Cenik Kosovelove knjižnice za leto 2019

ČLANARINA

Mladina do 18. leta starosti

brezplačno

Dijaki po 18. letu, študentje, upokojenci

7 eur

Zaposleni

14 eur

Družinska izkaznica

21 eur

Pravne osebe

25 eur

Častni člani in člani bibliotekarskih društev

brezplačno

Brezposelni z dokazilom

brezplačno

Članska izkaznica – nova, izgubljena

2,50 eur

 

ZAMUDNINA

Na dan za knjigo ali serijsko publikacijo

0,15 eur

Na dan za video kaseto, DVD ali zgoščenko (CD), e-bralnik

1,05 eur

 

OPOMINI

1. opomin

0,40 eur

2. opomin

0,40 eur

3. opomin

0,40 eur

4. opomin

0,80 eur

 

ODŠKODNINA

Stroški obdelave novega izvoda

3,00 eur

Zamenjava poškodovane zaščitne škatle za AV gradivo

1,00 eur

Izgubljena knjiga ali posamezno gradivo: znesek v vrednosti knjige ali gradiva ter stroški obdelave novega izvoda.

Poškodovana knjiga: stroški popravila ali vezave ter stroški obdelave novega izvoda.

Direktor zavoda se lahko glede na poslovni interes zavoda z uporabniki dogovori o načinu in višini plačila izven določb cenika.

 

OBISK KOSOVELOVE DOMAČIJE V TOMAJU

otroci, dijaki, študenti, upokojenci

1,5 eur

odrasli

3 eur

 

OSTALE STORITVE

Medknjižnična izposoja (poštnina)

12,00 eur

Medknjiž. izp. študijskega gradiva iz obalno-kraških knjižnic

brezplačno

Telefonsko obvestilo o prispelem gradivu

0,40 eur

Neprevzemanje rezerviranega gradiva/ enoto

0,40 eur

Fotokopije iz gradiva knjižnice:

 

A4 –/črno-belo/ vsaka stran

0,10 eur

A4 –/barvno/vsaka stran

0,20 eur

A3 – vsaka stran

0,15 eur

Vsaka natisnjena stran iz računalnika (A4) č/b

0,10 eur

Vsaka natisnjena stran iz računalnika (A4) barvno besedilo

0,20 eur

Skeniranje do 3 strani v istem dnevu s pomočjo strok. delavca

brezplačno

Stroški računalniške opreme ob uporabi do 30 minut

brezplačno

Stroški računalniške opreme ob uporabi nad 30 minut

0,20 eur

Kreiranje bibliografskega zapisa

7,00 eur

Popravek obstoječega bibliografskega zapisa

5,00 eur

Izdelava bibliografije (enota)

15,00 eur

 

Brezplačna izposoja e-bralnikov (14 dni), fizični obisk, otrokom v spremstvu staršev, odškodnina v primeru poškodbe e-bralnika

 

 

Cenik, ki ga je Svet JZ Kosovelova knjižnica Sežana potrdil na svoji seji 22. 3. 2019,  začne veljati 15. aprila 2019.

 

 

 

 

© 2015 Kosovelova knjižica Sežana. Vse pravice pridržane.
Izvedba KREJZI