Cenik

ČLANARINA

Mladina do 18. leta starosti brezplačno
Dijaki po 18. letu, študentje, upokojenci 6,25€
Zaposleni 12,50€
Družinska izkaznica 18,80€
Pravne osebe 20,85€
Častni člani in člani bibliotekarskih društev brezplačno
Brezposelni z dokazilom brezplačno
Članska izkaznica – nova, izgubljena 2,10€

OSTALE STORITVE

Medknjižnična izposoja (poštnina) 12,00€
Medknjiž. izp. študijskega gradiva iz Obalno-kraških knjižn. brezplačno
Telefonsko obvestilo o prispelem gradivu 0,40€
Fotokopije iz gradiva knjižnice:
A4 – ena stran/črno-belo 0,10€
A4 – ena stran/barvno 0,20€
A3 – ena stran 0,15€
Natisnjena stran iz računalnika (A4) č/b 0,10€
Natisnjena stran iz računalnika (A4) barvno besedilo 0,20€
Natisnjena stran iz računalnika (A4) barvna slika 1,40€
Skeniranje do 3 strani v istem dnevu s pomočjo strok. delavca brezplačno
Stroški računalniške opreme ob uporabi do 30 minut brezplačno
Stroški obrabe računalniške opreme ob uporabi nad 30 minut 0,20€
Kreiranje bibliografskega zapisa 7,00€
Popravek obstoječega bibliografskega zapisa 5,00€
Izdelava bibliografije (enota) 15,00€

ZAMUDNINA

Na dan za knjigo ali serijsko publikacijo 0,15€
Na dan za video kaseto, DVD ali zgoščenko (CD) 1,05€

OPOMINI

1. opomin 0,40€
2. opomin 0,40€
3. opomin 0,40€
4. opomin 0,80€

ODŠKODNINA

Stroški obdelave novega izvoda 3,00€
Zamenjava poškodovane zaščitne škatle za AV gradivo 1,00€

Izgubljena knjiga ali posamezno gradivo: znesek v vrednosti knjige ali gradiva ter stroški obdelave novega izvoda.
Poškodovana knjiga: stroški popravila ali vezave ter stroški obdelave novega izvoda.
Direktor zavoda se lahko glede na poslovni interes zavoda z uporabniki dogovori o načinu in višini plačila izven določb cenika.
Še nekaj pravil:
Knjižnica po lastni presoji razpolaga s podarjenim gradivom in odloča o njegovem uvrščanju v zbirke – podarjeno gradivo lahko posreduje drugim javnim zavodom – npr. DU, šolam, krajevnim knjižnicam.
Knjižnica lahko prodaja gradivo, ki je bilo izločeno in odpisano iz zbirke KKS po ceni 0,50 evra. Prodaja lahko tudi gradivo, ki ga je prejela v okviru posebnih projektov, če ni bilo v celoti uporabljeno za projekte in če se o tem dogovori z nosilci projekta.
Uporabnika, ki huje krši red v knjižnici ali ne upošteva pravil uporabe osebnih računalnikov ter opozoril in zahtev pristojnega knjižničarja, lahko odslovi iz knjižnice.
Če se uporabnik knjižnice večkrat nedostojno vede, moti, nadleguje ali kakorkoli ogroža zaposlene ali uporabnike knjižnice, se mu s sklepom za največ eno leto prepove vstop v Kosovelovo knjižnico Sežana in onemogoči uporaba vseh storitev v knjižnici. V tem primeru se mu članarina ne vrne.

Sežana, 1. 7. 2014

© 2015 Kosovelova knjižica Sežana. Vse pravice pridržane.
Izvedba KREJZI