Cenik Kosovelove knjižnice (veljaven od 15. 05. 2017 do 9. 01. 2018.)

ČLANARINA

Mladina do 18. leta starosti brezplačno
Dijaki po 18. letu, študentje, upokojenci 6,25 eur
Zaposleni 12,50 eur
Družinska izkaznica 18,80 eur
Pravne osebe 20,85 eur
Častni člani in člani bibliotekarskih društev brezplačno
Brezposelni z dokazilom brezplačno
Članska izkaznica – nova, izgubljena 2,10 eur

 

OSTALE STORITVE

Medknjižnična izposoja (poštnina) 12,00 eur
Medknjiž. izp. študijskega gradiva iz obalno-kraških knjižn. brezplačno
Telefonsko obvestilo o prispelem gradivu 0,40 eur
Neprevzemanje rezerviranega gradiva/ enoto 0,40 eur
Fotokopije iz gradiva knjižnice:
A4 –/črno-belo/ vsaka stran 0,10 eur
A4 –/barvno/vsaka stran 0,20 eur
A3 – vsaka stran 0,15 eur
Vsaka natisnjena stran iz računalnika (A4) č/b 0,10 eur
Vsaka natisnjena stran iz računalnika (A4) barvno besedilo 0,20 eur
Skeniranje do 3 strani v istem dnevu s pomočjo strok. delavca brezplačno
Stroški računalniške opreme ob uporabi do 30 minut brezplačno
Stroški računalniške opreme ob uporabi nad 30 minut 0,20 eur
Kreiranje bibliografskega zapisa 7,00 eur
Popravek obstoječega bibliografskega zapisa 5,00 eur
Izdelava bibliografije (enota) 15,00 eur

 

ZAMUDNINA

Na dan za knjigo ali serijsko publikacijo 0,15 eur
Na dan za video kaseto, DVD ali zgoščenko (CD) 1,05 eur

 

OPOMINI

1. opomin 0,40 eur
2. opomin 0,40 eur
3. opomin 0,40 eur
4. opomin 0,80 eur

 

ODŠKODNINA

 

Stroški obdelave novega izvoda 3,00 eur
Zamenjava poškodovane zaščitne škatle za AV gradivo 1,00 eur

 

OBISK KOSOVELOVE DOMAČIJE V TOMAJU

 

Otroci, dijaki, študenti, upokojenci 1,5 eur
Odrasli 3 eur

 

 

Izgubljena knjiga ali posamezno gradivo: znesek v vrednosti knjige ali gradiva ter stroški obdelave novega izvoda.

Poškodovana knjiga: stroški popravila ali vezave ter stroški obdelave novega izvoda.

Direktor zavoda se lahko glede na poslovni interes zavoda z uporabniki dogovori o načinu in višini plačila izven določb cenika.

Še nekaj pravil:

Knjižnica po lastni presoji razpolaga s podarjenim gradivom in odloča o njegovem uvrščanju v zbirke – podarjeno gradivo lahko posreduje drugim javnim zavodom – npr. DU, šolam, krajevnim knjižnicam.

Knjižnica lahko prodaja gradivo, ki je bilo izločeno in odpisano iz zbirke KKS po ceni 0,50 evra. Prodaja lahko tudi gradivo, ki ga je prejela v okviru posebnih projektov, če ni bilo v celoti uporabljeno za projekte in če se o tem dogovori z nosilci projekta.

Uporabnika, ki huje krši red v knjižnici ali ne upošteva pravil uporabe osebnih računalnikov ter opozoril in zahtev pristojnega knjižničarja, lahko odslovi iz knjižnice.

Če se uporabnik knjižnice večkrat nedostojno vede, moti, nadleguje ali kakorkoli ogroža zaposlene ali uporabnike knjižnice, se mu s sklepom za največ eno leto prepove vstop v Kosovelovo knjižnico Sežana in onemogoči uporaba vseh storitev v knjižnici. V tem primeru se mu članarina ne vrne.

 

Sežana, 15. 5. 2017

© 2015 Kosovelova knjižica Sežana. Vse pravice pridržane.
Izvedba KREJZI