Cenik Kosovelove knjižnice Sežana za leto 2022

 

ČLANARINA

dijaki po 18. letu, študenti, upokojenci, nezaposleni brez dokazila

8 EUR

zaposleni

15 EUR

družinska izkaznica

21 EUR

pravne osebe

25 EUR

častni člani in člani bibliotekarskih društev

brezplačno

mladina do 18. leta starosti

brezplačno

brezposelni z dokazilom

brezplačno

članska izkaznica – nova, izgubljena

3 EUR

 

ZAMUDNINA

za knjigo ali serijsko publikacijo/ na dan

0,20 EUR

za video kaseto, DVD ali zgoščenko (CD), e-bralnik/ na dan

1,05 EUR

 

OPOMINI

1. opomin

0,40 EUR

2. opomin

0,40 EUR

3. opomin

0,40 EUR

4. opomin

0,80 EUR

 

ODŠKODNINA

Stroški obdelave novega izvoda

3,00 EUR

Zamenjava poškodovane zaščitne škatle za AV gradivo

1,00 EUR

 

MEDKNJIŽNIČNA IZPOSOJA

medknjižnična izposoja študijskega gradiva iz obalno-kraških knjižnic

brezplačno

medknjižnična izposoja iz drugih knjižnic (poštnina)

12,00 EUR

telefonsko obvestilo o prispelem gradivu

0,40 EUR

 

 

NEPREVZETO GRADIVO

neprevzeto gradivo iz matične knjižnice

0,40 EUR

neprevzeto gradivo iz knjižnic obalno-kraške regije

4,00 EUR

 

IZPOSOJA E-BRALNIKOV

izposoja e-bralnikov (14 dni) ob fizičnem obisku, otrokom v spremstvu staršev

brezplačno

odškodnina v primeru poškodbe e-bralnika

stroški popravila

 

FOTOKOPIRANJE

A4 –/črno-belo/ vsaka stran

0,10 EUR

A4 –/barvno/vsaka stran

0,20 EUR

A3 – vsaka stran

0,15 EUR,

vsaka natisnjena stran iz računalnika (A4) č/b

0,10 EUR

vsaka natisnjena stran iz računalnika (A4) barvno besedilo

0,20 EUR

skeniranje do 3 strani v istem dnevu s pomočjo strok. delavca

brezplačno

stroški računalniške opreme ob uporabi do 30 minut

brezplačno

stroški računalniške opreme ob uporabi nad 30 minut

0,20 EUR

 

BIBLIOGRAFSKI ZAPIS

kreiranje bibliografskega zapisa

7,00 EUR

popravek obstoječega bibliografskega zapisa

5,00 EUR

 

 Cenik, ki ga je svet JZ Kosovelova knjižnica Sežana začne veljati  1. 1. 2022.

 

OBISK KOSOVELOVE DOMAČIJE V TOMAJU – vstopnina

odrasli

 4,00 EUR

otroci, dijaki, študenti, upokojenci

 3,00 EUR

šolske skupine

 2,00 EUR

družisnka vstopnica (2 odrasla, do 3 otroci)

12,00 EUR

Cenik Kosovelove domačije v Tomaju je svet JZ Kosovelova knjižnica Sežana potrdil na svoji seji dne 14. 5. 2021, začne veljati  s 17. 5. 2021.

 

© 2015 Kosovelova knjižica Sežana. Vse pravice pridržane.
Izvedba KREJZI