Seznam gradiva, kupljenega s sredstvi Ministrstva za kulturo v letu 2021 (do 30. junija)

1

    100 pisem mojemu igralcu / uredila Tamara Matevc. – Ptuj : Novi Zato., 2021 ([Maribor] : Evrografis). – 176 str. ; 17 x 22 cm

500 izv.

ISBN 978-961-94597-3-7 : 21,00 EUR

821.163.6-6:792.071.2.028(497.4)

COBISS.SI-ID 50194435

2

ABERCROMBIE, Joe
    Odloči naj vojna : zadnja knjiga trilogije Prvi zakon / Joe Abercrombie ; [prevedel Sergej Hvala]. – 1. izd. – Ljubljana : Mladinska knjiga, 2021 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). – 686 str. ; 21 cm. – (Zbirka Srednji svet)

Prevod dela: Last argument of kings. – 700 izv.

ISBN 978-961-01-5831-8 : 39,99 EUR

821.111-312.9

COBISS.SI-ID 39229187

3

    ALI ima prihodnost ponovitev? : interier 1990-2015 / izbor del Primož Jeza ; uredila Barbara Predan ; [besedila Lucija Močnik Ramovš, Primož Jeza, avtorji izbranih projektov ; fotografije Blaž Budja … [et al.] ; izris tlorisov Sara Brecl … et al.]. – Ljubljana : Akademija za likovno umetnost in oblikovanje : Društvo Pekinpah, 2020 ([Ljubljana] : Matformat). – 143 str. : ilustr. ; 20 x 28 cm

200 izv.

ISBN 978-961-7009-10-1 (Akademija za likovno umetnost in oblikovanje) : 29,90 EUR

747:728.1″1990/2015″(082)

COBISS.SI-ID 43880195

4

AMALIETTI, Marijan, 1923-1988
    Blaževa vrnitev : pripoved o hrepenenju za razumne deklice in skoraj enako pametne dečke, pospremljena z bogatim slikovnim gradivom / [besedilo in ilustracije] Marjan Amalietti. – 1. izd. – Rob : Amalietti & Amalietti, 2021 (tiskano v Evropi). – 117 str. : ilustr. ; 31 cm. – (Zbirka Vrhunci Marjana Amaliettija)

Tiskano po naročilu. – Ilustr. na spojnih listih. – O avtorju / urednik: str. 116-117

ISBN 978-961-6934-27-5 : 35 EUR

821.163.6-93-32

COBISS.SI-ID 273485824

5

AMALIETTI, Peter
    Aforizmi, maksime, modrosti in druge moje globoke misli / Peter Amalietti. – 1. izd. – Rob : Amalietti & Amalietti, 2020 (tiskano v Evropi). – 142 str. ; 21 cm. – (Zbirka Misel misli misleca)

Tiskano po naročilu. – O avtorju na zavihkih ov. – Povečani tisk

ISBN 978-961-7036-51-0 : 17,00 EUR

821.163.6-84

COBISS.SI-ID 15127043

6

ANDROJNA, Irena
    Modri otok / Irena Androjna ; [ilustracije Eva Mlinar]. – 1. izd. – Ljubljana : Mladinska knjiga, 2021 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). – 387 str. : ilustr. ; 21 cm. – (Knjižnica Sinjega galeba ; 350)

1.200 izv. – Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-01-5773-1 : 29,99 EUR

821.163.6-93-312.9

COBISS.SI-ID 45493251

7

ARKO, Andrej
    Naš Astor / Andrej Arko ; [ilustrirala] Jelka Reichman. – Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2020 ([Maribor] : Dravski tisk). – [25] str. : ilustr. ; 27 cm

1.500 izv.

ISBN 978-961-278-505-5 : 19,50 EUR

821.163.6-93-32
087.5

COBISS.SI-ID 27646467

8

ASHBERY, John, 1927-2017
    Diagram porečja / John Ashbery ; prevedel Jernej Županič. – Ljubljana : Književno društvo Hiša poezije, 2020 ([Ljubljana] : Itagraf). – 185 str., [1] f. pril. z avtorj. sl. ; 24 cm. – (Knjižna zbirka Poetikonove lire ; knj. 82)

Prevod dela: Flow chart. – 500 izv. – O avtorju: str. [189]

ISBN 978-961-7016-88-8 : 23,00 EUR

821.111(73)-1

COBISS.SI-ID 41648643

9

AUER, Ana
    Tehnike mediacije skozi prakso / Ana Auer. – 1. natis. – Maribor : Kulturni center Maribor, zavod za umetniško produkcijo in založništvo, 2020. – IX, 64 str. ; 23 cm. – (Zbirka Znanstvena monografija, ISSN 2630-1962 ; 010)

Tiskano po naročilu. – Bibliografija: str. 49-50 in v opombah na dnu str. – Povzetek ; Summary

ISBN 978-961-6781-37-4 : 29,00 EUR

347.9

COBISS.SI-ID 38841347

10

BABAČIĆ, Esad
    Včasih / Esad Babačić. – 1. izd., 1. natis. – Ljubljana : LUD Literatura, 2021 (Begunje : Cicero). – 92 str. ; 23 cm. – (Zbirka Prišleki)

Nasl. str. raztegnjena čez dve str. – 300 izv.

ISBN 978-961-7017-81-6 : 19 EUR

821.163.6-1

COBISS.SI-ID 54687747

11

BABOŠ Logar, Bea
    Panonska melanholija : Cvetkovi : abecedarij nostalgije / Bea Baboš Logar ; [fotografije zasebni arhiv avtorice]. – 1. natis. – Ljubljana : Buča, 2021 ([Škofja Loka] : Nonparel). – 283 str. : fotogr. ; 24 cm

300 izv. – O avtorici na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-7114-05-8 : 25 EUR

821.163.6-94

COBISS.SI-ID 44681987

12

BAČIČ, Martina
    Gumbki : zgodbice za najmlajše / Tinka Bačič ; ilustrirali Suzi Bricelj … [et al.]. – Ljubljana : Mladinska knjiga, 2021 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). – 54 str. : ilustr. ; 25 cm. – (Zbirka Deteljica)

1.200 izv. – Ilustr. na spojnih listih. – “Zgodbice so prvič izšle v revijah Cicido …” –> kolofon

ISBN 978-961-01-5792-2 : 24,99 EUR

821.163.6-93-32
087.5

COBISS.SI-ID 33888515

13

BADALIČ, Tanja
    Zajčev prostor / [besedilo, ilustracije] Tanja Badalič ; [spremna beseda Mateja Mahnič]. – Pekel : Zavod Volosov hram, 2021. – 38 str. : ilustr. ; 21 cm

Tiskano po naročilu. – Spremna beseda / Mateja Mahnič: str. 38. – Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-7086-52-2 : 18,60 EUR

821.163-93-34

COBISS.SI-ID 55856899

14

BAJD, Barbara
    Kranjska sivka : čebelica, od kod in kam? / Barbara Bajd ; [fotografije Janko Božič … et al.]. – 2. natis. – Ljubljana : Hart, 2021. – 46 str. : ilustr. ; 27 cm

Bibliografija: str. 46

ISBN 978-961-6882-73-6 (trda vezava) : 24,00 EUR

638.12
638.1(497.4)

COBISS.SI-ID 43445507

15

BALANTIČ, Ana
    Ranjena kotlina / Ana Balantič ; [spremna beseda Ivica Kavčič ; lastniki fotografij Ana Balantič … [et al.] ; ostali zgodovinski viri Slavko Moravec]. – Popravljena izd. – Idrija : samozal., 2020 (Geo & Graf. : Logatec). – 155 str. : ilustr. ; 31 cm

100 izv. – Knjigi na pot / Ivica Kavčič: str. 17

ISBN 978-961-290-816-4

94(497.4Idrija)”1941/1945″

COBISS.SI-ID 304172032

16

BARACHINI, Jože
    Živel v času Tita : pod rdečo zvezdo / [tekst, ilustracije, fotografije] Jože Barachini ; [spremna beseda likovni kritiki]. – Celje : Grafika Gracer ; Radeče : samozal., 2021 (Celje : Grafika Gracer). – 168 str. : ilustr. ; 24 cm

150 izv.

ISBN 978-961-7131-00-0 (Grafika Gracer) : 25,00 EUR

821.163.6-312.6

COBISS.SI-ID 57680131

17

BARTOL, Vladimir, 1903-1967
    Zbrano delo / Vladimir Bartol ; [uredil in komentar napisal Tomo Virk]. – Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2012-<2020>. – Zv. <1-4> : avtorj. sl. ; 21 cm. – (Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev, ISSN 2232-321X ; knj. 252; 261; 266; 281)

Dosedanja vsebina:
Knj. 1: Al Araf / [uredil in komentar napisal Tomo Virk]. – 2012 (Ljubljana : Collegium Graphicum). – 778 str. – 320 izv. – Komentar ; Opombe / Tomo Virk: str. 399-770. – Bibliografija: str. 773-778.
Knj. 2: Krajša proza do leta 1935 / [uredil in komentar napisal Tomo Virk]. – 2014 (Begunje : Cicero). – 633 str. – 300 izv. – Komentar ; Opombe / Tomo Virk: str. 457-630. – Bibliografija: str. 633
Knj. 3: Krajša proza 1935-1945 / [uredil in komentar napisal Tomo Virk]. – 1. izd., 1. natis. – 2016 (Begunje : Cicero). – 445 str. – 300 izv. – Komentar ; Opombe / Tomo Virk: str. 363-444. – Bibliografija: str. 445
Knj. 4: Krajša proza po letu 1945 / [uredil in komentar napisal Miran Košuta]. – 1. izd., 1. natis. – 2020 ([Ljubljana] : Collegium Graphicum). – 512 str. – 300 izv. – Bibliografija: str. 509-510

ISBN 978-961-254-414-0 (zv. 1) : 41,00 EUR
ISBN 978-961-254-748-6 (zv. 2) : 39,00 EUR
ISBN 978-961-254-878-0 (zv. 3) : 35,00 EUR
ISBN 978-961-05-0470-2 (zv. 4) : 35,00 EUR

821.163.6Bartol V.1
821.163.6.09Bartol V.

COBISS.SI-ID 264865024

18

BARTOLJ, Marta
    Tam se srečava / Marta Bartolj. – 1. izd., 1. natis. – Dob : Miš, 2021 ([Škofja Loka] : Nonparel). – [23] str. : ilustr. ; 22 cm

Ilustr. na spojnih listih. – 1.000 izv.

ISBN 978-961-272-445-0 : 25,95 EUR

087.5

COBISS.SI-ID 47392771

19

BERDAJS, Tomo
    Vamper / Tomo Berdajs ; [ilustracije Martin Ramoveš ; spremna beseda Boštjan Narat ; Vamperjevi prijatelji z verzi o Vamperju Uroš Prezelj … et al.]. – 1. izd. – Brezovica pri Ljubljani : Grafični atelje Zenit, 2021 ([Brežice] : Digitalni tisk Primus). – 167 str. : ilustr. ; 17 cm

Tiskano po naročilu. – Kdo je Vamper? / Boštjan Narat: str. 165-167. – O avtorju na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-94910-3-4 : 17,90 EUR

821.163.6-1

COBISS.SI-ID 56489731

20

BERGANT, Fortunat
    Fortunat Bergant (1721-1769) : [Narodna galerija, Prešernova 24, Ljubljana 11. marec – 30. maj 2021] / [avtorji besedil Tina Košak … [et al.] ; urednica Katra Meke ; predgovor Barbara Jaki ; urednica literature in dokumentacije Nataša Ciber ; fotografija Janko Dermastja … et al.]. – Ljubljana : Narodna galerija, 2021. – 293 str. : ilustr. ; 27 cm

300 izv. – Bibliografija: str. 263-290

ISBN 978-961-6743-85-3

75.034.7(497.4):929Bergant F.

COBISS.SI-ID 52720131

21

BERNE, Eric, 1910-1970
    Katero igro igraš? : temeljna knjiga o psiholoških igrah v medčloveških odnosih / Eric Berne ; [prevedel, spremna beseda Martin Bertok ; ilustracije Vanja Dizdarević]. – 3. izd. – Slovenj Gradec : Društvo Odstiranja, 2020 ([Brežice] : Primus digitalni tisk). – 195 str. : ilustr. ; 22 cm

Prevod dela: Games people play. – Predgovor k slovenski izdaji / Martin Bertok: str. 3-5. – O avtorju: str. 195. – 400 izv. – Bibliografija na koncu nekaterih poglavij. – Kazala

ISBN 978-961-95117-0-1 : 35,00 EUR

159.922.2

COBISS.SI-ID 30170627

22

BEVC, Cvetka
    In vendar sem / Cvetka Bevc ; [fotografije Eva Petrič ; spremna beseda Irena Novak Popov]. – Maribor : Založba Pivec, 2020 ([Maribor] : Dravski tisk). – 111 str. : fotogr. ; 21 cm

300 izv. – Nekaj časa mi je še ostalo / Irena Novak Popov: str. 102-108. – O avtorici na sprednjem zavihku ov.

ISBN 978-961-7103-31-1 : 19,95 EUR

821.163.6-1

COBISS.SI-ID 41427203

23

BEVC, Cvetka
    Izpovedi črnega mačka : kratke zgodbe / Cvetka Bevc ; [spremna beseda Robert Titan Felix]. – Pekel : Zavod Volosov hram, 2020. – 212 str. : avtoričina slika ; 19 cm. – (Knjižna zbirka Amonit)

Tiskano po naročilu. – Plesalec na brvi med grehom in smehom / Robert Titan Felix: str. 207-212. – O avtorici: str. [215-216]

ISBN 978-961-7086-45-4 : 22,60 EUR

821.163.6-32

COBISS.SI-ID 43991811

24

BEVC, Cvetka
    Stekleni plameni / Cvetka Bevc ; [spremni besedi Gašper Troha, Mateja Bedenk Košir]. – 1. izd. – Maribor : Pivec, 2020 ([Maribor] : Dravski tisk). – 171 str. ; 22 cm. – (Zbirka Mladinsko branje)

500 izv. – Cvetka Bevc : Stekleni plameni / Gašper Troha: str. 162-165. – Kristalni cvet in kamen / Mateja Bedenk Košir: str. 166-170. – O avtorici: str. 171

ISBN 978-961-7103-23-6 : 24,90 EUR

821.163.6-93-311.2

COBISS.SI-ID 35899907

25

BEVK, France
    Peter Klepec / France Bevk. – 1. natis. – Vrtojba : Hopalai, PE Kobi, 2020. – 15 str. : ilustr. ; 24 cm. – (Kobi čitanka)

ISBN 978-961-95186-0-1

821.163.6-93-34

COBISS.SI-ID 37197827

26

    BIBLOS [Elektronski vir] : spletna eKnjižnica in eKnjigarna. – Spletni servis. – Ljubljana : Študentska založba, 2013-    

Način dostopa (URL): http://www.biblos.si/. – Se sproti spreminja in dopolnjuje. – Nasl. v oznaki HTML: Biblos. – Dodatek k nasl. z nasl. zaslona. – Nasl. na nasl. zaslonu: Biblos lib. – Opis vira z dne 29. 11. 2013

004.5

COBISS.SI-ID 9620766

27

BILBAN, Tina
    Kaj misliš, kdo? / Tina Bilban ; [ilustracije Ivan Mitrevski]. – 1. izd., 1. natis. – Dob pri Domžalah : Miš, 2021. – 28 str. ; 28 cm

ISBN 978-961-272-450-4

087.5

COBISS.SI-ID 50739715

28

BILODJERIČ, Jan R.
    Animus. V svetu senc / Jan R. Bilodjerič ; ilustrirala Ana Vičič ; [spremna beseda Tone Partljič]. – Radenci : Aljatera, 2021 ([Maribor] : Dravski tisk). – 262 str. : ilustr. ; 21 cm

Mladinska knjiga prihodnosti? / Tone Partljič : str. 257-262. – 1.000 izv. – Zvd. na sprednjih spojnih listih

ISBN 978-961-95333-0-7 : 29,90 EUR

821.163.6-312.9

COBISS.SI-ID 55808515

29

BITENC, Nastja
    Esej na maturi 2021 : razmerja med generacijami / [avtorji Nastja Bitenc, Janja Perko, Mihael Šorli]. – 1. izd. – Ljubljana : Intelego, 2021. – 155 str. ; 21 cm

Avtorji navedeni v kolofonu. – 500 izv. – Bibliografija: str. 86, 154-155

ISBN 978-961-6558-53-2 : 13,99 EUR

82.0-4:37.091.27
821.163.6.09:37.091.27:373.5
821.113.5.09:37.091.27:373.5

COBISS.SI-ID 50943491

30

BIZANT, Milan
    Srečevanja s Kristusom v Božji besedi / Milan Bizant. – Ljubljana : Založba Dravlje, 2021. – 147 str. ; 20 cm

250 izv.

ISBN 978-961-6748-60-5

27-584

COBISS.SI-ID 56738051

31

    BLAGINJA v skupnosti : razvojni vidiki in inovacije / urednici Maša Filipovič Hrast in Valentina Hlebec. – Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 2020 ([Begunje] : Cicero). – 169 str. : ilustr. ; 23 cm. – (Knjižna zbirka Ost / Fakulteta za družbene vede ; 25)

https://zebra.fdv.uni-lj.si (Dostop za FDV z uporabniškim imenom in geslom) – Digitalna knjižnica študijskih gradiv FDV. – Tiskano po naročilu. – Bibliografija pri nekaterih prispevkih. – Kazali

ISBN 978-961-235-936-2 : 15,00 EUR

316.334.52(497.4)(082)

COBISS.SI-ID 39581443

32

BOGATAJ, Janez, 1947-
    Franc Saleški Finžgar : vera v resnico, lepoto in pravico : življenje in delo Franca Saleškega Finžgarja : 1871-1962 / [Janez Bogataj, Mihael Glavan ; slikovno gradivo osebni arhiv Janeza Bogataja … et al.]. – 1. izd. – Ljubljana : Mladinska knjiga, 2021 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). – 228 str. : ilustr. ; 27 cm. – (Album / Mladinska knjiga)

Avtorja navedena v kolofonu. – Ilustr. na spojnih listih. – 1.500 izv. – Finžgarjeva dela po abecedi in zvrsteh / Jože Šifrer: str. 221-228

ISBN 978-961-01-6055-7 : 39,99 EUR

929Finžgar F. S.
821.163.6.09Finžgar F. S.

COBISS.SI-ID 43535619

33

BOHINC, Rado, 1949-
    Univerza in država : pravna analiza družbenega položaja univerze / Rado Bohinc. – Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2020 ([Ljubljana] : Demat). – 348 str. : ilustr. ; 24 cm. – (Knjižna zbirka Pravo in gospodarstvo / urednik zbirke Rado Bohinc)

Tiskano po naročilu. – Univerza in država v postmodernem času : od avtonomije k partnerstvu / Ivan Svetlik: str. 17-35. – Slovenske univerze med akademsko tradicijo in novimi izzivi / Lucija Čok: str. 36-50. – Bibliografija: str. 331-345

ISBN 978-961-235-964-5 : 25,00 EUR

378.4.014.553

COBISS.SI-ID 55943939

34

BRUMEN, Matija
    Galeb / Matija Brumen ; avtor spremnega besedila, with a foreword by Marcel Štefančič Jr. ; [prevod, translated by Erica Johnson Debeljak]. – Maribor : The Angry Bat, 2021 (Velenje : Eurograf). – 1 zgibanka ([32] str.) : fotogr., načrti ; 22 cm

Ov. nasl. – Slov. besedilo in prevod v angl. – 350 oštevilčenih izv.

ISBN 978-961-93414-9-0 : 25,00 EUR

77.04(497.4):929Brumen M.

COBISS.SI-ID 42828291

35

BUFON, Milan
    Ethnos in topos : družbene spremembe in narodnostna podoba slovenskih krajev na Tržaškem od leta 1910 do leta 2015 / [[besedilo], avtor kart] Milan Bufon ; [karte izdelal Vasilij Guštin ; fotografije fond Odseka za zgodovino Narodne in študijske knjižnice v Trstu]. – Ljubljana : Slovenska matica ; Koper : Znanstveno-raziskovalno središče, Annales ZRS, 2020 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). – 296 str. : ilustr. ; 25 cm. – (Zbirka Razsežnosti slovenstva, ISSN 2738-4446)

Ilustr. na spojnih listih. – 400 izv. – O avtorju: str. 295-296. – Bibliografija: str. 267-269. – Izšlo ob finančni podpori Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS)

ISBN 978-961-7058-48-2 (Znanstveno-raziskovalno središče, Annales ZRS) : 26,00 EUR

911.3:314(450.361)

COBISS.SI-ID 33174531

36

BURKE, Peter, 1937-
    Kulturna hibridnost / Peter Burke ; [prevod Polona Glavan ; spremna beseda Bojan Baskar]. – Ljubljana : Studia humanitatis, 2020 ([Ljubljana] : Studio print). – 150 str. ; 20 cm. – (Studia humanitatis)

Prevod dela: Cultural hibridity. – 400 izv. – Peter Burke med hibridi / Bojan Baskar: str. 111-150. – Opombe z bibliografijo na dnu str. – Kazalo

ISBN 978-961-6798-94-5 : 18 EUR

316.7

COBISS.SI-ID 27226627

37

CANKAR, Ivan, 1876-1918
    Hlapci / Ivan Cankar ; spremna besedila napisala [in izbor slik] Marija Sajko. – 1. izd., 3. natis. – Ljubljana : DZS, 2020 ([Škofja Loka] : Nonparel). – 144 str. : ilustr. ; 20 cm. – (Zbirka Klasje. Letn. 6)

700 izv. – Kronološki pregled Cankarjevega življenja in dela: str. 6-7. – Ivan Cankar in njegov čas: str. 8-12. – Uvodne opombe: str. 13-64. – Sodbe o Hlapcih: str. 125-141. – Bibliografija: str. 65-68

ISBN 978-86-341-1843-8 : 15,50 EUR

821.163.6-2
821.163.6.09Cankar I.

COBISS.SI-ID 37730051

38

CANKAR, Ivan, 1876-1918
    Skodelica kave = A cup of coffee / Ivan Cankar ; [ilustracije] Peter Škerl ; [spremna beseda Dragica Haramija, Janja Batič ; prevod v angleški jezik Tadeja Spruk]. – 1. izd., 1. natis. – Dob pri Domžalah : Miš, 2018 (natisnjeno v Sloveniji). – [43] str. : ilustr. ; 32 cm

Vzpor. slov. besedilo in prevod v angl. – 1.000 izv. – Zgodba v zgodbi / Dragica Haramija in Janja Batič: str. 36-42

ISBN 978-961-272-253-1 : 25,95 EUR

821.163.6-93-32
821.163.6.09Cankar I.
087.5

COBISS.SI-ID 290176768

39

CAREL, Havi
    Bolezen : krik mesa / Havi Carel ; [prevod Alenka Ropret]. – Ljubljana : Krtina, 2020 ([Škofja Loka] : Nonparel). – 207 str. ; 20 cm. – (Zbirka Krt, ISSN 1408-1105 ; 193)

Prevod dela: Illness

ISBN 978-961-260-133-1 : 22 EUR

1:616

COBISS.SI-ID 41986307

40

CERAR, Božo
    Slovenski diplomatski pojmovnik / Božo Cerar ; [predgovor Ernest Petrič]. – Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, Založba FDV : Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije, 2020 ([Begunje] : Cicero). – 337 str. ; 24 cm. – (Zbirka Mednarodno pravo / Fakulteta za družbene vede)

Predgovor / Ernest Petrič: str. 9-13. – 300 izv. – Bibliografija: str. 331-332

ISBN 978-961-235-953-9 (Fakulteta za družbene vede) : 30,00 EUR

327(038)

COBISS.SI-ID 51802371

41

CERAR, Irena, 1970-
    Potepuški okruški : kako sem hodila po robu / Irena Cerar ; [spremna beseda Irena Štaudohar ; fotografije Sašo Kočevar in Janez Skok ; zasnova zemljevida Andrej Bandelj]. – 1. izd. – Ljubljana : Buča, 2021 ([Škofja Loka] : Nonparel). – 179 str. : fotogr., zvd. ; 18 cm

700 izv.

ISBN 978-961-7114-13-3 : 19,90 EUR

821.163.6-992
821.163.6-94
796.51(497.4-192.2)

COBISS.SI-ID 56753155

42

COSSUTTA, Rada
    Tromeja skozi čas / Rada Cossutta ; [fonološki zapis Jožica Škofic]. – Koper : Založba Annales, ZRS Koper, 2018 ([Dob] : Grafika 3000). – 53 str. : ilustr. ; 24 cm

250 izv. – O avtorici na sprednjem zavihku ov. – Izšlo skupaj z video DVD-jema z naslovom Rateče, nekoč in danes ter Log pod Mangartom, nekoč in danes. – Povzetek ; Summary

ISBN 978-961-7058-11-6 : 15,00 EUR

811.163.6’282

COBISS.SI-ID 300492800

43

CRNOVIĆ, Deja
    Politika kot medijski performans / Deja Crnović. – 1. izd., 1. natis. – Ljubljana : Založba ZRC, 2021 (Begunje : Cicero). – 304 str. : ilustr. ; 19 cm

400 izv. – Bibliografija: str. 282-302

ISBN 978-961-05-0516-7 : 24,00 EUR

305:32

COBISS.SI-ID 49884931

44

CUNDRIČ, Magdalena
    Blodnjak : detektivski roman / Magdalena Cundrič. – 1. natis. – Maribor : Kulturni center Maribor, zavod za umetniško produkcijo in založništvo, 2020. – 192 str. ; 19 cm. – (Sprejeto ; 025)

Tiskano po naročilu. – O avtorici: str. 191

ISBN 978-961-6781-93-0 : 15,00 EUR

821.163.6-312.4

COBISS.SI-ID 36280579

45

CUNDRIČ, Valentin
    Temna stran zemlje / Valentin Cundrič. – 1. izd. – Rob : Amalietti & Amalietti, 2020 (Ljubljana : Primitus). – 146 str. ; 21 cm. – (Zbirka Slovenski roman / Amalietti & Amalietti) (Zbirka Romani / Amalietti & Amalietti)

Povečani tisk. – Tiskano po naročilu. – Spremna beseda Magdalene Cundrič na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-7036-46-6 : 19,00 EUR

821.163.6-313.1

COBISS.SI-ID 303213824

46

ČAUŠEVIĆ, Jasmin
    Pol srca : roman / Jasmin Čaušević ; [fotografije Jasmin Čaušević]. – 1. izd. – Velenje : Zabastra, 2021. – 336 str. : ilustr. ; 20 cm

300 izv.

ISBN 978-961-94175-4-6 : 19,90 EUR

821.163.6-312.4

COBISS.SI-ID 58863619

47

ČERNELČ, Primož
    Pika Pikica išče svoje mesto / Primož Černelč ; [ilustrirala] Maruška Jamnik. – Zg. Kungota : Rotis, 2021 (Ljubljana : Demat). – 27 str. : ilustr. ; 27 cm

500 izv. – O avtorju: str. 26. – Spremni besedi / Stanka Damjan, Sabina Košmrl Kaučič: str. 26-27. – Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-6127-50-9 : 19,90 EUR

821.163.6-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 56593923

48

ČMAK, Marija
    Junaki neba X : zavezniški piloti in Slovenci med II. svetovno vojno / Marija Čmak. – Celje : Grafika Gracer, 2021 (Celje : Grafika Gracer). – 270 str. : ilustr. ; 24 cm

300 izv. – O avtorici: str. 5-6. – Kazalo

ISBN 978-961-6992-40-4

94(497.4)”1944/1945″

COBISS.SI-ID 62674435

49

ČOH Kladnik, Mateja
    “Narod sodi” : Sodišče slovenske narodne časti / Mateja Čoh Kladnik. – Ljubljana : Študijski center za narodno spravo, 2020 ([Ljubljana] : Birografika Bori). – 282 str. : fotogr., faks. ; 24 cm

300 izv. – Bibliografija: str. 250-264 in v opombah na dnu str. – Kazalo. – Summary: “The people adjudicate”: the Court of Slovenian National Honour. – Financer: ARRS, Programi, P6-0380, SI, Zgodovinsko-pravni vidiki kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin na slovenskem ozemlju v 20. stoletju do sprejetja ustave 1990

ISBN 978-961-94353-9-7 : 20,00 EUR

94(497.4)”1945″
343.19(497.4)”1945″

COBISS.SI-ID 42427395

50

ČUK, Marij
    Fiamme nere / Marij Čuk ; traduzione di Martina Clerici. – Trieste : Mladika, 2021. – 158 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Črni obroč. – O avtorju na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-88-7342-301-0

821.163.6-311.6

COBISS.SI-ID 50951939

51

DE Cecco, Matej
    Šnofijeva druščina. 4, Žlobudrava žirija, coprniški capin in razkurjeni robotrol / [narisal] Matej de Cecco ; [napisal] Boštjan Gorenc. – 1. izd. – Ljubljana : Mladinska knjiga, 2021 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). – 75 str. : ilustr. ; 27 cm. – (Zbirka Šnofijeva druščina)

1.500 izv. – Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-01-6117-2 : 21,99 EUR

084.11

COBISS.SI-ID 53641475

52

DEBELJAK, Tjaš
    Povezanost igranja video iger z duševnim zdravjem / Tjaš Debeljak. – 1. natis. – Maribor : Kulturni center, 2021. – XI, 95 str. : ilustr. ; 24 cm. – (Zbirka Znanstvena monografija, ISSN 2630-1962 ; 012)

O avtorju: str. 95. – Tiskano po naročilu. – Bibliografija: str. 73-78. – Povzetek ; Summary

ISBN 978-961-7118-05-6 : 29,00 EUR

159.913:794-028.23
794-028.23:159.913
159.97:616.89:004.5

COBISS.SI-ID 48758787

53

    DEDIŠČINA prve svetovne vojne : reprezentacije in reinterpretacije / uredila Jurij Fikfak in Božidar Jezernik ; [prevod povzetka Jeremi Slak]. – Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2021 ([Ljubljana] : Birografika Bori). – 355 str. : ilustr. ; 23 cm. – (Zupaničeva knjižnica, ISSN 1855-671X ; št. 49)

Dostopno tudi na: https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/view/251/357/5880-1. – 300 izv. – Bibliografija pri vseh prispevkih. – Povzetek ; Summary. – Kazalo

ISBN 978-961-06-0415-0 : 24,90 EUR
doi: 10.4312/9789610604143

94(497.4)”1914/1918″

COBISS.SI-ID 44933379

54

    DEDIŠČINA razdeljenosti – Vzhod in Zahod po 1989 / Luka Lisjak Gabrijelčič in Ferenc Laczó (ur.) ; [posamezni prispevki Dorothee Bohle in Béla Greskovits … [et al.] ; prevajalci Bojan Albahari … et al.]. – 1. izd., 1. natis. – Ljubljana : ZRC SAZU, Založba ZRC, 2021. – 230 str. ; 20 cm

Prevod in priredba dela: Legacy of division – East and West after 1989

ISBN 978-961-05-0537-2

308(4)”1989/…”(082)

COBISS.SI-ID 57842691

55

DEKLEVA, Milan
    In vsi so očarani z mesečino (okrog pesmi) / Milan Dekleva ; [likovna dela Jožef Muhovič]. – Ljubljana : Književno društvo Hiša poezije, 2020 ([Ljubljana] : Januš). – 160 str. : ilustr. ; 26 cm

300 izv. – O avtorjih: str. [166]

ISBN 978-961-7016-86-4

821.163.6-1
75(497.4):929Muhovič J.

COBISS.SI-ID 40153091

56

DEKLEVA, Milan
    Pet za kvartet / Milan Dekleva. – 1. izd. – Ljubljana : Cankarjeva založba, 2021 (Nova Gorica : Grafika Soča). – 191 str. ; 21 cm

500 izv.

ISBN 978-961-282-477-8 : 24,99 EUR

821.163.6-31

COBISS.SI-ID 50636291

57

DEKLEVA, Milan
    Zora in čriček : (lirična opera za dva glasova) / Milan Dekleva ; [likovna dela] Jožef Muhovič. – Ljubljana : Književno društvo Hiša poezije, 2020 ([Ljubljana] : Januš). – 67 str. : ilustr. ; 26 cm

300 izv.

ISBN 978-961-7016-87-1

821.163.6-293
75(497.4)Muhovič J.

COBISS.SI-ID 40154627

58

DEMŠAR, Avgust
    Olje na balkonu : prvi primer inšpektorja Vrenka / Avgust Demšar. – 1. izd. – Maribor : Založba Pivec, 2020 ([Brežice] : Primus). – 179 str. : ilustr. ; 22 cm. – (Zbirka Branje. Proza)

1.000 izv. – O avtorju na sprednjem zavihku ov. – Povečani tisk

ISBN 978-961-7103-25-0 : 19,90 EUR

821.163.6-312.4

COBISS.SI-ID 38237699

59

DEMŠAR, Avgust
    Tanek led : tretji primer inšpektorja Vrenka / Avgust Demšar. – 1. izd. – Maribor : Založba Pivec, 2020 ([Brežice] : Primus). – 235 str. ; 22 cm. – (Zbirka Branje. Proza)

1.000 izv. – O avtorju na sprednjem zavihku ov. – Povečani tisk

ISBN 978-961-7103-27-4 : 19,90 EUR

821.163.6-312.4

COBISS.SI-ID 38449411

60

DEVJAK, Stanka
    Petrov petelinček / besedilo Stanka Devjak ; ilustracije Nina Šulin. – Ljubljana : Salve, 2020. – 26 str. : ilustr. ; 19 x 29 cm. – (Zbirka Mladinska knjižnica ; 72)

200 izv.

ISBN 978-961-289-079-7

821.163.6-93-32

COBISS.SI-ID 24469507

61

DI Battista, Alenka
    Ravnikarjevi bloki v Novi Gorici / Alenka Di Battista ; [urednici žepnice Marjeta Ciglenečki, Helena Seražin ; tehnični urednik Gorazd Bence]. – 1. izd., 1. natis. – Ljubljana : Založba ZRC, 2021 (Ljubljana : Collegium Graphicum). – 77 str. : ilustr., načrti ; 21 cm. – (Umetnine v žepu, ISSN 2232-3775 ; 20)

Potiskana zadnja notr. str. ov. – 400 izv. – Bibliografija: str. [80-83]. – Financer: ARRS, Program, SI, P6-0061, Slovenska umetnostna identiteta v evropskem okviru. – Financer: ARRS, Projekti, L6-8262, SI, Mapiranje urbanih prostorov slovenskih mest v zgodovinskem okviru. Modernistična Nova Gorica in njeni konteksti

ISBN 978-961-05-0538-9 : 12,00 EUR

72(497.4):929Ravnikar V.
711.4(497.4Nova Gorica)”19″

COBISS.SI-ID 58080771

62

DIRNBEK, Jernej
    Tramp / Jernej Dirnbek. – Maribor : Litera, 2021 ([Ljubljana] : Demat). – 187 str. ; 22 cm. – (Knjižna zbirka Litera)

500 izv.

ISBN 978-961-7056-70-9 : 24,00 EUR

821.163.6-3

COBISS.SI-ID 62403587

63

    La DOCTORA : Branislava Sušnik (1920-1996) : življenje in delo slovenske znanstvenice v Paragvaju : refleksije razstave v nastajanju : spremna publikacija / [avtorice besedil Tanja Roženbergar … [et al.] ; urednica Tina Palaić ; prevod Jasmina Markič in Ajda Krajnc, David Limon ; fotografije arhiv Etnografskega muzeja Andrés Barbero, arhiv Slovenskega etnografskega muzeja, zasebni arhiv Irene Mislej]. – Ljubljana : Slovenski etnografski muzej, 2020 (Žirovnica : Medium). – 55 str. : ilustr. ; 28 cm

Fotogr. na notr. str. ov. – 500 izv. – Bibliografija pri posameznih prispevkih. – Summary

ISBN 978-961-6388-78-8 : 12,00 EUR

39(893):929Sušnik B.(083.824)

COBISS.SI-ID 36545027

64

DOLENC, Božidar, 1950-2008
    Avtografija, zagonetnost, uporništvo : fotografija Božidarja Dolenca = Autography, uncanniness, rebellion : the photography of Božidar Dolenc : Muzej sodobne umetnosti Metelkova, Museum of Contemporary Art Metelkova, [Ljubljana], 17. 12. 2020-14. 3. 2021 / [besedila Lara Štrumej, Marina Gržinić, Rok Vevar ; urednica kataloga Lara Štrumej ; življenjepis, bibliografija Bojana Rogina ; seznam del na razstavi Lara Štrumej, Rok Vevar ; prevodi Tamara Soban ; skeniranje in obdelava fotografij Matija Pavlovec]. – Ljubljana : Moderna galerija, 2020 (Ribnica : Luart). – 110 str. : ilustr. ; 27 cm

Vzpor. slov. besedilo in prevod v angl. – Biografija: str. 84-86. – Seznam razstavljenih del: str. 95-109. – 800 izv. – Izbrana bibliografija: str. 90-93

ISBN 978-961-206-143-2 : 22,00 EUR

77.04(497.4):929Dolenc B.

COBISS.SI-ID 34384131

65

DORIA, Julia
    Znanilci pomladi / napisala in ilustrirala Julia Doria. – 1. izd. – Ljubljana : Atelje Doria, 2021 (natisnjeno v Sloveniji). – [19] str. : ilustr. ; 31 cm

Ilustr. na spojnih listih. – Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-7093-02-5 : 25,00 EUR

821.163.6-93-32
087.5

COBISS.SI-ID 304292608

66

DORIA, Živa Viviana
    Gospa Pomlad / napisala in ilustrirala Živa Viviana Doria. – 1. izd. – Ljubljana : Atelje Doria, 2021 (natisnjeno v Sloveniji). – [20] str. : ilustr. ; 31 cm

ISBN 978-961-7093-06-3

821.163.6-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 55275011

67

    DOSTOJEVSKI in jaz : ob dvestoti obletnici rojstva F. M. Dostojevskega / uredil Matevž Kos. – Ljubljana : Literarno-umetniško društvo Literatura, 2021 (Begunje : Cicero). – 328 str. ; 21 cm. – (Zbirka Novi pristopi ; 79)

400 izv. – Predgovor / Matevž Kos: str. 7-10. – Bibliografija pri posameznih prispevkih in v opombah na dnu str.

ISBN 978-961-7017-75-5 : 29,00 EUR

821.161.1.09Dostoevskij F. M.(082)

COBISS.SI-ID 46628355

68

DOZZINI, Giovanni
    Spredaj je hodil Baboucar / Giovanni Dozzini ; iz italijanščine prevedel Vasja Bratina. – 1. izd. – Ljubljana : V.B.Z., 2020 (Begunje : Cicero). – 135 str. : portreta ; 22 cm. – (Zbirka Besede brez meja ; knj. 3)

Prevod dela: E Baboucar guidava la fila. – 500 izv. – O avtorju: str. 133-134. – Nagrada Evropske unije za književnost, 2019

ISBN 978-961-7083-06-4 : 24,90 EUR

821.131.1-311.2

COBISS.SI-ID 30848003

69

DRAŽIL, Gregor
    “Menedžer da sem? Sem.” : Zoran Kržišnik in začetki prodiranja slovenske moderne umetnosti na zahodno likovno prizorišče = “Am I a manager? Yes, I am.” : Zoran Kržišnik and how Slovene modern art first penetrated the western art world / [avtor besedila in izbor slikovnega gradiva] Gregor Dražil ; [prevod v angleščino Rawley Grau]. – Ljubljana : Mednarodni grafični likovni center, 2020 ([Ljubljana] : Matformat). – 58 str. : ilustr. ; 24 cm

Dostopno tudi na: https://issuu.com/mglc/docs/tisk. – Vzpor. slov. besedilo in prevod v angl. – Potiskani notr. str. ov. – 300 izv. – Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-6229-83-8 : 10,00 EUR

069.63:7(497.4)
7(497.4):929Kržišnik Z.

COBISS.SI-ID 41724931

70

DRENOVEC, Franček
    V skritem kraju kapitalizma : brskanje po marksizmu / Franček Drenovec. – Ljubljana : Založba /*cf., 2020 ([Maribor] : Darima). – 128 str. ; 20 cm + 1 razglednica. – (Oranžna zbirka)

400 izv. – Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-257-130-6 : 15,00 EUR

316.323.6
330.342.14

COBISS.SI-ID 31854339

71

DRNOVŠEK, Igor
    Najlepše stvari so blizu : 42 brezmejnih doživetij za konec tedna okoli Slovenije / Igor Drnovšek ; [zemljevidi in grafike Jana Jocif, zemljevidi držav Shutterstoc ; fotografije Igor Drnovšek … et al.]. – 1. izd. – Ljubljana : Mladinska knjiga, 2021 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). – 291 str. : ilustr., zvd. ; 25 cm

O avtorju: str. [292]. – 3.200 izv. – Potiskani notr. str. ov. – Kazalo

ISBN 978-961-01-6119-6 : 29,99 EUR

796.51(497.4)(036)

COBISS.SI-ID 54604547

72

DUJO Jurjevčič, Mirjam
    Revolucionarno nasilje na južnem Notranjskem, 1941-1945 / Mirjam Dujo Jurjevčič. – Ljubljana : Študijski center za narodno spravo, 2020 ([Ljubljana] : Present). – 315 str. : ilustr., zvd. ; 24 cm. – (Zbirka Revolucionarno nasilje ; 6)

300 izv. – Bibliografija: str. 289-300 in v opombah na dnu str. – Povzetek ; Summary: Revolutionary violence in the Southern Notranjska region, 1941-1945. – Kazalo. – Financer: ARRS, Programi, P6-0380, SI, Zgodovinsko-pravni vidiki kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin na slovenskem ozemlju v 20. stoletju do sprejetja ustave 1990

ISBN 978-961-94353-7-3 : 20,00 EUR

94(497.471)”1941/1945″
323.28(497.471)”1941/1945″

COBISS.SI-ID 36955139

73

DVORŽAK, Bojana
    Matematika na splošni maturi : vprašanja in odgovori za ustni izpit iz matematike na splošni maturi za osnovno raven : 2021 / Bojana Dvoržak. – 1. izd. – Ljubljana : Intelego, 2021. – 119 str. : ilustr. ; 30 cm

1.000 izv.

ISBN 978-961-6558-56-3 : 13,99 EUR

37.091.27:51:373.5
51(075.3)(079.1)

COBISS.SI-ID 58697219

74

    EDU.ARH : prakse arhitekturnega izobraževanja = edu.arh : practices in architectural education / [glavni urednik Boštjan Vuga ; avtorji prispevkov Ansambel … [et al.] ; prevod Darja Horvatič, Andreja Šalamon Verbič ; fotografija Klemen Ilovar]. – Ljubljana : Muzej za arhitekturo in oblikovanje (MAO) : Fakulteta za arhitekturo, 2021 ([Ljubljana] : Collegium Graphicum). – 221 str. : ilustr. ; 30 cm

750 izv. – Slov. besedilo in prevod v angl. – Potiskane notr. str. ov.

ISBN 978-961-6669-71-9 (Muzej za arhitekturo in oblikovanje)

378.091.3:72(083.82)
72:378(083.82)

COBISS.SI-ID 54522883

75

ENYEART, John Paul
    Smrt fašizmu : boj Louisa Adamiča za demokracijo / John P. Enyeart ; prevedla Mojca Dobnikar ; [spremna beseda Božo Repe ; fotografije in pisma Mestna knjižnica Grosuplje, osebni arhiv Marjetke Kidrič, Rokopisni oddelek Knjižnice Univerze v Princetonu]. – Ljubljana : Sophia, 2020 (Ljubljana : Collegium Graphicum). – XIV, 268 str. : ilustr. ; 25 cm. – (Zbirka Naprej!, ISSN 2385-880X)

Prevod dela: Death to fascism. – Louis Adamič, človek z idejami za današnje čase / Božo Repe: str. 251-263. – O avtorju na prelim. str. – 400 izv. – Bibliografija v opombah na dnu str. – Kazalo

ISBN 978-961-7003-50-5 : 32,00 EUR

929Adamič L.
314.151.3-054.7(73=163.6)

COBISS.SI-ID 36495875

76

FERRARI, Renato
    Murva Fabianijevih : stoletje miru na Krasu / Renato Ferrari ; prevedla Evelina Umek ; [spremna beseda Anja Muck-Župan]. – 4. izd. – Trst : Mladika, 2020 ([Žalec] : Sinegraf). – 258 str., [4] str. pril. ; 21 cm

Prevod dela: Il gelso dei Fabiani. – Spremna beseda / Anja Muck-Župan: str. 5-8. – O avtorju na prednjem zavihku knjige

ISBN 978-88-7342-264-8 : 18 EUR

821.131.1-312.6
929.52 Fabiani

COBISS.SI-ID 10310124

77

FICKO, Albina
    Uresničene sanje : pripoved / Albina Ficko ; [spremna beseda Robert Titan Felix ; likovna oprema avtoričin arhiv]. – Pekel : Zavod Volosov hram, 2021. – 90 str. : č-b fotogr. ; 19 cm

Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-7086-50-8 : 14,90 EUR

821.163.6-32

COBISS.SI-ID 53324547

78

FILIP, Ota, 1930-2018
    Dedek in top / Ota Filip ; prevedla [in spremna beseda] Nives Vidrih. – 1. izd. – Ljubljana : Družina, 2020 (tiskano v Sloveniji). – 301 str. : ilustr. ; 23 cm

Prevod dela: Děda a dělo. – 500 izv. – Vojskovanje kot blaznost in častihlepje / Nives Vidrih: str. 297-301. – O avtorju na zadnji str. ov.

ISBN 978-961-04-0738-6 : 22,90 EUR

821.162.3-313.1

COBISS.SI-ID 35854851

79

FILIPČIČ, Emil
    Nepočesane misli / Emil Filipčič. – Ljubljana : Beletrina, 2021. – 263 str. ; 22 cm. – (Knjižna zbirka Beletrina)

800 izv.

ISBN 978-961-284-737-1 : 27,00 EUR

821.163.6-311.2

COBISS.SI-ID 55439363

80

    FRANCE Štiglic : filmska zapuščina : zbornik razprav in katalog razstave = film legacy : a collection of papers and an exhibition catalogue / uredila Špela Čižman, Andrej Šprah ; [besedila Špela Čižman … [et al.] ; filmografski podatki Lilijana Nedič ; prevod Maja Lovrenov, Igor Maver (filmografski podatki) ; fotografije arhiv Slovenske kinoteke, arhiv RTV Slovenija]. – Ljubljana : Slovenska kinoteka, 2021 ([Ljubljana] : Collegium Graphicum). – 141 str. : ilustr. ; 29 cm

Slov. besedilo in deloma prevod v angl. – 500 izv. – Publikacija je izšla ob razstavi: France Štiglic: filmska zapuščina v Slovenski kinoteki, 25. 3. – 5. 12. 2021. – Bibliografija in opombe z bibliografijo pri večini prispevkov. – Filmografija: str. 123-139. – Kazalo

ISBN 978-961-7013-13-9 : 25,00 EUR

791.633-051(497.4):929Štiglic F.

COBISS.SI-ID 44109827

81

FRANCZAK, Radka
    Srčni utrip / Radka Franczak ; prevedla Jana Unuk. – Maribor : Litera, 2020 ([Ljubljana] : Demat). – 272 str. : ilustr. ; 22 cm. – (Knjižna zbirka Litera)

Prevod dela: Serce. – 500 izv.

ISBN 978-961-7056-85-3 : 24,00 EUR

821.162.1-311.2

COBISS.SI-ID 49154819

82

FRELIH, Jasmin
    Piksli / Jasmin B. Frelih. – Ljubljana : Beletrina, 2021. – 367 str. ; 22 cm. – (Knjižna zbirka Beletrina ; 519)

Ilustr. na spojnih listih. – 800 izv. – O avtorju na zadnjem zavihku ščitnega ov.

ISBN 978-961-284-734-0 : 29,00 EUR

821.163.6-311.2

COBISS.SI-ID 62620675

83

FUČÍKOVÁ, Eliška
    Mojstrovine Pinakoteke Praškega gradu : Tizian, Tintoretto, Veronese, Rubens in drugi : [Narodna galerija, Prešernova 24, Ljubljana, 1. oktober 2020-3. januar 2021] / [avtorica besedil Eliška Fučíková ; predgovori Miloš Zeman … [et al.] ; prevod iz češkega jezika Tatjana Jamnik ; urednica literature Nataša Ciber ; fotografija Jan Gloc … et al.]. – Ljubljana : Narodna galerija, 2020 (Radovljica : Tiskarna knjigoveznica). – 143 str. : ilustr. ; 27 cm

Avtorica navedena v kolofonu. – Drugi dodatek k nasl. v kolofonu. – Nekatere str. zganjene. – 300 izv. – Bibliografija: str. 135-143

ISBN 978-961-6743-81-5 : 25,00 EUR

73/76:728.81(437.311)(083.824)

COBISS.SI-ID 25831683

84

FUJS, Metka
    [Sto]
    100 dejstev o Prekmurju / avtorica Metka Fujs ; [avtorja posameznih gesel Jelka Pšajd, Samo Sankovič] ; ilustracije Tamara Rimele. – Murska Sobota : Pomurski muzej, 2019 ([Maribor] : Design Studio). – [117] str. : ilustr. ; 19 cm

1.000 izv.

ISBN 978-961-6579-46-9

908(497.411)

COBISS.SI-ID 97613569

85

FURLAN, Alenka, 1949-
    Prebujanje. Del 1, Predniki, srednji vek, čas Habsburžanov / Furlan Alenka. – 1. natis. – Celje : Mavrica, 2021. – 327 str. : zvd. ; 25 cm

Podatek o natisu v CIP-u. – 100 izv. – Bibliografija: str. 324-326

ISBN 978-961-6282-82-6 (zv. 1) : 26,90 EUR

94(497.411/413)
929.52(091)
323.12

COBISS.SI-ID 44576259

86

GALINA, Gala
    Moj naslov je že oddan / Gala Galina. – Ljubljana : Ekslibris, 2020 ([Ljubljana] : Demat). – 114 str. ; 21 cm

150 izv.

ISBN 978-961-7094-15-2

821.163.6-1

COBISS.SI-ID 42786307

87

GAMBERGER Lončarič, Petra
    Most med tu in tam / Petra Gamberger Lončarič ; [ilustracije Nejka Sel, Inj Roi, Beti Lonček]. – Ljubljana : Verdes, 2020. – [53] str. : barvne ilustr. ; 20 cm. – (Zbirka Ognjena čarovnica Ava)

Ilustr. in besedilo na spojnih listih. – 200 izv.

ISBN 978-961-93980-2-9 : 24,88 EUR

821.163.6-93-32
159.923.2(02.053.2)
087.5

COBISS.SI-ID 35382275

88

GAŠPERLIN, Izidor
    Striptiz v dvoje : skrivnosti dobrega partnerskega odnosa / Izidor Gašperlin. – Kranj : GI svetovanje, 2021. – 254 str. ; 21 cm

Tiskano po naročilu. – O avtorju na zadnjem zavihku ov. – Bibliografija: str. 253-254

ISBN 978-961-94098-2-4 : 24,95 EUR

159.922.1

COBISS.SI-ID 26620419

89

GOLC, Lidija
    Novakoronavirusnice = Newcoronaviruslings / Lidija Golc ; [spremna beseda Jure Koritnik ; angleški prevod Ifigenija Simonović, angleški prevod spremne besede Alenka Perger]. – 1. natis. – Ljubljana : Buča, 2020 ([Škofja Loka] : Nonparel). – 88 str. ; 20 cm

Vzpor. slov. besedilo in prevod v angl. – 250 izv. – Čas razskrivnostenja = A time to reveal secrets / Jure Koritnik: str. 81-83, 85-87. – O avtorici = About the author: str. 84, 88

ISBN 978-961-6704-97-7 : 14,70 EUR

821.163.6-1

COBISS.SI-ID 26646019

90

GOLEC, Boris
    Slovenska posebnost – dvorec Podšentjur v Podkumu : od nenavadnega nastanka do desetih rodov rodbine Čop / Boris Golec ; [prevod povzetka Tina Bahovec ; zemljevidi Mateja Rihtaršič]. – 1. izd., 1. natis. – Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2020 ([Ljubljana] : Birografika Bori). – 297 str. : ilustr., zvd. ; 28 cm. – (Thesaurus memoriae. Dissertationes, ISSN 1854-2948 ; 14)

300 izv. – O avtorju: str. [298]. – Bibliografija: str. 281-290. – Zussamenfassung: Eine slowenische Besonderheit – Hof Podšentjur in Podkum. – Financer: ARRS, Programi, P6-0052, SI, Temeljne raziskave slovenske kulturne preteklosti

ISBN 978-961-05-0473-3 : 29,00 EUR

728.8(497.4Podkum)(091)
929.52Čop
94(497.4Podkum)

COBISS.SI-ID 29303299

91

    GOLI otok po sedemdesetih letih / uredila Manca Erzetič ; [slikovno gradivo Manca Erzetič (osebni arhiv)]. – Ljubljana : Inštitut Nove revije, 2021 ([Ljubljana] : Primitus). – 190 str. : ilustr. ; 25 cm. – (Humanistična zbirka INR)

Bibliografija pri posameznih prispevkih. – Povzetki ; Summaries

ISBN 978-961-7014-25-9 : 25 EUR

32(497.1)”1949/1956″(082)
343.819.7(497.5Goli otok)(082)
323.281(497.1)”1949/1956″(082)

COBISS.SI-ID 50028035

92

GOLJA, Marko
    Prepozno, pozneje / Marko Golja. – 1. izd., 1. natis. – Ljubljana : LUD Literatura, 2020 (Begunje : Cicero). – 272 str. ; 23 cm. – (Zbirka Prišleki)

500 izv. – Nasl. str. razpotegnjena na dve str.

ISBN 978-961-7017-70-0 : 25 EUR

821.163.6-32

COBISS.SI-ID 36625155

93

GOLOB, Tadej
    Nespodobni odvetnik : biografija dr. Petra Čeferina / Tadej Golob. – 1. izd. – Radovljica : Didakta, 2018 (natisnjeno v EU). – 246 str. : ilustr. ; 24 cm

Dostopno tudi na: https://www.dobreknjige.si/Knjiga.aspx?knjiga=5843 – predstavitve knjig. – 1.500 izv.

ISBN 978-961-261-492-8 : 35 EUR

929Čeferin P.
347.965:929Čeferin P.

COBISS.SI-ID 294971648

94

GOLOB, Tadej
    Virus / Tadej Golob. – 1. natis. – Novo mesto : Goga, 2020 ([Ljubljana] : Formatisk). – 496 str. ; 21 cm. – (Literarna zbirka Goga)

Dostopno tudi na: https://www.dobreknjige.si/Knjiga.aspx?knjiga=8253. – 500 izv. trda vezava, 4.500 izv. mehka vezava

ISBN 978-961-277-274-1 (trda vezava) : 37,90 EUR
ISBN 978-961-277-275-8 (broš.)

821.163.6-312.4

COBISS.SI-ID 39519491

95

GOMBAČ, Žiga
    Zaklad pokljuških škratov / napisal Žiga X. Gombač ; ilustriral Gorazd Vahen. – Bevke : Škrateljc, 2020. – [22] str. : ilustr. ; 27 cm. – (Zbirka Škratolovščine)

ISBN 978-961-95178-1-9

821.163.6-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 37616387

96

GOMBOC, Mateja, 1964-
    Balada o drevesu / Mateja Gomboc. – 1. izd., 1. natis. – Dob pri Domžalah : Miš, 2021 (natisnjeno v Sloveniji). – 235 str. ; 24 cm. – (Zbirka Z(o)renja+)

700 izv. – Razmislek / Janja Istinič: str. 231-235

ISBN 978-961-272-460-3 : 27,95 EUR

821.163.6-93-311.2

COBISS.SI-ID 57716739

97

GORJUP, Goran
    Škrat Mohorko in jezen zmaj / napisal Goran Gorjup ; ilustrirala Simona Žagar. – 1. natis. – Šempeter pri Gorici : samozal. G. Gorjup, 2020 (Nova Gorica : Copigraf Faganelj). – [29] str. : ilustr. ; 22 cm

100 izv.

ISBN 978-961-07-0202-3 : 19,00 EUR

821.163.6-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 34259715

98

GORJUP, Goran
    Škratova buča / Goran Gorjup ; [ilustracije] Simona Žagar. – 1. natis. – Šempeter pri Gorici : samozal. G. Gorjup, 2020 (Nova Gorica : Copigraf Faganelj). – [24] str. : ilustr. ; 22 cm

50 izv.

ISBN 978-961-290-934-5 : 19 EUR

821.163.6-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 17058307

99

    GORSKE bukve 1582 : Gornih bukvi od krajlove svetlosti ofen inu potrjen general inu privilegium. Iz nov v slavenski jezik iztulmačan skuzi Andreja Recla, farmostra na Raki : znanstvenokritična izdaja / uredila, [kritični prepis] Alenka Jelovšek ; [jezikovna posodobitev Kozma Ahačič, Alenka Jelovšek ; razprave Matija Ogrin … [et al.] ; prevod povzetkov Slavo Šerc ; fotografije rokopisa Marko Zaplatil]. – 1. izd, 1. natis. – Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2021 (tiskano v EU). – 319 str. : Ilustr., tabele, faks. ; 24 cm. – (Dela starejšega slovenskega slovstva, ISSN 2463-8773 ; knj. 2) (Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev, ISSN 2232-321X ; knj. 284)

700 izv. – Bibliografija: str. 279-296 in v opombah na dnu str. – Povzetki ; Zusammenfassungen

ISBN 978-961-05-0540-2 : 24 EUR

821.163.6.09
091=163.6
340.15(497.4)”1582″

COBISS.SI-ID 51739651

100

GOSTEČNIK, Christian
    Nevroznanost in relacijska družinska terapija / Christian Gostečnik ; [genogrami Tanja Repič Slavič in Janko Slavič]. – Ljubljana : Brat Frančišek : Frančiškanski družinski inštitut : Teološka fakulteta, 2021 (Škofja Loka : Nonparel). – 431 str. : ilustr. ; 21 cm. – (Monografije FDI ; 25) (Znanstvena knjižnica / Teološka fakulteta ; 76)

Na ov. tudi: Regulativna relacijska paradigma, psiho-organski prenos, integrativni model. – 1.000 izv. – Bibliografija: str. 421-428. – Povzetek ; Abstract

ISBN 978-961-6873-61-1 (Brat Frančišek) : 20,00 EUR
ISBN 978-961-6844-90-1 (Teološka fakulteta)

159.964.2:616.8

COBISS.SI-ID 43844867

101

GRAD, Martin Anton
    Spletni žanri v prevodu / Martin Anton Grad. – 1. izd. – Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2020 ([Ljubljana] : Birografika Bori). – 222 str. : ilustr. ; 24 cm. – (Zbirka Prevodoslovje in uporabno jezikoslovje, ISSN 2335-335X)

Dostopno tudi na: https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/download/248/352/5782-1?inline=1. – 200 izv. – O avtorju na sprednjem zavihku ov. – Bibliografija: str. 197-210. – Kazalo. – Povzetek ; Summary

ISBN 978-961-06-0410-5 : 20,00 EUR

808.1:004.738.5:81’25

COBISS.SI-ID 43283971

102

GRAFENAUER, Niko
    Pedenjped gre v pedenjsvet / Niko Grafenauer ; ilustriral Marjan Manček. – 1. natis. – Ljubljana : Grafenauer, 2020 (natisnjeno v Sloveniji). – 79 str. : ilustr. ; 27 cm

ISBN 978-961-6864-53-4 : 29,90 EUR

821.163.6-93-1
087.5

COBISS.SI-ID 37990403

103

GRČA, Tatjana
    Skodelica življenja : kako se soočiti z anksiozno motnjo / [[besedilo], avtorica slik] Tatjana Grča. – Notranje Gorice : Gradnje Grča storitve, 2020 ([Bled] : Belin grafika). – 280 str. : ilustr. ; 25 cm

Ilustr. na spojnih listih. – 700 izv. – Mnenja o knjigi / Dušan Badovinac … [et al.]: str. 274-276. – Bibliografija: str. 278

ISBN 978-961-290-740-2 : 29,40 EUR

821.163.6-94

COBISS.SI-ID 303381760

104

GRILC, Uroš
    Ajdovski zid / napisal Uroš Grilc ; narisal Jaka Vukotič. – Bevke : Škrateljc, 2021. – [25] str. : ilustr. ; 27 cm. – (Zbirka Škratolovščine)

2.000 izv.

ISBN 978-961-95178-3-3 : 12,95 EUR

821.163.6-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 49719299

105

GROBELNIK, Ivan, 1920-
    Harmonika, škarje in Stari pisker / Ivan Grobelnik – Ivo ; [fotografije Muzej novejše zgodovine Celje, arhiv Ivana Grobelnika]. – 2. dopolnjena izd. – Celje : Muzej novejše zgodovine, 2021 (Celje : Četisk). – 152 str. : ilustr. ; 22 cm

150 izv. – Popotnica ponatisu ; Predgovor / Tone Kregar: str. 4-7

ISBN 978-961-6339-53-7 : 15 EUR

929Grobelnik I.
343.81(497.4Celje)”1944″
94(497.4Celje)”1944″
821.163.6-94

COBISS.SI-ID 47505923

106

GROŠELJ, Meta
    Verjemi v svoj glas : zgodbe o iskanju lastne vrednosti, samozaupanju, opolnomočenju in prebujanju svoje notranje avtoritete skozi retoriko / Meta Grošelj. – Trbovlje : 5KA, Katapult, 2021 ([Dob] : Grafika 3000). – 188 str. ; 24 cm

O avtorici na zadnjem zavihku ov. – 500 izv. – Bibliografija: str. 183-185

ISBN 978-961-95327-1-3 : 20,00 EUR

159.923.2

COBISS.SI-ID 57813763

107

GRUBAR, Anita
    Zmešnjava na športnih igrah / napisala Anita Grubar ; ilustrirala Zina Džamastagić. – Brežice : Primus, 2021 ([Brežice] : Primus digitalni tisk). – [44] str. : ilustr. ; 31 cm. – (Zbirka Prima za mlade)

Tisk po naroćilu. – Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-7129-05-2

821.163.6-93-32
087.5

COBISS.SI-ID 60968963

108

GRUM, Slavko
    Dogodek v mestu Gogi / Slavko Grum ; spremna besedila napisal [in izbor slik] Lado Kralj. – 3. izd., 2. natis. – Ljubljana : DZS, 2020 ([Škofja Loka] : Nonparel). – 92 str. : ilustr. ; 20 cm. – (Zbirka Klasje. Letn. 3)

700 izv. – Kronološki pregled Grumovega življenja in dela: str. 6-8. – Slavko Grum in njegov čas: str. 9-13. – Uvodne opombe: str. 14-24. – Sodbe o Dogodku v mestu Gogi: str. 88-91. – Bibliografija: str. 25-26

ISBN 978-86-341-1184-2 : 14,50 EUR

821.163.6-2
821.163.6.09Grum S.

COBISS.SI-ID 37729283

109

GRUNBERG, Arnon Yasha Yves, 1971-
    Dobri možje / Arnon Grunberg ; prevod [in spremna beseda] Mateja Seliškar Kenda. – Ljubljana : Cankarjeva založba, 2020 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). – 416 str. ; 25 cm. – (Moderni klasiki ; 118)

Prevod dela: Goede mannen. – 500 izv. – Odprte rane / Mateja Seliškar Kenda: str. 405-416

ISBN 978-961-282-471-6 : 37,99 EUR

821.112.5-311.2
821.112.5.09Grunberg A.

COBISS.SI-ID 46555651

110

GRUŠOVNIK, Tomaž
    Hotena nevednost / Tomaž Grušovnik. – Ljubljana : Slovenska matica, 2020 ([Ljubljana] : Rotosi). – 279 str. ; 20 cm. – (Slovenska filozofska misel ; 19)

O avtorju na sprednjem zavihku ov. – 400 izv. – Bibliografija: str. 251-261 in v opombah na dnu str. – Kazalo

ISBN 978-961-213-332-0 : 24,00 EUR

165.4

COBISS.SI-ID 34070019

111

GUARESCHI, Giovanni
    Don Camillo in Peppone / Giovannino Guareschi. – Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2013-<2020>. – Zv. <1-8> ; 22 cm

Prevod dela: Tutto don Camillo

Dosedanja vsebina:
1: [Prvih 50 zgodb] / [prevedel in spremno besedo napisal Vasja Bratina]. – 2013 (Maribor : Dravski tisk). – 342 str. – Nasl. naveden na ov. in v kolofonu. – 3.500 izv. – Giovannino Guareschi – upornik z razlogom / Vasja Bratina: str. 337-341
2: [Naslednjih 51 zgodb] / [prevedel in spremno besedo napisal Vasja Bratina]. – 2014 (Maribor : Dravski tisk). – 369 str. – Nasl. naveden na ov. – 3.200 izv.
3: [Novih 40 zgodb] / [prevedel Dean Rajčić]. – 2015 (Maribor : Dravski tisk). – 371 str. – Nasl. naveden na ov. – 1.000 izv.
4: [Novih 30 zgodb] / [prevedel Dean Rajčić]. – 2016 (Maribor : Dravski tisk). – 363 str. – Nasl. naveden na ov. – 700 izv.
5: [Novih 35 zgodb] / [prevedel Dean Rajčić]. – 2017 ([Maribor] : Dravski tisk). – 356 str. – Nasl. naveden na ov. – 700 izv.
6: [Novih 45 zgodb] / [prevedel Dean Rajčić]. – 2018 ([Maribor] : Dravski tisk). – 505 str. – Nasl. naveden na ov. – 700 izv.
7: [Novih 45 zgodb] / prevedel Dean Rajčić. – 2019 ([Maribor] : Dravski tisk). – 504 str. – Nasl. naveden na ov. – 600 izv.
8: [Novih 50 zgodb] / prevedel Dean Rajčić. – 2020 ([Maribor] : Dravski tisk). – 506 str. – (Slovenske večernice ; 170). – Nasl. naveden na ov. – 2.000 izv. – “Redna zbirka Celjske Mohorjeve družbe za leto 2021” –> kolofon

ISBN 978-961-278-088-3 (zv. 1) : 20,00 EUR
ISBN 978-961-278-151-4 (zv. 2) : 20,00 EUR
ISBN 978-961-278-229-0 (zv. 3) : 20,00 EUR
ISBN 978-961-278-281-8 (zv. 4) : 20,00 EUR
ISBN 978-961-278-308-2 (zv. 5) : 20,00 EUR
ISBN 978-961-278-362-4 (zv. 6) : 28,50 EUR
ISBN 978-961-278-446-1 (zv. 7) : 28,50 EUR
ISBN 978-961-278-507-9 (zv. 8) : 28,50 EUR
ISBN 978-961-278-173-6 (redna zbirka, zv. 2) : 65,00 EUR

821.131.1-32
821.131.1-7
821.131.1.09Guareschi G.

COBISS.SI-ID 268826624

112

GUEVARA, Ernesto, 1928-1967
    O socializmu in internacionalizmu / Ernesto Che Guevara ; [predgovor María del Carmen Ariet García ; uvod Aijaz Ahmad ; prevod Tina Malič]. – 1. izd. – Ljubljana : Založba /*cf., 2020 ([Maribor] : Darima). – 79 str. ; 19 cm. – (Zbirka Extra / Založba /*cf.)

Socializem, novi človek in tretji svet / María del Carmen Ariet García: str. 5-12. – Uvod / Aijaz Ahmad: str. 13-26. – 500 izv.

ISBN 978-961-257-131-3 : 10,00 EUR

329.14(729.1)(081)

COBISS.SI-ID 33884931

113

HAFNER, Fabjan, 1966-2016
    Iz jezika, ki ga ni : zbrane slovenske pesmi / Fabjan Hafner ; [uvod Peter Handke ; uvod je prevedla Zdenka Hafner-Čelan]. – 1. izd. – Ljubljana : Cankarjeva založba, 2020 ([Škofja Loka] : Nonparel). – 351 str. ; 23 cm

400 izv. – Ednina in dvojina / Peter Handke ; prevedla Zdenka Hafner-Čelan: str. 5-11. – O avtorju: str. 350-351. – Kazalo

ISBN 978-961-282-465-5 : 32,99 EUR

821.163.6(436.5)-1

COBISS.SI-ID 46273027

114

HARTMAN Krajnc, Jana
    Moj Trst / Jana Hartman Krajnc. – 1. natis. – Maribor : Kulturni center, 2021. – 147 str. : sl. avtorice ; 21 cm. – (Frontier. Proza, ISSN 2630-1970 ; 175)

Tiskano po naročilu. – Bibliografija avtorice: str. 144

ISBN 978-961-7118-30-8 : 17,00 EUR

821.163.6-31

COBISS.SI-ID 52467715

115

HERCEG, Vladimir
    Erazem predjamski / [ilustracije] Vladimir Herceg ; [besedila] Ciril Gale ; [fotografija Ciril Gale]. – 1. natis. – Ljubljana : KD Klub devete umetnosti, 2021 (Brežice : Primus). – 32 str. : ilustr. ; 29 cm. – (Zbirka Trias)

150 izv.

ISBN 978-961-6072-15-1 : 12,00 EUR

929Erazem Predjamski
084.11

COBISS.SI-ID 61251587

116

HERGULA, Andreja
    Zapisnikarica : kriminalni roman / Andreja Hergula. – Brežice : Primus, 2021. – (Zbirka Avtorji)

ISBN 978-961-7129-02-1

821.163.6-312.4

COBISS.SI-ID 55480323

117

HIENG, Primož
    Hodim, hodiš, hodimo : 100 pohodniških in tematskih poti / Primož Hieng. – 1. natis. – Brezovica pri Ljubljani : Harlekin No. 1, 2021 (Ljubljana : Belin grafika). – 211 str. : ilustr. ; 22 cm

500 izv.

ISBN 978-961-6008-55-6

913(497.4)(036)
796.51(497.4)(036)

COBISS.SI-ID 57184515

118

HORVAT, Jože, 1942-
    Panoramski let / Jože Horvat. – Ljubljana : KUD Sodobnost International, 2020 (natisnjeno v Sloveniji). – 211 str. ; 23 cm

500 izv.

ISBN 978-961-7047-84-4 : 24,90 EUR

821.163.6-311.2

COBISS.SI-ID 36352259

119

IRŠIČ, Marko
    Obvladovanje stresa / Marko Iršič. – 1. izd. – Ljubljana : Zavod Rakmo, 2021 ([Celje] : Grafika Gracer). – 142 str. : ilustr. ; 21 cm

Tiskano po naročilu. – O avtorju: str. 7. – Bibliografija: str. 138-139

ISBN 978-961-7057-10-2 : 29,90 EUR

159.944.4(035)

COBISS.SI-ID 57818627

120

ISTENIČ, Saša
    Tajvan : biser v neizprosni geopolitični realnosti / Saša Istenič Kotar. – 1. izd., 1. natis. – Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2021 (Ljubljana : Birografika Bori). – 124 str. : ilustr., zvd. ; 24 cm

300 izv. – Bibliografija: str. 109-116

ISBN 978-961-06-0422-8 : 12,90 EUR

327(529)(075.8)
308(529)(075.8)

COBISS.SI-ID 48652035

121

    IZ zgodovine Trsta / uredil Miha Preinfalk ; [prevodi povzetkov Manca Gašperšič – angleščina, Janja Zavrtanik – italijanščina in posamezni avtorji, ki so navedeni pri posameznem povzetku]. – Ljubljana : Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2019 ([Ljubljana] : Fotolito Dolenc). – Str. [337]-710 : ilustr., zvd. ; 29 cm. – (Kronika, ISSN 0023-4923 ; letn. 67, št. 3)

Uvodno besedilo v slov. in prevod v angl. – 500 izv. – Bibliografija ter izvleček, abstract in summary, riassunto ali Zussamenfassung pri posameznih prispevkih

ISBN 978-961-6777-25-4

94(450.361)(082)

COBISS.SI-ID 302150144

122

JAGER, Vasja
    Cajhn / Vasja Jager. – Maribor : Litera, 2020 ([Ljubljana] : Demat). – 359 str. ; 22 cm. – (Knjižna zbirka Litera)

500 izv.

ISBN 978-961-7056-86-0 : 24,00 EUR

821.163.6-311.2

COBISS.SI-ID 49156867

123

JAMNIK Pocajt, Tatjana
    Duh gore Denali = The spirit of mount Denali / napisala, written in Slovene Tatjana Jamnik Pocajt ; ilustrirala, illustrated by Kristina Krhin ; prevod, translated by Erika Johnson Debeljak. – 1. izd., 1. natis. – Maribor : Pro-Andy, 2020 (Maribor : Demago). – [35] str. : ilustr. ; 32 cm

Vzpor. slov. besedilo in prevod v angl. – 500 izv. – O avtorici: str. 34-35

ISBN 978-961-95191-2-7

821.163.6-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 43047939

124

JAMŠEK, Franc
    Vesele zgodbe iz Bosne / Franc Jamšek. – Ljubljana : Ekslibris, 2021 ([Ljubljana] : Demat). – 189 str. ; 21 cm

200 izv.

ISBN 978-961-7094-17-6 : 19,00 EUR

821.163.6-311.2

COBISS.SI-ID 56798723

125

JANEŽIČ, Tomaž, 1977-
    Izgubljena čast Alison Klein / Tomaž Janežič. – Maribor : samozal. T. Janežič, 2021 ([Maribor] : Demago). – 214 str. ; 21 cm

Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-92358-5-0 : 17,00 EUR

821.163.6-312.4

COBISS.SI-ID 52580099

126

JARC, Miran, 1900-1942
    Zbrano delo / Miran Jarc ; [uredil in opombe napisal Drago Bajt]. – Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2012-<2020>. – Zv. <1-4> : avtorj. sl. ; 21 cm. – (Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev, ISSN 2232-321X ; knj. 251; 257; 265; 283)

Dosedanja vsebina:
Knj. 1: Človek in noč ; Novembrske pesmi ; Lirika ; Pesmi v revijalnem tisku ; Pesmi v prozi ; Otroške pesmi. – 2012 (Ljubljana : Present). – 452 str. : avtorj. sl. – 300 izv. – Opombe: str. 327-377. – Bibliografija: str. 439-443
Knj. 2: Dolomiti ; Zlato polje ; Mladostne pesmi ; Pesmi Zinki ; Druge neobjavljene pesmi ; Nedokončane pesmi ; Priložnostni verzi. – 2013 (Begunje : Cicero). – 506 str. : portret. – 300 izv. – Jarčeva neobjavljena poezija: str. 431-455. – Opombe z bibliografijo: str. 459-495
Knj. 3 : Stara zgodba ; Drugi breg ; Izgon iz raja ; Ognjeni zmaj ; Klic iz grobnice ; Vergerij ; Vaška Antigona ; Gabrenja ; Odgrinjanje plaščev ; Mesečnik na vulkanu ; Izgon iz raja ; Vergerij ; Nočna igra ; Prolog ; Prolog ; Gašperčkovo božičevanje ; Razbojnik Moroz ; Gašperčkova pustolovščina ; Sanjska igrica. – 1. izd., 1. natis. – 2015 (Begunje : Cicero). – 435 str. – 300 izv. – Komentar: str. 371-429. – Bibliografija: 431-435
Knj. 4 : Meditativna kratka proza ; Fabulativna proza ; Vojna proza ; Proza za otroke. – 1 izd., 1. natis. – 2020 (Begunje : Cicero). – 745 str. – 300 izv. – Komentar: str. 697-730. – Bibliografija: str. 733-738

ISBN 978-961-254-384-6 (zv. 1) : 37 EUR
ISBN 978-961-254-489-8 (zv. 2) : 37 EUR
ISBN 978-961-254-809-4 (zv. 3) : 37 EUR
ISBN 978-961-05-0492-4 (zv. 4) : 39 EUR

821.163.6Jarc M.1
821.163.6.09Jarc M.

COBISS.SI-ID 262977280

127

JEGLIČ, Marija
    Zveričja rolada z zvezdami / [napisala in ilustrirala] Marija Jeglič ; [spremno besedo napisal Miha Lampreht]. – 1. natis. – Ljubljana : M. Jeglič, 2021 (Trzin : Ozimek). – 191 str. : ilustr. ; 21 cm

1.000 izv. – O avtorici: str. 5

ISBN 978-961-07-0348-8 : 25 EUR

821.163.6-93-32

COBISS.SI-ID 45188099

128

JELINČIČ, Dušan
    Šepet nevidnega morja, dvanajst tablet svinca : kratki roman o uporu, peklu in vstajenju / Dušan Jelinčič. – Trst : Mladika, 2020 ([Žalec] : Sinegraf). – 107 str., [1] str. pril. s portretom ; 22 cm

O avtorju na sprednjem zavihku ščitnega ov.

ISBN 978-88-7342-297-6 : 17,00 EUR

821.163.6-312.6
929Jelinčič Zo.

COBISS.SI-ID 39964163

129

JOHNSON Debeljak, Erica
    Devica, kraljica vdova, prasica / Erica Johnson Debeljak ; [prevedel Andrej E. Skubic]. – 1. izd. – Ljubljana : Mladinska knjiga, 2021 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). – 273 str. ; 21 cm. – (Kultura)

Prevod rokopisa z nasl. “Virgin wife widow whore”. – Povečani tisk. – 1.200 izv. – O avtorici na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-01-6025-0 : 29,99 EUR

821.111(73)-94
929Johnson Debeljak E.

COBISS.SI-ID 34170115

130

JOVANOVIĆ, Klarisa M.
    Telovadec Nikolaj prežene tolovaja / Klarisa Jovanović ; [ilustriral] Štefan Turk. – 1. natis. – Medvode : Malinc, 2020 (tiskano v Sloveniji). – [39] str. : ilustr. ; 24 cm

Ilustr. na spojnih listih. – 500 izv.

ISBN 978-961-6886-78-9 (20 EUR)

821.163.6-93-32
087.5

COBISS.SI-ID 305138176

131

JURČIČ, Josip, 1844-1881
    Človeško srce je kakor nebo : misli Josipa Jurčiča iz njegovih leposlovnih in drugih spisov / izbrala Marjeta Zorec. – 1. izd. – Ljubljana : Cankarjeva založba, 2021 ([Maribor] : Florjančič tisk). – 113 str. ; 18 cm

1.500 izv.

ISBN 978-961-282-479-2 : 14,99 EUR

821.163.6-84

COBISS.SI-ID 57308419

132

JURGEC, Brane
    Galaktična pravljica : reševanje planeta Gaja / Brane Jurgec ; [soavtorji Miranda Pavšič … et al.]. – 1. izd. – Nova Gorica : Društvo Ošun, 2021 (Celje : Grafika Gracer). – 88 str. : ilustr. ; 21 cm

Bibliografija: str. 87

ISBN 978-961-95207-1-0 : 20,00 EUR

821.163.6-82

COBISS.SI-ID 45494275

133

JUS, Ksenija
    Drevesa življenja : pesmi / Ksenija Jus ; [spremna beseda Cvetka Bevc]. – Pekel : Zavod Volosov hram, 2020. – 67 str. ; 19 cm. – (Knjižna zbirka Amonit)

Tiskano po naročilu. – Besede, ki z vetrom krojijo nebo / Cvetka Bevc: str. 63-67. – O avtorici: str. [69]

ISBN 978-961-7086-46-1 : 15 EUR

821.163.6-1

COBISS.SI-ID 44145923

134

JUSTINEK, Terezija
    Viktor / Terezija Justinek. – Juršinci : LYNX, 2021 (tiskano v Sloveniji). – 326 str. ; 21 cm

Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-7049-66-4 : 24,00 EUR

821.163.6-311.2

COBISS.SI-ID 15528707

135

    KAJ je to? / [napisali Vojan T. Arhar … et al.] ; ilustrirala Ana Zavadlav. – 1. ponatis. – Ljubljana : Mladinska knjiga, 2020 ([Maribor] : Florjančič tisk). – [23] str. : ilustr. ; 27 cm. – (Zbirka Velike slikanice)

2.500 izv.

ISBN 978-961-01-4430-4 : 17,99 EUR

821.163.6-93-193.1
087.5

COBISS.SI-ID 304186880

136

KALDMAA, Kätlin, 1970-
    Ljubezen je. / Kätlin Kaldmaa ; prevedla Bojana Vajt ; [spremno besedilo Barbara Korun]. – Koper : KUD AAC Zrakogled : Hyperion, 2020 ([Sežana] : Graphtech). – 83 str. : ilustr. ; 22 cm

Ilustr. na spojnih listih. – 500 izv. – O čem govorimo, kadar govorimo o ljubezni? / Barbara Korun: str. 79-81. – O avtorici: str. 83

ISBN 978-961-94183-8-3 (KUD AAC Zrakogled) : 20,00 EUR

821.511.113-1
821.511.113.09Kaldmaa K.

COBISS.SI-ID 30299907

137

    KALEJDOSKOP zrcaljenja identitet v dokumentarcih z območja “jugosfere” / uredila Maja Krajnc ; [prevodi Maja Lovrenov, Petra Meterc]. – Ljubljana : Slovenska kinoteka, 2020 ([Kranj] : Oman). – 95 str. ; 21 cm. – (Zbirka Jesenska filmska šola ; 20)

Vsebuje izvirne slov. prispevke in prevode iz pol., srb. in hrv. – 300 izv. – Opombe in bibliografija pri posameznih prispevkih. – Kazala. – Povzetki v slov. na koncu zbornika

ISBN 978-961-7013-12-2

791.229.2(082)
791(497.1)(082)

COBISS.SI-ID 43315715

138

KANONI, Črt
    Tam dola, za zidom / Črt Kanoni ; [fotografije arhiv družine Kanoni]. – 1. izd. – Ljubljana : Mladinska knjiga, 2021 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). – 237 str. : fotogr. ; 21 cm. – (Spomini, izpovedi)

Ilustr. na spojnih listih. – 400 izv. – O avtorju na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-01-5890-5 : 27,99 EUR

821.163.6-94

COBISS.SI-ID 53384451

139

KARDOŠ, Štefan
    Plastenje s(r)amot / Štefan Kardoš, Jožica Atelšek. – Maribor : Litera, 2021 ([Ljubljana] : Demat). – 171 str. ; 22 cm. – (Knjižna zbirka Litera)

500 izv.

ISBN 978-961-7056-84-6 : 24,90 EUR

821.163.6-31

COBISS.SI-ID 46563843

140

KARLOVŠEK, Igor
    Ognjeno pleme. [4], Velika bitka / Igor Karlovšek ; [ilustracije Marina Gabor]. – 1. izd., 1. natis. – Dob pri Domžalah : Miš, 2021 (natisnjeno v Sloveniji). – 284 str. : ilustr. ; 21 cm. – (Zbirka Ognjeno pleme)

700 izv. – Čas in prostor Ognjenega plemena / Miha Pohar: str. 281-284. – Zvd. na spojnih listih

ISBN 978-961-272-451-1

821.163.6-93-311.6

COBISS.SI-ID 51121411

141

KARLOVŠEK, Igor
    Samo domov me pelji / Igor Karlovšek. – 1. izd., 1. natis. – Dob : Miš, 2021 (natisnjeno v Sloveniji). – 424 str. ; 24 cm. – (Zbirka Srebrne niti)

Povečani tisk. – 500 izv.

ISBN 978-961-272-458-0 : 35,95 EUR

821.163.6-311.2

COBISS.SI-ID 56832771

142

KARPOWICZ, Ignacy
    Ljubezen / Ignacy Karpowicz ; iz poljščine prevedla Jana Unuk. – Ljubljana : Škuc, 2020 ([Šmarje – Sap] : Mišmaš). – 239 str. ; 21 cm. – (Zbirka Lambda ; 146)

Prevod dela: Miłość. – 500 izv. – O avtorju na zadnji str. ov.

ISBN 978-961-6983-43-3 (19,00 EUR)

821.162.1-311.2

COBISS.SI-ID 27745283

143

KAŠTRUN, Dora
    Žabci / [besedilo in risba] Dora Kaštrun. – Ljubljana : Zavod VigeVageKnjige, 2021 ([Škofja Loka] : Nonparel). – 119 str. : ilustr. ; 16 x 23 cm

600 izv.

ISBN 978-961-7077-07-0 : 20,00 EUR

084.11(02.053.2)

COBISS.SI-ID 53272067

144

KAVAFIS, Konstantinos Petrou
    Lepoto zrl sem : zbrane pesmi 1 / Konstandinos Kavafis ; prevod, opombe in spremno besedilo Lara Unuk. – Ljubljana : Književno društvo Hiša poezije, 2020 ([Ljubljana] : Itagraf). – 194 str. : avtorj. sl. ; 24 cm. – (Knjižna zbirka Poetikonove lire ; knj. 85)

500 izv. – Konstandinos Kavafis in njegovo delo / Lara Unuk: str. 193-194

ISBN 978-961-7016-89-5 : 23,00 EUR

821.146-1

COBISS.SI-ID 44205571

145

KEPIC, Mojca
    Moj Camino : — vse je pot — : — ko greš iskat notranji mir — / Mojca Kepic ; [ilustrirala Pia Letnar]. – Zgornje Bitnje : samozal., 2020 ([Kranj] : Jagraf). – 367 str. : ilustr. ; 21 cm

O avtorici na zavihkih ov.

ISBN 978-961-290-961-1 : 25 EUR

821.163.6-992
821.163.6-94
27-57(460Santiago de Compostela)(092)

COBISS.SI-ID 19206915

146

KERMAUNER, Aksinja
    Moda in neroda : lahko branje / Aksinja Kermauner in uporabniki CUDV Črna na Koroškem ; risal je Gašper Rus. – Ljubljana : Društvo za prilagojeno obliko komunikacij Labra ; Slovenj Gradec : Zavod RISA, 2021. – 69, [20] str. : ilustr. ; 24 cm. – (Zbirka Julija in Peter. Roman ; 2)

Povečani tisk. – 500 izv.

ISBN 978-961-95231-0-0 : 18 EUR

821.163.6-311.2

COBISS.SI-ID 42617091

147

    KJER so čebele doma : vodnik ob razstavi : Slovenski etnografski muzej, junij 2018-avgust 2019 = Where bees are at home : exhibition catalogue : [Slovene Ethnographic Museum], June 2018 – August 2019 / [avtorji besedil Barbara Sosič … [et al.] ; uredili Barbara Sosič, Bojana Rogelj Škafar ; fotografije dokumentacija SEM in drugi ; prevod Franc Smrke, David Limon]. – Ljubljana : Slovenski etnografski muzej = Slovene Ethnographic Museum, 2020 (Žirovnica : Medium). – 131 str. : ilustr. ; 28 cm

500 izv. – Besedilo v slov. in prevod v angl. – Bibliografija: str. 131

ISBN 978-961-6388-77-1 : 15,00 EUR

638.1:39(497.4)(083.824)

COBISS.SI-ID 34132739

148

KLAKOČAR Zupančič, Urška
    Gretin greh : roman / Urška Klakočar Zupančič. – Brežice : Primus, 2021 ([Brežice] : Primus digitalni tisk). – 511 str. ; 22 cm. – (Zbirka Avtorji)

Tiskano po naročilu. – O avtorici na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-7129-04-5 : 27,00 EUR

821.163.6-311.6

COBISS.SI-ID 58059267

149

KLANČNIK, Polona
    D(r)oživete sladkarije by PolaBekeraj : edinstvena knjiga o drožeh v sladicah / Polonca Klančnik – Pola ; [fotografije Primož Lavre … et al.]. – 1. natis. – Črnomelj : Polavon, 2020 (Ljubljana : Formatisk). – 281 str. : ilustr. ; 31 cm

Fotogr. na spojnih listih. – 2.000 izv.

ISBN 978-961-07-0165-1 : 29,90 EUR

641.85

COBISS.SI-ID 31279619

150

KLANČNIK, Zala
    Um srca / Zala Klančnik. – Hoče : samozal., 2021 ([Brežice] : Digitalni tisk Primus). – 49 str. ; 20 cm

Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-07-0397-6

821.163.6-32
821.163.6-1

COBISS.SI-ID 51537667

151

KLEMENČIČ, Matjaž, 1955-
    Politična participacija slovenskih etničnih skupnosti v ZDA : študija primerov Clevelanda, Ohio, in Elyja, Minnesota / Matjaž Klemenčič, Milan Mrđenović, Tadej Šeruga. – Maribor : Univerzitetna založba Univerze, 2020 (Begunje : Cicero). – 486 str. : ilustr. ; 23 cm. – (Mednarodna knjižna zbirka Zora = International book series Zora ; 140)

Nasl. in dodatek k nasl. v angl. v kolofonu: Political participation of Slovene ethnic communities in the USA : case study of Cleveland, Ohio and Ely, Minnesota. – Na nasl. str. navedeni kraji, vezani na uredništvo zbirke. – 300 izv. – O avtorjih na zavihkih ov. – Bibliografija: str. 377-435. – Povzetek v slov. in angl., razširjeni povzetek v angl. – Kazalo

ISBN 978-961-286-411-8 : 25,00 EUR
doi: 10.18690/978-961-286-411-8

314.151.3-054.72(73)(091)
321.7(73):314.151.3-054.72(73)
94(737.6=163.6)
94(737.1)=163.6)

COBISS.SI-ID 41867523

152

KLEVIŠAR, Metka
    Utrinki vzporednih svetov : iz prelistane knjige obrazov / Metka Klevišar. – Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2021 ([Maribor] : Dravski tisk). – 178 str. : ilustr. ; 17 cm

500 izv. – O avtorici na zadnjem zavihku ščitnega ovitka

ISBN 978-961-278-525-3 : 18,90 EUR

821.163.6-8

COBISS.SI-ID 52627459

153

    KNJIGA, znanje, razum : od protestantizma do razsvetljenstva (1500-1800) : [katalog] = Book, knowledge, reason : from protestantism to enlightenment (1500-1800) : [catalogue] / [avtorji besedil Marko Štuhec … [et al.] ; urednica Mojca Ferle ; predgovora Zoran Janković, Blaž Peršin ; prevod v angleščino Borut Praper ; fotografije Andrej Peunik … [et al.] ; ilustracije Jakob Klemenčič]. – Ljubljana : Mestni muzej, Muzej in galerije mesta Ljubljane, 2020 (Kranj : Žnidarič). – 242 str. : ilustr., fotogr. ; 21 cm

Drugi dodatek k nasl. naveden v kolofonu. – Besedilo v slov. in angl. – 300 izv. – Bibliografija pri posameznih prispevkih

ISBN 978-961-6509-63-3 : 24,00 EUR

930.85(497.4Ljubljana)

COBISS.SI-ID 304454656

154

KNJIGA, znanje, razum (posvet) (2020 ; Ljubljana)
    Knjiga, znanje, razum : od protestantizma do razsvetljenstva : (1500-1800) : prispevki z znanstvenega posveta ob razstavi, 7. in 8. oktober 2020 / uredili Mojca Ferle in Irena Žmuc ; [prevodi povzetkov v angleški jezik Borut Praper ; fotografije z razstave Andrej Peunik]. – Ljubljana : Muzej in galerije mesta Ljubljane, Mestni muzej, 2021 (Ljubljana : R-tisk). – 349 str. : ilustr. ; 25 cm

300 izv. – Bibliografija pri vseh prispevkih in v opombah na dnu str. – Povzetki v slov. pri posameznih prispevkih, v angl. pri vseh prispevkih

ISBN 978-961-6509-66-4 : 35,00 EUR

930.85(497.4)”1500/1800″(083.824)

COBISS.SI-ID 49107715

155

KOCBEK, Edvard
    Zbrano delo / Edvard Kocbek. – V Ljubljani : Državna založba Slovenije, 1991-<2020>. – Zv. <1-16> : avtorj. sl. ; 21 cm. – (Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev, ISSN 2232-321X ; knj. 217; 221; 249; 253; 258; 260; 263; 264; 269; 274; 277; 279; 282)

Od zv. 5 dalje založba DZS, od zv. 8 dalje založba Litera, vključno z zv. 3 in 4, od zv. 11 dalje Založba ZRC, ZRC SAZU. – Opombe na koncu vsake knjige

Dosedanja vsebina:
Knj. 1: Zemlja ; Nezbrane pesmi 1929-1940 ; Mladostne pesmi ; Dodatek. – 1991 (v Ljubljani : Delo). – 410 str. – 1.500 izv.
Knj. 2: Groza ; Pentagram ; Nezbrane pesmi 1946-1963 ; Neobjavljene pesmi 1940-1963 ; Dodatek. – 1993 (v Ljubljani : Delo). – 817 str. – 1.000 izv.
Knj. 3: Poročilo ; Nezbrane pesmi 1957-1969 ; Neobjavljene pesmi. – Maribor : Litera, 2006 ([Maribor] : Dravska tiskarna). – 351 str.
Knj. 4: Žerjavica ; Nevesta v črnem ; Nezbrane pesmi 1970-1973 ; Neobjavljene pesmi ; Dodatek. – Maribor : Litera, 2008 ([Maribor] : Dravska tiskarna). – 733 str.
Knj. 5: Strah in pogum ; Nezbrana in neobjavljena pripovedna proza ; Mladostna proza ; Mladostni drami ; Fragmenti ; Osnutki. – 1994 (v Ljubljani : Delo). – 855 str. – 1.000 izv.
Knj. 6: Tovarišija ; Predgovor k drugi izdaji ; Dnevnik 1941 ; Dnevnik 1942 ; Dodatek. – 1996 (Ljubljana : Delo). – 944 str.
Knj. 7, del 1: Listina ; Prve objave. – 2000 (Ljubljana : Delo). – 805 str.
Knj. 7, del 2: Dodatek. – 2000 (Ljubljana : Delo). – 848 str. – Vsebina na nasl. str.: Znamenja ; Večer pod Hmeljnikom ; Osnutki
Knj. 8: Krogi navznoter ; Nezbrana potopisna proza ; Dodatek. – Maribor : Litera, 2004 ([Maribor] : Dravska tiskarna). – 538 str.
Knj. 9: Svoboda in nujnost ; Eros in seksus / [uredil in opombe napisal Mihael Glavan]. – 1. izd., 1. natis. – 2015 (Begunje : Cicero). – 476 str. – Spremna beseda / France Vodnik: str. 459-474. – 300 izv.
Knj. 10, del 1: Programsko-politični spisi : 1941-1951 / [uredil in opombe napisal Mihael Glavan]. – 1. izd., 1. natis. – 2016 (Begunje : Cicero). – 434 str. – 300 izv.
Knj. 10, del 2: Programsko-politični spisi : 1941-1951 / [uredil in komentar napisal Mihael Glavan]. – 1. izd., 1. natis. – 2017 ([Ljubljana] : Collegium Graphicum). – 455 str. – 300 izv. – Memento k deseti knjigi Kocbekovega zbranega dela / Matija Ogrin: str. 443-451. – Bibliografija: str. 439-440
Knj. 11, del 1: Zgodnji in mladostni esejistični spisi / [uredil in komentar napisal Mihael Glavan]. – 1. izd., 1. natis. – 2019 (Begunje : Cicero). – 481 str. – 300 izv. – Bibliografija: str. 477-478
Knj. 11, del 2: Esejistika 1938-1957 : [od mladostne zrelosti do povojnega političnega pogreza] / [uredil in komentar napisal Mihael Glavan]. – 1. izd., 1. natis. – 2019 (Begunje : Cicero). – 689 str. – Dodatek k nasl. naveden na ov. – 300 izv. – Bibliografija: str. 683-684
Knj. 11, del 3: Esejistika 1958-1960 / [uredil in komentar napisal Mihael Glavan]. – 1. izd., 1. natis. – 2020 (Begunje : Cicero). – 705 str. – 300 izv. – Bibliografija: str. 699-700
Knj. 12: Dnevnik 1932 / [uredila in opombe napisala Andrej Inkret in Mihael Glavan]. – 2012 (Ljubljana : Littera picta). – 509 str. – 300 izv.
Knj. 13: Dnevnik 1933 / [uredila in opombe napisala Andrej Inkret in Mihael Glavan]. – 2013 (Hrastnik : Sinet). – 439 str.
Knj. 14: Dnevnik 1934 / [uredila in opombe napisala Andrej Inkret in Mihael Glavan]. – 2014 (Begunje : Cicero). – 289 str. – 300 izv.
Knj. 15: Dnevnik 1935 / [uredila in opombe napisala Andrej Inkret in Mihael Glavan]. – 2014 (Begunje : Cicero). – 219 str. – 300 izv.
Knj. 16: Dnevnik 1936 ; Dnevnik 1937 ; Dnevnik 1940 ; Dnevnik 1944 ; Dnevnik 1945 / [uredila in opombe napisala Andrej Inkret in Mihael Glavan]. – 1. izd., 1. natis. – 2015 (Begunje : Cicero). – 555 str. – 300 izv. – Kazalo / sestavila Darja Markoja

ISBN 86-341-0637-3 (zv. 1)
ISBN 86-341-1069-9 (zv. 2)
ISBN 961-6422-98-7 (zv. 3)
ISBN 978-961-6604-46-8 (zv. 4)
ISBN 86-341-1069-9 (zv. 5)
ISBN 86-341-1726-X (zv. 6)
ISBN 86-341-2355-3 (zv. 7, del 1)
ISBN 86-341-2356-1 (zv. 7, del 2)
ISBN 961-6422-50-2 (zv. 8)
ISBN 978-961-254-855-1 (zv. 9) : 37 EUR
ISBN 978-961-254-938-1 (zv. 10, del 1) : 37 EUR
ISBN 978-961-05-0029-2 (zv. 10, del 2) : 37 EUR
ISBN 978-961-05-0142-8 (zv. 11, del 1) : 37 EUR
ISBN 978-961-05-0242-5 (zv. 11, del 2) : 39 EUR
ISBN 978-961-05-0490-0 (zv. 11, del 3) : 39 EUR
ISBN 978-961-254-368-6 (zv. 12) : 39 EUR
ISBN 978-961-254-474-4 (zv. 13) : 37 EUR
ISBN 978-961-254-687-8 (zv. 14) : 39 EUR
ISBN 978-961-254-717-2 (zv. 15) : 32 EUR
ISBN 978-961-254-822-3 (zv. 16) : 37 EUR

821.163.6.09Kocbek E.
821.163.6Kocbek E.

COBISS.SI-ID 23726080

156

KOCIJAN, Juš
    Osnove avtomatskega vodenja / Juš Kocijan, Stanko Strmčnik. – 1. ponatis. – V Novi Gorici : Založba Univerze, 2021 ([Ljubljana] : Birografika Bori). – VIII, 467 str. : ilustr. ; 25 cm

100 izv. – Bibliografija: str. 433-438. – Kazalo

ISBN 978-961-6311-94-6 : 27,00 EUR

62-52(078.5)
681.5(075.8)

COBISS.SI-ID 50588163

157

KOCIPER, Marko
    Butalci v stripu / strip Marko Kociper in Fran Milčinski zgodba ; [Slovarček butalskih besed je pripravila Ana Bogataj ; besedila na zavihkih Bojan Albahari]. – Ljubljana : Forum, 2020 (Žirovnica : Medium). – 81 str. : ilustr. ; 27 cm. – (Posebna izdaja revije Stripburger) (Zbirka Republika Strip ; 29)

O avtorju na sprednjem zavihku ov. – 400 izv.

ISBN 978-961-7087-09-3 : 12,00 EUR

821.163.6-93-32
084.11

COBISS.SI-ID 38473475

158

KOJC, Boštjan
    Človek v pravu / Boštjan Kojc. – [S. l. : s.n., 2021?]. – VI, 265 str. : ilustr. ; 20 cm

Ov. nasl.

00

COBISS.SI-ID 61928451

159

KOKALJ, Tatjana, 1956-
    Miška in deževen dan / Tatjana Kokalj ; ilustrirala Urška Popit. – 1. izd. – Dob : Brin, 2021 ([Bled] : Belin grafika). – [27] str. : ilustr. ; 29 cm

350 izv. – Ilustr. na notr. str. ov.

ISBN 978-961-95321-1-9 : 23,50 EUR

821.163.6-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 54686211

160

KOKALJ, Tatjana, 1956-
    Ulična svetilka / Tatjana Kokalj ; ilustrirala Anja Kokalj. – 1. izd., 1. natis. – Dob : Brin, 2021 (tiskano v Sloveniji). – [23] str. : ilustr. ; 29 cm. – (Zbirka Gaja – zeleni svet)

Velike tiskane črke. – Ilustr. na notr. str. ov. – 350 izv. – Svetlobno onesnaževanje / Žiga Kokalj: str. [22-23]

ISBN 978-961-95321-0-2 : 23,50 EUR

821.163.6-93-32
087.5

COBISS.SI-ID 54685443

161

KOLAR, Niko R.
    Vsakdanje komunikacije / Niko R. Kolar ; [spremna besedila Danica Čerče … [et al.] ; dokumentacija Niko R. Kolar ; fotografije Tomo Jeseničnik … et al.]. – 1. izd., 1. natis. – Miklavž na Dravskem polju : Roman, 2020 (Maribor : Evrografis). – 365 str. : fotogr. ; 31 cm

Ilustr. na spojnih listih. – 1.000 izv. – Uvod / Danica Čerče: str. 5-6. – Izjave in zapisi o Nikolaju Rudolfu Kolarju / Ferdinand Blaznik … [et al.]: str. 344-364

ISBN 978-961-94977-1-5 : 49,99 EUR

929Kolar N. R.

COBISS.SI-ID 26384131

162

KOLMAN, Maria Ana
    Altajske zgodbe / Maria Ana Kolman, Viktorija Arkadjevna Tadirova ; [fotografije Maria Ana Kolman]. – Preddvor : Sebur, 2021 (Kranj : GTO Košir). – 131 str. : ilustr. ; 24 cm

500 izv. – Bibliografija: str. 131

ISBN 978-961-07-0450-8 : 30 EUR

821(571.15)-32
256(571.15)
908(571.15)

COBISS.SI-ID 55933955

163

KOLŠEK, Peter
    Neslišna navodila : izbrane in nove pesmi / Peter Kolšek ; izbor pesmi [in spremna beseda] Jure Jakob. – 1. izd. – Ljubljana : Mladinska knjiga, 2021 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). – 196 str. ; 21 cm. – (Jubilejna zbirka / Mladinska knjiga)

400 izv. – O avtorju na zadnji str. ov. – Poželenje, bolečina, prigode, minevanje / Jure Jakob: str. 179-196

ISBN 978-961-01-6113-4 : 24,99 EUR

821.163.6-1
821.163.6.09Kolšek P.

COBISS.SI-ID 55190275

164

KOMEL, Dean, 1960-
    Horizonti kontemporalnosti : [znanstvena monografija] / Dean Komel ; [urednika Dean Komel, Tomaž Zalaznik]. – Ljubljana : Inštitut Nove revije, 2021 ([Ljubljana] : Primitus). – 216 str. : ilustr. ; 22 cm. – (Humanistična zbirka INR)

Dodatek k nasl. v kolofonu in CIP-u. – 300 izv. – Recenzenta Žarko Paić, Marjan Šimenc. – Bibliografija: str. 189-212 in opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-7014-28-0 : 20,00 EUR

165.242.2:130.2

COBISS.SI-ID 56809475

165

KOMEL, Mirt
    Detektiv Dante / Mirt Komel. – 1. natis. – Novo mesto : Goga, 2021 ([Ljubljana] : Belin grafika). – 334 str. ; 21 cm. – (Literarna zbirka Goga)

500 izv.

ISBN 978-961-277-291-8 : 27,90 EUR

821.163.6-3

COBISS.SI-ID 60294403

166

KOMEL, Mirt
    Moderna filozofija : univerzitetni učbenik / Mirt Komel. – Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2021 ([Ljubljana] : Primitus). – 200 str. ; 23 cm

Recenzenta Olga Markić, Peter Stanković, andragoško-pedagoška recenzija Alojzija Židan

ISBN 978-961-235-958-4 : 19,00 EUR
doi: 10.51936/978-961-235-963-8

1″19/20″(075.8)

COBISS.SI-ID 53870851

167

KOMELJ, Miklavž
    Goreča knjiga / Miklavž Komelj. – Maribor : Litera, 2021 ([s. l.] : Demat). – 213 str. ; 22 cm. – (Knjižna zbirka Litera)

500 izv.

ISBN 978-961-7056-98-3

821.163.6-1

COBISS.SI-ID 62403075

168

KOMELJ, Miklavž
    Skrij me, sneg / Miklavž Komelj. – Ljubljana : Slovenska matica, 2021 ([Ljubljana] : Studio Print). – 230 str. ; 21 cm. – (Knezova knjižnica, ISSN 2738-6570 ; zv. 25)

500 izv. – O avtorju na zadnjem zavihku ščitnega ov. – Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-213-340-5 : 25,00 EUR

821.163.6-311.2

COBISS.SI-ID 53984003

169

KOMELJ, Milček
    Enigma Lojze Gostiša : spomini na srečanja / Milček Komelj ; [fotografije Lojze Gostiša … et al.]. – Ljubljana : Slovenska matica, 2021 ([Ljubljana] : Studio Print). – 349 str. : ilustr. ; 22 cm. – (Spomini in srečanja, ISSN 2712-5904 ; 10)

400 izv.

ISBN 978-961-213-349-8 : 25,00 EUR

929Gostiša L.
7.072(497.4)

COBISS.SI-ID 57785603

170

KOPAČ Farkaš, Marjana
    Otroci imajo srce za poljube : pesmice in pesmi = Children have hearts that are meant to be kissed : a collection of poems / Marjana Kopač Farkaš ; ilustracije, illustrations Sara Sporn ; prevod, translation Josh Rocchio. – Trbovlje : 5KA, Katapult, 2021. – 68 str. : ilustr. ; 22 cm

ISBN 978-961-95327-2-0

821.163.6-1

COBISS.SI-ID 58267395

171

KORDEŽ, Klemen
    Hladna veriga / [Klemen Kordež]. – 1. izd., 1. natis. – Ljubljana : LUD Literatura, 2020 (Begunje : Cicero). – 401 str. ; 23 cm. – (Zbirka Prišleki ; 107)

Avtor naveden na str. 4. – 500 izv.

ISBN 978-961-7017-74-8 : 25,00 EUR

821.163.6-311.2

COBISS.SI-ID 46231811

172

KOROŠEC Zavšek, Sabina
    Mihec in živali / Sabina Korošec Zavšek ; [ilustracije Katarina Pavšer]. – Celje : Radovedni Mihec, 2020 (Kraków : Grafkarton). – 1 kartonka ([20] str.) : ilustr. ; 19 cm

2.000 izv. – Besedilo podprto z vsebinami dostopnimi preko QR kod

ISBN 978-961-95160-0-3 : 29,90 EUR

821.163.6-93-32
087.5

COBISS.SI-ID 35098627

173

KORUN, Barbara
    Idioritmija / Barbara Korun. – Koper : KUD AAC Zrakogled : Hyperion, 2021 ([Sežana] : Graphtech). – 89 str. ; 21 cm

350 izv. – Povečani tisk

ISBN 978-961-94183-9-0 (KUD AAC Zrakogled) : 17,00 EUR

821.163.6-1

COBISS.SI-ID 54542339

174

KOSI, Janja, slikarka
    Scherbaumova opica / [besedilo Janja Kosi in Aleksandra Berberih-Slana ; ilustracije Janja Kosi]. – Maribor : Muzej narodne osvoboditve, 2021 ([Maribor] : Dravski tisk). – [24] str. : ilustr. ; 26 cm

Avtorici navedeni v kolofonu. – Ilustr. na notr. str. ov.

ISBN 978-961-94951-1-7 : 16,00 EUR

821.163.6-93-3

COBISS.SI-ID 55290115

175

KOSOVEL, Srečko
    Vsem naj bom neznan : izbor / Srečko Kosovel ; izbral, uredil in spremna besedila napisal Miklavž Komelj. – 1. natis. – Novo mesto : Goga, 2020 ([Ljubljana] : Formatisk). – 273 str. : ilustr. ; 21 cm. – (Literarna zbirka Goga)

Na nasl. str. in v kolofonu tudi: V dodatku dva prvič objavljena zapisa. – 600 izv. – Kosovelova nenapisana knjiga / Miklavž Komelj: str. 7-32

ISBN 978-961-277-272-7 : 24,90 EUR

821.163.6-82
821.163.6.09Kosovel S.

COBISS.SI-ID 36014851

176

KOŠIR, Marko, 1946-
    Ljubljena parna lokomotiva / Marko Košir, Mladen Bogić. – 1. izd. – Maribor : Pro-Andy, 2021 (Ljubljana : SŽ-Železniška tiskarna). – 435 str. : ilustr. ; 23 cm. – (Zbirka Svetovid)

Na nasl. str.: Evropska unija je leto 2021 imenovala za Evropsko leto železnic. – 500 izv. – Bibliografija: str. 427 – 433

ISBN 978-961-95191-3-4

629.422(091)
629.422.1(497.4)”1846/1945″

COBISS.SI-ID 56965379

177

KOŠUTA, Miroslav
    Božaj veter : pesmi za mlade / Miroslav Košuta ; ilustrirala Ana Maraž. – 1. natis. – Ljubljana : Mladinska knjiga, 2021 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). – 60 str. : ilustr. ; 25 cm. – (Zbirka Sončnica)

1.000 izv.

ISBN 978-961-01-6099-1 : 22,98 EUR

821.163.6-93-1

COBISS.SI-ID 51450883

178

KOŠUTA, Miroslav
    Lestev in sirček / Miroslav Košuta ; ilustrirala Maša Kozjek. – 1. ponatis. – Ljubljana : Mladinska knjiga, 2020 ([Miklavž na Dravskem polju] : Florjančič tisk). – [26] str. : ilustr. ; 27 cm. – (Zbirka Velike slikanice)

2.500 izv.

ISBN 978-86-11-15763-4 : 17,99 EUR

821.163.6(450.36)-93-1
087.5

COBISS.SI-ID 304170240

179

KOVAČ, Nika, 1993-
    Moja odločitev : pričevanja, pravice in predsodki o splavu / Nika Kovač. – 1. izd. – Maribor : Aristej, 2020 (Maribor : Dravski tisk). – 139 str. ; 21 cm

O avtorici na sprednjem zavihku ov. – 400 izv. – Bibliografija: str. 133-139 in v opombah na dnu str.

ISBN 978-961-220-130-2 : 19,50 EUR

613.89:316.346.2-055.2(497.4)
316.346

COBISS.SI-ID 34881795

180

KOZINC, Darinka
    Dežela Virož(ivž)ava : (ali tam, kjer so virusi doma) / Darinka Kozinc ; [ilustracije Katja Titan]. – Pekel : Zavod Volosov hram, 2021. – 19 str. : ilustr. ; 21 cm

Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-7086-48-5

821.163-93-32

COBISS.SI-ID 53306627

181

KOZINC, Darinka
    Dobiva se v Maxiju : nežne zgodbe za romantične in tankočutne bralce / Darinka Kozinc ; [spremna beseda Darica Majer Leban]. – Ljubljana : Jutro, 2021 (natisnjeno v Sloveniji). – 175 str. : ilustr. ; 22 cm

“V tej knjigi je zbrana večina mojih v Anteni objavljenih zgodb …” –> Beseda avtorice. – Spremna beseda / Darica Majer Leban: str. 174. – O avtorici na sprednjem zavihku ov.

ISBN 978-961-7024-12-8

821.163.6-32

COBISS.SI-ID 38616579

182

KOŽELJ Horvat, Sabina
    Deseta dežela / Sabina Koželj Horvat ; [ilustracije Damijan Stepančič]. – Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2021 ([Maribor] : Dravski tisk). – 362 str. : ilustr. ; 22 cm

600 izv. – Dobrodošli pred portalom Krjavljeve koče / Saška Ocvirk: str. 7-8. – Kratek vodnik po Jurčičevem Opusu: str. 355-360. – Fotogr. na spojnih listih

ISBN 978-961-278-526-0 : 28,00 EUR

821.163.6-93-312.9

COBISS.SI-ID 53818627

183

KRAJNC, Slavko, 1960-
    Gostoljubnost liturgičnih sodelavcev na Kristusovi gostiji / Slavko Krajnc ; [prevod angleškega povzetka Doris Munda]. – Ljubljana : Teološka fakulteta, 2021 (Ljubljana : Demat). – 168 str. ; 23 cm. – (Znanstvena knjižnica / Teološka fakulteta ; 77)

200 izv. – Bibliografija: str. 157-160 in v opombah na dnu str. – Abstract

ISBN 978-961-6844-93-2 : 15,00 EUR

272-528-051

COBISS.SI-ID 48634883

184

KRALJ, Mojca, 1974-, socialna delavka
    Puhek pri veterinarju / Mojca Kralj. – Ljubljana : Ekslibris, 2020 ([Ljubljana] : Demat). – 38 str. : ilustr. ; 20 x 26 cm

75 izv.

ISBN 978-961-7094-03-9 : 15,00 EUR

821.163.6-93-32
087.5

COBISS.SI-ID 29424131

185

KRALJIČ, Helena
    Kkkmalu bom praznoval rojstni dan : zgodba o dečku, ki jeclja / Helena Kraljič ; ilustrirala Maja Lubi. – Jezero : Morfemplus, 2019. – [23] str. : ilustr. ; 33 cm. – (Zbirka Ljubezni je za vse dovolj ; 12)

1.000 izv. – Ilustr. na spojnih listih. – Spremna beseda / Vlasta Podbrežnik: na hrbtu preliminarne str.

ISBN 978-961-7067-13-2 : 21,90 EUR

821.163.6-93-32
087.5

COBISS.SI-ID 300216064

186

KRALJIČ, Helena
    Predilnica nitk / Helena Kraljič ; ilustrirala Tina Dobrajc. – Jezero : Morfemplus, 2020. – [26] str. : ilustr. ; 31 cm

Ilustr. na notr. str. ov. – 1.000 izv. – [Spremna beseda] / Igor Saksida: str. 1

ISBN 978-961-7067-37-8 : 19,90 EUR

821.163.6-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 304452096

187

KRALJIĆ, Suzana
    Pravni izzivi skrbništva / Suzana Kraljić, Alenka Križnik. – 1. izd. – Maribor : Založba WD, 2021. – 677 str. : tabele, graf. prikazi ; 25 cm

250 izv. – Bibliografija: str. 631-663 in v opombah na dnu str. – Kazalo

ISBN 978-961-94599-3-5 : 147,00 EUR

347.64

COBISS.SI-ID 44116227

188

KRAMAR, Kaja
    Komu je medved spekel pecivo? / Kaja Kramar ; [ilustracije Tara Bernard]. – Brezovica : samozal. K. Kramar, 2020 ([Ljubljana] : Belin grafika). – [30] str. : ilustr. ; 31 cm

700 izv. – Velike tiskane črke

ISBN 978-961-07-0201-6 : 16,99 EUR

821.163.6-93-1
087.5

COBISS.SI-ID 34106627

189

KRAVOS, Marko, 1943-
    Hiša selivka : tri hudomušne = [La casa migrante : tre storielle da leccarsi le orecchie] / Marko Kravos ; ilustrirala, [illustrazioni di] Erika Cunja ; [prevod v italijanščino, traduzione dallo [italiano] Darja Betocchi]. – 1. izd., 1. natis. – Dob : Miš, 2021 (natisnjeno v Sloveniji). – 78 str. : ilustr. ; 26 cm

600 izv. – Vzpor. nasl. str. v it. na str. 53. – Besedilu v slov. sledi prevod v it. – Vsebina: Zajec zvitorepec ; Rozamunda, Hudik in paž Nace ; Hiša selivka

ISBN 978-961-272-393-4 : 27,95 EUR

821.163.6-93-34

COBISS.SI-ID 304446720

190

KREČIČ, Jela
    Zmote neprevaranih : od modernizma do Hollywooda / Jela Krečič. – 1. natis. – Ljubljana : Društvo za teoretsko psihoanalizo, 2020 ([Ljubljana] : Ulčakar grafika). – 245 str. ; 20 cm. – (Zbirka Analecta)

400 izv. – Bibliografija: str. 235-242 in opombe z bibliografijo na dnu str. – Filmografija: str. 243-245

ISBN 978-961-6376-91-4 : 25,00 EUR

791.32:130.2

COBISS.SI-ID 35512067

191

KREMPL, Urša
    Srečen dan in druge zgodbe v sličicah / Urša Krempl ; ilustrirala Urška Stropnik Šonc. – Domžale : Studio Hieroglif, 2021 ([Ljubljana] : Schwarz print). – [23] str. : ilustr. ; 25 cm

600 izv. – Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-7107-02-9 : 14,90 EUR

821.163.6-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 52630019

192

KREUTZ, Samo
    Čumnata senčnega boga / Samo Kreutz ; [krokiji in spremna beseda Jelena Lasan]. – Ljubljana : Ekslibris, 2020 ([Ljubljana] : Demat). – 365 str. : ilustr. ; 20 cm

Povečani tisk. – 180 izv. – List iz uredničine beležnice / Jelena Lasan: str. 5-6. – Beseda ali dve o avtorju: str. 363-365

ISBN 978-961-7094-09-1 : 18,00 EUR

821.163.6-311.2

COBISS.SI-ID 40366595

193

KREVS, Nejc
    Besedna artilerija / Nejc Krevs ; [spremni zapis Jurij Hudolin]. – Ljubljana : KUD Apokalipsa, 2021. – 114 str. ; 16 cm. – (Posebne izdaje / KUD Apokalipsa ; no. 67)

600 izv. – O avtorju: str. 99-100. – Spremna beseda Jurija Hudolina na sprednjem zavihku ov.

ISBN 978-961-7054-35-4 : 19,00 EUR

821.163.6-84

COBISS.SI-ID 50859011

194

KRIVEC, Aljaž
    Sedmo nadstropje / Aljaž Krivec ; [spremna beseda Anja Radaljac]. – Maribor : Založba Litera, 2020 ([s. l.] : Tisk Demat). – 296 str. ; 22 cm. – (Knjižna zbirka Litera)

500 izv.

ISBN 978-961-7056-83-9

821.163.6-3

COBISS.SI-ID 45684739

195

KRIVEC, Zara
    Gremo mi na svoje : stopite na pot lastnega poslovnega uspeha / Zara Krivec ; [avtorica slik Mojca Krivec]. – 1. izd. – Lendava : Start up Support, 2021. – 237 str. : ilustr. ; 22 cm

ISBN 978-961-07-0346-4 (broš.)
ISBN 978-961-07-0458-4 (trda vezava)

005.336.1
159.923.2

COBISS.SI-ID 44483587

196

KRIŽNAR, Franc
    Kajuh v glasbi / Franc Križnar ; [fotografije d.lib … [et al.] ; prevod Heather Pirjevec]. – 1. izd. – Maribor : Litera, 2021 (Ravne na Koroškem : SIJ ZIP Center). – 198 str. : ilustr., note ; 30 cm. – (Zbirka Kajuh 100 ; 1)

500 izv. – “Izdano ob stoletnici rojstva Karla Destovnika – Kajuha” –> str. 1. – Bibliografija: str. 178-190 in opombe z bibliografijo na dnu str. – Kajuhove uglasbene pesmi na Youtubu: str. 174-177. – Povzetek ; Synopsis

ISBN 978-961-7056-91-4

821.163.6Kajuh K. D.:78(497.4)

COBISS.SI-ID 54502659

197

KROOSS, A. B.
    Igra zaupanja / A. B. Krooss. – 1. natis. – Kranj : Argentarius, 2021 ([Celje] : Grafika Gracer). – 270 str. ; 21 cm

350 izv.

ISBN 978-961-07-0447-8 : 17 EUR

821.163.6-311.2

COBISS.SI-ID 55706371

198

KUKOVIČ, Roman
    Tartinijev ključ : mladinski roman / Roman Kukovič ; [ilustracije Pia Miletić]. – 2., popravljena, posodobljena in razširjena izd. – V Ljubljani : “Maks Viktor”, 2020 (tiskano v EU). – 207 str. : ilustr. ; 22 cm

Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-95177-1-0 : 25,00 EUR

821.163.6-93-311.3

COBISS.SI-ID 36653827

199

KUKOVIČ, Simona
    Lokalno vodenje : med politiko in upravo / Simona Kukovič, Miro Haček. – Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2020 ([Ljubljana] : Demat). – 125 str. : ilustr. ; 22 cm. – (Knjižna zbirka Politični procesi in institucije)

Tiskano po naročilu. – O avtorjih: str. 122-123. – Bibliografija: str. 115-121

ISBN 978-961-235-949-2 : 20,00 EUR

352:005

COBISS.SI-ID 49079555

200

KUNAVER, Dušica
    Učim se lepega vedenja / Dušica Kunaver ; [ilustrator Marjan Matoh]. – Ljubljana : Turistično in kulturno društvo Naše gore list, 2020. – 70 str. : ilustr. ; 26 cm

500 izv.

ISBN 978-961-6979-35-1

395(02.053.2)

COBISS.SI-ID 23639043

201

KUSTER, Bernarda
    Naj ti dokažem, da nisi pravi zame / Bernarda Kuster. – Juršinci : LYNX, 2021 (tiskano v EU). – 383 str. ; 21 cm

Broš. izd. meri 21 cm. – Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-7049-97-8 (trda vezava) : 34 EUR
ISBN 978-961-7049-98-5 (broš.)

821.163.6-311.2

COBISS.SI-ID 59962371

202

KUSTERLE, Jernej, 1987-
    Pekinški vrtovi : trojezična izdaja = The gardens of Beijing : a trilingual edition = Běijing de yuánzi : sanyu bǎnběn / Jernej Kusterle ; [angleški prevod Tanja Dominko, angleški prevod pesmi “Mogočni novi svet” Jernej Kusterle, kitajski prevod Li Jianfang ; ilustracije Zina Džamastagić]. – 1. natis = 1st print. – Jesenice : Kulturno-umetniški klub Artista, 2021 ([Ljubljana] : Camera). – 115 str. : ilustr. ; 20 cm. – (Prevodi ; 1)

Pesmi v slov., angl. in kit., spremno besedilo v slov. in angl. – Lat. in kit. pisava. – Ilustr. na spojnih listih. – 300 izv.

ISBN 978-961-94327-2-3 : 15,00 EUR

821.163.6-1

COBISS.SI-ID 46379011

203

KUŠAN, Ivan
    Ljubezen ali smrt / [napisal in ilustriral] Ivan Kušan ; prevedel Milan Dekleva. – Jezero : Morfemplus, 2021. – 144 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Ljubav ili smrt. – 1.000 izv. – O avtorju: str. [148] in na zadnji str. ov.

ISBN 978-961-7067-65-1 : 19,90 EUR

821.163.42-93-311.2

COBISS.SI-ID 46942979

204

KUŠAR, Meta
    Zmaj / Meta Kušar ; [spremna beseda Dean Komel]. – Maribor : Litera, 2021 ([s. l.] : Demat). – 63 str. ; 22 cm. – (Knjižna zbirka Litera)

500 izv.

ISBN 978-961-7056-99-0

821.163.6-1

COBISS.SI-ID 62354435

205

    KVIŠKU kakor skala vodi naša pot : ob stoletnici nastanka turistovskega kluba Skala / uredili Peter Mikša … [et al.]. – Ljubljana : Združenje za promocijo kulturne dediščine, raziskav in novih tehnologij – Retrospektive, 2021 (Rogaška Slatina : Podoba). – 180 str. : ilustr., fotogr., zvd. ; 22 cm. – (Zbirka Perspektive : zbirka znanstvenih monografskih izdaj Združenja Retrospektive ; 1)

120 izv. – Bibliografija ter izvleček v slov. in angl. pri vseh prispevkih

ISBN 978-961-95343-0-4 : 22,00 EUR

061.2:796.52(497.4Ljubljana)(091)(082)

COBISS.SI-ID 57707779

206

LAINŠČEK, Feri
    Kurji pastir / Feri Lainšček. – Ljubljana : Beletrina, 2020-    . – Zv. <1-> ; 22 cm. – (Knjižna zbirka Beletrina ; 506)

Dosedanja vsebina: Knj. 1. – 2020. – 297 str. – 800 izv.

ISBN 978-961-284-636-7 (zv. 1) : 27,00 EUR

821.163.6-312.6

COBISS.SI-ID 29294851

207

LAJEVEC, Maja
    Urejena sodna praksa k Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) / Maja Lajevec, Mateja Levstek, Nina Plavšak. – 1. natis. – Ljubljana : Tax-Fin-Lex : ABC nepremičnine, 2017 (Ljubljana : Grafis Trade). – 1262 str. ; 24 cm. – (E-paket)

300 izv.

ISBN 978-961-94281-1-5 (Tax-Fin-Lex) : 131,40 EUR

658.14/.17

COBISS.SI-ID 291641600

208

LANE, Frederic Chapin, 1900-1984
    Benetke, pomorska republika / Frederic C. Lane ; prevedel Matej Venier ; [spremna beseda Dušan Mlacović ; zemljevidi Mateja Rihtaršič]. – Ljubljana : Slovenska matica, 2020 ([Kranj] : Žnidarič). – 459 str., [16] str. pril. : ilustr., zvd. ; 25 cm. – (Zgodovina držav in narodov ; 8)

Prevod dela: Venice. – Frederic C. Lane, Benečani in slovenska zgodovina / Dušan Mlacović: str. 448-459. – 800 izv. – Bibliografija: str. 413-444 in v opombah na dnu str.

ISBN 978-961-213-335-1 : 39,00 EUR

94(450.34)”04/17″

COBISS.SI-ID 36514307

209

LAPUH Maležič, Jedrt
    Napol morilke / Jedrt L. Maležič ; [spremna beseda Marijan Rupert]. – 1. natis. – Novo mesto : Goga, 2021 ([Ljubljana] : Belin grafika). – 233 str. ; 21 cm. – (Literarna zbirka Goga)

500 izv. – Beg brez cilja, beg brez konca? / Marijan Rupert: str. 223-233

ISBN 978-961-277-281-9 : 24,90 EUR

821.163.6-3

COBISS.SI-ID 60296707

210

LAPUSCH, Florijan, 1894-1985
    Bližina preteklosti, korenine prihodnosti : avtobiografija koroškega Slovenca / Florijan Lapusch ; uredila Vera Wutti-Incko ; s komentarji in opombami opremil Štefan Pinter ; spremni besedili napisala Avguštin Malle in Daniel Wutti ; [fotografije Mici Stingler … [et al.] ; dokumenti Rezi Inzko, Stanko Inzko]. – Ljubljana : JSKD, Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, 2020 (Škofiče : A. Boštjančič). – 406 str. : ilustr. ; 24 cm

Uvod / Vera Wutti-Incko: str. 11-17. – Delo Florijana Lapuscha v slovenskem zadružništvu / Avguštin Malle: str. 367-390. – Avtobiografija Florijana Lapuscha – večjezičnost in odprtost kot vira / Daniel Wutti: str. 391-406. – 500 izv. – O avtorju na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-7010-63-3 : 21,90 EUR

929Lapusch F.
323.15(436.5=163.6)”19″

COBISS.SI-ID 27997699

211

LEGRADIĆ, Vid
    Travid : za devetimi zvezdami : domišljijska avantura : roman / Vid Legradić. – Komenda : Knjige TraVid, 2021 ([Brežice] : Primus digitalni tisk). – 439 str. ; 22 cm

Tiskano po naročilu. – O avtorju na sprednjem zavihku ov.

ISBN 978-961-07-0451-5 : 23,00 EUR

821.163.6-311.9

COBISS.SI-ID 55936515

212

    LEONARDO da Vinci, njegova doba in potovanje v Vipavsko dolino / [urednika Igor Grdina, Željko Oset]. – V Novi Gorici : Založba Univerze, 2021. – 112 str. : ilustr. ; 21 cm

Bibliografija: 95-99. – Kazalo

ISBN 978-961-7025-16-3 : 20 EUR

7(450):929Leonardo da Vinci

COBISS.SI-ID 41681411

213

LINHART, Anton Tomaž
    Ta veseli dan ali Matiček se ženi / Anton Tomaž Linhart ; spremna besedila napisal [in izbor slik] Samo Koler. – 1. izd., 2. natis. – Ljubljana : DZS, 2020 ([Škofja Loka] : Nonparel). – 147 str. : ilustr. ; 20 cm. – (Zbirka Klasje. Letn. 7)

800 izv. – Kronološki pregled Linhartovega življenja in dela: str. 6-7. – Anton Tomaž Linhart in njegov čas: str. 8-11. – Uvodna razlaga: str. 12-38. – Mnenja o Linhartu in njegovi komediji: str. 139-144. – Bibliografija: str. 39-42

ISBN 978-86-341-1906-0 : 15,50 EUR

821.163.6-2
821.163.6.09Linhart A.T.

COBISS.SI-ID 37730307

214

LIPUŠ, Cvetka
    Odhajanje za začetnike / Cvetka Lipuš. – Ljubljana : Beletrina, 2021. – 87 str. ; 22 cm. – (Knjižna zbirka Beletrina)

Ilustr. na spojnih listih. – 600 izv. – O avtorici na zadnjem zavihku ščitnega ov.

ISBN 978-961-284-738-8 : 24,00 EUR

821.163.6(436.5)-1

COBISS.SI-ID 44101891

215

LONČAR, Sanja, 1965-
    Naravne rešitve za težave z virusi : rastlinska pomoč za pljuča, grlo in dihalne poti / Sanja Lončar ; [fotografije Sanja Lončar … et al.]. – Ljubljana : Jasno in glasno, 2021 (Ljubljana : ABO Grafika). – 191 str. : ilustr. ; 26 cm. – (Ščepec rešitve)

ISBN 978-961-94664-4-5

616.9:615.32(035)

COBISS.SI-ID 58870275

216

LOVŠIN, Darja
    Vrana Josipa / Darja Lovšin ; ilustrirala Vivian Mineker. – Ljubljana : KUD Strela, 2020 ([Ljubljana] : Abo grafika). – [27] str. : ilustr. ; 28 cm

700 izv.

ISBN 978-961-07-0154-5 : 23,50 EUR

821.163.6-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 30257667

217

LUKAN, Blaž
    Fantek in punčka / Blaž Lukan ; ilustrirala Ana Zavadlav. – 1. izd. – Ljubljana : Mladinska knjiga, 2021 ([Škofja Loka] : Nonparel). – 60 str. : ilustr. ; 20 cm. – (Zbirka Deteljica)

1.000 izv. – Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-01-5418-1 : 19,99 EUR

821.163.6-93-1
087.5

COBISS.SI-ID 46404099

218

LUNAČEK, Matjaž
    Rimbaud, za vedno / Matjaž Lunaček ; pesmi iz francoščine prevedel Brane Mozetič. – Ljubljana : Škuc, 2020 ([Šmarje – Sap] : Mišmaš). – 241 str., [16] str. pril. ; 21 cm. – (Zbirka Lambda ; 145)

400 izv. – Bibliografija: str. 193-194

ISBN 978-961-6983-41-9 : 20,00 EUR

821.133.1.09Rimbaud A.
821.133.1-1

COBISS.SI-ID 23835395

219

MACUH, Bojan
    Čustvena inteligenca : kako lažje nad tegobe sodobnega načina življenja / Bojan Macuh ; [predgovor Brigita Vončina]. – 1. natis. – Maribor : Kulturni center, 2021. – XIII, 237 str. : ilustr. ; 23 cm. – (Knjižna zbirka Frontier. Teorija, ISSN 2630-1970 ; 174)

Tiskano po naročilu. – O avtorju na sprednjem zavihku ov. – Predgovor / Brigita Vončina: str. XI-XII. – Recenzenta Jana Krivec, Marija Turnšek Mikačić. – Bibliografija: str. 211-222

ISBN 978-961-7118-22-3 : 29,00 EUR

159.942

COBISS.SI-ID 51646467

220

MAHFUZ, Najib, 1911-2006
    Pot med palačama : prvi del Kairske trilogije / Naguib Mahfouz ; [prevod in spremni pojmovnik Barbara Skubic]. – 2., pregledana in dopolnjena izd. – Ljubljana : Založba /*cf., 2020 ([Maribor] : Darima). – 534 str. : zvd. ; 20 cm. – (Zbirka Kaif)

Prevod dela: Bayn al-qasrayn. – 500 izv. – Prevajalkin pojmovnik / Barbara Skubic: str. 513-534. – O avtorju na sprednjem zavihku ov.

ISBN 978-961-257-129-0 : 28,00 EUR

821.411.21’06(620)-311.2

COBISS.SI-ID 31793155

221

MAJHEN, Zvezdana
    Ha-iq / Zvezdana Majhen ; [spremna beseda Milan Dekleva]. – 1. izd. – Maribor : Založba Pivec, 2020. – 99 str. ; 21 cm

Tisk po naročilu. – Psihogrami zanosa / Milan Dekleva: str. 95-96. – O avtorici na sprednjem zavihku ov.

ISBN 978-961-7103-48-9 : 19,95 EUR

821.163.6-1

COBISS.SI-ID 44954371

222

MAJHEN, Zvezdana
    Ni ga čez šport : uganke o športnih disciplinah / Zvezdana Majhen ; ilustrirala Urška Stropnik Šonc. – Maribor : Pivec, 2021 ([Maribor] : Dravski tisk). – 29 str. : ilustr. ; 31 cm

700 izv. – Ilustr. na spojnih listih. – Velike tiskane črke

ISBN 978-961-7103-45-8 : 22,90 EUR

821.163.6-93-193.1
087.5

COBISS.SI-ID 55840003

223

MAJHEN, Zvezdana
    Sončna kraljevina : [pesmi] / Zvezdana Majhen ; ilustracije Nataša Vertelj. – 1. natis. – Maribor : Obzorja, 2020 (Maribor : Evrografis). – 45 str. : ilustr. ; 28 cm

Dodatek k nasl. naveden v kolofonu. – Ilustr. na spojnih listih. – 500 izv.

ISBN 978-961-230-564-2 : 19,90 EUR

821.163.6-93-1

COBISS.SI-ID 25877251

224

MAJHEN, Zvezdana
    Zvezdančice : zbirka najlepše otroške poezije Zvezdane Majhen / [Zvezdana Majhen] ; izbral, uredil in spremno besedo napisal Igor Saksida ; ilustrirale Polona Kosec, Erika Omerzel Vujić in Urška Stropnik Šonc. – 1. izd. – Maribor : Pivec, 2020 ([Maribor] : Dravski tisk). – 132 str. : ilustr. ; 25 cm

700 izv. – Avtorica navedena na ov. in v kolofonu. – Ilustr. na spojnih listih. – Naša skupna pot k zvezdančicam / Igor Saksida: str. 111-115. – O avtorici: str. 117. – Bibliografija avtorice: str. 117-121

ISBN 978-961-7103-18-2 : 26,90 EUR

821.163.6-93-1
821.163.6-93-193.1
087.5

COBISS.SI-ID 31191299

225

MAKAROVIČ, Svetlana
    Coprnica Zofka / Svetlana Makarovič ; ilustriral Gorazd Vahen. – 3. ponatis. – Ljubljana : Mladinska knjiga, 2020 ([Miklavž na Dravskem polju] : Florjančič tisk). – [16] str. : ilustr. ; 27 cm. – (Zbirka Svetlanovčki)

Ilustr. na spojnih listih. – 2.500 izv.

ISBN 978-86-11-14463-4 : 17,99 EUR

821.163.6-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 304157184

226

MAKAROVIČ, Svetlana
    Polh si sposodi hruško / Svetlana Makarovič ; ilustriral Gorazd Vahen. – 1. natis. – Ljubljana : Sanje, 2021 (tiskano v Sloveniji). – [16] str. : ilustr. ; 21 cm. – (Zbirka Sanjska knjigica)

1.200 izv.

ISBN 978-961-6653-58-9 : 13,95 EUR

821.163.6-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 46719235

227

MARCINKEVIČIUS, Marius
    Abir / Marius Marcinkevičius ; ilustrirala Lina Dûdaite ; prevedel Klemen Pisk. – 1. izd. – Maribor : Pivec, 2020 ([Maribor] : Dravski tisk). – [37] str. : ilustr. ; 30 cm

Prevod dela: Sivužas. – Ilustr. na spojnih listih. – 1.000 izv. – O avtorju: str. 37. – Na nasl. str.: Utrip evropske literature

ISBN 978-961-7103-17-5 : 19,95 EUR

821.172-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 26065923

228

MARIĆ Šarić, Senka
    Kintsugi telesa / Senka Marić ; prevedla Aleksandra Rekar. – 1. natis. – Ljubljana : Sanje, 2021 (tiskano v Sloveniji). – 143 str. ; 21 cm. – (Zbirka Sanje. Roman)

Prevod dela: Kintsugi tijela. – Broš. izd. meri 20 cm. – Dobitnica literarne nagrade Meše Selimovića, 2019

ISBN 978-961-274-123-5 (trda vezava) : 24,95 EUR
ISBN 978-961-274-214-0 (broš.) : 14,95 EUR

821.163.4(497.6)-31

COBISS.SI-ID 46949123

229

MARIJAN, Jassmina
    Cvetje in ženske / Jassmina Marijan, Matjaž Mastnak ; [predgovor Barbara Jaki ; ilustracije Maja-Dolores Šubic ; risbe slik Katja Kastelic ; urednica literature Nataša Ciber ; fotografija Janko Dermastja, Bojan Salaj]. – Ljubljana : Narodna galerija, 2021 (Ljubljana : Tiskarna Formatisk). – 107 str. : ilustr. ; 27 cm

1.000 izv. – Bibliografija: str. 103. – Kazalo

ISBN 978-961-6743-84-6

7.043:582.5/.9

COBISS.SI-ID 51539971

230

MARKOVIČ, Nataša, 29.11.1978, novinarka
    #Naključniki : (izbrane pesmi) / Nataša Markovič ; [spremne besede Barbara Pance, Eugenija Carl ; ilustracije Katka Mück]. – 1. izd. – Ljubljana : samozal., 2020 ([Ljubljana] : Grafotrade). – 79 str. : ilustr., portreti ; 21 cm

Ov. nasl. – 500 izv. – Spremni besedi Barbare Pance in Eugenije Carl: str. 78-79

ISBN 978-961-07-0226-9 : 22,00 EUR

821.163.6-1

COBISS.SI-ID 35645187

231

MASTNAK, Matjaž, 1963-
    Vrtnice : gojenje in sorte / Matjaž Mastnak ; [fotografije Matjaž Mastnak … et al.]. – Ljubljana : Kmečki glas, 2021 (natisnjeno v Sloveniji). – 174 str. : ilustr. ; 26 cm

1.000 izv.

ISBN 978-961-203-514-3 (28 EUR)

635.9:582.639.11(035)

COBISS.SI-ID 57808899

232

MATHIEU, Nicolas
    Njihovi otroci za njimi / Nicolas Mathieu ; prevedla, [spremna beseda] Saša Jerele. – Maribor : Litera, 2020 ([Ljubljana] : Demat). – 487 str. ; 22 cm. – (Knjižna zbirka Litera)

Prevod dela: Leurs enfants après eux. – 500 izv. – Strašna sladkost pripadnosti / Saša Jerele: 473-487. – Prix Goncourt, 2018

ISBN 978-961-7056-75-4 : 24,00 EUR

821.133.1-311.2

COBISS.SI-ID 35603715

233

MATIĆ, Dragan, 1964-
    Slovenci, za zmiraj gre! : 100. obletnica koroškega plebiscita / [urednica Zdenka Semlič Rajh ; pisci besedil [in] pisci besedil kataloških enot Dragan Matić, Zdenka Semlič Rajh, Marko Štepec ; prevodi Zdenka Semlič Rajh]. – Maribor : Pokrajinski arhiv ; [Ljubljana] : Arhiv Republike Slovenije, 2020 (Maribor : Dravski tisk). – 218 str. : ilustr. ; 30 cm

Avtorji navedeni v kolofonu. – 400 izv. – Razstavi na pot / Bojan Cvelfar, Ivan Fras: str. 5. – Bibliografija: str. 217-218. – Summary ; Zusammenfassung

ISBN 978-961-6507-91-2 (Pokrajinski arhiv Maribor) : 20,00 EUR

94(497.413)”1918/1920″(083.824)
94(436.5)”1918/1920″(083.824)
341.223.4(436.5)”1920″(083.824)

COBISS.SI-ID 29678851

234

MATIČ, Lucija
    Iglek. V šoli / Lucija Matič ; [fotografije Pixabay, Pexels, Uroš Fink ; ilustracije Sara Čuden]. – Zapotok : samozal., 2020. – [32] str. : ilustr., fotogr. ; 22 cm. – (Zbirka Iglek ; del 2)

1.000 izv. – Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-95225-0-9 : 12,00 EUR

821.163.6-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 41997059

235

MATIŠ, Alfred, 1934-2011
    Potočnjekovi / Alfred Matiš. – Kupšinci : Zavod Droplja, 2021-    . – Zv. <1-2> ; 21 cm

Tiskano po naročilu. – Povečani tisk

Dosedanja vsebina:
Knj. 1. – 2021. – 225 str.
Knj. 2. – 2021. – 237 str.

ISBN 978-961-93874-6-7 (zv. 1) : 24,00 EUR
ISBN 978-961-93874-8-1 (zv. 2) : 24,00 EUR

821.163.6-31

COBISS.SI-ID 55456259

236

MAURER, Neža
    V pesmih je moje življenje : pesmi in biografija / Neža Maurer ; [izbor pesmi in biografija] Liljana Jarh ; [fotografija Bojan Puhek]. – 1. izd. – Maribor : Pivec, 2020 ([Maribor] : Dravski tisk). – 232 str. : portret ; 21 cm

500 izv.

ISBN 978-961-7103-28-1 : 29,90 EUR

821.163.6-1

COBISS.SI-ID 39981315

237

MAV Hrovat, Nina
    Ozimnica / Nina Mav Hrovat ; [ilustracije] Marta Bartolj. – 1. izd., 1. natis. – Hlebce : Zala, 2020 (natisnjeno v Sloveniji). – [25] str. : ilustr. ; 28 cm. – (Zbirka Mušnica)

Ilustr. na spojnih listih. – 500 izv.

ISBN 978-961-6994-77-4 : 22,00 EUR

821.163.6-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 46774019

238

MAVEC, Roman, sadjar in čebelar
    Moj sadovnjak / Roman Mavec ; [fotografije Roman Mavec, Marjetka Hrovatin]. – Ljubljana : Kmečki glas, 2021 (tiskano v Sloveniji). – 163 str. : ilustr. ; 24 cm

1.200 izv.

ISBN 978-961-203-512-9 : 22 EUR

634.1/.7(035)

COBISS.SI-ID 63609603

239

MAVER, Aleš, 1978-
    Za prgišče politike : mala šola političnih pojmov / Aleš Maver. – Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2021 ([Maribor] : Dravski tisk). – 118 str. : ilustr. ; 22 cm

Potiskani spojni listi. – 700 izv.

ISBN 978-961-278-523-9 : 19,50 EUR

32(035)

COBISS.SI-ID 49209091

240

MAZI, Darka
    Luka izgubi očka / Darka Mazi ; ilustrirala Marta Bartolj. – Jezero : Morfemplus, 2021. – [32] str. : ilustr. ; 33 cm

Ilustr. na spojnih listih. – 1.000 izv. – Pravljici na pot, z ljubeznijo! / Radmila Pavlovič Blatnik: str. 1

ISBN 978-961-7067-50-7 : 21,90 EUR

821.163.6-93-32

COBISS.SI-ID 30451715

241

MEDEN, Aleš
    Ata, kupi mi ferrari / Aleš Meden. – 1. izd. – Ljubljana : samozal., 2020 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). – 254 str. ; 22 cm

400 izv.

ISBN 978-961-07-0139-2 : 25,00 EUR

821.163.6-32

COBISS.SI-ID 29109763

242

MEDVED, Andrej, 1947-
    Das erste Wort : krapinski pra=človek : razprava / Andrej Medved. – Koper : Hyperion, 2020 (Izola : V. Lesjak). – 60 str. : ilustr. ; 19 cm. – (Edicija Hyperion)

50 izv. – Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-6938-28-0 : 7,00 EUR

81’22

COBISS.SI-ID 42861059

243

MEDVED, Andrej, 1947-
    Rana sled = Die frühe Spur : pesmi / Andrej Medved. – Koper : Hyperion : KUD AAC Zrakogled, 2020 (Izola : V. Lesjak). – 117 str. ; 19 cm

200 izv. – Spremna beseda Miklavža Komelja na zavihkih ov.

ISBN 978-961-6938-27-3 (Hyperion) : 18,00 EUR

821.163.6-1

COBISS.SI-ID 40019459

244

MEGLA, Maja
    Smem biti to, kar sem / Maja Megla. – Višnja Gora : Reset. Restart, 2021 (Begunje : Cicero). – 312 str. : ilustr. ; 24 cm

1.000 izv. – Bibliografija: str. 305-307 in opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-94807-1-7 (trda vezava) : 29,00 EUR. – ISBN 978-961-94806-1-8!

159.922

COBISS.SI-ID 54820867

245

MELVILLE, Herman, 1819-1891
    Tri novele / Herman Melville ; prevedli Polona Glavan, Janko Trupej in Alenka Moder Saje ; [spremno besedo napisala Darja Marinšek]. – 1. izd. – Ljubljana : Mladinska knjiga, 2020 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). – 310 str. : avtorj. sl. ; 19 cm. – (Knjižnica Kondor : izbrana dela iz domače in svetovne književnosti ; zv. 368)

Melville, fatalistični upornik / Darja Marinšek: str. 285-310. – 500 izv. – Vsebina: Bartleby, pisar = Bartleby, the scrivener ; Benito Cereno = Benito Cereno ; Billy Budd, mornar = Billy Budd, sailor

ISBN 978-961-01-5811-0 : 29,99 EUR

821.111(73)-32

COBISS.SI-ID 44950787

246

MENIH, Kristina
    Nove dogodivščine v Pravljičariji / Kristina Menih ; ilustracije Jernej Myint. – Ljubljana : Planinska zveza Slovenije, 2021 (Ljubljana : Schwarz print). – 153 str. : ilustr. ; 25 cm

600 izv. – O avtorici: str. [154]

ISBN 978-961-6870-58-0 : 19,90 EUR

821.163.6-93-32

COBISS.SI-ID 41305091

247

MERC, Dušan, 1952-
    Črna maska : fragmenti iz življenja Marija Kogoja : roman / Dušan Merc. – Ljubljana : Slovenska matica, 2020 ([Ljubljana] : Rotosi). – 305 str. ; 21 cm

400 izv.

ISBN 978-961-213-336-8 : 29,00 EUR

821.163.6-312.6

COBISS.SI-ID 39011843

248

MEŽAN, Toni
    Čarodej Toni : [avtobiografija kmečkega fanta, čarobnega umetnika in lokalnega politika] / [Toni Mežan]. – Bled : samozal. T. Mežan, 2021. – 240 str. : ilustr. ; 24 cm

Avtor naveden na ov. in v kolofonu. – Ov. nasl. – Dodatek k nasl. naveden na ov. – 600 izv.

ISBN 978-961-07-0391-4

929Mežan T.

COBISS.SI-ID 50979587

249

    MI smo : zbornik študentskih kratkih zgodb, prispelih na Natečaj Študentske organizacije Univerze v Mariboru za najboljšo študentsko kratko zgodbo / [Dominik Škrinjar … et al.]. – Maribor : Založba Litera : ŠOUM, cop. 2021. – 82 str. ; 26 cm

Avtorji so navedeni pri posameznem prispevku

821.163.6-32

COBISS.SI-ID 59976963

250

MIKOLIČ, Vesna, 1965-
    Izrazi moči slovenskega jezika / Vesna Mikolič. – Koper : Znanstveno-raziskovalno središče, Annales ZRS ; Ljubljana : Slovenska matica, 2020 ([Dob] : Grafika 3000). – 379 str. : ilustr. ; 24 cm. – (Zbirka Razsežnosti slovenstva, ISSN 2738-4446)

300 izv. – O avtorici na sprednjem zavihku ov. – Bibliografija: str. 339-358 in v opombah na dnu str. – Povzetek ; Sintesi: Mezzi espressivi dell’ intensità nella lingua slovena ; Summary: Intensity modification in the Slovenian language. – Kazali. – Izšlo ob finančni podpori Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS)

ISBN 978-961-7058-46-8 (Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Annales ZRS, broš.) : 24,00 EUR

811.163.6’271

COBISS.SI-ID 17199619

251

MIKŠA, Franc
    Čarovnica Martilda : pravljični roman za odrasle in mladino / Franc Mikša. – 1. natis. – Maribor : Obzorja, 2020 (Maribor : Dravski tisk). – 169 str. : portreti ; 24 cm

400 izv. – O avtorju: str. 168-169. – Povzetek v angl.

ISBN 978-961-230-453-9 : 22,00 EUR

821.163.6-312.9

COBISS.SI-ID 20221187

252

MILADINOVIĆ Zalaznik, Mira
    Izgubljeni spomin Vipave : generalmajor Johann von Maasburg in njegovi : [znanstvena monografija] / Mira Miladinović Zalaznik ; [spremna študija Drago Sedmak ; prevod verzov Igor Grdina, prevod proze Mira Miladinović Zalaznik ; transkripcija rokopisa iz pisane gotice Mira Miladinović Zalaznik]. – Ljubljana : Inštitut Nove revije, Zavod za humanistiko, 2021 ([Ljubljana] : Primitus). – 671 str. : ilustr. ; 26 cm. – (Humanistična zbirka INR)

Dodatek k nasl. naveden v kolofonu. – Besedilo večinoma v slov., Maasburgova kronika v nem. in slov. prevodu. – 300 izv. – Vipava in Vipavci v drugem desetletju prejšnjega stoletja / Drago Sedmak: str. 7-112. – Bibliografija: str. 293-303. – Financer: ARRS, Programi, P6-0341, SI, Humanistika in smisel humanosti v vidikih zgodovinskosti in sodobnosti. – Financer: ARRS, Projekti, J7-8283, SI, Kontemporalnost razumevanjskega konteksta ter izražanje osebne in družbene svobode. – Financer: ARRS, Projekti, J6-9354, SI, Kultura spominjanja gradnikov slovenskega naroda in države. – Delo je nastalo v okviru dejavnosti Infrastrukturnega programa Centra za promocijo humanistike (I00036)

ISBN 978-961-7014-29-7 : 36 EUR

929Maasburg J. von
929.52Maasburg
94(497.4Vipava)”1914/1918″

COBISS.SI-ID 56939011

253

MILOHNIĆ, Aldo
    Gledališče upora / Aldo Milohnić ; [izdala] Akademija za gledališče, radio, film in televizijo. – 1. izd. – Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze, 2021 ([Ljubljana] : Birografika Bori). – 163 str. : ilustr. ; 24 cm

300 izv. – O avtorju na zadnjem zavihku ov. – Bibliografija: str. 137-145. – Kazalo. – Povzetek ; Summary

ISBN 978-961-06-0429-7 (broš.) : 19,90 EUR

792(497.4)(091)

COBISS.SI-ID 51570947

254

MIŁOSZ, Czesław, 1911-2004
    Pesnitev o zamrznjenem času ; Tri zime ; Rešitev : zbrane pesmi 1 / Czesław Miłosz ; prevod, opombe in spremno besedilo Jana Unuk. – Ljubljana : Književno društvo Hiša poezije, 2020 ([Ljubljana] : Itagraf). – 226 str. : avtorj. sl. ; 24 cm. – (Knjižna zbirka Poetikonove lire ; knj. 84)

500 izv. – O pesniku in zbirkah v tem zvezku / Jana Unuk: str. 221-[227]

ISBN 978-961-7016-90-1 : 23,00 EUR

821.162.1-1

COBISS.SI-ID 44206595

255

    MISLITI narod v dolgih šestdesetih : slovenski intelektualci o slovenskem narodu ter njegovi preteklosti in prihodnosti : [znanstvena monografija] / uredil in spremno študijo napisal Tomaž Ivešić. – Ljubljana : Inštitut Nove revije, Zavod za humanistiko, 2020 ([Ljubljana] : Primitus). – 404 str. : ilustr. ; 25 cm. – (Humanistična zbirka INR)

Drugi dodatek k nasl. naveden v kolofonu. – Misliti šestdeseta leta: intelektualci in slovenski narod / Tomaž Ivešić: str. 9-39. – Kazalo

ISBN 978-961-7014-26-6 : 33 EUR

323.1:94(497.4)”1960/1970″

COBISS.SI-ID 56434691

256

MLAKAR Debenec, Ema
    Lili – to sem jaz! / Ema Mlakar Debenec ; [ilustracije Jana Fak]. – Ljubljana : Chiara, 2021 ([Ljubljana] : Itagraf). – 88 str. : ilustr. ; 22 cm. – (Zbirka Velike dogodivščine male Lili)

700 izv. – Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-7060-51-5 : 21,00 EUR

821.163.6-93-32

COBISS.SI-ID 57822723

257

MÖDERNDORFER, Vinko, 1958-
    Sončnica / Vinko Möderndorfer ; [spremna beseda Lea Šugman Bohinc]. – 1. izd. – Ljubljana : Mladinska knjiga, 2021 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). – 315 str. : ilustr. ; 21 cm. – (Zbirka Odisej)

1.500 izv. – Stvari niso takšne, kot so videti / Lea Šugman Bohinc: str. 305-315

ISBN 978-961-01-6070-0

821.163.6-93-311.2

COBISS.SI-ID 48631555

258

MODIANO, Patrick, 1945-
    Avgustovske nedelje / Patrick Modiano ; prevedla Mojca Schlamberger Brezar. – 1. natis. – Ljubljana : eBesede, 2020 ([Ljubljana] : Demat). – 162 str. ; 20 cm. – (Zbirka Besede)

Prevod dela: Dimanches d’août. – Tiskano po naročilu. – Patrick Modiano in Avgustovske nedelje / Mojca Schlamberger Brezar: str. 157-162

ISBN 978-961-7022-41-4 (trda vezava)
ISBN 978-961-7022-42-1 (broš.) : 18,90 EUR

821.133.1-311.2
821.133.1.09Modiano P.

COBISS.SI-ID 33736963

259

MODIANO, Patrick, 1945-
    Speči spomini / Patrick Modiano ; prevod Aleš Berger ; [spremna beseda Janez Pipan]. – Ljubljana : Cankarjeva založba, 2020 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). – 129 str. ; 25 cm. – (Moderni klasiki ; 117)

Prevod dela: Souvenirs dormants. – 500 izv. – Roman iz prečrtanih stavkov / Janez Pipan: str. 73-129

ISBN 978-961-282-467-9 : 22,98 EUR

821.133.1-311.2
821.133.1.09Modiano P.

COBISS.SI-ID 38989059

260

MONRUE, Maja
    Cvetlična svatba / Maja Monrue ; ilustrirala Mateja Pivk. – 1. izd. – Ljubljana : Cela pametna založba, Zavod KURZ, 2021 ([[Ljubljana] : Print-Point). – [25] str. : ilustr. ; 31 cm. – (Zbirka Leto pravljic : aprilska)

200 izv.

ISBN 978-961-95076-7-4 : 24,90 EUR

821.163.6-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 53174531

261

MONRUE, Maja
    Izgubljeno jajce / Maja Monrue ; ilustrirala Mateja Pivk. – 1. izd. – Ljubljana : Cela pametna založba, Zavod KURZ, 2021 ([Ljubljana] : Print Point). – [29] str. : ilustr. ; 31 cm. – (Leto pravljic : marčevska)

200 izv.

ISBN 978-961-95076-6-7 : 24,90 EUR

821.163.6-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 49893891

262

MOZETIČ, Brane
    Rožnate zgodbe iz neheteronormativne zgodovine : (za mladino) / Brane Mozetič ; ilustracije Ana Lucija Šarić. – Ljubljana : Škuc, 2020 ([Škofja Loka] : Nonparel). – 115 str. : ilustr. ; 25 cm. – (Zbirka Lambda ; 149)

Ilustr. na spojnih listih. – 500 izv.

ISBN 978-961-6983-52-5 : 20 EUR

316.723-055.34(091)(02.053.2)

COBISS.SI-ID 53832707

263

MRVIČ, Toni
    Ženske mojega življenja : kako s partnerico, hčerjo, mamo in taščo / Toni Mrvič in Marko Juhant. – 1. izd., 1. natis. – Mavčiče : Čmrlj, komuniciranje in ustvarjalnost, 2021. – 90 str. ; 21 cm

ISBN 978-961-95365-0-6 : 20 EUR

159.922.1(035)

COBISS.SI-ID 61205507

264

MUCK, Desa
    Kokoš velikanka ali Kako je Slovenija dobila svojo podobo / Desa Muck ; ilustrirala Ana Iza Sajko. – 3., prenovljena izd. – Mokronog : Muck Blažina, 2020. – [23] str. : ilustr. ; 27 cm

Nasl. na ov.: Kokoš velikanka. – Ilustr. na notr. str. ov. – Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-95122-1-0 : 15,00 EUR

821.163.6-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 34114819

265

MUCK, Desa
    Oli iz dežele vulkanov / Desa Muck ; ilustriral Uroš Hrovat. – 1. izd. – Grad : Zavod za upravljanje kulturne dediščine, 2021. – [37] str. : ilustr. ; 31 cm

2.000 izv. – Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-95296-0-7 : 20,00 EUR

821.163.6-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 52942339

266

MUCK, Peter
    Deklica in bukev / Peter Muck ; ilustrirala Zala Sajko. – 1. izd. – Mokronog : Muck Blažina, 2020. – [31] str. : ilustr. ; 27 cm

Ilustr. na spojnih listih. – Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-95122-4-1 : 18,00 EUR

821.163.6-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 37739523

267

MUGERLI, Anja, 1984-
    Čebelja družina / Anja Mugerli. – 1 izd. – Ljubljana : Cankarjeva založba, 2020 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). – 142 str. ; 21 cm

500 izv. – Vsebina: Jabolkosnedka ; Pust ; Čevlji ; Čebelja družina ; Pirta ; Rdeči petelin ; Jezero

ISBN 978-961-282-466-2 : 24,99 EUR

821.163.6-32

COBISS.SI-ID 30873603

268

MULEC, Breda
    Aleksander in vurberški zmaj v deželi nenavadnih bitij / Breda Mulec ; ilustriral Vanja Flis. – 1. izd. – Radovljica : Didakta, 2020 (natisnjeno v EU). – [61] str. : ilustr. ; 31 cm

800 izv. – O avtorici in ilustratorju: str. 61

ISBN 978-961-261-565-9 : 19,99 EUR

821.163.6-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 36948995

269

MULEJ, Matjaž
    Odgovornost do družbe v vzgoji in izobraževanju : soavtorska monografija. Knj. 1, Osnove / uredniki in avtorji Matjaž Mulej, Nastja Mulej, Anita Hrast ; nadaljnji avtorji Andrej Kirn … [et al.]. – 1. natis. – Maribor : Kulturni center, 2020. – XIII, 150 str. : ilustr. ; 23 cm. – (Zbirka Znanstvena monografija / Kulturni center, ISSN 2630-1962 ; 014)

300 izv. – Bibliografija na koncu poglavij. – Povzetek v slov. in angl. pri vsakem poglavju

ISBN 978-961-6781-94-7 : 29,00 EUR

316:37

COBISS.SI-ID 39403011

270

MULEJ, Matjaž
    Odgovornost do družbe v vzgoji in izobraževanju : soavtorska monografija. Knj. 2, Praktični primeri / uredniki in avtorji Matjaž Mulej, Nastja Mulej, Anita Hrast ; nadaljnji avtorji Petra Kunc … [et al.]. – 1. natis. – Maribor : Kulturni center, 2020. – XII, 154 str. : ilustr. ; 23 cm. – (Zbirka Znanstvena monografija / Kulturni center, ISSN 2630-1962 ; 015)

300 izv. – BIbliografija na koncu poglavij. – Povzetek v slov. in angl. pri vsakem poglavju

ISBN 978-961-6781-99-2 : 29,00 EUR

316:37

COBISS.SI-ID 39436547

271

MURNANE, Gerald
    Pustinje / Gerald Murnane ; prevedla, [spremna beseda] Anja Radaljac. – Maribor : Litera, 2020 ([Ljubljana] : Demat). – 110 str. ; 22 cm. – (Knjižna zbirka Litera)

Prevod dela: The plains. – 500 izv. – Odkrivanje nevidnega skozi detajlno / Anja Radaljac: str. 105-110

ISBN 978-961-7056-76-1 : 23,00 EUR

821.111(94)-31

COBISS.SI-ID 36736515

272

MUROVEC, Karmen
    Petra : mladinski roman / Karmen Murovec. – 1. natis. – Maribor : Kulturni center Maribor, zavod za umetniško produkcijo in založništvo, 2021. – 79 str. ; 19 cm. – (Sprejeto ; 026)

Tiskano po naročilu. – O avtorici: str. [80]

ISBN 978-961-7118-18-6 : 15,00 EUR

821.163.6-93-31

COBISS.SI-ID 48118275

273

MUSEK Lešnik, Kristijan
    Pozitivna psihologija za vrtce, šole in starše / Kristijan Musek Lešnik ; [ilustracije Matej de Cecco]. – 1. izd. – Ljubljana : Mladinska knjiga, 2021 (Nova Gorica : Grafika Soča). – 210 str. : ilustr. ; 24 cm. – (Zbirka Svetilnik)

1.600 izv. – O avtorju na zavihku platnice. – Bibliografija: str. 206-210

ISBN 978-961-01-6080-9 : 24,99 EUR

159.942

COBISS.SI-ID 61357571

274

    NA balkon visoke hiše : antologija najkrajše slovenske pripovedi / izbrala, uredila in spremno besedo napisala Alojzija Zupan Sosič. – 1. izd. – Ljubljana : Mladinska knjiga, 2020 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). – 315 str. ; 19 cm. – (Knjižnica Kondor : izbrana dela iz domače in svetovne književnosti ; zv. 367)

500 izv. – Hiša čaka na obiskovalca / Alojzija Zupan Sosič: str. 285-309. – Viri izbranih pripovedi: str. 310-315

ISBN 978-961-01-5809-7 : 29,99 EUR

821.163.6-32

COBISS.SI-ID 40639491

275

NAGLIČ, Janja
    Varuhi časa. 2, Viteški turnir : mladinski domišljijski roman / Janja Naglič. – Brežice : Primus, 2021 ([Brežice] : Primus). – 166 str. ; 22 cm. – (Zbirka Avtorji)

Tiskano po naročilu. – O avtorici na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-7129-06-9 : 22,00 EUR

821.163.6-93-312.9

COBISS.SI-ID 61218563

276

    NAJLEPŠI slovenski pregovori in reki / [zbrala Marjeta Zorec]. – 1. izd. – Ljubljana : Mladinska knjiga, 2021 ([Škofja Loka] : Nonparel). – 151 str. : ilustr. ; 23 cm. – (Zbirka Zlata Slovenija)

2.600 izv. – Povečani tisk

ISBN 978-961-01-6126-4 : 24,99 EUR

821.163.6-84

COBISS.SI-ID 60060419

277

NEUBAUER, Henrik
    Svetovna zgodovina plesa / Henrik Neubauer. – Ljubljana : Slovenska matica, 2020 ([Kranj] : Žnidarič). – 124 str. : ilustr. ; 28 cm

Uvodna misel / Ignacija J. Fridl: str. 5-6. – Spremna beseda Sonje Kerin Krek na sprednjem zavihku ov. – 500 izv. – Bibliografija: str. 113-114. – Povzetek ; Summary

ISBN 978-961-213-298-9 : 20,00 EUR

793.3(091)

COBISS.SI-ID 29867011

278

    NEZBRANI komadi : 222 pesmi za bolj ali manj odrasle / izbral [in spremna besedila napisal] Andrej Ilc ; [uredila Alenka Veler in Andrej Ilc]. – 1. izd. – Ljubljana : Mladinska knjiga, 2020 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). – 401 str. ; 19 cm. – (Zbirka Sončnica)

Potiskani spojni listi. – 1.500 izv. – Nekaj tretjega / Andrej Ilc: str. 5-12

ISBN 978-961-01-5775-5 : 27,99 EUR

821-194

COBISS.SI-ID 30768131

279

    NIKO Kralj, pionir industrijskega oblikovanja : “Čudna je človekova narava, da si želi vedno nekaj drugega, kar ima.” / uredili Barbara Predan in Špela Šubic. – Ljubljana : Slovenska matica : Muzej za arhitekturo in oblikovanje, 2021 ([Ljubljana] : Studio Print). – 192 str. : ilustr. ; 25 cm. – (Odstiranja, ISSN 2784-4625 ; 1)

400 izv. – Bibliografija pri vseh prispevkih in v opombah na dnu str. – Kazalo

ISBN 978-961-213-351-1 : 19,00 EUR

7.05:62(497.4):929Kralj N.(082)

COBISS.SI-ID 63226627

280

NOTHOMB, Amélie
    Žeja / Amélie Nothomb ; prevedla Vesna Velkovrh Bukilica ; [spremna beseda Drago Karl Ocvirk]. – 1. izd. – Ljubljana : Družina, 2020 (tiskano v Sloveniji). – 142 str. ; 21 cm

Prevod dela: Soif. – 500 izv. – Kaj pravijo ljudje, kdo sem? / Drago Karl Ocvirk: str. 125-142. – Povečani tisk

ISBN 978-961-04-0727-0 : 17,90 EUR

821.133.1(493)-311.2

COBISS.SI-ID 34665987

281

NOVAK, Špela, 29.5.1987-
    Življenje z volkom : življenjska zgodba o iskanju notranje moči : [avtobiografija] / Špela Novak. – Ljubljana : samozal., 2021 ([Dob] : Grafika 3000). – 423 str. ; 21 cm

Drugi dodatek k nasl. naveden v kolofonu. – 500 izv. – O avtorici na zadnjem zavihku ov. – Spremna beseda Nade Mulej na sprednjem zavihku ov.

ISBN 978-961-07-0368-6 : 26,00 EUR

929Novak Š.
821.163.6-94

COBISS.SI-ID 48077315

282

NOVAK, Vesna, 1982-
    Ujeti v viharju / Vesna Novak. – Maribor : samozal. ; Šmarješke Toplice : distribucija Stella, 2021 (Šmarješke Toplice : Stella). – 223 str. : ilustr. ; 22 cm. – (Zbirka Bumbarji)

Broš. izd. meri 21 cm. – Tiskano po naročilu. – O avtorici: str. [229]. – Vsebuje tudi: Mala šola taborništva

ISBN 978-961-246-619-0 (Stella, trda vezava). – ISBN 978-961-246-620-6! : 22,90 EUR
ISBN 978-961-246-620-6 (Stella, broš.)

821.163.6-93-311.3
796.54(02.053.6)

COBISS.SI-ID 51697667

283

OBADIČ, Natalija
    O, ti naš Lovro — : zgodba o otroku z motnjo pozornosti? / Natalija Obadič ; [spremna beseda Ivan Jurkovič]. – 1. izd. – Ljubljana : Novi svet, 2020. – 129 str. ; 19 cm

ISBN 978-961-6878-82-1

821.163.6-94
616.89-008.47(092)

COBISS.SI-ID 40036099

284

    ODPRTA scena : zmanjševanje škode med brezdomnimi uporabniki drog v Ljubljani / Vera Grebenc in Amra Šabić (ur.). – Ljubljana : Fakulteta za socialno delo, 2020 (Škofja Loka : Nonparel). – 228 str. : ilustr. ; 23 cm

O avtorjih: str. 5-7. – 200 izv. – Bibliografija pri vseh prispevkih. – Kazalo

ISBN 978-961-6569-74-3 : 25,00 EUR

364-78(497.4Ljubljana)

COBISS.SI-ID 37115651

285

OGOREVC, Marjan
    Magija : most med znanostjo in religijo / Marjan Ogorevc. – Globoko : Enost – center, 2020 ([Brežice] : Digitalni tisk Primus). – 437 str. : ilustr. ; 24 cm

2.000 izv. – O avtorju na zadnjem zavihku ov. – Spremna beseda / Marko Pavliha: str. 9-12. – Bibliografija: str. 433-437 in opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-94697-1-2 : 32,00 EUR

133.4
133.4(091)

COBISS.SI-ID 34703619

286

OGRIZEK, Maša
    Koko mesto / Maša Ogrizek in Miha Ha ; [ilustriral Miha Hančič]. – 1. izd., 1. natis. – Dob : Miš, 2021 (natisnjeno v EU). – 1 kartonka ([16] str.) : ilustr. ; 25 cm

ISBN 978-961-272-382-8 : 21,95 EUR

087.5
711.4(02.053.2)

COBISS.SI-ID 303014400

287

OMAHEN Šikonja, Nejka
    Polžja dirka / Nejka Omahen Šikonja ; ilustrirala Maja Lubi. – Jezero : Morfemplus, 2020. – [26] str. : ilustr. ; 29 cm

1.000 izv. – Ilustr. na notr. str. ov.

ISBN 978-961-7067-32-3 : 19,90 EUR

821.163.6-93-1
087.5

COBISS.SI-ID 303817728

288

OMERZEL, Mira
    Tkanje življenjske energije, duha in telesa : prezrta sporočila življenja in smrti, zvočno-energijskega napajanja, kriznih situacij, bolezni in bolečine / Mira Omerzel-Mirit. – Ig : Sventovid, 2021. – 388 str. : ilustr. ; 24 cm. – (Knjižna serija Sozvočja življenja, duhovnosti in znanosti : ob 50-letnici raziskovanja in predstavljanja slovenske ter svetovne duhovne in glasbene dediščine ; knj. 1)

O avtorici: str. 386-388 in na zavihkih ov. – Tiskano po naročilu. – Bibliografija: str. 347-348 in opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-7084-07-8 : 27,00 EUR

130.33
133

COBISS.SI-ID 52400387

289

ORBINI, Mauro
    Kraljestvo starih Slovenov II / Mavro Orbini ; [prevod in priredba Peter Amalietti]. – 1. izd. – Rob : Amalietti & Amalietti, 2021 (tiskano v Evropi). – 249 str. : ilustr. ; 23 cm. – (Zbirka Prepovedane knjige)

Prevod dela: Il regno degli Slavi. – O avtorju na zadnjem zavihku ov. – Tiskano po naročilu. – Bibliografija z opombami na dnu str.

ISBN 978-961-7036-64-0 : 25 EUR

94(497)”…/14″

COBISS.SI-ID 51066883

290

    OSEBNOSTI slovenskega novinarstva / uredila Mateja Ratej. – 1. izd., 1. natis. – Ljubljana : ZRC SAZU, Založba ZRC, 2021 ([Ljubljana] : Collegium Graphicum). – 249 str. : portreti ; 25 cm. – (Življenja in dela, ISSN 2385-9792 ; 25. Biografske študije ; 18)

300 izv. – Potiskan sprednji spojni list. – Bibliografija in povzetek pri vseh prispevkih. – Financer: ARRS, Programi, P6-0088, SI, Etnološke in folkloristične raziskave kulturnih prostorov in praks

ISBN 978-961-05-0517-4 : 24,00 EUR

929(497.4)(082)
070.42(497.4)(082)

COBISS.SI-ID 51675395

291

OSTERC, Vanja
    Pajek : kratke zgodbe / Vanja Osterc. – Brežice : Primus, 2021 ([Brežice] : Primus digitalni tisk). – 193 str. ; 22 cm. – (Zbirka Avtorji)

Tiskano po naročilu. – O avtorju na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-7090-94-9 : 24,00 EUR

821.163.6-32

COBISS.SI-ID 51448579

292

OSTI, Josip
    Poper po pudingu : (66 zgodb in zgodbic, če pa jih, draga bralka ali bralec, bereš stoje na rokah, se ti zazdi, da jih je 99) / Josip Osti ; [spremna beseda Boris A. Novak]. – 1. izd. – Maribor : Pivec, 2021 ([Maribor] : Dravski tisk). – 152 str. ; 22 cm. – (Zbirka Branje. Proza)

300 izv. – Popopran pisateljski puding / Boris A. Novak: str. 145-148. – Povečani tisk

ISBN 978-961-7103-50-2 : 24,90 EUR

821.163.6-32
821.163.6.09Osti J.

COBISS.SI-ID 59521539

293

OVEN, Edvard
    Napetost med videzom in resnico / Edvard Oven. – Ljubljana : samozal. E. Oven, 2021. – 406 str. : ilustr. ; 24 cm

1.200 izv.

ISBN 978-961-07-0495-9 : 29,90 EUR

34.096:929Oven E.
323(497.4)”1991/…”
929Oven E.

COBISS.SI-ID 59689219

294

OVIDIUS Naso, Publius
    Metamorfoze / Publij Ovidij Nazon ; prevedla [in spremno besedilo napisala] Barbara Šega Čeh. – Ljubljana : Modrijan, 2013-<2020>. – Zv. <1-2> ; 19 cm

Prevod dela: P. Ovidii Nasonis Metamorphoseon libri XV. – Vzporedno lat. besedilo in slov. prevod. – Od zv. 2 dalje Slovenska matica

Dosedanja vsebina:
[1]: I.-III. – 1. izd. – 2013 (natisnjeno v Sloveniji). – 295 str. – 800 izv. – Izbrana bibliografija: str. 295
[2]: IV.-VI. – 2020 ([Ljubljana] : Rotosi). – 310 str. : ilustr. – 300 izv. – Izbrana bibliografija: str. 309-310

ISBN 978-961-241-711-6 (zv. 1) : 23,50 EUR
ISBN 978-961-213-337-5 (Slovenska matica, zv.2)

821.124’02-13

COBISS.SI-ID 265574656

295

PADEŽNIK, Stane
    Brez slepomišenja : vedre in trpke prigode slepih in zaslepljenih / Stane Padežnik ; [avtorica ilustracij Maja Habjanič]. – Ljubljana : samozal. S. Padežnik, 2020 ([Ljubljana] : Salve). – 338 str. : ilustr. ; 21 cm

O avtorju na sprednjem zavihku ov.

ISBN 978-961-90799-1-1 : 25,00 EUR

821.163.6-36

COBISS.SI-ID 31358723

296

PAK Storjak, Alja
    Verjamem v drugačne sanje : zgodba o resnični deklici, ki vabi k odkrivanju osebne moči / Alja Pak Storjak ; ilustracije Irena Režek. – 1. natis. – Ljubljana : Chiara, 2021 ([Jesenice] : Tisk Antus). – [38] str. : ilustr. ; 23 cm

700 izv. – O avtoricah: str. [39]

ISBN 978-961-7060-42-3

821.163.6-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 42014723

297

PAOLUCCI, Sandro
    Alla ricerca dell’uniformità terminologica nella traduzione in italiano delle denominazioni degli organi costituzionali sloveni / Sandro Paolucci. – 1a ed. – Lubiana : Edizioni Scientifiche, Facoltà di Lettere e Filosofia = Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2021 ([Ljubljana] : Birografika Bori). – 231 str. : ilustr., tabele, graf. prikazi ; 24 cm. – (Collana di traduttologia e linguistica applicata = Zbirka Prevodoslovje in uporabno jezikoslovje, ISSN 2335-335X)

150 izv. – Bibliografija: str. 215-227. – Riassunto ; Povzetek ; Summary. – Kazalo

ISBN 978-961-06-0426-6 : 20,00 EUR

811.163.6’276.6:34=131.1

COBISS.SI-ID 49832707

298

PARKER, Pat, 1944-1989
    Pesmi / Pat Parker ; prevod Nataša Velikonja ; predgovor Nina Dragičević. – Ljubljana : Škuc, 2020 ([Ljubljana] : S. Peklaj). – XXII, 200 str. ; 20 cm. – (Zbirka Vizibilija ; 47)

Prevod dela: The complete works of Pat Parker. – 400 izv. – “SESTRA! tvoja stopala so manjša, a še vedno na mojem vratu.” / Nina Dragičević: str. IX-XXII

ISBN 978-961-6983-42-6 : 20,00 EUR

821.111(73)-1
821.111(73).09Parker P.

COBISS.SI-ID 24037635

299

PARTLJIČ, Tone
    Ljudje z Otoka : novele / Tone Partljič ; [spremna beseda Matej Bogataj]. – Ljubljana : Beletrina, 2021. – 493 str. ; 22 cm. – (Knjižna zbirka Beletrina)

Ilustr. na spojnih listih. – 1.500 izv. – Na Otoku zvoni / Matej Bogataj: str. 479-493. – O avtorju na zadnjem zavihku ščitnega ovitka

ISBN 978-961-284-730-2 : 29,00 EUR

821.163.6-32

COBISS.SI-ID 62622979

300

PAVČNIK, Marijan
    Razumevanje prava : nova oporna mesta iz zadnjih let / Marijan Pavčnik. – 1. natis. – Ljubljana : Lexpera, GV založba, 2021 (Ljubljana : Itagraf). – 262 str. ; 21 cm. – (Zbirka Pravna obzorja ; 55)

300 izv. – Kazalo. – Bibliografija pri posameznih poglavjih. – Povzetek ; Zusammenfassung

ISBN 978-961-247-464-5 : 38,00 EUR

340.1

COBISS.SI-ID 59215619

301

PAVLIČ, Natalija
    Kava s smetano / Natalija Pavlič. – 1. izd. – Kamnik : samozal. N. Pavlič, 2021 ([Dob] : Grafika 3000). – 290 str. ; 24 cm

Tiskano po naročilu. – O avtorici na sprednjem zavihku ov.

ISBN 978-961-07-0379-2 : 21,00 EUR

821.163.6-311.2

COBISS.SI-ID 49824259

302

PAVLIHA, Marko
    Onkraj materialističnega prepričanja : duhovna dramila / Marko Pavliha. – 1. natis. – Ljubljana : Lexpera, GV založba, 2021 (Ljubljana : Itagraf). – 176 str. ; 23 cm

300 izv. – Pot v srčiko lastne biti / Karel Gržan: str. 7-11. – Pustolovščina duha in znanja / Vinko Möderndorfer: str. 12-13. – Bibliografija: str. 171-176

ISBN 978-961-247-457-7 : 25,00 EUR

821.163.6-4

COBISS.SI-ID 50152707

303

PEČJAK, Sonja
    Medvrstniško nasilje v šoli / Sonja Pečjak, Tina Pirc in Katja Košir. – 2. izd., 1. natis. – Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2021 (Ljubljana : Birografika Bori). – 315 str. : tabele, graf. prikazi ; 24 cm

400 izv. – O avtoricah na zadnjem zavihku ov. – Bibliografija: str. 251-282

ISBN 978-961-06-0423-5 : 24,90 EUR

37.015.3:364.632(075.8)

COBISS.SI-ID 49009155

304

PEPELNIK, Ana
    Treš : [(pesniška zbirka)] / Ana Pepelnik. – Ljubljana : LUD Šerpa, 2021 ([Begunje] : Cicero). – 77 str. ; 19 cm. – (Zbirka Klasična šerpa ; 67)

Dodatek k nasl. naveden v kolofonu. – 250 izv.

ISBN 978-961-6699-84-6 : 16 EUR

821.163.6-1

COBISS.SI-ID 54891267

305

PERGER, Nina
    Razpiranje horizontov možnega : o nebinarnih spolnih in seksualnih identitetah v Sloveniji / Nina Perger. – Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2020 ([Begunje] : Cicero). – 301 str. ; 24 cm. – (Knjižna zbirka Psihologija vsakdanjega življenja)

Tiskano po naročilu. – Bibliografija: str. 280-297. – Kazalo

ISBN 978-961-235-948-5 : 25 EUR

316.723-055.3

COBISS.SI-ID 48742915

306

PERKO, Drago, 1961-
    Sporna imena naselij v Sloveniji / Drago Perko, Matjaž Geršič ; [kartograf Matjaž Geršič ; fotografi Aljaž Hrvatin, shutterstock.com, Matija Zorn ; prevod izvlečka Deks]. – 1. izd., 1. natis. – Ljubljana : Založba ZRC, 2021 (Begunje : Cicero). – 106 str. : ilustr., zvd., tabele ; 22 cm. – (Georitem, ISSN 1855-1963 ; 32)

O avtorjih: str. 7-8. – Bibliografija: str. 102-105. – Izvleček ; Abstract: Disputed names of settlements in Slovenia

ISBN 978-961-05-0535-8

913:81’373.21(497.4)
81’373.21(497.4)

COBISS.SI-ID 57835267

307

    PESMI in igre Daneta Zajca : (refleksije, razprave, spomini) / uredila Neža Zajc. – 1. izd., 1. natis. – Ljubljana : Založba ZRC, 2021. – 212 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija pri posameznih prispevkih. – Kazalo

ISBN 978-961-05-0534-1

821.163.6.09Zajc D.(082)

COBISS.SI-ID 57837571

308

PETEK Levokov, Milan
    Pred katastrofo / Milan Petek Levokov ; ilustracije Nika Lopert. – 1. natis. – Ljubljana : eBesede, 2021 ([Ljubljana] : Itagraf). – 211 str. : ilustr. ; 22 cm. – (Zbirka Besede)

Broš. izd. meri 21 cm. – 400 izv.

ISBN 978-961-7022-45-2 (trda vezava) : 22,90 EUR
ISBN 978-961-7022-52-0 (broš.) : 12,90 EUR

821.163.6-93-312.9

COBISS.SI-ID 37605891

309

PETERNEL, Marija Mojca
    Knjige za gorohodce : prvi planinski vodniki na Slovenskem / Marija Mojca Peternel. – 1. izd. – Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2020 ([Ljubljana] : Birografika Bori). – 121 str. : ilustr. ; 24 cm

200 izv. – Predgovor / Peter Mikša: str. 5-6. – O avtorici na zadnjem zavihku ov. – Bibliografija: str. 107-117. – Povzetek ; Zusammenfassung. – Kazalo

ISBN 978-961-06-0394-8 : 14,90 EUR

796.52(036)(497.4)”1870/1914″

COBISS.SI-ID 37503235

310

PETERNELJ Štravs, Marjan
    Ruševec : roman / Marjan Peternelj Štravs. – Brežice : Primus, 2021 ([Brežice] : Primus digitalni tisk). – 363 str. ; 22 cm. – (Zbirka Avtorji)

Tiskano po naročilu. – O avtorju na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-7090-95-6 : 27,00 EUR

821.163.6-311.2

COBISS.SI-ID 51527683

311

PETREŠIN, Eugen
    Hitreje od svetlobe : hladna fuzija / Eugen Petrešin. – Ljubljana : Aena, 2020. – 142 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 128-141

ISBN 978-961-95183-0-4

530
544.272
539.175.3

COBISS.SI-ID 36944643

312

PEVEC, Zoran, 1955-
    Na objektivističnem stolu / Zoran Pevec ; [spremna beseda Veronika Šoster]. – 1. izd. – Maribor : Pivec, 2021. – 123 str. ; 21 cm. – (Zbirka Branje. Poezija)

Tiskano po naročilu. – Stol, na katerem sedi spremna beseda / Veronika Šoster: str. 118-122. – O avtorju na sprednjem zavihku ov.

ISBN 978-961-7103-49-6 : 19,95 EUR

821.163.6-1

COBISS.SI-ID 58160899

313

PIRKOVIČ, Igor
    Skupaj : zbirka pesmi o domovini : ob tridesetletnici neodvisne in samostojne Slovenije / Igor Pirkovič ; [fotografije Matej Pirkovič]. – Ljubljana : samozal. I. Pirkovič, 2020 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). – 84 str. : fotogr. ; 21 cm

Drugi dodatek k nasl. v kolofonu: Posvečeno Sloveniji, ob njeni tridesetletnici. – 500 izv. – Povečani tisk

ISBN 978-961-07-0150-7 : 22,90 EUR

821.163.6-1

COBISS.SI-ID 29863427

314

PIRNAT, Miha, st.
    Miha Pirnat : slikar in restavrator : [Narodna galerija, Galerija Narodni dom, Cankarjeva 20, Ljubljana, 24. marec 2021 – 16. maj 2021] / [uredil Miha Pirnat ml. ; predgovor Jernej Hudolin ; avtorji besedil Jernej Hudolin … [et al.] ; fotografski posnetki Janko Dermastja … et al.]. – Ljubljana : Narodna galerija : Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2021 ([Ljubljana] : Collegium Graphicum). – 61 str. : ilustr. ; 21 cm

Drugi dodatek k nasl. v kolofonu. – 300 izv.

ISBN 978-961-6743-86-0 (Narodna galerija)

75.025(497.4):929Pirnat M.

COBISS.SI-ID 53857027

315

PIŠKUR, Barbara, 1972-
    Virere! / Barbara Piškur. – 1. natis. – Ljubljana : Star Elysium, 2021 ([Begunje] : Cicero). – 42 str. ; 21 cm

Ov. nasl.

ISBN 978-961-93198-9-5 : 18 EUR

821.163.6-1

COBISS.SI-ID 49723139

316

    PODEŽELJE in razvoj gastronomije v Sloveniji : teritorialne kolektivne blagovne znamke po modelu ʹIzvorno slovenskoʹ v letu 2020 / urednica Tanja Lešnik Štuhec. – 1. izd. – Maribor : Univerza v Mariboru, Univerzitetna založba, 2021 (Kranj : Jagraf). – X, 512 str. : ilustr. ; 25 cm

Dostopno tudi na: https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/539. – Nasl. v kolofonu: Rural area and gastronomy development in Slovenia. – 300 izv. – Bibliografija: str. 377-379 in na koncu večine prispevkov. – Povzetek ; Abstract

ISBN 978-961-286-430-9 : 32,00 EUR
doi: 10.18690/978-961-286-431-6

338.48:640(497.4)

COBISS.SI-ID 54305027

317

PODGORŠEK, Borut
    Stražar z neba / Borut Podgoršek, France Bolhar, Pavlin Zule ; [spremno besedilo Bogdana Marinac]. – Škofja Loka : Sierra5, 2020 (Domžale : Pika). – 252 str. : ilustr. ; 25 cm. – (Zgodbe slovenskih letalcev ; knj. 2)

1.000 izv. – Predgovor / Bogdana Marinac: str. 9-10. – Bibliografija: str. 247-248. – Kazalo

ISBN 978-961-95146-0-3 : 25 EUR

929Bolhar F.
929Zule P.
623.74(497.1)(091)
359.38(497.1)(091)

COBISS.SI-ID 33320195

318

PODGORŠEK, Mojiceja
    Kako se kotali sreča? / Mojiceja Bonte ; ilustrirala Nataša Vertelj. – 1. izd. – Domžale : Epistola, 2021 (natisnjeno v Sloveniji). – [26] str. : ilustr. ; 29 cm

800 izv. – Ilustr. in besedilo na zadnji notr. str. ov.

ISBN 978-961-7082-47-0 : 21,70 EUR

821.163.6-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 43692035

319

PODGORŠEK, Mojiceja
    O graščaku, ki je za knjigo prodal svoj grad / Mojiceja Bonte ; ilustrirala Daša Simčič. – 1. izd. – Domžale : Epistola, 2021 (natisnjeno v Sloveniji). – [26] str. : barvne ilustr. ; 29 cm

Ilustr. in tisk na spojnih listih. – 800 izv. – O Janezu Vajkardu Valvasorju na str. 26

ISBN 978-961-7082-48-7 : 21,70 EUR

929Valvasor J.V.(02.053.2)
821.163.6-93-32
087.5

COBISS.SI-ID 43693059

320

PODGORŠEK, Mojiceja
    O petelinu, ki je hotel leteti / Mojiceja Bonte ; ilustrirala Tina Perko. – 1. izd. – Domžale : Epistola, 2021 (natisnjeno v Sloveniji). – [25] str. : ilustr. ; 29 cm

700 izv. – Ilustr. in besedilo na spojnih listih

ISBN 978-961-7082-36-4 : 21,70 EUR

821.163.6-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 31014915

321

PODKRIŽNIK, Mimi
    Jutranjice : črtice za dobro jutro / Mimi Podkrižnik. – 1. natis. – Ljubljana : Vida, 2020. – 208 str. ; 19 cm

800 izv.

ISBN 978-961-94783-9-4 : 22,90 EUR

821.163.6-32

COBISS.SI-ID 304401920

322

POGAČNIK, Marko, 1944-
    Modrost Zemlje in Kristusova navzočnost / Marko Pogačnik ; [risbe Marko Pogačnik]. – Dopolnjena izd. – Koper : Znanstveno-raziskovalno središče, Annales ZRS ; Ljubljana : Društvo za sožitje človeka, narave in prostora – Vitaaa, 2020 ([Ljubljana] : Grafika 3000). – 247 str. : ilustr. ; 21 cm

500 izv. – Kristusova navzočnost v svetu in sodobna okoljska teološka misel / Lenart Škof: str. 7-15. – O avtorju: str. 245-247 in na sprednjem zavihku ov. – Bibliografija: str. 243

ISBN 978-961-7058-49-9 (Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Annales ZRS) : 15,00 EUR

27-31:133.2
130.33

COBISS.SI-ID 33060099

323

POGORELEC, Breda
    Veznik v slovenščini : jezikoslovni spisi III / Breda Pogorelec ; uredili Alexander Rath, Kozma Ahačič in Mojca Smolej. – Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2021 (Begunje : Cicero). – 525 str. : ilustr. ; 22 cm. – (Zbirka Lingua Slovenica. Fontes, ISSN 2232-3406 ; 3)

400 izv. – Breda Pogorelec – gimnazijka in študentka / Mojca Smolej: str. 7-16. – O poteku in načelih izdaje tipkopisa doktorske disertacije / Kozma Ahačič: str. 17-22. – Bibliografija: str. 472-474 in v opombah na dnu str.

ISBN 978-961-05-0528-0 : 27 EUR

811.163.6’367.634 (091)

COBISS.SI-ID 53662211

324

POGOREVC, Petra
    Rac : biografski roman o življenju Radka Poliča / Petra Pogorevc. – Ljubljana : Beletrina, 2020. – 497 str. : ilustr. ; 23 cm

2.000 izv. – O avtorici na zadnjem zavihku ov. – Povečani tisk

ISBN 978-961-284-635-0 : 29,00 EUR

791.635-055.1(497.4):929Polič R.
821.163.6-94

COBISS.SI-ID 23813123

325

    POJMOVANJA živalskih smrti : antropocentrizem in (ne)možne subjektivitete / uredila Branislava Vičar. – Koper : Znanstveno-raziskovalno središče, Annales ZRS, 2020 (Dob : Grafika 3000). – 331 str. : ilustr. ; 24 cm

Prispevki v slov., hrv. ali angl. – 300 izv. – Bibliografija pri vseh prispevkih. – Povzetek ; Summary. – Kazali

ISBN 978-961-7058-36-9 : 20,00 EUR

59:616-036.8
17:001
34:39
179.3:591.139

COBISS.SI-ID 304553216

326

POLAJNAR, Dani
    Iza in Samorog : v 7 letih do milijardne prodaje : pot poslanstva Sama in Ize Sie Login / Dani Polajnar. – 1. izd. – Pissouri : Login5 Aphrodite, 2021. – 289 str. ; 24 cm

Spremna beseda / Iza Sia in Samo Login: str. 282-284. – O avtorju: str. 289. – Kazalo

ISBN 978-9925-7731-7-6 (trda vezava)

005.336.1

COBISS.SI-ID 65384195

327

POLAK, Slavko, 1968-
    Živi svet kraškega podzemlja / Slavko Polak ; [fotografije Slavko Polak in Rollin Verlinde]. – 1. izd., 1. natis. – Podsmreka : Pipinova knjiga, 2021 ([Ljubljana] : Present). – [38] str. : ilustr. ; 25 cm

1.000 izv. – Ilustr. na notr. str. ov.

ISBN 978-961-95314-2-6 : 19,50 EUR

591.9(24)

COBISS.SI-ID 57733379

328

POLLACK, Martin
    Ženska brez groba : poročilo o moji teti / Martin Pollack ; prevedla Jerneja Jezernik ; [fotografije osebni arhiv avtorja in Muzej Laško]. – Celje ; Ljubljana : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2020 ([Maribor] : Dravski tisk). – 167 str. : ilustr. ; 22 cm

Prevod dela: Die Frau ohne Grab. – Rodovnik družine Bast na zadnjih spojnih listih. – 600 izv.

ISBN 978-961-278-504-8 : 22 EUR

929Bast P.
94(497.4Laško)”19″
94(100)”1939/1945″

COBISS.SI-ID 29700355

329

POLLICK, Matej
    Spalnik na koncu sveta / Matej Pollick. – Ljubljana : Ekslibris, 2020 ([Ljubljana] : Demat). – 89 str. ; 21 cm

75 izv. – O avtorju na sprednjem zavihku ov.

ISBN 978-961-7094-07-7 : 19,00 EUR

821.163.6-311.2

COBISS.SI-ID 36438531

330

PORTER, Max
    Bridkost je stvar s peresi / Max Porter ; [prevedli Anja Golob in Katja Šaponjić]. – 1. izd. – Ljubljana : Cankarjeva založba, 2020 (Nova Gorica : Grafika Soča). – 114 str. : ilustr. ; 21 cm

Dostopno tudi na: https://www.dobreknjige.si/Knjiga.aspx?knjiga=8617 – predstavitve knjig. – Prevod dela: Grief is the thing with feathers. – 500 izv. – Dylan Thomas Prize, 2016

ISBN 978-961-282-469-3 : 22,98 EUR

821.111-3

COBISS.SI-ID 38772739

331

    POTEPKA! : potep po dramskih besedilih za otroška in mladinska gledališča / [uredil Matjaž Šmalc ; ilustriral Matjaž Dekleva]. – Ljubljana : Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, 2018 (Begunje : Cicero). – 191 str. : ilustr. ; 23 cm

700 izv. – Vsebina na nasl. str.: Pihijevo potovanje / Stane Peček. Zajček z očali / Darja Arh Centrih. L.A.Ž.N. / Saša Hudnik. Kaj si počel na valeti, očka? / Janez Remškar. Prideš, prosim, nazaj / Katarina Černe

ISBN 978-961-7010-38-1 : 15,00 EUR

821.163.6-93-2

COBISS.SI-ID 298282496

332

POTOČNIK Topler, Jasna
    Literarni turizem in priložnosti za njegov razvoj v Sloveniji : Louis Adamič – pisatelj z zgodbo, ki povezuje Slovenijo, Balkan in Združene države Amerike / avtorica Jasna Potočnik Topler ; [izdajatelj Univerza v Mariboru, Fakulteta za turizem]. – 1. izd. – Maribor : Univerzitetna založba Univerze, 2020 (Begunje : Cicero). – 132 str. : ilustr. ; 25 cm

Dostopno tudi na: https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/519. – V kolofonu tudi nasl. v angl.: Literary tourism and opportunities for its development in Slovenia. – 500 izv. – Bibliografija: str. 117-124. – Kazalo. – Povzetek ; Abstract

ISBN 978-961-286-408-8 (trda vezava) : 20,00 EUR
doi: 10.18690/978-961-286-407-1

338.48-6:929Adamič L.
821.163.6(73).09Adamič L.:338.48-6

COBISS.SI-ID 37905155

333

POTOČNIK, Dragan
    Modrost naših prednikov : gora poje mi / Dragan Potočnik ; [fotografije Dragan Potočnik]. – 1. izd. – Maribor : Založba Pivec, 2020. – 103 str. : fotogr. ; 18 cm

Tiskano po naročilu. – O avtorju na sprednjem zavihku ov.

ISBN 978-961-7103-37-3 : 19,95 EUR

821.163.6-312.2

COBISS.SI-ID 44553219

334

PRAPROTNIK-Zupančič, Lilijana
    Živalski koledar = Shi’er Shengxiao / [besedilo, ilustracije] Lila Prap ; [prevod v kitajščino Su Ping]. – 1. izd., 1. natis. – Dob pri Domžalah : Miš, 2020 (natisnjeno v Sloveniji). – [32] str. : ilustr. ; 22 x 31 cm

1.000 izv. – Vzpor. besedilo v kit. in slov. – Ilustr. na notr. str. ov.

ISBN 978-961-272-436-8 : 24,95 EUR

821.163.6-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 35288579

335

PREGELJ, Sebastijan
    Vrnitev / Sebastijan Pregelj ; ilustriral Jure Engelsberger. – 1. izd., 1. natis. – Dob : Miš, 2020 (natisnjeno v Sloveniji). – 97 str. : ilustr., zvd. ; 22 cm. – (Zbirka Zgodbe s konca kamene dobe ; 6)

850 izv. – Bibliografija: str. 97

ISBN 978-961-272-424-5 : 25,95 EUR

821.163.6-93-32

COBISS.SI-ID 24564227

336

PREGL Kobe, Tatjana
    Mišja abeceda / Tatjana Pregl Kobe ; ilustrirala Marta Bartolj. – 1. izd., 1. natis. – Dob : Miš, 2021 ([Škofja Loka] : Nonparel). – [29] str. : ilustr. ; 25 cm

Ilustr. na spojnih listih. – 900 izv. – Velike tiskane črke

ISBN 978-961-272-444-3 : 23,95 EUR

821.163.6-93-1
087.5

COBISS.SI-ID 46063875

337

PREGL, Arjan
    Dolga zgodba / Arjan Pregl. – 1. izd., 1. natis. – Ljubljana : LUD Literatura, 2021 (Begunje : Cicero). – 107 str. ; 23 cm. – (Zbirka Prišleki)

Nasl. str. raztegnjena čez dve str. – 500 izv.

ISBN 978-961-7017-80-9 : 19 EUR

821.163.6-32

COBISS.SI-ID 54687491

338

PREGL, Arjan
    Na platnu : Muzej in galerije mesta Ljubljane, Mestna galerija Ljubljana = On canvas : Museum and Galleries of Ljubljana, City Art Gallery Ljubljana / Arjan Pregl ; [besedili Maja Antončič, Martina Vovk ; urednica, intervju z umetnikom Alenka Gregorič ; angleški prevod Urban Belina, Arven Šakti Kralj Szomi ; fotografije Andrej Peunik, Tomaž Črnej, Dejan Habicht]. – Ljubljana : Muzej in galerije mesta Ljubljane, Mestna galerija : Institut “Jožef Stefan” ; Ptuj : Zavod za turizem, Galerija mesta, 2021 (Ljubljana : Formatisk). – 161 str. : ilustr. ; 24 cm

Slov. besedilo in prevod v angl. – 300 izv. – O avtorju: str. 154. – Bibliografija: str.160-161

ISBN 978-961-6969-42-0 (Muzej in galerije mesta Ljubljane, Mestna galerija)

75(497.4):929Pregl A.

COBISS.SI-ID 52863235

339

PREGL, Slavko
    Nekoč bo vse drugače : basni, ki se trudijo z moralo / Slavko Pregl ; ilustriral Bojan Jurc. – 1. izd. – Radovljica : Didakta ; Ljubljana : Društvo Knjižna zadruga, 2021 (natisnjeno v EU). – 77 str. : ilustr. ; 22 cm

600 izv.

ISBN 978-961-261-596-3 (Didakta)

821.163.6-342

COBISS.SI-ID 53439491

340

    PREMEŠČANJE mej v kriminologiji in kriminalitetni politiki / Renata Salecl (ur.). – V Ljubljani : Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti, 2020 ([Ljubljana] : Demat). – 535 str. ; 24 cm

200 izv. – Recenzenta Darja Zaviršek, Gorazd Meško. – Bibliografija pri vseh prispevkih. – Povzetki ; Abstracts

ISBN 978-961-6503-34-1 : 15,00 EUR. – ISBN 978-961-6967-36-5!

343.9(082)

COBISS.SI-ID 305074688

341

PREŠEREN, France, 1800-1849
    Poesie / France Prešeren ; traduzione, note e redazione critica di Miran Košuta ; [postfazioni Boris Paternu, Elvio Guagnini]. – Trieste : Založništvo tržaškega tiska = Editoriale stampa triestina, 2020 ([s. l.] : Sinegraf). – 485 str. ; 21 cm

Prevod dela: Poezije doktorja Franceta Prešerna. – Vzpor. slov. besedilo in prevod v it. – France Prešeren / Boris Paternu ; traduzione dallo sloveno di Miran Košuta: str. 458-465. – Un Prešeren per gli italiani / Elvio Guagnini: str. 466-472. – Bibliografija: str.446-454. – Kazalo

ISBN 978-88-7174-273-1. – ISBN 978-88-7174-267-0! : 29,00 EUR

821.163.6-1
821.163.6.09Prešeren F.

COBISS.SI-ID 28626691

342

PREŠEREN, France, 1800-1849
    Povodni mož = The water man / France Prešeren ; [ilustracije] Peter Škerl ; [spremna beseda Gaja Kos ; prevod v angleški jezik Henry R. Cooper in Tom Priestly, prevod spremne besede v angleški jezik Petra Zaranšek]. – 1. izd., 1. natis. – Dob pri Domžalah : Miš, 2021 (natisnjeno v Sloveniji). – [35] str. : ilustr. ; 32 cm

Slov. besedilo in prevod v angl. – 1.000 izv. – Urškin poslednji ples = Urška’s last dance / Gaja Kos: str. 32-35

ISBN 978-961-272-447-4 : 25,95 EUR

821.163.6-93-1

COBISS.SI-ID 47398915

343

    PREŠERNOVI nagrajenci za fotografijo : Joco Žnidaršič, Stojan Kerbler, Milan Pajk, Tone Stojko, Zmago Jeraj, Boris Gaberščik / [avtorji besedil Marko Arnež … [et al.] ; uredniški odbor Marko Arnež … [et al.] ; prevod v angleški jezik Katarina Ropret]. – Kranj : Galerija Prešernovih nagrajencev : Gorenjski muzej, 2021 (Radovljica : Tiskarna knjigoveznica). – 191 str. : ilustr. ; 30 cm

400 izv. – Opombe z bibliografijo na koncu posamezne predstavitve. – Povzetek v angl.

ISBN 978-961-7071-19-1 (Gorenjski muzej) : 28,00 EUR

06.05Prešeren:77.04(497.4):929(083.824)

COBISS.SI-ID 46842883

344

    PREZENTACIJA stenskih poslikav : pogledi, koncepti, pristopi / [avtorji Janez Balažic … [et al.] ; Knjigi na pot, urednica Mateja Neža Sitar ; terminološki slovar Ajda Mladenovič … [et al.] ; ureditev virov in literature Mateja Neža Sitar, Daniela Milotti Bertoni ; izdelava kazal Leja Borovnjak, Mateja Neža Sitar ; prevod iz angleščine v slovenščino Tanja Dolinar]. – Ljubljana : Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2020 (Ljubljana : Collegium Graphicum). – 255 str. : ilustr. ; 30 cm. – (RES. : publikacije ZVKDS Restavratorskega centra. Dela. = Papers ; 7)

Monografska objava prispevkov, nastalih leta 2018 iz referatov z dveh simpozijev: Retuša in problematika prezentiranja stenskih poslikav, Škofja Loka, 27. 10. 2016 in Estetska prezentacija stenskih slik – problemi in rešitve, Narodna galerija, Ljubljana, 3. 10. 2017. – 300 izv. – Bibliografija: str. 219-234 in v opombah na dnu str. – Povzetek pri posameznih prispevkih. – Kazali

ISBN 978-961-6990-73-8

75.052:7.025.4 (082)

COBISS.SI-ID 26058755

345

    PRIDNI medo. Nogometaš / [tekst Nosy Crow] ; [ilustracije] Benji Davies ; prevedel in prepesnil Milan Dekleva. – Jezero : Morfemplus, 2020. – 1 kartonka ([10] str.) : ilustr. ; 18 cm

Prevod dela: Bizzy bear. Football player. – Ov. nasl. – 1.000 izv. – Kartonka z drsniki

ISBN 978-961-7067-20-0 : 16,90 EUR

821.111-93-1
087.5

COBISS.SI-ID 302780160

346

PRINČIČ, Vili
    Sternthal : zadnja postaja : 1918-1922 : trnova pot povratka goriških beguncev / Vili Prinčič ; [predgovor Nataša Nemec]. – Trst : ZTT = EST, 2020 ([Gorica] : Grafica Goriziana). – 230 str. : ilustr. ; 24 cm. – (Iz domačega panja)

Zadnja postaja / Nataša Nemec: str. 5-8. – O avtorju na zadnjem zavihku ov. – Bibliografija: str. 230

ISBN 978-88-7174-265-6 : 18,00 EUR

94(497.4-15+450.36)”1918/1922″
314.151.3-054.73(=163.6)”1918/1922″

COBISS.SI-ID 39399939

347

    PRVE posoške tovarne : industrializacija Gornjega Posočja 1947-2020 / [besedilo Karla Kofol … [et al.] ; uredila Karla Kofol ; fotografije Marko Grego, Stojan Kenda ; karte Grega Žorž]. – Tolmin : Tolminski muzej, 2020 (Žirovnica : Medium). – 199 str. : ilustr. ; 30 cm

400 izv. – Bibliografija na koncu posameznega poglavja

ISBN 978-961-6635-47-9 : 18,00 EUR

338.45(497.473)”1947/2020″

COBISS.SI-ID 36555523

348

PŠAJD, Jelka
    Čez ta prag me bodo nesli, ko zatisnil bom oči : smrtne šege in pogrebne prakse Pomurja in Porabja / Jelka Pšajd ; [fotografije predmetov Tomislav Vrečič … et al.]. – Murska Sobota : Pomurski muzej, 2017 ([Maribor] : Evrografis). – 300 str. : ilustr. ; 21 cm

Ilustr. na notr. str. ov. – 300 izv. – Bibliografija: str. 290-300

ISBN 978-961-6579-38-4

393.9(497.4Pomurje+497.4Porabje)

COBISS.SI-ID 93253633

349

PUNGERTNIK, Sonja, 1972-
    Misliš resno? : ljubezen v odtenku drugačnosti : roman / Sonja Pungertnik. – 1. izd. – Celovec : Mohorjeva, 2021 (Celovec : Mohorjeva družba). – 176 str. : sl. avtor. ; 24 cm

500 izv. – Knjig na pot / Metka Pavšič, Mihaela Kavčič: str. 169-170. – O avtorici: str. 173-174

ISBN 978-3-7086-1165-5

821.163.6-93-311.2

COBISS.SI-ID 53013507

350

PUST, Borut, 1971-
    Ob reki / Borut Pust ; [spremna beseda Petra Testen Koren, Tadej Koren]. – Maribor : Litera, 2021 ([Ljubljana] : Demat). – 170 str. ; 22 cm. – (Knjižna zbirka Litera)

500 izv. – Večni krogotok življenja – ob reki, ki ni nikoli ista / Petra Testen Koren, Tadej Koren: str. 165-170

ISBN 978-961-7135-01-5 : 22,00 EUR

821.163.6-3

COBISS.SI-ID 62403331

351

PUŠENJAK, Miša
    Semenarstvo : kako pridelati kakovostno seme / [[besedilo in] fotografije] Miša Pušenjak ; [risbe Nastja Miheljak]. – Ljubljana : Kmečki glas, 2021 (natisnjeno v Sloveniji). – 232 str. : ilustr, ; 24 cm

1.000 izv.

ISBN 978-961-203-513-6 : 23,00 EUR

631.53.01(035)

COBISS.SI-ID 61297155

352

QIU, Miaojin, 1969-1995
    Poslovilna pisma z Montmartra / Qiu Miaojin ; iz kitajščine prevedla Katja Kraigher. – Ljubljana : Škuc, 2020 ([Šmarje – Sap] : Mišmaš). – 176 str. ; 21 cm. – (Zbirka Lambda ; 147)

Prevod dela: Mengmate yishu. – 500 izv. – O avtorici na zadnji str. ov.

ISBN 978-961-6983-44-0 : 19,00 EUR

821.581-311.2

COBISS.SI-ID 30038531

353

RATEJ, Mateja, 1974-
    Svastika na pokopališkem zidu : poročilo o hitlerizmu v širši okolici Maribora v tridesetih letih 20. stoletja / Mateja Ratej ; [predgovor Tone Partljič]. – Ljubljana : Beletrina, 2021. – 203 str. : ilustr. ; 24 cm

600 izv. – Leposlovje in zgodovina / Tone Partljič: str. 7-9. – Bibliografija: str. 192-197

ISBN 978-961-284-760-9 : 24,00 EUR

94(497.4Maribor)”1930/1941″

COBISS.SI-ID 43228675

354

    RAZISKOVANJE izzivov organizacijskih teorij / Marija Ovsenik … [et al.]. – Novo mesto : Fakulteta za organizacijske študije, 2021. – 209 str. : ilustr. ; 23 cm. – (Zbirka Zrna odličnosti ; 2020)

150 izv. – Recenzentki Annmarie Gorenc Zoran, Lea-Marija Colarič-Jakše. – Bibliografija in povzetek v slov. in angl. pri vseh prispevkih. – Kazalo

ISBN 978-961-6974-68-4 : 30,00 EUR

005.7
001.891

COBISS.SI-ID 55478019

355

    RAZVOJNA psihologija / strokovni urednici Ljubica Marjanovič Umek, Maja Zupančič ; [fotografije Tihomir Pinter … [et al.] ; ilustratorka Kristina Krhin ; izdal Oddelek za psihologijo]. – 2., dopolnjena in razširjena izd. – Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2020 ([Ljubljana] : Birografika Bori). – 3 zv. : ilustr. ; 29 cm

Vsebina:
Zv. 1. – 2020. – 335 str. – 1.500 izv. – Bibliografija na koncu poglavij. – Kazalo. – Povzetek ; Abstract
Zv. 2. – 2020. – Str. 339-637. – 1.500 izv. – Bibliografija na koncu poglavij. – Kazalo. – Povzetek ; Abstract
Zv. 3. – 2020. – Str. 641-1139. – 1.500 izv. – Bibliografija na koncu poglavij. – Kazalo. – Povzetek : Abstract

ISBN 978-961-06-0285-9 (zv.1) : 24,90 EUR
ISBN 978-961-06-0296-5 (zv. 2) : 24,90 EUR
ISBN 978-961-06-0379-5 (zv. 3) : 29,90 EUR

159.922.7(082)
CC-APA: 2800

COBISS.SI-ID 303239680

356

REBULA, Manca
    Jakob najde pesem = [Jakob] findet ein Lied / [slovensko besedilo, ilustracije] Manca Rebula ; [priredba besedila v nemškem jeziku Heidemarie Miklin]. – V Celovcu : Mohorjeva družba = Klagenfurt : Hermagoras Verein, 2020 (v Celovcu : Mohorjeva družba = Klagenfurt : Hermagoras Verein). – 34 str. : ilustr. ; 27 cm

Vzpor. slov. besedilo in prevod v nem. – 600 izv.

ISBN 978-3-7086-1122-8 : 22,00 EUR

821.163.6-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 25287939

357

REMS Arzenšek, Neja
    Ocean življenja / [[besedilo], fotografije] Neja Rems Arzenšek. – Celje : samozal. : Grafika Gracer, 2021 ([Celje] : Grafika Gracer). – 94 str. : fotogr. ; 20 cm

200 izv.

ISBN 978-961-6992-99-2 (Grafika Gracer) : 15,55 EUR

821.163.6-1

COBISS.SI-ID 57192707

358

REMŠKAR, Slavica
    Nande v šoli / Slavica Remškar ; ilustriral Jaka Vukotič. – 1. izd. – Ljubljana : Mladinska knjiga, 2021 (natisnjeno na Kitajskem). – 1 kartonka (23 str.) : ilustr. ; 26 cm

2.000 izv.

ISBN 978-961-01-5999-5 : 9,90 EUR

087.5

COBISS.SI-ID 27957507

359

RENČELJ, Stanislav
    Mlekarice, potovke in prevozniki na poti v Trst / Stanislav Renčelj ; [fotografije Jože Požrl … et al.]. – Koper : Libris, 2021

ISBN 978-961-6618-70-0

39(497.472)
39(450.361=163.6)

COBISS.SI-ID 59677699

360

REPAR, Primož
    Dar osebe: o družabnosti : via Nova pravda : (post-s-kripto haibun) / Primož Repar ; [spremna beseda Cvetka H. Tóth]. – Ljubljana : KUD Apokalipsa, 2020 ([Škofja Loka] : Nonparel). – 487 str. : ilustr. ; 23 cm. – (Posebne izdaje / KUD Apokalipsa ; 64)

Potiskani notr. str. ov. – 300 izv. – O avtorju: str. 475-477 in na zadnji str. ov. – Spremna beseda Dejana Aubrehta na zavihkih ov. – Dar osebe / Cvetka Hedžet Toth: str. 455-464. – In memoriam – dr. Cvetka Hedžet Toth (1948-2020) / Primož Repar: str. 467-470. – “Pričujoče delo Primoža Reparja je nadaljevanje knjige Dar osebe: Kocbek, Gosar, Krek” –> sprednji zavihek ov. – Bibliografija: str. 444-449 in opombe z bibliografijo na dnu str. – Izbrana bibliografija Primoža Reparja: str. 478-479

ISBN 978-961-7054-30-9 : 39,00 EUR

130.2(497.4)

COBISS.SI-ID 43113731

361

REZONIČNIK, Lidija
    Mojstrovine poljske književnosti in filma : Faraon, Svatba, Mati Ivana Angelska / Lidija Rezoničnik in Seweryn Kuśmierczyk. – 1. izd., 1. natis. – Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2021 ([Ljubljana] : Birografika Bori). – 215 str. : ilustr. ; 24 cm. – (Serija Mojstrovine poljske književnosti in filma ; knj. 1)

Dostopno tudi na: https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/view/261/372/6066-1. – 200 izv. – O avtorjih na zadnji str. ov. – Bibliografija na koncu vsakega poglavja. – Kazalo. – Streszczenie in Abstract na koncu vsakega poglavja

ISBN 978-961-06-0436-5 (tisk)

821.162.1.09
791(438)

COBISS.SI-ID 55499523

362

ROŠKER, Jana S.
    Kriza kot nevarnost in upanje : etika pandemij, razcvet avtokracij in sanje o avtonomiji v transkulturni perspektivi / Jana S. Rošker. – 1. izd. – Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2021 (Ljubljana : Birografika Bori). – 201 str. ; 24 cm. – (Studia humanitatis Asiatica, ISSN 2463-8900)

Besedilo v slov., ponekod prevod v/iz kit. – 200 izv. – Bibliografija: str. 173-189 in opombe z bibliografijo na dnu str. – Povzetek ; Summary. – Kazali

ISBN 978-961-06-0433-4 : 19,90 EUR

130.2:616-036.21
172:616-036.21

COBISS.SI-ID 53892611

363

RUDOLF, Mojca, 1966-
    Prelomno poletje / Mojca Rudolf. – 1. natis. – Ljubljana : samozal., 2021 (natisnjeno v Sloveniji). – 158 str. ; 22 cm

Podatek o izd. naveden v CIP-u. – 300 izv.

ISBN 978-961-07-0415-7 : 20,00 EUR

821.163.6-93-311.2

COBISS.SI-ID 54102019

364

RUGELJ, Samo
    Na prepihu : zgodba o spremembi, krizi in novem začetku / Samo Rugelj ; [avtorji fotografij Mojca Slodej Kušlan, Bogdan Mešiček in Samo Rugelj]. – Maribor : Litera, 2021 ([Ljubljana] : Demat). – 273 str. : ilustr. ; 22 cm. – (Knjižna zbirka Litera)

500 izv. – Potiskani spojni listi. – O avtorju na zadnjih spojnih listih

ISBN 978-961-7056-96-9 : 26,00 EUR

821.163.6-3

COBISS.SI-ID 61195267

365

RUPEL, Dimitrij
    Bazar : roman / Dimitrij Rupel ; [spremna beseda Gabriela Babnik Ouattara]. – Maribor : Litera, 2021 ([Ljubljana] : Demat). – 302 str. : zvd. ; 22 cm. – (Knjižna zbirka Litera)

500 izv. – Fiktivno besedilo, ki ga je mogoče brati kot resnično / Gabriela Babnik Ouattara: str. 281-302

ISBN 978-961-7056-97-6 : 24,90 EUR

821.163.6-31

COBISS.SI-ID 61683203

366

RUSTJA, Miran
    Vidko / Miran Rustja ; ilustrirala Sara Rustja Turniški ; [spremna beseda Tereza Rebek]. – Pekel : Zavod Volosov hram, 2021. – 73 str. : ilustr. ; 21 cm

Tiskano po naročilu. – Vidkovanjski prepih / Tereza Rebek: str. 69-73

ISBN 978-961-7086-55-3 : 15,00 EUR

821.163.6-93-32

COBISS.SI-ID 59906051

367

RUTAR, Borut
    Božji mlini / Borut Rutar ; [spremna beseda Nadia Roncelli]. – Trst : Mladika, 2021

ISBN 978-88-7342-300-3

821.163.6-1

COBISS.SI-ID 48539139

368

SAINT-John Perse, 1887-1975
    Hvalnice / Saint-John Perse ; prevod Nadja Dobnik ; [spremna beseda in preglednica življenja in dela Živa Čebulj]. – Ljubljana : Književno društvo Hiša poezije, 2018 ([Ljubljana] : Itagraf). – 58 str. : avtorj. sl. ; 24 cm. – (Poetikonove lire ; knj. 75)

300 izv. – Pesnik, ki ustvarja svet in sebe / Živa Čebulj: str. 53-58. – Preglednica življenja Saint-Johna Persa in njegovega časa: str. [60-65]

ISBN 978-961-7016-64-2 : 23 EUR

821.133.1-1

COBISS.SI-ID 298051072

369

SANSAL, Boualem
    2084 : konec sveta : roman / Boualem Sansal ; [prevod Mateja Petan]. – Ljubljana : Družina, 2020 (tiskano v Sloveniji). – 254 str. ; 21 cm

Prevod dela: 2084. – 500 izv. – Grand Prix du roman de l’Académie française, 2015

ISBN 978-961-04-0782-9 : 22,90 EUR

821.133.1(65)-311.2

COBISS.SI-ID 41790211

370

SEČKAR, Gabrijela
    Telinček Tinček / Gabrijela Sečkar ; ilustrirala Maja Pučko. – 1. natis. – Maribor : Kulturni center, 2020. – 31 str. : ilustr. ; 29 cm. – (Zbirka Drugačni ; 008)

650 izv.

ISBN 978-961-6781-47-3

821.163.6-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 25382915

371

SEDMAK, Bojan, 1958-
    Violina v vodnjaku / Bojan Sedmak ; [spremna beseda Borut Gombač]. – Maribor : Litera, 2021 ([Ljubljana] : Demat). – 111 str. ; 22 cm. – (Knjižna zbirka Litera)

500 izv. – Fleši za razpiranje sfer / Borut Gombač: str. 107-111

ISBN 978-961-7056-92-1 : 19,90 EUR

821.163.6-1

COBISS.SI-ID 56592643

372

SEVER, Matic
    Trajnice za slovenski vrt / Matic Sever. – 1. izd. – Ljubljana : Družina, 2021 (tiskano v Sloveniji). – 215 str. : ilustr. ; 24 cm

600 izv. – Kazalo

ISBN 978-961-04-0810-9 : 34,90 EUR

635.92″550*3″(035)

COBISS.SI-ID 55185411

373

SIMONITI, Barbara
    Las na koži / Barbara Simoniti ; ilustrirala Klara Jager. – 1. izd. – Maribor : Pivec, 2020. – [31] str. : ilustr. ; 30 cm

700 izv. – Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-7103-24-3 : 19,95 EUR

821.163.6-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 34815491

374

SINANOVIĆ, Muanis
    Beat v svetu : [(proza, esej)] / Muanis Sinanović. – Ljubljana : LUD Šerpa, 2021 ([Begunje] : Cicero). – 134 str. ; 19 cm. – (Zbirka Klasična šerpa ; 68)

Dodatek k nasl. v kolofonu. – 300 izv. – O avtorju na zadnji str. ov.

ISBN 978-961-6699-85-3 : 16,00 EUR

821.163.6-4

COBISS.SI-ID 54891779

375

SIVEC, Ivan, pisatelj
    Ljubezen ob Kolpi : povest o kostelskem ljudskem junaku Mikuli / Ivan Sivec ; [spremna beseda Stanislav Južnič, Ivan Črnkovič in Mirko Turk ; fotografije Ivan Sivec in arhivsko gradivo]. – Mengeš : Ico, 2021 ([Jastrebarsko] : Og grafika). – 304 str. : ilustr. ; 25 cm. – (Zbirka Slovenska zgodovina ; št. 20. Slovenske grajske zgodbe ; št. 6)

800 izv. – Koupa iše teče — / Stanislav Južnič: str. 255-258. – O ljubezni ob Kolpi / Ivan Črnkovič: str. 259-260. – Prijateljeve misli / Mirko Turk: str. 261-262. – O avtorju: str. 268. – Ljubezen ob Kolpi – v fotografijah: str. 273-304. – Bibliografija: str. 252-254. – Sivčeva bibliografija: str. 269-272

ISBN 978-961-7069-94-5 : 33,10 EUR

821.163.6-311.6

COBISS.SI-ID 58350083

376

SIVEC, Ivan, pisatelj
    Ljubil sem slovenski narod : črtice o zavednem primorskem duhovniku Virgilu Ščeku / Ivan Sivec ; [spremna beseda Vili Kovačič ; fotografije Ivan Sivec, pisateljev arhiv in muzejski arhivi]. – Ljubljana : Družina, 2021 (tiskano v Sloveniji). – 223 str. : ilustr. ; 23 cm. – (Zbirka Slovenski narodni buditelji ; 1)

1.000 izv. – Zakaj sem se lotil tega projekta? / Vili Kovačič: str. 181-183. – O avtorju: str. 188-192. – Fotografsko gradivo: str. 193-[224]. – Povečani tisk. – Bibliografija: str. 177-180

ISBN 978-961-04-0806-2 : 29,90 EUR

821.163.6-312.6
929Šček V.
27-722.53(450.36=163.6):929Šček V.

COBISS.SI-ID 53875971

377

SIVEC, Ivan, pisatelj
    Sedem zlomljenih vrtnic : zgodbe grenke usode s toplimi žarki svetlobe / Ivan Sivec ; [spremna beseda Dane Kastelic ; fotografije Ivan Sivec in osebni arhivi]. – Mengeš : ICO, 2021 ([Ljubljana] : Formatisk). – 208 str. : fotogr. ; 21 cm. – (Zbirka Dotik srca ; knj. 4)

1.200 izv. – Predsednikova spremna beseda / Dane Kastelic: str. 170-173. – O avtorju: str. 175-176

ISBN 978-961-7069-35-8 : 25,10 EUR

821.163.6-94

COBISS.SI-ID 25983747

378

SIVEC, Ivan, pisatelj
    Visoški gospod : vse ljubezni pisatelja Ivana Tavčarja / Ivan Sivec ; [spremna beseda Miha Naglič ; fotografije Ivan Sivec … et al.]. – Mengeš : ICO, 2021 ([Ljubljana] : Formatisk). – 304 str. : ilustr. ; 25 cm. – (Zbirka Slovenska zgodovina ; št. 19. Slovenske grajske zgodbe ; št. 5)

1.700 izv. – Ljubezen mu ni bila v pogubo / Miha Naglič: str. 258-261. – Moja visoška kronika / Milan Čadež: str. 262-265. – O avtorju: str. 268. – Visoški gospod – v fotografijah: str. 273-303. – Bibliografija: str. 256-257. – Sivčeva bibliografija: str. 269-272

ISBN 978-961-7069-31-0 : 33,10 EUR

821.163.6-312.6

COBISS.SI-ID 24900867

379

SKOK, Zlatka
    Smisel življenja / Zlatka Skok. – 1. izd. – Trbovlje : 5KA, Katapult, 2021. – 256 str. ; 21 cm

Nasl. v kolofonu: Skrivnost življenja. – Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-94896-9-7 : 19,50 EUR

821.163.6-311.2

COBISS.SI-ID 55170563

380

SKRBINŠEK, Stajka
    Nova jaz : ko je rak samo še morska žival / Stajka Skrbinšek. – Ljubljana : Center Holistea, Grinblu, 2020 (Ljubljana : R-tisk). – 288 str. ; 21 cm

ISBN 978-961-07-0246-7 : 22,90 EUR

616-006:821.163.6-94

COBISS.SI-ID 37671427

381

SKUBIC, Andrej E.
    Amor in strašne stvari / Andrej E. Skubic ; ilustrirala Tanja Komadina. – 1. natis. – Ljubljana : Mladinska knjiga, 2021 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). – 71 str. : ilustr. ; 21 cm. – (Zbirka Trio Golaznikus ; 7)

1.500 izv. – Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-01-6094-6 : 17,99 EUR

821.163.6-93-32

COBISS.SI-ID 50413059

382

SKUBIC, Andrej E.
    Krasni dnevi / Andrej E. Skubic. – Ljubljana : Beletrina, 2021. – 437 str. ; 22 cm. – (Knjižna zbirka Beletrina)

1.000 izv.

ISBN 978-961-284-729-6 : 29,00 EUR

821.163.6-311.2

COBISS.SI-ID 55436291

383

SLAPŠAK, Svetlana
    Šola za delikatne ljubimce / Svetlana Slapšak ; [prevedla Seta Knop]. – 1. natis. – Novo mesto : Goga, 2020 ([Ljubljana] : Formatisk). – 481 str. ; 21 cm. – (Literarna zbirka Goga)

Prevod dela: Škola za delikatne ljubavnike. – 600 izv. – O avtorici na zadnji str. ov.

ISBN 978-961-277-277-2 : 29,90 EUR

821.163.41-311.6

COBISS.SI-ID 43452931

384

SLOVENIJA. Zakoni itd.
    Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) : (neuradno prečiščeno besedilo) / uvodna pojasnila k noveli ZGD-1K Peter Podgorelec. – 1. natis. – Ljubljana : Uradni list Republike Slovenije, 2021 ([Ljubljana] : Collegium Graphicum). – 538 str. ; 20 cm. – (Zbirka predpisov / Uradni list Republike Slovenije)

250 izv.

ISBN 978-961-204-678-1

347.72(497.4)(094.5)

COBISS.SI-ID 59595267

385

SLOVENIJA. Zakoni itd.
    Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) : z novelo ZGD-1K / uvodna pojasnila Marijan Kocbek, Saša Prelič ; [stvarno kazalo Jerneja Prostor]. – 1. natis. – Ljubljana : Lexpera, GV Založba, 2021 (Ljubljana : Itagraf). – 790 str. ; 21 cm

300 izv. – Bibliografija z opombami na dnu str. – Kazalo

ISBN 978-961-247-462-1 : 146,00 EUR

347.72(497.4)(094.5)

COBISS.SI-ID 54898435

386

SMERDU, Frančišek
    Frančišek Smerdu (1908-1964) : donacija Narodni galeriji : [Narodna galerija, Galerija Narodni dom, Cankarjeva 20, Ljubljana, 3. december 2020-14. februar 2021] / [avtorica besedila Mateja Breščak ; predgovor Barbara Jaki, Mojca Smerdu ; fotografski posnetki Janko Dermastja]. – Ljubljana : Narodna galerija, 2020 (Radovljica : Tiskarna knjigoveznica). – 37 str. : ilustr. ; 21 x 22 cm

Drugi dodatek k nasl. v kolofonu. – Predgovor / Barbara Jaki: str. 4-5. – 300 izv. – Bibliografija z opombami na dnu str.

ISBN 978-961-6743-83-9 : 9,00 EUR

730(497.4):929Smerdu F.

COBISS.SI-ID 40683011

387

SMOLEJ, Tone
    Slovenska književnost in visoka šola : Gradec, Dunaj, Praga, Krakov, Ljubljana (1839-1943) / Tone Smolej. – 1. izd., 1. natis. – Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2020 ([Ljubljana] : Birografika Bori). – 232 str. : ilustr. ; 25 cm

300 izv. – Ohranjene doktorske disertacije: str. 140-141. – Seznam vpisanih študijskih obveznosti: str. 143-222. – Bibliografija: str. 131-139 in v opombah na dnu str. – Povzetek ; Summary: Slovenian literature and higher education: Graz, Vienna, Prague, Kraków, Ljubljana (1839-1943). – Kazalo

ISBN 978-961-06-0365-8 : 24,90 EUR

821.163.6.09:929

COBISS.SI-ID 25411075

388

SMOTLAK, Maja
    O črnem ptičku in beli ptičici / Maja Smotlak ; ilustrirala Nana Homovec. – 1. natis. – Celovec : Fran, 2021 ([Škofja Loka] : Nonparel). – [28] str. : ilustr. ; 30 cm + 1 list – pobarvanka + 1 razglednica

1.000 izv. – O avtorici: str. 28

ISBN 978-3-902832-18-4 : 17,00 EUR

821.163.6-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 50077187

389

    SOCIOLINGVISTIČNO iskrenje / urednici in urednik Maja Bitenc, Marko Stabej in Andrejka Žejn. – 1. izd., 1. natis. – Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2021 ([Ljubljana] : Birografika Bori). – 307 str. : ilustr. ; 24 cm

200 izv. – O avtoricah in avtorju: str. 297-301. – Bibliografija pri vseh prispevkih. – Povzetek v slov. in angl. pri vseh prispevkih. – Kazalo. – Financer: ARRS, Programi, P6-0215, SI, Slovenski jezik – bazične, kontrastivne in aplikativne raziskave. – Financer: ARRS, Projekti, Z6-9371, SI, Sociolingvistična variatnost govorjene slovenščine na primeru mobilnih govorcev: Viri, metode in analiza

ISBN 978-961-06-0417-4 : 24,90 EUR

811.163.6’271(082)
81’27(082)

COBISS.SI-ID 46466819

390

SOČAN, Gregor
    Psihometrična analiza s programom R : [univerzitetni učbenik] / Gregor Sočan. – 1. izd., 1. natis. – Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2021 (Ljubljana : Birografika Bori). – 529 str. : tabele, graf. prikazi ; 24 cm

Dodatek k nasl. v kolofonu. – 400 izv. – O avtorju na zadnji str. ov. – Recenzenta Valentin Bucik, Gaj Vidmar. – Bibliografija: str. 449-461

ISBN 978-961-06-0427-3 : 29,90 EUR

159.9.072(075.8)
159.938.3(075.8)

COBISS.SI-ID 51415299

391

SOKOLOV, Cvetka
    Bilo je nekoč na deželi / Cvetka Sokolov ; ilustrirala Anka Kočevar. – 1. izd. – Ljubljana : Mladinska knjiga, 2021 (natisnjeno na Kitajskem). – 1 kartonka (22 str.) : ilustr. ; 26 cm

“Slikopisi Bilo je nekoč na deželi so bili prvič objavljeni v reviji za otroke Ciciban” –> na ov. – 2.000 izv.

ISBN 978-961-01-5998-8 : 9,90 EUR

39(02.053.2)
316.728-053.2(02.053.2)

COBISS.SI-ID 27957763

392

SOKOLOV, Cvetka
    Raje umrem! / Cvetka Sokolov. – 1. izd., 1. natis. – Dob : Miš, 2021 ([Škofja Loka] : Nonparel). – 118 str. ; 21 cm. – (Zbirka Zorenja)

750 izv. – Bibliografija: str. 117-118

ISBN 978-961-272-454-2

821.163.6-93-311.2

COBISS.SI-ID 53015043

393

SOKOLOV, Cvetka
    Sam, sama / Cvetka Sokolov ; ilustrirala Polona Lovšin. – 1. natis. – Ljubljana : Mladinska knjiga, 2020. – 39 str. : ilustr. ; 21 cm. – (Zbirka Deteljica)

ISBN 978-961-01-5794-6

821.163.6-93-32
087.5

COBISS.SI-ID 43717891

394

SPETIČ-Magajna, Ivko
    Mozaik / Ivko Spetič Magajna ; [ilustracije Anita Logar]. – Ilirska Bistrica : samozal., 2020 (Divača : Mljač). – 54 str. : ilustr. ; 20 cm

100 izv. – Povečani tisk

ISBN 978-961-07-0161-3 : 10 EUR

821.163.6-1

COBISS.SI-ID 31076867

395

SPETIČ-Magajna, Ivko
    Otani san / Ivko Spetič Magajna ; [ilustracije Kana in Tisa Hrvatin]. – Ilirska Bistrica : samozal., 2021 (Divača : Mljač). – 62 str. : ilustr. ; 15 cm

Povečani tisk. – 100 izv.

ISBN 978-961-07-0338-9 : 10 EUR

821.163.6-1

COBISS.SI-ID 43697155

396

SPLICHAL, Slavko
    Javnost, mediji, oblast / Slavko Splichal ; [stvarno in imensko kazalo Špela Zajšek]. – Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 2020 (Ljubljana : Cicero). – 531 str. : tabele, graf. prikazi ; 24 cm. – (Znanstvena knjižnica. Refleksije ; 9)

Predgovor / Zdravko Mlinar: str. 11-14. – Spremna beseda avtorja / Slavko Splichal: str. 15-17. – 300 izv. – Bibliografija pri nekaterih poglavjih in opombe z bibliografijo na dnu str. – Kazalo

ISBN 978-961-235-940-9 : 20,00 EUR

316.653(046)
316.774(046)

COBISS.SI-ID 42159875

397

SREZOVIĆ, Ratko
    Saškove pustolovščine ; Pot na Jupiter / [ilustracije v knjig]i F. S. Ratko (Franjo Srezović) ; [besedila] C. G. Galec (Ciril Gale). – 1. natis. – Ljubljana : KD Klub devete umetnosti, 2021 (Brežice : Primus). – 32 str. : ilustr. ; 29 cm. – (Zbirka Trias)

Ov. nasl. – Srez – “neznani” mojster stripa / J. Mravljak: str. 30-32. – 150 izv.

ISBN 978-961-6072-14-4

084.11(497.4)

COBISS.SI-ID 59665155

398

STANONIK, Tončka
    Časarnica pri gospe Ažbeti / Tončka Stanonik ; ilustrirala Dunja Kofler. – Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2020 ([Maribor] : Dravski tisk). – 23 str. : ilustr. ; 28 cm

2.100 izv.

ISBN 978-961-278-486-7 : 19,50 EUR

821.163.6-93-32
087.5

COBISS.SI-ID 304090624

399

    STARI vzorci, nove čipke. Del 1, Vzorci DOZ Ljubljana : [katalog razstave : občasna razstava : 22. 9.-9. 11. 2020] / [avtorji besedil Mojca Ferle … [et al.] ; urednica Mojca Ferle ; prevod v angleščino Borut Praper ; fotografije Andrej Peunik … et al.] = Old patterns, new laces. Pt. 1, Patterns of the DOZ Ljubljana : [exhibition catalogue : temporary exhibition : 22 September – 9 November 2020] / [texts by Mojca Ferle … [et al.] ; editor Mojca Ferle ; English translation Borut Praper ; photographs Andrej Peunik … et al.]. – Ljubljana : Mestni muzej, Muzej in galerije mesta Ljubljane = Museum and Galleries of Ljubljana, City Museum of Ljubljana, 2020 ([Ljubljana] : R-tisk). – 103 str. : ilustr. ; 23 x 24 cm

Dodatki k nasl. navedeni v kolofonu. – Vzpor. slov. besedilo in prevod v angl. – Ilustr. na notr. str. ov. – 300 izv. – Bibliografija: str. 22-23

ISBN 978-961-6509-65-7 : 23,90 EUR

746.21(497.4)(083.824)

COBISS.SI-ID 26674179

400

STOJKO, Tone
    Naša jeza je brezmejna : demonstracije 1968-2020 / Tone Stojko ; [pisci besedil Nataša Strlič … et al.]. – Ljubljana : Muzej novejše zgodovine Slovenije : Mladinska knjiga, 2021 ([Martin-Priekopa] : Neografia). – 359 str. : ilustr. ; 29 cm

Fotogr. na spojnih listih. – 1.500 izv. – O avtorju: str. 358-359

ISBN 978-961-01-6110-3 (Mladinska knjiga) : 59,99 EUR

77.044(497.4):929Stojko T.
77.044:323.233(100)”19/20″

COBISS.SI-ID 52303619

401

STRITAR, Rok, 1981-
    Gozdna filozofija jazbeca Božidarja. Dan in noč / zgodba Rok Stritar ; ilustracije Žiga Hriberšek. – Ljubljana : Kibuba, 2020 ([Ljubljana] : Skušek). – [47] str. : ilustr. ; 22 cm

1.000 izv.

ISBN 978-961-91797-5-8 : 17,90 EUR

821.163.6-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 30475523

402

STRLIČ, Nataša
    Osamosvojitev / Nataša Strlič in [ilustracije] Damijan Stepančič. – 1. izd., 1. natis. – Dob : Miš, 2020 (natisnjeno v Sloveniji). – 56 str. : ilustr. ; 32 cm

1.200 izv. – Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-272-414-6 : 26,95 EUR

94(497.4)”1980/1991″(084.11)
087.5

COBISS.SI-ID 21524483

403

SUHODOLČAN, Leopold
    Krojaček Hlaček / Leopold Suhodolčan ; naslikala Marlenka Stupica. – 2. ponatis. – Ljubljana : Mladinska knjiga, 2020 ([Miklavž na Dravskem polju] : Florjančič tisk). – 32 str. : ilustr. ; 27 cm. – (Zbirka Ciciban – zakladi otroštva)

“Slikanica je prvič izšla v zbirki Velike slikanice leta 1970” –> v kolofonu. – 2.500 izv.

ISBN 978-86-11-16986-6 : 17,99 EUR

821.163.6-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 304215296

404

SVETEK, Irena
    Rdeča kapica / Irena Svetek. – Ljubljana : Beletrina, 2021. – 397 str. ; 22 cm. – (Knjižna zbirka Beletrina)

Ilustr. na spojnih listih. – 800 izv. – O avtorici na zadnjem zavihku ščitnega ovitka

ISBN 978-961-284-735-7 : 27,00 EUR

821.163.6-312.4

COBISS.SI-ID 62620419

405

ŠARAC, Darko
    Prostorski in urbanistični razvoj mesta Ljubljane skozi čas : vpliv vojsk na razvoj mesta : [znanstvena monografija] / Darko Šarac ; [foto Domen Jančič]. – 1. natis. – Maribor : Obzorja, 2021 (Maribor : Eurografis). – 168 str. : ilustr. ; 28 cm

Drugi dodatek k nasl. v kolofonu. – O avtorju: str. 167-168. – 300 izv. – Bibliografija: str 161-164

ISBN 978-961-230-591-8 : 39,00 EUR

711.4(497.4)

COBISS.SI-ID 52865795

406

ŠEGA Crnič, Saša
    Spet na otoku / Saša Šega Crnič. – Juršinci : LYNX, 2021 (tiskano v Sloveniji). – 207 str. ; 22 cm

Tiskano po naročilu. – O avtorici na zadnji str. ov. – Povečani tisk

ISBN 978-961-7049-89-3 (trda vezava) : 28,00 EUR
ISBN 978-961-7049-90-9 (broš.)

821.163.6-31

COBISS.SI-ID 50112003

407

ŠEGA, Ivan, 1939-
    Kofetarica : roman / Ivan Šega. – Brežice : Primus, 2021 ([Brežice] : Primus digitalni tisk). – 259 str. ; 22 cm. – (Zbirka Avtorji)

Tisk na zahtevo. – O avtorju na zadnji str. ov.

ISBN 978-961-7129-08-3 : 24 EUR

821.163.6-311.2

COBISS.SI-ID 62133507

408

ŠETINC, Zlatko
    Tretja plat Doreta Tomažiča : [(izbor kolumn, objavljenih v Nedeljskem dnevniku)] / Zlatko Šetinc ; karikature Jože Trobec. – Ljubljana : samozal., 2021 (Brežice : Primus). – 142 str. : ilustr. ; 21 cm

150 izv. – O avtorju na zadnji str. ov. – Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-07-0486-7 : 19,90 EUR

821.163.6-92

COBISS.SI-ID 59209219

409

ŠIMENC, Marija, 1968-
    Čuječnost pod lučmi vsakdanjika / Mojca Marija Šimenc ; [predgovor Brigita Chuuya]. – Ljubljana : Salve, 2021 (tiskano v Sloveniji). – 332 str. : ilustr. ; 21 cm

150 izv. – Predgovor / Brigita Chuuya: str. 5-8. – O avtorici na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-289-095-7 : 28,00 EUR

159.922.2

COBISS.SI-ID 52133123

410

ŠIROK, Mojca
    Evidenca : [trilogija] Rim-Ljubljana-Bruselj / Mojca Širok. – 1. izd. – Ljubljana : Mladinska knjiga, 2021 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). – 363 str. ; 21 cm

5.000 izv. – Ilustr. na spojnih listih. – 2. del trilogije Rim-Ljubljana-Bruselj; lahko se bere samostojno

ISBN 978-961-01-6137-0 : 27,99 EUR

821.163.6-312.4

COBISS.SI-ID 57828867

411

ŠKARJA, Petra
    Akrobati : o Dewesoftu, Katapultu in podjetništvo skozi oči dr. Jureta Kneza / Petra Škarja ; [[fotografije] Mitja Ličar, Jernej Kokol, osebni arhiv]. – 1. izd. – Trbovlje : 5KA, Katapult, 2021. – [215] str. : ilustr. ; 21 cm

1.500 izv.

ISBN 978-961-94896-8-0 : 19,90 EUR

658:004.42(497.4Trbovlje)

COBISS.SI-ID 54688259

412

ŠKOBALJ, Eva
    Odpuščanje : ptica, ki ljubi tiha srca / Eva Škobalj. – 1. izd. – Maribor : Satka : Ekološko-kulturno društvo Za boljši svet, 2021 (Maribor : Evrografis). – 220 str. ; 21 cm

O avtorici: str. 216. – 700 izv. – Opombe z bibliografijo: str. 218-219

ISBN 978-961-92876-9-9 (Ekološko-kulturno društvo Za boljši svet) : 26,00 EUR

2-185.36:159.922

COBISS.SI-ID 54880515

413

ŠKOBALJ, Goran
    Kako je košarka premagala virus : pravljica za otroke in odrasle / zgodba Goran Škobalj ; ilustracije Jure Oberlajt. – Maribor : Ekološko-kulturno društvo Za boljši svet : Satka, 2020 ([Maribor] : Demago). – 31 str. : ilustr. ; 31 cm

Ov. nasl. – Na ov. in hrbtu tudi: Vrednota: volja. – 1.500 izv.

ISBN 978-961-92876-7-5 (Ekološko-kulturno društvo Za boljši svet) : 19,98 EUR

821.163.6-93-32
087.5

COBISS.SI-ID 39708419

414

ŠKOF, Jožef, 1929-
    Hrana je zdravilo in zdravilo hrana (Hipokrat) / Jožef Škof. – Ljubljana : samozal., 2021 ([Ljubljana] : Birografika Bori). – 124 str. ; 20 cm

200 izv. – Bibliografija: str. 117. – Bibliografija avtorja: str. 115-116

ISBN 978-961-07-0482-9 : 30 EUR

613.2
615.874.2

COBISS.SI-ID 58768131

415

ŠKRLEP, Dušan
    Slovar nazaj odvitih besed : sala pis / Dušan Škrlep. – Poljane nad Škofjo Loko : Kulturno društvo dr. Ivan Tavčar Poljane, 2021 (Škofja Loka : Ges Derlink). – 111 str. : ilustr. ; 21 cm

70 izv. – Bibliografija: str. 198-111

ISBN 978-961-95253-0-2

811.163.6-112(038)

COBISS.SI-ID 45706499

416

ŠORLI, Mojca, 1970-
    Semantična prozodija : leksikalni in besedilno-diskurzivni vidiki / Mojca Šorli. – 1. izd., 1. natis. – Ljubljana : Založba ZRC, 2020 ([Ljubljana] : Collegium Graphicum). – 205 str. : graf. prikazi ; 21 cm. – (Zbirka Lingua Slovenica, ISSN 1855-9425 ; 16)

O avtorici na sprednjem zavihku ov. – 300 izv. – Bibliografija: str. 175-195 in v opombah na dnu str. – Kazalo

ISBN 978-961-05-0482-5 : 19,00 EUR

811’322:801.6
811’221

COBISS.SI-ID 33918211

417

ŠPRAJCAR, Igor
    Postanite pilot svojega podjetja : naučite se učinkovito voditi podjetje in svoj tim / Igor Šprajcar, Janez Hudovernik ; [predgovor Branko Roglić]. – Spodnje Laze : Pro acta, 2021 ([Škofja Loka] : Nonparel). – 280 str. : ilustr. ; 24 cm

1.000 izv. – Potiskani spojni listi. – O avtorjih: str. 279-280 in na zadnjih spojnih listih. – Predgovor / Branko Roglić: str. 9-12. – Bibliografija: str. 271-273

ISBN 978-961-07-0457-7 : 24,99 EUR

005

COBISS.SI-ID 56675587

418

ŠPROHAR, Luj
    Nemir v prazni sobi / Luj Šprohar. – 1. natis. – Ljubljana : samozal., 2019 (Ljubljana : Itagraf). – 172 str. ; 21 cm

500 izv.

ISBN 978-961-290-119-6 : 24,00 EUR

821.163.6-94

COBISS.SI-ID 299149056

419

ŠPROHAR, Luj
    Zastrupljena kri / Luj Šprohar. – 1. natis. – Ljubljana : samozal., 2020 (Ljubljana : Itagraf). – 316 str. ; 25 cm

500 izv. – Povečani tisk

ISBN 978-961-290-946-8 : 25,00 EUR

821.163.6-94

COBISS.SI-ID 18077699

420

ŠTAMPE Žmavc, Bina
    Drobne pesmi / Bina Štampe Žmavc ; ilustracije Andreja Peklar ; [spremno besedo napisala Katja Klopčič Lavrenčič]. – Ljubljana : KUD Sodobnost International, 2021 (natisnjeno v Sloveniji). – 77 str. : ilustr. ; 22 cm. – (Zbirka Zvezdogled)

500 izv. – Povabilo v tišino / Katja Klopčič Lavrenčič: str. 3-5. – O avtorici: str. 76. – Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-7132-02-1 : 19,90 EUR

821.163.6-93-1

COBISS.SI-ID 59331331

421

ŠTAMPE Žmavc, Bina
    Pesem v oblačku / Bina Štampe Žmavc ; ilustracije Darka Erdelji. – 1. natis. – Maribor : Pivec, 2020 ([Maribor] : Dravski tisk). – 68 str. : ilustr. ; 25 cm

1.000 izv. – Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-7103-00-7 : 22,90 EUR

821.163.6-93-1

COBISS.SI-ID 34793475

422

ŠTAUDOHAR, Irena
    Kaj hoče ženska? / Irena Štaudohar. – 1. natis. – Ljubljana : UMco, 2021 (Ljubljana : Primitus). – 316 str. : ilustr. ; 21 cm. – (Zbirka Odkrito)

600 izv.

ISBN 978-961-7050-95-0 : 24 EUR

821.163.6-4
141.72

COBISS.SI-ID 58969091

423

ŠTEFAN, Anja
    Zajčkova hišica / Anja Štefan ; ilustrirala Hana Stupica. – 1. natis. – Ljubljana : Mladinska knjiga, 2020 ([Maribor] : Ma-tisk). – [31] str. : ilustr. ; 27 cm. – (Zbirka Velike slikanice)

2.000 izv.

ISBN 978-961-01-4551-6 : 19,99 EUR

821.163.6-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 41280003

424

ŠTEFANEC, Iztok, 1985-
    Kolizija človekovih pravic : vidiki ustavnosodne presoje / Iztok Štefanec. – 1. natis. – Ljubljana : Lexpera, GV založba, 2021 (Ljubljana : Itagraf). – 346 str. ; 23 cm. – (Zbirka Scientia iustitia ; 35)

Prispevek k koherentnosti ustavnega razmišljanja / Saša Zagorc: str. 5-10. – O avtorju na zadnjem zavihku ov. – 300 izv. – Bibliografija: str. 297-315 in v opombah na dnu str. – Kazali. – Summary: Collision of human rights: perspectives of constitutional review

ISBN 978-961-247-461-4 : 52,00 EUR

342.7:342

COBISS.SI-ID 53887491

425

ŠTEMPIHAR, Marko
    Eseji iz kritične pedagogike : o solidarnosti in skrbi za obče dobro v neoliberalnem svetu / Marko Štempihar. – Ljubljana : Sophia, 2020 (Ljubljana : Collegium graphicum). – XXXIII, 501 str. : ilustr. ; 21 cm. – (Zbirka Naprej!, ISSN 2385-880X)

O avtorju: str. II. – 400 izv. – Bibliografija: str. 489-501 in v opombah na dnu str.

ISBN 978-961-7003-53-6 : 23 EUR

37.014
329.12(081)
165.021

COBISS.SI-ID 44886787

426

ŠTURM, Milica
    Nakovalo časa / Milica Sturm. – Ljubljana : Inštitut Nove revije, 2021 (Ljubljana : Primitus). – 59 str. ; 20 cm

Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-7014-27-3 : 14,90 EUR

821.163.6-1

COBISS.SI-ID 56768515

427

ŠVIGELJ-Mérat, Brina
    Ne želi si lahke poti / Brina Svit. – Novo mesto : Goga, 2021 ([Ljubljana] : Formatisk). – 113 str. ; 21 cm. – (Literarna zbirka Goga)

500 izv.

ISBN 978-961-277-289-5 : 24,90 EUR

821.163.6-31

COBISS.SI-ID 59078403

428

ŠVIGELJ-Mérat, Brina
    Nove definicije ljubezni / Brina Svit. – 1. izd. – Ljubljana : Mladinska knjiga, 2020 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). – 217 str. : sl. avtorice ; 21 cm. – (Nova slovenska knjiga)

1.200 izv. – O avtorici: str. [220]

ISBN 978-961-01-5888-2 : 27,99 EUR

821.163.6-31

COBISS.SI-ID 19954435

429

    TAPETKA! : petič pet dramskih besedil za otroška in mladinska gledališča na tapeti / [uredil Jan Pirnat ; ilustriral Matjaž Dekleva]. – Ljubljana : Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, 2020 (Begunje : Cicero). – 163 str. : ilustr. ; 23 cm

700 izv. – Vsebina na nasl. str.: Forešt – Tujec / Nataša Bodlaj. Kdo zna krtovsko pisavo brati? / Stane Peček. Škrat-mat / Tajda Lipicer. Svoboda / Tomaž Koncilija. Kamenčki / Aljaž Primožič

ISBN 978-961-7010-86-2 : 15,00 EUR

821.163.6-93-2

COBISS.SI-ID 43432195

430

TAVČAR Skaberne, Sonja
    Sonja Tavčar Skaberne ; radost mojih bolečin : kiparski opus od 1956 do 2018 / [besedila Josip Korošec, Anamarija Stibilj Šajn, Saba Skaberne ; fotografija Janez Marolt … [et al.] ; prevod besedil v angleščino Melita Silič]. – Ljubljana : samozal. S. Skaberne, 2020. – 175 str. : ilustr. ; 30 cm

ISBN 978-961-07-0172-9

730(497.4):929Tavčar Skaberne S.

COBISS.SI-ID 31679235

431

    TEMELJI slovenstva / Peter Štih … [et al.] ; [uredila Aljoša Harlamov in Nina Žitko Pucer ; imensko kazalo sestavila Mojca Šuster]. – 2. izd. – Ljubljana : Cankarjeva založba, 2021 ([Škofja Loka] : Nonparel). – 353 str. : ilustr., zvd. ; 32 cm

3.500 izv. – Bibliografija: str. 325-337. – Kazalo

ISBN 978-961-282-472-3 : 149,90 EUR

94(497.4)

COBISS.SI-ID 45827587

432

TETIČKOVIČ, Erih
    Najboljši človekov in pasji prijatelj / Erih Tetičkovič, Mojca Recek ; [ilustracije Dušan Sterle]. – Maribor : Jasa, 2021 ([Ljubljana] : Schwarz print). – 85 str. : ilustr. ; 26 cm. – (Zbirka Onežimo svet)

ISBN 978-961-95297-0-6

821.163.6-94
929Tetičkovič E.

COBISS.SI-ID 52980483

433

TINEV, Marijan
    Bele sence I / Tinev Marijan. – Ljubljana : Ekslibris, 2020 ([Ljubljana] : Demat). – 269 str. ; 21 cm

75 izv. – Povečani tisk

ISBN 978-961-7094-08-4 : 15,00 EUR

821.163.6-1

COBISS.SI-ID 36445955

434

TINEV, Marijan
    Bele sence II / Tinev Marijan. – Ljubljana : Ekslibris, 2020 ([Ljubljana] : Demat). – 281 str. ; 21 cm

75 izv. – Povečani tisk

ISBN 978-961-7094-13-8 : 15,00 EUR

821.163.6-1

COBISS.SI-ID 41379075

435

TINEV, Marijan
    Bele sence III / Tinev Marijan. – Ljubljana : Ekslibris, 2020 ([Ljubljana] : Demat). – 253 str. ; 21 cm

75 izv. – Povečani tisk

ISBN 978-961-7094-12-1 : 15,00 EUR

821.163.6-1

COBISS.SI-ID 41210627

436

TITAN, Robert, 1972-
    Vsakdanjosti / Robert Titan Felix. – Kupšinci : Zavod Droplja, 2021. – 75 str. : ilustr. ; 21 cm

Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-93874-7-4 : 16,80 EUR

821.163.6-1

COBISS.SI-ID 55843075

437

TOMŠIČ, Marjan, 1939-
    Zrno od frmntona / Marjan Tomšič. – Popravljena in dopolnjena izd., [ponatis]. – Ljubljana : Beletrina, 2021. – 377 str. ; 22 cm. – (Knjižna zbirka Beletrina)

Podatek o ponatisu v Predgovoru avtorja. – Ilustr. na spojnih listih. – 800 izv. – O avtorju na zadnjem zavihku ščitnega ov.

ISBN 978-961-284-743-2 : 27,00 EUR

821.163.6-311.2

COBISS.SI-ID 43238659

438

TREICHEL, Hans-Ulrich
    Izgubljenec / Hans-Ulrich Treichel ; prevedla Ana Jasmina Oseban ; [spremna beseda Kristina Jurkovič]. – Ljubljana : Družina, 2020 (tiskano v Sloveniji). – 117 str. ; 21 cm

Prevod dela: Der Verlorene. – 500 izv. – Poetika izgube in praznine v romanu Izgubljenec / Kristina Jurkovič: str. 103-117

ISBN 978-961-04-0737-9 : 16,90 EUR

821.112.2-311.2

COBISS.SI-ID 35835651

439

TREVEN, Roman, 1989-
    Barbara, kje si? / Roman Treven ; [ilustrirala] Alina Asberga Nabergoj ; [spremna beseda Simona Kermavnar]. – Hotedršica : Kulturno turistično društvo, 2020 (tiskano v Sloveniji). – [27] str. : ilustr. ; 31 cm

500 izv. – Ilustr. in besedilo na spojnih listih

ISBN 978-961-95073-0-8 : 20,00 EUR

821.163.6-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 25072387

440

TREVEN, Roman, 1989-
    Na gregorjevo se ptički ženijo / Roman Treven ; [ilustrirala] Alina Asberga Nabergoj ; [spremna beseda Mirjam Perez Zelenc]. – Hotedršica : Mimetik design, 2021 (tiskano v Sloveniji). – [27] str. : ilustr. ; 31 cm

500 izv. – Ilustr. in besedilo na spojnih listih. – Spremna beseda / Mirjam Perez Zelenc: str. [[27-28]

ISBN 978-961-07-0384-6

821.163.6-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 50612227

441

    TRIDESETLETNA vojna in Slovenci : evropski konflikt in slovenski prostor v prvi polovici 17. stoletja / [posamezni prispevki Gašper Cerkovnik … [et al.] ; uredil Vanja Kočevar ; prevodi povzetkov Manca Gašperšič]. – 1. izd., 1. natis. – Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2020 ([Ljubljana] : Collegium Graphicum). – 520 str. : ilustr. ; 25 cm

250 izv. – Bibliografija in povzetek v angl. pri vseh prispevkih

ISBN 978-961-05-0497-9 : 34 EUR

94(497.4)”1618/1648″(082)

COBISS.SI-ID 39845379

442

TROBEC, Jože, 1948-
    Strip o Prešernu / [besedilo] Magda Zore in [ilustriral] Jože Trobec. – 1. natis. – Kranj : Gorenjski muzej, 2021 ([Kranj] : Košir). – 60 str. : ilustr. ; 31 cm

Potiskani spojni listi. – 1.000 izv.

ISBN 978-961-7071-18-4 : 14,70 EUR

929Prešeren F.(084.11)(02.052.6)
084.11:929Prešeren F.

COBISS.SI-ID 46290435

443

TRSTENJAK, Verica
    Temeljne pravice v Evropski uniji : listina EU o temeljnih pravicah z uvodnimi pojasnili, komentarjem in sodno prakso Sodišča EU / Verica Trstenjak ; spremna beseda Koen Lenaerts ; [kazalo sodne prakse, seznam predpisov in stvarno kazalo Petra Weingerl]. – 1. natis. – Ljubljana : Lexpera, GV založba, 2021 (Škofja Loka : Nonparel). – 316 str. ; 25 cm

Spremna beseda = Preface: Koen Lenaerts: str. 5-12. – Besedilo v slov., spremna beseda v slov. in angl. – 300 izv. – Bibliografija: str. 313-316 in v opombah na dnu str. – Kazalo

ISBN 978-961-247-459-1 : 116,00 EUR

342.7:061.1EU

COBISS.SI-ID 50979331

444

TUMA, Tanja
    Brodník : zgodovinski roman iz življenja založnika slovenske moderne Lavoslava Schwentnerja / Tanja Tuma ; [spremna beseda in slikovno gradivo Rok Glavan]. – 1. izd. – Ljubljana : Mladinska knjiga, 2021 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). – 479 str. : ilustr. ; 21 cm. – (Spomini, izpovedi)

700 izv. – Življenjepis Lavoslava Schwentnerja po letnicah: str. 417-420. – Slovensko založništvo sto let pozneje / Tanja Tuma: str. 437-449. – Zgodba, ki bi jo Schwentner objavil / Rok Glavan: str. 451-479. – O avtorici na zadnjem zavihku ov. – Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-01-6098-4 : 32,99 EUR

821.163.6-94
929Schwentner L.

COBISS.SI-ID 54246147

445

TURK Niskač, Barbara
    O igri in delu : antropologija zgodnjega otroštva / Barbara Turk Niskač ; [prevod Deks]. – Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2021 ([Ljubljana] : Collegium graphicum). – 192 str. : ilustr. ; 25 cm. – (Ethnologica – Dissertationes / Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU, ISSN 2232-3090 ; 7)

300 izv. – Bibliografija: str. 165-188. – Povzetek v angl.: Playing at work, working at play: toward an anthropology of childhood

ISBN 978-961-05-0515-0 : 20,00 EUR
doi: 10.3986/9789610505181

39:159.922.73

COBISS.SI-ID 50582275

446

TURNER, Karel
    Jalova leta : pesmi / Karel Turner. – Pekel : Zavod Volosov hram, 2021. – 167 str. ; 29 cm

Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-7086-49-2 : 20 EUR

821.163.6-1

COBISS.SI-ID 53309187

447

    V imenu ideologije : obrazi totalitarizmov na Slovenskem / [uredil Renato Podbersič]. – Ljubljana : Študijski center za narodno spravo, 2020 ([Škofja Loka] : Nonparel). – 239 str. : ilustr. ; 24 cm

300 izv. – Bibliografija: str. 217-232. – Izvleček in summary pri vseh prispevkih. – Kazalo

ISBN 978-961-7120-00-4 : 20,00 EUR

94(497.4)”19″(082)
321.64(497.4)”19″:323.28(082)
323.28(497.4):321.64″19″(082)

COBISS.SI-ID 43704323

448

VALIČ, Sonča
    Sončine skrivnosti za dobro počutje / Sonča Valič ; [ilustracija Mia Sivec]. – Ljubljana : Chiara, 2021. – 103 str. : ilustr. ; 21 cm

ISBN 978-961-7060-43-0

646.7
665.58

COBISS.SI-ID 46367491

449

VALJAVEC, Janko
    Akvarij / Janko Valjavec. – 1. izd. – Rob : Amalietti & Amalietti, 2020 (tiskano v EU). – 175 str. ; 21 cm. – (Zbirka Kriminalni romani / Amalietti & Amalietti)

Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-7036-44-2 : 19,00 EUR

821.163.6-312.4

COBISS.SI-ID 303053824

450

VALJAVEC, Janko
    Dolgčas / Janko Valjavec. – 1. izd. – Rob : Amalietti & Amalietti, 2021 (tiskano v Evropi). – 142 str. ; 21 cm. – (Zbirka Kriminalni romani / Amalietti & Amalietti)

Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-7036-58-9 : 17,00 EUR

821.163.6-312.4

COBISS.SI-ID 23628803

451

VANDOT, Josip, 1884-1944
    Kekec / Josip Vandot ; [spremna beseda Barbara Zorman]. – 1. izd. – Maribor : Pivec, 2019 ([Maribor] : Dravski tisk). – 421 str. ; 22 cm + 1 CD. – (Zbirka Svetilnik)

500 izv. – Ilustr. na spojnih listih. – Srčnim se sreča najslajše smeje / Barbara Zorman: str. 401-412. – O avtorju: str. 419-421. – Knjigi priložen CD: Katalena: Kekec, 2018. – Bibliografija: str. 415-417. – Vsebina na nasl. str.: Kekec na hudi poti ; Kekec na volčji sledi ; Kekec nad samotnim breznom

ISBN 978-961-7103-02-1 : 29,90 EUR

821.163.6-93-32

COBISS.SI-ID 98378497

452

VANDOT, Josip, 1884-1944
    Zimska povestica / Josip Vandot. – 1. natis. – Vrtojba : Hopalai, PE Kobi, 2020. – 28 str. : ilustr. ; 24 cm. – (Kobi čitanka)

ISBN 978-961-95186-1-8

821.163.6-93-34

COBISS.SI-ID 37199107

453

VARANELLI, Luigi
    Pogodbeno pravo. 5, Pogodbeno razmerje in pogodbena odgovornost / [avtor, stvarno kazalo] Luigi Varanelli. – 1. natis. – Ljubljana : Lexpera, GV založba, 2021 (Ljubljana : Itagraf). – 273 str. : ilustr. ; 25 cm

O avtorju: str. 271. – 300 izv. – Bibliografija: str. 255-262. – Kazalo

ISBN 978-961-247-460-7 : 88,01 EUR

347.4

COBISS.SI-ID 53631235

454

VASILEVSKI, Risto, 1943-
    Srce kroga / Risto Vasilevski ; prevedel, [spremna beseda] Ivan Dobnik. – Ljubljana : Književno društvo Hiša poezije, 2020 ([Ljubljana] : Itagraf). – 137 str., [1] str. pril. z avtorj. sl. ; 24 cm. – (Knjižna zbirka Poetikonove lire ; knj. 80)

Prevod dela: Srce kruga. – 300 izv. – O zbirki Srce kroga / Ivan Dobnik: str. [139]. – O avtorju: str. [141]

ISBN 978-961-7016-92-5 : 23,00 EUR

821.163.3-1

COBISS.SI-ID 44346371

455

VASLE, Vinko
    Arhivar : roman / Vinko Vasle. – Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2020 ([Maribor] : Dravski tisk). – 223 str. ; 21 cm

“Redna zbirka Celjske Mohorjeve družbe za leto 2021” –> kolofon. – 2.000 izv. – O avtorju na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-278-509-3 : 23,00 EUR

821.163.6-312.4

COBISS.SI-ID 31048707

456

VATOVEC, Ivana
    Odbleski Dobličice / Ivana Vatovec. – Brežice : samozal. ; Šmarješke Toplice : distribucija Stella, 2021 (Šmarješke Toplice : Stella). – 299 str. : sl. avtorice ; 21 cm

Tiskano po naročilu. – Spremna beseda / Rudi Mlinar: str. 294-297. – O avtorici: str. 298-299. – Povečani tisk

ISBN 978-961-07-0422-5 (trda vezava)
ISBN 978-961-07-0423-2 (broš.). – ISBN 978-961-07-0422-5!

821.163.6-94

COBISS.SI-ID 53949187

457

VEBLÉ, Aleksandra
    Biserna kopel : roman / Aleksandra Veble. – Grosuplje : samozal. A. Veble, 2021 ([Brežice] : Primus). – 114 str. ; 22 cm

Tiskano po naročilu. – O avtorici na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-95075-5-1 : 25,30 EUR

821.163.6-311.2

COBISS.SI-ID 53359875

458

VELASCO, Stefanie de
    Tigrovo mleko / Stefanie de Velasco ; prevedla Tina Štrancar. – 1. izd. – Ljubljana : Cankarjeva založba, 2020 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). – 271 str. ; 21 cm. – (Zbirka Najst)

Prevod dela: Tigermilch. – 500 izv. – O avtorici na zadnji str. ov.

ISBN 978-961-282-473-0 : 29,99 EUR

821.112.2-93-311.2

COBISS.SI-ID 45884931

459

VELIKIĆ, Dragan
    Naslov : beograjski roman / Dragan Velikić ; prevedla Đurđa Strsoglavec. – Ljubljana : Cankarjeva založba, 2020. – 268 str. ; 21 cm. – (Zbirka Vilenica)

Prevod dela: Adresa. – 500 izv. – O avtorju: str. 267-268 in na zadnji str. ov.

ISBN 978-961-282-470-9 : 29,99 EUR

821.163.41-31

COBISS.SI-ID 44043011

460

VESEL, Irena, 1966-
    Plečnikove tržnice : bogastvo skritih detajlov = Plečnik’s market : the treasure of hidden details / besedilo, text by Irena Vesel ; [fotografije dokumentacija MGML, Plečnikova zbirka … [et al.] ; prevod v angleščino Matic Šavli]. – Ljubljana : Muzej in galerije mesta Ljubljane = Museum and Galleries of Ljubljana : Plečnikova hiša = Plečnik House, 2020 ([Ljubljana] : R-tisk). – 19 str. : ilustr. ; 25 cm

Slov. besedilo in prevod v angl. – 500 izv.

ISBN 978-961-95193-0-1 (Muzej in galerije mesta Ljubljane) : 8,00 EUR

72(497.4):929Plečnik J.
725.26(497.4Ljubljana)

COBISS.SI-ID 38226435

461

VIČIČ, Patricija
    Gola / Patricija Vičič ; [energijske slike Patricija Vičič]. – Ljubljana : Chiara : ISC Šolska svetovalnica, 2021 ([Ljubljana] : Abo grafika). – 67 str. : ilustr. ; 21 cm

200 izv.

ISBN 978-961-7060-47-8 (Chiara) : 20,00 EUR

821.163.6-1

COBISS.SI-ID 52151811

462

VIDMAR, Janja, 1962-
    Niti koraka več / Janja Vidmar ; [fotografije osebni arhiv avtorice]. – 1. natis. – Ljubljana : UMco, 2021 ([Ljubljana] : Primitus). – 331 str. : ilustr. ; 21 cm

700 izv. – O avtorici na zavihku platnice

ISBN 978-961-7050-89-9 : 24,90 EUR

821.163.6-31

COBISS.SI-ID 48902659

463

VIDMAR, Karmen, 1964-
    Aleks in mravljica Berti / napisala Karmen Vidmar ; ilustrirala Simona Žagar. – 1. natis. – Nova Gorica : samozal. K. Vidmar, 2020 (Nova Gorica : Copigraf Faganelj). – [27] str. : ilustr. ; 22 cm

100 izv.

ISBN 978-961-95139-0-3 : 19,00 EUR

821.163.6-93-32
087.5

COBISS.SI-ID 32676867

464

VIDMAR, Karmen, 1964-
    Živali pribežnice / Karmen Vidmar ; ilustrirala Simona Žagar. – 1. natis. – Nova Gorica : samozal., 2020 (Nova Gorica : Copigraf Faganelj). – [22] str. : ilustr. ; 22 cm

50 izv.

ISBN 978-961-290-891-1 : 16,00 EUR

821.163.6-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 13256707

465

VIRK, Jani
    Jaka in Vane, zgodba iz osemdesetih / Jani Virk. – Ljubljana : Beletrina, 2021. – 305 str. ; 22 cm. – (Knjižna zbirka Beletrina)

Nasl. na ov.: Jaka in Vane. – Ilustr. na spojnih listih. – 1.000 izv. – O avtorju na zadnjem zavihku ščitnega ov.

ISBN 978-961-284-731-9 : 27,00 EUR

821.163.6-311.2

COBISS.SI-ID 43200003

466

VIRK, Tomo
    Literatura in etika / Tomo Virk. – Ljubljana : Literarno-umetniško društvo Literatura, 2021 (Begunje : Cicero). – 226 str. ; 21 cm. – (Zbirka Novi pristopi ; 80)

400 izv. – Citirana dela: str. 221-224. – Summary

ISBN 978-961-7017-79-3 : 25 EUR

82.0:17
821.0

COBISS.SI-ID 53885443

467

VIRK, Tomo
    Pod Prešernovo glavo : slovenska literatura in družbene spremembe : nacionalna država, demokratizacija in tranzicijska navzkrižja / Tomo Virk. – 1. izd., 1. natis. – Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2021 (Ljubljana : Birografika Bori). – 222 str. ; 25 cm. – (Acta comparativistica Slovenica, ISSN 2335-3376 ; 4)

Dostopno tudi na: https://e-knjige.ff.uni-lj.si. – 300 izv. – Bibliografija: str. 199-209. – Summary. – Kazalo. – Financer: ARRS, Programi, P6-0239, SI, Literarnoprimerjalne in literarnoteoretske raziskave. – Financer: ARRS, Projekti, J6-8259, SI, Slovenska literatura in družbene spremembe

ISBN 978-961-06-0405-1 : 19,90 EUR
doi: 10.4312/9789610604075

821.163.6.09:316.42(497.4)

COBISS.SI-ID 41378307

468

VNUK, Ciril, 1942-
    Slovar severovzhodnega ormoškega govora s kratkim opisom / Ciril Vnuk. – Popravljena izd. – Miklavž pri Ormožu : Kulturno-turistično društvo, 2021 (Šmarješke Toplice : Stella). – 194 str. ; 22 cm

Tiskano po naročilu. – Slovarju na pot / Bernard Rajh: str. 3-4. – Bibliografija: str. 191

ISBN 978-961-07-0442-3 : 39 EUR

811.163.6’282(497.417)(038)

COBISS.SI-ID 55457283

469

VOGELNIK, Eka
    Od lutke do lutke : priročnik o izvoru, pedagoški rabi in ustvarjanju lutk / Eka Vogelnik ; [ilustracije, akvareli Eka Vogelnik ; fotografije iz osebnega arhiva, razen na str. 124 Ksenija Mikor ter na str. 57 (iz lutkovne predstave Skrivnost Striborovega gozda) Iztok Čebašek]. – Ljubljana : Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, 2020 ([Izlake] : Grafex). – 312 str. : ilustr. ; 20 x 21 cm. – (Zbirka Priročniki / Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti)

200 izv. – “Priročnik prinaša praktične nasvete, kako lahko vsak tudi brez lutkovne delavnice izdela različne lutke.” –> zadnja str. ov. – Bibliografija: str. 310-311

ISBN 978-961-7010-66-4

792.97(035)
792.077-053.5/.6(035)

COBISS.SI-ID 30408963

470

VOJNOVIĆ, Goran
    Đorđić se vrača / Goran Vojnović. – Ljubljana : Beletrina, 2021. – 327 str. ; 22 cm. – (Knjižna zbirka Beletrina)

3.000 izv.

ISBN 978-961-284-727-2 : 27,00 EUR

821.163.6-311.2

COBISS.SI-ID 55433731

471

VOLKER, Renato
    Biblija greha : Stara zaveza : sarajevski dnevnik / Renato Volker Rene. – 1. izd. – Ljubljana : Ara, 2021 ([Brežice] : Primus). – 480 str. ; 20 cm

Tiskano po naročilu. – Prvi del trilogije Rene, zapisovalec prepovedanih misli, sledijo mu Zagrebški in Beograjski spomini –> ov.

ISBN 978-961-7115-08-6 : 24,90 EUR

821.163.6-312.6

COBISS.SI-ID 62680067

472

    VREDNOTE v prehodu XIII. : Slovenija v mednarodnih in medčasovnih primerjavah : ISSP, ESS, SJM 2017-2020 / Niko Toš, ured. ; [stvarno kazalo Špela Zajšek]. – Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, IDV, CJMMK, 2020 (Begunje : Cicero). – 839 str. : ilustr., tabele ; 23 cm. – (Knjižna zbirka Dokumenti SJM ; 27)

150 izv. – Opombe z bibliografijo na dnu str. – Kazalo

ISBN 978-961-235-946-1 : 30,00 EUR

316.653(497.4)”2017/2020″
316.752(497.4)”2017/2020″

COBISS.SI-ID 47089923

473

VUKOTIČ, Jaka, ilustrator
    Reformatorji v stripu ali kako smo Slovenci dobili prvo res dooooolgo knjigo (in eno krajšo, ki je opisala, kako pišemo) / riše Jaka Vukotič ; piše Boštjan Gorenc, s pomočjo Kozma Ahačiča ; [spremna beseda Kozma Ahačič]. – Bevke : Škrateljc, 2020 ([Bevke] : Bograf). – 76 str. : ilustr. ; 24 cm

Ilustr. na spojnih listih. – 4.000 izv. – Reformatorji, jezik in mi / Kozma Ahačič: str. 53-68. – Kdo je kdo v stripu? / Kozma Ahačič: str. 72-76

ISBN 978-961-94539-9-5 : 15,75 EUR

930.85(497.4)(084.11)

COBISS.SI-ID 29872131

474

WOLF, Maryanne
    Bralec, vrni se domov : beroči možgani v digitalnem svetu / Maryanne Wolf ; prevedel Aleš Učakar. – 1. izd. – Ljubljana : Cankarjeva založba, 2020 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). – 237 str. : ilustr. ; 23 cm. – (Zbirka Bralna znamenja)

Prevod dela: Reader, come home. – Ilustr. na notranji str. ov. – 400 izv. – O avtorici na zadnji str. ov. – Opombe z bibliografijo: str. 191-223. – Kazalo

ISBN 978-961-282-464-8 : 27,99 EUR

028:159.955
612.82:004.738.5

COBISS.SI-ID 32781827

475

    Z lepilom na podplatih : trideset let slovenske države / [urednik Ivan Janez Štuhec]. – Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba ; Ljubljana : Zbor za republiko, Inštitut za analize in dialog, 2020 ([Maribor] : Dravski tisk). – 407 str. : fotogr., sl. avtorjev ; 25 cm

1.000 izv. – Bibliografija pri posameznih prispevkih

ISBN 978-961-278-510-9 (Celjska Mohorjeva družba) : 30,00 EUR

94(497.4)”1990/…”(082)
316.42(497.4)(082)

COBISS.SI-ID 33268739

476

ZABUKOVEC, Urša
    Levo oko, desno oko : kolumne / Urša Zabukovec. – Ljubljana : KUD Logos, 2021 (Begunje : Cicero). – 159 str. ; 20 cm. – (Knjižna zbirka Collectanea ; 11)

300 izv.

ISBN 978-961-7096-77-4 : 17 EUR

821.163.6-92

COBISS.SI-ID 49716483

477

ZADEL, Maja, 1985-
    Transkulturnost v objemu nacionalizma / Maja Zadel. – Koper : Znanstveno-raziskovalno središče, Annales ZRS, 2020 ([Dob] : Grafika 3000). – 288 str. : ilustr. ; 24 cm

300 izv. – O avtorici na sprednjem zavihku ov. – Bibliografija: str. 263-277 in v opombah na dnu str. – Kazalo

ISBN 978-961-7058-40-6 : 18,00 EUR

316.73:323.1

COBISS.SI-ID 304654848

478

ZAJC, Lenart
    Roberts : roman v kratkih zgodbah / Lenart Zajc ; [spremna beseda Simona Rebolj]. – Maribor : Litera, 2021 ([Ljubljana] : Demat). – 137 str. ; 22 cm. – (Knjižna zbirka Litera)

500 izv. – Razburkano morje izgubljenih duš in piratov / Simona Rebolj: str. 127-137

ISBN 978-961-7056-95-2 : 22,00 EUR

821.163.6-3

COBISS.SI-ID 60478723

479

ZAJC, Neža
    Brez slovesa / Neža Zajc ; [spremna beseda Denis Poniž]. – Ljubljana : Slovenska matica, 2021 (Ljubljana : Studio Print). – 158 str. : ilustr. ; 21cm. – (Mozaiki, ISSN 2670-5389 ; 3)

300 izv. – Slovo, zapisano brez besed / Denis Poniž: str. 133-153

ISBN 978-961-213-339-9 : 19,00 EUR

821.163.6-1
821.163.6.09Zajc N.

COBISS.SI-ID 50162179

480

    ZAVAROVALNO pravo / Marko Pavliha … [et al.] ; [stvarno kazalo Milan Gobec]. – 3., spremenjena in dopolnjena izd., 1. natis. – Ljubljana : Lexpera, GV založba, 2021 (Ljubljana : Itagraf). – 456 str. : ilustr. ; 25 cm

300 izv. – Bibliografija: str. 425-444. – Kazalo. – Povzetek ; Summary

ISBN 978-961-247-465-2 : 88,00 EUR

347.764

COBISS.SI-ID 62693123

481

    ZBORNIK fanzinov Literarna krpanka : (2013-2020) : [(zbornik poezije)] / [urednica Tonja Jelen]. – 1. natis. – Maribor : Kulturni center Maribor, zavod za produkcijo in založništvo, 2020. – 203 str. : ilustr. ; 21 cm. – (Frontier. Poezija, ISSN 2630-1970 ; 166)

Drugi dodatek k nasl. naveden v kolofonu. – Tiskano po naročilu. – Spremne besede in mnenja urednikov in urednic Literarne krpanke (2013-2020) / Dušan Hedl … [et al.]: str. 11-30

ISBN 978-961-6781-75-6 : 19,00 EUR

821.163.6-82

COBISS.SI-ID 30818563

482

    ZLATA ribica : slovenska ljudska pravljica / ilustriral Marjan Manček ; priredila Anja Štefan. – 1. ponatis. – Ljubljana : Mladinska knjiga, 2020 ([Maribor] : Florjančič tisk). – [16] str. : ilustr. ; 27 cm. – (Zbirka Ciciban – zakladi otroštva)

ISBN 978-86-11-16985-9 : 17,99 EUR

398.2(497.4)(02.053.2)
087.5

COBISS.SI-ID 304207872

483

ZOREC, Marjeta
    Slovenske šege in navade skozi leto / [napisala Marjeta Zorec]. – 1. izd. – Ljubljana : Mladinska knjiga, 2021 ([Škofja Loka] : Nonparel). – 211 str. : ilustr. ; 23 cm. – (Zbirka Zlata Slovenija)

3.000 izv. – Avtorica navedena v kolofonu. – Ilustr. na spojnih listih. – Bibliografija: str. 209-211

ISBN 978-961-01-6100-4 : 24,99 EUR

39(497.4)

COBISS.SI-ID 49695235

484

ZORMAN, Jože, 1941-
    Vihre mladih : v iskanju lastne poti : mladinski kriminalni roman / Jože Zorman. – Brežice : Primus, 2021 ([Brežice] : Primus). – 444 str. ; 22 cm. – (Zbirka Avtorji)

Tiskano po naročilu. – O avtorju na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-290-089-2 : 32,00 EUR

821.163.6-93-312.4

COBISS.SI-ID 96204033

485

ZUPANC, Nataša
    Oblečena v kente / Nataša Zupanc ; [fotografije osebni arhiv Nataše Zupanc in arhiv Ota Kaca]. – Slovenj Gradec : samozal. N. Zupanc, 2019 (Ravne na Koroškem : Sij ZIP center). – 187 str. : ilustr., fotogr. ; 23 cm

Fotogr. na sprednji notr. str. ov. in zvd. na zadnji notr. str. ov. – 1.000 izv.

ISBN 978-961-290-428-9 : 23,00 EUR

821.163.6-31

COBISS.SI-ID 97179649

486

ŽAGAR, Janja, 1961-
    Bosi. Obuti. Sezuti. : [vodnik po razstavi Slovenskega etnografskega muzeja] / Janja Žagar ; [dodatna besedila Tanja Devetak … [et al.] ; fotografije Blaž Verbič, Janja Žagar, Shutterstock ; prevod Nives Sulič Dular]. – Ljubljana : Slovenski etnografski muzej, 2020 ([Ljubljana] : Januš). – 143 str. : ilustr. ; 28 cm

Dodatek k nasl. v kolofonu in na ov. – 500 izv. – O avtorici: str. 142. – Bibliografija: str. 134-136. – Summary

ISBN 978-961-6388-79-5 : 15,00 EUR

39:685.341(091)(083.824)

COBISS.SI-ID 41269763

487

ŽERDIN, Ali
    [Dva tisoč dvajset]
    MMXX : leto nevarne bližine : kaj je šlo v Sloveniji narobe med epidemijo covida-19 / Ali Žerdin. – 1. natis. – Ljubljana : UMco, 2021. – 304 str. ; 21 cm. – (Zbirka Angažirano)

ISBN 978-961-7050-93-6

308(497.4)”2020″
616.9-036.22(497.4)”2020″

COBISS.SI-ID 53586947

488

ŽERDIN, Antonija
    Najlepši košček sveta [Glasbeni tisk] / [avtorica pesmi in glasbe] Antonija Žerdin ; ilustriral Peter Orban ; [notacija Sandra Hanžič ; notacija in harmonije Tatjana Rozmarič-Poštrak]. – Velika Polana : samozal., 2020 (Lendava : Arma). – 31 str. : ilustr. ; 30 cm

300 izv.

ISMN 979-0-709057-68-9 : 14,50 EUR

784.67(497.4)

COBISS.SI-ID 43408387

489

ŽIBERNA, Marjan
    Dedič / Marjan Žiberna ; [spremna beseda Klemen Lah]. – Maribor : Litera, 2021 ([Ljubljana] : Demat). – 275 str. ; 22 cm. – (Knjižna zbirka Litera)

500 izv. – O dedičih / Klemen Lah: str. 257-275

ISBN 978-961-7135-00-8 : 24,00 EUR

821.163.6-3

COBISS.SI-ID 62473219

490

ŽIBERT, Alfons
    Hrepenenje po sebi / Alfons Žibert ; [spremna besedila Klaudija Redenšek, Damijan Ganc, Marjeta Teraž ; ilustracije Hana Androjna … et al.]. – Ljubljana : Salve ; Boštanj : Župnija, 2020. – 183 str. : ilustr. ; 20 cm

700 izv. – O povezanosti / Klaudija Redenšek: str. 7-8. – Odpreti vrata milosti / Damijan Ganc: str. 9-10. – Paleta življenjskih usod / Marjeta Teraž: str. 174. – O avtorju na prednjem zavihku ov.

ISBN 978-961-289-072-8 (Salve) : 12,00 EUR

27-4(045)
070.432

COBISS.SI-ID 14579971

491

ŽONTAR, Eva, 1991-2018
    Svobodno srce : motivacijska zgodba Eve Žontar, ki je navdihovala s svojo strastjo do življenja / [uredil Damjan Likar]. – 1. izd. – Škofja Loka : Planet, 2021 ([Kranj] : Oman). – 200 str. : ilustr. ; 23 cm

300 izv. – O avtorici na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-95291-0-2 : 25,00 EUr

821.163.6-992

COBISS.SI-ID 52607235

© 2015 Kosovelova knjižica Sežana. Vse pravice pridržane.
Izvedba KREJZI