Seznam gradiva, kupljenega s sredstvi Ministrstva za kulturo v letu 2015

ADAMS, Douglas
Pretežno neškodljiva / Douglas Adams ; [prevedel Alojz Kodre]. – 2.
izd., 1. natis. – Maribor : Založba Pivec, 2015. – 208 str. ; 21 cm. –
(Serija Štoparski vodnik po Galaksiji)

1.500 izv. – Prevod dela: Mostly harmless

ISBN 978-961-6897-92-1

821.111-312.9
S od 82-312.9 ADAMS, D. Pretežno
COBISS.SI-ID 81603585 1

ADAMS, Douglas
Zbogom in hvala za vse ribe / Douglas Adams ; [prevedel Alojz Kodre]. –
2. izd., 1. natis. – Maribor : Pivec, 2015 ([Ljubljana] : Belin grafika). –
169 str. ; 21 cm. – (Serija Štoparski vodnik po Galaksiji)

Prevod dela: So long, and thanks for all the fish. – 1.500 izv. – Štoparski
vodnik po četrti knjigi trilogije / Alojzij Kodre: str. 164-169

ISBN 978-961-6897-91-4

821.111-312.9
S od 82-312.9 ADAMS, D. Zbogom in
COBISS.SI-ID 80983809 2

ADRIAO, Vitor Manuel, 1959-
Secret Lisbon / [Vitor Manuel Adriao] ; [photos Paulo Andrade, Rupert
Eden ; maps Franz Huber ; English translation Kimberly Bess]. – 1st ed. –
Versailles : Jonglez, 2010. – 255 str. : ilustr., zvd. ; 19 cm

Avtor naveden na ov. in na str. 3. – Potiskane notr. str. ov. – Kazali

ISBN 978-2-9158-0768-4
a) Lizbona – Portugalska – Turistični vodniki

913(469Lizbona)(036)
S od 914/919 ADRIAO, V.M. Secret Lisbon
COBISS.SI-ID 1107032414 3

AHAČIČ, Kozma
Jezični možje : zgodba o slovenskem jeziku / Kozma Ahačič ; [ilustriral]
Jaka Vukotič. – 1. izd. – Ljubljana : Rokus Klett, 2015. – [48] str. :
ilustr. ; 21 cm

ISBN 978-961-271-690-5
a) Slovenščina – Zgodovina

811.163.6(091)
S mls 81 AHAČIČ, K. Jezični možje
COBISS.SI-ID 277714176 4

AHAČIČ-Pollak, Marija
Tečejo, tečejo nitke / Marija Ahačič Pollak ; [fotografije družinski
arhiv avtorice]. – 1. izd. – Celovec : Mohorjeva, 2015 (v Celovcu :
Mohorjeva družba). – 261 str. : fotogr. ; 24 cm + 1 CD

700 izv.
– – Tam kjer murke cveto — [Zvočni posnetek] / Marija Ahačič-Pollak. – 1
CD : stereo ; 12 cm

ISBN 978-3-7086-0851-8
a) Ahačič (rodbina) – Spomini b) Tržič (Slovenija) – Krajepis – Spomini

821.163.6-94
929.52 Ahačič
908(497.4 Tržič)(092)
S cd 78 AHAČIČ, P.M. Tam
kjer S od 821.163.6-94 AHAČIČ, P.M.
Tečejo
COBISS.SI-ID 278724352 5

ALADIN in njegova čudežna svetilka / [prevedla Stanka Rendla ;
ilustriral Jindra Čapek]. – 1. izd. – Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015. –
153 str. : ilustr. ; 27 cm

Prevedeno po: Tausend und eine Nacht. – 2.200 izv.

ISBN 978-961-01-3602-6

087.5
S ml C ALADIN in
COBISS.SI-ID 277661696 6

ALEKSANDRINKE / [avtorji besedil] Mirela Nanut … [et al.] ; [zbrala,
uredila Darja Skrt ; fotografije arhiv Goriškega muzeja]. – Nova Gorica :
Goriški muzej Kromberk, 2014 ([Šempeter pri Gorici] : A-media). – 96 str. :
ilustr. ; 30 cm. – (Berila / Goriški muzej ; zv. 11)

Ilustr. na zadnji notr. str. ov. – 500 izv. – Bibliografija pri dveh
prispevkih. – Iz vsebine: Slovenske izseljenke v Egiptu : analiza stanja
povratnic : diplomska naloga / Mirela Nanut. Prispevki k poznavanju
gospodarskih razmer na Goriškem v 19. in v začetku 20. stoletja / Branko
Marušič

ISBN 978-961-6201-50-6
a) Slovenske izseljenke – Egipt b) Aleksandrinke c) Goriška – Ekonomska
zgodovina – 19.st.-1914 d) Slovenke e) ženske f) emigracija g) zgodovinski
pregledi

314.151.3-054.72-055.2(620=163.6)(091)
338(450.367+497.473)”18/1914″
K od 316
ALEKSANDRINKE S od 316
ALEKSANDRINKE
COBISS.SI-ID 276872448 7

ALGARRA, Alejandro
Naša ribica / Alejandro Algarrra [!] ; [ilustracije] Rosa M. Curto ;
[prevod Sabina Tamše]. – 1. izd., 1. natis. – Ljubljana : DZS, 2014
([Maribor] : Dravski tisk). – 35 str. : ilustr. ; 24 cm. – (Skrbim za
svojega ljubljenčka)

Prevod dela: Let’s take care of our new fish; izv. stv. nasl.: Cuidemos a
nuestro nuevo pez. – 1.200 izv.

ISBN 978-961-02-0663-7
a) Akvarijske ribe – Knjige za otroke b) zlata ribica

636.98(02.053.2)
S mls 59 ALGARRA, A. Naša ribica
COBISS.SI-ID 274726144 8

ALI Baba in štirideset razbojnikov / [prevedla Stanka Rendla ;
ilustriral Jindra Čapek]. – 1. izd. – Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015. –
55 str. : ilustr. ; 27 cm

2.200 izv.

ISBN 978-961-01-3601-9

087.5
S ml C ALI BABA in
COBISS.SI-ID 277662208 9

ALLENDE, Isabel, 1942-
Ripper / Isabel Allende ; [prevedlaTina Malič]. – 1. izd. – Ljubljana :
Mladinska knjiga, 2015 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). – 462 str. ; 21 cm.
– (Zbirka Krimi / Mladinska knjiga)

800 izv. – Prevod dela: Ripper

ISBN 978-961-01-3646-0

821.134.2(83)-312.4
H od 82-312.4 ALLENDE, I.
Ripper S od 82-312.4 ALLENDE, I.
Ripper
COBISS.SI-ID 278007296 10

AMBROSE, Jamie
[Tristo petinšestdeset]
365 aktivnosti na prostem, ki jih moraš preizkusiti! / Jamie Ambrose ;
[prevedel Andrej Gogala]. – 1. izd. – Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015
(natisnjeno na Slovaškem). – [192] str. : ilustr. ; 22 cm

Prevod dela: 365 outdoor activities you have to try!. – 2.200 izv. – Kazalo

ISBN 978-961-01-3521-0
a) Otroške igre – Priročniki b) Ročne spretnosti – Priročniki c) družabne
igre d) ustvarjalnost e) knjige za otroke

379.84(035)(02.053.2)
379.826(035)(02.053.2)
D mls 37 AMBROSE, J. 365
aktivnosti S mls 37 AMBROSE, J. 365
aktivnosti
COBISS.SI-ID 277462528 11

AMON Prodnik, Jernej
Protislovja komuniciranja : h kritiki poblagovljenja v politični
ekonomiji komuniciranja / Jernej Amon Prodnik. – Ljubljana : Fakulteta za
družbene vede, Založba FDV, 2014 ([Ljubljana] : Littera Picta). – VIII, 290
str. : ilustr. ; 23 cm. – (Knjižna zbirka Javnost)

300 izv. – Predgovor / Slavko Splichal: str. 13-14. – Bibliografija: str.
255-278. – Kazalo

ISBN 978-961-235-718-4
a) Komuniciranje b) Kapitalizem c) politična ekonomija d) komunikologija

316.77:330.1
S od 316 AMON, P.J. Protislovja
COBISS.SI-ID 277552384 12

ANČNIK, Tone
Prisluhnimo telesu : sestav dihalnih in energetskih vaj / [avtor,
ilustriral Tone Ančnik ; fotografija Aleksander Lilik]. – Ljubljana : Dojo
Ančnik & co., 2011 ([Trbovlje] : S-print). – 61 str. : ilustr. ; 23 cm

Avtor naveden na ov. in v kolofonu. – 400 izv. – O avtorju: str. 59. –
Bibliografija: str. 61

ISBN 978-961-90470-4-0
a) Dihalne vaje – Priročniki b) Telesna aktivnost – Energijski tokovi –
Priročniki

796.035(035)
S od 796 ANČNIK, T. Prisluhnimo
COBISS.SI-ID 256662528 13

ANČNIK, Tone
Uvod v taj či čuan : jin, jang in vse vmes / [avtor, ilustrator] Tone
Ančnik ; [pisec predgovora Žiga Tršar]. – Ljubljana : Dojo Ančnik & co.,
2014 ([Brezovica pri Ljubljani] : Simpro). – 79 str. : ilustr. ; 23 cm

200 izv. – Predgovor / Žiga Tršar: str. 9-12. – O avtorju: str. 78. –
Bibliografija: str. 79

ISBN 978-961-90470-5-7
a) Tai či – Priročniki

796.85(035)
S od 796 ANČNIK, T. Uvod v taj či
COBISS.SI-ID 273154048 14

ANIMAL playground [Zvočni posnetek] : [Playful tracks from around the
world]. – [U.S.A.] : Putumayo world music, cop. 2007. – 1 CD (36 min, 17
sek) : stereo, AAD ; 12 cm. – (Putumayo kids)

Različni izvajalci. – Vsebina: Animal cracker ; No more monkeys ; Nella
vecchia fattoria ; Aves ; The littlest birds ; The three bears ; Cantiga do
sapo ; L’otorhinocéros ; Don’t ever step on a snake ; Eagles ; If a
dinosaur was my friend ; Mbube

264-2
a) otroške pesmi – 2001-2010 – CD-plošče

784.66(086.76)
S cd 78 ANIMAL
COBISS.SI-ID 14635836 15

ANKERST, Franc
Kres resnic : soneti / Franc Ankerst ; [spremna beseda Matjaž Kmecl]. –
Žirovnica : Medium, 2014 (Žirovnica : Medium). – 116 str. ; 18 cm

300 izv. – Zapis o Ankerstovih sonetih – Kres resnic / Matjaž Kmecl: str.
3-6

ISBN 978-961-6895-10-1

821.163.6-193.3
S od 821.163.6-1 ANKERST, F. Kres resnic
COBISS.SI-ID 276865280 16

ARHIVI – zakladnice spomina / [napisali Zdenka Bonin … [et al.] ;
uredil Andrej Nared ; prevodi povzetkov Manca Gašperšič, Mojca Horvat,
Daniela Milotti Bertoni]. – Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije :
Zgodovinski arhiv : Nadškofijski arhiv ; Koper : Pokrajinski arhiv :
Škofijski arhiv ; Maribor : Pokrajinski arhiv ; Nadškofijski arhiv ; v Novi
Gorici : Pokrajinski arhiv ; Celje : Zgodovinski arhiv ; na Ptuju :
Zgodovinski arhiv, 2014 ([Ljubljana] : Januš). – 534 str. : ilustr. ; 31 cm

1.200 izv. – Summary: Archives – treasuries of memory ; Zusammenfassung:
Archive – die Schatzkammern des Gedächtnisses ; Riassunto: Gli archivi –
scrigni della memoria. – Bibliografija: str. 514-525

ISBN 978-961-6638-23-4 (Arhiv Republike Slovenije)
a) Arhivsko gradivo – Slovenija b) arhivi c) urbarji d) matične knjige e)
zemljevidi f) fotografije g) razglednice h) filmsko arhivsko gradivo

930.253(497.4)
340.1
S od 930 ARHIVI
COBISS.SI-ID 275805952 17

ARMSTRONG, Louis, 1901-1971
Louis Armstrong [Zvočni posnetek]. – Manchester : Global Journey, cop.
2012. – 1 CD (60 min) : stereo ; 12 cm. – (Legends : original recordings)

Vsebina: Blueberry Hill ; Baby it’s cold outside ; La vie en rose ; Dream a
little dream ; Gone fishin’ ; Jeepers greepers ; You can’t lose a broken
heart ; Ain’t misbehavin’ ; Frim fram sauce ; Hear me talkin’ to ya ; I’m
in the mood for love ; You rascal you ; On the sunny side of the sreet ;
Rockin chair ; When the saints go marching in ; Save it pretty mama ;
Alexander’s ragtime band

GJ7703
a) Jazz – Združene države Amerike – CD-plošče

785.161(73)(086.76)
S cd 78 ARMSTRONG, L. Louis Armstrong
COBISS.SI-ID 16850741 18

ASCOLI, Marta
Auschwitz je tudi tvoj / Marta Ascoli ; [iz italijanščine prevedla Magda
Jevnikar]. – Trst : Mladika, 2014. – 139 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Auschwitz e di tutti

ISBN 978-88-7342-196-2
a) Koncentracijska taborišča – Auschwitz – Trst – Rižarna – Bergen Belsen –
Spomini

940.547.2(438Oświęcim)
343.819.5(438Oświęcim)
H od 94(100)”1939/1945″ ASCOLI, M. Auschwitz je
tudi S od 94(100)”1939/1945″ ASCOLI, M. Auschwitz je
tudi
COBISS.SI-ID 6501100 19

ASTLEY, Neville
[Pujsa Pepa]. Juretov dirkalnik / [Neville Astley in Mark Baker ;
prevedla Sabina Tamše]. – [1. izd., 1. natis]. – [Ljubljana] : DZS, [2015]
([tiskano na Kitajskem]). – [17] str. : ilustr. ; 18 cm

Prevod dela: Peppa Pig. George’s racing car. – Nasl. in avtorja navedeni v
kolofonu. – 1.500 izv.

ISBN 978-961-02-0692-7

087.5
S ml C kartonke ASTLEY, N. Juretov
COBISS.SI-ID 275926272 20

AVBERŠEK, Kaja
Zverinice iz Rezije v stripu. Leteča lesica / [strip] Kaja Avberšek. –
Ljubljana : Forum, 2014 (Žirovnica : Medium). – [32] str. : ilustr. ; 16
cm. – (Zbirka Minimundus ; 12) (Posebna izdaja revije Stripburger)

700 izv.

ISBN 978-961-6553-67-4
a) Slovenske ljudske pravljice – Rezija – Stripi

398.2(450.365=163.6)(084.11)
H ml L AVBERŠEK, K. Leteča
lesica S ml L AVBERŠEK, K. Leteča
lesica
COBISS.SI-ID 276178688 21

AVSENAK, Vanja
Angleško besedotvorje na maturi / Vanja Avsenak. – Ljubljana : Sanje,
2004 (Hren). – 144 str. ; 30 cm

ISBN 961-6387-34-0
a) Angleščina – Besedotvorje – Matura

811.111’373.611:371.274/.276:373.5
S od 811.111 AVSENAK, V. Angleško
COBISS.SI-ID 128550912 22

AVSENAK, Vanja
A part of you : poetry collection = Delec tebe : zbirka pesmi / Vanja
Avsenak. – Ljubljana : Jutro, 2015 (natisnjeno v Sloveniji). – 67 str. ; 21
cm

Pesmi v slov. ali angl. – 150 izv.

ISBN 978-961-6746-85-4

821.163.6-1
S od 821.163.6-1 AVSENAK, V. Delec
COBISS.SI-ID 277954304 23

BABIČ, Saša, 1979-
Beseda ni konj : estetska struktura slovenskih folklornih obrazcev /
Saša Babič ; [prevod [povzetka] Manca Berkopec]. – 1. izd., 1. natis. –
Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2015 ([Ljubljana] : Collegium
Graphicum). – 155 str. ; 25 cm. – (Ethnologica – Dissertationes / Inštitut
za slovensko narodopisje ZRC SAZU, ISSN 2232-3090 ; 6)

300 izv. – Bibliografija: str. 145-155. – Povzetek v angl.: Beseda ni konj
(Word is not a horse) / It doesn’t hurt to ask: aesthetic structure of
Slovenian short folklore forms

ISBN 978-961-254-766-0
a) Slovensko ljudsko slovstvo b) Folkloristika – Slovenija c) slovstvena
folklora d) kratki folklorni obrazci e) literary folklore f) short folklore
forms g) Slovenia

398(497.4)
S od 39 BABIČ, S. Beseda ni konj
COBISS.SI-ID 278195712 24

BAKHITA : od sužnosti do svetosti / [zbral in uredil, prevod prvih dveh
poglavij (Dnevnik) Miha Trpin], vsebuje Dnevnik svete Jožefine Bakhite. –
Ljubljana : Salve, 2015. – 307 str. ; 21 cm

ISBN 978-961-211-778-8
a) Josefina Bakhita, svetnica (1869-1947) b) svetnice c) biografije

27-36:929sv. Bakhita
929sv. Bakhita
S od 2 BAKHITA
COBISS.SI-ID 277592576 25

BAN, Tatjana
Koncert / [po motivu Tomo Kočar, uglasbena pravljica Koncert] napisala
in ilustrirala Tatjana Ban. – Domžale : Tamaj, 2015 ([Medvode] : Hiša
tiska). – [17] str. : ilustr. ; 27 cm

300 izv.

ISBN 978-961-93782-0-5
a) petje b) pripoved v verzih c) v otroškem leposlovju

821.163.6-93-1
087.5
S ml C BAN, T. Koncert
COBISS.SI-ID 277039616 26

BAN, Tatjana
V knjižnici [Slikovno gradivo] : knjižnična pravila / ilustracija in
oblikovanje Tatjana Ban. – [Domžale] : Tamaj, [2015]. – 1 plakat : barve ;
98 x 68 cm

Na plakatu 15 pravil obnašanja v knjižnici z ilustracijami. – Informacija o
letu izida pri OŠ Milojke Štrukelj Nova Gorica. – Pri prenovi plakata
sodelovali učenci OŠ Milojke Štrukelj Nova Gorica s knjižničarko Božo Peršič
a) Bonton – Knjižnice – Otroci – Plakati b) pravila obnašanja c) avtorski
plakati

766:395-053.2:027
S
COBISS.SI-ID 19325746 27

BANDELJ, David
Obrazi slovenske literature / David Bandelj. – Koper : Univerzitetna
založba Annales, 2014. – 157 str. ; 24 str.

300 izv. – Predstavitev avtorja na zavihku ov. spredaj. – Bibliografija:
str. 147-153. – Kazalo

ISBN 978-961-6862-79-0
a) Slovenska književnost – Literarne študije

821.163.6.09
S od 82.09 BANDELJ, D. Obrazi
COBISS.SI-ID 277352704 28

BARICCO, Alessandro
Trikrat ob zori / Alessandro Baricco ; [prevedel Janko Petrovec]. – 1.
izd. – Ljubljana : Cankarjeva založba, 2015 ([Nova Gorica] : Grafika Soča).
– 100 str. ; 21 cm

Prevod dela: Tre volte all’alba. – 500 izv.

ISBN 978-961-282-094-7

821.131.1-311.2
K od 821.131.1-311.2 BARICCO, A. Trikrat ob
zori S od 821.131.1-311.2 BARICCO, A. Trikrat ob
zori
COBISS.SI-ID 277961216 29

BARNES, Julian
Zgodovina sveta v desetih poglavjih in pol / Julian Barnes ; [prevedla
Valerija Cokan]. – 1. izd. – Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015 ([Nova
Gorica] : Grafika Soča). – 395 str. ; 21 cm. – (Zbirka Roman / Mladinska
knjiga)

Prevod dela: A history of the world in 10 1/2 chapters. – 800 izv.

ISBN 978-961-01-3073-4

821.111-311.2
K od 821.111-311.2 BARNES, J. Zgodovina
sveta S od 821.111-311.2 BARNES, J. Zgodovina
sveta
COBISS.SI-ID 278571264 30

BASTABLE, Jonathan
Kako narediti skoraj vse : 1000 navodil za uporabno spretnost in
gospodinjsko opravilo / [avtorji Jonathan Bastable, Ruth Binney, Rose
Shepherd ; prevedel Vital Sever]. – 1. izd. – Ljubljana : Mladinska knjiga,
2014 (natisnjeno na Kitajskem). – 384 str. : ilustr. ; 27 cm

Prevod dela: How to do just about anything

ISBN 978-961-01-3005-5
a) Gospodinjstvo

64(031)
030=163.6
H od 643 BASTABLE, J. Kako
narediti K od 643 BASTABLE, J.
Kako narediti S od 643 BASTABLE, J.
Kako narediti
COBISS.SI-ID 270818560 31

BATIČ, Romana
Ognjišče ljubezni / Romana Batič. – Celje : Celjska Mohorjeva družba :
Društvo Mohorjeva družba, 2015. – 175 str. ; 21 cm

ISBN 978-961-278-182-8

821.163.6-32
D od 821.163.6-32 BATIČ, R. Ognjišče
ljubezni S od 821.163.6-32 BATIČ, R. Ognjišče
ljubezni
COBISS.SI-ID 277867776 32

BATISTIČ-Zorec, Marcela
Teorije v razvojni psihologiji / Marcela Batistič Zorec. – 3. izd. –
Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2014. – 108 str. ; 23 cm

1.000 izv. – Bibliografija: str.105-107

ISBN 978-961-253-164-5
a) Razvojna psihologija – Teorija b) psihologija c) otroška psihologija d)
otroci e) kognitivni razvoj

159.922.7.01
S od 159.9 BATISTIČ, Z.M. Teorije v
COBISS.SI-ID 276655104 33

BAVCON, Jože
Belo cvetoče različice v slovenski flori = White-flowered varieties in
Slovenian flora / Jože Bavcon ; [ilustracije Tina Zaponšek ; foto Jože
Bavcon … [et al.] ; prevod Helena Smolej & Grens-tim]. – Ljubljana :
Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, 2014
([Ljubljana] : Pleško). – 349 str. : ilustr. ; 24 cm

Vzpor. slov. besedilo in prevod v angl. – 300 izv. – Bibliografija: str.
327-343. – Kazalo

ISBN 978-961-6822-23-7
a) Semenke – Albinizem – Slovenija

582.4/.9(497.4)
581.46.018.634
S od 58 BAVCON, J. Belo cvetoče
COBISS.SI-ID 276868352 34

BAVCON, Jože
Navadni mali zvončki (Galanthus nivalis L.) v Sloveniji = Common
snowdrop (Galanthus nivalis L.) in Slovenia / [[besedilo in] foto] Jože
Bavcon ; [prevod Grens-Tim]. – Ljubljana : Botanični vrt, Oddelek za
biologijo, Biotehniška fakulteta, 2014 ([Ljubljana] : Pleško). – 308 str. :
fotogr. ; 24 cm

Vzpor. slov. besedilo in prevod v angl. – 300 izv. – Bibliografija: str.
286-297. – Kazalo. – Izvleček ; Abstract

ISBN 978-961-6822-24-4
a) Navadni mali zvonček – Slovenija b) Navadni mali zvonček – Morfologija
c) rastlinska morfologija d) raznolikost e) albumi

582.584(497.4)
582.584:581.4
S od 58 BAVCON, J. Navadni mali
COBISS.SI-ID 276989440 35

BEATON, M. C.
Agatha Raisin in izprijen veterinar / M. C. Beaton ; [prevod Martina
Žalig]. – Dolič : Giks ed, 2015. – 202 str. ; 21 cm. – (Zbirka Nero)

Prevod dela: Agatha Raisin and the vicious vet. – 500 izv.

ISBN 978-961-93691-2-8 (trda vezava)
ISBN 978-961-93691-3-5 (broš.)

821.111-312.4
D od 82-312.4 BEATON M. C. Agatha
Raisin S od 82-312.4 BEATON M. C. Agatha
Raisin
COBISS.SI-ID 277544704 36

BECKLAKE, Sue
Poišči 50 stvari v vesolju : [kako prepoznaš 50 nebesnih teles] / Sue
Becklake ; [prevedla Maja Šukarov]. – 1. izd. – Ljubljana : Mladinska
knjiga, 2015 (natisnjeno na Kitajskem). – 56 str. : ilustr. ; 27 cm

Prevod dela: Spot 50 space. – Dodatek k nasl. naveden na ov. – 2.500 izv.

ISBN 978-961-01-3505-0
a) Vesolje – Priročniki

524(035)
S mls 52 BECKLAKE, S. Poišči 50
COBISS.SI-ID 276083456 37

BEGAN, Vlado
Cerkev proti človekovim pravicam in demokraciji : katoliška cerkev
nasprotuje demokraciji, ločitvi države in cerkve, svobodi vesti in
izražanja, nedotakljivosti življenja — / Vladko Began. – 1. izd., 1.
natis. – Šmarje pri Jelšah : samozal., 2015

ISBN 978-961-283-255-1
a) Ecclesia catholica – Polemike

272(049.2)
S od 2 BEGAN, V. Cerkev proti
COBISS.SI-ID 278288384 38

BELAMARIĆ, Joško
Split / [tekst Joško Belamarić ; fotografije Zoran Alajbeg … et al.].
– Zagreb : Turistička naklada, 2012. – [96] str. : ilustr. ; 17 cm. –
(Biblioteka Male turističke monogafije ; br. 4)

Avtor in fotografi navedeni na vzpor. nasl. str.

ISBN 978-953-215-585-3
a) Hrvaška b) Split c) domoznanstvo d) turistični vodniki

908(497.5Split)(036)
S od 914/919 BELAMARIĆ, J. Split
COBISS.SI-ID 54801762 39

BELLO, Joan
Zdravljenje raka z marihuano / Joan Bello ; [prevod Jernej Zoran]. – 1.
izd. – Ljubljana : Ara, 2015 ([Bled] : Belin grafika). – 215 str. ; 18 cm

Prevod dela: How marijuana cures cancer. – 1.000 izv.

ISBN 978-961-6861-34-2
a) medicina b) marihuana c) rak d) zdravljenje e) cannabis sativa f) kanabis

616-006-085:663.992
H od 615.8 BELLO, J.
Zdravljenje S od 615.8 BELLO, J.
Zdravljenje
COBISS.SI-ID 278037248 40

BÉNECH, Clément
Slovensko poletje : roman / Clément Bénech ; prevedla Jana Pavlič. –
Ljubljana : Beletrina, 2015. – 88 str. ; 18 cm. – (Knjižna zbirka Žepna
Beletrina)

Prevod dela: L’été slovene. – 2.000 izv.

ISBN 978-961-284-051-8

821.133.1-311.2
H od 821.133.1-311.2 BÉNECH, C. Slovensko
poletje S od 821.133.1-311.2 BÉNECH, C. Slovensko
poletje
COBISS.SI-ID 277842688 41

BENEDICTUS XVI, papež
Duh liturgije : uvod / Joseph Ratzinger – papež Benedikt XVI. ; [prevod
Anton Štrukelj]. – Maribor : Ognjišče, Slomškova založba, 2014 (Grosuplje :
Grafis trade). – 201 str. ; 22 cm

Prevod dela: Der Geist der Liturgie. – 1.400 izv. – Bibliografija:
str.191-198

ISBN 978-961-265-133-6
a) Liturgija

27-528
S od 2 BENEDICTUS Duh liturgije
COBISS.SI-ID 276434944 42

BENNETT, Elizabeth
Veliki in mali / Elizabeth Bennett ; [ilustrirala Jane Chapman ;
prevedla Petra Cerar]. – 1. izd. – Tržič : Učila International, 2015. –
[28] str. ; 29 cm

Prevod dela: Big and small

ISBN 978-961-00-2345-6

821.111(73)-93-32
087.5
D ml C BENNETT, E. Veliki in
mali K ml C BENNETT, E. Veliki
in mali S ml C BENNETT, E. Veliki in
mali
COBISS.SI-ID 275323136 43

BENOTTI, Roberto
I love Frančišek : papež v 145 karikaturah / Roberto Benotti ; [prevod
Kristina Škibin]. – 1. natis. – Ljubljana : Salve, 2014. – 166 str. :
ilustr. ; 21 cm. – (Zbirka Mladinska knjižnica / Salve ; 45)

Prevod dela: I love Francesco. – 500 izv. – Spremna beseda / Valerio Bocci:
str. 7-8

ISBN 978-961-211-774-0
a) Franciscus, papež (1936-) – Delovanje – Karikature b) papeži

741.5:929Frančišek, papež
S od 741.5 BENOTTI, R. I love
COBISS.SI-ID 276666624 44

BERNARD, Emerik
Odzivi : razprava / Emerik Bernard. – Koper : Hyperion, 2015. – 61 str.
; 19 cm

400 izv.

ISBN 978-961-6938-15-0
a) Teorija umetnosti b) Likovna umetnost

7.01
S od 7 BERNARD, E. Odzivi
COBISS.SI-ID 277403392 45

BERNSTEIN, Albert J.
Čustveni vampirji : kako se zaščititi pred ljudmi, ki vas povsem
izpijejo / Albert Bernstein ; [prevedla Irena Pan]. – Ljubljana : Chiara,
2014. – 256 str. : ilustr. ; 23 cm

Prevod dela: Emotional vampires. – 1.000 izv.

ISBN 978-961-93646-1-1
a) Čustva – Medosebni odnosi b) čustvene zlorabe c) psihična energija

159.942
H od 159.9 BERNSTEIN, A. J. Čustveni
vampirji K od 159.9 BERNSTEIN, A. J.
Čustveni vampirji S od 159.9 BERNSTEIN, A. J.
Čustveni vampirji
COBISS.SI-ID 273097728 46

BERTONCELJ, Blaž, 1973-
Zdrava in vitalna hrbtenica [Videoposnetek] / z Blažem Bertoncljem. –
[Ljubljana : Devi, 2013]. – 1 video DVD (ca 85 min) : barve, zvok ; 12 cm.
– (DVD serija Modrost zavestnega telesa ; 1)

Besedilo v slov., sinhronizacija v angl. in franc.

ISBN 978-961-91959-8-7
a) Hrbtenica – Vaje – Video DVD-ji b) sproščanje c) DVD

615.851:616.711-009.7(086.82)
S dvd 61 BERTONCELJ, B. Zdrava in
COBISS.SI-ID 265309184 47

BERTRAM, Rüdiger
Detektiv Gregor in zelo zapleten primer / Rüdiger Bertram ; ilustracije
Heribert Schulmeyer ; [prevedla Maja Brodschneider Kotnik]. – Maribor :
Hiša knjig, Založba KMŠ, 2014. – 43 str. : ilustr. ; 22 cm. – (Knjigoljub)

Prevod dela: Detektiv Paule und ein verflixt verzwickter Fall. – 2. bralna
stopnja–> ovoj spredaj. – 500 izv.

ISBN 978-961-6958-22-6

821.112.2-93-32
K ml C BERTRAM, R. Detektiv
Gregor S ml C BERTRAM, R. Detektiv
Gregor
COBISS.SI-ID 79884801 48

BIANCO, Furio
Krvavi pust 1511 : kmečki upori in plemiške fajde v Furlaniji med 15. in
16. stoletjem / Furio Bianco ; slovensko izdajo uredil Aleksander Panjek ;
[prevod Lea Širok]. – Koper : Univerza na Primorskem,
Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales :
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, 2011 ([Grosuplje] : Grafis trade).
– 202 str. : ilustr., zvd. ; 24 cm

Prevod dela: La crudel zobia grassa. – Predgovor / Aleksander Panjek: str.
7-15. – O avtorju na sprednjem zavihku ov. – Bibliografija avtorja: str.
125-127. – Slov. besedilo in priloga v it. – 300 izv. – Bibliografija: str.
111-123. – Kazalo. – Vsebuje tudi: Historia della crudel zobia grassa et
altri nefarii excessi et horrende calamita intervenute in la citta di Udine
et patria del Friuli del 1511 / Gregorio Amaseo

ISBN 978-961-6862-19-6 (Znanstveno-raziskovalno središče)
a) Kmečki upori – Furlanija-Julijska krajina – 16.st. b) Furlanija-Julijska
krajina – Zgodovina – 16.st.

94(450.36)”15″
323.269.6(450.36)”15″
D od 94(4) BIANCO, F. Krvavi pust
1511 S od 94(4) BIANCO, F. Krvavi pust
1511
COBISS.SI-ID 260974592 49

BIBLOS [Elektronski vir] : spletna eKnjižnica in eKnjigarna. – Spletni
servis . – Ljubljana : Študentska založba, 2013-

Način dostopa (URL): http://www.biblos.si/. – Se sproti spreminja in
dopolnjuje. – Nasl. v oznaki HTML: Biblos. – Dodatek k nasl. z nasl.
zaslona. – Nasl. na nasl. zaslonu: Biblos lib. – Opis vira z dne 29. 11.
2013

004.5

COBISS.SI-ID 9620766 50

BIGNARDI, Daria
Popolna akustika / Daria Bignardi ; prevedla Anita Jadrič. – 1. izd. –
Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). – 231
str. ; 21 cm. – (Zbirka Roman / Mladinska knjiga)

Prevod dela: L’acustica perfetta. – 900 izv.

ISBN 978-961-01-3094-9

821.131.1-311.2
D od 821.131.1-311.2 BIGNARDI, D.
Popolna S od 821.131.1-311.2 BIGNARDI, D.
Popolna
COBISS.SI-ID 277229824 51

BILASH, Maryna
Slovensko-hrvaško-rusko-angleški ilustrirani slovar =
Slovensko-hrvatsko-rusko-engleski ilustrirani riječnik =
Slovensko-horvatsko-russko-anglijskij illjustrirovannyj slovar =
Slovenian-Croatian-Russian-English illustrated dictionary / avtorica Maryna
Bilash ; ilustratorka Ruslana Dolia ; [prevajalci Marija Sotnikova Štravs,
Vladimir Milovanović, Mateja Prevodnik-Mayland]. – Ljubljana : Linguarus,
2014. – 175 str. : ilustr. ; 27 cm

2.000 izv.

ISBN 978-961-93313-5-4
a) Slikovni slovarji – Slovenščina – Hrvaščina – Ruščina – Angleščina –
Knjige za otroke

811.163.6’374=163.42=161.1=111(02.053.2)
S mls 81 BILASH, M. Slovensko
COBISS.SI-ID 274849024 52

BINET, Laurent
HHhH / Laurent Binet ; [iz francoščine prevedla Vesna Velkovrh
Bukilica]. – 1. izd. – Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015. – 414 str. ; 21
cm. – (Zbirka Roman / Mladinska knjiga)

Prevod dela: HHhH. – 700 izv.

ISBN 978-961-01-3074-1

821.133.1-311.6
S od 82-311.6 BINET, L. HHhH
COBISS.SI-ID 276247296 53

BIOTEHNIŠKA fakulteta (Ljubljana). Oddelek za biologijo. Botanični vrt
[Dvesto]
200 let Botaničnega vrta v Ljubljani = 200 years of Botanic gardens in
Ljubljana = 200 ans du Jardin botanique de Ljubljana = I 200 anni dell’Orto
botanico di Lubiana = 200 Jahre des Botanischen Gartens in Ljubljana /
[foto Jože Bavcon … [et al.] ; prevod Helena Smolej … [et al.] ;
urednik Jože Bavcon]. – Ljubljana : Botanični vrt, Oddelek za biologijo,
Biotehniška fakulteta, 2010 ([Ljubljana] : Pleško). – 256 str., [2] f. zvd.
: ilustr. ; 21 cm

Besedilo v slov. ter prevod v angl., franc., it. in nem. – 1.000 izv. – Na
vrhu nasl. str.: Hortus botanicus Universitatis Labacensis, Slovenia =
Botanični vrt Univerze v Ljubljani. – Bibliografija: str. 250-256. –
Izvleček v slov., angl., franc., it. in nem.

ISBN 978-961-6822-02-2
a) Biotehniška fakulteta (Ljubljana). Oddelek za biologijo. Botanični vrt –
Zgodovina b) Rastline – 1812 – Seznami c) botanični vrtovi d) Ljubljana e)
zgodovinski pregledi

58:069.029(497.4Ljubljana)(091)
582(497.4Ljubljana)(083.81)
S od 58 BIOTEHNIŠKA 200 let
COBISS.SI-ID 251058688 54

BITI vzgojitelj : izziv za prihodnost / Michele De Beni (uredil) ;
[prevedla Špela Pahor]. – 1. izd. – Ljubljana : Novi svet, 2015. – 173 str.
; 21 cm + 1 DVD

500 izv. – Prevod dela: Essere educatori. – Kazalo

ISBN 978-961-6878-45-6
a) Lubich, Chiara (1920-2008) – Pedagogika – Zborniki b) Vzgoja – Zborniki

37.01:929Lubich C.(082)
S od 37 BITI vzgojitelj
COBISS.SI-ID 278326528 55

BIZJAK, Bojan, 1959-
Ujeto sonce / Bojan Bizjak. – Maribor : Ved, 2015. – 288 str. ; 21 cm

ISBN 978-961-6973-11-3

821.163.6-31
D od 821.163.6-311.2 BIZJAK, B. Ujeto
sonce H od 821.163.6-311.2 BIZJAK, B.
Ujeto sonce S od 821.163.6-311.2 BIZJAK, B.
Ujeto sonce
COBISS.SI-ID 279296768 56

BLAŽIČ, Milena
Skriti pomeni pravljic : od svilne do jantarne poti / Milena Mileva
Blažić. – 1. izd., 1. natis. – V Ljubljani : Pedagoška fakulteta, 2014
(Ljubljana : Formatisk). – 372 str. : ilustr. ; 24 cm

300 izv. – Bibliografija: str. 357-364. – Kazalo

ISBN 978-961-253-112-6
a) Pravljica – Literarna teorija b) Pravljice – Študije

82.0-34
D od 82.09 BLAŽIČ, M. Skriti
pomeni S od 82.09 BLAŽIČ, M. Skriti
pomeni
COBISS.SI-ID 268900352 57

BLOCH, Marc, 1886-1944
Nenavadni poraz : pričevanje iz leta 1940 / Marc Bloch ; [prevedla
Jasmina Žgank ; spremna beseda Georges Altman]. – 1. natis. – Ljubljana :
Sophia, 2014 (Ljubljana : Matformat). – 154 str. ; 22 cm. – (Zbirka
Previharimo viharje ; knj. 6)

Prevod dela: L’etrange defaite. – 400 izv. – Spremna beseda / Georges
Altman: str. 145-154. – O avtorju na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-6768-82-5
a) Svetovna vojna 1939-1945 – Francija b) Francija – Zgodovina – 1939-1940

94(44)”1939/1940″
S od 94(100)”1939/1945″ BLOCH, M. Nenavadni
COBISS.SI-ID 277227776 58

BOGATAJ, Janez, 1947-
Potice iz Slovenije : 40 receptov za najboljše sladke in slane potice,
za vsakdanjike in praznike, za vse letne čase — / [besedilo [in] vse
risbe] Janez Bogataj ; [fotografije potic in delovnih postopkov Tomo
Jeseničnik ; slikovni viri in arhivske fotografije iz zasebnih zbirk Janeza
Bogataja, Zmaga Tančiča in Rocky Mountain Potica]. – 2. izd. – Ljubljana :
Rokus Klett, 2014 ([Ljubljana] : Schwarz print). – 127 str. : ilustr. ; 23
cm

1.500 izv.

ISBN 978-961-271-609-7
a) Kulinarična dediščina – Slovenija b) Potica – Zgodovina c) Kuharski
recepti – Potica d) narodne jedi e) kulturna zgodovina f) prehrambena
kultura g) umetniški motivi h) albumi

641.56(497.4)
641.55:664.68(083.12)
392.8:641.85(497.4)(091)
S od 641.5 BOGATAJ, J. Potice iz
COBISS.SI-ID 276043520 59

BOHINC, Janez, 19.6.1942-
Športno strelstvo / avtorja Janez Bohinc, Janez Vodičar ; [fotografije
Stanko Štuhec]. – Ljubljana : Fakulteta za šport, 2014 ([Ljubljana] :
Collegium Graphicum). – 399 str. : ilustr. ; 24 cm

400 izv. – Janez Bohinc-“Boh”, mož z velikim srcem / Uroš Velepec: str.
[5-6]. – Recenzija knjige “Športno strelstvo” avtorjev Janeza Bohinca in
Janeza Vodičarja / Frane Erčulj: str. [7-8]. – Recenzija: Športno
strelstvo, avtorjev Janeza Bohinca in Janeza Vodičarja / Milan Čoh: str.
[9]. – Bibliografija: str. 386-389

ISBN 978-961-6843-53-9
a) Strelstvo b) športno strelstvo c) tehnika d) vadba e) učenje f) trening
g) balistika h) metodika i) tekmovanje j) prehrana k) spanje l) počitek m)
spolnost n) psihologija o) psihične značilnosti

799.3.015
S od 796 BOHINC, J. Športno
COBISS.SI-ID 276765184 60

BOLE, David
Spreminjanje prometne rabe zemljišč v Sloveniji / [avtor, kartograf,
fotograf] David Bole ; [prevod izvlečka Mamblin]. – Ljubljana : Založba
ZRC, 2015 ([Ljubljana] : Collegium Graphicum). – 74 str. : ilustr., zvd. ;
21 cm. – (Georitem, ISSN 1855-1963 ; 25)

250 izv. – O avtorju: str.7. – Bibliografija: str. 67-72. – Izvleček ;
Abstract

ISBN 978-961-254-769-1
a) Promet – Geografija – Slovenija b) geografija prometa c) raba tal d)
prometna raba tal e) prometna infrastruktura f) obmestja g) transport
geography h) land use i) transportation land use j) transportation
infrastructure k) suburbs

911.3:656(497.4)
S od 913(497.4) BOLE, D. Spreminjanje
COBISS.SI-ID 278019072 61

BOLOURI, Joanna
Sexznam / Joanna Bolouri ; [prevod Lidija Kreft]. – Ig : Kiroja, 2015. –
443 str. ; 22 cm

Prevod dela: The list

ISBN 978-961-93655-6-4 (trda vezava)

821.111-311.2
S od 821.111-311.2 BOLOURI, J. Sexznam
COBISS.SI-ID 277532672 62

BOSCO, Teresio
Dominik Savio / Teresio Bosco ; [popravljeno besedilo uredil Janez
Potočnik]. – 1. natis. – Ljubljana : Salve, 2015. – 144 str. ; 20 cm. –
(Zbirka Mladinska knjižnica / Salve ; 47)

1.000 izv. – Prevod dela: San Domenico Savio

ISBN 978-961-211-785-6
a) Savio, Dominico, svetnik (1842-1857) – Biografije b) svetniki c)
biografije

27-36:929sv. Dominik Savio
S od 2 BOSCO, T. Dominik Savio
COBISS.SI-ID 278210048 63

BOSMANS, Phil, 1922-2012
Ljubezen dan za dnem dela čudeže / Phil Bosmans ; [prevedla Monika
Walter ; fotografije Alenka Bratuša, Ciril Tovšak in arhiv Slomškove
založbe]. – Maribor : Ognjišče, Slomškova založba, 2015 (Grosuplje : Grafis
trade). – 92 str. : fotogr. ; 22 cm

Prevod dela: Liebe wirkt täglich Wunder. – 600 izv.

ISBN 978-961-265-134-3
a) Ljubezen – Premišljevanja

27-423.79
177.6
27-29
S od 2 BOSMANS, P. Ljubezen dan
COBISS.SI-ID 277219840 64

BOURNE, Joanna
Vohunova dama / Joanna Bourne ; prevod Urška Strnad. – 1. izd. – Maribor
: Hiša knjig, Založba KMŠ, 2015. – 590 str. ; 22 cm. – (Vohuni ; knj. 1)

Prevod dela: The spymaster’s lady. – 250 izv.

ISBN 978-961-6958-33-2
a) Ameriška književnost – Romani

821.111(73)-311.2
K od 821.111(73)-311.2 BOURNE, J.
Vohunova S od 821.111(73)-311.2 BOURNE, J.
Vohunova
COBISS.SI-ID 81197057 65

BOWEN, James, 1979-
Bobov svet / James Bowen ; [prevedel Srđan Milovanović]. – 1. izd., 1.
natis. – Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015 ([Nova Gorica] : Grafika Soča).
– 206 str. ; 21 cm

Prevod dela: The world according to Bob. – 1.000 izv.

ISBN 978-961-01-3657-6
a) Bowen, James (1979-) – Spomini b) Poulični glasbeniki – London – Spomini

821.111-94
H od 821.111-311.2 BOWEN, J. Bobov
svet S od 821.111-311.2 BOWEN, J. Bobov
svet
COBISS.SI-ID 278089728 66

BOŽIČ Križaj, Urška
Mini joga in masaža : preprosti jogijski položaji in masažni prijemi za
srečne in zdrave dojenčke / Urška Božič Križaj, Mojca Kurent ; [fotografija
Mateja Jordović Potočnik ; drugo slikovno gradivo Shutterstock]. – 1. izd.
– Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015. – 191 str. : ilustr. ; 22 cm

2.000 izv. – Kazalo

ISBN 978-961-01-3325-4
a) Joga – Dojenčki – Priročniki b) Dojenčki – Masaža – Priročniki

615.851.8-053.3(035)
615.82-053.3(035)
S od 615.8 BOŽIČ, K.U. Mini joga in
COBISS.SI-ID 278076160 67

BRANDT, Ingrid von
Žuželke in metulji : opazovanje in prepoznavanje najpogostejših vrst /
Ingrid von Brandt ; [prevedla Petra Piber]. – 1. izd. – Ljubljana :
Mladinska knjiga, 2015 (natisnjeno v Nemčiji). – 256 str. : ilustr. ; 19
cm. – (Zbirka Narava na dlani)

Prevod dela: Insekten & Schmetterlinge. – 2.000 izv. – Kazalo

ISBN 978-961-01-3595-1
a) Žuželke – Priročniki

595.7(035)
S od 59 BRANDT, I. Žuželke in
COBISS.SI-ID 276706816 68

BRATOŽ, Rajko
Med Italijo in Ilirikom : slovenski prostor in njegovo sosedstvo v pozni
antiki / Rajko Bratož ; [prevod povzetka Saša Mlacović]. – Ljubljana :
Znanstvena založba Filozofske fakultete : Zveza zgodovinskih društev
Slovenije : Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2014 (Ljubljana :
Littera picta). – 685 str. : ilustr. ; 24 cm. – (Zbirka Zgodovinskega
časopisa, ISSN 1408-3531 ; 46) (Dela / Slovenska akademija znanosti in
umetnosti, Razred za zgodovinske in družbene vede = Opera / Academia
scientarum et artium Slovenica, Classis I: Historia et sociologia ; 39)

O avtorju na zadnji str. ov. – 400 izv. – Bibliografija: str. 583-638. –
Kazali. – Summary: Between Italy and Illyricum : Slovene territory and its
neighbourhood in late Antiquity

ISBN 978-961-6777-16-2 (Zveza zgodovinskih društev Slovenije)
a) Rimski imperij – Zgodovina – 3.-5.st. b) Slovenija – Zgodovina –
3.-7.st. c) zgodovinopisje d) pozna antika e) Vzhodne Alpe f) severni Jadran

94(37)”02/04″
94(497.4)”02/06″
FRASCATI:
6-100
S od 94(497.4) BRATOŽ, R. Med Italijo
COBISS.SI-ID 276299520 69

BRCAR, Roman
Moje življenje brez nje / Roman Brcar. – 1. izd. – Maribor : Poslovna
založba MB, 2014. – 131 str. ; 22 cm

330 izv.

ISBN 978-961-93488-5-7

821.163.6-311.2
S od 821.163.6-311.2 BRCAR, R. Moje življenje
COBISS.SI-ID 80522753 70

BREČKO, Daniela
Recite mobingu ne : preprečevanje psihičnega in čustvenega nasilja /
Danijela Brečko. – 3. dopolnjena izd. – Ljubljana : Planet GV, 2014
(Ljubljana : DTP). – 177 str. : tabele, graf. prikazi ; 17 cm

Uvod v slov. in angl. – 300 izv. – O avtorici: str. 177. – Bibliografija:
str. 145-149

ISBN 978-961-6941-03-7
a) Mobing – Preprečevanje – Priročniki b) delo c) delovno okolje d) delovno
mesto e) medosebni odnosi

343.4(035)
174
658.3:17
S od 34 BREČKO, D. Recite
COBISS.SI-ID 276711424 71

BREZOVŠEK, Marjan
Javna uprava / Marjan Brezovšek, Miro Haček, Simona Kukovič. – 1. natis.
– Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 2014 ([Ljubljana] : Littera
picta). – 444 str. : tabele, graf. prikazi ; 22 cm

300 izv. – O avtorjih: str. 444. – Bibliografija: str. 421-443. – Opombe z
bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-235-713-9
a) Neformalno delo – Javna politka – Slovenija

321.01:331.102.1/.2(497.4)
S od 32 BREZOVŠEK, M. Javna uprava
COBISS.SI-ID 277012992 72

BREZOVŠEK, Marjan
Javno vodenje : sodobni izzivi / Marjan Brezovšek, Simona Kukovič. – 1.
natis. – Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 2014 ([Ljubljana] :
Littera picta). – 241 str. : ilustr. ; 22 cm

Podatek o izd. naveden v CIP-u. – 300 izv. – O avtorjih: str. [242]. –
Bibliografija: str. 221-241

ISBN 978-961-235-712-2
a) Vodenje b) Leadership c) Javni sektor d) Public sector

005:35
S od 005 BREZOVŠEK, M. Javno vodenje
COBISS.SI-ID 277012224 73

BRIERLEY, John
A Pilgrim’s guide to the Camino de Santiago : St. Jean, Roncesvalles,
Santiago : the way of St. James : the ancient pilgrim path also known as
Camino Francés : a practical and mystical manual for the modern day pilgrim
/ John Brierley. – 9th ed. (revised). – Forres : Findhorn Press, cop. 2013.
– 288 str. : ilustr., zvd. ; 21 cm. – (Camino guides. Travel, Spirituality)

Zvd. na notr. str. ov.

ISBN 978-1-84409-589-6
a) Santiago de Compostela – Božje poti – Španija – Turistični vodniki b)
Jakobova pot c) Camino d) Camino de Santiago e) romanja f) pohodništvo g)
pešačenje

913:27-523.44(460Santiago de Compostela)
796.51(460Santiago de Compostela)(036)
27-57(460Santiago de Compostela)
S od 914/919 BRIERLEY, J. A Pilgrim’s
COBISS.SI-ID 1851083 74

BROCKWAY, Connie
Zapeljivi užitki / Connie Brockway ; [prevod Lidija Kreft]. – Ig :
Kiroja, 2015. – 396 str. ; 22 cm. – (Daisy) (Trilogija Varuhi zlate vrtnice
; knj. 2)

Prevod dela: My pleasure. – 350 izv.

ISBN 978-961-93655-8-8 (trda vezava)

821.111(73)-311.2
S od 821.111(73)-311.2 BROCKWAY, C. Zapeljivi
COBISS.SI-ID 278353408 75

BROWN, Sandra, 1948-
Ljubezen v Teksasu : Lucky / Sandra Brown ; [prevod Martina Krkovič]. –
Dolič : Giks ed, 2015. – 288 str. ; 22 cm. – (Zbirka Gdč)

Prevod dela: Texas! Lucky. – 700 izv.

ISBN 978-961-93691-4-2 (trda vezava)
ISBN 978-961-93691-5-9 (broš.)

821.111(73)-311.2
D od 821.111(73)-311.2 BROWN, S. Ljubezen
v S od 821.111(73)-311.2 BROWN, S. Ljubezen v
COBISS.SI-ID 278129920 76

BRUCKNER, Pascal
Pridni sinko / Pascal Bruckner ; prevedel in spremno besedo napisal
Jaroslav Skrušný. – 1. izd. – Ljubljana : Modrijan, 2015 (natisnjeno v
Sloveniji). – 173 str. ; 23 cm. – (Poteze / Modrijan)

Prevod dela: Un bon fils. – 1.000 izv. – Rojstvo romana iz duha očetomora /
Jaroslav Skrušný: str. 167-173

ISBN 978-961-241-882-3

821.133.1-311.2
D od 821.133.1-311.2 BRUCKNER, P. Pridni
sinko S od 821.133.1-311.2 BRUCKNER, P. Pridni
sinko
COBISS.SI-ID 277716224 77

BRUNHOFF, Jean de
Babarjevo potovanje / [tekst in ilustracije] Jean de Brunhoff ;
[prevedla Anja Keber]. – Ljubljana : KUD Sodobnost International, 2015
(tiskano v Sloveniji). – 31 str. : ilustr. ; 31 cm. – (Gugalnica : zbirka
najboljših slikanic)

Prevod dela: Le voyage de Babar

ISBN 978-961-6970-13-6

821.133.1-93-32
087.5
S ml C BRUNHOFF, J. Babarjevo
COBISS.SI-ID 278646528 78

BUCK, Shannon
200 receptov, nasvetov in tehnik za naravno lepoto / Shannon Buck ;
[prevedla Irena Madric]. – 1. izd. – Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015
(natisnjeno na Kitajskem). – 144 str. : ilustr. ; 25 cm

3.000 izv. – Izv. stv. nasl.: 200 tips, techniques, and recipes for natural
beauty. – Kazalo

ISBN 978-961-01-3507-4
a) Kozmetika – Priročniki b) Kozmetični izdelki – Priprava – Priročniki c)
kozmetični recepti d) naravna kozmetika e) sestavine f) naravne učinkovine
g) nega telesa

646.7(035)
665.58(083.12)
K od 646.7 BUCK, S. 200
receptov S od 646.7 BUCK, S. 200
receptov
COBISS.SI-ID 275432704 79

BUČAR, France, 1923-
Prelom, do katerega ni prišlo / France Bučar. – 1. izd., 1. natis. –
Ljubljana : Cankarjeva založba, 2015 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). – 239
str. ; 23 cm. – (Zbirka Čas misli)

1.000 izv. – O avtorju na zavihkih ov. – Bibliografija: str. 231-232. –
Kazalo

ISBN 978-961-282-082-4
a) Politični sistemi – Tranzicija – Slovenija b) Slovenija – Družbene
razmere c) Slovenija – Družbene spremembe

321.7(497.4)
323(497.4)
316.42(497.4)
D od 32 BUČAR, F.
Prelom S od 32 BUČAR, F.
Prelom
COBISS.SI-ID 276784128 80

BUDIČ, Aleksandra
Priročnik za izganjanje zlih duhov / Aleksandra Budič. – Dolenja
Pirošica : v samozal. A. Budič ; Šmarješke Toplice : distribucija Stella,
2015 (Šmarješke Toplice : Stella). – 92 str. : ilustr. ; 18 cm

Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-246-536-0 (Stella, trda vezava)
ISBN 978-961-246-537-7 (Stella, broš.)
a) Eksorcizem – Priročniki b) Zli duh – Krščanski vidik c) demonologija d)
zlo e) črna magija

27-548.5(035)
27-167.62
S od 2 BUDIČ, A. Priročnik
COBISS.SI-ID 278604800 81

BULTEAU, Stéphanie, 1977-
Sladoled / Stéphanie Bulteau ; fotografije Francis Waldman ; [prevedla
Marjeta Novak Kajzer]. – 1. izd. – Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015
(natisnjeno na Kitajskem). – 62 str. : ilustr. ; 20 cm. – (Zbirka Za
sladokusce)

Prevod dela: Ice-cream : nouvelles variations gourmandes. – 3.000 izv. –
Kazalo

ISBN 978-961-01-3509-8
a) Kuharski recepti – Sladice b) Kuharski recepti – Sladoled

641.85:663.674(083.12)
K od 641.5 BULTEAU, S.
Sladoled S od 641.5 BULTEAU, S.
Sladoled
COBISS.SI-ID 275852544 82

BULTEAU, Stéphanie, 1977-
Tortice na palčkah / Stéphanie Bulteau ; fotografije Amélie Roche ;
[prevedla Marjeta Novak Kajzer]. – 1. izd. – Ljubljana : Mladinska knjiga,
2015 (natisnjeno na Kitajskem). – 63 str. : ilustr. ; 20 cm. – (Zbirka Za
sladokusce)

Prevod dela: Cake pops : nouvelles variations gourmandes. – 3.000 izv. –
Kazalo

ISBN 978-961-01-3508-1
a) Kuharski recepti – Sladice

641.85(083.12)
D od 641.5 BULTEAU, S. Tortice
na S od 641.5 BULTEAU, S. Tortice na
COBISS.SI-ID 275848192 83

BUTLER, M. Christina
Prav posebna noč / M. Christina Butler ; [ilustracije Tina Macnaughton ;
prevedla Petra Cerar]. – 1. izd. – Tržič : Učila International, 2014. –
[28] str. : ilustr. ; 29 cm

Prevod dela: One special sleepover

ISBN 978-961-00-2173-5

821.111-93-32
087.5
H ml C BUTLER, M.C. Prav
posebna K ml C BUTLER, M.C.
Prav posebna S ml C BUTLER, M.C.
Prav posebna
COBISS.SI-ID 272870400 84

BYBEE, Catherine
Poročena do ponedeljka / Catherine Bybee ; prevod Katarina Furlan. – 1.
izd. – Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2015. – 446 str. ; 23 cm. –
(Neveste za vsak dan ; knj. 2)

Prevod dela: Married by Monday. – 250 izv.

ISBN 978-961-6958-28-8

821.111(73)-311.2
S od 821.111(73)-311.2 BYBEE, C. Poročena do
COBISS.SI-ID 80976897 85

BYBEE, Catherine
Soproga do srede / Catherine Bybee ; prevod Anja Furlan. – 1. izd. –
Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2015. – 302 str. ; 23 cm. – (Neveste za
vsak dan ; knj. 1)

Prevod dela: Wife by Wednesday. – 250 izv.

ISBN 978-961-6958-27-1

821.111(73)-311.2
S od 821.111(73)-311.2 BYBEE, C. Soproga do
COBISS.SI-ID 80220417 86

CAIN, Susan, 1968-
Tihi : moč introvertnih ljudi v svetu, ki ne zna molčati / Susan Cain ;
[prevedel Aleš Učakar]. – 1. izd. – Ljubljana : Mladinska knjiga, 2014. –
403 str. ; 23 cm. – (Zbirka Esenca)

Prevod dela: Quiet. – 900 izv. – Kazalo. – Bibliografija v opombah: str.
351-389

ISBN 978-961-01-2811-3
a) Značaj

159.923
K od 159.9 CAIN, S.
Tihi S od 159.9 CAIN, S.
Tihi
COBISS.SI-ID 274992384 87

CAMPOY, Ana, 1979-
Čarobna škatla / Ana Campoy ; [prevod Nina Gorše]. – Ljubljana : Grlica,
2015. – 268 str. ; 22 cm. – (Zbirka Alfred in Agatha)

Prevod dela: La caja mágica. – 500 izv.

ISBN 978-961-244-226-2

821.134.2-93-32
K ml P CAMPOY, A. Čarobna
škatla S ml P CAMPOY, A. Čarobna
škatla
COBISS.SI-ID 278128384 88

CAPART, Nathalie
Secret Brussels / Nathalie Capart, Isabelle de Pange and Nicolas van
Beek ; [photography Nicolas van Beek … et al. ; maps Jean-Baptiste Neny ;
English translation Caroline Lawrence]. – 3rd ed. – Versailles : Jonglez
Publishing, 2011. – 335 str. : ilustr., zvd. ; 19 cm

Potiskane notr. str. ov. – Kazali

ISBN 978-2-9158-0796-7
a) Bruselj – Belgija – Turistični vodniki

913(493.21)(036)
S od 914/919 CAPART, N. Secret Brussels
COBISS.SI-ID 1107030622 89

CASSELY, Jean-Pierre
Secret Provence : [walking off the beaten track] / Jean-Pierre Cassely ;
[cartography Michelin ; English translation Thomas Clegg and Caroline
Lawrence]. – Versailles : Jonglez, cop. 2006. – 289 str. : ilustr., zvd. ;
19 cm

Dodatek k nasl. naveden na ov. – Potiskane notr. str. ov. – O avtorju na
sprednjem zavihku ov. – Kazali

ISBN 978-2-9158-0712-7
a) Provansa – Francija – Turistični vodniki

913(449.1/.43)(036)
S od 914/919 CASSELY, J.P. Secret Provence
COBISS.SI-ID 1107357790 90

CAVE, Roderick
Zgodovina knjige skozi knjige : [od prvih zapisov do e-knjige] /
Roderick Cave in Sara Ayad ; [prevod Katarina Jerin]. – 1. natis. –
Ljubljana : UMco, 2014 (tiskano na Kitajskem). – 288 str. : ilustr. ; 27 cm

Prevod dela: The history of the book in 100 books. – Dodatek k nasl.
naveden na ov. in v kolofonu. – Bibliografija: str. 270-278. – Kazalo

ISBN 978-961-6954-10-5
a) Knjige – Zgodovina

066.11(091)
H od 0 CAVE, R.
Zgodovina S od 0 CAVE, R.
Zgodovina
COBISS.SI-ID 275593216 91

CAVE, Simone
Igrajva se! : 100 zamisli za igrice, ki spodbujajo razvoj naših
najmlajših / Simone Cave in Caroline Fertleman ; [prevedla Neža Kralj]. –
1. izd. – Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015 (natisnjeno na Kitajskem). –
208 str. : ilustr. ; 19 cm

Prevod dela: Clever baby. – O avtoricah: str. 207. – 1.800 izv. – Kazalo

ISBN 978-961-01-3526-5
a) Miselne igre – Knjige za otroke

793.7(02.053.2)
087.5
D od 794 CAVE, S. Igrajva
se! S od 794 CAVE, S. Igrajva
se!
COBISS.SI-ID 276099328 92

CAZACU, Matei
Drakula / Matei Cazacu ; [prevedla Špela Žakelj]. – Ljubljana : Kmečki
glas, 2014-2015 (Nova Gorica : Grafika Soča). – 2 zv. : zvd., rodovniki ;
20 cm. – (Zbirka Zgodovinske osebnosti)

Prevod dela: Dracula. – 700 izv.

Vsebina:
Del 1: [Tiran ali velik vladar?]. – 2014. – 207 str. – Podrejeni nasl.
naveden na ov. – Bibliografija: str. 195-197
Del 2: [Od resnične osebosti do legende]. – 2015. – 206 str. – Podrejeni
nasl. naveden na ov. – Bibliografija: str. 194-196

ISBN 978-961-203-436-8 (zv. 1)
ISBN 978-961-203-438-2 (zv. 2)
a) Vlad III, vlaški vojvoda (ok.1431-ok.1476) – Biografije b) Romunija c)
Vlaška d) zgodovina e) srednji vek f) 15.st. g) vladarji

929Vlad III, vlaški vojvoda
S od 929 Vlad CAZACU, M. Drakula
COBISS.SI-ID 276513792 93

CELTIC tides [Zvočni posnetek] : a musical odyssey. – [U.S.A.] :
Putumayo World Music, p 1998. – 1 CD (52 min, 28 sek) : stereo ; 12 cm

Iz vsebine: An Innis aigh (Canada) / The Rankin family with the Chieftains.
An Gabhar bán (Ireland) / Clannad. Feel so near (Scotland) / Dougie
MacLean. The maid on theshore (USA) / Solas

PUTU 141-2
a) ljudska glasba b) Kelti c) zgoščenke

784.4(086.76)
S cd 78 CELTIC tides
COBISS.SI-ID 11153977 94

CENTER za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič (Draga)
Naša pot : naših trideset let / [uredniški odbor Valerija Bužan … [et
al.] ; predgovor Valerija Bužan]. – Ig : CUDV Dolfke Boštjančič, 2014. –
164 str. : ilustr. ; 27 cm

ISBN 978-961-93538-2-0
a) Center Dolfke Boštjančič (Draga pri Igu) – Delovanje – Zborniki b)
Duševno prizadeti – Rehabilitacija – Zborniki c) otroci d) mladostniki e)
odrasli f) vzgoja g) izobraževanje h) zdravstveno varstvo i) nega

376.2/.4(082)
S od 37 CENTER ZA Naša pot
COBISS.SI-ID 275317760 95

CERAR, Irena, 1970-
Kamniške pravljične poti : družinski izletniški vodnik / Irena Cerar ;
[ilustracija Milan Erič, Polona Lovšin ; zemljevidi Lojze Miklavčič]. –
Ljubljana : Sidarta, 2015. – 168 str. : ilustr. ; 25 cm

1.000 izv. – Zvd. na spojnih listih. – Bibliografija: str. 162-164

ISBN 978-961-6027-76-2
a) Kamniške Alpe – Planinski vodniki b) planinstvo c) planinske poti

796.52(234.323.63)(036)
K od 796.5 CERAR, I.
Kamniške S od 796.5 CERAR, I.
Kamniške
COBISS.SI-ID 278292224 96

CESTE na Slovenskem skozi čas / [glavni urednik Gregor Ficko ; izbor in
ureditev fotografij Gregor Ficko, Sonja Eržen ; fotografije ter drugo
arhivsko in strokovno gradivo ACER d. d. Novo mesto … et al.]. –
Ljubljana : DRC, Družba za raziskave v cestni in prometni stroki Slovenije,
2014 (Ljubljana : Januš). – 2 zv. (1135 str.) : fotogr., zvd., graf.
prikazi ; 30 cm

1.000 izv. – Bibliografija: str. 1111-1131

ISBN 978-961-6527-25-5 (zv. 1)
ISBN 978-961-6527-26-2 (zv. 2)
a) Ceste – Gradnja – Zgodovina – Slovenija b) zgodovinski pregledi c)
prometna geografija d) cestni promet e) Slovenija

625.7/.8(497.4)(091)
FRASCATI:
6-100
S od 62 CESTE NA
COBISS.SI-ID 273564416 97

CHIEW, Suzanne
Jazbec in strašni vihar / Suzanne Chiew ; [ilustracije] Caroline Pedler
; [prevedla Branka Fišer]. – 1. izd. – Tržič : Učila International, 2015
(natisnjeno na Kitajskem). – [25] str. : ilustr. ; 29 cm

Prevod dela: Badger and the great storm. – Potiskani spojni listi. – 1.000
izv.

ISBN 978-961-00-2293-0

821.111-93-32
087.5
D ml C CHIEW, S. Jazbec
in K ml C CHIEW, S.
Jazbec in S ml C CHIEW, S.
Jazbec in
COBISS.SI-ID 274717696 98

CHILD, Lauren
Novi mali človeček / Lauren Child ; [prevedla Helena Kraljič]. – Jezero
: Morfem, 2014. – [30] str. : ilustr. ; 29 cm

Prevod dela: The new small person. – 1.000 izv.

ISBN 978-961-6933-44-5
a) Sorojenci – Ljubosumje – V otroškem leposlovju

821.111-93-32
087.5
S ml C CHILD, L. Novi mali
COBISS.SI-ID 274477824 99

CHILD, Lee
Nikoli se ne vrni / Lee Child ; [prevod Janez Lavtižar]. – Izola :
Meander, 2015. – 416 str. ; 22 cm

700 izv.

ISBN 978-961-6951-13-5 (trda vezava)
ISBN 978-961-6951-14-2 (broš.)

821.111(73)-312.4
H od 82-312.4 CHILD, L. Nikoli se
ne S od 82-312.4 CHILD, L. Nikoli se ne
COBISS.SI-ID 277544448 100

CHRISTIE, Agatha, 1890-1976
Skrivnost okrasne zaponke / Agatha Christie ; [prevedla Irena Matović].
– 1. izd. – Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015 ([Nova Gorica] : Grafika
Soča). – 261 str. ; 21 cm. – (Zbirka Krimi / Mladinska knjiga)

Prevod dela: One, two, buckle my shoe. – 900 izv.

ISBN 978-961-01-3643-9

821.111-312.4
D od 82-312.4 CHRISTIE, A.
Skrivnost S od 82-312.4 CHRISTIE, A.
Skrivnost
COBISS.SI-ID 278097664 101

CIGALE, Irena, 1950-
Jaz Borut / napisala Irena Cigale ; ilustracije Gregor Koželj in Borut
Cigale Kršinar. – Idrija : Bogataj, 2012 ([Ljubljana] : Pleško). – 119 str.
: ilustr. ; 22 cm

ISBN 978-961-6035-54-5
a) Predšolski otroci – V otroškem leposlovju

821.163.6-93-32
S ml C CIGALE, I. Jaz Borut
COBISS.SI-ID 263010048 102

CLARE, Cassandra
Kronike podzemlja. [Knj. 6], Mesto nebeškega ognja / Cassandra Clare ;
[prevedla Alenka Perger]. – 1. izd. – Tržič : Učila International, 2015
(natisnjeno v EU). – 597 str. ; 20 cm

Prevod dela: The mortal instruments. City of heavenly fire. – Tisk po
naročilu

ISBN 978-961-00-2568-9 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-2569-6 (broš.)

821.111(73)-93-312.9
D ml M CLARE, C.
Kronike S ml M CLARE, C.
Kronike
COBISS.SI-ID 279075072 103

CONFUCIUS
Misli in izreki / Konfucij ; ilustracije Živa Viviana Doria ; [zbrala in
uredila Živa Viviana Doria]. – 1. izd. – Ljubljana : Atelje Doria, 2015
(natisnjeno v Sloveniji). – 153 str. ; 21 cm

Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-6881-30-2 (broš.)
a) Confucius (551-ok.479 pr.n.št.) b) Življenska modrost – Aforizmi

821-84
1Confucius
S od 82-82 CONFUCIUS Misli in izreki
COBISS.SI-ID 278145792 104

CONTI, Davide, 1977-
Italijanski vojni zločinci : obtožbe, procesi in nekaznovanje po drugi
svetovni vojni / Davide Conti ; intervju z vojaškim tožilcem v Rimu
Antoninom Intelisanom ; [prevod Nevenka Troha]. – 1. natis. – Ljubljana :
Sophia, 2014 (Ljubljana : Matformat). – 462 str. : ilustr. ; 21 cm. –
(Zbirka Naprej!, ISSN 2385-880X)

Prevod dela: Criminali di guerra italiani. – 500 izv. – Kazalo

ISBN 978-961-6768-78-8
a) Vojni zločinci – Italija b) Svetovna vojna 1939-1945 – Vojni zločini –
Balkanski polotok c) sodni procesi

94(497=131.1)”1939/1945″:341.322.5
S od 94(100)”1939/1945″ CONTI, D. Italijanski
COBISS.SI-ID 277394688 105

The CROODS [Videoposnetek] = Krudovi / directed [and] screenplay by
Chris Sanders & Kirk DeMicco ; story by John Cleese, Kirk DeMicco, Chris
Sanders ; music composed and conducted by Alan Silvestri ; produced by
Kristine Belson, Jane Hartwell ; režija slov. sinhronizacije Jernej Kuntner
; prevod in priredba Vesna Žagar. – [Ljubljana : Menart Records], [2015], p
2013. – 1 video DVD (94 min, 34 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12
cm

Sinhronizirano in podnapisi v: angl., grš., hrv., romun. in slov. Dialogi v
originalu v angl. – Posneto 2013. – DVF52646 [na ov.]. – FE LIC 52646 DVD
SV [na DVD-ju]. – Glasovi (v originalu): Nicolas Cage, Emma Stone, Ryan
Reynolds, Catherine Keener, Cloris Leachman, Clark Duke, Chris Sanders itd.
– Glasovi (v slov.): Ajda Smrekar, Štefan Kušar, Aljaž Jovanovič, Andrej
Kušar, Alenka Tetičkovič, Maja Končar itd. – Za otroke od 8. do 14. leta
(mladino in odrasle)
a) Animirani filmi – Video DVD-ji b) risani filmi c) risani filmi za otroke
d) animirani filmi za otroke e) ameriški animirani filmi

791.228(0.053.5)(086.82)
S dvd-ml/animirani filmi 791.43 KRUDOVI
COBISS.SI-ID 1107658078 106

CUNDRIČ, Valentin
Breg : pesmi / Valentin Cundrič. – Maribor : Ved, 2015. – 128 str. ; 21
cm

ISBN 978-961-6973-07-6

821.163.6-1
H od 821.163.6-1 CUNDRIČ, V.
Breg K od 821.163.6-1 CUNDRIČ,
V. Breg S od 821.163.6-1 CUNDRIČ, V.
Breg
COBISS.SI-ID 279150848 107

CUNDRIČ, Valentin
Zlati rez : aforizmi / Valentin Cundrič. – Maribor : Ved, 2015. – 192
str. ; 21 cm

ISBN 978-961-6973-08-3
a) Aforizmi

821.163.6-84
D od 82-82 CUNDRIČ, V. Zlati
rez H od 82-82 CUNDRIČ, V.
Zlati rez S od 82-82 CUNDRIČ, V.
Zlati rez
COBISS.SI-ID 279151104 108

CVETKO-Vah, Karin
Učbenik za proseminar / Karin Cvetko Vah in David Dolžan. – Ljubljana :
DMFA – založništvo, 2014 ([Ljubljana] : Cicero). – 121 str. : ilustr. ; 24
cm. – (Učbeniki in priročniki / Društvo matematikov, fizikov in astronomov
Slovenije [in] DMFA – založništvo)

300 izv. – Bibliografija: str. 121

ISBN 978-961-212-260-7
a) Matematika – Učbeniki za visoke šole b) teorija množic c) teorija števil
d) matematična indukcija e) funkcije f) stožnice g) vektorji h) kompleksna
števila i) polinomi

51(075.8)

97-01
97E60
97F50
97F60
97H60
97I20
S od 51 CVETKO, V.K. Učbenik za
COBISS.SI-ID 275862016 109

CVETLIČNO razkošje : čudovite cvetlične predloge za barvanje. – 1. izd.
– Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015 (natisnjeno na Kitajskem). – [77] str.
: ilustr. ; 23 cm

Prevod dela: Blumenmeer und Gartenzauber. – 2.000 izv.

ISBN 978-961-01-3590-6
a) Risanje – Priročniki b) Cvetlice – Risarske tehnike

741.04(035)
H od 741/744
CVETLIČNO S od 741/744
CVETLIČNO
COBISS.SI-ID 276610560 110

ČAR orienta : očarljive predloge za barvanje s pridihom Vzhoda. – 1.
izd. – Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015 (natisnjeno na Kitajskem). – [77]
str. : ilustr. ; 23 cm

Prevod dela: Orientalischer Zauber. – 2.000 izv.

ISBN 978-961-01-3589-0
a) Risanje – Priročniki b) orient c) likovni motivi

741.04(035)
D od 741/744 ČAR
Orienta H od 741/744
ČAR Orienta S od 741/744
ČAR Orienta
COBISS.SI-ID 276611072 111

ČAS beži, a pušča sledi : 50 let centrov za socialno delo in 15 let
Skupnosti centrov za socialno delo / [gradivo zbrala in uredila Darja
Kuzmanič Korva ; slikovno gradivo Dajana Čok]. – Ljubljana : Skupnost
centrov za socialno delo Slovenije, 2012 (Ljubljana : Abo grafika). – 488
str. : ilustr. ; 25 cm

500 izv.

ISBN 978-961-90682-3-6
a) Socialno delo – Javne službe – Zgodovina – Slovenija – Zborniki b)
socialno varstvo

364:35.076(091)(082)
S od 36 ČAS beži, a pušča
COBISS.SI-ID 264034816 112

ČERNE, Barbara, 1975-
Zdravljenje s kisikom : kako zdravimo najbolj uničujoče bolezni /
Barbara Černe. – 1. izd. – Ljubljana : Ara, 2015. – 208 str. ; 20 cm

ISBN 978-961-6861-32-8
a) Kisik – Zdravilnost b) Oksidativna terapija c) naravno zdravljenje d)
ozon e) vodikov peroksid f) hiperbarični kisik

615.32:546.21
S od 615.8 ČERNE, B. Zdravljenje s
COBISS.SI-ID 277794304 113

ČISTI Smetko / OŠ Borisa Kidriča Kidričevo, PE Vrtec Kidričevo, skupina
Veveričke ; [mentorica Lilijana Rumež ; ilustracije Beti Lonček]. – Bevke :
Smar-team, 2015. – [17] str. : ilustr. ; 25 cm. – (Projekt Z domišljijo na
potep. 2013/2014)

100 izv. – Velike tiskane črke

ISBN 978-961-6953-54-2

821.163.6-93-32
087.5
S ml C ČISTI Smetko
COBISS.SI-ID 277921280 114

ČRV-Sužnik, Mateja
Zločin / priredila Mateja Črv Sužnik ; [avtor izvirnika Mati ga izda]
Jakob Alešovec. – 1. natis. – Hlebce : Zala, 2015. – 144 str. ; 22 cm. –
(Zbirka Rozalke : zalo retrobranje)

450 izv.

ISBN 978-961-6859-75-2

821.163.6-312.4
H od 82-312.4 ČRV, S.M.
Zločin S od 82-312.4 ČRV, S.M.
Zločin
COBISS.SI-ID 277541888 115

ČURIČ, Igor
Spontana gibanja : življenje je evolucija dihanja / Igor Čurič ;
[ilustracije Ida Dobnik]. – Ljubljana : Chiara, 2014. – 104 str. : ilustr.
; 23 cm + 2 lista s papirnato figurico

500 izv.

ISBN 978-961-93646-4-2
a) Gibanje b) psihična energija c) dihanje

796.012.265
S od 796 ČURIČ, I. Spontana
COBISS.SI-ID 276170496 116

ĆETKOVIĆ, Vasilije
Risba / Vasilije Ćetković Vasko ; [pisci spremne besede Marlen Premšak
… [et al.] ; prevod v angleščino Simon Robinson]. – Rogaška Slatina :
samozal. V. Ćetković, 2014. – 359 str. : ilustr. ; 31 cm

ISBN 978-961-283-148-6
a) Ćetković, Vasilije (1938-) – Likovne monografije b) črnogorsko kiparstvo
c) slovensko kiparstvo d) mala plastika

73(497.16):929Ćetković V.
S od 75 ĆETKOVIĆ, V. Risba
COBISS.SI-ID 276076288 117

DABELIĆ, Ivo
Mljet : zeleni otok : zgodovina, kultura, umetnost, naravne lepote,
turizem : [turistična monografija] / besedilo Ivo Dabelić ; prevedla Ivanka
Filipan ; [fotografije Romulić & Stojčić … et al.]. – [Zagreb] :
Turistička naklada, [2014] (Zagreb : Printera grupa). – 72 str. : barvne
fotogr. ; 22 cm. – (Zbirka Turizem in dediščina ; št. 99)

Izv. stv. nasl.: Mljet. – Tretji dodatek k nasl. naveden na ov. – Leto
izida navedeno na dnu str. 72

ISBN 978-953-215-910-3
a) Mljet – Turistični vodniki b) zgodovina c) kultura d) umetnost e)
naravne znamenitosti f) hrvaški otoki g) Hrvaška

913(497.584)(036)
S od 914/919 DABELIĆ, I. Mljet
COBISS.SI-ID 10294814 118

DAHLKE, Rüdiger
Veganstvo za začetnike : v štirih tednih do trdnega in trajnega zdravja
/ Ruediger Dahlke ; v sodelovanju z Dorotheo Neumayr ; [prevedla Neža
Božič]. – 1. izd. – Tržič : Učila International, 2015 (natisnjeno v EU). –
127 str. : ilustr. ; 20 cm. – (Zbirka Zdravo z naravo)

Prevod dela: Vegan für Einsteiger. – 3.000 izv. – O avtoricah na zadnjem
zavihku ov. – Kazali

ISBN 978-961-00-2515-3
a) Veganstvo

613.261
S od 612.39 DAHLKE, R. Veganstvo
COBISS.SI-ID 278286080 119

DANIEL, Csongor
Deklica z zdravilnimi rokami / Csongor Daniel ; [ilustracije Kylie
Daniel in Csongor Daniel ; prevod Borij Levski]. – Ljubljana : Leones, 2015
([Ljubljana] : Present). – 43 str. : ilustr. ; 28 cm

Prevod dela: The girl with the healing hands. – 300 izv. – O avtorju: str.
[46]

ISBN 978-961-281-761-9
a) Bioenergija – V otroškem leposlovju

821.111(73)-93-32
S ml C DANIEL, C. Deklica z
COBISS.SI-ID 278424576 120

DE Cecco, Matej
Šnofijeva druščina : škratovi štumfi, rjasti robot in šmentani šofer /
[narisal] Matej de Cecco ; [napisal] Boštjan Gorenc. – 1. izd. – Ljubljana
: Mladinska knjiga, 2015 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). – 79 str. :
ilustr. ; 27 cm. – (Zbirka Šnofijeva druščina)

Leto izida v CIP-u 2014. – Ilustr. na spojnih listih. – 1.500 izv.

ISBN 978-961-01-3593-7

084.11
S ml 76 DE CECCO, M. Šnofijeva
COBISS.SI-ID 276715008 121

DE la Bedoyere, Camilla
Poišči 50 dreves : [kako prepoznaš 50 vrst] / Camilla de la Bedoyere ;
[prevedla Maja Šukarov]. – 1. izd. – Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015
(natisnjeno na Kitajskem). – 56 str. : ilustr. ; 27 cm

Prevod dela: Spot 50 trees. – Dodatek k nasl. naveden na ov. – 2.500 izv.

ISBN 978-961-01-3502-9
a) Drevesa – Knjige za otroke

582.091(02.053.2)
S mls 58 DELA BEDOYERE, C. Poišči 50
COBISS.SI-ID 276082432 122

DE Saint-Maur, Eric Tomas
Ockhamova britev ali Zamolčana slovenska zgodovina vse odkar človeštvo
pomni do danes / Eric Tomas de Saint-Maur ; v sodelovanju z naslednjimi
pisci Jakob Lorber … [et al.]. – 1. izd. – Ljubljana : Amalietti &
Amalietti, 2013. – 222 str. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 978-961-6934-12-1
a) Slovenci – Zgodovina b) Slovenija – Zgodovina c) Slovani d)
pokristjanjevanje e) mitologija

94(497.4)
H od 94(497.4) DE SAINT, M.
Ockhamova S od 94(497.4) DE SAINT, M.
Ockhamova
COBISS.SI-ID 268806400 123

DEBELJAK, Aleš, 1961-
Kako postati človek / Aleš Debeljak ; [likovna oprema Tanja Radež]. – 1.
izd. – Ljubljana : Cankarjeva založba, 2014 ([Maribor] : Ma-tisk). – 111
str. : ilustr. ; 24 cm. – (Zbirka Poezija)

400 izv.

ISBN 978-961-282-092-3

821.163.6-32
H od 821.163.6-32 DEBELJAK, A. Kako
postati S od 821.163.6-32 DEBELJAK, A. Kako
postati
COBISS.SI-ID 277598464 124

DEBELJAK, Mateja, 1990-
Moja zgodba je lahko tudi tvoja / Mateja Debeljak. – Ljubljana : Salve,
2014. – 119 str. ; 16 cm

600 izv.

ISBN 978-961-211-755-9

821.163.6-84
S od 82-82 DEBELJAK, M. Moja zgodba
COBISS.SI-ID 274516480 125

DEBERGÉ, Pierre
Ljubezen in spolnost v Svetem pismu : k virom spolne identitete / Pierre
Debergé ; [prevedel Niki Neubauer]. – Celje : Celjska Mohorjeva družba :
Društvo Mohorjeva družba ; Ljubljana : Novi svet, 2015 ([Maribor] : Dravski
tisk). – 135 str. ; 22 cm

Prevod dela: L’amour et la sexualité dans la Bible. – 700 izv. – Opombe z
bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-278-167-5 (Celjska Mohorjeva družba)
a) Biblia – Interpretacija b) Spolnost – Svetopisemska teologija

27-23:613.88
176:27-23
S od 2 DEBERGÉ, P. Ljubezen in
COBISS.SI-ID 276452864 126

DEITCH, Kim
Bulvar razbitih sanj / Kim Deitch in Simon Deitch ; [prevod iz
angleščine Bojan Albahari]. – Ljubljana : Forum, 2015 (Žirovnica : Medium).
– 162 str. : ilustr. ; 25 cm. – (Zbirka Ambasada Strip ; 16) (Posebna
izdaja revije Stripburger)

Prevod dela: The boulevard of broken dreams. – Ov. nasl. – Ilustr. na notr.
str. ov. – 400 izv. – O avtorju na sprednjem zavihku ov.

ISBN 978-961-6553-70-4

084.11
H od 76 DEITCH, K. Bulvar
razbitih S od 76 DEITCH, K. Bulvar
razbitih
COBISS.SI-ID 278689024 127

DEKLEVA, Milan
Benetke, zadnjič / Milan Dekleva. – Ljubljana : Cankarjeva založba, 2014
([Nova Gorica] : Grafika Soča). – 185 str. ; 21 cm

400 izv.

ISBN 978-961-282-050-3

821.163.6-311.2
H PB 821.163.6-311.2 DEKLEVA, M.
Benetke S PB 821.163.6-311.2 DEKLEVA, M.
Benetke
COBISS.SI-ID 274471424 128

DELAKORDA Kawashima, Tinka, 1977-
Religioznost in potrošništvo v sodobni japonski družbi / [besedilo,
fotografije] Tinka Delakorda Kawashima. – 1. izd. – Ljubljana : Založba
ZRC, 2015 (Begunje : Cicero). – 287 str. : ilustr. ; 23 cm. – (Prostor,
kraj, čas, ISSN 2335-4208 ; 5)

Dostopno tudi na:
http://iaps.zrc-sazu.si/sites/default/files/pkc5_delakorda_kawashima.pdf. –
250 izv. – Bibliografija: str. 241-259. – Opombe z bibliografijo na dnu
str. – Povzetek. – Kazalo

ISBN 978-961-254-761-5
a) Religije – Japonska b) Potrošniška družba – Japonska c) sociologija
religije d) potrošništvo

316.728(520):225
225:316.728(520)
366:316.728(520)
H od 316 DELAKORDA, K.T.
Religioznost S od 316 DELAKORDA, K.T.
Religioznost
COBISS.SI-ID 277940992 129

DERIB
Yakari pri bobrih / [besedilo in ilustracije] Derib in Job ; [prevod
Špela Žakelj]. – Ljubljana : Alica, 2014. – 45 str. : ilustr. ; 22 cm

Prevod dela: Yakari chez les castors. – 2.000 izv.

ISBN 978-961-6959-16-2 (trda vezava)
ISBN 978-961-6959-17-9 (broš.)

084.11(02.053.2)
S ml 76 DERIB Yakari pri bobrih
COBISS.SI-ID 275783680 130

DERRIDA, Jacques
Arhivska mrzlica : freudovska impresija / Jacques Derrida ; [prevedla
Katja Kraigher]. – 1. izd. – Ljubljana : Slovenska kinoteka, 2014. –
(Zbirka Kinotečni zvezki. Nova serija ; št. 11)

Prevod dela: Mal d’archive. – Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-6417-90-7
a) Filmska teorija b) filmi c) interpretacija

791.32
S od 791.43 DERRIDA, J. Arhivska mrzlica
COBISS.SI-ID 277235712 131

DESTOVNIK, Karel, 1922-1944
Zbrane pesmi / Kajuh ; [uredil in spremno besedo ter opombe napisal
Vlado Vrbič]. – Velenje : Knjižnica, 2015. – 179 str. ; 20 cm

2.000 izv.

ISBN 978-961-93695-3-1

821.163.6-1
S od 821.163.6-1 DESTOVNIK, K. Zbrane pesmi
COBISS.SI-ID 279057408 132

DEŽMAN, Jože
Ni bilo lahko, a smo obstali in stojimo : titoizem, poraz nasilja / Jože
Dežman. – 1. izd. – Celovec : Mohorjeva, 2015 (v Celovcu : Mohorjeva). –
466 str. : ilustr. ; 25 cm. – (Gorenjski kraji in ljudje ; št. 37)

700 izv. – Bibliografija: str. 451-466

ISBN 978-3-7086-0848-8
a) Totalitarizem – Slovenija b) Slovenija – Zgodovina – 1945- –
Posvetovanja c) Slovenija – Politično nasilje – 1945- d) 20.st.

323(497.4)”1945/…”
94(497.4)”1945/…”
S od 32 DEŽMAN, J. Ni bilo lahko
COBISS.SI-ID 278726656 133

DIPLOMATSKO pravo : izbrane konvencije / glavni urednik Iztok Simoniti ;
[souredniki Milan Brglez … et al.]. – Ljubljana : Fakulteta za družbene
vede, Založba FDV : Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije,
2014. – XVI, 724 str. ; 24 cm. – (Zbirka Mednarodno pravo / Fakulteta za
družbene vede)

300 izv. – Besedilo konvencij in dokumentov v angl. in vzporeden prevod v
slov. – Bibliografija: str. 57-59

ISBN 978-961-235-715-3 (Založba FDV)
a) mednarodne konvencije

341.7(497.4)(035)
S od 34 DIPLOMATSKO pravo
COBISS.SI-ID 277034496 134

DOCHERTY, Helen
Abrakazebra / napisala Helen Docherty ; ilustriral Thomas Docherty ;
[prevedla in prepesnila Bina Štampe Žmavc]. – Jezero : Morfem, 2015
(natisnjeno v Maleziji). – [32] str. : ilustr. ; 29 cm

Prevod dela: Abracazebra. – Potiskani spojni listi. – 1.000 izv.

ISBN 978-961-6933-31-5

821.111-93-1
087.5
S ml C DOCHERTY, H. Abrakazebra
COBISS.SI-ID 275257856 135

DOCHERTY, Helen
Knjigotap / napisala Helen Docherty ; ilustriral Thomas Docherty ;
[prevedla in prepesnila Bina Štampe Žmavc]. – Jezero : Morfem, 2014. – [31]
str. : ilustr. ; 29 cm

Prevod dela: The snatchabook. – Prevajalka navedena v kolofonu in CIP-u. –
1.000 izv.

ISBN 978-961-6933-25-4
a) branje b) knjige c) tatovi d) tatvina e) pripoved v verzih f) živali v
domišljiji g) v mladinskem leposlovju

821.111-93-34
087.5
K ml C DOCHERTY, H.
Knjigotap S ml C DOCHERTY, H.
Knjigotap
COBISS.SI-ID 272706816 136

DODIČ, Damjana
Tia noče pospraviti sobe : zgodba za otroke in praktičen vodnik za
starše / Damjana Dodič ; ilustracije Polonca Leban Grmek. – 1. izd. –
Ljubljana : Corason, 2015. – 43 str. : ilustr. ; 22 cm. – (Srčkove knjige :
za pomoč otrokom in staršem)

500 izv.

ISBN 978-961-93808-0-2
a) Otroška psihologija – Priročniki b) Otroci in odrasli – Odnosi –
Priročniki c) Neposlušnost – V otroškem leposlovju

159.922.7(035)
821.163.6-93-32
S mls 159.9 DODIČ, D. Tia noče
COBISS.SI-ID 278188544 137

DOLENC, Iva
Darila iz domače kuhinje / Iva Dolenc in Karmen Gostinčar ; [fotografije
Cveto Sonc]. – Ljubljana : Kmečki glas, 2011. – 191 str. : ilustr. ; 21 cm

Spiralna vezava. – 6.000 izv.

ISBN 978-961-203-386-6
a) Darila b) Kuharski recepti

641.5
641.55(083.12)
H od 641.5 DOLENC, I. Darila
iz S od 641.5 DOLENC, I. Darila iz
COBISS.SI-ID 257543424 138

DOLINAR, Adriana
Resnice in zmote o holesterolu / Adriana Dolinar, Sanja Lončar ;
[fotografije Fotolia ; ilustracije Jan Č. Dolinar]. – Ljubljana : Jasno in
glasno, 2015 ([Ljubljana] : Pleško). – 301 str. : ilustr. ; 22 cm. –
(Skupaj za zdravje človeka in narave)

2.000 izv.

ISBN 978-961-93452-7-6
a) Holesterol – Fiziologija – Priročniki b) Holesterol – Zdravje –
Priročniki c) Maščobe – Prehrana – Priročniki d) Hiperholesterolemija –
Priročniki e) zdrava prehrana

612.397(035)
613.288(035)
616.153.922(035)
K od 61 DOLINAR, A. Resnice
in S od 61 DOLINAR, A. Resnice in
COBISS.SI-ID 278300160 139

DOLINAR, Branko
Kukavičevke v Sloveniji / Branko Dolinar ; [fotografije Amadej Trnkoczy
… [et al.] ; ilustracije Jošt Stergaršek]. – 1. izd., 1. natis. –
Podsmreka : Pipinova knjiga, 2015. – 183 str. : ilustr. ; 20 cm

600 izv. – Kazalo

ISBN 978-961-93760-1-0
a) Kukavičevke – Slovenija

582.581(497.4)
S od 58 DOLINAR, B. Kukavičevke
COBISS.SI-ID 277892864 140

DOLPHIN tale 2 [Videoposnetek] : inspired by true events — = Delfinova
zgodba 2 : po resničnih dogodkih — / written and directed by Charles
Martin Smith ; based on characters created by Karen Janszen and Noam Dromi
; director of photography Daryn Okada ; music by Rachel Portman ; produced
by Broderick Johnson, Richard Ingber … [et al.]. – [Ljubljana : Menart
Records], 2014. – 1 video DVD (102 min, 49 sek) : barve, zvok (Dolby
Digital 5.1) ; 12 cm

Nasl. na hrbt. str. ov.: Zgodba o delfinu 2: resnična zgodba. – Podnapisi
v: angl., bolgar., est., hrv., latv., lit., polj., rus., slov. in ukraj.
Sinhronizacija v: angl., polj. in rus. Dialogi (v orig.) v angl. – Posneto
2014. – Dvoslojni format. – DVDWB0784 [na ov.]. – 7000061880 / SP-12-DIM1 /
DVD9 / Z26/29 Y33486 26 12 [na DVD-ju]. – Igrajo: Harry Connick, Jr.,
Ashley Judd, Nathan Gamble, Kris Kristofferson, Cozi Zuehlsdorff, Austin
Stowell, Morgan Freeman, Tom Nowicki, Carlos Gómez, Denis Arndt, Austin
Highsmith, Juliana Harkavy itd. – Za otroke od 6. do 12. leta, mladino in
odrasle
a) Ameriški mladinski igrani filmi – Filmska drama – Video DVD-ji b) drama
c) družinski film

791.221.4(73)(0.053.5)(086.82)
S dvd-od 791.43 DELFINOVA
COBISS.SI-ID 1107332702 141

DONALDSON, Julianne
Blackmoore / Julianne Donaldson ; prevod Mateja Malnar Štembal. – 1.
izd. – Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2015. – 445 str. ; 23 cm

Prevod dela: Blackmoore. – 250 izv.

ISBN 978-961-6958-29-5
a) Ameriška književnost – Romani

821.111(73)-311.2
S od 821.111(73)-311.2 DONALDSON, J. Blackmoore
COBISS.SI-ID 80976641 142

DORIA, Julia
Aronija, naravna mojstrovina : priročnik za gojenje aronije / besedilo,
ilustracije in fotografije Julia Doria. – Ljubljana : Atelje Doria, 2015. –
95 str. : ilustr. ; 21 cm

ISBN 978-961-6881-28-9
a) Aronija – Gojitev – Priročniki

634.7(035)
S od 634.1 DORIA, J. Aronija
COBISS.SI-ID 275063808 143

DORIA, Julia
Vesoljček Pi / napisala in ilustrirala Julia Doria. – 1. izd. –
Ljubljana : Atelje Doria, 2015 (natisnjeno v Sloveniji). – 60 str. :
ilustr. ; 24 cm

Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-6881-31-9

821.163.6-93-32
087.5
S ml C DORIA, K Vesoljček Pi
COBISS.SI-ID 278403072 144

DORIA, Živa Viviana
Biserni kit in druge pravljice / napisala in ilustrirala Živa Viviana
Doria. – 1. izd. – Ljubljana : Atelje Doria, 2015 (natisnjeno v Sloveniji).
– 57 str. : ilustr. ; 24 cm

Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-6881-32-6

821.163.6-93-32
087.5
S ml C DORIA, Ž.V. Biserni kit in
COBISS.SI-ID 278403328 145

DOYLE, Arthur Conan, 1859-1930
Sherlock Holmes. Pustolovske zgodbe / Arthur Conan Doyle ; [prevedel
Igor Majaron ; spremno besedilo Maja Nemec]. – 1. izd. – V Ljubljani :
Karantanija, 2015. – 2 zv. (165; 173 str.) ; 20 cm. – (Zbirka Sherlock
Holmes)

300 izv. – O avtorju ; O zbirki / [Maja Nemec]: zv. 1, str. 162-163; zv. 2,
str. 170-171

ISBN 978-961-275-117-3 (zv. 1)
ISBN 978-961-275-118-0 (zv. 2)

821.111-32
S od 82-32 DOYLE, A.C. Sherlock
COBISS.SI-ID 279330816 146

DRAB, Jože
Julijske Alpe : skupini Mangarta in Jalovca : enciklopedični vodnik /
Jože Drab ; [avtorji fotografij Jože Drab … et al.]. – Ljubljana :
Planinska zveza Slovenije, 2015. – 228 str. : ilustr. ; 22 cm

800 izv. – Predstavitev avtorja na zavihku ov. zadaj. – Zvd. na notr. str.
ov. spredaj. – Kazalo. – Bibliografija: str. 223

ISBN 978-961-6870-18-4
a) Julijske Alpe – Planinski vodniki

796.52(234.323.6)(036)
S od 796.5 DRAB, J. Julijske Alpe
COBISS.SI-ID 278230016 147

DRUŠTVO arhitektov (Ljubljana)
Arhitektura inventura : 2012-2014 : pregledna razstava članov Društva
arhitektov Ljubljana / [urednice Kristina Dešman, Maja Ivanič, Mima
Suhadolc ; uvodno besedilo Maja Ivanič]. – Ljubljana : DAL – Društvo
arhitektov, 2015

ISBN 978-961-90787-6-1
a) Slovenska arhitektura – 2012-2014 – Razstavni katalogi b) skupinske
razstave

72(497.4)”2012/2014″(083.824)
S od 72 DRUŠTVO Arhitektura
COBISS.SI-ID 277415168 148

DUGAR, Gregor
Podjetniško premoženje zakoncev / Gregor Dugar. – 1. natis. – Ljubljana
: IUS Software, GV založba, 2014 (Ljubljana : Demat). – 276 str. ; 23 cm. –
(Zbirka Scientia iustitia ; 25)

Predstavitev dela in avtorja na zavihkih ov. – Bibliografija: str. 247-264.
– Kazali. – Summary

ISBN 978-961-247-298-6

347.234
S od 34 DUGAR, G. Podjetniško
COBISS.SI-ID 277042944 149

DUH, Mitja
Tek za življenjem / Mitja Duh ; [predgovor Robin Turk ; fotografije
osebni arhiv, arhiv Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij]. – Trbovlje
: samozal., 2014 ([Dole pri Litiji] : Izdajanje časopisov J. Dolinšek). –
199 str. : fotogr. ; 21 cm

Predgovor / Robin Turk: str. 6-7

ISBN 978-961-283-151-6
a) Duh, Mitja b) Narkomanija – V leposlovju c) mamila d) spomini

821.163.6-312.6
S od 821.163.6-94 DUH, M. Tek za življenjem
COBISS.SI-ID 276119040 150

DUH, Mojca
Upravljanje podjetja in strateški management / Mojca Duh. – 1. natis. –
Ljubljana : IUS Software, GV založba, 2015 (Grosuplje : Grafis Trade). –
277 str. : ilustr. ; 24 cm

300 izv. – O avtorici na sprednjem zavihku ovoja. – Kazalo. –
Bibliografija: str. 263-272

ISBN 978-961-247-302-0
a) Podjetja – Upravljanje – Učbeniki za visoke šole b) Management –
Učbeniki za visoke šole

005
D od 005 DUH, M.
Upravljanje S od 005 DUH, M.
Upravljanje
COBISS.SI-ID 278467840 151

DUNGWORTH, Richard
Čas za piratsko malico / Richard Dungworth ; [ilustracije] Sharon Harmer
; [prevedla Helena Kraljič]. – Jezero : Morfem, 2014. – [32] str. : ilustr.
; 30 cm. – (Otok lobanj in kosti)

Prevod dela: Teatime for pirates. – 1.000 izv.

ISBN 978-961-6933-61-2

821.111-93-32
087.5
S ml C DUNGWORTH, R. Čas za piratsko
COBISS.SI-ID 275799296 152

DUNGWORTH, Richard
Pet minut pred spanjem : otok lobanj in kosti / [besedilo] Richard
Dungworth ; [ilustracije] Sharon Harmer ; [prevedla Helena Kraljič]. –
Jezero : Morfem, 2014. – [27] str. : ilustr. ; 30 cm

Prevod dela: Five minutes to bed. – 1.000 izv.

ISBN 978-961-6933-14-8

821.111-93-32
087.5
K ml C DUNGWORTH, R. Pet
minut S ml C DUNGWORTH, R. Pet
minut
COBISS.SI-ID 271449600 153

DURAN, Meredith
Vojvoda senc / Meredith Duran ; prevod Lidija Kreft. – 1. izd. – Maribor
: Hiša knjig, Založba KMŠ, 2015. – 477 str. ; 22 cm

Prevod dela: The duke of shadows. – 250 izv. – Predgovor / Lauren McKenna:
str. 5. – O avtorici: str. 477

ISBN 978-961-6958-31-8

821.111(73)-311.2
S od 821.111(73)-311.2 DURAN, M. Vojvoda senc
COBISS.SI-ID 81195265 154

DURKHEIM, Émile, 1858-1917
Moralna vzgoja : kurz iz sociologije na Sorboni v letu 1902/03 / Émile
Durkheim ; [prevedel Miha Marek] ; [uredil Marjan Šimenc]. – Ljubljana :
Krtina, 2014 ([Ljubljana] : Tiskarna Pleško). – 237 str. ; 20 cm. –
(Knjižna zbirka Temeljna dela / Krtina)

Prevod dela: L’éducation morale. – 400 izv. – Kazalo

ISBN 978-961-260-081-5
a) Durkheim, Émile (1858-1917) b) Moralna vzgoja c) Šolstvo – Zgodovina –
Francija d) pedagoška sociologija e) morala f) avtonomija volje g) znanost
vzgoje h) družba

37.015.31:17.022.1
37(44)(091)
FRASCATI:
5-410
6-301
S od 37 DURKHEIM, E. Moralna vzgoja
COBISS.SI-ID 276869120 155

DVAJSET
20 vodilnih načel karateja / prevedel Grega Vodopivc. – Ljubljana :
Društvo borilnih veščin Ten Ai Budo, 2014. – 60 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: Karate-do nijukkajo to sono kaishaku. – Ov. nasl. –
Bibliografija: str. 54

ISBN 978-961-93674-0-7
a) Karate b) tradicionalne borilne veščine c) duhovni zakoni

796.853.26
S od 796 DVAJSET (20)
COBISS.SI-ID 273919232 156

DŽAMIĆ, Lazar
Cvetličarna v Hiši cvetja : kako smo posvojili in živeli Alana Forda /
Lazar Džamić ; prevedel Branko Gradišnik, [prevod intervjuja z Davorjem
Brixyem Polona Glavan ; spremna beseda Mitja Velikonja]. – Ljubljana :
Maska, 2014 ([Begunje] : Cicero). – 201 str. : ilustr. ; 20 cm. – (Zbirka
Mediakcije ; knj. št.13)

400 izv. – Prevod dela: Cvjećarnica u Kući cveća. – Sax solo iz osemdesetih
/ Mitja Velikonja: str. 191-201

ISBN 978-961-6572-38-5
a) Stripi – Študije b) Alan Ford – Strip

084.11
S od 76 DŽAMIĆ, L. Cvetličarna v
COBISS.SI-ID 278050816 157

DŽEBEN slovenečki = Žepna slovenščina / [avtori Tjaša Alič … [et al.]
; predgovor Marko Stabej ; priredile Mojca Nidorfer Šiškovič, Damjan Huber,
Mateja Lutar ; prevod na makedonski studentite na studiite po slovenečki
jazik na Univerzitetot Sv. Kiril i Metodij vo Skopje, Filološki fakultet
Blaže Koneski – Skopje Ilija Božinov, Kristina Mitkovska ; ilustracii
Alenka Čuk]. – 1. izd. = 1. natis. – Ljubljana : Znanstvena založba
Filozofske fakultete, 2014 ([Ljubljana] : Birografika Bori). – 123 str.,
[4] str. pril. : ilustr. ; 14 cm

Lat. in cir. – 400 izv.

ISBN 978-961-237-694-9
a) Potovanja – Terminologija – Slovarji – Makedonščina – Slovenščina b)
Slovenščina – Slovnica – Preglednice

811.163.6’36=163.3(084.2)
S od 81 ŽEPNA slovenščina Makedonsko
COBISS.SI-ID 275547648 158

DŽEPNI slovenački = Žepna slovenščina / [autorke Tjaša Alič … [et al.]
; pogovor Marko Stabej ; urednici Mojca Nidorfer Šiškovič … [et al.] ;
preveli studenti slovenačkog jezika na Filološkom fakultetu Univerziteta u
Beogradu Dijana Adamović … [et al.] ; ilustracije Alenka Čuk]. – 1. izd.
= 1. natis. – Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2014
([Ljubljana] : Birografika Bori). – 123 str., [4] str. pril. : ilustr. ; 14
cm

Lat. in cir. – 300 izv.

ISBN 978-961-237-685-7
a) Potovanja – Terminologija – Slovarji – Srbščina – Slovenščina b)
Slovenščina – Slovnica – Preglednice

811.163.6’36=163.41(084.2)
S od 81 ŽEPNA slovenščina Srbsko
COBISS.SI-ID 275541248 159

DŽEPNI slovenski = Žepna slovenščina / [autorice Tjaša Alič … [et al.]
; predgovor Marko Stabej ; urednici Mojca Nidorfer Šiškovič … [et al.] ;
prijevod studenti slovenskog jezika na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u
Zagrebu Alma Ačimović … [et al.] ; ilustracije Alenka Čuk]. – 1. izd. = 1
natis. – Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2014
([Ljubljana] : Birografika Bori). – 123 str., [4] str. pril. : ilustr. ; 14
cm

250 izv.

ISBN 978-961-237-661-1
a) Potovanja – Terminologija – Slovarji – Hrvaščina – Slovenščina b)
Slovenščina – Slovnica – Preglednice

811.163.42’36=163.6(084.2)
FRASCATI:
6-200
S od 81 ŽEPNA slovenščina Hrvaško
COBISS.SI-ID 274579968 160

DŽOBEN slovenski = Žepna slovenščina / [avtori Tjaša Alič … [et al.] ;
uvod Marko Stabej ; redaktori Mojca Nidorfer Šiškovič … [et al.] ; prevod
študenti lektorata slovenščine na Univerzi v Sofiji Karina Simeonova …
[et al.] ; iljustrirane Alenka Čuk]. – 1 izd. = 1. natis. – Ljubljana :
Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2014 ([Ljubljana] : Birografika
Bori). – 123 str., [4] str. pril. : ilustr. ; 14 cm

Lat. in cir. – 200 izv.

ISBN 978-961-237-688-8
a) Potovanja – Terminologija – Slovarji – Bolgarščina – Slovenščina b)
Slovenščina – Slovnica – Preglednice

811.163.6’36=163.2(084.2)
S od 81 ŽEPNA slovenščina Bolgarsko
COBISS.SI-ID 275543808 161

EINSTEIN, Albert
O posebni in splošni teoriji relativnosti : (splošnorazumljiv prikaz) /
Albert Einstein ; prevod, opombe in spremna študija Matjaž Ličer.
Einsteinovo branje Galileija in Newtona : prostor in relativnost /
Françoise Balibar ; prevod in opombe Vojislav Likar. – 1. izd., 1. natis. –
Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2014 (Begunje : Cicero). – 226 str. :
ilustr. ; 24 cm. – (Zbirka Historia scientiae, ISSN 2232-3414)

Prevoda del: 1. Über die Spezielle und die allgemeine Relativitätstheorie.
2. Galilée, Newton lus par Einstein. – Nasl. na ov., hrbtu in prelim. str.:
Teorija relativnosti. – Albert Einstein in rojstvo sodobne relativistične
fizike / Matjaž Ličer: str. 101-132. – 300 izv. – Bibliografija: str.
127-132. – Dodatno branje: str. 224-226

ISBN 978-961-254-722-6 (trda vezava)
ISBN 978-961-254-746-2 (broš.)
a) Einstein, Albert (1879-1955) b) Teorija relativnosti c) fizika d)
splošna teorija relativnosti e) posebna teorija relativnosti f) Albert
Einstein g) prostor h) relativnost i) teoretične raziskave j) Galileo
Galilei k) Isaac Newton

530.12
S od 53 EINSTEIN, A. O posebni in
COBISS.SI-ID 275640576 162

ELLIS, Barbara W.
Naj poženejo sadike : kako vzgojimo zdrave sadike zelenjave, zelišč in
cvetja, ki obrodijo bogat sad / Barbara W. Ellis ; [prevod Dora Debeljak].
– 1. natis. – Brezovica pri Ljubljani : Cangura.com, 2015. – 136 str. :
ilustr. ; 18 cm. – (Zbirka Naredi sam in prihrani)

Prevod dela: Starting seeds. – 600 izv.

ISBN 978-961-6769-81-5
a) Vrtnarstvo b) Sadike – Gojitev

635.03(035)
S od 635 ELLIS, B.W. Naj poženejo
COBISS.SI-ID 278434304 163

ENZENSBERGER, Hans Magnus, 1929-
Zoprna lirika : prva pomoč za bralce v stresu / Andreas Thalmayr ;
slovenska priredba [in prevod] Emica Antončič ; [prevod posameznih pesmi in
odlomkov Urška P. Černe]. – 1. izd. – Maribor : Aristej, 2014 (Maribor :
Dravski tisk). – 103 str. : ilustr. ; 25 cm

Prevod dela: Lyrik nervt. – Nekatere pesmi v angl. – 500 izv. – O avtorju:
str. 94. – Bibliografija: str. 95

ISBN 978-961-220-094-7

82.0-1
S od 82.09 ENZENSBERGER, H. Zoprna lirika
COBISS.SI-ID 80748289 164

EPSTEIN, David, novinar
Športni gen : talent, trening in resnica o uspehu / David Epstein ;
prevedel Sandi Kodrič. – 1. natis. – Ljubljana : UMco, 2015 ([Ljubljana] :
NTD). – 417 str. ; 21 cm. – (Zbirka Preobrazba)

Prevod dela: The sports gene. – 400 izv.

ISBN 978-961-6954-23-5
a) Športna fiziologija b) genetika

612:796
S od 796 EPSTEIN, D. Športni gen
COBISS.SI-ID 278046464 165

ERHORN, Hanna
Naravne kvačkarije : modni dodatki in okrasi za dom / Hanna Erhorn ;
[prevedla Sanda Šukarov]. – 1. izd. – Ljubljana : Mladinska knjiga, 2014
([Nova Gorica] : Grafika Soča). – 126 str. : ilustr. ; 22 cm

Prevod dela: Naturhäkeleien. – 2.000 izv. – Kazalo

ISBN 978-961-01-3467-1
a) Kvačkanje – Priročniki

746.4(035)
K od 746 ERHORN, H.
Naravne S od 746 ERHORN, H.
Naravne
COBISS.SI-ID 274724352 166

ERIKSON, Erika
Neustavljiva želja / Erika Erikson. – Izola : Aleda, 2014 (Ljubljana :
Formatisk). – 425 str. ; 22 cm

1.000 izv. – Lassa pur dir ali romanci na pot / Maja Gal Štromar: str. 9-11

ISBN 978-961-281-561-5 (trda vezava)
ISBN 978-961-281-576-9 (broš.)

821.163.6-311.2
S od 821.163.6-311.2 ERIKSON, E. Neustavljiva
COBISS.SI-ID 275680000 167

ERZIN, Miro
Pravljica o knjigi / Miro Erzin ; ilustrirala Anja Osenar. – 1. izd. –
Ljubljana : Akademija Schwentner, 2014 (Ljubljana : Akademija Schwentner).
– 63 str. : ilustr. ; 31 cm

Podatek o izd. naveden v CIP-u. – 500 izv.

ISBN 978-961-93205-5-6

821.163.6-93-32
S ml C ERZIN, M. Pravljica o
COBISS.SI-ID 274362368 168

ESLOVENO de bolsillo = Žepna slovenščina / [las autoras Tjaša Alič …
[et al.] ; introducción Marko Stabej ; coordinación del proyecto Mojca
Nidorfer Šiškovič … [et al.] ; traducción los estudiantes de esloveno en
la Universidad de Granada Ana María Jiménez Melero … [et al.] ;
ilustraciones Alenka Čuk]. – 1a. ed. = 1. natis. – Ljubljana : Znanstvena
založba Filozofske fakultete, 2014 ([Ljubljana] : Birografika Bori). – 123
str., [4] str. pril. : ilustr. ; 14 cm

Besedilo v argentinski špan. in slov. – 250 izv.

ISBN 978-961-237-700-7
a) slovenščina b) slovenščina kot drugi/tuji jezik c) slovenščina za tujce
d) priročniki e) potovanja f) konverzacija g) slovarji h) slovnica i)
španščina j) Argentina k) slv

811.163.6’36=134.2(084.2)
S od 81 ŽEPNA slovenščina Argentinsko špans
COBISS.SI-ID 275601664 169

ESLOVENO de bolso = Žepna slovenščina / [autoria Tjaša Alič … [et al.]
; introduçao Marko Stabej ; organizaçao Mojca Nidorfer Šiškovič … [et
al.] ; traduçao Edgar de Almeida Bento, Joao Mourinha Fernandes e Rafaela
Lino Gaspar ; ilustraçoes Alenka Čuk]. – 1a ed. = 1. natis. – Ljubljana :
Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2014 ([Ljubljana] : Birografika
Bori). – 123 str., [4] str. pril. : ilustr. ; 14 cm

250 izv.

ISBN 978-961-237-681-9
a) Potovanja – Terminologija – Slovarji – Portugalščina – Slovenščina b)
Slovenščina – Slovnica – Preglednice

811.163.6’36=134.3(084.2)
S od 81 ŽEPNA slovenščina Portugalsko
COBISS.SI-ID 275532800 170

ESSELSTYN, Rip
Jedilnik Druge gasilske brigade : nekdanji vrhunski športnik in teksaški
gasilec o rastlinski prehrani, ki vam lahko dramatično izboljša zdravje ali
celo reši življenje : prehranjevanje z močjo rastlin / Rip Esselstyn ;
[prevedel Erik Majaron]. – 1. izd. – Škofja Loka : Planet, 2013. – 284 str.
; 24 cm

Prvode dela: The engine 2 diet. – 300 izv.

ISBN 978-961-93393-3-6
a) Prehrana – Zdravje b) Kuharski recepti

613.2
641.55(083.12)
D od 612.39 ESSELSTYN, R. Jedilnik
Druge S od 612.39 ESSELSTYN, R. Jedilnik
Druge
COBISS.SI-ID 270038272 171

EUGENIDES, Jeffrey
Poročni zaplet / Jeffrey Eugenides ; [prevedla Irena Duša]. – 1. izd. –
Ljubljana : Cankarjeva založba, 2014 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). – 555
str. ; 21 cm

Prevod dela: The marriage plot. – 400 izv.

ISBN 978-961-231-937-3

821.111(73)-311.2
D od 821.111(73)-311.2 EUGENIDES, J. Poročni
zaplet S od 821.111(73)-311.2 EUGENIDES, J. Poročni
zaplet
COBISS.SI-ID 277541632 172

EURIPIDES, ok. 480-406 pr.n.š.
Orest / Evripid ; prevod, opombe in spremna študija Jera Ivanc. –
Ljubljana : Alma Mater Europaea – Institutum Studiorum Humanitatis,
Fakulteta za podiplomski humanistični študij, 2014 (Ljubljana : Littera
picta). – 148 str. ; 21 cm. – (Zbirka Dialog z antiko, ISSN 1855-5373 ; 21)

200 izv. – Iz starega v novo / Jera Ivanc: str. 7-47. – Bibliografija: str.
143-144. – Kazalo

ISBN 978-961-6192-61-3
a) Euripides (ok.485-406 pr.n.št.) – “Orestes” b) Orestes (mitološki junak)
– Literarne študije c) stara grška književnost d) antična književnost e)
grška mitologija

821.14’02-2
821.14’02.09Euripides
S od 82-2 EURIPIDES Orest
COBISS.SI-ID 277149696 173

EVANIER, Mark
Garfield. Dolgo izgubljeni Lyman / [izvirno besedilo Mark Evanier ;
priredba Cédric Michiels ; prevod Ljubica Rodošek]. – Ljubljana : Alica,
2014 (tiskano v Sloveniji). – 31 str. : ilustr. ; 22 cm. – (Zbirka Garfield
& družba ; 3)

Prevod dela: Long lost Lyman. – Avtor naveden v kolofonu. – 2.000 izv.

ISBN 978-961-6959-14-8 (trda vezava)
ISBN 978-961-6959-15-5 (broš.)

084.11
S ml 76 EVANIER, M. Garfield
COBISS.SI-ID 275783424 174

EXODUS [Videoposnetek] : gods and kings : 3D = Eksodus : bogovi in
kralji : 3D / directed by Ridley Scott ; written by Adam Cooper … [et
al.] ; director of photography Dariusz Wolski ; music by Alberto Iglesias.
– Trojna zbirateljska izd. – Ljubljana : Menart Records, 2015. – 1 BD (ca
150 min) : barve, zvok ; 12 cm + 2 bonus BD-ja

Podnapisi v slov., hrv., srb., angl. itd. – Prvi priložen BD vsebuje isti
film v 2D tehniki, drugi BD vsebuje posebne dodatke. – Posneto 2014. –
BDF61523D. – Igrajo: Christian Bale, Joel Edgerton, John Turturro, Aaron
Paul itd.
a) Mojzes (1225 pr. n. št.) – Biografski filmi b) igrani filmi c)
koprodukcije d) akcijski filmi e) pustolovski filmi f) drame g) zgodovinski
filmi h) svetopisemske osebe i) 3D j) angleški igrani filmi k) ameriški
igrani filmi l) španski igrani filmi

791.227(086.82BD)
791.221.7(086.82BD)
791.221.4(086.82BD)
791.224(086.82BD)
S dvd-od 791.43 EKSODUS
COBISS.SI-ID 11053854 175

EYS, Marjolijn van
Secret Amsterdam / Marjolijn van Eys and Delphine Robiot ; photos Lynn
van der Velden-Elliott ; English translation Guy Roberts ; [maps
Jean-Baptiste Neny]. – 2nd ed. – Versailles : Jonglez Publishing, 2012. –
317 str. : ilustr., zvd. ; 19 cm

Potiskane notr. str. ov. – Kazali

ISBN 978-2-36195-022-4
a) Amsterdam – Nizozemska – Turistični vodniki

913(492.623)(036)
S od 914/919 EYS, M. Secret Amsterdam
COBISS.SI-ID 1107030110 176

F., Christiane
Jaz, Christiane F. : kljub vsemu življenje : avtobiografija / Christiane
V. Felscherinow in Sonja Vukovic ; prevedla Maja Novak. – 1. izd. –
Ljubljana : Modrijan, 2014. – 238 str. : ilustr. ; 22 cm

Prevedeno po: Moi, Christiane F., la vie malgré tout; izv. nasl.:
Christiane F., mein zweites Leben

ISBN 978-961-241-855-7
a) F., Christiane (1962-) – Spomini

821.112.2-94
K od 82-94 CHRISTIANE, F. Jaz,
Christiane S od 82-94 CHRISTIANE, F. Jaz,
Christiane
COBISS.SI-ID 275346944 177

FABIAN, Ferdinand
Priznal je : spomini nemškega vojaka na ujetništvo v Jugoslaviji
1945-1951 / Ferdinand Fabian ; [iz avtorjevih beležk sestavil Hans Schermer
; prevod, priredba, opombe in izbor slikovnega gradiva Jože Šen]. – 1. izd.
– Ljubljana : Orbis, 2013. – 184 str. : fotogr. ; 22 cm

Prevod dela: Er hat gestanden. – 500 izv. – Spremna beseda k slovenski
izdaji / Jože Šen: str. 163-171. – Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-6372-81-7
a) Fabian, Ferdinand (1913-1986) – Spomini b) druga svetovna vojna c)
nemška vojska d) Jugoslavija e) vojni ujetniki f) ujetniška taborišča g)
zapori

929Fabian F.”1945/1951″
343.81(497.1)”1945/1951″(092)
821.112.2(436)-94
S od 929 FABIAN FABIAN, F. Priznal je
COBISS.SI-ID 268146432 178

FAUSTO-Sterling, Anne
Biološki/družbeni spol : biologija v družbi / Anne Fausto-Sterling ;
[prevod Iva Jevtić ; spremna beseda Milica Antić Gaber ; uredila Milica
Antić Gaber]. – Ljubljana : Krtina, 2014. – 179 str. : ilustr. ; 20 cm. –
(Zbirka Krt ; 175)

Prevod dela: Sex/gender. – Bibliografija: str. 143-160. – Kazalo

ISBN 978-961-260-082-2
a) Spol b) Spolna diferenciacija c) Spolna identiteta d) študije spolov

316
57.017.5
FRASCATI:
5-410
S od 316 FAUSTO, S.A. Biološki
COBISS.SI-ID 277033216 179

FAYOLLE, Diane
Mali princ : nove dogodivščine po zgledu mojstrovine Antoina de
Saint-Exuperyja. [7], Planet omrežnikov / risba Diane Fayolle ; scenarij
Clotilde Bruneau ; barvanje Karine Lambin ; [prevod Špela Žakelj]. –
Ljubljana : Alica, 2014 (tiskano v Sloveniji). – 52 str. : ilustr. ; 25
str. – (Mali princ ; 7)

Prevod dela: Le Petit Prince. La Planete des Amicopes. – 2.000 izv.

ISBN 978-961-6898-84-3 (trda vezava)
ISBN 978-961-6898-88-1
ISBN 9789616898867 ! (broš.)

084.11
S ml 76 FAYOLLE, D. Mali princ
COBISS.SI-ID 269947648 180

FAYOLLE, Diane
Mali princ : nove dogodivščine po zgledu mojstrovine Antoina de
Saint-Exuperyja. [8], Planet oklepnikov / risba Diane Fayolle ; scenarij
Guillaume Dorison ; barvanje Nolween Feliot ; [prevod Špela Žakelj]. –
Ljubljana : Alica, 2014 (tiskano v Sloveniji). – 52 str. : ilustr. ; 25 cm.
– (Mali princ ; 8)

Prevod dela: Le Petit Prince. La Planete des Carapodes. – 2.000 izv.

ISBN 978-961-6898-83-6 (trda vezava)
ISBN 978-961-6898-87-4 (broš.)

084.11
S ml 76 FAYOLLE, D. Mali princ
COBISS.SI-ID 269946880 181

FAYOLLE, Diane
Mali princ : nove dogodivščine po zgledu mojstrovine Antoina de
Saint-Exuperyja. Astronomov planet / risba Diane Fayolle ; scenarij
Guillaume Dorison ; barvanje Paul Drouin ; [prevod Špela Žakelj]. –
Ljubljana : Alica, 2014 (tiskano v Sloveniji). – 52 str. : ilustr. ; 25 cm.
– (Mali princ ; 5)

Prevod dela: Le Petit Prince. La Planete de l’Astronome. – 2.000 izv.

ISBN 978-961-6898-02-7 (trda vezava)
ISBN 978-961-6898-86-7 (broš.)

084.11
S ml 76 FAYOLLE, D. Mali princ
COBISS.SI-ID 262480896 182

FAYOLLE, Diane
Mali princ : nove dogodivščine po zgledu mojstrovine Antoina de
Saint-Exuperyja. Planet krogel / risba Diane Fayolle ; scenarij Guillaume
Dorison ; barvanje Karine Lambin ; [prevod Špela Žakelj]. – Ljubljana :
Alica, 2014 (tiskano v Sloveniji). – 52 str. : ilustr. ; 25 cm. – (Mali
princ ; 6)

Prevod dela: Le Petit Prince. La Planete des Globus. – 2.000 izv.

ISBN 978-961-6898-01-0 (trda vezava)
ISBN 978-961-6898-85-0 (broš.)

084.11
S ml 76 FAYOLLE, D. Mali princ
COBISS.SI-ID 262480384 183

FAZINIĆ, Alena
Korčula / [besedilo Alena Fazinić ; prevedla Ivanka Filipan ;
fotografije Vid Barac … et al.]. – Zagreb : Turistička naklada, 2007. –
96 str. : ilustr. ; 22 cm. – (Zbirka Dediščina ; št. 6)

Avtorica, prevajalka in fotografi navedeni na vzpor. nasl. str.

ISBN 953-215-354-3
a) Hrvaška b) Dalmacija c) Korčula d) domoznanstvo e) turistični vodniki

908(497.5Korčula)(036)
S od 914/919 FAZINIĆ, A. Korčula
COBISS.SI-ID 54808162 184

FENOMENOLOGIJA filma : tradicije in novi pristopi / uredila Nil Baskar
in Polona Petek ; [izbrala Polona Petek ; prevod Polona Petek, Polona
Glavan in Aleksandra Rekar]. – 1. izd. – Ljubljana : Slovenska kinoteka,
2014 ([Ljubljana] : Matformat). – 212 str. ; 21 cm. – (Zbirka
Kino-raziskave)

Bibliografske opombe pod teksti. – Kazali

ISBN 978-961-6417-89-1
a) Film – Fenomenologija – Zborniki b) teorija filma c) analize filmov d)
filmske študije e) film in filozofija f) filozofija filma

791.32(082)
S od 791.43 FENOMENOLOGIJA
COBISS.SI-ID 277234432 185

FERFILA, Bogomil
Finska tisočerih jezer, arktičnih Samov, dedka Mraza in sodobnih
tehnologij / Bogomil Ferfila. – Ljubljana : Fakulteta za družbene vede,
Založba FDV, 2015 ([Ljubljana] : Demat). – V, 145 str., 144 str. pril. ; 25
cm. – (Zbirka Svet na dlani / Bogomil Ferfila ; knj. 21)

Besedilo v slov., biografija avtorja tudi v angl. – Tiskano po naročilu. –
O avtorju: str. 144-145. – Bibliografija: str. 142-143

ISBN 978-961-235-724-5
a) Finska – Domoznanstvo b) Finska – Potopisi

908(480)
821.163.6-992
S od 908 FERFILA, B. Finska
COBISS.SI-ID 278044928 186

FERFILA, Bogomil
Finska, Laponska – Sameatnam in Skandinavija / Bogomil Ferfila. –
Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2015 ([Ljubljana] :
Demat). – VII, 392 str. : tabele ; 21 cm

Besedilo v slov., biografija avtorja tudi v angl. – Tiskano po naročilu. –
O avtorju: str. 389-392. – Bibliografija: str. 387-388

ISBN 978-961-235-719-1
a) Skandinavija – Domoznanstvo

908(48)
308(48)
S od 908 FERFILA, B. Finska Laponska
COBISS.SI-ID 277755904 187

FERFILA, Bogomil
Severna Koreja : zadnja stalinistična in komunistična monarhija /
Bogomil Ferfila. – Ljubljana : Demat, 2015 ([Ljubljana] : Demat). – 352
str. ; 21 cm

Besedilo v slov., biografija avtorja tudi v angl. – Tiskano po naročilu. –
O avtorju: str. 349-352. – Bibliografija: str. 333-348

ISBN 978-961-281-789-3
a) Potopisi b) Sociografija c) Politično komuniciranje d) Družbene razmere
e) Travel writings f) Sociography g) Political communication h) Social
conditions i) Severna Koreja – Družbene razmere

308(519.3)
S od 316 FERFILA, B. Severna Koreja
COBISS.SI-ID 278954752 188

FILIPČIČ, Emil
Drame / Emil Filipčič ; [spremna beseda Blaž Lukan]. – Ljubljana :
Cankarjeva založba, 2014 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). – 715 str. ; 21 cm

Ilustr. na spojnih listih. – 300 izv. – Drama kot (samo)kreacija / Blaž
Lukan: str. 701-715. – Vsebina: Kegler ; Ujetniki svobode ; Altamira ;
Bolna nevesta ; Atlantida ; Psiha ; 20th Century Fox ; Figaro se ženi ;
Suženj akcije

ISBN 978-961-282-087-9
a) Filipčič, emil (1951-) – “Drame”

821.163.6-2
S od 821.163.6-2 FILIPČIČ, E. Drame
COBISS.SI-ID 277005312 189

FILIPIČ, Klara
Z upanjem v očeh / Klara Jasna ; [ilustrirala Nejka Selišnik]. –
Ljubljana : Salve, 2014. – 143 str. : ilustr. ; 22 cm

1.000 izv.

ISBN 978-961-211-639-2

821.163.6-1
S od 821.163.6-1 FILIPIČ, K. Z upanjem v
COBISS.SI-ID 262383872 190

FINK, Bernarda
Songs and duets from Slovenija! [Zvočni posnetek] = Slowenische Lieder &
Duette / Bernarda Fink, Marcos Fink ; piano Anthony Spiri. – Arles :
Harmonia Mundi, p, cop. 2011. – 1 CD (69 min, 18 sek) : stereo ; 12 cm + 2
knjižici (35 ; 19 str.)

Ov. nasl.: Slovenija!. – CD-plošča in priložena knjižica sta izšli v
skupnem ovoju. – V ovoju CD-plošče spremno besedilo T. Faganela o
skladateljih in njihovih delih ter biografije izvajalcev v angl., nem. in
franc.; dodana diskografija Bernarde Fink založbe Harmonia Mundi. –
Vsebina: Mesec v izbi ; Kaj bi le gledal ; Serenada / Anton Lajovic.
Žalostno pismo ; Jesenska pesem ; Mrak ; Pomladna radost / Alojzij
Geržinič. Jesenska pesem ; Vizija ; Večerna impresija / Lucijan Marija
Škerjanc. Dedek samonog ; Uspavanka II ; Ciciban, Cicifuj / Josip Pavčič.
Pomladni počitek ; V noči ; Divja roža in bršljan ; Pomladna noč / Benjamin
[!] Ipavec. Jesenska noč / Zorko Prelovec. Počitek pod goro ; Pesem ; Beli
oblaki / Lucijan Marija Škerjanc. Pod oknom / Kamilo Mašek. Mak žari ;
Božji volek ; V spominsko knjigo ; Pomladni veter / Benjamin Ipavec. Kam? ;
Pojdem na prejo ; V noči / Fran Gerbič. Trobentice ; Uspavanka / Emil
Adamič. Na tujih tleh / Davorin Jenko
– – Songs and duets from Slovenija!. – 35 str. ; 14 x 12 cm, Med
antologijskim in osebno poustvarjalno bližino: kratek razmislek o glasbi
in izboru / Tomaž Faganel: str. 2-5; pesmi v slov., angl., franc. in
nem.

HMC 902065 Harmonia mundi
a) Samospevi – CD-plošče b) Glas – Klavir – CD-plošče c) Dvospevi –
CD-plošče d) Dueti – CD-plošče

784.3(086.76)
78.087.62(086.76)
S cd 78 FINK, B. Songs
and S od 78 FINK, B. Songs
and
COBISS.SI-ID 1097630558 191

FLAJŠMAN, Božidar
Podobe časa : Metlika na razglednicah / Božidar Flajšman. – 1. izd., 1.
natis. – Metlika : Mestna skupnost, 2015. – 160 str. : ilustr. ; 31 cm

1.000 izv. – Bibliografija: str. 152-159

ISBN 978-961-93820-0-4
a) Metlika – Razglednice

77.047(497.4Metlika)
S od 77 FLAJŠMAN, B. Podobe časa
COBISS.SI-ID 278926336 192

FLEISCHHAUER, Steffen Guido
Užitne rastline iz narave : prepoznavanje, nabiranje in uporaba 200
najpomembnejših vrst / Steffen Guido Fleischhauer, Jürgen Guthmann, Roland
Spiegelberger ; [prevedla Marjana Samide]. – 1. izd. – Ljubljana :
Mladinska knjiga, 2015. – 290 str. : ilustr. ; 19 cm. – (Narava na dlani)

Prevod dela: Essbare Wildpflanzen. – 2.700 izv. – Kazalo

ISBN 978-961-01-3327-8
a) Užitne rastline – Priročniki b) samonikle rastline

581.6:641(035)
S od 58 FLEISCHHAUER, S. Užitne rastline
COBISS.SI-ID 275762432 193

FLISAR, Evald
Drame / Evald Flisar ; uredila Katja Klopčič. – Ljubljana : Vodnikova
založba (DSKG) : Sodobnost International, 2006-<2015>. – Zv. <1->

Spremna beseda na začetku posamezne drame

Dosedanja vsebina:
[1]: Kostanjeva krona ; Jutri bo lepše ; Kaj pa Leonardo? ; Nimfa umre ;
Stric iz Amerike ; Enajsti planet ; Nora Nora / [spremne besede Igor
Lampret … [et al.] ; fotografije Tone Stojko … et al.]. – 2006. –
([Ivančna Gorica] : Tiskarna Ljubljana). – 675 str. : ilustr. ; 22 cm. –
500 izv.
2 : Sončne pege ; Poslednja nedolžnost ; Akvarij ; Antigona zdaj ;
Šakuntala ; Vzemi me v roke ; Komedija o koncu sveta / [uvodni besedi Nika
Leskovšek, Susan Smith Nash ; spremne besede Blaž Lukan … et al.]. –
2015. – Od 2. zv. dalje založnik samo Sodobnost International

ISBN 961-6564-05-6 (KUD Sodobnost International, zv. 1)
ISBN 978-961-6970-09-9 (zv. 2)

821.163.6-2
D od 821.163.6-2 FLISAR, E.
Drame S od 821.163.6-2 FLISAR, E.
Drame
COBISS.SI-ID 225444864 194

FLISAR, Evald
Spogledovanja z dvojnikom : knjiga knjig / Evald Flisar. – Ljubljana :
Sodobnost International, 2015. – (Izbrana dela. Proza / Evald Flisar)

ISBN 978-961-6970-08-2

821.163.6Flisar E.3(081.24)
K od 82.09 FLISAR, E.
Spogledovanja S od 82.09 FLISAR, E.
Spogledovanja
COBISS.SI-ID 278264320 195

FLISAR, Evald
Tam me boš našel / Evald Flisar ; [spremna beseda Tina Kozin]. –
Ljubljana : Sodobnost International, 2014 (Ljubljana : Grafis Trade). – 300
str. ; 23 cm. – (Izbrana dela. Proza / Evald Flisar)

600 izv. – Ko senca glave hromi roke / Tina Kozin: str. 291-300

ISBN 978-961-6970-00-6
a) Flisar, Evald (1945-)

821.163.6-31
821.163.6.09Flisar E.
K od 821.163.6-311.2 FLISAR, E. Tam me
boš S od 821.163.6-311.2 FLISAR, E. Tam me
boš
COBISS.SI-ID 277021184 196

FLOOD, Ciara
Sitnobe sitne / Ciara Flood ; [prevedla Mateja Črv Sužnik in Miha
Sužnik]. – 1. natis. – Hlebce : Zala, 2015 (tiskano na Kitajskem). – [36]
str. : ilustr. ; 28 cm

Prevod dela: Those pesky rabbits!. – 1.000 izv.

ISBN 978-961-6859-60-8

821.111-93-32
087.5
D ml C FLOOD, C. Sitnobe
sitne K ml C FLOOD, C.
Sitnobe sitne S ml C FLOOD, C.
Sitnobe sitne
COBISS.SI-ID 275454976 197

FON Jager, Mojca
Javni uslužbenec – napredovanje : praktični vodnik po napredovanju /
Mojca Fon Jager. – 1. natis. – Ljubljana : Planet GV, 2014 (Ljubljana :
DTP). – 82 str. ; 21 cm

500 izv. – O avtorici na sprednjem zavihku ov. – Knjigi na pot / Zvone
Vodovnik: str. 6-8

ISBN 978-961-6941-04-4
a) Javni uslužbenci – Napredovanje – Priročniki

35.087.3(035)
S od 35 FON, J.M. Javni uslužbenec
COBISS.SI-ID 276843264 198

FORMAN, Gayle
Če ostanem / Gayle Forman ; [prevedla Tea Mejak]. – 1. izd. – Ljubljana
: Mladinska knjiga, 2015 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). – 191 str. ; 21
cm. – (Zbirka Odisej)

Prevod dela: If I stay. – 800 izv. – Iskanje smisla v ključnem trenutku
odločitve / Urška Lunder: str. 177-185

ISBN 978-961-01-3609-5

821.111(73)-93-311.2
D od 821.111(73)-311.2 FORMAN, G. Če
ostanem S od 821.111(73)-311.2 FORMAN, G. Če
ostanem
COBISS.SI-ID 277374720 199

FRANC Hladnik – ustanovitelj Botaničnega vrta v Ljubljani = Franc
Hladnik – founder of the Ljubljana Botanic Garden / [foto Jože Bavcon,
Tomaž Lauko, Ciril Mlinar ; urednika Jože Bavcon, Nada Praprotnik ; prevod
Helena Smolej, Mojca Savski]. – Ljubljana : Botanični vrt, Oddelek za
biologijo, Biotehniška fakulteta, 2012 (Ljubljana : Pleško). – 392 str. :
ilustr. ; 21 cm

Besedilo v slov. in angl. – 500 izv. – Bibliografija pri posameznih
prispevkih. – Kazalo

ISBN 978-961-6822-13-8
a) Hladnik, Franc (1773-1844) – Biografije b) botanični vrtovi c) botanika
d) botaniki e) Idrija f) Ilirske province g) zgodovina h) faksimili i)
zborniki

929Hladnik F.
58(497.4):929Hladnik F.
S od 929 HLADNIK HLADNIK, F. Franc
COBISS.SI-ID 260129792 200

FRANCISCUS, papež
Prvo sveto obhajilo s papežem Frančiškom : papeževe misli prvoobhajancem
/ [prevod Manica Ferenc]. – 1. izd. – Ljubljana : Družina, 2015 (tiskano v
Sloveniji). – 47 str. : ilustr. ; 23 cm

Prevedeno po: Sveta pričest

ISBN 978-961-04-0141-4
a) Obhajilo (zakrament) – Knjige za otroke b) prvo sveto obhajilo c)
zakramenti

272-558-549(02.053.2)
S mls 2 FRANCISCUS, P. Prvo sveto
COBISS.SI-ID 277825024 201

FRANCK, Julia
Ljubeznivec / Julia Franck ; prevedla Mojca Kranjc ; [spremna beseda
Tanja Petrič]. – Ljubljana : Beletrina, 2015. – 227 str. ; 22 cm. –
(Knjižna zbirka Beletrina)

Prevod dela: Liebediener. – Fotogr. na spojnih listih. – 500 izv. – O
paradigmi intime, “čudežu gospodičen” in zaljubljeni klovnesi / Tanja
Petrič: str. 215-226

ISBN 978-961-284-058-7

821.112.2-311.2
S od 821.112.2-311.2 FRANCK, J. Ljubeznivec
COBISS.SI-ID 278158592 202

FRANIĆ, Milivoj
Makarska rivijera : [turistička monografija] / tekst Milivoj Franić ;
fotografije Andrija Carli … [et al.]. – Zagreb : Turistička naklada,
2014. – 72 str. : ilustr. ; 22 cm. – (Biblioteka Turizam i baština ; br. 94)

Dodatek k nasl. naveden na ov.

ISBN 978-953-215-829-8
a) Hrvaška b) Makarska c) turistični vodniki

908(497.5Makarska)(036)
S od 914/919 FRANIĆ, M. Makarska rivijera
COBISS.SI-ID 54791010 203

FREEDBERG, David
Moč podob : študije iz zgodovine in teorije odzivanja / David Freedberg
; [prevod Marko Jenko ; spremna beseda Jure Mikuž]. – Ljubljana : Studia
humanitatis, 2014 ([Ljubljana] : Studio print). – 772 str. : ilustr. ; 20
cm. – (Studia humanitatis)

Odzivi na Freedbergove študije odzivanja / Jure Mikuž: str. 747-765. –
Prevod dela: The power of images. – 500 izv. – Bibliografija: str. 729-745.
– Kazalo

ISBN 978-961-6798-47-1
a) Umetnost – Kulturna zgodovina b) Likovni motivi – Upodobitve – Zgodovina
c) podobe d) slikarstvo e) likovna umetnost f) sakralna umetnost g)
filozofija umetnosti h) sprejemanje umetnosti

7.01:7.04
S od 7 FREEDBERG, D. Moč podob
COBISS.SI-ID 276193024 204

FRITZ, Ervin
Odgovornost poezije : članki, pogovori, epigrami / Ervin Fritz. –
Ljubljana : Društvo Knjižna zadruga, 2014. – 405 str. ; 20 cm

400 izv.

ISBN 978-961-6140-63-8

821.163.6-82
S od 82-82 FRITZ, E. Odgovornost
COBISS.SI-ID 277110528 205

FURLAN, Alenka, 1949-
O hrani, besedah, zmaju, Miklavžu in svetem Juriju / Alenka Furlan. –
Celje : Mavrica, 2014 ([Ljubljana] : Demat). – 120 str. ; 21 cm

50 izv. – Bibliografija pri posameznih poglavjih

ISBN 978-961-6282-56-7
a) Slovenščina b) Slovenci – Zgodovina c) Slovenska mitologija d) Veneti e)
Etruščani f) prazgodovina g) slovanska mitologija h) jeziki

94(497.4)
811.163.6(091)
39(=163.6)
257.7
S od 94(497.4) FURLAN, A. O hrani
COBISS.SI-ID 276086272 206

FURLAN-Štante, Nadja
V iskanju boginje : kozmologija senzibilnosti in gostoljubja / Nadja
Furlan Štante. – Koper : Univerzitetna založba Annales, 2014. – 111 str. :
ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 97-104. – Kazalo. – Povzetek ; Summary

ISBN 978-961-6862-80-6
a) Ženske – Duhovnost b) Feministična teologija c) boginja d) boginje e)
ženski princip f) spolna identiteta g) teološki ekofeminizem

2-162.6:305
2-11:141.72
502:141.72
S od 2 FURLAN, Š.N. V iskanju boginje
COBISS.SI-ID 278240000 207

FÜRST, Irena
Slovenski izgnanci 1941-1945 / [avtorici Irena Fürst in Monika Kokalj
Kočevar]. – Ljubljana : Muzej novejše zgodovine Slovenije, 2014
([Žirovnica] : Medium). – 67 str. : ilustr., zvd. ; 30 cm

Ov. nasl. – Avtorici navedeni v kolofonu. – 500 izv.

ISBN 978-961-6665-35-3
a) Muzej novejše zgodovine Slovnije – Razstavni katalogi b) Slovenski
izgnanci – 1941-1945 – Razstavni katalogi c) vojni izgnanci d) vojne žrtve
e) druga svetovna vojna

94(100)”1939/1945″
069.9(497.4)MNZS(083.824)
K od 94(497.4)NOB FÜRST, I.
Slovenski S od 94(497.4)NOB FÜRST, I.
Slovenski
COBISS.SI-ID 277147904 208

GABRIELI, Giulia
Zvezda sredi neba / Giulia Gabrieli ; [prevod Danijel Golavšek]. –
Ljubljana : Družina, 2015. – 111 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Un ganzio in mezzo al cielo

ISBN 978-961-04-0151-3
a) Rak (medicina) – Zdravljenje – Krščanski vidik b) Bolniki – Doživljanje
bolezni – Spomini c) tumorji

27:616-006
821.131.1-94
S od 2 GABRIELI, G. Zvezda sredi
COBISS.SI-ID 278403584 209

GAJŠEK, Tea
Jaz sem Darovalec : izjava, ki je Lii dvakrat rešila življenje /
avtorica Tea Gajšek ; [avtorica fotografij zbirke H2O Alenka Slavinec ;
prevodi Chris Werry]. – Ptuj : Društvo Tara, 2014. – 168 str. : ilustr. ;
24 cm

1.000 izv.

ISBN 978-961-283-172-1

821.163.6-3
S od 821.163.6-94 GAJŠEK, T. Jaz sem Darovalec
COBISS.SI-ID 80118785 210

GALLOWAY, Janice
Clara / Janice Galloway ; prevedel Jure Potokar ; [spremna beseda Tina
Mahkota]. – Ljubljana : Beletrina, 2014. – 547 str. ; 21 cm. – (Knjižna
zbirka Beletrina)

Prevod dela: Clara. – Virtuosa brez moškega za sabo / Tina Mahkota: str.
527-547. – 500 izv.

ISBN 978-961-284-047-1
a) Schumann, Clara (1819-1896) – V leposlovju b) Škotska književnost –
Pianisti – Glasbeniki – Evropa – 19.st. – Roman c) biografski roman

821.111-311.2
S od 821.111-311.2 GALLOWAY, J. Clara
COBISS.SI-ID 277463808 211

GANERI, Anita
Zemlja v 30 sekundah / Anita Ganeri ; [ilustracije Melyvin Evans, Marta
Munoz ; prevod Niki Neubauer]. – 1. izd. – Ljubljana : Družina, 2014. – 90
str. : ilustr.

Prevod dela: Earth in 30 seconds. – 1.000 izv. – Kazalo. – Bibliografija:
str. [92-93]

ISBN 978-961-04-0118-6
a) Zemlja – Knjige za otroke

55(02.053.2)
S mls 55 GANERI, A. Zemlja v 30
COBISS.SI-ID 275825920 212

GARANCE, Jacques
Secret Paris / Jacques Garance and Maud Ratton ; photos Stéphanie Rivoal
; [cartography J.-B. Nény ; English translation Thomas Clegg Caroline
Lawrence and Jeremy Scott]. – 3rd ed. – Versailles : Jonglez, 2013. – 283
str. : ilustr., zvd. ; 19 cm

Potiskane notr. str. ov. – Kazali

ISBN 978-2-36195-074-3
a) Pariz – Francija – Turistični vodniki

913(443.611)(036)
S od 914/919 GARANCE, J. Secret Paris
COBISS.SI-ID 1107036510 213

GARCÍA Sabatés, Berta
Naš hrček / Berta García Sabatés in Merce Segarra ; [ilustracije] Rosa
M. Curto ; [prevod Sabina Tamše]. – 1. izd., 1. natis. – Ljubljana : DZS,
2014 ([Maribor] : Dravski tisk). – 35 str. : ilustr. ; 24 cm. – (Skrbim za
svojega ljubljenčka)

Prevod dela: Let’s take care of our new hamster; izv. stv. nasl.: Cuidemos
a nuestro nuevo hamster. – 1.200 izv.

ISBN 978-961-02-0662-0
a) Hrčki – Knjige za otroke b) hišni ljubljenčki c) nega

636.96(02.053.2)
S mls 59 GARCÍA, S.B. Naš hrček
COBISS.SI-ID 274725120 214

GASPARINO, Andrea
Skrivnost veselja : kako ga najti in kako ga ohraniti / [Andrea
Gasparino ; prevod Igor Vojinović]. – 1. izd. – Ljubljana : Družina, 2015.
– 275 str. ; 20 cm. – (Zbirka Sol zemlje ; 6)

500 izv. – Prevod dela: Il segreto della gioia. – Avtor naveden na ov. – O
avtorju / Igor Vojinovič: str. 261-271

ISBN 978-961-04-0130-8
a) Veselje – Krščanski vidik

17.023.34:27
S od 17 GASPARINO, A. Skrivnost veselja
COBISS.SI-ID 277218048 215

GEOGRAFSKO raziskovanje turizma in rekreacije v Sloveniji / uredniki
Dejan Cigale … [et al.] ; [kartografi Dejan Cigale … [et al.] ;
fotografi Dejan Cigale … [et al.] ; prevajalka povzetka Jean
McCollister]. – 1. izd. – Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske
fakultete, 2014. – 228 str. : ilustr. ; 24 cm. – (GeograFF ; 15)

Bibliografija pri vseh prispevkih. – Kazalo. – Povzetek ; Summary:
Geographical research on tourism and recreation in Slovenia

ISBN 978-961-237-726-7
a) Turizem – Geografija – Slovenija b) Rekreacija – Geografija – Slovenija

911.3:338.48(497.4)
338.483(497.4)
D od 913(497.4)
GEOGRAFSKO S od 913(497.4)
GEOGRAFSKO
COBISS.SI-ID 278020096 216

GLAVAN, Polona
Kakorkoli / Polona Glavan ; [spremna beseda Dijana Matković]. –
Ljubljana : Beletrina, 2014. – 471 str. ; 22 cm. – (Knjižna zbirka
Beletrina)

Fotogr. na spojnih listih. – 500 izv. – Dve plati medalje / Dijana
Matković: str. 463-471

ISBN 978-961-284-007-5

821.163.6-311.2
H PB 821.163.6-311.2 GLAVAN, P.
Kakorkoli S od 821.163.6-311.2 GLAVAN, P.
Kakorkoli
COBISS.SI-ID 276095744 217

GLINES, Abbi
Slepo zaljubljena / Abbi Glines ; [prevedla Ajda Jazbec]. – 1. izd. –
Tržič : Učila International, 2015 (natisnjeno v EU). – 221 str. ; 20 cm

Prevod dela: Fallen too far

ISBN 978-961-00-2560-3 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-2561-0 (broš.)

821.111(73)-31
K od 821.111(73)-311.2 GLINES, A.
Slepo S od 821.111(73)-311.2 GLINES, A.
Slepo
COBISS.SI-ID 279010816 218

GLYNN, Paul
Pesem za Nagasaki : zgodba Takashija Nagaija, znanstvenika in
spreobrnjenca, ki je preživel eksplozijo jedrske bombe / [Paul Glynn] ;
predgovor Shusakuja Enda ; [prevod Klementina Logar]. – 1. izd. – Ljubljana
: Družina, 2015 (tiskano v Sloveniji). – 279 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: A song for Nagasaki

ISBN 978-961-04-0138-4
a) Nagai, Takashi (1908-1951) – Biografije b) Svetovna vojna 1939-1945 c)
Nagasaki – Bombardiranje – 1945 d) zdravniki e) druga svetovna vojna

929Nagai T.
821.111-312.6
94(522.2)”1945″
S od 929 NAGAI GLYNN, P. Pesem za Nagasaki
COBISS.SI-ID 277689088 219

GOBEC, Edi
Slovenski ameriški izumitelji in inovatorji : njihove sledi na Zemlji in
v vesolju / Edi Gobec ; [prevod Klementina Logar ; spremni besedi Franci
Petrič, Tadej Bajd]. – 1. izd. – Ljubljana : Družina, 2015. – 366 str. :
ilustr. ; 27 str.

1.000 izv. – Knjigi na pot / Franci Petrič: str. 11-12. – Uvodna misel /
Tadej Bajd: str. 13-15

ISBN 978-961-04-0146-9
a) Slovenski izaseljenci – Združene države Amerike – Biografije b)
izumitelji c) inovatorji d) znanstveniki e) ameriški Slovenci

929(73=163.6)
S od 929 GOBEC, E. Slovenski
COBISS.SI-ID 278232064 220

GODINA, Vesna V.
Zablode postsocializma / Vesna V. Godina. – Ljubljana : Beletrina, 2014.
– 377 str. ; 24 cm. – (Knjižna zbirka Koda)

400 izv. – Bibliografija: str. 341-356. – Kazalo

ISBN 978-961-284-048-8
a) postsocializem b) antropologija postsocializma c) Slovenija d)
neokolonializem e) postsocialism f) antropology of postsocialism g)
Slovenia h) neokolonialism

316.42(497.4)
316.323.62(497.4)
S od 316 GODINA, V. V. Zablode
COBISS.SI-ID 277465856 221

GOFFMAN, Erving, 1922-1982
Predstavljanje sebe v vsakdanjem življenju / Erving Goffman ; [prevod
Polona Petek ; spremna beseda Mirjana Nastran Ule]. – Ljubljana : Studia
humanitatis, 2014. – 305 str. ; 19 cm. – (Studia humanitatis)

Prevod dela: Presentation of self in everyday life

ISBN 978-961-6798-50-1
a) sociologija b) socialna psihologija c) vsakdanje življenje d) družbena
vloga

316.663
S od 316 GOFFMAN, E. Predstavljanje
COBISS.SI-ID 277432576 222

GOLDSMITH, Mike
Znanost v 30 sekundah / Mike Goldsmith ; [ilustracije Melyvin Evans,
Marta Munoz ; prevod Niki Neubauer]. – 1. izd. – Ljubljana : Družina, 2014.
– 96 str. : ilustr. ; 23 cm

Prevod dela: Science ideas in 30 seconds. – 1.000 izv. – Kazalo. –
Bibliografija: str. 92-93

ISBN 978-961-04-0119-3
a) Znanost – Knjige za otroke

001(02.053.2)
S mls 0 GOLDSMITH, M. Znanost v 30
COBISS.SI-ID 275826688 223

GOMBOC, Mateja, 1964-
Dantejeva hiša / Mateja Gomboc. – 1. izd. – Ljubljana : Mladika, 2014
([]rosuplje] : Grafis Trade). – 223 str. ; 21 cm. – (Knjižna zbirka Mladika)

500 izv.

ISBN 978-961-205-213-3

821.163.6-311.2
D od 821.163.6-311.2 GOMBOC, M.
Dantejeva S od 821.163.6-311.2 GOMBOC, M.
Dantejeva
COBISS.SI-ID 276534784 224

GOMBOC, Stanislav
Pojoče kobilice Slovenije : priročnik za določanje pojočih vrst kobilic
po napevih in slikah = Singing Orthoptera of Slovenia : manual for
identification of singing Orthoptera based on songs and images / Stanislav
Gomboc, Blaž Šegula ; [fotografije Blaž Šegula … et al.]. – Ljubljana :
Egea, zavod za naravo = Egea, Institution for Nature, 2014 (Kranj :
Trajanus). – 240 str. : fotogr. ; 21 cm + 1 zvočni CD

Vzpor. slov. besedilo in angl. prevod. – 250 izv. – Bibliografija: str.
229-233. – Kazalo

ISBN 978-961-93692-0-3
a) Živalstvo – Žuželke – Insecta – Kobilice – Orthoptera – Vrste –
Oglašanje – Slovenija – Priročniki b) bioakustika c) albumi

595.727/.728(497.4)(035)
591.582:595.727/.728(086.76)
S cd 59 GOMBOC, S.
Pojoče S od 59 GOMBOC, S.
Pojoče
COBISS.SI-ID 274536960 225

GORJUP, Viktorija
Ptice imaš v očeh / Viktorija Gorjup ; [ilustracije Konrad Kogej]. –
Idrija : samozal. V. Gorjup ; Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo
Mohorjeva družba, 2013. – 53 str. : ilustr. ; 23 cm

ISBN 978-961-278-110-1 (Celjska Mohorjeva družba)

821.163.6-1
H od 821.163.6-1 GORJUP, V. Ptice imaš v
očeh S od 821.163.6-1 GORJUP, V. Ptice imaš v
očeh
COBISS.SI-ID 270160128 226

GOSPODINOV, Georgi
Fizika žalosti / Georgi Gospodinov ; prevedel Borut Omerzel. – Ljubljana
: Beletrina, 2015. – 315 str. : ilustr. ; 18 cm. – (Knjižna zbirka Žepna
Beletrina)

Prevod dela: Fizika na t˝gata. – 2.000 izv.

ISBN 978-961-284-050-1

821.163.2-311.2
K od 82-311.2 GOSPODINOV, G. Fizika
žalosti S od 82-311.2 GOSPODINOV, G. Fizika
žalosti
COBISS.SI-ID 277841920 227

GOSTEČNIK, Christian
Inovativna relacijska zakonska terapija / Christian Gostečnik. –
Ljubljana : Brat Frančišek : Teološka fakulteta : Frančiškanski družinski
inštitut, 2015 (Bled : Belin grafika). – 406 str. ; 21 cm. – (Monografije
FDI ; 17) (Znanstvena knjižnica / Teološka fakulteta)

Recenzenta Robert Cvetek, Tanja Repič Slavič. – Bibliografija: str.
395-400. – Povzetek ; Abstract

ISBN 978-961-6873-32-1 (Brat Frančišek)
a) Zakonsko življenje – Medosebni odnosi

173.3:159.964.2
S od 159.9 GOSTEČNIK, C. Inovativna
COBISS.SI-ID 277999616 228

GRAVIER-Badreddine, Delphine
Življenje živali / [napisala Delphine Badreddine ; ilustrirali Daniele
Bour … [et al.] ; prevedla Maja Bajželj]. – 1. izd. – Ljubljana :
Mladinska knjiga, 2015 (natisnjeno na Kitajskem). – 67 str. : ilustr. ; 24
cm. – (Moja prva enciklopedija)

Prevod dela: La vie des animaux. – Avtorica navedena v kolofonu. – 2.300
izv.

ISBN 978-961-01-3483-1
a) Živali – Knjige za otroke b) ekologija živali

591.5(02.053.2)
S mls 59 GRAVIER, B.D. Življenje živali
COBISS.SI-ID 275013120 229

GREGG, Stacy
Princesa in žrebiček / Stacy Gregg ; [prevod Ljubica Rodošek]. – 1. izd.
– Ljubljana : Alica, 2015 (tiskano v Sloveniji). – 176 str. ; 22 cm

Prevod dela: The princess and the foal. – 1.000 izv.

ISBN 978-961-6959-13-1

821.111-93-311.2
S ml P GREGG, S. Princesa in
COBISS.SI-ID 274993664 230

GREGORIUS Nazianzenus, svetnik
Izbrane pesmi / Gregor iz Nazianza ; prevod, opombe in spremna beseda
Vid Snoj. – Ljubljana : KUD Logos, 2014. – 356 str. ; 20 cm. – (Knjižna
zbirka Poezije / KUD Logos ; 26)

ISBN 978-961-6519-86-1
a) Gregorius Nazianzenus, svetnik (ok. 330-ok. 390)

821.14’02-1
27-29
S od 82-1 GREGORIUS, N. Izbrane pesmi
COBISS.SI-ID 277535488 231

GRÉTARSSON, Huginn Thór
Norčije domišljije – v štirih jezikih = Wild imagination – in four
languages! = Fjörugt ímyndunarafl – á fjórum tungumálum! = Vill fantasi –
pa fire sprak / [[besedilo] Huginn Thór Grétarsson in [ilustracije] Andrea
Castellani ; prevedla Alenka Urh]. – Ljubljana : KUD Sodobnost
International, 2015 ([Grosuplje] : Grafis Trade). – [30] str. : ilustr. ;
23 cm

Prevod dela: Fjörugt ímyndunarafl – á fjórum tungumálum!. – Avtor naveden v
kolofonu. – Ilustr. na spojnih listih. – 500 izv.

ISBN 978-961-6970-11-2
a) Slikovni slovarji – Slovenščina – Angleščina – Norveščina – Islandščina
b) poliglotski slovarji c) knjige za otroke

811.163.6’374=111=113.5=113.3
S mls 81 GRÉTARSSON, H.G. Norčije
COBISS.SI-ID 278440704 232

GRILC, Mirjam
Vegetarijanske jedi za vsak okus / Mirjam Grilc ; [fotografije Eva
Legiša]. – Ljubljana : Kmečki glas, 2015 (Maribor : Evrografis). – 176 str.
: fotogr. ; 20 cm

4.000 izv.

ISBN 978-961-203-437-5
a) Kuharski recepti – Vegetarijanske jedi

641.56-056.84(083.12)
S od 641.5 GRILC, M. Vegetarijanske
COBISS.SI-ID 277441792 233

GRMADE, parade in molk : prispevki k neheteroseksualni zgodovini na
Slovenskem / uredil Brane Mozetič. – Ljubljana : Škuc, 2015 ([Šmarje Sap] :
Mišmaš). – 317 str. ; 21 cm. – (Zbirka Lambda ; 116)

400 izv.

ISBN 978-961-6751-95-7
a) Homoseksualnost – Slovenija

316.723-055.34(497.4)
S od 316 GRMADE, parade
COBISS.SI-ID 278047744 234

GROSZ, Stephen
Iskanje izgubljenega človeka : iz raziskovanih življenj / Stephen Grosz
; poslovenil Branko Gradišnik. – 1. natis. – Ljubljana : UMco, 2015
([Ljubljana] : NTD). – 199 str. ; 21 cm. – (Zbirka Preobrazba)

Prevod dela: The examined life. – O avtorju na zadnjem zavihku ov. – Opombe
z bibliografijo: str. 191-196

ISBN 978-961-6954-24-2
a) Psihoanaliza

159.964.2
S od 159.9 GROSZ, S. Iskanje
COBISS.SI-ID 278487040 235

GRÜN, Anselm
Angel stresa in drugi nebeški glasniki : 33 angelov za vse okoliščine /
Anselm Grün ; [prevedla Barbara Babšek]. – Maribor : Ognjišče, Slomškova
založba, 2015 (Grosuplje : Grafis trade). – 109 str. ; 20 cm. – (Zbirka
Duhovna rast / Ognjišče, Slomškova založba ; 24)

Prevod dela: Der Stressengel und andere himmlische Boten. – 500 izv. – A
avtorju na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-265-135-0
a) Angeli – Krščanski vidik

27-167.2
S od 2 GRÜN, A. Angel stresa
COBISS.SI-ID 277916672 236

GRUNBERG, Arnon Yasha Yves, 1971-
Tirza / Arnon Grunberg ; [prevedla Mateja Seliškar Kenda]. – 1. izd. –
Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). – 450
str. ; 21 cm. – (Zbirka Roman / Mladinska knjiga)

Prevod dela:Tirza. – 800 izv.

ISBN 978-961-01-3075-8

821.112.5-311.2
H od 82-311.2 GRUNBERG, A.
Tirza S od 82-311.2 GRUNBERG, A.
Tirza
COBISS.SI-ID 276842752 237

GRUNDEL, Heinz
Prva pomoč za pse : mini vodnik za ukrepanje v sili / Heinz Grundel,
Pasquale Piturru ; [prevedla Maja Jug Hartman ; slikovno gradivo po
izvirniku]. – 1. natis. – Ljubljana : Hart, Harting, 2015. – 43 str. :
ilustr. ; 22 cm

Prevod dela: Notfallbuch für den Hund. – 700 izv.

ISBN 978-961-6882-14-9
a) Psi – Prva pomoč

636.7.09:616-083.98
D od 636.7 GRUNDEL, H. Prva
pomoč S od 636.7 GRUNDEL, H. Prva
pomoč
COBISS.SI-ID 277572608 238

GUHRKE, Laura Lee
In nato jo je poljubil / Laura Lee Guhrke ; prevod Branka Šnek Oset. –
1. izd. – Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2015. – 429 str. ; 23 cm. –
(Samska dekleta ; knj. 1)

Prevod dela: And then he kissed her. – 250 izv.

ISBN 978-961-6958-26-4

821.111(73)-311.2
S od 821.111(73)-311.2 GUHRKE, L.L. In nato jo je
COBISS.SI-ID 80219649 239

GUTH, Christian, 1971-
Zeleni smutiji : zdravi mali obroki iz mešalnika / Christian Goth,
Burkhard Hickisch ; [prevedla Andreja Sabati Šuster]. – 1. izd. – Tržič :
Učila International, 2015 (natisnjeno v EU). – 127 str. : ilustr. ; 20 cm.
– (Zbirka Zdravo z naravo)

Prevod dela: Grüne smoothies. – 3.000 izv. – O avtorjih na zadnjem zavihku
ov. – Kazala

ISBN 978-961-00-2513-9
a) Smutiji – Priprava – Priročniki b) sadni napitki c) zelenjavni napitki
d) recepti e) presna hrana f) zdravilna prehrana g) hujšanje

641.87(083.12)
S od 641.5 GUTH, C. Zeleni smutiji
COBISS.SI-ID 278285056 240

HADJADJ, Fabrice, 1971-
Kako uspeti v smrti : antimetoda za življenje / Fabrice Hadjadj ;
[spremna beseda Edvard Kovač ; prevod Jasmina Rihar]. – Ljubljana :
Družina, 2015. – 350 str. ; 22 cm

Prevod dela: Réussir sa mort. – 1.000 izv. – Spremna beseda / Edvard Kovač:
str. 5-8

ISBN 978-961-04-0136-0
a) Smrt – Krščanski vidik b) življenje

27-186
S od 2 HADJADJ, F. Kako uspeti
COBISS.SI-ID 277629952 241

HAMLER, Anthony J., 1951-
Birdhouses & more : easy-to-build houses & feeders for birds, bats,
butterflies and other backyard creatures / A. J. Hamler. – 1st ed. –
Cincinnati : Popular Woodworking Books, cop. 2014. – 141 str. : ilustr. ;
28 cm

O avtorju na ov. in na str. [142]

ISBN 1-4403-3314-9
ISBN 978-1-4403-3314-9
a) Birdhouses – Design and construction b) Bird feeders – Design and
construction c) Bird feeders – Design and construction d) Birdhouses –
Design and construction e) Mizarstvo – Priročniki f) valilnice g) krmilnice
h) hiše za živali

674.2(035)=111
S od 68 HAMLER, A. J. Birdhouses
COBISS.SI-ID 13818014 242

HANUŠ, Barbara
Modri medvedek bere in piše / Barbara Hanuš ; z ilustracijami Marjana
Mančka. – 1. natis. – Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015. – 30 str. :
ilustr. ; 29 cm. – (Posebna izdaja revije Ciciban)

ISBN 978-961-01-3597-5
a) Opismenjevanje – Knjige za otroke b) izobraževalne slikanice

373.2.016:003
087.5
S ml C HANUŠ, B. Modri medvedek
COBISS.SI-ID 277465344 243

HARARI, Yuval Noah
Sapiens : kratka zgodovina človeštva / Yuval Noah Harari ; [iz
angleščine prevedla Polona Mertelj]. – 1. izd. – Ljubljana : Mladinska
knjiga, 2014 (Nova Gorica : Grafika Soča). – 440 str. : ilustr. ; 23 cm. –
(Zbirka Esenca)

Izv. nasl.: Kitsur Toldot ha-Enoshut. – 800 izv. – O avtorju na sprednjem
notr. zavihku ov. – Opombe z bibliografijo: str. 427-440

ISBN 978-961-01-3078-9
a) Človeštvo – Razvoj b) Civilizacija c) Svetovna zgodovina

316.722
94(100)
K od 316 HARARI, Y.N.
Sapiens S od 316 HARARI, Y.N.
Sapiens
COBISS.SI-ID 274817024 244

HARPER, Sarah, oblikovalka
The natural & handmade soap book : [20 delightful and delicate soap
recipes for bath, kids and home] / Sarah Harper ; [photography Jack Kirby].
– Newton Abbot : David and Charles, 2014. – 127 str. : ilustr. ; 28 cm

Dodatek k nasl. naveden na ov. – Kazalo

ISBN 978-1-4463-0417-4 (broš.)
ISBN 1-4463-0417-5 (broš.)
a) naravna mila b) odišavljena mila c) izdelovanje d) kozmetični izdelki e)
ročno izdelana mila f) albumi

661.187(035)
665.58(035)
S od 66 HARPER, S. The natural
COBISS.SI-ID 24806712 245

HARRIS, Sarah Gomes
Sara & Raček. Na obisku pri pingvinih / [Sarah Gomes Harris ; prevedla
Sabina Tamše]. – [1. izd., 1. natis]. – [Ljubljana] : DZS, [2014] ([tiskano
na Kitajskem]). – [32] str. : ilustr. ; 25 cm

Prevod dela: Sarah & Duck met the penguins. – Avtorica navedena na ov. –
1.500 izv.

ISBN 978-961-02-0695-8

821.111-93-34
087.5
H ml C HARRIS, S.G. Sara &
Raček S ml C HARRIS, S.G. Sara &
Raček
COBISS.SI-ID 275814656 246

HARRIS, Sarah Gomes
Sara & Raček. V zabaviščnem parku / [Sarah Gomes Harris ; prevedla
Sabina Tamše]. – [1. izd., 1. natis]. – [Ljubljana] : DZS, [2014] ([tiskano
na Kitajskem]). – [32] str. : ilustr. ; 25 cm

Prevod dela: Sarah & Duck go to the funfair. – Avtorica navedena na ov. –
1.500 izv.

ISBN 978-961-02-0694-1

821.111-93-34
087.5
K ml C HARRIS, S.G. Sara &
Raček S ml C HARRIS, S.G. Sara &
Raček
COBISS.SI-ID 275814912 247

HARTMAN, Tomaž
Pragozd : pranarava Kočevske = Virgin forest : Kočevje primeval nature /
[zamisel, besedilo in oblikovanje] Tomaž Hartman ; [foto Marko Masterl …
[et al.] ; predstavitvene table Tomaž Hartman ; prevod Henrik Ciglič, Jean
McCollister]. – Ljubljana : Založba Gozdarskega inštituta Slovenije, Silva
Slovenica = Publishing Centre of the Slovenian Forestry Institute, Silva
Slovenica Publishing Centre : Slovenska akademija znanosti in umetnosti,
četrti razred za naravoslovne vede, 2014 ([Ljubljana] : Ednas Print). – 131
str. : ilustr. ; 30 cm

Vzpor. slov. besedilo in angl. prevod. – 2.000 izv.

ISBN 978-961-6425-78-0 (Silva Slovenica)
a) Pragozd – Kočevsko b) Pragozd – Fotografski motivi – Albumi

630*228(497.434)
77.047:630*228(497.434)(084.12)
S od 630 HARTMAN, T. Pragozd
COBISS.SI-ID 275751680 248

HAWKINS, Karen
Kako ujeti grofico / Karen Hawkins ; [prevedla Lidija Kreft]. – 1. izd.
– Tržič : Učila International, 2015 (natisnjeno v EU). – 293 str. ; 20 cm

Prevod dela: How to capture a countess

ISBN 978-961-00-2570-2 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-2571-9 (broš.)

821.111(73)-311.2
D od 821.111(73)-311.2 HAWKINS, K. Kako
ujeti S od 821.111(73)-311.2 HAWKINS, K. Kako
ujeti
COBISS.SI-ID 279075328 249

HEDŽET Tóth, Cvetka
Dialektika refleksijskega zagona / Cvetka Hedžet Tóth. – Ljubljana :
Društvo 2000, 2015 (Ljubljana : Birografika Bori). – 274 str. ; 22 cm

300 izv. – Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-6533-54-6
a) dialektika

130.123.1
S od 1 HEDŽET, T.C. Dialektika
COBISS.SI-ID 278534144 250

HEIVOLL, Gaute
Preden zgorim / Gaute Heivoll ; [prevedel Darko Čuden]. – 1. natis. –
Hlebce : Zala, 2015. – 263 str. ; 22 cm

Prevod dela: For jeg brenner ned. – 500 izv.

ISBN 978-961-6859-69-1 (trda vezava)
ISBN 978-961-6859-70-7 (broš.)

821.113.5-311.2
D od 82-311.2 HEIVOLL, G. Preden
zgorim K od 82-311.2 HEIVOLL, G.
Preden zgorim S od 82-311.2 HEIVOLL, G.
Preden zgorim
COBISS.SI-ID 277035264 251

HERRE, Franz
Marija Terezija : velika Habsburžanka / Franz Herre ; [prevedel in
predgovor k slovenski izdaji napisal Igor Antič]. – 1. izd., 1. natis. –
Ljubljana : Cankarjeva založba, 2015 (Kranj : Gorenjski tisk storitve). –
346 str., [4] str. pril. : ilustr. ; 25 cm

Prevod dela: Maria Theresia. – 3.300 izv. – Marija Terezija in Slovenci /
Igor Antič: str. 7-25. – Bibliografija: str. 331-336. – Kazalo

ISBN 978-961-282-083-1
a) Maria Theresia, avstrijska cesarica (1717-1780) – Biografije b) Avstrija
c) zgodovina d) 18.st. e) vladarji f) Habsburžani g) habsburška monarhija

929Marija Terezija, avstrijska cesarica
94(436-89)”17″
S od 929 MARIJA TEREZIJA HERRE, F. Marija Terezija
COBISS.SI-ID 277835520 252

HERTMANS, Stefan
Vojna in terpentin / Stefan Hertmans ; prevedla Staša Pavlović, [prevod
francoskih dialogov Mateja Seliškar Kenda]. – Ljubljana : Beletrina, 2015.
– 387 str. ; 18 cm. – (Knjižna zbirka Žepna Beletrina)

Prevod dela: Oorlog en terpentijn

ISBN 978-961-284-052-5

821.112.5(493)-311.2
D od 82-311.2 HERTMANS, S. Vojna
in S od 82-311.2 HERTMANS, S. Vojna in
COBISS.SI-ID 277843456 253

HIENG, Primož
Vodnik po zdravilnih energijah. Del 2, Slovenija, Avstrija, Madžarska,
Hrvaška, Italija / Primož Hieng ; [fotografije Primož Hieng … et al.]. –
1. natis. – Brezovica pri Ljubljani : Harlekin No. 1, 2015 ([Bled] : Belin
grafika). – 280 str. : fotogr. ; 22 cm

Bibliografija: str. 279

ISBN 978-961-6008-43-3
a) Energetske točke – Srednja Evropa – Vodniki b) Vodni viri – Zdravilnost
– Srednja Evropa – Vodniki c) Zdravilišča – Srednja Evropa – Vodniki d)
alternativna medicina e) naravno zdravljenje f) zdravilne točke g) božje
poti h) hidroterapija i) balneoterapija j) zgodovinski pregledi

615.85(4-191.2)(036)
550.367:615.8(4-191.2)(036)
S od 615.8 HIENG, P. Vodnik po
COBISS.SI-ID 278607872 254

HILL, Eric, 1927-
Opazujem s Pikijem : zavrti in poglej / [napisal in ilustriral] Eric
Hill ; [prevedel Peter Arko]. – 1. izd. – Ljubljana : Mladinska knjiga,
2015 (natisnjeno na Kitajskem). – 1 kartonka ([12] str.) : ilustr. ; 22 cm

Prevod dela: I spy with Spot. – Ov. nasl. – 3.800 izv.

ISBN 978-961-01-3442-8

087.5
D ml C kartonke HILL, E. Opazujem
s S ml C kartonke HILL, E. Opazujem s
COBISS.SI-ID 275522560 255

HILL, Eric, 1927-
Pikijev najljubši dan / [napisal in ilustriral] Eric Hill ; [prevedel
Peter Arko]. – 1. izd. – Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015 (natisnjeno na
Kitajskem). – 1 kartonka ([12] str.) : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Spot’s busy day. – Ov. nasl. – 3.500 izv.

ISBN 978-961-01-3459-6

087.5
H ml C kartonke HILL, E. Pikijev
najljubši S ml C kartonke HILL, E. Pikijev
najljubši
COBISS.SI-ID 275539968 256

HILL, Eric, 1927-
Pikijeve najljubše stvari / [napisal in ilustriral] Eric Hill ;
[prevedel Peter Arko]. – 1. izd. – Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015
(natisnjeno na Kitajskem). – 1 kartonka ([12] str.) : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Spot’s favourite things. – Ov. nasl. – 3.500 izv.

ISBN 978-961-01-3460-2

087.5
D ml C kartonke HILL, E.
Pikijeve K ml C kartonke HILL, E.
Pikijeve
COBISS.SI-ID 275540736 257

HIRSCH, Joachim
Gospostvo, hegemonija in politične alternative / Joachim Hirsch ;
[prevod Mojca Dobnikar ; spremna beseda Sašo Furlan]. – 1. natis. –
Ljubljana : Sophia, 2014 (Ljubljana : Collegium Graphicum). – XII, 291 str.
; 21 cm. – (Zbirka Naprej!, ISSN 2385-880X)

400 izv. – Prevod dela: Herrschaft, Hegemonie und politische Alternativen.
– Zakaj levica potrebuje teorijo države / Sašo Furlan: str. [261]-291. – O
avtorju: str. II. – Bibliografija: str. [245]-259

ISBN 978-961-6768-76-4
a) Ekonomska politika b) Svetovno gospodarstvo – Globalizacija c) politična
gibanja d) politika e) družbeni sistemi f) ekonomski sistemi

338.2
339.9
D od 33 HIRSCH, J.
Gospostvo S od 33 HIRSCH, J.
Gospostvo
COBISS.SI-ID 277241600 258

The HOBBIT [Videoposnetek]. The Battle of the five armies = Hobit. Bitka
petih vojska / directed by Peter Jackson ; screenplay by Fran Walsh &
Philippa Boyens & Peter Jackson & Guillermo del Toro ; based on the novel
by J. R. R. Tolkien ; director of photography Andrew Lesnie ; music
composed by Howard Shore ; produced by Carolynne Cunningham, PeterJackson
… [et al.] ; prevod Vesna Žagar. – Posebna dvojna izd. – [Ljubljana :
Menart Records], 2014, 2015. – 2 video DVD-ja (138 min, 31 sek ; ca 46 min)
: barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Film je posnet 2014, posebni dodatki 2015. – Na ov. še: Epski zaključek
trilogije Hobita. – Podnapisi v: angl., bolgar., grš., heb., hrv., madž.
polj. in slov. Sinhronizacija v: angl., madž. in polj. Dialogi (v orig.) v
angl. ([DVD 1] : Film). – Podnapisi v: angl., franc., ital. in nizozem.
Dialogi v angl. ([DVD 2] : Posebni dodatki). – Dvoslojni format. –
DVDWB0789 [na ov.]. – 7000063976 ; SP-08-DIM1 DVD9 Z26/Z29 Y33615 26 08
[(DVD 1) – film]. – 7000063958 ; SP-X2 DVD9 Z26/Z29 Y33615 26 X2 [(DVD 2) –
pos. dodatki]. – Igrajo: Ian McKellen, Martin Freeman, Richard Armitage,
Evangeline Lilly, Luke Evans, Lee Pace, Benedict Cumberbatch, Ken Scott,
Aidan Turner, Orlando Bloom, Cate Blanchett itd.

Vsebina :
[DVD 1] : Film
[DVD 2] : Posebni dodatki. – Za starejšo mladino in odrasle
a) Novozelandski igrani filmi – Fantastični film – Video DVD-ji b) Ameriški
igrani filmi – Fantastični film – Video DVD-ji c) znanstvenofantastični
film d) fantastika e) fantazijski film f) koprodukcija

791.221.8(931+73)(086.82)
S dvd-od 791.43 HOBIT
COBISS.SI-ID 1107959390 259

HODGE, Susie, 1960-
Art : vse, kar morate vedeti o največjih umetnikih in njihovih delih /
Susie Hodge ; [prevedla Katja Jenčič in Jaka Andrej Vojevec]. – 1. natis. –
Kranj : Narava, 2015. – 224 str. : ilustr. ; 25 cm

Prevod dela: Art. – Kazalo

ISBN 978-961-6893-59-6
a) Umetnost b) Umetniki c) zgodovinski pregledi

73/76(100)
S od 7 HODGE, S. Art
COBISS.SI-ID 276104192 260

HOFMANN, Helga
Alpske cvetlice : odkrivamo in določamo najpomembnejše vrste / Helga
Hofmann ; [prevedla Petra Piber]. – 1. izd. – Ljubljana : Mladinska knjiga,
2015 (natisnjeno v Nemčiji). – 256 str. : ilustr. ; 19 cm. – (Narava na
dlani)

Prevod dela: Alpenblumen. – 2.000 izv. – Kazalo

ISBN 978-961-01-3591-3
a) Alpske rastline – Priročniki

581.9(234.3)(035)
S od 58 HOFMANN, H. Alpske cvetlice
COBISS.SI-ID 276761344 261

HOLMES, Richard, 1946-2011
[Druga]
2. svetovna vojna : veliki ilustrirani vodnik / Richard Holmes ;
[kartografija Encompass Graphics, Iorwerth Watkins, David Roberts ;
prevedla Mojca Vodušek]. – 1. izd., 1. natis. – Ljubljana : Mladinska
knjiga, 2015 (natisnjeno na Slovaškem). – 372 str. : ilustr., zvd. ; 31 cm

Prevod dela: World war II. – 5.300 izv. – Kazalo

ISBN 978-961-01-3523-4
a) Svetovna vojna 1939-1945

94(100)”1939/1945″
S od 94(100)”1939/1945″ HOLMES, R. Druga (2) svetov
COBISS.SI-ID 276310784 262

HOPPE, Geoffrey
Igra zavesti : [modrost in navdih za spreminjajoči se svet] /
[kanalizirata Geoffrey in Linda Hoppe] ; [podano po] Adamus Saint-Germain ;
[prevod Tjaša Pavček]. – Trzin : Nova, 2015 ([Ljubljana] : Pleško). – 203
str. : ilustr. ; 19 cm

Prevod dela: Act of consciousness. – Dodatek k nasl. in avtorja navedeni na
ov. – 1.000 izv. – O avtorjih na sprednjem zavihku ov.

ISBN 978-961-281-751-0
a) Saint-Germain, Adamus (1710-1784) – Sporočila b) nova duhovna gibanja c)
ezoterika

133.9
S od 133 HOPPE, G. Igra zavesti
COBISS.SI-ID 278263552 263

HORIZONTI drugosti / uredil Tadej Pirc. – Gornja Radgona : A priori,
2014 (Ljubljana : Birografika Bori). – 196 str. ; 21 cm. – (Zbirka Khoros)

Bibliografija pri vseh prispevkih

ISBN 978-961-93401-5-8
a) Filozofija kulture – Zborniki b) filozofija c) kultura d) umetnost e)
sociologija kulture f) ženske študije g) philosophy h) culture i) arts j)
sociology of culture k) women studies

130.2(082)
316.7(082)
FRASCATI:
6-301
S od 1 HORIZONTI
COBISS.SI-ID 277323520 264

HORVAT, Franci, 1956-
Timšel / [avtor besedila in fotografij] Franci Horvat ; [fotografija
avtorja Tomo Jeseničnik]. – Celje : Antika, 2014 ([Celje] : Grafika
Zlatečan). – 232 str. : fotgr. ; 25 cm

500 izv. – Spremna beseda / Tomo Jeseničnik: str. 8. – O avtorju: str. 230

ISBN 978-961-93661-3-4
a) Horvat, Franci (1956-) – Spomini b) slovenski alpinisti c) slovenski
fotografi

821.163.6-94
S od 82-992 HORVAT, F. Timšel
COBISS.SI-ID 276918272 265

HORVAT, Sebastian, 1980-
Ljubezen ali Dandanašnja farsa / Sebastian Horvat ; [ilustracije Polona
Kosec]. – 1. natis. – Ljubljana : Alter Vision, 2014. – 223 str. : ilustr.
; 22 cm

ISBN 978-961-281-530-1
a) Ljubezen b) medosebni odnosi

177.6
H od 17 HORVAT, S.
Ljubezen S od 17 HORVAT, S.
Ljubezen
COBISS.SI-ID 275302912 266

HORVAT, Tim
Tretji izvod / Tim Horvat. – 1. izd. – Ljubljana : Kres, 2015
([Ljubljana] : Formatisk). – 263 str. : avtorj. sl. ; 22 cm

600 izv. – Spremna beseda / Samo Koler: str. 256-260. – O avtorju: str. 263

ISBN 978-961-250-123-5
a) Slovenska književnost – Kriminal – Evropa – 21.st. – Roman

821.163.6-312.4
S od 82-312.4 HORVAT, T. Tretji izvod
COBISS.SI-ID 276627968 267

HOW to train your dragon 2 [Videoposnetek] = Kako izuriti svojega zmaja
2 / written and directed by Dean DeBlois ; based upon the “How to train
your dragon” book series by Cressida Cowell ; music by John Powell ;
produced by Bonnie Arnold ; prevod (slov. podnapis.) Marjeta Šavor ; prevod
in priredba Vesna Žagar ; režija slov. sinhronizacije Jernej Kuntner. –
[Ljubljana : Menart Records], 2014. – 1 video DVD (97 min, 42 sek) : barve,
zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sinhronizirano in podnapisi v: angl., bolgar., hrv., slov. in srb. Dialogi
(v orig.) v angl. – Posneto 2014. – DVF57384 [na ov.]. – L1 56899 DVD Sv
[na DVD-ju]. – Glasovi (v orig.): Jay Baruchel, Cate Blanchett, Gerard
Butler, Craig Fergusson, America Ferrara, Jonah Hill, Christopher
Mintz-Plasse itd. – Glasovi (v slov.): Primož Forte, Urška Hlebec, Daniel
Bavec, Katja Ajster, Gojmir Lešnjak, Aljoša Kovačič, Neža Buh, Jernej
Kuntner itd. Izvedba pesmi: Sandra Klemm. – Za otroke od 6. do 12. leta,
mladino in odrasle
a) Animirani filmi – Video DVD-ji b) animirani filmi za otroke c) risani
filmi d) risani filmi za otroke

791.228(73)(0.053.2)(086.82)
S dvd-ml/animirani filmi 791.43 KAKO izuriti
COBISS.SI-ID 1106951518 268

HOWARD, Rachel, 23.06.1969
Secret London : an unusual guide / Rachel Howard and Bill Nash ;
photographs Stéphanie Rivoal and Jorge Monedero ; [cartography Cyrille
Suss]. – 3rd ed. – Versailles : Jonglez, 2014. – 351 str. : ilustr., zvd. ;
19 cm

Potiskane notr. str. ov. – Kazali

ISBN 978-2-9158-0728-8
a) London – Velika Britanija – Turistični vodniki

913(410.111.11)(036)
S od 914/919 HOWARD, R. Secret London
COBISS.SI-ID 1107037534 269

HOYT, Elizabeth
Polnočni vojvoda / Elizabeth Hoyt ; [prevedla Ida Sternad]. – 1. izd. –
Tržič : Učila International, 2015 (natisnjeno v EU). – 331 str. ; 20 cm

Prevod dela: Duke of midnight. – Tisk po naročilu

ISBN 978-961-00-2458-3 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-2461-3 (broš.)

821.111(73)-311.2
K od 821.111(73)-311.2 HOYT, E. Polnočni
vojvoda S od 821.111(73)-311.2 HOYT, E. Polnočni
vojvoda
COBISS.SI-ID 277560832 270

HROBATH, Mili
Ozare dneva : pesmi / Mili Hrobath ; skulpture Joško Hrobath ;
[fotografije skulptur Vincenc Gotthardt ; spremna beseda Fabjan Hafner]. –
1. izd. – Celovec : Mohorjeva, 2015 (v Celovcu : Mohorjeva družba). – 83
str. : ilustr. ; 20 cm. – (Ellerjeva edicija ; 40)

250 izv. – Slavnica sedanjiku / Fabjan Hafner: str. 77-79. – O avtorici na
zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-3-7086-0845-7

821.163.6-1
S od 821.163.6-1 HROBATH, M. Ozare dneva
COBISS.SI-ID 277229312 271

HUDALES, Jože, 1955-
Življenje v novem mestu : Velenje in njegove urbane identitete 1945-1960
/ Jože Hudales ; [prevod povzetka Matic Večko]. – 1. izd. – Ljubljana :
Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015 (Ljubljana : Birografika
Bori). – 188 str. : ilustr. ; 24 cm. – (Zbirka Razprave FF, ISSN 2335-3333)

300 izv. – O avtorju na zadnji notranji str. ov. – Bibliografija: str.
175-183. – Povzetek ; Summary. – Kazalo

ISBN 978-961-237-734-2
a) Velenje – Urbani prostor – 1945-1960 b) urbana identiteta c) kulturna
antropologija

711.5(497.4Velenje)”1945/1960″
316.72(497.4Velenje)”1945/1960″
S od 71 HUDALES, J. Življenje v
COBISS.SI-ID 278627328 272

HUG, Veronika
Vse skvačkano! : modni dodatki od nog do glave / Veronika Hug ;
[prevedla Katja Berden]. – 1. izd. – Ljubljana : Mladinska knjiga, 2014. –
62 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: Alles gehäkelt

ISBN 978-961-01-3475-6
a) Kvačkanje – Priročniki b) ročna dela

746.4(035)
K od 746 HUG, V. Vse
skvačkano! S od 746 HUG, V. Vse
skvačkano!
COBISS.SI-ID 275174656 273

HUMBLE, Jim Vern
Rešite si zdravje ali celó življenje z MMS-om, ionom klorovega dioksida
: vsestranska mineralna raztopina za tretje tisočletje / Jim V. Humble ;
[prevod Janez Lavrič]. – 1. izd. – Ljubljana : Ara, 2015. – 260 str. ; 20 cm

Prevod dela: The master mineral solution of the third millenium

ISBN 978-961-6861-35-9
a) Klorov dioksid – Zdravilnost b) naravno zdravljenje

615.326:546.134
K od 615.8 HUMBLE, J.V. Rešite si
zdravje S od 615.8 HUMBLE, J.V. Rešite si
zdravje
COBISS.SI-ID 278597120 274

HUSEINOVIĆ, Kašmir
Janko in Metka / Kašmir Huseinović ; [ilustracije] Andrea Petrlik ;
[prevedla Mina Ristanc]. – 1. izd. – Ljubljana : Karantanija, 2015 (tiskano
na Hrvaškem). – [25] str. : ilustr. ; 25 cm

Prevod dela: Ivica i Marica. – Ilustr. na spojnih listih. – 800 izv.

ISBN 978-961-275-109-8

821.163.42-93-32
087.5
K ml C HUSEINOVIĆ, K. Janko in
Metka S ml C HUSEINOVIĆ, K. Janko in
Metka
COBISS.SI-ID 274188800 275

ICE age [Videoposnetek] = Ledena doba / directed by Chris Wedge ;
screenplay by Michael Berg and Michael J.Wilson and Peter Ackerman ; music
composed and conducted by David Newman. – Ljubljana : Menart Records, 2014.
– 1 video DVD (ca 78 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Posneto 2002. – Podnapisi v slov., hrv. itd. – DVF29065
a) risani filmi b) otroški risani filmi c) animirani filmi d) otroški
animirani filmi

791.228(0.053.2)(086.82)
S dvd-ml/animirani filmi 791.43 LEDENA doba
COBISS.SI-ID 10910238 276

ICE age. Part 2 [Videoposnetek] / directed by Carlos Saldanha ;
screenplay by Peter Gaulke & Gerry Swallow and Jom Hecht ; music by John
Powell ; [voices] Ray Romano … [et al.]. – Ljubljana : Con film, 2005. –
1 video DVD (regija 2)(ca 87 min) : barve, zvok (Dolby digital) ; 12 cm

Podnapisi v slov., hrv., romun. – Možnost sinhr. v slov. in hrv. – 20th
Century Fox. – DVF29980
a) risani film b) video DVD

778.5(086.82)
S dvd-ml/animirani filmi 791.43 LEDENA doba
COBISS.SI-ID 11779130 277

ICE age. 3, Dawn of the dinosaurs [Videoposnetek] = Ledena doba. 3 /
directed by Carlos Saldanha ; screenplay by Michael Berg … [et al.] ;
music by John Powell. – Ljubljana : Con film, 2009. – 1 video DVD (PAL)(ca
93 min) : barve, zvok (Dolby Digital 2.0, 5.1) ; 12 cm

Nasl. na ov.: Ledena doba 3. Zora dinozavrov. – Podnaslovljeno v slov.,
hrv., madž. itd. – Sinhronizirano v slov., hrv., madž. itd. – Regija 2. –
DVF37666
a) risani filmi b) animirani filmi c) otroški risani filmi d) otroški
animirani filmi

791.228(0.053.2)(086.82)
D dvd 791.43 LEDENA
doba H dvd 791.43
LEDENA doba S dvd
791.43 LEDENA doba S dvd-ml/animirani filmi
791.43 LEDENA doba
COBISS.SI-ID 6845470 278

ICE age. 4, Continental drift [Videoposnetek] = Ledena doba. 4, Celinski
premiki / directed by Steve Martino, Michael Thurmeier ; screenplay by
Michael Berg and Jason Fuchs ; story by Michael Berg and Lori Forte ; music
by John Powell. – Ljubljana : Con film, 2012. – 1 video DVD (ca 84 min) :
barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1667889/ –
predstavitev filma. – Posneto 2012. – Sinhronizacija in podnapisi v slov.,
hrv., angl. itd. – Produkcija: Blue Sky Studios itd. – DVF51529. – Režija
slov. sinhronizacije Jernej Kuntner. – Glasovi v slov.: Jure Mastnak,
Jernej Kuntner, Sebastijan Cavazza, Nina Valič itd.
a) Animirani filmi – Video DVD-ji b) Ameriški filmi – Animirani filmi –
Video DVD-ji c) risani filmi d) animirani filmi za otroke e) risani filmi
za otroke f) DVD

791.228(73)(0.053.2)(086.82)
S dvd 791.43 LEDENA
doba S dvd-ml/animirani filmi 791.43 LEDENA
doba
COBISS.SI-ID 1101087070 279

IGRE za majhne in velike otroke / [prevod Ana Ambrož Strle]. – 1. natis.
– Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2014. – 256 str. : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: Das Grosse Spielebuch für die ganze Familie. – 1.500 izv.

ISBN 978-961-251-393-1
a) Otroške igre – Priročniki b) Družabne igre – Priročniki

793.5/.7(035)
796.11(035)
K od 794 IGRE
ZA S od 794 IGRE ZA
COBISS.SI-ID 276343040 280

IMAMOVIĆ, Jasmin
Prosim te, zapiši : zgodovinski roman / Jasmin Imamović ; prevedel Jurij
Hudolin. – Ljubljana : KUD Apokalipsa, 2014. – 297 str. ; 20 cm. – (Zbirka
Apokalipsa ; no. 68)

ISBN 978-961-6894-60-9

821.163.4(497.6)-311.6
S od 82-311.6 IMAMOVIĆ, J. Prosim te
COBISS.SI-ID 277240064 281

INFEKCIJSKE bolezni / [uredila] Janez Tomažič in Franc Strle s sodelavci
; [ilustracije Dušan Weiss in Ada Poklač]. – 1. izd. – Ljubljana :
Združenje za infektologijo, Slovensko zdravniško društvo, 2014. – XXI, 616
str. : ilustr. ; 30 cm

1100 izv. – Kazalo

ISBN 978-961-6956-09-3 (pbk)
a) Infekcijske bolezni – Učbeniki za visoke šole

616.9(075.8)
S od 61 INFEKCIJSKE
COBISS.SI-ID 275830016 282

INTERPRETACIJE dediščine / [urednice Tatjana Dolžan Eržen, Ingrid Slavec
Gradišnik, Nadja Valentinčič Furlan ; prevodi v angleščino Tatiana Bajuk
Senčar … et al.]. – Ljubljana : Slovensko etnološko društvo, 2014
([Ivančna Gorica] : Alfagraf). – 292 str. : ilustr. ; 24 cm. – (Knjižnica
Glasnika Slovenskega etnološkega društva ; 48)

500 izv. – Bibliografija pri vseh prispevkih. – Povzetki v angl. na koncu
zbornika

ISBN 978-961-6775-16-8
a) Slovenija – Kulturna dediščina – Zborniki

719(497.4)(082)
FRASCATI:
2-107
S od 71 INTERPRETACIJE
COBISS.SI-ID 275968512 283

INTERSTELLAR [Videoposnetek] = Medzvezdje / directed by Christopher
Nolan ; written by Jonathan Nolan and Christopher Nolan ; director of
photography Hoyte van Hoytema ; music by Hans Zimmer ; produced by Emma
Thomas, Christopher Nolan, Lynda Obst. – [Ljubljana : Menart Records],
[2015], p 2014. – 1 video DVD (162 min, 6 sek) : barve, zvok (Dolby Digital
5.1) ; 12 cm

Podnapisi v: angl., arab., bolgar., heb., hrv., madž., polj., romun. in
slov. Sinhronizacija v; angl., madž. in polj. Dialogi (v orig.) v angl. –
Posneto 2014. – Dvoslojni format. – DVDWB0788 [na ov.]. – 7000062890 ;
SP-08-DIM1 DVD9 Z26/Z29 Y33553 26 08 [na DVD-ju]. – Igrajo: Matthew
McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Chastain, Ellen Burstyn, John Lithgow,
Michael Caine, Casey Affleck, Wes Bentley, Bill Irwin, Mackenzie Foy,
Topher Grace, David Gyati, Collette Wolfe itd. – Za odrasle
a) Igrani filmi – Znanstvenofantastični filmi – video DVD-ji b) pustolovski
filmi c) DVD

791.221.8:82-312.9(086.82)
791.221.7(086.82)
S dvd-od 791.43 MEDZVEZDJE
COBISS.SI-ID 19532082 284

IVANAUSKAITE, Jurga, 1961-2007
Čarovnica in dež / Jurga Ivanauskaité ; prevedel Klemen Pisk. – 1.
natis. – Maribor : Pivec, 2014 (Maribor : Dravski tisk). – 306 str. ; 21
cm. – (Branje. Proza / Pivec)

Prevod dela: Ragana ir lietus. – 700 izv. – O Veri, Ljubezni in Upanju /
Klemen Pisk: str. 303-306. – O avtorici na sprednjem zavihku ov.

ISBN 978-961-6897-82-2
a) Ivanauskaité, Jurga (1961-2007)

821.172-311.2
821.172.09Ivanauskaité J.
S od 82-311.2 IVANAUSKAITE, J. Čarovnica in dež
COBISS.SI-ID 79802113 285

IVANKO, Štefan
Organizacijske paradigme : podlage za nastanek in razvoj organizacijskih
teorij / Štefan Ivanko. – Novo mesto : Fakulteta za organizacijske študije,
2012 (Kamnik : Cubus Image). – VII, 144 str. : ilustr. ; 24 cm. –
(Organizacija in menedžment)

200 izv. – Bibliografija: str. 140-142. – Povzetek ; Abstract

ISBN 978-961-92652-3-9
a) Organizacija – Teorija – Učbeniki za visoke šole b) Organizacija dela –
Učbeniki za visoke šole c) teorija organizacije d) organizacija poslovanja
e) organizacijska struktura f) organizacijski modeli g) vodenje h)
upravljanje i) organizacijska kultura

005.1(075.8)
S od 005 IVANKO, Š. Organizacijske
COBISS.SI-ID 261448448 286

IZBRANA poglavja o srčno-žilnih boleznih / [avtorji Vojka Gorjup … [et
al.] ; Andreja Sinkovič (ur.), Gorazd Voga (ur.). – 1. izd. – Maribor :
Medicinska fakulteta, 2015 ([Celje] : Koštomaj). – XIV, 266 str. : ilustr.
; 28 cm

500 izv. – Bibliografija pri vseh poglavjih

ISBN 978-961-6739-54-2
a) Kardiovaskularni sistem – Bolezni – Učbeniki za visoke šole b)
kardiovaskularne bolezni c) diagnostika d) epidemiologija e) patogeneza f)
etiologija g) dejavniki tveganja h) zdravljenje i) komplikacije

616.1(075.8)
S od 61 IZBRANA poglavja
COBISS.SI-ID 273825536 287

JAKOVLJEVIĆ, Miroljub
Manualno testiranje mišic / Miroljub Jakovljević, Sonja Hlebš ;
ilustracije Miroljub Jakovljević. – 3. ponatis. – Ljubljana : Zdravstvena
fakulteta, 2011 ([Ljubljana] : Studio print). – IV, 188 str. : ilustr. ; 30
cm

300 izv. – Predgovor / Dean Ravnik: str. I. – Spremna beseda / Vane
Antolič: str. I. – Bibliografija: str. 171-172

ISBN 978-961-6063-28-9
a) Skeletne mišice – Zmogljivost – Manualno testiranje – Učbeniki za visoke
šole b) mišice c) mišična moč d) vzdržljivost

612.74.087.1(075.8)
616.74-073(075.8)
H od 61 JAKOVLJEVIĆ, M.
Manualno S od 61 JAKOVLJEVIĆ, M.
Manualno
COBISS.SI-ID 258694912 288

JAKOVLJEVIĆ, Miroljub
Meritve gibljivosti sklepov, obsegov in dolžin udov / Miroljub
Jakovljević, Sonja Hlebš ; ilustracije Miroljub Jakovljević. – 2. ponatis
2. dopolnjene izd. – Ljubljana : Zdravstvena fakulteta, 2015 ([Ljubljana] :
Studio Print). – 94 str. : ilustr. ; 30 cm

300 izv. – V CIP-u podatek o izd.: 3. ponatis 2. dopolnjene izd. –
Bibliografija: str. 92

ISBN 978-961-6063-32-6
a) Sklepi – Gibljivost – Meritve – Učbeniki za visoke šole b) Goniometrija
– Učbeniki za visoke šole c) gibala d) roka e) noga f) hrbtenica

616.7-071.3(075.8)
S od 61 JAKOVLJEVIĆ, M. Meritve
COBISS.SI-ID 277369344 289

JAMBREK, Peter
Demokracija in država : slovenska demokracija in država – ustanovitev,
krize in vizije / Peter Jambrek ; s poglavjem Albina Igličarja ; [imensko
in stvarno kazalo Marjetka Kocijančič in Peter Jambrek]. – 1. izd. – Kranj
: Fakulteta za državne in evropske študije ; Nova Gorica : Evropska pravna
fakulteta, 2014 ([Ljubljana] : Januš). – 485 str. : ilustr. ; 25 cm. –
(Zbirka Slovenija 1945-2015 : suverenost, ustavnost in prihodnost
slovenskega ustavnega sistema)

300 izv. – O avtorjih: str. 5. – Slovenski plebiscit : teoretični in
izkustveni vidiki / Albin Igličar: str. 226-233. – Bibliografija: str.
459-466. – Kazalo

ISBN 978-961-6901-04-8 (Fakulteta za državne in evropske študije)
a) Slovenija – Ustavna ureditev b) Slovenija – Notranja politika c)
demokracija d) plebiscit e) politične stranke f) družbeni sistemi

323(497.4)
342(497.4)
S od 34 JAMBREK, P. Demokracija
COBISS.SI-ID 276733696 290

JAMBREK, Peter
Nation’s transitions : social and legal issues of Slovenia’s transitions
: 1945-2015 / Peter Jambrek ; with a chapter by Matej Avbelj ; [index by
Marjetka Kocijančič, Mojca Dolenc and Peter Jambrek]. – 1st ed. – Kranj :
Graduate School of Government and European Studies ; Nova Gorica : European
Faculty of Law, 2014 ([Ljubljana] : Januš). – 495 str. : tabele ; 25 cm. –
(Slovenia 1945-2015 : sovereignity, constitutionality and the future of
Slovenia’s national system)

Dodatek v nem. jeziku. – 300 izv. – O avtorjih: str. 5. – Bibliografija:
str. 457-472. – Kazalo

ISBN 978-961-6901-01-7 (Fakulteta za državne in evropske študije)
a) Slovenija – Družbeni razvoj – 1945-2015 b) Slovenija – Pravni sistemi –
1945-2015 c) zakonodaja d) zgodovinski pregledi e) družbeni sistemi

316.4(497.4)”1945/2015″
34(497.4)”1945/2015″
S od 316 JAMBREK, P. Nation’s
COBISS.SI-ID 274845696 291

JAMBREK, Peter
Theory of rights : theory of human rights and fundamental freedoms –
behavioral, social and normative approaches / Peter Jambrek ; in
collaboration and with a chapter by Jernej Letnar Černič ; [index by
Priscila Gulič, Mojca Dolenc and Peter Jambrek]. – 1st ed. – Nova Gorica :
European Faculty of Law ; Kranj : Graduate School of Government and
European Studies, 2014 ([Ljubljana] : Januš). – 400 str. ; 25 cm. –
(Collection Slovenia 1945-2015 : sovereignity, constitutionality and the
future of Slovenia’s national system)

300 izv. – O avtorjih: str. 5. – Bibliografija: str. 359-374. – Kazalo

ISBN 978-961-6731-10-2 (European Faculty of Law)
a) Človeko pravice – Teorija b) zakonodaja c) svoboščine d) pravna ureditev

342.7
S od 34 JAMBREK, P. Theory of rights
COBISS.SI-ID 274822400 292

JAMBREK, Peter
Ustava in svoboda : ustavna ureditev Slovenije – izvori, temelji in
razvoj / Peter Jambrek ; v sodelovanju z Jernejem Letnarjem Černičem ;
[imensko in stvarno kazalo Priscila Gulič, Mojca Dolenc in Peter Jambrek].
– 1. izd. – Nova Gorica : Evropska pravna fakulteta ; Kranj : Fakulteta za
državne in evropske študije, 2014 ([Ljubljana] : Januš). – 542 str. ; 25
cm. – (Slovenija 1945-2015 : suverenost, ustavnost in prihodnost
slovenskega ustavnega sistema)

300 izv. – O avtorjih: str. 5. – Bibliografija: str. 505-513. – Kazalo

ISBN 978-961-6731-11-9 (Evropska pravna fakulteta)
a) Slovenija – Ustavna ureditev b) ustavni istemi c) ustavno pravo d)
ustave e) zakonodaja f) zgodovina

342(497.4)
S od 34 JAMBREK, P. Ustava in
COBISS.SI-ID 274822144 293

JAMES, Julie, 1974-
Nekaj na tebi / Julie James ; prevod Irena Furlan. – 1. izd. – Maribor :
Hiša knjig, Založba KMŠ, 2015. – 445 str. ; 22 cm

Prevod dela: Something about you. – 250 izv.

ISBN 978-961-6958-35-6

821.111(73)-31
S od 821.111(73)-311.2 JAMES, J. Nekaj na tebi
COBISS.SI-ID 81197825 294

JANČAR, Drago
Maj, november / Drago Jančar. – 1. izd. – Ljubljana : Modrijan, 2014. –
294 str. ; 23 cm

2.000 izv.

ISBN 978-961-241-857-1

821.163.6-311.2
D od 821.163.6-311.2 JANČAR, D. Maj,
november H PB 821.163.6-311.2 JANČAR, D. Maj,
november K PB 821.163.6-311.2 JANČAR, D.
Maj, november S od 821.163.6-311.2 JANČAR, D.
Maj, november
COBISS.SI-ID 275394560 295

JANČAR, Irma
Deset ekozgodbic za lahko noč / avtorica Irma Jančar ; ilustratorji
Katja Gaspari Leben … [et al.]. – Lukovica : Eko knjiga, 2015. – 41 str.
: ilustr. ; 29 cm

ISBN 978-961-93790-0-4

821.163.6-93-32
087.5
S ml C JANČAR, I. Deset ekozgodbic
COBISS.SI-ID 277422848 296

JANUŠ, Bojca, 1963-
Permakulturni vrt : vrtnarjenje z glavo za zdravo zabavo / Bojca Januš ;
[fotografije Bojca Januš… [et al.] ; risbe Aleksander J. Potočnik]. –
Ljubljana : Kmečki glas, 2013 (Ljubljana : Birografika Bori). – 111 str. :
ilustr., fotogr. ; 24 cm

1.200 izv.

ISBN 978-961-203-405-4
a) Sonaravno vrtnarstvo – Priročniki b) Permakultura – Priročniki

635:631.147(035)
H od 635 JANUŠ, B. Permakulturni
vrt K od 635 JANUŠ, B.
Permakulturni vrt S od 635 JANUŠ, B.
Permakulturni vrt
COBISS.SI-ID 266406400 297

JARMAN, Julia
Dve sramežljivi pandi / Julia Jarman ; [ilustrirala] Susan Varley ;
[prevedla Mojiceja Podgoršek]. – 1. izd. – Domžale : Epistola, 2015
(natisnjeno v Sloveniji). – [25] str. : ilustr. ; 24 x 28 cm

Prevod dela: Two shy pandas. – 700 izv. – Potiskane notr. str. ov.

ISBN 978-961-93799-2-9
a) Prijateljstvo – V otroškem leposlovju

821.111-93-32
087.5
K ml C JARMAN, J. Dve
sramežljivi S ml C JARMAN, J. Dve
sramežljivi
COBISS.SI-ID 277915648 298

JAVNI sektor : nosilec napredka? / [besedila Laura Bunt … et al.] ;
uredila Barbara Predan ; [prevod iz angleščine Nataša Velikonja ;
fotografije avtorji]. – Ljubljana : Društvo Pekinpah, 2015. – 83 str. :
ilustr. ; 21 cm. – (Zbirka 42 ; 4)

O avtorjih: str. 80-83. – Bibliografija pri posameznih prispevkih

ISBN 978-961-93098-8-9

351
S od 35 JAVNI sektor
COBISS.SI-ID 277837824 299

JEGLIČ, Branko
Roža v viharju : spominsko-dokumentarna izdaja zbranih del / Branko
Jeglič ; zbirko uredil in uvod napisal Srečko Kosovel ; izdajo uredila in
spremno besedo napisala Nataša Kne Leben ; [fotografirala Nataša Kne
Leben]. – Podbrezje : KD Tabor, 2015. – 129 str. : ilustr. ; 22 cm. –
(Znameniti Podbrežani)

ISBN 978-961-93157-1-2

821.163.6-1
H od 821.163.6-1 JEGLIČ, B. Roža v
viharju K od 821.163.6-1 JEGLIČ, B. Roža
v viharju S dz 821.163.6-1 JEGLIČ, B.
Roža v viharju S od 821.163.6-1 JEGLIČ, B.
Roža v viharju
COBISS.SI-ID 277869568 300

JELENKO, Tanja
Naj odnesem domov / Tanja Jelenko ; ilustracije Sara Divjak. – 1. izd. –
Maribor : Aristej, 2014 (Maribor : Dravski tisk). – [24] str. : ilustr. ;
28 cm

500 izv.

ISBN 978-961-220-096-1

821.163.6-93-32
087.5
H ml C JELENKO, T. Naj
odnesem S ml C JELENKO, T. Naj
odnesem
COBISS.SI-ID 80750593 301

JELINČIČ Boeta, Klemen
Vzhodne cerkve na kratko / Klemen Jelinčič Boeta ; prolog Bogdan Dolenc.
– Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2015
(Maribor : Dravski tisk). – 255 str. : ilustr. ; 20 cm

500 izv. – Zahod potrebuje Vzhod / Bogdan Dolenc: str. 7-19. – O avtorju na
sprednjem zavihku ov. – Bibliografija: str. 254-255

ISBN 978-961-278-185-9
a) Vzhodne cerkve – Leksikoni b) pravoslavje c) stare vzhodne Cerkve d)
pravoslavne Cerkve e) vzhodne katoliške Cerkve

271(031)
S od 2 JELINČIČ, B.K. Vzhodne
COBISS.SI-ID 278096896 302

JERAJ, Vida
Pesmi / Vida Jerajeva. – Ljubljana : Forma 7, 2015 ([Ljubljana] :
Birografika Bori). – 88 str. ; 20 cm

200 izv.

ISBN 978-961-6181-94-5
a) slovenska književnost – poezija

821.163.6-1
S od 821.163.6-1 JERAJ, V. Pesmi
COBISS.SI-ID 278084352 303

JEZERNIK, Božidar
Mesto brez spomina : javni spomeniki v Ljubljani / Božidar Jezernik. –
1. izd. – Ljubljana : Modrijan, 2014 (natisnjeno v Sloveniji). – 438 str. :
ilustr. ; 28 cm

Bibliografija na koncu vsakega poglavja

ISBN 978-961-241-872-4
a) Ljubljana – Spomeniki b) kulturna zgodovina c) kulturni spomeniki d)
verski spomeniki e) politični spomeniki f) kulturna dediščina

39(497.4Ljubljana)
FRASCATI:
5-402
S od 39 JEZERNIK, B. Mesto brez
COBISS.SI-ID 276956928 304

JEZIKOVNA politika in jeziki visokega šolstva v Sloveniji / Monika Kalin
Golob … [et al.]. – Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, Založba FDV,
2014 ([Ljubljana] : Littera Picta). – 351 str. : tabele, graf. prikazi ; 24
cm. – (Knjižna zbirka Stičišča)

300 izv. – Bibliografija: str. 231-239. – Abstract: Language policy and
languages of higher education in Slovenija

ISBN 978-961-235-716-0
a) sociolingvistika b) jezikovna politika c) visoko šolstvo d) učni jeziki
e) Slovenija f) slovenščina

81’272:378(497.4)
811.163.6:378(497.4)
FRASCATI:
6-200
S od 81 JEZIKOVNA
COBISS.SI-ID 277145344 305

JODIDIO, Philip
Green architecture now! = Gruene architecktur heute! = L’architecture
verte. 1 / Philip Jodidio. – Colonge ; London : Taschen, 2013 (printed in
China). – 320 str. : ilustr. ; 23 cm

Besedilo v angl., nem. in fran. – Kazalo

ISBN 978-3-8365-4346-0
a) Sustainable architecture b) Sustainable buildings – Design and
construction c) Arhitektura d) Trajnostni razvoj e) ekologija f) varovanje
okolja g) arhitekti h) projekti i) svetovni pregledi

72.01:502.131.1
502.131.1:72.01
S od 72 JODIDIO, P. Green
COBISS.SI-ID 2007243 306

JODIDIO, Philip
Shigeru Ban, 1957 : architecture of surprise / Philip Jodidio. – Köln :
Taschen, 2012. – 96 str. : ilustr, zvd. ; 23 cm

Bibliografija: str. 96

ISBN 978-3-8365-3076-7
ISBN 3-8365-3076-7
a) Ban, Shigeru (1957-) b) Architects – Japan – Biography c) Arhitekti –
Japonska – Zgodovina – Biografski podatki d) Architecture – Japan – History
– 20th century. e) Arhitektura – Japonska – Zgodovina – 20.st.

72:929Ban S.
S od 72 JODIDIO, P. Shigeru Ban
COBISS.SI-ID 16474677 307

JODIDIO, Philip
Small architecture now! = Kleine Bauten = Petite architecture / Philip
Jodidio ; [German translation Johann Christoph Maass, French translation
Claire Debard]. – Cologne : Taschen, cop. 2014. – 416 str. : ilustr. ; 28 cm

Angl. besedilo ter prevod v nem. in franc. – Kazalo

ISBN 978-3-8365-4669-0
a) Zgradbe – 21.st. – Albumi b) arhitektura c) mala arhitektura d) male
gradnje e) male zgradbe f) mikroarhitektura g) drevesne hiše h) hiše na
drevesih i) paviljoni j) igralne hiše k) albumi

721″20″(084.12)
S od 72 JODIDIO, P. Small
COBISS.SI-ID 10184990 308

JOHNSEN, Ashild Kanstad, 1978-
Polenček odpre muzej / [besedilo in ilustracije] Ashild Kanstad Johnsen
; [prevedla Marija Zlatnar Moe]. – Ljubljana : KUD Sodobnost International,
2015. – [32] str. : ilustr. ; 30 cm. – (Gugalnica : zbirka najboljših
slikanic)

Prevod dela: Kubbe lager museum

ISBN 978-961-6970-10-5

821.113.5-93-32
087.5
S ml C JOHNSEN, A.K. Polenček odpre
COBISS.SI-ID 278406144 309

JONGLEZ, Thomas
Secret Venice / [Thomas Jonglez and Paola Zoffoli ; photos Thomas
Jonglez ; cartography Cyrille Suss ; English translation Jeremy Scott]. –
4th ed. – Versailles : Jonglez, 2015. – 397 str. : ilustr., zvd. ; 19 cm

Avtorja navedena na ov. – Potiskane notr. str. ov. – Kazalo

ISBN 978-2-36195-101-6
a) Benetke – Italija – Turistični vodniki

913(450Benetke)(036)
S od 914/919 JONGLEZ, T. Secret Venice
COBISS.SI-ID 8524696 310

JOŠAR, Jerneja
Ekološko vrtnarjenje za vsakogar / Jerneja Jošar ; [fotografije Jerneja
Jošar … [et al.] ; risbe in sheme Tilen Jošar]. – 1. izd. – Ljubljana :
Mladinska knjiga, 2015 (Nova Gorica : Grafika Soča). – 230 str. : ilustr. ;
27 cm

3.000 izv. – Bibliografija: str. 230. – Kazalo

ISBN 978-961-01-3605-7
a) Sonaravno vrtnarstvo – Priročniki b) Zelenjava – Biološko pridelovanje –
Priročniki c) ekološko vrtnarstvo d) vrtovi e) vrtnine f) okrasne rastline
g) sadne rastline h) zelišča i) bolezni j) škodljivci k) zaščita rastlin l)
biotično varstvo

635:631.147(035)
H od 635 JOŠAR, J.
Ekološko S od 635 JOŠAR, J.
Ekološko
COBISS.SI-ID 277922816 311

JOVANOVIĆ, Ksenija, 1979-
Druga stran samote : izbrane kratke zgodbe / Ksenija Jovanović. –
Ljubljana : samozal., 2015. – 215 str. ; 20 cm

ISBN 978-961-283-178-3

821.163.6-32
S od 821.163.6-32 JOVANOVIĆ, K. Druga stran
COBISS.SI-ID 276680448 312

JURKOVIČ, Jasna
Juhu, premagal sem tremo! : Prešernov dan / Jasna Jurkovič ; ilustracije
Nina Kovačič. – 1. natis. – Ljubljana : Alba 2000, 2015. – 32 str. :
ilustr. ; 22 cm. – (Slovenski prazniki in običaji) (Pišemo, rišemo, beremo
slovensko)

250 izv.

ISBN 978-961-6957-16-8

821.163.6-93-32
S ml C JURKOVIČ, J. Juhu
COBISS.SI-ID 277584640 313

JUS, Andrej, 1981-
Na trati / Andrej Jus ; ilustrirala Jana Kocjan. – 1. natis. – Ljubljana
: Sanje, 2015. – 61 str. : ilustr. ; 18 cm. – (Zbirka Sanjska knjigica)

ISBN 978-961-274-357-4

821.163.6-82
K od 821.163.6-1 JUS, A. Na
trati S od 821.163.6-1 JUS, A. Na
trati
COBISS.SI-ID 278580992 314

KAČIČNIK Gabrič, Alenka
To smemo že tako dolgo : kmečke služnosti in njihova odprava / Alenka
Kačičnik Gabrič ; [prevod povzetka Borut Praper]. – Ljubljana : Inštitut za
novejšo zgodovino, 2014 ([Žirovnica] : Medium). – 446 str. : ilustr. ; 22
cm. – (Zbirka Razpoznavanja = Recognitiones ; 22)

400 izv. – O avtorici: str. 443. – Bibliografija: str. 406-430. – Povzetek
; Summary. – Kazalo

ISBN 978-961-6386-53-1
a) Kmetje – Služnostne pravice – Kranjska – 19.st. b) Kmetje – Služnostne
pravice – Habsburška monarhija c) zemljiška posest d) kmetijstvo e)
gozdarstvo f) gozdovi g) služnost h) Slovenija i) zgodovina

94(497.4)”18″
347.26(497.4)”18″
S od 94(4) KAČIČNIK, G.A. To smemo
COBISS.SI-ID 276989952 315

KAJFEŽ-Bogataj, Lučka
Planet Voda / Lučka Kajfež Bogataj ; ilustriral Izar Lunaček. – 1. izd.
– Ljubljana : Cankarjeva založba, 2014. – 301 str. : ilustr. ; 20 cm

600 izv.

ISBN 978-961-282-091-6
a) Voda – Knjige za mladino

556(02.053.2)
S od 55 KAJFEŽ, B.L. Planet Voda
COBISS.SI-ID 277476096 316

KAKO se je ježek oženil / po slovenski ljudski pravljici priredila in
ilustrirala Tatjana Ban. – Domžale : Tamaj, 2015 ([Medvode] : Hiša tiska).
– [23] str. : ilustr. ; 27 cm

300 izv.

ISBN 978-961-93782-1-2
a) Slovenske ljudske pravljice – Knjige za otroke b) ročne spretnosti

398.2(497.4)(02.053.2)
087.5
S ml L KAKO se je ježek
COBISS.SI-ID 277040640 317

KAMNIŠKA knjiga : pesmi, zgodbe in pričevanja / izbral in uredil Vlado
Motnikar. – Ljubljana : Slovenska matica, 2014 ([s. l.] : Žnidarič). – 351
str., [22] f. pril. ; 25 cm. – (Mestne knjige ; 12)

Kamnik in njegovi prebivalci v literarnih in likovnih upodobitvah / Vlado
Motnikar: str. 340-349. – 500 izv.

ISBN 978-961-213-247-7
a) Kamnik – V leposlovju – Antologije b) Antologije – Slovenska književnost
– Literarni motivi – Kamnik

821.163.6-82
S od 82-82 KAMNIŠKA
COBISS.SI-ID 278492160 318

KARLIN, Alma M.
Magične zgodbe starega Egipta / Alma M. Karlin ; [prevedla ter spremno
besedo spisala Jerneja Jezernik]. – 1. natis. – Ljubljana : Sanje, 2015
(tiskano v Sloveniji). – 125 str. : ilustr. ; 29 cm. – (Zbirka Sanje)

1.000 izv. – Alma M. Karlin in magija starodavnega Egipta / Jerneja
Jezernik: str. 85-124

ISBN 978-961-274-317-8
a) Karlin, Alma M. (1889-1950)

821.112.2-32
821.112.2.09Karlin A.
929Karlin A.
H od 82-32 KARLIN, A.M. Magične
zgodbe K od 82-32 KARLIN, A.M.
Magične zgodbe S od 82-32 KARLIN, A.M.
Magične zgodbe
COBISS.SI-ID 276837888 319

KASPARAVIČIUS, Kęstutis
Trapaste zgodbe / [besedilo, ilustracije] Kęstutis Kasparavičius ;
prevedel Klemen Pisk. – Ljubljana : KUD Sodobnost International, 2015
(tiskano v Sloveniji). – 78 str. : ilustr. ; 22 cm. – (Zbirka Čudaške
prigode)

Prevod dela: Kvailos istorijos

ISBN 978-961-6970-12-9

821.172-93-32
S ml C KASPARAVIČIUS, K. Trapaste zgodbe
COBISS.SI-ID 278627840 320

KAVŠEK, Petra
Gozdna kuhinja / [besedilo in fotografije] Petra Kavšek. – Ljubljana :
Kmečki glas, 2013 ([Grosuplje] : Grafis trade). – 168 str. : fotogr. ; 20 cm

5.000 izv. – Bibliografija: str. 168

ISBN 978-961-203-399-6
a) Kuharski recepti – Gozdni sadeži

641.55:630*89(083.12)
H od 641.5 KAVŠEK, P. Gozdna
kuhinja S od 641.5 KAVŠEK, P. Gozdna
kuhinja
COBISS.SI-ID 267869440 321

KECIR-Lepetit, Emmanuelle, 1973-
Človeško telo / besedilo Emmanuelle Lepetit ; zasnova Jacques Beaumont ;
ilustracije François Daniel in Anne de Chambourcy ; prevod Ana Marija
Toman. – 1. natis. – Ljubljana : Okaši, 2014, cop. 2015. – 45 str. :
ilustr. ; 24 cm. – (Zbirka Zvedavčki)

Prevod dela: Le corps. – 1.500 izv.

ISBN 978-961-6929-06-6
a) Človeško telo – Knjige za otroke

611/612(02.053.2)
S mls 61 KECIR, L.E. Človeško telo
COBISS.SI-ID 276423936 322

KECIR-Lepetit, Emmanuelle, 1973-
Gasilci in reševalci / besedilo Emmanuelle Lepetit ; zasnova Jacques
Beaumont ; ilustracije Lucile Ahrweiller ; prevod Ana Marija Toman. – 1.
natis. – Ljubljana : Okaši, 2014. – 45 str. : ilustr. ; 24 cm. – (Zbirka
Zvedavčki)

Prevod dela: Pompiers. – Potiskane notr. str. ov. – 1.500 izv.

ISBN 978-961-6929-07-3
a) Gasilci – Knjige za otroke b) Reševalci – Knjige za otroke

614.842-051(02.053.2)
614.88-051(02.053.2)
087.5
D mls 614.84 KECIR, L.E. Gasilci
in S mls 33 Poklici KECIR, L.E. Gasilci in
COBISS.SI-ID 276424192 323

KEKEC : prgišče najboljših kratkih zgodb in pesmi II / [glavni urednik
Primož Mušič]. – 1. izd. – Ljubljana : Mladika, 2014 ([Grosuplje] : Grafis
trade). – 39 str. : ilustr. ; 27 cm. – (Kekec : literarna revija za otroke,
ISSN 1318-1408. Posebna številka)

500 izv.

ISBN 978-961-205-214-0

821.163.6-32
821.163.6-1
H ml C
PRGIŠČE S ml C
PRGIŠČE
COBISS.SI-ID 276882688 324

KEKEC : prgišče najboljših kratkih zgodb in pesmi III / [glavni urednik
Primož Mušič]. – 1. izd. – Ljubljana : Mladika, 2014 ([Grosuplje] : Grafis
Trade). – 39 str. : ilustr. ; 27 cm. – (Kekec : literarna revija za otroke.
Posebna številka)

500 izv.

ISBN 978-961-205-218-8

821.163.6-93-32(082)
821.163.6-93-1(082)
H ml C
PRGIŠČE S ml C
PRGIŠČE
COBISS.SI-ID 277196032 325

KEKEC : prgišče najboljših kratkih zgodb in pesmi IV / [glavni urednik
Primož Mušič]. – 1. izd. – Ljubljana : Mladika, 2014 ([Grosuplje] : Grafis
Trade). – 39 str. : ilustr. ; 27 cm. – (Kekec : literarna revija za otroke,
ISSN 1318-1408. Posebna številka)

500 izv.

ISBN 978-961-205-220-1

821.163.6-93-32(082)
821.163.6-93-1(082)
H ml C
PRGIŠČE S ml C
PRGIŠČE
COBISS.SI-ID 277250048 326

KENNER, Julie
Temna strast : drugi del trilogije Skrivnostni vitezi / J. Kenner ;
[prevod Miro Mrak]. – 1. izd., 1. natis. – Ljubljana : Mladinska knjiga,
2015 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). – 292 str. ; 21 cm. – (Zbirka Oddih)
(Skrivnostni vitezi ; 2)

Prevod dela: Heated. – 800 izv.

ISBN 978-961-01-3640-8

821.111(73)-311.2
H od 821.111(73)-311.2 KENNER, J. Temna
strast S od 821.111(73)-311.2 KENNER, J. Temna
strast
COBISS.SI-ID 277545472 327

KENNER, Julie
Vroča skrivnost : prvi del trilogije Skrivnostni vitezi / J. Kenner ;
[prevod Miro Mrak]. – 1. izd., 1. natis. – Ljubljana : Mladinska knjiga,
2014. – 319 str. ; 21 cm. – (Zbirka Oddih)

Prevod dela: Wanted. – 900 izv.

ISBN 978-961-01-3530-2

821.111(73)-311.2
H od 821.111(73)-311.2 KENNER, J.
Vroča S od 821.111(73)-311.2 KENNER, J.
Vroča
COBISS.SI-ID 276130560 328

KENTRIĆ, Samira
Balkanalije : [odraščanje v času tranzicije] / [besedilo, ilustracije]
Samira Kentrić. – Ljubljana : Beletrina, 2015. – (Knjižna zbirka Koda)

ISBN 978-961-284-046-4
a) Odraščanje – Tranzicija – Upodobitve b) socialna realnost c) politična
realnost

821.163.6-94
S od 821.163.6-94 KENTRIĆ, S. Balkanalije
COBISS.SI-ID 277105152 329

KERMAVNAR, Simona
Upravna enota Logatec : občina Logatec / Simona Kermavnar, Blaž Resman,
Helena Seražin ; [tlorisi Nejc Bernik] ; [izdajatelj] Umetnostnozgodovinski
inštitut Franceta Steleta ZRC SAZU. – 1. izd., 1. natis. – Ljubljana :
Založba ZRC, 2014 (Ljubljana : Present). – 459 str. : ilustr. ; 20 cm. –
(Umetnostna topografija Slovenije, ISSN 2232-3783)

Zvd. na zadnji notr. str. ov. – 400 izv. – Bibliografija: str. 442-459. –
Kazala

ISBN 978-961-254-775-2
a) Logatec – Umetnostna topografija – Zborniki b) umetnostna zgodovina c)
kulturna dediščina

7.072(497.4Logatec)(082)
930.85:7.03(497.4Logatec(082)
S od 7 KERMAVNAR, S. Upravna
COBISS.SI-ID 278333952 330

KERŠMANC, Ciril
Preslepitve na meji in onkraj pregona : analiza poslovnih goljufij in
zlorab položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti v pravosodni praksi
/ Ciril Keršmanc. – 1. natis. – Ljubljana : Ius software, GV založba, 2014
(Ljubljana : VB & S). – 408 str. : ilustr. ; 24 cm

Delo nastalo na osnovi avtorjeve dokt. disert. – 250 izv. – Bibliografija:
str. 375-384. – Opombe z bibliografijo na dnu str. – Kazali. – Abstract

ISBN 978-961-247-291-7
a) Gospodarski kriminal – Sodna praksa b) Gospodarstvo – Goljufije

343.46:343.72
343.37:347.9
S od 34 KERŠMANC, C. Preslepitve na
COBISS.SI-ID 276382976 331

KEZELE, Adrian Predrag
Čarobnica / Adrian Predrag Kezele ; [prevedla Zarja Fišter]. – Ljubljana
: Chiara, 2015. – 253 str. ; 21 cm

Prevod dela: Čarobnica. – 500 izv.

ISBN 978-961-93646-6-6
a) astrologija b) nadčutno doživljanje c) psihična energija

133.52
S od 133 KEZELE, A.P. Čarobnica
COBISS.SI-ID 278412544 332

KIEFFER, Jean-François
Mali volk in njegove pustolovščine. Del 3, Gostišče in druge zgodbe /
Jean-François Kieffer ; [prevod Sonja Benčina]. – 1. izd. – Ljubljana :
Družina, 2015 (tiskano v Sloveniji). – 43 str. : ilustr. ; 30 cm

800 izv. – Prevod dela: Les aventures de Loupio. L’auberge et autres récits

ISBN 978-961-04-0132-2
a) Italija – 13.st. – Stripi

084.11
S ml 76 KIEFFER, J.F. Mali volk
COBISS.SI-ID 277237504 333

KIESZONKOWY słoweński = Žepna slovenščina / [autorki Tjaša Alič … [et
al.] ; słowo wstępne Marko Stabej ; przygotowali Mojca Nidorfer Šiškovič
… [et al.] ; tłumaczenie studenci lektoratu języka słoweńskiego na
Uniwersytecie Gdańskim oraz Uniwersytecie Śląskim Daria Hrynyszyn … [et
al.] ; ilustracje Alenka Čuk]. – 1 wyd. = 1. natis. – Ljubljana :
Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2014 ([Ljubljana] : Birografika
Bori). – 123 str., [4] str. pril. : ilustr. ; 14 cm

500 izv.

ISBN 978-961-237-680-2
a) Potovanja – Terminologija – Slovarji – Poljščina – Slovenščina b)
Slovenščina – Slovnica – Preglednice

811.163.6’36=162.1(084.2)
S od 81 ŽEPNA slovenščina Poljsko
COBISS.SI-ID 275529728 334

KIRN, Gal
Partizanski prelomi in protislovja tržnega socializma v Jugoslaviji /
Gal Kirn ; [uvodna beseda Michael A. Lebowitz]. – 1. natis. – Ljubljana :
Sophia, 2014 (Ljubljana : Collegium Graphicum). – XVIII, 404 str. : ilustr.
; 21 cm. – (Zbirka Naprej!, ISSN 2385-880X)

400 izv. – Protislovja in lekcije socialističnega samoupravljanja v
Jugoslaviji : uvodna beseda / Michael A. Lebowitz: str. [IX]-XII. – O
avtorju: str. [II]. – Bibliografija: str. [371]-399. – Kazali

ISBN 978-961-6768-80-1
a) Socializem b) socialistično gospodarstvo c) socialistična družba

330.342.151
316.323.72
S od 33 KIRN, G. Partizanski
COBISS.SI-ID 277241088 335

KIVIRÄHK, Andrus, 1970-
Sara, Simon in skrivnosti / Andrus Kivirähk ; [ilustriral Ilmar Trull ;
prevedla Julija Potrč]. – Ljubljana : KUD Sodobnost International, 2015. –
195 str. : ilustr. ; 21 cm. – (Zbirka Zvezdogled)

Prevod dela: Sirli, Siim ja saladused

ISBN 978-961-6970-18-1

821.511.113-93-32
S ml P KIVIRÄHK, A. Sara
COBISS.SI-ID 278855168 336

KLADNIK, Darinka
Slovenija v zgodbah / Darinka Kladnik ; [fotografije David Kladnik, Joco
(Jožef ) Žnidaršič]. – Ljubljana : Cankarjeva založba, 2015 ([Kranj] :
Gorenjski tisk storitve). – 344 str. : ilustr. ; 27 cm

4.000 izv. – Bibliografija: str. 338-344

ISBN 978-961-282-049-7
a) Slovenija – Zgodovina b) Slovenija – Domoznanstvo c) kulturna zgodovina
d) kulturna dediščina e) naravna dediščina f) znamenite osebnosti

94(497.4)
908(497.4)
930.85(497.4)
D od 94(497.4) KLADNIK, D. Slovenija
v S od 94(497.4) KLADNIK, D. Slovenija v
COBISS.SI-ID 278310144 337

KLASIĆ, Hrvoje
Jugoslavija in svet leta 1968 / Hrvoje Klasić ; prevedli Višnja Fičor in
Seta Knop. – Ljubljana : Beletrina, 2015. – 449 str., [8] str. pril. :
ilustr. ; 24 cm. – (Knjižna zbirka Koda)

Izv. stv. nasl.: Jugoslavija i svijet 1968. – 400 izv. – Bibliografija:
str. 423-439. – Kazalo

ISBN 978-961-284-061-7
a) Družbeni konflikti – Jugoslavija – 1968 b) Študenti – Politična
angažiranost – Jugoslavija – 1968 c) Svetovna zgodovina – 1968 d)
Jugoslavija – Zgodovina – 1968 e) Jugoslavija – Zunanja politika – 1968 f)
študentsko gibanje

94(497.1)”1968″
94(100)”1968″
327(497.1)”1968″
323.233-057.875(497.1)”1968″
S od 94(4) KLASIĆ, H. Jugoslavija
COBISS.SI-ID 278158848 338

KLEIN, Martin, 1962-
Hišica na drevesu / Martin Klein ; ilustracije Stéffie Becker ;
[prevedla Maja Brodschneider Kotnik]. – Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ,
2014. – 42 str. : ilustr. ; 24 cm. – (Knjigoljub)

Prevod dela: Baumhausgeschichten. – 1. bralna stopnja–> ovoj spredaj. –
500 izv.

ISBN 978-961-6958-19-6

821.112.2-93-32
K ml C KLEIN, M. Hišica
na S ml C KLEIN, M. Hišica na
COBISS.SI-ID 79883521 339

KLEIN, Martin, 1962-
Skrivnost zmajeve jame / Martin Klein ; ilustracije Betina Gotzen-Beek ;
[prevedla Maja Brodschneider Kotnik]. – Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ,
2014. – 43 str. : ilustr. ; 24 cm. – (Knjigoljub)

Prevod dela: Das Rätsel der Drachenhöhle. – 1. bralna stopnja–> ovoj
spredaj. – 500 izv.

ISBN 978-961-6958-17-2

821.112.2-93-32
K ml C KLEIN, M.
Skrivnost S ml C KLEIN, M.
Skrivnost
COBISS.SI-ID 79892737 340

KLEMENC, Jošt
Homeopatija za domačo uporabo : osnovna navodila za uporabo homeopatskih
zdravil / Jošt Klemenc. – Ljubljana : AdriaPharm, 2015. – 61 str. ; 15 cm

ISBN 978-961-281-687-2
a) Homeopatija – Priročniki b) Homeopatska zdravila – Priročniki c) Bolezni
– Samozdravljenje – Priročniki

615.015.32(035)
S od 615.8 KLEMENC, J. Homeopatija
COBISS.SI-ID 277265664 341

KLEMENČIČ, Simona, 1971-
Esperanto : intenzivni 30-urni tečaj jezika esperanto / Simona
Klemenčič. – 1. natis. – Ljubljana : Zveza za tehnično kulturo Slovenije :
Založba ZRC, 2015 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). – 239 str. : ilustr. ; 28
cm

500 izv.

ISBN 978-961-6243-69-8 (Zveza za tehnično kulturo Slovenije)
ISBN 978-961-254-777-6 (Založba ZRC)
a) Esperanto – Učbeniki b) tečaji

811.922(075)
S od 81 KLEMENČIČ, S. Esperanto
COBISS.SI-ID 278566656 342

KLEYPAS, Lisa
Zapelji me ob zori / Lisa Kleypas ; [prevedla Neža Kralj]. – 1. izd. –
Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015 (Nova Gorica : Grafika Soča). – 341 str.
; 21 cm. – (Družina Hathaway ; knj. 2) (Zbirka Oddih)

Prevod dela: Seduce me at sunrise. – 1.500 izv.

ISBN 978-961-01-3625-5

821.111(73)-311.2
D od 821.111(73)-311.2 KLEYPAS, L. Zapelji me
ob S od 821.111(73)-311.2 KLEYPAS, L. Zapelji me ob
COBISS.SI-ID 277784576 343

KLUN, Matjaž, 1954-
Pravni vidiki Kohezijskega sklada EU : poti in stranpoti črpanja
sredstev Kohezijskega sklada EU za področje okolja / Matjaž Klun. – 1.
natis. – Ljubljana : Uradni list Republike Slovenije, 2015 ([Ljubljana] :
Demat). – 165 str. ; 24 cm

Spremna beseda / Peter Grilc: str. 9-10. – 200 izv. – Bibliografija: str.
136-165. – Povzetek ; Summary

ISBN 978-961-204-578-4
a) Evropska unija – Pravni viri b) Kohezijska politika – Strukturni skladi
– Evropa c) mednarodne pogodbe d) mednarodne organizacije

341:061.1EU
332.122:339.732.4(4)
S od 34 KLUN, M. Pravni vidiki
COBISS.SI-ID 277493760 344

KNEZ, Janez, 1931-2011
Janez Knez : grafika = prints / [besedilo Breda Škrjanec ; fotografija
Jaka Babnik ; prevod Murray J. Bales = text Breda Škrjanec ; photographs
Jaka Babnik ; translation Murray J. Bales]. – Ljubljana : Mednarodni
grafični likovni center = International Centre of Graphic Arts, 2015
([Ljubljana] : Matformat). – 125 str. : ilustr. ; 20 cm

Slov. besedilo in angl. prevod. – 200 izv.

ISBN 978-961-6229-57-9
a) Knez, Janez (1931-) – Razstavni katalogi b) slovenska grafika c) osebne
razstave

76(497.4):929Knez J.
S od 76 KNEZ, J. Janez Knez
COBISS.SI-ID 278553344 345

KNEZ, Stojan, 1959-
Iz duše v tvoje srce / Stojan Knez ; [avtor spremnega teksta Robert
Šuntajs]. – Velenje : samozal., 2014 ([Izlake] : Grafex agencija). – 207
str. ; 25 cm

Knjigi priložena vrečka z 10 oštevilčenimi kamenčki. – 555 izv. – Predgovor
/ Robert Šuntajs: str. 3-4

ISBN 978-961-283-145-5

133.3
130.122
S od 133 KNEZ, S. Iz duše
COBISS.SI-ID 275999488 346

KNEŽEVIĆ, Zoran, 1958-
Dvoživke umirajo dvakrat / Zoran Knežević. – Ljubljana : Cankarjeva
založba, 2014 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). – 156 str. ; 21 cm

400 izv.

ISBN 978-961-282-026-8

821.163.6-32
K PB 821.163.6-32 KNEŽEVIĆ, Z.
Dvoživke S od 821.163.6-32 KNEŽEVIĆ, Z.
Dvoživke
COBISS.SI-ID 272731648 347

KOCJAN Ačko, Darja
Poljščine : pridelava in uporaba / Darja Kocjan Ačko ; [fotografije
Darja Kocjan Ačko … et al.]. – Ljubljana : Kmečki glas, 2015. – 187 str.
: ilustr. ; 24 cm

1300 izv.

ISBN 978-961-203-440-5
a) Poljedelstvo b) Poljščine – Uporaba c) pšenica d) pira e) rž f)
tritikala g) ječmen h) oves i) proso j) koruza k) sirek l) riž m) ajda n)
kvinoja o) soja p) soja q) oljna ogrščica r) gorjušica s) buča t) mak u)
sezam v) arašid w) kloščevec x) lan y) konoplja z) bombaževec {) krompir |)
sladkorna pesa }) sladkorni trst ~) facelija ) tobakovec !) hmelj ¤)
zdravilne rastline c) aromatične rastline °) kolobar Â) kolobarjenje

633
S od 63 KOCJAN, A.D. Poljščine
COBISS.SI-ID 278183168 348

KOCMUT, Aleksandra, 1976-
Prehajalec / Aleksandra Kocmut. – 1. izd. – Ljubljana : Modrijan, 2015
(natisnjeno v Sloveniji). – 159 str. ; 20 cm. – (Zbirka Bralec ; 84)

600 izv. – Spremna beseda Danija Bedrača na sprednji notr. str. ov.

ISBN 978-961-241-884-7

821.163.6-32
D od 821.163.6-311.2 KOCMUT, A.
Prehajalec S od 821.163.6-311.2 KOCMUT, A.
Prehajalec
COBISS.SI-ID 277753856 349

KODERMAN, Miha
“Nazaj v domači kraj” : prostorske in turistične razsežnosti obiskovanja
Slovenije s strani slovenskih izseljencev in njihovih potomcev iz
Avstralije / [[besedilo], avtor kart] Miha Koderman. – Koper : Univerza na
Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba
Annales, 2015 ([Dob] : Grafika 3000). – 219 str. : ilustr., zvd. ; 26 cm

300 izv. – Predgovor / Anton Gosar: str. 11-12. – O avtorju: str. 201. –
Bibliografija: str. 179-192. – Kazalo

ISBN 978-961-6862-83-7

338.48(497.4):314151.3-054.72(94=163.6)
S od 33 KODERMAN, M. Nazaj v
COBISS.SI-ID 278672640 350

KODRIČ, Zdenko
Nebesa cadillac / Zdenko Kodrič. – 1. natis. – Maribor : Pivec, 2014. –
284 str. ; 21 cm. – (Zbirka Branje. Proza)

700 izv. – Adelma von Vay: prismuknjena baronica, zvezdnica spiritizma in
velika dobrotnica / Jan Ciglenečki: str. 279-284. – O avtorju ter
fotografija na sprednjem zavihku ov.

ISBN 978-961-6897-94-5
a) Kodrič, Zdenko (1949-) – “Nebesa cadillac” b) slovenska književnost

821.163.6-3
H od 821.163.6-311.2 KODRIČ, Z. Nebesa
cadillac S od 821.163.6-311.2 KODRIČ, Z. Nebesa
cadillac
COBISS.SI-ID 80706817 351

KOKALJ, Tatjana, 1956-
Kraljična Neža in Tim / Tatjana Kokalj ; [ilustrirala Andreja Gregorič].
– 1. izd. – Ljubljana : Mladika, 2014 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). – 116
str. : ilustr. ; 24 cm. – (Knjižna zbirka Liščki)

Ilustr. na spojnih listih. – 500 izv.

ISBN 978-961-205-216-4

821.163.6-93-32
S ml C KOKALJ, T. Kraljična Neža
COBISS.SI-ID 276884224 352

KONC Lorenzutti, Nataša
Kava pri dišečem jasminu / Nataša Konc Lorenzutti. – 1. izd. – Ljubljana
: Mladinska knjiga, 2013 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). – 231 str. ; 22
cm. – (Nova slovenska knjiga)

400 izv. – O avtorici in bibliografija avtorice na zadnjem zavihku ov-

ISBN 978-961-01-2728-4

821.163.6-311.2
D od 821.163.6-311.2 KONC, L.N. Kava
pri H PB 821.163.6-311.2 KONC, L.N.
Kava pri K PB 821.163.6-311.2 KONC,
L.N. Kava pri S od 821.163.6-311.2 KONC,
L.N. Kava pri
COBISS.SI-ID 265240576 353

KONC Lorenzutti, Nataša
Lica kot češnje / Nataša Konc Lorenzutti ; [spremna beseda Breda Jelen
Sobočan]. – 1. izd. – Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015 ([Nova Gorica] :
Grafika Soča). – 210 str. ; 21 cm. – (Zbirka Odisej)

700 izv. – Za dobro mora človek sam poskrbeti / Breda Jelen Sobočan: str.
187-204

ISBN 978-961-01-3604-0

821.163.6-311.2
D od 821.163.6-311.2 KONC, L.N. Lica kot
češnje S od 821.163.6-311.2 KONC, L.N. Lica kot
češnje
COBISS.SI-ID 277766400 354

KONDO, Marie
Umetnost pospravljanja : [urejeno stanovanje bo spremenilo vaše
življenje] / Marie Kondo ; [prevedla Petra Piber]. – 1. izd. – Tržič :
Učila International, 2015 (natisnjeno v EU). – 214 str. ; 20 cm

Prevod dela: The life-changing magic of tidying up; izvirnik v jap. –
Dodatek k nasl. naveden na ov. in v kolofonu. – Broš. izd. meri 19 cm. –
Tiskano po naročilu. – O avtorici: str. 213-214

ISBN 978-961-00-2573-3 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-2574-0 (broš.)
a) Stanovanja – Pospravljanje

648.5
S od 643 KONDO, M. Umetnost
COBISS.SI-ID 279115008 355

KÖNIG, Ralf
Prototip / Ralf König ; [prevod Anja Golob]. – 1. izd. – Prevalje :
Zavod VigeVageKnjige, 2014 ([Radovljica] : Tiskarna Radovljica). – 108 str.
: ilustr. ; 23 cm

Prevod dela: Prototyp. – Podatek o izd. naveden v CIP-u. – 300 izv. – O
avtorju na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-93768-0-5

084.11
S od 76-Stripi KÖNIG, R. Prototip
COBISS.SI-ID 276657920 356

KÖNIGSBERG, Katja
Duhec Gašper gre v šolo / Katja Königsberg ; ilustracije Regine Altegoer
; [prevedla Maja Brodschneider Kotnik]. – Maribor : Hiša knjig, Založba
KMŠ, 2014. – 42 str. : ilustr. ; 24 cm. – (Knjigoljub)

Prevod dela: Das Kleine Gespenst geht in die Schule. – 1. bralna stopnja
–> ovoj spredaj. – 500 izv.

ISBN 978-961-6958-18-9

821.112.2-93-32
K ml C KÖNIGSBERG, K. Duhec
Gašper S ml C KÖNIGSBERG, K. Duhec
Gašper
COBISS.SI-ID 79885057 357

KONTLER-Salamon, Jasna
Za resnico do zadnjega diha : pater Ivan Tomažič, ustanovitelj Korotana
/ Jasna Kontler – Salamon ; [spremna beseda Peter Vodopivec]. – 1. izd. –
Ljubljana : Modrijan, 2015 (natisnjeno v Sloveniji). – 143 str. : ilustr. ;
21 cm

600 izv. – O izigranem graditelju študentskega doma, zapravljenem denarju
in izgubljenih priložnostih / Peter Vodopivec: str. 133-142. – O avtorici
na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-241-876-2
a) Tomažič, Ivan (1919-2014) – Biografije b) Študentski dom Korotan (Dunaj)
– Zgodovina c) slovenski študenti d) študentski domovi

929Tomažič I.
378.018.32(436.1)(091)
S od 929 TOMAŽIČ KONTLER, S.J. Za resnico
COBISS.SI-ID 277619712 358

KOPINŠEK, Simona
Skrivnost sveta / Simona Kopinšek ; ilustrirala Ana Razpotnik Donati. –
1. izd., 1. natis. – Murska Sobota : Ajda, IBO Gomboc, 2014 (tiskano v EU).
– [28] str. : ilustr. ; 27 cm. – (Zbirka Modri planet)

Tisk na zahtevo

ISBN 978-961-6585-71-2

821.163.6-93-32
087.5
K ml C KOPINŠEK, S. Skrivnost
sveta S ml C KOPINŠEK, S. Skrivnost
sveta
COBISS.SI-ID 79271169 359

KORANTER, Sonja
Ne išči ljubezni, poišče te sama / Sonja Koranter. – 1. natis. –
Ljubljana : Alba 2000, 2015. – 99 str. ; 22 cm. – (Pišemo, rišemo, beremo
slovensko)

250 izv.

ISBN 978-961-6957-14-4

821.163.6-311.2
S od 821.163.6-311.2 KORANTER, S. Ne išči ljubezni
COBISS.SI-ID 277477376 360

KORELC, Tomaž
Odločite se za poslovni preboj! : priročnik za ustvarjanje strateških
prebojev : spoznajte moč inovativnih poslovnih idej in konceptov / Tomaž
Korelc. – 2. natis. – Ljubljana : Creatoor, 2015 ([Ljubljana] : Pleško). –
175 str. : ilustr. ; 23 cm

Nasl. na ov.: Preboj!. – Dodatek k nasl. v kolofonu: moč inovativnih
poslovnih idej in konceptov. – 500 izv.

ISBN 978-961-92354-5-4
a) Inovativno poslovanje – Priročniki

005.591.1(035)
S od 005 KORELC, T. Odločite se za
COBISS.SI-ID 278092032 361

KORENC-Lafer, Jeanette
Refleksna masaža dlani in zob / Jeanette Korenc Lafer ; [fotografije
Studio 37 ; ilustracije Klemen Gorup]. – 1. izd. – Ljubljana : Studio 37,
2014 ([Ljubljana] : Mat-Format). – 72 str. : ilustr. ; 27 cm

Nasl. na ov.: Refleksoterapija dlani in zob. – 1.000 izv. – O avtorici:
str. 72. – Bibliografija: str. 69

ISBN 978-961-92893-1-0 (mehka in trda vezava)
a) Refleksoterapija – Priročniki b) Dlan – Refleksna masaža – Priročniki c)
Zobje – Bolezni – Refleksoterapija – Priročniki d) stopalo e) refleksne
cone f) masaža g) naravno zdravljenje

615.821(035)
615.821:616.314(035)
S od 615.8 KORENC, L.J. Refleksna
COBISS.SI-ID 275625472 362

KOREZ Korenčan, Darja
Sopranistkine solze / Darja Korez Korenčan. – Zagorje ob Savi : Artius,
2014 (natisnjeno v EU). – 164 str. : sl. avtorice ; 21 cm

O avtorici: str. [167-168]. – 250 izv.

ISBN 978-961-281-575-2

821.163.6-311.2
S od 821.163.6-311.2 KOREZ, K.D. Sopranistkine
COBISS.SI-ID 275904000 363

KOROSIC, Marko
Čar prostora : o oblikovanju slovenskih arhitektov v Furlaniji Julijski
krajini / Marko Korošic ; [fotografije avtorjev osebni arhiv … et al.]. –
Trst : Založništvo tržaškega tiska, 2014 (Gorica : Grafica Goriziana). –
203 str. : ilustr. ; 24 cm. – (Iz domačega panja)

Bibliografija: str. 202-203

ISBN 978-88-7174-171-0
a) Fabiani, Maks (1865-1962) b) Furlanija Julijska krajina – Arhitekturna
dediščina c) slovenski arhitekti d) slovenska arhitektura e) Trst f) Gorica
g) Špeter h) 20.st. i) Maks Fabiani

72(450.36)”19″:72.071(=163.6)
K od 72 KOROSIC, M. Čar
prostora S od 72 KOROSIC, M. Čar
prostora
COBISS.SI-ID 7457004 364

KOROŠEC, Renato
Heretiki realnosti : zahrbtno osvajanje planeta Zemlje s strani
nezemeljskih ras in integracija nezemljanov – apokalipsa, ki se je že
zgodila, opustitev sistema dvojnosti oziroma odločitev za enost, zapiski
osupljivih duhovnih razkritij osebnih doživetij / Renato Korošec. – 1.
izd., 1. natis. – Velenje : samozal., 2015. – 229 str. ; 22 cm + 1 CD (ca
147 min)

250 izv. – Ključne knjige z moje police: str. 225-229

ISBN 978-961-283-219-3
a) duhovnost b) mistika c) Univerzalno življenje

133.2
279Universelles Leben
S od 133 KOROŠEC, R. Heretiki
COBISS.SI-ID 277483264 365

KOŠAK, Milena
Moja pot / Milena Košak ; [spremne besede Špelca Morojna, Nadja Ferk
Rodeš]. – [Šmartno na Pohorju] : samozal. M. Košak, 2014 ([Videm] : Kript).
– 111 str. : ilustr. ; 21 cm

1.500 izv. – O avtorici na zadnji notranji str. ov. – Predgovor h knjigi
moja pot, Milene Košar / Špelca Morojna: str. 5-6. – Šepetanje onostranstva
/ Nadja Ferk Rodeš: str. 7-9. – Bibliografija: str. 110

ISBN 978-961-283-214-8
a) Otroci – Smrt b) Starši – Žalovanje

159.942.3-055.52
H od 159.9 KOŠAK, M. Moja
pot S od 159.9 KOŠAK, M. Moja
pot
COBISS.SI-ID 277245952 366

KOŠIR, Manca, 1948-
Darovi minevanja / Manca Košir ; [korespondenti] Ksenija M. Leban …
[et al.] ; [fotografije Jure Eržen]. – 1. izd. – Ljubljana : Mladinska
knjiga, 2015 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). – 408 str. : fotogr. avtorjev
; 21 cm. – (Spomini, izpovedi)

900 izv. – O avtorici na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-01-3616-3
a) Košir, Manca (1948-) – Korespondenca b) Smrt c) pisma

821.163.6-6
128
H od 82-6 KOŠIR, M.
Darovi K od 82-6 KOŠIR,
M. Darovi S od 82-6 KOŠIR, M.
Darovi
COBISS.SI-ID 278249472 367

KOŠMRL, Sabina
Zar(j)a : roman / Sabina Košmrl. – Maribor : Ved, 2015. – 304 str. ; 21
cm

150 izv.

ISBN 978-961-6932-99-8

821.163.6-31
D od 821.163.6-311.2 KOŠMRL, S.
Zar(j)a K od 821.163.6-311.2 KOŠMRL,
S. Zar(j)a S od 821.163.6-311.2 KOŠMRL, S.
Zar(j)a
COBISS.SI-ID 278572800 368

KOŠUTA, Miroslav
Dnevnik o lastovičjem gnezdu / Miroslav Košuta ; ilustracije Marjan
Kravos. – Trst : Mladika, 2015 ([Gorica] : Grarfica Goriziana). – 65 str. :
ilustr. ; 23 cm + 1 knjižni zank

Na knjižnem znaku grafika Marjana Kravosa

ISBN 978-88-7342-215-0

821.163.6-32
D od 821.163.6-32 KOŠUTA, M. Dnevnik
o H od 821.163.6-32 KOŠUTA, M.
Dnevnik o K od 821.163.6-32 KOŠUTA,
M. Dnevnik o S od 821.163.6-32 KOŠUTA, M.
Dnevnik o
COBISS.SI-ID 7652076 369

KOTNIK, Franc
Ko črički oglušijo : st. post tympanoplasticam cruris l. sin. / Franc
Kotnik ; [ilustracije Peter Groznik ; zemljevid Klemen Kotnik ; fotografije
Franc Kotnik, Urosh Grabner]. – Slovenj Gradec : [samozal.] F. Kotnik,
2015. – 94 str. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 978-961-283-252-0
a) Delovna sposobnost – Ocenjevanje b) Zdravstvena dokumentacija

616-036.86
614:002.1
D od 61 KOTNIK, F. Ko
črički S od 61 KOTNIK, F. Ko
črički
COBISS.SI-ID 278203136 370

KOVAČ, Polonca, 1937-
Čučko ureja svet / Polonca Kovač ; [ilustrirala Tina Perko]. – 1. izd. –
Ljubljana : Mladika, 2014 ([Grosuplje] : Grafis Trade). – 51 str. : ilustr.
; 24 cm. – (Knjižna zbirka Liščki)

500 izv.

ISBN 978-961-205-215-7

821.163.6-93-32
S ml C KOVAČ, P. Čučko
COBISS.SI-ID 276883200 371

KOVAČ, Polonca, 1971-
Upravno-procesne dileme 3 v posebnih upravnih postopkih : 90 vprašanj z
odgovori, sodno prakso in uvodno študijo o enakem varstvu pravic na
področjih socialne varnosti, šolstva, prostora in gradenj, notranjih zadev
ter davčnega in inšpekcijskega nadzora / Polonca Kovač, Matjaž Remic, Tina
Sever ; urednica polonca Kovač. – 1. natis. – Ljubljana : Uradni list
Republike Slovenije, 2015 ([Ljubljana] : Cicero). – 447 str. : ilustr. ; 25
cm. – (PPP : pravo pride prav)

300 izv. – O avtorjih: str. 25-26. – Bibliografija: str. 409-419. – Kazali

ISBN 978-961-204-579-1
a) Upravni postopek – Slovenija – Priročniki b) upravno pravo

35.077.3(497.4)(035)
S od 35 KOVAČ, P. Upravno
COBISS.SI-ID 278617088 372

KOVAČIČ, Andrej, 1975-
Metodologija merjenja učinkov oglaševanja na primeru 2D in 3D plakatnega
oglaševanja / Andrej Kovačič. – 1. izd. – Ljubljana : Vega, 2014 ([Lendava]
: Arma). – 135 str. : ilustr. ; 23 cm

50 izv. – Bibliografija: str. 116-129. – Povzetek ; Abstract

ISBN 978-961-93392-2-0
a) Oglaševanje – Vizualna forma b) plakati c) oenjevanje

659.1:7.071
S od 005 KOVAČIČ, A. Metodologija
COBISS.SI-ID 272721664 373

KOVIČ, Kajetan, 1931-2014
Maček Muri / Kajetan Kovič ; ilustrirala Jelka Reichman. – 21. ponatis.
– Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015 ([Maribor] : Ma-tisk). – [24] str. :
ilustr. ; 27 cm. – (Zbirka Velike slikanice)

4.000 izv.

ISBN 978-86-11-12252-6

821.163.6-93-34
087.5
S ml C KOVIČ, K. Maček Muri
COBISS.SI-ID 278221568 374

KOVIČ, Kajetan, 1931-2014
Maček Muri : zvočna knjiga / [verzi Kajetana Koviča ; ilustracije Jelka
Reichman]. – 1. izd. – Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015. – 1 kartonka
([14] str.) : ilustr. ; 27 cm

Ov. nasl. – Avtor naveden v kolofonu. – 4.500 izv. – Slikanica s šestimi
zvočnimi gumbi

ISBN 978-961-01-3471-8

821.163.6-93-34
087.5
S ml C kartonke KOVIČ, K. Maček Muri
COBISS.SI-ID 275544064 375

KOŽELJ Horvat, Sabina
Gvidlibro por komunikado = Priročnik za sporazumevanje : EPO-SLV /
[avtor izvirnika Sabina Koželj Horvat ; prevedel Vinko Ošlak]. – Šmarješke
Toplice : Stella, 2014. – 124 str. ; 15 cm

Tiskano po naročilu. – Avtorica navedena v kolofonu

ISBN 978-961-246-507-0 (trda vezava)
ISBN 978-961-246-512-4 (broš.)
a) Esperanto – Frazeologija – Slovenščina – Priročniki

811.922’24=163.6(035)
S od 82’374 epo KOŽELJ, H.S. Gvidlibro por
COBISS.SI-ID 275955712 376

KOŽELJ Horvat, Sabina
Priročnik za sporazumevanje = Gvidlibro por komunikado : SLV-EPO /
[avtor izvirnika Sabina Koželj Horvat ; prevedel Vinko Ošlak]. – Šmarješke
Toplice : Stella, 2014. – 124 str. ; 15 cm

Avtorica navedena v kolofonu. – Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-246-509-4 (trda vezava)
ISBN 978-961-246-508-7 (broš.)
a) Slovenščina – Frazeologija – Esperanto – Priročniki

811.163.6’24=922(035)
S od 82’374 epo KOŽELJ, H.S. Priročnik za
COBISS.SI-ID 275954944 377

KRAJNC, Matej, 14.11.1975-
Kronika Caryja Granta : [pesmi] / Matej Krajnc. – 1. natis. – Ljubljana
: KUD Lema, 2015. – 79 str. ; 21 cm. – (Pesniška zbirka / KUD Lema ; knj. 2)

Dodatek k naslovu v kolofonu. – 150 izv.

ISBN 978-961-6879-17-0

821.163.6-1
S od 821.163.6-1 KRAJNC, M. Kronika
COBISS.SI-ID 263163392 378

KRAJNC, Matej, 14.11.1975-
Spremenljivo oblačno : same nove pesmi / Matej Krajnc. – 1. natis. –
Ljubljana : KUD Lema, 2015. – 80 str. ; 21 cm. – (Pesniška zbirka / KUD
Lema ; knj. 1)

150 izv.

ISBN 978-961-6879-48-4

821.163.6-1
S od 821.163.6-1 KRAJNC, M. Spremenljivo
COBISS.SI-ID 276748032 379

KRAJNC, Matej, 14.11.1975-
Vicky Leandros, LIK Savinja in mlin, dokler stoji : [romanček] / Matej
Krajnc. – 1. natis. – Ljubljana : KUD Lema, 2014. – 108 str. : ilustr. ; 21
cm

Dodatek k nasl. naveden v kolofonu. – 200 izv. – Noro Celje 2020 / Nataša
Gerkeš: str. 105

ISBN 978-961-6879-47-7

821.163.6-311.2
S od 821.163.6-311.2 KRAJNC, M. Vicky Leandros
COBISS.SI-ID 275941376 380

KRAJNC, Matej, 14.11.1975-
Ženskar? : [pesmi] / Matej Krajnc. – Ljubljana : KUD Lema, 2015. – LXXX
str. ; 21 cm. – (Posebna zbirka / KUD Lema ; knj. 22)

Dodatek k nasl. naveden v kolofonu. – 150 izv.

ISBN 978-961-6879-49-1

821.163.6-1
S od 821.163.6-1 KRAJNC, M. Ženskar?
COBISS.SI-ID 278122240 381

KRALJIČ, Helena
Čarobna piščal / [napisala] Helena Kraljič ; [ilustrirala] Martina
Peluso. – Jezero : Morfem, 2014 (tiskano v Sloveniji). – [32] str. :
ilustr. ; 33 cm. – (Zbirka Opere ; 2)

1.000 izv. – Čarobna piščal igra vsem nam / Igor Saksida: vzpor. nasl. str.
– Predstavitev Mozarta in dela Čarobna piščal: str. [32]

ISBN 978-961-6933-62-9

821.163.6-93-32
087.5
S ml C KRALJIČ, H. Čarobna piščal
COBISS.SI-ID 275863296 382

KRALJIČ, Helena
Pismo za zobno vilo / Helena Kraljič ; [ilustrirala] Ana Razpotnik
Donati. – Jezero : Morfem, 2014. – [19] str. : ilustr. ; 33 cm

Velike tiskane črke

ISBN 978-961-6933-23-0

821.163.6-93-32
087.5
K ml C KRALJIČ, H. Pismo za
zobno S ml C KRALJIČ, H. Pismo za
zobno
COBISS.SI-ID 272431872 383

KRANČAN, David
Grdina : [Zverinice iz Rezije v stripu] / [strip] David Krančan. –
Ljubljana : Forum, 2014 (Žirovnica : Medium). – 34 str. : ilustr. ; 16 cm.
– (Zbirka Minimundus ; 11) (Posebna izdaja revije Stripburger)

Dodatek k nasl. naveden v kolofonu. – 700 izv.

ISBN 978-961-6553-68-1
a) Slovenske ljudske pravljice – Rezija – Stripi

398.2(450.365=163.6)(084.11)
D ml L KRANČAN, D.
Grdina S ml L KRANČAN, D.
Grdina
COBISS.SI-ID 276178432 384

KRANJC, Gregor Joseph, 1974-
Hoja s hudičem : okupacija Slovenije in kolaboracija, 1941-1945 / Gregor
Kranjc ; [prevedel Andrej Poznič]. – Mengeš : Ciceron, 2014. – 401 str. ;
20 cm

Tisk na zahtevo. – O avtorju na zavihkih ov. – Sprememba besede / Božo
Repe: str. 7-30. – Bibliografija: str. 391-401

ISBN 978-961-6627-55-9
a) Svetovna vojna 1939-1945 – Kolaboracionizem – Slovenija b) Slovenija –
Zgodovina – 1941-1945

94(497.4)”1941/1945″
FRASCATI:
6-100
D od 94(497.4)NOB KRANJC, G.J. Hoja s
hudičem S od 94(497.4)NOB KRANJC, G.J. Hoja s
hudičem
COBISS.SI-ID 276283648 385

KRANJEC, Suzana, 1964-
Življenje brez glutena : celostni vodnik k zdravemu življenjskemu slogu
/ Suzana Kranjec ; [fotografije Suzana Kranjec in Tjaša Kranjec ; pisci
spremnih in dodanih besedil Petar Papuga … et al.]. – 2., popravljena in
dopolnjena izd. – Ljubljana : Amproj, 2014. – 376 str. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 978-961-281-629-2
a) Celiakija – Dietna prehrana b) Brezglutenska prehrana c) Kuharski
recepti – Brezglutenske jedi d) kronična vnetna črevesna bolezen e)
alergija na hrano f) prehrana g) živila h) bolniki i) higiena j) telesna
aktivnost

616.341-008.6-083.24
641.56:616-056.43(083.12)
S od 612.39 KRANJEC, S. Življenje brez
COBISS.SI-ID 276605184 386

KRAS in Brkini za radovedneže in ljubitelje / [avtorji] Olga Abram …
[et al.] ; uredila Jasna Fakin Bajec in Oto Luthar ; [ilustracije Srečko
Bajda]. – Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2014 (Begunje : Cicero). – 289
str. : ilustr. ; 18 cm

Nasl. str. raztegnjena čez dve str. – Ilustr. na notr. str. ov. – 400 izv.

ISBN 978-961-254-737-0
a) Kras – Domoznanstvo – Zborniki b) Brkini – Domoznanstvo – Zborniki

908(497.47)(082)
D od 908(497.4) KRAS in
brkini H dz 908(497.4) KRAS
in brkini K od 908(497.4)
KRAS in brkini S dz
908(497.4) KRAS in brkini S od
908(497.4) KRAS in brkini
COBISS.SI-ID 276114944 387

KREBELJ, Marija
Bogastvo uboštva / Marija Krebelj. – Celje : Celjska Mohorjeva družba :
Društvo Mohorjeva družba, 2015. – 71 str. ; 20 cm

ISBN 978-961-278-189-7
a) Šmarnice (pobožnost) – Premišljevanja

27-5-312.47
27-29
S od 2 KREBELJ, M. Bogastvo
COBISS.SI-ID 278699520 388

KREMPL, Urša
Čokoladni dan in druge zgodbe v sličicah / Urša Krempl ; ilustrirala
Urška Stropnik Šonc. – Domžale : Studio Hieroglif, 2014 ([Ljubljana] :
Schwarz print). – [23] str. : ilustr. ; 25 cm

800 izv.

ISBN 978-961-93704-1-4
a) slikopisi

087.5
821.163.6-93-32
D ml C KREMPL, U. Čokoladni
dan K ml C KREMPL, U.
Čokoladni dan S ml C KREMPL, U.
Čokoladni dan
COBISS.SI-ID 276465152 389

KREN, Damijan
Tenkido : pot do sožitja telesa in duha / Damijan Kren ; [fotografija
Jože Vesenjak … et al.]. – Maribor : samozal., 2012. – 123 str. : fotogr.
; 23 cm

Leto izida v CIP-u 2011. – 300 izv. – Bibliografija: str. 121

ISBN 978-961-276-147-9
a) Tenkido – Priročniki b) borilne veščine

796.85(035)
S od 796 KREN, D. Tenkido
COBISS.SI-ID 255957248 390

KREUTZ, Samo
Beseda kakor svet / Samo Kreutz ; [spremna beseda Jelena Lasan]. –
Ljubljana : Ekslibris, 2015 ([Ljubljana] : Demat). – 67 str. ; 20 cm

Ko cel svet postane beseda / Jelena Lasan: str. 67. – 120 izv.

ISBN 978-961-6838-62-7

821.163.6-1
S od 821.163.6-1 KREUTZ, S. Beseda kakor
COBISS.SI-ID 278045952 391

KREVH, Franci
Tolkalni terminološki slovar / Franci Krevh, Marjeta Humar ; [sodelavci
Martin Bajde … [et al.] ; angleški ustrezniki Franci Krevh, nemški
ustrezniki Simon Klavžar, italijanski ustrezniki Patrick Quaggiato,
francoski ustrezniki Barbara Kresnik ; skice Maja Jančič ; fotografije
arhiv proizvajalcev Meinl … et al.]. – Ljubljana : Društvo slovenskih
skladateljev, 2014 ([Ljubljana] : Biografika Bori). – 178 str. : ilustr. ;
21 cm

O avtorjih na str. 13. – Besedilo v slov., slovar delno v angl., franc.,
nem. ali it. – 450 izv. – Bibliografija: str. 173

ISBN 978-961-91080-7-9 (Društvo slovenskih skladateljev)
a) Tolkala – Terminologija – Slovarji – Slovenščina b) terminološki
slovarji c) percussion instruments d) terminology e) dictionaries f)
terminological dictionaries g) Slovene language

780.62(038)=163.6
811.163.6’373.46:780.62
S od 78 KREVH, F. Tolkalni
COBISS.SI-ID 272864256 392

KRIŽCI za pokušino / [gradivo zbrala Špela Pugelj ; fotografije Matjaž
Razbornik, Andreja Munih]. – Ljubljana : Društvo Naše korenine, 2012. – 32
str. : ilustr. ; 22 cm. – (Zbirka Naše korenine)

ISBN 978-961-93067-5-8
a) Vezenine – Slovenija b) Kuharski recepti – Narodne jedi – Slovenija

746.3:391(497.4)
641.56(497.4)(083.12)
H od 746 KRIŽCI
za S od 746 KRIŽCI za
COBISS.SI-ID 265366784 393

KRLEŽA, Miroslav
Evropa danes in drugi eseji / Miroslav Krleža ; izbrala, prevedla in
opombe napisala Mica Matković ; [spremna beseda Đurđa Strsoglavec]. – 1.
natis. – Ljubljana : Sophia, 2014 (Ljubljana : Matformat). – 233 str. ; 23
cm. – (Zbirka Previharimo viharje ; knj. 5)

500 izv. – Esejizem kot svetovni nazor / Đurđa Strsoglavec: str. 231-233. –
O avtorju na sprednjem zavihku ov.

ISBN 978-961-6768-77-1

821.163.42-4
S od 82-4 KRLEŽA, M. Evropa
COBISS.SI-ID 276615680 394

KROPEJ Telban, Monika
Tipni indeks slovenskih ljudskih pravljic. Živalske pravljice in basni /
Monika Kropej Telban ; [prevod Peter Altshul]. – 1. izd., 1. natis. –
Ljubljana : Založba ZRC, 2015 ([Ljubljana] : Collegium Graphicum). – 461
str. : ilustr. ; 25 cm

400 izv. – Bibliografija: str. 435-452. – Povzetek v angl.: Type index of
Slovenian folktales. Animal tales and fables. – Kazalo

ISBN 978-961-254-770-7
a) Slovenske ljudske pravljice b) slovenske živalske pravljice c) basni d)
tipologija

398.2(497.4)
S od 39 KROPEJ, T.M. Tipni
COBISS.SI-ID 278132224 395

KUGE, lakote in vojske – reši nas, o Gospod! : Kranjska v prvem letu
vélike vojne / [priprava zbornika Elizabeta Eržen Podlipnik … [et al.] ;
prevodi Hana Habjan (angleščina), Dunja Mušič (nemščina)]. – Ljubljana :
Zgodovinski arhiv, 2014 ([Ljubljana] : Januš). – 77 str. : ilustr. ; 30 cm

1.100 izv. – Bibliografija in povzetek v angl. in nem. pri vseh prispevkih

ISBN 978-961-6247-38-2
a) Svetovna vojna 1914-1918 – Slovenija – Zborniki b) Slovenija – Zgodovina
– 1914-1915 – Zborniki c) Kranjska d) prva svetovna vojna e) vsakdanje
življenje f) razstavni katalogi

94(497.4)”1914/1915″(082)
355.48(=163.6)”1914/1918″(082)
S od 94(100)”1914/1918″ KUGE, lakote
COBISS.SI-ID 274440960 396

KUM, Erika
Čudak / Erika Kum. – Straža pri Novem mestu : samozal., 2015 (Šmarješke
Toplice : Stella). – 76 str. ; 21 cm

Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-283-236-0

821.163.6-93-32
S ml M KUM, E. Čudak
COBISS.SI-ID 277919232 397

KUNDERA, Milan, 1929-
Slavje nepomembnosti : roman / Milan Kundera ; prevedel Jaroslav
Skrušný. – 1. izd. – Ljubljana : Modrijan, 2015 (natisnjeno v Sloveniji). –
134 str. ; 18 cm. – (Zbirka Svila)

Prevod dela: La fete de l’insignifiance. – O avtorju in delu na notr. str.
ov. – 600 izv.

ISBN 978-961-241-892-2

821.162.3-311.2
K od 82-311.2 KUNDERA, M.
Slavje S od 82-311.2 KUNDERA, M.
Slavje
COBISS.SI-ID 278999552 398

KURILLO, Jurij
Tomaž Pirc : ranocelnik-porodničar in prijatelj pesnika dr. Franceta
Prešerna / Jurij Kurillo ; [uvodniki Jana Babšek, Zvonka Zupanič Slavec,
Marjana Žibert ; prevod v angleščino Andrej Kurillo, prevod v nemščino
Ingrid June Odua Dua Lucu ; fotografije Gregor Aljančič … et al.]. –
Kranj : Gorenjski muzej ; Tržič : Tržiški muzej, 2015 ([Trboje] : Jagraf).
– 70 str. : ilustr. ; 21 cm

300 izv. – O avtorju na sprednjem zavihku ov. – Knjigi na pot / Zvonka
Zupanič Slavec: str. 4-5. – Prijatelji dr. Franceta Prešerna v Kranju /
Marjana Žibet: str. 6. – “Vse me bo zapustilo, le dobra dela gredo z menoj”
/ Jana Babšek: str. 7. – Bibliografija: str. 62-63. – Povzetek ; Summary :
Zusammenfassung

ISBN 978-961-6478-63-2 (Gorenjski muzej)
a) Pirc, Tomaž (1813-1880) – Biografije b) History of medicine c) Zgodovina
medicine d) zgodovina medicine

929Pirc T.
S od 929 PIRC KURILLO, J. Tomaž
COBISS.SI-ID 277949952 399

KÜRTI, Katalin
Kralj Aurum : homeopatske pravljice za otroke in odrasle / Katalin Kürti
; ilustrirala Gabriella Nagy ; [prevajalka Metka Čičerov]. – Ljubljana :
AdriaPharm ; Eisenstadt : Remedia Homeopathy, 2014 ([Budapest] : Keskeny és
Társai). – 34 str. : ilustr. ; 21 x 22 cm

Prevod dela: Aurum király. – 1.000 izv.

ISBN 978-961-281-681-0 (AdriaPharm)
a) Homeopatija – V otroškem leposlovju

821.511.141-93-34
H ml C KÜRTI, K. Kralj
Aurum S ml C KÜRTI, K. Kralj
Aurum
COBISS.SI-ID 277132032 400

KYŠEN´KOVA slovens´ka = Žepna slovenščina / [avtori Tjaša Alič … [et
al.] ; vstupne slovo Marko Stabej ; uporjadniki Mojca Nidorfer Šiškovič …
[et al.] ; pereklad Mar´jana Klimec´, Natalija Horoz, Olena
Dzjuba-Pogrebnjak ; iljustracii Alenka Čuk]. – 1-e vyd. = 1. natis. –
Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2014 ([Ljubljana] :
Birografika Bori). – 123 str., [4] str. pril. : ilustr. ; 14 cm

Lat. in cir. – 250 izv.

ISBN 978-961-237-686-4
a) Potovanja – Terminologija – Slovarji – Ukrajinščina – Slovenščina b)
Slovenščina – Slovnica – Preglednice

811.163.6’36=161.2(084.2)
S od 81 ŽEPNA slovenščina Ukrajinsko
COBISS.SI-ID 275542272 401

LAINŠČEK, Feri
Kuža Goldi gre na sprehod / Feri Lainšček ; [ilustracije] Igor Ribič. –
Ljubljana : Imprimo, 2015. – [20] str. : ilustr. ; 25 cm

1.000 izv. – Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-92205-2-8

087.5
S ml C LAINŠČEK, F. Kuža Goldi
COBISS.SI-ID 278050560 402

LAN, Kim Sang
Decorative knot craft : over 20 innovative knotting & macramé
accessories / Kim Sang Lan. – Repr. – Devon : David & Charles, 2008, cop.
2006. – 127 str. : ilustr. ; 28 cm

O avtorju na str. [128]. – Prevod dela: L’art du maedup noeuds Coréens

ISBN 978-0-7153-2922-1
ISBN 0-7153-2922-7
a) uporabna umetnost b) ročna dela c) makrame d) okrasni vozli

746.25=111
S od 746 LAN, K.S. Decorative knot
COBISS.SI-ID 9991073 403

LAPUH, Kristjan
Pazi se lisice : prigoda iz današnjega sveta = Beware of the fox : a
modern fable of our times / Kristjan Lapuh in Ana Jud ; ilustracije Silvia
Plavša ; [prevod Tobija Siter]. – 1. izd. – Tomišelj : Alpemedia, 2014
(natisnjeno v Sloveniji). – 24 str. : ilustr. ; 28 cm

Vzpor. slov. besedilo in angl. prevod. – 450 izv. – Spremni besedi / Romana
Jordan, Joseph A. Mussomeli: str. 3

ISBN 978-961-93682-5-1

821.163.6-342
D ml C LAPUH, K. Pazi se
lisice S ml C LAPUH, K. Pazi se
lisice
COBISS.SI-ID 276169984 404

LASAN, Jelena
Satovje ran : (2009-2011) / Jelena Lasan. – Ljubljana : Ekslibris, 2014.
– 85 str. ; 18 cm

ISBN 978-961-6838-63-4

821.163.6-1
S od 821.163.6-1 LASAN, J. Satovje ran
COBISS.SI-ID 276957696 405

LAVRIČ, Tomaž, 1964-
Evropa : I-III / Tomaž Lavrič – TBC ; [barva 1. in 3. epizoda Martin, 2.
epizoda Patricia Faucon]. – 1. natis. – Ljubljana : Buch, 2014. – 144 str.
: ilustr. ; 31 cm

Vsebina:
1: Prihodi = Arrivés
2: Obhodi = Circuit
3: Povratki = Retours

ISBN 978-961-93315-6-9

084.11
D od 76 LAVRIČ, T.
Evropa S od 76-Stripi LAVRIČ, T.
Evropa
COBISS.SI-ID 273978624 406

LE Guin, Ursula K.
Drugi veter : [šesta knjiga Sage o Zemljemorju] / [besedilo napisala,
zemljevid narisala] Ursula K. Le Guin ; [prevedel Dušan Ogrizek ; spremno
besedo napisal Jakob J. Kenda]. – 1. izd. – Ljubljana : Mladinska knjiga,
2015 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). – 267 str. ; 21 cm. – (Zbirka Srednji
svet)

Prevod dela: The other wind. – Dodatek k nasl. naveden na ov. – Zvd. na
spojnih listih. – 700 izv. – Zemljemorje Ursule K. Le Guin in formacija
sodobne fantazije / Jakob J. Kenda: str. 251-267

ISBN 978-961-01-3289-9

821.111(73)-32
S ml M LE GUIN, U.K. Drugi veter
COBISS.SI-ID 277016576 407

LE Queux, William, 1864-1927
Rasputin – zlovešči menih : razkritje skrivnostnega škandala o izdaji
Rusije s strani prevarantskega meniha Grichke in posledični propad Romanoff
: prvič razkrito in evidentirano z uradnimi dokumenti / [William Le Queux ;
prevod Matejka Križan]. – Šmarješke Toplice : Stella, cop. 2015 (Šmarješke
Toplice : Stella). – 161 str. ; 21 cm

Prevod dela: Rasputin, a rascal monk. – Avtor naveden na ov., str. 1 in v
kolofonu. – Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-246-534-6 (trda vezava)
ISBN 978-961-246-535-3 (broš.)
a) Rasputin, Grigorij Efimovič (1869-1916) – Biografije b) Rusija c) 20.st.
d) dvor e) dvorjani

929Rasputin G. E.
94(47)”19″:929Rasputin G. E.
S od 929 RASPUTIN LE QUEUX, W. Rasputin
COBISS.SI-ID 278164480 408

LEAN, Sarah
Pes, ki mu je bilo ime Potepuh / Sarah Lean ; [prevod Ljubica Rodošek].
– 1. izd. – Ljubljana : Alica, 2015 (tiskano v Sloveniji). – 174 str. ; 22
cm

Prevod dela: A dog called Homeless. – 1.000 izv.

ISBN 978-961-6898-99-7

821.111-93-311.2
S ml P LEAN, S. Pes
COBISS.SI-ID 273960192 409

LEAN, Sarah
Stoti konj / Sarah Lean ; [prevod Ljubica Rodošek]. – 1. izd. –
Ljubljana : Alica, 2015 (tiskano v Sloveniji). – 180 str. ; 22 cm

Prevod dela: A horse for angel. – 1.000 izv.

ISBN 978-961-6959-00-1

821.111-93-311.2
S ml P LEAN, S. Stoti konj
COBISS.SI-ID 273960704 410

LEARNING and education in community : the role of schools and community
organisations = Učenje in izobraževanje v skupnosti : vloga šole in
skupnostnih organizacij / Marko Radovan, Marek Kościelniak (ed., ur.) ;
[translation of Summary Matic Večko]. – 1st ed. = 1. izd. – Ljubljana :
Znanstvena založba Filozofske fakultete = University Press, Faculty of
Arts, 2015. – 201 str. : ilustr. ; 24 cm

b Bibliografija pri vseh prispevkih. – Kazali

ISBN 978-961-237-722-9
a) Izobraževanje – Družbeni vidik – Zborniki b) lokalne skupnosti c)
skupnostno učenje d) učenje v skupnosti e) andragogika f) izobraževanje
odraslih g) demokracija v skupnosti h) multikulturnost i) šole j)
vseživljenjsko učenje k) local community l) multiculturality m) community
learning n) adult education o) democracy p) lifelong learning

37.01(082)
374(082)
FRASCATI:
5-300
S od 37 LEARNING and
COBISS.SI-ID 277657856 411

LEIDIG, Michael
Dunaj : [nasveti za ogled naj 10 znamenitosti] / Michael Leidig in Irene
Zoech ; [prevedla Maja Prevolnik]. – 1. izd., 1. natis. – Ljubljana :
Mladinska knjiga, 2014 (natisnjeno na Kitajskem). – 160 str. : ilustr. ; 19
cm. – (Zbirka turističnih vodnikov Naj 10)

Dodatek k nasl. naveden na ov. – Zvd. na notr. str. ov. – 2.000 izv. –
Kazalo

ISBN 978-961-01-3496-1
a) Dunaj – Turistični vodniki

913(436.1)(036)
D od 914/919 LEIDIG, M.
Dunaj K od 914/919 LEIDIG,
M. Dunaj S od 914/919 LEIDIG, M.
Dunaj
COBISS.SI-ID 275964672 412

LEMAIĆ, Vesna
Kokoška in ptiči / Vesna Lemaić. – Ljubljana : Škuc, 2014 ([Šmarje Sap]
: Mišmaš). – 195 str. ; 21 cm. – (Zbirka Lambda ; 114)

400 izv.

ISBN 978-961-6751-94-0

821.163.6-311.2
S od 821.163.6-311.2 LEMAIĆ, V. Kokoška in
COBISS.SI-ID 277378816 413

LENARČIČ, Jože, publicist
Odtrgane spominčice : roman / Jože Lenarčič ; [prevod Gregor Batagelj].
– 1. izd. – Ljubljana : Družina, 2012. – 416 str. ; 22 cm

Prevod dela: Manojo de nomeolvides

ISBN 978-961-222-875-0

821.134.2(82)-311.2
H od 821.163.6-311.2 LENARČIČ, J.
Odtrgane K od 821.163.6-311.2 LENARČIČ,
J. Odtrgane S od 821.163.6-311.2 LENARČIČ, J.
Odtrgane
COBISS.SI-ID 259736064 414

LENHART, Franc
Po ljubezen v Iran / avtor Franc Lenhart. – Maribor : samozal. ;
Šmarješke Toplice : distribucija Stella, cop. 2015 (Šmarješke Toplice :
Stella). – 179 str. : ilustr. ; 22 cm

Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-246-532-2 (Stella, trda vezava)
ISBN 978-961-246-533-9 (Stella, broš.)
a) Lenhart, Franc – Spomini

929Lenhart F.
S od 929 LENHART LENHART, F. Po ljubezen v
COBISS.SI-ID 278126592 415

LEPŠA, Ankica
Mali detektiv in skrivnostna ugrabitev / Ankica Lepša. – Maribor : Ved,
2015. – 128 str. ; 21 cm

ISBN 978-961-6932-97-4

821.163.6-93-312.4
D ml P LEPŠA, A. Mali
detektiv K ml P LEPŠA, A.
Mali detektiv S ml P LEPŠA, A.
Mali detektiv
COBISS.SI-ID 278193152 416

LEPŠA, Ankica
Mali detektiv in skrivnostni igralec pokra / Ankica Lepša. – Maribor :
Ved, 2015. – 128 str. ; 21 cm

ISBN 978-961-6973-03-8

821.163.6-93-312.4
D ml P LEPŠA, A. Mali
detektiv K ml P LEPŠA, A.
Mali detektiv S ml P LEPŠA, A.
Mali detektiv
COBISS.SI-ID 278854144 417

LESJAK, Jakob
Zakaj je izginila moč? : košarkarska pravljica / Jakob Lesjak ;
ilustrirala Beti Lonček ; [mentorica Romana Pušnik]. – Bevke : Smar-team,
2015. – [17] str. : ilustr. ; 25 cm. – (Projekt Z domišljijo na potep.
2012/2013)

100 izv.

ISBN 978-961-6953-53-5

821.163.6-93-32
087.5
S ml C LESJAK, J. Zakaj je
COBISS.SI-ID 277920768 418

LEVINE, Peter A.
Kako prebuditi tigra : zdravljenje travm : prirojena sposobnost
preobražanja izkušenj, pod katerimi klonimo / Peter A. Levine, Ann
Frederick ; iz angleščine prevedla Jedrt Maležič. – 1. izd. – Ljubljana :
V. B. Z., 2015. – 202 str. ; 24 cm. – (Zbirka Prestop ; knj. 9)

Prevod dela: Waking the tiger. – 800 izv. – O avtorju: str. 202. – Kazalo

ISBN 978-961-6468-81-7
a) Samospoznavanje – Priročniki b) samozavedanje

159.923.2(035)
H od 159.9 LEVINE, P. A. Kako
prebuditi S od 159.9 LEVINE, P. A. Kako
prebuditi
COBISS.SI-ID 278768384 419

LIČER, Laura
Zeleni Jurij / ilustrirala Laura Ličer ; avtor besedila Miha Praprotnik.
– Šmarješke Toplice : Stella, 2015 (Šmarješke Toplice : Stella). – 22 str.
: ilustr. ; 25 cm. – (Slovenska mitološka pripoved ; št. 2)

Nasl. na ov.: Zeleni Jurij prežene zimo

ISBN 978-961-246-526-1 (trda vezava)
ISBN 978-961-246-527-8 (broš.)
a) Jurjevanje – Knjige za otroke – Stripi b) slovenski ljudski običaji

398.332.19(02.053.2)(084.11)
S mls 39 LIČER, L. Zeleni Jurij
COBISS.SI-ID 277796864 420

LINTNER, Martin M.
Razstrupiti eros : katoliška spolna morala na življenjski način / Martin
M. Lintner ; [prevedel Gregor Lavrinec]. – Celje : Celjska Mohorjeva družba
: Društvo Mohorjeva družba ; Ljubljana : Teološka fakulteta, 2015 (Maribor
: Dravski tisk). – 199 str. ; 24 cm. – (Znanstvena knjižnica / Teološka
fakulteta ; 42)

Prevod dela: Den Eros entgiften. – 500 izv. – Bibliografija: str. 188-199

ISBN 978-961-278-191-0 (Celjska Mohorjeva družba)
ISBN 978-961-6844-40-6 (Teološka fakulteta)
a) Spolnost – Krščanski vidik b) spolna morala c) Katoliška cerkev d)
moralna teologija

27-1:613.88
27-447
S od 2 LINTNER, M.M. Razstrupiti eros
COBISS.SI-ID 278881536 421

LIPOGLAVŠEK, Manca
Rdečelaska / Manca Lipoglavšek ; ilustrator Gorazd Vahen. – 1. izd., 1.
natis. – Dobrova : Pipinova knjiga, 2014 ([Ljubljana] : Littera picta). –
95 str. : ilustr. ; 21 cm. – (Najstniško pero)

300 izv.

ISBN 978-961-93760-0-3

821.163.6-93-32
S ml M LIPOGLAVŠEK, M. Rdečelaska
COBISS.SI-ID 276465920 422

LISTER, Tilly
Zdravljenje s kristali : plod milijonov let zemeljske energije / Tilly
Lister ; [prevedla Maja Lihtenvalner]. – 1. izd. – Ljubljana : Mladinska
knjiga, 2014 (natisnjeno na Kitajskem). – 96 str. : ilustr. ; 21 cm + 1
pril. (36 kart)

Prevod dela: Crystal healing. – Kazalo

ISBN 978-961-01-3479-4
a) Kristaloterapija – Priročniki b) Kristali – Prerokovanje – Priročniki c)
naravno zdravljenje

615.8:549(035)
133.3:549(035)
S od 615.8 LISTER, T.
Zdravljenje S od 615.8 LISTER, T.
Zdravljenje-karte
COBISS.SI-ID 275563008 423

LIZAMBARD, Martine
Palačinke / Martine Lizambard ; fotografije Caroline Faccioli ;
[prevedla Marjeta Novak Kajzer]. – 1. izd. – Ljubljana : Mladinska knjiga,
2015 (natisnjeno na Kitajskem). – 63 str. : ilustr. ; 20 cm. – (Zbirka Za
sladokusce)

Prevod dela: Crepes : nouvelles variations gourmandes. – 3.000 izv. – Kazalo

ISBN 978-961-01-3493-0
a) Kuharski recepti – Palačinke

641.55:664.683.7(083.12)
H od 641.5 LIZAMBARD, M.
Palačinke S od 641.5 LIZAMBARD, M.
Palačinke
COBISS.SI-ID 275331584 424

LJUDMILA Novak : v očeh drugih / [uredila Marija Wiedner ; fotografije v
knjigi osebni arhiv in arhiv Nove Slovenije]. – Ljubljana : Inštitut dr.
Janeza Evangelista Kreka, 2014 (Ljubljana : Januš). – 207 str. : ilustr. ;
25 cm

1.000 izv.

ISBN 978-961-92862-2-7
a) Novak, Ljudmila – Biografije b) Novak, Ljudmila – Spomini sodobnikov c)
slovenske političarke

929Novak L.
32(497.4):929Novak L.
S od 929 NOVAK LJUDMILA Novak
COBISS.SI-ID 276728320 425

LOBATO, Ramon
Sive ekonomije filma : kartiranje neformalne filmske distribucije /
Ramon Lobato ; [prevedla Maja Lovrenov]. – 1. izd. – Ljubljana : Slovenska
kinoteka, 2014. – 183 str. ; 21 cm. – (Zbirka Imago)

Prevod dela: Shadow economies of cinema

ISBN 978-961-6417-91-4
a) Film – Siva ekonomija b) filmska teorija c) filmska distribucija d)
sociologija kulture e) množična kultura

791.2:331.526.8
S od 791.43 LOBATO, R. Sive ekonomije
COBISS.SI-ID 277236224 426

LOGIKA : zbirka nalog s tekmovanj : 4. del : 2006-2010 / [naloge Marija
Ahčin … [et al.] ; zbrali in uredili Gabrijela Hladnik in Mija Kordež]. –
1. natis. – Ljubljana : Zveza za tehnično kulturo Slovenije, 2014 ([Nova
Gorica] : Soča). – 210 str. : ilustr. ; 28 cm

1.000 izv.

ISBN 978-961-6243-68-1
a) Matematična logika – Šolska tekmovanja – Slovenija b) Matematična logika
– Naloge za osnovnošolska tekmovanja c) rešitve

510.6(079.1)(497.4)
S od 51 LOGIKA 2006-2010
COBISS.SI-ID 276081152 427

LONGMAN collocations dictionary and thesaurus. – Harlow : Pearson
Education Limited, 2013. – VII, 1463 str. ; 23 cm. – (Always learning)

Ovojni nasl.: Longman collocations dictionary and thesaurus for
intermediate – advanced learners

ISBN 978-1-4082-5225-3
ISBN 978-1-4082-5226-0 (broš.)
a) English language – Idioms – Dictionaries b) Collocation (Linguistics) –
Dictionaries c) English language – Synonyms and antonyms – Dictionaries d)
Collocation (Linguistics) e) English language – Idioms f) English language
– Synonyms and antonyms g) Dictionaries

811.111
S od 811.111 LONGMAN
COBISS.SI-ID 79002369 428

LOPERT, Maja
Iz biti izhaja dolžnost : Hans Jonas in njegovo pojmovanje življenja kot
ontološka podlaga za etiko odgovornosti / Maja Lopert ; [prevod povzetka
Katja Štrubelj]. – Koper : Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno
središče, Univerzitetna založba Annales, 2014 ([Dob] : Grafika 3000). – 139
str. ; 24 cm

300 izv. – O avtorici na sprednjem zavihku ov. – Bibliografija: str.
131-135 in v opombah na dnu str. – Povzetek ; Summary. – Kazalo

ISBN 978-961-6862-78-3
a) Jonas, Hans (1903-1993) – Interpretacija b) etika c) odgovornost d)
tehnološka civilizacija

17Jonas H.
S od 17 LOPERT, M. Iz biti izhaja
COBISS.SI-ID 278048768 429

LORBER, Jakob
Janezov veliki evangelij : z notranjo besedo sprejel Jakob Lorber v
letih 1851-1864 / prevedel Roman Štus s sodelavci. – Ljubljana : Aura,
1997-<2014>. – Zv. <1-8> ; 24 cm

Prevod dela: Johannes – das grosse Evangelium. – Od 3. zv. dalje: od
Gospoda prejel Jakob Lorber. – Od 6. zv. dalje: od Gospoda sprejel Jakob
Lorber. – 1. zv. izšel kot posebna izdaja revije Aura. – Potiskani spojni
listi

Dosedanja vsebina:
Knj. 1. – 1997 (Ljubljana : “Tone Tomšič”). – 482 str. – Uvod / Franz Deml:
str. 5-8
Knj. 2. – 1999 (Ljubljana : “Tone Tomšič”). – 447 str.
Knj. 3. – 2000 (Ljubljana : Schwarz). – 487 str. – Podnasl.: od Gospoda
sprejel Jakob Lorber
Knj. 4. – 2002 (Ljubljana : Schwarz). – 463 str. – 500 izv.
Knj. 5. – 2005 (Ljubljana : Littera Picta). – 462 str. – 200 izv.
Knj. 6. – 2008 (Ljubljana : Littera picta). – 504 str. – 200 izv.
Knj. 7 / prevedli Roman Štus, Daja Kiari in Ljudmila Vuga. – 2011
(Ljubljana : Schwarz). – 536 str. – 200 izv.
Knj. 8 / prevedla Daja Kiari. – 2014 ([Ljubljana] : Schwarz print). – 531
str.

ISBN 961-6087-13-4 (zv. 1)
ISBN 961-6087-17-7 (zv. 2)
ISBN 961-6087-21-5 (zv. 3)
ISBN 961-6087-27-4 (zv. 4)
ISBN 961-6087-31-2 (zv. 5)
ISBN 978-961-6087-37-7 (zv. 6)
ISBN 978-961-6087-45-2 (zv. 7)
ISBN 978-961-6087-49-0 (zv. 8)
a) Lorber, Jakob (1800-1864) b) Biblia. N. T. Evang. sec. Ioannem c) sveto
pismo nove zaveze d) teozofija e) komentarji

141.332Lorber J.:27-247
S od 2 LORBER, J. Janezov
1 S od 2 LORBER, J.
Janezov 2 S od 2 LORBER,
J. Janezov 3 S od 2
LORBER, J. Janezov 4 S od
2 LORBER, J. Janezov 5 S
od 2 LORBER, J. Janezov 6
S od 2 LORBER, J. Janezov 7 S
od 2 LORBER, J. Janezov 8
COBISS.SI-ID 68693504 430

LOUIS, Céline
Zavestne vaje za nosečnice [Videoposnetek] : naj bo vaša nosečnost
zdrava in vitalna : [iz tradicije pilatesa, joge in somatike] / [Céline
Louis] ; glasba Sylvain Robine. – Ljubljana : Devi, 2013. – 1 video DVD (ca
113 min) : barve, zvok ; 12 cm. – (DVD serija Modrost zavestnega telesa ; 2)

Avtorica navedena na embalaži. – Drugi dodatek k nasl. z video DVD-ja

ISBN 978-961-91959-9-4
a) Nosečnice – Telesna aktivnost – Priročniki – Video DVD-ji b) Pilates
joga – Priročniki – Video DVD-ji c) sproščanje d) DVD

796.015.132(035)(086.82)
613.71-055.26(035)(086.82)
S dvd 61 LOUIS, C. Zavestne
COBISS.SI-ID 268608000 431

LOVATELLI, Ginevra
Secret Rome / [Ginevra Lovatelli, Adriano Morabito, Marco Gradozzi ;
maps Cyrille Suss ; English translation Caroline Lawrence and Jana Gough].
– 4th ed. – Versailles : Jonglez, 2014. – 397 str. : ilustr., zvd. ; 19 cm

Avtorji navedeni na str. 4. – Potiskane notr. str. ov. – Kazalo

ISBN 978-2-36195-075-0
a) Rim – Italija – Turistični vodniki

913(450Rim)(036)
S od 914/919 LOVATELLI, G. Secret Rome
COBISS.SI-ID 1107035486 432

LUKAN, Walter
Iz “črnožolte kletke narodov” v “zlato svobodo”? : habsburška monarhija
in Slovenci v prvi svetovni vojni / Walter Lukan. – Ljubljana : Znanstvena
založba Filozofske fakultete : Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2014
(Ljubljana : Littera Picta). – 184 str. : ilustr. ; 24 cm. – (Zbirka
Zgodovinskega časopisa, ISSN 1408-3531 ; 47)

300 izv. – Bibliografija: str. 167-178. – Zusammenfassung. – Kazalo

ISBN 978-961-6777-18-6 (Zveza zgodovinskih društev Slovenije)
a) Svetovna vojna 1914-1918 – Slovenija b) Slovenci – Politična zgodovina –
1914-1918 c) Slovenija – Politična zgodovina – 1914-1918 d) habsburška
monarhija e) prva svetovna vojna f) zgodovinopisje

94(497.4)”1914/1918″
323(497.4)”1914/1918″
FRASCATI:
6-100
H od 94(100)”1914/1918″ LUKAN, W. Iz
črnožolte S od 94(100)”1914/1918″ LUKAN, W. Iz
črnožolte
COBISS.SI-ID 276764672 433

LUKAS, Elisabeth
Umetnost spoštovanja : kako otroke pospremimo v življenje / Elisabeth
Lukas ; [prevedel Janez Jeromen]. – 1. izd. – Ljubljana : Novi svet, 2014.
– 159 str. : ilustr. ; 19 cm

Prevod dela: Die Kunst der Wertschätzung

ISBN 978-961-6878-40-1
a) Spoštovanje b) logoterapija c) družinska vzgoja d) vzgoja za vrednote

17.022.1
124.2:615.851
H od 17 LUKAS, E.
Umetnost S od 17 LUKAS, E.
Umetnost
COBISS.SI-ID 276420608 434

LUTHAR, Oto
Dežela senc : spomin na izgon in izginotje judovske skupnosti v
Prekmurju / Oto Luthar, Martin Pogačar ; [fotografije Erika Fürst … [et
al.] ; zemljevidi Jerneja Fridl, Goran Ivašič]. – 2. dopolnjena izd. –
Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2015 (Ljubljana : Collegium graphicum).
– 76 str. : ilustr. ; 21 cm

500 izv. – Bibliografija: str. 72

ISBN 978-961-254-758-5
a) Fürst, Erika – Spomini b) Svetovna vojna 1939-1945 – Vojni zločini c)
Judje – Zgodovina – Prekmurje d) Judje – Genocid e) Judje – Preganjanje –
1939-1945 f) holokavst

94(497.411=411.16)
341.485(=411.16)
929Fürst E.
S od 94(497.4) LUTHAR, O. Dežela senc
COBISS.SI-ID 277457664 435

MAĐAR, Đurđica
Markovi koraki : [izpoved mame otroka s cerebralno paralizo] / Đurđica
Mađar ; [prevod Neva Brun]. – Ljubljana : Forma 7, 2015 ([Ljubljana] :
Birografika Bori). – 128 str. ; 21 cm

Izv. stv. nasl.: Markovi koraci. – Dodatek k nasl. naveden na ov. – Svet
postane drugačen / Marija Božič: str. 5-6

ISBN 978-961-6181-96-9
a) Cerebralna paraliza – Otroci – Spomini

821.163.42-94
616.831-009.11(092)
S od 82-94 MADJAR, D. Markovi
COBISS.SI-ID 279123456 436

Die MAGIE der Kunst = Magija umetnosti = The magic of art :
Protagonisten der slowenischen Gegenwartskunst 1968-2013 = protagonisti
slovenske sodobne umetnosti 1968-2013 = the protagonists of contemporary
Slovenian art : [Künstlerhaus Wien, 6. Februar bis 29. März 2015] / [Text
Aleksander Bassin ; Redaktion Matena Bassin ; Ansprachen Borut Pahor …
[et al.] ; Übersetzung Megamoment, Tina Škoberne ; Fotografien Privatarchiv
der Künstler]. – Ljubljana : Verein der bildenden Künstler = Društvo
likovnih umetnikov, 2015. – 188 str. : ilustr. ; 29 cm

ISBN 978-961-93333-2-7
a) Likovna umetnost – Slovenija – 1968-2013 – Razstavni katalogi b)
skupinske razstave

73/76(497.4)”1968/2013″(083.824)
S od 7 DIE MAGIE der
COBISS.SI-ID 277615104 437

MAGIJA amuletov / [avtorji besedil Marko Frelih … [et al.] ; uredil
Marko Frelih, Nina Zdravič Polič ; prevodi David Limon, Franc Smrke, Živa
Vesel ; fotografije razstave Blaž Zupančič] = The magic of amulets /
[authors of texts Marko Frelih … [et al.] ; edited by Marko Frelih, Nina
Zdravič Polič ; translations David Limon, Franc Smrke, Živa Vesel ;
photographs of the exhibition Blaž Zupančič]. – Ljubljana : Slovenski
etnografski muzej = Slovene Ethnographic Museum, 2014 (Žirovnica : Medium).
– 248 str. : ilustr. ; 28 cm

Prispevki v slov. in angl., en tudi v franc. – 600 izv. – Bibliografija pri
enem prispevku, opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-6388-41-2
a) Amuleti – Magija – Zborniki

133.4:737.27(082)
S od 133 MAGIJA amuletov
COBISS.SI-ID 276812544 438

MAHORIČ, Rebeka
Dojenčki za mizo : pripravljeno za dojenčke : jejmo vsi! : [600+
receptov za vaše najmlajše] / [avtorica besedil] Rebeka Mahorič ;
[fotografije] Iztok Jančar ; [avtorica besedil na straneh 12 do 19 Vesna
Plevnik Vodušek ; ilustracije Redžo Kolaković ; avtorice spremnih besed
Nataša Fidler Mis, Dušanka Mičetić Turk, Vesna Plevnik Vodušek]. – 1.
natis. – Ljubljana : Remina, 2014 (Postojna : Ale). – 320 str. : ilustr. ;
31 cm + 1 zv. ([8] str.)

Tretji dodatek k nasl. naveden na ov. – 2.500 izv. – Nasveti o zdravi
prehrani / Dušanka Mičetić Turk: str. 5. – Oblikovanje prihodnosti v prvih
1000 dneh / Nataša Fidler Mis: str. 6. – Dragi starši, kuharice in kuharji!
/ Vesna Plevnik Vodušek: str. 7. – Bibliografija: str. 320

ISBN 978-961-281-307-9
a) Dojenčki – Prehrana b) Kuharski recepti – Jedi za otroke c) zdrava
prehrana d) dietna prehrana e) živila f) jedilniki

641.5
641.56-053.2(083.12)
S od 641.5 MAHORIČ, R. Dojenčki za mizo
COBISS.SI-ID 272150528 439

MAI, Manfred, 1949-
Bratec za Elo / Manfred Mai ; ilustracije Franziska Harvey ; [prevedla
Maja Brodschneider Kotnik]. – Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2014. – 59
str. : ilustr. ; 22 cm

Prevod dela: Ein Bruder für Anna

ISBN 978-961-6958-20-2

821.112.2-93-32
K ml C MAI, M. Bratec za
Elo S ml C MAI, M. Bratec za
Elo
COBISS.SI-ID 79883265 440

MAI, Manfred, 1949-
Sara, bavbav fantov / Manfred Mai ; ilustracije Betina Gotzen-Beek ;
[prevedla Maja Brodschneider Kotnik]. – Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ,
2014. – 59 str. : ilustr. ; 22 cm. – (Knjigoljub)

Prevod dela: Leonie, der Jungenschreck. – 3. bralna stopnja–> ovoj
spredaj. – 500 izv.

ISBN 978-961-6958-25-7

821.112.2-93-32
K ml C MAI, M.
Sara S ml C MAI, M.
Sara
COBISS.SI-ID 79892481 441

MAJ, Nika
Tian in Naja : [mladinski roman] / Nika Maj. – Maribor : Ved, 2015. –
528 str. ; 21 cm

Dodatek k nasl. na ov. – 200 izv.

ISBN 978-961-6973-05-2
a) Lipicanci – V otroškem leposlovju

821.163.6-93-31
D ml M MAJ, N. Tian in
Naja H ml M MAJ, N. Tian
in Naja S ml M MAJ, N. Tian in
Naja
COBISS.SI-ID 279020544 442

MAJERHOLD, Katarina, 1971-
Ljubezen skozi zgodovino / Katarina Majerhold. – 1. izd., 1. natis. –
Ljubljana : Cankarjeva založba, 2014. – 279 str. : ilustr. – (Zbirka Čas
misli)

400 izv. – Predstavitev avtorice na zavihkih ov. – Bibliografija: str.
269-277

ISBN 978-961-282-081-7
a) Ljubezen b) zgodovinski prregledi c) filozofija kulture

177.6
S od 17 MAJERHOLD, K. Ljubezen skozi
COBISS.SI-ID 276784896 443

MAJHEN, Zvezdana
Majhne modre pravljice 4 / Zvezdana Majhen ; ilustrirala Urška Stropnik
Šonc. – 1. izd., 1. natis. – Murska Sobota : Ajda, IBO Gomboc, 2014
(tiskano v EU). – [25] str. : ilustr. ; 27 cm. – (Zbirka Majhne modre)

Ilustr. na notr. str. ov. – Tiskano po naročilu. – Vsebina na nasl. str.:
Hiša je ostala dom ; Ajda in Klas ; Zalina skrivnost

ISBN 978-961-6585-69-9
a) slikanice b) pravljice

821.163.6-93-32
H ml C MAJHEN, Z.
Majhne S ml C MAJHEN, Z.
Majhne
COBISS.SI-ID 77180161 444

MAJHEN, Zvezdana
Sr(e)čna dežela / Zvezdana Majhen ; ilustracije Mojca Cerjak. – 1. izd.,
1. natis. – Murska Sobota : Ajda, IBO Gomboc, 2015 (tiskano v EU). – 61
str. : ilustr. ; 27 cm. – (Zbirka Mi(r)uj)

Tisk na zahtevo

ISBN 978-961-6585-72-9

821.163.6-93-1
087.5
D ml 821.163.6-1 MAJHEN, Z.
Sr(e)čna S ml 82-1 MAJHEN, Z.
Sr(e)čna
COBISS.SI-ID 79270913 445

MAJHEN, Zvezdana
Svetloba Slovenije : sights & sonnets from Slovenia / Zvezdana Majhen ;
[translation Andrej Rijavec ; photo Lado Jakša]. – 1st ed. = 1. izd. –
Maribor : Obzorja, 2014 (Maribor : Evrografis). – 152 str. : fotogr. ; 23 cm

Slov. besedilo in angl. prevod. – 1.000 izv. – O avtorici: str. 152

ISBN 978-961-230-468-3
a) Slovenska književnost – Poezija

821.163.6-1
S od 821.163.6-1 MAJHEN, Z. Svetloba
COBISS.SI-ID 79949569 446

MAKAROVIČ, Svetlana
Zeliščarka / Svetlana Makarovič. – Ljubljana : Beletrina, 2014. – [116]
str. : ilustr. ; 18 cm. – (Knjižna zbirka Beletrina)

ISBN 978-961-242-951-5

821.163.6-1
D PB 821.163.6-1 MAKAROVIČ, S.
Zeliščarka H PB 821.163.6-1 MAKAROVIČ,
S. Zeliščarka K PB 821.163.6-1
MAKAROVIČ, S. Zeliščarka S od 821.163.6-1
MAKAROVIČ, S. Zeliščarka
COBISS.SI-ID 272852480 447

MALENICA, Ana
Duša na razpotju / Ana Malenica. – Ljubljana : Društvo za zaščito
človekovega dostojanstva in boljšo kvaliteto življenja APIS, 2014
(Ljubljana : Pancopy). – 275 str. ; 21 cm

Izv. stv. nasl.: Povratak s one strane. – Duša na razpotju časov … /
Dragica Novak Štokelj: str. 1-3. – O avtorici / Tina Gams: str. 274-275

ISBN 978-961-281-465-6
a) obsmrtna doživetja

159.961.9
S od 159.9 MALENICA ANA Duša na razpotju
COBISS.SI-ID 274547456 448

MALESZKA, Andrzej, 1955-
Čarobno drevo. Rdeči stol / Andrzej Maleszka ; [prevod Andrej Turk]. –
Ljubljana : Družina, 2015. – 239 str. : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: Magiczne drzewo. Czerwone krzesło. – 800 izv. – Nagrada IBBY
za knjigo leta 2009

ISBN 978-961-04-0144-5

821.162.1-32-93
S ml P MALESZKA, A. Čarobno
COBISS.SI-ID 278219776 449

MANČEK, Marjan
Kozliček Mek / [napisal in narisal] Marjan Manček. – Šmarje-Sap : Buča,
2014. – [15] str. : ilustr. ; 17 cm. – (Be-lul-mek : zbirka slikanic)

800 izv.

ISBN 978-961-6704-43-4

821.163.6-93-32
087.5
H ml C MANČEK, M. Kozliček
Mek S ml C MANČEK, M. Kozliček
Mek
COBISS.SI-ID 275597568 450

MANČEK, Marjan
Ovčka Be / [napisal in narisal] Marjan Manček. – Šmarje-Sap : Buča,
2014. – [15] str. : ilustr. ; 17 cm. – (Be-lul-mek : zbirka slikanic)

800 izv.

ISBN 978-961-6704-41-0

821.163.6-93-32
087.5
D ml C MANČEK, M. Ovčka
Be S ml C MANČEK, M. Ovčka Be
COBISS.SI-ID 275596544 451

MANČEK, Marjan
Pujsek Lul / [napisal in narisal] Marjan Manček. – Šmarje-Sap : Buča,
2014. – [15] str. : ilustr. ; 17 cm. – (Be-lul-mek : zbirka slikanic)

800 izv.

ISBN 978-961-6704-42-7

821.163.6-93-32
087.5
K ml C MANČEK, M. Pujsek
Lul S ml C MANČEK, M. Pujsek
Lul
COBISS.SI-ID 275596800 452

MARC Bratina, Karin
Jezikovna podoba slovenske Istre : kulturna semantika slikovitega v
slovenskoistrskem narečju / Karin Marc Bratina. – Koper : Univerza na
Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba
Annales, 2014. – 266 str. ; 24 cm

300 izv. – Bibliografija: str. 245-266. – Kazala. – Povzetek

ISBN 978-961-6862-77-6
a) Slovenščina – Narečja – Istra b) slovenska narečja c) geolingvistika d)
frazeologija e) lingvokulturologija f) etnolingvistika g)
kulturnosemantična analiza h) slovenskoistrsko narečje i) slovenska Istra

811.163.6’282(479.4Istra)
S od 81 MARC, B.K. Jezikovna
COBISS.SI-ID 277158656 453

MARINŠEK, Denis
Multivariatna analiza : zbirka rešenih primerov s komentarji / Denis
Marinšek. – Ljubljana : Ekonomska fakulteta, 2015 (Ljubljana : Copis). –
III, 142 str. : ilustr. ; 29 cm

400 izv. – Bibliografija: str. 142

ISBN 978-961-240-289-1
a) statistika b) statistične metode c) multivariatna analiza d) regresijske
analize e) podatki f) razvrščanje v skupine g) učbeniki h) vaje i)
statistics j) statistical methods k) multivariate analysis l) regression
analysis m) data n) cluster analysis o) text-books p) exercises

519.237(075.8)(076.2)
S od 51 MARINŠEK, D. Multivariatna
COBISS.SI-ID 278921984 454

MARTÍN, Santiago, 1969-
Veveričke d.o.o. Protizelenjavna zarota / [ilustriral] Santiago Martín ;
[besedilo] Andreja Virk Žardin. – 1. izd. – Ljubljana : Mladika, 2015
([Grosuplje] : Grafis Trade). – 48 str. : ilustr. ; 27 cm. – (Knjižna
zbirka Strip)

ISBN 978-961-205-222-5

084.11
S ml C MARTÍN, S. Veveričke d.o.o.
COBISS.SI-ID 278225408 455

MARTINČIČ, Nataša
Zakaj se Buda smeje? : nenavaden priročnik za več ljubezni in radosti v
življenju / Nataša Martinčič – Ašvata. – Brežice : Primus, 2015. – 220 str.
: ilustr. ; 19 cm. – (Zbirka NeZaVedno)

1.000 izv.

ISBN 978-961-6950-28-2
a) Samorealizacija – Priročniki b) Čustva – Duhovni zakoni

159.922:130.1(035)
S od 159.9 MARTINČIČ, N. Zakaj se Buda
COBISS.SI-ID 278202624 456

MAŠA in medved. DVD 1, [Kako sta se spoznala] [Videoposnetek] = Masha
and the bear / created [and] written by Oleg Kuzovkov ; music by Vasiliy
Bogatyrev. – Ljubljana : Menart Records, 2015. – 1 video DVD (ca 28 min) :
barve, zvok (Dolby Digital) ; 12 cm, v škatli, 20 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1884856/?ref_=nv_sr_1
– predstavitev filma. – Izv. stv. nasl.: Maša i medved. – Podrejeni nasl.
naveden na DVD-ju in embalaži. – Sinhronizacija v slov. – Posneto 2009 in
2010. – Produkcija: Animacord animation studio, slov. produkcija: ProPlus.
– Vsebuje tudi: Ne zbujaj me do spomladi!. Ena, dve, tri! Naj drevesce
zažari!. Sledovi neznanih živali
a) Animirani filmi – Video DVD-ji b) animirani filmi za otroke c) risani
filmi d) risanke

791.228(02.053.2)(086.82)
S dvd-ml/animirani filmi 791.43 MAŠA IN
COBISS.SI-ID 11031967 457

MAŠA in medved. DVD 2, [Medvedja pomlad] [Videoposnetek] = Masha and the
bear / created [and] written by Oleg Kuzovkov ; music by Vasiliy Bogatyrev.
– Ljubljana : Menart Records, 2015. – 1 video DVD (ca 28 min) : barve, zvok
(Dolby Digital) ; 12 cm, v škatli, 20 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1884856/?ref_=nv_sr_1
– predstavitev filma. – Izv. stv. nasl.: Maša i medved. – Podrejeni nasl.
naveden na DVD-ju in embalaži. – Sinhronizacija v slov. – Posneto 2009 in
2010. – Produkcija: Animacord animation studio, slov. produkcija: ProPlus.
– Vsebuje tudi: Nori z volkovi. Dan za marmelado. Ribarjenje
a) Animirani filmi – Video DVD-ji b) animirani filmi za otroke c) risani
filmi d) risanke

791.228(02.053.2)(086.82)
S dvd-ml/animirani filmi 791.43 MAŠA iN
COBISS.SI-ID 11032223 458

MAŠA in medved. DVD 3, [Prvi šolski dan] [Videoposnetek] = Masha and the
bear / created [and] written by Oleg Kuzovkov ; music by Vasiliy Bogatyrev.
– Ljubljana : Menart Records, 2015. – 1 video DVD (ca 28 min) : barve, zvok
(Dolby Digital) ; 12 cm, v škatli, 20 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1884856/?ref_=nv_sr_1
– predstavitev filma. – Izv. stv. nasl.: Maša i medved. – Podrejeni nasl.
naveden na DVD-ju in embalaži. – Sinhronizacija v slov. – Posneto 2010. –
Produkcija: Animacord animation studio, slov. produkcija: ProPlus. –
Vsebuje tudi: Pokliči me, prosim!. Počitnice na ledu. Ni prehoda!
a) Animirani filmi – Video DVD-ji b) animirani filmi za otroke c) risani
filmi d) risanke

791.228(02.053.2)(086.82)
S dvd-ml/animirani filmi 791.43 MAŠA IN
COBISS.SI-ID 11032479 459

MAŠA in medved. DVD 4, [Čimprej okrevaj] [Videoposnetek] = Masha and the
bear / created [and] written by Oleg Kuzovkov ; music by Vasiliy Bogatyrev.
– Ljubljana : Menart Records, 2015. – 1 video DVD (ca 28 min) : barve, zvok
(Dolby Digital) ; 12 cm, v škatli, 20 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1884856/?ref_=nv_sr_1
– predstavitev filma. – Izv. stv. nasl.: Maša i medved. – Podrejeni nasl.
naveden na DVD-ju in embalaži. – Sinhronizacija v slov. – Posneto 2010 in
2011. – Produkcija: Animacord animation studio, slov. produkcija: ProPlus.
– Vsebuje tudi: Skrivalnice. Pazi!. Mali bratranec
a) Animirani filmi – Video DVD-ji b) animirani filmi za otroke c) risani
filmi d) risanke

791.228(02.053.2)(086.82)
S dvd-ml/animirani filmi 791.43 MAŠA IN
COBISS.SI-ID 11032735 460

MATI je ena sama : slovenske materinske pesmi / izbor in spremna beseda
Jana Ozimek. – Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba,
2015. – 127 str. ; 16 cm

Spremna beseda / Jana Ozimek: str. 103-114. – Biografski podatki o
avtorjih: str. 115-120. – Viri: str. 121-123

ISBN 978-961-278-181-1
a) slovenska književnost b) slovenska poezija c) materinske pesmi d)
antologije

821.163.6-1(082.2)
S od 821.163.6-1 MATI je ena sama
COBISS.SI-ID 277645824 461

MATJAŽ, Maksimilijan
Eksegeza evangelijev : “Kaj pa vi pravite, kdo sem?” (Mr 8,29) /
Maksimilijan Matjaž. – Ljubljana : Teološka fakulteta, 2015 (Ljubljana :
Demat). – 286 str. : ilustr. ; 23 cm. – (Priročniki TEOF ; 25)

Univerzitetni učbenik za študente Teološke fakultete Univerze v Ljubljani.
– 300 izv. – Bibliografija: str. 277-282

ISBN 978-961-6844-39-0
a) Biblia. N. T. Evangelia – Učbeniki za visoke šole b) svetopisemski
komentarji c) Sveto pismo nove zaveze d) eksegeza e) interpretacija

27-277.2-247
S od 2 MATJAŽ, M. Eksegeza
COBISS.SI-ID 278784512 462

MAVER, Kristjan
Prva svetovna vojna : soško bojišče 1914-1918 / Kristjan Maver. – Nova
Gorica : samozal., 2014 (Komen : Luin). – [104] str. : ilustr. ; 30 cm

350 izv.

ISBN 978-961-93715-0-3
a) Svetovna vojna 1914-1918 – Slovenija b) Soška fronta 1915-1917 c) pošta
d) filatelija e) pisma f) dopisnice

94(497.472/.473)”1915/1917″
656.8(497.4)(091)
S od 94(100)”1914/1918″ MAVER, K. Prva svetovna
COBISS.SI-ID 275238144 463

MAZZINI, Miha
Samo smeh nas lahko reši : izbrane kolumne za Planet Siol.net, 2012-2014
/ Miha Mazzini. – Novo mesto : Goga, 2014. – 369 str. : ilustr. ; 20 cm

500 izv.

ISBN 978-961-277-084-6

821.163.6-92
D od 821.163.6-94 MAZZINI, M. Samo
smeh H PB 821.163.6-94 MAZZINI, M.
Samo smeh K PB 821.163.6-94 MAZZINI,
M. Samo smeh S PB 821.163.6-94 MAZZINI, M.
Samo smeh
COBISS.SI-ID 275989504 464

MCAULEY, Rowan
Nova sošolka / Rowan McAuley ; ilustracije Aki Fukuoka ; [prevod Tamara
Kranjec]. – Hoče : Skrivnost, 2015. – 103 str. : ilustr. ; 21 cm. – (Dajmo,
dekleta)

Prevod dela: The new girl. – 400 izv.

ISBN 978-961-6936-26-2

821.111(94)-93-32
S ml C MCAULEY, R. Nova sošolka
COBISS.SI-ID 277604864 465

MCCANN, Colum, 1965-
Transatlantik / Colum McCann ; [iz angleščine prevedla Maja Ropret]. –
1. natis. – Ljubljana : Sanje, 2015 (tiskano v Sloveniji). – 260 str. ; 24
cm. – (Zbirka Sanje. Roman)

Prevod dela: Transatlantic. – O avtorju na str. [266] in na zadnjem zavihku
ov. – 800 izv.

ISBN 978-961-274-318-5 (trda vezava)
ISBN 978-961-274-319-2 (broš.)

821.111(417)-311.6
D od 82-311.6 MCCANN, C.
Transatlantik K od 82-311.6 MCCANN,
C. Transatlantik S od 82-311.6 MCCANN, C.
Transatlantik
COBISS.SI-ID 277639424 466

MEAD, Richelle
Silver shadows : a Bloodlines novel / Richelle Mead. – London : Penguin
Books, 2014. – 380 str. ; 20 cm. – (Bloodlines series ; [5])

ISBN 978-0-141-35018-9
a) Vampirji – V leposlovju

821.111(73)-312.9
S od 82=111 MEAD, R. Silver
COBISS.SI-ID 8462744 467

MEJAČ Petek, Lucija
Književnost na poklicni maturi : zbirka nalog / Lucija Mejač Petek. – 4.
ponatis. – Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013 (Nova Gorica : Grafika Soča).
– 244 str. : ilustr. ; 30 cm

500 izv. – Bibliografija: str. 242-244

ISBN 978-86-11-17751-9
a) Književnost – Matura – Priročniki b) poklicna matura

821.09(035)
37.091.27:821.09:377.3
S od 82.09 MEJAČ, P.L. Književnost na
COBISS.SI-ID 267931904 468

MERLJAK, Marija
Olja za prehrano, zdravje in nego telesa / Marija Merljak, Petra Jakob
Merljak ; [fotografije Ivan Merljak … et al.]. – Ljubljana : Kmečki glas,
2014 (Ljubljana : Formatisk). – 202 str., [6] str. pril : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija: str. [208]

ISBN 978-961-203-435-1
a) Rastlinska olja – Pridobivanje b) Rastlinska olja – Uporaba c)
Rastlinska olja – Vrste

664.34
613.268
H od 66 MERLJAK, M. Olja za
prehrano S od 66 MERLJAK, M. Olja za
prehrano
COBISS.SI-ID 275891200 469

MEZEG, Marija
Benjamin in skrivnostno Divje jezero / Marija Mezeg ; ilustracije
Katerina Kalc. – 1. natis. – Ljubljana : Alba 2000, 2015. – 32 str. :
ilustr. ; 22 cm

250 izv.

ISBN 978-961-6957-20-5

821.163.6-93-34
S ml C MEZEG, M. Benjamin in
COBISS.SI-ID 278569472 470

MEZEG, Marija
Medena skrivnost kranjske čebelice / Marija Mezeg ; ilustrirala Katerina
Kalc. – 1. natis. – Ljubljana : Alba 2000, 2015. – 28 str. : ilustr. ; 22
cm. – (Pišemo, rišemo, beremo slovensko)

250 izv.

ISBN 978-961-6957-22-9
a) Čebele – V otroškem leposlovju

821.163.6-93-32
S ml C MEZEG, M. Medena
COBISS.SI-ID 278945024 471

MIHAJLOVSKI, Dragi
Pisarjeva smrt / Dragi Mihajlovski ; prevedla [in spremno besedo
napisala] Namita Subiotto. – Ljubljana : Društvo slovenskih pisateljev,
2014. – 148 str. ; 22 cm. – (Zbirka Sto slovanskih romanov)

Prevod dela: Smrtta na dijakot. – 400 izv.

ISBN 978-961-6547-89-5

821.163.3-311.2
S od 82-311.2 MIHAJLOVSKI, D. Pisarjeva smrt
COBISS.SI-ID 277392896 472

MIHALIČ, Renata
Univerzalni temeljni dohodek / Renata Mihalič, Grega Strban. – 1. natis.
– Ljubljana : IUS Software, GV založba, 2015 (Grosuplje : Grafis Trade). –
253 str. ; 24 cm

150 izv. – O avtorjih: str. 252-253. – Bibliografija: str. 218-248. –
Bibliografija z opombami na dnu str. – Kazalo. – Povzetek ; Summary

ISBN 978-961-247-303-7
a) Univerzalni temeljni dohodek b) dohodki c) socialna varnost

331.2
H od 33 MIHALIČ, R.
Univerzalni S od 33 MIHALIČ, R.
Univerzalni
COBISS.SI-ID 278489088 473

MIKŠA, Peter
Slovensko planinstvo = Slovene mountaineering / Peter Mikša, Kornelija
Ajlec ; [avtorja dodatnega besedila Matija Zorn, Borut Peršolja ; izbor
slikovnega gradiva Peter Mikša, Elizabeta Gradnik, Matija Zorn ; prevod
Saša Mlacović]. – 2., dopolnjena izd. – Ljubljana : Planinska zveza
Slovenije, 2015 ([Maribor] : Evrografis). – 196 str. : ilustr. ; 31 cm

Vzpor. slov. besedilo in angl. prevod. – Bralcem knjige na pot = A note to
the readers / Matija Zorn: str. 8-9. – Samozavestno naprej ali slovenska
šola govorništva = Advance with confidence, or the slovene school of
mountaineering / Borut Peršolja: str. 153-159. – 400 izv. – Opombe z
bibliografijo: str. 175-185. – Bibliografija: str. 186-189

ISBN 978-961-6870-17-7
a) Planinska društva – Zgodovina – Slovenija b) Planinstvo – Zgodovina –
Slovenija c) zgodovinski pregledi

796.52:930.85(497.4)(091)
061.2:796.52(497.4)(091)
FRASCATI:
6-100
S od 796.5 MIKŠA, P. Slovensko
COBISS.SI-ID 277630976 474

MIKUŠ-Kos, Anica
Moje življenje, moje delovanje / Anica Mikuš Kos ; [prolog Igor M.
Ravnik ; fotografije zasebni arhiv Anice Mikuš Kos]. – Celje : Celjska
Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2015. – 293 str. : Fotogr. ;
21 cm

Za prag in za pot! / Igor M. Ravnik: str. 7-10

ISBN 978-961-278-177-4
a) Mikuš-Kos, Anica – Spomini b) vojna c) duševno zdravje d) otroci e)
begunci f) psihosocialna pomoč g) prostovoljno delo h) humanitarna
dejavnost i) dnevniki

929Kos-Mikuš A.
616.89:314.151.3-054.73
S od 929 KOS MIKUŠ, K.A. Moje življenje
COBISS.SI-ID 278231296 475

MILAN, Courtney
V vojni z vojvodo / Courtney Milan ; prevod Anja Bakan. – 1. izd. –
Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2015. – 494 str. ; 23 cm. – (Zlovešči
bratje ; knj. 1)

Prevod dela: The Duchess war. – 250 izv.

ISBN 978-961-6958-30-1

821.111(73)-311.2
S od 821.111(73)-311.2 MILAN,C. V vojni z
COBISS.SI-ID 80977921 476

MILČINSKI, Fran, 1867-1932
Butalski policaj in Cefizelj / Fran Milčinski ; ilustrirala Ana
Razpotnik Donati. – 1. natis. – Ljubljana : Sanje, 2015 (tiskano v
Sloveniji). – [28] str. : ilustr. ; 23 x 25 cm. – (Zbirka Sanjska knjigica)

Potiskani spojni listi. – 1.500 izv.

ISBN 978-961-274-325-3 (trda vezava)
ISBN 978-961-274-326-0 (broš.)

821.163.6-93-32
087.5
H ml C MILČINSKI, F. Butalski
policaj K ml C MILČINSKI, F.
Butalski policaj S ml C MILČINSKI, F.
Butalski policaj
COBISS.SI-ID 277434112 477

MILČINSKI, Fran, 1867-1932
Zbrane pravljice in pripovedke / Fran Milčinski ; [ilustracije Gvido
Birolla … [et al.] ; spremni zapisi Tjaša Koprivec ; urednika Tjaša
Koprivec in Rok Zavrtanik]. – 1. izd. – Ljubljana : Sanje, 2015. – 449 str.
: ilustr. ; 24 cm. – (Zbirka Sanjska knjigica)

1.500 izv. – Mož, ki je zaupljivo tresel struno vesolja / Tjaša Koprivec:
str. [453-454]. – Pravljični besednjak: str. [455-457]

ISBN 978-961-274-324-6

821.163.6-93-34
S ml P MILČINSKI, F. Zbrane pravljice
COBISS.SI-ID 277417984 478

MILČINSKI, Frane, 1914-1988
Gusarska : heja bumbarasa! / Frane Milčinski – Ježek ; ilustriral Gorazd
Vahen. – 1. natis. – Ljubljana : Sanje, 2015 (tiskano v Sloveniji). – [18]
str. : ilustr. ; 21 x 29 cm. – (Zbirka Sanjska knjigica)

Ov. nasl. – 1.500 izv.

ISBN 978-961-274-322-2

821.163.6-93-34
087.5
D ml C MILČINSKI, F.
Gusarska K ml C MILČINSKI,
F. Gusarska S ml C MILČINSKI, F.
Gusarska
COBISS.SI-ID 277654528 479

MILČINSKI, Frane, 1914-1988
Ljudje, prižgimo luč! / Frane Milčinski Ježek. – 1. natis. – Ljubljana :
Sanje, 2015. – 170 str. ; 18 cm + 1CD. – (Zbirka Srebrni glas)

ISBN 978-961-274-321-5

821.163.6-1
K cd 821.163.6-1 MILČINSKI, F.
Ljudje, K od 821.163.6-1 MILČINSKI,
F. Ljudje, S cd 821.163.6-1
MILČINSKI, F. Ljudje S od 821.163.6-1
MILČINSKI, F. Ljudje
COBISS.SI-ID 277417472 480

MILINKOVIĆ, Aleksandar
NLP : misija Zemlja : iskanje resnice o pojavu NLP / Aleksandar
Milinković ; [prevod J. R. Vouk]. – 1. izd. – Ljubljana : Ara, 2015 ([Bled]
: Belin grafika). – 251 str. ; 20 cm

Prevod dela: NLO. – 500 izv.

ISBN 978-961-6861-36-6
a) Neznani leteči predmeti

001.94NLP(091)
D od 0 MILINKOVIĆ, A.
NLP S od 0 MILINKOVIĆ, A.
NLP
COBISS.SI-ID 278778112 481

MILLER, Glenn, 1904-1944
Glenn Miller [Zvočni posnetek] / [Glenn Miller]. – Hamburg : Pilz, 1990.
– 1 CD (37 min, 46 sek) : stereo ; 12 cm. – (Giants of the big band era)

Vsebina: Moonlight serenade ; In the mood ; American patrol ; Kalamazoo ;
Little Brown Jug ; Chattanooga choo choo ; Elmer’s tune ; Tuxedo junction ;
Peridia ; Stardust ; At last ; Pennsylvania 6-5000

44 2051-2
a) jazz b) evergreeni c) orkestri

785
S cd 78 MILLER, G. Glenn Miller
COBISS.SI-ID 2604947 482

MILTON, Stephanie
Minecraft. Osnovni priročnik / [napisala Stephanie Milton ; prevedla
Hana Cirman]. – 1. izd. – Zagreb : Egmont ; Ljubljana : distributer za
Slovenijo Menart Records, 2015. – 79 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Minecraft beginner’s handbook

ISBN 978-953-13-1110-6
a) Minecraft (računalniška igra) – Priročniki b) Računalniške igre –
Priročniki

004.5:794(035)
S od 004 MILTON, S. Minecraft
COBISS.SI-ID 278661632 483

MISSA Luba (Glasbena skupina)
Africa [Zvočni posnetek] / Missa Luba. – [Manchester] : Global Journey,
cop. 2013. – 1 CD (29 min, 36 sek) : [stereo] ; 12 cm

Posneto 2013. – “Originally released in 1958, this remastered album …”
–> na embalaži. – Vsebina: Kyrie ; Gloria ; Credo ; Sanctus ; Benedictus ;
Agnus dei ; Dibwe diambula kabanda (marriage song) ; Lutuku and a bene
kanyoka (emergence from grief) ; Ebu ewale kemai (mariage ballad) ; Katumbu
(dance) ; Seya wa mama ndalamba (marital celebration) ; Banaha (soldier’s
song) ; Twai tshinaminai (work song)

GJ3755
a) tradicionalna glasba b) Kongo

784.4(086.76)
S cd 78 MISSA, L. Africa
COBISS.SI-ID 1027192674 484

MISTER
Mr. Peabody & Sherman [Videoposnetek] = Pustolovščine gospoda Peabodyja
in Shermana / directed by Rob Minkoff ; screenplay by Craig Wright ;
additional screenplay material by Michael McCullers ; based on “Peabody’s
improbable history” from the TV series “Rocky & Friends” produced by Jay
Ward ; Sherman and Peabody are based upon the characters and format created
by Ted Key ; music by Danny Elfman ; produced by Alex Schwartz, Denise
Nolan Cascino ; prevod Miša Šavor. – [Ljubljana : Menart Records], [2015],
p 2014. – 1 video DVD (88 min, 46 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ;
12 cm

Podnapisi v: angl., češ., hrv., slovaš. in slov. Sinhronizacija v: angl.,
češ., hrv. in slovaš. Dialogi (v orig.) v angl. – Posneto 2014. – DVF56897
[na ov.]. – L1 56897 DVD SV [na DVD-ju]. – Glasovi (v orig.): Ty Burrell,
Max Charles, Ariel Winter, Stephen Colbert, Leslie Mann, Stanley Tucci,
Alison Janney, Mel Brooks, Patrick Warburton, Stephen Tabolowsky itd. – Za
otroke od 7. do 12. leta
a) Animirani filmi – video DVD-ji b) animirani filmi za otroke c) risani
filmi d) risani filmi za otroke e) DVD

791.228(02.053.5)(086.82)
S dvd-ml/animirani filmi 791.43 PUSTOLOVŠČINE
COBISS.SI-ID 19473458 485

MLINAR, Anton, 1952-
Okoljska etika in trajnostni razvoj / Anton Mlinar. – Koper : Univerza
na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba
Annales, 2014 ([Dob] : Grafika 3000). – 401 str. ; 24 cm

300 izv. – O avtorju na sprednjem zavihku ov. – Iz recenzij Draga Karla
Ocvirka in Ane Vovk Korže na zadnji str. ov. – Recenzenta Drago Karl Ocvirk
in Ana Vovk Korže. – Bibliografija: str. 367-388. – Kazali. – Povzetek

ISBN 978-961-6862-46-2
a) Okoljska etika b) Trajnostni razvoj c) Etika – Okoljski vidik

179:502/504
502.12
502.131.1
S od 17 MLINAR, A. Okoljska
COBISS.SI-ID 277156352 486

MLINAR, Miha
Kot nekoč : Breginjski kot v arheoloških dobah : [katalog razstave] /
Miha Mlinar, Teja Gerbec, Boštjan Laharnar ; [avtor predgovora Jožef Školč
; fotografije razstavnih predmetov Marko Grego, ostale fotografije Miha
Mlinar, Miljko Lesjak ; kartografske podloge Geodetska uprava Republike
Slovenije, Agencija RS za okolje]. – Tolmin : Tolminski muzej, 2014 ([Nova
Gorica] : Grafika Soča). – 54 str. : ilustr. ; 25 cm

Drugi dodatek k nasl. naveden v kolofonu. – 300 izv. – Predgovor / Jožef
Školč: str. 7. – Bibliografija: str. 50-54

ISBN 978-961-6635-27-1
a) Breginjski kot – Arheološke najdbe – Razstavni katalogi b) Slovenija c)
arheološka najdišča

903/904(497.4Breginjski kot)(083.824)
S od 902/904 MLINAR, M. Kot nekoč
COBISS.SI-ID 276710656 487

MOČ lažnega / Milan Dekleva … [et al.] ; [spremna beseda Milena Mileva
Blažič]. – Ljubljana : Beletrina, 2015. – 109 str. ; 18 cm. – (Knjižna
zbirka Žepna Beletrina)

ISBN 978-961-284-053-2

821.163.6-32
D od 821.163.6-32 MOČ
lažnega S od 821.163.6-32 MOČ
lažnega
COBISS.SI-ID 277844736 488

MODA in kultura oblačenja / uredili Maruša Pušnik, Elena Fajt. – 1. izd.
– Maribor : Aristej, 2014 (Maribor : Dravski tisk). – 400 str. : ilustr. ;
24 cm

500 izv. – Bibliografija pri vseh prispevkih. – Kazali

ISBN 978-961-220-097-8
a) Moda – Oblačilna moda – Zborniki b) Fashion c) Oblačilna kultura –
Oblačila – Zborniki d) Clothing and dress e) Oblačilna industrija – Kultura
oblačenja – Zborniki f) Cultural studies g) Tekstilna industrija –
Proizvodnja – Potrošnja – Zborniki h) Sociology of fashion

687:316.722(082)
391:677(082)
S od 68 MODA IN kultura
COBISS.SI-ID 80750849 489

MÖDERNDORFER, Vinko, 1958-
Kot belo, kot ljubezen / Vinko Möderndorfer ; [spremna beseda Milan
Vincetič]. – Maribor : Litera, 2015 ([Maribor] : Dravski tisk). – 65 str. ;
20 cm. – (Knjižna zbirka Piramida)

250 izv. – Z obrazom med njenimi nogami zakopan / Milan Vincetič: str. 59-65

ISBN 978-961-6949-47-7
a) Slovenska književnost – Romani

821.163.6-3
S od 821.163.6-1 MÖDERNDORFER, V. Kot belo
COBISS.SI-ID 81769985 490

MODIC, Marko, 1958-
Peti element : [katalog razstave] = The fifth element : [exhibition
catalogue] / [avtor fotografij] Marko Modic ; [besedila Marija Skočir, Mark
Kačar, Marko Modic ; prevod Marjana Karer]. – Ljubljana : Muzej in galerije
mesta Ljubljane = Museum and Galleries of Ljubljana, 2015 (Kranj :
Gorenjski tisk). – 191 str. : ilustr. ; 25 cm

Besedilo v slov. in angl. prevod. – 300 izv. – Izbrana bibliografija: str.
188-191

ISBN 978-961-93064-3-7
a) Modic, Marko (1958-) – Razstavni katalogi b) slovenska fotografija c)
umetniška fotografija d) osebne razstave

77.04(497.4):929Modic M.
S od 77 MODIC, M. Peti element
COBISS.SI-ID 278032896 491

MODROST pravljične školjke : izbor svetovnih pravljic / [izbor in
spremno didaktično gradivo Dragica Haramija]. – 1. izd. – Ljubljana :
Mladinska knjiga, 2015. – 199 str. : ilustr. ; 27 cm. – (Zbirka Domače
branje Knjiga pred nosom)

1.000 izv.

ISBN 978-961-01-3373-5

398.2(100)(02.053.2)
D ml L
MODROST S ml L
MODROST
COBISS.SI-ID 277601536 492

MOHN, Isabella
Mia and me / [avtorica Isabella Mohn ; prevod Alexandra Natalie
Zaleznik]. – 1. natis. – Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2014
([Ljubljana] : Schwarz print). – 92 str. : ilustr. ; 30 cm

Izv. nasl.: Der verlorene Trumptus und zwei weitere Episoden. – Nasl. v
kolofonu: Mia in jaz. – Avtorica navedena v kolofonu. – 1.000 izv. –
Vsebina na nasl. str.: Izgubljeni trumptus = Der verlorene Trumptus ; Zlati
samorog = Das goldene Einhorn ; Onchaova oaza = Onchao und das Paradies

ISBN 978-961-251-396-2

821.112.2-93-34
087.5
S ml C MOHN, I. Mia
COBISS.SI-ID 276118016 493

MOHN, Isabella
Mia and me. Mia in vilinci / Isabella Mohn ; [prevod Alexandra Natalie
Zaleznik]. – 1. natis. – Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2014
([Ljubljana] : Schwarz print). – 115 str. : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: Mia and me. Mia und die Elfen. – Nasl. v kolofonu: Mia in jaz.
– 1.000 izv.

ISBN 978-961-251-395-5

821.112.2-93-34
S ml C MOHN, I. Mia
COBISS.SI-ID 275868928 494

MOHN, Isabella
Mia and me. Mijina največja želja / Isabella Mohn ; [prevod Alexandra
Natalie Zaleznik]. – 1. natis. – Ljubljana : Tehniška založba Slovenije,
2015. – 114 str. : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: Mias größter Wunsch. – 1.000 izv.

ISBN 978-961-251-398-6

821.112.2-93-32
H ml C MOHN, I.
Mijina S ml C MOHN, I.
Mijina
COBISS.SI-ID 277295616 495

MOITESSIER, Bernard
Dolga pot čez oceane / Bernard Moitessier ; [prevedel Jože Mušič]. – 1.
izd. – Radovljica : Didakta, 2015 (natisnjeno v Sloveniji). – 236 str. :
ilustr. ; 25 cm

Prevod dela: La longue route. – 1.000 izv. – Zvd. na spojnih listih

ISBN 978-961-261-364-8
a) Potovanja po morju – Potopisi

821.133.1-992
910.4(26)
S od 82-992 MOITESSIER, B. Dolga pot
COBISS.SI-ID 276439552 496

MOJ vrt : majhen in čudovit : kako spremeniti majhen prostor v zeleni
raj / [avtorji Esther Herr… [et al.] ; urednika Sigrun Künkele, Folko
Kullmann ; slikovno gradivo Christina Horut ; prevedla Jelka Strgar]. –
Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015 (natisnjeno na Kitajskem). – 284 str. :
ilustr. ; 29 cm

Prevod dela: Ihr Garten – klein, aber großartig. – Avtorji navedeni v
kolofonu. – Na nasl. str. tudi: Reader’s Digest. – 2.100 izv. –
Bibliografija: str. [287]. – Kazalo

ISBN 978-961-01-3491-6
a) Vrtnarstvo – Priročniki b) Vrtovi – Urejanje – Priročniki c) Okrasne
rastline – Priročniki d) vrtna arhitektura e) zasajevalni načrti f) vodni
vrtovi

712.28(035)
635(035)
H od 635 MOJ vrt
majhen S od 635 MOJ vrt
majhen
COBISS.SI-ID 276150528 497

MOJA knjiga o traktorjih s plakati : 30 plakatov in listov za
ustvarjanje / [ilutracije Conor Buckley ; fotografije Shutterstock ;
prevedel Andrej Gogala]. – 1. izd. – Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015. –
[48] str. : ilustr. ; 38 cm

Prevod dela: My tractors poster book

ISBN 978-961-01-3547-0
a) Traktorji – Knjige za otroke b) pobarvanke

629.366(02.053.2)
087.5
S mls 62 MOJA knjiga
COBISS.SI-ID 276415232 498

MOJCA Pokrajculja : koroška pripovedka / ilustriral Marjan Manček ;
[zapisal Vinko Möderndorfer]. – 10. natis. – Ljubljana : Mladinska knjiga,
2013 (Ljubljana : Korotan). – [16] str. : ilustr. ; 27 cm. – (Zbirka Velike
slikanice)

1.300 izv.

ISBN 978-961-01-1805-3
a) Slovenske ljudke pravljice – Knjige za otroke

398.2(497.4)(02.053.2)
087.5
S BP C MOJCA Pokrajculja
COBISS.SI-ID 265189632 499

MOJE Drage Dame
Sakura [Zvočni posnetek] / [pojejo] Moje Drage Dame ; [priredbe Matjaž
Jarc]. – [Ljubljana : Hymnos : Glasbeno gledališče Melite Osojnik], [2014].
– 1 CD (32 min, 10 sek) : [stereo] ; 12 cm

Moje Drage Dame so: Aida Lončarević, Ana Messar, Andreja Dolinšek, Bojana
Planina, Erika Mauko, Marija Čeh, Mateja Senih, Melita Osojnik, Milena
Domjan, Milena Rupar, Mojca Peterin, Nadja Jarc, Nataša Bregant, Nina
Škrjanc, Tanja Curhalek, Živa Tavčar. Sodelujejo še: vokalna skupina
Jazzy.si (Janez Špendov, Janja Benedik, Katarina Šetinc in Rok Ulaga)(8),
Jaka Jarc, mandolina, Nina Škrjanc, madola, Matjaž Jarc, kitara. – Vsebina:
Militsa (grška) ; Sakura, sakura (japonska) ; O Rosinha do meio
(portugalska) ; Sen Yarin idun (turška) ; Pao ma liu liu de shan shang
(kitajska) ; Le predi, dekle, predi (slovenska) ; Rodila loza (hrvaška) ;
Amara terra mia (italijanska) ; Izidor ovčice pasel (slovenska) ; Danny boy
(irska) ; Mbube (zulujska). – Za mladino in odrasle
a) Ljudska glasba – Priredbe b) etno

784.4(086.76)
S cd 78 MOJE DRAGE DAME Sakura
COBISS.SI-ID 10820638 500

MOJZER, Sonja
Moja diagnoza : rak / Sonja Mojzer. – 1. izd. – Tomišelj : Alpemedia,
2015 (natisnjeno na Kitajskem). – 126 str. ; 20 cm

300 izv.

ISBN 978-961-93682-6-8
a) Rak (medicina) – Naravno zdravljenje b) Bolniki – Doživljanje bolezni c)
preventiva d) zdravo življenje e) nasveti

616-006(092)
615.8:616-006
S od 61 MOJZER, S. Moja diagnoza
COBISS.SI-ID 278223872 501

MOKRIN-Pauer, Vida
!!! Poezija = Magija !!! / Vida Mokrin Pauer ; [spremno besedilo Tadeja
Zupan Arsov]. – 1. natis. – Bled : Ph RED, 2014 (Jesenice : Antus). – 122
str. ; 23 cm

Broš. izd. meri 22 cm. – Pesniška zbirka izšla skupaj s CD-jem z istim
naslovom. – 129 izv. integralna vezava, 200 izv. broširana vezava. – O
avtorici: str. 108-112. – Gracias a la vida, que me ha dado tanto / Tadeja
Zupan Arsov: str. 113-118

ISBN 978-961-6849-18-0 (trda vezava)
ISBN 978-961-6849-19-7 (broš.)
a) Mokrin-Pauer, Vida (1961-)

821.163.6-1
821.163.6.09Mokrin-Pauer V.
D od 821.163.6-1 MOKRIN, P.V. Poezija =
Magija S od 821.163.6-1 MOKRIN, P.V. Poezija =
Magija
COBISS.SI-ID 276758272 502

MORE, Thomas
Utopija / Thomas More ; [prevod Bogdan Gradišnik]. Odprta utopija /
Stephen Duncombe ; [prevod Jedrt Maležič]. – Ljubljana : Studia
humanitatis, 2014. – 191 str. ; 20 cm. – (Studia humanitatis)

Na nasl. str. tudi letnici 1515 in 2015

ISBN 978-961-6798-51-8
a) More, Thomas (1478-1535) – “Utopia” b) družba c) utopija d) utopični
socializem e) država f) filozofija politike g) sociologija

321.01″15″
141.81
S od 32 MORE, T. Utopija
COBISS.SI-ID 277886464 503

MORETI, Lorena
Kdo prihaja iz vroče Afrike / Lorena Moreti ; ilustrirala Vida Igličar.
– 1. izd. – Domžale : Epistola, 2015 (natisnjeno v Sloveniji). – [25] str.
: ilustr. ; 29 cm

Potiskane notr. str. ov. – 500 izv.

ISBN 978-961-93799-1-2

821.163.6-93-1
087.5
H ml C MORETI, L. Kdo
prihaja S ml C MORETI, L. Kdo
prihaja
COBISS.SI-ID 277855488 504

MORETI, Lorena
Opica in njena zgodba / Lorena Moreti ; ilustrirala Andreja Gregorič. –
1. izd. – Domžale : Epistola, 2015 (natisnjeno v Sloveniji). – [25] str. :
ilustr. ; 29 cm

Ilustr. na notr. str. ov. – 700 izv. – Velike tiskane črke

ISBN 978-961-93721-8-0

821.163.6-93-32
087.5
K ml C MORETI, L. Opica in
njena S ml C MORETI, L. Opica in
njena
COBISS.SI-ID 277463040 505

MORETI, Lorena
Trije lisjaki / Lorena Moreti ; ilustrirala Nina Meglič. – 1. izd. –
Domžale : Epistola, 2015 (natisnjeno v Sloveniji). – [25] str. : ilustr. ;
29 cm

750 izv.

ISBN 978-961-93721-6-6

821.163.6-93-32
087.5
D ml C MORETI, L. Trije
lisjaki S ml C MORETI, L. Trije
lisjaki
COBISS.SI-ID 277020928 506

MORGAN, Sally, 1957-
Poišči 50 divjih živali : [kako prepoznaš 50 vrst] / Sally Morgan ;
[prevedla Maja Šukarov]. – 1. izd. – Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015
(natisnjeno na Kitajskem). – 56 str. : ilustr. ; 27 cm

Prevod dela: Spot 50 wild animals. – Dodatek k nasl. naveden na ov. – 2.500
izv.

ISBN 978-961-01-3504-3
a) Divje živali – Knjige za otroke

59(02.053.2)
S mls 59 MORGAN, S. Poišči 50 divjih
COBISS.SI-ID 276081920 507

MORRIS, 1923-2001
Dalton City / riše Morris ; piše Goscinny ; [prevod Jasmina Kodele]. –
Ljubljana : Graffit, 2015. – 46 str. : ilustr. ; 30 cm. – (Zbirka Lucky
Luke)

Prevod dela: Dalton City

ISBN 978-961-6765-63-3 (trda vezava)
ISBN 978-961-6765-64-0 (broš.)

084.11
H ml 76 MORRIS Dalton
City S ml 76 MORRIS Dalton
City
COBISS.SI-ID 277545728 508

MORRIS, 1923-2001
Rantanplanova dediščina / riše Morris ; piše Goscinny ; [prevod Jasmina
Kodele]. – Ljubljana : Graffit, 2015. – 46 str. : ilustr. ; 30 cm. –
(Zbirka Lucky Luke)

Prevod dela: L’heritage de Rantanplan

ISBN 978-961-6765-65-7 (trda vezava)
ISBN 978-961-6765-66-4 (broš.)

084.11
D ml 76 MORRIS
Rantanplanova S ml 76 MORRIS
Rantanplanova
COBISS.SI-ID 277545216 509

MUNIH, Maja
Sanje bolijo drugače / Maja Munih. – Bevke : Smar-team, 2015. – 368 str.
; 21 cm. – (Projekt Z domišljijo na potep. 2014/2015)

100 izv.

ISBN 978-961-6953-58-0

821.163.6-93-311.2
S ml M MUNIH, M. Sanje bolijo
COBISS.SI-ID 278214656 510

MURAKAMI, Haruki
Kronika ptiča navijalca / Haruki Murakami ; [iz japonščine prevedel
Iztok Ilc]. – 1. izd. – Ljubljana : Mladinska knjiga, 2014 ([Nova Gorica] :
Grafika Soča). – 681 str. ; 25 cm. – (Zbirka Roman / Mladinska knjiga)

Prevod dela: Nejimakidori kuronikuru. – 1.000 izv.

ISBN 978-961-01-3070-3

821.521-311.2
H od 82-311.2 MURAKAMI, H. Kronika
ptiča K od 82-311.2 MURAKAMI, H.
Kronika ptiča S od 82-311.2 MURAKAMI, H.
Kronika ptiča
COBISS.SI-ID 274246912 511

NAPREJ pa v slovenščini : učbenik za nadaljevalce na tečajih slovenščine
kot drugega ali tujega jezika / Polona Liberšar … [et al.] ; [urednica
Mateja Lutar] ; [izdal Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik ;
fotografije iStock]. – 1. natis. – Ljubljana : Znanstvena založba
Filozofske fakultete, 2015. – 135 str. : ilustr. ; 30 cm + [1] optični disk
(CD-ROM)

Rešitve slovničnih vaj: str. 121- 127. – Prepis avdioposnetkov: str.
128-132. – Viri prirejenega in slikovnega gradiva: str. 135

ISBN 978-961-237-725-0
a) Slovenščina – Učbeniki za tujce

811.163.6(075.4)
S cd 81 NAPREJ PA
v S od 81 NAPREJ PA v
COBISS.SI-ID 277977856 512

NASH, Susan Smith
Naključne misli / Susan Smith Nash ; [prevedla Maja Kraigher]. –
Ljubljana : Sodobnost International, 2015

Prevod dela: Random thoughts

ISBN 978-961-6970-07-5

821.111(73)-32
S od 82-32 NASH, S.S. Naključne misli
COBISS.SI-ID 278258432 513

NESBO, Jo, 1960-
Časovna kad doktorja Proktorja / Jo Nesbo ; [ilustriral Per Dybvig ;
prevedla Marija Zlatnar Moe]. – 1. izd. – Radovljica : Didakta, 2014. – 311
str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Doktor Proktors Tidsbadeker. – 1.000 izv.

ISBN 978-961-261-365-5

821.113.5-93-312.9
D ml P NESBO, J. Časovna
kad S ml P NESBO, J. Časovna
kad
COBISS.SI-ID 276308224 514

NESBO, Jo, 1960-
Snežak / Jo Nesbo ; prevedel Darko Čuden. – 1. izd. – Radovljica :
Didakta, 2014. – 439 str. ; 21 cm

Prevod dela: Snomannen. – 2.000 izv.

ISBN 978-961-261-360-0 (trda vezava)
ISBN 978-961-261-362-4 (broš.)

821.113.5-312.4
H od 82-312.4 NESBO, J.
Snežak S od 82-312.4 NESBO, J.
Snežak
COBISS.SI-ID 276226560 515

NESS, Patrick
Več kot to / Patrick Ness ; [prevedel Andrej Hiti Ožinger]. – 1. izd. –
Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). – 440
str. ; 21 cm. – (Zbirka Srednji svet)

Prevod dela: More than this. – 800 izv.

ISBN 978-961-01-3627-9

821.111-93-312.9
K ml M NESS, P. Več kot
to S ml M NESS, P. Več kot to
COBISS.SI-ID 278284032 516

NEUBAUER, Otto
Gremo na misijon : priročnik za novo evangelizacijo / Otto Neubauer ;
[prevod Katarina Čobec … et al.]. – 1. izd. – Ljubljana : Emanuel, 2015.
– 273 str. ; 21 cm

Prevod dela: Mission possible. – 400 izv. – Bibliografija: str. 267-273

ISBN 978-961-93487-7-2
a) Evangelizacija b) katoliška cerkev c) pastoralno delo

27-766(035)
S od 2 NEUBAUER, O. Gremo na
COBISS.SI-ID 278412800 517

NICOLL, Helen
Meg in dinozavri / [besedilo] Helen Nicoll in [ilustracije] Jan
Pieńkowski ; [prevedla Jana Bauer]. – Ljubljana : KUD Sodobnost
International, 2015. – [32] str. : ilustr. ; 22 cm

Prevod dela: Meg’s eggs

ISBN 978-961-6970-04-4

821.111-93-32
087.5
S ml C NICOLL, H. Meg in dinozavri
COBISS.SI-ID 278014208 518

NICOLL, Helen
Meg in Mog / [besedilo] Helen Nicoll in [ilustracije] Jan Pieńkowski ;
[prevedla Jana Bauer]. – Ljubljana : KUD Sodobnost International, 2014. –
[32] str. : ilustr. ; 23 x 21 cm

Prevod dela: Meg and Mog

ISBN 978-961-6564-92-2

821.111-93-32
087.5
S ml C NICOLL, H. Meg in Mog
COBISS.SI-ID 275559680 519

NORRIS, Roy
Ready for advanced. Coursebook with key : updated in line with Cambridge
English: Advanced (CAE) 2015 revisions / Roy Norris, Amanda French. – 3rd
ed. – London : Macmillan Education, 2014. – 278 str. : ilustr. ; 30 cm. –
(Macmillan exams)

ISBN 978-0-230-46357-8 (+key edition)
ISBN 978-0-230-46370-7 (-key edition)
a) Angleščina – Jezikovni izpiti – Učbeniki b) FCE (mednarodni izpit) –
Priprava – Vaje c) angleščina d) mednarodni izpiti e) testi f) B2

811.111’24(075)(076.1/.2)
S od 811.111 NORRIS, R. Ready for
COBISS.SI-ID 18422066 520

NORRIS, Roy
Ready for first. Coursebook with key : updated in line with Cambridge
English: First (FCE) 2015 revisions / Roy Norris. – 3rd ed. – London :
Macmillan Education, 2013. – 277 str. : ilustr. ; 30 cm. – (Macmillan exams)

ISBN 978-0-230-44000-5 (+key edition)
ISBN 978-0-230-44005-0 (-key edition)
a) Angleščina – Jezikovni izpiti – Učbeniki b) FCE (mednarodni izpit) –
Priprava – Vaje c) angleščina d) mednarodni izpiti e) testi f) B2

811.111’24(075)(076.1/.2)
S od 811.111 NORRIS, R. Ready for
COBISS.SI-ID 18421810 521

NOVAK, Marjetka, 1955-
Angelski reiki : aktivirajte zdravilca v sebi / Marjetka Novak. – 1.
izd. – Ljubljana : Center Sospita Rea Silvia Novak & Co., 2015. – 131 str.
: ilustr. ; 17 cm

1.000 izv.

ISBN 978-961-6926-21-8
a) Angeli b) priročniki

133.3(035)
S od 133 NOVAK, M. Angelski reiki
COBISS.SI-ID 278214144 522

O vzponu komunizma na Slovenskem : zbornik razprav / uredil Lovro Šturm
; [spremna beseda Stane Granda] ; [izdajatelj] Inštitut Karantanija. –
Ljubljana : Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko, 2015 (Ljubljana :
Formatisk). – XXXVIII, 258 str. : ilustr. ; 23 cm

O vzponu komunizma na Slovenskem preprosto premalo vemo : spremna beseda /
Stane Granda: str. XI-XXXVIII. – Bibliografija na dnu str. in na koncu
nekaterih prispevkov

ISBN 978-961-93810-0-7
a) Komunizem – Slovenija – Zborniki b) Slovenija – Zgodovina – 20.st. –
Zborniki

94(497.4)(082)
329.15(497.4)(091)(082)
S od 94(497.4) O VZPONU
COBISS.SI-ID 278283520 523

OBLAK, Jadranka
Moč odnosa dela iz dogodkov čudeže, čarobnost za svet : dobrota odnosa,
najljubša veriga, moč človečnosti / Jadranka Oblak. – Ljubljana : M. Oblak,
2014 (Zagreb : Print servis, obrt za grafičko oblikovanje, digitalni tisk i
pripremu tiska). – 235 str. ; 23 cm

ISBN 978-961-283-075-5
a) Življenjska modrost

17.023.3
S od 17 OBLAK, J. Moč odnosa
COBISS.SI-ID 274447104 524

OBLAK, Polde, 1931-
Polde Oblak : ženski krokiji / [avtorica besedila] Tatjana Pregl Kobe ;
[fotografije Vojko Opraškar]. – Ljubljana : Edina, 2015 (Žirovnica :
Medium). – 214 str. : ilustr. ; 31 cm

ISBN 978-961-6364-55-3
a) Oblak, Polde (1931-) – Likovne monografije b) slovensko slikarstvo c)
risbe d) akt (um.)

75(497.4):929Oblak P.
741.041.3
S od 75 OBLAK, P. Polde Oblak
COBISS.SI-ID 278900736 525

OBZORJA učenja : vzgojno-izobraževalne perspektive / zbral in uredil
Tomaž Grušovnik ; [prevod povzetkov Mirko Zorman]. – Koper : Univerzitetna
založba Annales, 2015 (Grafika 3000). – 547 str. : graf. prikazi ; 24 cm. –
(Knjižnica Annales Ludus, ISSN 2335-3686)

200 izv. – Bibliografija pri posameznih poglavjih. – Povzetki v slov. in
angl. – Kazalo

ISBN 978-961-6964-14-2
a) Pedagogika – Zborniki b) Vzgoja – Zborniki c) Izobraževanje – Zborniki
d) pouk e) učenje

37.01(082)
S od 37 OBZORJA učenja
COBISS.SI-ID 278931968 526

OE, Kenzaburo, 1935-
Potrgajte poganjke, postrelite otroke / Kenzaburo Oe ; iz japonščine
prevedel Iztok Ilc. – 1. natis. – Ljubljana : Sanje, 2014 (tiskano v
Sloveniji). – 189 str. ; 20 cm. – (Zbirka Sanje. Roman)

Prevod dela: Me mushiri ko uchi. – 800 izv. – O avtorju na zadnjem zavihku
ov.

ISBN 978-961-274-315-4 (trda vezava)
ISBN 978-961-274-316-1 (broš.)

821.521-311.2
H od 82-311.2 OE, K.
Potrgajte S od 82-311.2 OE, K.
Potrgajte
COBISS.SI-ID 277223680 527

OLIVER, Dan
Aromatherapy [Zvočni posnetek] : essential music for healing and
relaxation / written and performed by Dan Oliver. – Ireland : Luxury
Multimedia : MCPS, p 2004. – 1 CD (61 min, 20 sek) : stereo, DDD ; 12 cm

Vsebina: Seashores ; In essence ; Bodyspace

1203042
a) meditativna glasba b) new age c) sprostitvena glasba d) yoga e) CD f)
zgoščenke

78:615.851.8(086.76)
S cd 78 OLIVER, D. Aromatherapy
COBISS.SI-ID 398408 528

OLJSKO goro tiha noč pokriva / [avtor ilustracij Jean Raymond Hippolyte
Lazerges ; pesmi iz pesmarice Jubilate II in knjige Slavimo Gospoda]. –
Ljubljana : Salve, 2015. – 84 str. : ilustr. ; 21 cm

Vsebina na nasl. str.: Križev pot za mlade / [Andrej Kranjec in Aneta
Stoilovski], in Molitvena ura pred najsvetejšim / [Aneta Stoilovski]

ISBN 978-961-211-783-2
a) Križev pot – Molitve b) Molitveniki

27-532.2-312.8
27-282.5
S od 2 OLJSKO goro
COBISS.SI-ID 277911040 529

ORLIĆ, Drago
Poreč : povijest, kultura, umjetnost, prirodne ljepote, turizam :
[turistička monografija] / tekst Drago Orlić ; fotografije Vladimir Bugarin
… [et al.]. – Zagreb : Turistička naklada, 2009. – 80 str. : ilustr. ; 22
cm. – (Biblioteka Turizam i baština ; br. 47)

Drugi dodatek k nasl. naveden na ov. – Na hrbtu tudi: Hrvatska

ISBN 978-953-215-275-3
a) Poreč – Hrvaška – Turistični vodniki

913(497.5Poreč)(036)
S od 914/919 ORLIĆ, D. Poreč
COBISS.SI-ID 1105849182 530

ORMEROD, Jan
Čudodelni iskalec vode / Jan Ormerod ; [prevod Barbara Majcenovič
Kline]. – Hoče : Skrivnost, 2014 [i. e. 2015]. – [30] str. : ilustr. ; 27 cm

Prevod dela: Water witcher. – 400 izv.

ISBN 978-961-6936-23-1
a) Bajaništvo – V otroškem leposlovju

821.111(94)-93-32
087.5
K ml C ORMEROD, J.
Čudodelni S ml C ORMEROD, J.
Čudodelni
COBISS.SI-ID 275752960 531

ORMEROD, Jan
Zamenjam bratca / [besedilo] Jan Ormerod ; [ilustracije] Andrew Joyner ;
[prevedla Mateja Črv Sužnik in Miha Sužnik]. – 1. natis. – Hlebce : Zala,
2015. – [30] str. : ilustr. ; 25 cm

Prevod dela: The swap. – 500 izv.

ISBN 978-961-6859-73-8

821.111(94)-93-32
087.5
D ml C ORMEROD, J. Zamenjam
bratca H ml C ORMEROD, J.
Zamenjam bratca S ml C ORMEROD, J.
Zamenjam bratca
COBISS.SI-ID 277250816 532

ORTER, Tina
Medvedek peče slovensko potico / Tina Orter ; [ilustriral] Mladen
Melanšek. – 1. izd., 1. natis. – Celje : Grafika Gracer, 2014 ([Celje] :
Grafika Gracer). – 15 str. : ilustr. ; 29 cm. – (Medvedkova popotovanja)

Potiskane notr. str. ov. – 680 izv.

ISBN 978-961-6487-72-6
a) Potica – V otroškem leposlovju

821.163.6-93-32
087.5:641
S ml C ORTER, T. Medvedek
COBISS.SI-ID 276617728 533

ORTER, Tina
L’orsacchiotto cuoce dolci sloveni: potica / Tina Orter ; [illustrazioni
di] Mladen Melanšek ; [traduzione Michela Zaffaroni]. – Celje : Grafika
Gracer, 2014 ([Celje] : Grafika Gracer). – 15 str. : ilustr. ; 29 cm. – (I
viaggi dell’orsacchiotto)

Izv. stv. nasl.: Medvedek peče slovensko potico. – Potiskane notr. str. ov.
– 20 izv.

ISBN 978-961-6487-74-0

821.163.6-93-32
087.5:641
S ml 82=131.1 ORTER, T. L orsacchiotto
COBISS.SI-ID 276619264 534

OSMANAGIĆ, Semira
Tri kroge okrog hiše / Semira Osmanagić ; [spremna beseda Robert
Simonišek]. – Maribor : Litera, 2015 ([Maribor] : Dravski tisk). – 121 str.
; 20 cm. – (Knjižna zbirka Piramida)

300 izv. – (Ne)lagodnost ženskega sanjarjenja / Robert Simonišek: str.
117-121

ISBN 978-961-6949-53-8
a) Slovenska književnost – Romani

821.163.6-311.2
S od 821.163.6-311.2 OSMANAGIĆ, S. Tri kroge
COBISS.SI-ID 81773313 535

OSOJNIK, Melita
To je blo v tistem čas [Zvočni posnetek] / [poje] Melita Osojnik ;
[avtor glasbe Matjaž Jarc ; [besedila iz zbirke dr. K. Štreklja “Slovenske
narodne pesmi”] ; ilustracija Tina Brinovar]. – [Ljubljana] : Glasbeno
gledališče Melite Osojnik, [2014]. – 1 CD (28 min, 39 sek) : [stereo] ; 12
cm

“Posneto v Studiu Hymnos, Ljubljana, 2014”. – “Skladbe so bile prvič
obajvljene kot notni zapisi v posebni notni prilogi revije Glasba v šoli in
vrtcu, leto 2014, št. 1-2, letnik XVIII, ki jo izdaja Zavod RS za šolstvo”.
– Izvajajo še: Agim Brizani, Orffovi instrumenti, Jaka Jarc, mandolina,
Nataša Hren, blok flavtica, Matjaž Jarc, klaviature. Spremljevalna glasova:
Tanja Curhalek in Nadja Jarc. Otroci: Emil, Živa in Neža Kovič, Tjaša
Ravnikar. – Vsebina To je blo v tistem čas ; Andrle bandrle ; Botra ; Andra
bandra ; Micka, o Micka ; Engole bengole ; Sonce sije ; Tanči naranči ;
Kronpierja sim sadu ; Ini ani ho ; Janez Banes ; Ajkolo bajkolo ; Mica maca
; Ene tene ; Tam gori na gori ; Enega benega ; Snočka ; Arm barm ; Čudež ;
Eketi peketi ; Tiri tiri ; Ena lepena ; Oj sveti trije kralji ; En kovač ;
Delajmo, delajmo nova kolesa ; An pan ; Ta stara je vmrla ; Zvončki ;
Svatbe. – Za otroke od 4. do 8. leta

MAO CD 019 Glasbeno gledališče Melite Osojnik
a) Otroška glasba – Slovenija b) Ljudska glasba c) ljudske izštevanke d)
glasba za otroke e) glasbena spremljava

784.67(497.4)(086.76)
S cd 78 OSOJNIK, M. To je blo
COBISS.SI-ID 10818590 536

OSREDKAR, Metka
Umor v Šmihelski vasi / Meta Osredkar. – 1. izd., 1. natis. – Dob : Miš,
2014. – 300 str. ; 22 cm

ISBN 978-961-272-154-1

821.163.6-311.2
H PB 82-312.4 OSREDKAR, M. Umor v
Šmihelski K PB 82-312.4 OSREDKAR, M. Umor
v Šmihelski S PB 82-312.4 OSREDKAR, M. Umor v
Šmihelski
COBISS.SI-ID 273750016 537

OSTI, Josip
Majhna pesem / Josip Osti ; [spremna beseda Milan Vincetič ;
reprodukcije Metka Krašovec ; avtor fotografije Josipa Ostija Igor
Isakovski]. – 1. natis. – Maribor : Pivec, 2015. – 119 str. : ilustr. ; 22
cm. – (Zbirka Branje. Poezija)

300 izv.

ISBN 978-961-6968-11-9
a) slovenska književnost – poezija

821.163.6-1
K od 82-1 OSTI, J. Majhna
pesem S od 82-1 OSTI, J. Majhna
pesem
COBISS.SI-ID 81535745 538

OŠLAJ, Borut, 1964-
Človek, svet in etos : študije o postsekularni filozofiji in svetovnem
etosu / Borut Ošlaj. – 1. izd. – Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske
fakultete, 2015 (Ljubljana : Birografika Bori). – 203 str. : ilustr. na ov.
; 24 cm. – (Zbirka Razprave FF, ISSN 2335-3333)

Bibliografija: str. 195-199. – Povzetek ; Abstract. – Kazalo

ISBN 978-961-237-732-8
a) Etika – Študije b) človek c) svetovni etos d) filozofija e) politika f)
pravo g) globalizacija h) družba i) human being j) world ethos k)
philosophy l) politics m) law n) globalization o) society

17:316.7
FRASCATI:
6-301
S od 17 OŠLAJ, B. Človek
COBISS.SI-ID 278413056 539

OŠLAK, Vinko
Obe kraljestvi : eseji / Vinko Ošlak. – [Maribor] : Litera, 2007
([Maribor] : Invidia). – 215 str. ; 20 cm. – (Nova znamenja ; 21)

350 izv.

ISBN 978-961-6604-09-3

821.163.6-4
D od 82-4 OŠLAK, V. Obe
kraljestvi H od 82-4 OŠLAK, V. Obe
kraljestvi
COBISS.SI-ID 58313985 540

OTOK Vis : turističko-planinarski vodič = Island of Vis :
tourist-mountaineering guidebook / [urednik, editor Fea Munitić ; prijevod,
translation Radovan Kečkemet ; kartografski prikazi, maps Rudolf Schwabe].
– Zagreb : HGSS, 2010 (Zagreb : Vjesnik). – 61 str. : ilustr., zvd. ; 24 cm

Vzpor. hrv. besedilo in prevod v angl. – Bibliografija: str. 57. – Kazalo

ISBN 978-953-7527-05-1
a) Vis – Turistični vodniki b) Vis – Planinski vodniki c) Hrvaška d)
Dalmacija e) otoki f) planinstvo g) pohodništvo h) kolesarstvo

913(497.584Vis)(036)
796.52(497.584Vis)(036)
S od 914/919 OTOK Vis
COBISS.SI-ID 7206686 541

OTROK tega noče jesti – kaj pa zdaj? : senzorni pristop k vzgoji za
zdravo prehranjevanje / Anja Podlesek (ur.) ; [avtorici fotografij Tamara
Urbančič, Tina Zidar]. – 1. izd. – Ljubljana : Znanstvena založba
Filozofske fakultete, 2015 (Ljubljana : Birografika Bori). – 249 str. :
ilustr. ; 24 cm. – (Zbirka Razprave FF, ISSN 2335-3333)

300 izv. – Bibliografija: str. 205-216. – Kazalo. – Abstract

ISBN 978-961-237-733-5
a) Otroci – Prehrambne navade b) Otroci – Prehrambna vzgoja – Projekti c)
zdrava prehrana d) psihologija prehrane e) prehranjevalno vedenje f) zdravo
prehranjevanje g) izbira hrane h) projekt PESCA i) kakovost življenja j)
children k) psychology of food l) eating behavior m) healthy eating n) food
choice o) progetto di educazione ad un sano consumo alimentare p) quality
of life

159.9:612.39-053.2/.5(082)
613.22
159.922.7
S od 159.9 OTROK tega noče
COBISS.SI-ID 278435840 542

OVASKA, Jelka
Lovke / Jelka Ovaska. – 1. izd. – Ljubljana : Mladinska knjiga, 2014
(Nova Gorica : Grafika Soča). – 371 str. ; 21 cm. – (Zbirka Krimi /
Mladinska knjiga)

800 izv.

ISBN 978-961-01-3086-4

821.163.6-312.4
D od 82-312.4 OVASKA, J.
Lovke H PB 82-312.4 OVASKA,
J. Lovke K PB 82-312.4
OVASKA, J. Lovke S od 82-312.4
OVASKA, J. Lovke
COBISS.SI-ID 273522432 543

OVČAK Kos, Maja
Pogodbena svoboda v avtorskem pravu / Maja Ovčak Kos. – 1. natis. –
Ljubljana : IUS Software, GV založba, 2015 (Ljubljana : VB & S). – 302 str.
; 25 cm

Bibliografija: str. 281-297. – Kazalo

ISBN 978-961-247-293-1
a) avtorsko pravo b) avtorske pravice c) pogodbena svoboda d) pogodbeno
pravo

347.4:347.78
S od 34 OVČAK, K.M. Pogodbena
COBISS.SI-ID 277740800 544

OVČARIČEK, Marijana
Ne ubijte belega metulja : roman / Marijana Ovčariček. – Ljubljana :
Ved, 2015. – 128 str. ; 21 cm

ISBN 978-961-6973-10-6

821.163.6-311.2
D od 821.163.6-311.2 OVČARIČEK, M. Ne
ubijte K od 821.163.6-311.2 OVČARIČEK, M.
Ne ubijte S od 821.163.6-311.2 OVČARIČEK, M. Ne
ubijte
COBISS.SI-ID 279152128 545

OVEN, Tina
Kaj se skriva v hlačah / Tina Oven. – Maribor : Ved, 2015. – 208 str. ;
21 cm

100 izv.

ISBN 978-961-6973-00-7

821.163.6-31
D od 821.163.6-311.2 OVEN, T. Kaj se
skriva K od 821.163.6-311.2 OVEN, T. Kaj
se skriva S od 821.163.6-311.2 OVEN, T. Kaj se
skriva
COBISS.SI-ID 278662144 546

OVERY, Richard James
Tretji rajh : kronika / Richard James Overy ; [prevedli Danica Križman
(temeljno besedilo) in Marjana Karer (dodatki)]. – Ljubljana : Cankarjeva
založba, 2015 ([Kranj] : Gorenjski tisk storitve). – 408 str. : ilustr.,
zvd. ; 26 cm

Prevod dela: The third reich. – 3.000 izv. – Bibliografija: str. 398-399. –
Kazalo

ISBN 978-961-282-089-3
a) Nemčija – Zgodovina – 1933-1945 b) nacizem c) druga svetovna vojna

94(430)”1933/1945″
S od 94(100)”1939/1945″ OVERY, R.J. Tretji rajh
COBISS.SI-ID 277833728 547

PALJK, Jurij
Kaj sploh počnem tukaj / Jurij Paljk ; [izbor in spremni zapis Aleš
Berger]. – 1. izd. – Ljubljana : Mladinska knjiga, 2014 ([Nova Gorica] :
Grafika Soča). – 199 str. ; 21 cm. – (Kultura)

400 izv. – Ob knjigi / Aleš Berger: str. 197-199. – O avtorju na zadnjem
zavihku ov.

ISBN 978-961-01-3250-9

821.163.6-94
D od 821.163.6-94 PALJK, J. Kaj
sploh H PB 821.163.6-94 PALJK, J.
Kaj sploh K PB 821.163.6-94 PALJK,
J. Kaj sploh S od 821.163.6-94 PALJK, J.
Kaj sploh
COBISS.SI-ID 274206976 548

PARKER, Steve, 1952-
Poišči 50 dinozavrov : [kako prepoznaš 50 vrst] / Steve Parker ;
[prevedla Maja Šukarov]. – 1. izd. – Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015
(natisnjeno na Kitajskem). – 56 str. : ilustr. ; 27 cm

Prevod dela: Spot 50 dinosaurs. – Dodatek k nasl. naveden na ov. – 2.500
izv.

ISBN 978-961-01-3501-2
a) Dinozavri – Knjige za otroke

598.19(02.053.2)
S mls 59 PARKER, S. Poišči 50
COBISS.SI-ID 276081664 549

PASTIRČEK / po slovenski ljudski pravljici priredila in ilustrirala
Tatjana Ban. – Domžale : Tamaj, 2015 ([Medvode] : Hiša tiska). – [24] str.
: ilustr. ; 27 cm

300 izv.

ISBN 978-961-93782-2-9
a) Slovenske ljudske pravljice – Knjige za otroke

398.2(497.4)(02.053.2)
087.5
S ml L PASTIRČEK
COBISS.SI-ID 277040896 550

PATTERSON, James, 1947-
Strašna šola, najhujša leta mojega življenja / James Patterson in Chris
Tebbetts ; ilustracije Laura Park ; [prevod Matej Frece]. – Izola : Grlica,
2015. – 281 str. : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: Middle school, the worst years of my life. – 500 izv.

ISBN 978-961-244-222-4 (trda vezava)
ISBN 978-961-244-223-1 (broš.)

821.111(73)-93-32
H ml P PATTERSON, J. Strašna
šola S ml P PATTERSON, J. Strašna
šola
COBISS.SI-ID 278126336 551

PAUŠIČ, Olga
Z nasmehom na oder : (odrska besedila za gledališke skupine odraslih) /
Olga Paušič. – Ljubljana : Ved, 2015. – 208 str. ; 21 cm

150 izv.

ISBN 978-961-6973-06-9

821.163.6-2
H od 821.163.6-2 PAUŠIČ, O. Z nasmehom
na K od 821.163.6-2 PAUŠIČ, O. Z
nasmehom na S od 821.163.6-2 PAUŠIČ, O. Z
nasmehom na
COBISS.SI-ID 279043328 552

PAYANY, Estérelle
Smutiji / Estérelle Payany ; fotografije Éric Fénot ; [prevedla Marjeta
Novak Kajzer]. – 1. izd. – Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015 (natisnjeno
na Kitajskem). – 63 str. : ilustr. ; 20 cm. – (Zbirka Za sladokosce)

Prevod dela: Smoothies : nouveles variations gourmandes. – 3.000 izv. –
Kazalo

ISBN 978-961-01-3506-7
a) Smutiji – Priprava b) sadni napitki c) zelenjavni napitki d) recepti

641.87(083.12)
D od 641.5 PAYANY, E.
Smutiji S od 641.5 PAYANY, E.
Smutiji
COBISS.SI-ID 275393024 553

PEETERS, Frederik
Peščeni grad / [narisal] Frederik Peeters ; [besedilo] Pierre Oscar Lévy
; [prevod Ana Geršak]. – Prevalje : VigeVageKnjige, 2014 ([Medvode] : Hiša
tiska). – 104 str. : ilustr. ; 29 cm

Prevod dela: Château de sable. – 300 izv. – O avtorjih na zadnjem zavihku
ov.

ISBN 978-961-93736-0-6

084.11
S od 76-Stripi PEETERS, F. Peščeni grad
COBISS.SI-ID 275810560 554

PELIPENKO, Aleksij
Ukrajina joka — / Aleksij Pelipenko ; [spremna beseda Marijan Smolik].
– Ljubljana : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2015
(Ljubljana : Pleško). – 166 str. ; 21 cm

500 izv. – Uvodna beseda / Marijan Smolik: str. 7-14. – O avtorju: str. 15

ISBN 978-961-278-179-8

821.161.2-32
S od 82-32 PELIPENKO, A. Ukrajina joka —
COBISS.SI-ID 277587712 555

PENGUINS of Madagascar [Videoposnetek] = Pingvini z Madagaskarja /
directed by Eric Darnell, Simon J. Smith ; screenplay by Michael Colton &
John Aboud and Brandon Sawyer ; story by Alan Schoolcraft & Brent Simons
and Michael Colton & John Aboud ; music composed by Lorne Balfe ; produced
by Lara Breay, Mark Swift ; režiser slov. sinhronizacije Jernej Kuntner ;
prevod (podnapis.) Nives Košir, prevod in priredba (sinhr.) Jolanda Blokar.
– [Ljubljana : Menart Records], 2015, p 2014. – 1 video DVD (88 min, 1 sek)
: barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sinhronizacija in podnapisi v: angl., bolgar., hrv., slov. in srb. Dialogi
v originalu v angl. – Posneto 2014. – DVF56905 [na ov.]. – L1 56905 DVD SV
[na DVD-ju]. – Glasovi (v orig.): Tom McGrath, Chris Miller, Christopher
Knights, Conrad Vernon, Benedict Cumberbatch, Ken Jeong, Annet Mahendru,
Peter Stormore, John Malkovich, Andy Richter, Danny Jacobs itd. – Glasovi
(v slov.): Jan Bučar, Andrej Murenc, Igor Potočnik, Boris Kerč, Uroš
Smolej, Primož Ekart, Igor Štamulak, Lija Pečnikar, Jure Mastnak, Luka Per,
Jernej Kuntner, Uroš Buh itd. – Za otroke od 8. do 14. leta (mladino in
odrasle)
a) Animirani filmi – video DVD-ji b) animriani filmi za mladino c)
animirani filmi za otroke d) risani filmi e) risani filmi za mladino f)
risani filmi za otroke g) DVD

791.228(02.053.5)(086.82)
S dvd-ml/animirani filmi 791.43 PINGVINI z
COBISS.SI-ID 19522098 556

PERRY, Chrissie
Izklepetana skrivnost / Chrissie Perry ; ilustracije Aki Fukuoka ;
[prevod Tamara Kranjec]. – Hoče : Skrivnost, 2015. – 95 str. : ilustr. ; 21
cm. – (Dajmo, dekleta)

Prevod dela: Secret’s out. – 400 izv.

ISBN 978-961-6936-27-9

821.111(94)-93-32
H ml C PERRY, C.
Izklepetana S ml C PERRY, C.
Izklepetana
COBISS.SI-ID 277871872 557

PERŠOLJA, Aleksander
Bilke v krogu / Aleksander Peršolja ; [spremna beseda Iztok Osojnik]. –
Ljubljana : KUD Apokalipsa, 2014 (Prešov : Vydavatel´stvo Michala Vaška). –
67 str. ; 20 cm. – (Zbirka Apokalipsa ; no. 64)

400 izv. – O avtorju: str. 52-53. – Znotrajčasnost neskončnosti / Iztok
Osojnik: str. 55-67

ISBN 978-961-6894-43-2

821.163.6-1
D od 821.163.6-1 PERŠOLJA, A. Bilke v
krogu H od 821.163.6-1 PERŠOLJA, A. Bilke
v krogu K PB 821.163.6-1 PERŠOLJA, A.
Bilke v krogu S dz 821.163.6-1 PERŠOLJA, A.
Bilke v krogu
COBISS.SI-ID 275199232 558

PESMI o živalih 2 [Glasbeni tisk] / ilustrirala Jelka Reichman ; [zbrala
in uredila Metka Pušenjak]. – 1. natis. – Ljubljana : Mladinska knjiga,
2015. – 24 str. : ilustr. ; 47 str. + 1 CD

3.000 izv. – Vsebina: Sinička se je vsedla ; Moj očka ima konjička dva.
Prišla je miška iz mišnice ; Pojte, pojte, drobne ptice. Zajček dolgoušček
; Kukavica ; Kuža pazi ; Mravlja in polž / janez Bitenc. Medvedek / Anica
Špan. Kaj delajo živali pozimi ; Ježek in medved / Mira Voglar. Osliček in
kukavica / André Grétry

ISMN 979-0-709008-28-5
a) Slovenske otroške pesmi – Zbirke

784.67(497.4)
78.087.681
S cd 78 PESMI O
živalih S ml 78 PESMI O
živalih
COBISS.SI-ID 274586112 559

PESMI štirih / Kajetan Kovič … [et al.]. – 7. izd., 2. ponatis. –
Ljubljana : Cankarjeva založba, 2015 ([Maribor] : Ma-tisk). – 133 str. ; 18
cm. – (Zbirka Feniks ; 1)

3.200 izv. – Izv. izd.: V Ljubljani : Slovenski knjižni zavod, 1953

ISBN 978-961-231-108-7

821.163.6-194
S Pisarna 821.163.6-1 PESMI štirih
COBISS.SI-ID 277276672 560

PETEK Levokov, Milan
Ljudje na burji / Milan Petek Levokov ; [spremna beseda Jurij Paljk]. –
Ljubljana : KUD Apokalipsa, 2015 (Prešov : Vydavatel´stvo Michala Vaška). –
343 str. ; 21 cm. – (Zbirka Apokalipsa ; no. 69)

ISBN 978-961-6894-62-3

821.163.6-311.2
S od 821.163.6-311.2 PETEK, L.M. Ljudje na burji
COBISS.SI-ID 277802752 561

PETERSEN, Jan Skovgaard
Touched by nature [Zvočni posnetek] / [all music composed & played by]
Jan Skovgaard Petersen. – Denmark : Fonix Musik, 2010. – 1 CD (44 min, 20
sek) : [stereo] ; 12 cm

Vsebina: La Bella luna ; Reflections ; Between the Hills ; Sun over the
forest ; When the sun shines ; For the birds ; Waltz of joy ; Echoes from
the beach ; Nathalie’s song ; Home of Poseidon. – Za mladino in odrasle

FMF CD 1367
a) Instrumentalna glasba – New age – zgoščenke b) glasba za sprostitev c)
meditativna glasba

785:159.98(086.76)
H cd 78 PETERSEN, J.S. Touched
by K cd 78 PETERSEN, J.S.
Touched by S cd 78 PETERSEN, J.S.
Touched by
COBISS.SI-ID 14525234 562

PETRLIK-Huseinović, Andrea
Vihravi Jan / [napisala, ilustrirala] Andrea Petrlik Huseinović ;
[prevedla Mateja Javeršek]. – 1. izd. – Ljubljana : Karantanija, 2015
(tiskano na Hrvaškem). – [37] str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: Jan Vjetroviti. – 800 izv. – O avtorici: str. [36]

ISBN 978-961-275-115-9
a) Motnje pozornosti in hiperaktivnost – V otroškem leposlovju b) Učne
težave – V otroškem leposlovju

821.163.42-93-32
087.5
D ml C PETRLIK, H.S. Vihravi
Jan S ml C PETRLIK, H.S. Vihravi
Jan
COBISS.SI-ID 279037952 563

PEVEC, Zoran
To ni Michel Foucault / Zoran Pevec. – 1. natis. – Maribor : Pivec,
2014. – (Branje. Poezija)

300 izv. – O avtorju in njegova fotografija na sprednjem zavihku ov. –
Zapis o pesnikovem delu Nina Flisarja na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-6897-95-2
a) Slovenska književnost – Poezija

821.163.6-1
H od 821.163.6-1 PEVEC, Z. To ni
Michel S od 821.163.6-1 PEVEC, Z. To ni
Michel
COBISS.SI-ID 80561153 564

PFEIFER, Jurij
Lovec na kobilice : (romanje) / [avtor, ilustracije] Jurij Pfeifer ;
[avtor spremne besede Urban Zorko]. – Idrija : Bogataj, 2014 ([Idrija] :
ABC Merkur). – 208 str. : ilustr. ; 20 cm

Zbirka okrogle fantazije / Urban Zorko: str. 202-207. – O avtorju na
zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-6035-57-6

821.163.6-312.9
S od 821.163.6-311.2 PFEIFER, J. Lovec na kobilice
COBISS.SI-ID 275205376 565

PIKALO, Matjaž
Dežela angelov : poročilo / Matjaž Pikalo. – 1. izd. – Ljubljana :
Mladinska knjiga, 2011 (Ljubljana : Korotan). – 197 str. ; 22 cm. – (Nova
slovenska knjiga)

500 izv. – O avtorju na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-01-1602-8

821.163.6-311.2
D od 821.163.6-311.2 PIKALO, M. Dežela
angelov H PB 821.163.6-311.2 PIKALO, M.
Dežela angelov S PB 821.163.6-311.2 PIKALO, M.
Dežela angelov
COBISS.SI-ID 259056128 566

PILKEY, Dav, 1966-
Kapitan Gatnik in tiranska tlaka turboskreta 2000 / Dav Pilkey
predstavlja enajsti epski roman ; [prevedel in priredil Boštjan Gorenc]. –
1. izd. – Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015 ([Nova Gorica] : Grafika
Soča). – 220 str. : ilustr. ; 20 cm. – (Zbirka Kapitan Gatnik)

Prevod dela: Captain Underpants and the tyrannical retaliation of the turbo
toilet 2000. – 2.000 izv. – O avtorju: str. [224]

ISBN 978-961-01-3579-1

821.111(73)-93-32
D ml P PILKEY, D. Kapitan
Gatnik S ml P PILKEY, D. Kapitan
Gatnik
COBISS.SI-ID 278551808 567

PILON, Veno
Veno Pilon : v prvi svetovni vojni = in the First World War : Pilonova
galerija, 19. december 2014-1. februar 2015, 19th December 2014-1st
February 2015 / [besedila Nataša Kovšca, Tanja Cigoj, Borut Koloini ;
prevod Tanja Cigoj, Jon Hatfull ; fotografije Primož Brecelj]. – Aldovščina
: Pilonova galerija, 2014 (Kranj : Gorenjski tisk). – 79 str. : ilustr. ;
30 cm

Vzpor. slov. besedilo in angl. prevod. – 300 izv. – Opombe z bibliografijo
na dnu str.
a) Pilon, Veno (1896-1970) – Albumi b) slovensko slikarstvo c) slovenska
risba d) akvarelno slikarstvo e) prva svetovna vojna f) 1914-1918 g)
dokumentarno gradivo h) pisma i) korespondenca j) osebne razstave k)
razstavni katalogi

7.04(497.4):929Pilon V.
S od 75 PILON, V. Veno Pilon
COBISS.SI-ID 701679 568

PIPAN, David Erik
“Tako značko nosim jaz —” : avstro-ogrski vojaški znaki in značke :
vojaške značke slovenskih enot in soškega bojišča : 1914-1918 / David Erik
Pipan ; [prevod povzetka v angleščino Ksenija Malia Leban]. – 1. izd. –
Šempeter : Društvo soška fronta Nova Gorica, 2014 (Krmin : Poligrafiche San
Marco). – 417 str. : ilustr. ; 22 cm

500 izv. – Kappenabzeichen je bila umetnost / Roberto Todero: str. 9-13. –
Bibliografija: str. 408-412. – Summary

ISBN 978-961-281-266-9
a) Svetovna vojna 1914-1918 – Slovenija b) Soška fronta 1915-1917 –
Dnevniki c) Avstroogrska vojska – Vojaški znaki

355.14(436)”1914/1918″
S od 355/359 PIPAN, D.E. Tako značko
COBISS.SI-ID 270863104 569

PIRMAN, Alenka
Alenka Pirman : zbrana dela = collected works : [Mednarodni grafični
likovni center Ljubljana, International Centre of Graphic Arts, Ljubljana,
18. 11. 2014-1. 3. 2015] / [besedila Barbara Borčić … [et al.] ; opisi
umetniških del Alenka Pirman ; prevodi Rawley Grau, Marko Jenko, Arven
Šakti Kralj Szomi ; dokumentacija Alenka Pirman … [et al.] ; fotografije
Jaka Babnik … et al.]. – Ljubljana : Mednarodni grafični likovni center,
2015 ([Ljubljana] : Matformat). – 295 str. : ilustr. ; 23 cm

Ov. nasl. – Drugi dodatek k nasl. naveden v kolofonu. – Slov. besedilo in
prevod v angl. – Potiskane notr. str. ov. – 300 izv. – Biografija: str.
251. – Bibliografija pri posameznih prispevkih. – Izbrana bibliografija:
str. 259-262

ISBN 978-961-6229-56-2
a) Pirman, Alenka (1964-) – Razstavni katalogi b) Mednarodni grafični
likovni center (Ljubljana) – 18. 11. 2014-1. 3. 2015 c) slovenska sodobna
umetnost d) 1990-2014 e) pregledne razstave f) besedila umetnikov g)
umetniki o umetnosti h) opisi umetnin i) postavitve razstav

7.038(497.4):929Pirman A.
S od 7 PIRMAN, A. Alenka Pirman
COBISS.SI-ID 277737472 570

PIRNAT, Veso
Roba za ne vervat : kratka proza / Veso Pirnat – Brolski ; [spremna
beseda Katarina Mlakar]. – Ljubljana : Ved, 2015. – 128 str. ; 21 cm

Uvodna beseda / Katarina Mlakar: str. 9-11. – 150 izv.

ISBN 978-961-6973-09-0

821.163.6-32
H od 821.163.6-32 PIRNAT, V. Roba za
ne K od 821.163.6-32 PIRNAT, V. Roba
za ne S od 821.163.6-32 PIRNAT, V. Roba za
ne
COBISS.SI-ID 279151616 571

PLANET Glambotov / [ilustracije Neal Sternecky … [et al.] ; besedilo
Joey Cavalieri … [et al.] ; [prevod Ljubica Rodošek]. – Ljubljana :
Alica, 2015. – 60 str. : ilustr. ; 22 cm

Prevod dela: Planet of the Glambots

ISBN 978-961-6959-53-7 (trda vezava)
ISBN 978-961-6959-56-8 (broš.)

084.11
S ml 76 PLANET
COBISS.SI-ID 278234112 572

POBERŽNIK, Živa
Od dobrosrčnega siromaka do grajskega junaka / [avtor Živa Poberžnik ;
avtor pesmi Hej, Videk! Lara Karin Grilc, avtor pesmi Vid Domen Rek ;
ilustracije Vita Šmon]. – Ljubljana : Nova obzorja, 2015. – [15] : ilustr.
; 31 cm

Avtorica navedena v kolofonu. – 800 izv.

ISBN 978-961-6942-19-5

821.163.6-93-34
S ml C POBERŽNIK, Ž. Od dobrosrčnega
COBISS.SI-ID 278439424 573

POCKET Sloveens = Žepna slovenščina / [auteurs Tjaša Alič … [et al.] ;
nawoord Marko Stabej ; redactie Mojca Nidorfer Šiškovič … [et al.] ;
vertaling studenten aan het lectoraat Sloveens aan de Universiteit Gent
Snezana Corbisier, Phaedra Claeys ; illustraties Alenka Čuk ; foto iStock].
– 1e druk = 1. natis. – Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske
fakultete, 2014 ([Ljubljana] : Birografika Bori). – 123 str., [4] str.
pril. : ilustr. ; 14 cm

200 izv.

ISBN 978-961-237-679-6
a) Potovanja – Terminologija – Slovarji – Nizozemščina – Slovenščina b)
Slovenščina – Slovnica – Preglednice

811.163.6’36=112.5(084.2)
S od 81 ŽEPNA slovenščina Nizozemsko
COBISS.SI-ID 275525376 574

POCKET Slovene = Žepna slovenščina / [authors Tjaša Alič … [et al.] ;
foreword Marko Stabej ; edited by Mojca Nidorfer Šiškovič … [et al.] ;
translation students of the Slovene lectureship at Cleveland State
University Lillian Centa … [et al.] ; illustrations Alenka Čuk]. – 1st
printing = 1. natis. – Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete,
2014 ([Ljubljana] : Birografika Bori). – 123 str., [4] str. pril. : ilustr.
; 14 cm

300 izv.

ISBN 978-961-237-687-1
a) Potovanja – Terminologija – Slovarji – Angleščina – Slovenščina b)
Slovenščina – Slovnica – Preglednice

811.163.6’36=111(084.2)
S od 81 ŽEPNA slovenščina Angleško
COBISS.SI-ID 275543040 575

PODGORŠEK, Mojiceja
Kako se je pica spremenila v drekec / Mojiceja Podgoršek ; ilustriral
Uroš Hrovat. – 1. izd. – Domžale : Epistola, 2015 (natisnjeno v Sloveniji).
– [26] str. : ilustr. ; 29 cm

Ilustr. na notr. str. ov. – 700 izv.

ISBN 978-961-93721-7-3
a) Prebava – V otroškem leposlovju

821.163.6-93-32
087.5
K ml C PODGORŠEK, M. Kako
se S ml C PODGORŠEK, M. Kako se
COBISS.SI-ID 277255936 576

PODGORŠEK, Mojiceja
Lešnik je moj! / Mojiceja Podgoršek ; ilustriral Peter Gaber. – 1. izd.
– Domžale : Epistola, 2015 (natisnjeno v Sloveniji). – [25] str. : ilustr.
; 29 cm

Ilustr. na notr. str. ov. – 700 izv.

ISBN 978-961-93721-9-7

821.163.6-93-32
087.5
H ml C PODGORŠEK, M. Lešnik je
moj! S ml C PODGORŠEK, M. Lešnik je
moj!
COBISS.SI-ID 277463296 577

PODGORŠEK, Mojiceja
Stoj! Šah mat / Mojiceja Podgoršek ; ilustriral Uroš Hrovat. – 1. izd. –
Domžale : Epistola, 2015 (natisnjeno v Sloveniji). – [26] str. : ilustr. ;
29 cm

Potiskane notr. str. ov. – 700 izv.

ISBN 978-961-93799-0-5
a) Šah – V otroškem leposlovju

821.163.6-93-32
087.5
D ml C PODGORŠEK, M. Stoj! Šah
mat S ml C PODGORŠEK, M. Stoj! Šah
mat
COBISS.SI-ID 277798656 578

PODOBE Balkana : identiteta in spomin v dolgem 19. stoletju : potujoča
razstava : odprtje razstave, Ljubljana, Narodni muzej Slovenije, 8. aprila
2013 / [avtorji sodelujoči muzeji in kustosi ; strokovni urednik Philippos
Mazarakis-Ainian ; fotografije z dovoljenjem sodelujočih muzejev]. –
Ljubljana : Narodni muzej Slovenije, cop. 2013 (Ljubljana : R-tisk). – 118
str. : ilustr. ; 27 cm

Spremna beseda Barbare Ravnik na sprednjem zavihku ov.

ISBN 978-961-6169-82-0 (Narodni muzej Slovenije)
a) Balkanski polotok – Kulturna zgodovina – 19.st. – Razstavni katalogi b)
kulturna dediščina c) vsakdanje življenje d) civilizacija

930.85(497)”18″(083.824)
316.722(497)”18″(083.824)
S od 94(4) PODOBE Balkana
COBISS.SI-ID 266469376 579

POGLEDI na tolminski punt in čas ob prelomu stoletja / [uredniki Dragica
Čeč, Aida Škoro Babić, Matevž Košir ; prevod Aida Škoro Babić, Drago
Trpin]. – Nova Gorica : Zgodovinsko društvo za severno Primorsko ;
Ljubljana : Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2014 ([Ljubljana] :
Januš). – 173 str. : ilustr. ; 23 cm

Besedilo v slov., deloma v it. – 300 izv. – Bibliografija ali opombe z
bibliografijo pri vseh prispevkih. – Povzetek v slov. in angl. ali slov. in
it. pri vseh prispevkih. – Kazalo

ISBN 978-961-6777-17-9 (Zveza zgodovinskih društev Slovenije)
a) Tolminski kmečki upor 1713 – Zborniki b) Kmečki upori – Tolminsko –
Zborniki c) Goriška – Zgodovina – 18.st. – Zborniki

94(497.473)”17″(082)
FRASCATI:
6-100
S od 94(497.4) POGLEDI na
COBISS.SI-ID 276455168 580

POGOREVC, Pavlina
Veveriček Viktor najde fotoaparat / Pavlina Pogorevc ; ilustracije Špela
Kropivnik. – 1. natis. – Ljubljana : Alba 2000, 2015. – 32 str. : ilustr. ;
22 cm

Nasl. na ov.: Veveriček Viktor. – Hrbtni nasl.: Veveriček Viktor najde. –
250 izv.

ISBN 978-961-6957-15-1

821.163.6-93-32
S ml C POGOREVC, P. Veveriček Viktor
COBISS.SI-ID 277486848 581

POJEMO, pojemo 5 [Glasbeni tisk] : otroške pesmice slovenskih avtorjev /
[zbrala] Katja Virant Iršič ; [ilustratorji Mojca Cerjak … et al.]. – 1.
izd. – Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015. – 35 str. : ilustr. ; 27 cm

1.000 izv. – Pesmarici na pot / Katja Virant Iršič: str. 2-3. – Uglasbene
pesmi in ilustracije slovenskih umetnikov so bile prvič objavljene v
revijah Cicido in Ciciban –> v kolofonu. – Vsebina: Za devetimi gorami /
besedilo Anja Štefan ; glasba Brina Zupančič. Zaklad / besedilo Vojan
Tihomir Arhar ; glasba Robert Kamplet. Šla je botrica lisica — / besedilo
Anja Štefan ; glasba Tadeja Vulc. Po telefonu / besedilo Franci Lakovič ;
glasba Tomaž Habe. Pet majhnih maškar / besedilo Slavica Remškar ; glasba
Damijan Močnik. Palček Švrk / besedilo Milena Batič ; glasba Boris Vremšak.
Sinček petelinček / besedilo Neža Maurer ; glasba Patrik Greblo. Oton bo
slon / besedilo Bina Štampe Žmavc ; glasba Ambrož Čopi. Prstan / besedilo
Tihomila Dobravc ; glasba Marijan Korošec. Poglejte tale kljunček /
besedilo Anja Štefan ; glasba Rok Golob. Stonoga / besedilo Boris A. Novak
; glasba Vitja Avsec. Miška vzela je s poličke / besedilo Anja Štefan ;
glasba Jani Golob. Zlata uganka / besedilo Bina Štampe Žmavc ; glasba Jaka
Pucihar. Že je tukaj lepo jutro / besedilo Dragotin Kette ; glasba Igor
Štuhec. Ladja (ti si fuč) / besedilo Dane Zajc ; glasba Aldo Kumar
– – Pojemo, pojemo 5 [Glasbeni tisk] : klavirske spremljave. – 31 str. :
note
– – Pojemo, pojemo 5 [Zvočni posnetek] : otroške pesmice slovenskih
avtorjev. – 1 CD ; 12 cm

ISMN 979-0-709008-27-8
a) Slovenske otroške pesmi – Zbirke

784.67(497.4)
S mls 78 POJEMO, pojemo
COBISS.SI-ID 277661184 582

POJTE, pojte, drobne ptice, preženite vse meglice : slovenske ljudske
otroške pesmice / izbrala in uredila Kristina Brenkova ; naslikala Marlenka
Stupica. – 14. natis z dodanim zvočnim zapisom. – Ljubljana : Mladinska
knjiga, 2015 ([Maribor] : Ma-tisk). – 115 str. : ilustr. ; 20 cm + 1 CD (13
min, 51 sek). – (Zbirka Deteljica)

2.000 izv.

ISBN 978-961-01-0978-5
a) Slovenske ljudske pesmi – Knjige za otroke b) Slovenske otroške pesmi –
Zbirke c) zgoščenke

398.831(497.4)(02.053.2)
398.831(497.4)(086.76)
S ml 82-1 POJTE, pojte
COBISS.SI-ID 277575936 583

POLAJNAR, Rada
Sledi v brezčasju / [besedilo, spremna beseda] Rada Polajnar. – Dovje :
samozal. ; Žirovnica : Medium, 2014. – 116 str. ; 21 cm

100 izv. – O avtorici: str. 112-113. – Sledi v brezčasju / Rada Polajnar:
str. 3-4

ISBN 978-961-6895-11-8 (Medium)

821.163.6-1
S od 821.163.6-1 POLAJNAR, R. Sledi v brezčasju
COBISS.SI-ID 276946432 584

POLER, Anton
Spoznajmo zdravilne rastline / [besedilo, fotografije] Anton Poler. –
Ljubljana : Kmečki glas, 2015. – 467 str. : ilustr. ; 16 cm

1.300 izv. – Kazali

ISBN 978-961-203-441-2
a) Zdravilne rastline – Seznami

582:615.322(083.81)
635.7
H od 58 POLER, A.
Spoznajmo S od 58 POLER, A.
Spoznajmo
COBISS.SI-ID 278181632 585

POLLACK, Martin
Kontaminirane pokrajine / Martin Pollack ; prevedel Aleš Učakar. – 1.
izd. – Ljubljana : Modrijan, 2015 (natisnjeno v Sloveniji). – 118 str. ; 20
cm

Prevod dela: Kontaminierte Landschaften. – 600 izv. – O avtorju na zadnjem
zavihku ov. – Opombe z bibliografijo: str. 117-118

ISBN 978-961-241-885-4
a) Svetovna vojna 1939-1945 – Vojni zločini

94(100)”1939/1945″
D od 94(100)”1939/1945″ POLLACK, M.
Kontaminirane S od 94(100)”1939/1945″ POLLACK, M.
Kontaminirane
COBISS.SI-ID 277867264 586

POLOVIČ, Morana
Bled & Bohinj : bisera Julijskih alp / besedilo Morana Polovič ;
fotografije Julien Duval … [et al.]. – Zagreb : Turistička naklada, 2015.
– 72 str. : ilustr. ; 22 cm. – (Biblioteka Turizem in dediščina ; 101)

ISBN 978-953-215-951-6
a) Bled – Turistični vodniki b) Bohinj – Turistični vodniki

913(497.4Bled)(036)
913(497.4Bohinj)(036)
S od 913(497.4) POLOVIČ, M. Bled & Bohinj
COBISS.SI-ID 279079424 587

POLOVIČ, Morana
Slovenija / [besedilo Morana Polovič ; fotografije Luka Esenko … [et
al.]. – Zagreb : Turistička naklada, 2015. – 144 str. : ilustr. ; 22 cm. –
(Biblioteka Dediščina ; št. 19)

ISBN 978-953-215-933-2
a) Slovenija – Turistični vodniki

913(497.4)(036)
S od 913(497.4) POLOVIČ, M. Slovenija
COBISS.SI-ID 279079680 588

POPOVIĆ, Simon
Narkoman nikoli / Simon Popović, Helena Kobal. – Vipava : samozal. S.
Popović : samozal. H. Kobal, 2015. – 132 str. ; 18 cm

500 izv.

ISBN 978-961-283-240-7
a) Narkomani – Spomini b) odvisnosti c) narkomanija d) zdravljenje e)
terapevtske skupnosti f) osebna doživetja

821.163.6-94
613.83(092)
H od 821.163.6-94 POPOVIĆ, S.
Narkoman S od 821.163.6-94 POPOVIĆ, S.
Narkoman
COBISS.SI-ID 277978880 589

POTOČNIK, Dragan
Iran : dežela med Perzijo in islamom : znanstvena monografija / Dragan
Potočnik ; [fotografije Dragan Potočnik, Slavko Gazvoda]. – 1. izd. –
Maribor : Pivec, 2015. – 354 str. : ilustr. ; 25 cm

ISBN 978-961-6897-97-6
a) Iran b) Perzija c) Islam

908(35+55)
S od 908 POTOČNIK, D. Iran
COBISS.SI-ID 80505601 590

POWELL-Tuck, Maudie
Gusarji se ne bojimo teme! / Maudie Powell-Tuck ; [ilustracije Alison
Edgson ; prevedla Petra Cerar]. – 1. izd. – Tržič : Učila International,
2014. – [24] str. : ilustr. ; 29 cm

Prevod dela: Pirates aren’t scared of the dark!. – 1.000 izv.

ISBN 978-961-00-2145-2

821.111-93-32
087.5
D ml C POWELL, T.M. Gusarji
se K ml C POWELL, T.M.
Gusarji se S ml C POWELL, T.M.
Gusarji se
COBISS.SI-ID 272448256 591

PRAČEK, Franc
Dnevnik sardinca Franca / Franc Praček ; [fotografije in dokumenti so iz
družinskega arhiva]. – Dolga Poljana : samozal., 2015 ([Ajdovščina] :
Sedmak). – 214 str. : ilustr. ; 24 cm

“Stojimo prav dobro, le skrb za dom teži” / Zdenka Žigon: str. 7-14. – 200
izv. – Potiskani notr. str. ov. – O avtorju na zadnjem zavihku ov.
a) Praček, Franc (1903-1976) – Dnevniki – 1943-1945 b) Svetovna vojna
1939-1945 – Dnevniki c) Slovenci d) Primorska e) vojni izgnanci f) fašizem
g) Italija h) delovni bataljoni i) kazenski bataljoni j) Sardinija k)
Korzika

94(100)”1943/1945″(093.3)
929Praček F.”1943/1945″
821.163.6-94″1943/1945″
821.163.6-1
S od 821.163.6-94 PRAČEK, F. Dnevnik
COBISS.SI-ID 19360050 592

PRAPROTNIK, Nada
Rastlinstvo na stezah ovčarja Marka : sprehod med rastlinami v osrčju
Karavank / Nada Praprotnik ; [fotografije Ciril Mlinar … et al.]. –
Žirovnica : Medium : Planinsko društvo, 2015. – 101 str. : ilustr. ; 20 cm

1.000 izv. – O avtorici na sprednjem zavihku ov. – Bibliografija: str.
93-94. – Kazali

ISBN 978-961-6895-12-5 (Medium)
a) Rastlinstvo – Karavanke

581.9(234.323.61)
H od 58 PRAPROTNIK, N. Rastlinstvo
na S od 58 PRAPROTNIK, N. Rastlinstvo na
COBISS.SI-ID 278187776 593

PRAPROTNIK-Zupančič, Lilijana
Kraca / [napisala, ilustrirala] Lila Prap. – 1. natis. – Ljubljana :
Mladinska knjiga, 2015 (Nova Gorica : Grafika Soča). – [37] str. : ilustr.
; 26 cm. – (Zbirka Žlabudron)

2.500 izv.

ISBN 978-961-01-3611-8
a) Živali – V otroškem leposlovju

821.163.6-93-1
087.5
S ml C PRAPROTNIK, Z.L. Kraca
COBISS.SI-ID 277375232 594

PREGL Kobe, Tatjana
Mož iz snega / Tatjana Pregl Kobe ; ilustrirala Maja Lubi. – Jezero :
Morfem, 2014 (tiskano v Sloveniji). – 24 str. : ilustr. ; 29 cm

1.000 izv.

ISBN 978-961-6933-33-9

821.163.6-93-1
087.5
S ml 82-1 PREGL, K.T. Mož iz snega
COBISS.SI-ID 275256832 595

PREKMURJE – podoba panonske pokrajine / uredila Maja Godina Golija ;
[slikovno gradivo Pokrajinski muzej Murska Sobota … et al.]. – 1 izd., 1.
natis. – Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2014 ([Ljubljana] : Collegium
Graphicum). – 269 str. : ilustr. ; 25 cm

Na nasl. str. tudi kraj izdaje: Petanjci. – 300 izv. – Bibliografija pri
večini poglavij

ISBN 978-961-254-759-2
a) Slovenska ljudska kultura – Prekmurje – Zborniki b) Prekmurje – Kulturna
dediščina – Zborniki c) Prekmurje – Etnografija – Zborniki d) kulturna
zgodovina e) socialna zgodovina f) geografija g) prebivalstvo h) Prekmurje
(Slovenia) i) ethnology j) folk culture k) cultural history l) social
history m) geography n) population

39(497.411)(082)
930.85(497.411)(082)
S od 39 PREKMURJE
COBISS.SI-ID 277489920 596

PREZELJ, Tea
Stezice do zdravja : priročnik za zdravo življenje / [[besedilo],
fotografije] Tea Prezelj. – 1. izd. – Radovljica : Eko alternativa, 2014. –
304 str. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 978-961-281-588-2
a) Zdravo življenje b) Prehrana – Zdravje c) Kuharski recepti

613
641.55(083.12)
D od 612.39 PREZELJ, T. Stezice
do S od 612.39 PREZELJ, T. Stezice do
COBISS.SI-ID 276551680 597

PRGIŠČE najboljših kratkih zgodb in pesmi I / [glavni urednik Primož
Mušič]. – 1. izd. – Ljubljana : Mladika, 2014. – (Kekec : literarna revija
za otroke. Posebna številka)

ISBN 978-961-205-212-6

821.163.6-32
821.163.6-1
H ml C
PRGIŠČE S ml C
KEKEC
COBISS.SI-ID 276549120 598

PRIGRIZKI : 100 slanih in sladkih mamljivih grižljajev / [prevedla Irena
Furlan]. – 1. izd. – Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015 (natisnjeno na
Kitajskem). – 216 str. : fotogr. ; 21 cm

Prevod dela: Nibbles. – Ilustr. na spojnih listih. – 2.200 izv. – Kazalo

ISBN 978-961-01-3520-3
a) Kuharski recepti – Prigrizki

641.84(083.12)
K od 641.5
PRIGRIZKI S od 641.5
PRIGRIZKI
COBISS.SI-ID 275716096 599

PRIJATELJ, Ivo
Mošnjiček, dva doktorata in druge čudovite najdbe / Ivo Prijatelj. –
Kamnik : Tiskarna, 2015 (Kamnik : Tiskarna Kamnik). – 98 str. : avtorj. sl.
; 22 cm

350 izv.

ISBN 978-961-281-717-6

821.163.6-2
S od 821.163.6-2 PRIJATELJ, I. Mošnjiček
COBISS.SI-ID 277727232 600

The PRINCESS and the frog [Videoposnetek] = [Princesa in žabec] /
directed by John Musker, Ron Clements ; story by Ron Clements & John Musker
and Greg Erb & Jason Oremland ; story inspired in part by “The Frog
Princess” by E. D. Baker ; screenplay by Ron Clements & John Musker and Rob
Edwards ; original songs and score composed and conducted by Randy Newman ;
produced by Peter Del Vecho ; dialogue director Tanja Ribič ; translator
Vesna Žagar. – [Ljubljana : Menart Records], [2014], p 2009. – 1 video DVD
(93 min, 33 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Vzpor. stv. nasl. v slv. je z ov. – Sinhronizacija v: angl., hrv., polj.,
in slov. Podnapisi v: angl., hrv., polj., slov. in srb. Dialogi (v
originalu) v angl. – Posneto 2009. – Disney DVD. – DVDW0213 [na ov.]. –
VFD40868 ; PRFOEUW1STA1A [na DVD-ju]. – Glasovi (v orig.): Anika Noni Rose,
Bruno Campos, Keith David, Jennifer Cody, Michael-Leon Wooley, Peter
Bartlett, Jenifer Lewis, Jim Cummings, Oprah Winfrey, Terrence Howard, John
Goodman, Elizabeth Dampier itd. – Glasovi (v slov.): Zala Đurić Ribič,
Daniel Bavec, Valter Dragan, Branko Đurić, Nataša Tič Ralijan, Branko
Završan, Jernej Kuntner, Vita Mavrič, Tanja Ribič, Pavle Ravnohrib itd. –
Za otroke od 6. do 12. leta, (mladino in odrasle)
a) Animirani filmi – video DVD-ji b) animirani filmi za otroke c) animirani
filmi za mladino d) risani filmi e) družinski animirani filmi f) DVD g)
Disney DVD

791.228(02.053.5)(086.82)
S dvd-ml/animirani filmi 791.43 PRINCESA in
COBISS.SI-ID 5748448 601

PRISTOVŠEK, Jana
[Osem]
8 moških, zakaj pa ne? : priročnik za ženske in ljudi z žensko dušo /
Jana Pristovšek. – 1. izd. – Ljubljana : Studio Heliantha, 2014 (tiskano v
Sloveniji). – 103 str. ; 19 cm

1.000 izv. – Predgovor / Sandra Kocijančič: str. 11-13

ISBN 978-961-93748-0-1
a) Odnosi med spoloma – Priročniki

159.922.1(035)
D od 159.9 PRISTOVŠEK, J. OSEM (8)
moških S od 159.9 PRISTOVŠEK, J. OSEM (8)
moških
COBISS.SI-ID 276090880 602

PRVA pomoč. Priročnik za voznike motornih vozil / Uroš Ahčan … [et
al.] ; [avtorji fotografij Uroš G. Ahčan … et al.]. – 1. izd., 1.
ponatis. – Ljubljana : Rdeči križ Slovenije, 2008. – VII, 177 str. :
ilustr. ; 21 cm

Podatek o ponatisu in letu izida navedena v CIP-u. – Potiskana zadnja notr.
str. ov. – 5.000 izv. – Bibliografija: str. 173-175

ISBN 978-961-6103-21-3
a) Prometne nesreče – Prva pomoč – Priročniki

614.88:614.86(035)
D od 61 PRVA
pomoč H od 61
PRVA pomoč K od
61 PRVA pomoč S od 61
PRVA pomoč
COBISS.SI-ID 237652992 603

PUNTÍ, Jordi, 1967-
Izgubljeni kovčki / Jordi Puntí ; [prevedla Veronika Rot]. – 1. izd. –
Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015. – 477 str. ; 21 cm. – (Zbirka Roman /
Mladinska knjiga)

Prevod dela: Maletes perdudes. – 700 izv.

ISBN 978-961-01-3655-2

821.134.1-311.2
K od 82-311.2 PUNTÍ, J.
Izgubljeni S od 82-311.2 PUNTÍ, J.
Izgubljeni
COBISS.SI-ID 277968128 604

PURVIANCE, Jamie
Velika knjiga peke na žaru / avtor Jamie Purviance ; fotograf Tim
Turner, [na str. 278 in 279 Christy Clow ; prevod Luka Novak]. – 1. natis.
– Ljubljana : Totaliteta, 2015 (tiskano v EU). – 320 str. : ilustr. ; 29 cm

Prevod dela: Weber’s way to grill. – Nasl. raztegnjen čez dve str. – Na
nasl. str. tudi: Weber. – 3.000 izv. – Kazalo

ISBN 978-961-93769-3-5
a) Kuharski recepti – Jedi z žara

641.526.3(083.12)
S od 641.5 PURVIANCE, J. Velika knjiga
COBISS.SI-ID 278875392 605

QUINN, Julia, 1970-
Nepozaben večer / Julia Quinn ; [prevedla Mojca Svetičič]. – 1. izd. –
Tržič : Učila International, 2015 (natisnjeno v EU). – 294 str. ; 20 cm

Prevod dela: A night like this. – Broš. izd. meri 19 cm. – Tiskano po
naročilu

ISBN 978-961-00-2562-7 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-2563-4 (broš.)

821.111(73)-31
H od 821.111(73)-311.2 QUINN, J.
Nepozaben S od 821.111(73)-311.2 QUINN, J.
Nepozaben
COBISS.SI-ID 279012096 606

RADOŠ, Božidar
V objemu zla : jutrišnji svet Stefana Zweiga / Božidar Radoš. – 1. izd.
– Celovec : Mohorjeva, 2015 (v Celovcu : Mohorjeva družba). – 419 str. ; 22
cm

600 izv. – Slovenske usode sredi tragičnih paradoksov dvajsetega stoletja /
Lev Detela: str. 413-419

ISBN 978-3-7086-0847-1
a) totalitarizem b) poltične razmere c) Slovenija d) Sovjetska zveza e)
komunizem f) Goli otok g) ruska kazenska taborišča h) Goli otok i)
1942-1953 j) v leposlovju

821.163.6-311.6
S od 82-311.6 RADOŠ, B. V objemu zla
COBISS.SI-ID 278610176 607

RADOVANOVIČ, Vesna, 1962-
Petelinček / Vesna Radovanović ; ilustracije Kristina Krhin. – 1. izd.,
1. natis. – Murska Sobota : Ajda, IBO Gomboc, 2014 (tiskano v EU). – [25]
str. : ilustr. ; 30 cm. – (Zbirka Modri planet)

Tisk na zahtevo

ISBN 978-961-6585-70-5
ISBN 978-961-6585-70-3 !
a) Slovenska književnost – Mladinska književnost – Pravljice – Slikanice

821.163.6-93-32
087.5
D ml C RADOVANOVIČ, V.
Petelinček S ml C RADOVANOVIČ, V.
Petelinček
COBISS.SI-ID 78471681 608

RADOVEDNI Jaka. DVD 1, Kako naredimo čoln? in še 4 pomembna vprašanja
[Videoposnetek] / režiser Raay ; prevod in priredba Pro plus. – Ljubljana :
Menart Records, 2011. – 1 video DVD (ca 50 min) : barve, zvok ; 12 cm

Prevod dela: Guess with Jess. – Sinhronizirano v slov. – Glasovi: Eva
Leskovšek, April, Kataya, Raay, Marjetka Vovk, Tomaž Krt in Teja Likar. –
Vsebina: Kako naredimo čoln?. Kako se ogreti?. Kaj se je zgodilo z gosenico
Karlo?. Kdaj se bodo vrnile moje pisane črte?. Kdo se oglaša iz votlega
debla?. – Za predšolske otroke
a) Britanski filmi – Animirani filmi – Video DVD-ji b) Kanadski filmi –
Animirani filmi – Video DVD-ji c) britanski animirani filmi d) kanadski
animirani filmi e) risani filmi f) filmi za otroke g) risane serije h) DVD

791.228(410+71)(02.053.2)(086.82)
S dvd-ml/animirani filmi 791.43 RADOVEDNI Jaka
COBISS.SI-ID 15484722 609

RADOVEDNI Jaka. DVD 2, Kaj narediti iz Miminih smeti? in še 4 pomembna
vprašanja [Videoposnetek] / režiser Raay ; prevod in priredba Pro plus. –
Ljubljana : Menart Records, 2011. – 1 video DVD (ca 50 min) : barve, zvok ;
12 cm

Prevod dela: Guess with Jess. – Sinhronizirano v slov. – Glasovi: Eva
Leskovšek, April, Kataya, Raay, Marjetka Vovk, Tomaž Krt in Teja Likar. –
Vsebina: Kaj narediti iz Miminih smeti?. Kdo bi živel na Backovem
travniku?. Zakaj hodijo mravlje k Mimi na obisk?. Zakaj pajki pletejo
mreže?. Kako prinesti noter, kar je zunaj?. – Za predšolske otroke
a) Britanski filmi – Animirani filmi – Video DVD-ji b) Kanadski filmi –
Animirani filmi – Video DVD-ji c) britanski animirani filmi d) kanadski
animirani filmi e) risani filmi f) filmi za otroke g) risane serije h) DVD

791.228(410+71)(02.053.2)(086.82)
S dvd-ml/animirani filmi 791.43 RADOVEDNI Jaka
COBISS.SI-ID 15484978 610

RADOVEDNI Jaka. DVD 3, Zakaj čebele delajo med? in še 4 pomembna
vprašanja [Videoposnetek] / režiser Raay ; prevod in priredba Pro plus. –
Ljubljana : Menart Records, 2011. – 1 video DVD (ca 50 min) : barve, zvok ;
12 cm

Prevod dela: Guess with Jess. – Sinhronizirano v slov. – Glasovi: Eva
Leskovšek, April, Kataya, Raay, Marjetka Vovk, Tomaž Krt in Teja Likar. –
Vsebina: Kaj imam pri pomladi najraje?. Kam naj se skrijem, da me ne bodo
našli?. Zakaj čebele delajo med?. Kdaj bo sova zaukala?. Kam je izginila
moja luža?
a) Britanski filmi – Animirani filmi – Video DVD-ji b) Kanadski filmi –
Animirani filmi – Video DVD-ji c) britanski animirani filmi d) kanadski
animirani filmi e) risani filmi f) filmi za otroke g) risane serije h) DVD

791.228(410+71)(02.053.2)(086.82)
S dvd-ml/animirani filmi 791.43 RADOVEDNI Jaka
COBISS.SI-ID 259805696 611

RADOVEDNI Jaka. DVD 4, Kako zeleno pobarvati lokvanj? in še 4 pomembna
vprašanja [Videoposnetek] / režiser Raay ; prevod in priredba Pro plus. –
Ljubljana : Menart Records, 2011. – 1 video DVD (ca 50 min) : barve, zvok ;
12 cm

Prevod dela: Guess with Jess. – Sinhronizirano v slov. – Glasovi: Eva
Leskovšek, April, Kataya, Raay, Marjetka Vovk, Tomaž Krt in Teja Likar. –
Vsebina: Zakaj je izginila moja senca?. Kdaj se bo voda vrnila?. Kako
zeleno pobarvati lokvanj?. Kam je izginilo moje pero?. Kam so izginile vse
zvezde?. – Za predšolske otroke
a) Britanski filmi – Animirani filmi – Video DVD-ji b) Kanadski filmi –
Animirani filmi – Video DVD-ji c) britanski animirani filmi d) kanadski
animirani filmi e) risani filmi f) filmi za otroke g) risane serije h) DVD

791.228(410+71)(02.053.2)(086.82)
S dvd-ml/animirani filmi 791.43 RADOVEDNI Jaka
COBISS.SI-ID 15406130 612

RADOVEDNI Jaka. DVD 5, Kako narediti glasbo za Mimi? in še 4 pomembna
vprašanja [Videoposnetek] / režiser Raay ; prevod in priredba Pro plus. –
Ljubljana : Menart Records, 2011. – 1 video DVD (ca 50 min) : barve, zvok ;
12 cm

Prevod dela: Guess with Jess. – Sinhronizirano v slov. – Glasovi: Eva
Leskovšek, April, Kataya, Raay, Marjetka Vovk, Tomaž Krt in Teja Likar. –
Vsebina: Kako narediti glasbo za Mimi?. Kako najti polžka Sama?. Zakaj moj
zmaj ne leti?. Kako je regratovo seme zašlo na Mimin vrt?. Kaj pomeni to
hrumeče bobnenje?. – Za predšolske otroke
a) Britanski filmi – Animirani filmi – Video DVD-ji b) Kanadski filmi –
Animirani filmi – Video DVD-ji c) britanski animirani filmi d) kanadski
animirani filmi e) risani filmi f) filmi za otroke g) risane serije h) DVD

791.228(410+71)(02.053.2)(086.82)
S dvd-ml/animirani filmi 791.43 RADOVEDNI Jaka
COBISS.SI-ID 15407154 613

RAMÍREZ Muro, Verónica
Secret Barcelona : walking off the beaten track / Verónica Ramírez Muro,
Rocio Sierra Carbonell ; [cartography Cyrille Suss ; English translation
Caroline Lawrence]. – 1st ed. – Versailles : Jonglez, 2008. – 213 str. :
ilustr., zvd. ; 19 cm

Potiskane notr. str. ov. – Kazalo

ISBN 978-2-9158-0739-4
a) Barcelona – Španija – Turistični vodniki

913(460.235.2)(036)
S od 914/919 RAMÍREZ, M.V. Secret Barcelona
COBISS.SI-ID 1107357534 614

RAMÍREZ Muro, Verónica
Secret Madrid / Verónica Ramírez Muro with the special collaboration of
Natalia Pianzola ; photos Manuel Vázquez ; [maps Cyrille Suss ; English
translation Jeremy Scott, Kimberly Bess and Caroline Lawrence]. – 1st ed. –
Versailles : Jonglez, 2011. – 255 str. : ilustr., zvd. ; 19 cm

Potiskane notr. str. ov. – Kazali

ISBN 978-2-9158-0767-7
a) Madrid – Španija – Turistični vodniki

913(460.271)(036)
S od 914/919 RAMÍREZ, M.V. Secret Madrid
COBISS.SI-ID 1107032670 615

RANT, Andrej, 1947-
Utrinki duše / Andrej Rant. – Ljubljana : samozal., 2014 (Ljubljana :
Itagraf). – 80 str. ; 25 cm

150 izv.

ISBN 978-961-283-114-1

821.163.6-1
S od 821.163.6-1 RANT, A. Utrinki duše
COBISS.SI-ID 275315968 616

RAVNIK, Mojca
Na žegen! : žegnanje in drugi prazniki z rekruti v Ukvah v Kanalski
dolini = Venite alla sagra! : la sagra e altre feste con i coscritti nel
paese di Ugovizza nella Val Canale / Mojca Ravnik ; [prevod povzetka
Nevenka Primožič]. – 1. izd., 1. natis. – Ljubljana : Založba ZRC, ZRC
SAZU, 2015 (Ljubljana : Collegium graphicum). – 127 str. : ilustr. ; 24 cm

Seznam narečnih besed iz slovarja Alessandra Omana: str. 115-118. – 500
izv. – Bibliografija: str. 119-124. – Sommario

ISBN 978-961-254-768-4
a) Ljudski prazniki – Ukve b) Etnologija – Šege – Kanalska dolina c)
Narodne manjšine – Slovenci – Italija d) ethnology e) customs f) social
life g) Slovenes h) Italy

394.2(450.365Ukve=163.6)
S od 39 RAVNIK, M. Na žegen!
COBISS.SI-ID 277994240 617

RAZBORŠEK, Mihaela
Tudi Jezus je bil otrok / [besedilo Mihaela Razboršek ; ilustracije Nina
Šulin]. – Maribor : Ognjišče, Slomškova založba, 2014 (Grosuplje : Grafis
trade). – [31] str. : ilustr. ; 19 cm

Avtorica navedena v kolofonu. – 4.000 izv.

ISBN 978-961-265-128-2
a) Jezus Kristus – Knjige za otroke b) svetopisemske osebe c) pobarvanke d)
biografije

27-312.2(02.053.2)
S mls 2 RAZBORŠEK, M. Tudi Jezus je bil
COBISS.SI-ID 275336192 618

RAZTEZANJE kiparskih struktur = Expanding sculptural structures : 20.
11. 2014-18. 1. 2015 / Dušan Tršar … [et al.] ; [spremna študija, urednik
Surival Sosič ; angleški prevod Multilingual PRO ; fotografije Matevž
Paternoster]. – Ljubljana : Muzej in galerije mesta Ljubljane, Mestna
galerija, 2014. – 117 str. : ilustr.

ISBN 978-961-6969-01-7
a) Slovensko kiparstvo – 21.st. – Razstavni katalogi b) skupinske razstave

730(497.4)”20″(083.824)
S od 73 RAZTEZANJE
COBISS.SI-ID 277378304 619

REBULA, Alojz
V Sibilinem vetru / Alojz Rebula ; [spremna beseda Tatjana Rojc]. –
Ljubljana : Cankarjeva založba, 2014 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). – 732
str. ; 21 cm

Ilustr. na spojnih listih. – 700 izv. – Usoda in Nemeza v znamenju resnice
/ Tatjana Rojc: Str. 727-732

ISBN 978-961-282-052-7

821.163.6-311.6
H PB 82-311.6 REBULA, A. V Sibilinem
vetru S PB 82-311.6 REBULA, A. V Sibilinem
vetru
COBISS.SI-ID 274677760 620

REDFERN, Martin, 1954-
Zemlja : zelo kratek uvod / Martin Redfern ; [prevedla Manica Baša]. – V
Ljubljani : Krtina, 2014. – 157 str. : ilustr. ; 18 cm. – (Knjižna zbirka
Kratka ; 22)

Prevod dela: The Earth. – 400 izv. – Kazalo

ISBN 978-961-260-078-5
a) Zemlja b) atmosfera c) biosfera d) hidrosfera e) geologija f) ekologija
g) atmosphere h) biosphere i) hydrosphere j) geology k) ecology

55
FRASCATI:
1-400
K od 55 REDFERN, M.
Zemlja S od 55 REDFERN, M.
Zemlja
COBISS.SI-ID 275679744 621

REGOVEC, Matjaž
Bik, formalni čutilec / Matjaž Regovec. – Ljubljana : Hermes IPAL,
založba Instituta za psihološko astrologijo in psihoanalizo, 2014
(Ljubljana : ABO grafika). – 134 str. : ilustr. ; 15 cm. – (Zbirka
Zodiakalni psihološki tipi)

200 izv.

ISBN 978-961-6967-01-3
ISBN 978-961-6967-12-9 (komplet)
a) Astrološka znamenja b) Medosebni odnosi c) psihološka astrologija

133.52:159.922.2
S od 133 REGOVEC, M. Bik
COBISS.SI-ID 276409600 622

REGOVEC, Matjaž
Devica, analitična čutilka / Matjaž Regovec. – Ljubljana : Hermes IPAL,
založba Instituta za psihološko astrologijo in psihoanalizo, 2014
(Ljubljana : ABO grafika). – 128 str. : ilustr. ; 15 cm. – (Zbirka
Zodiakalni psihološki tipi)

200 izv.

ISBN 978-961-6967-05-1
ISBN 978-961-6967-12-9 (komplet)
a) Astrološka znamenja b) Medosebni odnosi c) psihološka astrologija

133.52:159.922.2
S od 133 REGOVEC, M. Devica
COBISS.SI-ID 276410880 623

REGOVEC, Matjaž
Dvojčka, mnogoteri (kulturni) mislec / Matjaž Regovec. – Ljubljana :
Hermes IPAL, založba Instituta za psihološko astrologijo in psihoanalizo,
2014 (Ljubljana : ABO grafika). – 100 str. : ilustr. ; 15 cm. – (Zbirka
Zodiakalni psihološki tipi)

200 izv.

ISBN 978-961-6967-02-0
ISBN 978-961-6967-12-9 (komplet)
a) Astrološka znamenja b) Medosebni odnosi c) psihološka astrologija

133.52:159.922.2
S od 133 REGOVEC, M. Dvojčka
COBISS.SI-ID 276409856 624

REGOVEC, Matjaž
Kozorog, strukturni čutilec / Matjaž Regovec. – Ljubljana : Hermes IPAL,
založba Instituta za psihološko astrologijo in psihoanalizo, 2014
(Ljubljana : ABO grafika). – 122 str. : ilustr. ; 15 cm. – (Zbirka
Zodiakalni psihološki tipi)

200 izv.

ISBN 978-961-6967-09-9
ISBN 978-961-6967-12-9 (komplet)
a) Astrološka znamenja b) Medosebni odnosi c) psihološka astrologija

133.52:159.922.2
S od 133 REGOVEC, M. Kozorog
COBISS.SI-ID 276412160 625

REGOVEC, Matjaž
Lev, samocentrični intuitivec / Matjaž Regovec. – Ljubljana : Hermes
IPAL, založba Instituta za psihološko astrologijo in psihoanalizo, 2014
(Ljubljana : ABO grafika). – 142 str. : ilustr. ; 15 cm. – (Zbirka
Zodiakalni psihološki tipi)

200 izv.

ISBN 978-961-6967-04-4
ISBN 978-961-6967-12-9 (komplet)
a) Astrološka znamenja b) Medosebni odnosi c) psihološka astrologija

133.52:159.922.2
S od 133 REGOVEC, M. Lev
COBISS.SI-ID 276410624 626

REGOVEC, Matjaž
Oven, prodorni intuitivec / Matjaž Regovec. – Ljubljana : Hermes IPAL,
založba Instituta za psihološko astrologijo in psihoanalizo, 2014
(Ljubljana : ABO grafika). – 108 str. : ilustr. ; 15 cm. – (Zbirka
Zodiakalni psihološki tipi)

200 izv.

ISBN 978-961-6967-00-6
ISBN 978-961-6967-12-9 (komplet)
a) Astrološka znamenja b) Medosebni odnosi c) psihološka astrologija

133.52:159.922.2
S od 133 REGOVEC, M. Oven
COBISS.SI-ID 276406272 627

REGOVEC, Matjaž
Rak, intimni čustvovalec / Matjaž Regovec. – Ljubljana : Hermes IPAL,
založba Instituta za psihološko astrologijo in psihoanalizo, 2014
(Ljubljana : ABO grafika). – 116 str. : ilustr. ; 15 cm. – (Zbirka
Zodiakalni psihološki tipi)

200 izv.

ISBN 978-961-6967-03-7
ISBN 978-961-6967-12-9 (komplet)
a) Astrološka znamenja b) Medosebni odnosi c) psihološka astrologija

133.52:159.922.2
S od 133 REGOVEC, M. Rak
COBISS.SI-ID 276410112 628

REGOVEC, Matjaž
Ribi, transcendentna čustvovalka / Matjaž Regovec. – Ljubljana : Hermes
IPAL, založba Instituta za psihološko astrologijo in psihoanalizo, 2014
(Ljubljana : ABO grafika). – 120 str. : ilustr. ; 15 cm. – (Zbirka
Zodiakalni psihološki tipi)

200 izv.

ISBN 978-961-6967-11-2
ISBN 978-961-6967-12-9 (komplet)
a) Astrološka znamenja b) Medosebni odnosi c) psihološka astrologija

133.52:159.922.2
S od 133 REGOVEC, M. Ribi
COBISS.SI-ID 276412672 629

REGOVEC, Matjaž
Strelec, kontemplativni intuitivec / Matjaž Regovec. – Ljubljana :
Hermes IPAL, založba Instituta za psihološko astrologijo in psihoanalizo,
2014 (Ljubljana : ABO grafika). – 130 str. : ilustr. ; 15 cm. – (Zbirka
Zodiakalni psihološki tipi)

200 izv.

ISBN 978-961-6967-08-2
ISBN 978-961-6967-12-9 (komplet)
a) Astrološka znamenja b) Medosebni odnosi c) psihološka astrologija

133.52:159.922.2
S od 133 REGOVEC, M. Strelec
COBISS.SI-ID 276411904 630

REGOVEC, Matjaž
Škorpijon, globinski čustvovalec / Matjaž Regovec. – Ljubljana : Hermes
IPAL, založba Instituta za psihološko astrologijo in psihoanalizo, 2014
(Ljubljana : ABO grafika). – 122 str. : ilustr. ; 15 cm. – (Zbirka
Zodiakalni psihološki tipi)

200 izv.

ISBN 978-961-6967-07-5
ISBN 978-961-6967-12-9 (komplet)
a) Astrološka znamenja b) Medosebni odnosi c) psihološka astrologija

133.52:159.922.2
S od 133 REGOVEC, M. Škorpijon
COBISS.SI-ID 276411648 631

REGOVEC, Matjaž
Tehtnica, komparativni (estetski) mislec / Matjaž Regovec. – Ljubljana :
Hermes IPAL, založba Instituta za psihološko astrologijo in psihoanalizo,
2014 (Ljubljana : ABO grafika). – 130 str. : ilustr. ; 15 cm. – (Zbirka
Zodiakalni psihološki tipi)

200 izv.

ISBN 978-961-6967-06-8
ISBN 978-961-6967-12-9 (komplet)
a) Astrološka znamenja b) Medosebni odnosi c) psihološka astrologija

133.52:159.922.2
S od 133 REGOVEC, M. Tehtnica
COBISS.SI-ID 276411392 632

REGOVEC, Matjaž
Vodnar, strukturni mislec / Matjaž Regovec. – Ljubljana : Hermes IPAL,
založba Instituta za psihološko astrologijo in psihoanalizo, 2014
(Ljubljana : ABO grafika). – 114 str. : ilustr. ; 15 cm. – (Zbirka
Zodiakalni psihološki tipi)

200 izv.

ISBN 978-961-6967-10-5
ISBN 978-961-6967-12-9 (komplet)
a) Astrološka znamenja b) Medosebni odnosi c) psihološka astrologija

133.52:159.922.2
S od 133 REGOVEC, M. Vodnar
COBISS.SI-ID 276412416 633

REICHENBERG, Mitja
Poslušajmo filme : filmska glasba skozi čas, ki se je prerasel / Mitja
Reichenberg. – 1. natis. – Ljubljana : UMco, 2015. – 229 str. : ilustr. ;
21 cm

200 izv. – Bibliografija: str. 211-213. – Kazalo

ISBN 978-961-6954-27-3
a) Filmska glasba – Zgodovina b) filmska teorija

791.636:78
S od 791.43 REICHENBERG, M. Poslušajmo
COBISS.SI-ID 278922496 634

REID, Struan
Barvanje islamskih vzorcev / napisal Struan Reid ; oblikovala Emily
Beevers ; ilustriral David Thelwell ; [prevod Vital Sever]. – 1. natis. –
Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2015 ([Ljubljana] : Schwarz print).
– [31] str. : ilustr. ; 25 cm

Prevod dela: Islamic patterns to colour. – 1.000 izv.

ISBN 978-961-251-401-3
a) Barve – Vzorci – Priročniki b) Barve – Islamska umetnost – Priročniki c)
islamski običaji d) teksture

7.033.3:7.048(035)
392:28(035)
S od 741/744 REID, S. Barvanje
COBISS.SI-ID 278552576 635

REŠENE naloge s tekmovanj iz poslovne matematike in statistike
2003-2012. – Ljubljana : DMFA – založništvo, 2015. – 197 str. ; 24 cm. –
(Presekova knjižnica, ISSN 1318-3761 ; 47)

ISBN 978-961-212-261-4
a) Poslovna matematika – Šolska tekmovanja b) Matematična statistika –
Šolska tekmovanja

51-7:33(079.1)
519.22(079.1)
H od 51 REŠENE
naloge S od 51 REŠENE
naloge
COBISS.SI-ID 278309376 636

REVOLUCIONARNO nasilje, sodni procesi in kultura spominjanja : zbornik
prispevkov z znanstvenega posveta / [uredila Mateja Čoh Kladnik]. –
Ljubljana : Študijski center za narodno spravo, 2014 ([Ljubljana] :
Designpro). – 232 str. : ilustr. ; 24 cm. – (Zbirka Totalitarizmi –
vprašanja in izzivi ; 4)

500 izv. – Bibliografija pri posameznih prispevkih. – Izvleček v slov. in
angl. ter povzetek v angl. pri posameznih prispevkih

ISBN 978-961-93300-8-1
a) Svetovna vojna 1939-1945 – Slovenija – Zborniki b) Slovenija – Zgodovina
– 1941-1951 – Zborniki c) Slovenija – Politično nasilje – 1941-1951 –
Zborniki d) revolucija e) totalitarizem f) sodni procesi g) politični
procesi h) zgodovinski spomin

94(497.4)”1941/1951″(082)
S od 94(497.4)NOB REVOLUCIONARNO
COBISS.SI-ID 277322496 637

RIBIČIČ, Ciril
Med pravom in pravičnostjo : sto in en utrinek / Ciril Ribičič. – 1.
natis. – Ljubljana : IUS Software, GV založba, 2015 (Ljubljana : Itagraf).
– 432 str. : portret ; 21 cm

O avtorju in njegovi knjigi / Dragica Wedam Lukić: str. 5-8. – 150 izv. –
Bibliografija z opombami na dnu str. – Kazali

ISBN 978-961-247-304-4
a) Pravo – Teorija b) pravičnost c) ustavno pravo d) zakonodaja e) pravni
sistemi f) Evropa

340.1
D od 34 RIBIČIČ, C. Med
pravom S od 34 RIBIČIČ, C. Med
pravom
COBISS.SI-ID 278536704 638

RIJAVEC, Tatjana, 1962-
Tekstilne surovine. Osnove / Tatjana Rijavec. – 2. izd. – Ljubljana :
Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za tekstilstvo, 2014. – 124 str. :
ilustr. ; 30 cm

Bibliografija na koncu vsakega poglavja. – Kazalo

ISBN 978-961-6045-13-1
a) Tekstilne surovine – Učbeniki za visoke šole b) tekstilna vlakna c)
polimeri d) vlaknotvorni polimeri e) nadmolekulska struktura f) lastnosti
vlaken

677.03(075.8)
S od 67 RIJAVEC, T. Tekstilne
COBISS.SI-ID 274196224 639

RIKLIN, Mihail
Svoboda in prepoved : kultura v obdobju terorja / Mihail Riklin ;
[prevedla in spremno besedo napisala Urša Zabukovec]. – Ljubljana :
Literarno-umetniško društvo Literatura, 2015. – 254 str. ; 20 cm. – (Zbirka
Labirinti ; 43)

Prevod dela: Svoboda i zapret. – 400 izv. – Mihail Riklin o kulturi in
terorju, o iluzijah intelektualcev in nalogah filozofov / Urša Zabukovec:
str. 239-254

ISBN 978-961-6952-44-6

1
81/82
S od 1 RIKLIN, M. Svoboda
COBISS.SI-ID 277960704 640

RIO 2 [Videoposnetek] / directed, story by Carlos Saldanha ; screenplay
by Don Rhymer … [et al.] ; music by John Powell ; cinematographer Renato
Falcao ; prevod in priredba Jolanda Blokar ; režija slovenske
sinhronizacije Jernej Kuntner ; prepesnitev Marjan Bunič. – Ljubljana :
Menart Records, 2014. – 1 video DVD (96 min, 59 sek) : barve, zvok (Dolby
Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir:
http://www.imdb.com/title/tt2357291/?ref_=fn_al_tt_1 – predstavitev filma.
– Dialogi v angl., sinhronizacija v bolg., hrv., slov. in srb., podnapisi v
angl., bolg., hrv., slov. in srb. – Produkcija: Twentieth Century Fox
Animation in Blue Sky Studios. – Posneto 2014. – DVF55562. – Glasovi v
angl.: Anne Hathaway, Kristin Chenoweth, Jemaine Clement, Leslie Mann,
Jesse Eisenberg, Jamie Foxx, George Lopez, Tracy Morgan, Rodrigo Santoro
itd., glasovi v slov.: Aljaž Jovanović, Katja Ajster, Sebastjan Starič,
Predrag Lalić, Nina Ivanič itd. – Za otroke od od 8. do 12. leta, mladino
in odrasle
a) risani filmi b) otroški risani filmi c) animirani filmi d) otroški
animirani filmi

791.228(0.053.2)(086.82)
S dvd-ml/animirani filmi 791.43 RIO
COBISS.SI-ID 10589982 641

RIORDAN, Rick
Percy Jackson in Olimpijci. Morje pošasti / Rick Riordan ; [prevedla
Mojca Žnidaršič]. – Jezero : Morfem, 2014 (tiskano v Sloveniji). – 272 str.
; 22 cm

Prevod dela: Percy Jackson & the Olympians. The sea of monster. – 1.000
izv. – O avtorju: str. 2

ISBN 978-961-6933-63-6

821.111(73)-93-32
S ml M RIORDAN, R. Percy Jackson
COBISS.SI-ID 276349696 642

RITUPER, Simona
Drobtinice in sirotka : inspiracija v malem / Simona Rituper ;
[ilustrirala Tatjana Kalamar Morales]. – 1. izd. – Murska Sobota : samozal.
S. Rituper, 2015. – 76 str. : ilustr. ; 19 cm

ISBN 978-961-93819-0-8

821.163.6-32
S od 821.163.6-32 RITUPER, S. Drobtinice in
COBISS.SI-ID 278925824 643

RIZMAN, Rudi
Čas (brez) alternative : sociološke in politološke refleksije / Rudi
Rizman. – Ljubljana : Fakulteta za družbene vede : Znanstvena založba
Filozofske fakultete, 2014 (Ljubljana : Present). – 611 str. ; 24 cm. –
(Znanstvena knjižnica / Fakulteta za družbene vede. Refleksije ; 4)

250 izv. – Knjigi na pot / Niko Toš: str. 8-10. – Svet brez alternativ(e) /
Zygmunt Bauman ; prevedel Matic Večko: str. 11-14. – Kazalo

ISBN 978-961-235-714-6 (FDV)
a) Postkomunizem b) Kapitalizem c) Globalizacija d) Demokracija e)
neoliberalizem f) civilizacija g) človekove pravice

316.334.3:32
FRASCATI:
5-410
S od 316 RIZMAN, R. Čas (brez)
COBISS.SI-ID 277032192 644

RIZMAN, Rudi
Odprte sociološke agende – globalizacija, demokracija in intelektualci /
Rudi Rizman. – 1. izd. – Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske
fakultete, 2014 (Ljubljana : Birografika Bori). – 187 str. ; 24 cm. –
(Zbirka Razprave FF, ISSN 2335-3333)

300 izv. – Raziskave v pričujoči knjigi so bile objavljene ali
predstavljene v zadnjih štirih letih na znanstvenih konferencah doma in v
tujini. – Povzetek ; Summary. – Bibliografija: 159-179. – Kazalo

ISBN 978-961-237-720-5
a) Sociologija b) Globalizacija c) Demokracija d) Intelektualci e)
globalizacija f) demokracija g) intelektualci

316.334
FRASCATI:
5-410
S od 316 RIZMAN, R. Odprte
COBISS.SI-ID 277425152 645

ROBERTS, Kat
Enkratne elastike : 60 super stvaritev iz pisanih elastik / Kat Roberts,
Tessa Sillars-Powell ; [prevedla Minka Ožek]. – 1. izd. – Ljubljana :
Mladinska knjiga, 2015 (natisnjeno na Kitajskem). – 128 str. : ilustr. ; 23
cm

Prevod dela: Loom band it. – 2.000 izv.

ISBN 978-961-01-3513-5
a) Naredi sam b) elastike

379.826(02.053.2)
K od 746 ROBERTS, K.
Enkratne S od 746 ROBERTS, K.
Enkratne
COBISS.SI-ID 275520000 646

ROBERTS, Nora
Temna čarovnica : prva knjiga v trilogiji Bratranci O’Dwyer / Nora
Roberts ; [prevod Suzana Pečnik]. – Izola : Meander, 2015. – 360 str. ; 22
cm

Prevod dela: Dark witch. – Leto izida v CIP-u 2014. – Broš. izd. meri 19
cm. – 800 izv.

ISBN 978-961-6951-15-9 (trda vezava)
ISBN 978-961-6951-16-6 (broš.)

821.111(73)-311.2
K od 821.111(73)-311.2 ROBERTS, N.
Temna S od 821.111(73)-311.2 ROBERTS, N.
Temna
COBISS.SI-ID 277545984 647

ROCA, Núria
Naš kuža / Núria Roca ; [ilustracije] Rosa M. Curto ; [prevod Sabina
Tamše]. – 1. izd., 1. natis. – Ljubljana : DZS, 2014 ([Maribor] : Dravski
tisk). – 35 str. : ilustr. ; 24 cm. – (Skrbim za svojega ljubljenčka)

Prevod dela: Let’s take care of our new dog ; izv. stv. nasl.: Un perro en
casa. – 1.200 izv.

ISBN 978-961-02-0660-6
a) Psi – Knjige za otroke

636.7(02.053.2)
087.5
S mls 59 ROCA, N. Naš kuža
COBISS.SI-ID 274725632 648

ROCA, Núria
Naš mucek / Núria Roca ; [ilustracije] Rosa M. Curto ; [prevod Sabina
Tamše]. – 1. izd., 1. natis. – Ljubljana : DZS, 2014 ([Maribor] : Dravski
tisk). – 35 str. : ilustr. ; 24 cm. – (Skrbim za svojega ljubljenčka)

Prevod dela: Let’s take care of our new cat; izv. stv. nasl.: Un gato en
casa. – 1.200 izv.

ISBN 978-961-02-0661-3
a) Mačke – Knjige za otroke

636.8(02.053.2)
087.5
S mls 59 ROCA, N. Naš mucek
COBISS.SI-ID 274725376 649

RODEN, Cesar
[Petdeset]
50 sladolednih lučk : sladke dobrote na palčki / Cesar in Nadia Roden ;
fotografije Adam Slama ; ilustracije Peter Roden in Divya Scialo ;
[prevedla Manja Simonič]. – 1. izd. – Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015
(natisnjeno na Kitajskem). – 128 str. : ilustr. ; 22 cm

Prevod dela: 50 lolly recipes. – Ilustr. na spojnih listih. – 1.600 izv. –
O avtorjih na spojnih listih. – Kazalo

ISBN 978-961-01-3578-4
a) Kuharski recepti

641.85(083.12)
S od 641.5 RODEN, C. 50 sladolednih
COBISS.SI-ID 276664832 650

ROSENFELD, Astrid, 1977-
Adamova zapuščina / Astrid Rosenfeld ; prevedla Neža Božič. – 1. izd. –
Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). – 359
str. ; 21 cm. – (Zbirka Roman / Mladinska knjiga)

Prevod dela: Adams Erbe. – 700 izv. – O avtorici: str. [360]

ISBN 978-961-01-3077-2

821.112.2-311.2
H od 821.112.2-311.2 ROSENFELD. A.
Adamova S od 821.112.2-311.2 ROSENFELD. A.
Adamova
COBISS.SI-ID 276468480 651

ROSS, Gaja
Nasmeh je v očeh doma : Jordanija tako in drugače : leto 2005 / [Gaja
Ross]. – 1. natis. – Ljubljana : Alba 2000, 2015. – 47 str. ; 22 cm

Avtorica navedena na ov. in v kolofonu. – 250 izv.

ISBN 978-961-6957-18-2
a) Jordanija – Potopisi

821.163.6-992
S od 82-992 ROSS, G. Nasmeh je
COBISS.SI-ID 278138624 652

ROSS, Gaja
Stonogovi dobijo mlade stonogice / Gaja Ross ; ilustracije Karin Berce.
– 1. natis. – Ljubljana : Alba 2000, 2015. – 31 str. : ilustr. ; 22 cm. –
(Pišemo, rišemo, beremo slovensko)

250 izv.

ISBN 978-961-6957-19-9

821.163.6-93-32
S ml C ROSS, G. Stonogovi
COBISS.SI-ID 278554624 653

ROSZKOWSKI, Wojciech
Senca Jalte : poročilo / Wojciech Roszkowski ; prolog Igor Grdina ;
[prevedel Niki Neubauer]. – Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo
Mohorjeva družba, 2015 (Ljubljana : Pleško). – 126 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: The shadow of Jalta. – 500 izv.

ISBN 978-961-278-180-4
a) Svetovna vojna 1939-1945 – Politična zgodovina b) Svetovna vojna
1939-1945 – Posledice c) Svetovna politika – 20.st. d) Diplomacija – 20.st.
e) Evropa – Zgodovina – 1939-1953

94(4)”1939/1953″
327(4)”1939/1953″
S od 94(4) ROSZKOWSKI, W. Senca Jalte
COBISS.SI-ID 277822720 654

ROTHFUSS, Patrick, 1973-
Ime vetra : prvi dan kraljemorčeve kronike / Patrik Rothfuss ; prevedel
Sergej Hvala. – 1. izd. – Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015 ([Nova Gorica]
: Grafika Soča). – 755 str. ; 25 cm

Prevod dela: The name of the wind. – 1.300 izv.

ISBN 978-961-01-2860-1

821.111(73)-312.9
K od 82-312.9 ROTHFUSS.P. Ime
vetra S od 82-312.9 ROTHFUSS.P. Ime
vetra
COBISS.SI-ID 277352960 655

RUGELJ, Darja
Uravnavanje drže, ravnotežja in hotenega gibanja / Darja Rugelj. – 2.
dopolnjena izd. – Ljubljana : Zdravstvena fakulteta, 2014 ([Ljubljana] :
Birografika Bori). – 111 str. : ilustr. ; 27 cm

220 izv. – Bibliografija: str. 105-110

ISBN 978-961-6808-55-2
a) Gibanje – Fiziologija – Učbeniki za visoke šole b) Telesna drža – Nadzor
– Učbeniki za visoke šole c) Ravnotežeje – Nadzor – Učbeniki za visoke šole

612.766(075.8)
K od 61 RUGELJ, D.
Uravnavanje S od 61 RUGELJ, D.
Uravnavanje
COBISS.SI-ID 276450816 656

RUGELJ, Samo
Delaj, teci, živi : zgodba o ljubiteljskem tekaču, ki se po dvajsetih
letih sedenja odloči (spet) preteči maraton / Samo Rugelj ; [predgovor
Marko Roblek ; avtor intervjuja na koncu knjige Boštjan Videmšek]. – 3., s
predgovorom Marka Robleka začinjena izd. – Ljubljana : UMco, 2015. – 257
str. ; 21 cm. – (Zbirka Preobrazba)

300 izv. – Človek, ki ve, kaj govori, ko govori o teku / Marko Roblek: str.
9-13

ISBN 978-961-6954-22-8
a) Rugelj, Samo (1966-) – Spomini b) Tek – Spomini c) maraton d) trening

821.163.6-94
796.422.16(092)
S od 796 RUGELJ, S. Delaj
COBISS.SI-ID 277689856 657

RUGELJ, Samo
Ultrablues : kako so se trije kompanjoni lotili ultramaratona / Samo
Rugelj, Boštjan Videmšek, Žiga X Gombač. – 1. natis. – Ljubljana : UMco,
2014. – 447 str. ; 22 cm : ilustr. – (Zbirka Preobrazba)

ISBN 978-961-6954-04-4
a) Rugelj, Samo (1966-) – Spomini b) Tek – Spomini c) maraton d) trening

796.422.16(092)
821.163.6-94
H od 796 RUGELJ, S.
Ultrablues K od 796 RUGELJ,
S. Ultrablues S od 796 RUGELJ, S.
Ultrablues
COBISS.SI-ID 274936064 658

RUSSWURM-Biró, Gabriele
Sacra Carinthia : Pfarrkirchen der Diözese Gurk in Strich und Punkt =
farne cerkve krške škofije v črti in črki / [Texte] Gabriele Russswurm-Biró
; [Zeichnungen] Vincenc Gotthardt. – 1. Aufl. = [1.] izd. – V Celovcu :
Hermagoras = Mohorjeva, 2014 (v Celovcu : Mohorjeva družba). – 407 str. :
ilustr. ; 23 cm

Besedilo v nem. in deloma prevod v slov., spremne besede v nem. in slov. –
Zvd. na zadnjem spojnem listu. – Spremni besedi / Alois Schwarz, Gorazd
Živkovič: str. 6-9. – Schatzkammer Gurk / Eduard Mahlknecht: str. 384. – O
avtorju: str. 402. – Bibliografija: str. 403

ISBN 978-3-7086-0795-5
a) Cerkve – Kulturna zgodovina – Koroška b) avstrijska Koroška c) zgodovina
d) krajepisi e) umetnostni spomeniki

930.85(436.5=163.6)
726:27-523.4(436.5)
S od 908 RUSSWURM, B.G. Sacra
COBISS.SI-ID 275974400 659

RUSTJA, Miran
Enoglasni očetov molk / Miran Rustja ; [avtorica fotografij na 1., 4. in
37. strani Lea Bric, ostale so iz družinskega albuma Rustjevih]. –
Ljubljana : Jutro, 2015 (natisnjeno v Sloveniji). – 66 str. : ilustr. ; 21
cm

150 izv.

ISBN 978-961-6746-84-7

821.163.6-82
S od 82-82 RUSTJA, M. Enoglasni
COBISS.SI-ID 277953792 660

RUSTJA, Miran
Žejne violine : pesmi / Miran Rustja ; [spremni besedi Stanči Škarja,
Tonja Jelen ; avtorica fotografij Lea Bric]. – Ljubljana : Jutro, 2015
(natisnjeno v Sloveniji). – 95 str. : ilustr. ; 21 cm

150 izv. – Iz sebe za drugega / Stanči Škarja: str. 88-90. – Miran Rustja
in njegove Žejne violine / Tonja Jelen: str. 91-92

ISBN 978-961-6746-83-0

821.163.6-1
S od 821.163.6-1 RUSTJA, M. Žejne violine
COBISS.SI-ID 277953536 661

RUTAR, Dušan
Materina roka : nadaljevanje resnične zgodbe / Dušan Rutar. – Škofije :
Za-misli, 2015 ([Ljubljana] : NTD). – 197 str. ; 21 cm

200 izv.

ISBN 978-961-93271-5-9
a) Otroci – Spolna zloraba b) družina c) nasilje d) zloraba otrok

821.163.6-94
343.541-053.2(092)
S od 821.163.6-94 RUTAR, D. Materina roka
COBISS.SI-ID 277486592 662

SADDLEWICK, A. B.
Preplah na šoli / A. B. Saddlewick ; [ilustracije Sarah Horne ; prevod
Anja Kokalj]. – Hoče : Skrivnost, 2015. – 120 str. : ilustr. ; 21 cm. –
(Strašna Magda)

Prevod dela: Monstrous Maud. School scare. – 400 izv.

ISBN 978-961-6936-25-5

821.111-93-32
S ml P SADDLEWICK A. B. Preplah na
COBISS.SI-ID 276928768 663

SAGADIN, Janez, 1957-
Žužkolandija / Janez Sagadin ; ilustracije Mirna Pavlovec. – Kranj : [J.
Sagadin], 2014 (Žirovnica : Medium). – 51 str. : ilustr. ; 33 cm

Knjiga dejansko izšla leta 2014, na nasl. str. navedeno tudi leto prvega
izida – 1997. – Predstavitev avtorja in ilustratorke: str. 49. – O knjigi /
Tone Pavček … [et al.]: str. 50-51

ISBN 978-961-283-228-5
a) Sagadin, Janez (1957-) b) Pavlovec, Mirna (1953-) c) Žuželke – V
otroškem leposlovju d) slovenske slikarke e) knjižna ilustracija f)
slovenski literarni ustvarjalci g) velike črke

821.163.6-93-1
821.163.6.09:929Sagadin J.
75.071:929Pavlovec M.
S ml C SAGADIN, J. Žužkolandija
COBISS.SI-ID 19226418 664

SALÁMI, Síkíru
Ešu in ureditev univerzuma / Síkíru Salámi (King), Ronilda Iyakemi
Ribeiro ; [prevod Maja Mesesnel ; fotografije Viktor Juncker]. – 1. natis.
– Podčetrtek : Duhovna skupnost Oriš – energij narave ; [Šmarješke Toplice]
: distributer Stella, 2015 ([Medvode] : Pleško). – 481 str. : ilustr. ; 23
cm. – (Zbirka Duhovno izročilo starodavne afriške modrosti)

Prevod dela: Exu e a ordem do universo. – 300 izv. – Predgovor k slovenski
izdaji / Rodrigo Ribeiro Frias: str. 11-13. – Pravopisna in jezikoslovna
pravila prevzemanja jorubskih izrazov v slovenščino / Maja Mesesnel: str.
25-37. – Bibliografija: str. 475-481

ISBN 978-961-93200-5-1
a) Religija – Joruba (ljudstvo)

259.4
S od 2 SALÁMI, S. Ešu in
COBISS.SI-ID 278057472 665

SALSA beats [Zvočni posnetek] : dance fitness. – Manchester : Global
Journey, p, cop. 2012. – 1 CD (57 min, 45 sek) : stereo ; 12 cm

Različni izvajalci. – Vsebina: Hip – notized (Warm Up) ; Mercury rising ;
Addicted to rhythm ; One night in Havana ; Scintillating & Sultry, Salsa
Heaven ; Energized ; Humidity ; The Mesmerizing beat ; Tropical Heat ;
Dance til dawn (Cool Down)

GJ4551 Global Journey
a) Plesna glasba – Salsa b) samba c) zumba

78.085(086.76)
D cd 78
SALSA S cd 78
SALSA
COBISS.SI-ID 9083934 666

SAMAEL Aun Weor
Ja, obstaja pekel, ja, obstaja hudič, ja, obstaja karma : božično
sporočilo 1973-1974 / Samael Aun Weor ; [prevod Janko Urbanc]. – Ljubljana
: samozal. J. Urbanc, 2014. – 302 str. : ilustr. ; 22 cm. – (Zbirka
Gnostična biblioteka)

Prevod dela: Si hay inferno, si hay diablo, si hay karma. – Tiskano kot
sprotni tisk

ISBN 978-961-93579-9-6
a) Gnostična antropologija

133.1/.4:572
S od 133 SAMAEL, A.W. Ja, obstaja
COBISS.SI-ID 274806272 667

SAMAEL Aun Weor
Tri gore : božično sporočilo 1972-1973 / Samael Aun Weor ; [prevod Janko
Urbanc]. – Ljubljana : samozal. J. Urbanc, 2014. – 281 str. ; 22 cm. –
(Zbirka Gnostična biblioteka)

Prevod dela: Las tres montanas. – Tiskano kot sprotni tisk

ISBN 978-961-93579-8-9
a) Gnostična antropologija

133.1/.4:572
S od 133 SAMAEL, A.W. Tri gore
COBISS.SI-ID 274708736 668

SÁNCHEZ Bajo, Claudia B.
Kapital in past zadolževanja : zadružništvo kot alternativa / Claudia
Sanchez Bajo, Bruno Roelants ; [prevedel Matej Venier]. – 1. izd. –
Ljubljana : Modrijan, 2015 (natisnjeno v Sloveniji). – 368 str. : tabele,
graf. prikazi ; 24 cm

Prevod dela: Capital and the debt trap. – 1.000 izv. – Predgovor k 1. izd.
/ Ian MacPherson: str. 1-13. – Predgovor k slovenski izd. / Jadranka Vesel:
str. 15-24. – Bibliografija: str. 349-360. – Kazalo

ISBN 978-961-241-869-4
a) Kapitalizem – Ekonomski sistemi b) Neoliberalizem c) Zadružništvo d)
ekonomska politika e) družbeni razvoj

334.73
336.77
D od 33 SÁNCHEZ, B.C.B. Kapital in
past S od 33 SÁNCHEZ, B.C.B. Kapital in
past
COBISS.SI-ID 276393472 669

SÁNCHEZ, Víctor, 1961-
Tolteška pot rekapitulacije : pozdravimo preteklost, da bomo osvobodili
svojo dušo / Victor Sanchez ; prevedel Andrej Grabnar. – Brežice : Primus,
2014. – 194 str. : ilustr. ; 22 cm. – (Zbirka Primula)

Prevod dela: The Toltec path of recapitulation. – 500 izv.

ISBN 978-961-6950-06-0
a) Tolteki – Življenjska modrost b) Mehika c) staroameriške kulture d)
indijanska ljudstva e) duhovnost f) ezoterika g) samospoznavanje

17.023.34
S od 17 SÁNCHEZ, V. Tolteška pot
COBISS.SI-ID 273217024 670

SARAH, Linda
Na Hitrem hribu / [besedilo] Linda Sarah in [ilustracije] Benji Davies ;
[prevedla Mateja Črv Sužnik in Miha Sužnik]. – 1. natis. – Hlebce : Zala,
2015. – [30] str. : ilustr. ; 25 x 29 cm

700 izv. – Prevod dela: On the Sudden hill

ISBN 978-961-6859-71-4

821.111-93-32
087.5
K ml C SARAH, L. Na Hitrem
hribu S ml C SARAH, L. Na Hitrem
hribu
COBISS.SI-ID 277096960 671

SARRAUTE, Nathalie, 1900-1999
Otroštvo / Nathalie Sarraute ; prevedla Tadeja Krečič Scholten. – 1.
izd. – Ljubljana : Mladinska knjiga, 2014 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). –
227 str. ; 21 cm

Prevod dela: Enfance. – 6.500 izv. – O avtorici na sprednjem zavihku ov.

ISBN 978-961-01-3400-8
a) Sarraute, Nathalie (1900-1999) – Avtobiografije

821.133.1-312.6
D od 82-312.6 SARRAUTE, N.
Otroštvo S od 82-312.6 SARRAUTE, N.
Otroštvo
COBISS.SI-ID 272707840 672

SAUNDERS, George, 1958-
Deseti december / George Saunders ; [prevedel Andrej E. Skubic]. – 1.
izd. – Ljubljana : Modrijan, 2015 (natisnjeno v Sloveniji). – 254 str. ; 20
cm. – (Zbirka Bralec ; 85)

Prevod dela: Tenth of December. – 600 izv. – O avtorju na sprednji notr.
str. ov.

ISBN 978-961-241-886-1

821.111(73)-32
H od 82-32 SAUNDERS, G. Deseti
december S od 82-32 SAUNDERS, G. Deseti
december
COBISS.SI-ID 278002688 673

SCHENK, Bobby
Manevri za pristajanje / Bobby Schenk ; [prevod Nataša Puhner]. – 1.
izd. – Ljubljana : Osminka & Co., 2015 (tiskano v Sloveniji). – 164 str. :
ilustr. ; 20 cm. – (Zbirka Bukva ; št. 9)

Prevod dela: Hafenmanöver, 13. izd. – 500 izv.

ISBN 978-961-93497-4-8

656.61.052.74
S od 656 SCHENK, B. Manevri za
COBISS.SI-ID 279247872 674

SCHMIDT, Annie M. G.
Lukec in Lučka / Annie M. G. Schmidt ; ilustracije Fiep Westendorp ;
prevod Mateja Seliškar Kenda. – Ljubljana : KUD Sodobnost International,
2015-. – 150 str. : ilustr. ; 21 cm

Dosedanja vsebina: Del 1. – 2015

ISBN 978-961-6970-14-3 (zv. 1)

821.112.5-93-32
S ml C SCHMIDT, A. M. G. Lukec in Lučka
COBISS.SI-ID 278663424 675

SCHNEIDER, Stephanie, 1972-
Kako naj se (ne) prepiramo : reševanje družinskih prepirov s srcem in z
razumom / Stephanie Schneider ; ilustriral Kai Pannen ; [prevedla Tadeja
Petrovčič Jerina]. – Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva
družba, 2015. – 39 str. : ilustr. ; 17 x 18 cm

1.000 izv. – Prevod dela: Der kleine Streit-Berater. – Predstavitev
avtorice in ilustratorja: str. [41]

ISBN 978-961-278-184-2

173:159.964.2
S od 17 SCHNEIDER, S. Kako naj se (ne)
COBISS.SI-ID 278018304 676

SCHULER, Michael
Veliki atlas anatomije : zgradba človeškega telesa in njegove funkcije v
več kot 600 slikah / Michael Schuler, Werner Waldmann ; [prevedel Aleš
Učakar]. – 1. izd. – Tržič : Učila International, 2011. – 304 str. :
ilustr. ; 30 cm

Prevod dela: Gesundheitsatlas Anatomie

ISBN 978-961-00-1300-6
a) Anatomija – Atlasi

611(084)
D od 61 SCHULER, M. Veliki
atlas K od 61 SCHULER, M.
Veliki atlas S od 61 SCHULER, M.
Veliki atlas
COBISS.SI-ID 255926272 677

SCHÜLTER, Andreas
Luka lovi šolskega tatu / Andreas Schülter in Irene Margil ; ilustracije
Mechthild Weiling-Bäcker ; [prevedla Maja Brodschneider Kotnik]. – Maribor
: Hiša knjig, Založba KMŠ, 2014. – 59 str. : ilustr. ; 22 cm. – (Knjigoljub)

Prevod dela: Kai jagt dei Schulhofdiebe. – 3. bralna stopnja–>ovoj
spredaj. – 500 izv.

ISBN 978-961-6958-24-0

821.112.2-93-32
K ml C SCHÜLTER, A. Luka
lovi S ml C SCHÜLTER, A. Luka
lovi
COBISS.SI-ID 79885313 678

SCOOBY-Doo. Galerija duhov / ilustracije Scott Gross … [et al.] ;
besedilo Scott Cross … [et al.] ; [prevod Ljubica Rodošek]. – Ljubljana :
Alica, 2015. – 57 str. : ilustr. ; 22 cm

Prevod dela: The ghoulish gallery of ghosts

ISBN 978-961-6959-51-3 (trda vezava)
ISBN 978-961-6959-58-2 (broš.)

084.11
S ml 76 SCOOBY
COBISS.SI-ID 278233344 679

SCOOBY-Doo. Zakleto igrišče / ilustracije Scott Gross … [et al.] ;
besedilo Scott Cross … [et al.] ; [prevod Ljubica Rodošek]. – Ljubljana :
Alica, 2015. – 62 str. : ilustr. ; 22 cm

Prevod dela: The case of the golf course goons

ISBN 978-961-6959-52-0 (trda vezava)
ISBN 978-961-6959-57-5 (broš.)

084.11
S ml 76 SCOOBY
COBISS.SI-ID 278233856 680

SCOTTO, Maria
Vzgoja za ljubezen : spolnost, pot ljubezni in čustvenosti / Maria in
Raimondo Scotto ; [prevedla Marja Filipčič Redžić]. – Ljubljana : Novi
svet, 2015 ([Ljubljana] : Pleško). – 85 str. ; 18 cm

Prevod dela: Educare all’amore e all’affettivita. – 700 izv. – O avtorjih:
str. 82-83

ISBN 978-961-6878-43-2
a) Mladostniki – Spolnost – Krščanski vidik

27:613.88-053.6
27-447
D od 2 SCOTTO, M. Vzgoja
za S od 2 SCOTTO, M. Vzgoja za
COBISS.SI-ID 278093824 681

SEČKAR, Gabrijela
Čisto poseben otroški svet / Gabrijela Sečkar ; ilustrirala Daša Simčič.
– 1. izd. – Maribor : Poslovna založba MB, 2014. – [25] str. : ilustr. ; 28
cm

750 izv.

ISBN 978-961-93488-4-0

821.163.6-93-34
S ml C SEČKAR, G. Čisto poseben
COBISS.SI-ID 80107265 682

SEČKAR, Gabrijela
Klapa Pikapoloničarjev : medvrstniško prijateljstvo / Gabrijela Sečkar ;
ilustracije Karin Berce. – 1. natis. – Ljubljana : Alba 2000, 2015. – 31
str. : ilustr. ; 22 cm. – (Pišemo, rišemo, beremo slovensko)

250 izv.

ISBN 978-961-6957-17-5

821.163.6-93-32
S ml C SEČKAR, G. Klapa
COBISS.SI-ID 278045184 683

SEČKAR, Gabrijela
Knjigobus / Gabrijela Sečkar ; ilustracije Karin Berce. – 1. natis. –
Ljubljana : Alba 2000, 2015. – 32 str. : ilustr. ; 22 cm. – (Pišemo,
rišemo, beremo slovensko)

250 izv.

ISBN 978-961-6957-21-2
a) Knjižnice – V otroškem leposlovju

821.163.6-93-32
S ml C SEČKAR, G. Knjigobus
COBISS.SI-ID 278944512 684

SESTRA Elvira : objem : zgodba skupnosti Cenacolo / uredil Michele
Casella ; [spremna beseda Barbara Šubic ; prevedla Ana Vogrinčič]. – 1.
izd. – Ljubljana : Družina, 2015. – 135 str., [16] str. pril. : ilustr. ;
21 cm

800 izv. – Prevod dela: Madre Elvira. – Skupnost Cenacolo v Sloveniji /
Barbara Šubic: str. 127-133

ISBN 978-961-04-0135-3
a) Comunita Cenacolo b) Odvisniki – Pastoralno delo c) Narkomani –
Zdravljenje d) mamila e) odvisnosti f) narkomanija g) pomoč h) terapevtske
skupnosti

27-46-056.83
613.83:061.23
S od 2 SESTRA Elvira
COBISS.SI-ID 277562112 685

SEVER, Leopold
Z rekordi prijetno in domače : 100 dosežkov in presežkov iz vsakdanjega
življenja občanov občine Ivančna Gorica / [poiskal, fotografiral in
zapisal] Leopold Sever. – Ivančna Gorica : Turistično društvo, 2015
(Grosuplje : Partner graf). – 208 str. : ilustr. ; 21 cm

150 izv.

ISBN 978-961-281-753-4
a) Zanimivosti – Ivančna Gorica

908(497.4Ivančna Gorica)(089.3)
088(497.4Ivančna Gorica)
S od 908(497.4) SEVER, L. Z rekordi
COBISS.SI-ID 278283776 686

SEVLJAK, Jože
Poznal sem jih : srečanja z znanimi Slovenci / Jože Sevljak. – Maribor :
Ved, 2015. – 192 str. ; 21 cm

Predstavitev avtorja in dela na zavihkih ovoja

ISBN 978-961-6973-12-0

821.163.6-94
D od 821.163.6-94 SEVLJAK, J. Poznal sem
jih K od 821.163.6-94 SEVLJAK, J. Poznal
sem jih S od 821.163.6-94 SEVLJAK, J. Poznal
sem jih
COBISS.SI-ID 279336192 687

SILEI, Fabrizio, 1967-
Avtobus Rose Parks / Fabrizio Silei, Maurizio A. C. Quarello ; [prevedel
Dean Rajčić]. – 1. natis. – Ljubljana : Sanje, 2015 (tiskano v Sloveniji).
– [40] str. : ilustr. ; 30 cm

Prevod dela: L’autobus di Rosa. – O avtorjih na zadnjem zavihku ov. – 1.000
izv.

ISBN 978-961-274-352-9
a) Rasizem – V mladinskem leposlovju

821.131.1-32
D ml C SILEI, F. Avtobus
Rose S ml P SILEI, F. Avtobus
Rose
COBISS.SI-ID 277832448 688

SILUOWÉNNÍYAYU koudaishu = Žepna slovenščina / [zuozhě Tjaša Alič …
[et al.] ; juanshouyu Marko Stabej ; bianjí Mojca Nidorfer Šiškovič … [et
al.] ; fanyi běnshu yóu Běijing waiguóyu daxué siluowénníyayu zhuanye
xuésheng gongtóng fanyi, qízhong baokuo Cáo Yúndí … [et al.] ; chatú
Alenka Čuk]. – Diyibăn = 1. natis. – Ljubljana : Znanstvena založba
Filozofske fakultete, 2014 ([Ljubljana] : Birografika Bori). – 123 str.,
[4] str. pril. : ilustr. ; 14 cm

Kit. in lat. – 200 izv.

ISBN 978-961-237-695-6
a) Potovanja – Terminologija – Slovarji – Kitajščina – Slovenščina b)
Slovenščina – Slovnica – Preglednice

811.163.6’36=581(084.2)
S od 81 ŽEPNA slovenščina Kitajsko
COBISS.SI-ID 275598592 689

SIMONIŠEK, Robert
Soba pod gradom / Robert Simonišek. – Maribor : Litera, 2013 ([Maribor]
: Dravski tisk). – 265 str. ; 21 cm. – (Knjižna zbirka Piramida)

500 izv.

ISBN 978-961-6780-99-5

821.163.6-311.2
H PB 821.163.6-311.2 SIMONIŠEK, R. Soba pod
gradom S PB 821.163.6-311.2 SIMONIŠEK, R. Soba pod
gradom
COBISS.SI-ID 76220673 690

SINDBADOVA potovanja / [prevedla Stanka Rendla ; ilustrirala Renáta
Fučíková]. – 1. izd. – Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015. – 74 str. :
ilustr. ; 27 cm

Prevedeno po: Tausend und eine Nacht. – 1.700 izv.

ISBN 978-961-01-3600-2

087.5
S ml C SINDBADOVA
COBISS.SI-ID 277661952 691

SINERGIJA vrednot, poslanstev in vizij v podjetjih / Valerij Dermol …
[et al.]. – Celje : Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije,
2014. – 166 str. : tabele ; 23 cm. – (Znanstvene monografije MFDPŠ, ISSN
2232-2116)

100 izv. – Bibliografija: str. 151-166

ISBN 978-961-6813-32-7
a) Podjetja – Poslovno okolje b) Podjetja – Poslovna uspešnost c) Podjetja
– Razvoj d) organizacija poslovanja e) poslovna predvidevanja

658
S od 005 SINERGIJA vrednot
COBISS.SI-ID 277050880 692

SIVEC, Ivan, 1949-
Zadnji mega žur / Ivan Sivec ; [spremna beseda Maja Glonar-Vodopivec]. –
Prenovljena izd., 1. natis. – V Ljubljani : Karantanija, 2015 (Ljubljana :
NTD). – 159 str. ; 20 cm. – (Zbirka Najhit)

200 izv. – Na rob Zadnjega mega žura / Maja Glonar-Vodopivec: str. 154-158

ISBN 978-961-275-114-2

821.163.6-93-32
S ml M SIVEC, I. Zadnji mega
COBISS.SI-ID 274494464 693

SKOČIR, Marija
Aqua lasa : čudežna moč vode : mladinski vodnik po razstavi : najnovejše
rimske najdbe na območju Varaždinskih Toplic = recent discoveries of roman
remains in the region of VaraždinskeToplice : [Galerija Cankarjevega doma,
Ljubljana], 21. maj – 26. oktober 2014 / [avtorica Marija Skočir ;
ilustracije Helena Vedrić]. – Ljubljana : Cankarjev dom, 2014 ([Ljubljana]
: Collegium graphicum). – XX str. : ilustr. ; 26 cm

Avtorica navedena v kolofonu. – Ov. nasl. – 1.000 izv.
a) Rimljani – Hrvaška – Knjige za mladino b) Varaždinske Toplice –
Arheološke najdbe – Antika – Knjige za mladino c) Aquae lasae – Kulturna
zgodovina – Knjige za mladino d) razstavni katalogi e) vodniki

904(497.5Varaždinske Toplice)”652″
930.85(497.5Varaždinske Toplice)”652″(02.053.2)
S od 902/904 SKOČIR, M. Aqua lasa
COBISS.SI-ID 274488320 694

SLEPI potnik / [ilustracije Walter Garzon, Pablo Zamboni, Omar Aranda ;
besedilo Sam Agro, Robbie Busch ; [prevod Ljubica Rodošek]. – Ljubljana :
Alica, 2015. – 52 str. : ilustr. ; 22 cm

Prevod dela: Bugs booty

ISBN 978-961-6959-54-4 (trda vezava)
ISBN 978-961-6959-55-1 (broš.)

084.11
S ml 76 SLEPI potnik
COBISS.SI-ID 278234624 695

SLIKATI v Normandiji : ob izvirih impresionizma : [Narodna galerija,
Prešernova 24, Ljubljana, 15. januar – 5. april 2015] / [avtorja besedil
Barbara Jaki, Alain Tapié ; uredili Barbara Jaki, Alenka Simončič ;
predgovor Laurent Beauvais, Barbara Jaki, Pierre-François Mourier ; prevod
v slovenščino Mojka Žbona ; fotografski posnetki Zbirka Peindre en
Normandie (Philippe Fuzeau, Eric Bernacky, Steen Heidemann)]. – Ljubljana :
Narodna galerija, 2015 ([Kranj] : Gorenjski tisk storitve). – 137 str. :
ilustr. ; 27 cm

Besedilo v slov., uvod tudi v franc. – 500 izv. – Opombe z bibliografijo ob
besedilu

ISBN 978-961-6743-47-1
a) Narodna galerija (Ljubljana) – Umetnostne zbirke – Katalogi b)
Impresionizem – Razstavni katalogi c) zborniki

75.036.2(083.824)
S od 75 SLIKATI V Norman
COBISS.SI-ID 277316352 696

SLON, Jožef
Potep po fucking Lublani : (my common sense LSD experience) / Jožef Slon
; [spremna beseda Ines ; pesem na začetku O. Verhnjak]. – 1. natis. –
Ljubljana : samozal., 2015. – 132 str. ; 15 cm

200 izv. – Spremna beseda / Ines: str. I-IX

ISBN 978-961-283-264-3

821.163.6-32
S od 821.163.6-32 SLON, J. Potep po
COBISS.SI-ID 278401792 697

SLOVENA de buzunar = Žepna slovenščina / [autoare Tjaša Alič … [et
al.] ; prefaţa Marko Stabej ; redactori Mojca Nidorfer Šiškovič … [et
al.] ; traducere studenţii lectoratului de limba slovena din cadrul
Universitaţii Bucureşti Daniel Constantin Bordieanu … [et al.] ;
ilustraţii Alenka Čuk]. – 1 ed. = 1. natis. – Ljubljana : Editura
ştiinţifica a Facultaţii de Ştiinţe Umaniste = Znanstvena založba
Filozofske fakultete, 2014 ([Ljubljana] : Birografika Bori). – 123 str.,
[4] str. pril. : ilustr. ; 14 cm

200 izv.

ISBN 978-961-237-682-6
a) Potovanja – Terminologija – Slovarji – Romunščina – Slovenščina b)
Slovenščina – Slovnica – Preglednice

811.163.6’36=135.1(084.2)
S od 81 ŽEPNA slovenščina Romunjski
COBISS.SI-ID 275533568 698

Le SLOVENE de poche = Žepna slovenščina / [auteurs Tjaša Alič … [et
al.] ; préface Marko Stabej ; publication dirigée par Mojca Nidorfer
Šiškovič … [et al.] ; traduction étudiants des cours de slovene dans les
universités de Louvain-La-Neuve et de Bruxelles Nicolas Hanot … [et al.]
; illustrations Alenka Čuk]. – 1ere éd. = 1. natis. – Ljubljana :
Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2014 ([Ljubljana] : Birografika
Bori). – 123 str., [4] str. pril. : ilustr. ; 14 cm

250 izv.

ISBN 978-961-237-702-1
a) Potovanja – Terminologija – Slovarji – Francoščina – Slovenščina b)
Slovenščina – Slovnica – Preglednice

811.163.6’36=133.1(084.2)
S od 81 ŽEPNA slovenščina Francosko
COBISS.SI-ID 275802624 699

SLOVENIJA v Jugoslaviji / uredil Zdenko Čepič. – Ljubljana : Inštitut za
novejšo zgodovino, 2015 (Žirovnica : Medium d.o.o.). – 419 str. ; 24 cm. –
(Zbirka Vpogledi ; 10)

300 izv. – Bibliografija: str. 379-404. – Kazalo

ISBN 978-961-6386-54-8
a) Slovenija – Zgodovina – 1941-1991 – Zborniki b) Jugoslavija – Zgodovina
– 1941-1991 – Zborniki

94(497.4)”1941/1991″(082)
94(497.1)”1941/1991″(082)
S od 94(497.4) SLOVENIJA v
COBISS.SI-ID 278186240 700

SLOVENIJA. Zakoni itd.
Obligacijski zakonik (OZ-UPB1) / s stvarnim kazalom Janeza Topliška. –
7. ponatis. – Ljubljana : Uradni list Republike Slovenije, 2014
([Ljubljana] : NTD). – 503 str. ; 20 cm. – (Zbirka predpisov / Uradni list
Republike Slovenije)

100 izv. – Kazalo

ISBN 978-961-204-388-9
a) Pogodbe – Pravna ureditev – Slovenija – Zakoni b) obligacije c)
obligacijsko pravo

347.4/.5(497.4)(094.5)
S od 34 SLOVENIJA.Zakoni Obligacijski
COBISS.SI-ID 272897280 701

SLOVENIJA. Zakoni itd.
Zakon o izvršbi in zavarovanju z novelo ZIZ-J : neuradno prečiščeno
besedilo / uvodna pojasnila Dida Volk. – 1. natis. – Ljubljana : Planet GV,
2014 ([Ljubljana] : Tiskarna.net). – 243 str. ; 21 cm. – (Zbirka Zakonodaja)

200 izv.

ISBN 978-961-6941-02-0
a) Zavarovanje – Pravna ureditev – Slovenija – Zakoni b) Izvršba – Pravna
ureditev – Slovenija – Zakoni

347.764(497.4)(094.5)
347.925(497.4)(094.5)
S od 34 SLOVENIJA.Zakoni Zakon o izvršbi
COBISS.SI-ID 275205888 702

SLOVENJEGRAŠKA knjiga : pesmi, zgodbe in pričevanja / izbrala in uredila
Niko R. Kolar in Vinko Ošlak ; [slikovno gradivo odbral Niko R. Kolar]. –
Ljubljana : Slovenska matica, 2014 ([Kranj] : Žnidarič). – 488 str. :
ilustr. ; 25 cm. – (Mestne knjige ; 11)

500 izv. – Misel, ki tiči za to knjigo — : uvod / Vinko Ošlak: str. 5-7

ISBN 978-961-213-246-0
a) Slovenj Gradec – Kulturna zgodovina – Zborniki

930.85(497.4Slovenj Gradec)(082)
S od 82-82 SLOVENJEGRAŠKA
COBISS.SI-ID 277624320 703

Lo SLOVENO in tasca = Žepna slovenščina / [le autrici Tjaša Alič … [et
al.] ; l’introduzione a cura di Marko Stabej ; a cura di Mojca Nidorfer
Šiškovič … [et al.] ; traduzione Universita degli studi di Trieste,
Dipartimento di scienze giuridiche, del linguaggio, dell’Interpretazione e
della traduzione Fabio Augusto Bubula … [et al.] ; illustrazioni Alenka
Čuk]. – 1a stampa = 1. natis. – Ljubljana : Casa editrice Znanstvena della
Facolta di Lettere, 2014 ([Ljubljana] : Birografika Bori). – 123 str., [4]
str. pril. : ilustr. ; 14 cm

450 izv.

ISBN 978-961-237-691-8
a) Potovanja – Terminologija – Slovarji – Italijanščina – Slovenščina b)
Slovenščina – Slovnica – Preglednice

811.163.6’36=131.1(084.2)
S od 81 ŽEPNA slovenščina Italijansko
COBISS.SI-ID 275546368 704

SLOVENSKIJ v karmane = Žepna slovenščina / [avtory T´jaša Alič … [et
al.] ; predislovie Marko Stabej ; redaktory Mojca Nidorfer Šiškovič … [et
al.] ; perevod studenty-slovenisty MGU i slavisty SPBGU Marija Ahrameeva
… [et al.] ; illjustracii Alenka Čuk]. – 1-e izd. = 1. natis. – Ljubljana
: Naučnoe izdatel´stvo Filosofskogo fakul´teta = Znanstvena založba
Filozofske fakultete, 2014 ([Ljubljana] : Birografika Bori). – 123 str.,
[4] str. pril. : ilustr. ; 14 cm

Lat. in cir. – 300 izv.

ISBN 978-961-237-683-3
a) Potovanja – Terminologija – Slovarji – Ruščina – Slovenščina b)
Slovenščina – Slovnica – Preglednice

811.163.6’36=161.1(084.2)
S od 81 ŽEPNA slovenščina Rusko
COBISS.SI-ID 275534336 705

SLOVENŠČINA – jezik na poklicni maturi. Razlage in ponazoritve
jezikovnih učnih tem / Irena Ceklin Bačar … [et al.]. – 2. ponatis. –
Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015 (Nova Gorica : Grafika Soča). – 140 str.
: ilustr. ; 30 cm

500 izv. – Bibliografija: str. 138

ISBN 978-86-11-17677-2
a) Slovenščina – Matura – Priročniki b) poklicna matura

37.091.27:811.163.6(035)
S od 81 SLOVENŠČINA
COBISS.SI-ID 278273280 706

SLOVENU kalba kišeneje = Žepna slovenščina / [autores Tjaša Alič … [et
al.] ; ivadas Marko Stabej ; sudare Mojca Nidorfer Šiškovič … [et al.] ;
verte Vilniaus universiteto slovenu kalbos studentai Ines Della Patrona –
Frouin … [et al.] ; iliustracijos Alenka Čuk]. – 1-as leid. = 1. natis. –
Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2014 ([Ljubljana] :
Birografika Bori). – 123 str., [4] str. pril. : ilustr. ; 14 cm

200 izv.

ISBN 978-961-237-692-5
a) Potovanja – Terminologija – Slovarji – Litovščina – Slovenščina b)
Slovenščina – Slovnica – Preglednice

811.163.6’36=172(084.2)
S od 81 ŽEPNA slovenščina Litovsko
COBISS.SI-ID 275546624 707

SLOVINČINA do vrecka = Žepna slovenščina / [autorky Tjaša Alič … [et
al.] ; slovo na úvod Marko Stabej ; zostavili Mojca Nidorfer Šiškovič …
[et al.] ; preklad Lektorát slovinčiny na Filozofickej fakulte Univerzity
Komenského v Bratislave Dominika Hozlárová … [et al.] ; ilustrácie Alenka
Čuk]. – 1. vyd. = 1. natis. – Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske
fakultete, 2014 ([Ljubljana] : Birografika Bori). – 123 str., [4] str.
pril. : ilustr. ; 14 cm

250 izv.

ISBN 978-961-237-684-0
a) Potovanja – Terminologija – Slovarji – Slovaščina – Slovenščina b)
Slovenščina – Slovnica – Preglednice

811.163.6’36=162.4(084.2)
S od 81 ŽEPNA slovenščina Slovaško
COBISS.SI-ID 275540480 708

SLOVINŠTINA do kapsy = Žepna slovenščina / [autorky Tjaša Alič … [et
al.] ; úvodní slovo Marko Stabej ; redakce Mojca Nidorfer Šiškovič … [et
al.] ; překlad studenti lektorátu slovinštiny při Masarykově univerzitě v
Brně Alena Klvaňová … [et al.] ; ilustrace Alenka Čuk]. – 1. vyd. = 1.
natis. – Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2014
([Ljubljana] : Birografika Bori). – 123 str., [4] str. pril. : ilustr. ; 14
cm

300 izv.

ISBN 978-961-237-689-5
a) Potovanja – Terminologija – Slovarji – Češčina – Slovenščina b)
Slovenščina – Slovnica – Preglednice

811.163.6’36=162.3(084.2)
S od 81 ŽEPNA slovenščina Češko
COBISS.SI-ID 275544832 709

SMEH je pol zdravja 3 / [uredil Janez Gril ; ilustracije Karmen Smodiš,
Miki Muster]. – 1. izd. – Ljubljana : Družina, 2015 (tiskano v Sloveniji).
– [4], 50 f. : ilustr. ; 19 x 20 cm

800 izv.

ISBN 978-961-04-0152-0
a) Krščanstvo – Humor

821-7
821-36
S od 82-7 SMEH JE pol
COBISS.SI-ID 278646016 710

SMRKCI. DVD 2, Modra nadloga [Videoposnetek] / [created by Peyo]. –
Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2011. – 1 video DVD (ca 70
min) : barve, zvok (Dolby digital 2.0) ; 12 cm

Izv. stv. nasl.: The Smurfs. – Nasl. z embalaže. – Sinhronizirano v slov.,
hrv. in srb. – Produkcija: Hanna-Barbera in Lafig. – SQBB 9873. – Vsebina:
Modra nadloga. Popoln tartuf. Gargamelu navkljub. Nasmoljeni Smrk
a) Ameriški filmi – Animirani filmi – Video DVD-ji b) Belgijski filmi –
Animirani filmi – Video DVD-ji c) risani filmi d) ameriški animirani filmi
e) belgijski animirani filmi f) koprodukcija g) DVD

791.228(73+493)(0.053.2)(086.82)
S dvd 791.43 SMRKCI.
Modra S dvd-ml/animirani filmi 791.43
SMRKCI
COBISS.SI-ID 10556321 711

SNOW White and the seven dwarfs [Videoposnetek] = Sneguljčica in sedem
palčkov / adapted from Grimm’s fairy tales ; story adaptation Ted Sears,
Richard Creedon … [et al.] ; supervising director David Hand ; music
Frank Churchill, Leigh Harline, Paul Smith. – [Ljubljana : Menart Records],
2014, p 1937. – 1 video DVD (79 min, 49 sek) : barve, zvok (Dolby Digital
5.1) ; 12 cm

Podnapisi v: angl., hrv., ital. in slov. Sinhronizacija v: angl., hrv. in
ital. Dialogi (v orig.) v angl. – Posneto 1937. – Disney DVD. – Dvoslojni
zapis. – DVDW0292 [na ov.]. – VFD35278 ; SWP0EUW1STA1B [na DVD-ju]. – Za
otroke od 4. do 9. leta
a) Animirani filmi – video DVD-ji b) animirani filmi za otroke c) risani
filmi d) risani filmi za otroke e) Disney DVD f) DVD

791.228(02.053.2)(086.82)
S dvd-ml/animirani filmi 791.43
SNEGULJČICA S dvd-ml/animirani filmi 791.43
SNEGULJČICA in
COBISS.SI-ID 1107051870 712

SODJA, Lovro
Glasba, ples in gore : avtobiografija : šest desetletij mojega
pedagoškega, kulturnega in planinskega delovanja : s posebnim poudarkom na
Avstrijski Koroški in Štajerski / Lovro Sodja. – 1. izd. – Ljubljana :
Mladinska knjiga, 2015 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). – 237 str. : ilustr.
; 25 cm

500 izv.

ISBN 978-961-01-3585-2
a) Sodja, Lovro (1938-) – Avtobiografije b) kulturno delovanje c) pedagoško
delo d) planinstvo

929Sodja L.
S od 929 SODJA SODJA, L. Glasba
COBISS.SI-ID 277851136 713

SOMERS, Ian
Talent za milijon dolarjev / Ian Somers ; [prevod Nina Cedilnik Frua]. –
Izola : Grlica, 2015. – 277 str. ; 22 cm

Prevod dela: Million dollar gift. – 500 izv.

ISBN 978-961-244-224-8 (trda vezava)
ISBN 978-961-244-225-5 (broš.)

821.111-93-32
K ml M SOMERS, I. Talent
za S ml M SOMERS, I. Talent za
COBISS.SI-ID 278131200 714

SORČ, Ervin
Listki z upognjene veje / verzi Ervin Sorč ; ilustracije, [lesorezi]
Peter Abram. – Preserje : samozal., 2014 (Tomačevica : Grafitisk). – 72
str. : ilustr. ; 22 cm

250 izv.

ISBN 978-961-283-175-2

821.163.6-1
S od 821.163.6-1 SORČ, E. Listki z
COBISS.SI-ID 276535040 715

SORČ, Ervin
Tri gozdne basni / napisal Ervin Sorč ; narisal Nace Sorč ; [fotografije
Katja Sorč]. – Branik : Espigo, 2011 ([Postojna] : Čukgraf). – 31 str. :
ilustr. ; 22 x 30 cm + 1 CD

Potiskan zadnji spojni list. – 500 izv. – Knjigi na pot / Zdenka Može
Jedrejčić: str. 1. – Tri gozdne basni ter plemenito sporočilo / Milan
Koželj: str. 2. – O avtorju: str. 30

821.163.6-93-342
087.5
S cd C SORČ, E. Tri
gozdne S ml C SORČ, E. Tri
gozdne
COBISS.SI-ID 254405376 716

SOSIČ, Marko
Kratki roman o snegu in ljubezni / Marko Sosič ; [spremna beseda Petra
Vidali]. – Maribor : Založba Litera, 2014 ([s. l.] : Damat). – 204 str. ;
20 cm. – (Knjižna zbirka Piramida)

250 izv. – O ljubezni v času nasilja / Petra Vidali: str. 199-204

ISBN 978-961-6949-49-1
a) Slovenska književnost – Romani

821.163.6-3
K od 821.163.6-311.2 SOSIČ, M. Kratki
roman S od 821.163.6-311.2 SOSIČ, M. Kratki
roman
COBISS.SI-ID 81594369 717

SPOZNAJ se in se zdravi sam z močjo duha. – 4. popravljena izd. v
slovenščini. – Ljubljana : Univerzalno življenje, 2007. – 171 str. :
ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: Erkenne und heile Dich selbst durch die Kraft des Geistes. –
1.000 izv.

ISBN 978-961-6344-23-4
a) Zdravljenje z vero b) Naravno zdravljenje c) Samozdravljenje d) zdravje
e) bolezni f) alternativna medicina g) duhovnost h) samozavedanje i)
Univerzalno življenje j) krščanske ločine

279Universelles Leben
615.852
H od 615.8 SPOZNAJ SE
IN S od 615.8 SPOZNAJ SE IN
COBISS.SI-ID 231670272 718

STAFFLER, Martin
Naravno in varčno vrtnarjenje : zelenjavni in okrasni vrt za vsak žep /
Martin Staffler ; [fotografije Martin Staffler … [et al.] ; prevedla
Petra Piber]. – 1. izd. – Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015. – 157 str. :
ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: Thrifty gardener. – 2.000 izv. – Kazalo

ISBN 978-961-01-3645-3
a) Sonaravno vrtnarstvo – Priročniki b) Vrtovi – Urejanje – Priročniki

635:631.147(035)
H od 635 STAFFLER, M. Naravno
in S od 635 STAFFLER, M. Naravno in
COBISS.SI-ID 277721088 719

STANLEY Cavell : refleksija filma / uredila Ivana Novak ; [prevoda Tomaž
Grušovnik in Maja Lovrenov]. – Ljubljana : Slovenska kinoteka, 2015
([Ljubljana] : Matformat). – 143 str. : ilustr. ; 21 cm. – (Zbirka Jesenska
filmska šola)

300 izv. – Bibliografske opombe pod tekstom

ISBN 978-961-6417-92-1
a) Filmska teorija b) film c) teorija filma d) filozofija filma e) film in
filozofija f) filmozofija g) skepticizem h) analize filmov i) filmske
študije j) zborniki

791.32
S od 791.43 STANLEY Cavell
COBISS.SI-ID 278625280 720

STASIUK, Andrzej
Dukla / Andrzej Stasiuk ; prevedla Jana Unuk. – Ljubljana : Beletrina,
2015. – 155 str. ; 22 cm. – (Knjižna zbirka Beletrina)

Prevod dela: Dukla. – 500 izv.

ISBN 978-961-284-059-4

821.162.1-311.2
S od 82-311.2 STASIUK, A. Dukla
COBISS.SI-ID 278157568 721

STAVBAR, Vlasta
Politik Vekoslav Kukovec : politično delovanje do leta 1918 / Vlasta
Stavbar ; [prevod povzetka Mateja Škofljanec]. – Ljubljana : Inštitut za
novejšo zgodovino, 2014 ([Žirovnica] : Medium). – 350 str. : ilustr. ; 22
cm. – (Zbirka Razpoznavanja = Recognitiones ; 21)

400 izv. – O avtorici: str. 347. – Bibliografija: str. 320-334. – Povzetek
; Summary. – Kazalo

ISBN 978-961-6386-52-4
a) Kukovec, Vekoslav (1876-1951) b) Slovenija – Politična zgodovina –
1900-1918 c) slovenski politiki d) politične stranke e) habsburška monarhija

929Kukovec V.
94(497.4)”1900/1918″
323(497.4)”1900/1918″
S od 929 KUKOVEC STAVBAR, V. Politik
COBISS.SI-ID 276988928 722

STEIN, Edith, svetnica
Končna in večna bit : poskus vzpona do smisla biti / Edith Stein ;
[prevedel Janez Zupet po predlogi Igorja Krašna]. – Ljubljana : Družina,
2014. – 533 str. ; 20 cm. – (Zbirka Sidro ; 39)

Prevod dela: Endliches und ewiges Sein. – 400 izv.

ISBN 978-961-04-0128-5
a) Bit (filozofija)

111.12
S od 1 STEIN, E. Končna in
COBISS.SI-ID 277213440 723

STEINBAUM, Suzanne
Žensko srce : vodnik k telesnemu in čustvenemu zdravju srca / Suzanne
Steinbaum ; [prevedla Vera Čertalič]. – 1. natis. – Nova Gorica : Eno,
2015. – 313 str. : ilustr. ; 23 cm

800 izv.

ISBN 978-961-6943-36-9
a) Srce – Bolezni – Ženske

616.12-055.2
S od 61 STEINBAUM, S. Žensko srce
COBISS.SI-ID 277319680 724

STEINBUCH, Dejan
[Deset]
10 podob nekega pobega : iskanje izgubljenega liberalizma : esej / Dejan
Steinbuch. – 1. natis. – Ljubljana : Totaliteta, 2014. – 31 str. ; 21 cm. –
(Zbirka Diskurz)

300 izv.

ISBN 978-961-93769-0-4

821.163.6-4
S od 82-4 STEINBUCH, D. 10 podob
COBISS.SI-ID 276702464 725

STEINER, Miriam
Vojak z zlatimi gumbi / Miriam Steiner Aviezer ; risbe Vladimir Lakovič.
– 2. izd., 1. natis. – Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2015 (Begunje :
Cicero). – 111 str. : ilustr. ; 19 cm

Spremna beseda Ota Luthra na zadnji str. ov. – 300 izv.

ISBN 978-961-254-756-1
a) Svetovna vojna 1939-1945 – V mladinskem leposlovju b) Judje –
Preganjanje – V mladinskem leposlovju

821.163.6-93-311.2
S ml M STEINER, M. Vojak z zlatimi
COBISS.SI-ID 277437440 726

STEJSKAL, Martin
Secret Prague / Martin Stejskal ; [photography by Jana Stejskalová …
et al. ; maps Cyrille Suss ; translation Caroline Lawrence]. – 1st ed. –
Versailles : Jonglez, 2013. – 253 str. : ilustr., zvd. ; 19 cm

Potiskane notr. str. ov. – Kazalo

ISBN 978-2-36195-027-9
a) Praga – Češka – Turistični vodniki

913(437.3Praga)(036)
S od 914/919 STEJSKAL, M. Secret Prague
COBISS.SI-ID 1107035998 727

STINSON, Kathy
Violinist / [besedilo] Kathy Stinson ; [ilustracije] Dušan Petričić ;
[prevod Mateja Sužnik in Miha Sužnik]. – 1. natis. – Hlebce : Zala, 2015. –
[31] str. : ilustr. ; 21 x 25 cm

500 izv. – Prevod dela: The man with the violin. – Best Books for Kids and
Teens, TD Children’s Literature Award, White Ravens

ISBN 978-961-6859-79-0

821.111(71)-93-32
087.5
D ml C STINSON, K.
Violinist S ml C STINSON, K.
Violinist
COBISS.SI-ID 278784768 728

STO deset
110 anekdot o Univerzitetni knjižnici Maribor / [uredila Borut Gombač in
Jerneja Ferlež ; lektorirala Marinka Černetič ; oblikovanje Matjaž Wenzel ;
fotografije Zbirka drobnih tiskov UKM … et al.]. – Maribor :
Univerzitetna knjižnica, 2014. – [152] str. : fotogr. ; 21 cm + 1 razgl.

500 izv.

ISBN 978-961-6774-09-3
a) Univerzitetna knjižnica (Maribor) – Anekdote b) Slovenska književnost –
Univerzitetna knjižnica Maribor v literaturi – Anekdote

821.163.6-822-36:027.8(497.4Maribor)
S od 82-82 STO deset
COBISS.SI-ID 80411393 729

STO let v dobro dediščine / [avtorji Tatjana Adamič … [et al.] ;
urednica Nataša Gorenc]. – Ljubljana : Zavod za varstvo kulturne dediščine
Slovenije, 2014. – 403 str. : ilustr. ; 27 cm. – (Zbirka Dnevi evropske
kulturne dediščine)

Bibliografija: str. 385-403

ISBN 978-961-6902-71-7
a) Kulturna dediščina – Slovenija – Zborniki b) zgodovinski pregledi c)
spomeniško varstvo

719(497.4)(082)
S od 71 STO LET v dobro
COBISS.SI-ID 277355776 730

STOWER, Adam
Poreden kuža! / [besedilo in ilustracije] Adam Stower ; [prevedel Miha
Sužnik]. – 1. natis. – Hlebce : Zala, 2015. – [31] str. : ilustr. ; 28 cm

Prevod dela: Silly doggy!

ISBN 978-961-6859-72-1

821.111-93-32
087.5
D ml C STOWER, A. Poreden
kuža! K ml C STOWER, A.
Poreden kuža! S ml C STOWER, A.
Poreden kuža!
COBISS.SI-ID 277215744 731

STRČIĆ, Petar
Otok Krk / tekst Petar Strčić ; [fotografije Željko Krčadinac … et
al.]. – Zagreb : Turistička naklada, 2007. – 72 str. : ilustr. ; 22 cm. –
(Biblioteka Turizam i baština ; br. 50)

Na ov.: Turistička monografija

ISBN 953-215-342-X
a) Krk – Hrvaška – Turistični vodniki

913(497.5 Krk)(036)
S od 914/919 STRČIĆ,P. Otok Krk
COBISS.SI-ID 15030841 732

STREIT, Jakob
Zakaj otroci potrebujejo pravljice? / Jakob Streit ; prevedla Tamara
Laganin Kranjec. – 1. natis. – Ljubljana : Buča, 2015. – 69 str. ; 21 cm

Prevod dela: Warum Kinder Märchen brauchen

ISBN 978-961-6704-48-9
a) Otroci – Samozavest b) Otroci – Pravljice c) otroška psihologija

159.922.7:821-34
S od 159.9 STREIT, J. Zakaj otroci
COBISS.SI-ID 277688320 733

STRES, Peter
Biljana : oris preteklosti župnije in občine Biljana ter naselij Biljana
in Zali Breg od prve omembe vasi Biljana leta 1205 do priključitve k
Jugoslaviji 1947 / Peter Stres ; [spremno besedo napisal Tomaž Simčič]. –
Gorica : Goriška Mohorjeva družba, 2015. – 189 str. : ilustr. ; 25 cm

ISBN 978-88-96632-47-5
a) Biljana – Zgodovina – 1205-1947 b) Biljana – Krajepis

908(497.4Biljana)
94(497.4Biljana)”1205/1947″
S od 908(497.4) STRES, P. Biljana
COBISS.SI-ID 7619052 734

STUBBS, Tony, 1947-
Priročnik za vstajenje : gradivo, kanalizirano od Serapisa / Tony Stubbs
; [prevod Tatjana Boštjančič]. – Šmarješke Toplice : Stella, 2015
(Šmarješke Toplice : Stella). – 146 str. ; 21 cm

Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-246-528-5
a) Nadčutno doživljanje

133.2
S od 133 STUBBS, T. Priročnik za
COBISS.SI-ID 277659904 735

STUBELJ Ars, Mojca
Pravljica o Luni : kako je mali poni postal velik = La favola di Luna :
come fece un piccolo pony a diventare grande = The fairytale of Luna : how
a small pony become big / [Mojca Stubelj Ars ; ilustracije Naja Simčič ;
prevod v italijanski jezik Peter Szabo, prevod v angleški jezik Mojca
Stubelj Ars]. – 1. izd. = 1a ed. = 1st ed. – Nova Gorica : Raziskave
izobraževanje svetovanje dr. Mojca Stubelj Ars, 2014. – 55 str. : ilustr. ;
22 x 31 cm + 1 list z didaktično igrico Škrat Nini. – (Mini poliglotini)

Avtorica navedena na ov. in v kolofonu. – Besedilo v slov., it. in angl. –
Družabna igra zadnjem spojnem listu. – Primerno za bralce z disleksijo. –
Tiskano po naročilu. – O avtorici: str. 54

ISBN 978-961-93775-0-5

821.163.6-93-32
S ml C STUBELJ, A.M. Pravljica o
COBISS.SI-ID 276802816 736

SUSIČ, Dea
[Sedem]
7 krat za lahko noč / Dea Susič ; [ilustrirala Beti Lonček]. – Bevke :
Smar-team, 2015. – [19] str. : ilustr. ; 26 cm. – (Projekt Z domišljijo na
potep. 2012/2013)

ISBN 978-961-6953-60-3

821.163.6-93-32
087.5
S ml C SUSIČ, D. Sedem 7
COBISS.SI-ID 278327040 737

SUSSMAN, Paul
Ozirisov labirint / Paul Sussman ; [prevod Ljubica Rodošek]. – 1. izd. –
Ljubljana : Alica, 2015. – 476 str. ; 24 cm

Prevod dela: The labyrinth of Osiris

ISBN 978-961-6959-48-3 (trda vezava)
ISBN 978-961-6959-49-0 (broš.)

821.111-312.4
S od 82-312.4 SUSSMAN, P. Ozirisov labirint
COBISS.SI-ID 277883648 738

SUSSMAN, Paul
Zadnja skrivnost templja / Paul Sussman ; [prevod Ljubica Rodošek]. – 1.
izd. – Ljubljana : Alica, 2015. – 469 str. ; 24 cm

Prevod dela: Last secret of the temple

ISBN 978-961-6959-46-9 (trda vezava)
ISBN 978-961-6959-47-6 (broš.)

821.111-312.4
S od 82-312.4 SUSSMAN, P. Zadnja skrivnost
COBISS.SI-ID 277883136 739

SV. Brigita Švedska : nebeška razodetja / [izbral Tryggve Lundén ;
spremna beseda Robert Kralj ; prevod Marinka Stražar in Danni Stražar]. –
1. izd. – Ljubljana : Družina, 2015

Prevod dela: Den heliga Birgittas himmelska uppenbarelser

ISBN 978-961-04-0137-7
a) Birgitta, svetnica (1303-1373) b) Mistična teologija c) Krščanstvo –
Duhovnost d) krščanska mistika e) krščanska duhovnost

27-587
S od 2 SVETA Brigita
COBISS.SI-ID 277648640 740

SVET na prelomu : varnostne skupnosti kot odgovor na kompleksno
ogrožanje sodobnega sveta / Anton Grizold … [et al.]. – Ljubljana :
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2015 ([Ljubljana] : Primitus). –
212 str. ; 23 cm. – (Knjižna zbirka Varnostne študije)

Tiskano po naročilu. – Bibliografija: str. 15, 173-195. – Povzetek v angl.
– Kazalo

ISBN 978-961-235-725-2
a) Mednarodna varnost b) varnostna politika c) mednarodni odnosi d)
mednarodno vojaško sodelovanje

355.02(100)
327.5
S od 355/359 SVET NA prelomu
COBISS.SI-ID 278157312 741

SVET, Erna
Radoživa Špela. Supermodel : kriminalni roman / Erna Svet. – Maribor :
Ved, 2015. – 192 str. ; 21 cm

200 izv.

ISBN 978-961-6932-85-1

821.163.6-312.4
H od 82-312.4 SVET, E. Radoživa
Špela K od 82-312.4 SVET, E.
Radoživa Špela S od 82-312.4 SVET, E.
Radoživa Špela
COBISS.SI-ID 276234752 742

SVET, Erna
Sramežljivka / Erna Svet. – Maribor : Ved, 2015. – 112 str. ; 19 cm

ISBN 978-961-6932-93-6

821.163.6-1
D od 821.163.6-1 SVET, E.
Sramežljivka H od 821.163.6-1 SVET,
E. Sramežljivka S od 821.163.6-1 SVET, E.
Sramežljivka
COBISS.SI-ID 277391360 743

SVET, Erna
Učiteljica slovenščine / Erna Svet. – Maribor : Ved, 2015. – 112 str. ;
21 cm

100 izv.

ISBN 978-961-6973-02-1

821.163.6-1
D od 821.163.6-1 SVET, E.
Učiteljica H od 821.163.6-1 SVET,
E. Učiteljica S od 821.163.6-1 SVET, E.
Učiteljica
COBISS.SI-ID 278801152 744

SVETOVNI etos in celostna pedagogika / uredila Borut Ošlaj, Marko
Pavliha. – 1. izd. – Radovljica : Didakta, 2014 (Grosuplje : Partner Graf).
– 209 str. ; 21 cm

400 izv. – Opombe z bibliografijo na dnu str. – Povzetek v slov. in angl.
ali nem. pri večini prispevkov

ISBN 978-961-261-367-9
a) Moralna vzgoja b) Vrednote c) etika d) pedagogika e) celostna pedagogika
f) svetovni etos g) holistična pedagogika h) vrednote i) nenasilje j)
kulturna pedagogika

37.015.31:17.022.1
17:37
S od 37 SVETOVNI etos
COBISS.SI-ID 276990208 745

The SWAN princess. A royal family tale [Videoposnetek] = [Labodja
princesa. Zgodba o kraljevi družini] / directed by Richard Rich ; story
Richard Rich, Brian Nissen ; screenplay Brian Nissen ; music J Bateman. –
Ljubljana : Menart Records, 2014. – 1 video DVD (ca 80 min) : barve, zvok
(Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir:
http://www.imdb.com/title/tt3559422/?ref_=fn_al_tt_1 – predstavitev filma.
– Vzpor. stv. nasl. z embalaže. – Podnapisi v slov., hrv., srb., angl. itd.
– Posneto 2014. – Produkcija: Nest Entertainment itd. – DVDS0007. – Glasovi
v angl.: Elle Deets, Yuri Lowenthal, Jennifer Miller itd.
a) Animirani film – Video DVD-ji b) risani filmi c) risani filmi za otroke
d) animirani filmi za otroke e) ameriški animirani filmi

791.228(0.053.2)(086.82)
S dvd-ml/animirani filmi 791.43 LABODJA princesa
COBISS.SI-ID 1105074270 746

ŠALAMON, Brane
[Tisoč devetsto petinšestdeset]
1965 : moje leto / Brane Šalamon. – 1. natis. – Ljubljana : eBesede,
2015. – 194 str. : ilustr. ; 19 cm

ISBN 978-961-6922-56-2
a) Svetovna zgodovina – 1965 b) Slovenija – Zgodovina – 1965 c) kronološki
pregledi

001(100)”1965″
94(497.4)”1965″
S od 0 ŠALAMON, B. 1965
COBISS.SI-ID 277858816 747

ŠALAMUN, Tomaž
Modro ne bo / [pesmi] Tomaž Šalamun & [risbe] Arjan Pregl ; [spremno
besedo napisal Miklavž Komelj]. – Jezero : Morfem, 2013. – [42] str. :
ilustr. ; 30 cm

ISBN 978-961-6933-08-7

821.163.6-93-1
087.5
D od 821.163.6-1 ŠALAMUN, T. Modro ne
bo H ml 82-1 ŠALAMUN, T. Modro
ne bo S ml 82-1 ŠALAMUN, T. Modro ne
bo
COBISS.SI-ID 269230848 748

ŠAŠEL Kos, Marjeta
Izginjajoči nagrobnik in druge zgodbe iz Emone / Marjeta Šašel Kos. –
Ljubljana : Inštitut za arheologijo ZRC SAZU : Založba ZRC, 2015
([Ljubljana] : Collegium Graphicum). – 71 str. : ilustr. ; 23 cm

Ilustr. na spojnih listih. – 400 izv.

ISBN 978-961-254-763-9
a) Rimljani – Slovenija b) Ljubljana – Arheološke najdbe – Antika c) Emona
– Kulturna zgodovina

904(497.4Ljubljana)”652″
930.85(497.4Ljubljana)”652″
D od 902/904 ŠAŠEL, K.M.
Izginjajoči S od 902/904 ŠAŠEL, K.M.
Izginjajoči
COBISS.SI-ID 277934336 749

ŠEBJANIČ Pupis, Jasna
Katarinin hrib : zgodbe zavodskih otrok, ki so poskušali stopiti na
pravo pot / Jasna Šebjanič Pupis ; [spremna beseda Alenka Kobolt, Marko
Juhant ; ilustracije Ksenija Konvalinka]. – 1. izd., 1. natis. – Dobrova :
Pipinova knjiga, 2014 ([Ljubljana] : Littera picata). – 110 str. : ilustr.
; 22 cm

300 izv. – Knjigi na pot / Alenka Kobolt, Marko Juhant: str. 110

ISBN 978-961-93354-9-9

821.163.6-94
S od 821.163.6-94 ŠEBJANIČ, P.A. Katarinin hrib
COBISS.SI-ID 275462144 750

ŠEGA, Vanda
Olupki srca : psalmi za sožitje / Vanda Šega ; [spremna beseda Ciril
Zlobec ; besede knjigi na pot Neža Maurer]. – Celovec : Fran, 2015
([Ljubljana] : Formatisk). – 125 str. ; 23 cm

Lepota in bolečina v pesmih Vande Šega / Ciril Zlobec: str. 115-121. – Moč
žlahtnega srca / Neža Maurer: str. 2. – O avtorici: str. 123-124

ISBN 978-3-902832-11-5
a) slovenska poezija b) Notranjska c) Cerknica

821.163.6-1
821.163.6.09Šega V.
S od 821.163.6-1 ŠEGA, V. Olupki srca
COBISS.SI-ID 8217016 751

ŠEKLI, Matej
Primerjalno glasoslovje slovanskih jezikov. 1, Od praindoevropščine do
praslovanščine / Matej Šekli. – 1. izd. – Ljubljana : Znanstvena založba
Filozofske fakultete, 2014. – 429 str. : ilustr. ; 24 cm

O avtorju in njegovem delu na hrbtni str. ov. – Literatura in viri: str.
399-414. – Kazalo praslovanskih oblik: str. 415-425

ISBN 978-961-237-742-7
a) primerjalno jezikoslovje b) primerjalno glasoslovje c) praindoevropščina
d) praslovanščina e) stara cerkvena slovanščina f) glasoslovje

811.16’34
FRASCATI:
6-200
S od 81 ŠEKLI, M. Primerjalno
COBISS.SI-ID 279200768 752

ŠELJ, Milan
Gradim gradove / Milan Šelj. – Ljubljana : Škuc, 2015. – (Zbirka Lambda
; 117)

250 izv.

ISBN 978-961-6751-98-8

821.163.6-1
H od 821.163.6-1 ŠELJ, M. Gradim
gradove K od 821.163.6-1 ŠELJ, M.
Gradim gradove S od 821.163.6-1 ŠELJ, M.
Gradim gradove
COBISS.SI-ID 279045120 753

ŠERCER Stojanović, Diana, 1971-
Pustne maske / [besedilo, ilustracije] Diana Šercer Stojanović in
Tatjana Ban ; [fotografija Andrej Franko]. – Domžale : Tamaj, 2015
([Medvode] : Hiša tiska). – 41 str. : ilustr. ; 21 cm

500 izv.

ISBN 978-961-93782-3-6
a) Ročne spretnosti – Knjige za otroke b) Pustne maske – Izdelava – Knjige
za otroke

391.8:379.826(02.053.2)
S mls 37 Ročna dela ŠERCER, S.D. Pustne
COBISS.SI-ID 277045504 754

ŠIFRAR, Tina
Osebnostne dimenzije, čustvena inteligentnost in socialne spretnosti
plesalk in plesalcev v športnem plesu : znanstvena monografija / Tina
Šifrar in Tanja Kajtna. – Ljubljana : Fakulteta za šport, 2014 ([Ljubljana]
: Collegium Graphicum). – 130 str. : ilustr. ; 24 cm

300 izv. – Bibliografija: str. 126-130. – Izvleček ; Abstract

ISBN 978-961-6843-54-6
a) Športni ples – Psihologija osebnosti b) vrhunski šport c) čustvena
inteligentnost d) socialne spretnosti

793.3:159.923
S od 796 ŠIFRAR, T. Osebnostne
COBISS.SI-ID 276817152 755

ŠINIGOJ, Damijan
Iskanje Eve / Damijan Šinigoj. – 1. izd., 1. natis. – Dob : Miš, 2014. –
158 str. ; 20 cm. – (Zbirka Srečanja)

ISBN 978-961-272-155-8
a) Ženske – Srednja leta – V leposlovju

821.163.6-93-311.2
D ml M ŠINIGOJ, D. Iskanje
Eve H PB M ŠINIGOJ, D.
Iskanje Eve K PB M ŠINIGOJ,
D. Iskanje Eve S ml M ŠINIGOJ, D.
Iskanje Eve
COBISS.SI-ID 273749504 756

ŠIRCA, Majda
Piran v filmu : koprodukcijski časi Slovenije : [Mestna galerija Piran,
14. 10. 2014-18. 1. 2015] / Majda Širca ; [uvodnik Ivan Nedoh, Lilijana
Stepančič ; fotografije in slikovno gradivo Slovenska kinoteka … et al.].
– Piran = Pirano : Obalne galerije = Gallerie costiere ; Ljubljana :
Slovenska kinoteka, 2014 ([Izola] : Repro Point). – 101 str. : ilustr. ; 29
cm

Uvodnik / Ivan Nedoh, Lilijana Stepančič: str. 4-5. – Drugi dodatek k nasl.
naveden v kolofonu. – 300 izv. – Opombe z bibliografijo na dnu nekaterih
str.

ISBN 978-961-6394-54-3 (Obalne galerije)
a) Triglav film – Koprodukcije b) Filmska produkcija – Piran c) Slovenski
film – Zgodovina d) Piran – V filmu – Filmografije e) slovenska
kinematografija

791.62(497.4Piran)
S od 791.43 ŠIRCA, M. Piran v filmu
COBISS.SI-ID 275818240 757

ŠKOFIČ, Peter, 1952-
Začetki starodobništva na Slovenskem / Peter Škofič. – 1. izd., 1.
natis. – Ljubljana : samozal., 2014 ([Ljubljana] : Littera picta). – 215
str. : ilustr., zvd. ; 31 cm + 1 optični disk (CD-ROM). – (Zbirka HMV)

Uvodni poglavji v slov. in angl. – 500 izv. – Bibliografija: 214-215. –
Kazalo

ISBN 978-961-283-173-8
a) starodobniki b) avtomobili c) motorna kolesa d) društva e) tekmovanja f)
tehniška dediščina g) Slovenija h) zgodovinski pregledi

629.331.4(497.4)(091)
796.7(497.4)
S dvd 62 ŠKOFIČ, P.
Začetki S od 62 ŠKOFIČ, P.
Začetki
COBISS.SI-ID 276500224 758

ŠKRJANEC, Tone
Sladke pogačice / Tone Škrjanec. – Ljubljana : LUD Literatura, 2015. –
74 str. ; 20 cm. – (Zbirka Prišleki)

ISBN 978-961-6952-41-5

821.163.6-1
S od 821.163.6-1 ŠKRJANEC, T. Sladke pogačice
COBISS.SI-ID 277484800 759

ŠORLI, Maja, 1978-
Slovenska postdramska pomlad / Maja Šorli. – 1. izd. – Ljubljana :
Mestno gledališče ljubljansko, 2014 ([Ljubljana] : Matformat). – 239 str. :
ilustr. ; 19 cm. – (Knjižnica Mestnega gledališča ljubljanskega ; zv. 163)

400 izv. – O sodobnem slovenskem gledališču v “stanju postdramskega” / Aldo
Milohnić: str. 221-239. – O avtorici na zadnjem zavihku ov. –
Bibliografija: str. 207-220. – Kazalo

ISBN 978-961-6369-37-4
a) Slovensko postdramsko gledališče b) postdramsko gledališče c) slovensko
gledališče d) postmoderna e) dramsko besedilo f) teatrologija g) gledališke
uprizoritve

792(497.4)”199″
791.01:82.0-2
S od 792 ŠORLI, M. Slovenska
COBISS.SI-ID 277163776 760

ŠRUT, Pavel
Lihožerci se vračajo / Pavel Šrut ; ilustracije Galina Miklínová ;
prevod iz češkega jezika Peter Kuhar. – Ljubljana : KUD Sodobnost
International, 2015. – 181 str. : ilustr. ; 22 cm. – (Zbirka Zvezdogled)

Prevod dela: Lichožrouti se vracejí

ISBN 978-961-6970-16-7
a) Fantastična bitja – V otroškem leposlovju

821.162.3-93-32
S ml P ŠRUT, P. Lihožerci se
COBISS.SI-ID 278779904 761

ŠTAMPE Žmavc, Bina
O-pravljica / Bina Štampe Žmavc ; ilustrirala Kristina Krhin. – Jezero :
Morfem, 2014 (tiskano v Sloveniji). – [25] str. : ilustr. ; 33 cm

1.000 izv.

ISBN 978-961-6933-59-9

821.163.6-93-1
087.5
S ml 82-1 ŠTAMPE, Ž. B. O-pravljica
COBISS.SI-ID 275795968 762

ŠTEFANČIČ, Marcel, jr.
Hitler : kako je preživel : eseji o drobnem tisku zla / Marcel
Štefančič, jr. – 1. natis. – Ljubljana : UMco, 2015. – 295 str. ; 21 cm. –
(Zbirka Angažirano)

300 izv.

ISBN 978-961-6954-26-6
a) Hitler, Adolf (1889-1945) – Eseji b) Nacizem – Eseji

929Hitler A.
329.18
K od 929 HITLER ŠTEFANČIČ, M.
Hitler S od 929 HITLER ŠTEFANČIČ, M.
Hitler
COBISS.SI-ID 278922240 763

ŠTEFANČIČ, Marcel, jr.
Kdor prej umre, bo dlje mrtev : eseji o Sloveniji, Slovencih in svetu v
času krize / Marcel Štefančič, jr. – 1. natis. – Ljubljana : UMco, 2014. –
222 str. ; 21 cm. – (Zbirka Angažirano)

ISBN 978-961-6954-01-3
a) Ekonomska kriza – Eseji b) Družbeni problemi – Eseji c) Slovenija –
Družbene razmere – Eseji

308(497.4)
338.124.4
D PB 316 ŠTEFANČIČ, M. Kdor prej
umre H PB 316 ŠTEFANČIČ, M. Kdor
prej umre K od 316 ŠTEFANČIČ, M.
Kdor prej umre S od 316 ŠTEFANČIČ, M.
Kdor prej umre
COBISS.SI-ID 273065472 764

ŠTEGER, Aleš
Kurent / Aleš Šteger ; ilustrirala Tina Dobrajc. – 1. natis. – Ljubljana
: Mladinska knjiga, 2015 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). – 163 str. :
ilustr. ; 26 cm

Ilustr. na spojnih listih. – 1.000 izv.

ISBN 978-961-01-3586-9
a) Slovenska književnost – Miti – Slovenija – 21.st. – Roman

821.163.6-32
S od 821.163.6-32 ŠTEGER, A. Kurent
COBISS.SI-ID 276665856 765

ŠTEGER, Aleš
Na kraju zapisano 3 : Ciudad de Mexico, 26. 11. 2014 / Aleš Šteger. –
Ljubljana : Beletrina, 2014. – 47 str. ; 21 cm

ISBN 978-961-284-039-6

821.163.6-32
S od 821.163.6-32 ŠTEGER, A. Na kraju
COBISS.SI-ID 276705024 766

ŠTULAR, Andrej
Zverinice iz Rezije v stripu. Bežimo, svet se podira! / [strip] Andrej
Štular ; [fotografije DK]. – Ljubljana : Forum, 2014. – [36] str. : ilustr.
; 16 cm. – (Zbirka Minimundus ; 13) (Posebna izdaja revije Stripburger)

700 izv.

ISBN 978-961-6553-67-4
a) Slovenske ljudske pravljice – Rezija – Stripi

398.2(450.365=163.6)(084.11)
K ml L ŠTULAR, A.
Bežimo S ml L ŠTULAR, A.
Bežimo
COBISS.SI-ID 276177408 767

ŠUBELJ Kramar, Iva
Legende in mit / Johana Kramar Šubelj ; [fotografije Iva Šubelj Kramar
… et al.]. – Kamnik : samozal., 2010 [i. e.] 2013. – 155 str. : fotogr. ;
21 cm

Leto izida v kolofonu in CIP-u: 2013. – 800 izv. – Bibliografija: str.
153-154

ISBN 978-961-276-651-1
a) Etnologija – Slovenija b) miti c) legende d) grofje Celjski e) Velika
planina

39(497.4)
821.163.6-94
S od 39 ŠUBELJ, K.I. Legende in mit
COBISS.SI-ID 265477120 768

ŠUBIC, Tatjana, 1963-
Izdelajmo jogurt, maslo, sir / Tatjana Šubic, Darja Mavrin, Barbara
Bešter ; [fotografije Tatjana Šubic … et al.]. – Ljubljana : Kmečki glas,
2014. – 183 str. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 978-961-203-426-9
a) Mlečni izdelki – Tehnologija – Priročniki b) mlekarstvo

637.1/.3(035)
H od 641.5 ŠUBIC, T.
Izdelajmo S od 641.5 ŠUBIC, T.
Izdelajmo
COBISS.SI-ID 273017088 769

ŠVAJNCER, Janez J., 1948-
Prva svetovna vojna : uniforme, odlikovanja, orožje / Janez J. Švajncer
; [angleški prevod Ana Kristina Dodič]. – Logatec : Vojni muzej, 2015-

Dosedanja vsebina:
1. – 2015
2. – 2015

ISBN 978-961-93358-7-1 (zv. 1)
ISBN 978-961-93358-8-8 (zv. 2)
a) Svetovna vojna 1914-1918 b) vojaške uniforma c) vojaška odlikovanja d)
orožje e) Slovenci

355.14(497.4)”1914/1918″
S od 355/359 ŠVAJNCER, J. J. Prva
svetovna S od 355/359 ŠVAJNCER, J. J.
Prva-priloga
COBISS.SI-ID 276645888 770

ŠVIGELJ-Mérat, Brina
Slovenski obraz / Brina Svit ; z avtoričinimi fotografijami. – 1. izd. –
Ljubljana : Cankarjeva založba, 2014 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). – 147
str. : fotogr. ; 21 cm

Prevod dela: Visage slovene. – Po franc. izvirniku v slov. napisala
avtorica. – 1.500 izv.

ISBN 978-961-282-085-5

821.163.6-311.2
821.133.1-311.2
D od 821.163.6-311.2 ŠVIGELJ, M.B. Slovenski
obraz H PB 821.163.6-311.2 ŠVIGELJ, M.B.
Slovenski obraz K PB 821.163.6-311.2 ŠVIGELJ,
M.B. Slovenski obraz S PB 821.163.6-311.2 ŠVIGELJ,
M.B. Slovenski obraz
COBISS.SI-ID 276153344 771

TACER, Aleš
Čarobno drevo in čudežna kuhalnica / Aleš Tacer ; ilustrirala Leja Pelc.
– Maribor : Mariborska literarna družba, 2014 (Šmartno pri Slovenj Gradcu :
Grešovnik). – [36] str. : ilustr. ; 30 cm. – (Zbirka Palačinka ; 17)

Potiskane notr. str. ov. – 500 izv. – O avtorju na sprednji notr. str. ov.

ISBN 978-961-6850-27-8

821.163.6-93-34
087.5
S ml C TACER, A. Čarobno drevo
COBISS.SI-ID 79497473 772

TACER, Aleš
Razpršene podobe / Aleš Tacer ; [spremna beseda Marjan Pungartnik ;
ilustracije Leja Pelc]. – Maribor : Mariborska literarna družba, 2012
([Šmartno pri Slovenj Gradcu] : Grešovnik). – 93 str. : ilustr. ; 20 cm. –
(Zbirka Svetlin ; 51)

300 izv. – O pšenici in asfaltu / Marjan Pungartnik: str. 91-93. – O
avtorju na sprednjem zavihku ov.

ISBN 978-961-6483-19-3

821.163.6-1
S od 821.163.6-1 TACER, A. Razpršene
COBISS.SI-ID 69804801 773

TAJNIKAR, Maks
Makroekonomika / Maks Tajnikar. – Ljubljana : Ekonomska fakulteta, 2015
(Ljubljana : Copis). – V, 142 str. : graf. prikazi ; 29 cm

300 izv.

ISBN 978-961-240-288-4
a) Makroekonomija – Učbeniki za visoke šole b) makroekonomija c) produkcija
d) povpraševanje e) denar f) zaposlenost g) brezposelnost h) cena i) izvoz
j) uvoz k) ekonomska rast l) ekonomska politika m) razdelitev dohodka n)
macroeconomics o) production p) demand q) money r) level of employment s)
unemployment t) price u) exports v) imports w) economic growth x) economic
policy y) income distribution

330.101.541(075.8)
S od 33 TAJNIKAR, M. Makroekonomika
COBISS.SI-ID 278350848 774

TASCHENSLOWENISCH = Žepna slovenščina / [Autorinnen Tjaša Alič … [et
al.] ; Vorwort Marko Stabej ; Redaktion Mojca Nidorfer Šiškovič … [et
al.] ; Übersetzung ins Deutsche die Studenten und Studentinnen des
Lektorats für Slowenisch Corinna Anna-Maria Ivancic … [et al.] ;
Illustrationen Alenka Čuk]. – 1. Ausg. = 1. natis. – Ljubljana : Znanstvena
založba Filozofske fakultete, 2014 ([Ljubljana] : Birografika Bori). – 123
str., [4] str. pril. : ilustr. ; 14 cm

750 izv.

ISBN 978-961-237-678-9
a) Potovanja – Terminologija – Slovarji – Nemščina – Slovenščina b)
Slovenščina – Slovnica – Preglednice

811.163.6’36=112.2(084.2)
S od 81 ŽEPNA slovenščina Nemško
COBISS.SI-ID 275522816 775

TAYLOR, Laini
Sanje bogov in zveri : tretja knjiga trilogije Hči dima in kosti / Laini
Taylor ; [prevedla Kaja Bucik Vavpetič]. – 1. izd. – Ljubljana : Mladinska
knjiga, 2015 (Nova Gorica : Grafika Soča). – 579 str. ; 21 cm

Prevod dela: Dreams of gods and monsters. – 600 izv.

ISBN 978-961-01-3276-9

821.111(73)-93-312.9
D ml M TAYLOR, L.
Sanje S ml M TAYLOR, L.
Sanje
COBISS.SI-ID 277671680 776

TEENAGE mutant ninja turtles [Videoposnetek] = Ninja želve : sezona 1,
DVD 5 / music by Sebastian Evans II ; based on a characters created by
Peter Laird + Kevin Eastman. – Zagreb : Net, 2014. – 1 video DVD (ca 70
min) : barve, zvok (Dolby Digital) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir:
http://www.imdb.com/title/tt1877889/?ref_=fn_al_tt_3 – predstavitev filma.
– Sinhronizirano v slov., hrv., srb. itd. – Posneto med 2012-2013. –
Produkcija: Nickelodeon. – S1D5. – Vsebina: Jaz, pošast ; Vesoljski naklep
; Razpršilnik
a) Animirani filmi – Video DVD-ji b) risani filmi c) risani filmi za otroke
d) animirani filmi za otroke e) ameriški animirani filmi

791.228(0.053.5)(086.82)
S dvd-ml/animirani filmi 791.43 TEENAGE
COBISS.SI-ID 1107683166 777

TEENAGE mutant ninja turtles [Videoposnetek] = Ninja želve : sezona 1,
DVD 6 / music by Sebastian Evans II ; based on a characters created by
Peter Laird + Kevin Eastman. – Zagreb : Net, 2014. – 1 video DVD (ca 70
min) : barve, zvok (Dolby Digital) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir:
http://www.imdb.com/title/tt1877889/?ref_=fn_al_tt_3 – predstavitev filma.
– Sinhronizirano v slov., hrv., srb. itd. – Posneto 2013. – Produkcija:
Nickelodeon. – S1D6. – Vsebina: TCRI ; Ščurek terminator ; Baxterjeva past
a) Animirani filmi – Video DVD-ji b) risani filmi c) risani filmi za otroke
d) animirani filmi za otroke e) ameriški animirani filmi

791.228(0.053.5)(086.82)
S dvd-ml/animirani filmi 791.43 TEENAGE
COBISS.SI-ID 1107683934 778

TEENAGE mutant ninja turtles [Videoposnetek] = Ninja želve : sezona 1,
DVD 8 / music by Sebastian Evans II ; based on a characters created by
Peter Laird + Kevin Eastman. – Zagreb : Net, 2014. – 1 video DVD (ca 85
min) : barve, zvok (Dolby Digital) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir:
http://www.imdb.com/title/tt1877889/?ref_=fn_al_tt_3 – predstavitev filma.
– Sinhronizirano v slov., hrv., srb. itd. – Posneto 2013. – Produkcija:
Nickelodeon. – S1D8. – Vsebina: Parazitično ; Operacija: Pobeg ; Bitka 1.
del ; Bitka 2. del
a) Animirani filmi – Video DVD-ji b) risani filmi c) risani filmi za otroke
d) animirani filmi za otroke e) ameriški animirani filmi

791.228(0.053.5)(086.82)
S dvd-ml/animirani filmi 791.43 TEENAGE
COBISS.SI-ID 1107684958 779

TEK in maraton : popolni vodnik / [prevedla Maja Šukarov ; ilustratorji
Rajeev Doshi, Phil Gamble, Adam Brackenbury]. – 1. izd. – Ljubljana :
Mladinska knjiga, 2015 (natisnjeno na Slovaškem). – 192 str. : ilustr. ; 24
cm

Prevod dela: The complete running and Marathon book. – 2.000 izv. – Kazalo

ISBN 978-961-01-3658-3
a) Tek b) Maraton c) vaje d) trening e) načrtovanje

796.422(035)
796.422.16(035)
S od 796 TEK IN maraton
COBISS.SI-ID 278036480 780

TEMELJI managementa in organizacije : učbenik / Vlado Dimovski … [et
al.]. – Ljubljana : Ekonomska fakulteta, 2014 (Ljubljana : Copis). – 159
str. : ilustr. ; 24 cm. – (Učbeniki Ekonomske fakultete)

400 izv. – DPP14AU114. – Bibliografija: str. 155-159

ISBN 978-961-240-285-3
a) Management – Učbeniki za visoke šole b) organizacija poslovanja c)
teorija

005(075.8)
D od 005
TEMELJI S od 005
TEMELJI
COBISS.SI-ID 276769792 781

TERAN, José
En la fiesta [Zvočni posnetek] : [the fine art of spanish latin guitar
music] / José Teran. – Innsbruck : Polyglobe Music, 1999. – 1 CD (62 min,
32 sek) : stereo, DDD ; 12 cm

Podnasl. na ov. – Vsebina: En la fiesta ; Mediterrano ; De buen humor ;
Anna Elisa ; Por las calles de rio ; Como hoy y como siempre ; Rosas
muertas ; Mi gente ; Taranta Africana ; Historia de un amor equivocado ;
Sonando despierto ; Gitano negro ; Pertiendo el tiempo ; Ninos ; Cuando el
rio suena es que agua lleva

CD 19910
a) zabavna glasba b) latino c) kitara d) kitaristi

787.61(086.76)
K cd 78 TERAN, J. En la
fiesta S cd 78 TERAN, J. En la
fiesta
COBISS.SI-ID 14115131 782

TERESA de Jesús, svetnica
Pot do notranje molitve / Terezija Ávilska ; izbrala in uredila Damjana
Pintarič. – Ljubljana : Novi svet, 2015 ([Ljubljana] : Formatisk). – 100
str. ; 20 cm. – (100 strani ; 20)

700 izv.

ISBN 978-961-6878-44-9
a) Teresa de Jesús, svetnica (1515-1582) b) svetnice c) mistikinje d)
krščanska duhovnost e) meditacije

27-583
27-36:929sv. Terezija Avilska
S od 2 TERESA, D.J. Pot do
COBISS.SI-ID 278155264 783

TERŠEK, Andraž
Pravna ignoranca škodi : kritika pravne prakse / Andraž Teršek ;
[izdajatelj] Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta. – Koper :
Univerzitetna založba Annales, 2015 (Grafika 3000). – 242 str. ; 24 cm

200 izv. – Bibliografija na koncu poglavij

ISBN 978-961-6862-33-2
a) pravo b) vladavina prava c) pravne države d) pravna praksa e) pravice in
svoboščine f) ignoranca g) sodišča h) državna uprava i) morala j) socialna
država

34
347.9
S od 34 TERŠEK, A. Pravna
COBISS.SI-ID 278109952 784

TETZNER, Lisa, 1894-1963
Otroci iz hiše št. 67 / Lisa Tetzner ; [prevedla Ana Jasmina Oseban]. –
Ljubljana : KUD Sodobnost International, 2015. – 253 str. ; 22 cm. –
(Zbirka Novi mladinski klasiki)

Prevod dela: Die Kinder aus Nr. 67

ISBN 978-961-6970-17-4

821.112.2(494)-32
K ml P TETZNER, L. Otroci iz
hiše S ml P TETZNER, L. Otroci iz
hiše
COBISS.SI-ID 278782976 785

THILO
Skrivnostna pisma / THilo ; ilustracije Heribert Schulmeyer ; [prevedla
Maja Brodschneider Kotnik]. – Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2014. – 59
str. : ilustr. ; 22 cm. – (Knjigoljub)

Prevod dela: Die rätselhaften Briefe. – 3. bralna stopnj–>ovoj spredaj. –
500 izv.

ISBN 978-961-6958-23-3

821.112.2-93-32
K ml C THILO
Skrivnostna S ml C THILO
Skrivnostna
COBISS.SI-ID 79892225 786

THUN, Maria
Temelji biološkodinamičnega gospodarjenja / Maria Thun ; [prevod Meta
Vrhunc]. – Vrzdenec : Ajda, 2015. – 68 str. : ilustr. ; 21 cm

1.000 izv.

ISBN 978-961-93809-0-1
a) Biodinamično kmetijstvo – Priročniki

635:631.147(035)
S od 635 THUN, M. Temelji
COBISS.SI-ID 278266880 787

TINO
Moja najboljša prijateljica / Tino ; ilustracije Silke Voigt ; [prevedla
Maja Brodschneider Kotnik]. – Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2014. – 43
str. : ilustr. ; 22 cm. – (Knjigoljub)

Prevod dela: Meine beste Freundin. – 2. bralna stopnja–> ovoj spredaj. –
500 izv.

ISBN 978-961-6958-21-9

821.112.2-93-32
K ml C TINO Moja
najboljš S ml C TINO Moja
najboljš
COBISS.SI-ID 79884545 788

TITAN, Štefan
Božja sodba : roman / Štefan Titan. – Murska Sobota : Zavod Volosov
hram, 2014 (Maribor : Tiskarna Saje). – 237 str. ; 20 cm

200 izv.

ISBN 978-961-93716-0-2

821.163.6-3
S od 821.163.6-311.2 TITAN, Š. Božja sodba
COBISS.SI-ID 80571905 789

TODOROV, Tzvetan
Osvojitev Amerike : vprašanje drugega / Tzvetan Todorov ; [prevod Mojka
Žbona ; pregled španskih navedkov Maja Šabec ; spremna beseda in strokovni
pregled Jože Vogrinc]. – Ljubljana : Studia humanitatis, 2014 ([Ljubljana]
: Studio print). – 343 str. : ilustr. ; 20 cm. – (Studia humanitatis)

Prevod dela: La Conquete de l’Amérique. – Odkrivanje in osvajanje Amerike
in drugega / Jože Vogrinc: str. 325-343. – 400 izv. – Bibliografija: str.
315-322

ISBN 978-961-6798-52-5
a) Indijanci – Odnosi – Španci b) Amerika – Geografska odkritja –
15.-16.st. c) Amerika – Zgodovina – 15.-16.st. d) Amerika – Kolonizacija e)
Mehika – Zgodovina – 16.st. f) Španija – Kolonije g) osvajanja

94(72)”14/15″
325(72)”14/15″
S od 94(5/9) TODOROV, T. Osvojitev Amerike
COBISS.SI-ID 278123264 790

TODOROVIĆ, Suzana
Slovensko istrsko izrazje v zaledju Kopra : Boršt, Krkavče in Tinjan /
Suzana Todorović. – 1. izd. – Koper : Libris, 2015 ([Grosuplje] : Grafis
trade). – 175 str. : ilustr. ; 24 cm

450 izv. – Bibliografija: str. 171-173. – Kazalo

ISBN 978-961-6618-42-7
a) Slovenščina – Narečja – Istra

811.163.6’282(497.472)
S od 81 TODOROVIĆ, S. Slovensko
COBISS.SI-ID 278008320 791

TODOROVIĆ, Suzana
Šavrinsko in istrskobeneško besedje na Piranskem / Suzana Todorović ;
[avtor slik Giulio Ruzzier]. – 1. izd. – Koper : Libris, 2015 ([Grosuplje]
: Grafis trade). – 191 str. : ilustr., graf. prikazi, zvd., tabele ; 24 cm

O avtorici in njena fotografija na sprednjem zavihku ov. – 350 izv. –
Recenzenti: Metka Furlan, Goran Filipi, Danila Zuljan Kumar. –
Bibliografija: str. 185-187. – Kazalo. – Summary

ISBN 978-961-6618-41-0
a) Slovenščina – Narečja – Piran b) Slovenščina – Sociolingvistika – Piran
c) šavrinsko besedje d) istrskobeneško besedje

811.163.6’27(497.4Piran)
811.163.6’282(497.4Piran)
H od 81 TODOROVIĆ, S. Šavrinsko
in S od 81 TODOROVIĆ, S. Šavrinsko in
COBISS.SI-ID 277260032 792

TOMINEC, Nataša, 1978-
“Sem zasvojen, nisem nor” : dvojna diagnoza : zasvojenost in duševna
stiska / Nataša Tominec. – Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo
Mohorjeva družba, 2015 (Maribor : Dravski tisk). – 296 str. ; 24 cm

500 izv. – Dvojne nalepke – nemogoča izbira / Vito Flaker: str. 9-16. – Iz
recenzije Bogdana Žorža in spremna beseda Mihe Kramlija na zadnji str. ov.
– Bibliografija: str. 292-296

ISBN 978-961-278-178-1
a) Dvojna diagnoza b) Odvisnosti c) Duševna stiska d) duševno zdravje e)
duševne motnje f) odvisniki g) komorbidnost h) terapevtske skupnosti i)
zasvojenost j) disertacije

613.8:616.89-008
S od 613.8 TOMINEC, N. Sem zasvojen
COBISS.SI-ID 277442816 793

TOMŠIČ-Čerkez, Beatriz
Igraj se s črtami : priročnik za predšolsko likovno ustvarjanje /
Beatriz Tomšič Čerkez in Uršula Podobnik ; [slikovno gradivo arhiv MKZ …
et al.]. – 1. izd. – Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015 (Nova Gorica :
Grafika Soča). – 103 str. : ilustr. ; 26 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

1.000 izv. – Bibliografija: str. 102-103

ISBN 978-961-01-2132-9
a) Likovne tehnike – Priročniki b) Predšolski otroci – Likovno ustvarjanje
– Priročniki c) likovna vzgoja

746:7(035)
373.2.015.31:7(035)
S cd 741/744 TOMŠIČ, Č.B. Igraj se s
črtami S od 741/744 TOMŠIČ, Č.B. Igraj se s
črtami
COBISS.SI-ID 277386240 794

TORNO, Armando
Želim ti prinesti svet v naročju : življenje Chiare Lubich / Armando
Torno ; [prevedel Stane Zore]. – Ljubljana : Novi svet, 2015. – 159 str. :
20 cm

Prevod dela: Portarti il mondo fra le braccia

ISBN 978-961-6878-46-3
a) Lubich, Chiara (1920-2008) – Biografije

929Lubich C.
K od 929 LUBICH TORNO, A. Želim
ti S od 929 LUBICH TORNO, A. Želim ti
COBISS.SI-ID 278379008 795

TRAHERNE, Thomas
Izbrane pesmi / Thomas Traherne ; prevod in spremna beseda Alen Širca. –
Ljubljana : KUD Logos, 2014. – 234 str. ; 22 cm. – (Knjižna zbirka Poezije
/ KUD Logos ; 25)

ISBN 978-961-6519-85-4
a) Traherne, Thomas (1636-1674) – Literarne študije b) religiozna poezija
c) metafizična poezija

821.111-1
821.111.09Traherne T.
27-29
S od 82-1 TRAHERNE, T. Izbrane pesmi
COBISS.SI-ID 277533440 796

TRAJNOSTNI razvoj : ekonomski, družbeni in okoljski vidiki / Andrej
Bertoncelj … [et al.] ; urednik Andrej Bertoncelj. – 2., dopolnjena izd.
– Ljubljana : IUS Software, GV založba, 2015 (Grosuplje : Grafis Trade). –
268 str. : ilustr., tabele ; 24 cm. – (Zbirka Manager)

200 izv. – Spremna beseda / Janez Potočnik: str. 5-6. – Nazaj v preteklost
ali naprej v prihodnost / Valerij Makarov: str. 7-8. – Bibliografija: str.
233-255. – Kazalo

ISBN 978-961-247-300-6
a) Trajnostni razvoj b) Sustainable development c) organizacije d) razvoj
e) vidiki f) trajnostna rast g) družbena odgovornost h) sonaravnost

502.131.1
S od 502/504 TRAJNOSTNI razvoj
COBISS.SI-ID 278467584 797

TRATNIK, Suzana, 1963-
Česa nisem nikoli razumela na vlaku / Suzana Tratnik ; [spremna beseda
Matej Bogataj]. – Ljubljana : Študentska založba, 2008 ([Ljubljana] :
Formatisk). – 159 str. ; 22 cm. – (Knjižna zbirka Beletrina)

Treba je skočit z vlaka / Bogataj Matej: str. 144-159

ISBN 978-961-242-150-2
a) Tratnik, Suzana (1963-) – Literarne študije

821.163.6-32
821.163.6.09Tratnik S.
D od 821.163.6-32 TRATNIK, S. Česa
nisem H PB 821.163.6-32 TRATNIK, S.
Česa nisem K PB 821.163.6-32 TRATNIK,
S. Česa nisem S od 821.163.6-32 TRATNIK, S.
Česa nisem
COBISS.SI-ID 237528832 798

TRIEBNIG, Ilse
Kamen življenja : kako lahko vulkanska kamnina zeolit klinoptilolit reši
vaše življenje in vaše zdravje! / Ilse Triebnig, Ingomar W. Schwelz ;
[prevedla Seta Oblak ; slike Shutterstock … et al.]. – 1. izd. – Celovec
: Mohorjeva, 2015. – 215 str. : ilustr. ; 21 cm

5.000 izv. – Prevod dela: Der Stein des Lebens

ISBN 978-3-7086-0831-0
a) Zeolit – Zdravilnost b) antioksidanti c) razstrupljanje

615.326:549.67
S od 615.8 TRIEBNIG, I. Kamen življenja
COBISS.SI-ID 277999872 799

TROHA, Tomaž
Bogat je tisti, ki je svoboden : aforizmi / Tomaž Troha. – Maribor :
Ved, 2015. – 192 str. ; 21 cm

150 izv.

ISBN 978-961-6932-96-7

821.163.6-84
D od 82-82 TROHA, T. Bogat je
tisti H od 82-82 TROHA, T. Bogat
je tisti S od 82-82 TROHA, T. Bogat je
tisti
COBISS.SI-ID 277870080 800

TROISI, Simone
Rojeni za večno življenje : Chiara Corbella Petrillo in njena zgodba /
Simone Troisi in Cristiana Paccini ; [spremna beseda Robert Bahčič ; prevod
Andrej Turk]. – Ljubljana : Družina, 2015. – 152 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Siamo nati e non moriremo mai piu. – 1.000 izv. – Zmaga
življenja nad smrtjo je v poslušnosti bogu / Robert Bahčič: str. 4-6

ISBN 978-961-04-0129-2
a) Petrillo, Chiara Corbella (1984-2012)

929Petrillo C.
S od 929 PETRILLO TROISI, S. Rojeni za večno
COBISS.SI-ID 277217536 801

TROJANOW, Ilija, 1965-
Zbiralec svetov / Ilija Trojanow ; prevedel Brane Čop. – Ljubljana :
Beletrina, 2015. – 489 str. ; 21 cm. – (Knjižna zbirka Beletrina)

Prevod dela: Der Weltensammler

ISBN 978-961-284-049-5

821.163.2-311.2
S od 82-311.2 TROJANOW, I. Zbiralec svetov
COBISS.SI-ID 277464832 802

TROPSKI rastlinjak v Ljubljani = The tropical greenhouse in Ljubljana /
[urednik Jože Bavcon ; foto David Bavcon, Jože Bavcon, Zoran Tomšič ;
prevod Helena Smolej]. Index seminum anno 2011 collectorum. – Ljubljana :
Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, 2012 (Ljubljana
: Pleško). – 175 str. : ilustr. ; 21 cm. – (Index seminum, ISSN 1318-170X)

Na nasl. str. tudi: Hortus botanicus Universitatis Labacensis, Slovenia. –
Besedilo v slov. in angl. prevod. – 500 izv. – Bibliografija, izvleček in
abstract pri posameznih prispevkih. – Kazalo

ISBN 978-961-6822-14-5
a) Biotehniška fakulteta (Ljubljana). Oddelek za biologijo. Botanični vrt –
Tropski rastlinjak b) Index seminum – 2011 c) botanični vrtovi d)
rastlinjaki e) rastline f) seznami g) fotografije

58:069.029(497.4Ljubljana)
582(497.4Ljubljana)(083.81)
582.4/.9:581.48(497.4)(083.81)
S od 58 TROPSKI
COBISS.SI-ID 260206848 803

TRŽIŠKI muzej (Tržič)
Tržiški šuštarji / Bojan Knific ; [fotografije Milan Malovrh fototeka
Tržiškega muzeja] ; prevod Marko Petrovič]. – 1. izd. – Tržič : Tržiški
muzej, 2015 (Žirovnica : Medium). – 96 str. : ilustr. ; 27 cm

500 izv. – Bibliografija: str. 88-91. – Summary : The shoemakers of Tržič

ISBN 978-961-92838-3-7
a) Čevljarstvo – Zgodovina – Tržič b) muzejske zbirke c) stalne razstave

685.3(497.4Tržič)(091)
S od 68 TRŽIŠKI MUZEJ Tržiški šuštarji
COBISS.SI-ID 278137344 804

TURBO [Videoposnetek] / directed by David Soren ; screenplay by David
Soren and Darren Lemke and Robert Siegel ; story by David Soren ; music by
Henry Jackman ; produced by Lisa Stewart ; režiser slov. sinhronizacije
Jernej Kuntner ; prevod (podnapis.) Tanja Borozan, prevod in priredba
(sinhr.) Vesna Žagar. – [Ljubljana : Menart Records], [2015], p 2013. – 1
video DVD (91 min, 44 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Podnapisi in sinhronizacija v: angl., grš., hrv., romun., slov. in srb.
Dialogi (v orig.) v angl. – Posneto 2013. – DVF56877 [na ov.]. – FL LIC
56877 DVD SV [na DVD-ju]. – Prepesnitev (pesmi) Marjan Bunič, režiser pesmi
Vojko Sfiligoj. – Glasovi (v orig.): Ryan Reynolds, Paul Giamatti, Michael
Pena, Luis Guzmán, Bill Hader, Snoop Dogg, Maya Rudolph, Ben Schwartz,
Richard Jenkins, Ken Jeong, Michelle Rodriguez itd. – Glasovi v slov.:
Aljaž Jovanovič, Jernej Kuntner, Blaž Setnikar, Kristijan Ostanek, Roman
Končar, Vladimir Kosović, Igor Štamulak, Primož Pirnat, Tina Gorenjak, Jure
Lavrin, Sebastjan Starič, Uroš Buh, Rok Mlinar itd. – Za otroke od 7. do
12. leta
a) Animirani filmi – Video DVD-ji b) risani filmi c) risani filmi za otroke
d) animirani filmi za otroke e) ameriški animirani filmi

791.228(0.053.2)(086.82)
S dvd-ml/animirani filmi 791.43 TURBO
COBISS.SI-ID 1107756638 805

TÜRK, Danilo
Temelji mednarodnega prava / Danilo Türk ; [imensko in stvarno kazalo
Maruša Veber]. – 2., pregledana in dopolnjena izd. – Ljubljana : IUS
Software, GV Založba, 2015 (Grosuplje : Grafis trade). – 519 str. ; 25 cm.
– (Zbirka Pravna obzorja. Veliki format ; 4)

300 izv. – Bibliografija: str. 487-490. – Kazali

ISBN 978-961-247-306-8
a) Mednarodno pravo – Teorija b) mednarodni odnosi c) mednarodne pogodbe d)
mednarodne organizacije e) človekove pravice f) Združeni narodi g)
kolektivna varnost h) vojna

341
S od 34 TÜRK, D. Temelji
COBISS.SI-ID 278881024 806

TURKISH groove [Zvočni posnetek]. – [New York] : Putumayo World Music,
2006. – 1 CD (41 min, 37 sek) : stereo ; 12 cm

V spremni knjižici o izvajalcih. – Različni izvajalci. – Vsebina: Kirmizi
biber ; Kalmadi ; Buda ; Piş pişla ; Dudu ; Şinanay ; Kusursuzsun ; Ayrilik
günü ; Oha falan oldum yani ; Atiyosan ; Şanima inanma

PUT 248-2
a) Popularna glasba – Turčija – 2001-2010 – CD-plošče b) pop c) rock d)
pop-rock

784.011.26(560)(086.76)
S cd 78 TURKISH groove
COBISS.SI-ID 14283580 807

TURNŠEK, Metod
Na Višarjah zvoni : roman / Metod Turnšek. – 1. izd. – Ljubljana :
Družina, 2015- (tiskano v Sloveniji). – Zv. <1>- : ilustr. ; 21 cm. –
(Knjižna zbirka Epika, povesti in romani / Metod Turnšek ; knj. 6)

Dosedanja vsebina:
Knj. 1. – 2015. – 316 str.

ISBN 978-961-04-0134-6 (zv. 1)

821.163.6-31
S od 821.163.6-311.2 TURNŠEK, M. Na Višarjah
COBISS.SI-ID 277534464 808

TUSZYŃSKA, Agata, 1957-
Obtožena : Wiera Gran / Agata Tuszyńska ; prevedla Tatjana Jamnik. – 1.
izd. – Ljubljana : Modrijan, 2015 (natisnjeno v Sloveniji). – 334 str. :
ilustr. ; 22 cm

Prevod dela: Oskarżona. – O avtorici na sprednjem zavihku ov. – Kazalo

ISBN 978-961-241-865-6
a) Gran, Wiera (1916-2007) – Biografije b) Svetovna vojna 1939-1945 –
Poljska c) Judje – Preganjanje – Poljska – 1939-1945 d) Judinje – Poljska

929Gran W.
94(438=411.16)”1939/1945″
D od 929 GRAN TUSZYNSKA, A.
Obtožena S od 929 GRAN TUSZYNSKA, A.
Obtožena
COBISS.SI-ID 276139008 809

ULAGA, Maja
Učbenik za Informatiko v športu – navajanje virov in oblikovanje tabel
in slik / Maja Ulaga in Tanja Kajtna. – Ljubljana : Fakulteta za šport,
2014. – 50 str. : ilustr. ; 21 cm

600 izv. – Bibliografija: str. 48

ISBN 978-961-6843-51-5
a) Strokovni sestavki – Metodologija – Učbeniki za visoke šole b)
Znanstveni sestavki – Metodologija – Učbeniki za visoke šole c) fakultete
za šport d) citiranje virov e) tabele f) slike g) oblikovanje h) navodila

796(075.8)
S od 796 ULAGA, M. Učbenik za
COBISS.SI-ID 275763200 810

UPDALE, Eleanor
Joj, te uši! / [besedilo] Eleanor Updale in [ilustracije] Sarah Horne ;
[prevod Sabrina Žgajnar Meze]. – Hoče : Skrivnost, 2015. – [27] str. :
ilustr. ; 29 cm

Prevod dela: Itch scritch scratch. – 350 izv.

ISBN 978-961-6936-29-3
a) Uši – V otroškem leposlovju

821.111-93-32
087.5
D ml C UPDALE, E. Joj te
uši! K ml C UPDALE, E. Joj
te uši! S ml C UPDALE, E. Joj te
uši!
COBISS.SI-ID 278017024 811

URBANC, Urban
Bitje luči / Urban Urbanc ; [spremna beseda Lana Praner ; fotografije
Marko Gaspari … et al.]. – 1. izd. – Begunje : samozal., 2014 (Žirovnica
: Medium). – [102] str. : ilustr. ; 16 cm

400 izv.

ISBN 978-961-283-197-4
a) Pozitivno mišljenje – Aforizmi

821.163.6-84
H od 82-82 URBANC, U. Bitje
luči S od 82-82 URBANC, U. Bitje
luči
COBISS.SI-ID 276896512 812

URBANČ, Alenka
EŠU : sile narave : afriška mitologija / [napisala Alenka Urbanč ; risbe
narisala Ana Škoberne]. – Podbočje : samozal. A. Urbanč, 2013 (Brežice :
Forma). – 19 str. : ilustr. ; 30 cm

Nasl. iz ov. str. – 500 izv.

ISBN 978-961-276-830-0
ISBN 978-961-276-831-7 !
a) mitologija b) Afrika c) slikanice d) pravljice e) sile narave f)
drugačnost

087.5
S ml C URBANČ, A. Ešu
COBISS.SI-ID 74784769 813

URŠIČ, Ivan, 1891-1974
Zdaj pa grem na bojno polje : pesmi in dnevniški zapisi 1915-1917 / Ivan
Uršič ; [[spremna besedila] Damjana Fortunat Černilogar … et al.]. –
Tolmin : Tolminski muzej, 2014 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). – 75 str. :
ilustr. ; 15 x 20 cm

300 izv. – Spremna beseda / Damjana Fortunat Černilogar: str. 5-9. – Ivan
Uršič (1891-1974) ; Spomini na očeta / Stanislav Uršič: str. 11-12 in
71-75. – Jezikovna in literarna podoba pesmi in zapisov Ivana Uršiča /
Špela Mrak: str. 13-17

ISBN 978-961-6635-28-8
a) Uršič, Ivan (1891-1974) – Dnevniki – 1915-1917 b) Svetovna vojna
1914-1918

821.163.6-94(092)
821.163.6-1
821.163.6-94″1915/1917″
929Uršič I.
S od 82-82 URŠIČ, I. Zdaj pa grem
COBISS.SI-ID 276861696 814

URWAND, Ben, 1977-
Hitlerjev pakt s Hollywoodom / Ben Urwand ; prevedla Sandi Kodrič in
Zdenko Vrdlovec. – 1. natis. – Ljubljana : UMco, 2015. – 337 str. ; 21 cm.
– (Zbirka Angažirano)

Prevod dela: The collaboration. – Kazalo. – 400 izv.

ISBN 978-961-6954-21-1
a) Nacizem – Vplivi – Filmska industrija b) Filmska industrija – Zgodovina
– Hollywood – 20.st. c) ZDA d) Nemčija

321.64(430):791.61(73)”19″
S od 32 URWAND, B. Hitlerjev pakt
COBISS.SI-ID 277689600 815

USTVARJAJMO skupaj : [zabava in učenje] / [fotografiral Dave King ;
prevedel Andrej Gogala]. – 1. izd. – Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015
(natisnjeno na Slovaškem). – 80 str. : ilustr. ; 29 cm

Prevod dela: Mummy and me craft. – Dodatek k nasl. naveden na ov. – 2.200
izv. – Kazalo

ISBN 978-961-01-3622-4
a) Ročne spretnosti – Knjige za otroke b) igrače c) okrasni predmeti d)
izdelava

379.826(02.053.2)
K mls 37 Ročna dela
USTVARJAJMO S mls 37 Ročna dela
USTVARJAJMO
COBISS.SI-ID 277471488 816

USTVARJALNOST / [urednik Iztok Simoniti]. – Ljubljana : Slovenska
matica, 2014 ([Ljubljana] : Rotosi). – 330 str. : ilustr. ; 21 cm

500 izv.

ISBN 978-961-213-248-4
a) Ustvarjalnost – Zborniki

159.954(082)
H od 82-4
USTVARJALNOST S od 82-4
USTVARJALNOST
COBISS.SI-ID 278804224 817

USTVARJAMO s filcem : mokro filcanje, suho filcanje, šivanje s filcem /
[prevedla Saša Ambrožič Deleja]. – 1. natis. – Ljubljana : BP, 2015
([Ljubljana] : Schwarz Print). – 125 str. : ilustr. ; 28 cm

Prevod dela: Der große Buch vom Filzen. – 1.000 izv.

ISBN 978-961-93742-1-4
a) Filc – Ročne spretnosti – Priročniki b) umetniško ustvarjanje

746.826:676.056.46(035)
D od 746 USTVARJAMO
s H od 746
USTVARJAMO s S od 746
USTVARJAMO s
COBISS.SI-ID 276348160 818

VAJD, Aleksandra
My left hand / Aleksandra Vajd, Hynek Alt ; [texts Jen Kratochvil, Jiří
Ptáček, Pavel Vančát ; translations Anjuša Belehar, Zdeněk Havlíček]. –
Prague : Academy of Arts, Architecture and Design : Drdova Gallery, 2014
(Prague : Indigo Print). – 127 str. : fotogr. ; 23 cm

Gl. stv. nasl. naveden na str. 7. – Nasl. na ov.: Alt, Vajd: My left hand.
– Besedilo v angl., češ. in slov. – Potiskani notr. str. ov. – 450 izv.

ISBN 978-80-86863-83-2
a) Vajd, Aleksandra (1971-) – Razstavni katalogi b) Alt, Hynek (1976-) –
Razstavni katalogi c) Umetniška fotografija – 21.st. – Razstavni katalogi
d) slovenska fotografija e) češka fotografija f) slovenski fotografi g)
češki fotografi

77.04(497.4+437.3)(083.824)
77.04(497.4):929Vajd A.
77.04(437.3):929Alt H.
S od 77 VAJD, A. My left hand
COBISS.SI-ID 10846494 819

VAJE iz klinične kemije : študijsko gradivo in navodila za vaje /
Martina Gobec … [et al.] ; [uredili Simona Mencej Bedrač in Irena Prodan
Žitnik]. – Ljubljana : Fakulteta za farmacijo, Katedra za klinično
biokemijo, 2015. – 136 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija pri vseh poglavjih

ISBN 978-961-6378-64-2
a) Klinična kemija – Vaje za visoke šole

616-074(075.8)(076)
S od 61 VAJE IZ klinične
COBISS.SI-ID 278232832 820

VALENTIN Inzko : glasnik sožitja : 1923-2002 : zbornik prispevkov in
spominov / uredil Janko Zerzer ; [nemški povzetki urednik oz. koroški
avtorji ; slike arhiv Mohorjeve družbe v Celovcu, KKZ ter družina Inzko]. –
1. izd. – Celovec : Mohorjeva, 2015 (v Vetrinju : Mohorjeva tiskarna). –
480 str. : ilustr. ; 24 cm

Večina prispevkov v slov. z nem. povzetkom, dva v nem. s slov. prevodom. –
500 izv. – Bibliografija pri nekaterih prispevkih. – Kazalo

ISBN 978-3-7086-0734-4
a) Inzko, Valentin (1923-2002) – Zborniki b) Koroški Slovenci – Znamenite
osebnosti – Zborniki c) zamejski Slovenci d) biografije e) spomini
sodobnikov f) avstrijska Koroška g) narodne manjšine

929Inzko V.(082)
323.15(436.5=163.6)(082)
S od 929 INZKO INZKO, V. Valentin
COBISS.SI-ID 277951232 821

VANIER, Jean
Vsak človek je sveta zgodba / Jean Vanier ; [prevedla Tadeja Petrovčič
Jerina] ; spremna beseda Manca Šinko Kastelic]. – 2., pregledana izd. –
Celje ; Ljubljana : Društvo Mohorjeva družba : Mohorjeva družba, 2015. –
232 str. : fotogr. ; 20 cm

Prevod dela: Toute personne est une histoire sacrée. – Spremna beseda /
Manca Šinko Kastelic: str. 224-228

ISBN 978-961-278-157-6
a) Vanier, Jean (1928-) b) Duševno prizadeti – Usposabljanje c) Bivalne
skupnosti – Delovanje d) rehabilitacija e) vzgoja f) izobraževanje g)
socialno delo h) prostovoljno delo i) družbena integracija j) kvaliteta
življenja

364.65-056.37
376.4-053.8(082)
929 Vanier J.
S od 36 VANIER, J. Vsak človek
COBISS.SI-ID 278076416 822

VARNA vožnja : priročnik za voznike / [avtorji besedila Miha Kunstler
… [et al.] ; fotografije Dragomil Bole ; risbe Mirko Mladenović]. – 2.
spremenjena izd. – Ljubljana : Avto-moto zveza Slovenije, 2013 (Ljubljana :
Schwarz). – 269 str. : ilustr. ; 24 cm

V CIP-u leto izd. 2012

ISBN 978-961-6408-16-5
a) Prometni predpisi – Priročniki b) Prometni znaki – Priročniki c)
vozniški izpiti d) cestni promet

656.1.05(035)
D od 656 VARNA
vožnja H od 656
VARNA vožnja K od
656 VARNA vožnja S od
656 VARNA vožnja
COBISS.SI-ID 264533760 823

VASLE, Luka
Pijana smrt ali Vinogradnik Tomaž je zamočil : po pravljici Frana
Milčinskega : [pravljica v verzih] / Luka Vasle ; [upodobil] Jernej Žumer.
– 1. natis. – Domžale : samozal., 2014 ([Ljubljana] : Littera picta). – 51
str. : ilustr. ; 18 cm

Drugi dodatek k nasl. naveden na ov. – Dodatek k nasl. v kolofonu: Po
pravljici Frana Milčinskega Bridka smrt in Tomaž. – 1.000 izv.

ISBN 978-961-283-006-9

821.163.6-1
087.5
S od 821.163.6-1 VASLE, L. Pijana
COBISS.SI-ID 273297408 824

VEHAR, Sebastjan
S kolesom po Sloveniji : kolesarski vodnik / Sebastjan Vehar ;
[fotografije Sebastjan Vehar … et al.]. – 1. izd. – Ljubljana : Mladinska
knjiga, 2015 (Kranj : Gorenjski tisk storitve). – 271 str. : ilustr., zvd.
; 25 cm

Zvd. na sprednjem spojnem listu. – 3.500 izv. – Namesto uvoda / Boris
Bogataj: str. 5

ISBN 978-961-01-3544-9
a) Kolesarjenje – Slovenija – Vodniki b) Slovenija – Turistični vodniki c)
izleti d) šport e) kolesarjenje

796.61(497.4)(036)
K od 796 VEHAR, S. S kolesom
po S od 796 VEHAR, S. S kolesom po
COBISS.SI-ID 278326272 825

VELIKA vojna in mali ljudje : zbornik razprav / ur. Igor Grdina. –
Šentjur : Knjižnica ; Ljubljana : Inštitut za civilizacijo in kulturo –
ICK, 2014. – 130 str. ; 25 cm

200 izv. – Bibliografija v opombah na dnu str. – Kazalo

ISBN 978-961-92344-4-0 (Knjižnica Šentjur)
ISBN 978-961-6554-32-9 (ICK)
a) Svetovna vojna 1914-1918 – Zborniki

94(100)”1914/1918″(082)
S od 94(100)”1914/1918″ VELIKA vojna
COBISS.SI-ID 277154048 826

VELIKONJA, Irena, 1974-
Življenje brez psa / Irena Velikonja. – 1. izd. – Ljubljana : Mladika,
2014 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). – 148 str. ; 21 cm. – (Knjižna zbirka
Majnice)

500 izv.

ISBN 978-961-205-217-1

821.163.6-93-311.2
H ml M VELIKONJA, I. Življenje
brez S ml M VELIKONJA, I. Življenje
brez
COBISS.SI-ID 277061120 827

VENČEK domačih : predmeti, Slovencem sveti / uredil Jernej Mlekuž ;
[avtorji Damir Josipovič … [et al.] ; ilustracije Slavica Mlekuž]. – 1.
izd., 1. natis. – Ljubljana : Založba ZRC SAZU, 2015 ([Ljubljana] :
Collegium Graphicum). – 189 str. : ilustr.

400 izv. – Bibliografija pri vseh prispevkih

ISBN 978-961-254-771-4
a) Slovenci – Kulturna dediščina b) Slovenci – Narodna identiteta c)
Materialna kultura – Slovenija

39(497.4)
S od 39 VENČEK domačih
COBISS.SI-ID 278149376 828

VESEL Mušič, Polona
Birmanski animatorji – dragocena priložnost : vloga birmanskih
animatorjev in pomen vzgojno-pastoralnega modela v pripravi na birmo /
Polona Vesel Mušič ; [spremna beseda Stanko Gerjolj ; prevod povzetka v
angleščino Irena Šubic Jeločnik]. – 1. izd., 1. natis. – Ljubljana : Salve,
2015. – 232 str. : ilustr. ; 21 cm. – (Zbirka Birmanska pastorala ; 3)

Knjigi na pot / Stanko Gerjolj: str. 13-14. – 300 izv. – Bibliografija:
str. 214-217. – Povzetek ; Summary

ISBN 978-961-211-779-5
a) Birma (zakrament) – Priročniki b) Mladina – Kateheza – Priročniki c)
mladostniki d) animatorji e) animacija f) pastoralno delo

27-558.4(035)
27-472-053.5
S od 2 VESEL, M.P. Birmanski
COBISS.SI-ID 277649152 829

VESEL Mušič, Polona
Sveti duh – naš prijatelj : birmanke in birmanci – za vas gre / Polona
Vesel Mušič ; [ilustrator Lojze Mušič ; spremna beseda Stanko Gerjolj]. – 1
izd., 1. natis. – Ljubljana : Salve, 2015. – 84 str. : ilustr. ; 21 cm. –
(Zbirka Birmanska pastorala ; 4)

500 izv. – Bibliografija: str. 80-82

ISBN 978-961-211-780-1
a) Birma (zakrament) – Priročniki

27-558.4(035)
S od 2 VESEL, M.P. Sveti duh
COBISS.SI-ID 277649408 830

VESEL Mušič, Polona
Utrip birmanske pastorale v Cerkvi na Slovenskem : ugotovitve in pobude
/ Polona Vesel Mušič ; [spremna beseda Stanko Gerjolj ; prevod povzetka v
angleščino Irena Šubic Jeločnik]. – 1. izd., 1. natis. – Ljubljana : Salve
: Teološka fakulteta, 2015. – 304 str. : ilustr. ; 21 cm. – (Zbirka
Birmanska pastorala ; 5) (Znanstvena knjižnica Teološke fakultete)

200 izv. – Recenzenta Nives Ličen, Andrej Šegula. – Bibliografija: str.
257-263. – Povzetek ; Summary

ISBN 978-961-211-781-8 (Salve)
a) Ecclesia Catholica – Birma (zakrament) – Slovenija b) Birma (zakrament)

27-558.4(497.4)
S od 2 VESEL, M.P. Utrip birmanske
COBISS.SI-ID 277717760 831

VIAZZO, Pier Paolo
Alpske skupnosti : okolje, prebivalstvo in družbena struktura / Pier
Paolo Viazzo ; [prevod Tomaž Jurca ; spremna študija in strokovni pregled
Bojan Baskar]. – Ljubljana : Studia humanitatis, 2014. – 457 str. : ilustr.
; 20 cm. – (Studia humanitatis)

Prevod dela: Upland communities

ISBN 978-961-6798-53-2
a) Humana ekologija – Alpe b) Antropologija – Alpe c) Alpe – Prebivalstvo
d) Alpe – Demografski razvoj – 16.-20.st. e) Alpe – Ekonomske razmere f)
Alpe – Družbene razmere g) socialna antropologija h) socialna zgodovina i)
ekonomska zgodovina j) zgodovinska demografija k) družbena struktura l)
novi vek

39(234.3)
314(234.3)”15/19″
502.1(234.3)
S od 39 VIAZZO, P.P. Alpske
COBISS.SI-ID 278488576 832

VIDEMŠEK, Mateja
Igrive športne urice / Mateja Videmšek, Barbara Stančevič, Maša
Permanšek ; [fotografije Bogdan Martinčič, Maša Permanšek, Mateja
Videmšek]. – Ljubljana : Fakulteta za šport, Inštitut za šport, 2014
([Hrastnik] : Sinet). – 144 str. : ilustr. ; 24 cm

400 izv. – Bibliografija: str. 144

ISBN 978-961-6843-57-7
a) Gibalna vzgoja – Predšolski otroci – Učbeniki za visoke šole b) gibanje
c) športna vzgoja d) psihosocialni razvoj e) motorika

37.015.31:796(075.8)
796.012-053.4(075.8)
S od 37 VIDEMŠEK, M. Igrive športne
COBISS.SI-ID 277212416 833

VIDMAR, Maja, 1961-
Minute prednosti / Maja Vidmar. – Ljubljana : LUD Literatura, 2015. –
107 str. ; 20 cm. – (Zbirka Prišleki)

200 izv.

ISBN 978-961-6952-42-2

821.163.6-1
S od 821.163.6-1 VIDMAR, M. Minute
COBISS.SI-ID 277485056 834

VIDMAR, Urška, 1986-
Angleška slovnica : jasne razlage in številne vaje / Urška Vidmar. – 1.
natis. – Ljubljana : Poučevanje jezikov, 2012 ([Ljubljana : DNK]). – 376
str. : tabele ; 23 cm

Ov. nasl.

ISBN 978-961-93319-0-3
a) Angleščina – Slovnica – Priročniki b) vaje

811.111’36(035)
S od 811.111 VIDMAR, U. Angleška
COBISS.SI-ID 262001664 835

VIDMAR, Urška, 1986-
Poslovna angleščina : naj vas angleščina popelje do mednarodnih uspehov
/ Urška Vidmar. – 1. natis. – Ljubljana : Poučevanje jezikov, 2012
(Ljubljana : DNK). – 199 str. : graf. prikazi, tabele ; 23 cm

Ov. nasl. – O avtorici: str. 5

ISBN 978-961-93319-0-3
a) Angleščina – Poslovni jezik – Priročniki

811.111:33(035)
S od 811.111 VIDMAR, U. Poslovna
COBISS.SI-ID 261988096 836

VIRK, Jani
Parzival še išče gral? : arhetipski motivi v Parzivalu Wolframa von
Eschenbacha in njihova recepcija v novejši nemški književnosti ter v
sodobni filmski produkciji / Jani Virk. – Ljubljana : Literarno-umetniško
društvo Literatura, 2015. – 295 str. ; 19 cm. – (Zbirka Novi pristopi ; 60)

400 izv. – Bibliografija in filmografija: str. 275-284. – Kazalo. – Summary

ISBN 978-961-6952-43-9

398.22
821-343
S od 39 VIRK, J. Parzival še
COBISS.SI-ID 277960448 837

VIRTUE, Doreen, 1958-
Velika knjiga o Angelskem tarotu : vse o simbolih, postavitvah in
natančnem branju / Doreen Virtue, Radleigh Valentine ; [prevedel Jernej
Zoran ; slike v notranjosti Steve A. Roberts]. – Brežice : Primus, 2015
([Begunje] : Cicero). – 314 str. : ilustr. ; 22 cm. – (Zbirka NeZavedno)

Prevod dela: The big book of Angel tarot. – 1.000 izv. – O avtorjih: str.
311-312

ISBN 978-961-6950-26-8
a) Tarot – Priročniki b) simboli c) interpretacija

133.3:794.43
S od 133 VIRTUE, D. Velika knjiga
COBISS.SI-ID 277888256 838

VIZJAK Pavšič, Mojca
Metode raziskovanja v družbenih vedah / Mojca Vizjak Pavšič. – 1. natis.
– Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 2015 ([Ljubljana] : Littera
Picta). – 131 str. : ilustr. ; 23 cm

250 izv. – Predgovor / Janez Stare: str. 9-10. – O avtorici na zavihku ov.
– Bibliografija: str. 119-126. – Kazalo

ISBN 978-961-235-717-7
a) Družbene vede – Raziskovanje – Metodologija b) statistika c) uporabne
vede d) družboslovje

001.8:3
S od 0 VIZJAK, P.M. Metode
COBISS.SI-ID 277211648 839

VIZUALNA antropologija – osebne izkušnje in institucionalni vidiki =
Visual anthropology – personal experiences and institutional aspects /
uredili, edited by Miha Peče, Nadja Valentinčič Furlan, Monika Kropej ;
[prevod by Peter Altshul, Nives Sulič Dular]. – 1. izd., 1. natis. –
Ljubljana : Založba ZRC, 2015 (Begunje : Cicero). – 363 str. : ilustr. ; 25
cm

Besedilo v slov. in/ali angl. – 500 izv. – Bibliografija in povzetek v
slov. ali angl. pri večini poglavij

ISBN 978-961-254-774-5
a) Križnar, Naško (1943-) – Zborniki b) Antropologija – Zborniki c)
Etnologija – Zborniki d) ethnology e) visual anthropology

39(082)
S od 39 VIZUALNA
COBISS.SI-ID 278228224 840

VOJNOVIČ, Vladimir Nikolaevič
Moskva 2042 / Vladimir Vojnovič ; [prevod Lijana Dejak]. – Novo mesto :
Goga, 2014. – 462 str. ; 21 cm. – (Literarna zbirka Goga)

400 izv.

ISBN 978-961-277-092-1

821.161.1-311.2
S od 821.161.1-311.2 VOJNOVIČ, V.N. Moskva 2042
COBISS.SI-ID 276329984 841

VONČINA, Dejan
Fotografi družine Bavec : 3 fotografinje & 3 fotografi / Dejan Vončina ;
[oprema in oblikovanje Paola Korošec ; uvodno besedilo Ivanka Počkar ;
uredili Nadja Adam, Katja Vončina ; angleški prevod Žandi Dežman, Monika
Kokalj Kočevar]. – 1. izd. – Ljubljana : Orbis, 2014. – 145 str. : Fotogr.
; 26 cm

Sklepna beseda (conclusion) pri vsakem poglavju in opisi fotografij tudi v
angl.

ISBN 978-961-6372-84-8
a) Bavec, Vinko (1899-1969) – Biografije b) Bavec, Marija (1904-1985), Mimi
– Biografije c) Bavec Petrović, Sonja (1930-) – Biografije d) Pacek,
Justina (1931-), sestra Hermina – Biografije e) Bavec, Milan (1938-1995) –
Biografije f) Dominko, Stojan (1953-) – Biografije g) Bavec (rodbina) h)
Fotografi i) Biografije j) Photographers k) Biographies l) Slovenija m)
Slovenia n) slovenski fotografi

77-051(497.4):929Bavec
929.52Bavec
S od 77 VONČINA, D. Fotografi
COBISS.SI-ID 276394240 842

VRHOVEC, Iztok, pisatelj
Klub D. Primer gospoda Granda / Iztok Vrhovec. – Maribor : Ved, 2015. –
128 str. ; 21 cm

250 izv.

ISBN 978-961-6932-98-1

821.163.6-93-312.4
D ml P VRHOVEC, I. Klub
D H ml P VRHOVEC, I.
Klub D S ml P VRHOVEC, I.
Klub D
COBISS.SI-ID 278514944 843

VRHOVEC, Iztok, pisatelj
Klub D. Primer izginulega doda / Iztok Vrhovec. – Maribor : Ved, 2015
(Ved). – 128 str. ; 21 cm

ISBN 978-961-6973-01-4

821.163.6-93-312.4
D ml P VRHOVEC, I. Klub
D K ml P VRHOVEC, I.
Klub D S ml P VRHOVEC, I.
Klub D
COBISS.SI-ID 278739968 844

VRHOVEC, Iztok, pisatelj
Svitove neverjetne dogodivščine / Iztok Vrhovec. – Maribor : Ved, 2015.
– 560 str. ; 21 cm

300 izv. – O avtorju: str. 5

ISBN 978-961-6973-04-5

821.163.6-93-311.2
H ml P VRHOVEC, I.
Svitove K ml P VRHOVEC,
I. Svitove S ml P VRHOVEC, I.
Svitove
COBISS.SI-ID 278862848 845

VUGA, Tanja
Kako zavarovati industrijsko lastnino : uveljavljanje pravic
industrijske lastnine pred sodiščem / Tanja Vuga ; [spremna beseda Bojan
Pretnar in Špelca Mežnar]. – 1. natis. – Ljubljana : IUS Software, GV
založba, 2015 (Ljubljana : Itagraf). – 218 str. : ilustr. ; 25 cm

150 izv. – Predgovor / Bojan Pretnar, Špelca Mežnar: str. 5-8. – Kazalo. –
Bibliografija: str. 199-212

ISBN 978-961-247-292-4
a) Industrijska lastnina – Pravno varstvo b) zakonodaja c) pravni postopki
d) avtorsko pravo e) zavarovanje

347.77
S od 34 VUGA, T. Kako
COBISS.SI-ID 278441472 846

WALKING with dinosaurs [Videoposnetek] = Sprehod z dinozavri / directed
by Barry Cook, Neil Nightingale ; screenplay by John Collee ; director of
photography John Brooks ; music by Paul Leonard-Morgan. – Ljubljana :
Menart Records, 2015. – 1 video DVD (ca 84 min) : barve, zvok (Dolby
Digital 5.1) ; 12 cm

Posneto 2013. – Sinhronizacija v slov., hrv. itd., podnapisi v slov., hrv.,
angl. itd. – DVF53089. – Režiser slov. sinhronizacije Logan Susnick. –
Glasovi v slov.: Rok Kuntner, Klemen Varl, Zala Linea Rutar itd.
a) mladinski filmi b) mladinski animirani filmi c) animirani filmi d)
dinozavri

791.22(0.053.6)(086.82)
S dvd-ml/animirani filmi 791.43 SPREHOD z
COBISS.SI-ID 10958366 847

WALLIAMS, David, 1971-
Babica barabica / David Walliams ; [prevedel Milan Dekleva ; ilustriral
Tony Ross]. – 1. izd. – Ljubljana : Mladinska knjiga, 2014 ([Nova Gorica] :
Grafika Soča). – 255 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Gangsta granny. – 1.300 izv.

ISBN 978-961-01-3278-3
a) Babice (sorodstvo) – V mladinskem leposlovju

821.111-93-7
K ml P WALLIAMS, D. Babica
barabica S ml P WALLIAMS, D. Babica
barabica
COBISS.SI-ID 273923584 848

WAMBRECHTSAMER, Anna, 1897-1933
Danes grofje Celjski in nikdar več / Anna Wambrechtsamer ; [prevedel
Niko Kuret]. – Celje : Antika, 2014 ([Celje] : Zlatečan). – 459 str. :
ilustr. ; 25 cm

Prevod dela: Heut Grafen von Cilly und nimmermehr. – Broširana izd. mer 24
cm. – 300 izv. – O avtorici: str. [462-463]

ISBN 978-961-93661-0-3 (trda vezava)
ISBN 978-961-93661-1-0 (broš.)
a) Celjski (rodbina) – V leposlovju

821.112.2-311.6
K od 82-311.6 WAMBRECHTSAMER Danes
grofje S od 82-311.6 WAMBRECHTSAMER Danes
grofje
COBISS.SI-ID 273415424 849

WATSON, S. J.
Drugo življenje / S. J. Watson ; [prevedla Neža Vilhelm]. – 1. izd. –
Tržič : Učila International, 2015 (natisnjeno v EU). – 409 str. ; 20 cm

Prevod dela: Second life. – Broš. izd. meri 19 cm. – Tisk po naročilu

ISBN 978-961-00-2566-5 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-2567-2 (broš.)

821.111-312.4
K od 82-312.4 WATSON S. J. Drugo
življenje S od 82-312.4 WATSON S. J. Drugo
življenje
COBISS.SI-ID 279075584 850

WEEL, Adriaan van der
Spreminjanje naše besedilne zavesti : na poti k digitalnemu redu znanja
/ Adriaan van der Weel ; prevedla Dušanka Zabukovec. – Ljubljana :
Cankarjeva založba, 2014 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). – 262 str. ; 23
cm. – (Zbirka Bralna znamenja)

Prevod dela: Changing our textual minds. – 400 izv. – Medijski paraziti in
sprememba besedilne zavesti / Miha Kovač: str. 247-253. – Bibliografija:
str. 231-245. – Kazalo

ISBN 978-961-282-003-9

028
655.41
S od 0 WEEL, A. Spreminjanje
COBISS.SI-ID 277068544 851

WELLESLEY, Rosie
Kako je ježek našel prijatelja / [besedilo in ilustracije] Rosie
Wellesley ; [prevedla Mateja Črv Sužnik in Miha Sužnik]. – 1. natis. –
Hlebce : Zala, 2015 (natisnjeno na Kitajskem). – [28] str. : ilustr. ; 27 cm

Prevod dela: The very helpful hedgehog. – 800 izv.

ISBN 978-961-6859-74-5

821.111-93-32
087.5
H ml C WELLESLEY, R. Kako je
ježek S ml C WELLESLEY, R. Kako je
ježek
COBISS.SI-ID 277370368 852

WHITING, Sue
Velika knjiga o kvačkanju / Sue Whiting ; [prevedla Irena Madric]. – 1.
izd. – Ljubljana : Mladinska knjiga, 2012 (natisnjeno na Kitajskem). – 159
str. : ilustr. ; 28 cm

Prevod dela: The crochet bible. – 3.000 izv. – O avtorici na zadnjem
zavihku ov. – Kazalo

ISBN 978-961-01-1758-2
a) Kvačkanje – Priročniki

746.4(035)
K od 746 WHITING, S. Velika knjiga
o S od 746 WHITING, S. Velika knjiga
COBISS.SI-ID 258091008 853

WILD, Emiel de
Bratovska skrivnost / Emiel de Wild ; prevedla Mateja Seliškar Kenda. –
1. izd., 1. natis. – Hlebce : Zala, 2015. – 176 str. ; 22 cm

600 izv. – Prevod dela: Broergeheim. – Finska nagrada srebrno pero 2014

ISBN 978-961-6859-80-6

821.112.5-93-311.2
D ml M WILD, E.
Bratovska S ml M WILD, E.
Bratovska
COBISS.SI-ID 278885632 854

WILLAN, Philip
Zadnja večerja : vatikanska banka, mafijski denar in prostozidarske lože
v vojni s komunizmom / Philip Willan ; [prevedel Andrej Poznič]. – Mengeš :
Ciceron, 2014. – 430 str. ; 21 cm

ISBN 978-961-6627-56-6
a) Ambrosiana

322(456.31)
061.251
H od 32 WILLAN, P. Zadnja
večerja S od 32 WILLAN, P. Zadnja
večerja
COBISS.SI-ID 276549376 855

WINFREY, Oprah
Kar zagotovo vem / Oprah Winfrey ; [prevedla Danica Križman]. – 1. izd.
– Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015. – 256 str. ; 19 cm

Prevod dela: What I know for sure

ISBN 978-961-01-3644-6
a) Samorealizacija b) življenjska modrost

159.922
H od 159.9 WINFREY, O. Kar zagotovo
vem S od 159.9 WINFREY, O. Kar zagotovo
vem
COBISS.SI-ID 277834240 856

WOOD, Dorothy
The knotting & braiding bible : [the complete guide to creative knotting
including kumihimo, macramé and plaiting] / Dorothy Wood. – Newton Abbot :
David & Charles, 2014. – 159 str. : ilustr. ; 28 cm

Kazalo

ISBN 978-1-4463-0394-8 (broš.)
ISBN 1-4463-0394-2 (broš.)
a) nakit b) izdelovanje c) biseri d) koralde e) makrameji f) verižice g)
ogrlice h) zapestnice

739(035)
S od 746 WOOD, D. The knotting
COBISS.SI-ID 8461464 857

WUNDRAM, Manfred
Andrea Palladio : 1508-1580 : architect between the renaissance and
baroque / Manfred Wundram, Thomas Pape ; photographs Paolo Marton. –
Taschen’s 25th anniversary special ed. – Köln [etc.] : Taschen, cop. 2008.
– 248 str. : ilustr. ; 31 cm

Bibliografija: str. 245

ISBN 978-3-8365-0547-5
a) Palladio, Andrea (1508-1580) b) arhitektura c) zgodovina d) italijanski
arhitekti e) arhitekti f) vile g) renesansa h) barok i) arhitektonski stili
j) stebri k) palače l) 16.st.

72(450)=111
D od 72 WUNDRAM, M Andrea
Palladio S od 72 WUNDRAM, M Andrea
Palladio
COBISS.SI-ID 2030192 858

YOUNG, Samantha
Škotska ulica / Samantha Young ; [prevedla Mojca Svetičič]. – 1. izd. –
Tržič : Učila International, 2015. – 302 str. ; 20 cm

Prevod dela: Echoes of Scotland Street

ISBN 978-961-00-2467-5 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-2462-0 (broš.)

821.111-311.2
K od 821.111-311.2 YOUNG, S. Škotska
ulica S od 821.111-311.2 YOUNG, S. Škotska
ulica
COBISS.SI-ID 277613568 859

ZAČETKI načrtnega gospodarjenja z gozdovi na Slovenskem : Flameckovi in
Lesseckovi načrti za Trnovski gozd, ter bovške in tolminske gozdove,
1769-1771 / [uredili Franc Perko, Edo Kozorog, Andrej Bončina ; predgovor
Andrej Bončina, Franc Perko, Edo Kozorog ; spremna beseda Andrej Bončina,
Edo Kozorog ; transliteracija Vitomir Mikuletič, Drago Trpin ; prevodi
Vitomir Mikuletič, Drago Trpin, Silvester Gabršček]. – Ljubljana : Zveza
gozdarskih društev Slovenije, Gozdarska založba : Zavod za gozdove
Slovenije : Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire Biotehniške
fakultete, 2014 ([Grosuplje] : Grafis Trade). – 416 str. : ilustr., zvd. ;
30 cm

Besedilo v nem in slov. – 400 izv. – Predgovor / Andrej Bončina, Franc
Perko in Edo Kozorog: str. 7-10. – Značilnosti in pomen Flameckovih in
Lesseckovih načrtov za razvoj gozdarstva v Posočju in na Slovenskem /
Andrej Bončina, Edo Kozorog: str. 11-30. – Bibliografija: str. 30-31

ISBN 978-961-6142-31-1 (Zveza gozdarskih društev Slovenije, Gozdarska
založba)
a) Gozdarstvo – Zgodovina – Goriška (Slovenija) – 18.st. b) Gospodarjenje z
gozdovi – Zgodovina – Goriška (Slovenija) – 18.st. c) Gozdnogospodarski
načrti d) Trnovski gozd e) Bovško f) Tolminsko g) gozdovi h) gozdno
gospodarstvo i) zgodovinski pregledi

630*62(497.473)(091)
S od 630 ZAČETKI
COBISS.SI-ID 276775936 860

ZAHTEVNA razmerja : spol, strukturne ovire in priložnosti / Milica Antić
Gaber … [et al.] ; [urednica Milica Antić Gaber]. – 1. izd. – Ljubljana :
Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015 (Ljubljana : Birografika
Bori). – 201 str. : ilustr. ; 24 cm. – (Zbirka Razprave FF, ISSN 2335-3333)

300 izv. – Bibliografija: str. 147-175. – Povzetek ; Summary. – Kazalo

ISBN 978-961-237-718-2
a) Spol – Družbena vloga – Zborniki b) Ženske – Družbeni položaj – Zborniki
c) Politika – Ženske – Zborniki

316.66-055.2(082)
316.346.2-055.2(082)
305(082)
S od 316 ZAHTEVNA
COBISS.SI-ID 277260800 861

ZAJC, Mojca, 18.4.1985-
Jurčičeva pot / Mojca Zajc ; [umetnostnozgodovinski opisi cerkva Simona
Kermavnar]. – 1. izd., 1. natis. – Ljubljana : Založba ZRC, 2015. – 71 str.
: ilustr. ; 21 cm

400 izv. – Bibliografija: str. 68-71

ISBN 978-961-254-772-1
a) Jurčičeva literarna pot (Muljava) – Umetnostna zgodovina b) Cerkve –
Muljava c) Višnja Gora d) kulturna zgodovina e) pohodi f) Jurčičeva pot g)
umetnostna topografija

930.85(497.4):7.072
S od 908(497.4) ZAJC, M. Jurčičeva pot
COBISS.SI-ID 278185728 862

ZAJC, Neža
Ime gore / Neža Zajc. – Ljubljana : KUD Logos, 2014. – 383 str. ; 20 cm.
– (Knjižna zbirka Logofanije ; 03)

300 izv. – O opusu: str. 9-19

ISBN 978-961-6519-84-7

821.163.6-1
S od 821.163.6-1 ZAJC, N. Ime gore
COBISS.SI-ID 277352448 863

ZAJC, Neža
Uvod v poetiko Anne A. Ahmatove / Neža Zajc. – 1. izd., 1. natis. –
Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2015. – 302 str. : ilustr. ; 24 cm. –
(Življenja in dela ; 9. Biografske študije ; 6)

V dodatku (str. 195-276) so predstavljene pesmi A. Ahmatove v ruš. in slov.
prevodu. – Bibliografija virov: str. 289-297. – Kazali. – Vsebuje tudi:
Dodatek pesmi ter odlomkov iz ciklov in pesnitev / [na novo prevedla Neža
Zajc]

ISBN 978-961-254-760-8
a) Ahmatova, Anna Andreevna (1889-1966) – Biografije b) Ahmatova, Anna
Andreevna (1889-1966) – Literarne študije c) ruske pesnice

821.161.1.09Ahmatova A. A.
929Ahmatova A. A.
821.161.1-1
S od 82.09 ZAJC, N. Uvod v poetiko
COBISS.SI-ID 277858048 864

ZAVEZNIKI za zdravje : medpoklicno sodelovanje v zdravstvenih timih /
avtorice in avtorji Martin Bauer … [et al.] ; zasnovala in uredila Majda
Pahor. – Ljubljana : Zdravstvena fakulteta, 2014 ([Ljubljana] : Collegium
Graphicum). – 215 str. : ilustr. ; 25 cm

500 izv. – Bibliografija na koncu poglavij

ISBN 978-961-6808-56-9
a) Zdravstvo – Skupinsko delo – Učbeniki za visoke šole b) Zdravstvo –
Medpoklicno sodelovanje – Učbeniki za visoke šole c) zdravstveni delavci d)
zdravstveni timi e) teamsko delo

614.2:005.64(075.8)
D od 61 ZAVEZNIKI
za S od 61 ZAVEZNIKI za
COBISS.SI-ID 276708096 865

ZDRAVAATMOSFERA
Izpoved satana pod prisilo eksorcizma / ZdravaAtmosfera. – Ljubljana :
M. Oblak, 2014 (Zagreb : Print servis). – 303 str. ; 23 cm

Draga bralka – dragi bralec! / Jadranka Oblak: str. 9-13

ISBN 978-961-283-137-0
a) Satan b) Življenje – Smisel c) skušnjava d) greh e) osebnostni razvoj

27-167.64
124
S od 2 ZDRAVAATMOSFERA Izpoved satana
COBISS.SI-ID 275803904 866

ZLOBEC, Ciril
Biti človek / Ciril Zlobec. – 1. izd. – Ljubljana : Mladinska knjiga,
2014 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). – 151 str. ; 22 cm. – (Nova slovenska
knjiga)

1.300 izv. – Zlobčeva bridka nostalgija / Matjaž Kmecl: str. 114-120. –
“Svet je izginil, jaz te moram nositi” / Miklavž Komelj: str. 121-151. – O
avtorju na zadnjem zavihku ov. – Knjižna bibliografija Cirila Zlobca: str.
100-111

ISBN 978-961-01-3258-5
a) Zlobec, Ciril (1925-)

821.163.6-1
821.163.6.09Zlobec C.
D od 821.163.6-1 ZLOBEC, C. Biti
človek H PB 821.163.6-1 ZLOBEC, C.
Biti človek K PB 821.163.6-1 ZLOBEC,
C. Biti človek S od 821.163.6-1 ZLOBEC, C.
Biti človek
COBISS.SI-ID 273092864 867

ZOBEC, Peter, 1932-2012
Vsi drugi se imenujejo ljubezen : spomini / Peter Zobec ; uredil [in
avtor spremne besede] Marcel Štefančič, jr. – Ljubljana : Beletrina, 2015.
– 645 str. : fotogr. ; 22 cm. – (Knjižna zbirka Beletrina)

Fotogr. na spojnih listih. – 500 izv. – Težko je biti Bog / Marcel
Štefančič, jr.: str. 595-608

ISBN 978-961-284-060-0
a) Zobec, Peter (1932-2012) – Spomini

821.163.6-94
791.633-051(497.4):929 Zobec P.
S od 821.163.6-94 ZOBEC, P. Vsi drugi
COBISS.SI-ID 278158080 868

ZOREC, Matej
Vihar sovražen svet pretresa [Slikovno gradivo] : razstava ob 100.
obletnici pričetka I. svetovne vojne : 9. 10. 2014 – 10. 1. 2015. –
[Ljubljana : Narodna in univerzitetna knjižnica, 2014]. – 1 plakat : barve
; 85 x 59 cm

Plakat je oblikoval Matej Zorec
a) Narodna in univerzitetna knjižnica (Ljubljana) – 2014 – Razstavni plakati

94(100)”1914/1918″
S od 94(100)”1914/1918″ ZOREC, M. Vihar sovražen
COBISS.SI-ID 277916160 869

ZSEBSZLOVÉN = Žepna slovenščina / [szerzők Tjaša Alič … [et al.] ;
előszó Marko Stabej ; szerkesztők Mojca Nidorfer Šiškovič … [et al.] ;
fordítók az ELTE BTK szlovén szakos hallgatói Ábrahám Erszébet … [et al.]
; illusztrálta Alenka Čuk]. – 1. kiad. = 1. natis. – Ljubljana : Znanstvena
založba Filozofske fakultete = Bölcsészettudományi Karának Tudományos
Kiadója, 2014 ([Ljubljana] : Birografika Bori). – 123 str., [4] str. pril.
: ilustr. ; 14 cm

200 izv.

ISBN 978-961-237-693-2
a) Potovanja – Terminologija – Slovarji – Madžarščina – Slovenščina b)
Slovenščina – Slovnica – Preglednice

811.163.6’36=511.141(084.2)
S od 81 ŽEPNA slovenščina Madžarsko
COBISS.SI-ID 275546880 870

ZUPAN, Dim
Deset resnic / Dim Zupan ; [ilustriral Arjan Pregl]. – 1. izd. –
Ljubljana : Mladika, 2014 ([Grosuplje] : Grafis Trade). – 51 str. : ilustr.
; 21 cm. – (Knjižna zbirka Trepetlika ; št. 62)

500 izv.

ISBN 978-961-205-219-5

821.163.6-93-32
S ml P ZUPAN, D. Deset resnic
COBISS.SI-ID 277195776 871

ZUPANC, Branko, 1950-
Po poti usode / [avtor, haiku] Branko Zupanc ; [fotografije in dokumenti
pripovedovalci in avtor … [et al.] ; ilustracije Alja Slemenšek, Monja
Dernovšek]. – Celje : Grafika Gracer, 2015 (Celje : Grafika Gracer). – 208
str. : ilustr. ; 22 cm

250 izv. – O avtorju: str. 204-205

ISBN 978-961-6487-85-6
a) Jošt (rodbina) – Zgodovina, 1941-1945 b) Bratina (rodbina) – Zgodovina,
1941-1945 c) Pavlin (rodbina) – Zgodovina, 1941-1945 d) Svetovna vojna
1939-1945 – Slovenija – Spomini e) Slovenski izgnanci – 1941-1945 – Spomini

94(497.4)”1941/1945″(092)
821.163.6-94
S od 94(497.4)NOB ZUPANC, B. Po poti usode
COBISS.SI-ID 278293248 872

ZUPANČIČ, Jernej, 1963-
Romi in romska naselja v Sloveniji / Jernej Zupančič ; [kartografinja
Tanja Koželj ; prevod povzetka Črt Prešeren]. – 1. izd. – Ljubljana :
Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2014. – 255 str. : ilustr. ; 24
cm. – (Zbirka Razprave FF, ISSN 2335-3333)

Bibliografija: str. 225-235. – Kazala. – Summary

ISBN 978-961-237-729-8
a) Romi – Naselja – Slovenija b) družbena geografija c) demogeografija d)
geografija naselij e) narodne manjšine f) Romi g) Slovenija h) human
geography i) populatin geography j) settlement geography k) national
minorities l) Romani m) Slovenia

911.37(497.4=214.58)
FRASCATI:
5-404
S od 913(497.4) ZUPANČIČ, J. Romi in romska
COBISS.SI-ID 278335744 873

ZUPANČIČ, Mitja, 17.5.1967-
Cres [Videoposnetek] : lovci z morja / scenarist, režiser Mitja Zupančič
; snemalec Jože Grajžl. – [Novo mesto] : Televizija Vaš kanal, 2014. – 1
video DVD (ca 26 min) : barve, zvok ; 12 cm. – (Obrazi z Jadrana ; 2)

Posneto 2014. – Dialogi v slov. in hrv., podnapisi v slov. – Produkcija:
Vaš kanal. – Bral je Mitja Zupančič
a) Cres – Domoznanstvo – Dokumentarni filmi – Video DVD-ji

94(497.5Cres):791.229.2(086.82)
791.229.2:908(497.5Cres)(086.82)
S dvd 94(4) ZUPANČIČ, M. Cres
COBISS.SI-ID 1107293790 874

ZUPANČIČ, Mitja, 17.5.1967-
Dugi otok [Videoposnetek] : ribiči iz Salí / scenarist, režiser Mitja
Zupančič ; snemalec Jože Grajžl. – [Novo mesto] : Televizija Vaš kanal,
2015. – 1 video DVD (ca 31 min) : barve, zvok ; 12 cm. – (Obrazi z Jadrana
; 3)

Posneto 2015. – Dialogi v slov. in hrv., podnapisi v slov. – Produkcija:
Vaš kanal. – Bral je Mitja Zupančič
a) Dugi otok – Domoznanstvo – Dokumentarni filmi – Video DVD-ji

94(497.5Dugi otok):791.229.2(086.82)
791.229.2:908(497.5Dugi otok)(086.82)
S dvd 94(4) ZUPANČIČ, M. Dugi otok
COBISS.SI-ID 1107294302 875

ZUPANČIČ, Mitja, 17.5.1967-
Hvar [Videoposnetek] : vino s podpisom morja / scenarist, režiser Mitja
Zupančič ; snemalec Jože Grajžl. – [Novo mesto] : Televizija Vaš kanal,
2015. – 1 video DVD (ca 35 min) : barve, zvok ; 12 cm. – (Obrazi z Jadrana
; 5)

Posneto 2015. – Produkcija: Televizija Novo mesto. – Bral je Mitja Zupančič
a) Hvar – Domoznanstvo – Dokumentarni filmi b) vinogradništvo c) vino d)
proizvodnja vina

908(497.5Hvar)(086.82)
791.229.2:908(497.5Hvar)(086.82)
663.2(086.82)
792.229.2:663.2(086.82)
S dvd 908 ZUPANČIČ, M. Hvar
COBISS.SI-ID 10927902 876

ZUPANČIČ, Mitja, 17.5.1967-
Lastovo [Videoposnetek] : otok v zavetju svetilnika / scenarist, režiser
Mitja Zupančič ; snemalec Jože Grajžl. – [Novo mesto] : Televizija Vaš
kanal, 2015. – 1 video DVD (ca 32 min) : barve, zvok ; 12 cm. – (Obrazi z
Jadrana ; 6)

Posneto 2015. – Dialogi v slov. in hrv., podnapisi v slov. – Produkcija:
Vaš kanal. – Bral je Mitja Zupančič
a) Lastovo – Domoznanstvo – Dokumentarni filmi – Video DVD-ji b) svetilnik
c) turizem

908(497.5Lastovo):791.229.2(086.82)
791.229.2:908(497.5Lastovo)(086.82)
S dvd 908 ZUPANČIČ, M. Lastovo
COBISS.SI-ID 1107979870 877

ŽELEZARSKA lirika : antologija jeseniških pesnikov / [izbral, zbral in
uredil, spremno besedo napisal Jernej Kusterle]. – Jesenice : Občina :
Kulturno-umetniški klub Pegasus, 2014 ([Ljubljana] : Camera). – 92 str.,
XXIV str. ; 19 cm

650 izv. – Razpetost med moč in duha / Jernej Kusterle: str. I-XXIV

ISBN 978-961-93745-0-4 (Občina Jesenice)
a) Slovenska poezija – Antologije

821.163.6-194
S od 82-194 ŽELEZARSKA
COBISS.SI-ID 275974656 878

ŽENSKA taborišča : ženska kazenska taborišča za prisilno delo v
Sloveniji 1949-1950 / Jože Dežman … [et al.] ; Peter Jambrek, urednik ;
[imensko in stvarno kazalo Marjetka Kocijančič in Peter Jambrek]. – 1. izd.
– Brdo pri Kranju : Fakulteta za državne in evropske študije ; Nova Gorica
: Evropska pravna fakulteta, 2014 ([Ljubljana] : Januš). – 270 str. :
ilustr. ; 25 cm. – (Slovenija 1945-2015 : suverenost, ustavnost in
prihodnost slovenskega ustavnega sistema)

300 izv. – Bibliografija: str. 231-234. – Opombe z bibliografijo na dnu
str. – Kazalo

ISBN 978-961-6901-02-4 (Fakulteta za državne in evropske študije)
a) Ženske – Prisilno delo – Slovenija – 1949-1950 b) Taborišča – Slovenija
– 1949-1950 c) kazenske sankcije d) dokumenti e) politični zaporniki

343.8-055.2(497.4)”1949/1950″
S od 34 ŽENSKA taborišča
COBISS.SI-ID 274845952 879

ŽIBERNA, Marjan
Norma / Marjan Žiberna. – 1. izd. – Ljubljana : Modrijan, 2015
(natisnjeno v Sloveniji). – 231 str. ; 20 cm. – (Zbirka Bralec ; 83)

600 izv. – O avtorju na prednji notr. str. ov.

ISBN 978-961-241-875-5

821.163.6-311.2
K od 821.163.6-311.2 ŽIBERNA, M.
Norma S od 821.163.6-311.2 ŽIBERNA, M.
Norma
COBISS.SI-ID 277554688 880

ŽIVALI na kmetiji / [prevedla Barbara Zych ; fotografije Fotolia]. – 1.
izd. – Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015 (natisnjeno na Kitajskem). – [39]
str. : fotogr. ; 22 cm. – (Moja prva knjiga s fotografijami)

Prevod dela: Farm animals. – Potiskana sprednja notr. str. ov. – 3.000 izv.

ISBN 978-961-01-3472-5
a) Domače živali – Knjige za otroke

087.5
H ml C kartonke ŽIVALI na
kmetiji S ml C kartonke ŽIVALI na
kmetiji
COBISS.SI-ID 275481088 881

ŽIVALSKI mladički / [prevedla Barbara Zych ; fotografije Fotolia]. – 1.
izd. – Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015 (natisnjeno na Kitajskem). – [39]
str. : fotogr. ; 22 cm. – (Moja prva knjiga s fotografijami)

Prevod dela: Baby animals. – Potiskana sprednja notr. str. ov. – 3.000 izv.

ISBN 978-961-01-3473-2
a) Mladiči – Knjige za otroke

087.5
K ml C kartonke
ŽIVALSKI S ml C kartonke
ŽIVALSKI
COBISS.SI-ID 275481344 882

ŽIŽEK, Slavoj
Antigona / Slavoj Žižek ; [prevedla Lidija Šumah in Simon Hajdini]. – 1.
natis. – Ljubljana : Društvo za teoretsko psihoanalizo, 2015 ([Ljubljana] :
Ulčakar & JK). – 73 str. ; 17 cm. – (Zbirka Analecta)

1.000 izv. – Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-6376-65-5
a) Filozofija kulture

821.111-2
130.2
1Žižek S.
D od 821.163.6-2 ŽIŽEK, S.
Antigona S od 821.163.6-2 ŽIŽEK, S.
Antigona
COBISS.SI-ID 278285824 883

ŽNIDARŠIČ Golec, Lilijana
Cerkvene ustanove in službe v zgodnjem novem veku na Slovenskem :
škofovstvo, arhidiakonatstvo, župništvo / Lilijana Žnidaršič Golec. – 1.
izd. – Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015. – 80 str.
: ilustr. ; 24 cm

200 izv. – Terminološki slovarček: str. 63-68. – Bibliografija: str. 69-77
in pod besedilom

ISBN 978-961-237-730-4
a) Ecclesia catholica – Ustanove – Slovenija – 1480-1790 b) Cerkvene službe
– Slovenija – 1480-1790 c) zgodnji novi vek d) zgodovinski pregledi e)
škofije f) župnije g) dekanije

27-7(497.4)”1480/1790″(091)
S od 2 ŽNIDARŠIČ, G.L. Cerkvene
COBISS.SI-ID 278336000 884

ŽONTAR Kristanc, Ana
Anina kuhinja za najmlajše / Ana Žontar Kristanc : več kot 130
preizkušenih kašic za otrokovo prvo leto ; [fotografija Kristijan Žontar].
– Kranj : Ljubezni polna skleda, 2015. – 147 str. : ilustr. ; 20 cm

ISBN 978-961-281-720-6
a) Dojenčki – Prehrana b) Kuharski recepti – Jedi za otroke

641.56-053.2(083.12)
613.22
D od 641.5 ŽONTAR, K.A. Anina
kuhinja S od 641.5 ŽONTAR, K.A. Anina
kuhinja
COBISS.SI-ID 277784064 885

ŽONTAR Kristanc, Ana
Zajček Timi in čarobni recept / Ana Žontar Kristanc, Kristijan Žontar ;
ilustrirala Maja Lubi. – Jezero : Morfem, 2014 (tiskano v Sloveniji). –
[25] str. : ilustr. ; 32 cm

Ilustr. na spojnih listih. – 1.000 izv.

ISBN 978-961-6933-60-5
a) Kuharstvo – V otroškem leposlovju

821.163.6-93-32
087.5
S ml C ŽONTAR, K.A. Zajček Timi
COBISS.SI-ID 275828480 886

© 2015 Kosovelova knjižica Sežana. Vse pravice pridržane.
Izvedba KREJZI