis. Ljubljana: Planet GV, 2012. 309 str., barvne fotogr., graf. prikazi. ISBN 978-961-6529-95-2. [COBISS.SI-ID 260714752]

516. JESS-COOKE, Carolyn. Dnevnik angela varuha. 1. izd. Tržič: Učila International, 2011. 314 str. ISBN 978-961-00-1407-2. [COBISS.SI-ID 257888000]

517. JEZERNIK, Božidar. Divja Evropa. Ljubljana: Slovenska matica, 2011. 384 str., ilustr. ISBN 978-961-213-216-3. [COBISS.SI-ID 259395072]

518. AHAČIČ, Kozma (ur.), TESTEN, Petra (ur.). Jeziki, identitete, pripadnosti med središči in obrobji : v počastitev 500. obletnice rojstva Primoža Trubarja. Ljubljana: Založba ZRC, 2011. 317 str., ilustr. ISBN 978-961-254-311-2. [COBISS.SI-ID 259183360]

519. JOANNES PAULUS. Vstanite, pojdimo!. Ljubljana: Salve, 2011. 176 str. ISBN 978-961-211-581-4. [COBISS.SI-ID 255662848]

520. JOBS, Steven. iSteve : misli Steva Jobsa. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012. 143 str. ISBN 978-961-01-2387-3. [COBISS.SI-ID 260796928]

521. JONES, Allan Frewin, CHALK, Gary. Ogenj nad Lastovičjem, (Zbirka Razkosane dežele). Ljubljana: Alica, 2011. 175 str., ilustr. ISBN 978-961-6834-70-4. [COBISS.SI-ID 259623936]

522. JONES, Allan Frewin, CHALK, Gary. Pot v Kontraur, (Zbirka Razkosane dežele). Ljubljana: Alica, 2011. 175 str., ilustr. ISBN 978-961-6834-69-8. [COBISS.SI-ID 259623680]

523. JONES, Allan Frewin, CHALK, Gary. Trundlov pohod, (Zbirka Razkosane dežele). Ljubljana: Alica, 2011. 175 str., ilustr. ISBN 978-961-6834-68-1. [COBISS.SI-ID 259623424]

524. The Joneses = Sosedje. Ljubljana: Cinemania group, 2012, p 2009. 1 video DVD (ca 96 min), barve, zvok (Dolby digital). http://www.imdb.com/title/tt1285309/. [COBISS.SI-ID 1098985310]

525. Juha iz Smrkcev, (Smrkci, 12). Ljubljana: Grahovac, 2012. [25] str., ilustr. ISBN 978-961-6880-52-7. [COBISS.SI-ID 261056256]

526. JUHANT, Marko, LEVC, Simona. Varuh otrokovih dolžnosti : [ali nehajte se ukvarjati z otrokovimi pravicami!]. Mavčiče: Čmrlj, komuniciranje in ustvarjalnost, 2011. 181 str. ISBN 978-961-269-453-1. [COBISS.SI-ID 255975424]

527. Juhe in enolončnice, (Zlata vredni recepti). Ljubljana: Grahovac, 2012. 62 str., ilustr. ISBN 978-961-6880-18-3. [COBISS.SI-ID 259939072]

528. JULLIAND, Anne-Dauphine. Dva koraka po mokri mivki : [osebna zgodba]. 1. izd. Ljubljana: Družina, 2012. 176 str. ISBN 978-961-222-889-7. [COBISS.SI-ID 260620800]

529. JURCA, Janez. Nekoč na Vrhniki : osemdeset spominov. Ljubljana: samozal. J. Jurca, 2012. 183 str. ISBN 978-961-276-363-3. [COBISS.SI-ID 260548096]

530. JUREK, Scott, POZNIČ, Jerca. Jej in teci. Mengeš: Ciceron, 2012. 232 str. ISBN 978-961-6627-35-1. [COBISS.SI-ID 264117504]

531. MINER, Dylan (ur.), PEET, Roger (ur.). Ljubljana, Zatočišče, migracijski in začasni vodnik po mestu, (Ljubljana osebno, alternativni vodič, knj. 6). Ljubljana: Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov, Revija Likovne besede: = Union of the Slovene Fine Artists Association, Artwords Magazine, 2012. 79 str., ilustr. ISBN 978-961-93155-2-1. [COBISS.SI-ID 259859456]

532. JUVANEC, Borut. Arhitektura Slovenije. 5, Vernakularna arhitektura, kraški svet = Architecture of Slovenia. [5], Vernacular architecture, the karst. 1. izd. Ljubljana: i2: Fakulteta za arhitekturo, 2013. 248 str., barvne fotogr. ISBN 978-961-6348-75-1. [COBISS.SI-ID 264083200]

533. JUŽNIČ, Stanislav, SAMEC, Drago, WEISS, Peter, WEISS, Peter (ur.). Domoznanec in kulturni delavec Jože Gregorič (1908-1989) : kostelski ponos na slovenskem leposlovnem nebu. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2011. 124 str., ilustr. ISBN 978-961-254-356-3. [COBISS.SI-ID 260098304]

534. KACIN, Marija. Primorska šola na prepihu : ob 65-letnici obnovitve. Gorica: Goriška Mohorjeva družba, Zadruga Goriška Mohorjeva, 2011. 158 str., ilustr. ISBN 978-88-96632-20-8. [COBISS.SI-ID 258436608]

535. Kak ja provel etim letom = Kako sem preživel to poletje. [Črni Vrh nad Idrijo]: Demiurg, 2011, p 2010. 1 video DVD (ca 124 min), barve, zvok (Dolby digital 5.1). http://www.imdb.com/title/tt1588875/. [COBISS.SI-ID1098500446]

536. Kako igrati nogomet. 1. izd. Tržič: Učila International, 2012. 64 str., ilustr. ISBN 978-961-00-1497-3. [COBISS.SI-ID 259699968]

537. PINDER, Polly, HODGE, Susie, DUTTON, Eva, NEWEY, Jonathan. Kako preprosto narišeš žival. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012. 144 str., ilustr. ISBN 978-961-01-2165-7. [COBISS.SI-ID 259579136]

538. Kako so nastale gosli : romska pravljica = Sar uli i hegeduva : romani paramistja, (Knjižnica Čebelica, 415). Ljubljana: Mladinska knjiga, 2006. [23] str., ilustr. ISBN 86-11-17638-3. [COBISS.SI-ID 227049728]

539. KALC, Dušan, TURK, Lida. December 1941 : drugi tržaški proces = Dicembre [1941] : il Secondo processo di Trieste. Trieste: Associazione nazionale partigiani d’Italia ANPI – VZPI = Trst: Vsedržavno združenje partizanov italije VZPI – ANPI, 2011. 212 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 4546796]

540. LUZAR, Bojan (ur.). Kamnita opica : azijske pripovedke. Šmarješke Toplice: Stella, 2012. 70 str., ilustr. ISBN 978-961-246-286-4. [COBISS.SI-ID 260939264]

541. KANT, Immanuel. Kritika čistega uma : 3/4, (Problemi, letn. 49, [št.] 7-8), (Analecta). Ljubljana: Društvo za teoretsko psihoanalizo, 2011. 312 str. [COBISS.SI-ID 33684525]

542. The karate kid = Karate kid. Škofljica: Blitz Film & Video Distribution, 2011, p 2010. 1 video DVD (ca 134 min), barve, zvok (Dolby digital 5.1). [COBISS.SI-ID 1097459806]

543. KARISTIÁNI, Ioána. Mala Anglija, (Knjižna zbirka Beletrina). Ljubljana: Študentska založba, 2012. 323 str. ISBN 978-961-242-476-3. [COBISS.SI-ID 261081856]

544. KARMEL, Annabel. Velika paparica za male papavčke : več kot 200 receptov za hitro pripravo preprostih in zdravih jedi za dojenčke in malčke. 4. prenovljena izd. ob 20-letnici izhajanja. Ljubljana: Debora, 2012. 208 str., ilustr. ISBN 978-961-6525-74-9. [COBISS.SI-ID 259015936]

545. KARP, Harvey. Najsrečnejši dojenček daleč naokoli : odkrijte nove in zares delujoče načine pomiritve jokajočega dojenčka in mu pomagajte do daljšega spanja. 1. natis. Ljubljana: Svetovanje in založništvo P. Baloh, 2012. 302 str., ilustr. ISBN 978-961-93252-0-9. [COBISS.SI-ID 261365760]

546. KARP, Harvey. Najsrečnejši malček daleč naokoli : kako odpraviti izbruhe togote in vzgojiti malčka od enega do petih let, da bo potrpežljiv, spoštljiv in pripravljen sodelovati. 1. natis. Ljubljana: Svetovanje in založništvo P. Baloh, 2012. XIX, 283 str., ilustr. ISBN 978-961-93252-1-6. [COBISS.SI-ID 261366016]

547. KAVČIČ, Vladimir. Od nikoder do nikamor : roman. 1. izd. Ljubljana: Amalietti & Amalietti, 2011. 444 str. ISBN 978-961-6654-82-1. [COBISS.SI-ID 260892416]

548. KAVŠEK, Petra. Palačinke in omlete. Ljubljana: Kmečki glas, 2012. 120 str., ilustr. ISBN 978-961-203-379-8. [COBISS.SI-ID 261147904]

549. KAŽINIĆ KREHO, Lejla. Prehrana 21. stoletja za moške : ob uživanju v hrani si krepite moškost in plodnost, ohranjajte vitkost in preprečite najpogostejše moške bolezni in težave. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2012. 216 str., ilustr. ISBN 978-961-241-642-3. [COBISS.SI-ID 260924928]

550. Kdo ima danes rojstni dan?. Vojnik: Fivia, 2011, p 2009. 1 video DVD (ca 74 min), barve, zvok (Dolby digital 2.0). [COBISS.SI-ID 260107264]

551. KEGEL, Mateja A.. Maki, radovedna slončica. 1. izd. Domžale: samozal., 2011. 19 str., ilustr. ISBN 978-961-93182-1-8. [COBISS.SI-ID 259092992]

552. Kekec. Ljubljana: Mladika, 1991-. ISSN 1318-1408. [COBISS.SI-ID 27601920]

553. KELK, Lindsey. Jaz srce Hollywood. 1. izd. Maribor: Videotop, 2012. 357 str. ISBN 978-961-6863-17-9. ISBN 978-961-6863-18-6. [COBISS.SI-ID 261290240]

554. KELLER, Werner. Biblija ima vendarle prav : raziskovalci dokazujejo zgodovinsko resničnost. 1. natis. Ljubljana: Orbis, 2011. 392 str., ilustr. ISBN 978-961-6372-74-9. [COBISS.SI-ID 257795328]

555. KELMAN, Jim. Nogomet : pravila igre. 1. natis. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2012. 16 str., ilustr. ISBN 961-961-251-293-4. [COBISS.SI-ID 259246848]

556. KEMPE, Jenny. Ohrani mirno kri!, (Zbirka Življenje je lepo). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012. [38] str., ilustr. ISBN 978-961-01-2157-2. [COBISS.SI-ID 23481656]

557. KENDA HUSSU, Damjana. Zmajček Topotajček. Ljubljana: Forma 7, 2012. [24] str., ilustr. ISBN 978-961-6181-78-5. [COBISS.SI-ID 260708096]

558. KESIČ DIMIC, Katarina. Doroteja in Sandi : zgodba o prijateljstvu, (Pišemo, rišemo, beremo slovensko). 1. natis. Ljubljana: Alba 2000, 2012. 14 str., ilustr. ISBN 978-961-6668-56-9. [COBISS.SI-ID 261879296]

559. KETTE, Dragotin. Šivilja in škarjice, (Zbirka Velike slikanice). 7. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012. [16] str., ilustr. ISBN 978-961-01-2397-2. [COBISS.SI-ID 260792832]

560. KEZELE, Adrian Predrag. Veličastni Saturn. Ljubljana: Chiara, 2012. 127 str., ilustr. ISBN 978-961-93134-1-1. [COBISS.SI-ID 257516544]

561. KHAMISSI, Khaled al. Taksi, (Zbirka Roman). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012. 201 str. ISBN 978-961-01-2211-1. [COBISS.SI-ID 259631616]

562. Kick-ass. Škofljica: Blitz Film & Video Distribution, 2010. 1 video DVD (ca 113 min), barve, zvok (Dolby digital 2.0, 5.1). [COBISS.SI-ID 1097384030]

563. KILHAM, Christopher. Pet tibetancev : pet gibalnih vaj za zdravje, energijo in osebnostno moč, (Zbirka In zdravje). Brežice: Primus, 2012. 109 str. ISBN 978-961-6804-58-5. [COBISS.SI-ID 260530432]

564. Kingdom of heaven. Ljubljana: CON-FILM, 2005. 1 video DVD (regija 2)(ca 139 min), barve, zvok (Dolby digital). [COBISS.SI-ID 11676986]

565. KINNEY, Jeff. Robi je car, (Zbirka Dnevnik nabritega mulca, 2). Ljubljana: Grlica, 2011. 216 str., ilustr. ISBN 978-961-244-146-3. ISBN 978-961-244-147-0. [COBISS.SI-ID 258429696]

566. KINSELLA, Sophie. Hiša na prodaj. 1. izd. Tržič: Učila International, 2011. 282 str. ISBN 978-961-00-1458-4. [COBISS.SI-ID 258688768]

567. KINSELLA, Sophie. Mi daš svojo številko?. 1. izd. Tržič: Učila International, 2012. 436 str. ISBN 978-961-00-1563-5. [COBISS.SI-ID 261494272]

568. KITEK KUZMAN, Manja. Lesene konstrukcije v stanovanjski in javni gradnji : Slovenija. V Ljubljani: Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo: Fakulteta za arhitekturo, 2012. 145 str., ilustr. ISBN 978-961-6144-32-2. [COBISS.SI-ID 260172544]

569. KIYOSAKI, Robert T.. Zarota bogatih : osem novih pravil o denarju, (Zbirka Bogati očka), (Biblioteka 21. stoletje). Varaždin: “Katarina Zrinski”, 2012. 319 str., ilustr. ISBN 978-953-236-204-6. [COBISS.SI-ID 50897]

570. KLABUS, Vital. Drobne pesmi. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2012. [36] str. ISBN 978-961-278-004-3. [COBISS.SI-ID 259953408]

571. KLANČNIK, Rok. Trinajsti apostol. Dob: Miš, 2012. 315 str. ISBN 978-961-272-082-7. [COBISS.SI-ID261622272]

572. KLANČNIK, Urban. Ali mrtvi sanjajo?. Slovenj Gradec: Spirea, 2012. 260 str. ISBN 978-961-91715-3-0. [COBISS.SI-ID 261043968]

573. KLAVORA, Vasja. Predel 1809 : avstrijsko-francoski vojni spopadi na slovenskem narodnostnem ozemlju. Celovec; Ljubljana; Dunaj: Mohorjeva založba, 2003. 325 str. ISBN 3-85013-971-9. [COBISS.SI-ID 126196736]

574. KLEČ, Milan. Trojke, (Knjižna zbirka Beletrina). Ljubljana: Študentska založba, 2012. 467 str. ISBN 978-961-242-438-1. [COBISS.SI-ID 259709440]

575. KLEVIŠAR, Metka. Samo, da bo zdravje. Celje: Društvo Mohorjeva družba: Celjska Mohorjeva družba, 2012. 134 str. ISBN 978-961-278-000-5. [COBISS.SI-ID 259814144]

576. KLEYPAS, Lisa. Spomladanski škandal. Ig: Anu Elara, 2012. 320 str. ISBN 978-961-6837-89-7. ISBN 978-961-6837-90-3. [COBISS.SI-ID 260078336]

577. KLJUČANIN, Zilhad. Sarajevska Hagada in druge zgodbe, (Literarna zbirka Goga). Novo mesto: Goga, 2008. 164 str. ISBN 978-961-6421-59-1. [COBISS.SI-ID 237129216]

578. KLOPČIČ, Alenka. Eko vrtec. 1. izd. Ljubljana: Eko knjiga, 2012. 23 str., ilustr. ISBN 978-961-93140-9-8. [COBISS.SI-ID 261336576]

579. KLOPČIČ, Alenka. Gogi in melonin sok. Lukovica: Eko knjiga, 2012. 21 str., ilustr. ISBN 978-961-93140-5-0. [COBISS.SI-ID 259689472]

580. KLOPČIČ, Alenka. Gogijev rojstni dan in špargljeva zabava. Lukovica: Eko knjiga, 2012. 21 str., ilustr. ISBN 978-961-93140-6-7. [COBISS.SI-ID 259689728]

581. KLOPČIČ, Alenka. Hišek in Brihta. 1. izd. Ljubljana: Energetika.Net, 2012. 15 str., ilustr. ISBN 978-961-93122-2-3. [COBISS.SI-ID 260353280]

582. KLOPČIČ, Alenka. Od Londona do Černobila. Lukovica: Eko knjiga, 2012. 111 str., ilustr. ISBN 978-961-93140-8-1. [COBISS.SI-ID 260583936]

583. KLOPČIČ, Alenka. Organko. Lukovica: Eko knjiga, 2012. 15 str., ilustr. ISBN 978-961-93140-7-4. [COBISS.SI-ID 260335872]

584. KLOPČIČ-CASAR, Ivanka. Krhkost dvojine. Ljubljana: Ved, 2012. 256 str. ISBN 978-961-6814-74-4. [COBISS.SI-ID 261571072]

585. KNIESEL, Werner. Ponovna izgradnja osebnosti. Slovenska izd. Ljubljana: Krščansko društvo Horeb; Murska Sobota: Zarja, 2011. 117 str., ilustr. ISBN 978-961-92647-3-7. [COBISS.SI-ID 256498688]

586. KNISTER. Mala čarovnica Lili in Hektorjev zapleteni zmajski izpit, (Zbirka Lili, 20). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012. 119 str., ilustr. ISBN 978-961-01-2238-8. [COBISS.SI-ID 260861440]

587. KNISTER. Mala čarovnica Lili in skrivnostni duh iz steklenice, (Zbirka Lili). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012. 53 str., ilustr. ISBN 978-961-01-2154-1. [COBISS.SI-ID 259097088]

588. Knjiga pravljic : sedem slovenskih ljudskih pravljic. Ljubljana: Lepa beseda, 2011. [49] str., ilustr. ISBN 978-961-6766-25-8. [COBISS.SI-ID 258213376]

589. KAVANAGH, Rosemary (ur.), CHRISTENSEN SKÖLD, Beatrice (ur.). Knjižnice za slepe v informacijski dobi : razvojne smernice, (Strokovna poročila IFLA, št. 86). Ljubljana: Zveza bibliotekarskih društev Slovenije, 2010. 98 str. ISBN 978-961-6683-12-8. [COBISS.SI-ID 251521024]

590. Ko to tamo peva = Kdo neki tam poje, (Dnevnikov kino). Ljubljana: Karantanija cinemas, 2005, posneto 1980. 1 video DVD (regija 2)(ca 87 min), barve, zvok (Dolby digital). [COBISS.SI-ID 223838208]

591. KOCIJANČIČ, Gorazd. Primož Trubar zapušča Ljubljano, (Knjižna zbirka Beletrina). Ljubljana: Študentska založba, 2012. 113 str. ISBN 978-961-242-437-4. [COBISS.SI-ID 259708928]

592. KOCIPER, Stella, KAMENŠEK, Tamara. Skrivnost temne sence, (Projekt Z domišljijo na potep, 2011/2012). Bevke: Smar-team, 2012. 76 str. ISBN 978-961-6875-47-9. [COBISS.SI-ID 260987392]

593. KOCMUT, Aleksandra. Jedci rži. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2012. 95 str. ISBN 978-961-241-608-9. [COBISS.SI-ID 259683328]

594. KOHONT, Andrej. Vloge in kompetence menedžerjev človeških virov v kontekstu internacionalizacije, (Znanstvena knjižnica, 61). Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2011. 359 str., ilustr., tabele. ISBN 978-961-235-444-2. [COBISS.SI-ID 258162176]

595. KOKALJ, Tatjana, KOLARIČ, Jana. Zima z ognjenim šalom. Trst: Mladika, 2011. 237 str. ISBN 978-88-7342-164-1. [COBISS.SI-ID 4444908]

596. KOKELJ, Nina. Kraljica Sončnica. 1. natis. Maribor: Pivec, 2012. 28 str., ilustr. ISBN 978-961-6817-68-4. [COBISS.SI-ID 68305665]

597. KOKELJ, Nina. Nejc in palček Palček. 1. izd. Tržič: Učila International, 2009. [52] str., ilustr. ISBN 978-961-00-0815-6. [COBISS.SI-ID 248293376]

598. KOKELJ, Nina. Sončni kralj. 1. natis. Maribor: Pivec, 2012. 28 str., ilustr. ISBN 978-961-6817-69-1. [COBISS.SI-ID 68306177]

599. KOKELJ, Nina, ANTONIĆ, Kruno. Tiva in dvanajst mesecev, (Zbirka Velike slikanice). 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012. [27] str., ilustr. ISBN 978-961-01-0917-4. [COBISS.SI-ID 260975872]

600. Koko i duhovi = Koko in duhovi. Ljubljana: Con film, 2012, p 2011. 1 video DVD (ca 90 min), barve, zvok (Dolby Digital). http://www.imdb.com/title/tt1897949/. [COBISS.SI-ID 1099641438]

601. KOLARIČ, Jana. TransVERZala skozi leto. Jezero: Morfem, 2012. [38] str., ilustr. ISBN 978-961-6840-34-7. [COBISS.SI-ID 259829248]

602. Koledar – Goriška mohorjeva družba. Gorica: Goriška Mohorjeva družba, 1924-. ISSN 1124-6561. [COBISS.SI-ID 30829569]

603. KOLLER, Jože. Struktura atomov in molekul : (bolonjski program) : visokošolski učbenik. 1. izd. Ljubljana: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2010. 209 str., ilustr. ISBN 978-961-6756-21-1. [COBISS.SI-ID252887296]

604. KOLMAN, Alenka. Glasbena dežela. [Maribor]: Glasbena dežela, 2011. 1 CD, stereo. [COBISS.SI-ID1098500702]

605. KOLMANIČ, Karolina. Svetloba v srcu, (Zbirka Branje). 1. natis. Maribor: Pivec, 2011. 251 str. ISBN 978-961-6817-55-4. [COBISS.SI-ID 67525377]

606. KOLOINI, Tine. Prenos toplote in snovi. Ljubljana: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 1999. 273 str., ilustr., tabele. ISBN 961-6286-09-9. [COBISS.SI-ID 97269504]

607. KOMEL, Dean. Sodobnosti, (Zbirka Phainomena, 29). 1. natis. Ljubljana: Nova revija, 2011. 95 str. ISBN 978-961-6580-85-4. [COBISS.SI-ID 255002880]

608. KOMEL, Mirt. Diskurz in nasilje, (Zbirka Analecta), (Problemi, letn. 50, 7/8). 1. natis. Ljubljana: Društvo za teoretsko psihoanalizo, 2012. 201 str. ISBN 978-961-6376-55-6. [COBISS.SI-ID 264184320]

609. KOMELJ, Miklavž. Modra obleka, (Zbirka Previharimo viharje, knj. 1). 1. natis. Ljubljana: Publicistično društvo ZAK, Društvo za proučevanje zgodovine, antropologije in književnosti, 2011. 120 str. ISBN 978-961-6747-02-8. [COBISS.SI-ID 249223168]

610. KONC LORENZUTTI, Nataša. Cufkova podeželska pustolovščina, (Gugalnica). 1. izd. Ljubljana: KUD Sodobnost International: Vodnikova založba (DSKG), 2012. [16] str., ilustr. ISBN 978-961-6564-45-8. [COBISS.SI-ID 261751040]

611. KONC LORENZUTTI, Nataša. Enajstnik, (Zbirka Deteljica). 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012. 100 str., ilustr. ISBN 978-961-01-2162-6. [COBISS.SI-ID 260598272]

612. KONC LORENZUTTI, Nataša. Kakšno drevo zraste iz mačka. 1. izd. Dob pri Domžalah: Miš, 2012. 61 str., ilustr. ISBN 978-961-272-080-3. [COBISS.SI-ID 260845056]

613. KONEČNIK RUZZIER, Maja. Temelji trženja : pristop k trženjskemu načinu razmišljanja v 21. stoletju. Ljubljana: MeritUM, 2011. X, 253 str., ilustr. ISBN 978-961-92961-1-0. [COBISS.SI-ID 257990400]

614. WOOD, Ashley (ur.). Konji : celovit priročnik za oskrbo in nego. 1. izd. Tržič: Učila International, 2011. 192 str., ilustr. ISBN 978-961-00-1401-0. [COBISS.SI-ID 257620480]

615. KOPRIVEC, Tjaša. Slavček in granatno jabolko, (Zbirka Sanjska knjigica). 1. natis. Ljubljana: Sanje, 2012. [32] str., ilustr. ISBN 978-961-274-113-6. [COBISS.SI-ID 259862016]

616. KORANTER, Sonja. Omamni vonj denarja : roman. Ljubljana: Ved, 2012. 208 str. ISBN 978-961-6814-76-8. [COBISS.SI-ID 261737728]

617. KORANTER, Sonja. Zlatokrilka in čebelica : [babica pripoveduje], (Pišemo, rišemo, beremo slovensko). 1. natis. Ljubljana: Alba 2000, 2012. [15] str., ilustr. ISBN 978-961-6668-55-2. [COBISS.SI-ID 261754880]

618. KOREZ KORENČAN, Darja. Očalarka (Špeglarka), (Pišemo, rišemo, beremo slovensko). 1. natis. Ljubljana: Alba 2000, 2012. 30 str., ilustr. ISBN 978-961-6668-52-1. [COBISS.SI-ID 260996352]

619. KOREZ KORENČAN, Darja. Od trnja do zvezd : posvojenec dveh žensk. Bevke: Smar-team, 2012. 256 str. ISBN 978-961-6875-41-7. [COBISS.SI-ID 260529152]

620. KOREZ KORENČAN, Darja. Piflarka, (Pišemo, rišemo, beremo slovensko). 1. natis. Ljubljana: Alba 2000, 2012. 44 str., ilustr. ISBN 978-961-6668-50-7. [COBISS.SI-ID 260822272]

621. KOREZ KORENČAN, Darja. Še vedno samska?. Bevke: Smar-team, 2012. 228 str. ISBN 978-961-6875-50-9. [COBISS.SI-ID 261049600]

622. KORITNIK, Eva. Medved Jaka najde prijatelja. Bevke: Smar-team, 2012. [28] str., ilustr. ISBN 978-961-6875-45-5. [COBISS.SI-ID 260764672]

623. KOS, Stella. Odpusti mi!. Bevke: Smar-team, 2012. 212 str. ISBN 978-961-6875-51-6. [COBISS.SI-ID261298944]

624. KOSKENNIEMI, Martti. Blagi prosvetitelj narodov : vzpon in padec mednarodnega prava 1870-1960, (Zbirka Mednarodno pravo). Ljubljana: Založba Fakultete za družbene vede: Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije, 2012. XII, 543 str. ISBN 978-961-235-581-4. [COBISS.SI-ID 260715264]

625. KOSOVEL, Srečko, BUCKA KUSTEC, Karolina (ur.), OSOJNIK, Iztok (ur.), TOKARZ, Bożena (ur.). Kalejdoskop : izbrane pesmi = wiersze wybrane, (Zbirka Zlati čoln, 4). 1. izd. Vnanje Gorice: Kulturno-umetniško društvo Police Dubove; Mikołów: Instytut Mikołowski, 2012. ISBN 978-961-92946-7-3. ISBN 978-83-60949-26-9. [COBISS.SI-ID 261538560]

626. KOSOVEL, Srečko. Moj sončni dan, (Zbirka Domače branje Knjiga pred nosom). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012. 39 str., ilustr. ISBN 978-961-01-1701-8. [COBISS.SI-ID 259590400]

627. KOSOVEL, Srečko. Ostri ritmi = Aspri ritmi. Trieste: ZTT: = EST, 2011. 273 str. ISBN 978-88-7174-128-4. [COBISS.SI-ID 4446956]

628. KOŠMRLJ, Mojca. Eko družabne igre. Jezero: Morfem, 2012. 40 str., ilustr. ISBN 978-961-6840-31-6. [COBISS.SI-ID 259770368]

629. KOŠMRLJ, Mojca. Spoznavanje držav skozi igro. Jezero: Morfem, 2012. 54 str., ilustr. ISBN 978-961-6840-36-1. [COBISS.SI-ID 260029184]

630. KOŠUTA, Miroslav. Fabeln auf flinken Füssen = Basni kratke sape. Čedad = Cividale: Zadruga Novi Matajur; Klagenfurt = Celovec: Drava, cop. 2001. 37 str., ilustr. ISBN 3-85435-355-3. [COBISS.SI-ID 837076]

631. KOVAČ, Polonca, RAKAR, Iztok, REMIC, Matjaž. Upravno-procesne dileme o rabi ZUP. Del 2, 120 vprašanj iz prakse z odgovori in sodno prakso ter z uvodno študijo, (PPP). 1. natis. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije, 2012. 423 str., ilustr. ISBN 978-961-204-496-1. [COBISS.SI-ID 261446144]

632. KOVAČIČ, Janez. Janez Kovačič : slike, skice, freske, grafike, vitraži. Ljubljana: LI CE, Zavod za likovno kulturo; Celje: Društvo Mohorjeva družba, 2012. 205 str., ilustr. ISBN 978-961-278-011-1. [COBISS.SI-ID261352192]

633. ČERNELČ, Adrijan, FERLINC KRAŠOVIC, Nataša, GORŠAK, Bernard, KUNST, Mojca, KOVAČIČ, Barbara, SLEMENŠEK, Valerija, TROŠT, Ivo, ZALOKAR, Tatjana, ZORENČ, Lucija, STRAHOVNIK, Vojko (ur.). Kozjanski regijski park. Nazarje: Argos, 2010. 111 str., fotogr. ISBN 978-961-90886-7-8. [COBISS.SI-ID 252358912]

634. KOŽELJ HORVAT, Sabina. Guia para comunicaçao = Priročnik za sporazumevanje : POR – SLO. Šmarješke Toplice: Stella, 2012. 160 str. ISBN 978-961-246-380-9. [COBISS.SI-ID 261532416]

635. KOŽELJ HORVAT, Sabina. Kommunikaation käsikirja = Priročnik za sporazumevanje : FIN – SLO. Šmarješke Toplice: Stella, 2011. 170 str. ISBN 978-961-246-256-7. ISBN 978-961-246-255-0. [COBISS.SI-ID 259320064]

636. KOŽELJ HORVAT, Sabina. Priročnik za sporazumevanje = Guia para comunicaçao : SLO – POR. Šmarješke Toplice: Stella, 2012. 160 str. ISBN 978-961-246-381-6. [COBISS.SI-ID 261530880]

637. KOŽELJ HORVAT, Sabina. Priročnik za sporazumevanje = Razgovornik : SLO – RUS. Šmarješke Toplice: Stella, 2011. 170 str. ISBN 978-961-246-328-1. [COBISS.SI-ID 258416384]

638. KOŽELJ HORVAT, Sabina. Razgovornik = Priročnik za sporazumevanje : RUS – SLO. Šmarješke Toplice: Stella, 2011. 70 str. ISBN 978-961-246-303-8. [COBISS.SI-ID 258417664]

639. KRAAN, Hanna. Čavknjena čarovnica spet razsaja, (Zbirka Čudaške prigode). Ljubljana: Sodobnost International, 2011. 158 str., ilustr. ISBN 978-961-6564-39-7. [COBISS.SI-ID 259737600]

640. MAROLT, Jožef (ur.). Kraji in ljudje v Trubarjevi fari : zbornik ob 500 letnici rojstva Primoža Trubarja. Škocjan pri Turjaku: Kulturno društvo Škocjan, 2008. 304 str., ilustr. ISBN 978-961-238-906-2. [COBISS.SI-ID237994240]

641. KRAJNC, Matej. Balada za bencinsko s sirom : roman, (Knjižna zbirka Piramida). Maribor: Litera, 2012. 153 str., ilustr. ISBN 978-961-6780-63-6. ISBN 978-961-6780-64-3. [COBISS.SI-ID 69309697]

642. KRAJNC, Matej. Fant po imenu Suzi ali Drugi prihod Johnnyja Casha : [zgodba], (Bela zbirka, knj. 1). Ljubljana: Kulturno-umetniško društvo Lema, 2012. 52 str. ISBN 978-961-6879-12-5. [COBISS.SI-ID260628992]

643. KRAJNC, Matej. Zleknjen pred pragom Sodome : songi iz romanov. Ljubljana: Ved, 2012. 192 str. ISBN 978-961-6814-72-0. [COBISS.SI-ID 261050624]

644. KRALJIČ, Helena. Igre z žogo, (Zbirka Spoznavam). Ljubljana: Edina, 2011. [20] str., ilustr. ISBN 978-961-6364-51-5. [COBISS.SI-ID 258884096]

645. KRALJIČ, Helena. Koza Zoja išče prijateljico. Jezero: Morfem, 2012. [28] str., ilustr. ISBN 978-961-6840-35-4. [COBISS.SI-ID 260028672]

646. KRALJIČ, Helena. Larina skrivnost. Jezero: Morfem, 2012. [28] str., ilustr. ISBN 978-961-6840-52-1. [COBISS.SI-ID 261643776]

647. KRALJIČ, Helena. Stara ura. Jezero: Morfem, 2012. [28] str., ilustr. ISBN 978-961-6840-41-5. [COBISS.SI-ID 260237568]

648. KRAMBERGER, Taja, ROTAR, Drago B.. Nevidne evidence : misliti idola tribus, (Zbirka Teorija, 2011, 11). Ljubljana: Sophia, 2011. 383 str. ISBN 978-961-6768-36-8. [COBISS.SI-ID 259643648]

649. Kras. [Tiskana izd.]. Komen: Mediacarso, 1994-. ISSN 1318-3257. http://www.revijakras.si/. [COBISS.SI-ID40049152]

650. KNEZ, Martin (ur.), PETRIČ, Metka (ur.), SLABE, Tadej (ur.). Krasoslovje v razvojnih izzivih na krasu. 1, Voda = Karstology and development challenges on karst. 1, Water, (Carsologica, 13). Ljubljana: Založba ZRC: = ZRC Publishing, 2011. 167 str., ilustr. ISBN 978-961-254-334-1. [COBISS.SI-ID 258948608]

651. CULVER, David C., DEBEVEC, Bogdan, KNEZ, Martin, KOVAČIČ, Gregor, KRANJC, Andrej, MULEC, Janez, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, RAVBAR, Nataša, SEMEJA, Aleš, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja, KNEZ, Martin (ur.), PETRIČ, Metka (ur.), SLABE, Tadej (ur.). Krasoslovje v razvojnih izzivih na krasu. 2, Gradnja, turizem, ekologija, varovanje = Karstology and development challenges on karst. 2, Construction, tourism, ecology, protection, (Carsologica, 14). Ljubljana: Založba ZRC: = ZRC Publishing, 2012. 199 str., ilustr. ISBN 978-961-254-340-2. [COBISS.SI-ID 259195648]

652. KRAŠNA, Pepi. Razglednice tiskarne Šeber. Postojna: Galerija 2, 2012. 344 str., ilustr. ISBN 978-961-6115-46-9. [COBISS.SI-ID 261716480]

653. KRAŠOVEC, Metka. Metka Krašovec : pregledna razstava = a retrospective : Moderna galerija Ljubljana, Museum of Modern Art, 31. januar 2012-29. april 2012. Ljubljana: Moderna galerija, 2012. 102 str., ilustr. ISBN 978-961-206-099-2. [COBISS.SI-ID 259671040]

654. KRAVCAR, Vesna. Čarodejka z rubinastim prahom. Ptuj: samozal. V. Kravcar, 2012. [233] str. ISBN 978-961-276-321-3. [COBISS.SI-ID 259527424]

655. KRAVOS, Bogomila. Slovenska dramatika in tržaški tekst. Ljubljana: Slovenski gledališki muzej, 2011. 187 str. ISBN 978-961-6860-00-0. [COBISS.SI-ID 259221248]

656. KREBS, Andreja. Prva pomoč za dojenčke in otroke. Maribor: Forum Media, 2012. 110 str., č-b fotogr., graf. prikazi, tabele. ISBN 978-961-6735-04-9. [COBISS.SI-ID 261089792]

657. KREČIČ, Peter, LENARD, Vid, PIRNAT-SPAHIĆ, Nina. Razprta obzorja = Orizzonti dischiusi = Disclosed horizons : tržaški slovenski slikarji = pittori sloveni di Trieste = Slovenian painters from Trieste : 1945-60 : Cankarjev dom, [20. 3.-30. 6. 2012]. Ljubljana: Cankarjev dom, kongresni in kulturni center, 2012. 169 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 260813056]

658. KREFT, Lev. Levi horog : filozofija športa v osmih esejih, (Zbirka Teorija, 2011, 9). Ljubljana: Sophia, cop. 2011. XXIII, 223 str. ISBN 978-961-6768-33-7. [COBISS.SI-ID 259621632]

659. KREITER, Hildegard, ROSCHATT, Helen. Kneippova šola zdravja : sodoben družinski priročnik za zdravje z vodo, prehrano, gibanjem, zelišči in umirjeno dušo, (Zbirka Za zdravo življenje). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012. 175 str., ilustr. ISBN 978-961-01-1671-4. [COBISS.SI-ID 259227648]

660. KREMPL, Urša. Zgodbe v sličicah. Domžale: Studio Hieroglif, 2003. [31] str., ilustr. ISBN 961-90748-8-2. [COBISS.SI-ID 125190912]

661. KRINGS, Antoon. Uš Uli, (Zbirka Drobižki). Radovljica: Didakta, 2006. 28 str., ilustr. ISBN 961-6530-78-X. [COBISS.SI-ID 226526464]

662. KRISTAN, Pika. Tik tak, (Projekt Z domišljijo na potep, 2011/2012). Bevke: Smar-team, 2012. 76 str. ISBN 978-961-6875-69-1. [COBISS.SI-ID 262162944]

663. KRIŽNAR, Anabelle. Materiali in tehnike starejše beljaške slikarske delavnice, (Historia Artis). 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2009. 184 str., ilustr. ISBN 978-961-237-475-4. [COBISS.SI-ID 259395328]

664. KROHN, Leena. Slepo okno, (Knjižna zbirka Žepna Beletrina). Ljubljana: Študentska založba, 2012. 122 str. ISBN 978-961-242-464-0. [COBISS.SI-ID 260074752]

665. KROLL, Virginia. Materina ljubezen. Tržič: Avrora, 2011. 28 str., ilustr. ISBN 978-961-6788-26-7. [COBISS.SI-ID 247421696]

666. KRSTIČ, Rade. Bojevnik, (Nova slovenska knjiga). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012. 89 str. ISBN 978-961-01-2146-6. [COBISS.SI-ID 259967232]

667. KRSTIČ, Rade. Iskre časa : [izbrane pesmi]. 1. izd. Ljubljana: Družina, 2011. 181 str. ISBN 978-961-222-871-2. [COBISS.SI-ID 259574528]

668. Kruh in dobrote iz kvašenega testa : kruh, krušno pecivo, pice in pogače, štruklji, potice in šarklji, praznični kruhi, kolači in rogljiči, (Dober tek). Ljubljana: Dedal, 2012. 96 str., fotogr. ISBN 978-961-6612-37-1. [COBISS.SI-ID 260382720]

669. KRYSTAL, Phyllis. Ponovno povezovanje z energijo ljubezni : ne obidite svojega srca!. Ljubljana: Mlaj – društvo za kvaliteto življenja, 2012. 142 str. ISBN 978-961-91418-8-5. [COBISS.SI-ID 261322752]

670. KRŽE, Blaž. Srnjad : [biologija, gojitev, ekologija], (Zlatorogova knjižnica, 27). Ljubljana: Lovska zveza Slovenije, 2000. 271 str., ilustr., preglednice. ISBN 961-90541-3-X. [COBISS.SI-ID 108841984]

671. KUCHLING, Martin. Umor v zaspanem mestu, (Slovenske večernice, 159), (Družinske večernice, zv. 66). Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba; Gorica: Goriška Mohorjeva družba; Celovec: Mohorjeva, 2009. 223 str. ISBN 978-961-218-846-7. ISBN 978-3-7086-0492-3. ISBN 978-88-87407-68-6. [COBISS.SI-ID 246941184]

672. Kuharska knjiga za punce. 1. izd. Tržič: Učila International, 2012. 96 str., ilustr. ISBN 978-961-00-1452-2. [COBISS.SI-ID 258696448]

673. KUIĆ, Gordana. Vonj po dežju na Balkanu. 1. izd. Maribor: Videotop, 2012. 522 str. ISBN 978-961-6863-19-3. ISBN 978-961-6863-20-9. [COBISS.SI-ID 261291264]

674. KUNAVER, Dušica, LIPOVŠEK, Brigita. The lime, the Slovenian sacred tree, (Series Slovenia in folk tales). Ljubljana: D. Kunaver, 2012. 32 str., ilustr. ISBN 978-961-6179-87-4. [COBISS.SI-ID 260348928]

675. KUNAVER, Dušica, LIPOVŠEK, Brigita. Ljubljana v ljudski kroniki, (Zbirka Pod lipo domačo). Ljubljana: samozal. D. Kunaver, 2012. 88 str., ilustr. ISBN 978-961-6179-54-6. [COBISS.SI-ID 260065280]

676. KUNAVER, Dušica, LIPOVŠEK, Brigita. Zlatorog in myth and reality, (Series Slovenia in folk tales). Ljubljana: D. Kunaver, 2012. 48 str., ilustr. ISBN 978-961-6179-86-7. [COBISS.SI-ID 260343040]

677. KUREISHI, Hanif. Polnoč ves dan, (Knjižna zbirka Žepna Beletrina). Ljubljana: Študentska založba, 2012. 151 str. ISBN 978-961-242-465-7. [COBISS.SI-ID 260075520]

678. KÜRTHY, Ildikó von. Srce v peklu. Tržič: Učila International, 2005. 226 str. ISBN 961-233-915-5. [COBISS.SI-ID 222697472]

679. KUŠAR, Nani. Iz roda v rod : povest. Ljubljana: samozal., 2012. 176 str., ilustr. ISBN 978-961-92913-3-7. [COBISS.SI-ID 259908096]

680. Kužek in igra na vrtu. 1. izd. Tržič: Učila International, 2011. 1 kartonka, ilustr. ISBN 978-961-00-1445-4. [COBISS.SI-ID 258683648]

681. LABHARDT, Felix, KRÖGER, Rolf. Lisica : prirodopis, ekologija in vedenje te čudovite divjadi, (Zlatorogova knjižnica, 22). [Ljubljana]: Lovska zveza Slovenije, 1994. 173 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 38319104]

682. LÄCKBERG, Camilla. Pridigar. 1. izd. Tržič: Učila International, 2012. 431 str. ISBN 978-961-00-1518-5. [COBISS.SI-ID 260646144]

683. Lady and the tramp = Dama in potepuh. Diamantna izd. filma. Ljubljana: Con film, 2012, p 1955. 1 video DVD (ca 73 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). http://www.imdb.com/title/tt0048280/. [COBISS.SI-ID1099037790]

684. Lady and the tramp. 2, Scamp’s adventure = Dama in potepuh. 2, Švrkova pustolovščina. DVD izd. Ljubljana: Con film, 2012, p 2001. 1 video DVD (ca 69 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1).http://www.imdb.com/title/tt0249677/. [COBISS.SI-ID 1099040862]

685. LAGANIN, Tamara. Glasbene izštevanke : en, en, ti pa pojdeš ven!. Radovljica: Didakta, 2005. 47 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 223564288]

686. LAGANIN, Tamara. Glasbene izštevanke : en, en, ti pa pojdeš ven!. Radovljica: Didakta, 2005. 1 CD (15 min, 9 sek), stereo. [COBISS.SI-ID 13164597]

687. LAGERCRANTZ, David, IBRAHIMOVIĆ, Zlatan. Jaz sem Zlatan Ibrahimović. 1. izd. Tržič: Učila International, 2012. 397 str., ilustr. ISBN 978-961-00-1592-5. [COBISS.SI-ID 261906432]

688. LAINŠČEK, Feri. Jadrnica : roman, (Nova slovenska knjiga). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. 145 str. ISBN 978-961-01-1600-4. [COBISS.SI-ID 258974976]

689. LAJOVIC, Jure. Štorčkovi, Sončni mrk. Ljubljana: Lepa beseda, 2012. [28] str., ilustr. ISBN 978-961-6766-21-0. [COBISS.SI-ID 255427840]

690. LAMB, Charles, LAMB, Mary. Zgodbe po Shakespearu, (Zbirka Domače branje Knjiga pred nosom). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012. 233 str., ilustr. ISBN 978-961-01-1705-6. [COBISS.SI-ID 259216128]

691. LAMBERT, Sandrine. Matevž praznuje rojstni dan : [o zajčku, ki se veseli daril]. [1. izd.]. [Ljubljana]: Mladinska knjiga, [cop. 2012]. [24] str., ilustr. ISBN 978-961-01-2078-0. [COBISS.SI-ID 258835712]

692. LAMPRELL, Klay. London : vse, kar te zanima, (Ni za starše). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012. 96 str., ilustr. ISBN 978-961-01-1895-4. [COBISS.SI-ID 257590784]

693. LAMPRELL, Klay. New York : vse, kar te zanima, (Ni za starše). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012. 96 str., ilustr. ISBN 978-961-01-1899-2. [COBISS.SI-ID 257591296]

694. LAMPRELL, Klay. Pariz : vse, kar te zanima, (Ni za starše). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012. 96 str., ilustr. ISBN 978-961-01-1894-7. [COBISS.SI-ID 257591808]

695. LAMPRELL, Klay. Rim : vse, kar te zanima, (Ni za starše). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012. 96 str., ilustr. ISBN 978-961-01-1900-5. [COBISS.SI-ID 257592064]

696. LAMUT, Urša, BESEDNJAK VALIČ, Tamara. Jedrski objekti in družbena (ne)sprejemljivost. Ljubljana: Vega, 2011. 162 str., tabele, graf. prikazi. ISBN 978-961-93138-4-8. [COBISS.SI-ID 259453184]

697. LANBEIN, Kurt, SKALNIK, Christian. Veliki zdravstveni vodnik : kaj resnično pomaga. Kranj: Modita, 2007. 10 zv., ilustr. ISBN 978-961-6581-15-8. ISBN 978-961-6581-16-5. ISBN 978-961-6581-17-2. ISBN 978-961-6581-18-9. ISBN 978-961-6581-19-6. ISBN 978-961-6581-20-2. ISBN 978-961-6581-21-9. ISBN 978-961-6581-22-6. ISBN 978-961-6581-23-3. ISBN 978-961-6581-24-0. [COBISS.SI-ID 231600896]

698. LAPAJNE PREDIN, Barbara. In smo šli. Ljubljana: Artbiro, 2012. 89 str., ilustr. ISBN 978-961-93349-1-1. [COBISS.SI-ID 263828992]

699. Largo Winch II. Ljubljana: Cinemania group, 2012, p 2011. 1 video DVD (ca 113 min), barve, zvok (Dolby Digital). http://www.imdb.com/title/tt1322333/. [COBISS.SI-ID 1099370078]

700. LAŠMANOV, Andrej. Naravno zdravljenje, Čaji : [praktični priročnik]. Ljubljana: Begen, 2012. 79 str. [COBISS.SI-ID 15741493]

701. LAURENS, Stephanie. Kavalirjeva čast, (Klub Bastion, knj. 2). Ig: Anu Elara, 2012. 486 str. ISBN 978-961-6837-95-8. ISBN 978-961-6837-96-5. [COBISS.SI-ID 260608512]

702. LAURENS, Stephanie. Nekega norega jutra. Ig: Anu Elara, 2012. 485 str. ISBN 978-961-6837-97-2. ISBN 978-961-6837-98-9. [COBISS.SI-ID 260859904]

703. LAVIN, Anjel. Poti v pesku. Križ: samozal. A. Lavin, 2011. 176 str. ISBN 978-961-276-317-6. [COBISS.SI-ID 259453696]

704. LAZZARATO, Francesca. Krakajoči papagaj : [ljudske pravljice iz Brazilije], (Zbirka Nit). 1. izd. Ljubljana: Založniški atelje Blodnjak, 2012. 64 str., ilustr. ISBN 978-961-6866-06-4. [COBISS.SI-ID 262999808]

705. LE RAY, Anik. Hiša pravljic, (Zbirka Sanjska knjigica). 1. natis. Ljubljana: Sanje, 2012. [48] str., ilustr. ISBN 978-961-274-124-2. [COBISS.SI-ID 260860416]

706. LECLERCQ, Jean. Ljubezen do književnosti in hrepnenje po Bogu : uvod v meniške avtorje srednjega veka, (Knjižna zbirka KUD Logos, 37). Ljubljana: KUD Logos, 2011. 365 str. ISBN 978-961-6519-63-2. [COBISS.SI-ID259815168]

707. LEE, Linda Francis. Smaragdni dež. Ig: Anu Elara, 2012. 418 str. ISBN 978-961-6892-01-8. ISBN 978-961-6892-02-5. [COBISS.SI-ID 261135616]

708. LEE, Linda Francis. Valček za Blue Belle. Ig: Anu Elara, 2012. 359 str. ISBN 978-961-6892-08-7. ISBN 978-961-6892-09-4. [COBISS.SI-ID 261648128]

709. LEGAN CVIKL, Jerca. Razgaljeni : medijski fenomen elit v Sloveniji, (Status publikacije). Ljubljana: Status – strateške komunikacije, 2011. 255 str., [16] str. barvnih pril., ilustr. ISBN 978-961-92565-0-3. [COBISS.SI-ID242486784]

710. LEGAT, Franc. Vodikova krhkost. Zabreznica: samozal.; [Žirovnica]: Medium, 2010. 40 str., ilustr. ISBN 978-961-92318-3-8. [COBISS.SI-ID 252248576]

711. FUCHS, Wolfgang (ur.), MUNDT, Jörn W. (ur.), ZOLLONDZ, Hans-Dieter (ur.), LEBE, Sonja Sibila (ur.). Leksikon turizma : destinacije, gastronomija, hotelirstvo, organizatorji potovanj, agencije, prevozniki. Maribor: Multidisciplinarni raziskovalni institut, 2012. VII, 781 str., ilustr. ISBN 978-961-93146-1-6. [COBISS.SI-ID259120896]

712. LELJAK, Roman. Mit o OF in KPS : izdajalska zarota KPS = OF zoper slovenski narod. Radenci: Društvo za raziskovanje polpretekle zgodovine OZNA, 2011. 206 str., ilustr. ISBN 978-961-92891-3-6. [COBISS.SI-ID66348801]

713. LELJAK, Roman. Zločini slovenskega Kajna : odgovorni za poboje na Celjskem leta 1945. Radenci: Društvo za raziskovanje polpretekle zgodovine OZNA, 2012. 436 str., ilustr. ISBN 978-961-92891-5-0. [COBISS.SI-ID69648641]

714. LEMKE, Donald. Medijski kralj, (Zbirka DC superjunaki, Batman). 1. izd. Ljubljana: Alica, 2012. 49 str., ilustr. ISBN 978-961-6834-71-1. [COBISS.SI-ID 260036352]

715. LENARČIČ, Jože. Odtrgane spominčice : roman. 1. izd. Ljubljana: Družina, 2012. 416 str. ISBN 978-961-222-875-0. [COBISS.SI-ID 259736064]

716. LENARDIČ, Marek. Happy days in DDR. Lesce: Fronta, 2012. 91 str., ilustr. ISBN 978-961-93129-3-3. [COBISS.SI-ID 260247552]

717. LEPŠA, Ankica. Mali detektiv. Ljubljana: Ved, 2012. 144 str., ilustr. ISBN 978-961-6814-70-6. [COBISS.SI-ID 260807936]

718. LEPŠA, Ankica. Mali detektiv in skrivnost čudežne slike. Ljubljana: Ved, 2012. 128 str. ISBN 978-961-6814-78-2. [COBISS.SI-ID 261794304]

719. LEPŠA, Ankica. Mali detektiv in skrivnost čudežnega gumba. Ljubljana: Ved, 2012. 128 str. ISBN 978-961-6814-81-2. [COBISS.SI-ID 261997824]

720. LEPŠA, Ankica. Mali detektiv in skrivnost čudežnega rubina. Ljubljana: Ved, 2012. 128 str. ISBN 978-961-6814-77-5. [COBISS.SI-ID 261778176]

721. LEPŠA, Ankica. Mali detektiv in skrivnost čudežnega zdravila. Ljubljana: Ved, 2012. 128 str. ISBN 978-961-6814-80-5. [COBISS.SI-ID 261997568]

722. LESS, Ann D.. Majevski zemljevid. Hoče: Skrivnost, 2012. 143 str., ilustr. ISBN 978-961-6793-63-6. ISBN 978-961-6793-64-3. [COBISS.SI-ID 260257024]

723. Letters to Juliet = Pisma Juliji. Škofljica: Blitz Film & Video Distribution, 2010. 1 video DVD (ca 101 min), barve, zvok (Dolby digital 5.1). [COBISS.SI-ID 14714930]

724. LIMBECK, Martin. Skrivnosti vrhunskega prodajalca : prodaja za ambiciozne, (F knjige). 1. natis. Ljubljana: Časnik Finance, 2012. 190 str., ilustr. ISBN 978-961-6541-39-8. [COBISS.SI-ID 259988480]

725. Limitless = Odklenjen. Ljubljana: Karantanija cinemas, 2011. 1 video DVD (ca 100 min), barve, zvok (Dolby Digital 2.0). http://www.imdb.com/title/tt1219289/. [COBISS.SI-ID 1098521182]

726. The lincoln lawyer = Cena resnice. Škofljica: Blitz Film & Video Distribution, 2011. 1 video DVD (ca 114 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). http://www.imdb.com/title/tt1189340/. [COBISS.SI-ID 1099480158]

727. LINDSAY, Joan. Piknik pri Hanging Rocku, (Nostalgija). 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2012. 227 str. ISBN 978-961-241-626-3. [COBISS.SI-ID 260822016]

728. Linux z namizjem KDE. 2. izd. Ljubljana: Pasadena, 2003. 504 str., ilustr. ISBN 961-6361-29-5. [COBISS.SI-ID 24823557]

729. Little Fockers = Njuna družina. Škofljica: Blitz Film & Video Distribution, 2010. 1 video DVD (ca 94 min), barve, zvok (Dolby digital 5.1). [COBISS.SI-ID 1097909854]

730. Ljubavni život domobrana = Ljubezensko življenje branilca domovine. Ljubljana: Karantanija cinemas, 2011, p 2009. 1 video DVD (ca 85 min), barve, zvok (Dolby stereo 2.0).http://www.imdb.com/title/tt1471172/. [COBISS.SI-ID 1098480734]

731. LJUBIĆ, Nicol. Brezvetrje. 1. izd. Tržič: Učila International, 2012. 192 str. ISBN 978-961-00-1622-9. [COBISS.SI-ID 262211072]

732. LOGAR, Tea. Ljudje kot sredstva : izkoriščanje v osebnih odnosih, (Zbirka Krt, 165). Ljubljana: Krtina, 2012. 175 str. ISBN 978-961-260-055-6. [COBISS.SI-ID 261196544]

733. LONČAR, Sanja, ŠKARIČ, Rajko, DOLINAR, Adriana, KAFOL-ŠUŠTERŠIČ, Alenka, GOLENHOFEN, Dominik, SCOGLIO, Stefano, KOREZ, Marjan, POGAČNIK, Živa. Resnice in zmote o kandidi, (Skupaj za zdravje človeka in narave). Šenčur: A. Pevc, 2007. 210 str., ilustr. ISBN 978-961-245-273-5. ISBN 961-245-273-3. [COBISS.SI-ID232015360]

734. London boulevard = Londonski bulvar. Ljubljana: Fivia, 2012, p 2010. 1 video DVD (ca 103 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). [COBISS.SI-ID 1099548254]

735. LONGINUS, Cassius, HRIBERŠEK, Matej (ur.). O vzvišenem. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2011. 199 str. ISBN 978-961-241-587-7. [COBISS.SI-ID 258165248]

736. Looking for Eric = Išče se Eric. Ljubljana: Cinemania group, 2012, p 2009. 1 video DVD (ca 112 min), barve, zvok (Dolby Digital). http://www.imdb.com/title/tt1242545/. [COBISS.SI-ID 1099364958]

737. Looney tunes. Zbirka 2, Superzvezde, All stars. Vol. 2. Ljubljana; Zagreb: Con film, 2007. 1 video DVD (regija 2)(ca 105 min), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 8756020]

738. LOTZ, Jürgen, VESER, Thomas. Naravna in kulturna dediščina, Jugozahodna Evropa. Ljubljana: DZS, 1998. 335 str., barvne fotogr. ISBN 86-341-2054-6. [COBISS.SI-ID 72477440]

739. LOTZ, Jürgen, SCHÜTTE, Hans-Wilm, VESER, Thomas. Naravna in kulturna dediščina, Rusija in Vzhodna Azija. Ljubljana: DZS, 1999. 303 str., ilustr. ISBN 86-341-2238-7. [COBISS.SI-ID 97943040]

740. LOTZ, Jürgen, SCHÜRMANN, Jochen. Naravna in kulturna dediščina, Srednja in Južna Amerika. Ljubljana: DZS, 1999. 336 str., ilustr. ISBN 86-341-2237-9. [COBISS.SI-ID 79653120]

741. LOUPPE, Laurence. Poetika sodobnega plesa, (Zbirka Prehodi). Ljubljana: Zavod Emanat, 2012. 299 str. ISBN 978-961-91990-8-4. [COBISS.SI-ID 261221888]

742. LOZAR, Janko. Vedrenje vedrine, (Knjižna zbirka Koda). Ljubljana: Študentska založba, 2011. 359 str. ISBN 978-961-242-398-8. [COBISS.SI-ID 258471168]

743. Lullabies. [Manchester]: Global Journey, [2006], 2005. 1 CD (42 min, 33 sek), [stereo]. [COBISS.SI-ID14530610]

744. MAALOUF, Amin. Leon Afričan, (Zbirka Besede). 1. izd. Ljubljana: Ebesede, 2012. 342 str. ISBN 978-961-6693-80-6. ISBN 978-961-6693-81-3. [COBISS.SI-ID 260408832]

745. MACUH, Bojan. Ljubezen.com : ljubezenski roman. Ljubljana: VED, 2012. 208 str., ilustr. ISBN 978-961-6814-65-2. [COBISS.SI-ID 260238080]

746. MAGAJNA, Bogomir. Brkonja Čeljustnik : pravljica, (Knjižnica Mladinske matice, 23). V Ljubljani: Mladinska matica, 1933. 64 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 42896384]

747. MAGNACCA, Mark. Pa kaj potem? : [kako povedati tisto, kar je resnično pomembno?]. 1. izd. Ljubljana: Ara, 2012. 128 str. ISBN 978-961-6861-06-9. [COBISS.SI-ID 259705088]

748. MAGRIS, Claudio. Alfabeti : eseji o literaturi, (Prevodi iz svetovne književnosti, 16). Ljubljana: Slovenska matica, 2012. 208 str. ISBN 978-961-213-222-4. [COBISS.SI-ID 261118208]

749. MAHFUZ, Najib. Pravi čudež. Novo mesto: Goga, 2011. 294 str. ISBN 978-961-277-018-1. [COBISS.SI-ID258444288]

750. MAJERHOLD, Katarina. Živeti, (Knjižna zbirka Koda). Ljubljana: Študentska založba, 2012. 192 str. ISBN 978-961-242-470-1. [COBISS.SI-ID 260372480]

751. MAJES, Jože. Zdravnik zdravi, narava ozdravi = Medicus curat natura sanat. Dolenjske Toplice: samozal., 2011. 240 str., barvne fotogr. ISBN 978-961-276-178-3. [COBISS.SI-ID 257889792]

752. MAJHEN, Zvezdana. Pozdrav od Katje in Bilija. Jezero: Morfem, 2012. [28] str., ilustr. ISBN 978-961-6840-49-1. [COBISS.SI-ID 260537856]

753. MAKAROVIČ, Marija. Oblačilna kultura v Zgornji Savinjski dolini. Ljubljana: JSKD – Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, 2011. 221 str., ilustr. ISBN 978-961-6819-29-9. [COBISS.SI-ID 258244864]

754. MAKAROVIČ, Svetlana. Balada o Sneguročki. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012. [36] str., ilustr. ISBN 978-86-11-16025-2. [COBISS.SI-ID 259477248]

755. MAKAROVIČ, Svetlana. S krempljem podčrtano : časopisne kolumne, (Aleph, 95). Ljubljana: Center za slovensko književnost, 2004. 122 str. ISBN 961-6036-56-4. [COBISS.SI-ID 216260096]

756. Mala baletka in njene sanje. 1. izd. Tržič: Učila International, 2012. 1 kartonka, ilustr. ISBN 978-961-00-1473-7. [COBISS.SI-ID 259076352]

757. ŠUKAROV, Sanda (ur.). Mala šola ročnih del : pletem, kvačkam, vezem, šivam, polstim, delam cofe. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012. 141 str., ilustr. ISBN 978-961-01-2197-8. [COBISS.SI-ID 260337920]

758. MALAPARTE, Curzio. Kaputt, (Zbirka Moderni klasiki, 68). Ljubljana: Cankarjeva založba, 2012. 434 str. ISBN 978-961-231-882-6. [COBISS.SI-ID 260784384]

759. NATEK, Karel (ur.), OGRIN, Darko (ur.). Mali vodni tokovi in njihovo poplavno ogrožanje Ljubljane, (GeograFF, 10). 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2011. 119 str., ilustr. ISBN 978-961-237-465-5. [COBISS.SI-ID 258815488]

760. MALI, Marko. Lovska kinologija : priročnik in učbenik za programe osnovnega in dopolnilnega izobraževanja v lovstvu in kinologiji, (Zlatorogova knjižnica, 29). Ljubljana: Lovska zveza Slovenije, 2003. 287 str., 20 cm. ISBN 961-90541-7-2. [COBISS.SI-ID 126986240]

761. MANČEK, Marjan. Kam pa kam, Modri medvedek?, (Zbirka Velike slikanice). 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012. 53 str., ilustr. ISBN 978-961-01-2103-9. [COBISS.SI-ID 259931648]

762. MANSBACH, Adam. Go the fuck to sleep = Spravi se, jebenti, že spat!. 1. natis. Ljubljana: Filargo Publishing, 2011. [32] str., ilustr. ISBN 978-961-93045-9-4. [COBISS.SI-ID 258949632]

763. MANSELL, Jill. Ljubezen se zgodi, (Zbirka Oddih). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012. 409 str. ISBN 978-961-01-2096-4. [COBISS.SI-ID 259537408]

764. KOVAČEVIĆ, Dušan. Maratonci trče počasni krug = Maratonci tečejo častni krog. Ljubljana: Karantanija cinemas, 2005, p1982. 1 video DVD (regija 2, PAL)(ca 90 min), barve, zvok (Dolby digital). [COBISS.SI-ID14033980]

765. MARČETIĆ, Ljiljana. Slaščice brez peke, (Naše najboljše, št. 25). Ljubljana: Begen, 2010. 63 str., ilustr. ISBN 978-961-6812-24-5. [COBISS.SI-ID 253355776]

766. MARENTIČ-POŽARNIK, Barica, LAVRIČ, Andreja. Predavanja kot komunikacija : kako motivirati in aktivirati študente, (Prispevki k visokošolski didaktiki, 6). 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2011. 143 str., ilustr. ISBN 978-961-237-467-9. [COBISS.SI-ID 258993408]

767. MARINČIČ, Marko. Križ nad slovansko Trojo : latinski palimpsesti v Prešernovem Krstu pri Savici, (Razprave in eseji, 62). Ljubljana: Slovenska matica, 2011. 222 str., ilustr. ISBN 978-961-213-217-0. [COBISS.SI-ID259575552]

768. MARIOTTE, Jeff. CSI: Na kraju zločina, Krvni delež : po uspešni televizijski seriji, (Zbirka Krimi). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012. 299 str. ISBN 978-961-01-2298-2. [COBISS.SI-ID 260694528]

769. MARKELJ, F.. Moč svetih krav. Ljubljana: samozal. F. Markelj, 2012. 285 str. ISBN 978-961-93256-1-2. [COBISS.SI-ID 260352256]

770. MARKELJ, F.. Pod vročim soncem. Ljubljana: samozal. F. Markelj, 2012. 398 str. ISBN 978-961-93256-0-5. [COBISS.SI-ID 260077568]

771. MARKUŠ, Jasna. Strašni Luka in grozni Marko, (Jurka Burka in mlade brihte, 3). 1. izd. Maribor: Pivec, 2012. 91 str., ilustr. ISBN 978-961-6817-73-8. [COBISS.SI-ID 68543233]

772. MARKUŠ, Jasna. Štiri afne in Andrejka, (Zbirka Jurka Burka in mlade brihte, 4). 1. izd. Maribor: Pivec, 2012. 79 str., ilustr. ISBN 978-961-6817-81-3. [COBISS.SI-ID 69260545]

773. MARTELANC, Saša. Kam potujejo večeri. Gorica: Goriška Mohorjeva družba, 2005. 106 str. ISBN 88-87407-56-8. [COBISS.SI-ID 222945792]

774. MARTIN, George R. R.. Pesem ledu in ognja. Knj. 5, Ples z zmaji. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012. 1182 str., ilustr. ISBN 978-961-01-2374-3. [COBISS.SI-ID 261512704]

775. MARTINŠEK, Jana. Polomljeni svinčniki, (Pišemo, rišemo, beremo slovensko). 1. natis. Ljubljana: Alba 2000, 2012. 46 str. ISBN 978-961-6668-53-8. [COBISS.SI-ID 261250304]

776. MARUŠIČ, Branko. Sosed o sosedu : prispevki k zgodovini slovensko-italijanskega sožitja, (Knjižna zbirka esejev Smeri). Trst: ZTT: = EST, 2012. 277 str. ISBN 978-88-7174-152-9. [COBISS.SI-ID 5642988]

777. MARUŠIČ, Branko, ROZMAN, Franc, KEBER, Katarina (ur.), SERUČNIK, Miha (ur.). Stockholmska spomenica Henrika Tume : Izjava delegacije Jugoslovanske socialdemokratične stranke za razprave na mirovnem kongresu v Stockholmu = Erklaerung der Delegation der Suedslavischen sozialdemokratischen Partei in den Vorverhandlungen zu dem Friedenskongresse in Stockholm, (Thesaurus memoriae, Fontes, 9). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2011. 124 str. ISBN 978-961-254-350-1. [COBISS.SI-ID 259493632]

778. CODELLI, Lorenzo, ŠPRAH, Andrej. Matjaž Klopčič, (Zbirka Slovenski film, Nova serija, št. 7). Ljubljana: Slovenska kinoteka, 2012. 279 str., ilustr. ISBN 978-961-6417-72-3. [COBISS.SI-ID 261157888]

779. MATOS, Silva. Utrinki življenja. 1. natis. Celovec: Mohorjeva, 2012. 300 str., ilustr. ISBN 978-3-7086-0718-4. [COBISS.SI-ID 263856128]

780. MATUNOVIĆ, Aleksandar. Titova sovladarica, (Knjižnica ES). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2008. 326 str., ilustr. ISBN 978-961-01-0502-2. [COBISS.SI-ID 238657536]

781. ZAVIRŠEK, Darja, SOBOČAN, Ana Marija. Mavrične družine grejo v šolo : perspektive otrok, staršev in učiteljic, (Zbirka Socialno vključevanje in pravičnost). Ljubljana: Fakulteta za socialno delo, 2012. 152 str., ilustr. ISBN 978-961-6569-42-2. [COBISS.SI-ID 259213312]

782. MAXEINER, Alexandra. Vse naše družine! : o otroku nove punce brata očetove nekdanje žene in drugih sorodnikih, (Zbirka Velike slikanice). 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012. [29] str., ilustr. ISBN 978-961-01-2188-6. [COBISS.SI-ID 259770624]

783. MCCALL, Mary Reed. Onkraj skušnjave. Ig: Anu Elara, 2008. 286 str. ISBN 978-961-92527-0-3. ISBN 978-961-92527-1-0. [COBISS.SI-ID 241755392]

784. MCCALL, Mary Reed. Templjarjevo zapeljevanje. Ig: Anu Elara, 2009. 286 str. ISBN 978-961-6778-08-4. ISBN 978-961-6778-09-1. [COBISS.SI-ID 244732416]

785. MCCLOSKEY, Jess. Slastna darila : mojstrovine iz domače kuhinje : [pralineji, piškoti, marmelade, namazi, olja, omake in še kaj]. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012. 144 str., ilustr. ISBN 978-961-01-1890-9. [COBISS.SI-ID 257192448]

786. MCKAY, Sharon E.. Nevihta nad Kandaharjem. 1. izd. Ljubljana: Alica, 2012. 264 str. ISBN 978-961-6834-75-9. [COBISS.SI-ID 260520960]

787. ZAJC, Neža, GRDINA, Igor, TESTEN, Petra, ZUPANIČ SLAVEC, Zvonka, RAHTEN, Andrej, ZIDAR, Andraž, BOBIČ, Pavlina, GRDINA, Igor (ur.). Med domom in svetom, (Življenja in dela, Biografske in bibliografske študije, 8, 5). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2011. 279 str., ilustr. ISBN 978-961-254-359-4. [COBISS.SI-ID260152576]

788. MEDICA, Karmen, LUKIČ, Goran, ROŽAC-DAROVEC, Vida (ur.). Migrantski circulus vitiosus : delovne in življenjske razmere migrantov v Sloveniji, (Knjižnica Annales Majora). Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales: Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, 2011. 146 str., ilustr., graf prikazi. ISBN 978-961-6732-32-1. [COBISS.SI-ID 259349760]

789. ŽELJEZNOV SENIČAR, Maruška (ur.). Sodelovanje med vrtcem in starši : zbornik. Ljubljana: MiB, 2012. 172 str., ilustr. ISBN 978-961-92823-4-2. [COBISS.SI-ID 259642112]

790. PETRIČ, Tanja (ur.), TROHA, Gašper (ur.). Vilenica. Ljubljana: Društvo slovenskih pisateljev: = Slovene Writers’ Association, 2011. 440, [3] str., fotogr. ISBN 978-961-6547-59-8. [COBISS.SI-ID 257388544]

791. AMBROŽ, Matjaž, BAVCON, Ljubo, FIŠER, Zvonko, KOROŠEC, Damjan, SANCIN, Vasilka, SELINŠEK, Liljana, ŠKRK, Mirjam. Mednarodno kazensko pravo. 1. natis. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije, 2012. 542 str. ISBN 978-961-204-494-7. [COBISS.SI-ID 260860160]

792. Medvedek se igra skrivalnice. 1. izd. Tržič: Učila International, 2011. 1 kartonka, ilustr. ISBN 978-961-00-1444-7. [COBISS.SI-ID 258684160]

793. MEGRE, Vladimir Nikolaevič. Nova civilizacija. Del 2, Obredi ljubezni, (Zbirka Zveneče cedre Rusije, knj. 8). Ljubljana: Žarek, 2011. 218 str. ISBN 978-961-92643-4-8. [COBISS.SI-ID 255657472]

794. Melancholia = Melanholija. Ljubljana: Con film, 2012, p 2011. 1 video DVD (ca 130 min), barve, zvok (Dolby Digital 2.0). http://www.imdb.com/title/tt1527186/. [COBISS.SI-ID 1099454046]

795. MELIK, Jelka. Osnove prava in pravne države za arhiviste, (Publikacije Arhiva Republike Slovenije, Zbirka Priročniki, zv. 1). Ljubljana: Arhiv Republike Slovenije, 2011. 188 str. ISBN 978-961-6638-20-3. [COBISS.SI-ID258345728]

796. MENCIN, Tanja. Varuhi. [3], Kriki usod. Sevnica: samozal., 2011. 342 str. ISBN 978-961-92977-2-8. ISBN 978-961-92977-3-5. [COBISS.SI-ID 259094528]

797. MENCIN, Tanja. Varuhi. [4], Potovanje k cilju. Sevnica: samozal., 2011. 176 str. ISBN 978-961-92977-4-2. ISBN 978-961-92977-5-9. [COBISS.SI-ID 259571968]

798. Mesne jedi, (Zlata vredni recepti). Ljubljana: Grahovac, 2012. 62 str., ilustr. ISBN 978-961-6880-19-0. [COBISS.SI-ID 259939328]

799. MESOJEDEC-ERLIH, Emilija. Nemščina na maturi : vzorci maturitetnih pol z dvojno zgoščenko in rešitvami. 1. natis. Ljubljana: Rokus, 2003. 236 str. ISBN 961-209-377-6. [COBISS.SI-ID 123952640]

800. POKRAJAC, Ana (ur.). Več glav več ve : iz kiparske zbirke Mestnega muzeja Ljubljana : [8. februar – 31. december 2012, Mestni muzej Ljubljana] = Many heads are better than one : portraits from the sculpture collection of the City Museum of Ljubljana : [8 February – 31 December 2012, City Museum of Ljubljana]. Ljubljana: Muzej in galerije mesta Ljubljane, 2012. 117 str., ilustr. ISBN 978-961-6509-29-9. [COBISS.SI-ID260046848]

801. MICHAUX, Henri. Premikanja odmikanja, (Knjižna zbirka Poetikonove lire, knj. 33). Ljubljana: Književno društvo Hiša poezije, 2011. 161 str., avtorj. sl. ISBN 978-961-6758-25-3. [COBISS.SI-ID 259529728]

802. MICHNIK, Adam, JEZERNIK, Božidar (ur.). Iskanje izgubljenega smisla : izbrani eseji Adama Michnika, (Kultura sožitja). 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012. 277 str., ilustr. ISBN 978-961-237-498-3. [COBISS.SI-ID 261442048]

803. MIDDLETON, Kate, SMITH, Jane. Motnje hranjenja : prvi koraki na poti do ozdravitve. Koper: Ognjišče, 2012. 144 str., ilustr. ISBN 978-961-263-087-4. [COBISS.SI-ID 261005056]

804. MIHAJLOVIĆ-SLAVINSKI, Živorad. Sunjata : božanska praznina in mistična fizika. Šmarješke Toplice: Stella, 2012. 238 str. ISBN 978-961-246-379-3. [COBISS.SI-ID 261349120]

805. MIHELIČ, Tine, ZAMAN, Rudi. Slovenske stene : izbor najlepših plezalnih vzponov. 3. izd. Radovljica: Didakta, 2012. 430 str., ilustr. ISBN 978-961-261-246-7. [COBISS.SI-ID 260883200]

806. MIHELJAK, Vlado. Človek v socialnem in družbenem svetu : poglavja iz socialne in politične psihologije. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2012. 170 str., ilustr. ISBN 978-961-235-573-9. [COBISS.SI-ID259741696]

807. MIHELJAK, Vlado. Kulturni boj v barvah : političnopsihološke skice, (Znanstvena knjižnica, Refleksije, 1). Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2011. 352 str. ISBN 978-961-235-569-2. [COBISS.SI-ID 259520256]

808. MILFORD, Francine. Zdravljenje z glasbenimi vilicami, Raven 1 : priročnik za izvedbo tečajev ali samostojno učenje. 1. izd. Ljubljana: Ara, 2012. 151 str., ilustr. ISBN 978-961-6861-13-7. [COBISS.SI-ID 261558016]

809. MILKOVIČ, Dragan. Najlepša na dvorišču in druge zgodbe. Ljubljana: samozal., 2001. [32] str., ilustr. ISBN 961-236-184-3. [COBISS.SI-ID 114642176]

810. MILLAN, Cesar, PELTIER, Melissa Jo. Vodja krdela : naučite se, kako spremeniti svojega psa — in svoje življenja. 1. natis. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2012. XIV, 320 str., [8] str. barvnih pril., ilustr. ISBN 978-961-251-295-8. [COBISS.SI-ID 260758016]

811. MILLER, Glenn. The ultimate collection. [Enfield]: Prism Leisure, p, cop. 1998. 1 CD (74 min, 58 sek), [stereo]. [COBISS.SI-ID 2815635]

812. MIŁOSZ, Czesław. Od sončnega vzhoda do njegovega zahoda, (Knjižna zbirka Poetikonove lire, knj. 32). Ljubljana: Književno društvo Hiša poezije, 2012. 120 str., avtorj. sl. ISBN 978-961-6758-27-7. [COBISS.SI-ID261122560]

813. Mini tortice. 1. izd. Tržič: Učila International, 2012. 96 str., ilustr. ISBN 978-961-00-1451-5. [COBISS.SI-ID 258743552]

814. MLAČ, Bine, MLAČ, Nada. Vodnik po Karnijskih feratah. Ljubljana: Planinska zveza Slovenije, 2011. 288 str., ilustr. ISBN 978-961-6870-01-6. [COBISS.SI-ID 257370368]

815. MLADENOVIČ, Andrej. Iskanje prikritega pomena : osnove neverbalne komunikacije. 1. natis. Kočevje: Center za mladinsko kulturo, 2012. XV, 251 str., ilustr. ISBN 978-961-269-643-6. [COBISS.SI-ID 260863488]

816. Mladina. Ljubljana: Mladina, 1943-. ISSN 0350-9346. http://www.mladina.si. [COBISS.SI-ID 16178432]

817. MLAKAR, Ida. O miški, ki je brala pravljice — in češnje. 1. izd. Radovljica: Didakta, 2012. [23] str., ilustr. ISBN 978-961-261-258-0. [COBISS.SI-ID 263220224]

818. MLINAR, Miha, GERBEC, Teja, TOŠKAN, Borut. Keltskih konj topot : najdišče Bizjakova hiša v Kobaridu : [katalog razstave] = Hear the horses of Celts : the Bizjakova hiša site in Kobarid : [exhibition catalogue]. Tolmin: Tolminski muzej, 2011. 78 str., ilustr. ISBN 978-961-6635-20-2. [COBISS.SI-ID 259478528]

819. MLINAR, Zdravko, ŠTEBE, Janez, POŠTRAK, Milko. Življenjsko okolje v globalni informacijski dobi. Knj. 2, Globalizacija bogatí in/ali ogroža?. 1. natis. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2012. XI, 481 str., ilustr. ISBN 978-961-235-576-0. ISBN 978-961-235-577-7.http://www.fdv.uni-lj.si/zalozba/edostop.asp. [COBISS.SI-ID 260297728]

820. MÖDERNDORFER, Vinko. Vaje iz tesnobe : enajst zgodb, (Nova slovenska knjiga). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012. 151 str. ISBN 978-961-01-2147-3. [COBISS.SI-ID 259990784]

821. MODRIJAN, Zvezdana, MILAVEC, Tina. Poznoantična utrjena naselbina Tonovcov grad pri Kobaridu : najdbe = Late antique fortified settlement Tonovcov grad near Kobarid : finds, (Opera Instituti Archaeologici Sloveniae, 24). Ljubljana: Inštitut za arheologijo ZRC SAZU: Založba ZRC, 2011. 557 str., ilustr. ISBN 978-961-254-352-5. [COBISS.SI-ID 259569664]

822. MOEDRIACH, T. H.. Mali Jan in njegova pošast Ham, Ključi = Der kleine Jan und sein Hamm-Monster, Schlüssel. 1. izd. Kočevje: T. Schuster samozal., 2011. [23] str., ilustr. ISBN 978-961-93208-0-8. [COBISS.SI-ID258799616]

823. Moj mikro. [Slovenska tiskana izd.]. Ljubljana: Delo Revije, 1984-. ISSN 0352-4833.http://yellow.eunet.si/yellowpage/delorevije/mojmikro.html, http://www.mojmikro.si/. [COBISS.SI-ID 86807]

824. BRUINSMA, Max, PREDAN, Barbara (ur.). Mojstrovine : socialno-politični plakati : Narodna galerija Ljubljana, 16. maj – 14. junij 2009. Ljubljana: Fundacija Brumen, 2009. 229 str., ilustr. ISBN 978-961-91699-4-0. [COBISS.SI-ID 245070592]

825. MOKRIN-PAUER, Vida. Jupi za jantar! : 69 pesmi s stvarstvom, (Zbirka Branje, Poezija). Maribor: Pivec, 2012. 99 str., ilustr. ISBN 978-961-6817-78-3. [COBISS.SI-ID 68848129]

826. MOKRIN-PAUER, Vida. Živ, živ, živalice!. 1. natis. [Maribor]: Založba Pivec, 2010. 66 str., ilustr.z. ISBN 978-961-6817-34-9. [COBISS.SI-ID 66439681]

827. Mona Lisa Smile = Nasmeh Mone Lise. Škofljica: Blitz film & video distribution, 2008, p 2004. 1 video DVD (ca 115 min), č-b, barve, zvok. [COBISS.SI-ID 243976192]

828. MONTALE, Eugenio. Satura, (Zbirka Nova lirika, 20). 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012. 160 str. ISBN 978-961-01-2176-3. [COBISS.SI-ID 259240704]

829. MOORE, Laura. Nočno plavanje. Ig: Anu Elara, 2012. 436 str. ISBN 978-961-6837-93-4. ISBN 978-961-6837-94-1. [COBISS.SI-ID 260561408]

830. MOORE, Laura. Spomni se me : prva knjiga trilogije z Rosenwooda. Ig: Anu Elara, 2012. 468 str. ISBN 978-961-6837-99-6. ISBN 978-961-6892-00-1. [COBISS.SI-ID 261031424]

831. MOORE, Laura. Spravljaj me v težave. Ig: Anu Elara, 2012. 450 str. ISBN 978-961-6892-34-6. ISBN 978-961-6892-35-3. [COBISS.SI-ID 263973632]

832. MORAVEC, Primož. Rešene naloge iz matematike. 1. izd. Ljubljana: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2009. 143 str., ilustr. ISBN 978-961-6756-08-2. [COBISS.SI-ID 247546112]

833. MOREL, Claudine. Kdo si pa ti?. 1. izd. Ljubljana: Oka, 2012. 1 kartonka (44 str.), ilustr. [COBISS.SI-ID12483740]

834. MORPURGO, Michael. Grivasti vojak. 1. natis. Ljubljana: Hart, Harting, 2012. 151 str. ISBN 978-961-6882-04-0. [COBISS.SI-ID 263675136]

835. MOTOH BRAČANOV, Barbara. Stopinja za stopinjo, (Zbirka Svitanja). 1. izd. Piran: Društvo Knjižni krog, 2011. 64 str. ISBN 978-961-92886-2-7. [COBISS.SI-ID 258936576]

836. MOŽINA, Jože. Dober prijatelj Pedro Opeka. Ljubljana: Družina, 2012. 1 video DVD, barve, zvok, (Dolby Digital). ISBN 978-961-222-881-1. [COBISS.SI-ID 260034816]

837. Mr Nice = Mr. Joint. Ljubljana: Karantanija cinemas, 2011, p 2010. 1 video DVD (ca 116 min), barve in č-b, zvok (Dolby Digital 2.0). http://www.imdb.com/title/tt1183911/. [COBISS.SI-ID 1098843998]

838. MRAČNIKAR, Helga, REUTER-MAYRING, Ursula, HOBEL, Gabriela (ur.). Ena, dva, tri : mali slovarček, Poklici = Eins, zwei, drei : ein kleines Wörterbuch, Berufe = Uno, due, tre : un piccolo vocabulario, Professioni. Klagenfurt = Celovec: Haček, cop. 2011. 32 str., ilustr. ISBN 978-3-85435-637-0. [COBISS.SI-ID 514668172]

839. Mucka in njeni prijatelji. 1. izd. Tržič: Učila International, 2011. 1 kartonka, ilustr. ISBN 978-961-00-1443-0. [COBISS.SI-ID 258684928]

840. MUHA, Viktorija. Lepo vedenje na obisku, (Zbirka Lepo vedenje). 1. izd. Ljubljana: A-knjiga, A-soft, 2012. 24 str., ilustr. ISBN 978-961-93278-0-7. [COBISS.SI-ID 260726016]

841. MUHA, Viktorija. Lepo vedenje po telefonu, (Zbirka Lepo vedenje). 1. izd. Ljubljana: A-knjiga, A-soft, 2012. 24 str., ilustr. ISBN 978-961-93278-1-4. [COBISS.SI-ID 260726272]

842. MÜLLER, Herta. Nižave. 1. izd. Radovljica: Didakta, 2011. 174 str. ISBN 978-961-261-242-9. [COBISS.SI-ID 259688448]

843. MURAKAMI, Haruki. 1Q84, (Zbirka Roman). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012-2013. 2 zv. ISBN 978-961-01-2273-9. ISBN 978-961-01-2595-2. [COBISS.SI-ID 263842304]

844. MURPHY, Glenn. Zakladi : izgubljena in najdena bogastva, (Zbirka Brezmejnost znanja). 1. izd. Tržič: Učila International, 2011. 64 str., ilustr. ISBN 978-961-00-1386-0. [COBISS.SI-ID 257466112]

845. Music for belly dance : [the magic and miracle of natural movements]. [S. l.]: Oreade Music, p2003. 1 sound disc, digital. [COBISS.SI-ID 5035038]

846. MUSTER, Miki. Miki : zbirka Miki Muster. 7, 1965-1968. 1. izd. Ljubljana: Buch, 2012. 280 str., ilustr. ISBN 978-961-92830-8-0. [COBISS.SI-ID 261009920]

847. My life in ruins = Moja grška avantura. Škofljica: Blitz film & video distribution, 2009. 1 video DVD (ca 91 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). [COBISS.SI-ID 1096205150]

848. Najboljši recepti za punce : samo za punce : več kot 20 njami receptov. 1. izd. Tržič: Učila International, 2012. 64 str., ilustr. ISBN 978-961-00-1493-5. [COBISS.SI-ID 259756032]

849. Najlepše pravljice. 1 : živalski junaki vas znova navdušijo. Kranj: Media film, [2012?]. 1 video DVD (ca 98 min), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 1099897694]

850. HIENG, Primož (ur.). Največja knjiga voščil : [400 izbranih voščil za vse priložnosti]. 1. natis. Brezovica pri Ljubljani: Harlekin No. 1, 2012. 327 str., ilustr. ISBN 978-961-6008-38-9. [COBISS.SI-ID 259726336]

851. NANEVSKA ĐURIČIĆ, Natalija. Otroci Avalona, (Saga Pozabljeni, knj. 1). 1. izd. Bled: Ph RED, 2012. 422 str. ISBN 978-961-6849-04-3. ISBN 978-961-6849-06-7. [COBISS.SI-ID 261284608]

852. TORKAR, Gregor (ur.), ANKO, Boštjan (ur.). Narava kot vrednota. Ljubljana: Društvo za ohranjanje naravne dediščine Slovenije, 2011. 140 str., ilustr. ISBN 978-961-93246-0-8. [COBISS.SI-ID 259642624]

853. Naravno in zanesljivo : naravno načrtovanje družine po metodi sensiplan s primeri ciklov od pubertete do mene, Delovni zvezek. Celje: Društvo Mohorjeva družba: Celjska Mohorjeva družba, 2011. 164 str., ilustr. ISBN 978-961-218-971-6. [COBISS.SI-ID 258093568]

854. Naravno in zanesljivo, Priročnik : naravno načrtovanje družine po metodi Sensiplan. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2012. 127 str., ilustr. ISBN 978-961-278-001-2. [COBISS.SI-ID260700160]

855. Naš dom. Slovenska izd. Maribor: Večer, 1967-. ISSN 0547-3039. [COBISS.SI-ID 1860356]

856. NATEK, Karel, NATEK, Marjeta, ALIČ, Snežna (ur.). Svet v presežnikih. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012. 239 str., ilustr. ISBN 978-961-01-1928-9. [COBISS.SI-ID 259672320]

857. NATSUME, Soseki. Koprnenje, (Zbirka Sanje, Roman). 1. natis. Ljubljana: Sanje, 2011. 283 str., ilustr. ISBN 978-961-274-041-2. [COBISS.SI-ID 257638400]

858. NEMEC, Bernarda, KRAJNC, Maja. Razvoj in učenje predšolskega otroka : učbenik za modul Razvoj in učenje predšolskega otroka v programu Predšolska vzgoja. 1. natis. Ljubljana: Grafenauer založba, 2011. 224 str., ilustr. ISBN 978-961-92855-7-2. [COBISS.SI-ID 255551744]

859. NESBO, Jo. Pentagram. 1. izd. Radovljica: Didakta, 2012. 431 str. ISBN 978-961-261-247-4. ISBN 978-961-261-250-4. [COBISS.SI-ID 261292800]

860. NESS, Patrick. Zakaj in zato : druga knjiga trilogije Hrup in kaos, (Zbirka Srednji svet). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012. 566 str. ISBN 978-961-01-1931-9. [COBISS.SI-ID 261070848]

861. RADOVANOVIČ, Sašo (ur.). Neuklonljivi Maribor. Maribor: Ostroga, 2011. 291 str., ilustr. ISBN 978-961-92833-6-3. [COBISS.SI-ID 256409856]

862. Never say never again = Nikoli ne reci nikoli. Ljubljana: Con film, 2005, p 1983. 1 video DVD (128 min), barve, zvok (Dolby Digital). [COBISS.SI-ID 13351225]

863. The next three days = Naslednje tri dni. Škofljica: Blitz Film & Video Distribution, 2011, p 2010. 1 video DVD (127 min, 38 sek), barve, zvok (Dolby digital 2.0, 5.1). [COBISS.SI-ID 15254066]

864. KANDUČ, Zoran, MIHELJ PLESNIČAR, Mojca, KMET, Saša, PETROVEC, Dragan, ZAVRŠNIK, Aleš, ZGAGA, Sabina, MIHELJ PLESNIČAR, Mojca (ur.). Nežnejši spol? : ženske, nasilje in kazenskopravni sistem. Ljubljana: Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti, 2012. VI, 207 str. ISBN 978-961-6503-20-4. [COBISS.SI-ID261146624]

865. NGUYEN VAN THUÂN, François Xavier. Moč upanja, (Obrazi vere). 1. izd. Ljubljana: Družina, 2012. 72 str., ilustr. ISBN 978-961-222-878-1. [COBISS.SI-ID 259782912]

866. NHOAT HANH. Čudež pozornosti : uvod v meditacijsko prakso, (Zbirka Primula). Brežice: Primus, 2012. 143 str. ISBN 978-961-6804-54-7. [COBISS.SI-ID 259749376]

867. NIELSEN, Gyda Skat, IRVALL, Birgitta. Smernice za knjižnične storitve za osebe z disleksijo, (Strokovna poročila IFLA, št. 70). Ljubljana: Zveza bibliotekarskih društev Slovenije, 2007. 40 str. ISBN 978-961-90557-9-3. [COBISS.SI-ID 231095552]

868. No strings attached = Gola zabava. Škofljica: Blitz Film & Video Distribution, 2011. 1 video DVD (ca 103 min), barve, zvok (Dolby digital 5.1). [COBISS.SI-ID 1097986654]

869. NOËL, Alyson. Neskončno : šesti del serije Nesmrtni, (Zbirka Nesmrtni, knj. 6). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012. 317 str. ISBN 978-961-01-2086-5. [COBISS.SI-ID 260028160]

870. NÖSTLINGER, Christine. Franceve prijateljske zgodbe. 1. izd. Celovec: Mohorjeva, 2012. 54 str., ilustr. ISBN 978-3-7086-0659-0. [COBISS.SI-ID 261232128]

871. NÖSTLINGER, Christine. Ognjeno rdeča Friderika. 1. izd. Ljubljana: Ebesede, 2012. 77 str., ilustr. ISBN 978-961-6693-79-0. ISBN 978-961-6693-82-0. [COBISS.SI-ID 260408576]

872. JENČE, Ljoba (ur.). Notranjsko : Je šla meglica ‘z jezera — : pesmarica dokumentarnih posnetkov ljudskega petja. Cerknica: samozal., 2009. 95 str., portreti, note. [COBISS.SI-ID 248647168]

873. NOUWEN, Henri Joseph Michiel. Živeti kot ljubljeni : duhovno življenje v sekulariziranem svetu, (Sol zemlje, 3). 1. izd. Ljubljana: Družina, 2012. 114 str. ISBN 978-961-222-885-9. [COBISS.SI-ID 260292096]

874. NOVA, Smilja. Trojnost boginje : Bachovi cvetovi, dišeča olja, zarisi boga. 1. ponatis. Šmarješke Toplice: Stella, 2012. 130 str., ilustr. ISBN 978-961-6342-51-3. [COBISS.SI-ID 261085184]

875. NOVAK, Bogdan. Miškin rdeči nosek. Ljubljana: Genija, 2004. [24] str., ilustr. ISBN 961-91313-3-9. [COBISS.SI-ID 216237568]

876. NOVAK, Boris A.. Vserimje : pesniški zemljevid za srečno pot v čarobni svet besed, (Zbirka Domače branje Knjiga pred nosom). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012. 133 str., ilustr. ISBN 978-961-01-2109-1. [COBISS.SI-ID 260975616]

877. NOVAK, Ivan. Odkapljane kaplje. Koper: Fontana, 2002. 125 str. ISBN 961-6419-01-3. [COBISS.SI-ID118489600]

878. NUZZI, Gianluigi, ANTONELLI, Claudio. Metastaza : kri, denar in politika : izpoved mafijskega skesanca. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2012. 165 str. ISBN 978-961-241-616-4. [COBISS.SI-ID 260288768]

879. Obuti maček : resnična zgodba. Vojnik: Fivia, 2011, p 2009. 1 video DVD (ca 80 min), barve, zvok (Dolby digital 2.0). [COBISS.SI-ID 10555809]

880. OceanWorld 3D = Svet oceanov. Vojnik: Fivia, [2012], p 2009. 1 video DVD (78 min, 50 sek), barve, zvok (Dolby Digital 2.0). [COBISS.SI-ID 15738674]

881. Odsvajanja : sodobna nemška kratka zgodba, (Zbirka Mentorjeva prevajalnica). Ljubljana: Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti – revija Mentor, 2008. 106 str. ISBN 978-961-6141-74-1. [COBISS.SI-ID 241043200]

882. BEJA, Boris, ZRINSKI, Božidar (ur.). Odtisi in vtisi = Prints and impressions. Ljubljana: Mednarodni grafični likovni center, 2012. 70 str., ilustr. ISBN 978-961-6229-41-8. [COBISS.SI-ID 261270528]

883. Okolje Consulting art collection. Ljubljana: Okolje Consulting; Celje: Zavod Celeia, Center sodobnih umetnosti, 2010. 76 str., ilustr. ISBN 978-961-92988-0-0. [COBISS.SI-ID 253776896]

884. Okusi Sredozemlja : popotovanje za dobrojedce po Franciji, Italiji, Maroku in Španiji. 1. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2012. 501 str., ilustr. ISBN 978-961-231-873-4. [COBISS.SI-ID 260351744]

885. OLDFIELD, Terry. Evening zen. [Boulder]: New Earth Records, [2009]. 1 CD (51 min, 02 sek), stereo, DDD. [COBISS.SI-ID 11892382]

886. OLDFIELD, Terry. Waking the spirit : spirit of Australia : soul of the earth collection, (New earth). [USA]: New Earth Records, cop. 2010. 1 CD (51 min, 31 sek), stereo, DDD. [COBISS.SI-ID 15952530]

887. OMERZEL-MIRIT, Mira. Brezmejne pojoče vezi telesa in duha mehiških Majev, (Knjižna serija Kozmična telepatija ali modrost onkraj misli in slišnega zvoka preteklosti za prihodnost, knj. 2). Ig: Sventovid, 2012. 2 zv. ISBN 978-961-93417-0-4. ISBN 978-961-93417-1-1. [COBISS.SI-ID 264250880]

888. OMERZU, Stane. Športni ribolov in ribje jedi. Ljubljana: Kmečki glas, 2012. 136 str., ilustr. ISBN 978-961-203-378-1. [COBISS.SI-ID 261563904]

889. One day = En dan. [Ljubljana]: Cinemania group, 2012, p 2011. 1 video DVD (102 min, 55 sek), barve, zvok (Dolby Digital). [COBISS.SI-ID 15736882]

890. Open season = Sezona lova. Škofljica: Blitz, 2007, posneto 2006. 1 video DVD (regija 2)(ca 82 min), barve, zvok (Dolby digital). [COBISS.SI-ID 11842874]

891. OPRESNIK, Mojca. Skrivnost jutranje rose. Ljubljana: samozal., 2012. [38] str., ilustr. ISBN 978-961-276-336-7. [COBISS.SI-ID 259917056]

892. OPREŠNIK, Marija. Odprta vrata : roman. Celje: Grafika Gracer, 2012. 286 str. ISBN 978-961-6487-53-5. [COBISS.SI-ID 260271616]

893. FERENC, Mitja (ur.), HADALIN, Jurij (ur.), BABIČ, Blaž (ur.). Osamosvojitev 1991 : država in demokracija na Slovenskem v zgodovinskih razsežnostih, (Historia, 20). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2011. 343 str. ISBN 978-961-237-466-2. [COBISS.SI-ID 258985472]

894. BRATINA, Borut, JOVANOVIČ, Dušan, PODGORELEC, Peter, PRIMEC, Andreja. Osnove gospodarskega pogodbenega in statusnega prava. 2. spremenjena in dopolnjena izd. Maribor: De Vesta, 2010. 721 str. ISBN 978-961-6794-06-0. [COBISS.SI-ID 65683457]

895. OSOJNIK, Iztok. Svinje letijo v nebo : (utopični roman), (Zbirka trans-, 1). 1. izd. Vnanje Gorice: Kulturno-umetniško društvo Police Dubove, 2012. 175 str. ISBN 978-961-92946-9-7. [COBISS.SI-ID 261039360]

896. OSOJNIK, Melita. Potepušček : pesmice za otroke. Ljubljana: Glasbeno gledališče Melite Osojnik, p [2012]. 1 CD (29 min, 57 sek), stereo. [COBISS.SI-ID 164790]

897. Ossessione = Demonska ljubimca. [Črni Vrh nad Idrijo]: Demiurg, 2011, p 1942. 1 video DVD (ca 135 min), č-b, zvok (Dolby digital 2.0). http://www.imdb.com/title/tt0035160/. [COBISS.SI-ID 1099241054]

898. OSTAN, Iztok. Beljakovine za življenje in smrt : [prezrte raziskave in dogme o optimizaciji uživanja beljakovin]. 1. izd. Ljubljana: Ara, 2012. 160 str., ilustr. ISBN 978-961-6861-10-6. [COBISS.SI-ID 260485632]

899. The other guys = [Rezervna policista]. Škofljica: Blitz film & video distribution, 2011, p 2010. 1 video DVD (ca 103 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). [COBISS.SI-ID 1097609310]

900. ANDREAE, Ingke, FLINT, Bettina, HEINS, Christine, WITTGENSTEIN, Madeleine. Otroci, otroci : nekoliko drugačen priročnik : [od 0-3 let]. 3. dopolnjena izd. Ptujska Gora: In obs medicus, 2009. 207 str., ilustr. ISBN 978-961-6513-35-7. [COBISS.SI-ID 62673665]

901. OUŘEDNÍK, Patrik. Evropeana : kratka zgodovina dvajsetega stoletja, (Knjižnica ZAK, knj. 3). 1. izd. Ljubljana: Društvo ZAK, Društvo za proučevanje zgodovine, antropologije in književnosti, 2006. 101 str. ISBN 961-90628-9-2. [COBISS.SI-ID 226607616]

902. OVČARIČEK, Marijana. Zlomljena srca : roman. Ljubljana: Ved, 2012. 192 str. ISBN 978-961-6814-79-9. [COBISS.SI-ID 261947648]

903. OVEN, Carmen L.. Sprehajalka Gospodovega psa : roman, (Zbirka Prvenci). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012. 175 str. ISBN 978-961-01-2191-6. [COBISS.SI-ID 260123136]

904. OVSEC, Damjan J.. Federbajs : velika knjiga o politiki in politikih. Domžale: Beseda, 2000. 238 str., ilustr. ISBN 961-90860-0-7. [COBISS.SI-ID 108602624]

905. OWEN, Laura. Winnie patruljira. 1. natis. Hoče: Skrivnost, 2012. 95 str., ilustr. ISBN 978-961-6793-60-5. ISBN 978-961-6793-61-2. [COBISS.SI-ID 259448064]

906. OWEN, Laura. Winnie skoči v vodo. 1. natis. Hoče: Skrivnost, 2012. 95 str., ilustr. ISBN 978-961-6793-70-4. ISBN 978-961-6793-71-1. [COBISS.SI-ID 261364736]

907. OZ, Amos. Zgodba o ljubezni in temnini, (Zbirka Roman). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012. 884 str. ISBN 978-961-01-2082-7. [COBISS.SI-ID 259632128]

908. PAASILINNA, Arto. Prikupna struparka, (Zbirka Roman). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012. 208 str. ISBN 978-961-01-2275-3. [COBISS.SI-ID 260152064]

909. PAHOR, Boris, BATTOCLETTI, Cristina. Figlio di nessuno : un’autobiografia senza frontiere. 2a ed. [Milano]: Rizzoli, 2012. 247 str., [12] str. pril., zvd. ISBN 978-88-17-05513-0. [COBISS.SI-ID 1099941726]

910. PALLASMAA, Juhani. Misleča roka : eksestencialna in utelešena modrost v arhitekturi, (Zbirka Varia). Ljubljana: Studia humanitatis, 2012. 193 str., ilustr. ISBN 978-961-6798-29-7. [COBISS.SI-ID 261509376]

911. PANDAY, Balkrishna. 261 Sai Babovih božanskih iger : zakladnica čudežev. Mengeš: Bird Publisher, 2012. 195 str., ilustr. ISBN 978-961-279-252-7. [COBISS.SI-ID 258553856]

912. PANIĆ, Aleksandra. Preteklost dehti na dlani, (Projekt Z domišljijo na potep, 2011/2012). Bevke: Smar-team, 2012. 120 str. ISBN 978-961-6875-58-5. [COBISS.SI-ID 261902080]

913. PANJEK, Aleksander, ROŽAC-DAROVEC, Vida (ur.). Tržaška obnova : ekonomske in migracijske politike na Svobodnem tržaškem ozemlju, (Knjižnica Annales Majora). Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales: Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, 2011. 170 str., ilutr., graf. prikazi. ISBN 978-961-6732-31-4. [COBISS.SI-ID 259323136]

914. Paper man = Papirnati mož. Škofljica: Blitz Film & Video Distribution, 2011, p 2009. 1 video DVD (ca 107 min), barve, zvok (Dolby digital 5.1, 2.0). http://www.imdb.com/title/tt0437405/. [COBISS.SI-ID 1098461790]

915. Parada. Ljubljana: Cinemania group, 2012, p 2011. 1 video DVD (ca 116 min), barve, zvok (Dolby Digital). [COBISS.SI-ID 261477888]

916. PARDO, Danica. Tja čez gmajne, pesem moja. Prem: samozal. D. Pardo, 2008. 139 str., ilustr., note. ISBN 978-961-92340-0-6. [COBISS.SI-ID 237339392]

917. PARK, Barbara. Suzi B. Jamnik in njen dolgi jezik. Ljubljana: Lepa beseda, 2011. 79 str., ilustr. ISBN 978-961-6766-26-5. ISBN 978-961-6766-27-2. [COBISS.SI-ID 258509824]

918. PARK, Mac. Kai proti zverem : spopad svetov. [1], Akvatan. Ljubljana: Alica, 2012. 62 str., ilustr. ISBN 978-961-6834-76-6. [COBISS.SI-ID 260609024]

919. PARK, Mac. Kai proti zverem : spopad svetov. [2], Teradon. Ljubljana: Alica, 2012. 63 str., ilustr. ISBN 978-961-6834-77-3. [COBISS.SI-ID 260617728]

920. PARK, Mac. Kai proti zverem : spopad svetov. [3], Inferniks. Ljubljana: Alica, 2012. 63 str., ilustr. ISBN 978-961-6834-78-0. [COBISS.SI-ID 260617984]

921. PARK, Mac. Kai proti zverem : spopad svetov. [4], Tornados. Ljubljana: Alica, 2012. 62 str., ilustr. ISBN 978-961-6834-79-7. [COBISS.SI-ID 260618240]

922. PARSONS, Golden Keyes. Kjer so srca svobodna. Ig: Anu Elara, 2012. 342 str., ilustr. ISBN 978-961-6837-84-2. ISBN 978-961-6837-86-6. [COBISS.SI-ID 259972864]

923. Party fun. [Manchester]: Global Journey, 2006. 1 CD (39 min, 59 sek), [stereo]. [COBISS.SI-ID14934322]

924. PATTERSON, James. Jaz, Alex Cross : [15. primer Alexa Crossa], (Zbirka Krimi). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. 351 str. ISBN 978-961-01-1614-1. [COBISS.SI-ID 254747136]

925. PATTERSON, James, LEDWIDGE, Michael. Tik tak. 1. izd. Tržič: Učila International, 2012. 342 str. ISBN 978-961-00-1227-6. [COBISS.SI-ID 261117440]

926. PATTERSON, James, PAETRO, Maxine. Zasebnost, (Zbirka Krimi). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012. 359 str. ISBN 978-961-01-2196-1. [COBISS.SI-ID 260034048]

927. PAUŠIČ, Olga. Pod belim gradom : zgodbe za najmlajše. Ljubljana: Ved, 2012. 176 str. ISBN 978-961-6814-69-0. [COBISS.SI-ID 260886784]

928. PAUŠIČ, Olga. Sanje o zvezdah. Ljubljana: Ved, 2012. 176 str. ISBN 978-961-6814-73-7. [COBISS.SI-ID261390848]

929. PAUTSCH, Oliver. Skrivni leksikon za fante : akcijsko, berljivo, kočljivo, žgečljivo — od A do Ž (in v glavnem tudi čisto koristno). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012. 180 str., ilustr. ISBN 978-961-01-2346-0. [COBISS.SI-ID 261481216]

930. PAUTSCH, Sandra, PAUTSCH, Oliver. Skrivni leksikon za punce : akcijsko, berljivo, kočljivo, žgečljivo — A do Ž (in v glavnem tudi čisto koristno). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012. 239 str., ilustr. ISBN 978-961-01-2347-7. [COBISS.SI-ID 261481472]

931. PAVČEK, Tone. Angeli. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012. 81 str., ilustr. ISBN 978-961-01-2164-0. [COBISS.SI-ID 259631872]

932. PAVLETIČ, Andrej. Uvod v teorijo vzgoje : fenomenološki pristop k vrednotam v vzgoji. 1. izd. Radovljica: Didakta, 2011. 262 str. ISBN 978-961-261-239-9. [COBISS.SI-ID 259476736]

933. PAVLIN, Sabina. Nujni dediči. 1. natis. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije, 2012. 447 str. ISBN 978-961-204-492-3. [COBISS.SI-ID 260290048]

934. PAVLOVIĆ, Miodrag. Rajski izreki in druge pesmi, (Zbirka Vilenica). 1. izd. V Ljubljani: Cankarjeva založba, 2007. 172 str. ISBN 978-961-231-645-7. [COBISS.SI-ID 234129152]

935. PAVŠIČ, Gregor. Usodna strast : prva slovenska knjiga o reliju : šport čustev, človeške psihe in tehnološkega razvoja!. Cerkno: G. Pavšič, 2012. 307 str., ilustr. ISBN 978-961-93387-0-4. [COBISS.SI-ID263849984]

936. PEASE, Allan, PEASE, Barbara. Zakaj moški ne poslušajo — in ženske ne znajo uporabljati zemljevidov : kako sva si različna, (Zbirka Ogledalo). Ljubljana: Mladinska knjiga, 2003. 256 str., ilustr. ISBN 86-11-16619-1. [COBISS.SI-ID 122939392]

937. PEČARIČ, Mirko. Osnove javne uprave. Ljubljana: Študentska založba, 2011. 578 str., ilustr. ISBN 978-961-242-433-6. [COBISS.SI-ID 259592448]

938. PEGAN, Andrej. Misli, ki jokajo. 1. izd. Ljubljana: samozal., 2012. 96 str., ilustr. ISBN 978-961-276-335-0. [COBISS.SI-ID 259908864]

939. PEKLAJ, Cirila. Učenci z učnimi težavami v šoli in kaj lahko stori učitelj. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012. 123 str., tabele. ISBN 978-961-237-489-1. [COBISS.SI-ID 260923648]

940. PELZER, David J.. Mož po imenu Dave : pripoved o zmagi in odpuščanju. Tržič: Učila, 2000. 309 str. ISBN 961-233-288-6. [COBISS.SI-ID 105869312]

941. PENNYPACKER, Sara. Klementina, prijatelji tedna, (Zbirka Klementina, 4). Ljubljana: Grlica, 2012. 148 str., ilustr. ISBN 978-961-244-156-2. [COBISS.SI-ID 260925440]

942. PEREVALOV, Andrej. Naravno zdravljenje, Želodčne in črevesne bolezni. Ljubljana: Begen, 2012. 88 str., tabele. [COBISS.SI-ID 8078366]

943. PERIČEK KRAPEŽ, Vesna. Čudeži na prehodu v novo tisočletje. Ljubljana: CDK, Zavod za izobraževanje, vzgojo, razvoj in kulturo, 2006. 1 video DVD (regija 2)(ca 90 min), barve, zvok. ISBN 961-90072-7-1. [COBISS.SI-ID 226431744]

944. PERIĆ JEZERNIK, Andreja. Pojasni mi ljubezen. Ljubljana: KUD Lema, 2012. 124 str. ISBN 978-961-6879-05-7. [COBISS.SI-ID 259669760]

945. PEROCI, Ela. Hišica iz kock, (Zbirka Velike slikanice). 4., prenovljeni natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012. [13] str., ilustr. ISBN 978-961-01-2215-9. [COBISS.SI-ID 259761408]

946. PERTOT, Marjan, KREMŽAR-DE LUISA, Lučka (ur.). Lepa Vida ob Srebrni reki : kulturno in gledališko delo primorskih in drugih zgodnjih priseljencev v Argentini, (Dokumenti Slovenskega gledališkega muzeja, letn. 48, št. 89). Trst: Mladika, 2011. 220 str., ilustr. ISBN 978-88-7342-167-2. [COBISS.SI-ID 255935232]

947. PESEK, Rosvita. Osamosvojitvena vlada : kako so gradili državo. 1. izd. Celovec: Mohorjeva, 2012. 712 str., ilustr. ISBN 978-3-7086-0681-1. [COBISS.SI-ID 261487104]

948. PETERSEN, Jan Skovgaard. Touched by nature. Denmark: Fonix Musik, 2010. 1 CD (44 min, 20 sek), [stereo]. [COBISS.SI-ID 14525234]

949. PÉTIGNY, Aline de. Matevž dobi sestrico : [o zajčku, ki je postal veliki brat]. [1. izd.]. [Ljubljana]: Mladinska knjiga, [cop. 2012]. [24] str., ilustr. ISBN 978-961-01-2079-7. [COBISS.SI-ID 258834432]

950. PETRINJA, Danilo. Primorska 1945 – 1955. Koper: [D. Petrinja], 2001. 292 str., ilustr., zvd. [COBISS.SI-ID7824945]

951. PETROVIČ, Nara. Ekološka naselja in trajnostna kultura bivanja : priročen esejistično-dnevniški koktajl z recepti za rešitev sveta. Grosuplje: Žarek, 2012. 251 str., ilustr. ISBN 978-961-92643-7-9. [COBISS.SI-ID263548416]

952. PEVEC, Teja. Vse, kar diha : dnevnik mamice na sedmi porodniški. 1. izd. Ljubljana: Družina, 2011. 125 str., ilustr. ISBN 978-961-222-833-0. [COBISS.SI-ID 255158016]

953. PHILIPPE, Jacques. Notranja svoboda : moč vere, upanja in ljubezni. Ljubljana: Emanuel, 2012. 167 str. ISBN 978-961-93026-5-1. [COBISS.SI-ID 259931392]

954. PHILLIPS, Susan Elizabeth. Ljubezen po teksaško, (Zbirka Oddih). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012. 438 str. ISBN 978-961-01-2384-2. [COBISS.SI-ID 261737984]

955. PHILLIPS, Susan Elizabeth. Samo zame, (Zbirka Oddih). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. 472 str. ISBN 978-961-01-1727-8. [COBISS.SI-ID 254884864]

956. Pice, pogače in žepki, (Zlata vredni recepti). Ljubljana: Grahovac, 2011. 62 str., ilustr. ISBN 978-961-6880-12-1. [COBISS.SI-ID 259065088]

957. PICEJ, Renata. Čas ladij. 1. izd. Ljubljana: samozal. R. Picej, 2012. 290 str. ISBN 978-961-276-389-3. [COBISS.SI-ID 260858368]

958. PIES, Josef. Zdravilni učinki koloidnega srebra. 1. izd. Ljubljana: Ara, 2012. 111 str., ilustr. ISBN 978-961-6861-09-0. [COBISS.SI-ID 260375296]

959. PIKALO, Matjaž. Luža, (Zbirka Miškolinke). 1. izd. Dob pri Domžalah: Miš, 2012. 131 str., ilustr. ISBN 978-961-272-077-3. [COBISS.SI-ID 260630784]

960. PIKALO, Matjaž. Luža : zgodbe za mladino, (Koledarska zbirka). Ljubljana: Prešernova družba, 2001. 103 str., ilustr. ISBN 961-6186-50-7. [COBISS.SI-ID 113499136]

961. PILCH, Jerzy. Seznam prešuštnic, (Knjižna zbirka Horizont). Ljubljana: Sodobnost International, 2012. 172 str. ISBN 978-961-6564-43-4. [COBISS.SI-ID 261150464]

962. PILKEY, Dav. Super pleničko. 2, Tatovi straniščnih školjk, (Zbirka Kapitan Gatnik). 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012. 189 str., ilustr. ISBN 978-961-01-2095-7. [COBISS.SI-ID 260769024]

963. PINK, Daniel H.. Zagon : presenetljiva resnica o tistem, kar nas dejansko motivira. Maribor: Videotop, 2011. 244 str. ISBN 978-961-93029-4-1. [COBISS.SI-ID 255185920]

964. PINTER, Tihomir. Atelje in umetniki, (Zbirka Ventilator). 1. izd. Ljubljana: Pasadena, 2012. 230 str., fotogr. ISBN 978-961-6661-33-1. [COBISS.SI-ID 259894016]

965. PIRC, Tomo. Stoletna bukev. 1. natis. Ljubljana: Alba 2000, 2012. 51 str., ilustr. ISBN 978-961-6668-48-4. [COBISS.SI-ID 260064768]

966. PIRINÇCI, Akif. Cave canem : Felidae III. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2012. 212 str. ISBN 978-961-241-611-9. [COBISS.SI-ID 259891200]

967. BAJC, Gorazd (ur.), KLABJAN, Borut (ur.). Pirjevčev zbornik : poti zgodovine med severnim Jadranom, srednjo in vzhodno Evropo : ob 70. obletnici akad. prof. dr. Jožeta Pirjevca, (Knjižnica Annales Majora). Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales: Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, 2011. 779 str., ilustr., faks. ISBN 978-961-6732-30-7. [COBISS.SI-ID 258832384]

968. PIRJEVEC, Jože. Tito in tovariši. 1. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2011. 712 str., [16] str. pril. ISBN 978-961-231-844-4. [COBISS.SI-ID 255664896]

969. PIRJEVEC, Marija. Tržaški književni razgledi : študije in eseji. Trst: Mladika, 2011. 319 str. ISBN 978-88-7342-170-2. [COBISS.SI-ID 4563948]

970. PIRZAD, Zuya. Trpek okus kakijev, (Zbirka Sanje, Zgodbe). 1. natis. Ljubljana: Sanje, 2011. 173 str. ISBN 978-961-274-040-5. [COBISS.SI-ID 259292928]

971. Pisana druščina, Igra z liki. [1. natis]. [Ljubljana]: Tehniška založba Slovenije, [2012]. [11] str., ilustr. ISBN 978-961-251-302-3. [COBISS.SI-ID 259214080]

972. Pite, pogače in zavitki, (Zlata vredni recepti). Ljubljana: Grahovac, 2011. 62 str., ilustr. ISBN 978-961-6880-13-8. [COBISS.SI-ID 259065344]

973. PIVKA, Jurij. Maribor – mesto navdiha = Maribor – city of inspiration. Miklavž na Dravskem polju: Založba Roman, 2012. 135 str., ilustr. ISBN 978-961-93258-0-3. [COBISS.SI-ID 260109056]

974. PLATEIS, Vladimir. Ali je Bog nacist?. Jurovski Dol: samozal., 2012. 108 str. ISBN 978-961-276-411-1. ISBN 978-961-276-412-8. [COBISS.SI-ID 261345536]

975. PLENIČAR, Andreja. Splošne knjižnice in digitalni razkorak : analiza. Novo mesto: Biser, 2011. 1 optični disk (CD-ROM). ISBN 978-961-93032-4-5. [COBISS.SI-ID 258053376]

976. PLOHL, Igor. Ne domišljaj si! : dve leti življenja nekega paraplegika. Maribor: Pivec; [Ljubljana]: Zveza paraplegikov Slovenije, 2012. 277 str., ilustr. ISBN 978-961-6817-79-0. [COBISS.SI-ID 69005569]

977. PLUT-PREGELJ, Leopoldina. Poslušanje : način življenja in vir znanja, (Pedagoški izzivi). 1. izd. Ljubljana: DZS, 2012. 249 str., ilustr. ISBN 978-961-02-0163-2. [COBISS.SI-ID 260529408]

978. ALIČ, Tjaša, FERBEŽAR, Ina, JERMAN, Tanja, KNEZ, Mihaela, LOKAR, Metka, NIDORFER-ŠIŠKOVIČ, Mojca, PIRIH SVETINA, Nataša, STRITAR, Mojca. Pocket Slovene = Žepna slovenščina. 1st ed. Ljubljana: University Press, Faculty of Arts: =Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012. 150 str., ilustr. ISBN 978-961-237-460-0. [COBISS.SI-ID 258241792]

979. PODGORŠEK, Mojiceja. Petelin Pepin. 1. izd. Domžale: Epistola, 2012. [25] str., ilustr. ISBN 978-961-93236-3-2. [COBISS.SI-ID 260620544]

980. PODGORŠEK, Mojiceja. Zlato jabolko. Domžale: Epistola, 2012. [25] str., ilustr. ISBN 978-961-93236-2-5. [COBISS.SI-ID 260569344]

981. PODMENIK, Dane. Trendi in perspektive ekološkega kmetijstva s poudarkom na Sloveniji in Slovenski Istri. [Ljubljana]: Založba Vega, 2012. 284 str., Graf. prikazi. ISBN 978-961-92951-9-9. [COBISS.SI-ID 257012992]

982. POGAČAR, Mojca. Šepet angelov. Ljubljana: samozal., 2012. 64 str., [7] str. ilustr. pril. ISBN 978-961-276-342-8. [COBISS.SI-ID 259986176]

983. POGORELČNIK, Romana. Tvoje ime – tvoja osebnost. Nazarje: samozal., 2011. XIV, 252 str. ISBN 978-961-276-151-6. [COBISS.SI-ID 255997440]

984. ŠORLI, Ljubka, MERCINA, Marija (ur.). Pogovori srca : [zbornik ob 90-letnici rojstva Ljubke Šorli]. Nova Gorica: Slavistično društvo, 2002. 117 str., ilustr. ISBN 961-238-048-1. [COBISS.SI-ID 117757440]

985. POHOLE, Sandra. Živali na slovenskih travnikih : v slovenskem in angleškem jeziku = Animals in Slovenian meadows : in Slovenian and English language, (Zbirka Ko sem v naravi). [1. izd.]. [Cerknica: K8 dizajn, 2012]. [15] str., fotogr. ISBN 978-961-93047-3-0. [COBISS.SI-ID 260080128]

986. POHOLE, Sandra. Živali v in ob slovenskih sladkih vodah : v slovenskem in angleškem jeziku = Animals in & at Slovenian fresh waters : in Slovenian and English language, (Zbirka Ko sem v naravi). [1. izd.]. [Cerknica: K8 dizajn, 2012]. [15] str., fotogr. ISBN 978-961-93047-2-3. [COBISS.SI-ID 260079872]

987. POKORN, Dražigost. Dietna prehrana bolnika. Ljubljana: Marbona, 2004. 432 str. ISBN 961-6545-00-0. [COBISS.SI-ID 216743936]

988. POLAJNAR FRELIH, Nataša. Baročni črni oltarji ljubljanskih kamnoseških delavnic. Stična: Slovenski verski muzej, 2001. 171 str., ilustr. ISBN 961-90664-1-3. [COBISS.SI-ID 110982400]

989. POLIČ, Vasilij. Koža in kri : moja XX.. Ljubljana: Littera picta, 2012. 143 str. ISBN 978-961-6030-81-6. [COBISS.SI-ID 260544512]

990. POLJŠAK, Borut. Kaj lahko naredim sam, da bi se staral počasneje? : 10 znanstveno utemeljenih nasvetov za lepo in zdravo življenje v poznih letih. Ljubljana: samozal., 2012. 143 str., ilustr. ISBN 978-961-276-390-9. [COBISS.SI-ID 260883968]

991. Pomladna razigranost : najlepše ideje za vso družino. 1. natis. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2012. 143 str., ilustr. ISBN 978-961-251-296-5. [COBISS.SI-ID 260293120]

992. POPOVIĆ, Katjuša. Prodano življenje : biografija žrtve trgovine z ljudmi v Republiki Sloveniji. 1. izd. Ljubljana: Društvo Ključ – center za boj proti trgovini z ljudmi, 2012. 72 str. ISBN 978-961-93337-0-9. [COBISS.SI-ID 262333440]

993. PORION, Jean-Baptiste. Svoboda pokorščine. 1. izd. Ljubljana: Družina, 2012. 152 str. ISBN 978-961-222-874-3. [COBISS.SI-ID 259699200]

994. FIKFAK, Jurij (ur.). Postojna : upravno in gospodarsko središče = an administrative and economic center. Postojna: Galerija 2; Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2009. 427 str., ilustr. ISBN 978-961-6115-45-2. ISBN 978-961-6386-16-6. [COBISS.SI-ID 246793216]

995. Potiche = Gospodinja. Ljubljana: Con film, 2012, p 2010. 1 video DVD (ca 100 min), barve, zvok (Dolby Digital 2.0). http://www.imdb.com/title/tt1521848/. [COBISS.SI-ID 1099456606]

996. POTOČNIK, Andrej, ŠTIBLAR, Stanislav. Denar na Slovenskem 2012. Ljubljana: Masta Trade, 2012. 821 str., ilustr. ISBN 978-961-92291-4-9. [COBISS.SI-ID 261108736]

997. POTOČNIK, Dragan. Zgodbe z afriških in azijskih dvorišč, (Zbirka Branje). 1. natis. Maribor: Pivec, 2011. 195 str., ilustr. ISBN 978-961-6817-70-7. [COBISS.SI-ID 68499201]

998. POVZEK, Ingrid. Črta. Ljubljana: samozal., 2010. 27 str., ilustr. ISBN 978-961-245-916-1. [COBISS.SI-ID250065664]

999. KORENČAN, Marko (ur.). Pozdrav s Šmarne gore : stare razglednice iz zbirke Marka Korenčana. Ljubljana: samozal. M. Korenčan; Žirovnica: Medium, 2009. 64 str., ilustr. ISBN 978-961-245-842-3. [COBISS.SI-ID248371968]

1000. POZVEK, Ingrid. Stric Februar in njegova razstava, (Zbirka Oblačno nebo). Ljubljana: samozal., 2012. [28] str., ilustr. ISBN 978-961-93244-1-7. [COBISS.SI-ID 260259584]

1001. POŽLEP, Mark. Drunk cook book. Ljubljana: selfpublished, 2011. 71 str., ilustr. ISBN 978-961-276-253-7. [COBISS.SI-ID 258099712]

1002. CERAR, Tjaša, ŠPIK, Vesna, FURLAN, Marja, RUŽIĆ-SABLJIĆ, Eva, STEYER, Andrej, STRAŠEK, Katja, ŠOBA, Barbara. Praktikum iz mikrobiologije za študente farmacije, univerzitetni program. Ljubljana: Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo, Medicinska fakulteta, 2010. 147 str., ilustr. ISBN 978-961-267-021-4. [COBISS.SI-ID 249998080]

1003. ROZMAN, Tjaša (ur.), ZAPLOTNIK, Diana (ur.). Pravljica o prijateljstvu, (Z domišljijo na potep, 2010/2011). Bevke: Smar-team, 2012. 28 str., ilustr. ISBN 978-961-6875-49-3. [COBISS.SI-ID 260987904]

1004. MODIC, Maša (ur.). Pravljična knjiga, (Z domišljijo na potep, 2011/2012). Bevke: Smar-team, 2012. 48 str., ilustr. ISBN 978-961-6875-53-0. [COBISS.SI-ID 261619456]

1005. ARBEITER, Sonja (ur.), BRODSCHNEIDER KOTNIK, Maja (ur.), ONIČ, Tomaž (ur.), VIDOVIČ, Jasna (ur.). Pravljično Pohorje. Slovenska Bistrica: 2. osnovna šola, 2012. 160 str., ilustr. ISBN 978-961-269-634-4. [COBISS.SI-ID 68833793]

1006. PREDIN, Zoran. Druga žena v haremu : (potopisi, dnevniki in zabeležke). Ljubljana: Artbiro, 2012. 181 str. ISBN 978-961-93349-0-4. [COBISS.SI-ID 262814464]

1007. PREGL KOBE, Tatjana. Cunjasta dvojčka : majhen roman za majhne otroke. Ljubljana: Edina, 2012. 79 str., ilustr. ISBN 978-961-6364-53-9. [COBISS.SI-ID 260314880]

1008. PREGL KOBE, Tatjana. Dva dedka, (Zbirka Ljubezni je za vse dovolj, 2). Jezero: Morfem, 2012. [22] str., ilustr. ISBN 978-961-6840-33-0. [COBISS.SI-ID 259828992]

1009. PREGL KOBE, Tatjana. Lunini žarki. Jezero: Morfem, 2012. [36] str., ilustr. ISBN 978-961-6840-39-2. [COBISS.SI-ID 260212992]

1010. PREGL, Sanja. Jamčica Maja in skrivnosti podzemlja. Ljubljana: Edina, 2011. 85 str., ilustr. ISBN 978-961-6364-52-2. [COBISS.SI-ID 259277056]

1011. PREGL, Slavko. O zmaju, ki je želel biti kralj, (Zbirka Velike slikanice). 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012. [31] str., ilustr. ISBN 978-961-01-1938-8. [COBISS.SI-ID 259770880]

1012. PRELOVŠEK, Damjan. Cerkev sv. Mihaela na Ljubljanskem barju : ob 140. obletnici rojstva arhitekta Jožeta Plečnika, (Umetnine v žepu, 5). Ljubljana: Založba ZRC, 2012. 79 str., ilustr. ISBN 978-961-254-355-6. [COBISS.SI-ID 259698944]

1013. PRENZ, Juan Octavio. Prostodušne malenkosti = Libertades minimas, (Lirika, knj. 13). Grosuplje: Mondena, 2003. 116 str. ISBN 961-6319-64-7. [COBISS.SI-ID 123997696]

1014. BREWER, Stephen, ALTMAN, Elissa (ur.). Preproste rešitve vsakdanjih težav : koristna uporaba preprostih stvari : od bananinega olupka do zobotrebca. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. 384 str., ilustr. ISBN 978-961-01-1502-1. [COBISS.SI-ID 253937664]

1015. PRESLEY, Elvis. Unique. [G.Britain]: BMG Entertainment, p 2001. 1 CD (60 min, 36 sek), stereo, AAD. [COBISS.SI-ID 13561404]

1016. PRESSFIELD, Steven. Vojna umetnosti : premagajte ustvarjalne blokade in izborite svoje notranje bitke, (Zbirka Prestop, knj. 4). 1. izd. Ljubljana: V. B. Z., 2012. 104 str., ilustr. ISBN 978-961-6468-64-0. [COBISS.SI-ID 260893440]

1017. PRESTON, Richard. Kobra : roman, (Zbirka Za lahko noč). V Ljubljani: Prešernova družba, 2001. 422 str. ISBN 961-6186-39-6. [COBISS.SI-ID 111773952]

1018. PREŠEREN, France, ŽITEK, Jurij. Krst pri Savici. Maribor: Litera, 2012. 86 str., ilustr. ISBN 978-961-6780-60-5. [COBISS.SI-ID 68839425]

1019. Prešernov koledar. Ljubljana: Prešernova družba, 1960-. ISSN 0556-1418. [COBISS.SI-ID 16400386]

1020. PREŽIHOV VORANC. Solzice. 2. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. 108 str. ISBN 978-961-01-1412-3. [COBISS.SI-ID 257538304]

1021. Pride & prejudice = Prevzetnost in pristranost. Ljubljana: Con film, 2006, p 2005. 1 video DVD (121 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). [COBISS.SI-ID 13822521]

1022. PRIJATELJ, Nadja. Socialna farmacija : priročnik : učbenik za 4. letnik programa farmacevtski tehnik, (Zbirka Učbeniki). 1. izd. Velenje: Modart, 2007. 107 str., ilustr. ISBN 978-961-6716-01-7. [COBISS.SI-ID236256256]

1023. PRIJON, Lea. Podrejenost žensk v zahodni družbi : mit, realnost ali kliše?. Ljubljana: Vega, 2012. 142 str., ilustr. ISBN 978-961-93138-5-5. [COBISS.SI-ID 259538176]

1024. Primorska srečanja. Nova Gorica; Koper; Idrija: Društvo sociologov in politologov severnoprimorskih občin, 1977-. ISSN 0350-5723. [COBISS.SI-ID 5091586]

1025. Priročnik za punce, Jahanje. 1. natis. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2012. 125 str., ilustr. ISBN 978-961-251-287-3. [COBISS.SI-ID 258565632]

1026. Priročnik za punce, Počitnice. 1. natis. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2012. 123 str., ilustr. ISBN 978-961-251-285-9. [COBISS.SI-ID 258565888]

1027. Prve angleške besede. Kranj: Narava, 2011. 48 str., ilustr. ISBN 978-961-6582-75-9. [COBISS.SI-ID253337344]

1028. KODRIČ-DAČIĆ, Eva (ur.). Prvi strokovni standardi za javne znanstvene knjižnice na Slovenskem, (Monumenta Bibliothecaria, 1), (Knjižnica, Posebna izdaja). Ljubljana: Zveza bibliotekarskih društev Slovenije: Narodna in univerzitetna knjižnica, 2007. 87 str., ilustr. ISBN 978-961-6683-03-6. [COBISS.SI-ID 238097920]

1029. PUCONJA, Miran. Slovenska kmečka kultura : na Cvenu od zemljiške odveze do začetka tretjega tisočletja. Murska Sobota: Klar; Ljutomer: Gimnazija Franca Miklošiča, 2011. 447 str., ilustr. ISBN 978-961-269-479-1. [COBISS.SI-ID 255601152]

1030. PUGELJ, Breda. Škrat Matevž. 1. natis. Maribor: Pivec, 2012. 49 str., ilustr. ISBN 978-961-6817-80-6. [COBISS.SI-ID 69008129]

1031. PUHAR, Alenka. Mira Mihelič : družinska slika z gospo : življenje in delo Mire Mihelič (1912-1985), (Album). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012. 265 str., ilustr. ISBN 978-961-01-2283-8. [COBISS.SI-ID262101248]

1032. PUHAR, Alenka. Prvotno besedilo življenja : oris zgodovine otroštva na Slovenskem v 19. stoletju, (Zbirka Varia). Ljubljana: Studia humanitatis, 2004. 458 str. ISBN 961-6262-56-4. [COBISS.SI-ID 213615360]

1033. PUNCER, Mojca. Sodobna umetnost in estetika, (Zbirka Eos, knj. 1). 1. natis. Ljubljana: Publicistično društvo ZAK, Društvo za proučevanje zgodovine, antropologije in književnosti; Maribor: Pedagoška fakulteta, 2010. 333 str., ilustr. ISBN 978-961-6747-05-9. [COBISS.SI-ID 254087936]

1034. Puss in boots = Obuti maček. Škofljica: Blitz Film & Video Distribution, 2012, p 2011. 1 video DVD (ca 87 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). [COBISS.SI-ID 261249792]

1035. PUST, Borut. Sanje, kaj ste? : raziskovanje simboličnega sveta sanj skozi prizmo Jungove psihologije. 1. izd. Ljubljana: samozal. B. Pust, 2011. 165 str. ISBN 978-961-276-238-4. [COBISS.SI-ID 257800960]

1036. PUST, Viktor. Kako so nastajala moja naselja : zakaj potrebujemo program razvoja stanovanjske gradnje in zakon o arhitekturi. Ljubljana: Ajax studio: Fakulteta za arhitekturo, 2012. 311 str., ilustr. ISBN 978-961-269-589-7. [COBISS.SI-ID 259223552]

1037. PUŠNIK, Maruša. Popularizacija nacije : komuniciranje, nacionalizem in proizvodnja mej, (Zbirka Kult). Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2011. 386 str., ilustr. ISBN 978-961-235-562-3. ISBN 978-961-235-563-0. http://www.fdv.uni-lj.si/zalozba/edostop.asp. [COBISS.SI-ID 259130624]

1038. QUENEAU, Raymond. Modre cvetke, (Zbirka Sanje, Roman). 1. natis. Ljubljana: Sanje, 2011. 271 str. ISBN 978-961-274-031-3. [COBISS.SI-ID 259291136]

1039. QUINN, Kate. Hčere Rima. 1. izd. Tržič: Učila International, 2012. 415 str. ISBN 978-961-00-1477-5. [COBISS.SI-ID 259257600]

1040. Rada bi postala baletka. 1. izd. Tržič: Učila International, 2012. 1 kartonka, ilustr. ISBN 978-961-00-1413-3. [COBISS.SI-ID 257941504]

1041. Rada bi postala princesa. 1. izd. Tržič: Učila International, 2012. 1 kartonka, ilustr. ISBN 978-961-00-1412-6. [COBISS.SI-ID 257941248]

1042. Rada bi postala vila. 1. izd. Tržič: Učila International, 2012. 1 kartonka, ilustr. ISBN 978-961-00-1414-0. [COBISS.SI-ID 257941760]

1043. RADMAN, Miroslav, CARTON, Daniel. Onkraj naših bioloških meja. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2012. 142 str. ISBN 978-961-241-641-6. [COBISS.SI-ID 260923904]

1044. RADOŠ, Božidar. Vojakova pisma. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2012. 307 str. ISBN 978-961-278-005-0. [COBISS.SI-ID 259886080]

1045. RAESFELD, Ferdinand von, REULECKE, Kurt. Jelenjad II, Gospodarjenje z jelenjadjo, (Zlatorogova knjižnica, 20). [Ljubljana]: Lovska zveza Slovenije, 1992. 223 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 32510208]

1046. RAMIS, Llucia. Egosurfing. 1. izd. Tržič: Učila International, 2012. 313 str. ISBN 978-961-00-1590-1. [COBISS.SI-ID 261831680]

1047. RAMOVEŠ, Janez. Skuz okn strejlam kurente, (Zbirka Poezija). 1. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2012. 91 str. ISBN 978-961-231-880-2. [COBISS.SI-ID 259766016]

1048. RAMPIH, Slavica. Nabavna politika v splošnih knjižnicah. Ljubljana: Zveza bibliotekarskih društev Slovenije, 2010. 217 str., ilustr., tabele. ISBN 978-961-6683-16-6. [COBISS.SI-ID 253240320]

1049. RANCIERE, Jacques. Nelagodje v estetiki, (Philosophica, Series Prizma). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2012. 171 str. ISBN 978-961-254-362-4. [COBISS.SI-ID 260816384]

1050. RANKOV, Pavol. Zgodilo se je prvega septembra (ali pa kdaj drugič) : zgodovinski roman iz let 1938-1968, (Knjižna zbirka Horizont). Ljubljana: Sodobnost International, 2012. 462 str. ISBN 978-961-6564-41-0. [COBISS.SI-ID 261024256]

1051. Der Räuber : nach einer wahren Begebenheit = Ropar : po resnični zgodbi. [Črni Vrh nad Idrijo]: Demiurg, 2011, p 2010. 1 video DVD (ca 97 min), barve, zvok (Dolby digital).http://www.imdb.com/title/tt1339161/. [COBISS.SI-ID 1098501726]

1052. RAVNIK, Vlado. Orhideje Slovenije. 1. natis. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2002. 192 str. ISBN 86-365-0411-2. [COBISS.SI-ID 120420352]

1053. JURDANA, Mihaela (ur.), PERŠOLJA ČERNE, Melita (ur.), POKLAR VATOVEC, Tamara (ur.). Razsežnosti kakovostnega staranja, (Knjižnica Annales ad salutem). Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales, 2011. 253 str., ilustr. ISBN 978-961-6862-02-8. [COBISS.SI-ID257972224]

1054. COTIČ, Mara (ur.), MEDVED-UDOVIČ, Vida (ur.), STARC, Sonja (ur.). Razvijanje različnih pismenosti, (Knjižnica Annales Ludus). Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales, 2011. 614 str., ilustr. ISBN 978-961-6862-05-9. [COBISS.SI-ID 259128064]

1055. Rdeča kapica : interaktivna knjiga z magnetki. 1. natis. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2012. 1 kartonka z magnetki, ilustr. ISBN 978-961-251-316-0. [COBISS.SI-ID 259513344]

1056. REBOLJ, Klemen. Panična motnja : tris. Medvode: Ravnovesje, 2008. 128 str. ISBN 978-961-92331-0-8. [COBISS.SI-ID 237138432]

1057. REBULA, Alojz, PIRJEVEC, Marija (ur.). La vigna dell’imperatrice romana. Trieste: Mladika, 2011. 351 str. ISBN 978-88-7342-166-5. [COBISS.SI-ID 4501484]

1058. BRATUŽ, Lojzka (ur.). Rebulov zbornik : ob pisateljevi osemdesetletnici. Trst: Mladika; [Gorica]: Goriška Mohorjeva družba; Trst; Gorica; Videm: Slavistično društvo, 2005. 140, XII str., ilustr. ISBN 88-7342-074-5. [COBISS.SI-ID 2303468]

1059. RENBERG, Tore. Dajmo, Ine!, (Gugalnica). Ljubljana: KUD Sodobnost International, 2012. [28] str., ilustr. ISBN 978-961-6564-46-5. [COBISS.SI-ID 261751552]

1060. RENTTA, Sharon. Živalski gasilci. 1. izd. Ljubljana: Alica, 2012. [42] str., ilustr. ISBN 978-961-6834-59-9. [COBISS.SI-ID 258882560]

1061. REPE, Blaž, BRUS, Robert, KLADNIK, Drago (ur.). Kalifornija, (Vodniki Ljubljanskega geografskega društva, Amerika, 1). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2012. 210 str., ilustr. ISBN 978-961-254-361-7. [COBISS.SI-ID 260498432]

1062. The resident = Opazovalec. Škofljica: Blitz film & video distribution, 2011. 1 video DVD (ca 88 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0). http://www.imdb.com/title/tt1334102/. [COBISS.SI-ID 1099294046]

1063. REŠ, Mateja. Letni časi v kuhinji : zdrave, okusne in domiselne jedi za vsak dan, vse okuse in priložnosti. 1. izd. Ljubljana: Družina, 2011. 333 str., ilustr. ISBN 978-961-222-831-6. [COBISS.SI-ID 255048960]

1064. RHEENEN, Barbara van. Kiti, (Zvedavček). Murska Sobota: Pomurska založba, 2011. [28] str., ilustr. ISBN 978-961-249-133-8. [COBISS.SI-ID 256392448]

1065. RIBIČIČ, Josip. Miškolin, (Zbirka Velike slikanice). 12. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012. 67 str., ilustr. ISBN 978-961-01-2398-9. [COBISS.SI-ID 261012224]

1066. Ribje jedi, (Zlata vredni recepti). Ljubljana: Grahovac, 2012. 62 str., ilustr. ISBN 978-961-6880-20-6. [COBISS.SI-ID 259939584]

1067. RIFENBARY, Jay. Brez izgovora. Ljubljana: Lisac & Lisac, 1998. 314 str., ilustr. ISBN 961-6312-00-6. [COBISS.SI-ID 79225600]

1068. Rise of the planet of the apes = Vzpon planeta opic. Ljubljana: Con film, 2011. 1 video DVD (ca 101 min), barve, zvok (Dolby digital 5.1). http://www.imdb.com/title/tt1318514/. [COBISS.SI-ID 1098569566]

1069. RISO, Walter. Zdrave misli, zdravo življenje : nič ne upravičuje trpljenja po nepotrebnem, (Zbirka Ogledalo). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012. 192 str. ISBN 978-961-01-2171-8. [COBISS.SI-ID260365056]

1070. ROCHE, Charlotte. Razgaljena. 1. izd. Tržič: Učila International, 2012. 251 str. ISBN 978-961-00-1598-7. [COBISS.SI-ID 262030080]

1071. ROCHE, Charlotte. Vlažne cone : roman. 1. izd. Ljubljana: Debora, 2012. 200 str. ISBN 978-961-6525-75-6. [COBISS.SI-ID 261308928]

1072. RODGERS, Jimmie. Zaviračev blues : [izbrane pesmi], (Črna zbirka, knj. 12). Ljubljana: KUD Lema, 2012. 52 str. ISBN 978-961-6879-10-1. [COBISS.SI-ID 260108544]

1073. ROGER. Živeti za ljubezen : izbrane misli 1915-2005. 1. izd. Ljubljana: Družina, 2012. 90 str. ISBN 978-961-222-897-2. [COBISS.SI-ID 261116160]

1074. ROGERS, Rosemary. V okovih ljubezni. Ig: Anu Elara, 2012. 492 str. ISBN 978-961-6837-87-3. ISBN 978-961-6837-88-0. [COBISS.SI-ID 260077824]

1075. ROGOZNICA, Deborah. Iz kapitalizma v socializem : gospodarstvo cone B Svobodnega tržaškega ozemlja : 1947-1954. Koper: Pokrajinski arhiv = Capodistria: Archivio regionale, 2011. 330 str., ilustr. ISBN 978-961-92704-8-6. [COBISS.SI-ID 259538432]

1076. ROJEC, Marjetka. Baba Žaba – cirkus, (Zbirka Baba Žaba). Log pri Brezovici: Media bus, 2011. [15] str., ilustr. ISBN 978-961-93188-1-2. [COBISS.SI-ID 258530816]

1077. ROJEC, Marjetka. Baba Žaba se predstavi, (Zbirka Baba Žaba). Log pri Brezovici: Media bus, 2011. [13] str., ilustr. ISBN 978-961-93188-0-5. [COBISS.SI-ID 258529536]

1078. ROLAND, Heike, THOMAS, Stephanie. Sladka presenečenja : tortice na palčkah. 1. natis. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2012. 47 str., ilustr. ISBN 978-961-251-331-3. [COBISS.SI-ID 261172480]

1079. ROLLBERG, Charlotte. Avanture v Travnati deželi. 2, Nepričakovan obisk. 1. natis. Kranj: Media film, 2011. ISBN 978-961-6712-10-1. [COBISS.SI-ID 255254016]

1080. ROLLBERG, Charlotte. Avanture v Travnati deželi, Tatinski krokar. 1. natis. Kranj: Media film, 2010. 30 str., ilustr. ISBN 978-961-6712-06-4. [COBISS.SI-ID 250654208]

1081. ROLLINS, James. Judežev rod. 1. izd. Izola: Meander, 2012. 484 str. ISBN 978-961-6790-97-0. [COBISS.SI-ID 260859392]

1082. ROSENLUND, Carsten. Celtic treasure. Arhus C: Fonix Musik, 2010. 1 CD (69 min, 20 sek), stereo. [COBISS.SI-ID 8045770]

1083. ROSNAY, Tatiana de. Sarin ključ, (Zbirka Lido). 1. izd. Ljubljana: Arsem, 2012. 300 str. ISBN 978-961-92923-6-5. [COBISS.SI-ID 260995584]

1084. ROTH, Philip. Ponižanje, (Zbirka Bralec). 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2012. 99 str. ISBN 978-961-241-606-5. [COBISS.SI-ID 259611136]

1085. ROWLING, J. K.. Harry Potter, Feniksov red. Ljubljana: Epta, 2003. 720 str. ISBN 961-6375-26-1. [COBISS.SI-ID 126959616]

1086. ROWLING, J. K.. Nadomestne volitve, (Zbirka Roman). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012. 499 str. ISBN 978-961-01-2626-3. [COBISS.SI-ID 264124416]

1087. ROZMAN, Andrej. Gospod Filodendron in marsovci. 1. izd. Dob pri Domžalah: Miš, 2012. 34 str., ilustr. ISBN 978-961-272-076-6. [COBISS.SI-ID 260630528]

1088. RUBIN, Ken. Ognjeniki in potresi, (Zbirka Pustolovec). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012. 64 str., ilustr. ISBN 978-961-01-1816-9. [COBISS.SI-ID 258231040]

1089. RUBÍNOVÁ, Johana. Moj razgaljeni dnevnik. Maribor: Litera, 2012. 368 str. ISBN 978-961-6780-66-7. [COBISS.SI-ID 69768705]

1090. RUDEŽ, Anton. Gluhonemi : zgodovina in sedanja metoda njih vzgojevanja. V Gorici: “Goriška tiskarna” A. Gabršček, 1894. XX, 341 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 388402]

1091. RUGÁLE, Mariano, PREINFALK, Miha. Blagoslovljeni in prekleti. Del 2, Po sledeh mlajših plemiških rodbin na Slovenskem. 1. izd. Ljubljana: Viharnik, 2012. 271 str., ilustr. ISBN 978-961-6057-85-1. [COBISS.SI-ID260578304]

1092. SELIŠKAR KENDA, Mateja (ur.). Ruimte : antologija sodobne poezije iz Flandrije, (Antologije Vienice). Ljubljana: Društvo slovenskih pisateljev, 2009. 245 str. ISBN 978-961-6547-34-5. [COBISS.SI-ID 245394432]

1093. RUS, Janez. Modrine : zbrane Janezove Modrine z Mladega vala v Družini. 1. izd. Ljubljana: Družina, 2012. 60 str., ilustr. ISBN 978-961-222-887-3. [COBISS.SI-ID 260337152]

1094. RUSHMAN, Carol. Umetnost astrološkega predvidevanja : napovedovanje življenjskih dogodkov. Ig: Anu Elara, 2012. 285 str., ilustr. ISBN 978-961-6892-05-6. [COBISS.SI-ID 261496064]

1095. RUSSELL, Rachel Renee. Zguba : zgodbe iz ne preveč pravljičnega življenja. Ljubljana: Grlica, 2012. 282 str., ilustr. ISBN 978-961-244-150-0. [COBISS.SI-ID 260423936]

1096. RUSTJA, Adrijan. Rodil sem se v soboto, (Naše korenine, 14). Gorica: Goriška Mohorjeva družba, 2003. 198 str., ilustr. ISBN 88-87407-41-X. [COBISS.SI-ID 126565376]

1097. RUSTJA, Miran. Nebesni madeži. Ljubljana: Jutro, 2012. 93 str. ISBN 978-961-6746-58-8. [COBISS.SI-ID260860672]

1098. RUSTJA, Miran. Ponovno domov. Ljubljana: Jutro, 2012. 95 str. ISBN 978-961-6746-59-5. [COBISS.SI-ID260861184]

1099. RUSTJA, Peter, RYBÁŘ, Otokar. Otokar Rybář v dunajskem parlamentu, (Krožek za družbena vprašanja Virgil Šček, 34, 37), (Zbirka Zgodovinskega časopisa, 24, 28). Trst: Krožek za družbena vprašanja Virgil Šček; v Ljubljani: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2001-2003. 2 zv., ilustr. [COBISS.SI-ID 1880556]

1100. RUTAR, Dušan. Komunizem. Škofije: Za-misli, 2011 [i. e.] 2012. 133 str. ISBN 978-961-93271-0-4. [COBISS.SI-ID 260624128]

1101. RUTAR, Dušan. Noam Chomsky o anarhizmu & demokraciji, (Knjižna zbirka Bela premiera, št. 28). Ljubljana: Umco, 2003. 440 str., ilustr. ISBN 961-6445-16-2. [COBISS.SI-ID 125189888]

1102. STARC, Radovan (ur.). S smehom nad stres : zbirka vicev za hec in seks. 1. natis. Ljubljana: Sirius AP, 2012. 260 str. ISBN 978-961-93195-5-0. [COBISS.SI-ID 260988160]

1103. SÁBATO, Ernesto. Upor, (Zbirka Aletheia, knj. 4). Ljubljana: Kud France Prešeren, 2011. 122 str. ISBN 978-961-6263-49-8. [COBISS.SI-ID 259413504]

1104. SALÁMI, Síkíru. Afriška mitologija oriš. Del 1, Šango, Oja, Ošun, Oba : zbirka adúrajev (molitev), ibajev (spiritualnih pozdravov), oríkijev (prizivov) in orinov (liturgičnih pesmi), ki se uporabljajo v kultu oriš v Afriki : (dvojezična izdaja v jorubskem in slovenskem jeziku), (Zbirka Duhovno izročilo starodavne afriške modrosti). 1. natis. Podčetrtek: Duhovna skupnost Oriš – energij narave, 2011. 243 str. ISBN 978-961-93200-0-6. ISBN 978-961-93200-3-7. [COBISS.SI-ID 258716928]

1105. Salt. Deluxe extended ed. Škofljica: Blitz film & video distribution, 2010. 1 video DVD (ca 96 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). [COBISS.SI-ID 1097384798]

1106. Sammy’s adventures : the secret passage = Samove pustolovščine : skriti prehod. Škofljica: Blitz Film & Video Distribution, 2011, p 2010. 1 video DVD (ca 82 min), barve, zvok (Dolby digital 5.1, 2.0). [COBISS.SI-ID1098145374]

1107. Samurajski kodeks : sodobni prevod kodeksa Bušido Šošinsu. 1. natis. Ljubljana: Cangura.com, 2012. 85 str. ISBN 978-961-6769-30-3. [COBISS.SI-ID 260698880]

1108. SCAGLIONE, Carolina. Che : un hombre nuevo = Che : novi človek. [Črni Vrh nad Idrijo]: Demiurg, 2011, p 2010. 1 video DVD (ca 129 min), barve in č-b, zvok (Dolby digital 2.0).http://www.imdb.com/title/tt1736558/. [COBISS.SI-ID 1099249246]

1109. SCARROW, Simon. Centurion. 1. izd. Tržič: Učila International, 2012. 429 str. ISBN 978-961-00-1581-9. [COBISS.SI-ID 261686784]

1110. SCHARANG, Michael. Komedija staranja : roman. 1. izd. Celovec: Mohorjeva, 2012. 211 str. ISBN 978-3-7086-0668-2. [COBISS.SI-ID 263876864]

1111. SCHIFF, Stacy. Kleopatra : življenjepis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012. 367 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-01-2077-3. [COBISS.SI-ID 258935040]

1112. SCHMIDT, Matjaž. Obisk s planeta Beta, (Zbirka Minimundus), (Posebna izdaja revije Stripburger). Ljubljana: Forum, 2012. [69] str., ilustr. ISBN 978-961-6553-53-7. [COBISS.SI-ID 261028352]

1113. SCHUBERT, Franz. Symphonies No. 5 & No. 8, “Unfinished”, (Eternal classics, [5], 16 CD). Enfield, England: Prism Leisure, cop. 1997. 1 CD (ca 72 min), DDD, stereo. [COBISS.SI-ID 185852]

1114. SCHULTE, Thorsten. Rešite svoje premoženje, kupite srebro. 1. izd. Tržič: Učila International, 2012. 195 str., ilustr. ISBN 978-961-00-1550-5. [COBISS.SI-ID 261138432]

1115. SCHUSTER, Klaus. Se ne greš več? : več veselja in motivacije v menedžmentu. 1. natis. Ljubljana: Delo, 2012. 205 str., ilustr. ISBN 978-961-6570-48-0. [COBISS.SI-ID 262024192]

1116. DELANEY, John. Scooby-Doo, Duhovi so med nami!. Ljubljana: Alica, 2012. 58 str., ilustr. ISBN 978-961-6834-80-3. ISBN 978-961-6834-87-2. [COBISS.SI-ID 261031680]

1117. Sedamdeset i dva dana = 72 dni = 72 days. Škofljica: Blitz Film & Video Distribution, 2011, p 2010. 1 video DVD (ca 93 min), barve, zvok (Dolby digital 2.0, 5.1). [COBISS.SI-ID 15258162]

1118. SEDMAK, Bojan. Tisto, (Knjižna zbirka Piramida). Maribor: Litera, 2012. 137 str. ISBN 978-961-6780-62-9. [COBISS.SI-ID 69274625]

1119. SEJRANOVIĆ, Bekim. Lepši konec. 1. izd. Ljubljana: Arsem, 2012. 249 str. ISBN 978-961-92923-5-8. [COBISS.SI-ID 260287744]

1120. SEKOLONIK, Marta. Let metuljev. Ljubljana: Sekom grafika, 2011. 23, 23 str., ilustr. ISBN 978-961-269-444-9. [COBISS.SI-ID 255894272]

1121. SELZNICK, Brian. Dežela čudes : roman v besedi in sliki. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012. 637 str., ilustr. ISBN 978-961-01-2093-3. [COBISS.SI-ID 261083648]

1122. SEVER, Leopold. Vedre dogodivščine na kakó — : 88 zgodb z bolj vesele plati. Ivančna Gorica: Turistično društvo, 2011. 184 str., ilustr. ISBN 978-961-269-433-3. [COBISS.SI-ID 255675904]

1123. SEVER, Nina. Zbirka zgodb izpod Zurnizipa ali pa kar tako. 1. izd. Celje: Ninovela, 2012. 502 str. ISBN 978-961-93279-0-6. [COBISS.SI-ID 260823808]

1124. SHARMA, Robin Shilp. Voditelj brez naziva : moderna pripoved o tem, kako resnično uspeti v poslu in v življenju. 1. izd. Tržič: Učila International, 2012. 222 str. ISBN 978-961-00-1515-4. [COBISS.SI-ID 260571904]

1125. Sherlock Holmes. [Ljubljana]: Con film, [2010], posneto 2009. 1 video DVD (122 min, 52 sek), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). [COBISS.SI-ID 14459186]

1126. Sherlock Holmes : a game of shadows = [Sherlock Holmes : igra senc]. Ljubljana: Con film, 2012, p 2011. 1 video DVD (ca 123 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). http://www.imdb.com/title/tt1515091/. [COBISS.SI-ID 1099726174]

1127. SHIMOFF, Marci, KLINE, Carol. Ljubezen kar tako : sedem korakov do pristne brezpogojne ljubezni. 1. izd. Tržič: Učila International, 2012. 392 str. ISBN 978-961-00-1526-0. [COBISS.SI-ID 260775168]

1128. SHTEYNGART, Gary. Superžalostna resnična ljubezenska zgodba. 1. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2011. 358 str. ISBN 978-961-231-838-3. [COBISS.SI-ID 259693824]

1129. Si ti moja mamica?, Mala račka. 1. izd. Tržič: Učila International, 2012. 1 kartonka, ilustr. ISBN 978-961-00-1440-9. [COBISS.SI-ID 258663680]

1130. Si ti moja mamica?, Mali severni medvedek. 1. izd. Tržič: Učila International, 2012. 1 kartonka, ilustr. ISBN 978-961-00-1439-3. [COBISS.SI-ID 258664448]

1131. Si ti moja mamica?, Mali tiger. 1. izd. Tržič: Učila International, 2012. 1 kartonka, ilustr. ISBN 978-961-00-1442-3. [COBISS.SI-ID 258664192]

1132. Si ti moja mamica?, Mali zajček. 1. izd. Tržič: Učila International, 2012. 1 kartonka, ilustr. ISBN 978-961-00-1441-6. [COBISS.SI-ID 258663168]

1133. SILA, Aleš. Pustolovci, Skrivnosti dvoglavega krilatega leva. 1. natis. Izola: Ark, 2012. 149 str., ilustr. ISBN 978-961-92680-9-4. [COBISS.SI-ID 260115968]

1134. SIMČIČ, Zorko. Trije muzikantje ali Povratek Lepe Vide. Gorica: Goriška Mohorjeva družba, 2003. 125 str., ilustr. ISBN 88-87407-40-1. [COBISS.SI-ID 126536448]

1135. SIMON, Francesca. Grozni Gašper, Dinozavri, (Zbirka Grozni leksikon). 1. izd. Tržič: Učila International, 2012. 111 str., ilustr. ISBN 978-961-00-1577-2. [COBISS.SI-ID 261660928]

1136. SIMON, Francesca. Grozni Gašper, Šport, (Zbirka Grozni leksikon). 1. izd. Tržič: Učila International, 2012. 109 str., ilustr. ISBN 978-961-00-1578-9. [COBISS.SI-ID 261661184]

1137. SIMON, Francesca. Grozni Gašper, Telo, (Zbirka Grozni leksikon). 1. izd. Tržič: Učila International, 2012. 94 str., ilustr. ISBN 978-961-00-1576-5. [COBISS.SI-ID 261660416]

1138. SIMON, Francesca. Pomagam Herkulu. Jezero: Morfem, 2012. 126 str., ilustr. ISBN 978-961-6840-54-5. [COBISS.SI-ID 261791232]

1139. SIMONIŠEK, Robert. Slovenska secesija. Ljubljana: Slovenska matica, 2011. 374 str., ilustr. ISBN 978-961-213-218-7. [COBISS.SI-ID 259881984]

1140. SIMONITI, Barbara. Močvirniki : zgodbe iz Zelene Dobrave. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012. 294 str., ilustr. ISBN 978-961-01-2226-5. [COBISS.SI-ID 263887360]

1141. SIMONITI, Barbara. Voda, (Zbirka Apokalipsa, 52). Ljubljana: KUD Apokalipsa, 2012. 81 str. ISBN 978-961-6644-96-9. [COBISS.SI-ID 260026368]

1142. SIMONITI, Veronika. Hudičev jezik, (Zbirka Prišleki). Ljubljana: LUD Literatura, 2011. 149 str. ISBN 978-961-6717-65-6. [COBISS.SI-ID 259603968]

1143. ZUPAN, Anka (ur.), TURK ŠKRABA, Mira (ur.). Zbornik prispevkov 2000. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2000. 213 str., ilustr. ISBN 961-234-239-3. [COBISS.SI-ID 105944576]

1144. SIRK, Darinka. Devetindevetdeset meštirjev – sto mižerij : izročilo o briški rokodelski ustvarjalnosti. Dobrovo: samozal. D. Sirk, 2012. 218 str., ilustr. ISBN 978-961-276-383-1. [COBISS.SI-ID 260790528]

1145. SIVEC, Ivan. Moj ljubljeni Tartini. Kamnik: Ico, 2012. 256 str., ilustr. ISBN 978-961-6868-07-5. [COBISS.SI-ID 260604928]

1146. SIVEC, Ivan. Ognjeni ruj : roman o družini Jakomin 1914-1917, (Zbirka Slovenska zgodovina, št. 1). Kamnik: Ico, 2011. 320 str. ISBN 978-961-6287-92-0. [COBISS.SI-ID 255225088]

1147. SIVEC, Ivan. Zelena solza : roman o družini Jakomin 1917-1920, (Zbirka Slovenska zgodovina, št. 2). Kamnik: Ico, 2011. 336 str. ISBN 978-961-6287-93-7. [COBISS.SI-ID 255224832]

1148. SIVEC, Ivan. Zgodbe iz peska : po Avstraliji po poteh zadnjega Aboridžina, (Zbirka Srce je popotnik, št. 8). Ljubljana: Ico, 2012. 128 str., ilustr. ISBN 978-961-6868-00-6. [COBISS.SI-ID 256893184]

1149. SKUBIC, Andrej E.. Koliko si moja, (Knjižna zbirka Žepna Beletrina). Ljubljana: Študentska založba, 2011. 327 str. ISBN 978-961-242-366-7. [COBISS.SI-ID 255739904]

1150. SKVARČA, Lojze. V svetlobi zarje, (Zlatorogova knjižnica, 31). Ljubljana: Lovska zveza Slovenije, 2005. 153 str., fotogr. ISBN 961-91731-0-4. [COBISS.SI-ID 223660032]

1151. Slaščice za otroke, (Zlata vredni recepti). Ljubljana: Grahovac, 2011. 62 str., ilustr. ISBN 978-961-6880-15-2. [COBISS.SI-ID 259065856]

1152. SLOKAR, Rajko. Ščebet v vojni. Nova Gorica: Ma-no, 2006. 195 str. ISBN 961-91739-1-0. [COBISS.SI-ID226891264]

1153. ŠTEPEC, Marko, SVOLJŠAK, Petra, SEDMAK, Drago, BUDKOVIČ, Tomaž, SIMIĆ, Marko, CIMPRIČ, Željko, MARTINČIČ, Vanja, ŠIMAC, Miha, BOBIČ, Pavlina. Slovenci + prva svetovna vojna 1914-1918. Ljubljana: Muzej novejše zgodovine Slovenije, 2010. 103 str., ilustr. ISBN 978-961-6665-10-0. [COBISS.SI-ID 253219072]

1154. Kazenski zakonik (KZ-1) : z novelama KZ-1A in KZ-1B. 1. natis. Ljubljana: GV založba, 2012. 537 str. ISBN 978-961-247-208-5. [COBISS.SI-ID 260361728]

1155. Zakon o kazenskem postopku (ZKP) z novelo ZKP-K. 1. natis. Ljubljana: GV založba, 2012. 517 str. ISBN 978-961-247-204-7. [COBISS.SI-ID 259759616]

1156. KOKALJ KOČEVAR, Monika, TOMINŠEK PEROVŠEK, Mateja (ur.), JEZERNIK, Božidar (ur.), HUDALES, Jože (ur.). Slovenke v dobi moderne. Ljubljana: Muzej novejše zgodovine Slovenije, 2012. 143 str., ilustr. ISBN 978-961-6665-17-9. [COBISS.SI-ID 260527872]

1157. GLAVAN, Mihael (ur.), KURENT, Andrej (ur.), OSTERMAN, Jože (ur.), PELHAN, Sergij (ur.), ROGELJ, Janez (ur.), STIPANIČ, Anton (ur.). Rodna gruda : zbornik ob 60 letnici. Ljubljana: Slovenska izseljenska matica, 2011. 156 str., ilustr. ISBN 978-961-90005-9-5. [COBISS.SI-ID 258970112]

1158. BERGER, Aleš (ur.), SCHMIDT, Goran (ur.). Slovenska kratka erotična proza, (Knjižna zbirka Beletrina). Ljubljana: Študentska založba, 2002. 513 str. ISBN 961-6356-84-4. [COBISS.SI-ID 119011584]

1159. ŠKOFIC, Jožica. Slovenski lingvistični atlas. 1, Človek (telo, bolezni, družina), (Zbirka Jezikovni atlasi). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2011. 2 zv., ilustr. ISBN 978-961-254-357-0. [COBISS.SI-ID 259889664]

1160. GUČEK, Aleš, TERČELJ, Andrej, KORDEŽ, Milena, GIACOMELLI, Oto, MUHIČ, Doroteja, MAKUC, Vlado, BEDRAČ, Gorazd, SUPEJ, Matej, ŠTURM, Roman, BATAGELJ, Borut, VIDEMŠEK, Mateja, KORDIŠ, Iztok, LEŠNIK, Blaž, BEDNAŘIK, Nina, BOKAL, Ljudmila, BOKAL, Ljudmila (ur.). Slovenski smučarski slovar, (Zbirka Slovarji). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2011. 413 str., ilustr. ISBN 978-961-254-341-9. [COBISS.SI-ID 259302400]

1161. SMALLMAN, Steve. Moj očka. 1. natis. Tržič: Učila International, 2011. [28] str., ilustr. ISBN 978-961-00-1400-3. [COBISS.SI-ID 257282560]

1162. SMAREGLIA, Celeste Sanja. Obsedena, (Projekt Z domišljijo na potep, 2011/2012). Bevke: Smar-team, 2012. 64 str. ISBN 978-961-6875-68-4. [COBISS.SI-ID 262162688]

1163. Smernice za lažje berljivo gradivo : nekaj praktičnih predlogov. Ljubljana: Zveza bibliotekarskih društev Slovenije, 2007. 46 str. ISBN 978-961-6683-00-5. [COBISS.SI-ID 233782272]

1164. SMILEVSKI, Goce. Sestra Sigmunda Freuda. 1. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2012. 284 str. ISBN 978-961-231-875-8. [COBISS.SI-ID 260575232]

1165. SMITH, David Julian. Če bi bil svet vasica : knjiga o ljudeh tega sveta. Hlebce: Zala, 2011. 32 str., ilustr. ISBN 978-961-6859-07-3. [COBISS.SI-ID 259647744]

1166. SMITH, Dennis. Vzpon historične sociologije. Ljubljana: Studia humanitatis, 2011. 414 str., ilustr. ISBN 978-961-6798-25-9. [COBISS.SI-ID 260601344]

1167. SMITH, Lisa Jane. Vampirkin dnevnik. Knj. 5, Vrnitev – somrak. 1. izd. Tržič: Učila International, 2012. 456 str. ISBN 978-961-00-1505-5. [COBISS.SI-ID 260186624]

1168. SMRDU, Andrej. Od atoma do molekule, Učbenik za kemijo v 8. razredu devetletne osnovne šole, (Svet kemije). 2. izd. po učnem načrtu iz leta 2011. Ljubljana: Jutro, 2012. 128 str., ilustr. ISBN 978-961-6746-56-4. [COBISS.SI-ID 260540928]

1169. Smrk velikan, (Smrkci, 7). Ljubljana: Grahovac, 2012. [25] str., ilustr. ISBN 978-961-6880-47-3. [COBISS.SI-ID 261054464]

1170. Smrkci in vilinci, (Smrkci, 18). Ljubljana: Grahovac, 2012. [25] str., ilustr. ISBN 978-961-6880-58-9. [COBISS.SI-ID 261059328]

1171. Smrkci v blodnjaku, (Smrkci, 9). Ljubljana: Grahovac, 2012. 28 str., ilustr. ISBN 978-961-6880-49-7. [COBISS.SI-ID 261055232]

1172. Smrkci, Velika knjiga povesti 2. Ljubljana: Grahovac, 2012. [124] str., ilustr. ISBN 978-961-6880-59-6. [COBISS.SI-ID 261064960]

1173. Smrkčevo petje, (Smrkci, 17). Ljubljana: Grahovac, 2012. [25] str., ilustr. ISBN 978-961-6880-57-2. [COBISS.SI-ID 261059072]

1174. Smrketina prijateljica, (Smrkci, 11). Ljubljana: Grahovac, 2012. 28 str., ilustr. ISBN 978-961-6880-51-0. [COBISS.SI-ID 261056000]

1175. SNYDER, Michael A.. Končno siti. 1. izd. Maribor: Videotop, 2011. 226 str., ilustr. ISBN 978-961-6863-14-8. ISBN 978-961-6863-15-5. [COBISS.SI-ID 259706112]

1176. SODJA, Franc. Pisma mrtvemu bratu, (Izbrani spisi, 1). Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2012. 406 str. ISBN 978-961-218-975-4. [COBISS.SI-ID 258171392]

1177. SODJA, Franc. Pred vrati pekla, (Izbrani spisi, 2). Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2012. 181 str. ISBN 978-961-218-976-1. [COBISS.SI-ID 258171648]

1178. SOKOLOV, Vladimir. Naravno zdravljenje, Diabetes. Ljubljana: Begen, 2012. 87 str. [COBISS.SI-ID15739701]

1179. Solate, (Zlata vredni recepti). Ljubljana: Grahovac, 2012. 62 str., ilustr. ISBN 978-961-6880-21-3. [COBISS.SI-ID 259939840]

1180. Solate : zabavno, enostavno. 1. izd. Ljubljana: DZS, 2011. 96 str., fotogr. ISBN 978-961-02-0265-3. [COBISS.SI-ID 257508096]

1181. Solomon Kane. Škofljica: Blitz film & video distribution, 2011, p 2009. 1 video DVD (ca 100 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0). http://www.imdb.com/title/tt0970452/. [COBISS.SI-ID 1099494238]

1182. SOMEREN, Lex van. Traumreise für die Seele : 2009 live in Berlin. Berlin: Ayam, p, cop. 2010. 1 video DVD-ja (ca 150 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). [COBISS.SI-ID 15945874]

1183. Something borrowed = Nekaj sposojenega. [Škofljica]: Blitz Film & Video Distribution, 2011. 1 video DVD (108 min, 3 sek), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). [COBISS.SI-ID 15736626]

1184. Somewhere = Tam nekje = Koncert, (Za filmske navdušence). Ljubljana: Cinemania group, 2012. 1 video DVD (ca 212 min), barve, zvok (Dolby digital). http://www.imdb.com/title/tt1320082/. [COBISS.SI-ID1099141982]

1185. Sonce čez hribček gre : slovenske ljudske pesmi za otroke. [Kranj]: Panika Records, [2000]. 1 CD (55 min, 13 sek), stereo. [COBISS.SI-ID 11087930]

1186. KUNAVER, Dušica (ur.). Songs in American history, (Zbirka Angleščina po mavrični bližnjici). Ljubljana: samozal. D. Kunaver, 2009. 92 str., ilustr. ISBN 978-961-6179-73-7. [COBISS.SI-ID 243697920]

1187. SONNEBORN, Scott. Ugrabitev v vesolju, (Zbirka DC superjunaki, Superman). 1. izd. Ljubljana: Alica, 2012. 53 str., ilustr. ISBN 978-961-6834-73-5. [COBISS.SI-ID 260373504]

1188. BRAČIČ, Anja, CRVELIN, Rosana, MIHOVILOVIĆ, Lara, STRSOGLAVEC, Đurđa, ŠETINA, Ana. Sosedovi trdi orehi : prevajalski priročnik. 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012. 237 str., ilustr. ISBN 978-961-237-502-7. [COBISS.SI-ID 261576960]

1189. Soul sensations, (Impressions). [[London]; [Miami]]: D-Rom, [199?, 200?]. 1 CD (53 min, 56 sek), [stereo]. [COBISS.SI-ID 14537778]

1190. Source code = Izvorna koda. Škofljica: Blitz film & video distribution, 2011. 1 video DVD (ca 90 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). http://www.imdb.com/title/tt0945513/. [COBISS.SI-ID 1099534942]

1191. SPACAL, Lojze. SPACAL in Kras. Koper: Lipa, 1974. 1 zv., ilustr. [COBISS.SI-ID 4521733]

1192. SPARKS, Nicholas. Talisman. 1. izd. Tržič: Učila International, 2012. 343 str. ISBN 978-961-00-1564-2. [COBISS.SI-ID 261492480]

1193. SPARKS, Nicholas. Varno zavetje. 1. izd. Tržič: Učila International, 2012. 356 str. ISBN 978-961-00-1540-6. [COBISS.SI-ID 261077248]

1194. The special relationship = Posebni odnosi. Škofljica: Blitz Film & Video Distribution, 2010. 1 video DVD (ca 88 min), barve, zvok (Dolby digital 2.0, 5.1). [COBISS.SI-ID 1098125918]

1195. MANFREDA KOLAR, Vida (ur.), SICHERL-KAFOL, Barbara (ur.), SKRIBE-DIMEC, Darja (ur.). Specialne didaktike : kaj nas povezuje in kaj ločuje. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2011. 212 str., ilustr. ISBN 978-961-253-073-0. [COBISS.SI-ID 259523840]

1196. NEWTON, Michael (ur.). Spomini na onstranstvo : življenje med življenji, zgodbe o osebnostni preobrazbi : s primeri članov Newtonovega inštituta. 1. izd. Ljubljana: Ara, 2012. 416 str. ISBN 978-961-6861-12-0. [COBISS.SI-ID 261112576]

1197. SPREITZER, Vesna. Razvezana tišina, (Zbirka Branje, Poezija). 1. natis. Maribor: Pivec, 2011. 81 str. ISBN 978-961-6817-76-9. [COBISS.SI-ID 68847105]

1198. STADLER, Eva-Maria, WINTTERLIN, Isabel, DREU, Savina. Sivka, lepo doživetje. Ljubljana: Kmečki glas, 2012. 96 str., ilustr. ISBN 978-961-203-381-1. [COBISS.SI-ID 260263424]

1199. STANFIELD, Lesley. 100 pletenih in kvačkanih rožic : zbirka čudovitih cvetov, s katerimi polepšamo oblačila, modne dodatke in okrasne izdelke. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012. 128 str., ilustr. ISBN 978-961-01-1929-6. [COBISS.SI-ID 257844992]

1200. STANTON, Andy. Gospod Gnilc in plešoči medved, (Zbirka Gospod Gnilc, knj. 5). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012. 237 str., ilustr. ISBN 978-961-01-2158-9. [COBISS.SI-ID 259985152]

1201. STANTON, Andy. Kaj bo za večerjo, gospod Gnilc?, (Zbirka Gospod Gnilc, knj. 6). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012. 264 str., ilustr. ISBN 978-961-01-2159-6. [COBISS.SI-ID 259985664]

1202. STARC, Radovan. Zdravje in poslovna uspešnost skozi mediatcijo : izkušnje Hetema Ramadanija. 1. natis. Ljubljana: Sirius AP, 2010. 204 str. ISBN 978-961-92188-6-0. [COBISS.SI-ID 252599040]

1203. STARC, Radovan. Zdravljenje z bioenergijo po metodi Zdenka Domančića : poskus razlage : vodnik skozi metodo Zdenka Domančića. 1. natis. Ljubljana: Sirius AP, 2012. 243 str., ilustr. ISBN 978-961-93195-2-9. [COBISS.SI-ID 260142848]

1204. STARK, Rodney. Zmagoslavje razuma : kako je krščanstvo pripeljalo do svobode, kapitalizma in razcveta zahodne družbe. 1. izd. Ljubljana: Družina, 2012. 407 str. ISBN 978-961-222-883-5. [COBISS.SI-ID 260165632]

1205. Statistični letopis. [Tiskana izd.]. Ljubljana: Statistični urad Republike Slovenije: = Statistical office of the Republic of Slovenia, 1994-. ISSN 1318-5403. http://www.gov.si/zrs/slo/index.html. [COBISS.SI-ID 46866944]

1206. STATON, Joe, KARIM RODOŠEK, Ljubica. Scooby-Doo, Vesoljska groza!. Ljubljana: Alica, 2012. 55 str., ilustr. ISBN 978-961-6834-81-0. ISBN 978-961-6834-88-9. [COBISS.SI-ID 261032448]

1207. STEEL, Danielle. Vražji fant. Ig: Anu Elara, 2012. 304 str. ISBN 978-961-6778-75-6. ISBN 978-961-6778-76-3. [COBISS.SI-ID 249981440]

1208. STEER, Dugald. Mitoslovje. Ljubljana: Kres, [2012]. [30] str., ilustr. ISBN 978-961-250-024-5. [COBISS.SI-ID 237751808]

1209. STEFANOVIC, Sofija. Dinozavri : atlas z nalepkami. 1. izd. Tržič: Učila International, 2011. [29] str., ilustr. ISBN 978-961-00-1348-8. [COBISS.SI-ID 258313216]

1210. STEFANOVIC, Sofija. Vesolje : atlas z nalepkami. 1. izd. Tržič: Učila International, 2011. [29] str., ilustr. ISBN 978-961-00-1350-1. [COBISS.SI-ID 258234112]

1211. STEINBECK, John. Nebeški pašniki. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2012. ISBN 978-961-278-007-4. [COBISS.SI-ID 260507648]

1212. STEINER, Rudolf. Evolucija zavesti kot jo razkriva nauk posvetitve : trinajst predavanj, Penmaenmawru, Wales, Velika Britanija, 19.-31. avgust, 1923. Ljubljana: Garbo Unique, 2011. 244 str., ilustr. ISBN 978-961-92654-2-0. [COBISS.SI-ID 255543296]

1213. STEINER, Rudolf. Kdo duhovno vodi človeka in človeštvo? : rezultati duhovnoznanstvenih raziskovanj razvoja človeštva. Ljubljana: Garbo Unique, 2011. 97 str., ilustr. ISBN 978-961-92654-3-7. [COBISS.SI-ID255543552]

1214. STEINER, Rudolf. Prehrana in zdravje : ali je človek to, kar jé?. 1. izd. Ljubljana: Atelje Doria, 2012. 88 str., ilustr. ISBN 978-961-6881-02-9. [COBISS.SI-ID 260809984]

1215. STEINHÖFEL, Andreas. Mulca, (Zbirka Pisanice). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012. 171 str., ilustr. ISBN 978-961-01-2243-2. [COBISS.SI-ID 261069824]

1216. STELE, France. Triglav : sveta gora Slovencev. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2003. 63 str., fotogr. ISBN 86-11-16354-0. [COBISS.SI-ID 123023872]

1217. STENDHAL. Medenka, (Knjižna zbirka Beletrina). Ljubljana: Študentska založba, 2012. 426 str. ISBN 978-961-242-436-7. [COBISS.SI-ID 259709696]

1218. STIBAL, Vianna. Theta zdravljenje : odkrijte eno izmed najmogočnejših tehnik energijskega zdravljenja na svetu! : [uvod v nenavadno energijsko zdravilno tehniko]. 1. ponatis. Ljubljana: Filargo, 2012. 320 str., ilustr. ISBN 978-961-93237-3-1. [COBISS.SI-ID 261772032]

1219. STIEFVATER, Maggie. Večnost, (Zbirka Volkovi iz Mercy Fallsa, knj. 3). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012. 455 str. ISBN 978-961-01-2160-2. [COBISS.SI-ID 260613632]

1220. STIRLING, Joss. Sorodni duši. 1. izd. Hlebce: Zala, 2012. 364 str. ISBN 978-961-6859-12-7. [COBISS.SI-ID 261467904]

1221. LAATZ, Mike. 101 način za izboljšanje spomina : [igre, triki, strategije]. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. 351 str., ilustr. ISBN 978-961-01-1022-4. [COBISS.SI-ID 253640448]

1222. STOPINŠEK, Žiga. Skozi kosmate oči. 1. izd. Velike Lašče: Zavod za razvijanje ustvarjalnosti, 2011. 75 str. ISBN 978-961-92836-6-0. [COBISS.SI-ID 259519744]

1223. Stoti Smrk, (Smrkci, 10). Ljubljana: Grahovac, 2012. 24 str., ilustr. ISBN 978-961-6880-50-3. [COBISS.SI-ID 261055488]

1224. STRAŠEK, Sebastjan. Ekonomska politika. Spremenjena in dopolnjena izd. Maribor: Ekonomsko-poslovna fakulteta, 2007. 305 str., graf prikazi, tabele. ISBN 978-961-6354-57-8. [COBISS.SI-ID 58588161]

1225. Straw dogs = Slamnati psi. Škofljica: Blitz Film & Video Distribution, 2012, p 2011. 1 video DVD (ca 105 min), barve, zvok (Dolby digital 5.1). http://www.imdb.com/title/tt0999913/. [COBISS.SI-ID 1099496286]

1226. Stroj za vreme, (Smrkci, 8). Ljubljana: Grahovac, 2012. [28] str., ilustr. ISBN 978-961-6880-48-0. [COBISS.SI-ID 261054720]

1227. ŽELJEZNOV SENIČAR, Maruška (ur.). Projektno učno delo v podaljšanem bivanju : zbornik. Ljubljana: MiB, 2012. 149 str., ilustr. ISBN 978-961-92823-5-9. [COBISS.SI-ID 260542208]

1228. STUTZ, Phil, MICHELS, Barry. Orodja : spremenite probleme v pogum, samozavest in ustvarjalnost, (Zbirka Nezavedno). Brežice: Primus, 2012. 243 str. ISBN 978-961-6804-60-8. [COBISS.SI-ID 261228800]

1229. SUHADOLC, Anton. Les naših dreves in grmovnic. 1. natis. Olševek: Narava, 2012. 184 str., fotogr. ISBN 978-961-6893-01-5. [COBISS.SI-ID 261190144]

1230. Suho cvetje, (Rože & vrt). Ljubljana: Delo revije: Pisanica, 2003. 63 str., ilustr. ISBN 961-6289-49-7. [COBISS.SI-ID 122944512]

1231. SUHODOLČAN, Primož. Peter Nos in zimski smeh, (Zbirka Peter Nos). 1. izd. Ljubljana: Karantanija, 2012. [24] str., ilustr. ISBN 978-961-275-074-9. [COBISS.SI-ID 260487680]

1232. SUNZI. Umetnost vojne. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012. 157 str. ISBN 978-961-01-2345-3. [COBISS.SI-ID 260788992]

1233. Super 8. Škofljica: Blitz Film & Video Distribution, 2011. 1 video DVD (ca 107 min), barve, zvok (Dolby digital 5.1). http://www.imdb.com/title/tt1650062/. [COBISS.SI-ID 1098548318]

1234. Super učenje : valovanje morja. Ljubljana: Uoiser, 2010?. 2 CD (30 min, 45 min), [stereo]. [COBISS.SI-ID 374176]

1235. CONVARD, Didier, FALQUE, Denis, GINE, Christian, JUSSEAUME, Patrick, WACHS, Pierre, JUILLARD, André, PAUL. Sveti trikotnik. Epizoda 5, Nesramna laž, (Ekstra bumerang, 18). Celje: Risar, 2012. 48 str., ilustr. ISBN 978-961-93223-2-1. [COBISS.SI-ID 260882944]

1236. SVETINA, Ivo. Marijine pesmi : 1975-2006, (Zbirka Apokalipsa, 54). Ljubljana: KUD Apokalipsa, 2012. 62 str. ISBN 978-961-6644-94-5. [COBISS.SI-ID 260015872]

1237. SVETLOVA, Tamara. Naravno zdravljenje, Bolečina v hrbtenici : [prehrana, terapije, masaža, vaje, zdravljenje z zelišči]. Ljubljana: Begen, 2012. 88 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 8078110]

1238. SZCZYGIEŁ, Mariusz. Gottland, (Zbirka Sanje). 1. natis. Ljubljana: Sanje, 2011. 237 str. ISBN 978-961-274-030-6. [COBISS.SI-ID 257637376]

1239. ŠABEC, Robert. Rdeča pošast : [kratka proza], (Zbirka Aurora, 8). Ljubljana: KUD Apokalipsa, 2012. 167 str., ilustr. ISBN 978-961-6644-93-8. [COBISS.SI-ID 260014592]

1240. ŠAROTAR, Dušan. Ostani z mano, duša moja = Ostani z menov, düša moja : [roman], (Knjižna zbirka Med Rabo in Muro, 14). Murska Sobota: Franc-Franc; [Monošter]: Zveza Slovencev na Madžarskem, 2011. 175 str., fotogr. ISBN 978-961-255-037-0. [COBISS.SI-ID 68114433]

1241. ŠELHAUS, Edi, KOLAR, Vitka. Od mravljic do kameleona. Ljubljana: samozal. V. Kolar, 2011. 121 str., ilustr. ISBN 978-961-276-299-5. [COBISS.SI-ID 259056896]

1242. ŠEPEC, Miha, ZGAGA, Sabina. Praktikum za kazensko materialno pravo : z repetitorijem za študente. Ljubljana: Fakulteta za varnostne vede, 2012. 177 str., ilustr. ISBN 978-961-6821-24-7. [COBISS.SI-ID261218560]

1243. ŠIMAC, Miha, KEBER, Katarina. “Patriae ac humanitati” : zdravstvena organizacija v zaledju soške fronte, (Thesaurus memoriae, Opuscula, 2). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2011. 222 str., ilustr. ISBN 978-961-254-344-0. [COBISS.SI-ID 259259648]

1244. ŠIMENC, Mitja. Kreativna zgodovina (minulih dni), (Zbirka Ekslibris). Grosuplje: Ekslibris, cop. 2011. 102 str. ISBN 978-961-6838-08-5. [COBISS.SI-ID 254242816]

1245. ŠIŠKIN, Mihail. Učna ura kaligrafije, (Knjižna zbirka Žepna Beletrina). Ljubljana: Študentska založba, 2012. 71 str. ISBN 978-961-242-466-4. [COBISS.SI-ID 260075776]

1246. ŠKOBERNE, Biljana. Idrijska čipka, (Zbirka Polžki). 1. izd. Tržič: Loreda, 2012. [42] str., ilustr. ISBN 978-961-93110-3-5. [COBISS.SI-ID 258671104]

1247. ŠKOBERNE, Biljana. Skok čez kožo, (Zbirka Polžki). 1. izd. Tržič: Loreda, 2012. [42] str., ilustr. ISBN 978-961-93110-6-6. [COBISS.SI-ID 260591616]

1248. ŠKOBERNE, Primož. Telesna inteligenca. Ljubljana: CDK – Zavod za izobraževanje, vzgojo, razvoj in kulturo, 2008. 193 str., ilustr. ISBN 978-961-6714-02-0. [COBISS.SI-ID 237890560]

1249. ŠKOF, Anita. Zaveza v duši, (Zbirka Spomini srca, 1). Ljubljana: Keter – Center Boga, 2012. 219 str. ISBN 978-961-90966-9-7. [COBISS.SI-ID 260169728]

1250. ŠKOF, Jožef. Rop, recesija, lakota : kriza vladanja. Ljubljana: samozal., 2012. 155 str. ISBN 978-961-276-355-8. [COBISS.SI-ID 260413184]

1251. ŠKOFIČ-MAURER, Eva. Miha — in krava in trava, (Zbirka M). 1. izd. Ljubljana: Karantanija, 2012. [34] str., ilustr. ISBN 978-961-275-073-2. [COBISS.SI-ID 260487168]

1252. ŠKULJ, Edo. Škocjani in cerkve sv. Kancijana : ob srečanju Škocjanov 2012. 1. izd. Škocjan: Krajevna skupnost, 2012. 144 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 261098496]

1253. ŠMALC, Andrej, MÜLLER, Jakob, GLAVIČ, Peter, SPANRING, Jože, ŽELE, Andreja (ur.). Slovensko tehniško izrazje : jezikovni priročnik. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2011. 320 str., ilustr. ISBN 978-961-254-358-7. [COBISS.SI-ID 260151552]

1254. ŠORLI, Ljubka, BRECELJ, Marijan (ur.). Izbrane pesmi. Trst: Mladika; Gorica: Goriška Mohorjeva družba, 2010. 180 str. ISBN 978-88-7342-144-3. ISBN 978-88-96632-03-1. [COBISS.SI-ID 3969260]

1255. ŠORN, Živa. Mamamorfoza ali Sarina popolna preobrazba. 1. izd. Radovljica: Didakta, 2012. 216 str. ISBN 978-961-261-264-1. ISBN 978-961-261-266-5. [COBISS.SI-ID 263762432]

1256. BERČIČ, Herman, SILA, Boris, TUŠAK, Matej, SEMOLIČ, Andreja. Šport v obdobju zrelosti. Ljubljana: Fakulteta za šport, Inštitut za šport, 2001. 210 str., tabele. ISBN 961-6405-11-X. [COBISS.SI-ID 116799232]

1257. KOVAČ, Marjeta, JURAK, Gregor, STARC, Gregor, LESKOŠEK, Bojan, STREL, Janko. Športnovzgojni karton : diagnostika in ovrednotenje telesnega in gibalnega razvoja otrok in mladine v Sloveniji. Ljubljana: Fakulteta za šport, 2011. 83 str., ilustr. ISBN 978-961-6843-21-8. [COBISS.SI-ID 259671552]

1258. Filmski almanah, (Zbirka Mladina almanahi). ŠTEFANČIČ, Marcel. Ljubljana: Mladina: Mihelač, 1992-. ISSN 1318-2455. [COBISS.SI-ID 28587520]

1259. ŠTEFANČIČ, Marcel. Zadnji blišč somraka : vzpon in propad ideologije prostega trga, (Zbirka Angažirano). 1. natis. Ljubljana: UMco, 2011. 394 str. ISBN 978-961-6803-24-3. [COBISS.SI-ID 257240320]

1260. ŠTEFANEC, Vladimir P.. Viktor Jelen, sanjač, (Zbirka Nova slovenska knjiga). Ljubljana: Mladinska knjiga, 2002. 265 str. ISBN 86-11-16309-5. [COBISS.SI-ID 118126592]

1261. ŠTEINBAUER, Zoran. Izgubljeni gozd, (Zbirka Bisernice). 1. izd. Dob pri Domžalah: Miš, 2012. 243 str. ISBN 978-961-272-074-2. [COBISS.SI-ID 260186880]

1262. ŠTEPEC, Dušan, GERIĆ, Dunja, ČUFAR, Katarina. Kozolec na prepihu časa : Simončičev toplar v Bistrici na Dolenjskem, (Vestnik, 22). Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2011. 132 str., 3 zganj. pril., ilustr. ISBN 978-961-6420-84-6. [COBISS.SI-ID 260173568]

1263. ŠTERBENC, Primož. Zahod in muslimanski svet : akcije in reakcije, (Knjižna zbirka Mednarodni odnosi, Monografije). Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2011. 342 str. ISBN 978-961-235-565-4. ISBN 978-961-235-566-1. http://www.fdv.uni-lj.si/zalozba/edostop.asp. [COBISS.SI-ID 259273216]

1264. ŠTERK, Jure. Dnevnik zadnje plovbe. 2. izd. Ljubljana: A.A.C. Productions, 2012. 379 str., ilustr. ISBN 978-961-269-669-6. [COBISS.SI-ID 261230848]

1265. ŠTERN, Artur. Ne predaleč od epicentra : izbranih 125 kolumen : 1999-2006. Sežana: KTD Vrabec, 2008. 288 str. ISBN 978-961-92162-1-7. [COBISS.SI-ID 237627392]

1266. ŠTUHEC, Ivan. Veter v megli : komentarji in predavanja, 2000-2012. 1. izd. Ljubljana: Družina, 2012. 334 str. ISBN 978-961-222-892-7. [COBISS.SI-ID 260837120]

1267. ŠTURM, Milica. Aforizmi in domislice. Ljubljana: Nova revija, 2011. [36] str. ISBN 978-961-6580-94-6. [COBISS.SI-ID 259271168]

1268. ŠULER, Aleš. Spoznajmo Internet, (Naj ostane preprosto!). 1. izd. Šempeter pri Gorici: Flamingo, 2012. 56 str., ilustr. ISBN 961-6176-94-3. [COBISS.SI-ID 13864246]

1269. ŠULER, Aleš. Spoznajmo Visual Basic.NET 2010, (Naj ostane preprosto!). 1. izd. Šempeter pri Gorici: Flamingo, 2012. 80 str., ilustr. ISBN 961-6176-95-1. [COBISS.SI-ID 13864502]

1270. ŠURC, Matej, ZGAGA, Blaž. V imenu države : trilogija. Knj. 1, Odprodaja, (Zbirka Sanje, Dokumenta). 1. izd. Ljubljana: Sanje, 2011. 350 str., ilustr. ISBN 978-961-274-065-8. [COBISS.SI-ID 256295680]

1271. ŠURC, Matej, ZGAGA, Blaž. V imenu države : trilogija. Knj. 3, Prikrivanje, (Zbirka Dokumenta). 1. izd. Ljubljana: Sanje, 2012. 510 str., ilustr. ISBN 978-961-274-067-2. [COBISS.SI-ID 261187328]

1272. ŠVAJNCER, Marija. Vpogled v azijsko duhovnost, (Mednarodna knjižna zbirka Zora, 88). Maribor: Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta: Univerzitetna založba, 2012. 293 str. ISBN 978-961-6656-86-3. [COBISS.SI-ID 69665281]

1273. TACER, Aleš. Lačna ježka, (Zbirka Palačinka, 15). Maribor: Mariborska literarna družba, 2012. [28] str., ilustr. ISBN 978-961-6850-13-1. [COBISS.SI-ID 68830465]

1274. TACER, Aleš. Zlati ključ, (Zbirka Antares, 40). Maribor: Mariborska literarna družba, 2012. 128 str. ISBN 978-961-6483-01-8. [COBISS.SI-ID 68829953]

1275. TAIT, Noel. Žuželke in pajki, (Zbirka Pustolovec). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012. 64 str., ilustr. ISBN 978-961-01-1948-7. [COBISS.SI-ID 258602240]

1276. CORNWEL-SMITH, Philip. Tajska, (Svetovni popotnik). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012. 528 str., ilustr. ISBN 978-961-01-1872-5. [COBISS.SI-ID 257178624]

1277. The tales of Jack Frost = Pravljica o Jakcu Mrazu. Ljubljana: Con, 2005, p 1996. 1 video DVD (PAL, regija 2)(60 min), barve, zvok (Dolby Digital 2.0). [COBISS.SI-ID 9259429]

1278. Tamara Drewe. Ljubljana: Karantanija cinemas, 2011, p 2010. 1 video DVD (ca 107 min), barve, zvok (Dolby stereo 2.0). http://www.imdb.com/title/tt1486190/. [COBISS.SI-ID 1098478174]

1279. TAMARO, Susanna. Čarobni krog. 1. natis. Nova Gorica: Eno, 2012. 184 str., ilustr. ISBN 978-961-6359-54-2. [COBISS.SI-ID 260073728]

1280. TAMARO, Susanna. Za vedno. 1. natis. Nova Gorica: Eno, 2012. 183 str., ilustr. ISBN 978-961-6359-73-3. ISBN 978-961-6359-74-0. ISBN 978-961-6359-75-7. http://itunes.apple.com/us/genre/books/id38?mt=11,http://www.amazon.com. [COBISS.SI-ID 261613312]

1281. TAN, Shaun. Rdeče drevo. Ljubljana: Ebesede, 2012. [38] str., ilustr. ISBN 978-961-6693-83-7. [COBISS.SI-ID 261117696]

1282. Tangled = Zlatolaska. Ljubljana: Con film, 2011, p 2010. 1 video DVD (ca 96 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). [COBISS.SI-ID 1097880158]

1283. TASEVSKI, Saša. Moč žive hrane : okusno presnojedstvo za vsak dan. 1. slovenska izd. Ljubljana: Kreare, društvo za razvoj človeških vrednot, 2011. 190 str., ilustr. ISBN 978-961-93163-0-6. [COBISS.SI-ID 257986816]

1284. GOSTENČNIK, Nina (ur.), FRAS, Ivan (ur.). Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja : arhivistika in informatika : zbornik mednarodne konference, [Radenci, 28.-30. marec 2012], (Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja, 11). Maribor: Pokrajinski arhiv: = Regional Archives, 2012. 661 str., ilustr. ISBN 978-961-6507-45-5. [COBISS.SI-ID 68576513]

1285. BERNARD, Pierre, PREDAN, Barbara (ur.). Tekmovanje, Klimatske spremembe : Jakopičeva galerija Ljubljana, 16. maj – 14. junij 2009 = Competition, Climate change : Jakopič Gallery, Ljubljana, May 16 – June 14, 2009. Ljubljana: Fundacija Brumen, 2009. 173 str., ilustr. ISBN 978-961-91699-6-4. [COBISS.SI-ID245071616]

1286. Teliček in veliko presenečenje. 1. izd. Tržič: Učila International, 2011. 1 kartonka, ilustr. ISBN 978-961-00-1446-1. [COBISS.SI-ID 258684416]

1287. TEPEŠ, Miran. Proti soncu. Ljubljana: samozal. M. Tepeš, 2012. 318 str., ilustr. ISBN 978-961-276-360-2. [COBISS.SI-ID 260522752]

1288. TERČIČ, Alenka. Igraje v življenje : predstavite svojim otrokom življenjske nauke s pomočjo zanimivih iger za vso družino. 1. ponatis. Ljubljana: Alte 3, 2012. 112 str., ilustr. ISBN 978-961-269-553-8. [COBISS.SI-ID261194752]

1289. TERŠAR, Igor. Upravljanje kulturnih dejavnosti v Sloveniji : primerjalni pristop. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2012. 125 str. ISBN 978-961-235-437-4. [COBISS.SI-ID 257227776]

1290. TERTULLIANUS, MARINČIČ, Marko (ur.). Spisi. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2011. 205 str. ISBN 978-961-241-605-8. [COBISS.SI-ID 259550976]

1291. Testenine : zabavno, enostavno. 1. izd. Ljubljana: DZS, 2011. 96 str., fotogr. ISBN 978-961-02-0268-4. [COBISS.SI-ID 257224192]

1292. 30 minutes or less = V manj kot pol ure. Škofljica: Blitz Film & Video Distribution, 2012, p 2011. 1 video DVD (ca 80 min), barve, zvok (Dolby digital 5.1). http://www.imdb.com/title/tt1622547/. [COBISS.SI-ID1099302750]

1293. THOMAS, Valérie. Vse najboljše, Winnie!, (Zbirka Čarovnica Winnie). 1. natis. Hoče: Skrivnost, 2012. [25] str., ilustr. ISBN 978-961-6793-57-5. [COBISS.SI-ID 256898304]

1294. THOMAS, Valérie. Winnie v vesolju, (Zbirka Čarovnica Winnie). 1. natis. Hoče: Skrivnost, 2012. [25] str., ilustr. ISBN 978-961-6793-56-8. [COBISS.SI-ID 256898048]

1295. Thor. Škofljica: Blitz Film & Video Distribution, 2011. 1 video DVD (ca 110 min), barve, zvok (Dolby digital 5.1). http://www.imdb.com/title/tt0800369/. [COBISS.SI-ID 1098356574]

1296. TILDEN, John Henry. Temeljni vzrok bolezni : zastrupitev krvi ali toksemija. 1. natis. Vojnik: Zavod Preporod, zavod za zdrav življenjski slog in samouresničitev, 2011. 91 str. ISBN 978-961-92731-2-8. [COBISS.SI-ID 255126784]

1297. Tim. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 1962-. ISSN 0040-7712. [COBISS.SI-ID 16199170]

1298. ŠTEPEC, Marko, BALKOVEC, Bojan, CINDRIČ, Alojz, LAZAREVIĆ, Žarko, PAVLIN, Tomaž, PEROVŠEK, Jurij, SAVENC, Barbara, ŠUŠTAR, Branko. 1918-1941. Ljubljana: Muzej novejše zgodovine Slovenije, 2011. 118 str., ilustr. ISBN 978-961-6665-14-8. [COBISS.SI-ID 259249664]

1299. TITAN, Štefan. Igraš se s svojimi ustnicami : pesmi, (Posebna zbirka, knj. 5). Ljubljana: KUD Lema, 2012. 92 str., ilustr. ISBN 978-961-6879-11-8. [COBISS.SI-ID 260225792]

1300. TODOROV, Tzvetan. Totalitarna izkušnja. 1. izd. Maribor: Hiša knjig, Založba KMŠ, 2012. 74 str. ISBN 978-961-6744-49-2. [COBISS.SI-ID 69148673]

1301. TOLVE, Luca di. Bil sem gej. Ljubljana: Emanuel, 2012. 276 str. ISBN 978-961-93026-9-9. [COBISS.SI-ID260717056]

1302. Tom and Jerry in the dog house = Tom in Jerry in pasje življenje. Ljubljana: Con film, 2012. 1 video DVD (ca 152 min), barve, zvok (Dolby digital 2.0). [COBISS.SI-ID 1099340126]

1303. Tom and Jerry : zapeljive dogodivščine, (Classic collection, Vol. 5, Št. 5). Ljubljana: Con film, 2009. 1 video DVD (ca 88 min), barve, zvok (Dolby Digital 1.0). [COBISS.SI-ID 1224907]

1304. Tom and Jerry. Vol. 4 = Tom in Jerry, (Classic collection, Vol. 4, Št. 4). Ljubljana: Con film, 2006, p 2003. 1 video DVD (ca 90 min), barve, zvok (Dolby Digital). [COBISS.SI-ID 14239801]

1305. Tom and Jerry. Vol. 5 = Tom in Jerry, (Classic collection, Vol. 5, Št. 5). Ljubljana: Con film, 2006, p 2003. 1 video DVD (ca 88 min), barve, zvok (Dolby Digital). [COBISS.SI-ID 14240057]

1306. TOMASI, Ettore. Ciceria e Monte Maggiore : l’Istria Bianca dalla Carsia al Quarnero : itinerari, natura e storia tra i Monti della Vena e i Monti Caldiera : (Čičarija, Ćićarija e Učka), (Andar de bora). Trieste: Transalpina, 2012. 327 str., ilustr., zvd. ISBN 978-88-88281-14-8. [COBISS.SI-ID 4580588]

1307. TOMŠIČ, Marjan. Uroki polne lune, (Knjižna zbirka Beletrina). Ljubljana: Študentska založba, 2008-2013. 3 zv. ISBN 978-961-242-156-4. ISBN 978-961-242-263-9. ISBN 978-961-242-546-3. [COBISS.SI-ID238299392]

1308. Torte, pite in kolači, (Zlata vredni recepti). Ljubljana: Grahovac, 2011. 62 str., ilustr. ISBN 978-961-6880-14-5. [COBISS.SI-ID 259065600]

1309. TOŠ, Marjan, ERHATIČ ŠIRNIK, Romana (ur.). Sto let v kraljestvu zlatoroga : [1907, Slovenski lovski klub – Slovensko lovsko društvo – Lovska zveza Slovenije, 2007], (Zlatorogova knjižnica, 31). Ljubljana: Lovska zveza Slovenije, 2007. 149 str., ilustr. ISBN 978-961-91731-3-8. [COBISS.SI-ID 234678528]

1310. TOŠ, Marjan, AVSENIK NABERGOJ, Irena (ur.), LUTHAR, Oto (ur.). Zgodovinski spomin na prekmurske Jude. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2012. 295 str., ilustr. ISBN 978-961-254-353-2. [COBISS.SI-ID259592192]

1311. TOWNSEND, Kelly J.. Skozi nosečnost z Jezusom : [vodnik za srečen porod], (Zbirka Božje okolje). 1. izd. Ljubljana: Družina, 2011. 305 str., ilustr. ISBN 978-961-222-849-1. [COBISS.SI-ID 256763904]

1312. TRAMPUŽ, Katjuša. Smeholovčki. 1. natis. Ljubljana: Alba 2000, 2011. 38 str., ilustr. ISBN 978-961-6668-38-5. [COBISS.SI-ID 257068032]

1313. Travel songs. [Manchester]: Global Journey, [2005], 2008. 1 CD (36 min, 31 sek), [stereo]. [COBISS.SI-ID 14531122]

1314. Travelling Melodies : a vibrant collection of music to enjoy while on the go, (Baby Einstein). [G. Britain?]: The Baby Einstein Company: Walt Disney Records: EMI Records, cop. 2006. 1 CD (33 min, 37 sek), [stereo]. [COBISS.SI-ID 2084324]

1315. TREBAR, Andrej. Kreativno snovanje novih proizvodov in storitev : (uvod v teorijo inventivnega reševanja problemov-TRIZ). Ljubljana: Slovensko združenje za kakovost in odličnost, 2010. 232 str., ilustr. ISBN 978-961-92534-2-7. [COBISS.SI-ID 252397824]

1316. TREMAIN, Rose. Trenutek odločitve. 1. izd. Tržič: Učila International, 2012. 304 str. ISBN 978-961-00-1594-9. [COBISS.SI-ID 261950720]

1317. TRIFONOV, Jurij Valentinovič. Hiša na nabrežju, (Nova znamenja). Maribor: Litera, 2012. 193 str. ISBN 978-961-6780-61-2. [COBISS.SI-ID 69274369]

1318. Trije prašički : interaktivna knjiga z magnetki. 1. natis. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2012. 1 kartonka z magnetki, ilustr. ISBN 978-961-251-317-7. [COBISS.SI-ID 259512064]

1319. Trnovo robidovje, (Brambly hedge). Vojnik: Cenex: [Fivia], [2010], p 1996-1999. 4 video DVD-jev (50 min, 3 sek ; 50 min, 3 sek ; 50 min 4 sek ; 50 min, 7 sek), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). [COBISS.SI-ID15739186]

1320. TROBIŠ, Smiljan. Pisanje kot terapija. 1. izd. Novo mesto: Udarni list, 2011. 89 str., fotogr. ISBN 978-961-92976-1-2. [COBISS.SI-ID 254458112]

1321. Trojanski Smrk, (Smrkci, 16). Ljubljana: Grahovac, 2012. [25] str., ilustr. ISBN 978-961-6880-56-5. [COBISS.SI-ID 261057280]

1322. The troll hunter = Lovec na trole. Škofljica: Blitz film & video distribution, 2011, p 2010. 1 video DVD (ca 99 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0). http://www.imdb.com/title/tt1740707/. [COBISS.SI-ID1099489886]

1323. TRŠAN, Marijan. Moja akademska leta. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2012. 213 str. ISBN 978-961-278-006-7. [COBISS.SI-ID 260072448]

1324. TRUNGPA, Chögyam, BAKER, John (ur.), CASPER, Marvin (ur.). Prebijanje skozi duhovni materializem. Ljubljana: Gnostica, 2001. 205 str. ISBN 961-229-070-9. [COBISS.SI-ID 114885376]

1325. TUBAU, Victoria. Mimo koša : 30 domislic za izvrstne izdelke iz odpadnega materiala. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012. 64 str., ilustr. ISBN 978-961-01-2152-7. [COBISS.SI-ID 259184384]

1326. TURK, Lida. Le šepet je, ki ga slišimo o Njem. Gorica: Goriška Mohorjeva družba, 2003. 110 str., ilustr. ISBN 88-87407-39-8. [COBISS.SI-ID 126280704]

1327. TURK, Lida. Zora. Trst: ZTT: = EST, 2005. 227 str. ISBN 88-7174-075-0. [COBISS.SI-ID 2268652]

1328. TURNŠEK, Metod. Stoji na rebri grad : zgodovinski roman, (Zbirka Epika, povesti in romani, knj. 3). 1. izd. Ljubljana: Družina, 2012. 415 str., ilustr. ISBN 978-961-222-890-3. [COBISS.SI-ID 260644096]

1329. 12 Slovenian folktales = 12 slovenskih ljudskih pripovedi, (Zbirka Spominčice). Ljubljana: Imprimo, 2012. [28] str., ilustr. ISBN 978-961-92205-1-1. [COBISS.SI-ID 260537344]

1330. 2012. Škofljica: Blitz film & video distribution, 2010, p 2009. 1 video DVD (ca 151 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). [COBISS.SI-ID 1096233822]

1331. The 2012 World book year book : a review of the events of 2011 : the annual supplement to the World book encyclopedia. 1st printing. Chicago: World Book, 2012. 495 str., ilustr. ISBN 978-0-7166-0506-5. [COBISS.SI-ID 15764530]

1332. ZYCH, Barbara (ur.). Uganke o živalih. [1. izd.]. [Ljubljan: Mladinska knjiga, 2012]. 3 zv. ([12; 12; 12] str.), barvne ilustr. ISBN 978-961-01-1935-7. ISBN 978-961-01-1936-4. ISBN 978-961-01-1937-1. [COBISS.SI-ID 261116928]

1333. UMEK, Evelina. Deklica in metulj. Trst: Mladika, 2012. [26] str., ilustr. ISBN 978-88-7342-172-6. [COBISS.SI-ID 4695532]

1334. UMELJIĆ, Veroljub. Čebelarstvo za začetnike in strokovnjake. Kamnik: [samozal.] F. Prezelj; Grosuplje: Partner graf, 2012. 536 str., ilustr. ISBN 978-961-93264-0-4. [COBISS.SI-ID 260468992]

1335. BRAR, Vivienne (ur.). Umetnost : popoln slikovni vodnik, (Velika ilustrirana enciklopedija). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012. 612 str., ilustr. ISBN 978-961-01-2194-7. [COBISS.SI-ID 261034240]

1336. UNK, Alenka, FURLAN, Alja. 2 o nagajivih črkah. 1. natis. Ljubljana: Alba 2000, 2012. [48] str., ilustr. ISBN 978-961-6668-49-1. [COBISS.SI-ID 260070912]

1337. Up in the air = V zraku = U vazduhu. Škofljica: Blitz Film & Video Distribution, 2010, p 2009. 1 video DVD (ca 105 min), barve, zvok (Dolby digital 5.1). [COBISS.SI-ID 1096748638]

1338. IVANOVIĆ, Nataša, RESMAN, Blaž, KERMAVNAR, Simona, KOŠAK, Tina, LAVRIČ, Ana, LAZARINI, Franci, MARTELANC, Tanja, MUŠINOVIĆ, Mina, OTER GORENČIČ, Mija, POTOČNIK, Tina, SERAŽIN, Helena. Upravna enota Jesenice : občine Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica, (Umetnostna topografija Slovenije). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2011. 373 str., ilustr. ISBN 978-961-254-346-4. [COBISS.SI-ID 259312896]

1339. Uradni list Republike Slovenije. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije, 1991-. ISSN 1318-0576.http://www.uradni-list.si, http://zakonodaja.gov.si. [COBISS.SI-ID 29487361]

1340. Urmel voll in Fahrt = [Velika pustolovščina malega dinozavra] = Impy’s wonderland. Škofljica: Blitz film & video distribution, 2010, p 2008. 1 video DVD (ca 81 min), barve, zvok (Dolby Digital 2.0, 5.1). [COBISS.SI-ID1096236126]

1341. UŠAJ, Anton. Kratek pregled osnov športnega treniranja. Ponatis. Ljubljana: Fakulteta za šport, Inštitut za šport, 2003. 299 str., tabele, graf. prikazi. ISBN 961-6016-17-2. [COBISS.SI-ID 126180608]

1342. MAJARON, Igor (ur.). Utrinki iz zakladnice misli. Šmarješke Toplice: Stella, 2011. 198 str. ISBN 978-961-246-359-5. [COBISS.SI-ID 259094784]

1343. V iskanju univerzalne etike : nov pogled na naravni moralni zakon, (Cerkveni dokumenti, 130). Ljubljana: Družina, 2010. 96 str. ISBN 978-961-222-818-7. [COBISS.SI-ID 253672192]

1344. BROJAN, Matjaž (ur.). V tebi skrit je cel hudiček, ki ga skrivaš ti, poliček! : napisi na poličih. 1. izd. Domžale: Sam, 2011. [94] str., ilustr. ISBN 978-961-93147-0-8. [COBISS.SI-ID 257489920]

1345. VALENTAN, Sebastijan. Rojstvo vstajenja, (Poezija, 17). Maribor: Slomškova družba, Slomškova založba, 2012. 63 str., ilustr., note. ISBN 978-961-265-082-7. [COBISS.SI-ID 68771073]

1346. VANG-NYMAN, Ingrid, LINDGREN, Astrid. Pika : Pika poskrbi za vse in drugi stripi. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012. 57 str., ilustr. ISBN 978-961-01-2228-9. [COBISS.SI-ID 260217088]

1347. VARGAS LLOSA, Mario. Keltove sanje. 1. izd. Tržič: Učila International, 2012. 436 str. ISBN 978-961-00-1541-3. [COBISS.SI-ID 261102080]

1348. VARGAS LLOSA, Mario. Zapiski don Rigoberta. 1. izd. Radovljica: Didakta, 2011. 325 str. ISBN 978-961-261-241-2. [COBISS.SI-ID 259688960]

1349. VASSALLI, Sebastiano. Himera. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2012. 367 str. ISBN 978-961-278-016-6. [COBISS.SI-ID 261511680]

1350. VEBLÉ, Aleksandra. Aleksandra, deklica z belo pentljo, (Zbirka Izpovedi). Ljubljana: Agencija Baribal, 2012. 419 str. ISBN 978-961-6816-09-0. [COBISS.SI-ID 260696832]

1351. JESENŠEK, Marko (ur.). Večno mladi Htinj : ob 80-letnici Janka Čara, (Mednarodna knjižna zbirka Zora, 83). Maribor: Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta, 2012. 218 str., portret. ISBN 978-961-6656-79-5. [COBISS.SI-ID 68567809]

1352. VEGRI, Saša. Jure kvak kvak, (Zbirka Cicibanov vrtiljak), (Velike slikanice). 1. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1994. [16] str., barvne ilustr. ISBN 86-11-14241-1. [COBISS.SI-ID 43139840]

1353. VEHAR, Brigita. Prav posebna majčka. Ljubljana: samozal., 2012. [28] str., ilustr. ISBN 978-961-276-413-5. [COBISS.SI-ID 261427200]

1354. MODIC, Maša (ur.). Velika skupna knjiga, (Z domišljijo na potep 2011/2012). Bevke: Smar-team, 2012. 68 str., ilustr. ISBN 978-961-6875-54-7. [COBISS.SI-ID 261619712]

1355. VENGUST, Rok. Degenerativne bolezni ledvene hrbtenice in operativno zdravljenje. Celje: Mavrica, 2009. 104 str., ilustr. ISBN 978-961-6282-51-2. [COBISS.SI-ID 247443968]

1356. VENNEMANN, Kevin. Mara Kogoj, (Prevodi iz svetovne književnosti, 14). V Ljubljani: Slovenska matica, 2011. 216 str. ISBN 978-961-213-219-4. [COBISS.SI-ID 259984896]

1357. Veseli risani junaki. 1. Šenčur: Media film, 2010. 1 video DVD (ca 180 min), barve, zvok. [COBISS.SI-ID1098494046]

1358. Veseli risani junaki. 2. Šenčur: Media film, 2010. 1 video DVD (ca 183 min), barve, zvok. [COBISS.SI-ID9775255]

1359. Veseli risani junaki. 3. Šenčur: Media film, 2010. 1 video DVD (ca 180 min), barve, zvok. [COBISS.SI-ID9953687]

1360. VEVAR, Štefan, KOS, Matevž (ur.). Fenomen Goethe : njegova estetika in poetika med originalom in slovenskim prevodom, (Zbirka Novi pristopi, 54). Ljubljana: Literarno-umetniško društvo Literatura, 2012. 581 str. ISBN 978-961-6717-71-7. [COBISS.SI-ID 261022464]

1361. Vibrionika : Sanathana Sai Sanjeevini zdravilne vibracije : duhovni zdravilni sistem za prebujanje zdravilne moči lastnega telesa : vodnik za zdravilca. Šmarješke Toplice: Stella, 2012. 166 str., ilustr. ISBN 978-961-246-282-6. ISBN 978-961-246-281-9. [COBISS.SI-ID 261144064]

1362. VIDMAJER, Saša. Čas odraščanja : dvajset let slovenske zunanje politike, (Zbirka Premiki). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012. 207 str., ilustr. ISBN 978-961-01-2187-9. [COBISS.SI-ID 260175360]

1363. VIDMAR, Maja. Kako se zaljubiš, (Knjižna zbirka Beletrina). Ljubljana: Študentska založba, 2012. 137 str. ISBN 978-961-242-474-9. [COBISS.SI-ID 260576512]

1364. VIDOVIČ-MUHA, Ada. Slovensko skladenjsko besedotvorje, (Razprave FF). 2. razširjena in dopolnjena izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2011. 444 str., ilustr. ISBN 978-961-237-483-9. [COBISS.SI-ID 259892736]

1365. VIEGAS, Marneta. Relax kids = Otroci, sprostite se!, Aladinova leteča preproga in druge pravljične meditacije za otroke. 1. natis. Ljubljana: Star Elysium, 2012. 120 str., ilustr. ISBN 978-961-93198-1-9. [COBISS.SI-ID 261450752]

1366. VIEGAS, Marneta. Relax kids = Otroci, sprostite se!, Zvezdica želja : 52 meditacij za otroke (starejše od pet let). 1. natis. Ljubljana: Star Elysium, 2012. 120 str., ilustr. ISBN 978-961-93198-2-6. [COBISS.SI-ID261451008]

1367. VIGAN, Delphine de. No in jaz, (Zbirka Odisej). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. 303 str. ISBN 978-961-01-1564-9. [COBISS.SI-ID 256271104]

1368. Vile in poletni ples. 1. izd. Tržič: Učila International, 2011. 1 kartonka, ilustr. ISBN 978-961-00-1447-8. [COBISS.SI-ID 258679552]

1369. VILER KOVAČIČ, Adrijana. Okoljevarstvena zakonodaja, (Zbirka Zelena Slovenija). Celje: Fit media, 2010. 108 str., ilustr. ISBN 978-961-6283-37-3. [COBISS.SI-ID 250908928]

1370. VILER, Elda. Tašna kur sen : pesmi, (Edicija Capris, 20). Koper: Capris – društvo za oživljanje starega Kopra, 2012. 55 str. ISBN 978-961-93254-0-7. [COBISS.SI-ID 259933696]

1371. VINČEC, Milan. Marijine božje poti na Slovenskem : romarski vodnik. Koper: Arsvideo, 2011. 200 str., ilustr. ISBN 978-961-269-469-2. [COBISS.SI-ID 256379136]

1372. Vipo odkriva svet. 1, Mozartov mišji orkester in druge pustolovščine. Šenčur: Media film, 2011, p 2007. 1 video DVD (ca 80 min), barve, zvok (Dolby Digital). [COBISS.SI-ID 1097617502]

1373. Vipo odkriva svet. 2, Sneg s čokolado in druge pustolovščine. Šenčur: Media film, cop. 2011. 1 video DVD (ca 60 min), barve, zvok (Dolby Digital). [COBISS.SI-ID 1098067806]

1374. VIRK, Jani. Kar je odnesla reka, kar je odnesel dim : zgodba iz srednjega veka, (Knjižna zbirka Zapisani v Ptuj). Ljubljana: Študentska založba, 2012. 151 str. ISBN 978-961-242-463-3. [COBISS.SI-ID 259966464]

1375. The visitor = Gost. Škofljica: Blitz film & video distribution, 2009, p 2007. 1 video DVD (ca 100 min), barve, zvok (Dolby Digital 2.0, 5.1). [COBISS.SI-ID 1096382046]

1376. VIŠNAR, Nives, VERBOVŠEK, Uroš. Besede ne povedo vsega : učbenik za modul informatika in poslovno komuniciranje v programu veterinarski tehnik. 1. izd. Ljubljana: DZS, 2011. 158 str., ilustr. ISBN 978-961-02-0297-4. [COBISS.SI-ID 258242816]

1377. VIŠNOVEC, Boris. Tujec na krovu. 1. izd. Ljubljana: Somaru, 2011. 96 str. ISBN 978-961-6728-22-5. [COBISS.SI-ID 259614208]

1378. VIVEKANANDA. Radža joga, (Knjižnica Kondor, zv. 296). Ljubljana: Mladinska knjiga, 2000. 206 str. ISBN 86-11-15829-6. [COBISS.SI-ID 107565312]

1379. VODNIK, Dominik. Osnove fiziologije rastlin. Ljubljana: Oddelek za agronomijo, Biotehniška fakulteta, 2012. 141 str., ilustr. ISBN 978-961-6275-41-5. [COBISS.SI-ID 259870720]

1380. VODOPIVEC, Peter. Od Pohlinove slovnice do samostojne države : slovenska zgodovina od konca 18. do konca 20. stoletja. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2006. 630 str., zvd. ISBN 961-241-091-7. [COBISS.SI-ID226123264]

1381. VOGELNIK, Eka. Odrske pripovedke. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2012. 141 str., ilustr., note. ISBN 978-961-241-610-2. [COBISS.SI-ID 259890176]

1382. VOGT, Richard Carl. Deževni gozd, (Zbirka Pustolovec). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012. 64 str., ilustr. ISBN 978-961-01-1815-2. [COBISS.SI-ID 259147776]

1383. MIHELIČ, Darja (ur.), BIZJAK, Matjaž (ur.). Vojaki iz slovenskega prostora na tujih tleh v preteklosti. Ljubljana: Založba ZRC, 2011. 440 str., ilustr. ISBN 978-961-254-348-8. [COBISS.SI-ID 259447552]

1384. KUSTEC LIPICER, Simona, KROPIVNIK, Samo, DEŽELAN, Tomaž, MAKSUTI, Alem. Volilni programi in stališča, (Knjižna zbirka Politika, 4). Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2011. 181 str., ilustr. ISBN 978-961-235-564-7. [COBISS.SI-ID 259272704]

1385. U prvega, (Zbirka Sozvočja Slovenije). Ljubljana: Celinka, 2011. 1 CD (45 min, 2 sek), stereo.http://www.celinka.si/index.php?id=11&aid=59. [COBISS.SI-ID 1099784798]

1386. VOLMUT, Dušan. Rakova pot. 1. izd. Ljubljana: Ara, 2012. 102 str. ISBN 978-961-6861-11-3. [COBISS.SI-ID 260517120]

1387. VONČINA, Andrej. Goriški nadškof Alojzij Matija Zorn : življenje in delo s posebnim poudarkom na njegovem političnem delovanju. Gorica: Goriška Mohorjeva družba, 2012. 157 str., ilustr. ISBN 978-88-96632-22-2. [COBISS.SI-ID 261346816]

1388. Vozila v mestu. 1. izd. Tržič: Učila International, 2011. 1 kartonka, ilustr. ISBN 978-961-00-1448-5. [COBISS.SI-ID 258679296]

1389. VRANIČAR, Ivo. Kongresni trg v 20. stoletju = [Kongresni trg] in the 20th century. Ljubljana: Muzej novejše zgodovine Slovenije, 2011. 58 str., ilustr. ISBN 978-961-6665-12-4. [COBISS.SI-ID 255092480]

1390. VRŠČAJ, Tina. Odradek. 1. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2012. 287 str. ISBN 978-961-231-878-9. [COBISS.SI-ID 259630848]

1391. GOGALA, Andrej (ur.). Vse najboljše! : voščila in izreki za vsako priložnost. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012. 79 str., ilustr. ISBN 978-961-01-2301-9. [COBISS.SI-ID 259689216]

1392. ŠTRASER, Nevenka, KRAMER, Mojca, MARGAN, Urška, BEVC, Vera, PRESKAR, Stanka, BIZJAK, Cvetka, PUŠNIK, Mojca. Vzgojno poslanstvo šole : priročnik za načrtovanje. 1. izd. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2012. 144 str., ilustr. ISBN 978-961-03-0021-2. [COBISS.SI-ID 261461760]

1393. Wag the dog = Pasji dnevi. Škofljica: Blitz Film & Video Distribution, 2010, p 1997. 1 video DVD (ca 98 min), barve, zvok (Dolby digital 5.1, 2.0). [COBISS.SI-ID 1097775198]

1394. WALTON, Chris. Gama zdravljenje : znanstveno potrjen proces sprememb, ki bo odpravil omejujoča podzavestna prepričanja, skrbi, strah in čustveni stres v 5 minutah, (Zbirka Neskončnost). 1. natis. Kranj: Zavod V. I. D., 2012. 205 str., ilustr. ISBN 978-961-90342-2-4. [COBISS.SI-ID 260968192]

1395. Waste land = Življenje na smetišču. [Črni Vrh nad Idrijo]: Demiurg, 2011, p 2010. 1 video DVD (ca 99 min), barve, zvok (Dolby digital 2.0). http://www.imdb.com/title/tt1268204/. [COBISS.SI-ID 1098506846]

1396. WATT, Robert. Highland mantras : mystic music to dream & float away played on the Great Highland Bagpipe. Innsbruck: Polyglobe Music, 2008. 1 CD (63 min, 4 sek), stereo, DDD. ISBN 978-3-900006-80-8. [COBISS.SI-ID 14922805]

1397. WATTERSON, Bill. Nekaj pod posteljo se slini : zbirka stripov Billa Wattersona o Calvinu in Hobbesu. 1. izd. Radovljica: Didakta, 2011. 127 str., ilustr. ISBN 978-961-261-243-6. [COBISS.SI-ID 259716352]

1398. The way back = Beg v svobodo. Škofljica: Blitz Film & Video Distribution, 2011, p 2010. 1 video DVD (ca 128 min), barve, zvok (Dolby digital 2.0, 5.1). [COBISS.SI-ID 15444786]

1399. WEBER, Martin. Človek v ravnovesju : nova razmišljanja o zdravju – s srcem, z logiko in intuicijo. Celje: Mavrica, 2012. 180 str., ilustr. ISBN 978-961-6282-55-0. [COBISS.SI-ID 259674880]

1400. WEST, Tracey. Pra-histerična dinozavrska zmešnjava, (Zbirka Looney Tunes nore dogodivščine). 1. izd. Ljubljana: Alica, 2012. 64 str., ilustr. ISBN 978-961-6834-74-2. [COBISS.SI-ID 260486144]

1401. What’s your number? = Kateri je pravi?. Ljubljana: Con film, 2012, p 2011. 1 video DVD (ca 102 min), barve, zvok (Dolby digital 5.1). http://www.imdb.com/title/tt0770703/. [COBISS.SI-ID 1099007070]

1402. WHITING, Sue. Velika knjiga o kvačkanju. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012. 159 str., ilustr. ISBN 978-961-01-1758-2. [COBISS.SI-ID 258091008]

1403. WICKHAM, Madeleine, KINSELLA, Sophie. Usodna nedelja. 1. izd. Tržič: Učila International, 2012. 303 str. ISBN 978-961-00-1537-6. [COBISS.SI-ID 260928000]

1404. Wickie : the mighty Viking = Viki Viking. Škofljica: Blitz Film & Video Distribution, 2011, p 2009. 1 video DVD (ca 85 min), barve, zvok (Dolby digital 5.1, 2.0). http://www.imdb.com/title/tt1167599/. [COBISS.SI-ID1098364254]

1405. WILCOCK, Fiona. Zdrava prehrana v času nosečnosti : recepti, jedilniki in prehranski nasveti za mamice pred in po rojstvu otroka. Tržič: Učila International, 2003. 144 str., ilustr. ISBN 961-233-507-9. [COBISS.SI-ID123530496]

1406. WILKINS, Kay. Luskava zgodba, (Ripleyjeva baza za iskanja, 1), (Ripleyjev Verjeli ali ne!). Hoče: Skrivnost, 2012. 123 str., ilustr. ISBN 978-961-6793-66-7. ISBN 978-961-6793-67-4. [COBISS.SI-ID 260436992]

1407. WILKINS, Kay. Zmajev trikotnik, (Ripleyjeva baza za iskanja), (Ripleyjev Verjeli ali ne!). Hoče: Skrivnost, 2012. 122 str., ilustr. ISBN 978-961-6793-68-1. ISBN 978-961-6793-72-8. [COBISS.SI-ID 261229824]

1408. WINKLER, Josef. Roppongi : rekviem za očeta. 1. izd. Celovec: Mohorjeva, 2012. 133 str. ISBN 978-3-7086-0596-8. [COBISS.SI-ID 259691776]

1409. Winnie the Pooh = Medved Pu. Ljubljana: Con film, 2012, p 2011. 1 video DVD (ca 63 min), barve, zvok (Dolby digital 5.1). [COBISS.SI-ID 15577906]

1410. Winx club 3D, Magical adventure = Winx klub 3D, Čarobna pustolovščina. Ljubljana: Con film, 2012, p 2011. 1 video DVD (ca 87 min), barve, zvok (Dolby Digital 2.0). [COBISS.SI-ID 5576416]

1411. The Wizard of Oz = Čarovnik iz Oza. Ljubljana: Con film, 2006, posneto 1939. 2 video DVD (regija 2)(ca 98 min), č-b, barve, zvok (Dolby Digital 5.1). [COBISS.SI-ID 11852090]

1412. WOODIWISS, Kathleen E.. Plamen in cvet. 2. izd. Ig: Anu Elara, 2012. 555 str. ISBN 978-961-6892-06-3. ISBN 978-961-6892-07-0. [COBISS.SI-ID 261647616]

1413. World’s greatest dad = Najboljši oče na svetu. Škofljica: Blitz Film & Video Distribution, 2010, p 2009. 1 video DVD (ca 95 min), barve, zvok (Dolby digital 2.0, 5.1). [COBISS.SI-ID 1098173022]

1414. Yes man = Reci da. Ljubljana: Con film, 2009, posneto 2008. 1 video DVD (regija 2)(ca 100 min), barve, zvok (Dolby digital). [COBISS.SI-ID 12019514]

1415. YOSHIKAWA, Eiji. Mijamoto Musaši, Moč duha, (Zbirka Borilne veščine). 1. izd. Ljubljana: Amalietti & Amalietti, 2012. 390 str. ISBN 978-961-6654-80-7. [COBISS.SI-ID 260523264]

1416. You will meet a tall dark stranger = Spoznala boš visokega temnega tujca. Škofljica: Blitz Film & Video Distribution, 2011, p 2010. 1 video DVD (ca 94 min), barve, zvok (Dolby digital 2.0). [COBISS.SI-ID 15255602]

1417. The young Victoria = Mlada Viktorija. Škofljica: Blitz Film & Video Distribution, 2010, p 2009. 1 video DVD (ca 101 min), barve, zvok (Dolby digital 5.1). [COBISS.SI-ID 1097913950]

1418. MLAKAR, Katja Katarina, VIDEMŠEK, Mateja, VRTAČNIK-BOKAL, Eda, ŽGUR, Lidija, ŠĆEPANOVIĆ, Darija. Z gibanjem v zdravo nosečnost. Ljubljana: Fakulteta za šport, 2011. 58 str., ilustr. ISBN 978-961-6843-20-1. [COBISS.SI-ID 259581952]

1419. NOVAK, Stanislava (ur.). Začaran gozd, (Projekt Z domišljijo na potep, 2010/2011). Bevke: Smar-team, 2012. 28 str., ilustr. ISBN 978-961-6875-52-3. [COBISS.SI-ID 261509120]

1420. ZADRAVEC, Jože. Tako smo živeli – drzno in predano. 1. izd. Ljubljana: Družina, 2012. 391 str., ilustr. ISBN 978-961-222-894-1. [COBISS.SI-ID 261051392]

1421. ZAGAJEWSKI, Adam. Iskanje sijaja, (Zbirka Nova lirika, 21). 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012. 113 str. ISBN 978-961-01-2175-6. [COBISS.SI-ID 259577856]

1422. ZAJC, Marko, POLAJNAR, Janez. Naši in vaši : iz zgodovine slovenskega časopisnega diskurza v 19. in začetku 20. stoletja, (Zbirka Mediawatch). Ljubljana: Mirovni inštitut, 2012. 98, 21 str., ilustr. ISBN 978-961-6455-72-5. [COBISS.SI-ID 260314112]

1423. ZAJEC, Alma. Planeti so zadeti. 1. izd. Kranj: samozal., 2011. 24 str., ilustr. ISBN 978-961-276-214-8. [COBISS.SI-ID 257328896]

1424. ZALOKAR, Pija. Milko in Lili. Ljubljana: samozal., 2011. 22 str., ilustr. ISBN 978-961-276-276-6. [COBISS.SI-ID 258636800]

1425. ZAMBONI, Pablo, SAAVEDRA, Horacio, ALVAREZ, David. Racman Tepko, Ti podlež, ti!. Ljubljana: Alica, 2012. 58 str., ilustr. ISBN 978-961-6834-82-7. ISBN 978-961-6834-85-8. [COBISS.SI-ID 261075456]

1426. ZAVODNIK, V.. Skrivnostne podobe raja. Žirovnica: Medium, 2011. 160 str., ilustr. ISBN 978-961-92695-7-2. [COBISS.SI-ID 256285952]

1427. Zdravje. Ljubljana: ARA, 1979-. ISSN 0351-5621. http://www.zdravje.si. [COBISS.SI-ID 16005890]

1428. ZELAND, Vadim. Transurfing realnosti. Stopnja 5, Jabolka padajo v nebo. Brežice: Maat, založba za boljšo kakovost življenja, 2012. 159 str., ilustr. ISBN 978-961-92385-5-4. [COBISS.SI-ID 260966144]

1429. ZELDIN, Theodore. Intimna zgodovina človeštva, (Knjižna zbirka Koda). Ljubljana: Študentska založba, 2012. 456 str. ISBN 978-961-242-469-5. [COBISS.SI-ID 260372736]

1430. Zelena kuhinja : predjedi in omake, začetne jedi, solate, glavne jedi in priloge, samostojne jedi, pogače, slane torte, pice : lahke in zdrave, okusne in privlačne jedi iz zelenjave, žit, sočivja in gob. Ljubljana: Pisanica: Delo revije, 2001. 159 str., ilustr. ISBN 961-6307-04-5. [COBISS.SI-ID 111823872]

1431. Zelenjava : zabavno, enostavno. 1. izd. Ljubljana: DZS, 2011. 96 str., fotogr. ISBN 978-961-02-0264-6. [COBISS.SI-ID 257501952]

1432. Zen vodenja. Ljubljana: Dashöfer, [200-]-. [COBISS.SI-ID 235446272]

1433. LEBEN, Andrej (ur.). Zgodbe iz maTjaževe dežele : antologija slovenske proze na avstrijskem Koroškem. Ljubljana: Študentska založba, 2011. 213 str. ISBN 978-961-242-434-3. [COBISS.SI-ID 259592704]

1434. RUSTJA, Božo (ur.). Zgodbe s semeni upanja, (Zbirka Zgodbe za dušo, 6). Koper: Ognjišče, 2004. 143 str., ilustr. ISBN 961-6504-15-0. [COBISS.SI-ID 214522880]

1435. ADAMIČ, Tatjana, PREŠEREN, Damjana (ur.). Zgodnja industrijska arhitektura na Slovenskem : vodnik po arhitekturi, (Zbirka Dnevi evropske kulturne dediščine). Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2002. 249 str., ilustr. ISBN 961-6420-02-X. [COBISS.SI-ID 119828480]

1436. ZIGLAR, Zig. Ziglar o prodaji. Ljubljana: Lisac & Lisac, 2000. 335 str. ISBN 961-6312-09-X. [COBISS.SI-ID 106990592]

1437. ANDERSEN, Hans Christian, ŠTEFAN, Anja (ur.). Zlato srečo nosimo, vsem ljudem jo trosimo : 24 pesmi, pravljic in ugank za božično-novoletni čas, (Zbirka Velike slikanice). Ljubljana: Mladinska knjiga, 2004. 69 str., ilustr. ISBN 86-11-16761-9. [COBISS.SI-ID 215651072]

1438. Zookeeper = Oskrbnik. Škofljica: Blitz Film & Video Distribution, 2012, p 2011. 1 video DVD (ca 98 min), barve, zvok (Dolby digital 5.1). http://www.imdb.com/title/tt1222817/. [COBISS.SI-ID 1099301214]

1439. Zorba the Greek = Grk Zorba. Ljubljana: Con film, 2009, p1964. 1 video DVD (regija 2)(ca 108 min), č-b, zvok (Dolby digital). [COBISS.SI-ID 15114812]

1440. ZORKO, Andrej, KOKALJ KOČEVAR, Monika (ur.). Wehrmannschaft Štajerske domovinske zveze : zgodovinski razvoj in organiziranost na Spodnjem Štajerskem 1941-1945. Ljubljana: Muzej novejše zgodovine Slovenije, 2011. 116 str., ilustr. ISBN 978-961-6665-15-5. [COBISS.SI-ID 259373824]

1441. ZRAKIĆ, Đuro. Vsi me imajo radi, samo oče ne. Koper: Ognjišče, 2000. 166 str., ilustr. ISBN 961-6308-20-3. [COBISS.SI-ID 104211712]

1442. ZUPANČIČ ŽERDIN, Alenka. Seksualno in ontologija, (Zbirka Analecta). 1. natis. Ljubljana: Društvo za teoretsko psihoanalizo, 2011. 163 str. ISBN 978-961-6376-54-9. [COBISS.SI-ID 259629568]

1443. ZUPANČIČ, Maja, SVETINA, Matija. Uvod v razvojnopsihološko diagnostiko, (Zbirka Razprave FF). 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012. 224 str., preglednice. ISBN 978-961-237-501-0. [COBISS.SI-ID 261554432]

1444. ZUPANČIČ, Matjaž. Shocking shopping : (tri drame), (Nova slovenska knjiga). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012. 183 str. ISBN 978-961-01-2150-3. [COBISS.SI-ID 260095488]

1445. ZUPANČIČ, Mitja. Morsko prase. 1. izd. Ljubljana: Osminka & Co., 2012. 71 str., fotogr. ISBN 978-961-90961-3-0. [COBISS.SI-ID 261030656]

1446. ZUPANIČ SLAVEC, Zvonka. Prvi učitelji popolne Medicinske fakultete v Ljubljani po letu 1945 : [znanstvena monografija]. Ljubljana: Znanstveno društvo za zgodovino zdravstvene kulture Slovenije: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2012. 317 str., ilustr. ISBN 978-961-278-010-4. [COBISS.SI-ID260812288]

1447. KRYŠTUFEK, Boris, KRŽE, Blaž, HÖNIGSFELD, Marjana, LESKOVIC, Boris. Zveri. 1, Kune = Mustelidae, (Zlatorogova knjižnica, 16). Ljubljana: Lovska zveza Slovenije, 1986. 321 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 967175]

1448. STAVBAR, Vlasta (ur.). Tradicionalni mediji v sodobni informacijski družbi. Ljubljana: Zveza bibliotekarskih društev Slovenije, 2000. 270 str., graf. prikazi. ISBN 961-90557-2-1. [COBISS.SI-ID 45285889]

1449. Zvoki na kmetiji. Ljubljana: Grahovac, 2010. 1 kartonka, ilustr. ISBN 978-961-6795-12-8. [COBISS.SI-ID250963968]

1450. Zvoki veselja. Ljubljana: Grahovac, 2010. 1 kartonka, ilustr. ISBN 978-961-6795-15-9. [COBISS.SI-ID250964992]

1451. Zvoki vozil. Ljubljana: Grahovac, 2010. 1 kartonka, ilustr. ISBN 978-961-6795-14-2. [COBISS.SI-ID250964480]

1452. Zvoki živali. Ljubljana: Grahovac, 2010. 1 kartonka, ilustr. ISBN 978-961-6795-13-5. [COBISS.SI-ID250964224]

1453. ZWEIG, Stefan. Strah, (Zbirka Besede). 1. izd. Ljubljana: eBesede, 2012. 84 str. ISBN 978-961-6693-84-4. ISBN 978-961-6693-85-1. [COBISS.SI-ID 261146368]

1454. ŽABOTA, Barbara. Kongresni trg : zgodovina prostora do razpada Avstro-Ogrske, (Umetnine v žepu, 4). Ljubljana: Založba ZRC, 2011. 77 str., ilustr. ISBN 978-961-254-338-9. [COBISS.SI-ID 259176704]

1455. ŽAKELJ, Tjaša. Sodobna partnerstva : spoznavanje po spletu, (Knjižna zbirka Psihologija vsakdanjega življenja). Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2012. 256 str., ilustr. ISBN 978-961-235-442-8. [COBISS.SI-ID 257872128]

1456. ŽELJ, Tanja. Tanergija pilates vadba za začetnike in za nadaljevalce : priročnik z DVD-jem. Pernica: Tanergija, 2012. 1 DVD. ISBN 978-961-93184-1-6. [COBISS.SI-ID 261551360]

1457. ŽERJAL, Aldo. Smrtne razlike, (Zbirka Apokalipsa, no. 13). Ljubljana: Društvo Apokalipsa; Sežana: KD Vilenica, 2005. 73 str. ISBN 961-6314-67-X. [COBISS.SI-ID 220777216]

1458. ŽEROVNIK, Janez. Izbrana poglavja iz operacijskih raziskav. Ljubljana: Fakulteta za strojništvo, 2012-. Zv. <1->, ilustr. ISBN 978-961-6536-58-5. [COBISS.SI-ID 260424192]

1459. ŽIGART, Ivan. Kar je reka naplavila. Ljubljana: Ved, 2012. 272 str. ISBN 978-961-6814-64-5. [COBISS.SI-ID 260225024]

1460. KROPEJ, Monika (ur.), DAPIT, Roberto (ur.). Živalska govorica : slovenske basni in pripovedi o živalih, (Zakladnica slovenskih pripovedi). Radovljica: Didakta, 2011. 64 str., ilustr. ISBN 978-961-261-240-5. [COBISS.SI-ID 259601408]

1461. ŽMAVC, Janez. Na kronanju v Budimpešti : na novo oživljena Saga o Federhausnih sredi osemdesetih let prejšnjega stoletja, pa na kronanju v Budimpešti, do padca berlinskega zidu fiktivno in dejansko. 1. izd. Slovenj Gradec: Cerdonis, 2012. 73 str. ISBN 978-961-6244-44-2. [COBISS.SI-ID 259705600]

1462. ŽNIDARŠIČ, Joco. Deset let je Slovenija država. Ljubljana: Veduta AŽ, 2001. [224] str., 634 fotogr. ISBN 961-90798-6-8. [COBISS.SI-ID 112861696]

1463. ŽNIDARŠIČ, Joco. Najlepša pot : zeleni prstan Ljubljane : [fotomonografija]. Ljubljana: Veduta AŽ, 2012. 169 str., ilustr. ISBN 978-961-91280-7-7. [COBISS.SI-ID 260887552]

1464. ŽORŽ, Bogdan, ČUK, Marko (ur.). Vzgoja za vrednote. Koper: Ognjišče, 2012. 216 str., fotogr. ISBN 978-961-263-077-5. [COBISS.SI-ID 259728384]

1465. ŽORŽ, Danila. Čarni angel, (Saga Pravi svet, knj. 1). 1. izd. Bled: Ph RED, 2012. 443 str. ISBN 978-961-6849-03-6. ISBN 978-961-6849-05-0. [COBISS.SI-ID 260977920]

1466. ŽVELC, Gregor. Razvojne teorije v psihoterapiji : integrativni model medosebnih odnosov, (Zbirka Psihoterapevtske študije). Ljubljana: IPSA, 2011. 295 str., ilustr., tabele. ISBN 978-961-92206-2-7. [COBISS.SI-ID 259320576]

© 2015 Kosovelova knjižica Sežana. Vse pravice pridržane.
Izvedba KREJZI